Innkalling og Auksjonskatalog

advertisement
Romsdal Myntforening
MYNTAUKSJON
KAFE GIMLE
MØTELOKALET 2. ETASJE
BUSSHOLDEPLASSEN
USSHOLDEPLASSEN,, 6413 MOLDE
Lørdag 27. november 2010 kl. 11.00
Visning fra kl. 9.30
Det blir også basar og foreningen er
takknemlig for gevinster.
Romsdal Myntforening
Hjemmeside : http://www.romsdal-myntforening.no
AUKSJONSVILKÅR
Foreningsauksjon:
Dette er en frivillig myntauksjon for Romsdal Myntforenings
medlemmer og andre interesserte.
Skriftlige bud:
Må være oss i hende senest dagen før auksjonen.
Ved like bud gjelder poststemplets dato. Når skriftlige bud er høyest,
vil budgiveren få tilslaget på nest høyeste bud + fast høyning.
Bud kan også gis pr. tlf. 913 20 364 senest innen fredag kveld.
E-post: rag-kyll@online.no
§ 11 i auksjonsloven:
Auksjonarius kan nekte personer å delta i auksjonen.
Han kan avise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter.
Ved uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgiving eller
bestemme hvem av budgiverene som skal få tilslaget.
Faste høyninger:
Inntil kr. 50,- blir høynet med kr. 1,Fra kr. 50,- til kr. 100,- blir høynet med kr. 5,Fra kr. 100,- til kr. 500,- blir høynet med kr. 10,Fra kr. 500,- til kr. 1000,- blir høynet med kr. 50,Fra kr. 1000,- og oppover blir høynet med kr. 100,-
Vurdering og pris:
Kvalitetsbedømmelsene foretas etter beste skjønn av auksjonskomiteen.
De i katalogen anførte priser er minstepriser.
Provisjon:
Provisjon betales av kjøper med 10% på tilslaget.
Betalingsvilkår:
Budene er bindende. Objektene er selgers eiendom inntil de er betalt.
Objektene utleveres kun mot kontant betaling.
Skriftlige tilslag tillegges porto/omkostninger og sendes som
verdibrev / postpakke etter mottatt betaling.
Risikoen for objektet går over til kjøper ved tilslaget.
Reklamasjon:
1. Auksjonsobjektene selges i den stand de er beskrevet og med
de oppførte henvisninger.
2. Dersom arrangør eller innleverer har gjort en feil i
beskrivelsen / henvisningen og dette har betydning for kjøperen,
er det full reklamasjonsgrunn.
3. Det er ingen reklamasjon på kvalitet o.l. for tilstedeværende kjøper,
som vi forutsetter har gått gjennom objektene på forhånd og godkjent
disse før budgivingen.
4. Det er ingen reklamasjon på lotter, da disse som regel er anført
i v.k og lavt satt i minstepris.
5. Skriftlig budgiver som ikke godtar objektets kvalitet, kan sende dette
tilbake med sine kommentarer, og auksjonskomiteen vil vurdere
objektet på nytt.
Dersom komiteen godtar reklamasjonen, vil kjøpesummen bli refundert.
Slike innsigelser må gjøres straks, innen 1 uke etter mottagelsen.
Fremvisning:
Se første side.
Reglement:
Auksjonsvilkårene og reglement for avgivelse av bud, skriftlig eller tilstede,
anses budgiver å ha gjort seg kjent med og akseptert.
Henvendelser
og skriftlige bud:
Romsdal Myntforening p.b. 479, 6401 Molde
Telefon til formannen : 913 20 364
Bankgiro: 9650.46.61374
E-post: rag-kyll@online.no
MYNTAUKSJON
NR.
27.11.2010
-
BESKRIVELSE
ROMSDAL MYNTFORENING
KVALITET MERKNAD
MINSTE
PRIS
Norge : Sedler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1 Krone 1917 A
5 Kroner 1959 F
5 Kroner 1962 J
10 Kroner 1955 G
10 Kroner 1963 Ø og 1963 Å
10 Kroner 1964 A
10 Kroner 1965 D To stk.
10 Kroner 1965 E og 1965 F
10 Kroner 1965 F og 1967 L
10 Kroner 1968 R og 1969 T
10 Kroner 1970Æ og 1970 Ø
10 Kroner 1971 A og 1971 B
10 Kroner 1972 G. To stk.
10 Kroner 1972 G og 1972 H
10 Kroner 1972 H og 1972 J
10 Kroner 1972 K og 1972 L
10 Kroner 1972 L,M og N
10 Kroner 1974 AB. To stk.
10 Kroner 1977 AK. Tre stk.
10 Kroner 1977 AD
10 Kroner 1978 BF og 1979 BA
10 Kroner 1979 BI og BO
10 Kroner 1979 BS og BÆ
50 Kroner 1957 C
50 Kroner 1961 E
50 Kroner 1964 E
50 Kroner 1979 J. To Stk.
50 Kroner 1980 K. To Stk.
50 Kroner 1981 L. To Stk.
50 Kroner 1983 N. To Stk.
100 Kroner 1955 D
100 Kroner 1955 D
100 Kroner 1957 F
100 Kroner 1958 F
100 Kroner 1960 H
100 Kroner 1961 H
100 Kroner 1974 Y
100 Kroner 1974 Y. 4 Stk.
100 Kroner 1974 Y. 2 stk.
100 Kroner 1974 Y. 2 Stk.
100 Kroner 1979 AA. 2 Stk.
500 Kroner 1948 A
500 Kroner 1956 A
1000 Kroner 1953 A
10 Kroner 1983 CR. 10 stk. Nummerrekkef.
10 Kroner 1983 CR. 10 stk Nummerrekkef.
2
1-/2
11/11/111/1- og
1/11
1/11
1+ og 1
1/11
1
1
1
1+
0
01
1+
1+
1+ og 01
1+
1/11
0
0
0
0
1/11/11
1/1+
1+
1
0/01
0
0
0
0/01 og
1
1
1/1+
0
0
Skitten
1/1+
Ubetydelig rift 2mm
Ubet. bindersmerke
liten rift
0
1 Stk 0/01
1 Stk. 0/01
60
45
60
40
60
40
90
60
60
60
50
50
30
40
40
40
60
50
110
30
40
40
40
600
375
375
475
475
475
475
300
300
300
450
500
300
250
1400
700
700
700
2300
2500
3750
325
325
Norge : Minnemynter
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
50 Kr. 1995 Frigjøringsmynten
50 Kr. 1995 Frigjøringsmynten
200 Kr. 2009 Hamsund
200 Kr. 2009 Hamsund
200 Kr. 2009 Hamsund
200 Kr. 2009 Hamsund
200 Kr. 2008 Wergeland
50 Kr. 1995 FN - Mynten
50 Kr. 1995 FN - Mynten
100 Kr. 2001 Nobels Fredspris
175 Kr. 1989 Norges Grunnlov i treskrin
1500 Kr. 2001 Nobels Fredspris
1500 Kr. 2000 Tusenårsmynten
1500 Kr. 1993 Edvard Grieg
Sykkel VM Komplett 1993
OL - Sett komplett sølv
Ol - Sett komplett gull og sølv
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Speilgl.
Proof
Gull
Proof
Gull
Proof
Gull
Proof
Proof
Proof
700
700
400
400
400
400
400
700
700
700
850
4500
6000
8000
11000
6000
20000
NR.
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
MINSTE
PRIS
Sverige : Mynter
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1/12 Rigsdaler 1779
1/4 skilling 1808
1/2 skilling 1809
2/3 Skilling 1839
1/3 skilling 1848
2 Kr. 1938 Jub. Delaware
5 Kr. 1935 Jub. Sv.Rigsdag
5 Kr. 1959 Jub. Regj.reform
10 Kr. 1972 Jub. Gustav VI Adolf 90 år
50 Kr. 1976 Jub. Bryllupsmynt
11/11/11
1/1+
1+/01
01
1+
01
01
100
30
25
35
30
50
125
20
35
75
Norge : Mynter
74
75
76
77
2 Skilling 1666
2 Skilling 1762
2 Skilling 1780
Myntserie 1972 i plast
1110
Bl.feil og k.skade
Bl.sprekk
100
125
75
50
UTLAND : Mynter
78
79
80
81
82
Mexico: Miniatyrgullmynt 1 Pesos
Island: 2 Kr. 1930 Jub.Alltinget 1000 år
Island: 50 Kr. 1968 50 års jub.Island
Island: Myntsett 1978, Plast, Royal Mint
Island: Samling, 107 forskjellige mynter
i hartberger fra 1926 - 1980
0
1+
1+/01
0
VK
Mange pene
100
200
40
50
250
Norge : Sedler
83
84
85
100 Kr 1973 W og 10 Kr 1974 AW
100 Kr. 1973 W og Danmark 1 Krone 1918
100 Kr. 1973 V og 5 Kr. Danske Brigade
1/1- og
11-
1+
Tapet
100
100
100
Norge : Mynter
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
50 Øre 1898
50 Øre 1918
50 Øre 1919
8 Skilling 1809
OL Lillehammer Komplett sett 4 gull
og 12 sølv i org. trekassett.
Lot 1 øre 1941,1942 og 1944 alle jern
Lot 2 øre 1943,1944(begge jern) og 1948
29 stk. forskjellige 5 øre 1911 - 1960
5 Øre 1944 Jern
Myntsett 1982 + 1986
Rull 5 Kr. 1986 Den kongelige mynt 300 å
Rull 1 Krone 1984 (50 stk.)
Rull 10 Øre 1979 (50 stk.)
Rull 25 øre 1979 (40 stk.)
10 Øre 1917
10 Øre 1939 og 1951 m/hull
25 Øre 1919
25 Øre 1924
25 Øre 1927
50 Øre 1880
50 Øre 1885
50 Øre 1888
50 Øre 1891
50 Øre 1915
50 Øre 1923 m/hull
1 Krone 1882
1 Krone 1888
1 Krone 1892
11+
1/1+
1/1+
Proof
1+,0/01
0/01,01,
VK
1+/01
0
0
0
0
0
01
1+
1
1/1+
1/1+
1+
111+
1
1/1+
1
1/11
50
50
40
200
18000
og 0
Rust på 42,44
1+/01. Rustfl. på 43
Gravering på portret
Innriss
Kanthakk
60
65
160
55
120
320
200
30
30
35
20
40
20
20
1500
450
300
150
150
70
500
800
200
Danmark : Mynter
114
Lot 72 stk 2kr-1kr-25øre-10øre-5øre-2øre
alle forskjellige årstall (1925 - 1971)
VK
250
1
100
UTLAND : Sedler
115
Tyskland: 100 Mark 21.April 1910
NR.
116
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
Egypt: 25 piastre og 50 piastre
01
MINSTE
PRIS
75
Norge : Sedler
117
1000 Kroner 1990
0/01
1100
1
1+
1
1/1+
1/11
1
1-/2
1/1+
01
45
145
600
135
90
200
450
15
350
25
Norge : Mynter
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
1/2 Skilling 1863
1/2 Skilling 1867
1 Skilling 1653
1 Skilling 1771
1 Skilling 1820
2 Skilling 1802
2 Skilling 1833
2 Skilling 1833
3 Skilling 1872 Stj.
10 Kroner 1964 Sølv
UTLAND : Mynter
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Argentina: 1 Centavo 1893
Belgisk Congo: 10 Centimes 1919
Ceylon: 1 Cent 1870
Ceylon: 1/2 Cent 1826
Ceylon: 10 Cent 1892 Sølv
Chile: 2 Centavos 1873
Costa Rica: 5 Centavos 1889 Sølv
Costa Rica: 10 Centimos 1910 Sølv
Danzig: 2 Pfennig 1926
Danzig: 5 Pfennig 1923
Danzig: 5 Pfennig 1932. Rev: Flyndre
Danzig: 10 Pfennig 1923
Egypt: 50 Piaster 1970. Oberst Nasser
El Salvador: 10 Centavos 1967
England: 3 Pence 1874 Sølv
England: 1 Shilling 1960. Skotsk rev.
Frankrike: 2 Francs 1923. Chambrede comm
Fransk Somaliland: 2 Francs 1965
Fransk Vestafrika: 10 Cent 1957
Guernsey: 1 Double 1830
Hong Kong 1 Cent 1876
Hong Kong: 1 Cent 1902
Hong Kong: 5 Cents 1905. Sølv
Isle of Man: Crown 1984
Pavestaten: 1 Soldo 1867R. Pius IX
Pavestaten: 10 Soldi 1869 Sølv. Pius IX
Napoli og Sicilia: 2 Tornesi 1843
Lombardia og Venezia: 1 Centimos 1822
Japan: 5 Sen 1901 (Nr.34)
Jersey: 1/24 Shilling 1935
Jugoslavia: 10 Dinar 1938
Jugoslavia: 20 Dinar 1938 Sølv
Kenya: 50 Cents 1966
Kenya: 1 Shilling 1969
Litauen: 5 Litai 1936. Sølv
Nederland: 10 Cents 1850. Wilhelm III
Nederland: 1 Gulden 1931 Sølv.
Nedelandsk Ostindia: 1 Cent 1839 W.
Nedelandsk Ostindia: 1 Duit 1818
Nederlandsk Ostindia: 1/10 Gulden 1882
Russland: 10 Kopek 1784 Sølv
Russland: 50 Kopek 1924 Sølv
Spania: 5 Centimos 1870
Spania 5 Centimos 1877
Spania: 8 Maradavis 1850
Spania: 40 Centimos 1866 Sølv
Spania: 50 Centimos 1881 Sølv
Spania: 2 Pesetas 1870 Sølv
Spania: 100 Pesetas 1966 Sølv
Sveits, Bern: 1 Rappen 1819
1+/01
0/01
1+
01
01
1
1+
01
1+
1+
01
1+
01
0
1/1+
0/01
0
0
0
1+
1+
1+
01
Prooflik
1/1+
1
1
1
1+
1+
0
0/01
0
0
1+
1/10/01
1+
1
1
1
1+
1/1+
1/1+
1/1+
1
1/1+
1/1+
0
1+
Små k.hakk
Noen riper
Sølv
Sølv
Kantfeil
35
45
25
25
35
40
25
30
45
30
45
25
65
20
40
10
40
55
30
40
60
45
40
20
50
50
40
40
70
20
45
60
20
25
40
30
60
50
30
20
95
30
20
15
60
50
25
55
60
65
NR.
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
Sveits, Geneve: 1 Sol 1833
Sverige: 1/2 Skiling 1819
Sverige: 2 Øre 1759
Sverige: 2 Øre 1751
Sverige: Reval: 1 Øre 1649 Kristina
Taiwan: 5 Yuan 1970 - 81
Tyrkia: 20 Para 1864 (1277. 4 år)
Baden: 3 Kreuzer 1836 Sølv
Bayern: 6 Kreuzer 1847. Ludv.I (1825-48)
Braunschw. Wolfenbuttel: 1/12 Daler 1805
Braunschw. Wolfenbuttel: 1/12 Daler 1822
Hamburg: 1 Schilling 1765 Sølv
Hamburg: 1 Schilling 1794 Sølv.
Hannover:6 Pfennig 1848 B. Sølv
Mecklenburg-Schwerin: 3 Pfennig 1838
Oldenburg-Birkenfeld: 2 Pfennig 1848
Wurttemberg: 1 Kreuzer 1871 Sølv
Wurttemberg: 6 Kreuzer 1853 Sølv
Weimarrepublikken: 1 Riksmark 1926 A
Tunis: 1 Dinar 1969. President Bourguiba
Uganda: 5 Cents 1966
Uruguay: 10 Centimas 1953
Østerrike: 1/4 Kreuzer 1812 B
Østerrike: 5/10 Kreuzer 1881
Østerrike: 1 Kreuzer 1762 P
Østerrike: 1 Kreuzer 1816 A
Østerrike: 1 Kreuzer 1851 A
Østerrike: 4 Kreutzer 1861 A
Østerrike: 10 Kreuzer 1870 Sølv
Østerrike: 20 Kreuzer 1870 Sølv
Østerrike: 1 Krona 1914 Sølv
Østerrike: 1 Schilling 1925 Sølv
Øst Afrika: 10 Cents 1922
Øst Afrika: 1 Cent 1954
Fransk Indokina: 10 Cents 1925
Frankrike: Org. myntsett 1973 med en
stor sølvmynt, 8 mynter
01
1
1
1
10/01
1+
1
1
11
1
1+
1/1+
1/1+
1/1+
0/01
1/1+
1+
Proof
0
0
1+
1+
1
01
1+
1
01
1+/01
1+
0/01
1+
0
1+/01
0
Korrodert
Pen
Sølv
Ripe
Ripe
Sølv
Sølv
MINSTE
PRIS
60
15
30
20
45
10
30
30
45
25
25
35
45
55
30
75
100
35
95
90
15
15
60
40
55
40
15
20
20
40
30
35
30
25
60
60
UTLAND : Medaljer
214
215
216
2 Euro 1997. Seilskute
2 Euro 1997. Seilbåter.
Europamedalje i kapsel
Proof
Proof
Proof
15
15
20
Norge : Diverse
217
Pent myntalbum med noen få norske mynter
30
Norge : Mynter
218
219
220
221
222
2 Skilling 1660
2 Skilling 1810
2 Skilling 1871 Rosetter
1 Skilling 1820
1/2 Skilling 1841 Stj.
1/11/1+
1+
11/1+
175
220
170
15
140
1
0
Proof
01
1+
1/1+
1+/01
1+/01
1/1+
1+
1+
01
0/01
1+
40
30
30
40
30
60
30
45
65
30
55
40
50
30
UTLAND : Mynter
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
Argentina: 5/10 Real 1827 (Buones Aires)
Argentina: 25 Pesos 1964 Mangekantet
Barbados: 25 Cents 1973
Belgisk Congo: 2 Francs 1947 Elefant
Brasil: 10 Reis 1869
Brasil: 20 Reis 1812
Brasil: 20 Reis 1868
Brasil: 20 Reis 1889
Brasil: 40 Reis 1831
Brasil: 40 Reis 1894
Brasil: 1000 Reis 1913 Sølv
Brasil: 2000 Reis 1934 Sølv
Brasil: 5000 Reis 1937 Sølv
Dominikanske Republikk: 25 Cents 1937
Kanthakk
Sølv
NR.
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
Danmark: 2 Kroner 1906 Tronskifte
Danmark: 2 Kroner 1945 Chr. X 75 År
England: 2 Pund 1986
England: 2 Pund 1989
England: 2 Pund 1995
England: 5 Pund 2006
Ethiopia: 50 Matonas 1931
Filipinene: 10 Centavos 1964
Filipinene: 20 Centavos 1945 Sølv
Filipinene: 20 Centavos 1964
Filipinene: 50 Centavos 1964
Filipinene: 1 Piso 1970. Pavebesøk
Finland: 5 Pennia 1917, Ørn u.kroner
Ghana: 50 Cedis 1991
Gibraltar: Crown 1990. Fotball VM
Guatemala: 50 Centavos 1962 Sølv
Guinea: 5 Francs 1962
Guinea: 50 Francs 1994
Haiti: 2 Centimes 1881 Kobber
Haiti: 10 Centimes 1882 Sølv
Haiti: 20 Centimes 1882 Sølv
Haiti: 25 Centimes 1816 Sølv
Hong Kong: 5 Cents 1900 Sølv
Lombardi og Venezia: 1 Soldo 1862 A
Lombardi og Venezia: 1 Centesimo 1822
Pavestaten: 1/2 Baiocco 1849 Pius IX
Pavestaten: 1 Soldo 1867 R
Pavestaten: 1 Lira 1866 Portrett av Pius
Sardinia: 1 Centesimo 1826 P
Sardinia: 5 Centesimi 1826 P
Toscana: 5 Centesimi 1859
Venezia: 3 Centesimi 1849 Revolusjonsmyn
Venezia: 5 Centesimi 1849 Revolusjonsmyn
Kongerike: 5 Soldi 1814 Portrett Napoleo
Jamaica: 1 Cent 1869 Victoria
Katanga: 1 Francs 1961
Kypros: 1 Piaster 1890
Laos: 10 Centimes 1952
Madagaskar: 10 Francs 1996
Malaya: 10 Cents 1950
Mosambik: 50 Centavos 1950
Mosambik: 10 Escudos 1974
Mosambik: 10 Meticais 1980
Mosambik: 50 Meticais 1986
Mosambik: 2 1/2 Escudos 1950 Sølv
Mongolia: 1 Tugrik 1971
Mongolia: 1 Tugrik 1981
Namibia: 1 Dollar 1993 Messing
Palestina: 1 Mil 1942 Bronse
Palestina: 5 Mil 1939 Nikkel
Palestina: 50 Mil 1927 Sølv
Paraguay: 1 Centimo 1950
Paraguay: 50 Centimo 1951
Polen: 5 Zloty 1935 General Pilsudski
Russland: 1 Kopek 1913
Russland: 1 Kopek 1914
Russland: 2 Kopek 1913
Russland: 2 Kopek 1915 u.myntmerke
Russland: 15 Kopek 1914 Sølv
Saarland: 50 Francs 1954
Straits settlement: 1 Cent 1883
Straits settlement: 1 Cent 1887
Straits settlement: 10 Cent 1927 Sølv
Straits Settlement: 20 Cent 1895 Sølv
Straits Settlement: 50 Cent 1920 Sølv
St.Thomas: 500 Dobras 1997
Sverige: 2 Kroner 1921. Gustav Vasa Sølv
Sverige: 2 Kroner 1938 Delawareminne
01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
01
0
0
0
0
0
01
0
1+/01
0
0/01
0
1+
1/1+
1+
1
0/01
1+
1/1+
1
1
1/1+
1
1
1
1+
1+
1+
1
1+
1/1+
0
0
0
1+
0/01
0
0
1+
1+
0
0
1+
0/01
1+
0
0
1+/01
1+/01
01
1+
01
01
1+
1/1+
1/1+
0
1/1+
1+
0
0
0/01
Min. hakk
Sølv
Sølv
Sølv
Pen
Sølv
MINSTE
PRIS
90
120
40
50
50
75
50
15
15
20
20
35
10
30
25
60
30
30
60
30
45
80
60
60
40
45
30
60
30
35
45
60
50
100
20
15
45
15
30
40
30
30
60
55
25
40
50
35
25
50
40
50
30
40
30
40
35
70
30
85
60
35
50
40
40
30
90
35
NR.
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
MINSTE
PRIS
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
Thailand: 2 1/2 Satang 1897
Thailand: 2 Att 1905. Kobber
Tyrkia: 2 Kurush 1914 Sølv
Baden: 1 Kreuzer 1845
Baden: 1 Kreuzer 1868
Hannover: 1 Pfennig 1849
Nassau: 1 Kreuzer 1861
Preussen: 1 Silbergroschen 1839 Fredr Wi
Uganda: 1 Shilling 1966 Nikkel
Ungarn: 1 Pengø 1944
USA: 10 Cents 1917 Sølv
1+
1+
1
1+
1+
1+
1+
1
0
0/01
1+
30
35
15
50
45
30
50
35
15
5
15
1+/01
1+/01
0
1+
1+
0/01
01
1+
1+
30
20
50
50
40
120
65
30
15
Østerrike : Mynter
316
317
318
319
320
321
322
323
324
1 Kreuzer 1879
10 Kreuzer 1870
10 Kreuzer 1872
15 Kreuzer 1807 B. Stor kobbermynt
1/4 Florin 1860 B Sølv
1 Florin 1890 Sølv
2 Corona 1912 Sølv
5/10 Kreuzer 1858 Kobber
1 Kreuzer 1851 Kobber
Norge : Sedler
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
1 Krone 1917 D
2 Kroner 1918
1 Krone 1941 C
1 Krone 1945 I
2 Kroner 1947 E
2 Kroner 1949 G
5 Kroner 1943 V
5 Kroner 1951 G
5 Kroner 1952 I
5 Kroner 1955 B
10 Kroner 1942 B
10 Kroner 1943 D
10 Kroner 1945 A
10 Kroner 1954 B
10 Kroner 1973 AR
10 Kroner 1973 QT
10 Kroner 1974 AR
10 Kroner 1974 AU
10 Kroner 1975 AR
10 Kroner 1975 QH
10 Kroner 1976 AW
10 Kroner 1976 QG
10 Kroner 1976 QI
10 Kroner 1977 AA
10 Kroner 1977 AL og AP
10 Kroner 1977 QC
10 Kroner 1977 QW
10 Kroner 1977 HS
10 Kroner 1978 BM
10 Kroner 1978 HR
10 Kroner 1979 BJ
10 Kroner 1979 HD
10 Kroner 1979 HY
10 Kroner 1981 BE
10 Kroner 1982 BL
50 Kroner 1942 C
100 Kroner 1945 A
100 Kroner 1977 H
0
0
0
1+
01
0/01
0
1/11
0
0/01
0/01
0
1+
0
o
0/01
0/01
01
1+
01
1
0/01
0/01
0,0/01
1+/01
0
1+
0/01
0
0
0
0
01
0/01
1+
01
0
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Erstatning
Pen
1150
1400
600
525
520
700
850
200
240
450
375
350
625
75
65
325
75
55
40
300
50
90
250
35
70
130
225
150
55
600
40
225
175
45
40
1500
2500
300
UTLAND : Sedler
363
364
365
366
Maldivene: 20 Rufiyaa 2000
Memel 50 Mark 1922
Østerrike Windischgarsten 20 heller 1920
Østerrike: Walding 20 Heller 1920
0
0/01
1+
0/01
Pick 20
Uvanlig Pick 7b
25
800
15
15
NR.
367
MINSTE
PRIS
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
Østerrike:Waldkirchen 10 Heller 1920
1+
10
0
0
70
75
Norge : Kredittmerker
368
369
Arne O. Eide 10 øre og 25 øre
Halvor J. Aasland 5 øre og 10 øre
Norge : Mynter
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
2 Skilling 1787
2 Skilling 1788
12 Skilling 1845
24 Skilling 1852
1 Øre 1910
10 Øre 1919
25 Øre 1909
25 Øre 1913
25 Øre 1918
50 øRE 1913
2 Kroner 1906
5 Kroner 1972
20 Kroner 1879
1+/01
1+
01
Pen 01
0/01
0
0
1/1+
0/01
1/1+
0
0
0/01
lita,svak ripe adver
GULL
450
350
700
2000
175
200
650
325
600
375
2000
40
4000
Sverige : Mynter
383
384
385
386
387
388
389
1 Øre 1719-20 overpreget på 1 Daler SM
1718 Mercurius
1 Ør SM 1738
1 Øre KM 1768 stort skjold og opphøyet
kant, sjelden??
2 Ør SM 1763
1/6 Skilling 1830
2 Kronor 1898
2 Kronor 1907
1
1/11/1+
100
KM 491
1
01
1
1+
50
200
100
100
75
140
UTLAND : Mynter
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Danmark: 1/2 Krone 1924 og 1925
Tsjekkoslovakia: 20 Korun 1933
Jugoslavia: 20 Dinara 1938
Stadt Weida: 50 Pfennig 1918
Nice, Frankrike: 10 Cent 1922, uvanlig
lokalmynt
Frankrike: 100 Francs 1990
Ungarn: 500 Forint 1986
Isle of Man: 1 Crown 1984
Spania: 2000 Pesetas 1992
Romerriket: Faustina jr. død 176 e. Kr.
denar
USA: 1 Cent 1862
USA: 1 Cent 1879
USA: 1 Cent 1891,1897 og 1900
USA: 1 Cent 1902, 03, 05, 06 og 07
USA: 5 Cents 1895
USA: 5 Cents 1909
USA: 1/4 Dollar 1909
New Foundland: 50 Cents 1850
Canada: 1 Dollar 1964 Charlottetown
Canada: 1 Dollar 1974 Winnipeg
Jamaica: 25 Dollars 1995
Cook Islands: 2 Dollars 1973
Cook Islands: 20 Dollars 1993
Mexico: 8 Realer 1884
Panama: 1 Balboa 1988
Cuba: 10 og 20 Centavos 1915
Sør-Afrika: 3 Pence 1941
Sør-Afrika: 6 Pence 1934
Zambia: 50 Ngwee 1969
China: Hupeh-provinsen 10 Cash u. år
(1906)
Sør - Korea: 5000 Won 1988
1+
0
01
1+
1+
Proof
Proof
0
Proof
1
KM 17
KM 23
KM
KM
KM
KM
984
656
119
861
25
60
25
40
50
125
50
20
75
200
1/1+
1/1+
1/1+
1+
1/1+
1+
1+
1/1+
0
Prooflik
Proof
Proof
Proof
1+
Prooflik
Ca. 1+
01
01
0
01
KM 88
KM 173
KM 8
KM 152
KM 377.10
Ikke i KM
liten kantskade
KM 26
KM 16.3
KM 14
KM 10
50
100
40
75
200
50
150
400
35
20
125
75
125
125
75
25
15
50
25
20
Proof
KM 71
100
Pen
KM 6
NR.
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
MINSTE
PRIS
Norge : Medaljer
421
422
423
Nansenmedalje Grønlandsferden 1888
Nansenmedalje Grønlandsferden 1888
med bånd
Nansenmedalje Polarferden med Fram 1893
til 1896.Tekst:"Forskeraandens morgensol
glimted op mot islagt pol"
01
01
Messing
Bronse
200
250
1+
Aluminium
100
UTLAND : Mynter
424
425
426
427
428
Samling: Irland i album, 33 forskj.
1775-1990, noen bedre
Samling: Div. land i Sør-Amerika (6 stk)
og Russland 166 forskj. i album
Samling: New Zealand oppsatt i plastark
56 forskj., flere pene
Samling: Australia oppsatt i plastark
108 forskj. 1914-1999
Samling: Polen i album. 143 forskj.
1923-1990, mange i svært god kvalitet
VK
300
VK
350
VK
300
VK
700
VK
700
0
0
0
120
50
150
0/01
200
0
250
1+/01 og 01
0/01
150
200
0
100
0/01
120
10
01
0/01,01
0/01,0
0
0
0
0
Proof
Proof
Proof
75
30
200
70
80
60
125
600
250
450
450
450
Norge : Diverse
429
430
431
432
433
50 Øre 1966,67 og 69
5 Kroner 1978, 79 og 80
Originalrull 5 øre 1973 (den store typen
50 stk) Katalogverdi kr.600
"Myntsett laget i USA 1 øre - 1 krone
(7 mynter) 1948 - 1951
Myntsett 1964 8 mynter. Se Norges mynter
2010 side 64
UTLAND : Diverse
434
435
436
437
Sverige 2 kronor 1931,36,38,39 og 40
Tyskland 5 forskjellige 10 mark i sølv
fra 1972
"Hele verden" 30 forskjellige mynter i
kvalitet 0
England 6 store forgylte medaljer
Norge : Mynter
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
2 Skilling 1786
1 Øre 1943
2 Kroner 1914 Mor Norge
10 Kroner 1964 To stk.
25 Kroner 1970 2 Stk.
50 Kroner 1978
100 Kroner 1982
175 Kroner 1989
200 Kroner 1980
100 Kroner 2003 100-årsmynt nr.1
100 Kroner 2004. 100-årsmynt nr.2
100 Kroner 2005. 100-årsmynt Nr.3
Pusset
UTLAND : Mynter
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
Island: 500 Kronur 1974
Storbritannia: 1 Shilling 1885 og 1889
Brasil: 200 Reis 1893
USA: 1/2 Dollar 1893 Columbusutstillinga
i Chicago 1892-1893
USA: 1/2 Dollar 1937 og 1962
USA: 1/2 Dollar 1964 Kennedy og 1982
G.Washington
USA: 1 Dollar 1921 Morgan
USA: 1 Dollar 1922
USA: 1 Dollar 1971 S
USA: 1 Dollar 1988 S
USA: 1 Dollar 1987 S
USA: 1 Dollar 2004 Lewis & Clarke
USA: 1 Dollar 2005 John Marshall
0
1 og 11+
01
KM 493
Små flekker
1/1-,1+
0
begge rengjort
1+
1+/01
Proof
Proof
Proof
Proof
Proof
Renset
KM
KM
KM
KM
KM
203a
222
220
363
375
100
50
15
75
30
40
75
75
50
60
60
100
150
NR.
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
MINSTE
PRIS
UTLAND : Diverse
463
Kjempeflott, stort skrin med mange
hundre mynter fra hele verden, 225
rubler i sedler og rull 1 øre 1972.
Interessant lot.
VK
250
Proof
600
Norge : Diverse
464
465
12 store sølvmedaljer i flott skrin.
Norges Mynthistorie.
Norges Mynter 2007, katalogen.
esten Ubrukt
25
Norge : Mynter
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
1 Øre 1877
1 Øre 1899
1 Øre 1938
1 Øre 1941 Cu
1 Øre 1953
2 Øre 1959
10 Øre 1913
10 Øre 1917
10 Øre 1937
10 Øre 1938
10 Øre 1948
10 Øre 1949
10 Øre 1949
50 Øre 1928
50 Øre 1939
50 Øre 1953
1 Krone 1925
1 Krone 1937
1 Krone 1949
2 Kroner 1908
2 Kroner 1915
2 Kroner 1917
2 Kroner 1878
2 Kroner 1907
2 Kroner 1908
2 Kroner 1914 Jub.
2 Kroner 1914
5 Kroner 1963
5 Kroner 1966
5 Kroner 1967
1/3 Spesiedaler 1798
1+
1+/01
0/01
0
0
0
1+/01
0/01
0
0
0
0
0
01
0
0
0/01
0/01
0
0/01
1/1+
01
1
0/01
1+/01
0/01
1+/01
0
0
0
1/1+
Flekk, liten ripe
Smårufs
Flekk
Flekker
Blankettfeil
Liten bl.feil, matt
Flekk
Flekk
Flekk
K.hakk + 2 hakk
Lite skjold
Riper
250
90
45
40
50
70
125
100
300
250
40
70
50
200
1000
290
490
2000
190
800
400
385
490
2030
630
1030
560
280
560
420
2000
Norge : Sedler
497
498
499
500
501
10 Kroner 1958 N
10 Kroner 1959 P
10 Kroner 1966 H
50 Kroner 1965 F
100 Kroner 1960 H
1
1
1
1+
1
165
50
25
650
300
0
700
Norge : Mynter
502
175 Kroner 1989 Jubileum
UTLAND : Mynter
503
Canada: 50 Cent 1963
1+/01
15
1+
1
VK
1
0
0/01
0
1
0/01
200
50
50
90
80
50
65
15
50
Norge : Sedler
504
505
506
507
508
509
510
511
512
10 Kroner 1943 D
10 Kroner 1956 I
Lot 10 Kroner 1966 - 1973
10 Kroner 1973 QG
10 Kroner 1974 AA
10 Kroner 1975 AD
10 Kroner 1976 AA
10 Kroner 1976 AJ
10 Kroner 1976 AÆ
4.Stk
Erstatning
Pen
NR.
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
10 Kroner 1977 AA
10 Kroner 1978 BT
10 Kroner 1979 BI
10 Kroner 1979 HO
10 Kroner 1981 BC
10 Kroner 1981 BZ
10 Kroner 1982 BX
10 Kroner 1982 CD
10 Kroner 1982 CJ
10 Kroner 1983 CG
10 Kroner 1983 CH
10 Kroner 1983 CJ
10 Kroner 1984Ck
10 Kroner 1984 CP
10 Kroner 1984 CØ
500 Kroner 1985 A Skånland/Sagård
0
1
0/01
1
0
0/01
01
01
0
0
0
0
0
0
0/01
1/1+
Erstatning
MINSTE
PRIS
45
15
35
45
45
35
30
30
45
45
45
45
45
45
35
1000
UTLAND : Sedler
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
Tyskland: 1/2 Mark 1948
Tyskland: 2 Mark 1948
Polen: Lot. 9 Forskjellige
Jugoslavia: Lot 5 Forskjellige
Sovjet: Lot 9 forskjellige 5-1000 Rubler
Nederland: 10 Gulden 1968
Canada: 2 Dollar 1954
Sverige: 50 Kronor 1950 T
Sverige: 100 Kronor 1961 V
Russland: 5 Rubler 1909 YA079
Russland: 250 Rubel 1917 AB-256
Russland: 500 Rubler 1912
Østerrike: 100 Kronen 1912
Polen: 1000 Zloty
1
1
VK
VK
VK
01
01
1
1
1+
1+
1+
1+
01
Rift
30
50
70
35
70
20
20
65
100
30
50
50
40
50
Finland : Mynter
543
544
545
546
547
548
549
550
5 Pennia 1865
5 Pennia 1867
5 Pennia 1872
5 Pennia 1898
5 Pennia 1905
5 Pennia 1908
10 Pennia 1891
Lot 189 forskjellige 1866 - 1994
1
1+
1+
1+
1/1+
1+
1
VK
75
150
230
225
70
65
90
700
Norge : Mynter
551
Svalbard Rublene. Utgitt av en Norske
Myntklubb
0
80
0
0
0
400
400
150
0
0
100
100
Danmark : Myntsett
552
553
554
1976
1977
1979
Sverige : Myntsett
555
556
1976 Sandhill
1977 Sandhill
Norge : Mynter
557
558
559
560
561
562
563
564
1 Krone 1949
1 Krone 1950
1 Krone 1950
1 Krone 1950 m/hull og 1951 u/hull
2 Kroner 1906 Jubileum
Tre myntsett fra Den Norske Myntklubb
2 Skilling 1787
Danmark: 2 Kroner 1875
.
0
0
0
0,0/01
01
1/1+
1
Patina
100
120
90
100
850
150
100
45
NR.
BESKRIVELSE
KVALITET MERKNAD
MINSTE
PRIS
Norge : Sedler
565
566
567
568
569
570
571
572
10 Øre 1924/25 Store Norske Nr. 1841
2 Kroner 1943 C
5 Kroner 1942 U
5 Kroner 1962 J
10 Kroner 1943 D
10 Kroner 1973 P
10 Kroner 1976 AG
10 Kroner 1977 AZ
1-/2
1
1/1+
01
1
0
0
0
500
200
275
200
150
50
60
40
VK
1/1VK
VK
2
75
60
60
60
50
UTLAND : Sedler
573
574
575
576
577
Japan: 5 Forskjellige krigssedler
Danmark: 50 Kroner 1962
19 Forskjellige utland
15 Forskjellige Utland
Finland: 1 Markka 1867
UTLAND : Diverse
578
Eske med Mynter og Medaljer
Utenlandske og Norske
VK
150
1+
0
100
50
0
100
Norge : Sedler
579
580
581
582
1 Skilling Rørosmartnan 1972
1 Romsdaler Åndalsnes 1976 og 1 Romsdale
2009. Begge utgitt i forbindelse med
Speiderlandsleir
3 Stk. Spisebiletter OL på Lillehammer
1994. Frokost - Middag - Kveldsmat.
1000 Kroner 1974 A Innrammet
01
3400
Norge : Mynter
583
584
585
586
587
588
589
1/2 Dukaton 1634. Philip IIII Type 1
Fra Rundefunnet. Svært sjelden.
1/2 Dukaton 1648. Phillip IIII Type 2.
Fra Rundefunnet. Svært sjelden.
1/2 Dukaton 1668. Carolus II.
Fra Rundefunnet. Svært sjelden.
1/2 Dukaton 1671?. Carolus II.
Fra Rundefunnet. Svært sjelden.
1 Øre 1884
2 Øre 1897
50 Øre 1943 Zink
1-/2
500
1-
500
1-
500
1-
Svakt siffer i årst.
500
1/1+
1+/01
1
75
90
150
01
100
Norge : Medaljer
590
Garmo Kirke. Maihaugen 1827-1927 m.hempe
Norge : Poletter
591
592
593
Dikemark Sykehus
Dikemark Sykehus
Dikemark Sykehus
1+
1+
1+
NP 79.5
NP 79.7
NP 79.8
25
25
25
1
1/1-
Sieg 45
Sieg 79.1
40
30
Trankebar : Mynter
594
595
1 Kas Uten år
4 Kas 1797
UTLAND : Medaljer
596
597
Tower of London
City of London
0/01
0/01
45
45
Amerika : Myntsett
598
1/4, 1/2 og 1 Dollar Jubileum
1776 - 1976 i kassett
0
50
Bud-Seddel - Romsdal Myntforening
Jeg gir herved Romsdal Myntforening fullmakt til å by for meg for min
regning på følgende objekter. Jeg er kjent med og godtar auksjonsbetingelsene.
I do herby authorize Romsdal Myntforening to execute the following bids on
my behalf, I have read and accepted Conditions of Sale.
Navn:___________________________________________________
Adresse:_________________________________________________
Postnr./sted:______________________________________________
Underskrift/referanse:_______________________________________
Objektnr./
Lot number
Bud NOK
ekskl. salær/
Bid NOK
ex. fee
Objektnr./
Lot number
Bud NOK
ekskl. salær/
Bid NOK
ex. fee
Objektnr./
Lot number
Bud NOK
ekskl. salær/
Bid NOK
ex. fee
Romsdal Myntforening p.b. 479, 6401 Molde.
Bankgiro: 9650.46.61374
Telefon til formannen : 91 32 03 64
E-post: rag-kyll@online.no
Hjemme-side / Home Page : http://www.romsdal-myntforening.no
Download