Uke 49 - Kongseik ungdomsskole

advertisement
Læringsplan for
................
klasse 9A uke 5
Kongseik ungdomsskole
Se også Fronter på http://kongseikus.tbgskole.no/ for mer informasjon om bla karakter, fravær og anmerkninger.
INFORMASJON
Ordenselever: Viktoria og Emma
Dere har studenter i norsk og engelsk de neste tre ukene.
Onsdag 28. januar: Elevene går hjem kl. 14, fordi ansatte ved skolen skal delta i en
politisk streik i Tønsberg.
Sal og scenegruppa møter opp på søndag 1. februar kl. 18( til ca. 20). Husk å ta med
alt vi trenger!
e-postadresser til faglærere
Samf/m&h: [email protected] Matte/naturfag: [email protected] Engelsk: [email protected]
Norsk: [email protected] RLE: [email protected]gskole.no
UV: [email protected] Gym/Fysak/af: [email protected] Fransk: [email protected]
Spansk: [email protected] Sal og scene/Spansk: [email protected]
Valgfag: [email protected]
Tid
Mandag
08.3008.55
08.5509.25
15 min
Matte
Tirsdag
Onsdag
Språk/arbeidslivsfag
Torsdag
Fredag
Engelsk
Matte
Språk/arbeidslivsfag
Engelsk
09.4010.05
10.0510.35
Mat og helse/matte
Matte/m og h
Gym
Samfunnsfag
Norsk/naturfag
Mat og helse/matte
Matte/mat og
helse
Gym
Norsk
Norsk/naturfag
10.4011.05
Mat og helse/engelsk
Gym
Norsk
Matte
11.0511.35
Mat og helse/engelsk
Engelsk/mat og
helse
Engelsk/mat og
helse
Gym
Norsk
Naturfag
5 min
35 min
12.1012.30
12.3012.55
12.5513.25
5 min
Leseøkt
Leseøkt
Leseøkt
Leseøkt
Leseøkt
Naturfag
Samfunnsfag
Samfunnsfag
UV
UV
Naturfag
Samfunnsfag
Samfunnsfag
UV
Valgfag
13.3014.00
14.0014.30
Språk/arbeidslivsfag
Naturfag/norsk
Norsk
Rle
Valgfag
Språk/arbeidslivsfag
Naturfag/norsk
Norsk
Rle
Valgfag
Tilpasset lekse
Engelsk
Du jobber med presentasjonen din.
Matematikk
Du skal ha gjort oppgaven: 65, 66, ,67, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 89,
90, 91, 95, 96
Norsk
Vi jobber videre med tegneserie. Du har fått fire ark, bilde, tekst, bildenes
rekkefølge og hva skjer mellom rutene av læreren din. De er lekse denne uken.
Nynorsk: Pugg i - ei - i verbene på s.134
RLE
Skriv opp leksa di her:
Samfunnsfag
Lekse blir gitt i første samfunnsfagtime
English
Goals:You know some facts about the history of the Australian Aborigines and
other native people.
At school: We work with the presentation.
Homework: Work with your presentation of indian tribes in the USA, Maori,
Aborigines or....
Student Marte is back for the next three weeks. Be nice, as usual :)
Matematikk
Mål: Du skal kunne regn ut det hele. Du skal kunne regne ut hvor prosenten. du
skal kunne regne med prosenten mer enn 100
På skolen: Vi gjennomgår sidene 124, 125, 126, jobber med oppgavene 64-88
Lekse: Gjør oppgavene 64-88 ferdig. Se over alle målene til nå og se om du kan
alle.
Norsk
Mål:Du kjenner til ulike virkemidler i tegneserier.
På skolen:Vi fortsetter med tegneserie.
Lekse: Vi jobber videre med tegneserie. Du har fått fire ark, bilde, tekst, bildenes
rekkefølge og hva skjer mellom rutene av læreren din. De er lekse denne uken.
Nynorsk: Pugg i - ei - i verbene på s.134
leksene er til torsdag.
Naturfag
Mål:Kunne gjøre systematiske undersøkelser og presentere rapport
På skolen: Eureka s.94-99,nøkkelspørsmål s.95 og 99. Oppg.9-11 s.101.
Planlegging av hjemmeforsøk og rapport.
Lekse:Gjennomføre et hjemmeforsøk
RLE
Mål: Jeg tenker igjennom hvordan de hellige skriftene skal forstås i dag og vet
hva fundamentalisme betyr.
På skolen: Kristendommen s. 107-114.
Lekse:
Svar på oppgavene 1 og 3 s. 109 og oppgave 1 s. 114.
Samfunnsfag
Mål: Ha kjennskap til 1.verdenskrig
På skolen: vi jobber videre med 1. verdenskrig
Lekse: hver faglærer gir lekse til sin klasse neste uke
Helene har sin siste uke som praksisstudent hos oss
Utdanningsvalg
Mål: Vi jobber i grupper med å planlegge / skissere en bro som dere skal bygge av
spaghetti i uke 6 og 7 (innlevering i uke 7). dette er en konkurranse, og en
byggingeniør kommer å plukker ut en vinner fra hver klasse på 9 trinn.
Kroppsøving
Mål: Du skal bli sterkere. Du skal bli smidigere. Du skal bli bedre i turn.
På skolen: Vi har turn i gymtimene. Bom, tau, forlengs rulle, baklengs rulle,
hodestående, slå hjul og sidelengs hopp.
Lekse:
Stå i flyver i 15 sekunder, høyre og venstre ben, hver dag. Stå på ett ben når du
pusser tenner morgen og kveld.
Push ups, sit ups og rygghev. Hvor mange push ups klarer du?
Mat og helse
Mål:Du vet hva som menes med bærekraftig matforbruk. Du vet hva som menes
med norsk husmannskost. Du kan vurdere og velge matvarer ut fra etiske og
bærekraftige kriterium.
Du kan lese og følge en oppskrift. Du kan lage en fin og gylden brun saus uten
klumper.
På skolen: Vi lager kjøttkaker i brun saus
Teori: Repetisjon: Etisk og bærekraftig matforbruk
Lekse: Lese og repetere kapittelet "Etisk og bærekraftig matforbruk", (stensilen
dere fikk da bolleprøven pågikk).
Språk
Français. Objectif: Parler des sports/snakke om sport. Bøye de regelrette verbene
aimer, adorer, jouer, préférer og det uregelrette verbet faire - i presens. Mål =
lekse.
Spansk: Mål: Jeg kan skrive setninger i framtid med tidsuttrykk. Skriftlig prøve
onsdag i kap 2.
Arbeidslivsfag
Mål: Du kan følge de instruksjoner som blir gitt. Du arbeider etter hygiene krav
på kjøkkenet. Du jobber selvstendig, raskt og effektivt.
På skolen:Elevbedrift. Vi lager horn som serveres til lunsj buffet og grove
rundstykker.
Husk: Forkle og innesko.
Valgfag
Fysisk aktivitet og helse: Vi møtes på auditoriet 9.trinn. Tema: motivasjon og
bevegelseglede.
Friluftsliv: Vi fortsetter med oppgavene.
Sal og scene: Ta med rekvisitter, kamera, kostymer, etc. Alt som trengs til
produksjonen. Vi møtes på klasserommet til 9c. Husk at vi skal møtes på søndag.
Vi er avhengig av at alle kommer (det kan bli endringer - følg med på beskjeder).
Design og redesign: Vi jobber videre med ny bruk av gamle blikkbokser
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

86 cards

Tourette syndrome

17 cards

Pediatrics journals

50 cards

Create Flashcards