Hovedbokutskrift

advertisement
Hovedbokutskrift 3
Oslostudentenes Idrettsklubb
Trimveien 4
Postboks 94 Blindern
NO-0314 OSLO
Utvalgskriterier: REGNSKAP: Regnskapsår = 2012 (01.01.2012-31.12.2012) og Kilde = 'Hovedbok'
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1000
Utviklingskost. (Aktiverte kostnader)
01.01.2012D3
1
1
Abile
0
13.06.2012D60
2
6
IF406 KX Products
0
27.06.2012IF514
3
6
Faktura 2463, 13140 KX
0
08.08.2012IF513
2
8
Faktura 2480, 13140 KX
0
31.12.2012D53
2
12
KX Products: jul-des12 nytt
0
31.12.2012D61
2
12
IF866 KX Products faktura
0
31.12.2012D67
3
12
Endre på feil
0
1101
1102
OSI- hytta
KSI- hytta
1110
Bygninger, akk. avskrivninger
01.01.2012D3
3
1
Branntrapp og branndører
Avdeling
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
Saldo
-8 399,80
36 562,50
2 560,00
27 500,00
-7 912,25
12 500,00
2 826,00
74 036,25
Inngående saldo
1 287 790,00
Utgående saldo
1 287 790,00
Inngående saldo
45 000,00
Utgående saldo
45 000,00
-26 575,20
Utgående saldo
1250
Inventar
01.01.2012D3
01.01.2012D3
01.01.2012D3
5
7
9
1
1
1
2 Stk komfyrer
Miele: vaskemaskin
Miele: oppvaskmaskin
Inngående saldo
70 KSI-Hytta
80
80
0
0
0
Inngående saldo
07 Fekting
0
-4 157,60
-7 840,00
-5 749,60
1
2
1
2
6
6
12
12
Korr IF406 feil kto
KX Products: 123 klubb
Korr IF866 feil kto
Faktura 2641, 13140 KX
Inngående saldo
55
55
55
55
0
0
0
0
-20 000,00
2
2
2
2
2
NKF: medl.forsikring
Inngang til 5 deltagere av
Torkjell Leira: medl.kontig.
Claudiomez: medl.kontig.
Tilbakebet. av forskudd
0
0
0
0
0
106 Batizado
Inngående saldo
05 Capoeira
05 Capoeira
05 Capoeira
05 Capoeira
05 Capoeira
-36 562,50
36 562,50
-12 500,00
12 500,00
11
12
12
Beholdn. 29/11 kr 7.290
Beholdningsøkning
Økning av varebeholdning
0
0
0
Inngående saldo
05 Capoeira
02 Badminton
32
-685,00
-315,00
-450,00
-450,00
-8 835,17
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:04.
0
0
Inngående saldo
55
55
10 735,17
10 050,17
9 735,17
9 285,17
8 835,17
0,00
0,00
-420,00
6 250,00
4 515,00
Utgående saldo
1480
Forskuddsbetaling til leverandører (vare
01.01.2012D5
2
1
Mamut Enterprise E5 2012
01.01.2012D62
1
1
Ref. Nordea Liv fra sep
0,00
-36 562,50
0,00
-12 500,00
0,00
0,00
Utgående saldo
1465
Varebeholdning
29.11.2012D23
1
31.12.2012D51
3
31.12.2012D59
1
55 000,00
35 000,00
35 000,00
Utgående saldo
1390
Andre fordringer
21.02.2012IF69
2
21.02.2012IF70
4
21.02.2012IF70
5
21.02.2012IF70
6
24.02.2012B153
3
52 483,76
48 326,16
40 486,16
34 736,56
34 736,56
Utgående saldo
1270
EDB-utstyr
13.06.2012D60
13.06.2012IF406
31.12.2012D61
31.12.2012IF866
126 232,20
99 657,00
99 657,00
Utgående saldo
1256
Utstyr fekting: Leon Paul Equipment Co Ltd. avskr. 6 år
01.01.2012D4
2
1
Avskrivninger av utstyr fra
Akk. saldo
8 399,80
0,00
36 562,50
39 122,50
66 622,50
58 710,25
71 210,25
74 036,25
Utgående saldo
Inngående saldo
80
0
(NOK)
56 965,50
56 545,50
62 795,50
67 310,50
67 310,50
-5 051,25
-1 668,00
41 402,25
36 351,00
34 683,00
Side 1
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.01.2012IF47
01.01.2012IF47
01.01.2012IF47
01.01.2012IF47
16.02.2012IF61
03.10.2012IF857
03.10.2012IF857
03.10.2012IF857
03.10.2012IF857
13.11.2012IF642
03.12.2012IF889
10.12.2012IF682
10.12.2012IF716
11.12.2012IF698
27.12.2012IF909
L.nr.
2
4
6
8
3
3
5
7
9
3
2
2
2
6
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
SIO: KSI 2 bygg jan-jun12
0
1
SIO: 4 bygg jan-jun12
0
1
SIO:Ansvar/kriminal/premie
0
1
SIO: Kajakker m/utstyr
0
2
Mamut One E5 Serviceavt.
0
10
SIO: KSI 2 bygg jan-jun13
0
10
SIO: 4 bygg jan-jun13
0
10
SIO:Ansvar/kriminal/premie
0
10
SIO: Kajakker m/utstyr
0
11
Canon jan 2013
0
12
Stanley Security: Q1-13
0
12
Bladet veivalg 2013
0
12
IK Tjalve: Holmenkollstaf.
0
12
IF: Klubbforsikring 2013
0
12
Bladet Norsk Svømming
0
Avdeling
70 KSI-Hytta
80
55
06
55
70 KSI-Hytta
80
55
06
55
80
16
17 Langrenn
01 Aikido
18 Svømming
Saldo
-9 498,00
-18 996,00
-6 027,00
-162,00
23 955,00
10 060,00
20 120,00
6 027,50
159,00
876,70
1 745,00
430,00
2 750,00
954,00
525,00
Utgående saldo
1510
Kundefordringer
06.01.2012B10
1
13.01.2012B21
1
30.01.2012B45
1
30.01.2012B46
1
14.02.2012UF1
2
14.02.2012UF2
2
14.02.2012UF3
2
17.02.2012B91
1
20.02.2012UF4
2
21.02.2012UF5
2
28.02.2012UF6
2
29.02.2012B159
1
01.03.2012B165
1
01.03.2012B165
3
14.03.2012B178
1
14.03.2012UF46
2
14.03.2012UF7
2
15.03.2012B181
1
15.03.2012B183
5
21.03.2012UF8
3
26.03.2012UF9
2
27.03.2012B234
1
30.03.2012B238
3
04.04.2012B241
3
16.04.2012UF10
3
17.04.2012UF11
2
18.04.2012UF12
2
20.04.2012UF13
2
23.04.2012UF14
3
26.04.2012B277
3
30.04.2012UF15
2
30.04.2012UF16
2
30.04.2012UF17
2
03.05.2012UF18
2
10.05.2012UF19
2
15.05.2012B310
1
16.05.2012B313
1
18.05.2012B312
1
21.05.2012UF20
2
24.05.2012B339
1
29.05.2012B346
1
30.05.2012B347
1
01.06.2012UF21
2
08.06.2012B357
1
11.06.2012B365
3
67 602,20
Inngående saldo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
32704 Oslo kommune 33622 SAY &
30341 Nydalens Skiklubb
31148 Sports Link A/S,
31706 Inform Media, 1139
31970 Norges
31706 Inform Media Norge
33601 Grupo Unicao na
33353 OBOS
30341 Nydalens Skiklubb
33657 SponsorLink AS,
31970 Norges
31706 Inform Media Norge
31706 Inform Media Norge
30341 Nydalens Skiklubb
Reversert: UF7, 30341
30341 Nydalens Skiklubb
33657 SponsorLink AS,
33353 OBOS
33387 Persbråten
33701 Stifinner'n v/ Jorunn
33387 Persbråten
33701 Stifinner'n v/ Jorunn
33624 Advokat Bjørg Ven,
33723 Vidar Berteig, 1148
33724 Latinoamerikansk
33725 Jon Berget, 1150
31691 NEAS ASA
33731 Egil Johansen, 1152
33731 Egil Johansen, 1152
31691 NEAS ASA
32198 Studentidretten, SIO,
31021 NRK, 1155
33735 NISS AS, 1156
33571 Kobberhaug hytta v/
31691 NEAS ASA
33723 Vidar Berteig, 1148
33725 Jon Berget, 1150
30341 Nydalens Skiklubb
31691 NEAS ASA
30341 Nydalens Skiklubb
33735 NISS AS, 1156
33392 Per Ståle Hørte,
33724 Latinamerikansk
33571 Kobberhaug hytta v/
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:04.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 Kart
50 Kart
500 Kurs
50 Kart
Akk. saldo
25 185,00
6 189,00
162,00
0,00
23 955,00
34 015,00
54 135,00
60 162,50
60 321,50
61 198,20
62 943,20
63 373,20
66 123,20
67 077,20
67 602,20
-2 850,00
-3 500,00
-3 045,00
-10 920,00
20 175,00
30 000,00
16 725,00
-2 000,00
16 000,00
1 200,00
2 400,00
-30 000,00
-20 175,00
-16 725,00
-1 200,00
-48 000,00
48 000,00
-2 400,00
-16 000,00
20 000,00
20 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-60,00
155,00
1 500,00
85,00
4 840,00
205,00
-205,00
4 680,00
6 000,00
400,00
500,00
3 000,00
-4 840,00
-155,00
-85,00
8 595,00
-4 680,00
-8 595,00
-500,00
300,00
-1 500,00
-3 000,00
28 644,00
25 794,00
22 294,00
19 249,00
8 329,00
28 504,00
58 504,00
75 229,00
73 229,00
89 229,00
90 429,00
92 829,00
62 829,00
42 654,00
25 929,00
24 729,00
-23 271,00
24 729,00
22 329,00
6 329,00
26 329,00
46 329,00
26 329,00
6 329,00
6 269,00
6 424,00
7 924,00
8 009,00
12 849,00
13 054,00
12 849,00
17 529,00
23 529,00
23 929,00
24 429,00
27 429,00
22 589,00
22 434,00
22 349,00
30 944,00
26 264,00
17 669,00
17 169,00
17 469,00
15 969,00
12 969,00
Side 2
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
18.06.2012B375
26.06.2012UF22
26.06.2012UF23
11.07.2012B402
26.07.2012B411
06.08.2012UF24
07.08.2012B427
08.08.2012UF25
10.08.2012UF26
10.08.2012UF27
13.08.2012B430
20.08.2012UF28
21.08.2012UF29
22.08.2012B443
22.08.2012B443
28.08.2012UF30
31.08.2012B447
03.09.2012B468
03.09.2012UF31
06.09.2012UF32
07.09.2012B463
11.09.2012UF33
13.09.2012B396
13.09.2012UF34
17.09.2012UF35
18.09.2012UF36
19.09.2012B453
19.09.2012UF37
19.09.2012UF38
25.09.2012B494
26.09.2012B492
26.09.2012B493
28.09.2012UF39
01.10.2012UF40
01.10.2012UF41
03.10.2012B489
11.10.2012B484
15.10.2012B483
18.10.2012B506
19.10.2012B508
19.10.2012B508
23.10.2012D27
23.10.2012UF42
06.11.2012UF43
07.11.2012UF44
08.11.2012UF45
15.11.2012B541
22.11.2012B556
07.12.2012UK1
11.12.2012B576
17.12.2012B589
31.12.2012D41
31.12.2012D41
31.12.2012D41
31.12.2012D41
31.12.2012D41
L.nr.
3
2
2
1
1
2
1
2
2
2
3
2
2
1
3
2
3
6
2
2
1
2
3
2
2
2
3
2
2
1
3
1
2
2
3
3
1
3
3
1
3
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
3
4
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
6
33392 Per Ståle Hørte,
0
500 Kurs
6
33554 Jon Tolgensbakk,
0
6
30345 Norges
0
7
33554 Jon Tolgensbakk,
0
7
30345 Norges
0
8
33772 Pål Erik Robinson,
0
8
33772 Pål Erik Robinson,
0
8
33774 Per Kaarby, 1163
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
8
33600 Elisabet Lund, 1125
0
8
33775 Knut Erik Bjørklund,
0
8
33776 Lisa Sheriff, 1167
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
8
33779 Bjørn Knutsen, 1168
0
8
33776 Lisa Sheriff, 1167
0
9
33779 Bjørn Knutsen, 1168
0
9
33780 Frederik Hanses,
0
9
33781 Uno Hanslien, 1170
0
9
33780 Frederik Hanses,
0
9
31706 Inform Media Norge
0
9
33774 Per Kaarby, 1163
0
9
33782 Det Norske Veritas,
0
9
33783 Bjarte Westerheim,
0
9
30345 Norges
0
9
33775 Knut Erik Bjørklund,
0
9
33787 Oslo kommune0
9
33788 Høgskolen i Oslo og
0
9
33783 Bjarte Westerheim,
0
9
33782 Det Norske Veritas,
0
9
31706 Inform Media Norge
0
9
33353 OBOS
0
10
33507 Verdifokus DNT NDS
0
10
31148 Sports Link A/S,
0
10
33781 Uno Hanslien, 1170
0
10
31148 Sports Link A/S,
0
10
33353 OBOS
0
10
30345 Norges
0
10
33787 Oslo kommune0
10
33788 Høgskolen i Oslo og
0
10
33825 Akademika, 2
0
10
33791 Oslo Kommune
0
11
31275 Universitet i Oslo,
0
11
33791 Oslo Kommune
0
11
31691 NEAS ASA
0
11
33507 Verdifokus DNT NDS
0
11
33791 Oslo Kommune
0
12
33791 Oslo Kommune
0
12
31691 NEAS ASA
0
12
31275 Universitet i Oslo,
0
12
33364 Valeri Cheremetiev,
0
12
33086 Birgitta Skavoll, 1013
0
12
33087 Bao Tran, 906
0
12
33060 Siri Søberg, 894
0
12
32977 Ronny Aaserud, 889
0
Avdeling
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
Saldo
-300,00
2 000,00
300,00
-2 000,00
-300,00
230,00
-230,00
170,00
15 660,00
6 480,00
-200,00
425,00
900,00
-15 660,00
-6 480,00
170,00
-900,00
-170,00
170,00
650,00
-170,00
13 050,00
-170,00
3 420,00
110,00
2 000,00
-425,00
3 400,00
4 640,00
-110,00
-3 420,00
-13 050,00
16 000,00
42 141,00
15 330,00
-650,00
-15 330,00
-16 000,00
-2 000,00
-3 400,00
-4 640,00
7 600,00
1 000,00
1 855,00
2 100,00
19 312,50
-42 141,00
-1 000,00
-2 100,00
-19 312,50
-1 855,00
-250,00
-227,00
-250,00
-250,00
-42,00
Utgående saldo
1515
Medlemsfordringer
09.01.2012B106
5
11.01.2012B113
2
15.01.2012B107
9
23.01.2012B108
9
19 050,00
Inngående saldo
1
1
1
1
3-9.jan omsetning
11/1 omsetning
10-18.jan omsetning
19-26.jan omsetning
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:04.
0
0
0
0
Akk. saldo
12 669,00
14 669,00
14 969,00
12 969,00
12 669,00
12 899,00
12 669,00
12 839,00
28 499,00
34 979,00
34 779,00
35 204,00
36 104,00
20 444,00
13 964,00
14 134,00
13 234,00
13 064,00
13 234,00
13 884,00
13 714,00
26 764,00
26 594,00
30 014,00
30 124,00
32 124,00
31 699,00
35 099,00
39 739,00
39 629,00
36 209,00
23 159,00
39 159,00
81 300,00
96 630,00
95 980,00
80 650,00
64 650,00
62 650,00
59 250,00
54 610,00
62 210,00
63 210,00
65 065,00
67 165,00
86 477,50
44 336,50
43 336,50
41 236,50
21 924,00
20 069,00
19 819,00
19 592,00
19 342,00
19 092,00
19 050,00
-6 890,00
-1 900,00
-60 940,00
-81 805,00
-114 132,70
-121 022,70
-122 922,70
-183 862,70
-265 667,70
Side 3
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.01.2012B109
05.02.2012B110
15.02.2012B111
24.02.2012B112
28.02.2012B203
03.03.2012B204
10.03.2012B213
21.03.2012B214
28.03.2012B215
03.04.2012B216
10.04.2012B249
10.04.2012B271
16.04.2012B246
16.04.2012B268
19.04.2012B267
19.04.2012B269
19.04.2012B270
25.04.2012B315
03.05.2012B316
07.05.2012B318
09.05.2012B319
14.05.2012B328
18.05.2012B329
21.05.2012B337
23.05.2012B342
24.05.2012B343
25.05.2012B344
29.05.2012B350
04.06.2012B635
04.06.2012B635
07.06.2012B637
18.06.2012B417
22.06.2012B640
26.06.2012B642
30.06.2012D20
30.06.2012D43
12.07.2012B648
13.08.2012B658
13.08.2012B658
21.08.2012B667
27.08.2012B662
30.08.2012B663
03.09.2012B678
31.12.2012D64
L.nr.
6
9
14
9
1
6
10
9
8
7
5
2
1
9
4
4
4
10
5
2
7
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
59
2
1
1
3
1
3
1
1
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
27-31.jan omsetning
0
2
1-8.feb omsetning
0
2
9-20.feb omsetning
0
2
20-27.feb omsetning
0
2
28-29.feb Omsetning
0
3
1-5.mars omsetning
0
3
6-15.mar omsetning
0
3
16-22.mars omsetning
0
3
26-30.mar omsetning
0
4
2-5.apr omsetning
0
4
10-11.april omsetning
0
4
10/4 omsetning
0
4
Ingunn Einan Bøgeberg,
0
4
16-17.apr omsetning
0
4
18-20. apr omsetning
0
4
Reversert: B267
0
4
18-20. apr omsetning
0
4
23-30.apr omsetning
0
5
2-5.mai omsetning
0
5
7/5 omsetning
0
5
9-10.mai omsetning
0
5
14-15.mai omsetning
0
5
16-18.mai omsetning
0
5
21/5 omsetning
0
5
23/5 omsetning
0
5
24/5 omsetning
0
5
25/5 omsetning
0
5
29/5 omsetning
0
6
Omsetning
0
6
Omsetning
0
6
Omsetning
0
6
18/6 Omsetning
0
6
Omsetning
0
6
Omsetning
0
6
1683 medlemmer Vår 2012
0
6
317 medl a kr 425
0
7
oMSETNING
0
8
Omsetning
0
8
Omsetning
0
8
oMSETNING
0
8
oMSETNING
0
8
Omsetning
0
9
Omsetning
0
12
Ca 3% i provisjon
0
Avdeling
Saldo
-90 320,00
-91 475,00
-111 910,00
-62 275,00
-6 700,00
-17 525,00
-19 615,00
-23 225,00
-15 555,00
-17 980,00
-2 950,00
-325,00
-325,00
-12 475,00
5 550,00
-5 550,00
-5 550,00
-21 275,00
-2 375,00
-1 100,00
-600,00
-6 225,00
-1 025,00
-75,00
-25,00
-900,00
-1 000,00
-500,00
-575,00
-3 400,00
-350,00
-2 475,00
-250,00
-125,00
660 235,00
134 725,00
-275,00
-325,00
-400,00
-75,00
-575,00
-1 200,00
-100,00
-5 862,30
Utgående saldo
1516
Kx Products AS
23.07.2012B616
2
08.08.2012B428
1
21.08.2012B439
1
06.09.2012B466
3
19.09.2012B453
5
10.10.2012B486
1
18.10.2012B506
1
21.10.2012IF871
3
21.10.2012IF871
4
02.11.2012B525
5
09.11.2012B533
2
19.11.2012B553
1
20.11.2012IF872
4
05.12.2012B566
9
19.12.2012B592
5
31.12.2012D25
99
0,00
Inngående saldo
7
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
Kx Products AS 6 online bet
Kx Products AS: 5bet
Kx Products: 7bet
86 bet
Kx Products 495 bet
505 online bet
347 online bet
Betalt kontantmedlemsskap
Betalt kontantmedlemsskap
226 online bet
Betalt kontant til Ina
128 bet
Betalt kontantmedlsk.
75 online bet
41 online bet
Medlemskontingent høst
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:04.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Akk. saldo
-355 987,70
-447 462,70
-559 372,70
-621 647,70
-628 347,70
-645 872,70
-665 487,70
-688 712,70
-704 267,70
-722 247,70
-725 197,70
-725 522,70
-725 847,70
-738 322,70
-732 772,70
-738 322,70
-743 872,70
-765 147,70
-767 522,70
-768 622,70
-769 222,70
-775 447,70
-776 472,70
-776 547,70
-776 572,70
-777 472,70
-778 472,70
-778 972,70
-779 547,70
-782 947,70
-783 297,70
-785 772,70
-786 022,70
-786 147,70
-125 912,70
8 812,30
8 537,30
8 212,30
7 812,30
7 737,30
7 162,30
5 962,30
5 862,30
0,00
-1 988,91
-1 427,34
-1 436,41
-34 407,34
-249 874,84
-241 458,12
-157 221,41
615,00
340,00
-79 730,16
-1 705,00
-46 479,38
490,00
-33 446,88
-11 515,31
614 280,00
0,00
-1 988,91
-3 416,25
-4 852,66
-39 260,00
-289 134,84
-530 592,96
-687 814,37
-687 199,37
-686 859,37
-766 589,53
-768 294,53
-814 773,91
-814 283,91
-847 730,79
-859 246,10
-244 966,10
Side 4
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.12.2012D26
31.12.2012D42
31.12.2012D44
31.12.2012D64
L.nr.
5
2
2
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Kurs
0
12
Kursavgifter Høst 2012 avd
0
12
1629 medl a kr90 i særavgift
0
12
Ca 3% i provisjon
0
Avdeling
Saldo
108 000,00
16 225,00
146 610,00
-25 868,90
Utgående saldo
1520
Andre kortsiktige fordringer
09.01.2012D18
2
1
Korr B12
28.01.2012L5
1
1
Ina Brodahl
15.02.2012IF48
2
2
SIO: Krn på
22.02.2012B200
1
2
Nils K Tofte
01.03.2012L6
1
3
Andre kortsiktige fordringer,
14.03.2012B210
3
3
Ref. B185 NVF Fakt 678
16.03.2012B185
9
3
Retur av fakt. 678 som er
16.03.2012B220
1
3
Arthur Lange Bass
21.03.2012L7
3
3
Andre kortsiktige fordringer,
01.04.2012L8
9
4
Andre kortsiktige fordringer,
10.04.2012IF188
5
4
Skredkurs: Jostedalen
13.04.2012L9
1
4
Andre kortsiktige fordringer,
18.04.2012B254
1
4
Linnea Shumba, forskudd
24.04.2012IF258
2
4
Ref. B254 Forskudd IM Cup
26.04.2012B272
1
4
Forskudd hyttetur: Marina
26.04.2012IF268
5
4
Trollski km-godtgj. Rik
26.04.2012IF281
3
4
Rusiate Rogoyava:
01.05.2012B276
2
5
Nærdykk 15/4 Slemmestad
01.05.2012L13
1
5
Andre kortsiktige fordringer,
08.05.2012IF303
2
5
Påsketur Km-godtgjørelse
15.05.2012L15
1
5
Andre kortsiktige fordringer,
15.05.2012L15
13
5
Andre kortsiktige fordringer,
15.05.2012L15
7
5
Andre kortsiktige fordringer,
01.06.2012D15
2
6
Ref L17 Dugnad: flytting hos
01.06.2012L17
1
6
Andre kortsiktige fordringer,
01.06.2012L17
7
6
Andre kortsiktige fordringer,
05.06.2012B334
2
6
SM: avsetn. Bent
05.06.2012B334
4
6
SM: avsetn. Erlend Rismyhr
05.06.2012L18
6
6
Andre kortsiktige fordringer,
06.06.2012B332
1
6
Marina Khakhanova: rest
10.08.2012B656
21
8
12817 Hans Arnkværn
10.08.2012B656
31
8
13171 Jo Inge Buskenes
10.08.2012B656
33
8
11174 Dag Gaute
10.08.2012B656
35
8
Jonas Sundet
10.08.2012B657
1
8
Amund Østbye
10.08.2012B657
3
8
Tobias R Elvestad
10.08.2012B657
5
8
Øivind Due Trier
10.08.2012B657
7
8
Odd Viggo Nilsen
17.08.2012B659
5
8
12484 Anneli Øvstetun
17.08.2012B659
7
8
Frits Johansen
31.08.2012B664
12
8
Ali Bashari
31.08.2012B664
14
8
Pamela Chong
31.08.2012L26
14
8
Andre kortsiktige fordringer,
31.08.2012L26
1
8
Andre kortsiktige fordringer,
31.08.2012L26
4
8
Andre kortsiktige fordringer,
31.08.2012L26
6
8
Andre kortsiktige fordringer,
31.08.2012L26
9
8
Andre kortsiktige fordringer,
31.08.2012L26
11
8
Andre kortsiktige fordringer,
14.09.2012B683
9
9
Bjørn A Bakken
14.09.2012B683
27
9
Michael Ortega
14.09.2012B683
29
9
Steinar Lund
14.09.2012B683
35
9
Torbjørn Melhus
20.09.2012B686
1
9
Erik Ruud
28.09.2012L28
1
9
Andre kortsiktige fordringer,
08.10.2012B704
16
10
Lars Bjar
08.10.2012B704
20
10
Davd Hsu
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
09 Fotball
55
55
09 Fotball
55
24 Volleyball
24 Volleyball
31 Klatring
09 Fotball
31 Klatring
08 Fjell
08 Fjell
12 Håndball
112 IM
12 Håndball
37 Dans
17 Langrenn
04 Boksing
35 Dykking
35 Dykking
08 Fjell
04 Boksing
17 Langrenn
08 Fjell
20 Kung Fu
200 Ordinære 20 Kung Fu
55
18 Svømming
18 Svømming
08 Fjell
37 Dans
06
06
06
06
06
17 Langrenn
17 Langrenn
06
24 Volleyball
20 Kung Fu
31 Klatring
31 Klatring
35 Dykking
06
17 Langrenn
200 Ordinære 17 Langrenn
24 Volleyball
31 Klatring
06
06
03 Basketball
31 Klatring
06
20 Kung Fu
06
02 Badminton
Akk. saldo
-136 966,10
-120 741,10
25 868,90
0,00
0,00
-36 000,00
-20 000,00
-13 488,00
2 000,00
-20 904,33
400,00
-400,00
2 375,00
-2 000,00
-2 375,00
3 437,50
-4 025,00
49 950,00
-49 950,00
3 000,00
724,00
423,00
621,50
-621,50
3 367,00
-423,00
-724,00
-1 820,00
1 000,00
-1 000,00
-10 130,50
400,00
400,00
-1 547,60
-33,00
930,00
1 300,00
1 560,00
1 588,50
1 632,00
1 640,00
1 789,00
1 850,00
1 500,00
1 512,00
2 500,00
2 500,00
-1 588,50
-7 562,00
-3 200,00
-1 789,00
-1 500,00
-6 948,00
550,00
1 300,00
1 500,00
1 948,00
2 500,00
-1 512,00
1 360,00
2 000,00
100 876,58
64 876,58
44 876,58
31 388,58
33 388,58
12 484,25
12 884,25
12 484,25
14 859,25
12 859,25
10 484,25
13 921,75
9 896,75
59 846,75
9 896,75
12 896,75
13 620,75
14 043,75
14 665,25
14 043,75
17 410,75
16 987,75
16 263,75
14 443,75
15 443,75
14 443,75
4 313,25
4 713,25
5 113,25
3 565,65
3 532,65
4 462,65
5 762,65
7 322,65
8 911,15
10 543,15
12 183,15
13 972,15
15 822,15
17 322,15
18 834,15
21 334,15
23 834,15
22 245,65
14 683,65
11 483,65
9 694,65
8 194,65
1 246,65
1 796,65
3 096,65
4 596,65
6 544,65
9 044,65
7 532,65
8 892,65
10 892,65
Side 5
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.10.2012B704
08.10.2012L36
08.10.2012L36
08.10.2012L36
15.10.2012IF500
15.10.2012IF501
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
05.11.2012B715
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012L34
05.11.2012L35
05.11.2012L42
12.11.2012B722
12.11.2012L37
05.12.2012B566
08.12.2012IF854
08.12.2012L48
12.12.2012L43
13.12.2012IF725
13.12.2012IF855
13.12.2012L49
13.12.2012L50
21.12.2012L45
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012IF798
L.nr.
18
1
3
6
2
3
4
6
8
10
12
14
26
25
26
1
1
1
7
1
8
6
1
1
3
2
1
1
1
8
10
12
2
4
6
6
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
Tirill Bjerkås
0
10
Andre kortsiktige fordringer,
0
10
Andre kortsiktige fordringer,
0
10
Andre kortsiktige fordringer,
0
10
t/r Gjendesheim, Morten
0
10
t/r Sognefjellet 17.mai tur
0
10
Ingrid B Vangen: 7 kamper
0
10
Forskudd 3 kamper
0
10
Forskudd 9 kamper
0
10
Forskudd 9 kamper Lars K
0
10
Forskudd 9 kamper Magnus
0
10
Forskudd 11 kamper Bård
0
11
3 pers elvepadling
0
11
Morten Ødegaard
0
11
Morten Ødegaard
0
11
Andre kortsiktige fordringer,
0
11
Andre kortsiktige fordringer,
0
11
Andre kortsiktige fordringer,
0
11
Anne Gjøs
0
11
Andre kortsiktige fordringer,
0
12
Langtur Hitra 15-18.nov
0
12
Frits Holm Johansen,
0
12
Andre kortsiktige fordringer,
0
12
Andre kortsiktige fordringer,
0
12
km-godtgjørelser
0
12
Faktura lønn/godtgj., 10264
0
12
Andre kortsiktige fordringer,
0
200 Ordinære
12
Andre kortsiktige fordringer,
0
12
Andre kortsiktige fordringer,
0
12
Alexander dommerhon.
0
12
Lars dommerhon.
0
12
Ingrid dommerhonorar
0
12
Bård Dommerhonorar
0
12
Magnus dommerhonorar
0
12
Ingeborg dommerhonorar
0
12
Hytta: bevertning mot
0
Avdeling
06
02 Badminton
06
45
08 Fjell
08 Fjell
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
06
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
06
06
06
35 Dykking
20 Kung Fu
20 Kung Fu
35 Dykking
08 Fjell
20 Kung Fu
20 Kung Fu
08 Fjell
08 Fjell
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
37 Dans
Saldo
1 368,00
-2 000,00
-1 368,00
-1 360,00
1 350,00
3 600,00
4 900,00
1 200,00
3 600,00
5 400,00
5 400,00
7 700,00
1 140,00
1 200,00
2 550,00
-4 950,00
-1 200,00
-380,00
380,00
-1 140,00
7 470,00
1 323,00
-1 323,00
7 470,00
2 850,00
1 989,00
-1 989,00
-500,00
-2 350,00
-1 650,00
-2 450,00
-2 050,00
-4 300,00
-1 750,00
-1 200,00
-3 000,00
Utgående saldo
1530
Opptjente ikke fakturerte driftsinntekte
01.01.2012D10
2
1
Tbf. avs. dugnadsinntekt
14.02.2012D1
2
2
Tilbakef- UF3 avsatt i 2011
20.02.2012D6
2
2
Gjelder avs. fra 2011 OBOS
21.02.2012D9
2
2
Tbf stevneinntekt tilh. 2011
31.12.2012D33
2
12
E.A. fra 18pers for
31.12.2012D34
9
12
Kjempesprekken 22sep:
31.12.2012D37
3
12
Skikurs for SiO Langrenn
31.12.2012D37
4
12
Skikurs for Universitet i Oslo
31.12.2012D38
4
12
Juleskisamling: avsetter for
31.12.2012D47
2
12
Avs. innt. fra SiO for
31.12.2012D52
4
12
Avs. leieinnt. 2012 Verdi
31.12.2012D70
2
12
Tilskudd fra NKF, mottar i
1580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avsetning tap på fordringer
1700
Forskuddsbetalte utgifter
01.01.2012D7
2
1
DnB: Finisher jan-feb 12
0
Inngående saldo
16
24 Volleyball
09 Fotball
16
16
Kjempesprekke
16
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
09 Fotball
80
05 Capoeira
36 822,65
-5 265,00
-16 725,00
-16 000,00
-1 200,00
9 585,00
2 700,00
12 000,00
12 000,00
5 850,00
64 700,00
74 856,00
5 000,00
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
0
0
39 190,00
33 925,00
17 200,00
1 200,00
0,00
9 585,00
12 285,00
24 285,00
36 285,00
42 135,00
106 835,00
181 691,00
186 691,00
Utgående saldo
186 691,00
Inngående saldo
-2 500,00
Utgående saldo
-2 500,00
Inngående saldo
55
-4 098,34
Utgående saldo
1720
Forskudd til leverandører
01.01.2012D8
2
1
Holmenkollstafetten 2012
01.01.2012D8
4
1
Canon: jan-mar
Akk. saldo
12 260,65
10 260,65
8 892,65
7 532,65
8 882,65
12 482,65
17 382,65
18 582,65
22 182,65
27 582,65
32 982,65
40 682,65
41 822,65
43 022,65
45 572,65
40 622,65
39 422,65
39 042,65
39 422,65
38 282,65
45 752,65
47 075,65
45 752,65
53 222,65
56 072,65
58 061,65
56 072,65
55 572,65
53 222,65
51 572,65
49 122,65
47 072,65
42 772,65
41 022,65
39 822,65
36 822,65
Inngående saldo
17 Langrenn
55
4 098,34
0,00
0,00
-2 750,00
-2 467,95
9 017,95
6 267,95
3 800,00
Side 6
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.01.2012D8
01.01.2012D8
01.01.2012D8
L.nr.
6
8
10
Periode
Beskrivelse
1
If: klubbforsikring 2012
1
Niscayah: jan-mar 12
1
Bladet Veivalg 2012
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
Avdeling
01 Aikido
80
16
Saldo
-1 704,00
-1 666,00
-430,00
Utgående saldo
1880
Warrenwicklund Nordic Hedge I Fonds
31.12.2012B628
1
12
Warrenwicklund Nordic
0
Inngående saldo
54 Fonds
0,00
35 330,23
Utgående saldo
1910
Kasse
02.02.2012IF63
02.02.2012IF63
15.06.2012IF376
30.06.2012IF739
20.08.2012IF435
16.09.2012B454
22.09.2012B456
22.09.2012D65
01.10.2012D22
09.11.2012B533
09.11.2012B534
11.12.2012IF740
15.12.2012IF743
18.12.2012IF742
18.12.2012IF742
31.12.2012D51
31.12.2012D66
31.12.2012IF875
31.12.2012IF876
3
4
2
2
2
2
2
1
2
5
2
2
2
3
4
2
1
2
2
2
2
6
6
8
9
9
9
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
Salg: Tannbeskytter
Salg: Håndbandasje
15.juni påfyll kontantkassa
Dugnadsinntekter 2 pers a
Sommeravslutning 26.jun
15-16sep Fysikk Uio
Refusj. kont. Søren
Ref B456
Grunnkurs: Anders kunze
Ref D22 Anders Juul-Dam
Ref B454
2 merker: Kristine
Klubbmerke: Ambrina TKD
Dugnadsinntekter Christine
Dugnadsinntekter Camilie
Kontantsalg gjennom 2012
Kassetelling pr 31.12.12
Kontantsalg av jakker til
Hyttetur 1-2des 14medl a kr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
04 Boksing
04 Boksing
04 Boksing
32
04 Boksing
55
55
55
55
55
55
32
32
32
32
02 Badminton
02 Badminton
04 Boksing
04 Boksing
30,00
70,00
2 000,00
400,00
-2 080,00
2 730,00
-615,00
615,00
1 000,00
-1 000,00
-2 730,00
60,00
120,00
200,00
200,00
5 020,00
-40,00
3 720,00
2 800,00
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
2 226,00
2 256,00
2 326,00
4 326,00
4 726,00
2 646,00
5 376,00
4 761,00
5 376,00
6 376,00
5 376,00
2 646,00
2 706,00
2 826,00
3 026,00
3 226,00
8 246,00
8 206,00
11 926,00
14 726,00
14 726,00
Inngående saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251 694,06
287 024,29
287 024,29
Utgående saldo
1930
Nordea driftskonto 6094 05 00586
02.01.2012B1
3
1
Bank 6094 05 00586
02.01.2012B3
2
1
Svenja Kernstock
02.01.2012B3
4
1
Stefan Kernstock
02.01.2012B4
2
1
Julebord: Henrik Bardum
02.01.2012B4
4
1
Anna Blechingberg
02.01.2012B4
6
1
Svein I Hansen
03.01.2012B5
2
1
Julebord: Kjartan Hauger
04.01.2012B6
2
1
NVF: Refusj. dommerutg.
04.01.2012B6
4
1
T-skjorte: Markus Wachter
04.01.2012B7
2
1
Norsk Tipping
05.01.2012B69
1
1
Ark: Familiens Hvem, Hva,
05.01.2012B8
2
1
Bansko: Hedda Roald
05.01.2012B8
4
1
Bansko: Henrik Thorrud
05.01.2012B9
2
1
ServeTheWorld: webhotell
06.01.2012B10
2
1
32704 Oslo kommune 06.01.2012B70
1
1
Nordea: Cash
06.01.2012B70
2
1
Nordea: Cash
06.01.2012B70
3
1
Nordea: Cash
06.01.2012B71
2
1
Bansko: Vilde Selvig
06.01.2012B71
4
1
Thorstein Diesen: 3xfotball,
06.01.2012B71
6
1
Startkontigenter: Bjørn
09.01.2012B106
1
1
3/1 omsetning
09.01.2012B106
2
1
9/1 omsetning
09.01.2012B106
3
1
9/1 omsetning
09.01.2012B106
4
1
9/1 omsetning
09.01.2012B11
2
1
Hafjell: Ana Kucera
09.01.2012B11
4
1
Hafjell: Aleksandra Antonina
09.01.2012B12
2
1
Undis Ellevog
09.01.2012B12
4
1
Ref. baneleie Kringsjå
09.01.2012B12
6
1
Bansko: Ivar Folkedal
10.01.2012B13
2
1
Bansko: Anne-Thea Fjeld
Akk. saldo
2 096,00
430,00
0,00
-3 370,00
670,00
700,00
200,00
460,00
520,00
100,00
3 045,00
250,00
932,46
-129,00
3 390,00
3 390,00
-1 338,98
2 850,00
-45,00
-80,00
-141,50
5 490,00
16 000,00
580,00
1 150,00
650,00
1 575,00
3 515,00
800,00
800,00
635,00
36 000,00
3 390,00
5 490,00
36 843,97
33 473,97
34 143,97
34 843,97
35 043,97
35 503,97
36 023,97
36 123,97
39 168,97
39 418,97
40 351,43
40 222,43
43 612,43
47 002,43
45 663,45
48 513,45
48 468,45
48 388,45
48 246,95
53 736,95
69 736,95
70 316,95
71 466,95
72 116,95
73 691,95
77 206,95
78 006,95
78 806,95
79 441,95
115 441,95
118 831,95
124 321,95
Side 7
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.01.2012B13
10.01.2012B13
10.01.2012B73
10.01.2012B74
11.01.2012B113
11.01.2012B14
11.01.2012B14
11.01.2012B15
11.01.2012B15
11.01.2012B15
12.01.2012B16
12.01.2012B16
12.01.2012B16
12.01.2012B16
12.01.2012B16
12.01.2012B17
12.01.2012B17
12.01.2012B17
12.01.2012B192
13.01.2012B18
13.01.2012B18
13.01.2012B18
13.01.2012B18
13.01.2012B18
13.01.2012B19
13.01.2012B19
13.01.2012B19
13.01.2012B19
13.01.2012B19
13.01.2012B193
13.01.2012B2
13.01.2012B20
13.01.2012B20
13.01.2012B20
13.01.2012B21
15.01.2012B107
15.01.2012B107
15.01.2012B107
15.01.2012B107
15.01.2012B107
15.01.2012B107
15.01.2012B107
15.01.2012B107
16.01.2012B119
16.01.2012B194
16.01.2012B22
16.01.2012B22
16.01.2012B22
16.01.2012B23
16.01.2012B23
16.01.2012B23
16.01.2012B23
16.01.2012B23
16.01.2012B24
16.01.2012B24
16.01.2012B24
16.01.2012B75
17.01.2012B195
17.01.2012B25
17.01.2012B25
17.01.2012B25
17.01.2012B25
17.01.2012B25
L.nr.
4
6
2
1
1
2
4
2
4
6
2
4
6
8
10
2
5
8
1
2
4
6
8
10
10
2
4
6
8
2
3
2
4
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
5
2
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
6
2
1
2
4
6
8
10
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
Utstyr: Ambrina Shaikh
0
1
Bansko: Joachim
0
1
Bansko: Kikki Seem
0
1
ICA 10.jan Hovedstyremøte
0
1
11/1 omsetning
0
1
Hafjell: Kay Frances
0
1
3.div Maria Josefine Eikeri,
0
1
H1 Håkon Sæter
0
1
Utstyr: Marianne Skiftesvik
0
1
H4 Thomas Larsen
0
1
Ambrina Shaikh
0
1
Gradering: Ambrina Shaikh
0
1
H1 Sindre Storvoll H2011
0
1
Bansko: Simen Eide
0
1
D4 Maria Josefine Eikeri
0
1
D4 Ingvild Finsrud
0
1
1.div Hans Olav Østerbrød
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
Nattsafegebyr
0
1
Erlend Bjerkestrand
0
1
H4 Anton Söderman
0
1
Kjempesprekken Bjørn,
0
1
H4 Valeri Cheremetiev
0
1
D6 Mia Fossum Rystad
0
1
H1 Halvor Ekeland H11
0
1
H1 Hans Olav Østerbrød
0
1
2.div Vilde Eide Skingen
0
1
H4 Hans-Øivind Granerud
0
1
Linn Eva Stormyr Høst 2011
0
1
Serviceavgifr mc/visa
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
Hafjell: Vedrana Grcic
0
1
Bansko: Kim A Olaussen
0
1
H4 Persjin Kwekkeboom
0
1
33622 SAY &
0
1
10/1 omsetning
0
1
12/1 omsetning
0
1
13/1 omsetning
0
1
16/1 omsetning
0
1
16/1 omsetning
0
1
16/1 omsetning
0
1
17/1 omsetning
0
1
18/1 omsetning
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
NM Stafett: 2 lag
0
1
H4 Luis Espinoza
0
1
1.div Sadegh Moghari
0
1
D3 Susanne Birgitte
0
1
H4 Aarto Hyvärinen
0
1
Camilla Haugland
0
1
D6 Kari Langen
0
1
Hafjell: Kay Frances
0
1
Hafjell: Alexandru Calu
0
1
D6 Leila Eide
0
1
Tord E Skyrud
0
1
H1 Marius Gigernes
0
1
T6 AGA 2011
0
1
Refusj. Anette Lien
0
1
Øyvind og Camilla
0
1
3.div Amalie Stang H11
0
1
D2 Terese Hjertaker
0
1
D6 Kristine Dale
0
1
D5 Julie Louise Cael
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
711,50
3 390,00
3 390,00
-76,20
1 900,00
300,00
325,00
1 200,00
100,00
1 000,00
200,00
250,00
375,00
2 745,00
1 000,00
1 900,00
400,00
1 600,00
-35,00
1 000,00
500,00
1 350,00
1 000,00
1 000,00
375,00
1 000,00
350,00
1 000,00
75,00
-273,00
-1 700,00
800,00
5 490,00
1 000,00
3 500,00
2 600,00
1 825,00
2 300,00
3 250,00
6 495,00
11 085,00
21 780,00
11 605,00
-6 253,88
-870,00
1 000,00
500,00
1 100,00
300,00
200,00
1 000,00
400,00
1 200,00
1 000,00
375,00
1 200,00
-13 812,00
-350,00
580,00
325,00
1 100,00
1 000,00
1 000,00
Akk. saldo
125 033,45
128 423,45
131 813,45
131 737,25
133 637,25
133 937,25
134 262,25
135 462,25
135 562,25
136 562,25
136 762,25
137 012,25
137 387,25
140 132,25
141 132,25
143 032,25
143 432,25
145 032,25
144 997,25
145 997,25
146 497,25
147 847,25
148 847,25
149 847,25
150 222,25
151 222,25
151 572,25
152 572,25
152 647,25
152 374,25
150 674,25
151 474,25
156 964,25
157 964,25
161 464,25
164 064,25
165 889,25
168 189,25
171 439,25
177 934,25
189 019,25
210 799,25
222 404,25
216 150,37
215 280,37
216 280,37
216 780,37
217 880,37
218 180,37
218 380,37
219 380,37
219 780,37
220 980,37
221 980,37
222 355,37
223 555,37
209 743,37
209 393,37
209 973,37
210 298,37
211 398,37
212 398,37
213 398,37
Side 8
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
17.01.2012B26
17.01.2012B26
17.01.2012B26
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B27
18.01.2012B27
18.01.2012B28
18.01.2012B77
19.01.2012B120
19.01.2012B29
19.01.2012B29
19.01.2012B29
19.01.2012B30
19.01.2012B30
19.01.2012B30
19.01.2012B30
19.01.2012B30
19.01.2012B31
19.01.2012B31
19.01.2012B31
19.01.2012B31
19.01.2012B88
20.01.2012B122
20.01.2012B32
20.01.2012B32
20.01.2012B32
20.01.2012B33
20.01.2012B33
20.01.2012B33
20.01.2012B33
20.01.2012B33
20.01.2012B34
20.01.2012B89
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B108
23.01.2012B35
23.01.2012B35
23.01.2012B36
23.01.2012B36
23.01.2012B36
23.01.2012B36
23.01.2012B36
23.01.2012B78
23.01.2012B79
24.01.2012B37
25.01.2012B123
25.01.2012B123
25.01.2012B38
25.01.2012B38
L.nr.
2
4
6
16
18
19
20
21
22
23
24
25
2
4
2
1
3
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
6
8
1
2
2
4
6
2
4
6
8
10
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
4
2
4
6
8
10
12
2
2
2
4
2
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
Hafjell: Bernt Wu
0
1
Hafjell: Po wAN wONG
0
1
Julebord: Tine Fjerdingby
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
Tur til El Chorro, Spania 8
0
1
H1 Ruben Olai Løvli
0
1
D6 Michalina Strzyz
0
1
D4 Linn B Johansen
0
1
Nets: Netaxept Plus
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
NB: Kaja Finborud
0
1
H4 Kofi Brempong
0
1
D6 Kamilla Mjøs
0
1
NB Mia S Gjeldnes
0
1
Høst2011 H1 Erlend
0
1
Høst2011 H1 Håvard S
0
1
H1 Erlend Mæland
0
1
D3 Ylva C Zachrisson
0
1
D3 Ylva C Zachrisson
0
1
Anna Klich
0
1
H4 Thomas Bergh
0
1
Kristian Raaholdt
0
1
Julebord: 19.jan
0
1
13015 Climb Inn Rjukan
0
1
Gradering: Julian O Berg
0
1
Vår2012 H4 Persijin D
0
1
H2 Hans-Petter Lund
0
1
H2 Bernhard Bornstein
0
1
Hafjell: Ana Kucera
0
1
Hafjell: Sanja Grcic &
0
1
H1 Sindre Storvoll
0
1
Høst2011 Siri Idland
0
1
H3 Bendik Witzøe
0
1
Julebord: 20.jan Meny
0
1
19/1 omsetning
0
1
20/1 omsetning
0
1
23/1 omsetning
0
1
23/1 omsetning
0
1
23/1 omsetning
0
1
24/1 omsetning
0
1
25/1 omsetning
0
1
26/1 omsetning
0
1
H1 Ruben Løvli
0
1
Konkurransedress:
0
1
H3 Pawel Kozlowski
0
1
Hafjell: Pawel Kozlowski
0
1
H4 Anton A Søderman
0
1
H4 Anton A Søderman
0
1
D5 Sydney Ann Krell
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
Bank 6094 05 00586
0
1
Høst2011 NB Kaja Finborud
0
1
12750 Lapoint Travels AS
0
1
Omkostninger
0
1
D2 Sara D LLanos
0
1
D4 Erika Wollner
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
1 200,00
1 200,00
150,00
-41 630,37
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
1 200,00
500,00
1 000,00
-556,00
-12 750,00
500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
375,00
375,00
1 200,00
350,00
1 100,00
695,00
1 000,00
530,00
-564,90
-16 280,00
50,00
300,00
1 100,00
1 100,00
400,00
2 400,00
500,00
250,00
500,00
-848,01
7 240,00
3 225,00
5 725,00
16 275,00
19 545,00
11 765,00
10 665,00
7 365,00
500,00
1 198,00
500,00
1 200,00
650,00
500,00
1 000,00
-20 268,05
-1 500,00
300,00
-41 175,00
-10,00
1 100,00
325,00
Akk. saldo
214 598,37
215 798,37
215 948,37
174 318,00
173 318,00
172 318,00
171 318,00
170 318,00
169 318,00
168 318,00
167 318,00
166 318,00
167 518,00
168 018,00
169 018,00
168 462,00
155 712,00
156 212,00
157 212,00
158 212,00
158 712,00
159 087,00
159 462,00
160 662,00
161 012,00
162 112,00
162 807,00
163 807,00
164 337,00
163 772,10
147 492,10
147 542,10
147 842,10
148 942,10
150 042,10
150 442,10
152 842,10
153 342,10
153 592,10
154 092,10
153 244,09
160 484,09
163 709,09
169 434,09
185 709,09
205 254,09
217 019,09
227 684,09
235 049,09
235 549,09
236 747,09
237 247,09
238 447,09
239 097,09
239 597,09
240 597,09
220 329,04
218 829,04
219 129,04
177 954,04
177 944,04
179 044,04
179 369,04
Side 9
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
25.01.2012B39
25.01.2012B39
25.01.2012B39
25.01.2012B39
25.01.2012B39
25.01.2012B40
26.01.2012B41
26.01.2012B41
26.01.2012B41
26.01.2012B42
26.01.2012B42
26.01.2012B82
27.01.2012B43
27.01.2012B43
27.01.2012B43
27.01.2012B44
27.01.2012B44
27.01.2012B44
27.01.2012B83
30.01.2012B45
30.01.2012B45
30.01.2012B45
30.01.2012B46
31.01.2012B109
31.01.2012B109
31.01.2012B109
31.01.2012B109
31.01.2012B109
31.01.2012B124
31.01.2012B124
31.01.2012B124
31.01.2012B124
31.01.2012B124
31.01.2012B66
31.01.2012B66
31.01.2012B66
31.01.2012B67
01.02.2012B64
01.02.2012B64
01.02.2012B64
01.02.2012B65
01.02.2012B65
02.02.2012B125
02.02.2012B63
02.02.2012B63
03.02.2012B126
03.02.2012B60
03.02.2012B60
03.02.2012B60
03.02.2012B61
03.02.2012B61
05.02.2012B110
05.02.2012B110
05.02.2012B110
05.02.2012B110
05.02.2012B110
05.02.2012B110
05.02.2012B110
05.02.2012B110
06.02.2012B58
06.02.2012B58
06.02.2012B58
06.02.2012B59
L.nr.
2
4
6
8
11
2
3
5
7
2
4
2
2
4
6
2
4
6
2
4
2
6
2
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
2
4
6
3
2
4
5
2
4
1
2
4
2
2
4
6
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
4
6
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
Piothy Dinh, medl.nr. 58217
0
1
H3 Hans O Østebrød
0
1
Høst2011 H3 Aarto M
0
1
Høst2011 H4 Thomas
0
1
Bjørn Grinde
0
1
Høst2011 Anja T Helgerud
0
1
Høst2011 Marlene Iversen
0
1
D2 Negina Mamadova
0
1
Skidress/lue: Adrian Becher
0
1
Telemark: Louise F Risnes
0
1
Skredkurs: Morten Ødegard
0
1
H4 Boulch Noel
0
1
Høst2011 H1 Patrik
0
1
H1 Patrik Persson
0
1
Høst2011 D6 Leila Eide
0
1
Høst2011 D3 Emilie W
0
1
Telemark: Idunn E Flood
0
1
Telemark: Mildrid E Svoen
0
1
D6 Sonja Hammerle
0
1
Jakke/lue: Kirsten E
0
1
30341 Nydalens Skiklubb
0
1
Julebord2011: Geir Olav og
0
1
31148 Sports Link A/S,
0
1
27/1 omsetning
0
1
30/1 omsetning
0
1
30/1 omsetning
0
1
30/1 omsetning
0
1
31/1 omsetning
0
1
Årspris, varkjøp, nettgiro,
0
1
Årspris, varkjøp, nettgiro,
0
1
Årspris, varkjøp, nettgiro,
0
1
Årspris, varkjøp, nettgiro,
0
1
Årspris, varkjøp, nettgiro,
0
1
Telemark: Lasse
0
1
For mye bet. arb.giv.avg.
0
1
Telemark: Irja Lie Haug
0
1
Bank 6094 05 00586
0
2
Høsten2011 Gunn C Stang
0
2
Kjetil Grodås, trener H1
0
2
NDF: Frisk Forsikring 2011
0
2
H3 Aasmund M Tvedt
0
2
H3 Bendik Witzøe
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Lue/dress: Dominic
0
2
Høst2011 Mia F Rystad
0
2
Tilskudd fra
0
2
D6 Lovise Halle
0
2
Telemark: Ingrid Berre
0
2
Telemark: Cecilie M
0
2
Jakke/lue: Olav J Hovland
0
2
Skidress: Sindre Ø Stub
0
2
1/2 omsetning
0
2
2/2 omsetning
0
2
3/2 omsetning
0
2
6/2 omsetning
0
2
6/2 omsetning
0
2
6/2 omsetning
0
2
7/2 omsetning
0
2
8/2 omsetning
0
2
Telemark: Anne-Thea Fjeld
0
2
Skidress: Alexander Moen
0
2
Birkenbuss: Guttorm L Egge
0
2
Skidress: Markus Watcher
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
365,00
100,00
325,00
575,00
250,00
275,00
350,00
1 100,00
1 297,00
1 800,00
1 900,00
500,00
500,00
1 200,00
325,00
250,00
1 800,00
1 800,00
500,00
1 148,00
3 045,00
625,00
10 920,00
2 700,00
10 250,00
20 905,00
35 990,00
20 475,00
-40,98
-33,00
-8,00
-4,00
-2,00
1 800,00
939,00
1 800,00
3 600,00
200,00
575,00
21,00
1 000,00
550,00
-43 729,87
1 297,00
325,00
1 286 400,00
1 000,00
1 800,00
1 800,00
1 149,00
1 198,00
12 150,00
9 125,00
5 325,00
10 600,00
12 475,00
19 950,00
10 575,00
11 275,00
1 800,00
1 198,00
400,00
1 250,00
Akk. saldo
179 734,04
179 834,04
180 159,04
180 734,04
180 984,04
181 259,04
181 609,04
182 709,04
184 006,04
185 806,04
187 706,04
188 206,04
188 706,04
189 906,04
190 231,04
190 481,04
192 281,04
194 081,04
194 581,04
195 729,04
198 774,04
199 399,04
210 319,04
213 019,04
223 269,04
244 174,04
280 164,04
300 639,04
300 598,06
300 565,06
300 557,06
300 553,06
300 551,06
302 351,06
303 290,06
305 090,06
308 690,06
308 890,06
309 465,06
309 486,06
310 486,06
311 036,06
267 306,19
268 603,19
268 928,19
1 555 328,19
1 556 328,19
1 558 128,19
1 559 928,19
1 561 077,19
1 562 275,19
1 574 425,19
1 583 550,19
1 588 875,19
1 599 475,19
1 611 950,19
1 631 900,19
1 642 475,19
1 653 750,19
1 655 550,19
1 656 748,19
1 657 148,19
1 658 398,19
Side 10
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
06.02.2012B59
06.02.2012B59
07.02.2012B127
07.02.2012B127
07.02.2012B127
07.02.2012B56
07.02.2012B84
07.02.2012B84
08.02.2012B54
08.02.2012B54
08.02.2012B54
08.02.2012B55
08.02.2012B55
08.02.2012B90
09.02.2012B197
09.02.2012B51
09.02.2012B52
09.02.2012B52
09.02.2012B52
09.02.2012B53
09.02.2012B53
09.02.2012B53
10.02.2012B142
10.02.2012B142
10.02.2012B48
10.02.2012B48
10.02.2012B48
10.02.2012B49
10.02.2012B49
10.02.2012B49
10.02.2012B49
10.02.2012B49
10.02.2012B50
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
13.02.2012B101
13.02.2012B101
13.02.2012B101
13.02.2012B102
13.02.2012B102
13.02.2012B102
L.nr.
4
6
2
3
4
2
1
2
2
4
6
2
4
1
2
2
2
5
7
2
4
6
1
2
2
4
6
2
4
6
8
10
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2
4
2
4
6
2
4
6
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
D6 Irene Ø Tvedten
0
2
1.des 2011 Dansefest
0
2
Nordea cash managements
0
2
Nordea cash managements
0
2
Nordea cash managements
0
2
H2 Hans Petter Lund
0
2
Hafjell O.P. Ter Bogt
0
2
Hafjell O.P. Ter Bogt
0
2
D6 Malene Konradsen
0
2
Treningsleir: Asker
0
2
Bag: Peter Brottveit Bock
0
2
NB: Stian Bonnevie Arntsen
0
2
Birkenbuss: Tor Halvar
0
2
Hovedstyremøte 8.feb
0
2
13033 Skistar Norge AS
0
2
Sparebank 1
0
2
Birkenbuss: Martin Larsen
0
2
Morten Arnstad
0
2
Utstyrssalg: Marianne
0
2
Telemark: Anders Solem
0
2
Vår2012: Oscar A Halsen
0
2
Telemark: Pia Hellevik
0
2
Telemark: Jennifer Blalock
0
2
Telemark: Jennifer Blalock
0
2
Treningsleir: Tore Buran
0
2
D2 Høsten 2011: Sara
0
2
Treningsleir: Valentina
0
2
Treningsleir: Sverre Holmen
0
2
Treningsleir: Asker
0
2
Telemark: Silje K Andersen
0
2
Julebord: Tone M Ruud
0
2
Stina Fallsen: jujutsu
0
2
Mellomlegg H1: Ruben Løvli
0
2
13176 If Frøy
0
2
12164 Mikasport AS
0
2
13214 Ashley Muller
0
2
13215 Mia Hauge Rambøl
0
2
12914 Are Burheim
0
2
13027 David Richter Flaata
0
2
12637 Camilla Aasgaard
0
2
12799 Mats Kristoffersen
0
2
12641 Håkon Greve
0
2
13178 NTNUI Volleyball
0
2
Dugnadsdepositum
0
2
Mikael Borgeteien
0
2
Reversert: B734, 13214
0
2
Reversert: B734, 13215 Mia
0
2
Reversert: B734, 12914 Are
0
2
Reversert: B734, 13027
0
2
Reversert: B734, 12637
0
2
Reversert: B734, 12799
0
2
Reversert: B734, 12641
0
2
Reversert: B734, 13178
0
2
Reversert: B734,
0
2
Reversert: B734, Mikael
0
2
Reversert: B734, 13176 If
0
2
Reversert: B734, 12164
0
2
Hans-Petter Lund
0
2
Høst2011 Thomas Larsen
0
2
Rjukan: Dag Erlend
0
2
H1: Katerina Staskova
0
2
Telemark: Jorunn M
0
2
Treningsdrakt: Christina D
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
500,00
3 960,00
-80,00
-33,25
-18,00
300,00
671,05
-20,00
500,00
400,00
250,00
500,00
250,00
-111,70
-10 090,00
27,00
600,00
300,00
1 150,00
1 800,00
350,00
1 800,00
1 716,00
-50,00
100,00
350,00
100,00
50,00
1 200,00
1 800,00
150,00
225,00
200,00
-500,00
-545,00
-550,00
-550,00
-600,00
-668,40
-690,00
-750,00
-751,00
-827,50
-750,00
-600,00
550,00
550,00
600,00
668,40
690,00
750,00
751,00
827,50
750,00
600,00
500,00
545,00
50,00
250,00
1 200,00
400,00
1 800,00
375,00
Akk. saldo
1 658 898,19
1 662 858,19
1 662 778,19
1 662 744,94
1 662 726,94
1 663 026,94
1 663 697,99
1 663 677,99
1 664 177,99
1 664 577,99
1 664 827,99
1 665 327,99
1 665 577,99
1 665 466,29
1 655 376,29
1 655 403,29
1 656 003,29
1 656 303,29
1 657 453,29
1 659 253,29
1 659 603,29
1 661 403,29
1 663 119,29
1 663 069,29
1 663 169,29
1 663 519,29
1 663 619,29
1 663 669,29
1 664 869,29
1 666 669,29
1 666 819,29
1 667 044,29
1 667 244,29
1 666 744,29
1 666 199,29
1 665 649,29
1 665 099,29
1 664 499,29
1 663 830,89
1 663 140,89
1 662 390,89
1 661 639,89
1 660 812,39
1 660 062,39
1 659 462,39
1 660 012,39
1 660 562,39
1 661 162,39
1 661 830,79
1 662 520,79
1 663 270,79
1 664 021,79
1 664 849,29
1 665 599,29
1 666 199,29
1 666 699,29
1 667 244,29
1 667 294,29
1 667 544,29
1 668 744,29
1 669 144,29
1 670 944,29
1 671 319,29
Side 11
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
13.02.2012B102
13.02.2012B102
13.02.2012B80
13.02.2012B81
14.02.2012B100
14.02.2012B100
14.02.2012B100
14.02.2012B104
14.02.2012B105
14.02.2012B198
14.02.2012B86
14.02.2012B87
14.02.2012B99
14.02.2012B99
14.02.2012B99
15.02.2012B103
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B111
15.02.2012B95
15.02.2012B97
15.02.2012B97
15.02.2012B97
15.02.2012B98
15.02.2012B98
15.02.2012B98
16.02.2012B93
16.02.2012B93
16.02.2012B93
16.02.2012B94
17.02.2012B85
17.02.2012B91
17.02.2012B91
17.02.2012B91
17.02.2012B92
17.02.2012B92
17.02.2012B92
17.02.2012B92
17.02.2012B92
20.02.2012B116
20.02.2012B145
20.02.2012B145
20.02.2012B145
20.02.2012B146
20.02.2012B146
20.02.2012B146
20.02.2012B146
20.02.2012B146
21.02.2012B114
21.02.2012B143
21.02.2012B143
21.02.2012B143
21.02.2012B144
L.nr.
8
10
23
2
2
4
6
29
2
2
1
2
2
4
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
2
4
6
2
4
6
2
4
6
3
2
6
2
4
2
4
6
8
10
15
2
4
6
2
4
6
8
10
2
2
4
6
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Telemark: Alex Klein
0
2
Telemark: Carina Lie Haug
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
D4 Linn Beitness Johansen
0
2
Skidress: Bjørn H Olstad
0
2
Høst2011 Karianne Lien
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Serviceavg. mc/visa
0
2
Posten
0
2
11056 Mamut Norge AS
0
2
Telemark: Betty Furulund
0
2
Utstyrssalg
0
2
NSI Utviklingsmidl.
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
9/2 omsetning
0
2
10/2 omsetning
0
2
13/2 omsetning
0
2
13/2 omsetning
0
2
13/2 omsetning
0
2
13/2 kontant omsetning
0
2
13/2 kontant omsetning
0
2
14/2 omsetning
0
2
15/2 omsetning
0
2
16/2 omsetning
0
2
20/2 omsetning
0
2
20/2 omsetning
0
2
20/2 omsetning
0
2
Frisk provisjon: Sparebank1
0
2
Telemark: Sunniva M Stette
0
2
Stig David Wall
0
2
Telemark: Astri Nordløkken
0
2
Buss: Elin Lajord
0
2
Lue og skidress: Elin Lajord
0
2
Treningsdrakt: Grete
0
2
Telemark: Robert Wood
0
2
Hemsedal: Pawel Kozlowski
0
2
Telemark: Trine Tjønsø
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Nets: Netaxept Plus
0
2
Telemark: Einar Nord
0
2
33601 Grupo Unicao na
0
2
Telemark: Erik Bråten
0
2
Telemark: Bernt Wu
0
2
Buss: Kjetil Eivindstad
0
2
Klubbgensere
0
2
Jakke: Knut A Bremerthun
0
2
Telemark: JOnas Sundet
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Tr.leir: Manglerud
0
2
Tr.leir: LKK
0
2
H1 Eirik A Fredriksen
0
2
Skredkurs: Ivar Folkedal
0
2
Lue: Bjørnulf Visdal Lande
0
2
Bag: Heikki Sørum
0
2
Skredkurs: Henrik Thorrud
0
2
Drakt: Lisa Furnesvik
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Drakt: Lars K Hasle
0
2
Hemsedal: Noushka du
0
2
Kontigent: Even Tvedt
0
2
Telemark: Stina Jenseth
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
1 800,00
1 800,00
-84 161,10
-4 000,00
225,00
1 198,00
500,00
-62 392,16
-7 386,00
-7 194,00
-1 500,00
-47 970,00
1 800,00
250,00
6 000,00
-19 822,00
8 790,00
3 550,00
10 250,00
13 965,00
16 400,00
-375,00
-500,00
12 400,00
7 025,00
8 775,00
6 615,00
12 350,00
12 665,00
100,00
1 800,00
575,00
1 800,00
400,00
1 297,00
375,00
1 800,00
600,00
1 800,00
3 600,00
-2 014,00
1 800,00
2 000,00
1 800,00
1 800,00
600,00
6 600,00
1 049,00
1 800,00
-27 498,50
700,00
300,00
200,00
2 400,00
99,00
250,00
2 400,00
375,00
-2 380,00
375,00
1 100,00
75,00
1 800,00
Akk. saldo
1 673 119,29
1 674 919,29
1 590 758,19
1 586 758,19
1 586 983,19
1 588 181,19
1 588 681,19
1 526 289,03
1 518 903,03
1 511 709,03
1 510 209,03
1 462 239,03
1 464 039,03
1 464 289,03
1 470 289,03
1 450 467,03
1 459 257,03
1 462 807,03
1 473 057,03
1 487 022,03
1 503 422,03
1 503 047,03
1 502 547,03
1 514 947,03
1 521 972,03
1 530 747,03
1 537 362,03
1 549 712,03
1 562 377,03
1 562 477,03
1 564 277,03
1 564 852,03
1 566 652,03
1 567 052,03
1 568 349,03
1 568 724,03
1 570 524,03
1 571 124,03
1 572 924,03
1 576 524,03
1 574 510,03
1 576 310,03
1 578 310,03
1 580 110,03
1 581 910,03
1 582 510,03
1 589 110,03
1 590 159,03
1 591 959,03
1 564 460,53
1 565 160,53
1 565 460,53
1 565 660,53
1 568 060,53
1 568 159,53
1 568 409,53
1 570 809,53
1 571 184,53
1 568 804,53
1 569 179,53
1 570 279,53
1 570 354,53
1 572 154,53
Side 12
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.02.2012B144
22.02.2012B117
22.02.2012B150
22.02.2012B150
22.02.2012B150
22.02.2012B151
22.02.2012B151
22.02.2012B151
22.02.2012B199
22.02.2012B200
22.02.2012B200
22.02.2012B200
23.02.2012B115
23.02.2012B147
23.02.2012B147
23.02.2012B147
23.02.2012B148
23.02.2012B148
23.02.2012B148
23.02.2012B148
23.02.2012B148
23.02.2012B149
23.02.2012B149
23.02.2012B149
23.02.2012B201
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B112
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B153
24.02.2012B153
24.02.2012B154
24.02.2012B154
27.02.2012B118
27.02.2012B155
27.02.2012B155
27.02.2012B155
27.02.2012B156
27.02.2012B156
28.02.2012B128
28.02.2012B157
28.02.2012B157
28.02.2012B157
28.02.2012B157
28.02.2012B158
28.02.2012B158
28.02.2012B158
28.02.2012B203
28.02.2012B203
29.02.2012B129
29.02.2012B159
29.02.2012B160
29.02.2012B160
29.02.2012B160
L.nr.
4
2
2
4
6
3
5
7
2
2
4
6
3
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
10
2
4
6
8
2
4
2
4
2
2
4
6
2
4
2
2
4
6
8
2
4
6
2
3
14
2
2
4
6
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Telemark: Morten Ødegaard
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Drakt: Glen R Rønning
0
2
Telemark: Morten
0
2
Hemsedal: Anna M Giglio
0
2
Hemsedal:
0
2
Skredkurs: Hedda B Roald
0
2
Drakt: Karoline M
0
2
Haugerud IF: KM 2012
0
2
Nils K Tofte
0
2
13038 Henrik Andersson
0
2
12874 Espen Kildebo
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Birkenbuss: Anne
0
2
Lue: Jonas B Sundet
0
2
Drakt: Anna Velken
0
2
Drakt: D3 Heidi Trygg
0
2
Drakt: Ingrid Vangen
0
2
Nybeg: Andrea Gustafsson
0
2
Noel Boulch: restbet. vår
0
2
Drakt: Hiroatsu Sato
0
2
Drakt: Marie S Thorstensen
0
2
Joao Doria De Souza
0
2
Drakt: Mari K Kvaale
0
2
Peppes: fest med det gamle
0
2
20/2 omsetning
0
2
21/2 omsetning
0
2
22/2 omsetning
0
2
23/2 omsetning
0
2
24/2 omsetning
0
2
27/2 omsetning
0
2
27/2 omsetning
0
2
27/2 omsetning
0
2
Drakt: Håkon Storheim
0
2
Drakt: 2 stk Hedda Heier
0
2
Birkenbuss: Elise Øksedal
0
2
Drakt: Magnus B Halle
0
2
Drakt: Ingeborg Marie D
0
2
Drakt: Anna Stepanova
0
2
Tilbakebet. av forskudd
0
2
Julebord: Unn Liebe
0
2
Lue: Espen W Skjeflo
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
D2 Sara
0
2
Julebord: Eric Wiikstrøm
0
2
Drakt: Maya Kobhencko
0
2
Workshop i Tango 11-12.feb
0
2
Drakt: Katja Boye
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
Skidress: Martin C Fidel
0
2
Julebord: Alexander Mo
0
2
Drakt: Frode Hessvik
0
2
Førsesongsturnering 2011:
0
2
Julebord: Radmil Kranda
0
2
Julebord: Ola Liabøtrø
0
2
Birkenbuss: Martin C Fidel
0
2
28/2 omsetning
0
2
29/2 omsetning
0
2
Bank 6094 05 00586
0
2
31970 Norges
0
2
Drakt: Aicha A Traore
0
2
Bag og 3 drakter: Håkon
0
2
KSI: Martin Crespo Fidel
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
1 800,00
-13 760,00
375,00
1 800,00
1 100,00
2 200,00
2 400,00
375,00
-400,00
-2 000,00
-2 250,00
-2 297,50
-1 221,04
350,00
99,00
375,00
375,00
375,00
750,00
225,00
375,00
375,00
1 000,00
375,00
-697,00
16 875,00
5 325,00
5 050,00
3 125,00
6 325,00
4 475,00
10 250,00
10 850,00
375,00
750,00
400,00
375,00
375,00
375,00
8 835,17
250,00
99,00
-1 857,39
350,00
250,00
375,00
4 765,00
375,00
-2 902,00
1 198,00
250,00
375,00
5 950,00
250,00
250,00
400,00
4 225,00
2 475,00
-39 340,41
30 000,00
375,00
850,00
40,00
Akk. saldo
1 573 954,53
1 560 194,53
1 560 569,53
1 562 369,53
1 563 469,53
1 565 669,53
1 568 069,53
1 568 444,53
1 568 044,53
1 566 044,53
1 563 794,53
1 561 497,03
1 560 275,99
1 560 625,99
1 560 724,99
1 561 099,99
1 561 474,99
1 561 849,99
1 562 599,99
1 562 824,99
1 563 199,99
1 563 574,99
1 564 574,99
1 564 949,99
1 564 252,99
1 581 127,99
1 586 452,99
1 591 502,99
1 594 627,99
1 600 952,99
1 605 427,99
1 615 677,99
1 626 527,99
1 626 902,99
1 627 652,99
1 628 052,99
1 628 427,99
1 628 802,99
1 629 177,99
1 638 013,16
1 638 263,16
1 638 362,16
1 636 504,77
1 636 854,77
1 637 104,77
1 637 479,77
1 642 244,77
1 642 619,77
1 639 717,77
1 640 915,77
1 641 165,77
1 641 540,77
1 647 490,77
1 647 740,77
1 647 990,77
1 648 390,77
1 652 615,77
1 655 090,77
1 615 750,36
1 645 750,36
1 646 125,36
1 646 975,36
1 647 015,36
Side 13
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
29.02.2012B161
29.02.2012B161
29.02.2012B161
29.02.2012B161
29.02.2012B161
29.02.2012B162
29.02.2012B162
29.02.2012B202
29.02.2012B202
29.02.2012B202
29.02.2012B202
29.02.2012B202
29.02.2012B205
01.03.2012B130
01.03.2012B131
01.03.2012B164
01.03.2012B164
01.03.2012B164
01.03.2012B165
01.03.2012B165
01.03.2012B165
01.03.2012B165
01.03.2012B206
01.03.2012B206
01.03.2012L4
02.03.2012B166
02.03.2012B166
03.03.2012B204
03.03.2012B204
03.03.2012B204
03.03.2012B204
03.03.2012B204
05.03.2012B133
05.03.2012B134
05.03.2012B167
05.03.2012B167
05.03.2012B167
05.03.2012B168
05.03.2012B168
05.03.2012B168
05.03.2012B207
05.03.2012B207
05.03.2012B208
05.03.2012L10
06.03.2012B169
06.03.2012B170
06.03.2012B170
06.03.2012B171
06.03.2012B172
06.03.2012B173
07.03.2012B174
09.03.2012B223
09.03.2012B224
09.03.2012B224
09.03.2012B224
10.03.2012B213
10.03.2012B213
10.03.2012B213
10.03.2012B213
10.03.2012B213
10.03.2012B213
10.03.2012B213
10.03.2012B213
L.nr.
2
4
6
8
10
2
4
2
3
4
5
6
2
2
3
2
4
6
4
2
6
8
2
4
1
2
5
1
2
3
4
5
2
40
2
4
6
2
4
6
2
4
1
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Julebord: Tom F Blenning
0
2
Skidress: Christine Wust
0
2
KSI: Lenny Enström
0
2
KSI:Eldar Frøland
0
2
Jakke og dress: Eldar
0
2
Nærdykk 12.feb Asbjørn
0
2
Julebord: Karine G Vifstad
0
2
Nordea: Cash
0
2
Nordea: Cash
0
2
Nordea: Cash
0
2
Nordea: Cash
0
2
Nordea: Cash
0
2
Telemark: Quenti Silvioli
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Buss: Finn E Johannessen
0
3
Tine Fjerdingby
0
3
Joakim Kosmo
0
3
31706 Inform Media Norge
0
3
31706 Inform Media Norge
0
3
KSI: Øivind T Due Trier
0
3
Telemark: Kikki Seem
0
3
Depositum: EUSA Games
0
3
Depositum: EUSA Games
0
3
Bank 6094 05 00586,
0
3
Telemark: Francisco J
0
3
Sindre Ø Stub
0
3
1/3 omsetning
0
3
2/3 omsetning
0
3
5/3 omsetning
0
3
5/3 omsetning
0
3
5/3 omsetning
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Julebord: Stephan Neuhaus
0
3
Buss: Joar Brørs
0
3
Joakim Kosmo
0
3
Dansefest 29.feb 88 gjester
0
3
Drakt: Steinar Wiig
0
3
KSI: Lars Onstad
0
3
Fly Oslo-Tr.Heim: 5
0
3
NSF: Forbundstinget 5
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Bank 6094 05 00586,
0
3
Utstyr: Sasan Zarghooni
0
3
KSI: Dominic Poschenrieder
0
3
KSI: Dominic Poschenrieder
0
3
Nordea Cash managements
0
3
Nordea Cash managements
0
3
Nordea Cash managements
0
3
Veritas: rankingløp 2011,
0
3
Buss: Till H Røssvoll
0
3
Skredkurs: Ulrik
0
3
Buss: Dag Gaute Gaasemyr
0
3
Buss: Mari Brox & Lasse
0
3
6/3 omsetning
0
3
7/3 omsetning
0
3
8/3 omsetning
0
3
9/3 omsetning
0
3
12/3 omsetning
0
3
12/3 omsetning
0
3
12/3 omsetning
0
3
13/3 omsetning
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
55
55
Saldo
250,00
1 198,00
100,02
424,00
2 247,00
700,00
250,00
-2,00
-4,00
-4,00
-4,00
-15,00
1 800,00
-6 147,50
-49 769,10
250,00
315,00
500,00
16 725,00
20 175,00
369,00
1 800,00
-14 900,00
-350,00
-750,00
1 800,00
499,00
1 625,00
1 775,00
5 450,00
4 500,00
4 175,00
-300,00
-67 487,99
250,00
400,00
250,00
4 624,00
375,00
434,00
-4 322,00
-1 000,00
-10 625,00
-802,00
28,00
88,86
-20,00
-80,00
-56,25
-45,00
140,00
350,00
2 400,00
400,00
1 000,00
3 400,00
1 475,00
450,00
375,00
3 725,00
2 575,00
4 190,00
2 225,00
Akk. saldo
1 647 265,36
1 648 463,36
1 648 563,38
1 648 987,38
1 651 234,38
1 651 934,38
1 652 184,38
1 652 182,38
1 652 178,38
1 652 174,38
1 652 170,38
1 652 155,38
1 653 955,38
1 647 807,88
1 598 038,78
1 598 288,78
1 598 603,78
1 599 103,78
1 615 828,78
1 636 003,78
1 636 372,78
1 638 172,78
1 623 272,78
1 622 922,78
1 622 172,78
1 623 972,78
1 624 471,78
1 626 096,78
1 627 871,78
1 633 321,78
1 637 821,78
1 641 996,78
1 641 696,78
1 574 208,79
1 574 458,79
1 574 858,79
1 575 108,79
1 579 732,79
1 580 107,79
1 580 541,79
1 576 219,79
1 575 219,79
1 564 594,79
1 563 792,79
1 563 820,79
1 563 909,65
1 563 889,65
1 563 809,65
1 563 753,40
1 563 708,40
1 563 848,40
1 564 198,40
1 566 598,40
1 566 998,40
1 567 998,40
1 571 398,40
1 572 873,40
1 573 323,40
1 573 698,40
1 577 423,40
1 579 998,40
1 584 188,40
1 586 413,40
Side 14
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.03.2012B213
12.03.2012B225
12.03.2012B225
12.03.2012B225
12.03.2012B226
12.03.2012B226
12.03.2012B226
12.03.2012B226
12.03.2012B226
13.03.2012B175
13.03.2012B175
13.03.2012B175
13.03.2012B176
13.03.2012B176
13.03.2012B176
13.03.2012B176
14.03.2012B132
14.03.2012B178
14.03.2012B178
14.03.2012B178
14.03.2012B179
14.03.2012B210
14.03.2012B210
14.03.2012B210
14.03.2012B221
15.03.2012B135
15.03.2012B181
15.03.2012B182
15.03.2012B182
15.03.2012B182
15.03.2012B183
15.03.2012B183
15.03.2012B183
15.03.2012B183
15.03.2012B183
16.03.2012B184
16.03.2012B184
16.03.2012B184
16.03.2012B185
16.03.2012B185
16.03.2012B185
16.03.2012B185
16.03.2012B185
16.03.2012B186
16.03.2012B186
16.03.2012B186
16.03.2012B186
16.03.2012B186
16.03.2012B187
16.03.2012B220
19.03.2012B188
19.03.2012B189
19.03.2012B189
20.03.2012B190
20.03.2012B190
21.03.2012B191
21.03.2012B191
21.03.2012B191
21.03.2012B214
21.03.2012B214
21.03.2012B214
21.03.2012B214
21.03.2012B214
L.nr.
9
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
6
2
4
6
8
2
2
4
6
2
4
6
2
2
2
2
2
4
6
2
8
10
6
4
2
4
6
2
4
6
10
8
2
4
6
8
10
2
2
2
2
4
2
4
2
4
6
1
2
3
4
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
15/3 omsetning
0
3
Skredkurs: Kristin
0
3
Buss: Aleksander Hansen
0
3
Julebord: Aslak B Kvinlog
0
3
Utstyr: Aslak B Kvinlog
0
3
SM: BSI-Svømming
0
3
SM NTNUI 27 deltagere
0
3
SM Mikke Brudvik OSI
0
3
Buss: Jon Torstein Dalen
0
3
KSI: Ida Christine Parnemo
0
3
Buss: Gunn B Rust
0
3
Buss: Silje Flatabø
0
3
SM: NTNU 3xtra deltakere
0
3
KSI: Guttorm Egge
0
3
Buss: Kari Guderud
0
3
KSI: Audrun Utskarpen
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
30341 Nydalens Skiklubb
0
3
NFF: utstyrsmidler
0
3
KSI: Mikael Olausson
0
3
Buss: Tor S Bjørheim
0
3
Ref. B185 NVF Fakt 678
0
3
13038 Henrik Andersson
0
3
13021 Active print og kopi
0
3
Nordea: serviceavgift
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
33657 SponsorLink AS,
0
3
Drakt: Stig Davidsen
0
3
Buss: Ingebjørg F
0
3
KSI: Adrian Becher
0
3
Buss: Daniel Erlendsen
0
3
Drakt: Fredrik H Wisløff
0
3
Buss: Kristian Reiten
0
3
33353 OBOS
0
3
Buss: Erlend O Peersen
0
3
Hafjell: restbeløp fra Kjell
0
3
SM: UMBI Anine
0
3
Buss: Øyvind Grimsrud
0
3
SM: Silje Rebekka Kierulf
0
3
Buss: Guro D Kleiva
0
3
Bergensstud: H1 og D1
0
3
Retur av fakt. 678 som er
0
3
Rune Schanke Eikum
0
3
SM Kathrine Kirkeby OSI
0
3
Drakt: Cao Thien-An Do
0
3
Buss: Ida K Brox
0
3
Buss: Bjørnulf V Lande
0
3
SM Andrea Volsdal OSI
0
3
SM Christian Thorsen OSI
0
3
Arthur Lange Bass
0
3
Nets: Netaxept Plus
0
3
SM Sindre Eilertsen OSI
0
3
Buss: Inger Christin Borge
0
3
Trykktank
0
3
Drakt: Jostein B Vangen
0
3
Ukjent innbet: Bent
0
3
Buss: Joel Clinton Glover
0
3
Kontigent: Jørgen Iden Tveit
0
3
16/3 omsetning
0
3
19/3 omsetning
0
3
19/3 omsetning
0
3
19/3 omsetning
0
3
20/3 omsetning
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
1 200,00
2 400,00
600,00
150,00
388,00
11 068,00
9 450,00
350,00
600,00
157,00
600,00
350,00
1 050,00
157,00
400,00
369,00
-3 043,69
1 200,00
6 441,00
299,00
400,00
-400,00
-1 500,00
-188,00
-5 562,00
-135,00
2 400,00
375,00
350,00
120,00
600,00
375,00
400,00
16 000,00
350,00
5 083,00
350,00
600,00
350,00
250,00
1 521,96
400,00
600,00
350,00
240,00
250,00
400,00
350,00
350,00
-2 375,00
-1 458,00
350,00
400,00
1 800,00
375,00
350,00
350,00
75,00
2 425,00
4 800,00
6 125,00
1 650,00
1 375,00
Akk. saldo
1 587 613,40
1 590 013,40
1 590 613,40
1 590 763,40
1 591 151,40
1 602 219,40
1 611 669,40
1 612 019,40
1 612 619,40
1 612 776,40
1 613 376,40
1 613 726,40
1 614 776,40
1 614 933,40
1 615 333,40
1 615 702,40
1 612 658,71
1 613 858,71
1 620 299,71
1 620 598,71
1 620 998,71
1 620 598,71
1 619 098,71
1 618 910,71
1 613 348,71
1 613 213,71
1 615 613,71
1 615 988,71
1 616 338,71
1 616 458,71
1 617 058,71
1 617 433,71
1 617 833,71
1 633 833,71
1 634 183,71
1 639 266,71
1 639 616,71
1 640 216,71
1 640 566,71
1 640 816,71
1 642 338,67
1 642 738,67
1 643 338,67
1 643 688,67
1 643 928,67
1 644 178,67
1 644 578,67
1 644 928,67
1 645 278,67
1 642 903,67
1 641 445,67
1 641 795,67
1 642 195,67
1 643 995,67
1 644 370,67
1 644 720,67
1 645 070,67
1 645 145,67
1 647 570,67
1 652 370,67
1 658 495,67
1 660 145,67
1 661 520,67
Side 15
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.03.2012B214
21.03.2012B214
21.03.2012B214
22.03.2012B227
22.03.2012B228
22.03.2012B228
22.03.2012B228
23.03.2012B136
23.03.2012B137
23.03.2012B219
23.03.2012B230
23.03.2012L11
26.03.2012B218
26.03.2012B218
26.03.2012B231
27.03.2012B233
27.03.2012B234
27.03.2012B234
27.03.2012B234
28.03.2012B215
28.03.2012B215
28.03.2012B215
28.03.2012B215
28.03.2012B215
28.03.2012B215
28.03.2012B215
28.03.2012B235
29.03.2012B236
29.03.2012B236
30.03.2012B138
30.03.2012B139
30.03.2012B237
30.03.2012B237
30.03.2012B238
30.03.2012B238
31.03.2012B248
31.03.2012B248
31.03.2012B248
31.03.2012B248
01.04.2012B217
01.04.2012B217
01.04.2012B217
01.04.2012B217
01.04.2012B247
01.04.2012B247
01.04.2012B247
01.04.2012B247
02.04.2012B239
03.04.2012B216
03.04.2012B216
03.04.2012B216
03.04.2012B216
03.04.2012B216
03.04.2012B216
03.04.2012B240
04.04.2012B141
04.04.2012B241
04.04.2012B241
10.04.2012B140
10.04.2012B242
10.04.2012B249
10.04.2012B249
10.04.2012B249
L.nr.
6
7
8
2
2
4
6
64
2
2
2
1
3
4
2
2
4
6
2
1
2
3
4
5
6
7
2
2
4
74
3
2
4
4
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
2
3
4
5
6
2
2
2
4
2
2
7
8
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
21/3 omsetning
0
3
22/3 omsetning
0
3
22/3 omsetning
0
3
Benedicte Steinert Texnes
0
3
Buss: Bjørn H Olstad
0
3
KSI: Anna Klich
0
3
KSI: Rein Kristian Raaholdt
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
T1 AGA 2012
0
3
NSI: Utviklingsmidler
0
3
Bank 6094 05 00586,
0
3
12118 Oslo kommune avd.
0
3
12118 Oslo kommune avd.
0
3
SM Rune Busch OSI
0
3
Racingdress: Daniel
0
3
Drakt: Øystein Falck
0
3
T-skjorte: 3 a kr 150
0
3
33387 Persbråten
0
3
26/3 omsetning
0
3
26/3 omsetning
0
3
26/3 omsetning
0
3
27/3 omsetning
0
3
27/3 omsetning
0
3
29/3 omsetning
0
3
30/3 omsetning
0
3
KSI: Gunn Camilla Stang
0
3
Buss: Maren Thomasgaard
0
3
SM Joar Skien Grannes OSI
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Bank 6094 05 00586
0
3
Gradering: Marianne
0
3
Buss: Dag Lars Erichsrud
0
3
33701 Stifinner'n v/ Jorunn
0
3
Swingfest 22.mars
0
3
Nordea: cash managements
0
3
Nordea: cash managements
0
3
Nordea: cash managements
0
3
Nordea: cash managements
0
4
Nordea: cash managements
0
4
Nordea: cash managements
0
4
Nordea: cash managements
0
4
Nordea: cash managements
0
4
Reversert: Nordea: cash
0
4
Reversert: Nordea: cash
0
4
Reversert: Nordea: cash
0
4
Reversert: Nordea: cash
0
4
SM Erlend Rismyhr OSI
0
4
2/4 omsetning
0
4
2/4 omsetning
0
4
2/4 omsetning
0
4
3/4 omsetning
0
4
4/4 omsetning
0
4
5/4 omsetning
0
4
SIO: Velferdssekretariatet
0
4
Bank 6094 05 00586
0
4
13094 Anja Tiedtke
0
4
33624 Advokat Bjørg Ven,
0
4
Bank 6094 05 00586
0
4
Buss: Anders Kielland
0
4
Nordea: Cash
0
4
Nordea: Cash
0
4
Nordea: Cash
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
55
Saldo
1 375,00
2 050,00
3 425,00
600,00
400,00
394,00
429,00
-87 047,78
-3 600,00
-12 331,00
8 000,00
-750,00
-1 163,00
-5 708,00
350,00
1 198,00
240,00
450,00
20 000,00
1 125,00
1 450,00
3 040,00
3 015,00
1 950,00
3 600,00
1 375,00
334,00
250,00
400,00
-121 180,80
-62 246,04
50,00
400,00
20 000,00
2 350,00
-2,00
-4,00
-8,00
-21,00
-2,00
-4,00
-8,00
-21,00
2,00
4,00
8,00
21,00
350,00
5 675,00
1 830,00
2 275,00
3 125,00
4 350,00
725,00
70 000,00
-700,00
550,00
60,00
-53 000,00
400,00
-36,00
-80,00
-148,50
Akk. saldo
1 662 895,67
1 664 945,67
1 668 370,67
1 668 970,67
1 669 370,67
1 669 764,67
1 670 193,67
1 583 145,89
1 579 545,89
1 567 214,89
1 575 214,89
1 574 464,89
1 573 301,89
1 567 593,89
1 567 943,89
1 569 141,89
1 569 381,89
1 569 831,89
1 589 831,89
1 590 956,89
1 592 406,89
1 595 446,89
1 598 461,89
1 600 411,89
1 604 011,89
1 605 386,89
1 605 720,89
1 605 970,89
1 606 370,89
1 485 190,09
1 422 944,05
1 422 994,05
1 423 394,05
1 443 394,05
1 445 744,05
1 445 742,05
1 445 738,05
1 445 730,05
1 445 709,05
1 445 707,05
1 445 703,05
1 445 695,05
1 445 674,05
1 445 676,05
1 445 680,05
1 445 688,05
1 445 709,05
1 446 059,05
1 451 734,05
1 453 564,05
1 455 839,05
1 458 964,05
1 463 314,05
1 464 039,05
1 534 039,05
1 533 339,05
1 533 889,05
1 533 949,05
1 480 949,05
1 481 349,05
1 481 313,05
1 481 233,05
1 481 084,55
Side 16
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.04.2012B249
10.04.2012B249
10.04.2012B249
10.04.2012B249
10.04.2012B271
13.04.2012B243
16.04.2012B209
16.04.2012B246
16.04.2012B246
16.04.2012B246
16.04.2012B268
16.04.2012B268
16.04.2012B268
16.04.2012B268
16.04.2012B268
16.04.2012B268
17.04.2012B253
17.04.2012B253
17.04.2012B253
17.04.2012B256
18.04.2012B244
18.04.2012B252
18.04.2012B252
18.04.2012B252
18.04.2012B254
18.04.2012B255
18.04.2012B288
18.04.2012B320
19.04.2012B250
19.04.2012B250
19.04.2012B250
19.04.2012B251
19.04.2012B267
19.04.2012B267
19.04.2012B267
19.04.2012B269
19.04.2012B269
19.04.2012B269
19.04.2012B270
19.04.2012B270
19.04.2012B270
20.04.2012B261
20.04.2012B261
20.04.2012B265
20.04.2012B266
23.04.2012B259
23.04.2012B262
24.04.2012B264
25.04.2012B258
25.04.2012B258
25.04.2012B263
25.04.2012B273
25.04.2012B273
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
25.04.2012B315
26.04.2012B272
L.nr.
1
2
3
4
1
2
24
2
4
6
7
8
2
3
4
5
6
2
4
2
2
2
4
6
2
2
1
1
2
4
6
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
2
2
2
2
16
9
2
4
3
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
4
10/4 omsetning
0
4
10/4 omsetning
0
4
10/4 omsetning
0
4
11/4 omsetning
0
4
10/4 omsetning
0
4
11207 SIO
0
4
Bank 6094 05 00586
0
4
Ingunn Einan Bøgeberg,
0
4
Rankingløp 11.apr
0
4
Buss: Heidi Brenna
0
4
Refusj. av SM til BSS
0
4
17/4 omsetning
0
4
T1 aga/forsk.tr. 2012
0
4
16/4 omsetning
0
4
16/4 omsetning
0
4
16/4 omsetning
0
4
Jakke: Bjørn H Olstad
0
4
Drakt: Rebekka Soma
0
4
KSI: Undis Ellevog
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Nordea: serviceavg. mc/visa
0
4
Buss: Jørn Y Tømmerstrand
0
4
BW3 workshop 14-15.apr
0
4
Buss: Øivind T Due Trier
0
4
Linnea Shumba, forskudd
0
4
Nets: Netaxept Plus
0
4
Nordea: oppg for oppgj og
0
4
TBF B288 Dobb.ført
0
4
Buss: Adrian Becher
0
4
Jakke: Adrian Becher
0
4
Danish spring: Undis
0
4
Buss: Eirik Solum & Jan
0
4
18/4 omsetning
0
4
19/4 omsetning
0
4
20/4 omsetning
0
4
Reversert: B267
0
4
Reversert: B267
0
4
Reversert: B267
0
4
18/4 omsetning
0
4
19/4 omsetning
0
4
20/4 omsetning
0
4
NSI: utviklingsmidler
0
4
Deltager.no: innbetaling uke
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Dress: Kari Guderud
0
4
Latinofesten
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Jakke: Elin L Oppegård
0
4
Ref. IF146 Copy Cat
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Nöel Boulch: 7 & 9.feb
0
4
Nöel Boulch: 7 & 9.feb
0
4
23/4 omsetning
0
4
23/4 omsetning
0
4
23/4 omsetning
0
4
24/4 omsetning
0
4
25/4 omsetning
0
4
27/4 omsetning
0
4
30/4 omsetning
0
4
30/4 omsetning
0
4
30/4 omsetning
0
4
Forskudd hyttetur: Marina
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
100,00
1 225,00
1 600,00
25,00
325,00
13 488,00
-110 120,08
325,00
3 790,00
400,00
-903,00
4 425,00
-53,00
400,00
1 825,00
5 825,00
749,50
240,00
454,00
-1 000,00
-1 833,00
400,00
3 950,00
400,00
-49 950,00
-842,00
-1 833,00
1 833,00
400,00
749,50
945,00
650,00
-3 850,00
-675,00
-1 025,00
3 850,00
675,00
1 025,00
3 850,00
675,00
1 025,00
8 000,00
1 812,50
-5 600,00
1 198,00
2 130,00
-32 192,50
-421,16
749,50
938,00
-12 702,00
-500,00
-60,00
2 700,00
1 225,00
6 425,00
5 650,00
600,00
325,00
2 800,00
1 050,00
500,00
-3 000,00
Akk. saldo
1 481 184,55
1 482 409,55
1 484 009,55
1 484 034,55
1 484 359,55
1 497 847,55
1 387 727,47
1 388 052,47
1 391 842,47
1 392 242,47
1 391 339,47
1 395 764,47
1 395 711,47
1 396 111,47
1 397 936,47
1 403 761,47
1 404 510,97
1 404 750,97
1 405 204,97
1 404 204,97
1 402 371,97
1 402 771,97
1 406 721,97
1 407 121,97
1 357 171,97
1 356 329,97
1 354 496,97
1 356 329,97
1 356 729,97
1 357 479,47
1 358 424,47
1 359 074,47
1 355 224,47
1 354 549,47
1 353 524,47
1 357 374,47
1 358 049,47
1 359 074,47
1 362 924,47
1 363 599,47
1 364 624,47
1 372 624,47
1 374 436,97
1 368 836,97
1 370 034,97
1 372 164,97
1 339 972,47
1 339 551,31
1 340 300,81
1 341 238,81
1 328 536,81
1 328 036,81
1 327 976,81
1 330 676,81
1 331 901,81
1 338 326,81
1 343 976,81
1 344 576,81
1 344 901,81
1 347 701,81
1 348 751,81
1 349 251,81
1 346 251,81
Side 17
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
26.04.2012B277
26.04.2012B277
27.04.2012B274
27.04.2012B274
27.04.2012B275
27.04.2012B278
27.04.2012B279
27.04.2012B279
27.04.2012B279
27.04.2012B280
30.04.2012B284
30.04.2012B285
30.04.2012B289
30.04.2012B289
30.04.2012B289
30.04.2012B317
30.04.2012B317
30.04.2012B317
01.05.2012L16
02.05.2012B282
02.05.2012B290
03.05.2012B291
03.05.2012B291
03.05.2012B291
03.05.2012B292
03.05.2012B292
03.05.2012B292
03.05.2012B293
03.05.2012B316
03.05.2012B316
03.05.2012B316
03.05.2012B316
04.05.2012B283
04.05.2012B294
04.05.2012B294
04.05.2012B294
07.05.2012B281
07.05.2012B295
07.05.2012B295
07.05.2012B295
07.05.2012B296
07.05.2012B296
07.05.2012B296
07.05.2012B318
08.05.2012B302
08.05.2012B302
08.05.2012B302
08.05.2012B303
08.05.2012B303
08.05.2012B303
08.05.2012B303
08.05.2012B303
08.05.2012B304
09.05.2012B301
09.05.2012B301
09.05.2012B301
09.05.2012B319
09.05.2012B319
09.05.2012B319
09.05.2012B319
09.05.2012B319
10.05.2012B286
10.05.2012B299
L.nr.
4
2
2
4
2
20
2
4
6
2
3
3
2
4
6
2
3
4
1
2
2
2
4
6
2
4
6
2
1
2
3
4
3
2
4
6
4
2
4
6
2
4
6
1
2
4
6
2
4
6
8
10
2
2
4
6
2
3
4
5
6
25
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
4
33731 Egil Johansen, 1152
0
4
Nærdykk 11.mars & 22.apr
0
4
Ambre Lefevre: 7 & 9 feb
0
4
Ambre Lefevre: 7 & 9 feb
0
4
13094 Anja Tiedtke
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Trollski: Rik Wemmenhove
0
4
Danish: Gunn Camilla Stang
0
4
Danish: Bjørn Grinde
0
4
Rankingløp 25/4. Antall
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Nordea driftskonto 6094 05
0
4
Telemark: Emma
0
4
Deltager.no: innbetaling uke
0
4
25.mars Tur til Sotra
0
4
Nordea: omkostninger
0
4
Nordea: omkostninger
0
4
Nordea: omkostninger
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
Drakt/bag: Even Tvedt
0
5
Dansefest 24. april
0
5
1.mai tur: Anne Bugge
0
5
NSI oppstartsmidler
0
5
Nærdykk 15.april: Jonas
0
5
Trollski: Jonas Sundet
0
5
1.mai tur: Jorunn Evandt
0
5
Norsk Tipping: grasrotandel
0
5
2/5 omsetning
0
5
2/5 omsetning
0
5
3/5 omsetning
0
5
4/5 omsetning
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
1.mai: Hans Jørgen Haug
0
5
Trollski: Christine Würst
0
5
Drakt: Mladen Sukara
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
Hyttetur 28.apr:
0
5
HK: Simen Enger
0
5
1.mai: Ingrid Berre
0
5
Norges Dykkeforbund:
0
5
HK: Mads Bengtsen
0
5
HK: Sindre Ø Stub
0
5
7/5 omsetning
0
5
HK: Per Ø Steffensen
0
5
Trollski: Per Ø Steffensen
0
5
Kontigent: Marthe Stiansen
0
5
Gradering: Marthe Stiansen
0
5
Briller: Katrine Kirkeby
0
5
HK: Dag G Gaasemyr
0
5
HK: Bjørn H Olstad
0
5
HK: Lenny Enstrøm
0
5
HK Mari J Brox
0
5
Krestsmestersk: Håkon
0
5
HK: John O Iversen
0
5
HK: Mauro Pau
0
5
Cash managements
0
5
Cash managements
0
5
Cash managements
0
5
9/5 omsetning
0
5
10/5 omsetning
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
Klubbhus 27.apr-1.mai
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
55
Saldo
205,00
550,00
-1 000,00
-60,00
-550,00
-45 578,90
450,00
945,00
945,00
3 320,00
-6 219,91
-48 285,29
1 800,00
955,00
3 007,45
-1,00
-2,00
-16,00
-751,00
-4 902,00
490,00
4 550,00
148,00
4 000,00
150,00
300,00
148,00
919,48
1 150,00
600,00
225,00
400,00
-3 589,00
148,00
450,00
240,00
-14 089,89
8 570,00
210,00
148,00
735,00
260,00
210,00
1 100,00
260,00
450,00
75,00
800,00
50,00
260,00
260,00
210,02
210,00
250,00
260,00
260,00
-36,00
-58,25
-80,00
350,00
250,00
-92 237,16
-17 150,00
Akk. saldo
1 346 456,81
1 347 006,81
1 346 006,81
1 345 946,81
1 345 396,81
1 299 817,91
1 300 267,91
1 301 212,91
1 302 157,91
1 305 477,91
1 299 258,00
1 250 972,71
1 252 772,71
1 253 727,71
1 256 735,16
1 256 734,16
1 256 732,16
1 256 716,16
1 255 965,16
1 251 063,16
1 251 553,16
1 256 103,16
1 256 251,16
1 260 251,16
1 260 401,16
1 260 701,16
1 260 849,16
1 261 768,64
1 262 918,64
1 263 518,64
1 263 743,64
1 264 143,64
1 260 554,64
1 260 702,64
1 261 152,64
1 261 392,64
1 247 302,75
1 255 872,75
1 256 082,75
1 256 230,75
1 256 965,75
1 257 225,75
1 257 435,75
1 258 535,75
1 258 795,75
1 259 245,75
1 259 320,75
1 260 120,75
1 260 170,75
1 260 430,75
1 260 690,75
1 260 900,77
1 261 110,77
1 261 360,77
1 261 620,77
1 261 880,77
1 261 844,77
1 261 786,52
1 261 706,52
1 262 056,52
1 262 306,52
1 170 069,36
1 152 919,36
Side 18
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.05.2012B306
10.05.2012B306
11.05.2012B300
14.05.2012B287
14.05.2012B308
14.05.2012B308
14.05.2012B308
14.05.2012B309
14.05.2012B309
14.05.2012B309
14.05.2012B328
14.05.2012B328
14.05.2012B328
14.05.2012B328
15.05.2012B310
15.05.2012B314
15.05.2012B314
15.05.2012B314
15.05.2012B326
15.05.2012B327
16.05.2012B298
16.05.2012B313
16.05.2012B324
18.05.2012B311
18.05.2012B311
18.05.2012B311
18.05.2012B312
18.05.2012B329
18.05.2012B329
18.05.2012B329
18.05.2012B329
18.05.2012B329
21.05.2012B321
21.05.2012B321
21.05.2012B321
21.05.2012B322
21.05.2012B322
21.05.2012B322
21.05.2012B322
21.05.2012B322
21.05.2012B323
21.05.2012B325
21.05.2012B337
22.05.2012B336
22.05.2012B338
23.05.2012B342
23.05.2012B342
24.05.2012B339
24.05.2012B343
25.05.2012B340
25.05.2012B341
25.05.2012B341
25.05.2012B341
25.05.2012B344
25.05.2012B344
25.05.2012B344
25.05.2012B344
29.05.2012B345
29.05.2012B346
29.05.2012B346
29.05.2012B346
29.05.2012B350
30.05.2012B347
L.nr.
2
4
2
30
2
4
6
2
4
6
2
3
4
5
2
4
2
6
3
2
2
2
2
6
2
4
2
2
3
4
6
8
2
4
6
2
5
7
9
11
2
2
2
2
3
2
4
2
2
2
2
4
6
4
2
7
8
2
6
2
4
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
HK: Finn E Johannessen
0
5
3.apr leie av utstyr og
0
5
Kretsmestersk: Marianne
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
HK Eldbjørg D Moxnes
0
5
Kontigent: Sebastian K
0
5
HK Rune Hageberg
0
5
HK Bjørnulf V Lande
0
5
HK Caroline Holme
0
5
Kompassbrikke: Lenny
0
5
14/5 omsetning
0
5
14/5 omsetning
0
5
14/5 omsetning
0
5
15/5 omsetning
0
5
31691 NEAS ASA
0
5
Brikke: Alexandra Devik
0
5
Brikke: Magnus B
0
5
Brikke: Hanne M Vister
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
Nordea: oppg for oppgj og
0
5
33723 Vidar Berteig, 1148
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
1.mai: Arkady Rutkovski
0
5
Nybeg.kurs 2012: Astri
0
5
Shinaibag: Marianne
0
5
33725 Jon Berget, 1150
0
5
16/5 omsetning
0
5
18/5 omsetning
0
5
18/5 omsetning
0
5
Nets Norways AS
0
5
T2 AGA 2012
0
5
HK: Stephan C Neuhaus
0
5
Ingalåmi: Maren
0
5
Nybeg.kurs: Anette
0
5
Treningshelg 12-13.mai:
0
5
Brekurs: Espen D Herkedal
0
5
Deltager.no: innbetaling uke
0
5
Nærdykk 22.april
0
5
Nærdykk 4. mars
0
5
Nærdykk 25.mars
0
5
Nordea driftskonto 6094 05
0
5
21/5 omsetning
0
5
10370 Norges
0
5
Kristine Gjertsen
0
5
23/5 omsetning
0
5
11369 Norges
0
5
31691 NEAS ASA
0
5
24/5 omsetning
0
5
Ingalåmi: Inger Christin
0
5
Nybeg.kurs: Amund K
0
5
Nybeg.kurs: Ingrid Berre
0
5
Nybeg.kurs: Espen
0
5
25/5 omsetning
0
5
12865 PRO ISP ANS
0
5
12118 Oslo kommune avd.
0
5
12118 Oslo kommune avd.
0
5
Stevneinntekter fra Ane
0
5
Inga Låmi: Lotte K Myrvold
0
5
30341 Nydalens Skiklubb
0
5
IM 2012 Påmelding: satt inn
0
5
29/5 omsetning
0
5
33735 NISS AS, 1156
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
50 Kart
Saldo
260,00
220,00
50,00
-87 427,76
210,00
75,00
260,00
260,00
260,00
915,02
1 450,00
2 100,00
2 500,00
175,00
4 840,00
915,00
470,00
915,00
-6 853,25
-19 432,45
-1 079,00
155,00
-14 103,00
148,00
700,00
100,00
85,00
25,00
500,00
500,00
-686,00
-17 131,00
260,00
360,00
700,00
503,00
2 700,00
3 362,50
100,05
200,00
250,00
-1 328,00
75,00
-6 355,00
475,00
25,00
-31 000,00
4 680,00
900,00
360,00
700,00
700,00
700,00
1 000,00
-811,25
-5 728,00
-1 183,00
5 740,00
180,00
8 595,00
110 022,00
500,00
500,00
Akk. saldo
1 153 179,36
1 153 399,36
1 153 449,36
1 066 021,60
1 066 231,60
1 066 306,60
1 066 566,60
1 066 826,60
1 067 086,60
1 068 001,62
1 069 451,62
1 071 551,62
1 074 051,62
1 074 226,62
1 079 066,62
1 079 981,62
1 080 451,62
1 081 366,62
1 074 513,37
1 055 080,92
1 054 001,92
1 054 156,92
1 040 053,92
1 040 201,92
1 040 901,92
1 041 001,92
1 041 086,92
1 041 111,92
1 041 611,92
1 042 111,92
1 041 425,92
1 024 294,92
1 024 554,92
1 024 914,92
1 025 614,92
1 026 117,92
1 028 817,92
1 032 180,42
1 032 280,47
1 032 480,47
1 032 730,47
1 031 402,47
1 031 477,47
1 025 122,47
1 025 597,47
1 025 622,47
994 622,47
999 302,47
1 000 202,47
1 000 562,47
1 001 262,47
1 001 962,47
1 002 662,47
1 003 662,47
1 002 851,22
997 123,22
995 940,22
1 001 680,22
1 001 860,22
1 010 455,22
1 120 477,22
1 120 977,22
1 121 477,22
Side 19
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
30.05.2012B348
30.05.2012B348
30.05.2012B351
30.05.2012B351
30.05.2012B351
30.05.2012B351
30.05.2012B351
31.05.2012B349
31.05.2012B421
01.06.2012B330
01.06.2012B331
01.06.2012B358
01.06.2012B358
01.06.2012B358
01.06.2012B360
01.06.2012B360
01.06.2012B360
01.06.2012B360
01.06.2012B419
01.06.2012L14
04.06.2012B359
04.06.2012B359
04.06.2012B635
04.06.2012B635
05.06.2012B333
05.06.2012L18
06.06.2012B332
06.06.2012B332
06.06.2012B332
06.06.2012B617
06.06.2012B636
06.06.2012B636
06.06.2012B636
07.06.2012B362
07.06.2012B362
07.06.2012B363
07.06.2012B363
07.06.2012B363
07.06.2012B637
08.06.2012B357
08.06.2012B357
08.06.2012B357
11.06.2012B364
11.06.2012B364
11.06.2012B364
11.06.2012B365
11.06.2012B365
11.06.2012B365
11.06.2012B365
11.06.2012B365
11.06.2012B366
12.06.2012B335
12.06.2012B367
12.06.2012B367
12.06.2012B367
12.06.2012B368
13.06.2012B369
13.06.2012B369
14.06.2012B370
14.06.2012B371
14.06.2012B415
15.06.2012B372
15.06.2012B372
L.nr.
2
4
2
3
4
5
6
2
2
2
3
2
4
6
2
4
6
8
2
1
4
2
4
2
2
24
2
4
6
2
2
4
6
4
2
1
2
3
2
2
4
6
6
2
4
6
8
10
4
2
2
31
2
4
6
2
2
4
2
2
2
2
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
Nybeg.kurs: Jo I Buskenes
0
5
Deltager.no innbetaling uke
0
5
13122 Vertskapet Budor AS
0
5
Nordea: omskostninger
0
5
Nordea: omskostninger
0
5
Nordea: omskostninger
0
5
Nordea: omskostninger
0
5
Inga Låmi: Kirsten E
0
5
Ørediff. kto 1930 pr 31/5-12
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
D5: Anne-Marit Bendiksen,
0
6
Bot: Ganesh Søegaard
0
6
Bot: Espen E Kildebo
0
6
Sykkelklær: Petter Haldsrud
0
6
Sykkelklær: Ingvild
0
6
Sykkelklær: Hanne Gro
0
6
Sykkelklær: Linda R
0
6
Ref L14
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Rankingløp 30/5
0
6
Bot: Ole M Hovda Engeseth
0
6
Omsetning
0
6
Omsetning
0
6
SM: Markus Watcher
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Marina Khakhanova: rest
0
6
SM: Halvor Ekeland
0
6
Klatrekurs: Mari O Flaatrud
0
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
6
TBF B332 SM Halvor
0
6
B332 SM Halvor Ekeland
0
6
Skyldig lønn nr 1
0
6
Kart: Kobberhaugen Hans
0
6
Sykkelklær: Anette Volla
0
6
Nordea cash managements
0
6
Nordea cash managements
0
6
Nordea cash managements
0
6
Omsetning
0
6
33724 Latinamerikansk
0
6
Bot: Unn Liebe
0
6
Klatrekurs: Ingeborg
0
6
Klatrekurs: Kim A Olaussen
0
6
Sykkelklær: Josef Chabab
0
6
Rankingløp 6.jun
0
6
OKO 2012: Bergen
0
6
Klatrekurs: Hedda B Roald
0
6
Brekurs: Hedda B Roald
0
6
33571 Kobberhaug hytta v/
0
6
Brekurs: Kim A Olaussen
0
6
Klatrekurs: Carole A
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nybeg.kurs: Kine M
0
6
Klatrekurs: Henrik S Hiim
0
6
Sykkelklær: Alexander M
0
6
Nybeg.kurs: Sigurd H
0
6
Klatrekurs: Tor H Tordhol
0
6
Sykkelklær: Elise Øksendal
0
6
Brekurs: Oisin Zimmermann
0
6
Klatrekurs: Emma Myrseth
0
6
Nordea: Serviceavgift
0
6
Sykkelklær: Jo A Saakvitne
0
6
Sykkelklær: Sindre Friestad
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
55
55
Saldo
320,00
672,50
-3 900,00
-2,00
-4,00
-4,00
-16,00
360,00
3,00
-6 153,75
-29 258,37
397,00
500,00
500,00
1 620,00
1 055,00
669,00
669,00
751,00
-751,00
3 830,00
500,00
3 400,00
575,00
350,00
-229,00
33,00
-350,00
2 200,00
-1 440,00
350,00
350,00
-31 777,00
60,00
619,00
-58,25
-12,00
-80,00
350,00
1 500,00
500,00
2 200,00
2 200,00
1 503,00
4 320,00
2 400,00
2 200,00
2 700,00
3 000,00
2 700,00
2 200,00
-104 131,23
200,00
2 200,00
645,00
700,00
2 200,00
1 503,00
2 700,00
2 200,00
-332,00
2 255,00
2 434,00
Akk. saldo
1 121 797,22
1 122 469,72
1 118 569,72
1 118 567,72
1 118 563,72
1 118 559,72
1 118 543,72
1 118 903,72
1 118 906,72
1 112 752,97
1 083 494,60
1 083 891,60
1 084 391,60
1 084 891,60
1 086 511,60
1 087 566,60
1 088 235,60
1 088 904,60
1 089 655,60
1 088 904,60
1 092 734,60
1 093 234,60
1 096 634,60
1 097 209,60
1 097 559,60
1 097 330,60
1 097 363,60
1 097 013,60
1 099 213,60
1 097 773,60
1 098 123,60
1 098 473,60
1 066 696,60
1 066 756,60
1 067 375,60
1 067 317,35
1 067 305,35
1 067 225,35
1 067 575,35
1 069 075,35
1 069 575,35
1 071 775,35
1 073 975,35
1 075 478,35
1 079 798,35
1 082 198,35
1 084 398,35
1 087 098,35
1 090 098,35
1 092 798,35
1 094 998,35
990 867,12
991 067,12
993 267,12
993 912,12
994 612,12
996 812,12
998 315,12
1 001 015,12
1 003 215,12
1 002 883,12
1 005 138,12
1 007 572,12
Side 20
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
15.06.2012B372
15.06.2012B373
15.06.2012B373
15.06.2012B416
18.06.2012B375
18.06.2012B375
18.06.2012B375
18.06.2012B376
18.06.2012B376
18.06.2012B376
18.06.2012B417
18.06.2012B417
19.06.2012B377
19.06.2012B379
19.06.2012B380
19.06.2012B380
19.06.2012B381
19.06.2012B381
20.06.2012B382
20.06.2012B382
20.06.2012B382
20.06.2012B618
20.06.2012B639
20.06.2012B639
20.06.2012B644
20.06.2012B670
20.06.2012B671
20.06.2012B672
20.06.2012B673
20.06.2012B674
20.06.2012B675
20.06.2012B677
21.06.2012B383
22.06.2012B418
22.06.2012B619
22.06.2012B640
22.06.2012B640
22.06.2012B640
22.06.2012B668
22.06.2012B669
22.06.2012B676
25.06.2012B384
25.06.2012B385
25.06.2012B385
25.06.2012B385
25.06.2012B620
25.06.2012B641
25.06.2012B641
25.06.2012B641
25.06.2012B645
26.06.2012B386
26.06.2012B387
26.06.2012B642
26.06.2012B642
27.06.2012B389
28.06.2012B390
28.06.2012B390
29.06.2012B391
29.06.2012B621
29.06.2012B638
29.06.2012B638
29.06.2012B643
29.06.2012B643
L.nr.
6
2
4
2
4
6
2
2
4
6
2
3
2
2
2
4
2
4
2
4
6
2
2
4
2
40
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
4
6
39
2
1
2
2
4
6
2
2
5
7
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
1
4
1
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
6
Sykkelklær: Marcus
0
6
Sykkelklær: Stine Iversen
0
6
Klatrekurs: Irja L Haug
0
6
IM: Deltageravg & barsalg
0
6
33392 Per Ståle Hørte,
0
500 Kurs
6
Latinoweekend
0
6
Utstyr: Tore Brandtzæg
0
6
Follatur: Jo I Buskenes
0
6
Follatur: Espen Kristiansen
0
6
Drakt: Christine B Ragnum
0
6
18/6 Omsetning
0
6
18/6 Omsetning
0
6
Stud. Samskipn. Ref 6451-1
0
6
Nets: Netaxept Plus
0
6
Follatur: Amund K Østbye
0
6
NSI: TA-Støtte for SM
0
6
Follatur: Marlene
0
6
Follatur: Erlend Paasche
0
6
Follatur: Hans Arnkværn
0
6
Follatur: Anette K Aas
0
6
Oslo Open
0
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
6
10931 Nordea Bank Norge
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
bet 20/6 ref B639
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
TBF B618
0
6
TBF B618
0
6
KORR B639
0
6
TBF B644
0
6
TBF B673 dobbført
0
6
HK-Bankett:
0
6
NKF: Metodekurs Øyvind og
0
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
6
Omsetning
0
6
Skyldig lønn nr 1
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
KORR B640
0
6
Drakt: Daniel Fors
0
6
Follatur: Anne H Bugge
0
6
Pant
0
6
Deltager.no: uke 25
0
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
6
10931 Nordea Bank Norge
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
bet 25/6 ref B641
0
6
Follatur: Arkady Rutkovsky
0
6
Culture Link: ref 6.mai2012
0
6
Omsetning
0
6
11074 Klatring og Friluftsliv
0
6
Kartsalg: Jostein Andersen
0
6
Nets Norway: Doc 22/6
0
6
Joakim Kosmo
0
6
Sommerleir 2012: Andreas
0
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Skyldig lønn nr 1
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
50 Kart
Saldo
1 658,00
2 267,00
2 200,00
111 450,00
300,00
13 570,00
50,00
43,00
786,00
241,00
775,00
1 700,00
4 000,00
-574,00
43,00
9 350,00
786,00
786,00
786,00
786,00
12 075,00
-15 321,00
-244,00
-67 860,14
-37 904,00
-68 460,14
-52 625,00
15 321,00
15 321,00
67 860,14
37 904,00
-15 321,00
1 040,00
-8 000,00
-2 160,00
250,00
-5 530,00
-111 205,39
-107 425,39
-3 780,00
111 205,39
240,70
786,00
247,00
672,50
-5 198,00
-3 655,42
-18 348,00
-36 562,50
-11 605,20
786,00
1 470,00
125,00
-19 800,00
60,00
8,00
350,00
2 200,00
-14 552,00
-4,00
-31 430,58
-2,00
-3,00
Akk. saldo
1 009 230,12
1 011 497,12
1 013 697,12
1 125 147,12
1 125 447,12
1 139 017,12
1 139 067,12
1 139 110,12
1 139 896,12
1 140 137,12
1 140 912,12
1 142 612,12
1 146 612,12
1 146 038,12
1 146 081,12
1 155 431,12
1 156 217,12
1 157 003,12
1 157 789,12
1 158 575,12
1 170 650,12
1 155 329,12
1 155 085,12
1 087 224,98
1 049 320,98
980 860,84
928 235,84
943 556,84
958 877,84
1 026 737,98
1 064 641,98
1 049 320,98
1 050 360,98
1 042 360,98
1 040 200,98
1 040 450,98
1 034 920,98
923 715,59
816 290,20
812 510,20
923 715,59
923 956,29
924 742,29
924 989,29
925 661,79
920 463,79
916 808,37
898 460,37
861 897,87
850 292,67
851 078,67
852 548,67
852 673,67
832 873,67
832 933,67
832 941,67
833 291,67
835 491,67
820 939,67
820 935,67
789 505,09
789 503,09
789 500,09
Side 21
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
02.07.2012B397
02.07.2012B649
02.07.2012B649
02.07.2012B649
02.07.2012L22
03.07.2012B399
09.07.2012B400
11.07.2012B401
11.07.2012B402
12.07.2012B403
12.07.2012B403
12.07.2012B403
12.07.2012B648
12.07.2012B648
13.07.2012B405
16.07.2012B406
16.07.2012B406
16.07.2012B406
16.07.2012B407
16.07.2012B407
18.07.2012B404
20.07.2012B408
23.07.2012B409
23.07.2012B409
24.07.2012B410
26.07.2012B411
27.07.2012B412
30.07.2012B413
30.07.2012B413
30.07.2012B646
31.07.2012B414
31.07.2012B414
31.07.2012B647
31.07.2012B647
31.07.2012B647
01.08.2012B392
01.08.2012B393
01.08.2012B393
01.08.2012B652
01.08.2012B652
01.08.2012B652
02.08.2012B394
02.08.2012B394
02.08.2012B394
03.08.2012B426
03.08.2012B653
03.08.2012B653
03.08.2012B653
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
07.08.2012B422
07.08.2012B422
07.08.2012B427
L.nr.
2
2
4
6
1
2
2
2
2
1
2
3
2
4
2
2
4
6
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
4
1
2
3
2
2
4
2
4
6
2
4
6
2
2
4
6
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2
3
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
7
Nordmarkskarusellen
0
7
BET 2/7
0
7
13152 Chr. Brynildsen & Co
0
7
10370 Norges
0
7
Nordea driftskonto 6094 05
0
7
Astri Nordløkken: leie av
0
7
Astri Nordløkken: leie av
0
7
Fakt 1: Sponsor Link
0
7
33554 Jon Tolgensbakk,
0
7
Nordea: cash managements
0
7
Nordea: cash managements
0
7
Nordea: cash managements
0
7
oMSETNING
0
7
Provisjonskostnader, ikke
0
7
Dobok & munkebukse:
0
7
Ingalåmi: Liv C Strandenæs
0
7
Deltager.no uke 28
0
7
Dobok & med.pute: Simen
0
7
Follatur: Odd V Nilsen
0
7
Tur til Bø: Stine Weltzien
0
7
Nets: Netaxept Plus
0
7
Sykkelklær: Alexander Bøe
0
7
Emitbrikke: Sindre Friestad
0
7
KX Products AS: 6 online
0
7
Deltager.no uke 29
0
7
30345 Norges
0
7
Sponsing seminar: Ingelin
0
7
Emitbrikke: Helge
0
7
Deltager.no uke 30
0
7
12400 Sognefjellshytta
0
7
Oslo Open: deltageravg &
0
7
Sommerskisamling: Adrian
0
7
Nordea driftskonto 6094 05
0
7
Nordea driftskonto 6094 05
0
7
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
Lønn aug 2012
0
8
Sommerskisamling: Maren
0
8
Sommerskisamling: Lenny
0
8
Skyldig lønn nr 1
0
8
t3 aga 2012
0
8
Skyldig lønn nr 1
0
8
Sommerskisamling:
0
8
Deltager.no uke 31
0
8
Rankingløp 20.jun
0
8
Sommerskisamling: Bjørnulf
0
8
11627 Posten Norge AS,
0
8
12101 Anna Von Streng
0
8
11763 Pitney Bowes
0
8
10246 Norges
0
8
10991 Hafslund strøm AS
0
8
10167 Tom Jøran S.
0
8
11627 Posten Norge AS,
0
8
10681 Fredrik Stridh
0
8
10931 Nordea Bank Norge
0
8
11210 Canon Norge AS
0
8
12823 Torgeir Hoffmann
0
8
13140 KX Products
0
8
11916 Abile AS
0
8
10579 Breoppleving
0
8
11156 Oddbjørn Overskott
0
8
Nordea: cash managements
0
8
Nordea: cash managements
0
8
33772 Pål Erik Robinson,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
55
50 Kart
50 Kart
50 Kart
Saldo
90,00
-4 046,00
-250,00
-5 935,00
-811,00
400,00
100,00
5 280,00
2 000,00
-45,00
-80,00
-145,50
275,00
-61,00
1 460,00
360,00
672,50
2 215,00
43,00
1 000,00
-512,00
1 473,00
500,00
1 988,91
380,00
300,00
3 037,22
500,00
1 822,50
-38 710,00
17 050,00
2 180,50
-2,00
-2,00
-8,00
-14 552,00
2 180,50
2 233,00
-9 959,92
-13 423,00
-21 470,66
2 001,50
11 110,00
4 000,00
3 115,00
-207,40
-700,00
-812,50
-850,00
-955,44
-1 000,00
-1 049,25
-2 100,00
-2 588,00
-2 630,06
-3 000,00
-3 200,00
-4 906,25
-13 500,00
-33 721,45
-1,50
-80,00
230,00
Akk. saldo
789 590,09
785 544,09
785 294,09
779 359,09
778 548,09
778 948,09
779 048,09
784 328,09
786 328,09
786 283,09
786 203,09
786 057,59
786 332,59
786 271,59
787 731,59
788 091,59
788 764,09
790 979,09
791 022,09
792 022,09
791 510,09
792 983,09
793 483,09
795 472,00
795 852,00
796 152,00
799 189,22
799 689,22
801 511,72
762 801,72
779 851,72
782 032,22
782 030,22
782 028,22
782 020,22
767 468,22
769 648,72
771 881,72
761 921,80
748 498,80
727 028,14
729 029,64
740 139,64
744 139,64
747 254,64
747 047,24
746 347,24
745 534,74
744 684,74
743 729,30
742 729,30
741 680,05
739 580,05
736 992,05
734 361,99
731 361,99
728 161,99
723 255,74
709 755,74
676 034,29
676 032,79
675 952,79
676 182,79
Side 22
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.08.2012B428
10.08.2012B429
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B666
10.08.2012IF458
10.08.2012IF462
10.08.2012IF464
10.08.2012IF829
13.08.2012B430
13.08.2012B430
13.08.2012B658
13.08.2012B658
13.08.2012B658
14.08.2012B395
14.08.2012B431
14.08.2012B431
14.08.2012B431
14.08.2012B432
15.08.2012B433
15.08.2012B477
15.08.2012B650
16.08.2012B434
16.08.2012B434
17.08.2012B425
17.08.2012B435
17.08.2012B480
17.08.2012B659
17.08.2012B659
L.nr.
2
2
2
4
6
9
11
13
16
19
21
2
4
36
34
32
24
26
28
20
30
22
18
10
16
6
8
12
8
10
6
4
12
14
17
19
21
2
2
3
2
1
2
2
4
4
2
6
2
2
4
6
2
2
2
2
2
4
2
2
1
2
8
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
Kx Products AS: 5bet
0
8
Deltager.no uke 32
0
8
11246 Domeneshop AS
0
8
13150 Dugnadsbanken.no
0
8
10054 Fighter Sport AS
0
8
10530 Lunderseter IL ,
0
8
10602 Ås IL - O -gruppa
0
8
12986 Viul OK/Kartlofferne
0
8
10867 Vang O - lag
0
8
13112 Cecilie R. Engblad
0
8
Refusjon Paul Johansen
0
8
Ref Simen Svenkerud
0
8
11311 NHF Region Øst
0
8
Jonas Sundet
0
8
11174 Dag Gaute
0
8
13171 Jo Inge Buskenes
0
8
10512 Norges Cykleforbund
0
8
10224 Sarsborg O-lag og
0
8
Accountor Credit Oslo AS
0
8
12324 Mari Johanna Brox
0
8
13153 Stili Profil DA
0
8
12817 Hans Arnkværn
0
8
10370 Norges
0
8
12884 Johannes Østensjø
0
8
10294 Kongsberg
0
8
10002 Oslo FriidrettSkrets
0
8
13102 Emilie Lamvik
0
8
11630 Connex Promotion
0
8
Odd Viggo Nilsen
0
8
12226 Anders Løvaas
0
8
Øivind Due Trier
0
8
Tobias R Elvestad
0
8
12926 Manjeet Singh
0
8
11909 Oslo og Akershus
0
8
12880 TTU Shop
0
8
12576 Plankecup 2009
0
8
12906 Verdifokus DNT NDS
0
8
Amund Østbye
0
8
TBF 656 dobb.ført se IF458
0
8
LaPoint Travels: 2640/2645
0
8
VEIDEKKElekene: 3løpere
0
8
Totalinkasso: sak avd
0
8
Dommerhonorar tilh OSI 5
0
8
Gradering: Camilla Schjalm
0
8
33600 Elisabet Lund, 1125
0
8
Omsetning
0
8
Omsetning
0
8
12821 Øystre Slidre
0
8
Nordea: bankkort EU/EEA
0
8
Sykkelklær: Lars C Vold
0
8
OSI Dans
0
8
Sommerskisamling: Dag
0
8
Utstyr: Sjanne L Sørensen
0
8
Klær: Bror Gundersen
0
8
Kiwi: Hovedstyremøte
0
8
TBF B477 dobb.ført
0
8
Sommerskisamling:
0
8
Sommerskisamling: Tobias
0
8
Nets: Plus abonnem.
0
8
Follatur: Michael Ortega
0
8
Oslo Kemnerkontor
0
8
10160 Studentkafeene AS
0
8
Frits Johansen
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
1 427,34
4 892,50
-41,00
-100,00
-127,00
-160,00
-180,00
-330,00
-440,00
-453,13
-475,00
-475,00
-500,00
-1 588,50
-1 560,00
-1 300,00
-1 000,00
-1 025,00
-1 047,41
-925,00
-1 289,00
-930,00
-920,00
-802,60
-900,00
-540,00
-795,00
-850,00
-1 850,00
-1 850,00
-1 789,00
-1 640,00
-1 893,00
-2 500,00
-5 008,00
-6 000,00
-6 780,00
-1 632,00
1 047,41
-1 047,41
-270,00
-2 164,21
-1 365,75
100,00
200,00
400,00
325,00
-5 580,00
-5,00
669,00
8 000,00
3 145,00
150,00
1 519,50
-170,74
170,74
2 946,50
2 946,50
-502,00
43,00
-202,00
-43,00
-1 512,00
Akk. saldo
677 610,13
682 502,63
682 461,63
682 361,63
682 234,63
682 074,63
681 894,63
681 564,63
681 124,63
680 671,50
680 196,50
679 721,50
679 221,50
677 633,00
676 073,00
674 773,00
673 773,00
672 748,00
671 700,59
670 775,59
669 486,59
668 556,59
667 636,59
666 833,99
665 933,99
665 393,99
664 598,99
663 748,99
661 898,99
660 048,99
658 259,99
656 619,99
654 726,99
652 226,99
647 218,99
641 218,99
634 438,99
632 806,99
633 854,40
632 806,99
632 536,99
630 372,78
629 007,03
629 107,03
629 307,03
629 707,03
630 032,03
624 452,03
624 447,03
625 116,03
633 116,03
636 261,03
636 411,03
637 930,53
637 759,79
637 930,53
640 877,03
643 823,53
643 321,53
643 364,53
643 162,53
643 119,53
641 607,53
Side 23
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
20.08.2012B436
20.08.2012B436
20.08.2012B436
20.08.2012B437
21.08.2012B439
21.08.2012B667
22.08.2012B440
22.08.2012B443
23.08.2012B441
23.08.2012B441
24.08.2012B660
24.08.2012B660
24.08.2012B660
24.08.2012B660
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
27.08.2012B442
27.08.2012B442
27.08.2012B442
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012IF694
28.08.2012B444
29.08.2012B445
29.08.2012B445
29.08.2012B445
29.08.2012B473
29.08.2012B473
29.08.2012B473
29.08.2012B473
30.08.2012B446
30.08.2012B446
30.08.2012B446
30.08.2012B452
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
L.nr.
10
6
4
12
14
16
18
20
2
4
6
2
2
2
2
2
2
4
1
4
6
8
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2
4
6
2
4
6
8
10
4
2
2
4
6
2
4
6
8
2
4
6
2
12
14
16
2
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
13152 Chr. Brynildsen & Co
0
8
12484 Anneli Øvstetun
0
8
11958 Linn Heidi
0
8
13149 Alexander Mo
0
8
10021 Oslo og Akersh.
0
8
13147 Florian Mueller
0
8
11315 Ribeiro
0
8
13140 KX Products
0
8
Leieinntekter gruppeutstyr
0
8
Deltager.no uke 33
0
8
SM: Overnatting NTNUI
0
8
2stk Shinai: Mikkel Wettre
0
8
Kx Products: 7bet
0
8
oMSETNING
0
8
Klær: Haakon S Mølster
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
8
Klær: Kjetil Amundrud
0
8
Klær: Torbjørn H Seland
0
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
12798 Vegard Aasland
0
8
10389 Eiker Orienteringslag
0
8
11817 Studentidretten, SIO
0
8
11911 Øyann Vorkinn
0
8
10347 Fossum
0
8
11794 Norges
0
8
12819 Kaja J Traavik
0
8
10992 Hafslund
0
8
12541 Kristin Paulsen
0
8
10334 Norges Padleforbund
0
8
13146 Elise Øksendal
0
8
Brander No. SEK 1331,36
0
8
11287 Direkte-Premier AS
0
8
13145 Ole Gregert Gliddi
0
8
10160 Studentkafeene AS
0
8
10012 Oslo Fotballkrets
0
8
11243 Treningshuset
0
8
10003 Norges
0
8
Sommerskisamling:
0
8
Eirik Bertnsen
0
8
Mangler drakt: Jarle
0
8
12045 Telenor Norge AS
0
8
oMSETNING
0
8
12118 Oslo kommune avd.
0
8
12118 Oslo kommune avd.
0
8
13184 Aikikai Foundation
0
8
Aikikai Foundation:
0
8
Sjoa: Erlend Paasche
0
8
Sjoa: Tiril Bjerkås
0
8
Sjoa: Espen Kristiansen
0
8
1 stk shinai; Håkon Erikson
0
8
Pensjonsgave fra klubben
0
8
Sommerseminar 27-29jul
0
8
Deltager.no uke 34
0
8
Sjoa: Florian Müller
0
8
Bot: Petter Bergstrø,
0
8
Sjoa: Anne H Bugge
0
8
Jakke: Guro D Kleiva
0
8
Planke: Alexander Mo
0
8
Aikikai Foundation
0
8
12415 BUL-Tromsø
0
8
11817 Studentidretten, SIO
0
8
Omsetning
0
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:05.
Avdeling
Saldo
-1 687,00
-1 500,00
-847,00
-2 000,00
-9 000,00
-17 609,00
-19 440,00
-30 000,00
200,00
770,00
9 834,00
500,00
1 436,41
75,00
645,00
22 140,00
2 047,00
1 210,00
-60,00
-199,00
-220,00
-250,00
-350,00
-480,00
-500,00
-537,58
-743,49
-850,00
-1 000,00
-1 120,00
-1 186,24
-1 442,00
-1 980,00
-4 570,00
-8 000,00
-8 550,00
-9 690,00
3 115,00
200,00
397,00
-117,36
575,00
-5 787,00
-1 196,00
-8 155,40
-500,00
719,00
62,00
719,00
250,00
1 500,00
6 250,00
3 742,50
76,00
500,00
719,00
500,00
300,00
-320,00
-340,00
-500,00
1 200,00
-2,00
Akk. saldo
639 920,53
638 420,53
637 573,53
635 573,53
626 573,53
608 964,53
589 524,53
559 524,53
559 724,53
560 494,53
570 328,53
570 828,53
572 264,94
572 339,94
572 984,94
595 124,94
597 171,94
598 381,94
598 321,94
598 122,94
597 902,94
597 652,94
597 302,94
596 822,94
596 322,94
595 785,36
595 041,87
594 191,87
593 191,87
592 071,87
590 885,63
589 443,63
587 463,63
582 893,63
574 893,63
566 343,63
556 653,63
559 768,63
559 968,63
560 365,63
560 248,27
560 823,27
555 036,27
553 840,27
545 684,87
545 184,87
545 903,87
545 965,87
546 684,87
546 934,87
548 434,87
554 684,87
558 427,37
558 503,37
559 003,37
559 722,37
560 222,37
560 522,37
560 202,37
559 862,37
559 362,37
560 562,37
560 560,37
Side 24
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
31.08.2012B447
31.08.2012B447
31.08.2012B470
31.08.2012B470
31.08.2012B470
31.08.2012B471
31.08.2012B651
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B665
31.08.2012B665
31.08.2012B665
31.08.2012L26
01.09.2012B694
01.09.2012L30
03.09.2012B468
03.09.2012B468
03.09.2012B468
03.09.2012B678
03.09.2012B678
04.09.2012B448
04.09.2012B448
04.09.2012B448
05.09.2012B449
05.09.2012B449
05.09.2012B449
05.09.2012B467
06.09.2012B464
06.09.2012B466
06.09.2012B466
06.09.2012B466
07.09.2012B463
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
L.nr.
4
5
8
10
4
2
2
5
6
2
1
2
4
6
9
11
15
13
17
19
21
23
25
2
4
6
17
1
1
7
2
5
2
5
2
4
6
2
4
6
2
2
2
6
4
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
2
6
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
11246 Domeneshop AS
0
8
10931 Nordea Bank Norge
0
8
33776 Lisa Sheriff, 1167
0
8
Sommerskisamling: Mari J
0
8
Shinai: Håkon Erikson
0
8
Rankingløp 29aug
0
8
Rankingløp 29aug
0
8
Lønn aug 2012
0
8
Ref L26 otp
0
8
12945 Henrik Bardum
0
8
12573 Markus Wächter
0
8
12860 Askild Berg Sweeney
0
8
10303 Modum O-lag
0
8
12930 Asker Karateklubb
0
8
Pamela Chong
0
8
Ali Bashari
0
8
12766 CopyCat AS
0
8
13090 Aleksander Eidsvåg
0
8
12089 Christopher Keller
0
8
10978 DnB NOR Finans AS
0
8
Skyldig lønn nr 1
0
8
Skyldig lønn nr 1
0
8
13154 Merkur-Trykk AS
0
8
11817 Studentidretten, SIO
0
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
33779 Bjørn Knutsen, 1168
0
9
Sykkelklær: Anne L Gjøs
0
9
Rankingløp 15aug
0
9
Omsetning
0
9
10258 Norges Badminton
0
9
11/12 Mina Østbye
0
9
Planke: Christian Fleischer
0
9
Ingalåmi: Caroline Holme
0
9
11/12 Jørn E Strand
0
9
Deltager.no uke 35
0
9
Sommerskisamling: Jonas B
0
9
Norsk Tipping
0
9
Sjoa: Arkady Rutkovskiy
0
9
11/12 Johan Aarskog
0
9
D2 Vilde E Skingen
0
9
86 bet
0
9
33780 Frederik Hanses,
0
9
12803 ISPHuset Nordic AS
0
9
13157 Lill-Marie Svendsen
0
9
11104 Norges Klatreforbund
0
9
13156 Espen Kristiansen
0
9
13151 Johnny Nerhus
0
9
12972 Raumar Orientering
0
9
11311 NHF Region Øst
0
9
13155 Martin Magelssen
0
9
13158 Norges
0
9
13145 Ole Gregert Gliddi
0
9
10674 Sportsnett Norge AS
0
9
12914 Are Burheim
0
9
Bartosz
0
9
12443 Norges
0
9
12533 Linnea Schumba
0
9
11311 NHF Region Øst
0
9
10300 Norges
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
55
55
Saldo
-4,00
-29,00
-140,00
-219,74
900,00
2 201,50
250,00
60,00
4 170,00
-14 552,00
229,00
-738,13
-800,00
-800,00
-1 340,00
-2 400,00
-2 500,00
-2 500,00
-2 904,00
-2 911,00
-3 125,00
-6 153,75
-9 959,92
-21 470,66
-43 875,00
-55 800,00
-1 041,00
-0,46
-813,00
170,00
2 237,00
5 756,00
100,00
-13 400,00
600,00
300,00
360,00
600,00
1 695,00
2 180,50
3 774,18
719,00
600,00
1 100,00
34 407,34
170,00
-118,75
-249,00
-350,00
-492,99
-900,00
-1 080,00
-1 431,00
-2 063,00
-2 080,00
-2 230,00
-2 398,00
-2 950,00
-3 696,00
-4 000,00
-4 624,00
-7 686,00
-5 076,00
Akk. saldo
560 556,37
560 527,37
560 387,37
560 167,63
561 067,63
563 269,13
563 519,13
563 579,13
567 749,13
553 197,13
553 426,13
552 688,00
551 888,00
551 088,00
549 748,00
547 348,00
544 848,00
542 348,00
539 444,00
536 533,00
533 408,00
527 254,25
517 294,33
495 823,67
451 948,67
396 148,67
395 107,67
395 107,21
394 294,21
394 464,21
396 701,21
402 457,21
402 557,21
389 157,21
389 757,21
390 057,21
390 417,21
391 017,21
392 712,21
394 892,71
398 666,89
399 385,89
399 985,89
401 085,89
435 493,23
435 663,23
435 544,48
435 295,48
434 945,48
434 452,49
433 552,49
432 472,49
431 041,49
428 978,49
426 898,49
424 668,49
422 270,49
419 320,49
415 624,49
411 624,49
407 000,49
399 314,49
394 238,49
Side 25
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
10.09.2012B451
10.09.2012B451
11.09.2012B455
11.09.2012B461
11.09.2012B461
12.09.2012B450
12.09.2012B450
12.09.2012B450
12.09.2012B478
12.09.2012B681
12.09.2012B690
13.09.2012B396
13.09.2012B396
13.09.2012B479
13.09.2012B691
14.09.2012B423
14.09.2012B460
14.09.2012B460
14.09.2012B476
14.09.2012B682
14.09.2012B682
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B692
14.09.2012L32
17.09.2012B465
17.09.2012B465
17.09.2012B685
18.09.2012B459
19.09.2012B424
19.09.2012B453
19.09.2012B453
19.09.2012B453
19.09.2012B474
L.nr.
10
12
14
16
2
4
2
2
4
4
2
6
1
2
1
2
4
1
1
2
2
4
2
2
4
2
4
36
32
26
34
30
28
22
24
14
16
18
20
10
12
6
8
4
6
8
10
2
12
14
16
18
2
7
2
4
2
2
2
6
4
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
12549 Einar Kosaka
0
9
12949 Vålerenga Fotball
0
9
11311 NHF Region Øst
0
9
10246 Norges
0
9
11/12 Mari Owren
0
9
Planke: Ola Liabøtrø
0
9
Nordea cash managements
0
9
Welcome Back fest 4sep
0
9
Deltager.no uke 36
0
9
Sommerskisamling: Yuriy
0
9
Langtur Kristiansund
0
9
Baus dugnad 1.sep
0
9
Kiwi 12sep HS-møte
0
9
11210 Canon Norge AS
0
9
tbf B478
0
9
Drakt: Erlend M Becsan
0
9
33774 Per Kaarby, 1163
0
9
Peppes: Friluftstreffet
0
9
TBF B479
0
9
Nordea: bax transaksj.avg
0
9
Halvor Ekeland H3
0
9
Rankingløp 12sep
0
9
T4 AGA 2012
0
9
Serviceavg
0
9
12986 Viul OK/Kartlofferne
0
9
13159 Mauro Alello
0
9
10924 Erlend Hove Lillebø
0
9
Torbjørn Melhus
0
9
12823 Torgeir Hoffmann
0
9
11855 Marthe Stiansen
0
9
13145 Ole Gregert Gliddi
0
9
Steinar Lund
0
9
Michael Ortega
0
9
12164 Mikasport AS
0
9
Sindre Engh
0
9
12914 Are Burheim
0
9
12928 Jenny H. Eriksen
0
9
10991 Hafslund strøm AS
0
9
12455 Julie Spro
0
9
Bjørn A Bakken
0
9
12946 Gass- og
0
9
10601 IF STURLA
0
9
13111 Sebastian K
0
9
10307 Tor Anton Gaarder
0
9
13114 Alexander Svensen
0
9
12484 Anneli Øvstetun
0
9
12961 Kjersti S. Bækkedal
0
9
12366 Philippe Sørensen
0
9
12674 Håkon Erikson
0
9
Øyann V
0
9
Marko K
0
9
11104 Norges Klatreforbund
0
9
TBF B423
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
Astri Nordløkken
0
9
11/12 Julie T Halbakken
0
9
11909 Oslo og Akershus
0
9
Sjoa: Jonny Kvistad
0
9
Nets: Plus abonnem.
0
9
Kx Products 495 bet
0
9
33775 Knut Erik Bjørklund,
0
9
Bot: Jeanette Stræte
0
9
Drakt: Tor A Gaarder
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
50 Kart
55
Saldo
-8 166,03
-9 000,00
-15 252,00
-27 858,00
600,00
300,00
-80,00
3 752,00
575,00
3 145,00
21 781,50
5 000,00
-139,44
-2 630,06
139,44
240,00
170,00
-679,00
679,00
-331,00
1 100,00
2 820,00
-19 711,00
-51,00
-220,00
-357,71
-387,90
-1 948,00
-1 743,00
-1 291,70
-1 820,00
-1 500,00
-1 300,00
-995,00
-1 090,00
-800,00
-850,00
-883,26
-942,20
-550,00
-678,39
-480,00
-548,80
-2 112,00
-2 305,00
-3 273,00
-5 000,00
-1 965,00
-13 844,00
-2 000,00
-3 500,00
-8 000,00
331,00
-813,00
750,00
600,00
-30 150,00
719,00
-515,00
249 874,84
425,00
500,00
240,00
Akk. saldo
386 072,46
377 072,46
361 820,46
333 962,46
334 562,46
334 862,46
334 782,46
338 534,46
339 109,46
342 254,46
364 035,96
369 035,96
368 896,52
366 266,46
366 405,90
366 645,90
366 815,90
366 136,90
366 815,90
366 484,90
367 584,90
370 404,90
350 693,90
350 642,90
350 422,90
350 065,19
349 677,29
347 729,29
345 986,29
344 694,59
342 874,59
341 374,59
340 074,59
339 079,59
337 989,59
337 189,59
336 339,59
335 456,33
334 514,13
333 964,13
333 285,74
332 805,74
332 256,94
330 144,94
327 839,94
324 566,94
319 566,94
317 601,94
303 757,94
301 757,94
298 257,94
290 257,94
290 588,94
289 775,94
290 525,94
291 125,94
260 975,94
261 694,94
261 179,94
511 054,78
511 479,78
511 979,78
512 219,78
Side 26
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
19.09.2012B693
20.09.2012B475
20.09.2012B475
20.09.2012B475
20.09.2012B686
20.09.2012IF697
21.09.2012B457
21.09.2012B458
21.09.2012B498
21.09.2012B498
21.09.2012B498
21.09.2012B499
21.09.2012B499
21.09.2012B499
21.09.2012B499
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B695
24.09.2012B496
24.09.2012B496
24.09.2012B496
24.09.2012B497
24.09.2012B497
25.09.2012B494
25.09.2012B494
25.09.2012B494
25.09.2012B495
25.09.2012B495
25.09.2012B495
26.09.2012B492
26.09.2012B492
26.09.2012B493
27.09.2012B689
27.09.2012B689
27.09.2012B689
27.09.2012B689
27.09.2012B689
27.09.2012B689
01.10.2012B490
01.10.2012B490
01.10.2012B490
01.10.2012B491
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
L.nr.
1
2
4
6
3
2
2
2
2
4
6
2
4
6
8
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
15
2
4
7
9
11
13
2
2
4
6
2
4
4
6
2
2
4
6
2
4
2
8
10
2
3
4
5
2
4
6
2
2
4
6
8
10
12
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
Korr B424 Nets Plus
0
9
Drakt: Oda Siggerud
0
9
Grunnkurs: Frode Grimelid
0
9
Grunnkurs: Eilif Hartwig
0
9
Erik Ruud
0
9
Kontantinnsk: Leirpass og
0
9
Refusjon Anne Landa D2
0
9
11627 Posten Norge AS,
0
9
Planke: Martin Spinnvåg
0
9
Grunnkurs: Jørgen
0
9
Grunnkurs: Terje Bui
0
9
Grunnkurs: Yngvild
0
9
Planke: Øyvind S Lindstrøm
0
9
Planke: Tommy Lee Ryan
0
9
Medlemskontingent
0
9
13164 Nina Hulleberg
0
9
12760 Ida Eline Fossum
0
9
13163 Raballder
0
9
12855 Maren Thomasgaard
0
9
12762 Eldbjørg D. Moxnes
0
9
12580 Heidi Ramstad
0
9
12987 Eirik J. Solum
0
9
13064 Stine Karen
0
9
13065 Kari Guderud
0
9
10117 Norges
0
9
13161 Josefine
0
9
13162 Lotte Lien
0
9
13038 Henrik Andersson
0
9
12375 Per Øyvind
0
9
13160 Tor-Erik Nielsen
0
9
11817 Studentidretten, SIO
0
9
10200 Trimtex Sport AS
0
9
12978 Lars Sund
0
9
Inga Låmi: Heidi Brenna
0
9
Utstyr: Mads W Andreassen
0
9
Inga Låmi: Rannveig
0
9
Planke: Tom F Klaussen
0
9
IM2012 Interne spillere
0
9
NSI Utviklingsmidler avd?
0
9
NSI Utviklingsmidler
0
9
33783 Bjarte Westerheim,
0
9
Sommerskisamling: Kari
0
9
Kristiansund tur: restbeløp
0
9
T-skjorte: Siri Vilberg
0
9
T-skjorte: Bjørnulf V Lande
0
9
33782 Det Norske Veritas,
0
9
31706 Inform Media Norge
0
9
13219 Frigg Oslo
0
9
12731 Bygdøy Monolitten
0
9
12860 Askild Berg Sweeney
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Shinai: Håkon Erikson
0
10
Grunnkurs: Cecilia Carstedt
0
10
T-skjorte: Kristin Kopland
0
10
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
10
12907 Mikael Løvik
0
10
13112 Cecilie R. Engblad
0
10
13090 Aleksander Eidsvåg
0
10
13152 Chr. Brynildsen & Co
0
10
13165 Christin Hopf
0
10
13169 Jarle Slørstad
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
50 Kart
Saldo
-1,00
240,00
1 000,00
1 000,00
-4 000,00
14 400,00
-90,00
-1 500,00
300,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
300,00
300,00
5 060,00
-93,26
-105,00
-395,75
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-1 091,00
-25 780,00
-1 750,00
-2 372,00
-2 450,00
-6 675,00
-8 104,00
-10 355,00
-800,00
360,00
50,00
360,00
300,00
7 905,00
4 359,00
6 000,00
110,00
2 180,50
513,50
275,00
325,00
3 420,00
13 050,00
-5 000,00
-22 500,00
-515,00
-2,00
-19,00
-240,00
250,00
1 000,00
325,00
-15 848,00
-86,24
-135,50
-250,00
-300,00
-350,00
-397,00
Akk. saldo
512 218,78
512 458,78
513 458,78
514 458,78
510 458,78
524 858,78
524 768,78
523 268,78
523 568,78
524 568,78
525 568,78
526 568,78
526 868,78
527 168,78
532 228,78
532 135,52
532 030,52
531 634,77
530 834,77
530 034,77
529 234,77
528 434,77
527 634,77
526 834,77
525 743,77
499 963,77
498 213,77
495 841,77
493 391,77
486 716,77
478 612,77
468 257,77
467 457,77
467 817,77
467 867,77
468 227,77
468 527,77
476 432,77
480 791,77
486 791,77
486 901,77
489 082,27
489 595,77
489 870,77
490 195,77
493 615,77
506 665,77
501 665,77
479 165,77
478 650,77
478 648,77
478 629,77
478 389,77
478 639,77
479 639,77
479 964,77
464 116,77
464 030,53
463 895,03
463 645,03
463 345,03
462 995,03
462 598,03
Side 27
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B698
02.10.2012B502
02.10.2012B699
03.10.2012B489
03.10.2012B489
03.10.2012B489
03.10.2012B700
03.10.2012B700
03.10.2012B700
03.10.2012B700
08.10.2012B488
08.10.2012B488
08.10.2012B488
08.10.2012B504
08.10.2012B504
08.10.2012B701
08.10.2012B702
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
09.10.2012B487
09.10.2012B487
09.10.2012B535
09.10.2012IF696
10.10.2012B486
10.10.2012B705
11.10.2012B484
11.10.2012B485
11.10.2012B485
12.10.2012B505
15.10.2012B483
15.10.2012B483
L.nr.
14
16
18
20
22
24
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2
1
2
4
6
2
2
4
6
8
4
6
2
2
4
1
1
21
17
12
4
6
8
10
2
15
19
2
4
1
2
2
4
2
2
4
2
4
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
10232 Øivind Due Trier
0
10
12431 Olav Starheimsæter
0
10
11958 Linn Heidi
0
10
10295 Nydalens Skiklubb
0
10
12641 Håkon Greve
0
10
10931 Nordea Bank Norge
0
10
11758 Norges
0
10
13038 Henrik Andersson
0
10
12709 Bjørn Bakko
0
10
11602 Niscayah AS (tidl.
0
10
13145 Ole Gregert Gliddi
0
10
13166 Halvorsen Sonitus
0
10
13168 Per-Egil Jakonsen
0
10
13019 Håvard Solvang
0
10
12443 Norges
0
10
12727 Undis Ellevog
0
10
12996 Erlend Vestad
0
10
13154 Merkur-Trykk AS
0
10
12949 Vålerenga Fotball
0
10
Skyldig lønn nr 1
0
10
13167 Gunnar Ruud AS
0
10
Bjørn A Bakken
0
10
Henrik S A
0
10
13220 Yngvild Schei
0
10
Skyldig lønn nr 1
0
10
Frigg Oslo Fotb.kl. tbf
0
10
Amir Vaghei refusjon
0
10
33781 Uno Hanslien, 1170
0
10
Treningssamling
0
10
Grunnkurs: Ronny Z Eide
0
10
10951 Norges Amerikanske
0
10
10951 Norges Amerikanske
0
10
12855 Maren Thomasgaard
0
10
Diepeveen
0
10
Salg materiell
0
10
BLI-KJENT-FEST
0
10
Utstyr: Anna S Moen
0
10
Grunnkurs: MW A
0
10
Grunnkurs: MW A
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Davd Hsu
0
10
Lars Bjar
0
10
13170 Sandra Stenersen
0
10
12880 TTU Shop
0
10
12800 Mina Østbye
0
10
11736 Jørgen Sikkeland
0
10
13147 Florian Mueller
0
10
13171 Jo Inge Buskenes
0
10
11204 OK Moss
0
10
Tirill Bjerkås
0
10
NSI: Utv.midler
0
10
Drakt: Are H Eriksen
0
10
Akrobatikkworkshop:
0
10
Salg av drakter,
0
10
505 online bet
0
10
12552 SOS Bil AS
0
10
31148 Sports Link A/S,
0
10
Kart: Kroktjern på
0
10
Treningsleir: Christian Agrell
0
10
Leie av fjellsko: Astrid
0
10
33353 OBOS
0
10
H4 Knut Sverre
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
-407,20
-715,00
-719,00
-780,00
-813,00
-818,44
-1 000,00
-1 150,00
-1 212,00
-1 746,00
-1 980,00
-2 500,00
-2 500,00
-3 570,00
-4 000,00
-4 503,00
-5 000,00
-7 500,00
-8 000,00
-9 959,92
-10 756,00
-1 266,00
-3 024,00
-6 000,00
-21 470,66
1 000,00
-400,00
650,00
18 800,00
1 000,00
-500,00
-600,00
-1 250,00
-50,00
50,00
5 213,00
175,00
1 000,00
-50,00
-465,00
-80,00
-2 000,00
-1 360,00
-1 345,00
-575,00
-915,00
-930,00
-1 180,00
-395,00
-1 440,00
-1 368,00
7 100,00
1 725,00
3 300,00
1 710,00
241 458,12
-11 136,00
15 330,00
30,00
100,00
120,00
16 000,00
1 000,00
Akk. saldo
462 190,83
461 475,83
460 756,83
459 976,83
459 163,83
458 345,39
457 345,39
456 195,39
454 983,39
453 237,39
451 257,39
448 757,39
446 257,39
442 687,39
438 687,39
434 184,39
429 184,39
421 684,39
413 684,39
403 724,47
392 968,47
391 702,47
388 678,47
382 678,47
361 207,81
362 207,81
361 807,81
362 457,81
381 257,81
382 257,81
381 757,81
381 157,81
379 907,81
379 857,81
379 907,81
385 120,81
385 295,81
386 295,81
386 245,81
385 780,81
385 700,81
383 700,81
382 340,81
380 995,81
380 420,81
379 505,81
378 575,81
377 395,81
377 000,81
375 560,81
374 192,81
381 292,81
383 017,81
386 317,81
388 027,81
629 485,93
618 349,93
633 679,93
633 709,93
633 809,93
633 929,93
649 929,93
650 929,93
Side 28
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
15.10.2012B483
16.10.2012B481
16.10.2012B481
16.10.2012B481
16.10.2012B482
17.10.2012B703
18.10.2012B506
18.10.2012B506
18.10.2012B506
19.10.2012B507
19.10.2012B508
19.10.2012B508
22.10.2012B509
23.10.2012B754
23.10.2012IF670
24.10.2012B510
24.10.2012B510
25.10.2012B512
25.10.2012B512
25.10.2012B706
25.10.2012B706
25.10.2012B706
25.10.2012B706
26.10.2012B513
26.10.2012B514
26.10.2012B629
29.10.2012B515
29.10.2012B515
29.10.2012B515
29.10.2012B515
29.10.2012B516
29.10.2012B516
29.10.2012B516
29.10.2012B517
29.10.2012B517
29.10.2012B517
29.10.2012B517
29.10.2012B517
30.10.2012B518
30.10.2012B518
30.10.2012B756
30.10.2012IF673
31.10.2012B519
31.10.2012B519
31.10.2012B519
31.10.2012B520
31.10.2012B520
31.10.2012B520
31.10.2012B707
31.10.2012B707
31.10.2012B707
31.10.2012B707
31.10.2012B707
01.11.2012B521
01.11.2012B521
01.11.2012B522
01.11.2012B522
01.11.2012B522
01.11.2012B524
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
L.nr.
6
4
6
2
2
1
2
4
6
2
4
2
2
2
2
4
6
2
4
2
4
8
6
2
2
2
2
4
6
8
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
2
2
2
4
6
2
4
6
1
2
3
4
8
2
4
2
4
6
2
2
5
7
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
Rankingløp 6okt
0
10
Grunnkurs: Ida Hølland
0
10
Mari Sjøberg
0
10
Sjoa: Bjørn A Bakken
0
10
2 x sticks, 2 x stokk: Tobias
0
10
Nets Norway
0
10
347 online bet
0
10
30345 Norges
0
10
Sikkerhetskurs: Odd V
0
10
Sykkelklær: Ellen Rønvik
0
10
33788 Høgskolen i Oslo og
0
10
33787 Oslo kommune0
10
Rankingløp 20 okt
0
10
TBF IF670 feil periode
0
10
KM Stafett 2012 2Løpere
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Norges Fekterforb:
0
10
H4 Persijn Kvekkeboom
0
10
Nærdykk 25okt
0
10
12118 Oslo kommune avd.
0
10
12118 Oslo kommune avd.
0
10
13195 Kristbjørn Håland
0
10
11348 Bilkollektivet BA
0
10
D1 Eline Landsnes
0
10
Martin L Sætra: webshop
0
10
Korr B514 Feil kto Martin
0
10
Trollski: Dag G Gaasemyr
0
10
H3 Anton Söderman
0
10
2xScorpion & 2xSticks:
0
10
KSI Samling:Øivind T Due
0
10
KSI-Samling: Stine K
0
10
KSI Samling: Rik
0
10
KSI Samling: Bjørnulf V
0
10
KSI Samling: Benjamin
0
10
Dugnadsdepositum: D4
0
10
H3 Ole J Ljosland
0
10
Dugnadsdepositum: D3
0
10
Utstyr: B Atrice Thorstensen
0
10
KSI: Karoline F Skaara
0
10
KSI: Kari Guderud
0
10
TBF IF673 feil periode
0
10
110kart a kr 20
0
10
Rest dugnadspenger: D4
0
10
H1 Christian Owesen
0
10
21okt 2012
0
10
D4 Erika Wollner
0
10
D3 Lara Pasovic
0
10
H1: Jon Sandvand
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
12825 Erik Ruud
0
11
H4 Aasmund M Tvedt
0
11
KSI Sindre Ø Stub
0
11
Grunnkurs: Anne L Gjøs
0
11
D2 Camilla Brastein
0
11
H2 Jan E Sæbø
0
11
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
11
12969 Hiroatsu Sato
0
11
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
11
12989 Alexander Moufadil
0
11
13207 Daniel Hillarøy
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
50 Kart
50 Kart
Saldo
5 567,00
1 000,00
180,00
76,00
225,00
-500,00
157 221,41
2 000,00
600,00
458,00
4 640,00
3 400,00
3 750,00
450,00
-450,00
900,00
884,00
1 340,00
600,00
-5 787,00
-1 196,00
-3 000,00
-10 338,60
1 200,00
65,00
-65,00
450,00
1 100,00
225,00
170,00
170,00
35,00
185,00
165,00
300,00
1 100,00
700,00
135,00
150,00
170,00
2 200,00
-2 200,00
300,00
1 200,00
2 970,62
1 000,00
1 100,00
1 200,00
-2,00
-4,00
-9,00
-168,00
-40 000,00
1 000,00
265,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
-17 223,00
-600,00
-1 800,00
-3 600,00
-4 400,00
Akk. saldo
656 496,93
657 496,93
657 676,93
657 752,93
657 977,93
657 477,93
814 699,34
816 699,34
817 299,34
817 757,34
822 397,34
825 797,34
829 547,34
829 997,34
829 547,34
830 447,34
831 331,34
832 671,34
833 271,34
827 484,34
826 288,34
823 288,34
812 949,74
814 149,74
814 214,74
814 149,74
814 599,74
815 699,74
815 924,74
816 094,74
816 264,74
816 299,74
816 484,74
816 649,74
816 949,74
818 049,74
818 749,74
818 884,74
819 034,74
819 204,74
821 404,74
819 204,74
819 504,74
820 704,74
823 675,36
824 675,36
825 775,36
826 975,36
826 973,36
826 969,36
826 960,36
826 792,36
786 792,36
787 792,36
788 057,36
789 057,36
790 157,36
791 257,36
774 034,36
773 434,36
771 634,36
768 034,36
763 634,36
Side 29
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.11.2012B711
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012B712
02.11.2012B523
02.11.2012B523
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B526
02.11.2012B526
02.11.2012B526
02.11.2012B713
02.11.2012B713
02.11.2012B713
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B528
05.11.2012B528
05.11.2012B528
05.11.2012B528
05.11.2012B528
05.11.2012B544
05.11.2012B544
05.11.2012B544
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B717
05.11.2012B717
L.nr.
12
3
5
8
10
12
14
2
4
2
4
6
8
10
2
4
6
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
2
4
6
8
10
13
15
17
2
4
6
8
10
12
22
23
24
25
14
16
18
20
4
6
8
10
12
2
2
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
11376 Magnus Loe Sparboe
0
11
10471 Lars Kristian Hasle
0
11
10957 Bård Madsen
0
11
13029 Ingrid B Vangen
0
11
Skyldig lønn nr 1
0
11
Skyldig lønn nr 1
0
11
12424 Foldal Stempel AS
0
11
D2 Terese Hjertaker
0
11
Depositum: Camilla
0
11
D5 Bettina M'Bon
0
11
D5 Susanne Sæveland
0
11
226 online bet
0
11
D1 Birgitte Blitzner
0
11
D1 Kamilla Dale
0
11
Hyttetur Høsten 2012
0
11
Depositum: Malene
0
11
D5 Ylva Nordbø
0
11
11484 Traugots Kjeller,
0
11
12982 Premiebua ANS
0
11
12823 Torgeir Hoffmann
0
11
Kjempesprekken: Mikael
0
11
Kjempesprekken:
0
11
Kjempesprekken: Øivind T
0
11
Kjempesprekken: Lenny
0
11
Kjempesprekken: Svenja &
0
11
Kjempesprekken: Hans
0
11
Kjempesprekken: Alexandra
0
11
2 drakter: Dimitris
0
11
D5 Margrethe Haugland
0
11
Sunniva Redse Mjaaseth
0
11
D4 Anne K Storaker
0
11
KSI: Ida M Borge Hovi
0
11
D5 Kari Nordholm
0
11
11627 Posten Norge AS,
0
11
13135 Anne Helene Bugge
0
11
10545 Asker Skiklubb,
0
11
11055 IL Tyrving
0
11
12948 Arkady Rutkovskiy
0
11
11055 IL Tyrving
0
11
12958 Ina Brodahl
0
11
12718 Christer T Tronsmed
0
11
10388 Hadeland O-lag
0
11
13059 Hanne Bergheim
0
11
12379 Sigmund Marius
0
11
12985 Kamelia Javadi
0
11
13195 Kristbjørn Håland
0
11
12782 Lise Madeleine
0
11
13060 Ida Røisgård
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
13193 Kristian Toftegaard
0
11
12621 Åsmund Solberg
0
11
12834 Hanna Mathilde
0
11
13194 Paul Magnus
0
11
10225 Sandefjord
0
11
10002 Oslo FriidrettSkrets
0
11
11587 KFUM-kameratene
0
11
12402 Måren OK
0
11
Ole M Engeseth
0
11
13200 Sindre Horseby
0
11
13090 Aleksander Eidsvåg
0
11
12948 Arkady Rutkovskiy
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
-6 000,00
-6 000,00
-7 700,00
-8 800,00
-9 959,92
-27 416,86
-68,75
1 100,00
600,00
1 000,00
1 000,00
79 730,16
1 200,00
1 200,00
6 831,91
300,00
1 000,00
-1 500,00
-2 538,00
-6 605,00
285,00
5 325,00
445,00
655,02
1 285,00
775,00
440,00
480,00
1 000,00
1 200,00
1 000,00
165,00
1 000,00
-63,18
-138,00
-160,00
-190,00
-229,00
-240,00
-250,00
-311,00
-330,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-380,00
-380,00
-380,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-480,00
-550,00
-550,00
-585,00
-482,80
-431,00
-624,00
-650,91
Akk. saldo
757 634,36
751 634,36
743 934,36
735 134,36
725 174,44
697 757,58
697 688,83
698 788,83
699 388,83
700 388,83
701 388,83
781 118,99
782 318,99
783 518,99
790 350,90
790 650,90
791 650,90
790 150,90
787 612,90
781 007,90
781 292,90
786 617,90
787 062,90
787 717,92
789 002,92
789 777,92
790 217,92
790 697,92
791 697,92
792 897,92
793 897,92
794 062,92
795 062,92
794 999,74
794 861,74
794 701,74
794 511,74
794 282,74
794 042,74
793 792,74
793 481,74
793 151,74
792 766,74
792 381,74
791 996,74
791 611,74
791 226,74
790 841,74
790 461,74
790 081,74
789 701,74
789 316,74
788 931,74
788 546,74
788 161,74
787 681,74
787 131,74
786 581,74
785 996,74
785 513,94
785 082,94
784 458,94
783 808,03
Side 30
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B721
05.11.2012B721
05.11.2012B721
05.11.2012B721
05.11.2012B721
05.11.2012B755
05.11.2012B757
05.11.2012B758
05.11.2012IF678
05.11.2012L51
06.11.2012B532
06.11.2012B532
06.11.2012B532
06.11.2012B545
06.11.2012B545
06.11.2012B545
07.11.2012B546
07.11.2012B546
07.11.2012B546
08.11.2012B547
08.11.2012B547
09.11.2012B533
09.11.2012B548
09.11.2012B709
L.nr.
6
8
10
12
14
16
18
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
4
6
8
10
12
15
17
19
21
23
24
29
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2
4
6
8
9
2
2
2
2
1
2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
1
2
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
13208 Andre Skeie
0
11
13213 Ley Muller
0
11
13209 Natur Opplevingar
0
11
12926 Manjeet Singh
0
11
10119 Morten Fahle
0
11
13139 Aqua Unique Norge
0
11
10931 Nordea Bank Norge
0
11
12734 Kari-Anne Myrum
0
11
10991 Hafslund strøm AS
0
11
12205 Morten Ødegaard
0
11
12766 CopyCat AS
0
11
12760 Ida Eline Fossum
0
11
12799 Mats Kristoffersen
0
11
12914 Are Burheim
0
11
13055 Anilton P. Delgado
0
11
11484 Traugots Kjeller,
0
11
10809 Eldar Frøland
0
11
13038 Henrik Andersson
0
11
11200 Geir Olav Lauritsen
0
11
13175 Thomas Crawfurd
0
11
10370 Norges
0
11
10185 Berit Thyness
0
11
10278 Lillomarka O-lag
0
11
12964 Anne Marie
0
11
11115 Håkon Dreyer Sæter
0
11
10370 Norges
0
11
12785 Ida Næss Høvik
0
11
Morten Ødegaard
0
11
12704 Øystein Graf
0
11
13206 Solli Bowling AS
0
11
12671 Christine Seem
0
11
12823 Torgeir Hoffmann
0
11
10941 Chiu Wai Mickeyip
0
11
11156 Oddbjørn Overskott
0
11
12827 Protektiv
0
11
12906 Verdifokus DNT NDS
0
11
11007 NVBF Region Øst
0
11
10021 Oslo og Akersh.
0
11
10093 Boreas reiser as
0
11
11007 NVBF Region Øst
0
11
11109 Nordal Turistheim &
0
11
11207 SIO
0
11
bankinkudd
0
11
Ukjent innskudd Eide Olav
0
11
KM Stafett 2012 2Løpere
0
11
110kart a kr 20
0
11
13196 Ivan Myhre Winje
0
11
Nydalen Skiklubb: kart for
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Førstehj.kurs: Anne H
0
11
H4 Emil August Torp
0
11
D5 Ida Høidalen
0
11
Kjempesprekken: Eldar
0
11
Kjempesprekken: Audrun
0
11
D2 Line J Albertsen
0
11
H3 Eirik A Fredriksen
0
11
H1 Erlend L Mæland
0
11
D4 Kristine Dale
0
11
T-skjorte: Mads Bengtsen
0
11
H2 Trond Lerberg
0
11
Kassetelling Hovedstyret pr
0
11
D6 Heidi Skjæveland
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
55
Saldo
-704,00
-750,00
-750,00
-817,00
-850,00
-998,00
-1 054,79
-1 084,00
-1 084,82
-1 118,00
-1 259,99
-1 309,20
-1 345,00
-1 433,00
-1 500,00
-1 500,00
-1 520,00
-1 550,00
-1 652,00
-1 801,00
-2 000,00
-2 450,00
-2 650,50
-2 910,00
-3 502,00
-4 465,00
-5 000,00
-4 651,20
-2 080,00
-5 235,00
-6 000,00
-6 605,00
-6 666,00
-7 331,91
-7 600,00
-7 900,00
-9 600,00
-25 800,00
-32 994,00
-36 000,00
-49 120,00
-72 733,00
-60,00
1 686,00
-450,00
-2 200,00
-385,00
-550,00
-816,00
200,00
1 000,00
1 000,00
685,00
265,00
1 100,00
1 200,00
1 200,00
200,00
325,00
1 100,00
13 675,00
1 000,00
-80,00
Akk. saldo
783 104,03
782 354,03
781 604,03
780 787,03
779 937,03
778 939,03
777 884,24
776 800,24
775 715,42
774 597,42
773 337,43
772 028,23
770 683,23
769 250,23
767 750,23
766 250,23
764 730,23
763 180,23
761 528,23
759 727,23
757 727,23
755 277,23
752 626,73
749 716,73
746 214,73
741 749,73
736 749,73
732 098,53
730 018,53
724 783,53
718 783,53
712 178,53
705 512,53
698 180,62
690 580,62
682 680,62
673 080,62
647 280,62
614 286,62
578 286,62
529 166,62
456 433,62
456 373,62
458 059,62
457 609,62
455 409,62
455 024,62
454 474,62
453 658,62
453 858,62
454 858,62
455 858,62
456 543,62
456 808,62
457 908,62
459 108,62
460 308,62
460 508,62
460 833,62
461 933,62
475 608,62
476 608,62
476 528,62
Side 31
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
09.11.2012B710
11.11.2012IF830
11.11.2012L52
12.11.2012B529
12.11.2012B529
12.11.2012B529
12.11.2012B530
12.11.2012B530
12.11.2012B530
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B725
12.11.2012B725
13.11.2012B542
13.11.2012B550
13.11.2012B550
13.11.2012B550
13.11.2012B708
14.11.2012B531
14.11.2012B531
14.11.2012B531
14.11.2012B551
14.11.2012B551
15.11.2012B541
15.11.2012B541
15.11.2012B549
15.11.2012B549
16.11.2012B552
16.11.2012B552
16.11.2012B552
19.11.2012B553
19.11.2012B553
19.11.2012B553
19.11.2012B726
19.11.2012B726
19.11.2012B726
20.11.2012B554
L.nr.
1
2
1
2
4
6
2
4
6
8
10
2
4
12
14
16
18
6
8
10
13
15
17
19
21
2
5
2
4
7
9
11
13
15
18
20
22
2
4
2
6
2
4
2
2
4
6
2
4
2
4
2
4
6
4
2
2
4
6
1
4
6
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Refusj. dugnadsdepositum:
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Regionsmesterskap:
0
11
Grunnkurs: Sol Høgset
0
11
Åpen lisens: Ingeborg Marie
0
11
D3 Betina A Løvbræk
0
11
Kjempesprekken: Lars A
0
11
Sikkerhetskurs: Marianne
0
11
Anne Gjøs
0
11
13203 Marit Lippestad
0
11
13202 Margrethe H Mosdøl
0
11
12799 Mats Kristoffersen
0
11
12138 Martin K. Tvete
0
11
13027 David Richter Flaata
0
11
13210 Michael M
0
11
10262 Emit AS
0
11
11758 Norges
0
11
11246 Domeneshop AS
0
11
11170 ServeTheWorld
0
11
13174 Geir Dehli
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
13142 Lina Søreide
0
11
10370 Norges
0
11
12901 Geir Andre
0
11
12947 Håkon Akerholt
0
11
10010 Akademika AS
0
11
13145 Ole Gregert Gliddi
0
11
13038 Henrik Andersson
0
11
13191 Therese Johannesen
0
11
12494 Marianne Skiftsvik
0
11
10632 Gresshoppa Sport
0
11
10013 OSLO SKIKRETS
0
11
10370 Norges
0
11
13187 Anne Maria Giglio
0
11
10978 DnB NOR Finans AS
0
11
11544 SalsAmor v/ Walter
0
11
12981 ROBERT
0
11
13172 Norges
0
11
Planke: Joakim Kosmo
0
11
D5 Johanna Högber
0
11
OSI Open konkurranse
0
11
KSI Heidi Brenna
0
11
Nets
0
11
Planke: Ganesh Søegaard
0
11
Nybeg.kurs: Eianr Y Kosaka
0
11
D4 Martine Paulsen K
0
11
Kjempesprekken: Hanne M
0
11
Nordmarkskarusellen 24
0
11
33507 Verdifokus DNT NDS
0
11
Planke: Emil Mogstad
0
11
D1 Nicolantonio Pauline
0
11
D1 Nicolantonio Pauline
0
11
Bag: Philip Chodrow
0
11
Kjempesprekken: Elisabeth
0
11
H2 Dan M Petterson
0
11
128 bet
0
11
H1 Håvard Svenn
0
11
WS Rock Step 20okt
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
11974 Troels Mathisen
0
11
13172 Norges
0
11
NAF: Underskuddsgaranti
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
55
Saldo
-465,00
-1 100,00
-3 019,00
50,00
1 000,00
650,00
1 100,00
615,00
600,00
-380,00
-400,00
-245,00
-250,00
-455,00
-499,00
-525,00
-562,50
-370,00
-860,00
-1 227,25
-1 282,00
-1 300,00
-1 400,00
-1 470,00
-1 600,00
-678,50
-750,96
-2 145,00
-2 300,00
-2 655,00
-2 673,00
-2 850,00
-3 100,00
-3 780,00
-5 169,00
-6 153,75
-10 000,00
-15 000,00
-5 000,00
300,00
1 000,00
4 600,00
130,00
-500,00
300,00
700,00
1 000,00
225,00
17 295,50
42 141,00
300,00
650,00
-50,00
250,00
575,00
1 100,00
46 479,38
900,00
2 300,00
-50,00
-1 230,00
-5 000,00
2 055,00
Akk. saldo
476 063,62
474 963,62
471 944,62
471 994,62
472 994,62
473 644,62
474 744,62
475 359,62
475 959,62
475 579,62
475 179,62
474 934,62
474 684,62
474 229,62
473 730,62
473 205,62
472 643,12
472 273,12
471 413,12
470 185,87
468 903,87
467 603,87
466 203,87
464 733,87
463 133,87
462 455,37
461 704,41
459 559,41
457 259,41
454 604,41
451 931,41
449 081,41
445 981,41
442 201,41
437 032,41
430 878,66
420 878,66
405 878,66
400 878,66
401 178,66
402 178,66
406 778,66
406 908,66
406 408,66
406 708,66
407 408,66
408 408,66
408 633,66
425 929,16
468 070,16
468 370,16
469 020,16
468 970,16
469 220,16
469 795,16
470 895,16
517 374,54
518 274,54
520 574,54
520 524,54
519 294,54
514 294,54
516 349,54
Side 32
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.11.2012B555
22.11.2012B538
22.11.2012B538
22.11.2012B538
22.11.2012B556
22.11.2012B557
23.11.2012B537
23.11.2012B537
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012IF921
26.11.2012B539
26.11.2012B539
27.11.2012B558
27.11.2012B729
27.11.2012B729
28.11.2012B559
28.11.2012B560
28.11.2012B560
28.11.2012B560
29.11.2012B561
29.11.2012B561
29.11.2012B561
29.11.2012B759
29.11.2012IF861
30.11.2012B543
30.11.2012B562
30.11.2012B562
30.11.2012B562
30.11.2012B563
30.11.2012B730
30.11.2012B730
30.11.2012B730
30.11.2012B730
30.11.2012B730
03.12.2012B536
03.12.2012B564
03.12.2012B564
03.12.2012B564
03.12.2012B565
03.12.2012B565
03.12.2012B565
03.12.2012B761
04.12.2012B540
04.12.2012B540
05.12.2012B566
05.12.2012B566
L.nr.
2
2
4
6
2
1
2
4
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
2
4
2
4
2
2
2
4
6
2
4
6
2
2
2
2
4
6
2
1
2
3
6
8
1
2
4
6
2
4
6
1
2
4
10
12
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
D1 Sophie Cottalorda
0
11
Slevik Innebandy: tilbakebet
0
11
Dennis Augusto Klausen:
0
11
Dennis Augusto Klausen
0
11
33791 Oslo Kommune
0
11
Langtur til Ile de Groix
0
11
Dans WS: musikkteori
0
11
H3 Henrik Roppen
0
11
13065 Kari Guderud
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
12803 ISPHuset Nordic AS
0
11
13198 Lazaro Izquierdo
0
11
12411 Berg Sport AS
0
11
10003 Norges
0
11
11736 Jørgen Sikkeland
0
11
10340 Guy Thomas
0
11
13064 Stine Karen
0
11
10232 Øivind Due Trier
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
13182 Nguyen Dzu
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
11475 Junjie Cao
0
11
10283 Norges Fekteforbund
0
11
13197 Gojani Dance N'
0
11
12911 SUPREME BY
0
11
12901 Geir Andre
0
11
KSI hytta
0
11
150 stokker inkl. frakt
0
11
H4 Aarto Hyvari
0
11
Stevneinntekter
0
11
12825 Erik Ruud
0
11
13173 Mathias Eibre
0
11
LAM - LAM 2012 ukjent
0
11
T-skjorte: Ragnhild
0
11
TomiyamaH12: Erling
0
11
Utstyr: Bård-Kristian Krohg
0
11
Anis H1
0
11
TomiyamaH12: Asker
0
11
H1: Kristoffer Slettholm
0
11
TBF IF861 feil periode
0
11
Løvenskiold: kjøretillatelse
0
11
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
11
HK: Rik Wemmenhove
0
11
12823 Torgeir Hoffmann
0
11
Gult belte: Christine Bull
0
11
TomiyamaH12: Lars Nesser
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Skyldig lønn nr 1
0
11
Skyldig lønn nr 1
0
12
Salg av t-skjorter
0
12
TomiyamaH12: Camilla K
0
12
Drakt 160cm: Torgeir
0
12
Kjempesprekken: EIda
0
12
T-skjorte salg: Ina Andresen
0
12
Julebord: Matilde Gaupass
0
12
Rankingløp 1.des
0
12
TBF B536 dobb.f. se B565
0
12
2 x Scorpion Sticks: Tobias
0
12
Rankingløp 1.des 2012
0
12
75 online bet
0
12
T-skjorte: Santoucha Pinas
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
650,00
3 000,00
590,00
1 000,00
1 000,00
750,00
1 350,00
1 000,00
-210,00
-437,50
-492,50
-1 000,00
-1 050,50
-1 260,00
-1 308,00
-1 308,07
-1 550,00
-1 637,50
-3 250,00
-3 293,35
-3 500,00
-4 416,50
-5 100,00
-8 000,00
-10 000,00
-3 952,00
-1 655,00
3 252,67
1 000,00
6 651,00
-10 000,00
-5 500,00
4 993,00
275,00
100,00
140,00
400,00
1 900,00
400,00
600,00
-600,00
-7 276,00
260,00
6 605,00
47,00
100,00
-2,00
-24,00
-504,00
-12 412,92
-26 293,66
1 200,00
100,00
240,00
500,00
1 200,00
150,00
30,00
-1 200,00
150,00
4 010,00
33 446,88
275,00
Akk. saldo
516 999,54
519 999,54
520 589,54
521 589,54
522 589,54
523 339,54
524 689,54
525 689,54
525 479,54
525 042,04
524 549,54
523 549,54
522 499,04
521 239,04
519 931,04
518 622,97
517 072,97
515 435,47
512 185,47
508 892,12
505 392,12
500 975,62
495 875,62
487 875,62
477 875,62
473 923,62
472 268,62
475 521,29
476 521,29
483 172,29
473 172,29
467 672,29
472 665,29
472 940,29
473 040,29
473 180,29
473 580,29
475 480,29
475 880,29
476 480,29
475 880,29
468 604,29
468 864,29
475 469,29
475 516,29
475 616,29
475 614,29
475 590,29
475 086,29
462 673,37
436 379,71
437 579,71
437 679,71
437 919,71
438 419,71
439 619,71
439 769,71
439 799,71
438 599,71
438 749,71
442 759,71
476 206,59
476 481,59
Side 33
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
05.12.2012B566
06.12.2012B567
06.12.2012B567
06.12.2012B568
07.12.2012B731
07.12.2012B732
10.12.2012B569
10.12.2012B569
10.12.2012B569
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B571
10.12.2012B572
10.12.2012B572
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B747
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
L.nr.
1
2
4
2
1
1
2
4
6
2
4
6
8
10
2
2
4
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2
4
6
8
10
12
14
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
29
2
4
6
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Langtur Hitra 15-18.nov
0
12
TomiyamaH12: Tore
0
12
Jakke: Tina og Marianne
0
12
Ukjent betaling fra Sponsor
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Juleskisamling: Anders
0
12
Juleskisamling: Rik
0
12
Juleskisamling: Sveiung
0
12
Juleskisamling: Heidi
0
12
Juleskisamling: Christine
0
12
Juleskisamling: Dag L
0
12
Juleskisamling: Lenny
0
12
Juleskisamling: sINDRE
0
12
Jakke og Bukse: Mauro Pau
0
12
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
12
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
12
11055 IL Tyrving
0
12
12798 Vegard Aasland
0
12
12787 Rik Wemmenhove
0
12
12797 Marianne Austheim
0
12
12411 Berg Sport AS
0
12
13112 Cecilie R. Engblad
0
12
13060 Ida Røisgård
0
12
10370 Norges
0
12
11246 Domeneshop AS
0
12
11156 Oddbjørn Overskott
0
12
13034 Line Jastrey
0
12
12270 Jan Sæbø
0
12
13201 Vilde Mittet
0
12
12964 Anne Marie
0
12
11115 Håkon Dreyer Sæter
0
12
12762 Eldbjørg D. Moxnes
0
12
Marzena
0
12
11651 Fredrikstad Skiklubb
0
12
12709 Bjørn Bakko
0
12
12884 Johannes Østensjø
0
12
12630 Håkon Mølster
0
12
12901 Geir Andre
0
12
10991 Hafslund strøm AS
0
12
10295 Nydalens Skiklubb
0
12
13177 Lars Chr. Vold
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
Theodor Henriksen
0
12
Alexander Kristian
0
12
10200 Trimtex Sport AS
0
12
13221 Jørgen Tronsmed
0
12
13126 Latin Room
0
12
13000 Cybernetisk Selskab
0
12
12752 Stefan Kernstock
0
12
10103 Oslo Sportslager A/S
0
12
13180 Roar Forbord
0
12
12621 Åsmund Solberg
0
12
11544 SalsAmor v/ Walter
0
12
13167 Gunnar Ruud AS
0
12
11817 Studentidretten, SIO
0
12
10300 Norges
0
12
11315 Ribeiro
0
12
12653 Ida Marie Næss
0
12
12138 Martin K. Tvete
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
10295 Nydalens Skiklubb
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
1 372,00
400,00
1 200,00
1 680,00
-80,00
-465,00
425,00
1 425,00
1 000,00
1 000,00
1 425,00
1 195,00
1 000,02
1 000,00
750,00
-4 662,00
-7 946,00
-50,00
-72,70
-113,00
-120,00
-149,50
-179,60
-186,00
-200,00
-230,00
-307,00
-864,00
-963,00
-975,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 046,00
-1 000,00
-1 050,00
-1 050,47
-1 096,20
-1 170,00
-1 220,00
-1 261,17
-1 300,00
-1 375,00
-1 400,00
-1 250,00
-1 280,00
-45 114,00
-4 761,00
-5 000,00
-5 002,21
-5 322,23
-5 565,00
-6 437,00
-6 900,00
-8 000,00
-10 910,00
-12 306,00
-12 747,00
-25 920,00
-5 600,00
-5 176,00
-3 200,00
-3 200,00
-3 220,00
Akk. saldo
477 853,59
478 253,59
479 453,59
481 133,59
481 053,59
480 588,59
481 013,59
482 438,59
483 438,59
484 438,59
485 863,59
487 058,59
488 058,61
489 058,61
489 808,61
485 146,61
477 200,61
477 150,61
477 077,91
476 964,91
476 844,91
476 695,41
476 515,81
476 329,81
476 129,81
475 899,81
475 592,81
474 728,81
473 765,81
472 790,81
471 790,81
470 790,81
469 744,81
468 744,81
467 694,81
466 644,34
465 548,14
464 378,14
463 158,14
461 896,97
460 596,97
459 221,97
457 821,97
456 571,97
455 291,97
410 177,97
405 416,97
400 416,97
395 414,76
390 092,53
384 527,53
378 090,53
371 190,53
363 190,53
352 280,53
339 974,53
327 227,53
301 307,53
295 707,53
290 531,53
287 331,53
284 131,53
280 911,53
Side 34
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B760
10.12.2012IF686
11.12.2012B573
11.12.2012B573
11.12.2012B573
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012B575
11.12.2012B575
11.12.2012B575
11.12.2012B576
12.12.2012B577
12.12.2012B578
12.12.2012B578
12.12.2012B578
13.12.2012B579
13.12.2012B580
L.nr.
8
10
12
14
16
18
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
2
4
6
8
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2
2
2
4
6
4
6
8
10
2
2
4
6
2
2
2
4
6
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
13146 Elise Øksendal
0
12
11821 Torshov Sport
0
12
12926 Manjeet Singh
0
12
Eivind Gilhus
0
12
George D
0
12
11311 NHF Region Øst
0
12
11484 Traugots Kjeller,
0
12
10295 Nydalens Skiklubb
0
12
11210 Canon Norge AS
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
10300 Norges
0
12
10512 Norges Cykleforbund
0
12
11939 Helge Wangberg
0
12
Sigmund Nilssen
0
12
Maria Røren
0
12
Åse J Holthe
0
12
12794 Sindre Engh
0
12
10941 Chiu Wai Mickeyip
0
12
10012 Oslo Fotballkrets
0
12
13181 GUC Trondheim
0
12
10370 Norges
0
12
10931 Nordea Bank Norge
0
12
12594 Einar Goplen
0
12
11602 Niscayah AS (tidl.
0
12
Kamelia J
0
12
Elin S
0
12
Øyvind T
0
12
Ane B
0
12
Maria R
0
12
Inga N
0
12
Hanna S
0
12
13176 If Frøy
0
12
12164 Mikasport AS
0
12
13214 Ashley Muller
0
12
13215 Mia Hauge Rambøl
0
12
12914 Are Burheim
0
12
13027 David Richter Flaata
0
12
12637 Camilla Aasgaard
0
12
12799 Mats Kristoffersen
0
12
12641 Håkon Greve
0
12
13178 NTNUI Volleyball
0
12
Dugnadsdepositum
0
12
Mikael Borgeteien
0
12
Løvenskiold: kjøretillatelse
0
12
Harry Lagerts Nattcup 2012
0
12
Julebord: Caroline Holme
0
12
SM 2012
0
12
Minerva Cup 12: 53 ind 5
0
12
Julebord: Ley Muller
0
12
Juleskisamling: Katrine
0
12
Jakke: Morten K Dybo
0
12
Juleskisamling: Knut A M
0
12
Jakke: Eva K Løchstøer
0
12
Julefest 4.des
0
12
Hyttetur 27okt
0
12
Juleskisamling: Tord E
0
12
31691 NEAS ASA
0
12
Julebord: Siri Vilberg
0
12
Juleskisamling: Nicolai
0
12
Bot: Kjetil J Amundrud
0
12
Drakt; Charles Press
0
12
Julebord: Mauro Pau
0
12
Jakke: Simen Enger
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
-3 414,00
-4 086,00
-4 507,00
-3 456,00
-3 840,00
-3 843,00
-2 000,00
-2 300,00
-2 630,06
-2 800,00
-2 880,00
-3 000,00
-3 100,00
-2 200,00
-2 700,00
-2 800,00
-1 800,00
-1 852,50
-1 950,00
-2 000,00
-1 470,00
-1 530,20
-1 599,04
-1 745,00
-1 440,00
-1 500,00
-1 500,00
-1 600,00
-1 600,00
-1 656,00
-1 728,00
-500,00
-545,00
-550,00
-550,00
-600,00
-668,40
-690,00
-750,00
-751,00
-827,50
-750,00
-600,00
-600,00
-1 070,00
325,00
9 700,00
12 000,00
225,00
1 425,00
350,00
1 000,00
450,00
3 800,00
3 015,00
1 425,00
19 312,50
150,00
1 000,00
500,00
968,00
325,00
350,00
Akk. saldo
277 497,53
273 411,53
268 904,53
265 448,53
261 608,53
257 765,53
255 765,53
253 465,53
250 835,47
248 035,47
245 155,47
242 155,47
239 055,47
236 855,47
234 155,47
231 355,47
229 555,47
227 702,97
225 752,97
223 752,97
222 282,97
220 752,77
219 153,73
217 408,73
215 968,73
214 468,73
212 968,73
211 368,73
209 768,73
208 112,73
206 384,73
205 884,73
205 339,73
204 789,73
204 239,73
203 639,73
202 971,33
202 281,33
201 531,33
200 780,33
199 952,83
199 202,83
198 602,83
198 002,83
196 932,83
197 257,83
206 957,83
218 957,83
219 182,83
220 607,83
220 957,83
221 957,83
222 407,83
226 207,83
229 222,83
230 647,83
249 960,33
250 110,33
251 110,33
251 610,33
252 578,33
252 903,33
253 253,33
Side 35
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
13.12.2012B580
13.12.2012B580
14.12.2012B581
14.12.2012B581
14.12.2012B582
14.12.2012B582
14.12.2012B582
14.12.2012B582
14.12.2012B582
14.12.2012B584
14.12.2012B584
14.12.2012B584
14.12.2012B584
14.12.2012B584
14.12.2012B585
14.12.2012B585
14.12.2012B585
14.12.2012B746
17.12.2012B586
17.12.2012B586
17.12.2012B586
17.12.2012B587
17.12.2012B587
17.12.2012B587
17.12.2012B587
17.12.2012B587
17.12.2012B588
17.12.2012B588
17.12.2012B588
17.12.2012B589
18.12.2012B590
19.12.2012B591
19.12.2012B591
19.12.2012B591
19.12.2012B591
19.12.2012B592
19.12.2012B592
19.12.2012B592
19.12.2012B745
20.12.2012B593
20.12.2012B594
20.12.2012B594
20.12.2012B594
20.12.2012B594
20.12.2012B594
20.12.2012B595
20.12.2012B595
20.12.2012B595
21.12.2012B596
21.12.2012B596
21.12.2012B596
21.12.2012B597
21.12.2012B597
21.12.2012B597
21.12.2012B598
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
L.nr.
4
6
2
4
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
2
2
4
6
2
4
6
8
10
6
2
4
2
2
2
4
6
8
2
4
6
2
2
2
4
6
8
10
2
4
6
2
4
6
2
4
6
1
2
4
6
9
14
15
12
19
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Juleskisamling: Benjamin
0
12
Lue: Espen S Helgeby
0
12
Juleskisamling: Hanns Gietl
0
12
Juleskisamling: Hanns Gietl
0
12
NBF: for mye bet
0
12
Julebord: Mads Bengtsen
0
12
Julebord: John O Iversen
0
12
Juleskisamling: Bjørn H
0
12
Treningsdress: Arve
0
12
Julebord: Eva K Løchstøer
0
12
Kjempesprekken: Undis
0
12
Kjempesprekken: Magnus B
0
12
Juleskisaml: Tobias Ruud
0
12
2 Jakker, 1 bukse, 2
0
12
Juleskisaml: Eldbjørg
0
12
HK Bankett: Kirsten
0
12
Juleskisaml: Bjørnulf V
0
12
Nattsafegebyr
0
12
Internasj. studenthelg:
0
12
FIE-lisens 2 stk
0
12
Julebord 2012
0
12
Julebord: Eva Brydøy
0
12
Julebord: Santoucha Pinas
0
12
Jakke: Santoucha Pinas
0
12
Juleskisaml: Henrik J
0
12
56x30kr KObberhaugen
0
12
H12 Francois Lambert,
0
12
Juleskisaml: Mathias
0
12
Julebord: Magne Rønningen
0
12
31275 Universitet i Oslo,
0
12
Juleskisaml: Alexander M
0
12
Julebord: Oddbjørn
0
12
NBF: Serieoverskudd
0
12
Juldebord: Mads Bengtsen
0
12
Juldebord: Caroline Holme
0
12
Julebord: Rune Hageberg
0
12
Julebord: Eva K Løchstøer
0
12
41 online bet
0
12
Nets
0
12
Julebord: Matilde A
0
12
Julebord Rik Wemmenhove
0
12
Jakke Rik Wemmenhove
0
12
Lue: Monica Kjerstad
0
12
Juleskisamling: Jørn Y
0
12
Juleskisamling: Kari
0
12
Julebord Finn E
0
12
Julebord Rik Wemmenhove
0
12
Bukse Rik Wemmenhove
0
12
Julebord Michael S Floater
0
12
NSI TA støtte for SM
0
12
Veritas rankingløp 2012
0
12
Juleskisamling Eirik J Solum
0
12
Lenny VUB Enström
0
12
Julebord: Mauro Pau
0
12
Momskomp 2012
0
12
10012 Oslo Fotballkrets
0
12
12533 Linnea Schumba
0
12
10674 Sportsnett Norge AS
0
12
12919 Uy Dinh Tran
0
12
13211 Elektriker Gruppen
0
12
13211 Elektriker Gruppen
0
12
11817 Studentidretten, SIO
0
12
10745 IJJN v/Arve Arvesen
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
1 000,00
100,00
1 007,08
-20,00
20 000,00
250,00
325,00
1 425,00
968,00
250,00
540,00
525,00
1 000,00
1 900,00
837,00
260,00
1 425,00
-85,00
3 431,00
500,00
1 800,00
250,00
225,00
350,00
1 045,00
1 680,00
400,00
1 000,00
250,00
1 855,00
1 425,00
525,00
14 059,00
250,00
75,00
270,00
100,00
11 515,31
-500,00
25,00
325,00
450,00
100,00
1 000,00
1 000,00
375,00
75,00
300,00
350,00
9 950,00
1 890,00
1 425,00
750,02
50,00
168 287,00
-10 000,00
-11 504,00
-13 126,00
-15 731,16
-24 261,50
-30 000,00
-15 759,00
-25 850,00
Akk. saldo
254 253,33
254 353,33
255 360,41
255 340,41
275 340,41
275 590,41
275 915,41
277 340,41
278 308,41
278 558,41
279 098,41
279 623,41
280 623,41
282 523,41
283 360,41
283 620,41
285 045,41
284 960,41
288 391,41
288 891,41
290 691,41
290 941,41
291 166,41
291 516,41
292 561,41
294 241,41
294 641,41
295 641,41
295 891,41
297 746,41
299 171,41
299 696,41
313 755,41
314 005,41
314 080,41
314 350,41
314 450,41
325 965,72
325 465,72
325 490,72
325 815,72
326 265,72
326 365,72
327 365,72
328 365,72
328 740,72
328 815,72
329 115,72
329 465,72
339 415,72
341 305,72
342 730,72
343 480,74
343 530,74
511 817,74
501 817,74
490 313,74
477 187,74
461 456,58
437 195,08
407 195,08
391 436,08
365 586,08
Side 36
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.12.2012B738
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
L.nr.
21
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
2
4
6
8
10
12
14
16
18
21
22
24
2
4
6
8
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
12850 Nordseter Fjellstue
0
12
11747 Oslo Volley Elite
0
12
12799 Mats Kristoffersen
0
12
13191 Therese Johannesen
0
12
13155 Martin Magelssen
0
12
12262 Sentrum Aikido
0
12
13186 Camilla Vigen
0
12
10461 KOFUKAN NORGE
0
12
10002 Oslo FriidrettSkrets
0
12
10264 Mansour Najafi
0
12
12823 Torgeir Hoffmann
0
12
12832 Carole Anne Letellier
0
12
11795 Volley Nor
0
12
13207 Daniel Hillarøy
0
12
13205 Oddbjørn By
0
12
12979 Frits Holm Johansen
0
12
13038 Henrik Andersson
0
12
11358 Norges
0
12
11670 IK Tjalve
0
12
13010 Terje Kvaløy
0
12
12336 Tyr Steffensen
0
12
12694 Hasle Løren IL
0
12
11287 Direkte-Premier AS
0
12
Henrik S Andersen
0
12
Manuel Hantke
0
12
10384 Anders Høyer Berg
0
12
13055 Anilton P. Delgado
0
12
11156 Oddbjørn Overskott
0
12
10711 Charles Press
0
12
13023 Pawel Kozlowski
0
12
12630 Håkon Mølster
0
12
11115 Håkon Dreyer Sæter
0
12
12996 Erlend Vestad
0
12
12221 Kim Rudolph-Lund
0
12
Thomas Bråtner
0
12
Øystein Winge
0
12
13183 Jorunn Evandt
0
12
12828 Øyvind Lindstrøm
0
12
10370 Norges
0
12
10284 If Skadeforsikring
0
12
12472 Gunn Camilla Stang
0
12
13016 Fredrik Hovind Juell
0
12
10608 Norges
0
12
12647 William Weilgard
0
12
Markus Watcher
0
12
Alexander M Thue
0
12
Anders Kielland
0
12
11199 Frogner IL
0
12
12880 TTU Shop
0
12
10512 Norges Cykleforbund
0
12
10013 OSLO SKIKRETS
0
12
10747 Joakim Bergli
0
12
13147 Florian Mueller
0
12
12205 Morten Ødegaard
0
12
13212 Petter Haldsrud
0
12
Rik W
0
12
Mari S
0
12
Tord E S
0
12
Eirik J Solum
0
12
12798 Vegard Aasland
0
12
10054 Fighter Sport AS
0
12
11855 Marthe Stiansen
0
12
13187 Anne Maria Giglio
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
-37 045,00
-3 000,00
-3 152,00
-3 400,00
-3 687,00
-3 750,00
-4 877,00
-4 950,00
-5 000,00
-5 704,00
-8 062,00
-8 562,86
-9 800,00
-4 400,00
-2 054,00
-2 238,00
-2 300,00
-2 400,00
-2 750,00
-2 831,00
-2 927,69
-3 000,00
-2 987,20
-2 184,00
-2 650,00
-1 170,00
-1 200,00
-1 271,50
-1 285,00
-1 548,41
-1 674,00
-1 942,00
-2 000,00
-2 050,00
-2 000,00
-2 000,00
-850,00
-859,40
-900,00
-954,00
-995,24
-1 000,00
-1 000,00
-1 094,00
-900,00
-904,00
-921,90
-480,00
-490,00
-500,00
-500,00
-600,00
-624,00
-636,83
-675,00
-756,00
-768,00
-780,00
-820,00
-100,40
-104,30
-174,60
-250,00
Akk. saldo
328 541,08
325 541,08
322 389,08
318 989,08
315 302,08
311 552,08
306 675,08
301 725,08
296 725,08
291 021,08
282 959,08
274 396,22
264 596,22
260 196,22
258 142,22
255 904,22
253 604,22
251 204,22
248 454,22
245 623,22
242 695,53
239 695,53
236 708,33
234 524,33
231 874,33
230 704,33
229 504,33
228 232,83
226 947,83
225 399,42
223 725,42
221 783,42
219 783,42
217 733,42
215 733,42
213 733,42
212 883,42
212 024,02
211 124,02
210 170,02
209 174,78
208 174,78
207 174,78
206 080,78
205 180,78
204 276,78
203 354,88
202 874,88
202 384,88
201 884,88
201 384,88
200 784,88
200 160,88
199 524,05
198 849,05
198 093,05
197 325,05
196 545,05
195 725,05
195 624,65
195 520,35
195 345,75
195 095,75
Side 37
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B762
21.12.2012B762
21.12.2012IF842
27.12.2012B599
27.12.2012B599
27.12.2012B599
27.12.2012B600
31.12.2012B601
31.12.2012B737
31.12.2012B737
31.12.2012B737
31.12.2012B737
31.12.2012B737
31.12.2012B763
31.12.2012IF735
31.12.2012IF735
31.12.2012IF735
31.12.2012IF735
L.nr.
10
12
14
16
18
2
4
2
2
4
6
2
2
1
2
3
6
12
1
2
3
4
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
11241 Paul Olav Tvete
0
12
12205 Morten Ødegaard
0
12
10493 Sport Media AS 0
12
13204 Branka Divkovic
0
12
12963 Aksel
0
12
12966 Malermester Buer AS
0
12
Heidi Ramstad
0
12
Dugnadsrefusj. Dana
0
12
Julebord: Magne O
0
12
Jakke: Magne O Rønningen
0
12
Juleskisamling: Dag G
0
12
Drakt: Terje Kvaløy
0
12
Dugnadsinntekter
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
SIO 2012 julebord: 4fotball
0
12
Korr IF735 feil periode
0
12
SiO Julebord: 4 pers fra
0
12
SiO Julebord: 4 pers fra
0
12
SiO Julebord: 4 pers fra
0
12
SiO Julebord: 4 pers fra
0
Avdeling
Saldo
-390,00
-430,00
-430,00
-464,00
-465,00
-1 894,00
-1 665,00
-700,00
200,00
450,00
837,00
968,00
3 000,00
-2,00
-27,00
-580,00
1 713,17
16 000,00
8 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-2 000,00
-2 000,00
Utgående saldo
1931
Nordea: 6094.05.71149 Capoeira
31.12.2012B633
1
12
Nordea: 6094.05.71149
211 216,92
Inngående saldo
0
6,13
Utgående saldo
1936
Nordea Kapitalkto 6094.56.77468
31.12.2012B632
1
12
Nordea Kapitalkto
580,99
Utgående saldo
1938
Nordea 6094.05.71114 Taekwondo
26.10.2012B629
1
10
Martin Lilleeng
31.12.2012B630
1
12
Nordea 6094.05.71114
65,00
3,68
Utgående saldo
1940
Nordea Skattetrekk 6094 86 00547
16.01.2012B76
2
1
T6 Forsk.tr. 2011
18.01.2012B121
15
1
Skattetrekk 6094 86 00547
31.01.2012B196
1
1
Omkostninger: skattetr.kto
02.02.2012B125
4
2
Skattetrekk 6094 86 00547
01.03.2012B131
2
3
Skattetrekk 6094 86 00547
23.03.2012B211
2
3
T1 Forsk.tr. 2012
30.03.2012B139
2
3
Skattetrekk 6094 86 00547
30.03.2012B212
1
3
Nordea omkostn.
30.04.2012B285
2
4
Nordea Skattetrekk 6094 86
18.05.2012B352
2
5
T2 Forsk.tr. 2012
31.05.2012B353
2
5
Nordea: omkostn.
01.06.2012B331
2
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
06.06.2012B617
1
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
20.06.2012B618
1
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
20.06.2012B671
2
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
20.06.2012B672
1
6
TBF B618
20.06.2012B673
1
6
TBF B618
20.06.2012B677
1
6
TBF B673 dobbført
22.06.2012B619
1
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
25.06.2012B620
1
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
29.06.2012B621
1
6
Nordea Skattetrekk 6094 86
01.08.2012B392
1
8
Lønn aug 2012
01.08.2012B622
2
8
T3 Skattetrekk 2012
31.08.2012B471
1
8
Lønn aug 2012
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
3 686,30
3 751,30
3 754,98
3 754,98
Inngående saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 038,00
43 618,99
43 618,99
Inngående saldo
0
0
6 080,59
6 086,72
6 086,72
Inngående saldo
0
Akk. saldo
194 705,75
194 275,75
193 845,75
193 381,75
192 916,75
191 022,75
189 357,75
188 657,75
188 857,75
189 307,75
190 144,75
191 112,75
194 112,75
194 110,75
194 083,75
193 503,75
195 216,92
211 216,92
219 216,92
217 216,92
215 216,92
213 216,92
211 216,92
-38 610,00
13 844,00
-2,00
13 844,00
13 844,00
-27 688,00
15 284,00
-2,00
15 276,00
-29 128,00
-2,00
1 639,00
1 440,00
15 321,00
15 321,00
-15 321,00
-15 321,00
15 321,00
2 160,00
5 198,00
14 552,00
14 552,00
-41 034,00
14 552,00
39 434,54
824,54
14 668,54
14 666,54
28 510,54
42 354,54
14 666,54
29 950,54
29 948,54
45 224,54
16 096,54
16 094,54
17 733,54
19 173,54
34 494,54
49 815,54
34 494,54
19 173,54
34 494,54
36 654,54
41 852,54
56 404,54
70 956,54
29 922,54
44 474,54
Side 38
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.08.2012B623
14.09.2012B476
28.09.2012B624
01.10.2012B491
01.11.2012B524
13.11.2012B625
13.11.2012B625
30.11.2012B543
30.11.2012B626
10.12.2012B572
10.12.2012B572
31.12.2012B627
L.nr.
1
4
1
1
1
2
4
1
1
3
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
9
T4 Forsk.tr. 2012
0
9
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
10
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
11
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
11
T5 AGA 2012
0
11
T5 Forsk.tr. 2012
0
11
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
11
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
12
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
12
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
12
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
Avdeling
Saldo
-2,00
-43 656,00
-2,00
15 848,00
17 223,00
-7 321,00
-15 848,00
7 276,00
-4,00
7 946,00
4 662,00
320,71
Utgående saldo
1945
Nordea 6094.05.71122 Kungfu
31.12.2012B631
1
12
Nordea 6094.05.71122
30 917,25
Inngående saldo
0
6,25
Utgående saldo
1946
Nordea 6094.56.77948 Fastrentekto m/bonus
31.12.2012B634
1
12
Nordea 6094.56.77948
15 637,62
Utgående saldo
1952
Nordea KSI-hytta 6094 56 19727
10.01.2012B72
2
1
Nyttårshelgen: Lars Horn
11.01.2012B47
2
1
6-8.jan Andreas Benedictow
23.01.2012B68
2
1
15.jan Arkady Rutkovskiy
02.02.2012B62
2
2
20-22.jan
07.02.2012B57
2
2
3-5.Feb Øyvind Kvernen
15.02.2012B96
2
2
10-12.feb Francisco
29.02.2012B163
2
2
20-24.feb Robert Sørlie
09.03.2012B222
2
3
27-28.jan SAIH
14.03.2012B177
2
3
7-8.mars Intern. studier
15.03.2012B180
2
3
8.mar Slemdal skole kl 4b
23.03.2012B229
2
3
15-16.mars Utviklingsstudier
23.03.2012B229
4
3
22.mars gebyr avlysning
26.03.2012B232
2
3
Slemdal skole 6A
16.04.2012B245
2
4
6-8.apr Yekt Lawan
23.04.2012B260
2
4
Tattetårnet 13-15.april
24.04.2012B257
2
4
30.mars
07.05.2012B297
2
5
28-29.apr Fysikkforeningen
08.05.2012B305
2
5
27-28.apr Kling Kokos
14.05.2012B307
2
5
OSI Karate
21.05.2012B354
2
5
16-17.mai Linn H
21.05.2012B354
4
5
11-13.mai Mahta
24.05.2012B355
2
5
10.mai Mailand vgs.
29.05.2012B356
2
5
25-27.mai Nguyen Tran
01.06.2012B419
1
6
Ref L14
04.06.2012B361
2
6
2-3.jun Maren Tveit-Winther
18.06.2012B374
4
6
14-15.jun Østerås Skole
18.06.2012B374
2
6
7-9.jun OSI Fjell & Dykking
19.06.2012B378
2
6
17-18.jun Aneline Vikøren
27.06.2012B388
2
6
21-23.jun Realistforeningen
29.06.2012B420
2
6
Bankgeyrer KSI kto
03.07.2012B398
2
7
23-24.jun Martin Riiser
20.08.2012B438
2
8
12.aug A. Høyer
30.08.2012B472
2
8
24aug Klasse 7B Bestum
03.09.2012B469
2
9
27aug Dr. Jekylls Rugby
10.09.2012B462
2
9
7-9sep Jens Østli
24.09.2012B500
2
9
20-21sep Slemdal Skole
25.09.2012B501
2
9
14-15sep Aneline Vikøren
09.10.2012B613
2
10
OSI Aikido 6-7okt
11.10.2012B503
2
10
5okt NAV Nordre Aker
24.10.2012B511
2
10
23okt Fysisk Institutt
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
1 282 404,13
1 298 041,75
1 298 041,75
Inngående saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 225,99
6 232,24
6 232,24
Inngående saldo
0
Akk. saldo
44 472,54
816,54
814,54
16 662,54
33 885,54
26 564,54
10 716,54
17 992,54
17 988,54
25 934,54
30 596,54
30 917,25
3 650,00
3 215,00
915,00
3 285,00
3 685,00
2 355,00
1 830,00
2 135,00
900,00
2 625,00
2 610,00
500,00
3 450,00
4 300,00
6 015,00
3 660,00
1 800,00
1 700,00
780,00
510,00
3 510,00
3 990,00
2 425,00
-751,00
1 675,00
2 925,00
1 850,00
5 280,00
2 000,00
-1,00
790,00
2 880,00
4 165,00
1 725,00
3 845,00
3 900,00
3 390,00
3 060,00
1 250,00
1 440,00
131 670,81
135 320,81
138 535,81
139 450,81
142 735,81
146 420,81
148 775,81
150 605,81
152 740,81
153 640,81
156 265,81
158 875,81
159 375,81
162 825,81
167 125,81
173 140,81
176 800,81
178 600,81
180 300,81
181 080,81
181 590,81
185 100,81
189 090,81
191 515,81
190 764,81
192 439,81
195 364,81
197 214,81
202 494,81
204 494,81
204 493,81
205 283,81
208 163,81
212 328,81
214 053,81
217 898,81
221 798,81
225 188,81
228 248,81
229 498,81
230 938,81
Side 39
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
09.11.2012B602
14.11.2012B603
14.11.2012B603
20.11.2012B604
23.11.2012B605
26.11.2012B606
28.11.2012B607
05.12.2012B608
12.12.2012B609
13.12.2012B610
14.12.2012B611
20.12.2012B612
31.12.2012B614
L.nr.
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
3-4.nov Fysikkforeningen
0
11
Gaute Andresen:
0
11
Avbest.gebyr: Cybernetisk
0
11
Friluftsklubben
0
11
OSI Fekting 27-28.okt
0
11
19-21okt Realistforeningen
0
11
Kommunikasj.avd. DNS
0
12
30nov-2des Håkon Hobæk
0
12
7-8.des Gunnar Halden
0
12
Tonje Misund-Asphaug
0
12
Kattateateret
0
12
21-23.mai SB Seating
0
12
Nordea KSI-hytta 6094 56
0
Avdeling
Saldo
875,00
500,00
500,00
2 250,00
1 655,00
9 350,00
2 450,00
6 275,00
4 605,00
2 710,00
2 400,00
6 420,00
2 744,92
Utgående saldo
1962
Nordea OSI-hytta 6094 56 43091
31.12.2012B634
3
12
Nordea OSI-hytta 6094 56
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fri egenkapital 01 Aikido
Fri egenkapital 02 Badminton
Fri egenkapital 03 Basketball
Fri egenkapital 04 Boksing
Fri egenkapital 05 capoeira
Fri egenkapital 06 Elvepadling
Fri egenkapital 07 Fekting
Fri egenkapital 08 Fjell
Fri egenkaptial 09 Fotball
Fri egenkapital 10 Friidrett
Fri egenkapital 11 Frisbee
Fri egenkapital 12 Håndball
Fri egenkapital 13 Innebandy
Fri egenkapital 14 Judo
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
273 673,73
Inngående saldo
0
Akk. saldo
231 813,81
232 313,81
232 813,81
235 063,81
236 718,81
246 068,81
248 518,81
254 793,81
259 398,81
262 108,81
264 508,81
270 928,81
273 673,73
1 403,33
103 952,23
105 355,56
Utgående saldo
105 355,56
Inngående saldo
-19 185,45
Utgående saldo
-19 185,45
Inngående saldo
9 040,77
Utgående saldo
9 040,77
Inngående saldo
15 516,73
Utgående saldo
15 516,73
Inngående saldo
-34 023,69
Utgående saldo
-34 023,69
Inngående saldo
19 484,91
Utgående saldo
19 484,91
Inngående saldo
-2 978,88
Utgående saldo
-2 978,88
Inngående saldo
-11 118,87
Utgående saldo
-11 118,87
Inngående saldo
-3 915,23
Utgående saldo
-3 915,23
Inngående saldo
32 604,81
Utgående saldo
32 604,81
Inngående saldo
-1 535,91
Utgående saldo
-1 535,91
Inngående saldo
-5 968,22
Utgående saldo
-5 968,22
Inngående saldo
-7 191,77
Utgående saldo
-7 191,77
Inngående saldo
9 928,25
Utgående saldo
9 928,25
Inngående saldo
-6 984,55
Utgående saldo
-6 984,55
Side 40
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
2015
Fri egenkapital 15 Karate
2016
2017
2018
2019
2020
2024
2025
2026
2028
2029
2030
2031
2032
2034
2035
2037
2038
2040
2041
2045
Beskrivelse
Fri egenkapital 16 Orientering
Fri egenkapital 17 Ski
Fri egenkapital 18 Svømming
Fri egenkaptital 19 Utmarksykling
Fri egenkapital 20 Kung Fu
Fri egenkapital 24 Volleyball
Fri egenkapital 25 Rugby
Fri egenkapital 26 Windsurfing
Fri egenkapital 28 Alpin
Fri egenkapital 29 Kendo
Fri egenkapital 30 Jujutsu
Fri egenkapital 31 Klatring
Fri egenkapital 32 Taekwondo
Fri egenkapital 34 Squash
Fri egenkapital 35 Dykking
Fri egenkapital 37 Swing & Sportsdans
Fri Egenkapital 38 Doce Pares
UIK Fond
Kartfond
Fri egenkapital 45 Friluftstreffet
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
Inngående saldo
Saldo
Akk. saldo
-55 933,83
Utgående saldo
-55 933,83
Inngående saldo
-1 145,06
Utgående saldo
-1 145,06
Inngående saldo
-2 267,22
Utgående saldo
-2 267,22
Inngående saldo
-13 625,33
Utgående saldo
-13 625,33
Inngående saldo
24 168,42
Utgående saldo
24 168,42
Inngående saldo
-5 062,59
Utgående saldo
-5 062,59
Inngående saldo
4 940,00
Utgående saldo
4 940,00
Inngående saldo
-1 021,61
Utgående saldo
-1 021,61
Inngående saldo
-10 919,65
Utgående saldo
-10 919,65
Inngående saldo
-21 088,70
Utgående saldo
-21 088,70
Inngående saldo
-12 491,32
Utgående saldo
-12 491,32
Inngående saldo
-12 117,36
Utgående saldo
-12 117,36
Inngående saldo
-31 245,53
Utgående saldo
-31 245,53
Inngående saldo
2 550,39
Utgående saldo
2 550,39
Inngående saldo
-6 874,30
Utgående saldo
-6 874,30
Inngående saldo
5 918,99
Utgående saldo
5 918,99
Inngående saldo
-18 559,02
Utgående saldo
-18 559,02
Inngående saldo
-2 534,73
Utgående saldo
-2 534,73
Inngående saldo
-470 352,84
Utgående saldo
-470 352,84
Inngående saldo
-177 217,26
Utgående saldo
-177 217,26
Inngående saldo
46 095,69
Side 41
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
2055
2070
2080
2192
2240
2241
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Fri egenkapital 55 Hovedstyre
Fri egenkapital 70 KSI-hytta
Fri egenkapital 80 OSI-hytta
Nøkkeldepositum
Pantelån SiO (OSI-hytta)
Pantelån UiO (OSI-hytta)
2410
Leverandørgjeld
01.01.2012IF159
1
01.01.2012IF436
1
01.01.2012IF76
1
01.01.2012IF859
1
01.01.2012IF859
3
02.01.2012B1
1
02.01.2012B1
2
04.01.2012IF5
1
06.01.2012IF11
1
09.01.2012IF94
1
11.01.2012IF1
1
11.01.2012IF2
1
11.01.2012IF3
1
12.01.2012IF4
1
12.01.2012IF6
1
13.01.2012B2
1
13.01.2012B2
2
14.01.2012IF16
1
15.01.2012IF23
1
16.01.2012B119
6
16.01.2012B119
7
16.01.2012B119
8
16.01.2012B119
9
16.01.2012B119
10
16.01.2012B119
1
16.01.2012B119
2
16.01.2012B119
3
16.01.2012B119
4
16.01.2012IF517
1
17.01.2012IF10
1
17.01.2012IF10
3
17.01.2012IF10
6
17.01.2012IF10
7
17.01.2012IF13
1
17.01.2012IF14
1
17.01.2012IF74
1
18.01.2012B121
1
18.01.2012B121
2
18.01.2012B121
3
18.01.2012B121
4
18.01.2012B121
5
18.01.2012B121
6
Avdeling
Saldo
46 095,69
Inngående saldo
-446 872,98
Utgående saldo
-446 872,98
Inngående saldo
-469 557,99
Utgående saldo
-469 557,99
Inngående saldo
-312 420,22
Utgående saldo
-312 420,22
Inngående saldo
-7 800,00
Utgående saldo
-7 800,00
Inngående saldo
-1 000 000,00
Utgående saldo
-1 000 000,00
Inngående saldo
-277 790,00
Utgående saldo
-277 790,00
Inngående saldo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Faktura 81110094, 10160
Faktura 1914, 10334
Faktura 11220, 10512
Faktura 1151265, 10010
Faktura 1236026, 10010
11602 Niscayah AS (tidl.
10284 If Skadeforsikring,
Faktura 2346, 11916 Abile
Faktura 2525, 12750
Faktura 2006424, 12767
Ref. møtemat 11.jna, 12823
Ref. medl.kontigent V12,
Faktura 169, 13015 Climb
Ref. styremøte 9.jan, 13016
Faktura 4783, 13021 Active
10370 Norges
10370 Norges
Faktura 046140634, 10991
Faktura 30129, 10024
12823 Torgeir Hoffmann
13014 Erik Holt
13016 Fredrik Hovind Juell
10302 Konnerud Idrettslag
11817 Studentidretten, SIO
12060 Magnus Aaasrum
12669 Ole Johan Ljosland
13017 Hanne K. Rolstad
13018 Stine Weltzien
Faktura 84658, 12865 PRO
Ref. Hafjell, 12661 Kjell
Ref. Hafjell, 13023 Pawel
Ref. Tryvann sesongkort,
Ref. Hafjell, skikort etc,
Ref. dommerhonorar, 12279
Ref. dommerhonorar, 10907
Ref. dommerhonorar, 12874
12647 William Weilgard
13019 Håvard Selvang
13020 Eric J. Erlingson
12806 Stovner Doce Pares
10160 Studentkafeene AS
10160 Studentkafeene AS
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Akk. saldo
Utgående saldo
-99,00
-1 000,00
-3 000,00
-618,00
-89,00
1 666,00
1 704,00
-3 750,00
-41 175,00
-2 898,39
-230,00
-500,00
-16 280,00
-487,00
-1 000,00
1 000,00
700,00
-2 482,26
-14 055,00
230,00
500,00
487,00
310,00
500,00
1 798,00
800,50
455,20
1 173,18
-811,25
-5 360,41
-2 000,00
-2 000,00
-4 557,64
-1 060,00
-1 873,00
-2 297,50
2 253,50
2 505,00
1 463,00
1 000,00
126,00
43,00
-52 590,27
-52 689,27
-53 689,27
-56 689,27
-57 307,27
-57 396,27
-55 730,27
-54 026,27
-57 776,27
-98 951,27
-101 849,66
-102 079,66
-102 579,66
-118 859,66
-119 346,66
-120 346,66
-119 346,66
-118 646,66
-121 128,92
-135 183,92
-134 953,92
-134 453,92
-133 966,92
-133 656,92
-133 156,92
-131 358,92
-130 558,42
-130 103,22
-128 930,04
-129 741,29
-135 101,70
-137 101,70
-139 101,70
-143 659,34
-144 719,34
-146 592,34
-148 889,84
-146 636,34
-144 131,34
-142 668,34
-141 668,34
-141 542,34
-141 499,34
Side 42
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012B121
18.01.2012IF15
18.01.2012IF7
18.01.2012IF7
18.01.2012IF7
18.01.2012IF7
19.01.2012B120
19.01.2012B120
19.01.2012IF12
19.01.2012IF8
19.01.2012IF9
20.01.2012B122
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012B78
23.01.2012IF25
24.01.2012IF17
24.01.2012IF18
24.01.2012IF19
24.01.2012IF20
25.01.2012B123
25.01.2012IF22
26.01.2012IF21
26.01.2012IF50
27.01.2012IF33
31.01.2012IF158
31.01.2012IF44
31.01.2012IF57
31.01.2012IF58
31.01.2012IF59
01.02.2012IF43
01.02.2012IF96
02.02.2012IF28
05.02.2012IF39
05.02.2012IF39
06.02.2012IF24
06.02.2012IF26
06.02.2012IF26
06.02.2012IF26
06.02.2012IF26
06.02.2012IF26
06.02.2012IF26
06.02.2012IF27
06.02.2012IF30
06.02.2012IF31
06.02.2012IF32
07.02.2012IF34
07.02.2012IF35
07.02.2012IF36
07.02.2012IF37
L.nr.
7
8
9
10
11
12
1
1
3
5
7
1
2
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
7
9
11
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
10160 Studentkafeene AS
0
1
10160 Studentkafeene AS
0
1
10345 Gjerdrum O-lag
0
1
11911 Øyann Vorkinn
0
1
12072 Oppsal Håndball
0
1
12634 Paul Andre Hauken
0
1
Ref. styremiddag 4.jan,
0
1
Ref. dommerhonorar, 12988
0
1
Ref. dommerhonorar, 10471
0
1
Ref. dommerhonorar, 12344
0
1
Ref. dommerhonorar, 12705
0
1
11916 Abile AS
0
1
11007 NVBF Region Øst
0
1
Faktura 2358, 12731
0
1
Ref. medl.kontig., 12978
0
1
Ref. medl.kontig., 13022
0
1
13015 Climb Inn Rjukan
0
1
10471 Lars Kristian Hasle,
0
1
12344 Bodil Brokhaug, Ref.
0
1
12661 Kjell Wilhelmsen,
0
1
12705 Frode Hessvik, Ref.
0
1
12978 Lars Sund, Ref.
0
1
12988 Steinar Lund, Ref.
0
1
12998 Kathie Kay, Ref.
0
1
13021 Active print og kopi
0
1
13022 Erik Engblad, Ref.
0
1
13023 Pawel Kozlowski,
0
1
13024 Anna Maria Giglio,
0
1
Faktura 20072801, 10021
0
1
Faktura 13799, 10012 Oslo
0
1
Ref. semesterkort, 13026
0
1
Ref. semesterkort, 12779
0
1
Ref. IFS, 13027 David
0
1
12750 Lapoint Travels AS
0
1
Faktura 900996072, 13028
0
1
Ref. styremøte 26.jan,
0
1
Faktura 10285, 12603
0
1
OSI Friidrett, ref 1858 &
0
1
Faktura 171682, 12766
0
1
Faktura 536791, 11016
0
1
Faktura 81200014, 10160
0
1
Faktura 81200189, 10160
0
1
Faktura 81200352, 10160
0
2
Faktura 837479, 10978 DnB
0
2
Faktura 1, 13052 ROCIO
0
2
Ref. medl.kontigent, 13031
0
2
Fakt.11 OSI
0
2
Faktura 11207, 10297 IL
0
2
Ref. dommerhonorar, 11376
0
2
Ref. dommerhonorar, 13029
0
2
Ref. dommerhonorar, 11677
0
2
Ref. dommerhonorar, 12989
0
2
Ref. dommerhonorar, 13030
0
2
Ref. dommerhonorar, 12022
0
2
Ref. dommerhonorar, 10471
0
2
Ref. dommerhonorar, 10957
0
2
Faktura 171444, 12766
0
2
Faktura 244212, 11573
0
2
Ref. vingave/bevertning
0
2
Ref. klister og div., 12799
0
2
Ref. dommerhonorar, 12279
0
2
Ref. dommerhonorar, 12226
0
2
Ref. dommerhonorar, 13032
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:06.
Avdeling
Saldo
2 690,00
3 900,00
60,00
1 860,00
625,00
1 375,00
-3 610,00
-600,00
-600,00
-700,00
-600,00
3 750,00
9 000,00
-21 500,00
-800,00
-2 050,00
16 280,00
600,00
700,00
5 360,41
600,00
800,00
600,00
4 557,64
1 000,00
2 050,00
2 000,00
2 000,00
-13 760,00
-17 200,00
-1 300,00
-800,00
-2 250,00
41 175,00
-5 075,00
-63,80
-9 982,00
-6 000,00
-998,00
-19 822,00
-45,00
-46,46
-48,05
-6 147,50
-800,00
-800,00
-130,00
-810,00
-2 100,00
-700,00
-600,00
-600,00
-700,00
-600,00
-600,00
-4 200,00
-5 688,00
-4 200,00
-513,70
-300,00
-2 280,00
-2 775,00
-983,00
Akk. saldo
-138 809,34
-134 909,34
-134 849,34
-132 989,34
-132 364,34
-130 989,34
-134 599,34
-135 199,34
-135 799,34
-136 499,34
-137 099,34
-133 349,34
-124 349,34
-145 849,34
-146 649,34
-148 699,34
-132 419,34
-131 819,34
-131 119,34
-125 758,93
-125 158,93
-124 358,93
-123 758,93
-119 201,29
-118 201,29
-116 151,29
-114 151,29
-112 151,29
-125 911,29
-143 111,29
-144 411,29
-145 211,29
-147 461,29
-106 286,29
-111 361,29
-111 425,09
-121 407,09
-127 407,09
-128 405,09
-148 227,09
-148 272,09
-148 318,55
-148 366,60
-154 514,10
-155 314,10
-156 114,10
-156 244,10
-157 054,10
-159 154,10
-159 854,10
-160 454,10
-161 054,10
-161 754,10
-162 354,10
-162 954,10
-167 154,10
-172 842,10
-177 042,10
-177 555,80
-177 855,80
-180 135,80
-182 910,80
-183 893,80
Side 43
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
07.02.2012IF42
07.02.2012IF46
08.02.2012IF62
08.02.2012IF75
09.02.2012B197
09.02.2012IF41
09.02.2012IF45
09.02.2012IF65
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B734
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012B752
10.02.2012IF186
10.02.2012IF29
10.02.2012IF40
12.02.2012IF38
12.02.2012IF53
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012B80
13.02.2012IF51
13.02.2012IF51
13.02.2012IF51
13.02.2012IF52
13.02.2012IF54
13.02.2012IF55
13.02.2012IF56
13.02.2012IF60
L.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
5
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Ref. utlegg lunsj m/SIO &
0
2
Faktura 90612643, 11602
0
2
Faktura 046573502, 10991
0
2
Ref. dommerhonorar, 13038
0
2
13033 Skistar Norge AS
0
2
Faktura 55021437961,
0
2
Ref. innkjøp av drikke,
0
2
Faktura 20120208, 12239
0
2
13178 NTNUI Volleyball
0
2
12641 Håkon Greve
0
2
12799 Mats Kristoffersen
0
2
12637 Camilla Aasgaard
0
2
13027 David Richter Flaata
0
2
12914 Are Burheim
0
2
13215 Mia Hauge Rambøl
0
2
13214 Ashley Muller
0
2
12164 Mikasport AS
0
2
13176 If Frøy
0
2
Reversert: B734, 13178
0
2
Reversert: B734, 12641
0
2
Reversert: B734, 12799
0
2
Reversert: B734, 12637
0
2
Reversert: B734, 13027
0
2
Reversert: B734, 12914 Are
0
2
Reversert: B734, 13215 Mia
0
2
Reversert: B734, 13214
0
2
Reversert: B734, 12164
0
2
Reversert: B734, 13176 If
0
2
Ref. medl.kont. vår 12,
0
2
Ref. medaljer/gravering,
0
2
Faktura 639753, 13033
0
2
Faktura 16205, 10117
0
2
Faktura 7, 12930 Asker
0
2
10021 Oslo og Akersh.
0
2
11311 NHF Region Øst,
0
2
12420 Roger Hamre
0
2
12519 Marie S.
0
2
10907 Morten Stokkeland,
0
2
10991 Hafslund strøm AS,
0
2
12279 Hege W. Johansen,
0
2
12731 Bygdøy Monolitten
0
2
12996 Erlend Vestad, Ref.
0
2
11817 Studentidretten, SIO,
0
2
11817 Studentidretten, SIO,
0
2
12322 Åsen IL, 179
0
2
12669 Ole Johan Ljosland,
0
2
12798 Vegard Aasland
0
2
13025 Ingeborg Ligaarden,
0
2
10012 Oslo Fotballkrets,
0
2
10024 Løvenskiold- Vækerø
0
2
12752 Stefan Kernstock,
0
2
12779 Hedda Bjørald Roald,
0
2
13026 Michael Ingvar
0
2
13027 David Richter Flaata,
0
2
13028 Atea AS, 900996072
0
2
Ref. dommerhonorar, 11376
0
2
Ref. dommerhonorar, 12988
0
2
Ref. dommerhonorar, 10168
0
2
Faktura 1001549, 10071
0
2
Ref. dugnadsarbeid, 13034
0
2
Ref. ranking Bergen, 12785
0
2
Ref. Hafjelltrip, 13035
0
2
Faktura 203, 12710
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-115,75
-2 902,00
-1 857,39
-2 250,00
10 090,00
-96,04
-5 513,60
-3 500,00
827,50
751,00
750,00
690,00
668,40
600,00
550,00
550,00
545,00
500,00
-827,50
-751,00
-750,00
-690,00
-668,40
-600,00
-550,00
-550,00
-545,00
-500,00
-350,00
-1 002,50
-10 090,00
-1 000,00
-2 380,00
2 000,00
474,00
1 756,00
1 576,40
1 873,00
2 482,26
1 060,00
21 500,00
3 610,00
4 500,00
900,00
240,00
400,00
662,09
383,55
17 200,00
14 055,00
63,80
800,00
1 300,00
2 250,00
5 075,00
-600,00
-600,00
-600,00
-1 606,25
-950,00
-5 000,00
-2 116,60
-1 125,00
Akk. saldo
-184 009,55
-186 911,55
-188 768,94
-191 018,94
-180 928,94
-181 024,98
-186 538,58
-190 038,58
-189 211,08
-188 460,08
-187 710,08
-187 020,08
-186 351,68
-185 751,68
-185 201,68
-184 651,68
-184 106,68
-183 606,68
-184 434,18
-185 185,18
-185 935,18
-186 625,18
-187 293,58
-187 893,58
-188 443,58
-188 993,58
-189 538,58
-190 038,58
-190 388,58
-191 391,08
-201 481,08
-202 481,08
-204 861,08
-202 861,08
-202 387,08
-200 631,08
-199 054,68
-197 181,68
-194 699,42
-193 639,42
-172 139,42
-168 529,42
-164 029,42
-163 129,42
-162 889,42
-162 489,42
-161 827,33
-161 443,78
-144 243,78
-130 188,78
-130 124,98
-129 324,98
-128 024,98
-125 774,98
-120 699,98
-121 299,98
-121 899,98
-122 499,98
-124 106,23
-125 056,23
-130 056,23
-132 172,83
-133 297,83
Side 44
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
13.02.2012IF71
13.02.2012IF91
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B104
14.02.2012B87
14.02.2012IF89
15.02.2012B103
15.02.2012IF48
15.02.2012IF49
16.02.2012D13
16.02.2012IF61
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012B116
20.02.2012IF83
20.02.2012IF84
20.02.2012IF88
21.02.2012B114
21.02.2012IF346
21.02.2012IF73
21.02.2012IF87
21.02.2012IF87
21.02.2012IF87
22.02.2012B117
22.02.2012B200
22.02.2012B200
L.nr.
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
5
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
REF. ADGANGSKORT,
0
2
Faktura 400217800, 11210
0
2
10471 Lars Kristian Hasle,
0
2
10957 Bård Madsen, Ref.
0
2
11182 Holmenkollstafetten,
0
2
11376 Magnus Loe
0
2
11475 Junjie Cao, Ref.
0
2
11573 Norgesguidene AS,
0
2
11677 Veronica Madsen,
0
2
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
2
12766 CopyCat AS, 171444
0
2
12884 Johannes Østensjø,
0
2
12989 Alexander Moufadil,
0
2
13029 Ingrid B Vangen, Ref.
0
2
13030 Mari K. Kvaale, Ref.
0
2
13031 Jonas Andreassen,
0
2
10117 Norges
0
2
10297 IL Heming Langrenn,
0
2
11156 Oddbjørn Overskott,
0
2
11317 Samnanger IL og
0
2
12226 Anders Løvaas, Ref.
0
2
12279 Hege W. Johansen,
0
2
12799 Mats Kristoffersen,
0
2
12958 Ina Brodahl, Ref.
0
2
13032 Thea Karoline
0
2
11015 Sportsklubben Vidar,
0
2
11055 IL Tyrving
0
2
11790 Anne Leifsdatter
0
2
11817 Studentidretten, SIO,
0
2
12572 Jorunn Skinnemoen,
0
2
11056 Mamut Norge AS
0
2
Faktura 728747, 11047
0
2
11016 Oslo Kopisten AS,
0
2
Krn 81200002, 11207 SIO
0
2
Ref. jubileumsleir 2012,
0
2
11627 Posten Norge AS,
0
2
Faktura 702149, 11056
0
2
10071 Allkopi AS, 1001549
0
2
10160 Studentkafeene AS,
0
2
10160 Studentkafeene AS,
0
2
10160 Studentkafeene AS,
0
2
10168 Rune Arctander, Ref.
0
2
10383 IL - Geoform, Ref.
0
2
11376 Magnus Loe
0
2
12472 Gunn Camilla Stang,
0
2
12603 Basketball Store Ltd,
0
2
12785 Ida Næss Høvik, Ref.
0
2
12823 Torgeir Hoffmann,
0
2
12988 Steinar Lund, Ref.
0
2
13034 Line Jastrey
0
2
13035 Jedrzejowska
0
2
Ref. dugnad, 12637 Camilla
0
2
Ref. dugnad, 13043 Ingvild
0
2
Faktura 55021619923,
0
2
12930 Asker Karateklubb, 7
0
2
Ref.
0
2
Faktura 13968, 10012 Oslo
0
2
Faktura 36675, 10054
0
2
Faktura 73, 12880 TTU
0
2
Ref. stempel OSI
0
2
10021 Oslo og Akersh.
0
2
12874 Espen Kildebo
0
2
13038 Henrik Andersson
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-850,00
-3 043,69
600,00
4 200,00
6 000,00
2 100,00
1 002,50
4 200,00
600,00
600,00
5 688,00
513,70
600,00
700,00
700,00
800,00
1 000,00
810,00
5 513,60
130,00
2 775,00
2 280,00
300,00
115,75
983,00
120,00
665,00
327,04
18 925,00
143,57
47 910,00
-135,00
19 822,00
13 488,00
-3 469,89
1 500,00
-47 910,00
1 606,25
48,05
46,46
45,00
600,00
864,75
600,00
1 569,50
9 982,00
5 000,00
3 469,89
600,00
950,00
2 116,60
-650,00
-1 550,00
-71,10
2 380,00
-706,00
-1 600,00
-127,00
-3 300,00
-735,00
13 760,00
2 297,50
2 250,00
Akk. saldo
-134 147,83
-137 191,52
-136 591,52
-132 391,52
-126 391,52
-124 291,52
-123 289,02
-119 089,02
-118 489,02
-117 889,02
-112 201,02
-111 687,32
-111 087,32
-110 387,32
-109 687,32
-108 887,32
-107 887,32
-107 077,32
-101 563,72
-101 433,72
-98 658,72
-96 378,72
-96 078,72
-95 962,97
-94 979,97
-94 859,97
-94 194,97
-93 867,93
-74 942,93
-74 799,36
-26 889,36
-27 024,36
-7 202,36
6 285,64
2 815,75
4 315,75
-43 594,25
-41 988,00
-41 939,95
-41 893,49
-41 848,49
-41 248,49
-40 383,74
-39 783,74
-38 214,24
-28 232,24
-23 232,24
-19 762,35
-19 162,35
-18 212,35
-16 095,75
-16 745,75
-18 295,75
-18 366,85
-15 986,85
-16 692,85
-18 292,85
-18 419,85
-21 719,85
-22 454,85
-8 694,85
-6 397,35
-4 147,35
Side 45
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF66
22.02.2012IF72
22.02.2012IF86
22.02.2012IF90
22.02.2012IF93
22.02.2012IF93
22.02.2012IF93
22.02.2012IF93
22.02.2012IF93
22.02.2012IF93
22.02.2012IF95
22.02.2012IF95
22.02.2012IF95
22.02.2012IF95
22.02.2012IF98
23.02.2012B115
23.02.2012B115
23.02.2012IF67
23.02.2012IF77
23.02.2012IF92
24.02.2012IF305
24.02.2012IF79
24.02.2012IF81
26.02.2012IF78
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
27.02.2012B118
27.02.2012IF102
27.02.2012IF108
27.02.2012IF136
27.02.2012IF136
27.02.2012IF136
27.02.2012IF496
27.02.2012IF64
27.02.2012IF68
27.02.2012IF80
28.02.2012B128
28.02.2012IF100
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
L.nr.
13
15
17
19
21
23
25
27
1
4
7
9
11
1
1
1
1
1
3
5
8
10
12
1
3
5
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
6
7
8
9
1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
7
8
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Ref. medl.skap, 13003
0
2
Ref. medl.skap, 12984
0
2
Ref. medl.skap, 13059
0
2
Ref. medl.skap, 12621
0
2
Ref. medl.skap, 12985
0
2
Ref. medl.skap, 12782 Lise
0
2
Ref. medl.skap, 13060 Ida
0
2
Ref. medl.skap, 12379
0
2
Ref. medlemskap/batterier,
0
2
Ref. medl.skap/utlegg,
0
2
Ref. medl.skap, 12138
0
2
Ref. medl.skap, 12734
0
2
Ref. medl.skap, 13058
0
2
Ref. dommerhonorar, 10957
0
2
Ref. bananer 2011, 12912
0
2
Ref. Hafjell, 12816 Kathie
0
2
Ref. overhaling/rep
0
2
Faktura 1180, 11217
0
2
Faktura 1179, 11217
0
2
Faktura 170973, 12766
0
2
Faktura 3274, 10142
0
2
Faktura 882, 12089
0
2
Faktura 1202, 11817
0
2
Faktura 2012-2, 12159 Club
0
2
Faktura 003, 13050 Merete
0
2
Faktura 2012_001, 12748
0
2
Faktura 10, 13051 WALTER
0
2
Ref. styremøter jan/feb,
0
2
11627 Posten Norge AS,
0
2
12710 Lindeberg Regnskap,
0
2
Ref. dommerhonorar, 10993
0
2
Ref. cupfinale dugnad,
0
2
Faktura 502004752, 11627
0
2
Ref. hyttetur, 12472 Gunn
0
2
Faktura 725, 11758 Norges
0
2
Ref. dommerhonorar, 12270
0
2
Ref. dommerhonorar, 12964
0
2
Ref. dugnad, 13040 Ida
0
2
Ref. dugnad, 13041 Helene
0
2
Ref. dugnad, 12964 Anne
0
2
Ref. dugnad, 13042 Hans
0
2
Ref. dugnad, 11760 Helene
0
2
Ref. dugnad, 12270 Jan
0
2
Ref. dugnad, 12997 Anne
0
2
10991 Hafslund strøm AS,
0
2
Ref. Tryvann, 13053
0
2
Faktura 7316, 13056
0
2
Ref. dugnad, 13068 Aruna
0
2
Ref. dugnad, 13069 Amalie
0
2
Ref. dugnad, 13070 Patrik
0
2
Faktura 2367, 12731
0
2
Ref. flybillett til Sensei,
0
2
Ref. dommerhonorar, 11376
0
2
Ref. reisekostnader, 11804
0
2
11602 Niscayah AS (tidl.
0
2
Ref. mat på hyttetur, 12727
0
2
Ref. dugnad, 13009
0
2
Ref. dugnad, 13044 Helene
0
2
Ref. dugnad, 12259 Erik
0
2
Ref. dugnad, 13045 Ruben
0
2
Ref. dugnad, 13046
0
2
Ref. dugnad, 13047 Siri
0
2
Ref. dugnad, 13048 Vijay
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-425,00
-425,00
-425,00
-425,00
-425,00
-425,00
-425,00
-425,00
-799,00
-503,90
-425,00
-425,00
-425,00
-2 100,00
-305,41
-12 288,50
-1 476,50
-2 062,50
-625,00
-5 123,00
-4 450,00
-3 937,50
-4 475,00
-2 100,00
-1 300,00
-1 000,00
-800,00
-338,50
96,04
1 125,00
-4 998,00
-300,00
-1 500,00
-269,00
-300,00
-817,00
-1 500,00
-700,00
-900,00
-600,00
-300,00
-600,00
-400,00
-700,00
1 857,39
-1 795,00
-3 964,15
-600,00
-400,00
-700,00
-22 500,00
-18 720,00
-650,00
-1 000,00
2 902,00
-2 375,00
-900,00
-650,00
-700,00
-1 000,00
-400,00
-400,00
-400,00
Akk. saldo
-4 572,35
-4 997,35
-5 422,35
-5 847,35
-6 272,35
-6 697,35
-7 122,35
-7 547,35
-8 346,35
-8 850,25
-9 275,25
-9 700,25
-10 125,25
-12 225,25
-12 530,66
-24 819,16
-26 295,66
-28 358,16
-28 983,16
-34 106,16
-38 556,16
-42 493,66
-46 968,66
-49 068,66
-50 368,66
-51 368,66
-52 168,66
-52 507,16
-52 411,12
-51 286,12
-56 284,12
-56 584,12
-58 084,12
-58 353,12
-58 653,12
-59 470,12
-60 970,12
-61 670,12
-62 570,12
-63 170,12
-63 470,12
-64 070,12
-64 470,12
-65 170,12
-63 312,73
-65 107,73
-69 071,88
-69 671,88
-70 071,88
-70 771,88
-93 271,88
-111 991,88
-112 641,88
-113 641,88
-110 739,88
-113 114,88
-114 014,88
-114 664,88
-115 364,88
-116 364,88
-116 764,88
-117 164,88
-117 564,88
Side 46
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
28.02.2012IF97
28.02.2012IF99
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
29.02.2012B129
01.03.2012B130
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF156
01.03.2012IF172
01.03.2012IF173
01.03.2012IF340
02.03.2012IF123
02.03.2012IF124
02.03.2012IF127
02.03.2012IF129
02.03.2012IF129
02.03.2012IF138
02.03.2012IF139
02.03.2012IF140
02.03.2012IF155
03.03.2012IF152
04.03.2012IF149
05.03.2012B133
05.03.2012B134
05.03.2012B134
L.nr.
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
3
5
7
9
7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
5
9
10
11
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Faktura 2320, 10002 Oslo
0
2
Faktura 2301, 10002 Oslo
0
2
12823 Torgeir Hoffmann,
0
2
10012 Oslo Fotballkrets,
0
2
10512 Norges
0
2
10957 Bård Madsen, Ref.
0
2
10993 Aasmund M Tvedt,
0
2
11376 Magnus Loe
0
2
11804 Cecilia Sbertoli, Ref.
0
2
12239 RSL Norway,
0
2
12270 Jan Sæbø, Ref.
0
2
12429 Vegard Lundby
0
2
12912 Victoria Våpenstad,
0
2
12964 Anne Marie
0
2
13039 Elisabeth Kalstø,
0
3
10978 DnB NOR Finans
0
3
Ref treningskort, 12855
0
3
Ref treningskort, 12580
0
3
Ref treningskort, 12762
0
3
Ref treningskort, 13064
0
3
Ref treningskort, 13065 Kari
0
3
Ref. leie av bane til åpen tr,
0
3
Ref. dugnad, 13074 Halvar
0
3
Ref. dugnad, 12857 Miriam
0
3
Ref. dugnad, 12942 Birte
0
3
Ref. dugnad, 13075 Siri
0
3
Ref. dugnad, 13076 Terese
0
3
Ref. dugnad, 13077
0
3
Ref. dugnad, 13078 Pernille
0
3
Ref. dugnad, 13079
0
3
Ref. dugnad, 13080
0
3
Ref. dugnad, 13081 Sara
0
3
Ref. dugnad, 12664 Håvard
0
3
Ref. dugnad, 13082 Karen
0
3
Ref. dugnad, 13083 Sydney
0
3
Ref. dugnad, 13084 Trond
0
3
Ref. dugnad, 13085 Anne
0
3
Ref. dugnad, 13086 Mareike
0
3
Ref. dugnad, 13087 Luis
0
3
Ref. dugnad, 13088 Elma
0
3
Ref. dommerhonorar, 11115
0
3
Ref. dommerhonorar, 12964
0
3
Ref. dugnad, 13071 Erlend
0
3
Ref. dugnad, 13072 Fanny
0
3
Ref. medl.skap/dugnad,
0
3
Faktura 38521, 11348
0
3
Faktura 5921692, 12118
0
3
Faktura 5946911, 12118
0
3
Ref. rigging cupfinale,
0
3
Ref. diverse utlegg tr.leir,
0
3
Faktura 1203, 11817
0
3
Ref mat til KSI-Hytta, 12375
0
3
OSI - Rustadstafetten,
0
3
Fakt.1. Rossignolrennet 0
3
Ref. dommerhonorar, 13089
0
3
Ref. dugnad 7/2 og
0
3
Ref. div. utlegg/dugnad,
0
3
Faktura 201200117, 12946
0
3
Ref. Climb Inn Rjukan,
0
3
Faktura 3002, 11104
0
3
11758 Norges
0
3
10002 Oslo FriidrettSkrets,
0
3
10002 Oslo FriidrettSkrets,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-600,00
-3 960,00
18 720,00
1 600,00
3 000,00
2 100,00
4 998,00
650,00
1 000,00
3 500,00
817,00
850,00
305,41
1 500,00
300,00
6 147,50
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-360,00
-1 100,00
-600,00
-1 100,00
-400,00
-600,00
-400,00
-600,00
-700,00
-750,00
-1 250,00
-900,00
-400,00
-1 000,00
-350,00
-400,00
-300,00
-400,00
-900,00
-3 595,00
-2 100,00
-1 200,00
-700,00
-1 100,00
-150,00
-5 708,00
-1 163,00
-600,00
-3 229,50
-1 625,00
-1 317,30
-1 170,00
-130,00
-1 029,50
-900,00
-917,00
-858,00
-250,00
-2 400,00
300,00
3 960,00
600,00
Akk. saldo
-118 164,88
-122 124,88
-103 404,88
-101 804,88
-98 804,88
-96 704,88
-91 706,88
-91 056,88
-90 056,88
-86 556,88
-85 739,88
-84 889,88
-84 584,47
-83 084,47
-82 784,47
-76 636,97
-77 436,97
-78 236,97
-79 036,97
-79 836,97
-80 636,97
-80 996,97
-82 096,97
-82 696,97
-83 796,97
-84 196,97
-84 796,97
-85 196,97
-85 796,97
-86 496,97
-87 246,97
-88 496,97
-89 396,97
-89 796,97
-90 796,97
-91 146,97
-91 546,97
-91 846,97
-92 246,97
-93 146,97
-96 741,97
-98 841,97
-100 041,97
-100 741,97
-101 841,97
-101 991,97
-107 699,97
-108 862,97
-109 462,97
-112 692,47
-114 317,47
-115 634,77
-116 804,77
-116 934,77
-117 964,27
-118 864,27
-119 781,27
-120 639,27
-120 889,27
-123 289,27
-122 989,27
-119 029,27
-118 429,27
Side 47
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012B134
05.03.2012IF114
05.03.2012IF115
05.03.2012IF116
05.03.2012IF141
05.03.2012IF141
05.03.2012IF141
05.03.2012IF141
05.03.2012IF142
05.03.2012IF142
05.03.2012IF153
05.03.2012IF154
06.03.2012IF132
06.03.2012IF143
06.03.2012IF145
06.03.2012IF146
06.03.2012IF147
06.03.2012IF177
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF104
07.03.2012IF122
07.03.2012IF126
07.03.2012IF170
L.nr.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
1
1
1
2
3
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
9
1
3
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
10054 Fighter Sport AS,
0
3
10142 Norges
0
3
11156 Oddbjørn Overskott,
0
3
11217
0
3
11217
0
3
11627 Posten Norge AS,
0
3
11760 Helene Jonassen,
0
3
11817 Studentidretten, SIO,
0
3
12089 Christoffer Keller,
0
3
12159 Club Clave Juan
0
3
12259 Erik Nordby, Ref.
0
3
12270 Jan Sæbø, Ref.
0
3
12637 Camilla Aasgaard,
0
3
12727 Undis Ellevog, Ref.
0
3
12748 Le Breton
0
3
12766 CopyCat AS, 170973
0
3
12767 Gramo, 2006424
0
3
12816 Kathie Frances Kay,
0
3
12880 TTU Shop
0
3
12894 Cecilie B. Johnsen,
0
3
12964 Anne Marie
0
3
12997 Anne Landa, Ref.
0
3
13009 Hanne-Lene Halsen,
0
3
13040 Ida Kristin Kihle
0
3
13041 Helene Harnæs, Ref.
0
3
13042 Hans Olav Østebrød,
0
3
13043 Ingvild Finsrud, Ref.
0
3
13044 Helene Berntsen,
0
3
13045 Ruben Løvli, Ref.
0
3
13046 Christian Schmans,
0
3
13047 Siri Skjeggenes, Ref.
0
3
13048 Vijay
0
3
13049 Ole Havmøller, Ref.
0
3
13050 Merete Thorsen, 003
0
3
13051 WALTER
0
3
13052 ROCIO AMALIA
0
3
13053 Lemoine Aude, Ref.
0
3
Ref. mat til julebordet,
0
3
Ref. dommerhonorar, 12873
0
3
Ref. dommerhonorar, 12279
0
3
Ref. dugnad, 12670 Vilde
0
3
Ref. dugnad, 13091 Teresa
0
3
Ref. dugnad, 12464 Anita
0
3
Ref. dugnad, 11237 Ingrid
0
3
Ref. dommerhonorar, 12993
0
3
Ref. dommerhonorar, 13075
0
3
Ref. styremiddag 10/2,
0
3
Ref. sosial kveld 1/3, 12641
0
3
Ref. pizza til Bayercup,
0
3
Ref. dugnad, 13092 Aina
0
3
Faktura 1189, 11817
0
3
Ref. plakater, kopiering,
0
3
Ref. plakater, 12423 Hans
0
3
Faktura 11482, 12871
0
3
Ref. dommerhonorar, 10681
0
3
Ref. dommerhonorar, 11376
0
3
Ref. dommerhonorar, 12022
0
3
Ref. dommerhonorar, 13029
0
3
Ref. dommerhonorar, 10471
0
3
Ref. utlegg Clas Ohlson,
0
3
Ref. dommerhonorar, 13038
0
3
Ref. Danish Spring, 12727
0
3
Faktura 2058, 12332 Nitter
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
127,00
4 450,00
1 476,50
2 062,50
625,00
71,10
600,00
4 475,00
3 937,50
2 100,00
700,00
400,00
650,00
2 375,00
1 000,00
5 123,00
2 898,39
12 288,50
3 300,00
338,50
600,00
700,00
900,00
700,00
900,00
300,00
1 550,00
650,00
1 000,00
400,00
400,00
400,00
735,00
1 300,00
800,00
800,00
1 795,00
-1 464,93
-1 300,00
-1 544,00
-600,00
-1 000,00
-400,00
-700,00
-1 036,00
-776,67
-1 368,00
-611,00
-3 528,00
-700,00
-250,00
-1 050,50
-587,50
-2 020,50
-600,00
-600,00
-600,00
-750,00
-650,00
-49,00
-1 500,00
-9 727,00
-34 245,32
Akk. saldo
-118 302,27
-113 852,27
-112 375,77
-110 313,27
-109 688,27
-109 617,17
-109 017,17
-104 542,17
-100 604,67
-98 504,67
-97 804,67
-97 404,67
-96 754,67
-94 379,67
-93 379,67
-88 256,67
-85 358,28
-73 069,78
-69 769,78
-69 431,28
-68 831,28
-68 131,28
-67 231,28
-66 531,28
-65 631,28
-65 331,28
-63 781,28
-63 131,28
-62 131,28
-61 731,28
-61 331,28
-60 931,28
-60 196,28
-58 896,28
-58 096,28
-57 296,28
-55 501,28
-56 966,21
-58 266,21
-59 810,21
-60 410,21
-61 410,21
-61 810,21
-62 510,21
-63 546,21
-64 322,88
-65 690,88
-66 301,88
-69 829,88
-70 529,88
-70 779,88
-71 830,38
-72 417,88
-74 438,38
-75 038,38
-75 638,38
-76 238,38
-76 988,38
-77 638,38
-77 687,38
-79 187,38
-88 914,38
-123 159,70
Side 48
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.03.2012IF133
08.03.2012IF150
08.03.2012IF160
08.03.2012IF181
10.03.2012IF107
10.03.2012IF107
11.03.2012IF193
12.03.2012IF134
12.03.2012IF135
12.03.2012IF151
12.03.2012IF187
12.03.2012IF207
13.03.2012IF111
13.03.2012IF112
13.03.2012IF113
13.03.2012IF148
14.03.2012B132
14.03.2012B210
14.03.2012B210
14.03.2012IF161
14.03.2012IF162
14.03.2012IF163
14.03.2012IF164
14.03.2012IF165
14.03.2012IF166
14.03.2012IF167
14.03.2012IF168
15.03.2012B135
15.03.2012IF106
15.03.2012IF130
15.03.2012IF130
15.03.2012IF169
15.03.2012IF171
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF144
19.03.2012IF144
19.03.2012IF144
19.03.2012IF144
19.03.2012IF174
19.03.2012IF175
20.03.2012IF117
20.03.2012IF118
20.03.2012IF119
20.03.2012IF120
20.03.2012IF121
20.03.2012IF131
20.03.2012IF176
20.03.2012IF206
21.03.2012IF110
22.03.2012IF157
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
L.nr.
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
5
7
9
11
13
1
3
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
Ref. utlegg binders/post-it,
0
3
Faktura 64489, 12934 IT
0
3
Faktura 81201553, 10160
0
3
Faktura 201214, 13097
0
3
Faktura 1204, 11817
0
3
Faktura 24, 12981 ROBERT
0
3
Ref. quizpremie, snøspader,
0
3
Faktura Ref. ranking Førde,
0
3
Ref. dommerhonorar, 12997
0
3
Ref. styremøte 21/2, 12832
0
3
Medl.kont/styremiddag/utsty
0
3
Faktura 4795, 13021 Active
0
3
Ref. utlegg Telemarkkurs,
0
3
Ref. utlegg Telemarkkurs,
0
3
Ref. walkie Talkie/batteri,
0
3
Ref. adg.kort, 13095 Baard
0
3
11210 Canon Norge AS,
0
3
13021 Active print og kopi
0
3
13038 Henrik Andersson
0
3
Faktura 81201842, 10160
0
3
Faktura 81201841, 10160
0
3
Faktura 81201202, 10160
0
3
Faktura 81201581, 10160
0
3
Faktura 81201427, 10160
0
3
Faktura 81201414, 10160
0
3
Faktura 81201372, 10160
0
3
Faktura 81201192, 10160
0
3
11047
0
3
Ref. turneringsavg., 13055
0
3
Fakt.86 Norgescup
0
3
Fakt 68 & 73, Oslostud. IK,
0
3
Ref. Forbundstinget, 12758
0
3
Ref. forbundstinget, 12958
0
3
Ref. dommerhonorar, 12344
0
3
Ref. dommerhonorar, 12022
0
3
Ref. dommerhonorar, 11376
0
3
Ref. dommerhonorar, 10681
0
3
Ref. dommerhonorar, 12989
0
3
Ref. dommerhonorar, 13054
0
3
Ref. dommerhonorar, 11677
0
3
Ref. OSI-avgift, 13093
0
3
Ref. dugnad, 13094 Anja
0
3
Ref. dommerhonorar, 13075
0
3
Ref. dommerhonorar, 12270
0
3
Faktura 047014037, 10991
0
3
Ref. vinterdugnad, 11156
0
3
Ref. dommerhonorar, 12279
0
3
Ref. pizza SM, 13061 Hans
0
3
Ref. dommerhonorar, 13062
0
3
Faktura 1002551, 10103
0
3
Ref. dommerhonorar, 13063
0
3
Fakt.86 Natrudstilrennet11
0
3
Faktura 9800875, 10488
0
3
Ref. Oslo-Tr.Heim, 10941
0
3
Faktura 50036, 12310
0
3
Faktura 2018, 11544
0
3
10471 Lars Kristian Hasle,
0
3
10681 Fredrik Stridh, Ref.
0
3
10681 Fredrik Stridh, Ref.
0
3
11376 Magnus Loe
0
3
11376 Magnus Loe
0
3
11677 Veronica Madsen,
0
3
11817 Studentidretten, SIO,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-54,00
-568,75
-59,00
-15 300,00
-1 200,00
-3 000,00
-708,50
-5 000,00
-1 948,50
-1 200,00
-10 668,72
-188,00
-231,50
-2 144,00
-577,00
-850,00
3 043,69
188,00
1 500,00
-41,00
-59,00
-47,00
-25,00
-92,00
-63,00
-42,00
-85,62
135,00
-1 050,00
-130,00
-620,00
-902,00
-576,75
-700,00
-450,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-300,00
-550,00
-317,50
-300,00
-2 399,06
-7 117,25
-1 262,00
-1 889,00
-1 830,00
-10 596,00
-2 309,00
-130,00
-534,00
-2 569,00
-5 000,00
-11 000,00
650,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
1 200,00
Akk. saldo
-123 213,70
-123 782,45
-123 841,45
-139 141,45
-140 341,45
-143 341,45
-144 049,95
-149 049,95
-150 998,45
-152 198,45
-162 867,17
-163 055,17
-163 286,67
-165 430,67
-166 007,67
-166 857,67
-163 813,98
-163 625,98
-162 125,98
-162 166,98
-162 225,98
-162 272,98
-162 297,98
-162 389,98
-162 452,98
-162 494,98
-162 580,60
-162 445,60
-163 495,60
-163 625,60
-164 245,60
-165 147,60
-165 724,35
-166 424,35
-166 874,35
-167 474,35
-168 074,35
-168 674,35
-169 274,35
-169 874,35
-170 174,35
-170 724,35
-171 041,85
-171 341,85
-173 740,91
-180 858,16
-182 120,16
-184 009,16
-185 839,16
-196 435,16
-198 744,16
-198 874,16
-199 408,16
-201 977,16
-206 977,16
-217 977,16
-217 327,16
-216 727,16
-216 127,16
-215 527,16
-214 927,16
-214 327,16
-213 127,16
Side 49
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012B136
23.03.2012IF179
23.03.2012IF200
23.03.2012IF212
26.03.2012B218
26.03.2012B218
26.03.2012IF180
26.03.2012IF182
L.nr.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
1
1
1
2
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
12344 Bodil Brokhaug, Ref.
0
3
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
3
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
3
12981 ROBERT
0
3
12989 Alexander Moufadil,
0
3
13029 Ingrid B Vangen, Ref.
0
3
13029 Ingrid B Vangen, Ref.
0
3
13054 Morten Kristiansen,
0
3
13055 Anilton P. Delgado,
0
3
13056 Spiskammerset
0
3
10103 Oslo Sportslager
0
3
12138 Martin K. Tvete, Ref.
0
3
12279 Hege W. Johansen,
0
3
12279 Hege W. Johansen,
0
3
12310 Chateau Neuf
0
3
12379 Sigmund Marius
0
3
12513 Åse Jorun Holthe,
0
3
12621 Åsmund Solberg
0
3
12734 Kari-Anne Myrum
0
3
12782 Lise Madeleine
0
3
12792 Kristin Wickstrøm,
0
3
12798 Vegard Aasland
0
3
12873 Jan Kenneth
0
3
12941 Lars Tveit
0
3
12984 Lasse Becher, Ref.
0
3
12985 Kamelia Javadi, Ref.
0
3
13003 Espen Harbitz, Ref.
0
3
13037 Kim Andre Olaussen,
0
3
13057 Anni Saberniak, Ref.
0
3
13058 Jhonne Anderson
0
3
13059 Hanne Bergheim,
0
3
13060 Ida Røisgård
0
3
13061 Hans Gjesme, Ref.
0
3
13062 Herman Winsnes
0
3
13063 Sass Tobias, Ref.
0
3
11485 Rustad IL
0
3
11685 Sørkedalens
0
3
11817 Studentidretten, SIO,
0
3
12375 Per Øyvind
0
3
12580 Heidi Ramstad
0
3
12718 Christer T Tronsmed,
0
3
12727 Undis Ellevog, Ref.
0
3
12762 Eldbjørg D. Moxnes,
0
3
12772 Kjersti Rekdal Skåre,
0
3
12785 Ida Næss Høvik, Ref.
0
3
12855 Maren Thomasgaard,
0
3
12898 Lillomarka Ski,
0
3
12926 Manjeet Singh, Ref.
0
3
12997 Anne Landa, Ref.
0
3
13064 Stine Karen
0
3
13065 Kari Guderud, Ref
0
3
13066 NES Skianlegg,
0
3
13067 Søre Ål IL, Fakt.86
0
3
13068 Aruna Eide Skingen,
0
3
13069 Amalie Stang, Ref.
0
3
13070 Patrik Persson, Ref.
0
3
Faktura 13162, 12443
0
3
Faktura 22588, 11836
0
3
Faktura 1489, 13101
0
3
12118 Oslo kommune avd.
0
3
12118 Oslo kommune avd.
0
3
Ref. utlegg posten, 12928
0
3
Ref. dommerhomorar,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
700,00
600,00
450,00
3 000,00
600,00
750,00
49,00
600,00
1 050,00
3 964,15
10 596,00
425,00
1 544,00
1 262,00
5 000,00
425,00
799,00
425,00
425,00
425,00
1 464,93
2 144,00
1 300,00
231,50
425,00
425,00
425,00
577,00
503,90
425,00
425,00
425,00
1 889,00
1 830,00
2 309,00
1 170,00
620,00
1 625,00
1 317,30
800,00
3 229,50
9 727,00
800,00
54,00
5 000,00
800,00
130,00
3 528,00
1 948,50
800,00
800,00
130,00
130,00
600,00
400,00
700,00
-53 000,00
-1 110,00
-4 000,00
1 163,00
5 708,00
-768,00
-1 041,00
Akk. saldo
-212 427,16
-211 827,16
-211 377,16
-208 377,16
-207 777,16
-207 027,16
-206 978,16
-206 378,16
-205 328,16
-201 364,01
-190 768,01
-190 343,01
-188 799,01
-187 537,01
-182 537,01
-182 112,01
-181 313,01
-180 888,01
-180 463,01
-180 038,01
-178 573,08
-176 429,08
-175 129,08
-174 897,58
-174 472,58
-174 047,58
-173 622,58
-173 045,58
-172 541,68
-172 116,68
-171 691,68
-171 266,68
-169 377,68
-167 547,68
-165 238,68
-164 068,68
-163 448,68
-161 823,68
-160 506,38
-159 706,38
-156 476,88
-146 749,88
-145 949,88
-145 895,88
-140 895,88
-140 095,88
-139 965,88
-136 437,88
-134 489,38
-133 689,38
-132 889,38
-132 759,38
-132 629,38
-132 029,38
-131 629,38
-130 929,38
-183 929,38
-185 039,38
-189 039,38
-187 876,38
-182 168,38
-182 936,38
-183 977,38
Side 50
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
26.03.2012IF182
27.03.2012IF183
27.03.2012IF184
27.03.2012IF204
27.03.2012IF270
29.03.2012IF194
29.03.2012IF196
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
L.nr.
4
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
Ref. dommerhonorar, 12637
0
3
Faktura 4802, 13021 Active
0
3
Ref. bowling/pizza 13/3,
0
3
Ref. Oslo-Tr.Heim, 13099
0
3
Ref. vaffelutstyr/vaffeltilbud,
0
3
Ref. dommerutstyr, 12914
0
3
Faktura 5010, 10558 Bull
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10160 Studentkafeene AS,
0
3
10488 Opplysningsvesenets
0
3
10991 Hafslund strøm AS,
0
3
11104 Norges
0
3
11115 Håkon Dreyer Sæter,
0
3
11156 Oddbjørn Overskott,
0
3
11348 Bilkollektivet BA,
0
3
11544 SalsAmor v/ Walter
0
3
11602 Niscayah AS (tidl.
0
3
11817 Studentidretten, SIO,
0
3
12060 Magnus Aaasrum,
0
3
12270 Jan Sæbø, Ref.
0
3
12276 Andreas Løvstad,
0
3
12332 Nitter AS (tidl.
0
3
12423 Hans Christian
0
3
12464 Anita Olsen, Ref.
0
3
12637 Camilla Aasgaard,
0
3
12641 Håkon Greve, Ref.
0
3
12664 Håvard Svenning
0
3
12670 Vilde Selvig, Ref.
0
3
12674 Håkon Erikson, Ref.
0
3
12709 Bjørn Bakko, Ref.
0
3
12758 Alexander Bøe, Ref.
0
3
12766 CopyCat AS, 171682
0
3
12797 Marianne Austheim,
0
3
12832 Carole Anne Letellier,
0
3
12857 Miriam Søgnen
0
3
12871 HERTZBERG
0
3
12928 Jenny H. Eriksen,
0
3
12934 IT PAYS AS, 64489
0
3
12958 Ina Brodahl, Ref.
0
3
12942 Birte Sundsdal, Ref.
0
3
12946 Gass- og
0
3
12964 Anne Marie
0
3
12993 Aleksander Bergli
0
3
12993 Aleksander Bergli
0
3
13071 Erlend Mæland, Ref.
0
3
13072 Fanny Jervell Hult,
0
3
13073 Marlene T S Iversen,
0
3
13074 Halvar Ekeland, Ref.
0
3
13075 Siri Idland, Ref.
0
3
13075 Siri Idland, Ref.
0
3
13075 Siri Idland, Ref.
0
3
13076 Terese Hjertaker,
0
3
13077 Anne-Marit
0
3
13078 Pernille Neple, Ref.
0
3
13079 Susanne Sæveland,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-1 744,88
-1 125,00
-5 970,00
-240,00
-206,70
-67,50
-20 908,20
99,00
92,00
85,62
63,00
59,00
59,00
47,00
42,00
41,00
25,00
534,00
2 399,06
2 400,00
3 595,00
7 117,25
150,00
11 000,00
1 746,00
250,00
250,00
300,00
900,00
34 245,32
587,50
400,00
1 744,88
611,00
900,00
600,00
1 050,50
1 368,00
902,00
998,00
360,00
1 200,00
600,00
2 020,50
768,00
568,75
576,75
1 100,00
858,00
2 100,00
1 041,00
1 036,00
1 200,00
700,00
1 100,00
1 100,00
776,67
400,00
317,50
600,00
400,00
600,00
700,00
Akk. saldo
-185 722,26
-186 847,26
-192 817,26
-193 057,26
-193 263,96
-193 331,46
-214 239,66
-214 140,66
-214 048,66
-213 963,04
-213 900,04
-213 841,04
-213 782,04
-213 735,04
-213 693,04
-213 652,04
-213 627,04
-213 093,04
-210 693,98
-208 293,98
-204 698,98
-197 581,73
-197 431,73
-186 431,73
-184 685,73
-184 435,73
-184 185,73
-183 885,73
-182 985,73
-148 740,41
-148 152,91
-147 752,91
-146 008,03
-145 397,03
-144 497,03
-143 897,03
-142 846,53
-141 478,53
-140 576,53
-139 578,53
-139 218,53
-138 018,53
-137 418,53
-135 398,03
-134 630,03
-134 061,28
-133 484,53
-132 384,53
-131 526,53
-129 426,53
-128 385,53
-127 349,53
-126 149,53
-125 449,53
-124 349,53
-123 249,53
-122 472,86
-122 072,86
-121 755,36
-121 155,36
-120 755,36
-120 155,36
-119 455,36
Side 51
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012B138
30.03.2012IF195
30.03.2012IF199
30.03.2012IF215
30.03.2012IF221
31.03.2012IF241
05.03.2012IF178
30.03.2012IF209
01.04.2012IF201
01.04.2012IF202
02.04.2012IF203
02.04.2012IF222
04.04.2012B141
04.04.2012B241
10.04.2012B140
10.04.2012IF185
10.04.2012IF185
10.04.2012IF188
10.04.2012IF189
10.04.2012IF190
10.04.2012IF191
10.04.2012IF192
10.04.2012IF208
10.04.2012IF208
10.04.2012IF226
10.04.2012IF227
10.04.2012IF228
10.04.2012IF229
10.04.2012IF230
10.04.2012IF231
10.04.2012IF232
10.04.2012IF233
10.04.2012IF242
10.04.2012IF342
11.04.2012IF198
12.04.2012IF197
12.04.2012IF205
12.04.2012IF245
13.04.2012B243
13.04.2012IF219
13.04.2012IF225
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
L.nr.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
13080 Catharina
0
3
13081 Sara Doolittle-Llanos,
0
3
13082 Karen Strand, Ref.
0
3
13083 Sydney Krell, Ref.
0
3
13084 Trond Lerberg, Ref.
0
3
13085 Anne Maren Aabø,
0
3
13086 Mareike Trunk, Ref.
0
3
13087 Luis Espinoza, Ref.
0
3
13088 Elma Bahonjic, Ref.
0
3
13089 Oda Hveem, Ref.
0
3
13090 Aleksander Eidsvåg,
0
3
13091 Teresa Dixon, Ref.
0
3
13092 Aina Rødal, Ref.
0
3
13093 Hanne Siri Idsøe,
0
3
13094 Anja Tiedtke
0
3
13095 Baard Erik Larsen,
0
3
13097 Diomion Sportsutstyr,
0
3
Faktura 110502, 10370
0
3
Vinteren 2011-2012, 12241
0
3
Faktura 1002643, 10103
0
3
Faktura 12-0015, 13104
0
3
Faktura 975937, 11246
0
4
Faktura 90623410, 11602
0
4
Faktura 2467, 11916 Abile
0
4
Faktura 22798, 11836
0
4
Faktura 22759, 11836
0
4
Faktura 2001, 12014 Latin
0
4
Faktura 502646, 10370
0
4
11237 Ingrid Kraakmo, Ref.
0
4
13094 Anja Tiedtke
0
4
12443 Norges
0
4
Faktura 10309, 12603
0
4
Faktura 1210, 11817
0
4
Ref. skredkurs, 13098
0
4
Faktura 1068, 10476
0
4
Faktura 204-12, 10093
0
4
Ref. snøhuletur
0
4
Faktura 1002419, 10071
0
4
Faktura 2640, 12750
0
4
Faktura 2645, 12750
0
4
Faktura 81201890, 10160
0
4
Faktura 81201987, 10160
0
4
Faktura 81201992, 10160
0
4
Faktura 81202278, 10160
0
4
Faktura 81202354, 10160
0
4
Faktura 81202356, 10160
0
4
Faktura 81202359, 10160
0
4
Faktura 81202364, 10160
0
4
Faktura 23076, 11836
0
4
Ref.
0
4
Faktura 205-12, 10093
0
4
Fakt.349 Oslostudentenes
0
4
Ref. mat til HS møte 11/4,
0
4
Faktura 047382545, 10991
0
4
11207 SIO
0
4
Faktura 502645, 10370
0
4
Ref. visittkort, 12958 Ina
0
4
10071 Allkopi AS, 1002419
0
4
10093 Boreas reiser as,
0
4
10093 Boreas reiser as,
0
4
10370 Norges
0
4
10476 Myrland Turist og
0
4
10558 Bull Ski og Kajakk
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
750,00
1 250,00
400,00
1 000,00
350,00
400,00
300,00
400,00
900,00
1 029,50
917,00
1 000,00
700,00
300,00
550,00
850,00
15 300,00
-300,00
-5 600,00
-3 310,00
-260,00
-140,00
-1 746,00
-3 750,00
-1 465,00
-3 680,00
-3 300,00
-3 780,00
700,00
-550,00
53 000,00
-9 750,00
-4 650,00
-1 159,00
-12 200,00
-16 632,00
-1 000,00
-1 331,25
-5 500,00
10,00
-71,00
-72,16
-56,00
-56,00
-11,00
-28,00
-45,00
-82,00
-735,00
-1 870,30
-15 336,00
-115,00
-134,91
-2 909,91
-13 488,00
-7 800,00
-769,00
1 331,25
16 632,00
15 336,00
300,00
12 200,00
20 908,20
Akk. saldo
-118 705,36
-117 455,36
-117 055,36
-116 055,36
-115 705,36
-115 305,36
-115 005,36
-114 605,36
-113 705,36
-112 675,86
-111 758,86
-110 758,86
-110 058,86
-109 758,86
-109 208,86
-108 358,86
-93 058,86
-93 358,86
-98 958,86
-102 268,86
-102 528,86
-102 668,86
-104 414,86
-108 164,86
-109 629,86
-113 309,86
-116 609,86
-120 389,86
-119 689,86
-120 239,86
-67 239,86
-76 989,86
-81 639,86
-82 798,86
-94 998,86
-111 630,86
-112 630,86
-113 962,11
-119 462,11
-119 452,11
-119 523,11
-119 595,27
-119 651,27
-119 707,27
-119 718,27
-119 746,27
-119 791,27
-119 873,27
-120 608,27
-122 478,57
-137 814,57
-137 929,57
-138 064,48
-140 974,39
-154 462,39
-162 262,39
-163 031,39
-161 700,14
-145 068,14
-129 732,14
-129 432,14
-117 232,14
-96 323,94
Side 52
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012B209
16.04.2012IF210
16.04.2012IF210
16.04.2012IF211
16.04.2012IF214
16.04.2012IF216
16.04.2012IF220
16.04.2012IF244
16.04.2012IF266
17.04.2012IF223
17.04.2012IF224
17.04.2012IF236
18.04.2012IF213
18.04.2012IF217
18.04.2012IF218
18.04.2012IF246
18.04.2012IF255
19.04.2012IF237
19.04.2012IF240
19.04.2012IF252
20.04.2012B265
20.04.2012IF243
20.04.2012IF247
20.04.2012IF301
20.04.2012IF302
22.04.2012IF235
22.04.2012IF238
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012B262
23.04.2012IF234
23.04.2012IF234
23.04.2012IF234
23.04.2012IF234
23.04.2012IF239
L.nr.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
3
5
7
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
4
10941 Chiu Wai Mickeyip,
0
4
11475 Junjie Cao,
0
4
11836 Fue.no (Oceanic
0
4
11836 Fue.no (Oceanic
0
4
11836 Fue.no (Oceanic
0
4
12014 Latin Room, 2001
0
4
12603 Basketball Store Ltd,
0
4
12711 Bjerke IL Ski,
0
4
12872 Justin Griffin, Ref.
0
4
12884 Johannes Østensjø,
0
4
12884 Johannes Østensjø,
0
4
12899 Kaja Østvang, Ref.
0
4
12914 Are Burheim, Ref.
0
4
12958 Ina Brodahl, Ref. mat
0
4
13021 Active print og kopi
0
4
13098 Emma Myrseth, Ref.
0
4
13099 Åsmund R. Sæbøe,
0
4
Ref. dommerhonorar, 10471
0
4
ref. dommerhonorar, 12022
0
4
Ref. Cageball, 13100 Jon T
0
4
Ref. dommerhonorar, 13013
0
4
Faktura 1208, 11817
0
4
Fakt.19, Nordrerennet12,
0
4
Faktura 81201163, 11817
0
4
Fakt1046, Vestfold 2d, OSI,
0
4
Ref. årsmøte nov 2011,
0
4
Klubbmedl.skap 18medl
0
4
Faktura 50 stk kart
0
4
Ref. dommerhonorar, 13102
0
4
Ref. dommerhonorar, 12800
0
4
Ref. IM Gensere, 12799
0
4
Faktura 9373, 12571
0
4
Ref. dommerhonorar, 13048
0
4
Ref.24-5, 10278 Lillomarka
0
4
Faktura 252, 13107 Hveem
0
4
Ref. hengelåser & bolter,
0
4
12241 Dr Scient Øivind
0
4
Ref. el.tape, 12923 Jonas B.
0
4
Faktura 400797, 12966
0
4
Faktura 5979062, 12118
0
4
Faktura 6003932, 12118
0
4
Faktura 1211, 11817
0
4
Fakt.nr.180223, Oslostud.
0
4
10370 Norges
0
4
10370 Norges
0
4
10471 Lars Kristian Hasle,
0
4
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
4
12423 Hans Christian
0
4
12799 Mats Kristoffersen,
0
4
12800 Mina Østbye, Ref.
0
4
12806 Stovner Doce Pares
0
4
12958 Ina Brodahl, Ref.
0
4
13013 Tobias Sass, Ref.
0
4
13100 Jon T Kristiansen,
0
4
13101 Cageball Nydalen
0
4
13102 Emilie Lamvik, Ref.
0
4
13103 Nordre Sande IL,
0
4
13104 Bækkelagets
0
4
Faktura Ref styremøte
0
4
Ref. gave til instruktører,
0
4
Matteavgift 7 pers OSI
0
4
Ref. flyers, 12823 Torgeir
0
4
Faktura 258, 13106 Hiep Vo
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
2 569,00
10 668,72
3 680,00
1 465,00
1 110,00
3 300,00
9 750,00
115,00
350,00
1 000,00
708,50
5 970,00
67,50
134,91
1 125,00
1 159,00
240,00
-600,00
-600,00
-2 000,00
-1 180,00
-8 052,00
-120,00
-3 689,89
-520,00
-738,00
-2 100,00
-1 200,00
-758,00
-1 010,00
-6 477,50
-4 902,00
-1 068,50
-1 200,00
-1 500,00
-414,00
5 600,00
-71,40
-2 089,00
-5 728,00
-1 183,00
-6 650,00
-160,00
7 800,00
3 780,00
600,00
600,00
738,00
6 477,50
1 010,00
2 100,00
769,00
1 180,00
2 000,00
4 000,00
758,00
120,00
260,00
-258,00
-710,00
-350,00
-387,50
-1 344,00
Akk. saldo
-93 754,94
-83 086,22
-79 406,22
-77 941,22
-76 831,22
-73 531,22
-63 781,22
-63 666,22
-63 316,22
-62 316,22
-61 607,72
-55 637,72
-55 570,22
-55 435,31
-54 310,31
-53 151,31
-52 911,31
-53 511,31
-54 111,31
-56 111,31
-57 291,31
-65 343,31
-65 463,31
-69 153,20
-69 673,20
-70 411,20
-72 511,20
-73 711,20
-74 469,20
-75 479,20
-81 956,70
-86 858,70
-87 927,20
-89 127,20
-90 627,20
-91 041,20
-85 441,20
-85 512,60
-87 601,60
-93 329,60
-94 512,60
-101 162,60
-101 322,60
-93 522,60
-89 742,60
-89 142,60
-88 542,60
-87 804,60
-81 327,10
-80 317,10
-78 217,10
-77 448,10
-76 268,10
-74 268,10
-70 268,10
-69 510,10
-69 390,10
-69 130,10
-69 388,10
-70 098,10
-70 448,10
-70 835,60
-72 179,60
Side 53
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
23.04.2012IF248
23.04.2012IF249
23.04.2012IF250
23.04.2012IF250
23.04.2012IF251
23.04.2012IF253
23.04.2012IF254
23.04.2012IF289
23.04.2012IF296
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012B264
24.04.2012IF258
24.04.2012IF273
25.04.2012B263
25.04.2012B263
26.04.2012IF256
26.04.2012IF257
26.04.2012IF267
26.04.2012IF268
26.04.2012IF268
26.04.2012IF281
27.04.2012B275
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012B278
27.04.2012IF265
27.04.2012IF331
28.04.2012IF292
30.04.2012B284
30.04.2012B284
30.04.2012IF259
30.04.2012IF260
30.04.2012IF261
30.04.2012IF262
30.04.2012IF263
30.04.2012IF264
30.04.2012IF269
30.04.2012IF272
30.04.2012IF291
30.04.2012IF463
24.04.2012IF271
L.nr.
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
4
Faktura 1100, 11007 NVBF
0
4
Faktura 1207, 11817
0
4
Faktura 1458, 11007 NVBF
0
4
Faktura 1459, 11007 NVBF
0
4
Faktura 5931, 12164
0
4
ref. pizza Bayer-cup, 12926
0
4
Ref. dommerhonorar, 12637
0
4
Ref Sentrumsløpet, 12962
0
4
Ref. styremøte 11.apr,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
10160 Studentkafeene AS,
0
4
Ref. IM Cup, 12533 Linnea
0
4
Faktura 81202987, 10160
0
4
11817 Studentidretten, SIO,
0
4
11817 Studentidretten, SIO,
0
4
Ref. dommerhonorar, 13026
0
4
Ref. dommerhonorar, 11911
0
4
Ref. sesongavslutning,
0
4
Faktura 12471, 12850
0
4
Ref. km-godtgj & mat,
0
4
Ref Rusiate Rogoyava
0
4
13094 Anja Tiedtke
0
4
11916 Abile AS, 2467
0
4
12750 Lapoint Travels AS,
0
4
10295 Nydalens Skiklubb
0
4
11007 NVBF Region Øst,
0
4
11148 Tenshinkan
0
4
11817 Studentidretten, SIO,
0
4
11817 Studentidretten, SIO,
0
4
11836 Fue.no (Oceanic
0
4
12094 Liv R. Kolås, Ref.
0
4
12164 Mikasport AS, 5931
0
4
12336 Tyr Steffensen, Ref
0
4
12637 Camilla Aasgaard,
0
4
12823 Torgeir Hoffmann,
0
4
12923 Jonas B. Sundet,
0
4
12926 Manjeet Singh, Ref.
0
4
13048 Vijay
0
4
13090 Aleksander Eidsvåg,
0
4
13105 IL Holeværingen,
0
4
13106 Hiep Vo Mon ANS,
0
4
Ref. kjøretillatelse, 10232
0
4
Faktura Ref. 24-10. OSI
0
4
Faktura 22, 13113 Northern
0
4
10103 Oslo Sportslager
0
4
10991 Hafslund strøm AS,
0
4
Faktura 1002666, 10103
0
4
Ref. pokaler Berg Sport AS,
0
4
Faktura Ref. frukt under IM,
0
4
Ref. IM, 13110 Therese
0
4
Ref. IM, 13032 Thea
0
4
Faktura 1221, 11817
0
4
Faktura 211646, 10200
0
4
Faktura 22550328, 12725
0
4
Ref. styremøte 26.apr,
0
4
Faktura Løp, 13112 Cecilie
0
5
Faktura 1404, 11007 NVBF
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-7 059,00
-7 200,00
-9 200,00
-1 200,00
-3 360,00
-4 785,00
-586,50
-334,86
-858,00
82,00
72,16
71,00
56,00
56,00
45,00
28,00
11,00
-163,00
-65,09
4 650,00
8 052,00
-2 200,00
-350,00
-2 067,00
-3 850,00
-1 012,13
-2 000,00
550,00
3 750,00
5 490,00
1 200,00
7 059,00
350,00
7 200,00
6 650,00
735,00
710,00
3 360,00
258,00
586,50
387,50
71,40
4 785,00
1 068,50
414,00
160,00
1 344,00
-150,00
-1 952,50
-10 000,00
3 310,00
2 909,91
-1 328,00
-713,00
-246,24
-3 640,50
-2 687,00
-14 103,00
-6 630,00
-348,00
-149,70
-320,00
-1 750,00
Akk. saldo
-79 238,60
-86 438,60
-95 638,60
-96 838,60
-100 198,60
-104 983,60
-105 570,10
-105 904,96
-106 762,96
-106 680,96
-106 608,80
-106 537,80
-106 481,80
-106 425,80
-106 380,80
-106 352,80
-106 341,80
-106 504,80
-106 569,89
-101 919,89
-93 867,89
-96 067,89
-96 417,89
-98 484,89
-102 334,89
-103 347,02
-105 347,02
-104 797,02
-101 047,02
-95 557,02
-94 357,02
-87 298,02
-86 948,02
-79 748,02
-73 098,02
-72 363,02
-71 653,02
-68 293,02
-68 035,02
-67 448,52
-67 061,02
-66 989,62
-62 204,62
-61 136,12
-60 722,12
-60 562,12
-59 218,12
-59 368,12
-61 320,62
-71 320,62
-68 010,62
-65 100,71
-66 428,71
-67 141,71
-67 387,95
-71 028,45
-73 715,45
-87 818,45
-94 448,45
-94 796,45
-94 946,15
-95 266,15
-97 016,15
Side 54
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.05.2012IF276
01.05.2012IF277
01.05.2012IF277
01.05.2012IF277
01.05.2012IF277
01.05.2012IF762
02.05.2012B282
02.05.2012IF286
02.05.2012IF297
02.05.2012IF304
02.05.2012IF306
04.05.2012B283
04.05.2012B283
04.05.2012IF290
04.05.2012IF290
04.05.2012IF310
04.05.2012IF329
04.05.2012IF355
04.05.2012IF357
04.05.2012IF358
04.05.2012IF359
04.05.2012IF360
04.05.2012IF361
04.05.2012IF363
04.05.2012IF364
04.05.2012IF365
04.05.2012IF366
04.05.2012IF368
04.05.2012IF370
04.05.2012IF371
04.05.2012IF372
04.05.2012IF373
05.05.2012IF287
05.05.2012IF350
05.05.2012IF351
05.05.2012IF362
05.05.2012IF367
06.05.2012IF293
06.05.2012IF295
07.05.2012B281
07.05.2012B281
07.05.2012B281
07.05.2012IF278
07.05.2012IF279
07.05.2012IF279
07.05.2012IF279
07.05.2012IF280
07.05.2012IF288
07.05.2012IF294
07.05.2012IF313
07.05.2012IF339
07.05.2012IF349
08.05.2012IF274
08.05.2012IF275
08.05.2012IF282
08.05.2012IF283
08.05.2012IF284
08.05.2012IF285
08.05.2012IF298
08.05.2012IF298
08.05.2012IF303
09.05.2012IF299
09.05.2012IF353
L.nr.
1
1
3
5
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
SM i svømming, 12763 Tom
0
5
Ref. adg.kort, 12573 Markus
0
5
Faktura 6230, 10220 Oslo
0
5
Faktura 312202591, 11233
0
5
Ref. bevertning årsmøte
0
5
Faktura Dykkeutstyr, 12549
0
5
12571 Elektriker'n Majorstua
0
5
Ref. Oslo Indoor 13-15.apr,
0
5
Ref. premier turnering,
0
5
Ref. dommerhonorar, 13038
0
5
Faktura 5094183, 10988
0
5
12966 Malermester Buer
0
5
13107 Hveem Media, 252
0
5
Faktura 2373, 10002 Oslo
0
5
Faktura 2374, 10002 Oslo
0
5
Faktura 1223, 11817
0
5
Fakt.53, Smaaleneneløpet,
0
5
Ref. 2 løp, 11174 Dag
0
5
Faktura Ref. 4 løp, 12855
0
5
Ref. 2 løp, 13128 Espen
0
5
Ref. 4 løp, 13065 Kari
0
5
Ref 2 løp, 13129 Fidel
0
5
Ref 1 løp, 12923 Jonas B.
0
5
Ref 6 løp, 12324 Mari
0
5
Ref 2løp, 12910 Christine
0
5
Ref 4løp, 13064 Stine Karen
0
5
Ref 2løp, 12580 Heidi
0
5
Ref 1løp, 12735 Ida
0
5
Ref 2 løp, 13133 Elin Lajord
0
5
Ref 1løp, 13132 Knut
0
5
Ref 2løp, 13131 Liv
0
5
Ref 3løp, 13134 Joar Brørs
0
5
Ref. dommerhonorar, 13026
0
5
Faktura 43207, 11348
0
5
Ref. spesialtusjer, 12923
0
5
Ref. 3 løp, 13130 Sindre
0
5
Ref 4 løp, 12959 Alexander
0
5
Faktura 1976, 12545 Sande
0
5
Ref. Ula/Sandefjord, 12832
0
5
11007 NVBF Region Øst,
0
5
11007 NVBF Region Øst,
0
5
11817 Studentidretten, SIO,
0
5
Ref. isposer/sportstape,
0
5
Ref. promomaterial, 12823
0
5
Medl.kont. Vår12 &
0
5
Matteavg. 24.apr 6pers OSI,
0
5
Faktura 1214, 11817
0
5
Ref. dommerhonorar, 13027
0
5
Ref Stryn tur, 13018 Stine
0
5
Ref dommerhonorar, 13116
0
5
Ref. hengelås, 13090
0
5
Ref. spraymalin/tusj/teip,
0
5
Heiskort OSI Fjell, 11525
0
5
Faktura 246612, 11573
0
5
Faktura 1201, 12554 P T
0
5
Ref. Høydemeterhelg i
0
5
Ref styretur til Hvaler,
0
5
Faktura 1019731, 10071
0
5
Faktura 11, 12724 Salsa
0
5
Faktura 12.002, 11106 Tenk
0
5
Ref. påsketur, 13115 Ingrid
0
5
Ref. HS møte 9.mai, 12958
0
5
Faktura 5507325296011,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-31 673,50
-800,00
-1 500,00
-515,00
-850,00
-1 500,00
4 902,00
-1 200,00
-350,00
-2 250,00
-2 495,00
2 089,00
1 500,00
-450,00
-320,00
-500,00
-850,00
-465,00
-1 260,00
-790,00
-1 181,00
-437,00
-275,00
-1 100,00
-333,75
-1 595,00
-465,00
-235,00
-470,00
-365,00
-442,50
-556,00
-1 860,00
-5 945,00
-71,40
-940,00
-427,60
-11 000,00
-2 716,55
9 200,00
1 200,00
3 689,89
-191,50
-1 145,00
-2 420,00
-300,00
-1 200,00
-1 569,40
-5 365,94
-850,00
-169,00
-389,00
-21 600,00
-8 700,00
-3 350,00
-520,00
-900,00
-1 153,25
-5 700,00
-33 000,00
-1 000,00
-72,81
-290,01
Akk. saldo
-128 689,65
-129 489,65
-130 989,65
-131 504,65
-132 354,65
-133 854,65
-128 952,65
-130 152,65
-130 502,65
-132 752,65
-135 247,65
-133 158,65
-131 658,65
-132 108,65
-132 428,65
-132 928,65
-133 778,65
-134 243,65
-135 503,65
-136 293,65
-137 474,65
-137 911,65
-138 186,65
-139 286,65
-139 620,40
-141 215,40
-141 680,40
-141 915,40
-142 385,40
-142 750,40
-143 192,90
-143 748,90
-145 608,90
-151 553,90
-151 625,30
-152 565,30
-152 992,90
-163 992,90
-166 709,45
-157 509,45
-156 309,45
-152 619,56
-152 811,06
-153 956,06
-156 376,06
-156 676,06
-157 876,06
-159 445,46
-164 811,40
-165 661,40
-165 830,40
-166 219,40
-187 819,40
-196 519,40
-199 869,40
-200 389,40
-201 289,40
-202 442,65
-208 142,65
-241 142,65
-242 142,65
-242 215,46
-242 505,47
Side 55
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012B286
10.05.2012IF308
10.05.2012IF356
11.05.2012IF312
11.05.2012IF354
12.05.2012IF307
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012B287
14.05.2012IF311
14.05.2012IF314
14.05.2012IF315
14.05.2012IF316
14.05.2012IF323
L.nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
10160 Studentkafeene AS,
0
5
10200 Trimtex Sport AS,
0
5
10220 Oslo Svømmekrets,
0
5
10232 Øivind Due Trier,
0
5
10611 Larvik
0
5
11007 NVBF Region Øst,
0
5
11233 Bladet Norsk
0
5
11525 Hallingskarvet
0
5
11573 Norgesguidene AS,
0
5
11911 Øyann Vorkinn, Ref.
0
5
12533 Linnea Schumba,
0
5
12573 Markus Wächter,
0
5
12725 UPS of Norway Inc.,
0
5
12758 Alexander Bøe, Ref.
0
5
12763 Tom Fredrik
0
5
12763 Tom Fredrik
0
5
12787 Rik Wemmenhove,
0
5
12850 Nordseter Fjellstue
0
5
12855 Maren Thomasgaard,
0
5
13026 Michael Ingvar
0
5
13032 Thea Karoline
0
5
13109 Elisabeth Gjertsen,
0
5
13109 Elisabeth Gjertsen,
0
5
13110 Therese Barby, Ref.
0
5
Ref. hyttetur/vedsekker,
0
5
Faktura 5116, 10558 Bull
0
5
Faktura 237699, 11821
0
5
Faktura 047960788, 10991
0
5
Ref. Mix-turnering, 12022
0
5
10002 Oslo FriidrettSkrets,
0
5
10002 Oslo FriidrettSkrets,
0
5
10403 Oslo Aikidoklubb c/o
0
5
10988 Klubben a/s,
0
5
11106 Tenk Tango v/Allan
0
5
11147 Norges Aikido
0
5
11246 Domeneshop AS,
0
5
11817 Studentidretten, SIO,
0
5
12472 Gunn Camilla Stang,
0
5
12545 Sande Camping,
0
5
12554 P T Gamme
0
5
12641 Håkon Greve, Ref.
0
5
12798 Vegard Aasland
0
5
12823 Torgeir Hoffmann,
0
5
12832 Carole Anne Letellier,
0
5
12958 Ina Brodahl, Ref. HS
0
5
12962 Simen Enger, Ref
0
5
12978 Lars Sund, Ref
0
5
13018 Stine Weltzien, Ref
0
5
13026 Michael Ingvar
0
5
13027 David Richter Flaata,
0
5
13038 Henrik Andersson,
0
5
13055 Anilton P. Delgado,
0
5
13098 Emma Myrseth, Ref
0
5
13111 Sebastian K
0
5
13112 Cecilie R. Engblad,
0
5
13113 Northern Playground,
0
5
13114 Alexander Svensen,
0
5
13115 Ingrid Berre, Ref.
0
5
Ref dommerhonorar, 13100
0
5
Ref dommerhonorar, 13027
0
5
Ref dommerhonorar, 12927
0
5
Ref. genserinnkjøp, 12541
0
5
Faktura 1459, 13120 Rema
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
65,09
6 630,00
1 500,00
150,00
520,00
1 750,00
515,00
21 600,00
8 700,00
350,00
163,00
800,00
348,00
206,70
31 673,50
850,00
1 012,13
3 850,00
2 067,00
2 200,00
2 687,00
713,00
246,24
3 640,50
-2 120,17
-2 159,00
-16 921,00
-1 956,68
-1 897,00
450,00
320,00
300,00
2 495,00
33 000,00
2 420,00
140,00
1 200,00
269,00
11 000,00
3 350,00
350,00
520,00
1 145,00
2 716,55
72,81
334,86
2 000,00
5 365,94
1 860,00
1 569,40
2 250,00
1 200,00
900,00
191,50
149,70
10 000,00
858,00
1 000,00
-800,00
-350,00
-850,00
-500,00
-1 745,96
Akk. saldo
-242 440,38
-235 810,38
-234 310,38
-234 160,38
-233 640,38
-231 890,38
-231 375,38
-209 775,38
-201 075,38
-200 725,38
-200 562,38
-199 762,38
-199 414,38
-199 207,68
-167 534,18
-166 684,18
-165 672,05
-161 822,05
-159 755,05
-157 555,05
-154 868,05
-154 155,05
-153 908,81
-150 268,31
-152 388,48
-154 547,48
-171 468,48
-173 425,16
-175 322,16
-174 872,16
-174 552,16
-174 252,16
-171 757,16
-138 757,16
-136 337,16
-136 197,16
-134 997,16
-134 728,16
-123 728,16
-120 378,16
-120 028,16
-119 508,16
-118 363,16
-115 646,61
-115 573,80
-115 238,94
-113 238,94
-107 873,00
-106 013,00
-104 443,60
-102 193,60
-100 993,60
-100 093,60
-99 902,10
-99 752,40
-89 752,40
-88 894,40
-87 894,40
-88 694,40
-89 044,40
-89 894,40
-90 394,40
-92 140,36
Side 56
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
14.05.2012IF324
14.05.2012IF325
14.05.2012IF326
14.05.2012IF327
14.05.2012IF510
15.05.2012B326
15.05.2012B326
15.05.2012IF330
15.05.2012IF332
16.05.2012B324
16.05.2012IF335
16.05.2012IF748
16.05.2012IF748
18.05.2012IF321
18.05.2012IF352
19.05.2012IF328
19.05.2012IF333
20.05.2012IF867
21.05.2012B325
21.05.2012IF309
21.05.2012IF336
21.05.2012IF337
22.05.2012B336
22.05.2012IF317
22.05.2012IF344
22.05.2012IF460
23.05.2012B342
23.05.2012IF334
25.05.2012B344
25.05.2012B344
25.05.2012B344
29.05.2012IF318
29.05.2012IF319
29.05.2012IF320
29.05.2012IF322
29.05.2012IF343
29.05.2012IF345
29.05.2012IF345
29.05.2012IF345
29.05.2012IF348
29.05.2012IF369
30.05.2012B351
30.05.2012IF341
30.05.2012IF341
30.05.2012IF457
31.05.2012IF389
31.05.2012IF390
31.05.2012IF459
02.05.2012IF300
01.06.2012B330
01.06.2012IF409
01.06.2012IF410
01.06.2012IF411
01.06.2012IF412
04.06.2012IF377
04.06.2012IF391
04.06.2012IF398
04.06.2012IF399
04.06.2012IF400
04.06.2012IF402
05.06.2012IF338
05.06.2012IF338
05.06.2012IF388
L.nr.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
6
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
Faktura 102616, 13121 DJ
0
5
Faktura 81203236, 10160
0
5
Faktura 81203181, 10160
0
5
Faktura 1351, 13122
0
5
Faktura 400227952, 11210
0
5
10071 Allkopi AS, 1019731
0
5
12724 Salsa Alegre Yaiko
0
5
Faktura 1375, 10277
0
5
Faktura 1955, 11851 OTO 0
5
11817 Studentidretten, SIO,
0
5
Ref. dommerhonorar, 12669
0
5
Ref. bom/parkering apr-mai,
0
5
Faktura 55486, 11348
0
5
Faktura 2003, 13118 Stunt
0
5
Ref flytoget/bussbilletter,
0
5
Ref. hytte Nordsæter, 12580
0
5
Fakt.72, Lørdagskjappen,
0
5
Faktura 17464163, 10931
0
5
10103 Oslo Sportslager
0
5
Ref. startkontigenter NM,
0
5
Ref. NM-Finale dugnad,
0
5
Ref. drakter, domene,
0
5
10370 Norges
0
5
Ref dommerhonorar, 13117
0
5
Faktura 1216, 11817
0
5
Ref diverse løp, 12324 Mari
0
5
11369 Norges
0
5
Fakt.1, kundeid 273,
0
5
12865 PRO ISP ANS
0
5
12118 Oslo kommune avd.
0
5
12118 Oslo kommune avd.
0
5
Ref dommerhonorar, 13026
0
5
Ref dommerhonorar, 12860
0
5
Ref. dommerutstyr, 12914
0
5
Ref. jentekveld på Dolly,
0
5
Faktura 2004, 13126 Latin
0
5
Faktura 107, 12911
0
5
Faktura 3511, 10142
0
5
Ref. medl.skap, 12723
0
5
Faktura 502647, 10370
0
5
Faktura 1546, 11007 NVBF
0
5
13122 Vertskapet Budor AS
0
5
Faktura 10041, 13000
0
5
Ref. Spotify, 12734
0
5
Ref Josten på langs, 12884
0
5
Faktura 110779, 10370
0
5
Ref. styremøte 10.apr,
0
5
Ref HK Bankett, 13112
0
6
Faktura 505249, 10978 DnB
0
6
10978 DnB NOR Finans
0
6
Faktura 81203537, 10160
0
6
Faktura 81203282, 10160
0
6
Faktura 81203393, 10160
0
6
Faktura 81203394, 10160
0
6
Ref. overnatting/mat
0
6
Faktura O-løp P6-2012,
0
6
Ref. trenermiddag, 12797
0
6
Ref. rankingturnering,
0
6
Ref. underholdning julebord,
0
6
Ref. middag Ina & Erik,
0
6
Faktura 1213, 11817
0
6
Ref. søppelposer ifb SM,
0
6
Ref. skjenkebevilgning,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-3 455,00
-47 190,00
-1 500,00
-3 900,00
-2 630,06
1 153,25
5 700,00
-1 500,00
-650,00
14 103,00
-2 514,00
-315,00
-10 338,60
-5 200,00
-240,00
-2 295,00
-680,00
-244,00
1 328,00
-300,00
-900,00
-558,60
6 300,00
-2 450,00
-1 200,00
-925,00
31 000,00
-780,00
811,25
5 728,00
1 183,00
-2 115,00
-1 714,00
-471,00
-522,00
-5 000,00
-10 000,00
-4 500,00
-425,00
-6 300,00
-2 000,00
3 900,00
-5 853,00
-728,00
-802,60
-350,00
-368,25
-133,13
-6 153,75
6 153,75
-35,31
-28,00
-43,33
-40,00
-1 878,00
-2 057,00
-2 250,00
-10 000,00
-1 800,00
-878,00
-2 000,00
-19,90
-560,00
Akk. saldo
-95 595,36
-142 785,36
-144 285,36
-148 185,36
-150 815,42
-149 662,17
-143 962,17
-145 462,17
-146 112,17
-132 009,17
-134 523,17
-134 838,17
-145 176,77
-150 376,77
-150 616,77
-152 911,77
-153 591,77
-153 835,77
-152 507,77
-152 807,77
-153 707,77
-154 266,37
-147 966,37
-150 416,37
-151 616,37
-152 541,37
-121 541,37
-122 321,37
-121 510,12
-115 782,12
-114 599,12
-116 714,12
-118 428,12
-118 899,12
-119 421,12
-124 421,12
-134 421,12
-138 921,12
-139 346,12
-145 646,12
-147 646,12
-143 746,12
-149 599,12
-150 327,12
-151 129,72
-151 479,72
-151 847,97
-151 981,10
-158 134,85
-151 981,10
-152 016,41
-152 044,41
-152 087,74
-152 127,74
-154 005,74
-156 062,74
-158 312,74
-168 312,74
-170 112,74
-170 990,74
-172 990,74
-173 010,64
-173 570,64
Side 57
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
05.06.2012IF401
06.06.2012IF378
06.06.2012IF383
06.06.2012IF470
07.06.2012IF384
08.06.2012IF469
11.06.2012IF375
11.06.2012IF393
11.06.2012IF407
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012B335
12.06.2012IF347
12.06.2012IF374
12.06.2012IF379
12.06.2012IF380
12.06.2012IF381
12.06.2012IF382
12.06.2012IF397
13.06.2012IF385
13.06.2012IF386
13.06.2012IF386
13.06.2012IF387
13.06.2012IF394
13.06.2012IF396
13.06.2012IF405
13.06.2012IF406
14.06.2012IF404
14.06.2012IF533
15.06.2012IF376
15.06.2012IF392
15.06.2012IF395
15.06.2012IF403
15.06.2012IF403
15.06.2012IF626
20.06.2012B639
L.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
6
Ref. opphold på
0
6
Ref kopiering av nøkler,
0
6
Ref. dommerhonorar, 13027
0
6
Faktura 2012/13, 11909
0
6
Ref. IM Utlegg, 12420
0
6
Ref avslutningsturnering,
0
6
Ref. trenermøte 11.jun,
0
6
Fakt 273, 10338 Ringerike
0
6
Faktura 048381490, 10991
0
6
10160 Studentkafeene AS,
0
6
10160 Studentkafeene AS,
0
6
11475 Junjie Cao, Ref.
0
6
11817 Studentidretten, SIO,
0
6
11821 Torshov Sport
0
6
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
6
12541 Kristin Paulsen, Ref.
0
6
12860 Askild Berg
0
6
12914 Are Burheim, Ref.
0
6
12927 Sverre Lillelien, Ref
0
6
13026 Michael Ingvar
0
6
13027 David Richter Flaata,
0
6
13031 Jonas Andreassen,
0
6
13100 Jon T Kristiansen,
0
6
13116 Lina Enoksen, Ref
0
6
13117 Ida Bø, Ref
0
6
13118 Stunt Squad AS,
0
6
13119 Kirsten E.
0
6
13120 Rema 1000 Vindern,
0
6
13121 DJ Booking Norge
0
6
10226 Kolbotn & Skimt OL,
0
6
10277 Akershus og Oslo
0
6
10278 Lillomarka O-lag,
0
6
11204 OK Moss, Fakt.72,
0
6
11581 Smaaleneløpet, Indre
0
6
11851 OTO 0
6
12580 Heidi Ramstad
0
6
12669 Ole Johan Ljosland,
0
6
13124 Ambrina Shaikh, Ref.
0
6
13123 Anette Lien, Ref.
0
6
Faktura 2019, 11544
0
6
Ref. tur til Stryn, 11879
0
6
Ref. leiebil Stryn, 12832
0
6
Ref. premier fjellmøtequiz,
0
6
Faktura 799, 11074 Klatring
0
6
Ref. telemarkskurs/Orreleik,
0
6
Ref. tur BØ, 13018 Stine
0
6
Ref. sesongavslutningsfest,
0
6
Faktura 25911, 11311 NHF
0
6
Faktura 25989, 11311 NHF
0
6
Ref nye høytalere, 12226
0
6
Kartkjøp, 6.jun 12, OSI,
0
6
Faktura Fakt.55 Knut V
0
6
Faktura 55023742921,
0
6
Faktura 2454, 13140 KX
0
6
Faktura 10131, 13139 Aqua
0
6
Faktura 81201176, 11817
0
6
Ref. uttak til kontantkassa,
0
6
Fakt43, 140 & 245. OSI,
0
6
Ref. Sommerfest, 12472
0
6
Ref. årsmøte 8/3, 12834
0
6
Ref. årsmøte 8/3, 12138
0
6
Faktura Follaturen, 13135
0
6
10931 Nordea Bank Norge
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
-1 295,00
-205,00
-800,00
-2 500,00
-20 577,50
-234,20
-747,00
-330,00
-1 271,46
47 190,00
1 500,00
300,00
500,00
16 921,00
1 897,00
500,00
1 714,00
471,00
850,00
2 115,00
350,00
2 120,17
800,00
850,00
2 450,00
5 200,00
522,00
1 745,96
3 455,00
780,00
1 500,00
1 952,50
680,00
850,00
650,00
2 295,00
2 514,00
558,60
900,00
-11 000,00
-4 589,48
-3 512,93
-104,80
-19 800,00
-2 321,00
-2 719,80
-1 181,75
-3 843,00
-16 000,00
-4 841,00
-2 200,00
-1 440,00
-120,60
-36 562,50
-10 637,00
-55 800,00
-2 045,00
-5 700,00
-429,48
-112,20
-113,50
-138,00
244,00
Akk. saldo
-174 865,64
-175 070,64
-175 870,64
-178 370,64
-198 948,14
-199 182,34
-199 929,34
-200 259,34
-201 530,80
-154 340,80
-152 840,80
-152 540,80
-152 040,80
-135 119,80
-133 222,80
-132 722,80
-131 008,80
-130 537,80
-129 687,80
-127 572,80
-127 222,80
-125 102,63
-124 302,63
-123 452,63
-121 002,63
-115 802,63
-115 280,63
-113 534,67
-110 079,67
-109 299,67
-107 799,67
-105 847,17
-105 167,17
-104 317,17
-103 667,17
-101 372,17
-98 858,17
-98 299,57
-97 399,57
-108 399,57
-112 989,05
-116 501,98
-116 606,78
-136 406,78
-138 727,78
-141 447,58
-142 629,33
-146 472,33
-162 472,33
-167 313,33
-169 513,33
-170 953,33
-171 073,93
-207 636,43
-218 273,43
-274 073,43
-276 118,43
-281 818,43
-282 247,91
-282 360,11
-282 473,61
-282 611,61
-282 367,61
Side 58
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012B670
20.06.2012IF474
20.06.2012IF475
20.06.2012IF476
20.06.2012IF518
20.06.2012IF868
21.06.2012IF413
21.06.2012IF414
21.06.2012IF415
21.06.2012IF416
21.06.2012IF417
21.06.2012IF418
21.06.2012IF419
21.06.2012IF420
21.06.2012IF421
21.06.2012IF468
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
L.nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
6
10142 Norges
0
6
11817 Studentidretten, SIO,
0
6
11817 Studentidretten, SIO,
0
6
12138 Martin K. Tvete, Ref.
0
6
12723 Marina Khakhanova,
0
6
12734 Kari-Anne Myrum
0
6
12763 Tom Fredrik
0
6
12834 Hanna Mathilde
0
6
12911 SUPREME BY
0
6
13000 Cybernetisk Selskab,
0
6
13090 Aleksander Eidsvåg,
0
6
13125 Mari Cecilie Haug,
0
6
13126 Latin Room
0
6
10558 Bull Ski og Kajakk
0
6
10991 Hafslund strøm AS,
0
6
11007 NVBF Region Øst,
0
6
11174 Dag Gaute
0
6
11348 Bilkollektivet BA,
0
6
11544 SalsAmor v/ Walter
0
6
12045 Telenor Norge AS
0
6
12324 Mari Johanna Brox,
0
6
12457 Astri Nordløkken,
0
6
12580 Heidi Ramstad
0
6
12735 Ida Katarina Brox,
0
6
12855 Maren Thomasgaard,
0
6
12910 Christine Wuest, Ref
0
6
12923 Jonas B. Sundet, Ref
0
6
12923 Jonas B. Sundet,
0
6
12959 Alexander Moen
0
6
13064 Stine Karen
0
6
13065 Kari Guderud, Ref. 4
0
6
13127 Anne Ribeiro, Ref
0
6
13128 Espen Sørlie
0
6
13129 Fidel Martin, Ref 2
0
6
13130 Sindre Østby Stub,
0
6
13131 Liv Christine
0
6
13132 Knut Andreas
0
6
13133 Elin Lajord
0
6
13134 Joar Brørs, Ref 3løp
0
6
Faktura 88, 10294
0
6
Faktura 88 dag2, 10294
0
6
Faktura 81, 10294
0
6
Faktura 17725994, 10931
0
6
Faktura 17593704, 10931
0
6
Ref. dommerhonorar, 13026
0
6
Faktura 14718, 10012 Oslo
0
6
Ref adgangskort, 13141
0
6
Ref. dommerhonorar, 13026
0
6
Ref. dommerhonorar, 12860
0
6
Ref. dommerhonorar, 13142
0
6
Ref. dommerhonorar, 13026
0
6
Ref. dommerhonorar, 13027
0
6
Ref fotballbag, 13143 Marte
0
6
Faktura 33760, 11630
0
6
11677 Veronica Madsen,
0
6
11879 Gustav Borg, Ref. tur
0
6
12429 Vegard Lundby
0
6
12978 Lars Sund, Ref. uttak
0
6
13135 Anne Helene Bugge,
0
6
10160 Studentkafeene AS,
0
6
10160 Studentkafeene AS,
0
6
10160 Studentkafeene AS,
0
6
10160 Studentkafeene AS,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
4 500,00
2 000,00
1 200,00
1 870,30
425,00
728,00
19,90
706,00
10 000,00
5 853,00
169,00
600,00
5 000,00
2 159,00
1 956,68
2 000,00
465,00
5 945,00
11 000,00
290,01
1 100,00
389,00
465,00
235,00
1 260,00
333,75
275,00
71,40
427,60
1 595,00
1 181,00
240,00
790,00
437,00
940,00
442,50
365,00
470,00
556,00
-200,00
-200,00
-500,00
-2 588,00
-3 655,42
-2 045,00
-2 300,00
-875,00
-1 950,00
-900,00
-1 050,00
-2 130,00
-800,00
-598,00
-850,00
747,00
4 589,48
1 878,00
2 045,00
205,00
43,33
40,00
35,31
28,00
Akk. saldo
-277 867,61
-275 867,61
-274 667,61
-272 797,31
-272 372,31
-271 644,31
-271 624,41
-270 918,41
-260 918,41
-255 065,41
-254 896,41
-254 296,41
-249 296,41
-247 137,41
-245 180,73
-243 180,73
-242 715,73
-236 770,73
-225 770,73
-225 480,72
-224 380,72
-223 991,72
-223 526,72
-223 291,72
-222 031,72
-221 697,97
-221 422,97
-221 351,57
-220 923,97
-219 328,97
-218 147,97
-217 907,97
-217 117,97
-216 680,97
-215 740,97
-215 298,47
-214 933,47
-214 463,47
-213 907,47
-214 107,47
-214 307,47
-214 807,47
-217 395,47
-221 050,89
-223 095,89
-225 395,89
-226 270,89
-228 220,89
-229 120,89
-230 170,89
-232 300,89
-233 100,89
-233 698,89
-234 548,89
-233 801,89
-229 212,41
-227 334,41
-225 289,41
-225 084,41
-225 041,08
-225 001,08
-224 965,77
-224 937,77
Side 59
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012B668
22.06.2012IF422
22.06.2012IF423
22.06.2012IF424
22.06.2012IF425
22.06.2012IF515
23.06.2012IF522
23.06.2012IF523
25.06.2012B641
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
25.06.2012B764
26.06.2012B642
26.06.2012IF429
26.06.2012IF516
27.06.2012IF514
28.06.2012IF427
28.06.2012IF428
28.06.2012IF480
28.06.2012IF481
28.06.2012IF484
31.05.2012IF408
01.07.2012IF519
L.nr.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
6
10295 Nydalens Skiklubb
0
6
10338 Ringerike o-lag, Fakt
0
6
10339 Oppsal If, O-gruppa,
0
6
10370 Norges
0
6
10458 Oslo
0
6
10991 Hafslund strøm AS,
0
6
11280 Trond Hasle
0
6
11311 NHF Region Øst,
0
6
11311 NHF Region Øst,
0
6
11518 Aina Karlsen, Ref.
0
6
11627 Posten Norge AS,
0
6
12138 Martin K. Tvete, Ref.
0
6
12226 Anders Løvaas, Ref
0
6
12420 Roger Hamre
0
6
12472 Gunn Camilla Stang,
0
6
12670 Vilde Selvig, Ref.
0
6
12797 Marianne Austheim,
0
6
12832 Carole Anne Letellier,
0
6
12834 Hanna Mathilde
0
6
12884 Johannes Østensjø,
0
6
12900 Mari Andrea Moland,
0
6
12936 Pinseløpene på
0
6
12958 Ina Brodahl, Ref.
0
6
13018 Stine Weltzien, Ref.
0
6
13027 David Richter Flaata,
0
6
13136 Tine Fjerdingby, Ref.
0
6
13137 Sigrid B. Larsen, Ref.
0
6
13138 Simen Svenkerud,
0
6
13139 Aqua Unique Norge
0
6
Faktura 16, 13052 ROCIO
0
6
Ref. medl.skap, 12892
0
6
Ref. medl.skap, 12242
0
6
Ref dommerhonorar, 13144
0
6
Faktura 3000622861, 11763
0
6
Faktura 6060951, 12118
0
6
Faktura 6036055, 12118
0
6
10931 Nordea Bank Norge
0
6
11602 Niscayah AS (tidl.
0
6
13140 KX Products
0
6
10012 Oslo Fotballkrets
0
6
13026 Michael Ingvar
0
6
13026 Michael Ingvar
0
6
13026 Michael Ingvar
0
6
13142 Lina Søreide
0
6
12860 Askild Berg Sweeney
0
6
13141 Martin Oltedal
0
6
13027 David Richter Flaata
0
6
13143 Marte Skogsrud
0
6
13052 ROCIO AMALIA
0
6
13144 Lina Mellem Enoksen
0
6
12242 Anastasiya Mokienko
0
6
12892 Helene Gjelsås
0
6
11074 Klatring og Friluftsliv
0
6
Ref. Pirates Cup, 10167
0
6
Faktura 55024008918,
0
6
Faktura 2463, 13140 KX
0
6
Ref. lisens/medl.skap,
0
6
Ref. dommerhonorar, 12101
0
6
Faktura 22, 10530
0
6
Faktura Night&Fog nattløp,
0
6
Faktura 9613, 12400
0
7
Faktura 90650909, 11602
0
7
Faktura 2583, 11916 Abile
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
2 200,00
330,00
1 440,00
350,00
2 057,00
1 271,46
10 000,00
16 000,00
3 843,00
560,00
120,60
113,50
4 841,00
20 577,50
429,48
2 321,00
2 250,00
3 512,93
112,20
104,80
1 181,75
5 700,00
878,00
2 719,80
800,00
368,25
1 800,00
1 295,00
10 637,00
-6 300,00
-425,00
-425,00
-850,00
-812,50
-1 196,00
-5 787,00
3 655,42
1 746,00
36 562,50
2 300,00
2 045,00
1 950,00
2 130,00
1 050,00
900,00
875,00
800,00
598,00
6 300,00
850,00
425,00
425,00
19 800,00
-1 000,00
-207,40
-3 200,00
-2 100,00
-700,00
-160,00
-180,00
-38 710,00
-1 746,00
-4 906,25
Akk. saldo
-222 737,77
-222 407,77
-220 967,77
-220 617,77
-218 560,77
-217 289,31
-207 289,31
-191 289,31
-187 446,31
-186 886,31
-186 765,71
-186 652,21
-181 811,21
-161 233,71
-160 804,23
-158 483,23
-156 233,23
-152 720,30
-152 608,10
-152 503,30
-151 321,55
-145 621,55
-144 743,55
-142 023,75
-141 223,75
-140 855,50
-139 055,50
-137 760,50
-127 123,50
-133 423,50
-133 848,50
-134 273,50
-135 123,50
-135 936,00
-137 132,00
-142 919,00
-139 263,58
-137 517,58
-100 955,08
-98 655,08
-96 610,08
-94 660,08
-92 530,08
-91 480,08
-90 580,08
-89 705,08
-88 905,08
-88 307,08
-82 007,08
-81 157,08
-80 732,08
-80 307,08
-60 507,08
-61 507,08
-61 714,48
-64 914,48
-67 014,48
-67 714,48
-67 874,48
-68 054,48
-106 764,48
-108 510,48
-113 416,73
Side 60
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
02.07.2012B649
02.07.2012B649
02.07.2012IF502
03.07.2012IF486
03.07.2012IF486
04.07.2012IF430
04.07.2012IF465
04.07.2012IF466
04.07.2012IF467
06.07.2012IF471
06.07.2012IF477
07.07.2012IF506
09.07.2012IF520
10.07.2012IF505
10.07.2012IF505
10.07.2012IF505
10.07.2012IF521
12.07.2012IF741
13.07.2012IF478
13.07.2012IF479
13.07.2012IF482
16.07.2012IF485
18.07.2012IF431
18.07.2012IF509
24.07.2012IF483
26.07.2012IF461
30.07.2012B646
30.07.2012IF426
01.08.2012IF473
03.08.2012B653
03.08.2012B653
03.08.2012B653
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
03.08.2012B654
07.08.2012IF508
07.08.2012IF544
08.08.2012IF432
08.08.2012IF433
08.08.2012IF507
08.08.2012IF507
08.08.2012IF513
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B655
10.08.2012B656
10.08.2012B656
L.nr.
5
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
1
1
1
1
3
1
17
18
14
15
12
10
8
5
3
1
5
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
7
10370 Norges
0
7
13152 Chr. Brynildsen & Co
0
7
Faktura Ref
0
7
Faktura 2485, 13150
0
7
Faktura 110899, 10370
0
7
Faktura 1761, 10246
0
7
Ref styremiddag/møte,
0
7
Ref dommerhonorar, 13102
0
7
Faktura 26210, 11311 NHF
0
7
Faktura 2012, 12576
0
7
Faktura 1, 10224 Sarsborg
0
7
Faktura 209, 12880 TTU
0
7
Sommerdugnad 2012,
0
7
Faktura 191, 12880 TTU
0
7
Faktura 1666, 13153 Stili
0
7
Faktura 38657, 10054
0
7
Faktura 048770484, 10991
0
7
Faktura 110900, 10370
0
7
Faktura 1, 10867 Vang O 0
7
Faktura Myrsprinten, 10867
0
7
Faktura Kart Solbergvann,
0
7
Faktura 2 stk brikke, 10512
0
7
Faktura 3236, 10579
0
7
Faktura 1989826, 11627
0
7
Faktura Ådal 2-dagers,
0
7
Faktura 2389, 10002 Oslo
0
7
12400 Sognefjellshytta
0
7
Ref. depositum bankett,
0
8
Faktura 118, 12821 Øystre
0
8
11763 Pitney Bowes
0
8
12101 Anna Von Streng
0
8
11627 Posten Norge AS,
0
8
11156 Oddbjørn Overskott
0
8
10579 Breoppleving
0
8
11916 Abile AS
0
8
13140 KX Products
0
8
12823 Torgeir Hoffmann
0
8
11210 Canon Norge AS
0
8
10931 Nordea Bank Norge
0
8
10681 Fredrik Stridh
0
8
11627 Posten Norge AS,
0
8
10167 Tom Jøran S.
0
8
10991 Hafslund strøm AS
0
8
10246 Norges
0
8
Faktura 5507325296012,
0
8
Faktura 26357, 11311 NHF
0
8
Faktura 5927, 10258
0
8
Faktura 6009, 10258
0
8
Faktura 1031171, 11246
0
8
Faktura 12035, 12906
0
8
Faktura 2480, 13140 KX
0
8
13112 Cecilie R. Engblad
0
8
13112 Cecilie R. Engblad
0
8
10867 Vang O - lag
0
8
10867 Vang O - lag
0
8
12986 Viul OK/Kartlofferne
0
8
10602 Ås IL - O -gruppa
0
8
10530 Lunderseter IL ,
0
8
10054 Fighter Sport AS
0
8
13150 Dugnadsbanken.no
0
8
11246 Domeneshop AS
0
8
10002 Oslo FriidrettSkrets
0
8
11311 NHF Region Øst
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
5 935,00
250,00
-1 893,00
-100,00
-920,00
-850,00
-1 850,00
-795,00
-500,00
-6 000,00
-1 025,00
-4 645,00
-33 721,45
-363,00
-1 289,00
-77,00
-955,44
-1 330,00
-220,00
-220,00
-2 430,00
-1 000,00
-13 500,00
-1 049,25
-330,00
-540,00
38 710,00
-3 000,00
-5 580,00
812,50
700,00
207,40
33 721,45
13 500,00
4 906,25
3 200,00
3 000,00
2 630,06
2 588,00
2 100,00
1 049,25
1 000,00
955,44
850,00
-117,36
-15 252,00
-10 200,00
-3 200,00
-41,00
-6 780,00
-30 000,00
320,00
133,13
220,00
220,00
330,00
180,00
160,00
77,00
100,00
41,00
540,00
500,00
Akk. saldo
-107 481,73
-107 231,73
-109 124,73
-109 224,73
-110 144,73
-110 994,73
-112 844,73
-113 639,73
-114 139,73
-120 139,73
-121 164,73
-125 809,73
-159 531,18
-159 894,18
-161 183,18
-161 260,18
-162 215,62
-163 545,62
-163 765,62
-163 985,62
-166 415,62
-167 415,62
-180 915,62
-181 964,87
-182 294,87
-182 834,87
-144 124,87
-147 124,87
-152 704,87
-151 892,37
-151 192,37
-150 984,97
-117 263,52
-103 763,52
-98 857,27
-95 657,27
-92 657,27
-90 027,21
-87 439,21
-85 339,21
-84 289,96
-83 289,96
-82 334,52
-81 484,52
-81 601,88
-96 853,88
-107 053,88
-110 253,88
-110 294,88
-117 074,88
-147 074,88
-146 754,88
-146 621,75
-146 401,75
-146 181,75
-145 851,75
-145 671,75
-145 511,75
-145 434,75
-145 334,75
-145 293,75
-144 753,75
-144 253,75
Side 61
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B656
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012B657
10.08.2012IF447
13.08.2012B658
13.08.2012D58
13.08.2012IF446
13.08.2012IF448
13.08.2012IF449
13.08.2012IF450
13.08.2012IF451
13.08.2012IF451
13.08.2012IF453
13.08.2012IF454
13.08.2012IF910
14.08.2012IF472
14.08.2012IF511
14.08.2012IF528
14.08.2012IF529
15.08.2012IF444
15.08.2012IF503
15.08.2012IF504
16.08.2012IF452
16.08.2012IF455
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012B659
17.08.2012IF438
17.08.2012IF439
17.08.2012IF440
17.08.2012IF441
17.08.2012IF527
18.08.2012IF443
20.08.2012IF869
21.08.2012IF434
22.08.2012IF437
23.08.2012IF442
23.08.2012IF445
24.08.2012B660
24.08.2012B660
24.08.2012B660
24.08.2012B661
24.08.2012B661
L.nr.
13
14
15
9
7
17
11
19
23
29
25
20
18
15
16
13
11
9
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
17
15
13
11
9
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
5
29
27
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
10294 Kongsberg
0
8
10294 Kongsberg
0
8
10294 Kongsberg
0
8
12884 Johannes Østensjø
0
8
13102 Emilie Lamvik
0
8
10370 Norges
0
8
11630 Connex Promotion
0
8
12324 Mari Johanna Brox
0
8
10512 Norges Cykleforbund
0
8
13153 Stili Profil DA
0
8
10224 Sarsborg O-lag og
0
8
12906 Verdifokus DNT NDS
0
8
12576 Plankecup 2009
0
8
12880 TTU Shop
0
8
12880 TTU Shop
0
8
11909 Oslo og Akershus
0
8
12926 Manjeet Singh
0
8
12226 Anders Løvaas
0
8
Faktura 049321373, 10992
0
8
12821 Øystre Slidre
0
8
13218 Nils Björkegård
0
8
Faktura 400237914, 11210
0
8
Faktura 7570, 11287
0
8
Faktura 151327, 11243
0
8
Faktura 1224, 11817
0
8
Faktura 81204088, 10160
0
8
Faktura 5020808, 10003
0
8
Faktura 0512, 11315
0
8
Faktura 502744, 10370
0
8
Faktura Sensei, 13218 Nils
0
8
Faktura Baller, 13149
0
8
Faktura 81204487, 10160
0
8
Faktura BS16427, 10303
0
8
Faktura BS16571, 10303
0
8
Faktura 11071, 10347
0
8
Faktura Ref styremøte,
0
8
Faktura 2256, 13152 Chr.
0
8
Faktura 20072968, 10021
0
8
Ref klubbutstyr, 13147
0
8
13140 KX Products
0
8
11315 Ribeiro
0
8
13147 Florian Mueller
0
8
10021 Oslo og Akersh.
0
8
13149 Alexander Mo
0
8
13152 Chr. Brynildsen & Co
0
8
11958 Linn Heidi
0
8
10160 Studentkafeene AS
0
8
Faktura 14913, 10012 Oslo
0
8
Keeperhansker, 12541
0
8
Faktura Dommerhonorar,
0
8
Dommerhonorar, 11911
0
8
Faktura 24, 12415
0
8
Faktura 101259, 10389
0
8
Faktura 17855982, 10931
0
8
Faktura Ref styremøtet
0
8
Bærbar grill, 12798 Vegard
0
8
Faktura 29208, 11794
0
8
Jentesamling 27-29.april,
0
8
12798 Vegard Aasland
0
8
11817 Studentidretten, SIO
0
8
10389 Eiker Orienteringslag
0
8
10003 Norges
0
8
11243 Treningshuset
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
500,00
200,00
200,00
802,60
795,00
920,00
850,00
925,00
1 000,00
1 289,00
1 025,00
6 780,00
6 000,00
363,00
4 645,00
2 500,00
1 893,00
1 850,00
-743,49
5 580,00
1 178,00
-2 630,06
-1 442,00
-8 550,00
-250,00
-4 570,00
-9 690,00
-19 440,00
-5 935,00
-1 178,00
-2 000,00
-43,00
-540,00
-800,00
-480,00
-847,00
-1 687,00
-9 000,00
-17 609,00
30 000,00
19 440,00
17 609,00
9 000,00
2 000,00
1 687,00
847,00
43,00
-8 000,00
-850,00
-1 980,00
-350,00
-340,00
-220,00
-219,74
-537,58
-199,00
-500,00
-1 120,00
199,00
250,00
220,00
9 690,00
8 550,00
Akk. saldo
-143 753,75
-143 553,75
-143 353,75
-142 551,15
-141 756,15
-140 836,15
-139 986,15
-139 061,15
-138 061,15
-136 772,15
-135 747,15
-128 967,15
-122 967,15
-122 604,15
-117 959,15
-115 459,15
-113 566,15
-111 716,15
-112 459,64
-106 879,64
-105 701,64
-108 331,70
-109 773,70
-118 323,70
-118 573,70
-123 143,70
-132 833,70
-152 273,70
-158 208,70
-159 386,70
-161 386,70
-161 429,70
-161 969,70
-162 769,70
-163 249,70
-164 096,70
-165 783,70
-174 783,70
-192 392,70
-162 392,70
-142 952,70
-125 343,70
-116 343,70
-114 343,70
-112 656,70
-111 809,70
-111 766,70
-119 766,70
-120 616,70
-122 596,70
-122 946,70
-123 286,70
-123 506,70
-123 726,44
-124 264,02
-124 463,02
-124 963,02
-126 083,02
-125 884,02
-125 634,02
-125 414,02
-115 724,02
-107 174,02
Side 62
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012B661
24.08.2012IF487
24.08.2012IF534
25.08.2012IF532
25.08.2012IF549
25.08.2012IF550
26.08.2012IF530
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012B662
27.08.2012IF525
27.08.2012IF526
27.08.2012IF535
27.08.2012IF536
27.08.2012IF537
27.08.2012IF694
28.08.2012IF583
29.08.2012IF540
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012B663
30.08.2012IF531
30.08.2012IF546
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B664
31.08.2012B665
31.08.2012B665
31.08.2012IF488
31.08.2012IF489
31.08.2012IF538
31.08.2012IF539
02.08.2012IF512
03.09.2012B678
03.09.2012B678
03.09.2012IF490
03.09.2012IF497
03.09.2012IF541
03.09.2012IF542
03.09.2012IF543
03.09.2012IF547
03.09.2012IF548
04.09.2012IF545
L.nr.
25
23
21
19
15
13
11
9
7
5
3
1
1
1
1
1
1
1
9
7
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7
15
13
1
1
10
7
8
5
3
1
22
20
18
16
5
3
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
10012 Oslo Fotballkrets
0
8
10160 Studentkafeene AS
0
8
13145 Ole Gregert Gliddi
0
8
11287 Direkte-Premier AS
0
8
13146 Elise Øksendal
0
8
10334 Norges Padleforbund
0
8
12541 Kristin Paulsen
0
8
10992 Hafslund
0
8
12819 Kaja J Traavik
0
8
11794 Norges
0
8
10347 Fossum
0
8
11911 Øyann Vorkinn
0
8
Ref Dommerhonorar, 12860
0
8
Faktura 895, 12089
0
8
Faktura 1038702, 11246
0
8
Faktura 370347, 10674
0
8
Faktura 3140, 11104
0
8
Faktura ref adgang, 12573
0
8
13184 Aikikai Foundation
0
8
12118 Oslo kommune avd.
0
8
12118 Oslo kommune avd.
0
8
12045 Telenor Norge AS
0
8
Faktura Ref hyttetur, 12945
0
8
Faktura 9, 12930 Asker
0
8
Faktura 180471, 12766
0
8
Faktura 76897, 13154
0
8
Faktura 76900, 13154
0
8
Faktura 2314, 13184 Aikikai
0
8
Faktura Ref Oslo Open,
0
8
Faktura Ref OSI-Dagen,
0
8
10931 Nordea Bank Norge
0
8
11246 Domeneshop AS
0
8
11817 Studentidretten, SIO
0
8
12415 BUL-Tromsø
0
8
Faktura styrejakker, 13090
0
8
Faktura 19571, 10300
0
8
12930 Asker Karateklubb
0
8
10303 Modum O-lag
0
8
10303 Modum O-lag
0
8
12860 Askild Berg Sweeney
0
8
12573 Markus Wächter
0
8
12945 Henrik Bardum
0
8
10978 DnB NOR Finans AS
0
8
12089 Christopher Keller
0
8
13090 Aleksander Eidsvåg
0
8
12766 CopyCat AS
0
8
11817 Studentidretten, SIO
0
8
13154 Merkur-Trykk AS
0
8
Faktura 3144, 12949
0
8
Faktura Ref
0
8
Faktura Tennisballer, 13155
0
8
Faktura Middag på Sjoa,
0
9
Faktura 181522, 10978 DnB
0
9
10258 Norges Badminton
0
9
10258 Norges Badminton
0
9
Faktura Ref
0
9
Faktura 1945, 10246
0
9
Faktura Ref
0
9
Faktura 26513, 11311 NHF
0
9
Faktura 26583, 11311 NHF
0
9
Faktura 56874, 12803
0
9
Faktura 37, 12972 Raumar
0
9
Faktura 28.aug 2012, 11909
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:07.
Avdeling
Saldo
8 000,00
4 570,00
1 980,00
1 442,00
1 120,00
1 000,00
850,00
743,49
537,58
500,00
480,00
350,00
-800,00
-3 125,00
-140,00
-2 398,00
-350,00
-800,00
8 200,00
1 196,00
5 787,00
117,36
-738,13
-2 400,00
-2 904,00
-7 500,00
-43 875,00
-8 200,00
-13 844,00
-249,00
219,74
140,00
500,00
340,00
-2 911,00
-5 076,00
2 400,00
540,00
800,00
800,00
800,00
738,13
6 153,75
3 125,00
2 911,00
2 904,00
55 800,00
43 875,00
-9 000,00
-2 230,00
-2 063,00
-492,99
-6 153,75
3 200,00
10 200,00
-2 950,00
-27 858,00
-4 624,00
-7 686,00
-1 431,00
-118,75
-1 080,00
-30 150,00
Akk. saldo
-99 174,02
-94 604,02
-92 624,02
-91 182,02
-90 062,02
-89 062,02
-88 212,02
-87 468,53
-86 930,95
-86 430,95
-85 950,95
-85 600,95
-86 400,95
-89 525,95
-89 665,95
-92 063,95
-92 413,95
-93 213,95
-85 013,95
-83 817,95
-78 030,95
-77 913,59
-78 651,72
-81 051,72
-83 955,72
-91 455,72
-135 330,72
-143 530,72
-157 374,72
-157 623,72
-157 403,98
-157 263,98
-156 763,98
-156 423,98
-159 334,98
-164 410,98
-162 010,98
-161 470,98
-160 670,98
-159 870,98
-159 070,98
-158 332,85
-152 179,10
-149 054,10
-146 143,10
-143 239,10
-87 439,10
-43 564,10
-52 564,10
-54 794,10
-56 857,10
-57 350,09
-63 503,84
-60 303,84
-50 103,84
-53 053,84
-80 911,84
-85 535,84
-93 221,84
-94 652,84
-94 771,59
-95 851,59
-126 001,59
Side 63
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
04.09.2012IF553
05.09.2012IF491
05.09.2012IF492
05.09.2012IF551
05.09.2012IF552
05.09.2012IF564
06.09.2012IF569
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B679
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012B680
07.09.2012IF493
07.09.2012IF597
08.09.2012IF570
09.09.2012IF495
09.09.2012IF763
09.09.2012IF763
10.09.2012IF556
10.09.2012IF557
10.09.2012IF558
10.09.2012IF559
10.09.2012IF560
10.09.2012IF561
10.09.2012IF562
11.09.2012IF565
11.09.2012IF571
12.09.2012B681
12.09.2012IF494
12.09.2012IF563
12.09.2012IF566
12.09.2012IF567
12.09.2012IF568
13.09.2012IF574
13.09.2012IF575
13.09.2012IF575
14.09.2012B682
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
L.nr.
1
1
1
1
1
1
1
27
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
15
13
11
5
7
8
9
3
1
1
1
1
1
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
5
3
1
33
7
13
11
21
19
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
Faktura Dugnad bevertning,
0
9
Faktura 14416, 12443
0
9
Faktura Ref
0
9
Faktura 146-12, 13158
0
9
Faktura Ref trykktank,
0
9
Faktura 226, 10601 IF
0
9
Faktura Tørrdrakt, 12961
0
9
12443 Norges
0
9
12914 Are Burheim
0
9
10674 Sportsnett Norge AS
0
9
13145 Ole Gregert Gliddi
0
9
13158 Norges
0
9
13155 Martin Magelssen
0
9
11311 NHF Region Øst
0
9
12972 Raumar Orientering
0
9
13151 Johnny Nerhus
0
9
13156 Espen Kristiansen
0
9
11104 Norges Klatreforbund
0
9
13157 Lill-Marie Svendsen
0
9
12803 ISPHuset Nordic AS
0
9
10246 Norges
0
9
11311 NHF Region Øst
0
9
12949 Vålerenga Fotball
0
9
11311 NHF Region Øst
0
9
12549 Einar Kosaka
0
9
12549 Einar Kosaka
0
9
12549 Einar Kosaka
0
9
10300 Norges
0
9
12533 Linnea Schumba
0
9
Faktura Adg.kort, 12914 Are
0
9
Faktura middag på Yaya's,
0
9
Faktura 201200592, 12946
0
9
Faktura Ref
0
9
Faktura 2656,30, 11348
0
9
Faktura Dykketur til Sverige,
0
9
Faktura div utlegg, 12823
0
9
Faktura ref plakater, 13111
0
9
Faktura Leirpass, 11855
0
9
Faktura gave til sensei,
0
9
Faktura Ref
0
9
Faktura mat til sensei,
0
9
Faktura ref jubileumsleir,
0
9
Faktura Holleia Høstløp
0
9
Faktura 049764592, 10991
0
9
11210 Canon Norge AS
0
9
Faktura Ref
0
9
Faktura plakater, print etc,
0
9
Faktura 6446, 12164
0
9
Faktura styremiddag, 12484
0
9
Faktura julebuldre
0
9
Faktura adgangskort, 12978
0
9
Faktura plakater, 12760 Ida
0
9
Faktura twistpose, 12978
0
9
12986 Viul OK/Kartlofferne
0
9
10601 IF STURLA
0
9
10924 Erlend Hove Lillebø
0
9
13159 Mauro Alello
0
9
13145 Ole Gregert Gliddi
0
9
13111 Sebastian K
0
9
12914 Are Burheim
0
9
12946 Gass- og
0
9
12164 Mikasport AS
0
9
12455 Julie Spro
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-478,00
-4 000,00
-900,00
-2 080,00
-7 373,03
-480,00
-5 000,00
4 000,00
2 950,00
2 398,00
2 230,00
2 080,00
2 063,00
1 431,00
1 080,00
900,00
492,99
350,00
249,00
118,75
27 858,00
15 252,00
9 000,00
7 686,00
7 373,03
478,00
315,00
5 076,00
4 624,00
-800,00
-5 000,00
-678,39
-850,00
-2 656,30
-4 486,98
-1 743,00
-548,80
-1 291,70
-387,90
-942,20
-357,71
-2 112,00
-220,00
-883,26
2 630,06
-1 820,00
-1 965,00
-995,00
-3 273,00
-2 305,00
-800,00
-105,00
-69,50
220,00
480,00
387,90
357,71
1 820,00
548,80
800,00
678,39
995,00
942,20
Akk. saldo
-126 479,59
-130 479,59
-131 379,59
-133 459,59
-140 832,62
-141 312,62
-146 312,62
-142 312,62
-139 362,62
-136 964,62
-134 734,62
-132 654,62
-130 591,62
-129 160,62
-128 080,62
-127 180,62
-126 687,63
-126 337,63
-126 088,63
-125 969,88
-98 111,88
-82 859,88
-73 859,88
-66 173,88
-58 800,85
-58 322,85
-58 007,85
-52 931,85
-48 307,85
-49 107,85
-54 107,85
-54 786,24
-55 636,24
-58 292,54
-62 779,52
-64 522,52
-65 071,32
-66 363,02
-66 750,92
-67 693,12
-68 050,83
-70 162,83
-70 382,83
-71 266,09
-68 636,03
-70 456,03
-72 421,03
-73 416,03
-76 689,03
-78 994,03
-79 794,03
-79 899,03
-79 968,53
-79 748,53
-79 268,53
-78 880,63
-78 522,92
-76 702,92
-76 154,12
-75 354,12
-74 675,73
-73 680,73
-72 738,53
Side 64
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B683
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012IF576
17.09.2012B685
17.09.2012IF573
17.09.2012IF573
17.09.2012IF573
17.09.2012IF582
19.09.2012IF930
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF577
20.09.2012IF578
20.09.2012IF579
20.09.2012IF580
20.09.2012IF581
20.09.2012IF611
20.09.2012IF612
20.09.2012IF870
21.09.2012B458
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B687
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B688
21.09.2012B695
21.09.2012IF524
22.09.2012IF607
23.09.2012IF589
23.09.2012IF590
24.09.2012IF587
24.09.2012IF604
25.09.2012IF850
26.09.2012IF585
26.09.2012IF586
26.09.2012IF588
L.nr.
17
15
25
31
11
9
7
5
3
1
17
1
1
1
3
5
1
1
1
3
5
7
9
11
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
19
17
15
13
11
9
7
1
14
12
10
8
5
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
10991 Hafslund strøm AS
0
9
12928 Jenny H. Eriksen
0
9
11855 Marthe Stiansen
0
9
12823 Torgeir Hoffmann
0
9
12674 Håkon Erikson
0
9
12961 Kjersti S. Bækkedal
0
9
12484 Anneli Øvstetun
0
9
13114 Alexander Svensen
0
9
10307 Tor Anton Gaarder
0
9
12366 Philippe Sørensen
0
9
11104 Norges Klatreforbund
0
9
Faktura adgangskort, 13162
0
9
11909 Oslo og Akershus
0
9
Faktura Billeie, 13160
0
9
Faktura 1241, 11817
0
9
Faktura 647, 13161
0
9
Faktura 213791, 10200
0
9
Faktura 3212, 12825 Erik
0
9
Faktura adgangskort, 12580
0
9
Faktura adgangskort, 12762
0
9
Faktura adgangskort, 13065
0
9
Faktura adgangskort, 13064
0
9
Faktura adgangskort, 12375
0
9
Faktura adgangskort, 12987
0
9
Faktura adgangskort, 12855
0
9
Faktura 59, 13163
0
9
Faktura 16592, 10117
0
9
Faktura osi-dagen, 13164
0
9
Faktura Dommerhonorar,
0
9
Faktura Pizza, 12375 Per
0
9
Faktura 70, 11204 OK Moss
0
9
Faktura 71, 11204 OK Moss
0
9
Faktura 17984308, 10931
0
9
11627 Posten Norge AS,
0
9
13163 Raballder
0
9
12760 Ida Eline Fossum
0
9
13164 Nina Hulleberg
0
9
10117 Norges
0
9
13065 Kari Guderud
0
9
13064 Stine Karen
0
9
12987 Eirik J. Solum
0
9
12580 Heidi Ramstad
0
9
12762 Eldbjørg D. Moxnes
0
9
12855 Maren Thomasgaard
0
9
13162 Lotte Lien
0
9
13161 Josefine
0
9
10200 Trimtex Sport AS
0
9
11817 Studentidretten, SIO
0
9
13160 Tor-Erik Nielsen
0
9
12375 Per Øyvind
0
9
12375 Per Øyvind
0
9
13038 Henrik Andersson
0
9
12978 Lars Sund
0
9
Faktura 6118109, 12118
0
9
Faktura 502485695, 11627
0
9
Faktura Styremøte, 13112
0
9
Faktura startavgift, 13165
0
9
Faktura Dommerhonorar,
0
9
Refusj. for drakt, 13169
0
9
Faktura Bowlingkveld,
0
9
Faktura 3264, 12949
0
9
Faktura 14540, 12443
0
9
Faktura Dommerhonorar,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
883,26
850,00
1 291,70
1 743,00
13 844,00
5 000,00
3 273,00
2 305,00
2 112,00
1 965,00
8 000,00
-1 750,00
30 150,00
-6 675,00
-8 104,00
-25 780,00
-10 355,00
-20 000,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-850,00
-2 050,00
-395,75
-1 091,00
-93,26
-2 372,00
-1 650,00
-720,00
-720,00
-818,44
1 500,00
395,75
105,00
93,26
1 091,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
1 750,00
25 780,00
10 355,00
8 104,00
6 675,00
1 650,00
800,00
2 372,00
800,00
-1 196,00
-1 500,00
-135,50
-350,00
-3 570,00
-397,00
-4 400,00
-8 000,00
-4 000,00
-1 980,00
Akk. saldo
-71 855,27
-71 005,27
-69 713,57
-67 970,57
-54 126,57
-49 126,57
-45 853,57
-43 548,57
-41 436,57
-39 471,57
-31 471,57
-33 221,57
-3 071,57
-9 746,57
-17 850,57
-43 630,57
-53 985,57
-73 985,57
-74 785,57
-75 585,57
-76 385,57
-77 185,57
-77 985,57
-78 835,57
-80 885,57
-81 281,32
-82 372,32
-82 465,58
-84 837,58
-86 487,58
-87 207,58
-87 927,58
-88 746,02
-87 246,02
-86 850,27
-86 745,27
-86 652,01
-85 561,01
-84 761,01
-83 961,01
-83 161,01
-82 361,01
-81 561,01
-80 761,01
-79 011,01
-53 231,01
-42 876,01
-34 772,01
-28 097,01
-26 447,01
-25 647,01
-23 275,01
-22 475,01
-23 671,01
-25 171,01
-25 306,51
-25 656,51
-29 226,51
-29 623,51
-34 023,51
-42 023,51
-46 023,51
-48 003,51
Side 65
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
26.09.2012IF591
26.09.2012IF598
26.09.2012IF599
26.09.2012IF600
26.09.2012IF601
26.09.2012IF601
26.09.2012IF602
26.09.2012IF603
26.09.2012IF605
26.09.2012IF606
27.09.2012B689
27.09.2012B689
27.09.2012B689
27.09.2012IF584
27.09.2012IF592
27.09.2012IF593
27.09.2012IF594
27.09.2012IF595
27.09.2012IF596
05.09.2012IF555
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B696
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
02.10.2012IF674
02.10.2012IF849
02.10.2012IF911
02.10.2012IF912
03.10.2012B700
03.10.2012B700
03.10.2012B700
03.10.2012IF616
03.10.2012IF617
03.10.2012IF617
03.10.2012IF617
03.10.2012IF618
03.10.2012IF676
03.10.2012IF700
03.10.2012IF857
04.10.2012IF608
L.nr.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
9
7
1
1
1
1
1
1
1
1
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
9
7
5
3
1
35
29
25
23
21
19
17
15
13
11
1
1
1
1
1
5
3
1
1
3
5
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
Faktura Dommerhonorar,
0
9
Faktura drikkeflasker, 11958
0
9
Faktura 876, 11758 Norges
0
9
Faktura 21, 13166
0
9
Faktura 113486, 13167
0
9
Faktura 113577, 13167
0
9
Faktura Styregenser, 13090
0
9
Faktura bager, 13168
0
9
Faktura Baller og grep,
0
9
Faktura Generalforsamling,
0
9
12731 Bygdøy Monolitten
0
9
13219 Frigg Oslo
0
9
12860 Askild Berg Sweeney
0
9
Faktura Medl.kont., 12431
0
9
Faktura 54, 10295 Nydalens
0
9
Faktura Kjempesprekken,
0
9
Faktura Kjempesprekken,
0
9
Faktura Kjempesprekken,
0
9
Faktura 2313, 13152 Chr.
0
10
Faktura 90676209, 11602
0
10
10931 Nordea Bank Norge
0
10
12641 Håkon Greve
0
10
10295 Nydalens Skiklubb
0
10
11958 Linn Heidi
0
10
12431 Olav Starheimsæter
0
10
10232 Øivind Due Trier
0
10
13169 Jarle Slørstad
0
10
13165 Christin Hopf
0
10
13152 Chr. Brynildsen & Co
0
10
13090 Aleksander Eidsvåg
0
10
13112 Cecilie R. Engblad
0
10
12907 Mikael Løvik
0
10
13145 Ole Gregert Gliddi
0
10
11602 Niscayah AS (tidl.
0
10
12709 Bjørn Bakko
0
10
13038 Henrik Andersson
0
10
11758 Norges
0
10
13220 Yngvild Schei
0
10
13167 Gunnar Ruud AS
0
10
12949 Vålerenga Fotball
0
10
13154 Merkur-Trykk AS
0
10
12996 Erlend Vestad
0
10
12727 Undis Ellevog
0
10
12443 Norges
0
10
13019 Håvard Solvang
0
10
13168 Per-Egil Jakonsen
0
10
13166 Halvorsen Sonitus
0
10
Faktura Premier, 10809
0
10
Faktura 187, 13206 Solli
0
10
Faktura 502724, 10370
0
10
Faktura 180472, 12766
0
10
10951 Norges Amerikanske
0
10
12855 Maren Thomasgaard
0
10
10951 Norges Amerikanske
0
10
Faktura Friluftstreffet, 13147
0
10
Faktura 47736, 12552 SOS
0
10
Faktura 47752, 12552 SOS
0
10
Faktura 47769, 12552 SOS
0
10
Faktura 6093156, 12118
0
10
Faktura 1, 10545 Asker
0
10
Ref styremøte, 12718
0
10
Faktura 81200053, 11207
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-1 150,00
-719,00
-1 000,00
-2 500,00
-10 910,00
-10 756,00
-250,00
-2 500,00
-1 212,00
-813,00
22 500,00
5 000,00
515,00
-715,00
-780,00
-407,20
-4 503,00
-86,24
-300,00
-1 746,00
818,44
813,00
780,00
719,00
715,00
407,20
397,00
350,00
300,00
250,00
135,50
86,24
1 980,00
1 746,00
1 212,00
1 150,00
1 000,00
6 000,00
10 756,00
8 000,00
7 500,00
5 000,00
4 503,00
4 000,00
3 570,00
2 500,00
2 500,00
-1 520,00
-5 235,00
-4 465,00
-1 259,99
500,00
1 250,00
600,00
-586,00
-6 112,00
-2 512,00
-2 512,00
-5 787,00
-160,00
-311,00
-72 733,00
-930,00
Akk. saldo
-49 153,51
-49 872,51
-50 872,51
-53 372,51
-64 282,51
-75 038,51
-75 288,51
-77 788,51
-79 000,51
-79 813,51
-57 313,51
-52 313,51
-51 798,51
-52 513,51
-53 293,51
-53 700,71
-58 203,71
-58 289,95
-58 589,95
-60 335,95
-59 517,51
-58 704,51
-57 924,51
-57 205,51
-56 490,51
-56 083,31
-55 686,31
-55 336,31
-55 036,31
-54 786,31
-54 650,81
-54 564,57
-52 584,57
-50 838,57
-49 626,57
-48 476,57
-47 476,57
-41 476,57
-30 720,57
-22 720,57
-15 220,57
-10 220,57
-5 717,57
-1 717,57
1 852,43
4 352,43
6 852,43
5 332,43
97,43
-4 367,57
-5 627,56
-5 127,56
-3 877,56
-3 277,56
-3 863,56
-9 975,56
-12 487,56
-14 999,56
-20 786,56
-20 946,56
-21 257,56
-93 990,56
-94 920,56
Side 66
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
04.10.2012IF609
04.10.2012IF610
04.10.2012IF613
04.10.2012IF615
04.10.2012IF615
05.10.2012IF614
05.10.2012IF614
05.10.2012IF614
05.10.2012IF675
05.10.2012IF784
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF805
06.10.2012IF654
06.10.2012IF801
07.10.2012IF820
07.10.2012IF821
07.10.2012IF822
07.10.2012IF823
07.10.2012IF824
07.10.2012IF825
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012B704
08.10.2012IF692
08.10.2012IF878
08.10.2012IF880
09.10.2012IF787
09.10.2012IF856
09.10.2012IF858
09.10.2012IF879
10.10.2012B705
10.10.2012B705
10.10.2012B705
10.10.2012IF672
10.10.2012IF680
10.10.2012IF881
10.10.2012IF919
11.10.2012IF679
11.10.2012IF886
12.10.2012IF882
13.10.2012IF671
14.10.2012IF728
14.10.2012IF806
14.10.2012IF806
14.10.2012IF807
15.10.2012IF498
15.10.2012IF499
15.10.2012IF500
L.nr.
1
1
1
1
3
1
3
5
1
1
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
9
7
5
13
14
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura 299, 12880 TTU
0
10
Faktura Friluftstreffet, 13171
0
10
Faktura Friluftstreffet, 13147
0
10
Faktura 77711, 11484
0
10
Faktura 102463, 12424
0
10
Faktura 4657, 12982
0
10
Faktura 20, 12402 Måren
0
10
Faktura medl.avg, 13059
0
10
Faktura medlavg, 12985
0
10
Faktura medlavg, 12834
0
10
Faktura medlavg, 12621
0
10
Faktura medlavg, 13193
0
10
Faktura medlavg, 12782
0
10
Faktura medlavg, 13060 Ida
0
10
Faktura medlavg, 13194
0
10
Faktura medlavg, 13195
0
10
Faktura medlavg, 13196
0
10
Faktura medlavg, 12379
0
10
Faktura medlavg, 12734
0
10
Faktura
0
10
Faktura dommerhonorar,
0
10
Faktura 050320929, 10991
0
10
Faktura Gave til styremedl,
0
10
Faktura Utstyr til
0
10
Faktura Ranking Tr.H,
0
10
Faktura 1634, 11007 NVBF
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura 1683, 11007 NVBF
0
10
13171 Jo Inge Buskenes
0
10
13170 Sandra Stenersen
0
10
13147 Florian Mueller
0
10
11736 Jørgen Sikkeland
0
10
12800 Mina Østbye
0
10
11204 OK Moss
0
10
11204 OK Moss
0
10
12880 TTU Shop
0
10
Faktura Jubil.leir hotell
0
10
Faktura Friluftstreffet
0
10
Faktura 1244, 11109 Nordal
0
10
Faktura lås/medlavg, 12138
0
10
Faktura Påmeld.
0
10
Faktura 55025845383,
0
10
Faktura 211-12, 10093
0
10
12552 SOS Bil AS
0
10
12552 SOS Bil AS
0
10
12552 SOS Bil AS
0
10
Faktura 55, 11042 IL
0
10
Faktura 827, 10388
0
10
Faktura 1932, 13209 Natur
0
10
Faktura 27435, 12411 Berg
0
10
Faktura 24-48, 10278
0
10
Faktura 12066, 12906
0
10
Faktura Utstyr brevvandring,
0
10
Faktura 19, 10225
0
10
Faktura 20073049, 10021
0
10
Faktura taxi til legevakta,
0
10
Faktura Pokal, 12860 Askild
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Ref. Lavo, 12671 Christine
0
10
Ref. trykking av Fjellpost,
0
10
Faktura t/r Gjendesheim,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-1 345,00
-915,00
-575,00
-395,00
-1 180,00
-1 500,00
-68,75
-2 538,00
-585,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-385,00
-1 084,00
-1 433,00
-1 550,00
-1 084,82
-624,00
-817,00
-5 000,00
-36 000,00
-2 910,00
-9 600,00
395,00
1 345,00
1 180,00
930,00
915,00
720,00
720,00
575,00
-6 605,00
-704,00
-49 120,00
-455,00
-250,00
-63,18
-32 994,00
6 112,00
2 512,00
2 512,00
-240,00
-330,00
-750,00
-1 050,50
-2 650,50
-7 900,00
-1 118,00
-480,00
-25 800,00
-431,00
-257,00
-850,00
-6 000,00
-3 864,70
-192,00
Akk. saldo
-96 265,56
-97 180,56
-97 755,56
-98 150,56
-99 330,56
-100 830,56
-100 899,31
-103 437,31
-104 022,31
-104 407,31
-104 792,31
-105 177,31
-105 562,31
-105 947,31
-106 332,31
-106 717,31
-107 102,31
-107 487,31
-107 872,31
-108 257,31
-109 341,31
-110 774,31
-112 324,31
-113 409,13
-114 033,13
-114 850,13
-119 850,13
-155 850,13
-158 760,13
-168 360,13
-167 965,13
-166 620,13
-165 440,13
-164 510,13
-163 595,13
-162 875,13
-162 155,13
-161 580,13
-168 185,13
-168 889,13
-218 009,13
-218 464,13
-218 714,13
-218 777,31
-251 771,31
-245 659,31
-243 147,31
-240 635,31
-240 875,31
-241 205,31
-241 955,31
-243 005,81
-245 656,31
-253 556,31
-254 674,31
-255 154,31
-280 954,31
-281 385,31
-281 642,31
-282 492,31
-288 492,31
-292 357,01
-292 549,01
Side 67
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
15.10.2012IF501
15.10.2012IF684
15.10.2012IF729
15.10.2012IF729
15.10.2012IF729
16.10.2012IF701
16.10.2012IF764
16.10.2012IF799
16.10.2012IF831
17.10.2012IF655
17.10.2012IF796
17.10.2012IF826
17.10.2012IF851
19.10.2012IF625
19.10.2012IF883
21.10.2012IF788
21.10.2012IF871
22.10.2012IF730
23.10.2012IF800
23.10.2012IF808
23.10.2012IF809
23.10.2012IF898
23.10.2012IF898
23.10.2012IF898
23.10.2012IF899
24.10.2012IF827
25.10.2012B706
25.10.2012B706
25.10.2012B706
25.10.2012B706
25.10.2012IF711
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF734
25.10.2012IF877
25.10.2012IF900
26.10.2012IF627
27.10.2012IF702
27.10.2012IF703
28.10.2012IF712
28.10.2012IF712
29.10.2012IF887
30.10.2012IF761
30.10.2012IF789
31.10.2012B707
31.10.2012B707
31.10.2012IF720
31.10.2012IF738
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B711
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012B712
L.nr.
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
7
5
3
1
1
1
3
13
11
9
7
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
6
7
1
1
10
11
8
6
3
4
1
13
6
7
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
Faktura t/r Sognefjellet,
0
10
Faktura 117, 11651
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Ref stevner, 10941
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Høstdugnad12,
0
10
Faktura 1059, 11758
0
10
Faktura 101899, 12827
0
10
Faktura 2022, 11544
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Medlavg, 10185
0
10
Friluftstreffet, 12948 Arkady
0
10
Faktura Bensin, 12948
0
10
Faktura 77711, 11484
0
10
Faktura 18112380, 10931
0
10
Faktura Lisens D1 & D2,
0
10
Faktura puter, 11200 Geir
0
10
Faktura Oslo indoor
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura stevne 17sep,
0
10
Faktura 2439, 10002 Oslo
0
10
Faktura Tyrvingleker, 11055
0
10
Faktura startkontigenter,
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
13195 Kristbjørn Håland
0
10
11348 Bilkollektivet BA
0
10
12118 Oslo kommune avd.
0
10
12118 Oslo kommune avd.
0
10
Faktura 4502, 10013 OSLO
0
10
Faktura Dommerhonorar,
0
10
Faktura Forskudd 7 kamper,
0
10
Faktura Forskudd 11
0
10
Faktura Forskudd 9 kamper,
0
10
Faktura Forskudd 9 kamper,
0
10
Faktura Forskudd 9 kamper,
0
10
Faktura Forskudd 3 kamper,
0
10
Faktura La Boheme 13okt,
0
10
Faktura Styremøte 24sep,
0
10
Nybeg.kurs, 13175 Thomas
0
10
Faktura ref treningsleir H12,
0
10
Faktura 111121, 10370
0
10
Faktura Ref KSI-Hytta,
0
10
Faktura Ref KSI-Hytta,
0
10
Faktura 10623, 13139 Aqua
0
10
Faktura Ref vedl.h.utstyr,
0
10
Faktura 39, 12981 ROBERT
0
10
12825 Erik Ruud
0
10
12825 Erik Ruud
0
10
Faktura 1094199, 11246
0
10
Faktura 502997, 10370
0
11
11376 Magnus Loe Sparboe
0
11
11376 Magnus Loe Sparboe
0
11
13207 Daniel Hillarøy
0
11
12989 Alexander Moufadil
0
11
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
11
12022 Ingeborg Marie Dehs
0
11
12969 Hiroatsu Sato
0
11
12424 Foldal Stempel AS
0
11
13029 Ingrid B Vangen
0
11
13029 Ingrid B Vangen
0
11
10957 Bård Madsen
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-257,00
-1 050,00
-600,00
-600,00
-600,00
-6 666,00
-1 345,00
-7 331,91
-370,00
-7 600,00
-10 000,00
-3 502,00
-450,00
-229,00
-650,91
-1 500,00
-1 054,79
-3 900,00
-1 652,00
-1 500,00
-2 145,00
-550,00
-550,00
-190,00
-750,00
-245,00
3 000,00
10 338,60
1 196,00
5 787,00
-3 100,00
-600,00
-4 900,00
-7 700,00
-5 400,00
-5 400,00
-3 600,00
-1 200,00
-1 309,20
-113,00
-1 801,00
-2 080,00
-2 000,00
-1 550,00
-210,00
-998,00
-245,00
-15 000,00
20 000,00
20 000,00
-860,00
-1 470,00
600,00
5 400,00
4 400,00
3 600,00
600,00
1 200,00
600,00
68,75
3 900,00
4 900,00
7 700,00
Akk. saldo
-292 806,01
-293 856,01
-294 456,01
-295 056,01
-295 656,01
-302 322,01
-303 667,01
-310 998,92
-311 368,92
-318 968,92
-328 968,92
-332 470,92
-332 920,92
-333 149,92
-333 800,83
-335 300,83
-336 355,62
-340 255,62
-341 907,62
-343 407,62
-345 552,62
-346 102,62
-346 652,62
-346 842,62
-347 592,62
-347 837,62
-344 837,62
-334 499,02
-333 303,02
-327 516,02
-330 616,02
-331 216,02
-336 116,02
-343 816,02
-349 216,02
-354 616,02
-358 216,02
-359 416,02
-360 725,22
-360 838,22
-362 639,22
-364 719,22
-366 719,22
-368 269,22
-368 479,22
-369 477,22
-369 722,22
-384 722,22
-364 722,22
-344 722,22
-345 582,22
-347 052,22
-346 452,22
-341 052,22
-336 652,22
-333 052,22
-332 452,22
-331 252,22
-330 652,22
-330 583,47
-326 683,47
-321 783,47
-314 083,47
Side 68
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012IF708
01.11.2012IF765
01.11.2012IF767
01.11.2012IF768
01.11.2012IF810
01.11.2012IF810
01.11.2012IF860
02.11.2012B713
02.11.2012B713
02.11.2012B713
02.11.2012IF731
02.11.2012IF832
02.11.2012IF847
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B714
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B715
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B716
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B717
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B718
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
L.nr.
1
2
1
1
1
1
3
1
1
5
3
1
1
1
1
16
14
11
12
9
7
5
3
1
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
9
7
5
3
1
17
15
13
11
9
7
5
3
1
5
3
1
17
15
13
11
9
7
20
18
16
11
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
10471 Lars Kristian Hasle
0
11
10471 Lars Kristian Hasle
0
11
Faktura årsavg. & opph.
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura 7988625, 13192
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura 1246, 11817
0
11
Faktura 1247, 11817
0
11
Faktura 741253, 10978 DnB
0
11
12823 Torgeir Hoffmann
0
11
12982 Premiebua ANS
0
11
11484 Traugots Kjeller,
0
11
Faktura 83417, 10632
0
11
Dommerhonorar, 13203
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
12718 Christer T Tronsmed
0
11
12958 Ina Brodahl
0
11
11055 IL Tyrving
0
11
11055 IL Tyrving
0
11
12948 Arkady Rutkovskiy
0
11
11055 IL Tyrving
0
11
10545 Asker Skiklubb,
0
11
13135 Anne Helene Bugge
0
11
11627 Posten Norge AS,
0
11
13060 Ida Røisgård
0
11
13194 Paul Magnus
0
11
12834 Hanna Mathilde
0
11
12621 Åsmund Solberg
0
11
13193 Kristian Toftegaard
0
11
12782 Lise Madeleine
0
11
13195 Kristbjørn Håland
0
11
12985 Kamelia Javadi
0
11
12379 Sigmund Marius
0
11
13059 Hanne Bergheim
0
11
10388 Hadeland O-lag
0
11
12402 Måren OK
0
11
11587 KFUM-kameratene
0
11
10002 Oslo FriidrettSkrets
0
11
10225 Sandefjord
0
11
13200 Sindre Horseby
0
11
10931 Nordea Bank Norge
0
11
13139 Aqua Unique Norge
0
11
10119 Morten Fahle
0
11
12926 Manjeet Singh
0
11
13209 Natur Opplevingar
0
11
13213 Ley Muller
0
11
13208 Andre Skeie
0
11
12948 Arkady Rutkovskiy
0
11
13090 Aleksander Eidsvåg
0
11
12205 Morten Ødegaard
0
11
10991 Hafslund strøm AS
0
11
12734 Kari-Anne Myrum
0
11
11484 Traugots Kjeller,
0
11
13055 Anilton P. Delgado
0
11
12914 Are Burheim
0
11
12799 Mats Kristoffersen
0
11
12760 Ida Eline Fossum
0
11
12766 CopyCat AS
0
11
10370 Norges
0
11
11115 Håkon Dreyer Sæter
0
11
12964 Anne Marie
0
11
10185 Berit Thyness
0
11
10370 Norges
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
600,00
5 400,00
-4 390,00
-1 360,00
-275,00
-1 295,00
-650,00
-1 300,00
-6 153,75
6 605,00
2 538,00
1 500,00
-2 850,00
-400,00
-2 054,00
311,00
250,00
50,00
190,00
229,00
190,00
160,00
138,00
63,18
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
330,00
585,00
550,00
550,00
480,00
431,00
1 054,79
998,00
850,00
817,00
750,00
750,00
704,00
650,91
624,00
1 118,00
1 084,82
1 084,00
1 500,00
1 500,00
1 433,00
1 345,00
1 309,20
1 259,99
4 465,00
3 502,00
2 910,00
450,00
2 000,00
Akk. saldo
-313 483,47
-308 083,47
-312 473,47
-313 833,47
-314 108,47
-315 403,47
-316 053,47
-317 353,47
-323 507,22
-316 902,22
-314 364,22
-312 864,22
-315 714,22
-316 114,22
-318 168,22
-317 857,22
-317 607,22
-317 557,22
-317 367,22
-317 138,22
-316 948,22
-316 788,22
-316 650,22
-316 587,04
-316 202,04
-315 817,04
-315 432,04
-315 047,04
-314 662,04
-314 277,04
-313 892,04
-313 507,04
-313 122,04
-312 737,04
-312 407,04
-311 822,04
-311 272,04
-310 722,04
-310 242,04
-309 811,04
-308 756,25
-307 758,25
-306 908,25
-306 091,25
-305 341,25
-304 591,25
-303 887,25
-303 236,34
-302 612,34
-301 494,34
-300 409,52
-299 325,52
-297 825,52
-296 325,52
-294 892,52
-293 547,52
-292 238,32
-290 978,33
-286 513,33
-283 011,33
-280 101,33
-279 651,33
-277 651,33
Side 69
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B719
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B720
05.11.2012B721
05.11.2012B721
05.11.2012B721
05.11.2012B758
05.11.2012IF624
06.11.2012IF623
06.11.2012IF656
06.11.2012IF666
06.11.2012IF709
06.11.2012IF709
06.11.2012IF757
06.11.2012IF884
06.11.2012IF885
07.11.2012IF766
07.11.2012IF769
07.11.2012IF811
07.11.2012IF812
07.11.2012IF913
08.11.2012IF644
08.11.2012IF667
09.11.2012IF906
11.11.2012IF620
11.11.2012IF669
11.11.2012IF713
11.11.2012IF853
11.11.2012IF920
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B722
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
12.11.2012B723
L.nr.
7
5
3
1
22
27
28
14
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
11
9
1
17
15
13
20
18
16
14
11
12
9
7
3
4
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
13175 Thomas Crawfurd
0
11
11200 Geir Olav Lauritsen
0
11
13038 Henrik Andersson
0
11
10809 Eldar Frøland
0
11
12785 Ida Næss Høvik
0
11
12205 Morten Ødegaard
0
11
12704 Øystein Graf
0
11
10278 Lillomarka O-lag
0
11
10093 Boreas reiser as
0
11
10021 Oslo og Akersh.
0
11
11007 NVBF Region Øst
0
11
12906 Verdifokus DNT NDS
0
11
12827 Protektiv
0
11
11156 Oddbjørn Overskott
0
11
10941 Chiu Wai Mickeyip
0
11
12823 Torgeir Hoffmann
0
11
12671 Christine Seem
0
11
13206 Solli Bowling AS
0
11
11109 Nordal Turistheim &
0
11
11007 NVBF Region Øst
0
11
11207 SIO
0
11
13196 Ivan Myhre Winje
0
11
Nybeg.kurs, 13174 Geir
0
11
Nybeg.kurs, 12947 Håkon
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura 106316, 10262 Emit
0
11
Faktura Årsmøte, 13187
0
11
Faktura Årsmøte, 13023
0
11
Faktura 26592, 11836
0
11
Faktura Bussbillett, 13210
0
11
Faktura bensin 23sep,
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura Styremøte, 12799
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura Gaver, 13027 David
0
11
Faktura Turnering, 12494
0
11
Faktura 27, 13180 Roar
0
11
Faktura 143538, 11170
0
11
Faktura 57750, 12803
0
11
Faktura 14199, 13172
0
11
Faktura BS18550, 10337
0
11
Faktura Ref medisinballer,
0
11
Faktura 502996, 10370
0
11
Faktura 341, 10283 Norges
0
11
11758 Norges
0
11
12799 Mats Kristoffersen
0
11
12138 Martin K. Tvete
0
11
13203 Marit Lippestad
0
11
13202 Margrethe H Mosdøl
0
11
10262 Emit AS
0
11
13210 Michael M
0
11
13027 David Richter Flaata
0
11
12901 Geir Andre
0
11
10370 Norges
0
11
13142 Lina Søreide
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
13174 Geir Dehli
0
11
13174 Geir Dehli
0
11
11170 ServeTheWorld
0
11
11246 Domeneshop AS
0
11
10010 Akademika AS
0
11
10010 Akademika AS
0
11
12947 Håkon Akerholt
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
1 801,00
1 652,00
1 550,00
1 520,00
5 000,00
901,20
2 080,00
2 650,50
32 994,00
25 800,00
9 600,00
7 900,00
7 600,00
7 331,91
6 666,00
6 605,00
6 000,00
5 235,00
49 120,00
36 000,00
72 733,00
385,00
-258,00
-678,50
-2 300,00
-562,50
-779,00
-85,40
-400,00
-525,00
-1 024,00
-1 600,00
-250,00
-1 400,00
-499,00
-2 673,00
-6 437,00
-1 227,25
-492,50
-5 000,00
-520,00
-1 637,50
-3 780,00
-5 100,00
370,00
250,00
455,00
400,00
245,00
562,50
525,00
499,00
1 600,00
1 470,00
1 400,00
1 300,00
258,00
1 024,00
1 227,25
860,00
618,00
89,00
678,50
Akk. saldo
-275 850,33
-274 198,33
-272 648,33
-271 128,33
-266 128,33
-265 227,13
-263 147,13
-260 496,63
-227 502,63
-201 702,63
-192 102,63
-184 202,63
-176 602,63
-169 270,72
-162 604,72
-155 999,72
-149 999,72
-144 764,72
-95 644,72
-59 644,72
13 088,28
13 473,28
13 215,28
12 536,78
10 236,78
9 674,28
8 895,28
8 809,88
8 409,88
7 884,88
6 860,88
5 260,88
5 010,88
3 610,88
3 111,88
438,88
-5 998,12
-7 225,37
-7 717,87
-12 717,87
-13 237,87
-14 875,37
-18 655,37
-23 755,37
-23 385,37
-23 135,37
-22 680,37
-22 280,37
-22 035,37
-21 472,87
-20 947,87
-20 448,87
-18 848,87
-17 378,87
-15 978,87
-14 678,87
-14 420,87
-13 396,87
-12 169,62
-11 309,62
-10 691,62
-10 602,62
-9 924,12
Side 70
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B724
12.11.2012B725
12.11.2012B725
12.11.2012IF630
12.11.2012IF643
12.11.2012IF714
12.11.2012IF790
12.11.2012IF790
12.11.2012IF790
12.11.2012IF790
12.11.2012IF901
12.11.2012IF901
13.11.2012IF628
13.11.2012IF631
13.11.2012IF632
13.11.2012IF634
13.11.2012IF642
13.11.2012IF922
13.11.2012IF922
14.11.2012IF645
14.11.2012IF650
14.11.2012IF892
15.11.2012IF621
15.11.2012IF622
15.11.2012IF635
15.11.2012IF636
15.11.2012IF637
15.11.2012IF638
15.11.2012IF639
15.11.2012IF640
15.11.2012IF641
15.11.2012IF770
15.11.2012IF771
16.11.2012IF629
16.11.2012IF633
19.11.2012B726
19.11.2012B726
19.11.2012IF923
20.11.2012IF619
20.11.2012IF691
20.11.2012IF872
20.11.2012IF872
20.11.2012IF924
20.11.2012IF925
20.11.2012IF926
21.11.2012IF695
21.11.2012IF695
21.11.2012IF704
21.11.2012IF745
21.11.2012IF802
21.11.2012IF888
21.11.2012IF902
L.nr.
21
19
16
17
14
12
10
8
5
6
3
1
1
3
1
1
1
1
3
5
7
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
11544 SalsAmor v/ Walter
0
11
10978 DnB NOR Finans AS
0
11
13187 Anne Maria Giglio
0
11
13187 Anne Maria Giglio
0
11
10370 Norges
0
11
10013 OSLO SKIKRETS
0
11
10632 Gresshoppa Sport
0
11
12494 Marianne Skiftsvik
0
11
13191 Therese Johannesen
0
11
13191 Therese Johannesen
0
11
13038 Henrik Andersson
0
11
13145 Ole Gregert Gliddi
0
11
12981 ROBERT
0
11
13172 Norges
0
11
Hyttetur & Diverse ritt,
0
11
Ref batteri til temp.føler,
0
11
Faktura Ref. gave, 12762
0
11
Faktura 7, 13197 Gojani
0
11
Faktura 131, 12911
0
11
Faktura 1245, 11817
0
11
Faktura 35, 13198 Lazaro
0
11
Faktura Furumomila, 11703
0
11
Faktura startkontigenter,
0
11
Diverse ritt, 12630 Håkon
0
11
Faktura 90, 10512 Norges
0
11
Diverse ritt, 12794 Sindre
0
11
Diverse ritt, 13177 Lars Chr.
0
11
Faktura 400248150, 11210
0
11
Faktura 1249, 11817
0
11
Faktura 1250, 11817
0
11
Faktura 5020897, 10003
0
11
Ref billeie/xtra bagasje,
0
11
Faktura Årsmøte 14nov,
0
11
Faktura 14, 13173 Mathias
0
11
Faktura 4212, 12825 Erik
0
11
Ranking 1div TrHeim OSI,
0
11
Ref Pizza 2nov, 12926
0
11
Faktura Leie av hall 8okt,
0
11
Ref dommerhonorar, 12964
0
11
Ref dommerhonorar, 13034
0
11
Ref dommerhonorar, 12637
0
11
Ref dommerhonorar, 11115
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Diverse ritt, 11939 Helge
0
11
Faktura 1008, 13176 If Frøy
0
11
13172 Norges
0
11
11974 Troels Mathisen
0
11
Faktura hyttetur, 10340 Guy
0
11
Faktura Adg.kort, 11974
0
11
Faktura 215105, 10200
0
11
Faktura 18241502, 10931
0
11
13192 One.com
0
11
Faktura clas ohlson, 11475
0
11
Faktura styreseminar,
0
11
Faktura SM2012, 11475
0
11
Transport av matter, 13185
0
11
Faktura Bevertning sensei
0
11
Faktura bevertning sensei,
0
11
Faktura Sosialt arrangement
0
11
Faktura 12407084, 10991
0
11
Faktura 22576, 13211
0
11
Faktura startkontigenter,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
10 000,00
6 153,75
779,00
4 390,00
3 780,00
3 100,00
2 850,00
2 673,00
1 360,00
1 295,00
2 300,00
2 145,00
15 000,00
5 000,00
-3 414,00
-307,00
-1 046,00
-8 000,00
-10 000,00
-437,50
-1 000,00
-250,00
-550,00
-1 170,00
-3 000,00
-1 800,00
-1 375,00
-2 630,06
-3 500,00
-3 250,00
-1 260,00
-3 293,35
-1 599,04
-5 500,00
-10 000,00
-827,50
-4 507,00
-120,00
-1 000,00
-864,00
-690,00
-1 000,00
-4 000,00
-1 308,00
-3 100,00
-500,00
5 000,00
1 230,00
-1 370,08
-1 230,00
-45 114,00
-1 530,20
275,00
-279,00
-1 171,00
-4 416,50
-640,00
-1 092,00
-1 852,50
-751,00
-1 261,17
-54 261,50
-550,00
Akk. saldo
75,88
6 229,63
7 008,63
11 398,63
15 178,63
18 278,63
21 128,63
23 801,63
25 161,63
26 456,63
28 756,63
30 901,63
45 901,63
50 901,63
47 487,63
47 180,63
46 134,63
38 134,63
28 134,63
27 697,13
26 697,13
26 447,13
25 897,13
24 727,13
21 727,13
19 927,13
18 552,13
15 922,07
12 422,07
9 172,07
7 912,07
4 618,72
3 019,68
-2 480,32
-12 480,32
-13 307,82
-17 814,82
-17 934,82
-18 934,82
-19 798,82
-20 488,82
-21 488,82
-25 488,82
-26 796,82
-29 896,82
-30 396,82
-25 396,82
-24 166,82
-25 536,90
-26 766,90
-71 880,90
-73 411,10
-73 136,10
-73 415,10
-74 586,10
-79 002,60
-79 642,60
-80 734,60
-82 587,10
-83 338,10
-84 599,27
-138 860,77
-139 410,77
Side 71
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.11.2012IF902
22.11.2012IF647
22.11.2012IF778
22.11.2012IF779
22.11.2012IF791
22.11.2012IF903
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B727
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
23.11.2012B728
26.11.2012IF685
26.11.2012IF685
26.11.2012IF833
26.11.2012IF833
26.11.2012IF834
26.11.2012IF834
26.11.2012IF834
26.11.2012IF834
27.11.2012B729
27.11.2012B729
27.11.2012IF707
27.11.2012IF715
27.11.2012IF792
28.11.2012IF746
28.11.2012IF793
28.11.2012IF813
28.11.2012IF814
28.11.2012IF815
28.11.2012IF816
29.11.2012IF646
29.11.2012IF780
29.11.2012IF781
30.11.2012B562
02.12.2012IF648
03.12.2012IF721
03.12.2012IF722
03.12.2012IF817
03.12.2012IF835
03.12.2012IF862
03.12.2012IF889
04.12.2012IF649
04.12.2012IF649
04.12.2012IF689
04.12.2012IF732
04.12.2012IF732
04.12.2012IF874
04.12.2012IF915
04.12.2012IF916
04.12.2012IF917
L.nr.
1
1
1
1
1
1
17
15
13
11
9
7
5
3
1
17
15
13
11
9
7
5
3
1
3
1
1
3
1
3
5
7
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
Faktura 1978, 11055 IL
0
11
Faktura Trondheim 2012,
0
11
Faktura 1002948, 10103
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura 2023, 11544
0
11
Faktura styremøte 22nov,
0
11
13064 Stine Karen
0
11
10340 Guy Thomas
0
11
11736 Jørgen Sikkeland
0
11
10003 Norges
0
11
12411 Berg Sport AS
0
11
13198 Lazaro Izquierdo
0
11
12803 ISPHuset Nordic AS
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
13065 Kari Guderud
0
11
12901 Geir Andre
0
11
12911 SUPREME BY
0
11
13197 Gojani Dance N'
0
11
10283 Norges Fekteforbund
0
11
11475 Junjie Cao
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
13182 Nguyen Dzu
0
11
11817 Studentidretten, SIO
0
11
10232 Øivind Due Trier
0
11
Faktura 19924, 10300
0
11
Faktura 19903, 10300
0
11
Faktura 7081, 12164
0
11
Faktura Ranking,
0
11
Faktura 1809, 11007 NVBF
0
11
Faktura 1808, 11007 NVBF
0
11
Faktura 1810, 11007 NVBF
0
11
Faktura 1811, 11007 NVBF
0
11
12825 Erik Ruud
0
11
13173 Mathias Eibre
0
11
Faktura 400115, 10370
0
11
Faktura 4569, 10013 OSLO
0
11
Faktura årsmøte 20nov,
0
11
Faktura Snacks/premier,
0
11
Faktura 1, 12621 Åsmund
0
11
Faktura Dommerhonorar,
0
11
Faktura 15353, 10012 Oslo
0
11
Faktura 237952, 11821
0
11
Faktura Premier/gullspray,
0
11
Faktura 503122, 10370
0
11
Faktura klage NHF, 12799
0
11
Faktura 27319, 11311 NHF
0
11
12823 Torgeir Hoffmann
0
12
Faktura 1812, 11315
0
12
Faktura Fjellmøte aug-nov,
0
12
Faktura Styremøte 22nov,
0
12
Faktura Årsmøte, 12914 Are
0
12
Faktura Dommerhonorar,
0
12
Faktura 408, 11358 Norges
0
12
Faktura 90702190, 11602
0
12
TBF IF648 feil beløp
0
12
Faktura 1812, 11315
0
12
Faktura 1des Låkeberget,
0
12
Faktura 1258, 11817
0
12
Faktura 1252, 11817
0
12
Faktura baller/drakter,
0
12
Faktura Bussbillett, 13010
0
12
Faktura Forb.avg. V12,
0
12
Faktura Forb.avg. H12,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-50,00
-2 000,00
-5 565,00
-1 220,00
-8 000,00
-179,60
1 550,00
1 308,07
1 308,00
1 260,00
1 050,50
1 000,00
492,50
437,50
210,00
3 952,00
10 000,00
8 000,00
5 100,00
4 416,50
3 500,00
3 293,35
3 250,00
1 637,50
-12 747,00
-2 880,00
-545,00
-5 600,00
-1 400,00
-2 800,00
-3 200,00
-3 200,00
10 000,00
5 500,00
-200,00
-500,00
-2 726,00
-1 050,47
-6 900,00
-975,00
-1 950,00
-4 086,00
-668,40
-1 470,00
-750,00
-3 843,00
-6 605,00
-29 920,00
-1 096,20
-72,70
-600,00
-963,00
-2 400,00
-1 745,00
29 920,00
-25 920,00
-1 300,00
-14 259,00
-1 500,00
-3 687,00
-2 831,00
-3 150,00
-2 700,00
Akk. saldo
-139 460,77
-141 460,77
-147 025,77
-148 245,77
-156 245,77
-156 425,37
-154 875,37
-153 567,30
-152 259,30
-150 999,30
-149 948,80
-148 948,80
-148 456,30
-148 018,80
-147 808,80
-143 856,80
-133 856,80
-125 856,80
-120 756,80
-116 340,30
-112 840,30
-109 546,95
-106 296,95
-104 659,45
-117 406,45
-120 286,45
-120 831,45
-126 431,45
-127 831,45
-130 631,45
-133 831,45
-137 031,45
-127 031,45
-121 531,45
-121 731,45
-122 231,45
-124 957,45
-126 007,92
-132 907,92
-133 882,92
-135 832,92
-139 918,92
-140 587,32
-142 057,32
-142 807,32
-146 650,32
-153 255,32
-183 175,32
-184 271,52
-184 344,22
-184 944,22
-185 907,22
-188 307,22
-190 052,22
-160 132,22
-186 052,22
-187 352,22
-201 611,22
-203 111,22
-206 798,22
-209 629,22
-212 779,22
-215 479,22
Side 72
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
04.12.2012IF929
05.12.2012IF651
05.12.2012IF652
05.12.2012IF659
05.12.2012IF836
06.12.2012IF653
06.12.2012IF668
06.12.2012IF794
06.12.2012IF794
06.12.2012IF794
07.12.2012IF795
07.12.2012IF795
08.12.2012IF718
08.12.2012IF854
08.12.2012IF854
08.12.2012IF854
09.12.2012IF705
09.12.2012IF706
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B733
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B735
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B747
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B748
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B749
L.nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
3
1
7
1
3
1
1
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
11
9
7
5
3
1
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
28
17
11
9
7
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Faktura 27704, 12411 Berg
0
12
styremøte, 13016 Fredrik
0
12
Buldretur, Fontainebleau,
0
12
Faktura 1261, 11817
0
12
Faktura 1257, 11817
0
12
Faktura 81201555, 11817
0
12
Faktura div. utlegg, 12752
0
12
Faktura 2009, 13126 Latin
0
12
Faktura 1107291, 11246
0
12
Faktura Julefest, 13060 Ida
0
12
Faktura 10070, 13000
0
12
Faktura 77711, 11484
0
12
Faktura 71, 12831 Brandbu
0
12
Faktura 400079, 10370
0
12
Faktura medl.avg., 12963
0
12
Faktura medl.avg., 12979
0
12
Faktura julebord/årsmøte
0
12
Faktura Medl.kont. 2012,
0
12
11156 Oddbjørn Overskott
0
12
11246 Domeneshop AS
0
12
10370 Norges
0
12
13060 Ida Røisgård
0
12
13112 Cecilie R. Engblad
0
12
12411 Berg Sport AS
0
12
12797 Marianne Austheim
0
12
12787 Rik Wemmenhove
0
12
12798 Vegard Aasland
0
12
11055 IL Tyrving
0
12
12762 Eldbjørg D. Moxnes
0
12
11115 Håkon Dreyer Sæter
0
12
12964 Anne Marie
0
12
13201 Vilde Mittet
0
12
12270 Jan Sæbø
0
12
13034 Line Jastrey
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
13177 Lars Chr. Vold
0
12
10295 Nydalens Skiklubb
0
12
10991 Hafslund strøm AS
0
12
12901 Geir Andre
0
12
12630 Håkon Mølster
0
12
12884 Johannes Østensjø
0
12
12709 Bjørn Bakko
0
12
11651 Fredrikstad Skiklubb
0
12
10200 Trimtex Sport AS
0
12
12653 Ida Marie Næss
0
12
11315 Ribeiro
0
12
10300 Norges
0
12
11817 Studentidretten, SIO
0
12
13167 Gunnar Ruud AS
0
12
11544 SalsAmor v/ Walter
0
12
12621 Åsmund Solberg
0
12
13180 Roar Forbord
0
12
10103 Oslo Sportslager A/S
0
12
12752 Stefan Kernstock
0
12
13000 Cybernetisk Selskab
0
12
13126 Latin Room
0
12
13221 Jørgen Tronsmed
0
12
12138 Martin K. Tvete
0
12
11311 NHF Region Øst
0
12
12926 Manjeet Singh
0
12
11821 Torshov Sport
0
12
13146 Elise Øksendal
0
12
10295 Nydalens Skiklubb
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-149,50
-1 000,00
-8 562,86
-6 000,00
-12 306,00
-43 600,00
-5 322,23
-5 000,00
-230,00
-186,00
-5 002,21
-2 000,00
-130,00
-900,00
-465,00
-2 238,00
-4 877,00
-4 950,00
307,00
230,00
200,00
186,00
179,60
149,50
120,00
113,00
72,70
50,00
1 046,00
1 000,00
1 000,00
975,00
963,00
864,00
1 400,00
1 375,00
1 300,00
1 261,17
1 220,00
1 170,00
1 096,20
1 050,47
1 050,00
45 114,00
5 600,00
25 920,00
12 747,00
12 306,00
10 910,00
8 000,00
6 900,00
6 437,00
5 565,00
5 322,23
5 002,21
5 000,00
4 761,00
2 726,00
3 843,00
4 507,00
4 086,00
3 414,00
3 220,00
Akk. saldo
-215 628,72
-216 628,72
-225 191,58
-231 191,58
-243 497,58
-287 097,58
-292 419,81
-297 419,81
-297 649,81
-297 835,81
-302 838,02
-304 838,02
-304 968,02
-305 868,02
-306 333,02
-308 571,02
-313 448,02
-318 398,02
-318 091,02
-317 861,02
-317 661,02
-317 475,02
-317 295,42
-317 145,92
-317 025,92
-316 912,92
-316 840,22
-316 790,22
-315 744,22
-314 744,22
-313 744,22
-312 769,22
-311 806,22
-310 942,22
-309 542,22
-308 167,22
-306 867,22
-305 606,05
-304 386,05
-303 216,05
-302 119,85
-301 069,38
-300 019,38
-254 905,38
-249 305,38
-223 385,38
-210 638,38
-198 332,38
-187 422,38
-179 422,38
-172 522,38
-166 085,38
-160 520,38
-155 198,15
-150 195,94
-145 195,94
-140 434,94
-137 708,94
-133 865,94
-129 358,94
-125 272,94
-121 858,94
-118 638,94
Side 73
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012B753
10.12.2012IF682
10.12.2012IF687
10.12.2012IF688
10.12.2012IF716
10.12.2012IF717
10.12.2012IF717
10.12.2012IF803
10.12.2012IF837
10.12.2012IF904
10.12.2012IF904
10.12.2012IF904
11.12.2012IF657
11.12.2012IF698
11.12.2012IF698
11.12.2012IF698
11.12.2012IF698
11.12.2012IF698
11.12.2012IF737
11.12.2012IF772
11.12.2012IF895
11.12.2012IF896
12.12.2012IF658
12.12.2012IF863
13.12.2012IF663
13.12.2012IF664
13.12.2012IF710
13.12.2012IF710
13.12.2012IF723
13.12.2012IF724
13.12.2012IF725
13.12.2012IF727
13.12.2012IF773
13.12.2012IF774
13.12.2012IF775
13.12.2012IF775
L.nr.
3
1
29
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
7
5
3
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
3
1
1
3
7
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
12513 Åse Jorun Holthe
0
12
11939 Helge Wangberg
0
12
10512 Norges Cykleforbund
0
12
10300 Norges
0
12
11007 NVBF Region Øst
0
12
11210 Canon Norge AS
0
12
10295 Nydalens Skiklubb
0
12
11484 Traugots Kjeller,
0
12
13181 GUC Trondheim
0
12
10012 Oslo Fotballkrets
0
12
10941 Chiu Wai Mickeyip
0
12
12794 Sindre Engh
0
12
10370 Norges
0
12
11602 Niscayah AS (tidl.
0
12
12594 Einar Goplen
0
12
10931 Nordea Bank Norge
0
12
13178 NTNUI Volleyball
0
12
12641 Håkon Greve
0
12
12799 Mats Kristoffersen
0
12
12637 Camilla Aasgaard
0
12
13027 David Richter Flaata
0
12
12914 Are Burheim
0
12
13215 Mia Hauge Rambøl
0
12
13214 Ashley Muller
0
12
12164 Mikasport AS
0
12
13176 If Frøy
0
12
Faktura 358744, 10493
0
12
Faktura Oslo City Cup 2012,
0
12
Faktura 17.nov
0
12
Faktura 4096, 11670 IK
0
12
Faktura 13221, 12850
0
12
Faktura KSI Samling, 12580
0
12
Faktura 12712272, 10991
0
12
Faktura Dommerhonorar,
0
12
Faktura startkontigenter,
0
12
Faktura 2404, 10002 Oslo
0
12
Faktura Årsmøte 26nov,
0
12
Faktura Ref dommerutstyr,
0
12
Faktura innkjøp av drakter,
0
12
Faktura Videoer og
0
12
Faktura 1678149, 10284 If
0
12
Faktura Julebord, 11241
0
12
Faktura Årsmøte 11des,
0
12
Faktura 416, 12880 TTU
0
12
Faktura Julebord, 12533
0
12
Faktura 643, 10512 Norges
0
12
Faktura Rittkontigenter,
0
12
Faktura Dommerhonorar,
0
12
Faktura 3000678154, 11763
0
12
Faktura Ref utstyr, 12919
0
12
Faktura Årsmøte/hengelås,
0
12
Faktura Taxi Hemsedal,
0
12
Faktura Mat Hemsedal,
0
12
Faktura Årsmøte 13des,
0
12
Faktura 394050, 10674
0
12
Faktura kontaktperson,
0
12
Faktura Årsmøte 13des,
0
12
Dommerhonorar, 13191
0
12
Faktura 34, 12694 Hasle
0
12
Faktura 1259, 11817
0
12
Faktura 1260, 11817
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
3 200,00
3 200,00
1 008,00
3 100,00
3 000,00
2 880,00
2 800,00
2 630,06
2 300,00
2 000,00
2 000,00
1 950,00
1 852,50
1 800,00
1 470,00
1 745,00
1 599,04
1 530,20
827,50
751,00
750,00
690,00
668,40
600,00
550,00
550,00
545,00
500,00
-430,00
-3 220,00
-2 300,00
-2 750,00
-37 045,00
-865,00
-2 013,46
-464,00
-1 170,00
-5 000,00
-1 271,50
-859,40
-8 062,00
-2 927,69
-954,00
-390,00
-174,60
-490,00
-11 504,00
-500,00
-675,00
-2 300,00
-1 165,00
-14 210,16
-1 094,00
-250,00
-1 548,41
-100,40
-13 126,00
-636,83
-430,00
-3 400,00
-3 000,00
-5 106,00
-2 100,00
Akk. saldo
-115 438,94
-112 238,94
-111 230,94
-108 130,94
-105 130,94
-102 250,94
-99 450,94
-96 820,88
-94 520,88
-92 520,88
-90 520,88
-88 570,88
-86 718,38
-84 918,38
-83 448,38
-81 703,38
-80 104,34
-78 574,14
-77 746,64
-76 995,64
-76 245,64
-75 555,64
-74 887,24
-74 287,24
-73 737,24
-73 187,24
-72 642,24
-72 142,24
-72 572,24
-75 792,24
-78 092,24
-80 842,24
-117 887,24
-118 752,24
-120 765,70
-121 229,70
-122 399,70
-127 399,70
-128 671,20
-129 530,60
-137 592,60
-140 520,29
-141 474,29
-141 864,29
-142 038,89
-142 528,89
-154 032,89
-154 532,89
-155 207,89
-157 507,89
-158 672,89
-172 883,05
-173 977,05
-174 227,05
-175 775,46
-175 875,86
-189 001,86
-189 638,69
-190 068,69
-193 468,69
-196 468,69
-201 574,69
-203 674,69
Side 74
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
13.12.2012IF855
13.12.2012IF914
13.12.2012IF918
14.12.2012IF660
14.12.2012IF661
14.12.2012IF665
14.12.2012IF681
14.12.2012IF693
14.12.2012IF693
14.12.2012IF818
14.12.2012IF819
14.12.2012IF828
14.12.2012IF897
14.12.2012IF907
14.12.2012IF907
14.12.2012IF908
14.12.2012IF908
15.12.2012IF744
15.12.2012IF758
15.12.2012IF838
15.12.2012IF839
15.12.2012IF840
17.12.2012IF841
17.12.2012IF864
17.12.2012IF890
18.12.2012IF736
19.12.2012IF733
19.12.2012IF776
20.12.2012IF699
20.12.2012IF777
20.12.2012IF873
20.12.2012IF905
20.12.2012IF905
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B738
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B739
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
L.nr.
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
20
13
16
17
18
10
11
7
8
5
3
1
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
17
15
13
11
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Faktura lønn/godtgj., 10264
0
12
Faktura Seminar 2012,
0
12
Faktura Reisekostn.
0
12
Adg.kort, 13183 Jorunn
0
12
Faktura Ref spruttrekk,
0
12
Faktura Premier, 12919 Uy
0
12
Faktura julebord, 12472
0
12
Faktura Salleie og
0
12
Faktura Adgangskort, 12221
0
12
Faktura turnering 7-9 des,
0
12
Faktura 15594, 10012 Oslo
0
12
Faktura Cageball Nydalen,
0
12
Faktura Årsavslutning,
0
12
Faktura 5443, 10608
0
12
Faktura godtgjørelse, 10747
0
12
Faktura generalforsamling,
0
12
Faktura Videokamera,
0
12
Faktura JULEBORD, 13124
0
12
Faktura 60718, 11348
0
12
Faktura Årsmøte, 12996
0
12
Faktura 20 mikasaballer,
0
12
Faktura 122, 11747 Oslo
0
12
Faktura Dommerhonorar,
0
12
Faktura 909352112, 11046
0
12
Faktura 404638, 12966
0
12
Faktura 41893, 10054
0
12
Faktura 81208611, 10160
0
12
Faktura 1003077, 10103
0
12
Faktura 20083, 10300
0
12
Faktura Julemiddag/julebord
0
12
Faktura 18370795, 10931
0
12
Faktura 2501, 10002 Oslo
0
12
Faktura startkontig., 13130
0
12
12850 Nordseter Fjellstue
0
12
13211 Elektriker Gruppen
0
12
10745 IJJN v/Arve Arvesen
0
12
10745 IJJN v/Arve Arvesen
0
12
10745 IJJN v/Arve Arvesen
0
12
11817 Studentidretten, SIO
0
12
11817 Studentidretten, SIO
0
12
12919 Uy Dinh Tran
0
12
12919 Uy Dinh Tran
0
12
10674 Sportsnett Norge AS
0
12
12533 Linnea Schumba
0
12
10012 Oslo Fotballkrets
0
12
13207 Daniel Hillarøy
0
12
11795 Volley Nor
0
12
12832 Carole Anne Letellier
0
12
12823 Torgeir Hoffmann
0
12
10264 Mansour Najafi
0
12
10002 Oslo FriidrettSkrets
0
12
10461 KOFUKAN NORGE
0
12
13186 Camilla Vigen
0
12
12262 Sentrum Aikido
0
12
13155 Martin Magelssen
0
12
13191 Therese Johannesen
0
12
12799 Mats Kristoffersen
0
12
11747 Oslo Volley Elite
0
12
11287 Direkte-Premier AS
0
12
12694 Hasle Løren IL
0
12
12336 Tyr Steffensen
0
12
13010 Terje Kvaløy
0
12
11670 IK Tjalve
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
-5 704,00
-20 000,00
-1 285,00
-850,00
-624,00
-1 521,00
-995,24
-3 750,00
-2 050,00
-1 200,00
-10 000,00
-4 000,00
-1 674,00
-1 000,00
-600,00
-3 000,00
-4 444,00
-1 497,00
-2 327,50
-2 000,00
-9 800,00
-3 000,00
-1 942,00
-4 949,00
-1 894,00
-104,30
-744,05
-17 840,00
-1 638,00
-3 152,00
-4 881,84
-5 240,00
-322,50
37 045,00
54 261,50
2 700,00
3 150,00
20 000,00
1 500,00
14 259,00
1 521,00
14 210,16
13 126,00
11 504,00
10 000,00
4 400,00
9 800,00
8 562,86
8 062,00
5 704,00
5 000,00
4 950,00
4 877,00
3 750,00
3 687,00
3 400,00
3 152,00
3 000,00
2 987,20
3 000,00
2 927,69
2 831,00
2 750,00
Akk. saldo
-209 378,69
-229 378,69
-230 663,69
-231 513,69
-232 137,69
-233 658,69
-234 653,93
-238 403,93
-240 453,93
-241 653,93
-251 653,93
-255 653,93
-257 327,93
-258 327,93
-258 927,93
-261 927,93
-266 371,93
-267 868,93
-270 196,43
-272 196,43
-281 996,43
-284 996,43
-286 938,43
-291 887,43
-293 781,43
-293 885,73
-294 629,78
-312 469,78
-314 107,78
-317 259,78
-322 141,62
-327 381,62
-327 704,12
-290 659,12
-236 397,62
-233 697,62
-230 547,62
-210 547,62
-209 047,62
-194 788,62
-193 267,62
-179 057,46
-165 931,46
-154 427,46
-144 427,46
-140 027,46
-130 227,46
-121 664,60
-113 602,60
-107 898,60
-102 898,60
-97 948,60
-93 071,60
-89 321,60
-85 634,60
-82 234,60
-79 082,60
-76 082,60
-73 095,40
-70 095,40
-67 167,71
-64 336,71
-61 586,71
Side 75
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B740
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B744
21.12.2012B762
21.12.2012B762
21.12.2012IF891
24.12.2012IF865
27.12.2012IF909
27.12.2012IF909
31.12.2012D68
31.12.2012D68
31.12.2012D68
31.12.2012D68
31.12.2012IF719
31.12.2012IF726
31.12.2012IF747
31.12.2012IF755
31.12.2012IF782
31.12.2012IF783
31.12.2012IF798
31.12.2012IF798
31.12.2012IF798
31.12.2012IF804
31.12.2012IF843
31.12.2012IF844
31.12.2012IF845
31.12.2012IF846
31.12.2012IF866
L.nr.
7
5
3
1
17
15
13
11
9
7
5
3
1
15
13
11
9
7
5
3
1
15
13
11
9
7
5
3
1
17
15
13
11
9
7
5
3
1
5
1
1
1
3
1
1
3
7
9
1
1
1
1
1
1
8
3
1
1
3
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
11358 Norges
0
12
13038 Henrik Andersson
0
12
12979 Frits Holm Johansen
0
12
13205 Oddbjørn By
0
12
12221 Kim Rudolph-Lund
0
12
12996 Erlend Vestad
0
12
11115 Håkon Dreyer Sæter
0
12
12630 Håkon Mølster
0
12
13023 Pawel Kozlowski
0
12
10711 Charles Press
0
12
11156 Oddbjørn Overskott
0
12
13055 Anilton P. Delgado
0
12
10384 Anders Høyer Berg
0
12
12647 William Weilgard
0
12
10608 Norges
0
12
13016 Fredrik Hovind Juell
0
12
12472 Gunn Camilla Stang
0
12
10284 If Skadeforsikring
0
12
10370 Norges
0
12
12828 Øyvind Lindstrøm
0
12
13183 Jorunn Evandt
0
12
13212 Petter Haldsrud
0
12
12205 Morten Ødegaard
0
12
13147 Florian Mueller
0
12
10747 Joakim Bergli
0
12
10013 OSLO SKIKRETS
0
12
10512 Norges Cykleforbund
0
12
12880 TTU Shop
0
12
11199 Frogner IL
0
12
12963 Aksel
0
12
13204 Branka Divkovic
0
12
10493 Sport Media AS 0
12
12205 Morten Ødegaard
0
12
11241 Paul Olav Tvete
0
12
13187 Anne Maria Giglio
0
12
11855 Marthe Stiansen
0
12
10054 Fighter Sport AS
0
12
12798 Vegard Aasland
0
12
12580 Heidi Ramstad
0
12
12966 Malermester Buer AS
0
12
Faktura 126259, 11168
0
12
Faktura 55027620016,
0
12
Faktura Svømmeføtter,
0
12
Faktura 313202590, 11233
0
12
11104 Norges Klatreforbund
0
12
11369 Norges
0
12
12674 Håkon Erikson
0
12
13219 Frigg Oslo
0
12
Faktura 35, 12477
0
12
Faktura Julebord, 13188
0
12
Faktura DesemberCup,
0
12
Faktura Årsmøte, 13190
0
12
Faktura julebord 15des,
0
12
Faktura 2012 -- 05, 12188
0
12
Faktura 10025, 13199
0
12
Faktura 13003, 12906
0
12
Faktura julefest, 12734
0
12
Faktura vinterpåfyll på hytta,
0
12
Faktura julebord, 12926
0
12
Faktura Dommerhonorar,
0
12
Faktura Dommerhonorar,
0
12
Faktura 7835, 11287
0
12
Faktura 2641, 13140 KX
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avdeling
Saldo
2 400,00
2 300,00
2 238,00
2 054,00
2 050,00
2 000,00
1 942,00
1 674,00
1 548,41
1 285,00
1 271,50
1 200,00
1 170,00
1 094,00
1 000,00
1 000,00
995,24
954,00
900,00
859,40
850,00
675,00
636,83
624,00
600,00
500,00
500,00
490,00
480,00
465,00
464,00
430,00
430,00
390,00
250,00
174,60
104,30
100,40
865,00
1 894,00
-3 620,00
-70,65
-2 837,50
-525,00
-8 000,00
-31 000,00
-12 657,67
-5 000,00
-390,00
-2 448,00
-500,00
-1 708,20
-2 770,00
-1 440,00
-11 918,85
-6 640,00
-294,00
-4 698,30
-21 620,00
-1 802,00
-695,00
-3 734,00
-12 500,00
Akk. saldo
-59 186,71
-56 886,71
-54 648,71
-52 594,71
-50 544,71
-48 544,71
-46 602,71
-44 928,71
-43 380,30
-42 095,30
-40 823,80
-39 623,80
-38 453,80
-37 359,80
-36 359,80
-35 359,80
-34 364,56
-33 410,56
-32 510,56
-31 651,16
-30 801,16
-30 126,16
-29 489,33
-28 865,33
-28 265,33
-27 765,33
-27 265,33
-26 775,33
-26 295,33
-25 830,33
-25 366,33
-24 936,33
-24 506,33
-24 116,33
-23 866,33
-23 691,73
-23 587,43
-23 487,03
-22 622,03
-20 728,03
-24 348,03
-24 418,68
-27 256,18
-27 781,18
-35 781,18
-66 781,18
-79 438,85
-84 438,85
-84 828,85
-87 276,85
-87 776,85
-89 485,05
-92 255,05
-93 695,05
-105 613,90
-112 253,90
-112 547,90
-117 246,20
-138 866,20
-140 668,20
-141 363,20
-145 097,20
-157 597,20
Side 76
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.12.2012IF876
31.12.2012IF927
31.12.2012IF931
L.nr.
3
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Faktura Hyttetur 1-2des,
0
12
Faktura julebord, 11475
0
12
Faktura 4012, 12825 Erik
0
Avdeling
Saldo
-3 966,83
-2 078,00
-20 000,00
Utgående saldo
2419
Interimskonto leverandør
20.06.2012B639
5
6
20.06.2012B644
1
6
20.06.2012B674
3
6
20.06.2012B675
1
6
22.06.2012B640
7
6
22.06.2012B676
2
6
25.06.2012B641
8
6
25.06.2012B641
6
6
25.06.2012B645
1
6
25.06.2012B764
16
6
02.07.2012B649
1
7
10.08.2012B656
27
8
10.08.2012B666
1
8
13.08.2012D58
2
8
24.08.2012B661
17
8
2425
2442
2443
2444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 956,14
37 904,00
-29 956,14
-37 904,00
107 425,39
-107 425,39
36 562,50
6 742,80
11 605,20
-58 956,50
4 046,00
1 047,41
-1 047,41
-1 186,24
1 186,24
Annen kortsiktig gjeld
Panteobligasjon OSI (OSI-hytta)
Pantelån SiO (KSI-hytta)
Panteobligasjon OSI (KSI-hytta)
2610
Skattetrekk
16.01.2012B76
1
28.01.2012L5
2
02.02.2012L57
1
01.03.2012L6
2
23.03.2012B211
1
01.04.2012L8
1
01.04.2012L8
17
01.05.2012L13
5
18.05.2012B352
1
01.06.2012L17
2
05.06.2012L18
12
19.06.2012L19
1
22.06.2012L20
1
23.06.2012L23
3
02.07.2012L22
2
01.08.2012B622
1
01.08.2012L24
1
31.08.2012L25
1
14.09.2012B476
3
01.10.2012L29
4
01.10.2012L29
9
01.11.2012L33
1
13.11.2012B625
3
01.12.2012L38
1
08.12.2012L39
1
08.12.2012L40
1
13.12.2012L49
2
-183 642,03
Inngående saldo
betalt 20/6
bet 20/6
KORR B639
TBF B644
Bet 22/6
KORR B640
bet 25/6
bet 25/6
bet 25/6
Interimskonto leverandør
BET 2/7
Accountor Credit Oslo AS
TBF 656 dobb.ført se IF458
13218 Nils Björkegård
Brander No. SEK 1331,36
T6 Forsk.tr. 2011
Januar lønn Ina og Phi
L47
Skattetrekk, lønnskjøring
T1 Forsk.tr. 2012
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
T2 Forsk.tr. 2012
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
T3 Skattetrekk 2012
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
T4 Forsk.tr. 2012
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
T5 Forsk.tr. 2012
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Skattetrekk, lønnskjøring
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Inngående saldo
-1 900,00
Utgående saldo
-1 900,00
Inngående saldo
-10 000,00
Utgående saldo
-10 000,00
Inngående saldo
-35 000,00
Utgående saldo
-35 000,00
Inngående saldo
-10 000,00
Utgående saldo
-10 000,00
55
55
200 Ordinære
10 Friidrett
55
55
200 Ordinære
200 Ordinære
20 Kung Fu
10 Friidrett
37 Dans
03 Basketball
37 Dans
55
55
55
200 Ordinære
200 Ordinære
0,00
29 956,14
67 860,14
37 904,00
0,00
107 425,39
0,00
36 562,50
43 305,30
54 910,50
-4 046,00
0,00
1 047,41
0,00
-1 186,24
0,00
Utgående saldo
Inngående saldo
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
12
12
Akk. saldo
-161 564,03
-163 642,03
-183 642,03
10 Friidrett
55
55
55
37 Dans
37 Dans
20 Kung Fu
38 610,00
-13 844,00
-13 844,00
-13 844,00
27 688,00
-1 440,00
-13 844,00
-15 276,00
29 128,00
-1 639,00
-1 440,00
-15 321,00
-2 160,00
-5 198,00
-14 552,00
41 034,00
-14 552,00
-14 552,00
43 656,00
-1 296,00
-14 552,00
-17 223,00
15 848,00
-7 276,00
-7 946,00
-4 662,00
-561,00
-38 608,87
1,13
-13 842,87
-27 686,87
-41 530,87
-13 842,87
-15 282,87
-29 126,87
-44 402,87
-15 274,87
-16 913,87
-18 353,87
-33 674,87
-35 834,87
-41 032,87
-55 584,87
-14 550,87
-29 102,87
-43 654,87
1,13
-1 294,87
-15 846,87
-33 069,87
-17 221,87
-24 497,87
-32 443,87
-37 105,87
-37 666,87
Side 77
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.12.2012L44
L.nr.
1
Periode
Beskrivelse
12
Skattetrekk, lønnskjøring
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
0
200 Ordinære 10 Friidrett
Saldo
-936,00
Utgående saldo
2780
Skyldig arbeidsgiveravgift
16.01.2012B75
1
1
28.01.2012L5
3
1
31.01.2012B66
3
1
02.02.2012L57
2
2
01.03.2012L4
2
3
01.03.2012L6
3
3
05.03.2012L10
2
3
23.03.2012B219
1
3
23.03.2012L11
2
3
01.04.2012L8
18
4
01.04.2012L8
2
4
01.05.2012L13
6
5
01.05.2012L16
2
5
18.05.2012B329
7
5
01.06.2012L14
2
6
01.06.2012L17
3
6
01.06.2012L17
8
6
05.06.2012L18
25
6
05.06.2012L18
8
6
02.07.2012L22
3
7
01.08.2012B652
3
8
01.08.2012L24
2
8
31.08.2012L25
2
8
31.08.2012L26
18
8
01.09.2012L30
2
9
14.09.2012B476
1
9
14.09.2012L32
8
9
01.10.2012L29
10
10
01.10.2012L29
5
10
01.11.2012L33
2
11
05.11.2012L51
2
11
11.11.2012L52
2
11
13.11.2012B625
1
11
01.12.2012L38
2
12
08.12.2012L40
2
12
13.12.2012L49
3
12
21.12.2012L44
2
12
-38 602,87
Inngående saldo
T6 AGA 2011
Januar lønn Ina og Phi
For mye bet. arb.giv.avg.
L47
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
T1 AGA 2012
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
T2 AGA 2012
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
t3 aga 2012
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
T4 AGA 2012
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
T5 AGA 2012
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
Skyldig arbeidsgiveravgift,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
55
55
55
200 Ordinære
200 Ordinære
55
55
10 Friidrett
55
55
55
20 Kung Fu
55
55
10 Friidrett
55
55
55
55
55
200 Ordinære
200 Ordinære
200 Ordinære
55
55
10 Friidrett
55
55
55
55
37 Dans
20 Kung Fu
10 Friidrett
13 812,00
-6 165,91
-939,00
-6 165,91
-105,75
-9 964,95
-113,08
12 331,00
-105,75
-6 165,91
-676,80
-6 808,23
-105,89
17 131,00
-105,89
-1 050,45
-4 644,38
-32,29
-676,80
-6 597,89
13 423,00
-6 483,54
-6 483,54
-146,78
-114,63
19 711,00
-114,63
-6 483,54
-609,12
-7 698,57
-115,06
-425,68
7 321,00
-6 483,54
-1 734,30
-359,55
-439,92
Utgående saldo
2781
Arb.giv.avg. pål. feriep.
28.01.2012L5
4
1
02.02.2012L57
3
2
01.03.2012L6
4
3
01.04.2012L8
19
4
01.05.2012L13
7
5
01.06.2012L17
9
6
02.07.2012L22
4
7
01.08.2012L24
3
8
31.08.2012L25
3
8
01.10.2012L29
11
10
01.11.2012L33
3
11
01.12.2012L38
3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
-739,91
-739,91
3 059,13
-739,91
-816,99
4 644,38
-778,03
-778,03
-778,03
-778,03
-826,63
-778,03
Utgående saldo
2900
Forskudd fra medlemmer
06.01.2012B71
3
1
31.12.2012B737
7
12
31.12.2012B737
9
12
31.12.2012B737
11
12
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
0
0
0
0
09 Fotball
03 Basketball
-8 443,40
-9 183,31
-9 923,22
-6 864,09
-7 604,00
-8 420,99
-3 776,61
-4 554,64
-5 332,67
-6 110,70
-6 888,73
-7 715,36
-8 493,39
-8 493,39
Inngående saldo
Thorstein Diesen: 3xfotball,
SiO 2011 julebord: 4 fra
SiO 2011 julebord: 3 fra
SIO 2012 julebord: 4fotball
-12 893,31
918,69
-5 247,22
-6 186,22
-12 352,13
-12 457,88
-22 422,83
-22 535,91
-10 204,91
-10 310,66
-16 476,57
-17 153,37
-23 961,60
-24 067,49
-6 936,49
-7 042,38
-8 092,83
-12 737,21
-12 769,50
-13 446,30
-20 044,19
-6 621,19
-13 104,73
-19 588,27
-19 735,05
-19 849,68
-138,68
-253,31
-6 736,85
-7 345,97
-15 044,54
-15 159,60
-15 585,28
-8 264,28
-14 747,82
-16 482,12
-16 841,67
-17 281,59
-17 281,59
Inngående saldo
Januar lønn Ina og Phi
L47
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Akk. saldo
-38 602,87
-16 000,00
10 000,00
6 000,00
-16 000,00
0,00
-16 000,00
-6 000,00
0,00
-16 000,00
Side 78
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
Saldo
Utgående saldo
2910
Skyldig lønn nr 1
18.01.2012B121
13
18.01.2012B121
14
23.01.2012B79
1
23.01.2012L56
1
28.01.2012L5
5
02.02.2012B125
2
02.02.2012B125
3
02.02.2012L57
4
10.02.2012B734
23
10.02.2012B752
23
13.02.2012B81
1
13.02.2012L1
1
13.02.2012L2
1
14.02.2012B105
1
14.02.2012L3
1
01.03.2012B131
1
01.03.2012L6
5
21.03.2012L7
1
21.03.2012L7
5
23.03.2012B137
1
30.03.2012B139
1
01.04.2012L8
15
01.04.2012L8
6
01.04.2012L8
13
01.04.2012L8
3
01.04.2012L8
10
01.04.2012L8
20
17.04.2012B256
1
17.04.2012L12
1
30.04.2012B285
1
01.05.2012L13
8
15.05.2012B327
1
15.05.2012L15
17
15.05.2012L15
2
15.05.2012L15
4
15.05.2012L15
14
15.05.2012L15
9
01.06.2012B331
1
01.06.2012L17
10
01.06.2012L17
4
05.06.2012L18
9
05.06.2012L18
13
05.06.2012L18
14
05.06.2012L18
1
05.06.2012L18
3
05.06.2012L18
16
05.06.2012L18
19
05.06.2012L18
22
06.06.2012B636
5
19.06.2012L19
2
20.06.2012B639
3
20.06.2012B671
1
20.06.2012B674
1
22.06.2012B640
5
22.06.2012B640
3
22.06.2012B669
1
22.06.2012B676
3
22.06.2012L20
2
22.06.2012L20
4
22.06.2012L21
1
-16 000,00
Inngående saldo
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ina
Phi
Skyldig lønn nr 1
L41
Januar lønn Ina og Phi
Ina
Phi
L47
Mikael Borgeteien
Reversert: B734, Mikael
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1
KORR B639
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1
Skyldig lønn nr 1
KORR B640
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Skyldig lønn nr 1,
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 Volleyball
55
55
37 Dans
37 Dans
24 Volleyball
24 Volleyball
17 Langrenn
55
02 Badminton
24 Volleyball
37 Dans
24 Volleyball
35 Dykking
200 Ordinære 10 Friidrett
31 Klatring
55
08 Fjell
55
31 Klatring
04 Boksing
06
17 Langrenn
12 Håndball
55
20 Kung Fu
10 Friidrett
200 Ordinære 10 Friidrett
12 Håndball
04 Boksing
06
17 Langrenn
24 Volleyball
32
200 Ordinære
37 Dans
03 Basketball
06
15 Karate
Akk. saldo
262,66
9 623,21
1 500,00
-1 500,00
-9 885,87
20 262,66
9 623,21
-29 885,87
600,00
-600,00
4 000,00
-4 000,00
-4 000,00
7 386,00
-3 386,00
35 925,10
-35 925,10
-2 000,00
-1 600,00
3 600,00
46 962,04
-1 000,00
-10 666,67
-349,50
-3 360,00
-1 700,00
-29 885,87
1 000,00
-1 000,00
33 009,29
-33 009,29
19 432,45
-3 517,00
-6 000,00
-370,00
-1 545,00
-8 000,45
27 619,37
-22 808,37
-4 811,00
-4 800,00
1 440,00
-8 000,00
-2 000,00
-370,00
-2 880,00
-13 167,00
-2 000,00
31 777,00
-37 904,00
37 904,00
37 304,00
-37 904,00
3 780,00
5 530,00
3 780,00
-3 780,00
-3 840,00
-1 690,00
-1 780,00
-1 568,00
-1 305,34
8 317,87
9 817,87
8 317,87
-1 568,00
18 694,66
28 317,87
-1 568,00
-968,00
-1 568,00
2 432,00
-1 568,00
-5 568,00
1 818,00
-1 568,00
34 357,10
-1 568,00
-3 568,00
-5 168,00
-1 568,00
45 394,04
44 394,04
33 727,37
33 377,87
30 017,87
28 317,87
-1 568,00
-568,00
-1 568,00
31 441,29
-1 568,00
17 864,45
14 347,45
8 347,45
7 977,45
6 432,45
-1 568,00
26 051,37
3 243,00
-1 568,00
-6 368,00
-4 928,00
-12 928,00
-14 928,00
-15 298,00
-18 178,00
-31 345,00
-33 345,00
-1 568,00
-39 472,00
-1 568,00
35 736,00
-2 168,00
1 612,00
7 142,00
10 922,00
7 142,00
3 302,00
1 612,00
-168,00
Side 79
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
22.06.2012L21
23.06.2012L23
23.06.2012L23
25.06.2012B641
25.06.2012B641
29.06.2012B638
02.07.2012L22
01.08.2012B652
01.08.2012B652
01.08.2012L24
31.08.2012B664
31.08.2012B665
31.08.2012L25
07.09.2012B679
07.09.2012L31
14.09.2012B683
14.09.2012B684
14.09.2012B684
14.09.2012L32
14.09.2012L32
14.09.2012L32
20.09.2012B686
20.09.2012L27
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B697
01.10.2012B698
01.10.2012L29
01.10.2012L29
01.10.2012L29
01.11.2012B712
01.11.2012B712
01.11.2012L33
05.11.2012B716
05.11.2012B719
05.11.2012L41
05.11.2012L47
30.11.2012B730
30.11.2012B730
01.12.2012L38
01.12.2012L46
08.12.2012L39
08.12.2012L40
10.12.2012B735
10.12.2012B736
10.12.2012B736
10.12.2012B748
10.12.2012B749
10.12.2012B749
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B750
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B751
10.12.2012B753
12.12.2012L43
21.12.2012B740
21.12.2012B740
L.nr.
4
4
1
3
4
3
5
5
1
4
24
1
4
25
1
23
15
13
1
3
5
2
1
27
33
31
1
12
6
1
9
11
4
11
13
1
1
5
7
4
1
2
3
13
21
19
27
13
15
23
27
25
21
19
17
15
13
11
9
23
2
21
19
Periode
Beskrivelse
6
Skyldig lønn nr 1,
6
Skyldig lønn nr 1,
6
Skyldig lønn nr 1,
6
Skyldig lønn nr 1
6
Skyldig lønn nr 1
6
Skyldig lønn nr 1
7
Skyldig lønn nr 1,
8
Skyldig lønn nr 1
8
Skyldig lønn nr 1
8
Skyldig lønn nr 1,
8
Skyldig lønn nr 1
8
Skyldig lønn nr 1
8
Skyldig lønn nr 1,
9
Bartosz
9
Skyldig lønn nr 1,
9
Sindre Engh
9
Marko K
9
Øyann V
9
Skyldig lønn nr 1,
9
Skyldig lønn nr 1,
9
Skyldig lønn nr 1,
9
Erik Ruud
9
Skyldig lønn nr 1,
10
Skyldig lønn nr 1
10
Henrik S A
10
Bjørn A Bakken
10
Skyldig lønn nr 1
10
Skyldig lønn nr 1,
10
Skyldig lønn nr 1,
10
Skyldig lønn nr 1,
11
Skyldig lønn nr 1
11
Skyldig lønn nr 1
11
Skyldig lønn nr 1,
11
Ole M Engeseth
11
10185 Berit Thyness
11
Skyldig lønn nr 1,
11
Skyldig lønn nr 1,
11
Skyldig lønn nr 1
11
Skyldig lønn nr 1
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Marzena
12
Alexander Kristian
12
Theodor Henriksen
12
Martin K Tvete
12
Eivind Gilhus
12
George D
12
Sigmund Nilssen
12
Åse J Holthe
12
Maria Røren
12
Hanna S
12
Inga N
12
Maria R
12
Ane B
12
Øyvind T
12
Elin S
12
Kamelia J
12
Mikael Borgeteien
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Manuel Hantke
12
Henrik S Andersen
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:08.
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 Ordinære
0
0
0
0
0
0
0
0
200 Ordinære
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avdeling
32
37 Dans
03 Basketball
55
55
55
07 Fekting
07 Fekting
03 Basketball
09 Fotball
03 Basketball
09 Fotball
19
06
06
55
10 Friidrett
06
55
55
10 Friidrett
06
55
55
55
02 Badminton
13 Innebandy
02 Badminton
55
55
55
32
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
35 Dykking
18 Svømming
10 Friidrett
Saldo
-2 000,00
-10 105,20
-1 500,00
10 105,20
1 500,00
31 430,58
-31 430,58
21 470,66
9 959,92
-31 430,58
9 959,92
21 470,66
-31 430,58
3 696,00
-3 696,00
1 090,00
3 500,00
2 000,00
-5 000,00
-2 000,00
-1 090,00
1 500,00
-4 000,00
9 959,92
3 024,00
1 266,00
21 470,66
-31 430,58
-3 024,00
-1 266,00
9 959,92
27 416,86
-37 376,78
482,80
2 000,00
-482,80
-2 000,00
12 412,92
26 293,66
-38 706,58
-4 000,00
-15 804,00
-15 788,00
1 000,00
1 280,00
1 250,00
2 450,00
3 456,00
3 840,00
2 200,00
1 792,00
2 700,00
1 728,00
1 656,00
1 600,00
1 600,00
1 500,00
1 500,00
1 440,00
600,00
-14 940,00
2 650,00
2 184,00
Akk. saldo
-2 168,00
-12 273,20
-13 773,20
-3 668,00
-2 168,00
29 262,58
-2 168,00
19 302,66
29 262,58
-2 168,00
7 791,92
29 262,58
-2 168,00
1 528,00
-2 168,00
-1 078,00
2 422,00
4 422,00
-578,00
-2 578,00
-3 668,00
-2 168,00
-6 168,00
3 791,92
6 815,92
8 081,92
29 552,58
-1 878,00
-4 902,00
-6 168,00
3 791,92
31 208,78
-6 168,00
-5 685,20
-3 685,20
-4 168,00
-6 168,00
6 244,92
32 538,58
-6 168,00
-10 168,00
-25 972,00
-41 760,00
-40 760,00
-39 480,00
-38 230,00
-35 780,00
-32 324,00
-28 484,00
-26 284,00
-24 492,00
-21 792,00
-20 064,00
-18 408,00
-16 808,00
-15 208,00
-13 708,00
-12 208,00
-10 768,00
-10 168,00
-25 108,00
-22 458,00
-20 274,00
Side 80
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.12.2012B741
21.12.2012B741
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B742
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B743
21.12.2012B762
21.12.2012L44
21.12.2012L44
21.12.2012L45
21.12.2012L53
31.12.2012L54
L.nr.
19
21
17
21
19
23
19
20
17
3
3
6
3
1
1
Periode
Beskrivelse
12
Thomas Bråtner
12
Øystein Winge
12
Markus Watcher
12
Anders Kielland
12
Alexander M Thue
12
Eirik J Solum
12
Mari S
12
Tord E S
12
Rik W
12
Heidi Ramstad
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
12
Skyldig lønn nr 1,
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 Ordinære
0
0
200 Ordinære
0
0
Avdeling
32
32
18 Svømming
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
18 Svømming
07 Fekting
Saldo
2 000,00
2 000,00
900,00
921,90
904,00
820,00
768,00
780,00
756,00
800,00
-2 184,00
-5 749,90
-875,00
-3 550,00
-3 696,00
Utgående saldo
2920
Skyldig feriepenger
28.01.2012L5
6
1
02.02.2012L57
5
2
01.03.2012L6
6
3
01.04.2012L8
21
4
01.05.2012L13
9
5
01.06.2012L17
11
6
02.07.2012L22
6
7
01.08.2012L24
5
8
31.08.2012L25
5
8
01.10.2012L29
13
10
01.11.2012L33
5
11
01.12.2012L38
5
12
-25 679,00
Inngående saldo
Januar lønn Ina og Phi
L47
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
Skyldig feriepenger,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
-5 247,58
-5 247,58
21 695,98
-5 247,58
-5 794,24
32 938,87
-5 517,91
-5 517,91
-5 517,91
-5 517,91
-5 862,61
-5 517,91
Utgående saldo
2940
Regnskapsmessige avsetninger
05.11.2012B721
10
11
Ukjent innskudd Eide Olav
31.12.2012D63
1
12
Ukjent 2010 innbet fra Røa
31.12.2012D63
2
12
Ukjent 2011 innbet fra
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
24 Volleyball
31 Klatring
90 Veilag
90 Veilag
03 Basketball
17 Langrenn
03 Basketball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
35 Dykking
-1 686,00
16 368,00
647,00
0
0
Inngående saldo
29 Kendo
13 Innebandy
85 000,00
8 000,00
3 125,00
7 500,00
-8 000,00
-5 000,00
-9 000,00
-95 000,00
-42 800,00
31 000,00
-3 382,63
1
1
1
1
1
T-skjorte: Markus Wachter
Utstyr: Ambrina Shaikh
Utstyr: Marianne Skiftesvik
Konkurransedress:
Skidress/lue: Adrian Becher
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0
0
0
0
0
Inngående saldo
17 Langrenn
32
29 Kendo
17 Langrenn
17 Langrenn
-129 007,06
-44 007,06
-36 007,06
-32 882,06
-25 382,06
-33 382,06
-38 382,06
-47 382,06
-142 382,06
-185 182,06
-154 182,06
-157 564,69
-157 564,69
-3 037,22
-7 600,00
Utgående saldo
3110
Salg materiell
04.01.2012B6
3
10.01.2012B13
3
11.01.2012B15
3
23.01.2012B35
3
26.01.2012B41
6
-17 015,00
-18 701,00
-2 333,00
-1 686,00
-1 686,00
Utgående saldo
3020
Sponsorinntekter (kto. 2001)
27.07.2012B412
1
7
Sponsing seminar: Ingelin
23.10.2012D27
2
10
33825 Akademika, 2
-59 882,41
-65 129,99
-70 377,57
-48 681,59
-53 929,17
-59 723,41
-26 784,54
-32 302,45
-37 820,36
-43 338,27
-48 856,18
-54 718,79
-60 236,70
-60 236,70
Utgående saldo
2960
Påløpte kostn. og forskuddsbet. inskudd
01.01.2012D2
2
1
Dugnadsinntekter, innbetalt
18.01.2012B121
17
1
Tur til El Chorro, Spania 8
05.03.2012B208
2
3
Ragnar Svartor: sommer11
05.03.2012B208
3
3
Ragnar Svartor: 2006
31.12.2012B763
2
12
IF735 4pers på SIO
31.12.2012D38
3
12
Avsetn. Dr Øivind Due Trier
31.12.2012D39
4
12
Trenerlønn 2012 utbetales i
31.12.2012D45
2
12
Dugnadsinntekt. mottatt i 12
31.12.2012D49
2
12
Ref D26 Dugnadsdepositum
31.12.2012D68
5
12
Redus. tidl. avsetn. dugnad
31.12.2012IF759
1
12
Bilkollektivet Langtur til Hitra
Akk. saldo
-18 274,00
-16 274,00
-15 374,00
-14 452,10
-13 548,10
-12 728,10
-11 960,10
-11 180,10
-10 424,10
-9 624,10
-11 808,10
-17 558,00
-18 433,00
-21 983,00
-25 679,00
0,00
-3 037,22
-10 637,22
-10 637,22
-250,00
-711,50
-100,00
-1 198,00
-1 297,00
0,00
-250,00
-961,50
-1 061,50
-2 259,50
-3 556,50
Side 81
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
30.01.2012B45
02.02.2012B63
02.02.2012IF63
02.02.2012IF63
03.02.2012B61
03.02.2012B61
06.02.2012B58
06.02.2012B59
08.02.2012B54
09.02.2012B52
13.02.2012B102
14.02.2012B100
14.02.2012B99
15.02.2012B98
15.02.2012B98
17.02.2012B92
17.02.2012B92
20.02.2012B146
20.02.2012B146
20.02.2012B146
21.02.2012B143
21.02.2012B143
22.02.2012B150
22.02.2012B151
23.02.2012B147
23.02.2012B147
23.02.2012B148
23.02.2012B148
23.02.2012B148
23.02.2012B149
23.02.2012B149
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B152
24.02.2012B153
24.02.2012B154
27.02.2012B155
27.02.2012B156
28.02.2012B157
28.02.2012B157
29.02.2012B160
29.02.2012B160
29.02.2012B161
29.02.2012B161
02.03.2012B166
05.03.2012B168
06.03.2012B169
12.03.2012B226
14.03.2012UF46
14.03.2012UF7
15.03.2012B182
15.03.2012B183
16.03.2012B186
20.03.2012B190
26.03.2012UF9
27.03.2012B233
27.03.2012B234
27.03.2012B234
16.04.2012UF10
16.04.2012UF10
17.04.2012B253
17.04.2012B253
L.nr.
3
1
1
2
3
1
3
1
5
6
5
3
3
5
3
7
5
5
3
9
5
1
1
6
5
3
9
3
1
5
1
9
7
5
1
1
3
5
3
5
1
3
1
9
3
3
3
1
1
1
1
1
7
3
3
1
1
3
5
1
2
1
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
Jakke/lue: Kirsten E
0
2
Lue/dress: Dominic
0
2
Håndbandasje
0
2
Tannbeskytter
0
2
Skidress: Sindre Ø Stub
0
2
Jakke/lue: Olav J Hovland
0
2
Skidress: Alexander Moen
0
2
Skidress: Markus Watcher
0
2
Bag: Peter Brottveit Bock
0
2
Utstyrssalg: Marianne
0
2
Treningsdrakt: Christina D
0
2
Skidress: Bjørn H Olstad
0
2
Utstyrssalg
0
2
Treningsdrakt: Grete
0
2
Lue og skidress: Elin Lajord
0
2
Jakke: Knut A Bremerthun
0
2
Klubbgensere
0
2
Bag: Heikki Sørum
0
2
Lue: Bjørnulf Visdal Lande
0
2
Drakt: Lisa Furnesvik
0
2
Kontigent: Even Tvedt
0
2
Drakt: Lars K Hasle
0
2
Drakt: Glen R Rønning
0
2
Drakt: Karoline M
0
2
Drakt: Anna Velken
0
2
Lue: Jonas B Sundet
0
2
Drakt: Hiroatsu Sato
0
2
Drakt: Ingrid Vangen
0
2
Drakt: D3 Heidi Trygg
0
2
Drakt: Mari K Kvaale
0
2
Drakt: Marie S Thorstensen
0
2
Drakt: Håkon Storheim
0
2
Drakt: Ingeborg Marie D
0
2
Drakt: Magnus B Halle
0
2
Drakt: 2 stk Hedda Heier
0
2
Drakt: Anna Stepanova
0
2
Lue: Espen W Skjeflo
0
2
Drakt: Maya Kobhencko
0
2
Drakt: Katja Boye
0
2
Drakt: Frode Hessvik
0
2
Skidress: Martin C Fidel
0
2
Bag og 3 drakter: Håkon
0
2
Drakt: Aicha A Traore
0
2
Jakke og dress: Eldar
0
2
Skidress: Christine Wust
0
3
Lue: Sindre Ø Stub
0
3
Drakt: Steinar Wiig
0
3
Utstyr: Sasan Zarghooni
0
3
Utstyr: Aslak B Kvinlog
0
3
Reversert: UF7, 30341
0
3
30341 Nydalens Skiklubb
0
3
Drakt: Stig Davidsen
0
3
Drakt: Fredrik H Wisløff
0
3
Drakt: Cao Thien-An Do
0
3
Drakt: Jostein B Vangen
0
3
33701 Stifinner'n v/ Jorunn
0
3
Racingdress: Daniel
0
3
Drakt: Øystein Falck
0
3
T-skjorte: 3 a kr 150
0
4
33723 Vidar Berteig, 1148
0
4
33723 Vidar Berteig, 1148
0
4
Drakt: Rebekka Soma
0
4
Jakke: Bjørn H Olstad
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
17 Langrenn
17 Langrenn
04 Boksing
04 Boksing
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
01 Aikido
29 Kendo
03 Basketball
17 Langrenn
01 Aikido
03 Basketball
17 Langrenn
17 Langrenn
12 Håndball
01 Aikido
17 Langrenn
03 Basketball
01 Aikido
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
17 Langrenn
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
17 Langrenn
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
17 Langrenn
01 Aikido
03 Basketball
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
03 Basketball
15 Karate
15 Karate
50 Kart
50 Kart
03 Basketball
03 Basketball
01 Aikido
03 Basketball
50 Kart
17 Langrenn
01 Aikido
05 Capoeira
50 Kart
50 Kart
01 Aikido
17 Langrenn
Saldo
-1 148,00
-1 297,00
-70,00
-30,00
-1 198,00
-1 149,00
-1 198,00
-1 250,00
-250,00
-1 150,00
-375,00
-1 198,00
-250,00
-375,00
-1 297,00
-1 049,00
-6 600,00
-250,00
-99,00
-375,00
-75,00
-375,00
-375,00
-375,00
-375,00
-99,00
-375,00
-375,00
-375,00
-375,00
-375,00
-375,00
-375,00
-375,00
-750,00
-375,00
-99,00
-375,00
-375,00
-375,00
-1 198,00
-850,00
-375,00
-2 247,00
-1 198,00
-99,00
-375,00
-28,00
-388,00
48 000,00
-48 000,00
-375,00
-375,00
-240,00
-375,00
-20 000,00
-1 198,00
-240,00
-450,00
-35,00
-120,00
-240,00
-749,50
Akk. saldo
-4 704,50
-6 001,50
-6 071,50
-6 101,50
-7 299,50
-8 448,50
-9 646,50
-10 896,50
-11 146,50
-12 296,50
-12 671,50
-13 869,50
-14 119,50
-14 494,50
-15 791,50
-16 840,50
-23 440,50
-23 690,50
-23 789,50
-24 164,50
-24 239,50
-24 614,50
-24 989,50
-25 364,50
-25 739,50
-25 838,50
-26 213,50
-26 588,50
-26 963,50
-27 338,50
-27 713,50
-28 088,50
-28 463,50
-28 838,50
-29 588,50
-29 963,50
-30 062,50
-30 437,50
-30 812,50
-31 187,50
-32 385,50
-33 235,50
-33 610,50
-35 857,50
-37 055,50
-37 154,50
-37 529,50
-37 557,50
-37 945,50
10 054,50
-37 945,50
-38 320,50
-38 695,50
-38 935,50
-39 310,50
-59 310,50
-60 508,50
-60 748,50
-61 198,50
-61 233,50
-61 353,50
-61 593,50
-62 343,00
Side 82
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
18.04.2012UF12
19.04.2012B250
20.04.2012B266
23.04.2012UF14
23.04.2012UF14
25.04.2012B258
02.05.2012B290
04.05.2012B294
08.05.2012B302
08.05.2012B303
10.05.2012UF19
14.05.2012B308
14.05.2012B309
15.05.2012B314
15.05.2012B314
15.05.2012B314
18.05.2012B311
21.05.2012UF20
01.06.2012B360
01.06.2012B360
01.06.2012B360
01.06.2012B360
01.06.2012UF21
07.06.2012B362
07.06.2012B362
11.06.2012B364
12.06.2012B367
13.06.2012B369
15.06.2012B372
15.06.2012B372
15.06.2012B372
15.06.2012B373
18.06.2012B375
18.06.2012B376
25.06.2012B384
26.06.2012UF22
26.06.2012UF23
27.06.2012B389
28.06.2012B390
13.07.2012B405
16.07.2012B406
20.07.2012B408
23.07.2012B409
30.07.2012B413
06.08.2012UF24
08.08.2012UF25
14.08.2012B431
14.08.2012B432
15.08.2012B433
20.08.2012B437
20.08.2012UF28
22.08.2012B440
23.08.2012B441
23.08.2012B441
28.08.2012UF30
29.08.2012B445
30.08.2012B446
31.08.2012B470
03.09.2012B468
03.09.2012UF31
06.09.2012UF32
13.09.2012B396
13.09.2012UF34
L.nr.
1
3
1
1
2
1
1
5
5
3
1
3
5
3
1
5
3
1
7
5
3
1
1
1
3
1
5
3
5
3
1
1
1
5
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
5
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
4
33725 Jon Berget, 1150
0
4
Jakke: Adrian Becher
0
4
Dress: Kari Guderud
0
4
33731 Egil Johansen, 1152
0
4
33731 Egil Johansen, 1152
0
4
Jakke: Elin L Oppegård
0
5
Drakt/bag: Even Tvedt
0
5
Drakt: Mladen Sukara
0
5
Kontigent: Marthe Stiansen
0
5
Briller: Katrine Kirkeby
0
5
33571 Kobberhaug hytta v/
0
5
Kontigent: Sebastian K
0
5
Kompassbrikke: Lenny
0
5
Brikke: Alexandra Devik
0
5
Brikke: Magnus B
0
5
Brikke: Hanne M Vister
0
5
Shinaibag: Marianne
0
5
30341 Nydalens Skiklubb
0
6
Sykkelklær: Linda R
0
6
Sykkelklær: Hanne Gro
0
6
Sykkelklær: Ingvild
0
6
Sykkelklær: Petter Haldsrud
0
6
33392 Per Ståle Hørte,
0
500 Kurs
6
Sykkelklær: Anette Volla
0
6
Kart: Kobberhaugen Hans
0
6
Sykkelklær: Josef Chabab
0
6
Sykkelklær: Alexander M
0
6
Sykkelklær: Elise Øksendal
0
6
Sykkelklær: Marcus
0
6
Sykkelklær: Sindre Friestad
0
6
Sykkelklær: Jo A Saakvitne
0
6
Sykkelklær: Stine Iversen
0
6
Utstyr: Tore Brandtzæg
0
6
Drakt: Christine B Ragnum
0
6
Drakt: Daniel Fors
0
6
33554 Jon Tolgensbakk,
0
6
30345 Norges
0
6
Kartsalg: Jostein Andersen
0
6
Joakim Kosmo
0
7
Dobok & munkebukse:
0
7
Dobok & med.pute: Simen
0
7
Sykkelklær: Alexander Bøe
0
7
Emitbrikke: Sindre Friestad
0
7
Emitbrikke: Helge
0
8
33772 Pål Erik Robinson,
0
8
33774 Per Kaarby, 1163
0
8
Sykkelklær: Lars C Vold
0
8
Utstyr: Sjanne L Sørensen
0
8
Klær: Bror Gundersen
0
8
2stk Shinai: Mikkel Wettre
0
8
33775 Knut Erik Bjørklund,
0
8
Klær: Haakon S Mølster
0
8
Klær: Kjetil Amundrud
0
8
Klær: Torbjørn H Seland
0
8
33779 Bjørn Knutsen, 1168
0
8
1 stk shinai; Håkon Erikson
0
8
Jakke: Guro D Kleiva
0
8
Shinai: Håkon Erikson
0
9
Sykkelklær: Anne L Gjøs
0
9
33780 Frederik Hanses,
0
9
33781 Uno Hanslien, 1170
0
9
Drakt: Erlend M Becsan
0
9
33782 Det Norske Veritas,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
50 Kart
17 Langrenn
17 Langrenn
50 Kart
50 Kart
17 Langrenn
01 Aikido
01 Aikido
01 Aikido
18 Svømming
50 Kart
01 Aikido
16
16
16
16
01 Aikido
50 Kart
19
19
19
19
50 Kart
19
16
19
19
19
19
19
19
19
15 Karate
32
32
50 Kart
50 Kart
16
29 Kendo
32
32
19
19
19
50 Kart
50 Kart
19
15 Karate
19
29 Kendo
50 Kart
19
19
19
50 Kart
29 Kendo
10 Friidrett
29 Kendo
19
50 Kart
50 Kart
01 Aikido
50 Kart
Saldo
-85,00
-749,50
-1 198,00
-35,00
-170,00
-749,50
-490,00
-240,00
-75,00
-50,00
-3 000,00
-75,00
-915,02
-915,00
-470,00
-915,00
-100,00
-8 595,00
-669,00
-669,00
-1 055,00
-1 620,00
-300,00
-619,00
-60,00
-1 503,00
-645,00
-1 503,00
-1 658,00
-2 434,00
-2 255,00
-2 267,00
-50,00
-241,00
-240,70
-2 000,00
-300,00
-60,00
-350,00
-1 460,00
-2 215,00
-1 473,00
-500,00
-500,00
-230,00
-170,00
-669,00
-150,00
-1 519,50
-500,00
-425,00
-645,00
-2 047,00
-1 210,00
-170,00
-250,00
-500,00
-250,00
-2 237,00
-170,00
-650,00
-240,00
-3 420,00
Akk. saldo
-62 428,00
-63 177,50
-64 375,50
-64 410,50
-64 580,50
-65 330,00
-65 820,00
-66 060,00
-66 135,00
-66 185,00
-69 185,00
-69 260,00
-70 175,02
-71 090,02
-71 560,02
-72 475,02
-72 575,02
-81 170,02
-81 839,02
-82 508,02
-83 563,02
-85 183,02
-85 483,02
-86 102,02
-86 162,02
-87 665,02
-88 310,02
-89 813,02
-91 471,02
-93 905,02
-96 160,02
-98 427,02
-98 477,02
-98 718,02
-98 958,72
-100 958,72
-101 258,72
-101 318,72
-101 668,72
-103 128,72
-105 343,72
-106 816,72
-107 316,72
-107 816,72
-108 046,72
-108 216,72
-108 885,72
-109 035,72
-110 555,22
-111 055,22
-111 480,22
-112 125,22
-114 172,22
-115 382,22
-115 552,22
-115 802,22
-116 302,22
-116 552,22
-118 789,22
-118 959,22
-119 609,22
-119 849,22
-123 269,22
Side 83
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
17.09.2012UF35
18.09.2012UF36
19.09.2012B474
19.09.2012D17
19.09.2012D17
19.09.2012UF37
19.09.2012UF38
20.09.2012B475
24.09.2012B496
25.09.2012B495
26.09.2012B492
01.10.2012B490
01.10.2012B490
08.10.2012B488
08.10.2012B488
09.10.2012B487
09.10.2012B535
09.10.2012IF696
11.10.2012B485
16.10.2012B482
19.10.2012B507
23.10.2012UF42
24.10.2012B510
24.10.2012B510
24.10.2012B510
26.10.2012B514
29.10.2012B515
29.10.2012B517
05.11.2012B528
06.11.2012UF43
07.11.2012UF44
08.11.2012B547
09.11.2012B533
09.11.2012B533
09.11.2012B533
16.11.2012B552
20.11.2012IF928
26.11.2012B539
28.11.2012B560
28.11.2012B560
30.11.2012B562
03.12.2012B536
03.12.2012B564
03.12.2012B565
03.12.2012B761
04.12.2012B540
05.12.2012B566
06.12.2012B567
07.12.2012UK1
10.12.2012B571
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012IF740
12.12.2012B578
13.12.2012B580
13.12.2012B580
14.12.2012B582
14.12.2012B584
14.12.2012B585
15.12.2012IF743
17.12.2012B587
20.12.2012B594
20.12.2012B594
L.nr.
1
1
1
1
3
1
1
1
3
5
1
5
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
3
1
5
9
5
1
1
1
10
11
12
5
1
1
5
1
5
2
3
1
2
1
11
3
1
1
1
7
1
5
5
1
9
9
3
1
5
5
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
33783 Bjarte Westerheim,
0
9
30345 Norges
0
9
Drakt: Tor A Gaarder
0
9
Korr UF38
0
9
Korr UF37
0
9
33787 Oslo kommune0
9
33788 Høgskolen i Oslo og
0
9
Drakt: Oda Siggerud
0
9
Utstyr: Mads W Andreassen
0
9
T-skjorte: Siri Vilberg
0
9
T-skjorte: Bjørnulf V Lande
0
10
T-skjorte: Kristin Kopland
0
10
Shinai: Håkon Erikson
0
10
Salg materiell
0
10
Utstyr: Anna S Moen
0
10
Drakt: Are H Eriksen
0
10
Akrobatikkworkshop: salg
0
10
Salg av drakter,
0
10
Kart: Kroktjern på
0
10
2 x sticks, 2 x stokk: Tobias
0
10
Sykkelklær: Ellen Rønvik
0
10
33791 Oslo Kommune
0
10
3xshinai
0
10
1bag
0
10
1 beukt bag
0
10
Martin L Sætra: webshop
0
10
2xScorpion & 2xSticks:
0
10
Utstyr: B Atrice Thorstensen
0
11
2 drakter: Dimitris
0
11
31275 Universitet i Oslo,
0
11
33791 Oslo Kommune
0
11
T-skjorte: Mads Bengtsen
0
11
Kontant Audun Bjerknes:
0
11
Kontant Sine Astad 2stk
0
11
Kontant Øivind Solli 30stk
0
11
Bag: Philip Chodrow
0
11
Leon Paul: utstyr bestilt av
0
11
150 stokker inkl. frakt
0
11
Utstyr: Bård-Kristian Krohg
0
11
T-skjorte: Ragnhild
0
11
Gult belte: Christine Bull
0
12
Salg av t-skjorter 8stk
0
12
Drakt 160cm: Torgeir
0
12
T-skjorte salg: Ina Andresen
0
12
TBF B536 dobb.f. se B565
0
12
2 x Scorpion Sticks: Tobias
0
12
T-skjorte: Santoucha Pinas
0
12
Jakke: Tina og Marianne
0
12
33791 Oslo Kommune
0
12
Jakke og Bukse: Mauro Pau
0
12
Jakke: Eva K Løchstøer
0
12
Jakke: Morten K Dybo
0
12
2 merker: Kristine
0
12
Drakt; Charles Press
0
12
Lue: Espen S Helgeby
0
12
Jakke: Simen Enger
0
12
Treningsdress: Arve
0
12
2 Jakker, 1 bukse, 2
0
12
HK Bankett: Kirsten
0
12
Klubbmerke: Ambrina
0
12
Jakke: Santoucha Pinas
0
12
Lue: Monica Kjerstad
0
12
Jakke Rik Wemmenhove
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
50 Kart
50 Kart
01 Aikido
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
01 Aikido
15 Karate
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
29 Kendo
29 Kendo
15 Karate
16
05 Capoeira
01 Aikido
50 Kart
38 Doce
19
50 Kart
29 Kendo
29 Kendo
29 Kendo
32
38 Doce
15 Karate
01 Aikido
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
10 Friidrett
50 Kart
50 Kart
50 Kart
01 Aikido
07 Fekting
38 Doce
15 Karate
10 Friidrett
32
05 Capoeira
01 Aikido
05 Capoeira
05 Capoeira
38 Doce
10 Friidrett
29 Kendo
70 KSI-Hytta
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
32
30 Jujutsu
17 Langrenn
10 Friidrett
30 Jujutsu
10 Friidrett
10 Friidrett
32
10 Friidrett
17 Langrenn
10 Friidrett
Saldo
-110,00
-2 000,00
-240,00
4 640,00
3 400,00
-3 400,00
-4 640,00
-240,00
-50,00
-275,00
-325,00
-325,00
-250,00
-50,00
-175,00
-1 725,00
-750,00
-1 710,00
-30,00
-225,00
-458,00
-1 000,00
-750,00
-100,00
-50,00
-65,00
-225,00
-135,00
-480,00
-1 855,00
-2 100,00
-325,00
-25,00
-120,00
-1 800,00
-250,00
-8 272,39
-3 252,67
-140,00
-275,00
-47,00
-1 200,00
-240,00
-1 200,00
1 200,00
-150,00
-275,00
-1 200,00
2 100,00
-750,00
-450,00
-350,00
-60,00
-968,00
-100,00
-350,00
-968,00
-1 900,00
-260,00
-120,00
-350,00
-100,00
-450,00
Akk. saldo
-123 379,22
-125 379,22
-125 619,22
-120 979,22
-117 579,22
-120 979,22
-125 619,22
-125 859,22
-125 909,22
-126 184,22
-126 509,22
-126 834,22
-127 084,22
-127 134,22
-127 309,22
-129 034,22
-129 784,22
-131 494,22
-131 524,22
-131 749,22
-132 207,22
-133 207,22
-133 957,22
-134 057,22
-134 107,22
-134 172,22
-134 397,22
-134 532,22
-135 012,22
-136 867,22
-138 967,22
-139 292,22
-139 317,22
-139 437,22
-141 237,22
-141 487,22
-149 759,61
-153 012,28
-153 152,28
-153 427,28
-153 474,28
-154 674,28
-154 914,28
-156 114,28
-154 914,28
-155 064,28
-155 339,28
-156 539,28
-154 439,28
-155 189,28
-155 639,28
-155 989,28
-156 049,28
-157 017,28
-157 117,28
-157 467,28
-158 435,28
-160 335,28
-160 595,28
-160 715,28
-161 065,28
-161 165,28
-161 615,28
Side 84
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
20.12.2012B595
27.12.2012B599
27.12.2012B600
31.12.2012D51
31.12.2012IF875
L.nr.
5
3
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Bukse Rik Wemmenhove
0
12
Jakke: Magne O Rønningen
0
12
Drakt: Terje Kvaløy
0
12
Kontantsalg gjennom 2012
0
12
Kontantsalg av jakker til
0
Avdeling
10 Friidrett
10 Friidrett
30 Jujutsu
02 Badminton
04 Boksing
Saldo
-300,00
-450,00
-968,00
-5 020,00
-3 720,00
Utgående saldo
3120
Sponsorinntekter
20.02.2012D6
1
20.02.2012UF4
1
28.09.2012UF39
1
2
2
9
Tbf. avsetn. Ref. UF4
33353 OBOS
33353 OBOS
Inngående saldo
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
0
0
0
-172 073,28
16 000,00
-16 000,00
-16 000,00
Utgående saldo
3400
Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo
03.02.2012B126
1
2
Tilskudd fra
03.04.2012B240
1
4
SIO: Velferdssekretariatet
19.06.2012B377
1
6
Stud. Samskipn. Ref 6451-1
3440
Tilskudd fra NIF,krets og forbund
14.02.2012B99
5
2
NSI Utviklingsmidl.
14.03.2012B178
3
3
NFF: utstyrsmidler
23.03.2012B230
1
3
NSI: Utviklingsmidler
20.04.2012B261
3
4
NSI: utviklingsmidler
03.05.2012B291
5
5
NSI oppstartsmidler
07.05.2012B296
1
5
Norges Dykkeforbund:
19.06.2012B380
3
6
NSI: TA-Støtte for SM
25.09.2012B494
5
9
NSI Utviklingsmidler
25.09.2012B494
3
9
NSI Utviklingsmidler avd?
09.10.2012B487
1
10
NSI: Utv.midler
24.10.2012B510
5
10
Norges Fekterforb:
21.12.2012B596
3
12
NSI TA støtte for SM
31.12.2012D70
1
12
Tilskudd fra NKF, mottar i
0
0
0
-16 000,00
0,00
-1 286 400,00
-1 356 400,00
-1 360 400,00
Utgående saldo
-1 360 400,00
-6 000,00
-6 441,00
-8 000,00
-8 000,00
-4 000,00
-735,00
-9 350,00
-6 000,00
-4 359,00
-7 100,00
-884,00
-9 950,00
-5 000,00
Utgående saldo
3480
Tildelt gruppebevilgning
22.02.2012D11
1
2
22.02.2012D11
2
2
30.04.2012D14
1
4
30.04.2012D14
2
4
30.04.2012D14
3
4
30.04.2012D14
4
4
30.04.2012D14
5
4
30.04.2012D14
6
4
30.04.2012D14
7
4
30.04.2012D14
8
4
30.04.2012D14
9
4
30.04.2012D14
10
4
30.04.2012D14
11
4
30.04.2012D14
12
4
30.04.2012D14
13
4
30.04.2012D14
14
4
30.04.2012D14
15
4
30.04.2012D14
16
4
30.04.2012D14
17
4
30.04.2012D14
18
4
30.04.2012D14
19
4
30.04.2012D14
20
4
30.04.2012D14
21
4
30.04.2012D14
22
4
30.04.2012D14
23
4
30.04.2012D14
24
4
30.04.2012D14
25
4
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Tildelt gruppebevilgning
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jubileumsleir
0,00
16 000,00
0,00
-16 000,00
Inngående saldo
55
-1 286 400,00
80
-70 000,00
55
-4 000,00
Inngående saldo
35 Dykking
07 Fekting
12 Håndball
55
35 Dykking
35 Dykking
18 Svømming
24 Volleyball
55
06
07 Fekting
07 Fekting
05 Capoeira
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Akk. saldo
-161 915,28
-162 365,28
-163 333,28
-168 353,28
-172 073,28
Inngående saldo
01 Aikido
55
01 Aikido
02 Badminton
03 Basketball
04 Boksing
05 Capoeira
37 Dans
38 Doce
35 Dykking
06
07 Fekting
08 Fjell
09 Fotball
10 Friidrett
12 Håndball
13 Innebandy
30 Jujutsu
15 Karate
29 Kendo
31 Klatring
20 Kung Fu
17 Langrenn
16
28 Ski og
34 Squash
18 Svømming
0,00
-6 000,00
-12 441,00
-20 441,00
-28 441,00
-32 441,00
-33 176,00
-42 526,00
-48 526,00
-52 885,00
-59 985,00
-60 869,00
-70 819,00
-75 819,00
-75 819,00
-25 000,00
25 000,00
-9 500,00
-4 500,00
-52 250,00
-4 000,00
-13 600,00
-57 000,00
-5 000,00
-25 000,00
-8 500,00
-20 000,00
-32 750,00
-50 000,00
-20 400,00
-49 000,00
-30 000,00
-6 525,00
-12 600,00
-6 750,00
-30 000,00
-13 300,00
-47 500,00
-12 000,00
-15 000,00
-1 500,00
-12 500,00
0,00
-25 000,00
0,00
-9 500,00
-14 000,00
-66 250,00
-70 250,00
-83 850,00
-140 850,00
-145 850,00
-170 850,00
-179 350,00
-199 350,00
-232 100,00
-282 100,00
-302 500,00
-351 500,00
-381 500,00
-388 025,00
-400 625,00
-407 375,00
-437 375,00
-450 675,00
-498 175,00
-510 175,00
-525 175,00
-526 675,00
-539 175,00
Side 85
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
30.04.2012D14
30.04.2012D14
30.04.2012D14
30.04.2012D14
30.04.2012D14
30.04.2012D14
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
01.11.2012D21
06.12.2012D30
06.12.2012D30
31.12.2012D54
31.12.2012D54
L.nr.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
4
Tildelt gruppebevilgning
0
19
4
Tildelt gruppebevilgning
0
32
4
Tildelt gruppebevilgning
0
24 Volleyball
4
Tildelt gruppebevilgning
0
26
4
Tildelt gruppebevilgning
0
27 Tennis
4
Tildelt gruppebevilgning
0
55
11
Tildelt xtra gruppebevilgning
0
08 Fjell
11
Tildelt prosj.støtte 700kr NM
0
11 Ultimate
11
Tildelt xtra gruppebevilgning
0
55
11
Tildelt prosj.støtte 700kr NM
0
55
11
Tildelt prosj.støtte 600kr
0
11 Ultimate
11
Tildelt prosj.støtte 600kr
0
55
11
Tildelt prosj.støtte
0
13 Innebandy
11
Tildelt prosj.støtte
0
55
11
Tildelt prosj.støtte
0
30 Jujutsu
11
Tildelt prosj.støtte jujutsu
0
55
12
Tildelt utstyrsbevilgning til
0
27 Tennis
12
Tildelt utstyrsbevilgning til
0
55
12
Prosjektstøtte Batizado
0
106 Batizado 05 Capoeira
12
Prosjektstøtte Batizado
0
55
Saldo
-15 913,00
-10 000,00
-60 000,00
-1 500,00
-1 500,00
628 088,00
-10 000,00
-700,00
10 000,00
700,00
-600,00
600,00
-1 175,00
1 175,00
-7 500,00
7 500,00
-1 862,00
1 862,00
-20 000,00
20 000,00
Utgående saldo
3610
Leieinntekter Studenter/KSI-hytta
10.01.2012B72
1
1
Nyttårshelgen: Lars Horn
11.01.2012B47
1
1
6-8.jan Andreas Benedictow
23.01.2012B68
1
1
15.jan Arkady Rutkovskiy
02.02.2012B62
1
2
20-22.jan
07.02.2012B57
1
2
3-5.Feb Øyvind Kvernen
15.02.2012B96
1
2
10-12.feb Francisco
26.02.2012IF101
1
2
24-26.feb OSI Orientering
29.02.2012B163
1
2
20-24.feb Robert Sørlie
09.03.2012B222
1
3
27-28.jan SAIH
14.03.2012B177
1
3
7-8.mars Intern. studier
15.03.2012B180
1
3
8.mar Slemdal skole kl 4b
23.03.2012B229
3
3
22.mars gebyr avlysning
23.03.2012B229
1
3
15-16.mars Utviklingsstudier
26.03.2012B232
1
3
Slemdal skole 6A
16.04.2012B245
1
4
6-8.apr Demokratisk
23.04.2012B260
1
4
Tattetårnet 13-15.april
24.04.2012B257
1
4
30.mars
07.05.2012B297
1
5
28-29.apr Fysikkforeningen
08.05.2012B305
1
5
27-28.apr Kling Kokos
14.05.2012B307
1
5
OSI Karate
21.05.2012B354
1
5
16-17.mai Linn H
21.05.2012B354
3
5
11-13.mai Mahta
24.05.2012B355
1
5
10.mai Mailand vgs.
29.05.2012B356
1
5
25-27.mai Nguyen Tran
04.06.2012B361
1
6
2-3.jun Maren Tveit-Winther
18.06.2012B374
3
6
14-15.jun Østerås Skole
18.06.2012B374
1
6
7-9.jun OSI Fjell & Dykking
19.06.2012B378
1
6
17-18.jun Aneline Vikøren
27.06.2012B388
1
6
21-23.jun Realistforeningen
03.07.2012B398
1
7
23-24.jun Martin Riiser
20.08.2012B438
1
8
12.aug A. Høyer
30.08.2012B472
1
8
24aug Klasse 7B Bestum
03.09.2012B469
1
9
27aug Dr. Jekylls Rugby
10.09.2012B462
1
9
7-9sep Jens Østli
16.09.2012B454
1
9
15-16sep Fysikk Uio
19.09.2012D17
4
9
Berg vgs
19.09.2012D17
2
9
Høgskolen i Oslo og
24.09.2012B500
1
9
20-21sep Slemdal Skole
25.09.2012B501
1
9
14-15sep Aneline Vikøren
01.10.2012UF40
1
10
33507 Verdifokus DNT NDS
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
80
Akk. saldo
-555 088,00
-565 088,00
-625 088,00
-626 588,00
-628 088,00
0,00
-10 000,00
-10 700,00
-700,00
0,00
-600,00
0,00
-1 175,00
0,00
-7 500,00
0,00
-1 862,00
0,00
-20 000,00
0,00
0,00
-3 650,00
-3 215,00
-915,00
-3 285,00
-3 685,00
-2 355,00
-3 085,00
-1 830,00
-2 135,00
-900,00
-2 625,00
-500,00
-2 610,00
-3 450,00
-4 300,00
-6 015,00
-3 660,00
-1 800,00
-1 700,00
-780,00
-510,00
-3 510,00
-3 990,00
-2 425,00
-1 675,00
-2 925,00
-1 850,00
-5 280,00
-2 000,00
-790,00
-2 880,00
-4 165,00
-1 725,00
-3 845,00
-2 730,00
-3 400,00
-4 640,00
-3 900,00
-3 390,00
-42 141,00
0,00
-3 650,00
-6 865,00
-7 780,00
-11 065,00
-14 750,00
-17 105,00
-20 190,00
-22 020,00
-24 155,00
-25 055,00
-27 680,00
-28 180,00
-30 790,00
-34 240,00
-38 540,00
-44 555,00
-48 215,00
-50 015,00
-51 715,00
-52 495,00
-53 005,00
-56 515,00
-60 505,00
-62 930,00
-64 605,00
-67 530,00
-69 380,00
-74 660,00
-76 660,00
-77 450,00
-80 330,00
-84 495,00
-86 220,00
-90 065,00
-92 795,00
-96 195,00
-100 835,00
-104 735,00
-108 125,00
-150 266,00
Side 86
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
02.10.2012B615
09.10.2012B613
11.10.2012B503
12.10.2012IF677
24.10.2012B511
09.11.2012B533
09.11.2012B533
09.11.2012B533
09.11.2012B533
09.11.2012B534
09.11.2012B602
14.11.2012B603
14.11.2012B603
20.11.2012B604
23.11.2012B605
26.11.2012B606
28.11.2012B607
05.12.2012B608
12.12.2012B609
13.12.2012B610
14.12.2012B611
20.12.2012B612
31.12.2012D52
31.12.2012D52
31.12.2012D52
L.nr.
2
1
1
3
1
6
7
8
9
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
KSI Hytta 2okt Langrenn
0
10
OSI Aikido 6-7okt
0
10
5okt NAV Nordre Aker
0
10
KSI Hytta 21sep Orientering
0
10
23okt Fysisk Institutt
0
11
24mars 2012 OSI Aikido
0
11
15-16sep Fysiske Fagutvalg
0
11
28-29apr Fysiske Fagutvalg
0
11
4-5mai JA Fenosa
0
11
Reversert: 15-16sep
0
11
3-4.nov Fysikkforeningen
0
11
Avbest.gebyr: Cybernetisk
0
11
Gaute Andresen:
0
11
Friluftsklubben
0
11
OSI Fekting 27-28.okt
0
11
19-21okt Realistforeningen
0
11
Kommunikasj.avd. DNS
0
12
30nov-2des Håkon Hobæk
0
12
7-8.des Gunnar Halden
0
12
Tonje Misund-Asphaug
0
12
Kattateateret
0
12
21-23.mai SB Seating
0
12
Avs. leieinnt. Q1-2012
0
12
Avs. leieinnt. Q3-2012
0
12
Avs. leieinnt. Q4-2012
0
Avdeling
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
80
80
80
Saldo
-1 755,00
-3 060,00
-1 250,00
-4 415,00
-1 440,00
-2 500,00
-2 730,00
-320,00
-1 475,00
2 730,00
-875,00
-500,00
-500,00
-2 250,00
-1 655,00
-9 350,00
-2 450,00
-6 275,00
-4 605,00
-2 710,00
-2 400,00
-6 420,00
-51 979,00
-10 527,00
-12 350,00
Utgående saldo
3630
Leieinntekter gruppeutstyr
27.04.2012B280
3
4
Rankingløp 25/4. Brikkeleie:
03.05.2012UF18
1
5
33735 NISS AS, 1156
05.05.2012IF350
4
5
Tur til Sotra: 22-26.mars
10.05.2012B306
3
5
3.apr leie av utstyr og
21.05.2012B322
8
5
Nærdykk 22.april
21.05.2012B322
10
5
Nærdykk 4. mars
21.05.2012B323
1
5
Nærdykk 25.mars
03.07.2012B399
1
7
Astri Nordløkken: leie av
09.07.2012B400
1
7
Astri Nordløkken: leie av
20.08.2012B436
1
8
Leieinntekter gruppeutstyr
27.08.2012B442
3
8
Eirik Bertnsen
31.08.2012B470
4
8
Rankingløp 29aug brikkeleie
17.09.2012B465
1
9
Nærdykk 16.sep
24.09.2012IF749
3
9
Nærdykk 15.mai Kjøvangen
12.10.2012B505
1
10
Leie av fjellsko: Astrid
15.10.2012B483
7
10
Rankingløp 6okt brikkeleie
22.11.2012B557
2
11
Langtur til Ile de Groix
27.11.2012IF848
5
11
Tur til Stavanger 18-21okt
05.12.2012B566
3
12
Langtur Hitra 15-18.nov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
16
07 Fekting
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
16
35 Dykking
35 Dykking
45
16
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
-281 327,00
-40,00
-500,00
-600,00
-220,00
-100,05
-200,00
-250,00
-400,00
-100,00
-200,00
-200,00
-220,00
-750,00
-200,00
-120,00
-57,00
-750,00
-300,00
-400,00
Utgående saldo
3910
OSI kontingent vår
11.01.2012IF2
3
17.01.2012B195
2
22.05.2012B338
1
30.06.2012D20
1
1
1
5
6
Erik Holt, V12 avd. fotball
Anette Lien, Volleyball
Dykking: Kristine Gjertsen
1683medl
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
1
1
2
12
1.div Hans Olav Østerbrød
Høst2011 Marlene Iversen
D2 Høsten 2011: Sara
1629 medl a kr90 i særavgift
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
24 Volleyball
55
Utgående saldo
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0,00
-40,00
-540,00
-1 140,00
-1 360,00
-1 460,05
-1 660,05
-1 910,05
-2 310,05
-2 410,05
-2 610,05
-2 810,05
-3 030,05
-3 780,05
-3 980,05
-4 100,05
-4 157,05
-4 907,05
-5 207,05
-5 607,05
-5 607,05
75,00
75,00
-75,00
-126 225,00
Utgående saldo
3915
OSI kontingent høst
12.01.2012B17
4
26.01.2012B41
2
10.02.2012B48
3
31.12.2012D44
1
Akk. saldo
-152 021,00
-155 081,00
-156 331,00
-160 746,00
-162 186,00
-164 686,00
-167 416,00
-167 736,00
-169 211,00
-166 481,00
-167 356,00
-167 856,00
-168 356,00
-170 606,00
-172 261,00
-181 611,00
-184 061,00
-190 336,00
-194 941,00
-197 651,00
-200 051,00
-206 471,00
-258 450,00
-268 977,00
-281 327,00
0,00
75,00
150,00
75,00
-126 150,00
-126 150,00
-75,00
-75,00
-350,00
-146 610,00
0,00
-75,00
-150,00
-500,00
-147 110,00
-147 110,00
Side 87
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3920
Medlemskontigent vår
11.01.2012IF2
2
1
Erik Holt, V12
0
16.01.2012B23
3
1
Camilla Haugland
0
17.01.2012B195
3
1
Anette Lien, V12 Volleyball
0
20.01.2012B32
3
1
Vår2012 H4 Persijin D
0
25.01.2012B39
9
1
Bjørn Grinde
0
25.01.2012B39
1
1
Piothy Dinh, medl.nr. 58217
0
01.02.2012B64
3
2
Kjetil Grodås, trener H1
0
07.02.2012B56
1
2
H2 Hans Petter Lund
0
09.02.2012B52
3
2
Vår2011: Morten Arnstad
0
09.02.2012B52
4
2
Høst2011: Morten Arnstad
0
09.02.2012B53
3
2
Vår2012: Oscar A Halsen
0
10.02.2012B49
9
2
Stina Fallsen: jujutsu
0
23.02.2012B148
7
2
Noel Boulch: restbet. vår
0
27.02.2012B155
1
2
D2 Sara
0
02.03.2012IF139
3
3
Andreas Løvstad, for mye
0
19.03.2012IF144
2
3
Hanne Siri Idsøe, dobb.bet.
0
22.05.2012B338
2
5
Kristine Gjertsen
0
30.06.2012D20
2
6
7 nybeg
0
30.06.2012D20
3
6
26 vanlig
0
30.06.2012D20
4
6
5 nye
0
30.06.2012D20
5
6
34 vanlig
0
30.06.2012D20
6
6
72medl D1/D2/H2/H3/H4
0
30.06.2012D20
7
6
14medl D3
0
30.06.2012D20
8
6
H1 6medl
0
101 H1
30.06.2012D20
9
6
55medl
0
30.06.2012D20
10
6
29medl
0
30.06.2012D20
11
6
19medl
0
30.06.2012D20
12
6
1 ikke stud
0
30.06.2012D20
13
6
35medl
0
30.06.2012D20
14
6
45medl
0
30.06.2012D20
15
6
27medl
0
30.06.2012D20
16
6
83medl
0
30.06.2012D20
17
6
24medl dame11
0
D1 Fotball
30.06.2012D20
18
6
13medl dame 7er
0
D2 Fotball 7'er
30.06.2012D20
19
6
15medl futsal
0
30.06.2012D20
20
6
14medl herre1
0
H1 Fotball
30.06.2012D20
21
6
32medl H2
0
H2 Fotball
30.06.2012D20
22
6
26medl H3
0
H3 Fotball
30.06.2012D20
23
6
22medl H3/D7
0
30.06.2012D20
24
6
8medl H7
0
30.06.2012D20
25
6
18medl andre
0
30.06.2012D20
26
6
21medl stud
0
30.06.2012D20
27
6
61medl
0
30.06.2012D20
28
6
5medl andre
0
30.06.2012D20
29
6
36medl stud
0
30.06.2012D20
30
6
1medl
0
30.06.2012D20
31
6
14medl gradert
0
30.06.2012D20
32
6
14medl nybeg
0
30.06.2012D20
33
6
19medl andre
0
30.06.2012D20
34
6
13medl nybeg/sio
0
30.06.2012D20
35
6
20medl
0
30.06.2012D20
37
6
245medl
0
30.06.2012D20
38
6
18medl
0
30.06.2012D20
39
6
21medl andre
0
30.06.2012D20
40
6
47 stud
0
30.06.2012D20
41
6
23 andre
0
30.06.2012D20
42
6
16 stud
0
30.06.2012D20
43
6
8 ikke stud
0
30.06.2012D20
44
6
19 stud
0
30.06.2012D20
45
6
25 medl
0
30.06.2012D20
46
6
9 andre
0
30.06.2012D20
47
6
18 stud
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
Inngående saldo
09 Fotball
16
24 Volleyball
24 Volleyball
16
02 Badminton
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
30 Jujutsu
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
35 Dykking
01 Aikido
01 Aikido
02 Badminton
02 Badminton
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
04 Boksing
05 Capoeira
38 Doce
35 Dykking
35 Dykking
06
07 Fekting
08 Fjell
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
10 Friidrett
10 Friidrett
12 Håndball
13 Innebandy
13 Innebandy
14 Judo
30 Jujutsu
30 Jujutsu
15 Karate
15 Karate
29 Kendo
31 Klatring
20 Kung Fu
17 Langrenn
17 Langrenn
16
16
28 Ski og
28 Ski og
34 Squash
18 Svømming
18 Svømming
Saldo
425,00
-200,00
275,00
-300,00
-125,00
-365,00
-575,00
-300,00
-150,00
-150,00
-350,00
-225,00
-225,00
-350,00
500,00
300,00
-400,00
-1 750,00
-9 750,00
-1 450,00
-9 860,00
-37 800,00
-1 050,00
-12 000,00
-12 375,00
-10 875,00
-4 750,00
-400,00
-7 000,00
-7 875,00
-7 425,00
-8 300,00
-26 400,00
-9 100,00
-2 375,00
-21 000,00
-29 600,00
-18 200,00
-15 400,00
-5 600,00
-4 500,00
-1 050,00
-13 725,00
-1 500,00
-9 000,00
-100,00
-5 950,00
-2 800,00
-9 500,00
-4 875,00
-6 500,00
-73 500,00
-6 750,00
-5 775,00
-1 175,00
-2 875,00
-400,00
-800,00
-950,00
-8 125,00
-2 700,00
-1 800,00
Akk. saldo
0,00
425,00
225,00
500,00
200,00
75,00
-290,00
-865,00
-1 165,00
-1 315,00
-1 465,00
-1 815,00
-2 040,00
-2 265,00
-2 615,00
-2 115,00
-1 815,00
-2 215,00
-3 965,00
-13 715,00
-15 165,00
-25 025,00
-62 825,00
-63 875,00
-75 875,00
-88 250,00
-99 125,00
-103 875,00
-104 275,00
-111 275,00
-119 150,00
-126 575,00
-134 875,00
-161 275,00
-170 375,00
-172 750,00
-193 750,00
-223 350,00
-241 550,00
-256 950,00
-262 550,00
-267 050,00
-268 100,00
-281 825,00
-283 325,00
-292 325,00
-292 425,00
-298 375,00
-301 175,00
-310 675,00
-315 550,00
-322 050,00
-395 550,00
-402 300,00
-408 075,00
-409 250,00
-412 125,00
-412 525,00
-413 325,00
-414 275,00
-422 400,00
-425 100,00
-426 900,00
Side 88
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D20
30.06.2012D43
21.09.2012B457
L.nr.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
1
Periode
Beskrivelse
6
12 andre
6
40 stud
6
23 medl
6
2 ikke stud
6
6 stud
6
13medl
6
24medl 1div
6
47medl 2div
6
43medl 3div
6
14medl nybeg
6
29 ikke stud
6
317 medl a kr 425
9
Refusjon Anne Landa D2
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avdeling
19
19
32
27 Tennis
27 Tennis
11 Ultimate
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
37 Dans
24 Volleyball
Saldo
-1 500,00
-1 000,00
-9 200,00
-500,00
-1 200,00
-1 300,00
-7 200,00
-12 925,00
-10 750,00
-3 150,00
-14 500,00
-134 725,00
90,00
Utgående saldo
3925
Medlemskontingent høst
11.01.2012B14
3
1
12.01.2012B16
5
1
12.01.2012B17
3
1
13.01.2012B19
9
1
13.01.2012B19
7
1
16.01.2012B22
3
1
17.01.2012B25
3
1
19.01.2012B30
9
1
19.01.2012B30
5
1
19.01.2012B30
3
1
20.01.2012B33
9
1
24.01.2012B37
1
1
25.01.2012B39
10
1
25.01.2012B39
7
1
25.01.2012B39
5
1
25.01.2012B40
1
1
26.01.2012B41
1
1
27.01.2012B43
5
1
27.01.2012B43
1
1
27.01.2012B44
1
1
01.02.2012B64
1
2
02.02.2012B63
3
2
13.02.2012B101
3
2
14.02.2012B100
5
2
10.08.2012B655
20
8
10.08.2012B656
1
8
21.09.2012B499
7
9
22.09.2012B456
1
9
02.10.2012B699
1
10
15.11.2012B549
1
11
21.11.2012B555
1
11
22.11.2012B538
3
11
17.12.2012B588
5
12
31.12.2012D25
1
12
31.12.2012D25
2
12
31.12.2012D25
3
12
31.12.2012D25
4
12
31.12.2012D25
5
12
31.12.2012D25
6
12
31.12.2012D25
7
12
31.12.2012D25
8
12
31.12.2012D25
9
12
31.12.2012D25
10
12
31.12.2012D25
11
12
31.12.2012D25
12
12
31.12.2012D25
13
12
31.12.2012D25
14
12
3.div Maria Josefine Eikeri,
H1 Sindre Storvoll H2011
1.div Hans Olav Østerbrød
H1 Halvor Ekeland H11
Linn Eva Stormyr Høst 2011
1.div Sadegh Moghari
3.div Amalie Stang H11
Høst 2011 D3 Ylva
Høst2011 H1 Håvard S
Høst2011 H1 Erlend
Høst2011 Siri Idland
Høst2011 NB Kaja Finborud
Bjørn Grinde
Høst2011 H4 Thomas
Høst2011 H3 Aarto M
Høst2011 Anja T Helgerud
Høst2011 Marlene Iversen
Høst2011 D6 Leila Eide
Høst2011 H1 Patrik
Høst2011 D3 Emilie W
Høsten2011 Gunn C Stang
Høst2011 Mia F Rystad
Høst2011 Thomas Larsen
Høst2011 Karianne Lien
Refusjon Paul Johansen
Ref Simen Svenkerud
Medlemskontingent
Refusj. kont. Søren
Amir Vaghei refusjon
D1 Nicolantonio Pauline
D1 Sophie Cottalorda
Dennis Augusto Klausen:
H12 Francois Lambert,
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Medlemskontingent høst
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 D1
Inngående saldo
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
16
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
16
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
55
55
16
03 Basketball
34 Squash
03 Basketball
03 Basketball
24 Volleyball
35 Dykking
01 Aikido
01 Aikido
02 Badminton
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
04 Boksing
05 Capoeira
37 Dans
38 Doce
Akk. saldo
-428 400,00
-429 400,00
-438 600,00
-439 100,00
-440 300,00
-441 600,00
-448 800,00
-461 725,00
-472 475,00
-475 625,00
-490 125,00
-624 850,00
-624 760,00
-624 760,00
-325,00
-375,00
-325,00
-375,00
-75,00
-500,00
-325,00
-350,00
-375,00
-375,00
-250,00
-300,00
-125,00
-575,00
-325,00
-275,00
-275,00
-325,00
-500,00
-250,00
-200,00
-325,00
-250,00
-500,00
475,00
475,00
-5 060,00
615,00
400,00
-650,00
-650,00
-590,00
-400,00
-500,00
-4 875,00
-7 200,00
-525,00
-2 100,00
-210,00
-2 625,00
-2 625,00
-4 200,00
-2 625,00
-2 025,00
-4 125,00
-28 875,00
-250,00
0,00
-325,00
-700,00
-1 025,00
-1 400,00
-1 475,00
-1 975,00
-2 300,00
-2 650,00
-3 025,00
-3 400,00
-3 650,00
-3 950,00
-4 075,00
-4 650,00
-4 975,00
-5 250,00
-5 525,00
-5 850,00
-6 350,00
-6 600,00
-6 800,00
-7 125,00
-7 375,00
-7 875,00
-7 400,00
-6 925,00
-11 985,00
-11 370,00
-10 970,00
-11 620,00
-12 270,00
-12 860,00
-13 260,00
-13 760,00
-18 635,00
-25 835,00
-26 360,00
-28 460,00
-28 670,00
-31 295,00
-33 920,00
-38 120,00
-40 745,00
-42 770,00
-46 895,00
-75 770,00
-76 020,00
Side 89
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
L.nr.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
12
Medlemskontingent høst
0
35 Dykking
12
Medlemskontingent høst
0
06
12
Medlemskontingent høst
0
07 Fekting
12
Medlemskontingent høst
0
08 Fjell
12
Medlemskontingent høst
0
D1 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
115 Futsal
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
113 Futsal H1 09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
H2 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
H3 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
10 Friidrett
12
Medlemskontingent høst
0
45
12
Medlemskontingent høst
0
12 Håndball
12
Medlemskontingent høst
0
13 Innebandy
12
Medlemskontingent høst
0
30 Jujutsu
12
Medlemskontingent høst
0
30 Jujutsu
12
Medlemskontingent høst
0
15 Karate
12
Medlemskontingent høst
0
29 Kendo
12
Medlemskontingent høst
0
31 Klatring
12
Medlemskontingent høst
0
20 Kung Fu
12
Medlemskontingent høst
0
17 Langrenn
12
Medlemskontingent høst
0
16
12
Medlemskontingent høst
0
28 Ski og
12
Medlemskontingent høst
0
34 Squash
12
2 STØTTEMEDLEMMER
0
55
12
Medlemskontingent høst
0
18 Svømming
12
Medlemskontingent høst
0
19
12
Medlemskontingent høst
0
32
12
Medlemskontingent høst
0
27 Tennis
12
Medlemskontingent høst
0
11 Ultimate
12
Medlemskontingent høst
0
24 Volleyball
12
Medlemskontingent høst
0
01 Aikido
12
Medlemskontingent høst
0
01 Aikido
12
Medlemskontingent høst
0
02 Badminton
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
03 Basketball
12
Medlemskontingent høst
0
04 Boksing
12
Medlemskontingent høst
0
05 Capoeira
12
Medlemskontingent høst
0
37 Dans
12
Medlemskontingent høst
0
38 Doce
12
Medlemskontingent høst
0
35 Dykking
12
Medlemskontingent høst
0
06
12
Medlemskontingent høst
0
07 Fekting
12
Medlemskontingent høst
0
08 Fjell
12
Medlemskontingent høst
0
D1 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
115 Futsal
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
113 Futsal H1 09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
114 Futsal H2 09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
H1 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
H2 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
H3 Fotball
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
09 Fotball
12
Medlemskontingent høst
0
10 Friidrett
12
Medlemskontingent høst
0
45
12
Medlemskontingent høst
0
12 Håndball
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Saldo
-800,00
-3 150,00
-825,00
-1 600,00
-850,00
-1 275,00
-800,00
-1 200,00
-2 975,00
-2 550,00
-1 700,00
-4 250,00
-10 000,00
-2 925,00
-900,00
-200,00
-2 550,00
-6 000,00
-1 625,00
-11 100,00
-3 750,00
-3 850,00
-1 875,00
-800,00
-650,00
-350,00
-5 390,00
-1 375,00
-1 200,00
-250,00
-400,00
-18 000,00
-2 000,00
-2 250,00
-9 860,00
-3 150,00
-4 200,00
-1 680,00
-4 200,00
-5 250,00
-4 200,00
-7 350,00
-840,00
-10 350,00
-5 250,00
-94 325,00
-6 000,00
-3 800,00
-3 325,00
-7 700,00
-5 100,00
-8 075,00
-4 675,00
-3 600,00
-4 200,00
-2 400,00
-1 700,00
-4 250,00
-8 500,00
-1 700,00
-1 100,00
-94 500,00
-9 900,00
Akk. saldo
-76 820,00
-79 970,00
-80 795,00
-82 395,00
-83 245,00
-84 520,00
-85 320,00
-86 520,00
-89 495,00
-92 045,00
-93 745,00
-97 995,00
-107 995,00
-110 920,00
-111 820,00
-112 020,00
-114 570,00
-120 570,00
-122 195,00
-133 295,00
-137 045,00
-140 895,00
-142 770,00
-143 570,00
-144 220,00
-144 570,00
-149 960,00
-151 335,00
-152 535,00
-152 785,00
-153 185,00
-171 185,00
-173 185,00
-175 435,00
-185 295,00
-188 445,00
-192 645,00
-194 325,00
-198 525,00
-203 775,00
-207 975,00
-215 325,00
-216 165,00
-226 515,00
-231 765,00
-326 090,00
-332 090,00
-335 890,00
-339 215,00
-346 915,00
-352 015,00
-360 090,00
-364 765,00
-368 365,00
-372 565,00
-374 965,00
-376 665,00
-380 915,00
-389 415,00
-391 115,00
-392 215,00
-486 715,00
-496 615,00
Side 90
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
31.12.2012D25
L.nr.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Periode
Beskrivelse
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
12
Medlemskontingent høst
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 D1
0
0
0
Avdeling
13 Innebandy
14 Judo
30 Jujutsu
30 Jujutsu
15 Karate
29 Kendo
31 Klatring
20 Kung Fu
17 Langrenn
16
28 Ski og
34 Squash
18 Svømming
19
32
27 Tennis
11 Ultimate
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
Saldo
-12 000,00
-600,00
-400,00
-2 125,00
-3 375,00
-5 525,00
-55 500,00
-7 125,00
-800,00
-700,00
-500,00
-4 550,00
-900,00
-425,00
-4 000,00
-2 400,00
-900,00
-5 400,00
-12 100,00
-10 250,00
-1 350,00
Utgående saldo
3930
Lisenser
17.12.2012B586
3
12
FIE-lisens 2 stk
0
Inngående saldo
07 Fekting
-627 540,00
-500,00
Utgående saldo
3940
Kursavgifter
20.01.2012B33
26.01.2012B42
26.01.2012B42
27.01.2012B44
27.01.2012B44
31.01.2012B66
31.01.2012B66
31.01.2012B67
31.01.2012B67
03.02.2012B60
03.02.2012B60
06.02.2012B58
09.02.2012B53
09.02.2012B53
10.02.2012B142
10.02.2012B49
13.02.2012B102
13.02.2012B102
13.02.2012B102
14.02.2012B99
15.02.2012B97
15.02.2012B97
16.02.2012B93
16.02.2012B93
16.02.2012B94
16.02.2012B94
17.02.2012B91
17.02.2012B91
17.02.2012B92
17.02.2012B92
20.02.2012B146
20.02.2012B146
21.02.2012B144
21.02.2012B144
22.02.2012B151
1
3
1
5
3
1
5
1
2
5
3
1
5
1
3
5
3
7
9
1
1
5
5
1
1
2
5
3
9
1
7
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
H2 Bernhard Bornstein
Skredkurs: Morten Ødegard
Telemark: Louise F Risnes
Telemark: Mildrid E Svoen
Telemark: Idunn E Flood
Telemark: Lasse
Telemark: Irja Lie Haug
Telemark: Martin K Nielsen
Telemark: Christine Eriksen
Telemark: Cecilie M
Telemark: Ingrid Berre
Telemark: Anne-Thea Fjeld
Telemark: Pia Hellevik
Telemark: Anders Solem
Telemark: Jennifer Blalock
Telemark: Silje K Andersen
Telemark: Jorunn M
Telemark: Alex Klein
Telemark: Carina Lie Haug
Telemark: Betty Furulund
Telemark: Sunniva M Stette
Telemark: Astri Nordløkken
Telemark: Trine Tjønsø
Telemark: Robert Wood
Telemark: Ragnhild
Telemark: Marit E Mehlum
Telemark: Einar Nord
Telemark: Erik Bråten
Telemark: JOnas Sundet
Telemark: Bernt Wu
Skredkurs: Henrik Thorrud
Skredkurs: Ivar Folkedal
Telemark: Morten Ødegaard
Telemark: Stina Jenseth
Skredkurs: Hedda B Roald
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
24 Volleyball
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
Akk. saldo
-508 615,00
-509 215,00
-509 615,00
-511 740,00
-515 115,00
-520 640,00
-576 140,00
-583 265,00
-584 065,00
-584 765,00
-585 265,00
-589 815,00
-590 715,00
-591 140,00
-595 140,00
-597 540,00
-598 440,00
-603 840,00
-615 940,00
-626 190,00
-627 540,00
0,00
-500,00
-500,00
-1 100,00
-1 900,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 716,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-2 400,00
-2 400,00
-1 800,00
-1 800,00
-2 400,00
0,00
-1 100,00
-3 000,00
-4 800,00
-6 600,00
-8 400,00
-10 200,00
-12 000,00
-13 800,00
-15 600,00
-17 400,00
-19 200,00
-21 000,00
-22 800,00
-24 600,00
-26 316,00
-28 116,00
-29 916,00
-31 716,00
-33 516,00
-35 316,00
-37 116,00
-38 916,00
-40 716,00
-42 516,00
-44 316,00
-46 116,00
-47 916,00
-49 716,00
-51 516,00
-53 316,00
-55 716,00
-58 116,00
-59 916,00
-61 716,00
-64 116,00
Side 91
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
29.02.2012B205
01.03.2012B165
02.03.2012B166
09.03.2012B224
12.03.2012B225
16.03.2012B185
22.03.2012B227
30.04.2012B289
18.05.2012B311
21.05.2012B321
21.05.2012B322
25.05.2012B341
25.05.2012B341
25.05.2012B341
31.05.2012B583
06.06.2012B332
08.06.2012B357
11.06.2012B364
11.06.2012B365
11.06.2012B365
11.06.2012B365
11.06.2012B366
12.06.2012B367
12.06.2012B367
12.06.2012B368
13.06.2012B369
14.06.2012B370
14.06.2012B371
15.06.2012B373
30.06.2012D20
21.08.2012UF29
20.09.2012B475
20.09.2012B475
21.09.2012B498
21.09.2012B498
21.09.2012B499
01.10.2012B490
01.10.2012D22
03.10.2012B489
08.10.2012B504
16.10.2012B481
18.10.2012B506
01.11.2012B522
06.11.2012B532
09.11.2012B533
09.11.2012B533
12.11.2012B529
12.11.2012B530
14.11.2012B531
31.12.2012D26
31.12.2012D26
31.12.2012D26
31.12.2012D37
31.12.2012D37
31.12.2012D42
L.nr.
1
7
1
1
1
7
1
1
1
5
4
5
3
1
2
5
5
5
1
9
7
1
1
3
1
1
1
1
3
36
1
3
5
5
3
1
3
1
1
1
3
5
1
1
3
4
3
5
3
1
2
3
1
2
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Telemark: Quenti Silvioli
0
3
Telemark: Kikki Seem
0
3
Telemark: Francisco J
0
3
Skredkurs: Ulrik
0
3
Skredkurs: Kristin
0
3
Rune Schanke Eikum
0
3
Benedicte Steinert Texnes
0
4
Telemark: Emma
0
5
Nybeg.kurs 2012: Astri
0
5
Nybeg.kurs: Anette
0
5
Brekurs: Espen D Herkedal
0
5
Nybeg.kurs: Espen
0
5
Nybeg.kurs: Ingrid Berre
0
5
Nybeg.kurs: Amund K
0
5
B348 Nybeg.kurs: Jo I
0
6
Klatrekurs: Mari O Flaatrud
0
6
Klatrekurs: Ingeborg
0
6
Klatrekurs: Kim A Olaussen
0
6
Brekurs: Kim A Olaussen
0
6
Brekurs: Hedda B Roald
0
6
Klatrekurs: Hedda B Roald
0
6
Klatrekurs: Carole A
0
6
Nybeg.kurs: Kine M
0
6
Klatrekurs: Henrik S Hiim
0
6
Nybeg.kurs: Sigurd H
0
6
Klatrekurs: Tor H Tordhol
0
6
Brekurs: Oisin Zimmermann
0
6
Klatrekurs: Emma Myrseth
0
6
Klatrekurs: Irja L Haug
0
6
Kursavgifter og turer
0
8
33776 Lisa Sheriff, 1167
0
9
Grunnkurs: Frode Grimelid
0
9
Grunnkurs: Eilif Hartwig
0
9
Grunnkurs: Terje Bui
0
9
Grunnkurs: Jørgen
0
9
Grunnkurs: Yngvild
0
10
Grunnkurs: Cecilia Carstedt
0
10
Grunnkurs: Anders kunze
0
10
Grunnkurs: Ronny Z Eide
0
10
Grunnkurs: MW A
0
10
Grunnkurs: Ida Hølland
0
10
Sikkerhetskurs: Odd V
0
11
Grunnkurs: Anne L Gjøs
0
11
Førstehj.kurs: Anne H
0
11
Grunnkurs Shahn Forrester
0
11
Grunnkurs Erin Fairlie
0
11
Grunnkurs: Sol Høgset
0
11
Sikkerhetskurs: Marianne
0
11
Nybeg.kurs: Eianr Y Kosaka
0
12
Klatrekurs 10sep-3okt
0
12
Førstehj.- og sikkerhetskurs
0
12
Sikkerhetskurs 31.okt
0
12
Skikurs for Universitet i Oslo
0
12
Skikurs for SiO
0
12
Kursavgifter Høst 2012
0
Avdeling
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
31 Klatring
31 Klatring
08 Fjell
06
06
08 Fjell
06
06
06
06
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
06
31 Klatring
19
31 Klatring
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
31 Klatring
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
31 Klatring
06
06
17 Langrenn
17 Langrenn
37 Dans
Saldo
-1 800,00
-1 800,00
-1 800,00
-2 400,00
-2 400,00
-600,00
-600,00
-1 800,00
-700,00
-700,00
-2 700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-320,00
-2 200,00
-2 200,00
-2 200,00
-2 700,00
-2 700,00
-2 200,00
-2 200,00
-200,00
-2 200,00
-700,00
-2 200,00
-2 700,00
-2 200,00
-2 200,00
-46 100,00
-900,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-600,00
-1 000,00
-200,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-600,00
-700,00
-20 700,00
-1 500,00
-200,00
-12 000,00
-12 000,00
-16 225,00
Utgående saldo
3950
Egenandeler
01.01.2012D10
02.01.2012B3
02.01.2012B3
02.01.2012B4
02.01.2012B4
1
3
1
5
3
1
1
1
1
1
Tbf. avs. dugnadsinntekt
Stefan Kernstock
Svenja Kernstock
Svein I Hansen
Anna Blechingberg
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
0
0
0
0
0
Inngående saldo
16
16
16
16
16
Akk. saldo
-65 916,00
-67 716,00
-69 516,00
-71 916,00
-74 316,00
-74 916,00
-75 516,00
-77 316,00
-78 016,00
-78 716,00
-81 416,00
-82 116,00
-82 816,00
-83 516,00
-83 836,00
-86 036,00
-88 236,00
-90 436,00
-93 136,00
-95 836,00
-98 036,00
-100 236,00
-100 436,00
-102 636,00
-103 336,00
-105 536,00
-108 236,00
-110 436,00
-112 636,00
-158 736,00
-159 636,00
-160 636,00
-161 636,00
-162 636,00
-163 636,00
-164 636,00
-165 636,00
-166 636,00
-167 636,00
-168 636,00
-169 636,00
-170 236,00
-171 236,00
-171 436,00
-172 436,00
-173 436,00
-174 436,00
-175 036,00
-175 736,00
-196 436,00
-197 936,00
-198 136,00
-210 136,00
-222 136,00
-238 361,00
-238 361,00
5 265,00
-700,00
-670,00
-520,00
-460,00
0,00
5 265,00
4 565,00
3 895,00
3 375,00
2 915,00
Side 92
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
02.01.2012B4
03.01.2012B5
05.01.2012B8
05.01.2012B8
06.01.2012B71
09.01.2012B11
09.01.2012B11
09.01.2012B12
09.01.2012B12
10.01.2012B13
10.01.2012B13
10.01.2012B73
11.01.2012B14
12.01.2012B16
12.01.2012B17
12.01.2012B17
13.01.2012B20
13.01.2012B20
16.01.2012B23
16.01.2012B23
16.01.2012B24
17.01.2012B25
17.01.2012B26
17.01.2012B26
17.01.2012B26
19.01.2012B31
19.01.2012B31
20.01.2012B33
20.01.2012B33
23.01.2012B36
30.01.2012B45
06.02.2012B58
07.02.2012B84
08.02.2012B55
09.02.2012B52
10.02.2012B49
13.02.2012B101
15.02.2012B98
16.02.2012B93
17.02.2012B92
21.02.2012B143
22.02.2012B150
22.02.2012B150
22.02.2012B151
22.02.2012B151
22.02.2012IF86
23.02.2012B147
24.02.2012B152
24.02.2012B154
27.02.2012B155
27.02.2012IF80
28.02.2012B157
28.02.2012B158
28.02.2012B158
28.02.2012B158
29.02.2012B160
29.02.2012B161
29.02.2012B161
29.02.2012B161
29.02.2012B162
29.02.2012B162
01.03.2012B164
01.03.2012B164
L.nr.
1
1
3
1
1
3
1
1
5
5
1
1
1
7
6
7
3
1
9
7
3
1
1
5
3
7
3
5
3
3
5
5
3
3
1
7
5
1
3
3
3
5
3
1
2
5
1
3
1
3
3
3
5
3
1
5
5
7
1
3
1
3
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
Julebord: Henrik Bardum
0
1
Julebord: Kjartan Hauger
0
1
Bansko: Henrik Thorrud
0
1
Bansko: Hedda Roald
0
1
Bansko: Vilde Selvig
0
1
Hafjell: Aleksandra Antonina
0
1
Hafjell: Ana Kucera
0
1
Undis Ellevog
0
1
Bansko: Ivar Folkedal
0
1
Bansko: Joachim
0
1
Bansko: Anne-Thea Fjeld
0
1
Bansko: Kikki Seem
0
1
Hafjell: Kay Frances
0
1
Bansko: Simen Eide
0
1
Hafjell: Steven Pavert
0
1
Hafjell: Oscar Bogt
0
1
Bansko: Kim A Olaussen
0
1
Hafjell: Vedrana Grcic
0
1
Hafjell: Alexandru Calu
0
1
Hafjell: Kay Frances
0
1
Tord E Skyrud
0
1
Øyvind og Camilla
0
1
Hafjell: Bernt Wu
0
1
Julebord: Tine Fjerdingby
0
1
Hafjell: Po wAN wONG
0
1
Kristian Raaholdt
0
1
Anna Klich
0
1
Hafjell: Sanja Grcic &
0
1
Hafjell: Ana Kucera
0
1
Hafjell: Pawel Kozlowski
0
1
Julebord2011: Geir Olav og
0
2
Birkenbuss: Guttorm L Egge
0
2
Hafjell O.P. Ter Bogt 88,10
0
2
Birkenbuss: Tor Halvar
0
2
Birkenbuss: Martin Larsen
0
2
Julebord: Tone M Ruud
0
2
Rjukan: Dag Erlend
0
2
Buss: Elin Lajord
0
2
Hemsedal: Pawel Kozlowski
0
2
Buss: Kjetil Eivindstad
0
2
Hemsedal: Noushka du
0
2
Hemsedal: Anna M Giglio
0
2
Telemark: Morten
0
2
Hemsedal: Jan P Skybakk
0
2
Hemsedal: Anniina K.
0
2
Hafjell 20.jan Heiskort
0
2
Birkenbuss: Anne
0
2
Birkenbuss: Elise Øksedal
0
2
Julebord: Unn Liebe
0
2
Julebord: Eric Wiikstrøm
0
2
Cecilia Sbertoli: flexikort
0
2
Julebord: Alexander Mo
0
2
Birkenbuss: Martin C Fidel
0
2
Julebord: Ola Liabøtrø
0
2
Julebord: Radmil Kranda
0
2
KSI: Martin Crespo Fidel
0
2
KSI: Lenny Enström
0
2
KSI:Eldar Frøland
0
2
Julebord: Tom F Blenning
0
2
Julebord: Karine G Vifstad
0
2
Nærdykk 12.feb
0
3
Tine Fjerdingby
0
3
Buss: Finn E Johannessen
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
15 Karate
16
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
28 Ski og
28 Ski og
16
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
28 Ski og
08 Fjell
28 Ski og
28 Ski og
08 Fjell
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
16
16
28 Ski og
15 Karate
28 Ski og
16
16
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
10 Friidrett
17 Langrenn
28 Ski og
17 Langrenn
17 Langrenn
15 Karate
31 Klatring
17 Langrenn
28 Ski og
17 Langrenn
28 Ski og
28 Ski og
08 Fjell
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
17 Langrenn
17 Langrenn
13 Innebandy
13 Innebandy
24 Volleyball
13 Innebandy
17 Langrenn
13 Innebandy
13 Innebandy
16
16
16
13 Innebandy
13 Innebandy
35 Dykking
15 Karate
17 Langrenn
Saldo
-200,00
-100,00
-3 390,00
-3 390,00
-5 490,00
-800,00
-800,00
-635,00
-3 390,00
-3 390,00
-5 490,00
-3 390,00
-300,00
-2 745,00
-800,00
-800,00
-5 490,00
-800,00
-1 200,00
-400,00
-375,00
-580,00
-1 200,00
-150,00
-1 200,00
-530,00
-695,00
-2 400,00
-400,00
-1 200,00
-625,00
-400,00
-671,05
-250,00
-600,00
-150,00
-1 200,00
-400,00
-600,00
-600,00
-1 100,00
-1 100,00
-1 800,00
-1 100,00
-1 100,00
-3 370,00
-350,00
-400,00
-250,00
-250,00
-180,00
-250,00
-400,00
-250,00
-250,00
-40,00
-100,02
-424,00
-250,00
-250,00
-700,00
-315,00
-250,00
Akk. saldo
2 715,00
2 615,00
-775,00
-4 165,00
-9 655,00
-10 455,00
-11 255,00
-11 890,00
-15 280,00
-18 670,00
-24 160,00
-27 550,00
-27 850,00
-30 595,00
-31 395,00
-32 195,00
-37 685,00
-38 485,00
-39 685,00
-40 085,00
-40 460,00
-41 040,00
-42 240,00
-42 390,00
-43 590,00
-44 120,00
-44 815,00
-47 215,00
-47 615,00
-48 815,00
-49 440,00
-49 840,00
-50 511,05
-50 761,05
-51 361,05
-51 511,05
-52 711,05
-53 111,05
-53 711,05
-54 311,05
-55 411,05
-56 511,05
-58 311,05
-59 411,05
-60 511,05
-63 881,05
-64 231,05
-64 631,05
-64 881,05
-65 131,05
-65 311,05
-65 561,05
-65 961,05
-66 211,05
-66 461,05
-66 501,05
-66 601,07
-67 025,07
-67 275,07
-67 525,07
-68 225,07
-68 540,07
-68 790,07
Side 93
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.03.2012B165
02.03.2012B166
05.03.2012B167
05.03.2012B167
05.03.2012B168
06.03.2012B170
06.03.2012D12
09.03.2012B223
09.03.2012B224
09.03.2012B224
12.03.2012B225
12.03.2012B225
12.03.2012B226
12.03.2012IF187
13.03.2012B175
13.03.2012B175
13.03.2012B175
13.03.2012B176
13.03.2012B176
13.03.2012B176
14.03.2012B178
14.03.2012B179
15.03.2012B182
15.03.2012B182
15.03.2012B183
15.03.2012B183
15.03.2012B183
16.03.2012B184
16.03.2012B184
16.03.2012B185
16.03.2012B186
16.03.2012B186
16.03.2012B186
19.03.2012B189
20.03.2012B190
21.03.2012B191
22.03.2012B228
22.03.2012B228
22.03.2012B228
27.03.2012IF183
28.03.2012B235
29.03.2012B236
30.03.2012B237
10.04.2012B242
10.04.2012IF188
10.04.2012IF191
10.04.2012IF342
16.04.2012B246
17.04.2012B253
18.04.2012B252
18.04.2012B252
19.04.2012B250
19.04.2012B251
26.04.2012B277
27.04.2012B279
30.04.2012B289
01.05.2012B276
03.05.2012B291
03.05.2012B292
03.05.2012B292
03.05.2012B292
04.05.2012B294
04.05.2012B294
L.nr.
5
4
1
3
5
1
1
1
3
5
5
3
9
3
5
3
1
7
5
3
5
1
5
3
3
1
9
5
1
3
1
7
5
3
1
3
3
1
5
3
1
1
3
1
3
5
5
5
3
5
1
1
1
1
1
5
1
3
5
3
1
3
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
KSI: Øivind T Due Trier
0
3
Buss: Sindre Ø Stub
0
3
Julebord: Stephan Neuhaus
0
3
Buss: Joar Brørs
0
3
KSI: Lars Onstad
0
3
KSI: Dominic Poschenrieder
0
3
Reisegodtgjørelse: Per
0
3
Buss: Till H Røssvoll
0
3
Buss: Dag Gaute Gaasemyr
0
3
Buss: Mari Brox & Lasse
0
3
Julebord: Aslak B Kvinlog
0
3
Buss: Aleksander Hansen
0
3
Buss: Jon Torstein Dalen
0
3
21/1 Styremiddag på
0
3
Buss: Silje Flatabø
0
3
Buss: Gunn B Rust
0
3
KSI: Ida Christine Parnemo
0
3
KSI: Audrun Utskarpen
0
3
Buss: Kari Guderud
0
3
KSI: Guttorm Egge
0
3
KSI: Mikael Olausson
0
3
Buss: Tor S Bjørheim
0
3
KSI: Adrian Becher
0
3
Buss: Ingebjørg F
0
3
Buss: Erlend O Peersen
0
3
Buss: Daniel Erlendsen
0
3
Buss: Kristian Reiten
0
3
Buss: Øyvind Grimsrud
0
3
Hafjell: restbeløp fra Kjell
0
3
Buss: Guro D Kleiva
0
3
SM Kathrine Kirkeby OSI
0
3
Buss: Bjørnulf V Lande
0
3
Buss: Ida K Brox
0
3
Buss: Inger Christin Borge
0
3
Trykktanktur/foredrag 9pers
0
3
Buss: Joel Clinton Glover
0
3
KSI: Anna Klich
0
3
Buss: Bjørn H Olstad
0
3
KSI: Rein Kristian Raaholdt
0
3
Hyttetur KSI-hytta
0
3
KSI: Gunn Camilla Stang
0
3
Buss: Maren Thomasgaard
0
3
Buss: Dag Lars Erichsrud
0
4
Buss: Anders Kielland
0
4
Skredkurs: Jostedalen
0
4
Snøhuletur v/Hallingskeid:
0
4
2.apr Styremiddag
0
4
Buss: Heidi Brenna
0
4
KSI: Undis Ellevog
0
4
Buss: Øivind T Due Trier
0
4
Buss: Jørn Y Tømmerstrand
0
4
Buss: Adrian Becher
0
4
Buss: Eirik Solum & Jan
0
4
Nærdykk 11.mars & 22.apr
0
4
Trollski: Rik Wemmenhove
0
4
25.mars Tur til Sotra
0
5
Nærdykk 15/4 Slemmestad
0
5
1.mai tur: Anne Bugge
0
5
1.mai tur: Jorunn Evandt
0
5
Trollski: Jonas Sundet
0
5
Nærdykk 15.april: Jonas
0
5
Trollski: Christine Würst
0
5
1.mai: Hans Jørgen Haug
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
16
17 Langrenn
10 Friidrett
17 Langrenn
16
16
24 Volleyball
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
15 Karate
17 Langrenn
17 Langrenn
07 Fekting
17 Langrenn
17 Langrenn
16
16
17 Langrenn
16
16
17 Langrenn
16
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
28 Ski og
17 Langrenn
18 Svømming
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
35 Dykking
17 Langrenn
16
17 Langrenn
16
01 Aikido
16
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
08 Fjell
08 Fjell
37 Dans
17 Langrenn
16
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
35 Dykking
17 Langrenn
35 Dykking
35 Dykking
06
06
17 Langrenn
35 Dykking
17 Langrenn
06
Saldo
-369,00
-400,00
-250,00
-400,00
-434,00
-88,86
-891,20
-350,00
-400,00
-1 000,00
-150,00
-600,00
-600,00
-1 103,00
-350,00
-600,00
-157,00
-369,00
-400,00
-157,00
-299,00
-400,00
-120,00
-350,00
-350,00
-600,00
-400,00
-600,00
-5 083,00
-250,00
-350,00
-400,00
-250,00
-400,00
-1 800,00
-350,00
-394,00
-400,00
-429,00
-2 500,00
-334,00
-250,00
-400,00
-400,00
-8 866,00
-5 058,00
-1 460,00
-400,00
-454,00
-400,00
-400,00
-400,00
-650,00
-550,00
-450,00
-3 007,45
-621,50
-148,00
-148,00
-300,00
-150,00
-450,00
-148,00
Akk. saldo
-69 159,07
-69 559,07
-69 809,07
-70 209,07
-70 643,07
-70 731,93
-71 623,13
-71 973,13
-72 373,13
-73 373,13
-73 523,13
-74 123,13
-74 723,13
-75 826,13
-76 176,13
-76 776,13
-76 933,13
-77 302,13
-77 702,13
-77 859,13
-78 158,13
-78 558,13
-78 678,13
-79 028,13
-79 378,13
-79 978,13
-80 378,13
-80 978,13
-86 061,13
-86 311,13
-86 661,13
-87 061,13
-87 311,13
-87 711,13
-89 511,13
-89 861,13
-90 255,13
-90 655,13
-91 084,13
-93 584,13
-93 918,13
-94 168,13
-94 568,13
-94 968,13
-103 834,13
-108 892,13
-110 352,13
-110 752,13
-111 206,13
-111 606,13
-112 006,13
-112 406,13
-113 056,13
-113 606,13
-114 056,13
-117 063,58
-117 685,08
-117 833,08
-117 981,08
-118 281,08
-118 431,08
-118 881,08
-119 029,08
Side 94
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
04.05.2012IF355
04.05.2012IF357
04.05.2012IF358
04.05.2012IF359
04.05.2012IF360
04.05.2012IF361
04.05.2012IF363
04.05.2012IF364
04.05.2012IF365
04.05.2012IF366
04.05.2012IF368
04.05.2012IF370
04.05.2012IF371
04.05.2012IF372
04.05.2012IF373
05.05.2012IF350
05.05.2012IF362
05.05.2012IF367
07.05.2012B295
07.05.2012B295
07.05.2012B295
07.05.2012B296
07.05.2012B296
08.05.2012B302
08.05.2012B302
08.05.2012B303
08.05.2012B303
08.05.2012B303
08.05.2012B304
08.05.2012IF283
08.05.2012IF303
09.05.2012B301
09.05.2012B301
10.05.2012B306
14.05.2012B308
14.05.2012B308
14.05.2012B309
14.05.2012B309
16.05.2012IF748
18.05.2012B311
21.05.2012B321
21.05.2012B321
25.05.2012B340
29.05.2012B346
30.05.2012IF456
30.05.2012IF457
31.05.2012B349
05.06.2012D16
18.06.2012B376
18.06.2012B376
19.06.2012B380
19.06.2012B381
19.06.2012B381
20.06.2012B382
20.06.2012B382
21.06.2012B383
25.06.2012B385
26.06.2012B386
16.07.2012B406
16.07.2012B407
16.07.2012B407
31.07.2012B414
01.08.2012B393
L.nr.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
3
1
3
5
3
1
5
9
7
1
4
4
5
3
1
1
5
3
1
6
5
3
1
1
5
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
3
1
3
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin
5
Dag Gaute Gaasemyr: 2 løp
0
5
Maren Thomasgaard 4 løp
0
5
Ref. 2 løp, 13128 Espen
0
5
Kari Guderud 4 løp
0
5
Ref 2 løp, 13129 Fidel
0
5
Jonas B. Sundet 1 løp
0
5
Mari Johanna Brox 6løp
0
5
Christine Wust 2 løp
0
5
Stine Karen Bjøringsøy 4løp
0
5
Heidi Ramstad Brenna: 2løp
0
5
Ida Katarina Brox 1 løp
0
5
Elin Lajord Oppegård 2løp
0
5
Knut Andreas Bremerthun
0
5
Liv Christine Strandenæs
0
5
Joar Brørs: 3løp
0
5
Tur til Sotra: 22-26.mars
0
5
Sindre Østby Stub: 3 løp
0
5
Alexander Moen Thue 4løp
0
5
1.mai: Ingrid Berre
0
5
HK: Simen Enger
0
5
Hyttetur 28.apr:
0
5
HK: Mads Bengtsen
0
5
HK: Sindre Ø Stub
0
5
Trollski: Per Ø Steffensen
0
5
HK: Per Ø Steffensen
0
5
HK: Dag G Gaasemyr
0
5
HK: Lenny Enstrøm
0
5
HK: Bjørn H Olstad
0
5
HK Mari J Brox
0
5
Høydemeterhelg i
0
5
Påsketur opphold hytte til
0
5
HK: Mauro Pau
0
5
HK: John O Iversen
0
5
HK: Finn E Johannessen
0
5
HK Eldbjørg D Moxnes
0
5
HK Rune Hageberg
0
5
HK Caroline Holme
0
5
HK Bjørnulf V Lande
0
5
Langtur til Kr.Sund
0
5
1.mai: Arkady Rutkovski
0
5
Ingalåmi: Maren
0
5
HK: Stephan C Neuhaus
0
5
Ingalåmi: Inger Christin
0
5
Inga Låmi: Lotte K Myrvold
0
5
NM i Molde 2012: 4pers
0
5
Josten på langs 27apr-1mai
0
5
Inga Låmi: Kirsten E
0
6
Kjetil Grodås: reiser til
0
6
Follatur: Espen Kristiansen
0
6
Follatur: Jo I Buskenes
0
6
Follatur: Amund K Østbye
0
6
Follatur: Marlene
0
6
Follatur: Erlend Paasche
0
6
Follatur: Hans Arnkværn
0
6
Follatur: Anette K Aas
0
6
HK-Bankett:
0
6
Follatur: Anne H Bugge
0
6
Follatur: Arkady Rutkovsky
0
7
Ingalåmi: Liv C Strandenæs
0
7
Tur til Bø: Stine Weltzien
0
7
Follatur: Odd V Nilsen
0
7
Sommerskisamling: Adrian
0
8
Sommerskisamling: Maren
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Prosjekt
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
HK-Banketten
Avdeling
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
35 Dykking
17 Langrenn
17 Langrenn
06
10 Friidrett
37 Dans
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
08 Fjell
08 Fjell
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
35 Dykking
06
17 Langrenn
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
07 Fekting
08 Fjell
17 Langrenn
24 Volleyball
06
06
06
06
06
06
06
10 Friidrett
06
06
17 Langrenn
31 Klatring
06
17 Langrenn
17 Langrenn
Saldo
-1 395,00
-1 260,00
-790,00
-1 181,00
-1 313,00
-275,00
-1 100,00
-1 001,25
-1 595,00
-465,00
-235,00
-1 410,00
-365,00
-1 327,50
-1 669,00
-7 110,32
-940,00
-1 282,80
-148,00
-210,00
-8 570,00
-260,00
-210,00
-450,00
-260,00
-260,00
-210,02
-260,00
-210,00
-2 080,00
-6 383,00
-260,00
-260,00
-260,00
-210,00
-260,00
-260,00
-260,00
-6 022,10
-148,00
-360,00
-260,00
-360,00
-180,00
-9 514,00
-2 769,40
-360,00
-949,50
-786,00
-43,00
-43,00
-786,00
-786,00
-786,00
-786,00
-1 040,00
-786,00
-786,00
-360,00
-1 000,00
-43,00
-2 180,50
-2 180,50
Akk. saldo
-120 424,08
-121 684,08
-122 474,08
-123 655,08
-124 968,08
-125 243,08
-126 343,08
-127 344,33
-128 939,33
-129 404,33
-129 639,33
-131 049,33
-131 414,33
-132 741,83
-134 410,83
-141 521,15
-142 461,15
-143 743,95
-143 891,95
-144 101,95
-152 671,95
-152 931,95
-153 141,95
-153 591,95
-153 851,95
-154 111,95
-154 321,97
-154 581,97
-154 791,97
-156 871,97
-163 254,97
-163 514,97
-163 774,97
-164 034,97
-164 244,97
-164 504,97
-164 764,97
-165 024,97
-171 047,07
-171 195,07
-171 555,07
-171 815,07
-172 175,07
-172 355,07
-181 869,07
-184 638,47
-184 998,47
-185 947,97
-186 733,97
-186 776,97
-186 819,97
-187 605,97
-188 391,97
-189 177,97
-189 963,97
-191 003,97
-191 789,97
-192 575,97
-192 935,97
-193 935,97
-193 978,97
-196 159,47
-198 339,97
Side 95
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.08.2012B393
02.08.2012B394
03.08.2012B426
14.08.2012B431
16.08.2012B434
16.08.2012B434
17.08.2012B435
23.08.2012IF445
27.08.2012B442
28.08.2012B444
29.08.2012B445
29.08.2012B445
29.08.2012B473
29.08.2012B473
30.08.2012B446
31.08.2012B447
04.09.2012B448
04.09.2012IF553
04.09.2012IF554
05.09.2012B449
06.09.2012B464
09.09.2012IF763
12.09.2012B450
12.09.2012B450
18.09.2012B459
24.09.2012B496
24.09.2012B496
24.09.2012IF749
25.09.2012B495
25.09.2012B495
09.10.2012IF750
09.10.2012IF751
09.10.2012IF752
09.10.2012IF753
09.10.2012IF754
15.10.2012IF500
15.10.2012IF501
16.10.2012B481
25.10.2012B512
27.10.2012IF702
29.10.2012B515
29.10.2012B515
29.10.2012B516
29.10.2012B516
29.10.2012B516
29.10.2012B517
30.10.2012B518
30.10.2012B518
01.11.2012B521
01.11.2012IF760
05.11.2012B544
06.11.2012B545
06.11.2012B545
12.11.2012B530
12.11.2012IF630
12.11.2012IF630
13.11.2012B550
13.11.2012IF628
13.11.2012IF632
13.11.2012IF634
14.11.2012IF683
16.11.2012IF629
22.11.2012B557
L.nr.
3
1
1
5
1
3
1
3
1
1
3
1
1
7
3
1
5
3
1
5
1
9
3
1
1
1
5
2
1
3
1
1
1
1
1
3
2
1
3
3
1
7
3
1
5
1
3
1
3
1
3
3
1
3
4
2
3
3
2
3
2
3
3
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
8
Sommerskisamling: Lenny
0
8
Sommerskisamling:
0
8
Sommerskisamling: Bjørnulf
0
8
Sommerskisamling: Dag
0
8
Sommerskisamling:
0
8
Sommerskisamling: Tobias
0
8
Follatur: Michael Ortega
0
8
Jentesamling 27-29.april,
0
8
Sommerskisamling:
0
8
Sjoa: Erlend Paasche
0
8
Sjoa: Espen Kristiansen
0
8
Sjoa: Tiril Bjerkås
0
8
Pensjonsgave fra klubben
0
8
Sjoa: Florian Müller
0
8
Sjoa: Anne H Bugge
0
8
Sommerskisamling: Mari J
0
9
Ingalåmi: Caroline Holme
0
9
Dugnad: 8mars Dolly
0
9
Sommeravslutning
0
9
Sommerskisamling: Jonas B
0
9
Sjoa: Arkady Rutkovskiy
0
9
Dykketur til Sverige 7-9sep
0
9
Sommerskisamling: Yuriy
0
9
Langtur Kristiansund
0
9
Sjoa: Jonny Kvistad
0
9
Inga Låmi: Heidi Brenna
0
9
Inga Låmi: Rannveig
0
9
Nærdykk 15.mai Kjøvangen
0
9
Sommerskisamling: Kari
0
9
Kristiansund tur: restbeløp
0
10
Nærdykk til Hulvik 22.apr
0
10
Nærdykk til Svestad Brygge
0
10
Nærdykk 9.sep til Svestad
0
10
Nærdykk til Hulvik 25.mar
0
10
Nærdykk 13sep 2012 på
0
10
t/r Gjendesheim
0
10
t/r Sognefjellet 17.mai tur
0
10
Sjoa: Bjørn A Bakken
0
10
Nærdykk 25okt
0
10
Treningsleir H12: Scandic
0
10
Trollski: Dag G Gaasemyr
0
10
KSI Samling:Øivind T Due
0
10
KSI Samling: Rik
0
10
KSI-Samling: Stine K
0
10
KSI Samling: Bjørnulf V
0
10
KSI Samling: Benjamin
0
10
KSI: Kari Guderud
0
10
KSI: Karoline F Skaara
0
11
KSI Sindre Ø Stub
0
11
Nærdykk m/Fredrikstad
0
11
KSI: Ida M Borge Hovi
0
11
Kjempesprekken: Audrun
0
Kjempesprekke
11
Kjempesprekken: Eldar
0
Kjempesprekke
11
Kjempesprekken: Lars A
0
Kjempesprekke
11
Hyttetur 12-14okt 2012
0
11
Ritt 6des11-9mai12 Elise
0
11
KSI Heidi Brenna
0
11
Ritt 15apr-23sep Håkon
0
11
Ritt 24apr-22sep Sindre
0
11
Ritt 13mai-5aug Lars Chr.
0
11
Nordmarkskarusellen
0
11
Ritt 29apr-25aug Helge
0
11
Langtur til Ile de Groix
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:09.
Avdeling
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
06
19
17 Langrenn
06
06
06
29 Kendo
06
06
17 Langrenn
17 Langrenn
35 Dykking
35 Dykking
17 Langrenn
06
35 Dykking
17 Langrenn
35 Dykking
06
17 Langrenn
17 Langrenn
35 Dykking
17 Langrenn
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
08 Fjell
08 Fjell
06
35 Dykking
15 Karate
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
35 Dykking
17 Langrenn
16
16
16
19
19
17 Langrenn
19
19
19
16
19
35 Dykking
Saldo
-2 233,00
-2 001,50
-3 115,00
-3 145,00
-2 946,50
-2 946,50
-43,00
-650,00
-3 115,00
-719,00
-719,00
-62,00
-1 500,00
-76,00
-719,00
-2 201,50
-360,00
-577,00
-1 256,40
-2 180,50
-719,00
-18 556,19
-3 145,00
-21 781,50
-719,00
-360,00
-360,00
-1 216,00
-2 180,50
-513,50
-948,00
-1 180,00
-790,00
-1 656,00
-828,00
-1 158,00
-3 343,00
-76,00
-600,00
-2 080,00
-450,00
-170,00
-35,00
-170,00
-185,00
-165,00
-170,00
-150,00
-265,00
-1 329,50
-165,00
-265,00
-685,00
-615,00
-353,00
-1 914,00
-130,00
-1 170,00
-550,00
-1 375,00
-17 880,00
-3 100,00
-27 033,73
Akk. saldo
-200 572,97
-202 574,47
-205 689,47
-208 834,47
-211 780,97
-214 727,47
-214 770,47
-215 420,47
-218 535,47
-219 254,47
-219 973,47
-220 035,47
-221 535,47
-221 611,47
-222 330,47
-224 531,97
-224 891,97
-225 468,97
-226 725,37
-228 905,87
-229 624,87
-248 181,06
-251 326,06
-273 107,56
-273 826,56
-274 186,56
-274 546,56
-275 762,56
-277 943,06
-278 456,56
-279 404,56
-280 584,56
-281 374,56
-283 030,56
-283 858,56
-285 016,56
-288 359,56
-288 435,56
-289 035,56
-291 115,56
-291 565,56
-291 735,56
-291 770,56
-291 940,56
-292 125,56
-292 290,56
-292 460,56
-292 610,56
-292 875,56
-294 205,06
-294 370,06
-294 635,06
-295 320,06
-295 935,06
-296 288,06
-298 202,06
-298 332,06
-299 502,06
-300 052,06
-301 427,06
-319 307,06
-322 407,06
-349 440,79
Side 96
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
27.11.2012IF848
30.11.2012B562
03.12.2012B565
05.12.2012B566
10.12.2012B569
10.12.2012B569
10.12.2012B569
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B570
10.12.2012B570
11.12.2012B573
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012B574
11.12.2012B575
11.12.2012B575
11.12.2012IF893
11.12.2012IF894
11.12.2012IF896
12.12.2012B577
12.12.2012B578
13.12.2012B579
13.12.2012B580
13.12.2012IF662
13.12.2012IF662
13.12.2012IF725
13.12.2012IF756
14.12.2012B581
14.12.2012B582
14.12.2012B582
14.12.2012B582
14.12.2012B584
14.12.2012B584
14.12.2012B585
14.12.2012B585
17.12.2012B586
17.12.2012B587
17.12.2012B587
17.12.2012B587
17.12.2012B588
17.12.2012B588
18.12.2012B590
19.12.2012B591
19.12.2012B591
19.12.2012B591
19.12.2012B592
19.12.2012B592
20.12.2012B593
20.12.2012B594
20.12.2012B594
20.12.2012B594
20.12.2012B595
20.12.2012B595
21.12.2012B596
21.12.2012B597
21.12.2012B597
21.12.2012B597
27.12.2012B599
27.12.2012B599
31.12.2012D33
31.12.2012D38
L.nr.
6
1
3
2
5
3
1
9
7
5
3
1
1
3
5
9
5
3
1
1
3
1
1
1
3
1
2
4
1
1
7
5
3
1
7
1
5
5
3
1
7
1
3
1
7
5
1
1
3
1
1
9
7
3
1
1
3
1
5
5
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
Tur til Stavanger 18-21okt
0
11
HK: Rik Wemmenhove
0
12
Julebord: Matilde Gaupass
0
12
Langtur Hitra 15-18.nov
0
12
Juleskisamling: Sveiung
0
12
Juleskisamling: Rik
0
12
Juleskisamling: Anders
0
12
Juleskisamling: sINDRE
0
12
Juleskisamling: Lenny
0
12
Juleskisamling: Dag L
0
12
Juleskisamling: Christine
0
12
Juleskisamling: Heidi
0
12
Julebord: Caroline Holme
0
12
Julebord: Ley Muller
0
12
Juleskisamling: Katrine
0
12
Juleskisamling: Knut A M
0
12
Juleskisamling: Tord E
0
12
Hyttetur 27okt
0
12
Treningsleir til Malaga
0
12
Tr.leir Alicante 13-20feb
0
12
4ritt 15apr-20mai Petter
0
12
Julebord: Siri Vilberg
0
12
Juleskisamling: Nicolai
0
12
Julebord: Mauro Pau
0
12
Juleskisamling: Benjamin
0
12
VM: Tur til Filippinene 0
12
VM: Tur til Filippinene 0
12
Sesongstart på Ski II Skistar
0
12
Tillegg Langtur til Ile de
0
12
Juleskisamling: Hanns Gietl
0
12
Juleskisamling: Bjørn H
0
12
Julebord: John O Iversen
0
12
Julebord: Mads Bengtsen
0
12
Julebord: Eva K Løchstøer
0
12
Juleskisaml: Tobias Ruud
0
12
Juleskisaml: Eldbjørg
0
12
Juleskisaml: Bjørnulf V
0
12
Julebord 2012
0
12
Julebord: Santoucha Pinas
0
12
Julebord: Eva Brydøy
0
12
Juleskisaml: Henrik J
0
12
Juleskisaml: Mathias
0
12
Julebord: Magne Rønningen
0
12
Juleskisaml: Alexander M
0
12
Juldebord: Caroline Holme
0
12
Juldebord: Mads Bengtsen
0
12
Julebord: Oddbjørn
0
12
Julebord: Rune Hageberg
0
12
Julebord: Eva K Løchstøer
0
12
Julebord: Matilde A
0
12
Julebord Rik Wemmenhove
0
12
Juleskisamling: Kari
0
12
Juleskisamling: Jørn Y
0
12
Julebord Rik Wemmenhove
0
12
Julebord Finn E
0
12
Julebord Michael S Floater
0
12
Lenny VUB Enström
0
12
Juleskisamling Eirik J Solum
0
12
Julebord: Mauro Pau
0
12
Juleskisamling: Dag G
0
12
Julebord: Magne O
0
12
E.A. fra 18pers for
0
12
Juleskisamling: avsetter for
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
Avdeling
35 Dykking
10 Friidrett
10 Friidrett
35 Dykking
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
07 Fekting
19
19
19
10 Friidrett
17 Langrenn
10 Friidrett
17 Langrenn
38 Doce
38 Doce
08 Fjell
35 Dykking
17 Langrenn
17 Langrenn
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
07 Fekting
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
10 Friidrett
17 Langrenn
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
10 Friidrett
17 Langrenn
10 Friidrett
16
17 Langrenn
Saldo
-11 416,48
-260,00
-150,00
-29 809,42
-1 000,00
-1 425,00
-425,00
-1 000,00
-1 000,02
-1 195,00
-1 425,00
-1 000,00
-325,00
-225,00
-1 425,00
-1 000,00
-1 425,00
-3 015,00
-11 930,00
-7 359,00
-675,00
-150,00
-1 000,00
-325,00
-1 000,00
-4 966,82
-5 095,63
-7 493,17
-9 680,00
-1 007,08
-1 425,00
-325,00
-250,00
-250,00
-1 000,00
-837,00
-1 425,00
-1 800,00
-225,00
-250,00
-1 045,00
-1 000,00
-250,00
-1 425,00
-75,00
-250,00
-525,00
-270,00
-100,00
-25,00
-325,00
-1 000,00
-1 000,00
-75,00
-375,00
-350,00
-750,02
-1 425,00
-50,00
-837,00
-200,00
-9 585,00
-5 850,00
Akk. saldo
-360 857,27
-361 117,27
-361 267,27
-391 076,69
-392 076,69
-393 501,69
-393 926,69
-394 926,69
-395 926,71
-397 121,71
-398 546,71
-399 546,71
-399 871,71
-400 096,71
-401 521,71
-402 521,71
-403 946,71
-406 961,71
-418 891,71
-426 250,71
-426 925,71
-427 075,71
-428 075,71
-428 400,71
-429 400,71
-434 367,53
-439 463,16
-446 956,33
-456 636,33
-457 643,41
-459 068,41
-459 393,41
-459 643,41
-459 893,41
-460 893,41
-461 730,41
-463 155,41
-464 955,41
-465 180,41
-465 430,41
-466 475,41
-467 475,41
-467 725,41
-469 150,41
-469 225,41
-469 475,41
-470 000,41
-470 270,41
-470 370,41
-470 395,41
-470 720,41
-471 720,41
-472 720,41
-472 795,41
-473 170,41
-473 520,41
-474 270,43
-475 695,43
-475 745,43
-476 582,43
-476 782,43
-486 367,43
-492 217,43
Side 97
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.12.2012IF843
31.12.2012IF876
L.nr.
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Julebord 16des
0
12
Hyttetur 1-2des 14medl a kr
0
Avdeling
24 Volleyball
04 Boksing
Saldo
-25 480,00
-2 800,00
Utgående saldo
3960
Stevneinntekter
06.01.2012B71
5
12.01.2012B16
3
13.01.2012B18
5
20.01.2012B32
1
08.02.2012B54
3
10.02.2012B48
5
10.02.2012B48
1
10.02.2012B49
1
10.02.2012B49
3
20.02.2012B145
3
20.02.2012B145
1
21.02.2012D9
1
21.02.2012UF5
1
27.02.2012B156
1
28.02.2012B157
7
07.03.2012B174
1
12.03.2012B226
3
12.03.2012B226
7
12.03.2012B226
5
13.03.2012B176
1
16.03.2012B184
3
16.03.2012B185
1
16.03.2012B186
9
16.03.2012B187
1
19.03.2012B189
1
26.03.2012B231
1
29.03.2012B236
3
30.03.2012B237
1
02.04.2012B239
1
16.04.2012B246
3
16.04.2012B268
6
19.04.2012B250
5
20.04.2012B261
1
27.04.2012B279
3
27.04.2012B279
5
27.04.2012B280
1
30.04.2012B289
3
08.05.2012B303
1
09.05.2012B301
1
11.05.2012B300
1
21.05.2012B322
1
21.05.2012B322
6
29.05.2012B345
1
29.05.2012B346
3
30.05.2012B348
1
30.05.2012B348
3
31.05.2012B583
1
04.06.2012B359
3
05.06.2012B333
1
05.06.2012B334
3
05.06.2012B334
1
06.06.2012B332
3
06.06.2012B636
3
06.06.2012B636
1
11.06.2012B364
3
11.06.2012B365
5
20.06.2012B382
5
25.06.2012B385
5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Startkontigenter: Bjørn
Gradering: Ambrina Shaikh
Kjempesprekken Bjørn,
Gradering: Julian O Berg
Treningsleir: Asker
Treningsleir: Valentina
Treningsleir: Tore Buran
Treningsleir: Sverre Holmen
Treningsleir: Asker
Tr.leir: LKK
Tr.leir: Manglerud
Tbf stevneinntekt tilh. 2011
30341 Nydalens Skiklubb
Workshop i Tango 11-12.feb
Førsesongsturnering 2011:
Veritas: rankingløp 2011,
SM: BSI-Svømming
SM Mikke Brudvik OSI
SM NTNUI 27 deltagere
SM: NTNU 3xtra deltakere
SM: UMBI Anine
SM: Silje Rebekka Kierulf
SM Andrea Volsdal OSI
SM Christian Thorsen OSI
SM Sindre Eilertsen OSI
SM Rune Busch OSI
SM Joar Skien Grannes OSI
Gradering: Marianne
SM Erlend Rismyhr OSI
Rankingløp 11.apr
Refusj. av SM til BSS
Danish spring: Undis
Deltager.no: innbetaling uke
Danish: Gunn Camilla Stang
Danish: Bjørn Grinde
Rankingløp 25/4. Antall
Deltager.no: innbetaling uke
Gradering: Marthe Stiansen
Krestsmestersk: Håkon
Kretsmestersk: Marianne
Treningshelg 12-13.mai:
Deltager.no: innbetaling uke
Stevneinntekter fra Ane
IM 2012 Påmelding: satt inn
Nybeg.kurs: Jo I Buskenes
Deltager.no innbetaling uke
Korr B348
Rankingløp 30/5
SM: Markus Watcher
SM: avsetn. Erlend Rismyhr
SM: avsetn. Bent
SM: Halvor Ekeland
B332 SM Halvor Ekeland
TBF B332 SM Halvor
Rankingløp 6.jun
OKO 2012: Bergen
Oslo Open
Deltager.no: uke 25
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jubileumsleir
Jubileumsleir
Jubileumsleir
112 IM
Jubileumsleir
Jubileumsleir
Inngående saldo
16
32
16
38 Doce
15 Karate
15 Karate
15 Karate
15 Karate
15 Karate
15 Karate
15 Karate
16
16
37 Dans
03 Basketball
16
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
29 Kendo
18 Svømming
16
18 Svømming
16
01 Aikido
16
16
16
01 Aikido
01 Aikido
29 Kendo
29 Kendo
29 Kendo
01 Aikido
16
12 Håndball
06
01 Aikido
06
16
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
18 Svømming
16
29 Kendo
29 Kendo
01 Aikido
Akk. saldo
-517 697,43
-520 497,43
-520 497,43
-580,00
-250,00
-1 350,00
-50,00
-400,00
-100,00
-100,00
-50,00
-1 200,00
-300,00
-700,00
1 200,00
-1 200,00
-4 765,00
-5 950,00
-140,00
-11 068,00
-350,00
-9 450,00
-1 050,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-400,00
-50,00
-350,00
-3 790,00
903,00
-945,00
-1 812,50
-945,00
-945,00
-3 280,00
-955,00
-800,00
-250,00
-50,00
-1 200,00
-3 362,50
-5 740,00
-110 022,00
-320,00
-672,50
320,00
-3 830,00
-350,00
-400,00
-400,00
350,00
-350,00
-350,00
-4 320,00
-2 400,00
-12 075,00
-672,50
0,00
-580,00
-830,00
-2 180,00
-2 230,00
-2 630,00
-2 730,00
-2 830,00
-2 880,00
-4 080,00
-4 380,00
-5 080,00
-3 880,00
-5 080,00
-9 845,00
-15 795,00
-15 935,00
-27 003,00
-27 353,00
-36 803,00
-37 853,00
-38 203,00
-38 553,00
-38 903,00
-39 253,00
-39 603,00
-39 953,00
-40 353,00
-40 403,00
-40 753,00
-44 543,00
-43 640,00
-44 585,00
-46 397,50
-47 342,50
-48 287,50
-51 567,50
-52 522,50
-53 322,50
-53 572,50
-53 622,50
-54 822,50
-58 185,00
-63 925,00
-173 947,00
-174 267,00
-174 939,50
-174 619,50
-178 449,50
-178 799,50
-179 199,50
-179 599,50
-179 249,50
-179 599,50
-179 949,50
-184 269,50
-186 669,50
-198 744,50
-199 417,00
Side 98
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
29.06.2012B391
02.07.2012B397
16.07.2012B406
24.07.2012B410
30.07.2012B413
31.07.2012B414
02.08.2012B394
02.08.2012B394
10.08.2012B429
13.08.2012B430
20.08.2012B436
20.08.2012B436
29.08.2012B473
29.08.2012B473
30.08.2012B452
31.08.2012B470
03.09.2012B468
04.09.2012B448
05.09.2012B449
10.09.2012B451
11.09.2012B461
14.09.2012B460
20.09.2012IF697
21.09.2012B498
21.09.2012B499
21.09.2012B499
24.09.2012B497
24.09.2012B497
03.10.2012B489
09.10.2012B535
11.10.2012B485
15.10.2012B483
22.10.2012B509
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B527
05.11.2012B528
05.11.2012B528
12.11.2012B529
13.11.2012B542
14.11.2012B531
14.11.2012B551
14.11.2012B551
14.11.2012IF683
15.11.2012B541
16.11.2012B552
27.11.2012B558
28.11.2012B560
29.11.2012B561
30.11.2012B563
03.12.2012B564
03.12.2012B564
03.12.2012B565
04.12.2012B540
06.12.2012B567
11.12.2012B573
11.12.2012B573
14.12.2012B584
14.12.2012B584
21.12.2012B596
31.12.2012D34
L.nr.
1
1
3
1
3
1
5
3
1
1
3
5
5
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
5
1
3
5
2
3
5
1
9
7
5
3
1
3
1
1
1
1
3
1
1
3
3
1
3
3
1
1
5
5
3
1
5
3
5
3
5
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
6
Sommerleir 2012: Andreas
0
32
7
Nordmarkskarusellen
0
16
7
Deltager.no uke 28
0
Jubileumsleir
01 Aikido
7
Deltager.no uke 29
0
Jubileumsleir
01 Aikido
7
Deltager.no uke 30
0
Jubileumsleir
01 Aikido
7
Oslo Open: deltageravg &
0
29 Kendo
8
Rankingløp 20.jun
0
16
8
Deltager.no uke 31
0
Jubileumsleir
01 Aikido
8
Deltager.no uke 32
0
Jubileumsleir
01 Aikido
8
Gradering: Camilla Schjalm
0
38 Doce
8
Deltager.no uke 33
0
Jubileumsleir
01 Aikido
8
SM: Overnatting NTNUI
0
18 Svømming
8
Deltager.no uke 34
0
Jubileumsleir
01 Aikido
8
Sommerseminar 27-29jul
0
29 Kendo
8
Planke: Alexander Mo
0
13 Innebandy
8
Rankingløp 29aug
0
16
9
Rankingløp 15aug
0
16
9
Planke: Christian Fleischer
0
13 Innebandy
9
Deltager.no uke 35
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
Planke: Ola Liabøtrø
0
13 Innebandy
9
Deltager.no uke 36
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
Rankingløp 12sep
0
16
9
Kontantinnsk: Leirpass og
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
Planke: Martin Spinnvåg
0
13 Innebandy
9
Planke: Øyvind S Lindstrøm
0
13 Innebandy
9
Planke: Tommy Lee Ryan
0
13 Innebandy
9
Planke: Tom F Klaussen
0
13 Innebandy
9
IM2012 Interne spillere
0
112 IM
12 Håndball
10
Treningssamling
0
24 Volleyball
10
Akrobatikkworkshop:
0
05 Capoeira
10
Treningsleir: Christian Agrell
0
15 Karate
10
Rankingløp 6okt 91 løpere
0
16
10
Rankingløp 20 okt
0
16
11
Kjempesprekken: Svenja &
0
Kjempesprekke
16
11
Kjempesprekken: Lenny
0
Kjempesprekke
16
11
Kjempesprekken: Øivind T
0
Kjempesprekke
16
11
Kjempesprekken:
0
Kjempesprekke
16
11
Kjempesprekken: Mikael
0
Kjempesprekke
16
11
Kjempesprekken: Alexandra
0
Kjempesprekke
16
11
Kjempesprekken: Hans
0
Kjempesprekke
16
11
Regionsmesterskap:
0
29 Kendo
11
Planke: Joakim Kosmo
0
13 Innebandy
11
Planke: Ganesh Søegaard
0
13 Innebandy
11
Nordmarkskarusellen 24
0
16
11
Kjempesprekken: Hanne M
0
Kjempesprekke
16
11
Korr B551
0
16
11
Planke: Emil Mogstad
0
13 Innebandy
11
Kjempesprekken: Elisabeth
0
Kjempesprekke
16
11
Stevneinntekter
0
16
11
TomiyamaH12: Erling
0
15 Karate
11
TomiyamaH12: Asker
0
15 Karate
11
TomiyamaH12: Lars Nesser
0
15 Karate
12
TomiyamaH12: Camilla K
0
15 Karate
12
Kjempesprekken: EIda
0
Kjempesprekke
16
12
Rankingløp 1.des
0
16
12
Rankingløp 1.des 2012
0
16
12
TomiyamaH12: Tore
0
15 Karate
12
Minerva Cup 12: 53 ind 5
0
07 Fekting
12
SM 2012 26ind, 17bankett
0
07 Fekting
12
Kjempesprekken: Magnus B
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken: Undis
0
Kjempesprekke
16
12
Veritas rankingløp 2012
0
16
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
Saldo
-2 200,00
-90,00
-672,50
-380,00
-1 822,50
-17 050,00
-4 000,00
-11 110,00
-4 892,50
-100,00
-770,00
-9 834,00
-3 742,50
-6 250,00
-300,00
-4 010,00
-7 980,00
-300,00
-1 695,00
-300,00
-575,00
-2 820,00
-14 400,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-7 905,00
-18 800,00
-2 550,00
-100,00
-5 510,00
-3 750,00
-1 285,00
-655,02
-445,00
-5 325,00
-285,00
-440,00
-775,00
-50,00
-300,00
-300,00
-17 295,50
-225,00
17 295,50
-300,00
-575,00
-6 651,00
-100,00
-1 900,00
-100,00
-100,00
-500,00
-30,00
-4 010,00
-400,00
-12 000,00
-9 700,00
-525,00
-540,00
-1 890,00
-400,00
Akk. saldo
-201 617,00
-201 707,00
-202 379,50
-202 759,50
-204 582,00
-221 632,00
-225 632,00
-236 742,00
-241 634,50
-241 734,50
-242 504,50
-252 338,50
-256 081,00
-262 331,00
-262 631,00
-266 641,00
-274 621,00
-274 921,00
-276 616,00
-276 916,00
-277 491,00
-280 311,00
-294 711,00
-295 011,00
-295 311,00
-295 611,00
-295 911,00
-303 816,00
-322 616,00
-325 166,00
-325 266,00
-330 776,00
-334 526,00
-335 811,00
-336 466,02
-336 911,02
-342 236,02
-342 521,02
-342 961,02
-343 736,02
-343 786,02
-344 086,02
-344 386,02
-361 681,52
-361 906,52
-344 611,02
-344 911,02
-345 486,02
-352 137,02
-352 237,02
-354 137,02
-354 237,02
-354 337,02
-354 837,02
-354 867,02
-358 877,02
-359 277,02
-371 277,02
-380 977,02
-381 502,02
-382 042,02
-383 932,02
-384 332,02
Side 99
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.12.2012D34
31.12.2012D34
31.12.2012D34
31.12.2012D34
31.12.2012D34
31.12.2012D34
31.12.2012D34
L.nr.
2
3
4
5
6
7
8
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken 22sep: IL
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
12
Kjempesprekken 22sep:
0
Kjempesprekke
16
Saldo
-400,00
-200,00
-200,00
-400,00
-400,00
-300,00
-400,00
Utgående saldo
3970
Dugnadsinntekter
01.01.2012D2
1
11.01.2012B15
1
11.01.2012B15
5
12.01.2012B16
9
12.01.2012B16
1
12.01.2012B17
1
13.01.2012B18
7
13.01.2012B18
9
13.01.2012B18
3
13.01.2012B18
1
13.01.2012B19
5
13.01.2012B19
3
13.01.2012B19
1
13.01.2012B20
5
16.01.2012B22
1
16.01.2012B22
5
16.01.2012B23
1
16.01.2012B23
5
16.01.2012B24
1
16.01.2012B24
5
17.01.2012B25
9
17.01.2012B25
7
17.01.2012B25
5
18.01.2012B27
3
18.01.2012B27
1
18.01.2012B28
1
19.01.2012B29
5
19.01.2012B29
3
19.01.2012B29
1
19.01.2012B30
7
19.01.2012B30
1
19.01.2012B31
1
19.01.2012B31
5
20.01.2012B32
5
20.01.2012B33
7
20.01.2012B34
1
23.01.2012B35
1
23.01.2012B36
5
23.01.2012B36
9
23.01.2012B36
7
23.01.2012B36
1
25.01.2012B38
1
25.01.2012B38
3
25.01.2012B39
3
26.01.2012B41
4
26.01.2012B82
1
27.01.2012B43
3
27.01.2012B83
1
01.02.2012B65
3
01.02.2012B65
1
03.02.2012B60
1
06.02.2012B59
3
08.02.2012B54
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Dugnadsinntekter, innbetalt
H1 Håkon Sæter
H4 Thomas Larsen
D4 Maria Josefine Eikeri
Ambrina Shaikh
D4 Ingvild Finsrud
H4 Valeri Cheremetiev
D6 Mia Fossum Rystad
H4 Anton Söderman
Erlend Bjerkestrand
H4 Hans-Øivind Granerud
2.div Vilde Eide Skingen
H1 Hans Olav Østerbrød
H4 Persjin Kwekkeboom
H4 Luis Espinoza
D3 Susanne Birgitte
H4 Aarto Hyvärinen
D6 Kari Langen
D6 Leila Eide
H1 Marius Gigernes
D5 Julie Louise Cael
D6 Kristine Dale
D2 Terese Hjertaker
D6 Michalina Strzyz
H1 Ruben Olai Løvli
D4 Linn B Johansen
D6 Kamilla Mjøs
H4 Kofi Brempong
NB: Kaja Finborud
H1 Erlend Mæland
NB Mia S Gjeldnes
D3 Ylva C Zachrisson
H4 Thomas Bergh
H2 Hans-Petter Lund
H1 Sindre Storvoll
H3 Bendik Witzøe
H1 Ruben Løvli
H4 Anton A Søderman
D5 Sydney Ann Krell
H4 Anton A Søderman
H3 Pawel Kozlowski
D2 Sara D LLanos
D4 Erika Wollner
H3 Hans O Østebrød
D2 Negina Mamadova
H4 Boulch Noel
H1 Patrik Persson
D6 Sonja Hammerle
H3 Bendik Witzøe
H3 Aasmund M Tvedt
D6 Lovise Halle
D6 Irene Ø Tvedten
D6 Malene Konradsen
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
32
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
Akk. saldo
-384 732,02
-384 932,02
-385 132,02
-385 532,02
-385 932,02
-386 232,02
-386 632,02
-386 632,02
-85 000,00
-1 200,00
-1 000,00
-1 000,00
-200,00
-1 900,00
-1 000,00
-1 000,00
-500,00
-1 000,00
-1 000,00
-350,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 100,00
-300,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 200,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 100,00
-500,00
-1 200,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-500,00
-1 200,00
-500,00
-1 100,00
-1 000,00
-1 100,00
-500,00
-500,00
-500,00
-650,00
-1 000,00
-500,00
-500,00
-1 100,00
-325,00
-100,00
-1 100,00
-500,00
-1 200,00
-500,00
-550,00
-1 000,00
-1 000,00
-500,00
-500,00
0,00
-85 000,00
-86 200,00
-87 200,00
-88 200,00
-88 400,00
-90 300,00
-91 300,00
-92 300,00
-92 800,00
-93 800,00
-94 800,00
-95 150,00
-96 150,00
-97 150,00
-98 150,00
-99 250,00
-99 550,00
-100 550,00
-101 550,00
-102 750,00
-103 750,00
-104 750,00
-105 850,00
-106 350,00
-107 550,00
-108 550,00
-109 550,00
-110 550,00
-111 050,00
-112 250,00
-112 750,00
-113 850,00
-114 850,00
-115 950,00
-116 450,00
-116 950,00
-117 450,00
-118 100,00
-119 100,00
-119 600,00
-120 100,00
-121 200,00
-121 525,00
-121 625,00
-122 725,00
-123 225,00
-124 425,00
-124 925,00
-125 475,00
-126 475,00
-127 475,00
-127 975,00
-128 475,00
Side 100
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.02.2012B55
10.02.2012B50
10.02.2012B734
10.02.2012B752
13.02.2012B101
13.02.2012B102
13.02.2012IF54
14.02.2012B100
14.02.2012D1
14.02.2012UF1
14.02.2012UF2
14.02.2012UF3
15.02.2012B97
20.02.2012B145
20.02.2012IF83
20.02.2012IF84
20.02.2012IF84
20.02.2012IF84
23.02.2012B148
23.02.2012B149
23.02.2012IF67
23.02.2012IF77
26.02.2012IF82
26.02.2012IF82
27.02.2012IF136
27.02.2012IF136
28.02.2012IF85
28.02.2012IF85
28.02.2012UF6
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF340
02.03.2012IF139
02.03.2012IF140
05.03.2012IF141
05.03.2012IF141
06.03.2012IF143
19.03.2012IF144
21.03.2012UF8
21.03.2012UF8
17.04.2012UF11
20.04.2012UF13
25.04.2012B273
27.04.2012B274
30.04.2012UF15
30.04.2012UF16
30.04.2012UF17
21.05.2012IF336
01.06.2012B358
01.06.2012B358
01.06.2012D15
04.06.2012B359
08.06.2012B357
30.06.2012IF739
01.07.2012D50
01.07.2012D50
11.07.2012B401
10.08.2012UF26
10.08.2012UF27
30.08.2012B446
04.09.2012B448
05.09.2012B449
06.09.2012B466
L.nr.
1
1
21
21
1
1
2
1
1
1
1
1
3
5
2
2
3
4
5
3
3
2
4
2
4
5
1
2
1
31
32
2
2
4
5
6
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
NB: Stian Bonnevie Arntsen
0
2
Mellomlegg H1: Ruben Løvli
0
2
Dugnadsdepositum
0
2
Reversert: B734,
0
2
Hans-Petter Lund
0
2
H1: Katerina Staskova
0
2
Line Jastrey Albertsen:
0
2
D4 Linn Beitness Johansen
0
2
Tilbakef- UF3 avsatt i 2011
0
2
31706 Inform Media, 1139
0
2
31970 Norges
0
2
31706 Inform Media Norge
0
2
Stig David Wall
0
2
H1 Eirik A Fredriksen
0
2
Cupfinaledugnad Camilla
0
2
Dugnad 23/1 Ingvild Finsrud
0
2
Dugnad 7/2 Ingvild Finsrud
0
2
Ingvild Finsrud: refusj. av
0
2
Nybeg: Andrea Gustafsson
0
2
Joao Doria De Souza
0
2
Refusjon for Dugnad:
0
101 H1
2
Cupfinale dugnad,:
0
2
Cupfinaledugnad 20-21.feb
0
2
Utdeling av startpakker:
0
2
Ref. dugnad startpakke
0
2
Ref. dugnad cupfinale
0
2
Startapkkedugnad 7-8.feb
0
2
Cupfinaledugnad 20-21.feb
0
2
33657 SponsorLink AS,
0
D1 Fotball
3
Dugnad startpakker 7-8.feb
0
3
Dugnad cupfinalen
0
3
Ref. rigging cupfinale Mari
0
3
Startpakkerdugnad 4t 7/2
0
3
Cupfinaledugnad 23/1
0
3
Cupfinaledugnad 17t
0
3
Startpakkedugnad
0
3
Startpakkedugnad V11
0
3
Cupfinaledugnad 20/1
0
3
33387 Persbråten
0
101 H1
3
33387 Persbråten
0
101 H1
4
33724 Latinoamerikansk
0
4
31691 NEAS ASA
0
H3 Fotball
4
Nöel Boulch: 7 & 9.feb
0
4
Ambre Lefevre: 7 & 9 feb
0
4
31691 NEAS ASA
0
4
32198 Studentidretten, SIO,
0
D2 Fotball 7'er
4
31021 NRK, 1155
0
D2 Fotball 7'er
5
NM-Finale 20-21.jan Anette
0
6
Bot: Espen E Kildebo
0
6
Bot: Ganesh Søegaard
0
6
Dugnad: flytting hos
0
6
Bot: Ole M Hovda Engeseth
0
6
Bot: Unn Liebe
0
6
Dugnadsinntekter 2 pers a
0
7
Dugnadsinntekter 3 pers a
0
7
Dugnadsinntekter 3 pers a
0
7
Fakt 1: Sponsor Link
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
8
33657 SponsorLink AS,
0
D1 Fotball
8
Bot: Petter Bergstrø,
0
9
11/12 Mina Østbye
0
9
11/12 Jørn E Strand
0
9
11/12 Johan Aarskog
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
Avdeling
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
03 Basketball
05 Capoeira
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
35 Dykking
09 Fotball
09 Fotball
24 Volleyball
13 Innebandy
13 Innebandy
20 Kung Fu
13 Innebandy
13 Innebandy
32
20 Kung Fu
55
13 Innebandy
12 Håndball
09 Fotball
13 Innebandy
24 Volleyball
24 Volleyball
12 Håndball
Saldo
-500,00
-200,00
750,00
-750,00
-50,00
-400,00
950,00
-225,00
16 725,00
-20 175,00
-30 000,00
-16 725,00
-575,00
-200,00
650,00
150,00
400,00
1 000,00
-750,00
-1 000,00
1 998,00
300,00
3 000,00
1 200,00
800,00
900,00
1 950,00
2 500,00
-2 400,00
6 600,00
8 000,00
600,00
400,00
100,00
1 700,00
1 000,00
700,00
550,00
-10 000,00
-10 000,00
-1 500,00
-4 840,00
500,00
1 000,00
-4 680,00
-6 000,00
-400,00
900,00
-500,00
-500,00
-1 000,00
-500,00
-500,00
-400,00
-1 500,00
1 500,00
-5 280,00
-15 660,00
-6 480,00
-500,00
-600,00
-600,00
-600,00
Akk. saldo
-128 975,00
-129 175,00
-128 425,00
-129 175,00
-129 225,00
-129 625,00
-128 675,00
-128 900,00
-112 175,00
-132 350,00
-162 350,00
-179 075,00
-179 650,00
-179 850,00
-179 200,00
-179 050,00
-178 650,00
-177 650,00
-178 400,00
-179 400,00
-177 402,00
-177 102,00
-174 102,00
-172 902,00
-172 102,00
-171 202,00
-169 252,00
-166 752,00
-169 152,00
-162 552,00
-154 552,00
-153 952,00
-153 552,00
-153 452,00
-151 752,00
-150 752,00
-150 052,00
-149 502,00
-159 502,00
-169 502,00
-171 002,00
-175 842,00
-175 342,00
-174 342,00
-179 022,00
-185 022,00
-185 422,00
-184 522,00
-185 022,00
-185 522,00
-186 522,00
-187 022,00
-187 522,00
-187 922,00
-189 422,00
-187 922,00
-193 202,00
-208 862,00
-215 342,00
-215 842,00
-216 442,00
-217 042,00
-217 642,00
Side 101
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
06.09.2012B466
10.09.2012B451
11.09.2012UF33
12.09.2012B450
14.09.2012B460
17.09.2012B465
19.09.2012B453
25.09.2012D19
01.10.2012UF41
01.10.2012UF41
15.10.2012B483
25.10.2012B512
26.10.2012B513
29.10.2012B515
29.10.2012B517
29.10.2012B517
29.10.2012B517
31.10.2012B519
31.10.2012B519
31.10.2012B520
31.10.2012B520
31.10.2012B520
01.11.2012B521
01.11.2012B522
01.11.2012B522
02.11.2012B523
02.11.2012B523
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B525
02.11.2012B526
02.11.2012B526
05.11.2012B528
05.11.2012B528
05.11.2012B544
05.11.2012B544
06.11.2012B532
06.11.2012B532
06.11.2012B545
07.11.2012B546
07.11.2012B546
07.11.2012B546
08.11.2012B547
08.11.2012UF45
08.11.2012UF47
08.11.2012UF47
08.11.2012UF47
08.11.2012UF47
08.11.2012UF47
08.11.2012UF47
09.11.2012B548
11.11.2012IF830
12.11.2012B530
13.11.2012B550
14.11.2012B531
16.11.2012B552
19.11.2012B553
22.11.2012B538
23.11.2012B537
26.11.2012B539
29.11.2012B561
29.11.2012B561
L.nr.
5
1
1
5
1
3
1
1
1
2
1
1
1
3
7
5
3
3
1
5
3
1
1
5
3
1
3
3
1
9
7
5
3
7
9
1
5
3
5
5
5
3
1
3
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
5
5
1
3
5
3
3
5
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
D2 Vilde E Skingen
0
9
11/12 Mari Owren
0
9
31706 Inform Media Norge
0
9
Baus dugnad 1.sep
0
9
Halvor Ekeland H3
0
9
11/12 Julie T Halbakken
0
9
Bot: Jeanette Stræte
0
9
Stand for OSI Vår2012
0
10
31148 Sports Link A/S,
0
10
31148 Sports Link A/S,
0
10
H4 Knut Sverre
0
10
H4 Persijn Kvekkeboom
0
10
D1 Eline Landsnes
0
102 D1
10
H3 Anton Söderman
0
10
Dugnadsdepositum: D3
0
10
H3 Ole J Ljosland
0
10
Dugnadsdepositum: D4
0
10
H1 Christian Owesen
0
10
Rest dugnadspenger: D4
0
10
H1: Jon Sandvand
0
10
D3 Lara Pasovic
0
10
D4 Erika Wollner
0
11
H4 Aasmund M Tvedt
0
11
H2 Jan E Sæbø
0
11
D2 Camilla Brastein
0
11
D2 Terese Hjertaker
0
11
Depositum: Camilla
0
11
D5 Susanne Sæveland
0
11
D5 Bettina M'Bon
0
11
D1 Kamilla Dale
0
11
D1 Birgitte Blitzner
0
11
D5 Ylva Nordbø
0
11
Depositum: Malene
0
11
D5 Margrethe Haugland
0
11
Sunniva Redse Mjaaseth
0
11
D4 Anne K Storaker
0
11
D5 Kari Nordholm
0
11
H4 Emil August Torp
0
11
D5 Ida Høidalen
0
11
D2 Line J Albertsen
0
11
D4 Kristine Dale
0
11
H1 Erlend L Mæland
0
11
H3 Eirik A Fredriksen
0
11
H2 Trond Lerberg
0
11
31691 NEAS ASA
0
11
Korr UF45 splitte på avd.
0
11
UF45 Dugnad 26 & 28.okt
0
11
UF45 Dugnad 26 & 28.okt
0
11
UF45 Dugnad 26 & 28.okt
0
11
UF45 Dugnad 26 & 28.okt
0
11
UF45 Dugnad 26 & 28.okt
0
11
D6 Heidi Skjæveland
0
11
Refusj. dugnadsdepositum:
0
11
D3 Betina A Løvbræk
0
11
D5 Johanna Högber
0
11
D4 Martine Paulsen K
0
11
H2 Dan M Petterson
0
11
H1 Håvard Svenn
0
11
Dennis Augusto Klausen
0
11
H3 Henrik Roppen
0
11
H4 Aarto Hyvari
0
11
H1: Kristoffer Slettholm
0
H1 Fotball
11
Anis H1
0
H1 Fotball
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
Avdeling
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
35 Dykking
24 Volleyball
12 Håndball
13 Innebandy
35 Dykking
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
55
55
13 Innebandy
24 Volleyball
02 Badminton
35 Dykking
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
09 Fotball
Saldo
-1 100,00
-600,00
-13 050,00
-5 000,00
-1 100,00
-600,00
-500,00
-1 500,00
-8 085,00
-7 245,00
-1 000,00
-1 340,00
-1 200,00
-1 100,00
-700,00
-1 100,00
-300,00
-1 200,00
-300,00
-1 200,00
-1 100,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 100,00
-1 100,00
-1 100,00
-600,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 200,00
-1 200,00
-1 000,00
-300,00
-1 000,00
-1 200,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 100,00
-200,00
-1 200,00
-1 200,00
-1 100,00
-19 312,50
15 750,00
-6 750,00
-1 687,50
-687,50
-3 625,00
-3 000,00
-1 000,00
1 100,00
-1 100,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 100,00
-900,00
-1 000,00
-1 000,00
-1 000,00
-400,00
-400,00
Akk. saldo
-218 742,00
-219 342,00
-232 392,00
-237 392,00
-238 492,00
-239 092,00
-239 592,00
-241 092,00
-249 177,00
-256 422,00
-257 422,00
-258 762,00
-259 962,00
-261 062,00
-261 762,00
-262 862,00
-263 162,00
-264 362,00
-264 662,00
-265 862,00
-266 962,00
-267 962,00
-268 962,00
-270 062,00
-271 162,00
-272 262,00
-272 862,00
-273 862,00
-274 862,00
-276 062,00
-277 262,00
-278 262,00
-278 562,00
-279 562,00
-280 762,00
-281 762,00
-282 762,00
-283 762,00
-284 762,00
-285 862,00
-286 062,00
-287 262,00
-288 462,00
-289 562,00
-308 874,50
-293 124,50
-299 874,50
-301 562,00
-302 249,50
-305 874,50
-308 874,50
-309 874,50
-308 774,50
-309 874,50
-310 874,50
-311 874,50
-312 974,50
-313 874,50
-314 874,50
-315 874,50
-316 874,50
-317 274,50
-317 674,50
Side 102
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
10.12.2012B753
14.12.2012D32
18.12.2012IF742
18.12.2012IF742
21.12.2012IF842
31.12.2012B601
31.12.2012B737
31.12.2012B737
31.12.2012D26
31.12.2012D45
31.12.2012D46
31.12.2012D49
31.12.2012D68
31.12.2012IF735
L.nr.
21
1
1
2
1
1
10
8
4
1
1
1
6
1
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Dugnadsdepositum
0
12
Dugnad i perioden
0
12
Dugnadsinntekter Camilie
0
12
Dugnadsinntekter Christine
0
12
Dugnadsrefusj. Dana
0
12
Dugnadsinntekter
0
12
SiO 2011 julebord: 3 fra
0
12
SiO 2011 julebord: 4 fra
0
12
Dugnadsdepositum via
0
12
Dugnadsinntekt. mottatt i
0
12
Dugnadsinntekter på
0
12
Ref D26 Dugnadsdepositum
0
12
Redus. tidl. avsetn. dugnad
0
12
SiO Julebord: 4 pers
0
Avdeling
24 Volleyball
16
32
32
24 Volleyball
16
03 Basketball
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
10 Friidrett
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
Saldo
750,00
-42 000,00
-200,00
-200,00
700,00
-3 000,00
-6 000,00
-10 000,00
-85 600,00
95 000,00
-15 000,00
42 800,00
-31 000,00
8 000,00
Utgående saldo
3990
Andre inntekter
04.01.2012B7
1
06.02.2012B59
5
09.02.2012B51
1
01.03.2012B164
5
05.03.2012B167
5
05.03.2012B168
1
21.03.2012B191
1
21.03.2012B191
5
30.03.2012B238
1
18.04.2012B252
3
23.04.2012B259
1
01.05.2012IF762
3
03.05.2012B291
1
03.05.2012B293
1
01.06.2012B358
1
15.06.2012B416
1
18.06.2012B375
5
25.06.2012B385
3
26.06.2012B387
1
23.07.2012B409
3
23.07.2012B616
1
14.08.2012B431
3
27.08.2012B442
5
05.09.2012B467
1
11.09.2012B461
1
24.09.2012IF604
2
08.10.2012B488
5
16.10.2012B481
5
31.10.2012B519
5
02.11.2012B526
1
13.11.2012B550
1
19.11.2012B553
5
20.11.2012B554
1
23.11.2012B537
1
28.11.2012B559
1
06.12.2012B568
1
11.12.2012B575
1
12.12.2012B578
3
13.12.2012D24
2
13.12.2012D35
2
17.12.2012B586
1
19.12.2012B591
3
21.12.2012B598
2
31.12.2012D63
3
31.12.2012D63
4
31.12.2012IF798
7
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Norsk Tipping
1.des 2011 Dansefest
Sparebank 1
Joakim Kosmo
Joakim Kosmo
Dansefest 29.feb 88 gjester
Ukjent innbet: Bent
Kontigent: Jørgen Iden Tveit
Swingfest 22.mars
BW3 workshop 14-15.apr
Latinofesten
Forsikringsoppgj. for stjålet
Dansefest 24. april
Norsk Tipping: grasrotandel
D5: Anne-Marit Bendiksen,
IM: Deltageravg & barsalg
Latinoweekend
Pant
Culture Link: ref 6.mai2012
KX Products AS: 6 online
Korr B409
OSI Dans
Mangler drakt: Jarle
Norsk Tipping
Welcome Back fest 4sep
Ref. B442 Jarle Slørstad
BLI-KJENT-FEST
Mari Sjøberg
Tur til Stavanger 18-21okt
Hyttetur Høsten 2012
OSI Open konkurranse
WS Rock Step 20okt
NAF: Underskuddsgaranti
Dans WS: musikkteori
LAM - LAM 2012 ukjent
Ukjent betaling fra Sponsor
Julefest 4.des
Bot: Kjetil J Amundrud
O-gruppa: Bruk av kart i
TBF D24
Internasj. studenthelg:
NBF: Serieoverskudd
Momskomp 2012
Ukjent 2011 innbet fra
Ukjent 2010 innbet fra Røa
Hyttetur Høsten mot
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
37 Dans
55
29 Kendo
29 Kendo
37 Dans
55
01 Aikido
37 Dans
37 Dans
37 Dans
35 Dykking
37 Dans
55
24 Volleyball
112 IM
12 Håndball
37 Dans
29 Kendo
55
55
55
37 Dans
24 Volleyball
55
37 Dans
24 Volleyball
37 Dans
17 Langrenn
35 Dykking
37 Dans
37 Dans
37 Dans
Jubileumsleir
01 Aikido
37 Dans
55
13 Innebandy
37 Dans
19
50 Kart
50 Kart
16
101 H1
03 Basketball
55
55
55
37 Dans
Akk. saldo
-316 924,50
-358 924,50
-359 124,50
-359 324,50
-358 624,50
-361 624,50
-367 624,50
-377 624,50
-463 224,50
-368 224,50
-383 224,50
-340 424,50
-371 424,50
-363 424,50
-363 424,50
-932,46
-3 960,00
-27,00
-500,00
-250,00
-4 624,00
-350,00
-75,00
-2 350,00
-3 950,00
-2 130,00
-4 200,00
-4 550,00
-919,48
-397,00
-111 450,00
-13 570,00
-247,00
-1 470,00
-1 988,91
1 988,91
-8 000,00
-397,00
-3 774,18
-3 752,00
397,00
-5 213,00
-180,00
-2 970,62
-6 831,91
-4 600,00
-2 300,00
-2 055,00
-1 350,00
-4 993,00
-1 680,00
-3 800,00
-500,00
-7 335,00
7 335,00
-3 431,00
-14 059,00
-168 287,00
-647,00
-16 368,00
346,91
0,00
-932,46
-4 892,46
-4 919,46
-5 419,46
-5 669,46
-10 293,46
-10 643,46
-10 718,46
-13 068,46
-17 018,46
-19 148,46
-23 348,46
-27 898,46
-28 817,94
-29 214,94
-140 664,94
-154 234,94
-154 481,94
-155 951,94
-157 940,85
-155 951,94
-163 951,94
-164 348,94
-168 123,12
-171 875,12
-171 478,12
-176 691,12
-176 871,12
-179 841,74
-186 673,65
-191 273,65
-193 573,65
-195 628,65
-196 978,65
-201 971,65
-203 651,65
-207 451,65
-207 951,65
-215 286,65
-207 951,65
-211 382,65
-225 441,65
-393 728,65
-394 375,65
-410 743,65
-410 396,74
Side 103
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
Saldo
Utgående saldo
4090
Beholdningsendring
29.11.2012D23
2
11
31.12.2012D51
4
12
31.12.2012D59
2
12
Beholdn. 29/11 kr 7.290
Beholdningsøkning
Økning av varebeholdning
Inngående saldo
05 Capoeira
02 Badminton
32
0
0
0
-410 396,74
420,00
-6 250,00
-4 515,00
Utgående saldo
4110
Innkjøp varer, avgiftsfritt (kto. 2001)
24.04.2012IF258
3
4
IM Cup: drikkevarer for
07.07.2012IF506
2
7
TTU dobok, bukse, pute,
10.07.2012IF505
6
7
Fighter Sport: belter
10.07.2012IF505
4
7
Stili Profil: Broderte
0
0
0
0
112 IM
Inngående saldo
12 Håndball
32
32
32
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
Rema: drikke til KSI Hytta
Fighter Sport: belter
Diomion Sportsutstyr:
16.mars Rema: 10 kasser øl
Korr IF181 ikke varekj. for
Bull Ski og Kajakk:
Basketball Store: drakter for
Trimtex: sykkelklær
Bull Ski og Kajakk: jakker
Fighter Sport: 2stk drakter
IM: Innkj. av Hansa Pils
Sommerdugnad 2012:
Faktura 2 stk brikke, Norges
Div varer for videresalg
Oslo Open: kioskvarer for
Faktura 213791, 10200
Høstdugnad 2012: innkj. av
Faktura 101899, Protektiv:
Korr IF691 feil kto
Korr IF691 feil kto
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: bestilt gjennom
Trimtex: servicepakke
Leon Paul: utstyr bestilt av
Oslo Sportslager: Håndball
Fighter: nye drakter 33stk
Faktura 416, 12880 TTU
Gervince Trading: utsyr for
Faktura 41893, 10054
Vinterpåfyll på hytta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 IM
D2 Fotball 7'er
D2 Fotball 7'er
D2 Fotball 7'er
D2 Fotball 7'er
Inngående saldo
70 KSI-Hytta
32
13 Innebandy
70 KSI-Hytta
13 Innebandy
17 Langrenn
03 Basketball
19
17 Langrenn
32
12 Håndball
70 KSI-Hytta
19
29 Kendo
29 Kendo
19
70 KSI-Hytta
13 Innebandy
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
10 Friidrett
10 Friidrett
01 Aikido
04 Boksing
15 Karate
15 Karate
29 Kendo
30 Jujutsu
30 Jujutsu
55
55
55
07 Fekting
12 Håndball
01 Aikido
32
38 Doce
32
70 KSI-Hytta
50 113,00
4 645,00
77,00
1 289,00
1
2
3
Januar lønn Ina og Phi
L47
Faste lønninger,
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
0,00
50 113,00
54 758,00
54 835,00
56 124,00
56 124,00
5 230,40
77,00
15 300,00
3 736,00
-15 300,00
20 908,20
9 750,00
6 630,00
2 159,00
418,60
17 055,50
7 998,10
1 000,00
869,00
2 308,00
10 355,00
3 840,00
7 600,00
-1 745,00
-5 571,00
5 571,00
1 745,00
12 380,00
2 792,00
619,00
3 714,00
3 714,00
698,00
6 809,00
3 095,00
1 745,00
619,00
1 238,00
375,00
8 272,39
5 565,00
8 062,00
490,00
9 888,41
104,30
3 990,80
Utgående saldo
5010
Faste lønninger
28.01.2012L5
7
02.02.2012L57
6
01.03.2012L6
7
0,00
420,00
-5 830,00
-10 345,00
-10 345,00
Utgående saldo
4210
Innkjøp av varer
09.02.2012IF45
2
21.02.2012IF87
2
08.03.2012IF181
2
19.03.2012IF175
2
25.03.2012D28
1
29.03.2012IF196
2
10.04.2012IF185
2
30.04.2012IF269
2
10.05.2012IF356
2
21.05.2012IF337
2
07.06.2012IF384
3
09.07.2012IF520
2
16.07.2012IF485
2
28.08.2012IF583
7
28.08.2012IF583
5
17.09.2012IF582
2
16.10.2012IF799
2
17.10.2012IF655
2
20.11.2012D48
1
20.11.2012D48
2
20.11.2012IF691
2
20.11.2012IF691
3
20.11.2012IF691
4
20.11.2012IF691
5
20.11.2012IF691
6
20.11.2012IF691
7
20.11.2012IF691
8
20.11.2012IF691
9
20.11.2012IF691
10
20.11.2012IF691
11
20.11.2012IF691
12
20.11.2012IF691
13
20.11.2012IF691
14
20.11.2012IF691
15
20.11.2012IF928
2
22.11.2012IF778
2
11.12.2012IF698
2
11.12.2012IF737
2
13.12.2012IF663
3
18.12.2012IF736
2
31.12.2012IF804
2
Akk. saldo
0,00
5 230,40
5 307,40
20 607,40
24 343,40
9 043,40
29 951,60
39 701,60
46 331,60
48 490,60
48 909,20
65 964,70
73 962,80
74 962,80
75 831,80
78 139,80
88 494,80
92 334,80
99 934,80
98 189,80
92 618,80
98 189,80
99 934,80
112 314,80
115 106,80
115 725,80
119 439,80
123 153,80
123 851,80
130 660,80
133 755,80
135 500,80
136 119,80
137 357,80
137 732,80
146 005,19
151 570,19
159 632,19
160 122,19
170 010,60
170 114,90
174 105,70
174 105,70
43 729,87
43 729,87
43 729,87
0,00
43 729,87
87 459,74
131 189,61
Side 104
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.04.2012L8
01.04.2012L8
01.05.2012L13
01.06.2012L17
05.06.2012L18
02.07.2012L22
01.08.2012L24
31.08.2012L25
01.10.2012L29
01.10.2012L29
01.11.2012L33
01.12.2012L38
08.12.2012L40
13.12.2012L49
21.12.2012L44
L.nr.
4
22
10
5
10
7
6
6
14
7
6
6
4
4
4
Periode
Beskrivelse
4
Faste lønninger,
4
Faste lønninger,
5
Faste lønninger,
6
Faste lønninger,
6
Faste lønninger,
7
Faste lønninger,
8
Faste lønninger,
8
Faste lønninger,
10
Faste lønninger,
10
Faste lønninger,
11
Faste lønninger,
12
Faste lønninger,
12
Faste lønninger,
12
Faste lønninger,
12
Faste lønninger,
Avg.behandlin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prosjekt
Avdeling
200 Ordinære 10 Friidrett
55
55
200 Ordinære 20 Kung Fu
10 Friidrett
55
55
55
55
200 Ordinære 10 Friidrett
55
55
37 Dans
200 Ordinære 20 Kung Fu
200 Ordinære 10 Friidrett
Saldo
4 800,00
43 729,87
48 285,29
7 450,00
4 800,00
45 982,58
45 982,58
45 982,58
45 982,58
4 320,00
54 599,78
45 982,58
12 300,00
2 550,00
3 120,00
Utgående saldo
5020
Lønn (uten AGA)
23.01.2012L56
2
13.02.2012L1
2
13.02.2012L2
2
21.03.2012L7
6
21.03.2012L7
4
21.03.2012L7
2
01.04.2012L8
7
01.04.2012L8
16
01.04.2012L8
11
17.04.2012L12
2
15.05.2012L15
18
15.05.2012L15
10
15.05.2012L15
3
05.06.2012L18
15
05.06.2012L18
2
05.06.2012L18
23
05.06.2012L18
20
19.06.2012L19
3
22.06.2012L20
3
22.06.2012L21
2
22.06.2012L21
5
23.06.2012L23
2
23.06.2012L23
5
31.08.2012L26
12
31.08.2012L26
10
07.09.2012L31
2
14.09.2012L32
4
14.09.2012L32
2
20.09.2012L27
2
08.10.2012L36
2
05.11.2012L47
2
01.12.2012L46
2
08.12.2012L39
3
08.12.2012L40
5
21.12.2012L53
2
31.12.2012L54
2
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
9
9
9
9
10
11
12
12
12
12
12
L41
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
Lønn (uten AGA),
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
02 Badminton
24 Volleyball
37 Dans
31 Klatring
08 Fjell
31 Klatring
12 Håndball
04 Boksing
12 Håndball
04 Boksing
32
24 Volleyball
37 Dans
03 Basketball
15 Karate
32
03 Basketball
37 Dans
31 Klatring
24 Volleyball
07 Fekting
09 Fotball
03 Basketball
06
02 Badminton
200 Ordinære 02 Badminton
32
37 Dans
37 Dans
18 Svømming
07 Fekting
547 057,45
1 500,00
4 000,00
4 000,00
1 600,00
2 000,00
2 000,00
4 666,67
1 000,00
2 375,00
1 000,00
2 375,00
2 000,00
6 423,00
8 000,00
2 000,00
2 000,00
7 167,00
53 225,00
6 000,00
1 000,00
2 000,00
1 500,00
14 975,00
5 000,00
1 500,00
3 696,00
2 000,00
5 000,00
2 500,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
23 750,00
8 150,00
3 550,00
3 696,00
Utgående saldo
5190
Påløpne feriepenger
28.01.2012L5
8
02.02.2012L57
7
01.03.2012L6
8
01.04.2012L8
23
01.05.2012L13
11
02.07.2012L22
8
1
2
3
4
5
7
Januar lønn Ina og Phi
L47
Påløpne feriepenger,
Påløpne feriepenger,
Påløpne feriepenger,
Påløpne feriepenger,
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
Akk. saldo
135 989,61
179 719,48
228 004,77
235 454,77
240 254,77
286 237,35
332 219,93
378 202,51
424 185,09
428 505,09
483 104,87
529 087,45
541 387,45
543 937,45
547 057,45
0,00
1 500,00
5 500,00
9 500,00
11 100,00
13 100,00
15 100,00
19 766,67
20 766,67
23 141,67
24 141,67
26 516,67
28 516,67
34 939,67
42 939,67
44 939,67
46 939,67
54 106,67
107 331,67
113 331,67
114 331,67
116 331,67
117 831,67
132 806,67
137 806,67
139 306,67
143 002,67
145 002,67
150 002,67
152 502,67
154 502,67
156 502,67
160 502,67
184 252,67
192 402,67
195 952,67
199 648,67
199 648,67
5 247,58
5 247,58
5 247,58
5 247,58
5 794,24
5 517,91
0,00
5 247,58
10 495,16
15 742,74
20 990,32
26 784,56
32 302,47
Side 105
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
01.08.2012L24
31.08.2012L25
01.10.2012L29
01.11.2012L33
01.12.2012L38
L.nr.
7
7
15
7
7
Periode
Beskrivelse
8
Påløpne feriepenger,
8
Påløpne feriepenger,
10
Påløpne feriepenger,
11
Påløpne feriepenger,
12
Påløpne feriepenger,
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
0
Avdeling
55
55
55
55
55
Saldo
5 517,91
5 517,91
5 517,91
5 862,61
5 517,91
Utgående saldo
5410
Arbeidsgiveravgift
28.01.2012L5
9
02.02.2012L57
8
01.03.2012L4
3
01.03.2012L6
9
05.03.2012L10
3
23.03.2012L11
3
01.04.2012L8
24
01.04.2012L8
5
01.05.2012L13
12
01.05.2012L16
3
01.06.2012L14
3
01.06.2012L17
6
05.06.2012L18
26
05.06.2012L18
11
02.07.2012L22
9
01.08.2012L24
8
31.08.2012L25
8
31.08.2012L26
19
01.09.2012L30
3
14.09.2012L32
9
01.10.2012L29
16
01.10.2012L29
8
01.11.2012L33
8
05.11.2012L51
3
11.11.2012L52
3
01.12.2012L38
8
08.12.2012L40
6
13.12.2012L49
5
21.12.2012L44
5
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
Januar lønn Ina og Phi
L47
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
Arbeidsgiveravgift,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 Ordinære
200 Ordinære
200 Ordinære
200 Ordinære
200 Ordinære
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
10 Friidrett
55
55
55
20 Kung Fu
55
10 Friidrett
55
55
55
55
55
55
55
10 Friidrett
55
55
55
55
37 Dans
20 Kung Fu
10 Friidrett
60 236,72
6 165,91
6 165,91
105,75
6 165,91
113,08
105,75
6 165,91
676,80
6 808,23
105,89
105,89
1 050,45
32,29
676,80
6 597,89
6 483,54
6 483,54
146,78
114,63
114,63
6 483,54
609,12
7 698,57
115,06
425,68
6 483,54
1 734,30
359,55
439,92
Utgående saldo
5411
Arb.giv.avg. pål. feriep.
28.01.2012L5
10
1
02.02.2012L57
9
2
01.03.2012L6
10
3
01.04.2012L8
25
4
01.05.2012L13
13
5
02.07.2012L22
10
7
01.08.2012L24
9
8
31.08.2012L25
9
8
01.10.2012L29
17
10
01.11.2012L33
9
11
01.12.2012L38
9
12
Januar lønn Ina og Phi
L47
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
Arb.giv.avg. pål. feriep.,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
0
Inngående saldo
16
739,91
739,91
739,91
739,91
816,99
778,03
778,03
778,03
778,03
826,63
778,03
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
55
0,00
739,91
1 479,82
2 219,73
2 959,64
3 776,63
4 554,66
5 332,69
6 110,72
6 888,75
7 715,38
8 493,41
8 493,41
42 000,00
Utgående saldo
5510
Overtidsmat etter regning (kto. 2001)
01.01.2012IF159
2
1
Studentkafeene: Phi
31.01.2012IF57
2
1
Studentkafeene: Ina 4.jan
31.01.2012IF58
2
1
Studentkafeene: Ina 17.jan
31.01.2012IF59
2
1
Studentkafeene: Ina 27.jan
08.03.2012IF160
2
3
Studentkafeene: Phi 21.feb
0,00
6 165,91
12 331,82
12 437,57
18 603,48
18 716,56
18 822,31
24 988,22
25 665,02
32 473,25
32 579,14
32 685,03
33 735,48
33 767,77
34 444,57
41 042,46
47 526,00
54 009,54
54 156,32
54 270,95
54 385,58
60 869,12
61 478,24
69 176,81
69 291,87
69 717,55
76 201,09
77 935,39
78 294,94
78 734,86
78 734,86
Utgående saldo
5500
Frivillig arbeid/dugnadsinnsats
14.12.2012D32
2
12
Dugnad i perioden
Akk. saldo
37 820,38
43 338,29
48 856,20
54 718,81
60 236,72
0,00
42 000,00
42 000,00
99,00
45,00
46,46
48,05
59,00
0,00
99,00
144,00
190,46
238,51
297,51
Side 106
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
14.03.2012IF161
14.03.2012IF162
14.03.2012IF163
14.03.2012IF164
14.03.2012IF165
14.03.2012IF166
14.03.2012IF167
14.03.2012IF168
10.04.2012IF226
10.04.2012IF227
10.04.2012IF229
10.04.2012IF230
10.04.2012IF231
10.04.2012IF232
10.04.2012IF233
24.04.2012IF273
01.06.2012IF409
01.06.2012IF410
01.06.2012IF411
01.06.2012IF412
14.08.2012IF511
L.nr.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
Studentkafeene: Phi 28.feb
0
3
Studentkafeene: Phi 28.feb
0
3
Studentkafeene: Phi 14.feb
0
3
Studentkafeene: Ina 23.feb
0
3
Studentkafeene: Ina 20.feb
0
3
Studentkafeene: Ina 19.feb
0
3
Studentkafeene: Ina 17.feb
0
3
Studentkafeene: Ina 13.feb
0
4
Studentkafeene: 1.mar Ina
0
4
Studentkafeene: Ina 6.mar
0
4
Studentkafeene: Alexander
0
4
Studentkafeene: Alexander
0
4
Studentkafeene: Ina 21.mar
0
4
Studentkafeene: 21/3
0
4
Studentkafeene: 21/3 Phi
0
4
Studentkafeene: Phi 19.apr
0
6
Studentkafeene: 14/5 Ina
0
6
Studentkafeene: 3/5
0
6
Studentkafeene 9/5 Ina
0
6
Studentkafeene: 9/5 Phi
0
8
Studentkafeene: 3/7 Ina
0
Avdeling
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Saldo
41,00
59,00
47,00
25,00
92,00
63,00
42,00
85,62
71,00
72,16
56,00
11,00
28,00
45,00
82,00
65,09
35,31
28,00
43,33
40,00
43,00
Utgående saldo
5945
OTP: Avt. ILI2077 SpareBank 1 Livsforsikring
01.03.2012L4
4
3
OTP: Avt. ILI2077
05.03.2012L10
4
3
OTP: Avt. ILI2077
23.03.2012L11
4
3
OTP: Avt. ILI2077
01.05.2012L16
4
5
OTP: Avt. ILI2077
01.06.2012L14
4
6
OTP: Avt. ILI2077
05.06.2012L18
27
6
OTP: Avt. ILI2077
02.07.2012L22
11
7
OTP: Avt. ILI2077
31.08.2012B651
2
8
Ref L26 otp, allerede kjørt i
31.08.2012L26
20
8
OTP: Avt. ILI2077
01.09.2012L30
4
9
OTP: Avt. ILI2077
14.09.2012L32
10
9
OTP: Avt. ILI2077
05.11.2012L51
4
11
OTP: Avt. ILI2077
11.11.2012L52
4
11
OTP: Avt. ILI2077
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 372,02
750,00
802,00
750,00
751,00
751,00
229,00
811,00
-229,00
1 041,00
813,00
813,00
816,00
3 019,00
Utgående saldo
5990
Godtgjørelse styremedl./instruktører/tur-kontaktansvarlige
18.01.2012IF15
2
1
Vin: gave til avtropp.
19.01.2012IF8
2
1
Lars Sund, medl.kont. V12
19.01.2012IF9
2
1
Erik Engblad, medl.kontig.
24.01.2012IF18
2
1
Michael Ingvar Rønning,
24.01.2012IF19
2
1
Hedda Bjørald Roald,
02.02.2012IF28
2
2
Jonas Andreassen,
06.02.2012IF24
2
2
Magnus Loe Sparboe,
06.02.2012IF24
3
2
Magnus Loe Sparboe,
06.02.2012IF24
4
2
Magnus Loe Sparboe,
10.02.2012IF186
2
2
Justin Griff: medl.kont. vår
13.02.2012IF71
2
2
Vegard Lundby Rekaa:
21.02.2012IF346
2
2
Hanna Mathilde Søreng,
21.02.2012IF70
1
2
Torkjell Leira: medl.kontig.
21.02.2012IF70
2
2
Claudiomez: medl.kontig.
22.02.2012IF109
3
2
Åse Jorun Holthe:
22.02.2012IF109
12
2
Jhonne Anderson Uy:
22.02.2012IF109
10
2
Kari-Anne Myrum Frikstad:
22.02.2012IF109
8
2
Martin K. Tvete: medl.skap
22.02.2012IF109
5
2
Anni Saberniak: medl.skap
22.02.2012IF109
28
2
Sigmund Marius Nilssen:
22.02.2012IF109
26
2
Ida Røisgård Pettersen:
22.02.2012IF109
24
2
Lise Madeleine Skullerud:
22.02.2012IF109
22
2
Kamelia Javadi: medl.skap
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H1 Fotball
Inngående saldo
24 Volleyball
04 Boksing
04 Boksing
09 Fotball
09 Fotball
04 Boksing
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
07 Fekting
06
37 Dans
05 Capoeira
05 Capoeira
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
Akk. saldo
338,51
397,51
444,51
469,51
561,51
624,51
666,51
752,13
823,13
895,29
951,29
962,29
990,29
1 035,29
1 117,29
1 182,38
1 217,69
1 245,69
1 289,02
1 329,02
1 372,02
0,00
750,00
1 552,00
2 302,00
3 053,00
3 804,00
4 033,00
4 844,00
4 615,00
5 656,00
6 469,00
7 282,00
8 098,00
11 117,00
11 117,00
210,00
800,00
2 050,00
1 300,00
800,00
800,00
600,00
600,00
900,00
350,00
850,00
425,00
450,00
450,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
425,00
0,00
210,00
1 010,00
3 060,00
4 360,00
5 160,00
5 960,00
6 560,00
7 160,00
8 060,00
8 410,00
9 260,00
9 685,00
10 135,00
10 585,00
11 010,00
11 435,00
11 860,00
12 285,00
12 710,00
13 135,00
13 560,00
13 985,00
14 410,00
Side 107
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
22.02.2012IF109
27.02.2012IF80
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF128
01.03.2012IF137
02.03.2012IF140
12.03.2012IF187
13.03.2012IF148
10.04.2012IF188
10.04.2012IF191
26.04.2012IF281
01.05.2012IF277
29.05.2012IF345
04.06.2012D56
21.06.2012IF415
22.06.2012IF423
22.06.2012IF424
28.06.2012IF427
15.08.2012IF504
26.08.2012IF530
30.08.2012IF531
07.09.2012IF493
10.09.2012IF560
12.09.2012IF563
13.09.2012IF574
14.09.2012IF576
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
20.09.2012IF572
26.09.2012IF602
27.09.2012IF584
27.09.2012IF596
02.10.2012IF849
02.10.2012IF852
05.10.2012IF784
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF785
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
05.10.2012IF786
07.10.2012IF820
09.10.2012IF787
17.10.2012IF851
26.10.2012IF627
20.11.2012IF619
08.12.2012IF854
08.12.2012IF854
L.nr.
20
18
16
14
2
10
8
6
4
2
12
5
4
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
14
12
10
8
6
4
2
2
2
2
2
2
2
12
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
2
2
2
2
2
4
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
Åsmund Solberg Nilsen:
0
2
Hanne Bergheim: medl.skap
0
2
Lasse Becher: medl.skap
0
2
Espen Harbitz: medl.skap
0
2
Cecilia Sbertoli: flexikort
0
3
Kari Guderud: adg.kort
0
3
Stine Karen Bjøringsøy:
0
3
Eldbjørg D. Moxnes:
0
3
Heidi Ramstad Brenna:
0
3
Maren Thomasgaard:
0
3
Marlene T S Iversen:
0
3
Aleksander Eidsvåg,
0
3
Junjie Cao: medl.kont.
0
3
Baard Erik Larsen, adg.kort
0
4
Emma Myseth:
0
4
Johannes Østensjø:
0
4
Rusiate Rogoyava:
0
5
Markus Wächter: adg.kort
0
5
Marina Khakhanova,
0
6
Lars Skaarud,
0
6
Martin J Oltedal :
0
6
Helene Gjelsås, medl.skap
0
6
Anastasiya Mokienko,
0
6
Fredrik Strid:
0
8
Chr. Brynildsen: styrejakker
0
8
Markus Wächter: adg.kort
0
8
HM: Styrejakker
0
9
Are Burheim: adg.kort
0
9
Julie Spro: adg.kort
0
9
Claudinor Ribeiro Silva:
0
9
Lars Sund, adgangskort
0
9
Lotte Lien, adgangskort
0
9
Maren Thomasgaard,
0
9
Eirik J. Solum, adgangskort
0
9
Per Øyvind Steffensen,
0
9
Stine Karen Bjøringsøy,
0
9
Kari Guderud, adgangskort
0
9
Eldbjørg D. Moxnes,
0
9
Heidi Ramstad Brenna,
0
9
H&M: Styregenser
0
9
Olav Starheimsæter,
0
9
Chr. Brynildsen: trykk på
0
10
Solli Bowling 25sep
0
10
Korr IF849 feil kto
0
10
Hanne Bergheim, medl.avg
0
10
Ida Røisgård Pettersen
0
10
Lise Madeleine Skullerud
0
10
Kristian Toftegaard medlavg
0
10
Åsmund Solberg Nilsen
0
10
Hanna Mathilde Søreng
0
10
Kamelia Javadi medl.avg
0
10
Kari-Anne Myrum Frikstad
0
10
Sigmund Marius Nilssen
0
10
Ivan Myhre Winje medlavg
0
10
Kristbjørn Håland medlavg
0
10
Paul Magnus
0
10
Gaver til styremedlem:
0
10
Martin K. Tvete medlavg
0
10
Berit Thyness medl.avg.
0
10
Thomas Crawfurd, adg.kort
0
11
Troels Mathisen, adg.kort
0
12
Frits Holm Johansen,
0
12
Frits Holm Johansen,
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
Avdeling
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
24 Volleyball
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
24 Volleyball
24 Volleyball
07 Fekting
30 Jujutsu
08 Fjell
08 Fjell
04 Boksing
18 Svømming
37 Dans
24 Volleyball
09 Fotball
37 Dans
37 Dans
03 Basketball
24 Volleyball
18 Svømming
24 Volleyball
09 Fotball
01 Aikido
05 Capoeira
04 Boksing
04 Boksing
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
24 Volleyball
07 Fekting
24 Volleyball
02 Badminton
02 Badminton
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
24 Volleyball
37 Dans
02 Badminton
06
06
20 Kung Fu
20 Kung Fu
Saldo
425,00
425,00
425,00
425,00
1 180,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
550,00
600,00
350,00
850,00
1 159,00
1 000,00
1 577,00
800,00
425,00
1 800,00
875,00
425,00
425,00
2 100,00
1 687,00
800,00
2 041,00
800,00
800,00
465,00
800,00
1 750,00
2 050,00
850,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
250,00
715,00
300,00
5 235,00
-5 235,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
385,00
624,00
385,00
450,00
1 280,00
1 230,00
465,00
450,00
Akk. saldo
14 835,00
15 260,00
15 685,00
16 110,00
17 290,00
18 090,00
18 890,00
19 690,00
20 490,00
21 290,00
21 840,00
22 440,00
22 790,00
23 640,00
24 799,00
25 799,00
27 376,00
28 176,00
28 601,00
30 401,00
31 276,00
31 701,00
32 126,00
34 226,00
35 913,00
36 713,00
38 754,00
39 554,00
40 354,00
40 819,00
41 619,00
43 369,00
45 419,00
46 269,00
47 069,00
47 869,00
48 669,00
49 469,00
50 269,00
50 519,00
51 234,00
51 534,00
56 769,00
51 534,00
51 919,00
52 304,00
52 689,00
53 074,00
53 459,00
53 844,00
54 229,00
54 614,00
54 999,00
55 384,00
55 769,00
56 154,00
56 778,00
57 163,00
57 613,00
58 893,00
60 123,00
60 588,00
61 038,00
Side 108
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.12.2012IF854
13.12.2012IF855
13.12.2012IF855
13.12.2012IF855
13.12.2012IF855
14.12.2012IF660
14.12.2012IF693
14.12.2012IF907
L.nr.
2
3
4
5
6
2
2
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Aksel Eide-Fredriksen
0
12
Mansour Najafi adg.kort
0
12
Fritz, drakt
0
12
Aksel, drakt
0
12
Mansour Najafi adg.kort vår
0
12
Jorunn Evandt: adg.kort
0
12
Kim Rudolph-Lund:
0
12
Joakim Bergli: trenergodtgj.
0
Avdeling
20 Kung Fu
20 Kung Fu
20 Kung Fu
20 Kung Fu
20 Kung Fu
06
01 Aikido
18 Svømming
Saldo
465,00
1 265,00
600,00
600,00
1 250,00
850,00
2 050,00
600,00
Utgående saldo
5992
Avsetning skyldig lønn
31.12.2012D39
1
12
31.12.2012D39
2
12
31.12.2012D39
3
12
Hiro Sato, ikke levert
Lars K Hasle 2012
Jostein Vang 2012
Inngående saldo
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
0
0
0
68 718,00
3 500,00
3 500,00
2 000,00
Utgående saldo
6000
Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.(kto.2001)
27.06.2012IF514
2
6
Faktura 2463, 13140 KX
08.08.2012IF513
3
8
Faktura 2480, 13140 KX
31.12.2012D67
1
12
Fører saldo mot kto 6050
Inngående saldo
55
55
55
0
0
0
1
1
1
1
1
1
12
12
12
Miele: oppvaskmaskin
Miele: vaskemaskin
Abile
2 Stk komfyrer
Branntrapp og branndører
Avskrivninger av utstyr fra
KX Products: jul-des12 nytt
Saldo fra kto 6050
For meget avskrevet av KX
Inngående saldo
80
80
55
70 KSI-Hytta
80
07 Fekting
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640,00
2 500,00
-3 140,00
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
3
5
7
9
10
10
12
12
12
12
U1 Slitasjeavg Latinofest
U1 Latinofest 24/1
Chateau Neuf Servering:
Cybernetisk Selskab:
Dep. Josefine Vertshus
TIL Skeid: avslutningsfest
Traugots Kjeller: personale,
Traugots Kjeller 4okt
Traugots Kjeller Julefest
Lån av Escape 7nov OSI
Julebord: Valdresstua
Hasle Løren IL 7.des
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Batizado
Jubileumsleir
Inngående saldo
37 Dans
37 Dans
05 Capoeira
37 Dans
01 Aikido
12 Håndball
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
15 Karate
12 Håndball
5 749,60
7 840,00
8 399,80
4 157,60
26 575,20
20 000,00
7 912,25
3 140,00
-2 826,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
80
70 KSI-Hytta
80
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
80
70 KSI-Hytta
80
625,00
2 062,50
5 000,00
5 853,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
5 002,21
3 000,00
3 000,00
2
2
1
2
Hafslund Strøm
Hafslund strøm: jan-feb
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
Inngående saldo
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
0,00
625,00
2 687,50
7 687,50
13 540,50
16 540,50
19 540,50
21 040,50
22 540,50
24 540,50
29 542,71
32 542,71
35 542,71
35 542,71
5 708,00
1 163,00
5 728,00
1 183,00
1 196,00
5 787,00
1 196,00
5 787,00
Utgående saldo
6340
Lys, varme
14.01.2012IF16
08.02.2012IF62
0,00
5 749,60
13 589,60
21 989,40
26 147,00
52 722,20
72 722,20
80 634,45
83 774,45
80 948,45
80 948,45
Utgående saldo
6320
Renovasjon, vann, avløp mv.
01.03.2012IF172
2
3
Oslo kommune T1
01.03.2012IF173
2
3
Oslo kommune T1
20.04.2012IF301
2
4
Kommunale avg. T2 - 2012
20.04.2012IF302
2
4
Kommunale avg. T2 - 2012
23.06.2012IF522
2
6
Faktura 6060951, Oslo
23.06.2012IF523
2
6
Faktura 6036055, Oslo
21.09.2012IF524
2
9
Faktura 6118109, Oslo
03.10.2012IF618
2
10
Oslo kommune Kommunale
0,00
640,00
3 140,00
0,00
0,00
Utgående saldo
6300
Leie lokaler
22.02.2012IF93
22.02.2012IF93
21.03.2012IF110
30.05.2012IF341
30.07.2012IF426
03.09.2012IF541
05.10.2012IF614
21.10.2012IF788
07.12.2012IF795
07.12.2012IF795
09.12.2012IF705
13.12.2012IF774
0,00
3 500,00
7 000,00
9 000,00
9 000,00
Utgående saldo
6050
Avskrivninger
01.01.2012D3
10
01.01.2012D3
8
01.01.2012D3
2
01.01.2012D3
6
01.01.2012D3
4
01.01.2012D4
1
31.12.2012D53
1
31.12.2012D67
2
31.12.2012D67
4
Akk. saldo
61 503,00
62 768,00
63 368,00
63 968,00
65 218,00
66 068,00
68 118,00
68 718,00
0,00
5 708,00
6 871,00
12 599,00
13 782,00
14 978,00
20 765,00
21 961,00
27 748,00
27 748,00
2 482,26
1 857,39
0,00
2 482,26
4 339,65
Side 109
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
19.03.2012IF174
12.04.2012IF245
11.05.2012IF354
11.06.2012IF407
10.07.2012IF521
10.08.2012IF447
11.09.2012IF571
06.10.2012IF801
21.11.2012IF802
10.12.2012IF803
L.nr.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Periode
Beskrivelse
3
Hafslund strøm AS
4
Hafslund: bruk i mar
5
Hafslund
6
Hafslund
7
Hafslund strøm jun-jul
8
Hafslund: juli
9
Hafslund strøm aug-sep
10
Hafslund: sep
11
Hafslund: okt
12
Hafslund: nov
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avdeling
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
Saldo
2 399,06
2 909,91
1 956,68
1 271,46
955,44
743,49
883,26
1 084,82
1 261,17
2 013,46
Utgående saldo
6360
Renhold
19.03.2012IF175
05.06.2012IF338
31.12.2012IF804
3
4
4
3
6
12
16.mars Rimi: toalettpapir
SM: avfallssekker
Vinterpåfyll på hytta:
Inngående saldo
70 KSI-Hytta
18 Svømming
70 KSI-Hytta
0
0
0
19 818,40
201,00
19,90
184,50
Utgående saldo
6400
Leie maskiner
01.01.2012D7
1
01.01.2012D8
3
01.02.2012IF43
2
13.02.2012IF91
2
14.05.2012IF510
2
02.05.2012IF300
2
13.08.2012IF446
2
02.08.2012IF512
2
01.11.2012IF860
2
13.11.2012IF642
2
1
1
2
2
5
6
8
9
11
11
DnB: Finisher jan-feb 12
Canon: jan-mar
Canon: 12mar-12jun
Canon: feb11-jan12
Canon: mai-jul vedl.h./toner
Canon: 12.jun-12.sep
Canon: aug-okt
DnB: Finisher Q4 sep-okt
Canon: sagt opp avtalen
Canon nov-des 2012
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
IM: DJ Booking Norge
0
112 IM
Inngående saldo
12 Håndball
4 098,34
2 467,95
6 147,50
3 043,69
2 630,06
6 153,75
2 630,06
6 153,75
6 153,75
1 753,36
3
3
5
5
5
5
5
6
6
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
Bilkollektivet 8.feb registr.
Tr.leir V12: Bislet Bilutleie:
Bilkollektivet: kontigent 2012
Bilkollektivet: 22-26.mars
Ula/Sandefjord: Avis leiebil
Stryn-tur: Hertz leiebil
Langtur til Kr.Sund
Stryn: leiebil 27.apr-2.mai
Stryn: AVIS 27apr-1.mai
Dykketur til Sverige 7-9sep
Dykketur til Sverige 16sep
Bislet Bilutleie: varebil
SOS Bil ZE63861 20-24sep
SOS Bil DJ36197 20-24sep
SOS Bil: NF29228 20-24sep
Buldretur: bil 26-30.okt
Nordmarkskarusellen: leiebil
Buldretur, Fontainebleau:
Langtur til St.Vanger
Bilkollektivet Langtur til Hitra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jubileumsleir
Inngående saldo
35 Dykking
15 Karate
35 Dykking
35 Dykking
31 Klatring
31 Klatring
35 Dykking
31 Klatring
31 Klatring
35 Dykking
35 Dykking
01 Aikido
45
45
45
31 Klatring
16
31 Klatring
35 Dykking
35 Dykking
3 455,00
1
2
6
7
Atea: ny projector
Witre: mattetralle
IM: Nye høytalere
Sommerdugnad 2012
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
Inngående saldo
55
Jubileumsleir
01 Aikido
112 IM
12 Håndball
70 KSI-Hytta
0,00
3 455,00
3 455,00
150,00
1 278,00
750,00
5 195,00
2 471,31
4 032,00
10 338,60
4 073,00
3 003,81
1 841,20
815,10
6 675,00
2 512,00
2 512,00
6 112,00
3 293,35
334,50
1 451,90
2 327,50
3 382,63
Utgående saldo
6540
Inventar (kto. 2001)
25.01.2012IF22
2
15.02.2012IF49
4
13.06.2012IF387
2
09.07.2012IF520
3
0,00
4 098,34
6 566,29
12 713,79
15 757,48
18 387,54
24 541,29
27 171,35
33 325,10
39 478,85
41 232,21
41 232,21
Utgående saldo
6440
Leasing / leie biler
01.03.2012IF156
2
02.03.2012IF123
2
05.05.2012IF350
2
05.05.2012IF350
3
06.05.2012IF295
2
07.05.2012IF294
2
16.05.2012IF748
5
12.06.2012IF374
2
12.06.2012IF379
2
09.09.2012IF763
4
09.09.2012IF763
5
17.09.2012IF573
2
03.10.2012IF617
6
03.10.2012IF617
4
03.10.2012IF617
2
14.11.2012IF650
2
14.11.2012IF683
3
05.12.2012IF652
4
15.12.2012IF758
2
31.12.2012IF759
2
0,00
201,00
220,90
405,40
405,40
Utgående saldo
6420
Leie datautsyr
14.05.2012IF324
2
Akk. saldo
6 738,71
9 648,62
11 605,30
12 876,76
13 832,20
14 575,69
15 458,95
16 543,77
17 804,94
19 818,40
0,00
150,00
1 428,00
2 178,00
7 373,00
9 844,31
13 876,31
24 214,91
28 287,91
31 291,72
33 132,92
33 948,02
40 623,02
43 135,02
45 647,02
51 759,02
55 052,37
55 386,87
56 838,77
59 166,27
62 548,90
62 548,90
5 075,00
2 809,89
4 841,00
15 038,00
0,00
5 075,00
7 884,89
12 725,89
27 763,89
Side 110
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
16.10.2012IF799
23.10.2012IF800
06.11.2012IF623
31.12.2012IF804
L.nr.
3
2
3
3
Periode
Beskrivelse
10
Ifm m/Høstdugnad 2012
10
Ikea: 28stk puter til hytta
11
Jernia: vaffeljern
12
Julepynt til hytta
Avg.behandlin Prosjekt
0
0
0
0
Avdeling
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
06
70 KSI-Hytta
Saldo
53,00
1 652,00
299,00
373,00
Utgående saldo
6550
Driftsmaterialer
17.01.2012IF10
10
26.01.2012IF50
2
07.02.2012IF34
2
09.02.2012IF65
2
21.02.2012IF346
3
22.02.2012IF109
6
22.02.2012IF109
2
22.02.2012IF86
4
02.03.2012IF140
2
02.03.2012IF140
3
07.03.2012IF104
2
11.03.2012IF193
2
12.03.2012IF187
7
13.03.2012IF113
2
20.03.2012IF120
2
25.03.2012D28
2
25.03.2012D28
3
29.03.2012IF194
2
30.03.2012IF215
2
01.04.2012IF201
2
10.04.2012IF242
2
10.04.2012IF342
2
18.04.2012IF218
2
19.04.2012IF252
2
20.04.2012IF243
2
23.04.2012IF239
2
23.04.2012IF251
2
28.04.2012IF292
2
30.04.2012IF259
2
30.04.2012IF262
2
30.04.2012IF263
2
01.05.2012IF276
4
01.05.2012IF762
2
02.05.2012IF306
2
05.05.2012IF350
7
05.05.2012IF351
2
07.05.2012IF278
2
07.05.2012IF339
2
07.05.2012IF349
2
11.05.2012IF312
2
14.05.2012IF316
2
29.05.2012IF320
2
06.06.2012IF378
2
07.06.2012IF384
4
13.06.2012IF385
3
20.06.2012IF868
4
21.06.2012IF421
2
21.06.2012IF468
2
09.07.2012IF520
4
10.07.2012IF505
2
14.08.2012IF472
2
16.08.2012IF455
2
17.08.2012IF439
2
22.08.2012IF437
2
25.08.2012IF549
2
28.08.2012IF583
6
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
XXL: Skivoks
Basketball Store:
Exo: klister og div.
RSL Norway: 25 ballrør RSL
EventSupply:
Akademika: pakketape
Clas Ohlson: batterier til
4/2 Skiday locker
Clas Ohlson: hengelås 25/1
Jernia: hengelås og bolter
Clas Ohlson: boks til
Oslo Sportslager: 2stk
Leon Paul: utstyr til klubben
Walkie Talkie m/batteri
Oslo Sportslager: shorts,
Diomion Sportsutstyr:
Diomion Sportsutstyr:
Torshoc Sport:
Oslo Sportslager:
Fue.no: lykter, div. tilbehør
Fue.no: blylodd, vektbelte
Bunnpris 8/3 batterier
IM Gensere
Jernia: hengelåser & bolter
Biltema: el tape til merking
Hiep Vo Mon: 4 stk sverd
Mikasport: ballveske,
Northern Playground: 50
IM Oslo Sportslager:
IM: Staples/Clas Ohlson
IM: Lyslynger, telyslamper,
SM: 2stk Stoppeur Clas
Tørrdrakt, computer og BCD
Klubben: plastlommer til kart
Tur til Sotra: 22-26.mars:
Staples: spesialtusjer til
Apotek1: isposer og
Jernia: hengelås
Utstyr til
Torshov Sport: driftsmat. til
Torshov Sport: gensere til
Torshov Sport:
Kopiering av 4 nøkler til
IM: Plastgl/beger
Sesongavslutningsfest 8.jun
Photo Shoot for gruppene
G-Max: fotballbag til Dame
IM: t-skjorter m/logo
Sommerdugnad 2012:
TTU Diplomer
Norsk Bandysport: 200stk
2 kajakker, 4 kasteliner
Torshov Sport:
Bærbar Grill
Sportsnett Norge: crash pad
Markeringsteip for
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
28 Ski og
03 Basketball
12 Håndball
02 Badminton
37 Dans
37 Dans
37 Dans
28 Ski og
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
08 Fjell
07 Fekting
08 Fjell
12 Håndball
13 Innebandy
13 Innebandy
09 Fotball
12 Håndball
35 Dykking
35 Dykking
37 Dans
112 IM
12 Håndball
24 Volleyball
35 Dykking
20 Kung Fu
24 Volleyball
31 Klatring
112 IM
09 Fotball
112 IM
12 Håndball
112 IM
12 Håndball
18 Svømming
35 Dykking
16
35 Dykking
35 Dykking
01 Aikido
24 Volleyball
35 Dykking
09 Fotball
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
09 Fotball
06
112 IM
12 Håndball
12 Håndball
55
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
112 IM
12 Håndball
70 KSI-Hytta
32
13 Innebandy
06
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
08 Fjell
31 Klatring
29 Kendo
Akk. saldo
27 816,89
29 468,89
29 767,89
30 140,89
30 140,89
159,00
9 982,00
300,00
3 500,00
281,00
78,90
374,00
50,00
98,00
119,00
49,00
598,00
6 418,08
577,00
10 546,00
1 600,00
13 700,00
67,50
3 310,00
1 465,00
735,00
105,30
6 477,50
414,00
71,40
1 344,00
3 360,00
10 000,00
1 328,00
3 640,50
2 687,00
1 603,50
5 700,00
2 495,00
84,00
71,40
191,50
169,00
389,00
16 921,00
500,00
471,00
205,00
2 300,00
345,00
399,00
598,00
850,00
479,00
363,00
2 000,00
17 609,00
850,00
199,00
2 398,00
177,00
0,00
159,00
10 141,00
10 441,00
13 941,00
14 222,00
14 300,90
14 674,90
14 724,90
14 822,90
14 941,90
14 990,90
15 588,90
22 006,98
22 583,98
33 129,98
34 729,98
48 429,98
48 497,48
51 807,48
53 272,48
54 007,48
54 112,78
60 590,28
61 004,28
61 075,68
62 419,68
65 779,68
75 779,68
77 107,68
80 748,18
83 435,18
85 038,68
90 738,68
93 233,68
93 317,68
93 389,08
93 580,58
93 749,58
94 138,58
111 059,58
111 559,58
112 030,58
112 235,58
114 535,58
114 880,58
115 279,58
115 877,58
116 727,58
117 206,58
117 569,58
119 569,58
137 178,58
138 028,58
138 227,58
140 625,58
140 802,58
Side 111
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
29.08.2012IF540
30.08.2012IF531
31.08.2012IF538
03.09.2012IF490
06.09.2012IF569
08.09.2012IF570
10.09.2012IF558
12.09.2012IF566
20.09.2012IF580
26.09.2012IF603
26.09.2012IF605
05.10.2012IF786
05.10.2012IF805
07.10.2012IF821
09.10.2012IF787
10.10.2012IF881
12.10.2012IF882
15.10.2012IF498
02.11.2012IF731
05.11.2012IF624
06.11.2012IF666
11.11.2012IF713
12.11.2012IF643
14.11.2012IF683
20.11.2012D48
20.11.2012D48
20.11.2012IF924
26.11.2012IF833
28.11.2012IF815
04.12.2012IF874
04.12.2012IF874
06.12.2012IF794
11.12.2012IF657
11.12.2012IF698
11.12.2012IF698
13.12.2012IF663
13.12.2012IF724
14.12.2012IF661
14.12.2012IF908
15.12.2012IF839
19.12.2012IF776
27.12.2012IF909
31.12.2012IF798
L.nr.
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
12
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
5
3
4
2
2
2
2
3
6
2
4
5
2
2
2
4
2
2
4
9
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin
8
OSI-Dagen:
0
8
Super-G: Sportsteip/isposer
0
8
Tennis Warehouse Europe:
0
9
Torshov Sport:
0
9
Prodyjkk Oslo: tørrdrakt
0
9
GPSas.no: luftfilter til
0
9
Leirpass:
0
9
Mikasport: ballvesker 4stk
0
9
Torshov Sport:
0
9
NIF: 10stk reisebagger til
0
9
Lysaker Squash: baller og
0
10
Batterier til boomblaster
0
10
Torshov Sport:
0
10
Treningssamling 9-12sep
0
10
Hengelås
0
10
Natur Opplevingar: Leie
0
10
Sportsnett: utstyr til
0
10
XXL: Lavo Varanger 12-14
0
11
Gresshoppa Sport: 4
0
11
Nybeg.kurs: 14sep utstyr
0
11
Emit: batteri til MTR4
0
11
Klubben: medisinballer 4 &
0
11
Attento: Batteri til
0
11
Nordmarkskarusellen:
0
11
IF691 Trimtex jakker
0
11
IF691 Trimtex bukser
0
11
Minerva Cup:
0
11
Mikasport: 2 stk ballvesker
0
11
Torshov Sport: 10drakter
0
12
Tennis Warehouse:
0
12
Oslo Sportslager/FedEx:
0
12
Julefest: pynt 3des
0
12
Torshov Sport:
0
12
Fighter: treningsvåpen 7stk
0
12
Budovideos.com
0
12
Gervince Trading:
0
12
Sportsnett: BCA Tracker,
0
12
Markus Kanuladen:
0
12
Elkjøp: JVC Videokamera
0
12
Volley Nor: 20 mikasaballer
0
12
Oslo Sportslager:
0
12
Klubben: 10stk korte
0
12
Audioteknikk AS: lydanlegg
0
Prosjekt
Avdeling
07 Fekting
24 Volleyball
27 Tennis
09 Fotball
35 Dykking
35 Dykking
Jubileumsleir
01 Aikido
24 Volleyball
13 Innebandy
24 Volleyball
34 Squash
37 Dans
09 Fotball
24 Volleyball
37 Dans
45
08 Fjell
08 Fjell
03 Basketball
06
16
17 Langrenn
70 KSI-Hytta
16
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
07 Fekting
24 Volleyball
09 Fotball
27 Tennis
27 Tennis
37 Dans
13 Innebandy
01 Aikido
01 Aikido
38 Doce
08 Fjell
06
18 Svømming
24 Volleyball
12 Håndball
18 Svømming
37 Dans
Saldo
249,00
870,00
2 063,00
100,00
5 000,00
678,39
1 291,70
995,00
1 372,00
2 500,00
1 212,00
100,00
433,00
603,00
70,00
750,00
1 118,00
6 000,00
2 850,00
258,00
562,50
1 637,50
307,00
100,00
5 571,00
1 745,00
279,00
545,00
4 086,00
1 825,00
1 862,00
186,00
859,40
742,00
2 185,69
4 321,75
13 126,00
624,00
4 444,00
9 800,00
17 840,00
2 837,50
11 918,85
Utgående saldo
6570
Programvare
01.01.2012D5
1
04.01.2012IF5
2
05.01.2012B9
1
16.01.2012IF517
2
16.02.2012IF61
2
08.03.2012IF150
2
31.03.2012IF241
2
30.03.2012IF209
2
21.05.2012IF337
3
30.05.2012IF341
4
01.07.2012IF519
2
08.08.2012IF507
2
25.08.2012IF532
2
03.09.2012IF547
2
05.10.2012IF786
11
31.10.2012IF720
2
01.11.2012IF767
2
1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
7
8
8
9
10
10
11
Mamut Enterprise E5 2012
Abile AS: Q1 2012
ServeTheWorld: webhotell
Pro Isp: fornyelse av osi.no
Mamut One E5 Serviceavt.
IT PAYS: Webhotell
Domeneshop: justkick.no
Abile: Q2
Domeneshop: årsavg.
Spotify premium 6 mnd
Faktura 2583, 11916 Abile
Domeneshop: osidans.no
Domeneshop.no:
ISPHuset Nordic
Spotify abonnement
Domeneshop: årsavg
One.com: webhotell
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
16
55
55
31 Klatring
32
55
32
37 Dans
55
37 Dans
31 Klatring
16
37 Dans
08 Fjell
12 Håndball
Akk. saldo
141 051,58
141 921,58
143 984,58
144 084,58
149 084,58
149 762,97
151 054,67
152 049,67
153 421,67
155 921,67
157 133,67
157 233,67
157 666,67
158 269,67
158 339,67
159 089,67
160 207,67
166 207,67
169 057,67
169 315,67
169 878,17
171 515,67
171 822,67
171 922,67
177 493,67
179 238,67
179 517,67
180 062,67
184 148,67
185 973,67
187 835,67
188 021,67
188 881,07
189 623,07
191 808,76
196 130,51
209 256,51
209 880,51
214 324,51
224 124,51
241 964,51
244 802,01
256 720,86
256 720,86
5 051,25
3 750,00
1 202,00
811,25
23 955,00
568,75
140,00
3 750,00
140,00
600,00
4 906,25
41,00
140,00
118,75
599,00
860,00
275,00
0,00
5 051,25
8 801,25
10 003,25
10 814,50
34 769,50
35 338,25
35 478,25
39 228,25
39 368,25
39 968,25
44 874,50
44 915,50
45 055,50
45 174,25
45 773,25
46 633,25
46 908,25
Side 112
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.11.2012IF667
09.11.2012IF906
06.12.2012IF794
L.nr.
2
2
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
ServeTheWorld: webhotell
0
11
ISPHuset: osi-svomming.no
0
12
Domeneshop: osidans.no
0
Avdeling
16
18 Svømming
37 Dans
Saldo
1 227,25
492,50
230,00
Utgående saldo
6600
Reparasjoner og vedlikehold bygninger
06.03.2012IF177
2
3
HERTZBERG
18.04.2012IF246
2
4
Elektriker'n Majorstua: bytte
20.04.2012IF247
2
4
Malermester Buer:
09.07.2012IF520
5
7
Sommerdugnad 2012
31.12.2012D46
2
12
Dugnadsinnsats Friidrett
Inngående saldo
80
70 KSI-Hytta
80
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
0
0
0
0
0
48 858,00
2 020,50
4 902,00
2 089,00
1 691,01
15 000,00
Utgående saldo
6620
Reparasjoner og vedlikehold utstyr
13.02.2012IF56
2
2
Hafjell: snowboard repair
22.02.2012IF90
2
2
Reparasjon av motorsag,
02.03.2012IF155
2
3
GPSas.no
12.03.2012IF187
6
3
Leon Paul: utstyr til
23.03.2012IF200
2
3
Fue.no: service av
01.04.2012IF202
2
4
Fue.no: service av ventilsett
14.06.2012IF404
2
6
Aqua Unique Norge:
09.07.2012IF520
6
7
Sommerdugnad 2012
10.09.2012IF556
5
9
22/6 repareringstape
30.10.2012IF761
2
10
Fue.no HP Slange
06.11.2012IF757
2
11
Fue.no: reperasjonsutstyr
21.11.2012IF888
2
11
Elektriker Gruppen:
27.11.2012IF848
3
11
Tur til Stavanger 18-21okt
05.12.2012B566
7
12
Langtur Hitra 15-18.nov:
17.12.2012IF890
2
12
Malermester Buer: soverom
Inngående saldo
28 Ski og
70 KSI-Hytta
35 Dykking
07 Fekting
35 Dykking
35 Dykking
80
70 KSI-Hytta
01 Aikido
35 Dykking
35 Dykking
80
35 Dykking
35 Dykking
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Nitter: Revisjon 2011
Inngående saldo
55
0
150,00
1 476,50
858,00
1 253,64
1 110,00
3 680,00
10 637,00
1 305,00
300,00
245,00
350,00
54 261,50
150,00
185,00
1 894,00
Latin Room Danseskole:
Aikikai Foundation:
0
0
Jubileumsleir
Inngående saldo
37 Dans
01 Aikido
34 245,32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NVF: Refusj. dommerutg.
10.jan OSI-Kjelsås
8.jan OSI 2-Trøgstad97
7/1 OSI-BMIL 2
7/1 OSI 2-BMIL 3
7/1 OSI D-Asker
15/1 OSI 4M-Halden
15/1 OSI 1K-Asker
15/1 OSI 4M-Osle Basket
15/1 OSI 5M-EB85
5.feb OSI 1K-Høybråten
29/1 OSI H4-Kongsvinger
29/1 OSI H2-Nesodden
29/1 OSI D1-Centrum
29/1 OSI H3-Høyenhall
29/1 OSI K2-Oppsal
22.jan OSI H1-NTNUI
5.feb OSI H1-Varden
24/1 OSI-Njård
31/1 OSI-Rælingen 2
28/1 OSI-Ekeberg/Follo 2
5.feb OSI-Vollen
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 H1
101 H1
Inngående saldo
24 Volleyball
12 Håndball
12 Håndball
13 Innebandy
13 Innebandy
13 Innebandy
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
12 Håndball
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
0,00
34 245,32
34 245,32
5 000,00
8 200,00
Utgående saldo
6740
Dommerhonorar
04.01.2012B6
1
17.01.2012IF13
2
17.01.2012IF14
2
17.01.2012IF74
2
17.01.2012IF74
3
17.01.2012IF74
4
18.01.2012IF7
8
18.01.2012IF7
6
18.01.2012IF7
4
18.01.2012IF7
2
06.02.2012IF26
12
06.02.2012IF26
10
06.02.2012IF26
8
06.02.2012IF26
6
06.02.2012IF26
4
06.02.2012IF26
2
06.02.2012IF27
2
06.02.2012IF27
3
07.02.2012IF35
2
07.02.2012IF35
3
07.02.2012IF36
2
07.02.2012IF37
2
0,00
150,00
1 626,50
2 484,50
3 738,14
4 848,14
8 528,14
19 165,14
20 470,14
20 770,14
21 015,14
21 365,14
75 626,64
75 776,64
75 961,64
77 855,64
77 855,64
Utgående saldo
6730
Idrettsfaglig bistand
29.05.2012IF343
2
5
27.08.2012IF694
2
8
0,00
2 020,50
6 922,50
9 011,50
10 702,51
25 702,51
25 702,51
Utgående saldo
6700
Revisjonshonorar
07.03.2012IF170
2
Akk. saldo
48 135,50
48 628,00
48 858,00
0,00
5 000,00
13 200,00
13 200,00
-3 045,00
1 060,00
1 873,00
750,00
750,00
750,00
600,00
700,00
600,00
600,00
700,00
600,00
600,00
700,00
600,00
600,00
2 100,00
2 100,00
1 150,00
1 130,00
2 775,00
983,00
0,00
-3 045,00
-1 985,00
-112,00
638,00
1 388,00
2 138,00
2 738,00
3 438,00
4 038,00
4 638,00
5 338,00
5 938,00
6 538,00
7 238,00
7 838,00
8 438,00
10 538,00
12 638,00
13 788,00
14 918,00
17 693,00
18 676,00
Side 113
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.02.2012IF75
08.02.2012IF75
08.02.2012IF75
13.02.2012IF51
13.02.2012IF51
13.02.2012IF51
22.02.2012IF66
24.02.2012IF81
26.02.2012IF78
27.02.2012IF68
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
01.03.2012IF137
02.03.2012IF138
05.03.2012IF115
05.03.2012IF116
05.03.2012IF142
05.03.2012IF142
05.03.2012IF142
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF103
07.03.2012IF122
12.03.2012IF134
12.03.2012IF135
12.03.2012IF135
16.03.2012B185
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF105
19.03.2012IF144
19.03.2012IF144
20.03.2012IF117
20.03.2012IF119
20.03.2012IF121
26.03.2012IF182
26.03.2012IF182
26.03.2012IF182
26.03.2012IF182
26.03.2012IF182
16.04.2012IF210
16.04.2012IF210
16.04.2012IF214
18.04.2012IF213
18.04.2012IF217
18.04.2012IF255
18.04.2012IF255
23.04.2012IF254
26.04.2012IF256
26.04.2012IF257
02.05.2012IF304
02.05.2012IF304
02.05.2012IF304
05.05.2012IF287
07.05.2012IF288
07.05.2012IF313
L.nr.
2
3
4
6
4
2
2
2
2
2
2
3
4
6
2
2
2
2
3
5
4
2
10
8
6
2
2
2
3
5
14
12
10
8
6
4
2
8
6
2
2
2
2
3
5
6
7
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
4
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
2
4/2 OSI D1-Holmlia 2
0
2
4/2 OSI H1-Ribbungene
0
2
4/2 OSI H2-Bjølsen
0
2
11/2 OSI H4-OSK
0
2
11/2 OSI H2-OSK
0
2
11/2 OSI H3-Ullern
0
2
19/2 H1 OSI-Fyllingen
0
101 H1
2
8/2 OSI H2-KFUM
0
2
18/2 OSI D1-TVN
0
102 D1
2
22/2 OSI H2-OSI H3
0
3
18/2 OSI-TVN
0
3
26/2 OSI-Riska
0
3
26/2 OSI-KFUM
0
3
25/2 OSI H1
0
3
29/1 OSI D3-Skjetten
0
3
14/2 OSI-Lillestrøm
0
3
19/2 OSI-Ammerud
0
3
18/2 OSI H2-Fintad
0
3
27/2 OSI H2-Bislett
0
3
26/2 OSI 4-Oslo Volley
0
3
3/3 OSI H3-Skien
0
3
3/3 OSI K1-Vålerenga
0
3
4/3 OSI 2K-UMBI
0
3
4/3 OSI H2-Ullern
0
3
4/3 OSI H3-Halden
0
3
26/2
0
3
1.div ranking i Førde (D1)
0
102 D1
3
18/2 OSI D3-Skjetten
0
3
19/2 OSI
0
3
Bergensstud: H1 og D1
0
3
26.nov 2011: OSI
0
3
4/3 OSI H4-UMBI
0
3
18/3 OSI H4-Fagerborg
0
3
18/3 OSI H3-Oppsal
0
3
18/3 OSI H2-VIF
0
3
18/3 OSI D2-Nordstrand
0
3
29/2 OSI K1-Amerud
0
3
15/3 OSI H2-Oldenborg
0
3
11/3 OSI D4
0
3
20/3 OSI-Oppsal 2
0
3
6/3 OSI-Bækkelaget
0
3
17/3 OSI-Tindw.
0
3
11/3 OSI H2-Sentrum
0
3
21/3 OSI H2-Spirit
0
3
18/2 OSI-Bislett
0
3
19/2 OSI-BØ
0
3
19/2 OSI-Oldenborg
0
4
15/4 OSI H3-VIF
0
4
15/4 OSI D2-Halden
0
4
25/3 OSI H3-Herulf Moss
0
4
25/3 OSI-Gjevner
0
4
4/3 OSI-Øvrevoll/Hosle
0
4
21/2 OSI H4-Inter/Myrer
0
4
10/3 OSI H4-Valler
0
4
22/3 OSI-Bislett
0
4
17/4 OSI-Kurer
0
4
19/4 OSI D7 Treningskamp
0
D2 Fotball 7'er
5
11.mar OSI-Koll
0
5
11.mar OSI-VIF3
0
5
11.mar OSI 2-Hauketo
0
5
1/5 OSI-Sagene 4DIV.
0
5
7/5 OSI-Driv
0
5
OSI-Vålerenga 3
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Avdeling
13 Innebandy
13 Innebandy
13 Innebandy
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
13 Innebandy
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
24 Volleyball
24 Volleyball
12 Håndball
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
03 Basketball
03 Basketball
12 Håndball
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
09 Fotball
13 Innebandy
13 Innebandy
13 Innebandy
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
Saldo
750,00
750,00
750,00
600,00
600,00
600,00
2 100,00
817,00
1 500,00
650,00
1 495,00
1 000,00
1 100,00
2 100,00
1 029,50
1 300,00
1 544,00
400,00
636,00
776,67
650,00
750,00
600,00
600,00
600,00
1 500,00
5 000,00
452,00
1 496,50
-1 521,96
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
450,00
700,00
300,00
317,50
1 262,00
1 830,00
2 309,00
374,00
667,00
585,00
648,00
511,88
600,00
600,00
1 180,00
758,00
1 010,00
346,00
722,50
586,50
2 200,00
350,00
750,00
750,00
750,00
1 860,00
1 000,00
850,00
Akk. saldo
19 426,00
20 176,00
20 926,00
21 526,00
22 126,00
22 726,00
24 826,00
25 643,00
27 143,00
27 793,00
29 288,00
30 288,00
31 388,00
33 488,00
34 517,50
35 817,50
37 361,50
37 761,50
38 397,50
39 174,17
39 824,17
40 574,17
41 174,17
41 774,17
42 374,17
43 874,17
48 874,17
49 326,17
50 822,67
49 300,71
49 900,71
50 500,71
51 100,71
51 700,71
52 300,71
52 750,71
53 450,71
53 750,71
54 068,21
55 330,21
57 160,21
59 469,21
59 843,21
60 510,21
61 095,21
61 743,21
62 255,09
62 855,09
63 455,09
64 635,09
65 393,09
66 403,09
66 749,09
67 471,59
68 058,09
70 258,09
70 608,09
71 358,09
72 108,09
72 858,09
74 718,09
75 718,09
76 568,09
Side 114
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
14.05.2012IF311
14.05.2012IF314
14.05.2012IF315
16.05.2012IF335
16.05.2012IF335
16.05.2012IF335
16.05.2012IF335
22.05.2012IF317
22.05.2012IF317
22.05.2012IF317
29.05.2012IF318
29.05.2012IF319
29.05.2012IF319
06.06.2012IF383
21.06.2012IF413
21.06.2012IF416
21.06.2012IF417
21.06.2012IF418
21.06.2012IF418
21.06.2012IF418
21.06.2012IF419
21.06.2012IF420
22.06.2012IF425
28.06.2012IF428
04.07.2012IF466
07.08.2012IF544
10.08.2012IF829
17.08.2012IF440
17.08.2012IF441
24.08.2012IF487
31.08.2012IF489
03.09.2012IF490
03.09.2012IF490
05.09.2012IF492
09.09.2012IF495
12.09.2012IF494
20.09.2012IF577
20.09.2012IF580
24.09.2012IF587
24.09.2012IF587
24.09.2012IF587
26.09.2012IF588
26.09.2012IF591
04.10.2012IF608
04.10.2012IF609
04.10.2012IF610
05.10.2012IF805
06.10.2012IF654
07.10.2012IF824
07.10.2012IF824
14.10.2012IF807
15.10.2012IF729
15.10.2012IF729
15.10.2012IF729
16.10.2012IF764
17.10.2012IF826
17.10.2012IF826
23.10.2012IF809
24.10.2012IF827
25.10.2012IF734
01.11.2012IF765
01.11.2012IF768
02.11.2012IF832
L.nr.
2
2
2
2
3
4
5
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
6
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
9/5 OSI 2-Oslo Juvelene
0
5
OBOS-Cup 12/5 MS-OSI
0
5
14/5 OSI 3-Mercantile
0
5
19/3 Skårerhallen
0
5
28/1 OSI3-Holstad
0
5
19/2
0
5
10/3 Domus
0
5
22/4 OSI Damer-Skeid
0
5
24/3 OSI Damer-Skeid
0
5
20/5 OSI D
0
5
15/5 OSI-Hasle Løren 2
0
5
23/5 OSI 2-Ellingsrud
0
5
25/4 OSI 2-Stort
0
6
28/5 OSI 3-Oppsal 2
0
6
29/5 OSI-Lille Tøyen
0
6
19/6 OSI-Høybr/Stovner
0
6
20/6 OSI2- Fire lys
0
6
30/4 OSI-Kolbotn
0
6
21/5 OSI-Røa
0
6
11/6 OSI-Grorud
0
6
12/6 OSI-Bøkeby
0
6
7/6 OSI3-Abildsø2
0
6
22/6 OSI-KFUM
0
6
22/2 D1 OSI-Ullern
0
7
27/3 OSI-Vålerenga 2
0
8
NHF Region Øst:
0
8
Dommerhonorar tilh OSI 5
0
8
14/8 OSI1-Oppsal
0
8
13/8 OSI-Manglerud Star
0
8
22/8 OSI 2-Svett
0
8
28/8 OSI-Årvoll
0
9
18/6 OSI3-Panzer
0
9
20/8 OSI3-Lambertseter
0
9
3/9 OSI3-Kråkstad
0
9
9/9 OSI D11-Oldenborg
0
9
11/9 OSI1-Grorud2
0
9
8jan Hovseterhallen
0
9
16/9 H2 OSI-Krona
0
9
6/6 OSI 2-Heming
0
9
12/8 OSI 2-Kfum 3
0
9
19/9 OSI 2-Sagene 2
0
9
25/9 OSI1-Bygdøy
0
9
22/9 OSI-Asker/Holmlia
0
10
29/9 OSI-Langhus
0
10
27/9 OSI-Asker 2
0
10
29/9 OSI-Raballder
0
10
17sep OSI3-Fagerborg3
0
10
6okt Osi-N Furuset
0
10
29sep OSI-Øksil
0
10
7OKT OSI-BSI
0
10
5sep OSI2-Manglerud Star
0
10
14okt OSI H4-Fagerborg
0
10
14okt OSI H3-OSK
0
10
14okt OSI D2-Eidsvoll
0
10
9okt OSI-Veldre
0
10
29sep OSI-Spirit L H1
0
10
7okt OSI H1-BSI
0
10
16okt OSI1-Fagerborg
0
10
17okt OSI i Skjettenhallen
0
10
14okt OSI H2-Eidsvoll
0
11
18okt OSI-GØY
0
11
1nov OSI-Haugerud
0
11
10okt OSI3-Groruddalen
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Avdeling
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
03 Basketball
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
12 Håndball
13 Innebandy
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
13 Innebandy
12 Håndball
12 Håndball
12 Håndball
09 Fotball
13 Innebandy
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
12 Håndball
24 Volleyball
24 Volleyball
09 Fotball
24 Volleyball
03 Basketball
12 Håndball
12 Håndball
24 Volleyball
Saldo
800,00
350,00
850,00
300,00
1 013,00
901,00
300,00
850,00
750,00
850,00
2 115,00
800,00
914,00
800,00
2 045,00
1 950,00
900,00
350,00
350,00
350,00
2 130,00
800,00
850,00
700,00
795,00
15 252,00
1 365,75
1 980,00
350,00
800,00
2 230,00
1 000,00
1 850,00
900,00
850,00
1 820,00
395,75
1 000,00
800,00
820,00
900,00
1 980,00
1 150,00
930,00
1 345,00
915,00
1 000,00
1 550,00
1 810,00
1 100,00
850,00
600,00
600,00
600,00
1 345,00
2 402,00
1 100,00
2 145,00
245,00
600,00
1 360,00
1 295,00
400,00
Akk. saldo
77 368,09
77 718,09
78 568,09
78 868,09
79 881,09
80 782,09
81 082,09
81 932,09
82 682,09
83 532,09
85 647,09
86 447,09
87 361,09
88 161,09
90 206,09
92 156,09
93 056,09
93 406,09
93 756,09
94 106,09
96 236,09
97 036,09
97 886,09
98 586,09
99 381,09
114 633,09
115 998,84
117 978,84
118 328,84
119 128,84
121 358,84
122 358,84
124 208,84
125 108,84
125 958,84
127 778,84
128 174,59
129 174,59
129 974,59
130 794,59
131 694,59
133 674,59
134 824,59
135 754,59
137 099,59
138 014,59
139 014,59
140 564,59
142 374,59
143 474,59
144 324,59
144 924,59
145 524,59
146 124,59
147 469,59
149 871,59
150 971,59
153 116,59
153 361,59
153 961,59
155 321,59
156 616,59
157 016,59
Side 115
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
02.11.2012IF847
02.11.2012IF847
06.11.2012IF656
07.11.2012IF766
07.11.2012IF811
07.11.2012IF811
07.11.2012IF811
07.11.2012IF811
15.11.2012IF635
15.11.2012IF638
15.11.2012IF639
15.11.2012IF640
15.11.2012IF641
15.11.2012IF770
15.11.2012IF771
22.11.2012IF779
28.11.2012IF813
03.12.2012IF835
03.12.2012IF835
10.12.2012IF837
12.12.2012IF658
13.12.2012IF773
17.12.2012IF841
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012D40
31.12.2012IF783
31.12.2012IF844
31.12.2012IF845
L.nr.
2
3
2
2
2
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
11
9
1
3
7
5
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
18okt OSI3
0
11
27okt OSI3
0
11
4nov
0
11
25okt OSI-Gøy HK
0
11
17sep OSI-Ellingsrud Dame
0
11
26sep OSI-Grüner Dame 7
0
11
20aug OSI-Østerdølene
0
11
4sep OSI-Sagene Dame 7
0
11
NTNUI Ranking 1 div.
0
11
4nov OSI-Lier D1
0
102 D1
11
27okt OSI2-Sentrum/Ivrig
0
11
31okt OSI-Holstad D2
0
11
4nov H1 OSI-Rossvoll
0
11
10nov OSI-Bækkelaget
0
11
11okt OSI-Vollen/Vålerenga
0
11
15nov OSI-Skedsmo
0
11
17okt Semifinale OBOS-cup
0
12
1des OSI2-Koll2
0
12
1des OSI2-Koll2
0
12
1des OSI3
0
12
8des
0
12
13des OSI-VIF/LFH09
0
12
15des OSI H1-Førde2
0
12
Ingrid dommerhonorar
0
12
Lars dommerhon.
0
12
Bård Dommerhonorar
0
12
Magnus dommerhonorar
0
12
Alexander dommerhon.
0
12
Ingeborg dommerhonorar
0
12
Linderud IL 210 til Våren
0
12
15des OSI D1-Trio
0
102 D1
12
1/12 OSI-Bø/Bislett
0
Avdeling
24 Volleyball
24 Volleyball
13 Innebandy
12 Håndball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
12 Håndball
12 Håndball
12 Håndball
09 Fotball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
13 Innebandy
12 Håndball
24 Volleyball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
03 Basketball
12 Håndball
24 Volleyball
24 Volleyball
Saldo
242,00
1 812,00
2 300,00
1 600,00
350,00
350,00
350,00
350,00
827,50
1 000,00
864,00
690,00
1 000,00
4 000,00
1 308,00
1 220,00
975,00
439,00
524,00
464,00
2 300,00
3 400,00
1 942,00
2 050,00
2 450,00
4 300,00
1 750,00
1 650,00
1 200,00
1 440,00
1 802,00
695,00
Utgående saldo
6780
Lønn selvstendig næringsdrivende
01.02.2012IF96
2
2
ROCIO AMALIA
22.02.2012IF93
11
2
Christopher Keller: design
22.02.2012IF95
6
2
Le Breton Consulting:
22.02.2012IF95
4
2
Merete Thorsen, Bachata
22.02.2012IF95
2
2
Club Clave Juan Pablo: kurs
22.02.2012IF95
8
2
WALTER FRANCISCO
10.03.2012IF107
4
3
Robert Åkeberg Produktion:
22.03.2012IF157
2
3
SalsAmor: Vår12 Salsa 1-3
30.03.2012IF199
2
3
Dr Scient Øivind T Due
02.04.2012IF203
2
4
Latin room: latino weekend
19.04.2012IF240
2
4
Hveem Media: trenerlønn
08.05.2012IF282
2
5
Telemark: P T Gamme
08.05.2012IF298
4
5
Salsa Alegre:
08.05.2012IF298
2
5
Tenk Tango: 1, 2 & 3 Vår
29.05.2012IF345
2
5
SUPREME BY SANDAKER:
04.06.2012D56
1
6
Korr IF400
04.06.2012IF400
2
6
Komiker Lars Skaarud,
12.06.2012IF347
2
6
SalsAmor: Vår12 salsa 1-3
22.06.2012IF422
2
6
ROCIO AMALIA: bachata 1
13.08.2012IF453
2
8
Ribeiro Kulturformidling:
24.08.2012IF534
2
8
Christoffer Keller: design
19.09.2012IF930
2
9
Faktura 3212, Erik Ruud:
26.09.2012IF600
2
9
Treningssaml: DJ Halvorsen
17.10.2012IF796
2
10
SalsAmor Salsa 1-3
30.10.2012IF789
2
10
Faktura 39, 12981 ROBERT
08.11.2012IF644
2
11
Roar Forbord: Pipenhus
12.11.2012IF790
8
11
Hytte: Faktura 35, Lazaro
12.11.2012IF790
4
11
Faktura 131, SUPREME
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
37 Dans
17 Langrenn
37 Dans
24 Volleyball
08 Fjell
37 Dans
37 Dans
37 Dans
24 Volleyball
24 Volleyball
37 Dans
37 Dans
05 Capoeira
37 Dans
55
24 Volleyball
37 Dans
37 Dans
50 Kart
37 Dans
37 Dans
Akk. saldo
157 258,59
159 070,59
161 370,59
162 970,59
163 320,59
163 670,59
164 020,59
164 370,59
165 198,09
166 198,09
167 062,09
167 752,09
168 752,09
172 752,09
174 060,09
175 280,09
176 255,09
176 694,09
177 218,09
177 682,09
179 982,09
183 382,09
185 324,09
187 374,09
189 824,09
194 124,09
195 874,09
197 524,09
198 724,09
200 164,09
201 966,09
202 661,09
202 661,09
800,00
3 937,50
1 000,00
1 300,00
2 100,00
800,00
3 000,00
11 000,00
5 600,00
3 300,00
1 500,00
3 350,00
5 700,00
33 000,00
10 000,00
-1 800,00
1 800,00
11 000,00
6 300,00
19 440,00
3 125,00
20 000,00
2 500,00
10 000,00
15 000,00
6 437,00
1 000,00
10 000,00
0,00
800,00
4 737,50
5 737,50
7 037,50
9 137,50
9 937,50
12 937,50
23 937,50
29 537,50
32 837,50
34 337,50
37 687,50
43 387,50
76 387,50
86 387,50
84 587,50
86 387,50
97 387,50
103 687,50
123 127,50
126 252,50
146 252,50
148 752,50
158 752,50
173 752,50
180 189,50
181 189,50
191 189,50
Side 116
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
12.11.2012IF790
15.11.2012IF621
15.11.2012IF622
22.11.2012IF791
28.11.2012IF793
02.12.2012IF648
04.12.2012IF649
04.12.2012IF649
06.12.2012IF794
31.12.2012D38
31.12.2012D55
31.12.2012IF931
L.nr.
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
1
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
11
Faktura 7, Gojani Dance N'
0
11
Mathias Eibre Fossum:
0
11
Faktura 4212, 12825 Erik
0
11
SalsAmor Høst 2012 Salsa
0
11
Faktura 1, Åsmund Solberg
0
12
Ribeiro Kulturformidling:
0
12
Ribeiro Kulturformidling:
0
12
TBF IF648 feil beløp
0
12
Faktura 2009, Latin Room
0
12
Avsetn. Dr Øivind Due Trier
0
12
Korr D38 feil kto
0
12
Faktura 4012,Erik Ruud
0
Avdeling
37 Dans
06
55
37 Dans
37 Dans
05 Capoeira
05 Capoeira
05 Capoeira
37 Dans
17 Langrenn
17 Langrenn
55
Saldo
8 000,00
5 500,00
10 000,00
8 000,00
5 600,00
29 920,00
25 920,00
-29 920,00
5 000,00
5 000,00
-5 000,00
20 000,00
Utgående saldo
6781
Innberetning av selvstendig næringsdrivende
13.02.2012IF60
2
2
Lindeberg Regnskap: l&t
31.12.2012L55
3
12
Innberetning av selvstendig
31.12.2012L55
1
12
Innberetning av selvstendig
Inngående saldo
55
55
55
0
0
0
279 209,50
1 125,00
18 000,00
261 209,50
Utgående saldo
6782
Motkonto til kto 6781
31.12.2012L55
2
12
31.12.2012L55
4
12
Motkonto til kto 6781,
Motkonto til kto 6781,
Inngående saldo
55
55
0
0
Niscayah: jan-mar 12
Gramo: vederlag for bruk av
Niscayah: 23.jan byttet 2stk
Niscayah: apr-jun kontroll
Matteavgift ambassadører
Niscayah: jul-sep
Niscayah okt-des 12
Aqua Unique Norge:
Presto: kontr. av
Avs. Dr Øivind Due Trier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
80
37 Dans
80
80
Jubileumsleir
01 Aikido
80
80
80
80
17 Langrenn
-261 209,50
-18 000,00
1
1
2
3
3
4
4
4
6
6
7
9
10
12
12
12
Akademika: perm og
Akademika:
Stempel
Akademika: Post-it og
Clas Ohlson: batteri/rekv.
Vista Print: visittkort, penn,
SIO: Kopipapir i perioden
UPS: frakt av kontorutstyr
Akademika: stiftemaskin
Vistaprint:
Posten: toll/mva på visittkort
11/6 konvolutter
Foldal Stempel: fargepute
Clas Ohlson: Hengelås til
Komplett.no IntelliPower
13des Tanum: kalender til
Inngående saldo
55
55
32
24 Volleyball
07 Fekting
55
55
55
04 Boksing
55
55
01 Aikido
37 Dans
38 Doce
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 666,00
2 898,39
2 902,00
1 746,00
350,00
1 746,00
1 746,00
998,00
3 620,00
5 000,00
2
3
Active print og kopi: flyers
0
Jubileumsleir
Inngående saldo
01 Aikido
89,00
618,00
735,00
54,00
553,00
769,00
3 689,89
348,00
45,00
2 588,00
1 049,25
131,00
68,75
89,00
4 949,00
149,00
2
1
Active print og kopi: posters
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
Inngående saldo
01 Aikido
0,00
89,00
707,00
1 442,00
1 496,00
2 049,00
2 818,00
6 507,89
6 855,89
6 900,89
9 488,89
10 538,14
10 669,14
10 737,89
10 826,89
15 775,89
15 924,89
15 924,89
188,00
Utgående saldo
6820
Trykksaker
12.01.2012IF6
0,00
1 666,00
4 564,39
7 466,39
9 212,39
9 562,39
11 308,39
13 054,39
14 052,39
17 672,39
22 672,39
22 672,39
Utgående saldo
6810
Kopiering
12.03.2012IF207
0,00
-261 209,50
-279 209,50
-279 209,50
Utgående saldo
6800
Kontorrekvisita
01.01.2012IF859
4
01.01.2012IF859
2
21.02.2012IF87
6
08.03.2012IF133
2
12.03.2012IF187
5
13.04.2012IF225
2
16.04.2012IF244
2
30.04.2012IF272
2
15.06.2012IF376
3
20.06.2012IF518
2
18.07.2012IF509
2
10.09.2012IF556
4
05.10.2012IF614
4
13.12.2012IF664
3
17.12.2012IF864
2
20.12.2012IF873
2
0,00
1 125,00
19 125,00
280 334,50
280 334,50
Utgående saldo
6790
Andre fremmedtjenester
01.01.2012D8
7
1
09.01.2012IF94
2
1
07.02.2012IF46
2
2
05.03.2012IF178
2
4
23.04.2012IF234
6
4
31.05.2012IF408
2
7
05.09.2012IF555
2
10
29.10.2012IF887
2
10
21.12.2012IF891
2
12
31.12.2012D55
2
12
Akk. saldo
199 189,50
204 689,50
214 689,50
222 689,50
228 289,50
258 209,50
284 129,50
254 209,50
259 209,50
264 209,50
259 209,50
279 209,50
0,00
188,00
188,00
1 000,00
0,00
1 000,00
Side 117
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.01.2012IF158
06.02.2012IF30
22.02.2012IF93
06.03.2012IF146
06.03.2012IF146
06.03.2012IF147
27.03.2012IF183
10.04.2012IF192
23.04.2012IF234
25.04.2012B258
07.05.2012IF279
08.05.2012IF285
27.08.2012IF535
27.08.2012IF536
27.08.2012IF537
10.09.2012IF557
12.09.2012IF563
13.09.2012IF575
02.10.2012IF912
15.10.2012IF499
L.nr.
2
2
7
2
3
2
2
2
8
3
2
2
2
2
2
2
3
2
4
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin
1
CopyCat
0
2
CopyCat: 400stk Fjellposten
0
2
CopyCat: flyers/plakater
0
3
CopyCat: plakater
0
3
Proff DigitalTrykk:
0
3
CopyCat: kopiering
0
3
Active print og kopi: flyers
0
4
Telemarkskurs: Allkopi
0
4
Proff Digital trykk: flyers
0
4
Ref. IF146 Copy Cat
0
5
Proff Digitaltrykk: flyers
0
5
Allkopi: plakater
0
8
CopyCat: PR-materiell
0
8
Merkur-Trykk: Pamflett
0
8
Merkur-Trykk: 8600stk
0
9
Proff DigitalTrykk: plakater
0
9
Activ print & kopi:
0
9
ColorMaster: trykking av
0
10
CopyCat: plakater oppstart
0
10
Proff digitaltrykk: Fjellpost
0
Prosjekt
Avdeling
29 Kendo
08 Fjell
37 Dans
29 Kendo
29 Kendo
29 Kendo
Jubileumsleir
01 Aikido
08 Fjell
Jubileumsleir
01 Aikido
29 Kendo
Jubileumsleir
01 Aikido
08 Fjell
37 Dans
55
55
01 Aikido
05 Capoeira
04 Boksing
29 Kendo
08 Fjell
Saldo
938,00
5 688,00
5 063,00
938,00
112,50
587,50
1 125,00
1 331,25
387,50
-938,00
1 145,00
1 153,25
2 904,00
7 500,00
43 875,00
548,80
1 500,00
105,00
1 193,00
3 864,70
Utgående saldo
6840
Aviser, tidsskrifter, bøker mv.
01.01.2012D8
9
1
Bladet Veivalg 2012
05.01.2012B69
2
1
Ark: Familiens Hvem, Hva,
01.05.2012IF277
6
5
Bladet Norsk Svømming
Inngående saldo
16
55
18 Svømming
0
0
0
80 021,50
430,00
129,00
515,00
Utgående saldo
6860
Kurs, oppdatering mv.
06.02.2012IF31
2
2
04.03.2012IF149
2
3
08.05.2012IF275
2
5
12.06.2012IF381
2
6
22.06.2012B418
1
6
22.06.2012B418
2
6
18.07.2012IF431
2
7
20.09.2012L27
3
9
27.10.2012IF703
2
10
11.11.2012IF620
2
11
28.11.2012IF793
3
11
28.11.2012IF814
2
11
Norgesguidene: skredkurs
Norges Klatreforbund:
Skredkurs: Norgesguidene:
Naturlig sikringskurs
NKF: Metodekurs Gustav
NKF: Metodekurs Øyvind
Breoppleving: brekurs
Kurs, oppdatering mv.,
NKF: Trenerkurs
Norges Livredningsselskap:
Trenerkurs Westcoast:
Oslo Fotballkrets: høstkurs
Inngående saldo
08 Fjell
31 Klatring
08 Fjell
08 Fjell
31 Klatring
31 Klatring
08 Fjell
06
15 Karate
06
37 Dans
09 Fotball
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
8
41678101 M2M
41678101 OSI
Inngående saldo
70 KSI-Hytta
55
0
0
4 200,00
2 400,00
8 700,00
19 800,00
4 000,00
4 000,00
13 500,00
1 500,00
2 000,00
5 000,00
1 300,00
1 950,00
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
6
6
6
9
9
10
12
12
Posten: manglende porto
Posten: påfyll
TBF B86 dobb.ført
Posten: manglende porto
Posten: påfyll
Posten: rekomanderte
Posten: manglende porto
Pitney Bowes årsgebyr for
Posten: manglende porto
7/6 Porto
Posten: påfyll av
Posten: manglende porto
Pitney Bowes: blekk kassett
Posten: manglende porto
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D1 Fotball
Inngående saldo
55
55
55
55
55
09 Fotball
55
55
55
01 Aikido
55
55
55
55
0,00
4 200,00
6 600,00
15 300,00
35 100,00
39 100,00
43 100,00
56 600,00
58 100,00
60 100,00
65 100,00
66 400,00
68 350,00
68 350,00
290,01
53,90
Utgående saldo
6940
Porto
09.02.2012IF41
14.02.2012B86
16.02.2012D13
20.02.2012IF88
23.02.2012IF92
26.03.2012IF180
13.06.2012IF405
22.06.2012IF515
26.06.2012IF516
10.09.2012IF556
22.09.2012IF607
09.10.2012IF858
12.12.2012IF863
24.12.2012IF865
0,00
430,00
559,00
1 074,00
1 074,00
Utgående saldo
6900
Telefon
09.05.2012IF353
07.08.2012IF508
Akk. saldo
1 938,00
7 626,00
12 689,00
13 627,00
13 739,50
14 327,00
15 452,00
16 783,25
17 170,75
16 232,75
17 377,75
18 531,00
21 435,00
28 935,00
72 810,00
73 358,80
74 858,80
74 963,80
76 156,80
80 021,50
0,00
290,01
343,91
343,91
96,04
1 500,00
-1 500,00
71,10
1 500,00
768,00
120,60
812,50
207,40
285,00
1 500,00
63,18
1 165,00
70,65
0,00
96,04
1 596,04
96,04
167,14
1 667,14
2 435,14
2 555,74
3 368,24
3 575,64
3 860,64
5 360,64
5 423,82
6 588,82
6 659,47
Side 118
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
Saldo
Utgående saldo
7000
Drivstoff
02.03.2012IF123
06.05.2012IF295
07.05.2012IF294
12.06.2012IF374
12.06.2012IF379
04.10.2012IF615
04.10.2012IF615
19.10.2012IF883
06.11.2012IF885
4
3
4
3
3
4
2
2
2
3
5
5
6
6
10
10
10
11
Tr.leir V12: blyfri 5/2
Ula/Sandefjord: Avis leiebil
Stryn-tur: 1.mai Diesel
Stryn: leiebil 27.apr-2.mai
Stryn: AVIS 27apr-1.mai
23/9 Esso/Shell Diesel
23/9 Esso blyfri
Statoil 23sep leiebil
Statoil/Esso 23sep leiebil
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
15 Karate
31 Klatring
31 Klatring
31 Klatring
31 Klatring
45
45
45
45
6 659,47
198,50
119,61
882,62
516,48
509,12
1 180,00
395,00
650,91
1 024,00
Utgående saldo
7100
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig (kto. 2001)
14.02.2012L3
2
2
Bilgodtgjørelse,
01.04.2012L8
12
4
Bilgodtgjørelse,
01.04.2012L8
8
4
Bilgodtgjørelse,
01.04.2012L8
14
4
Bilgodtgjørelse,
13.04.2012L9
2
4
Bilgodtgjørelse,
01.05.2012L13
2
5
Bilgodtgjørelse,
15.05.2012L15
19
5
Bilgodtgjørelse,
15.05.2012L15
8
5
Bilgodtgjørelse,
15.05.2012L15
5
5
Bilgodtgjørelse,
15.05.2012L15
11
5
Bilgodtgjørelse,
15.05.2012L15
15
5
Bilgodtgjørelse,
05.06.2012L18
21
6
Bilgodtgjørelse,
05.06.2012L18
17
6
Bilgodtgjørelse,
05.06.2012L18
7
6
Bilgodtgjørelse,
05.06.2012L18
4
6
Bilgodtgjørelse,
22.06.2012L20
5
6
Bilgodtgjørelse,
22.06.2012L21
3
6
Bilgodtgjørelse,
23.06.2012L23
6
6
Bilgodtgjørelse,
31.08.2012L26
15
8
Bilgodtgjørelse,
31.08.2012L26
13
8
Bilgodtgjørelse,
31.08.2012L26
7
8
Bilgodtgjørelse,
31.08.2012L26
5
8
Bilgodtgjørelse,
31.08.2012L26
2
8
Bilgodtgjørelse,
14.09.2012L32
6
9
Bilgodtgjørelse,
28.09.2012L28
2
9
Bilgodtgjørelse,
01.10.2012L29
2
10
Bilgodtgjørelse,
08.10.2012L36
7
10
Bilgodtgjørelse,
08.10.2012L36
4
10
Bilgodtgjørelse,
05.11.2012L34
2
11
Bilgodtgjørelse,
05.11.2012L35
2
11
Bilgodtgjørelse,
05.11.2012L41
2
11
Bilgodtgjørelse,
05.11.2012L42
2
11
Bilgodtgjørelse,
12.11.2012L37
2
11
Bilgodtgjørelse,
08.12.2012L48
2
12
Bilgodtgjørelse,
12.12.2012L43
3
12
Bilgodtgjørelse,
13.12.2012L50
2
12
Bilgodtgjørelse,
21.12.2012L44
7
12
Bilgodtgjørelse,
21.12.2012L45
4
12
Bilgodtgjørelse,
21.12.2012L45
2
12
Bilgodtgjørelse,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
17 Langrenn
31 Klatring
24 Volleyball
35 Dykking
08 Fjell
35 Dykking
31 Klatring
08 Fjell
06
12 Håndball
17 Langrenn
24 Volleyball
17 Langrenn
08 Fjell
06
06
15 Karate
37 Dans
35 Dykking
31 Klatring
200 Ordinære 17 Langrenn
17 Langrenn
06
19
20 Kung Fu
06
45
06
08 Fjell
08 Fjell
13 Innebandy
06
06
20 Kung Fu
35 Dykking
08 Fjell
17 Langrenn
200 Ordinære 17 Langrenn
08 Fjell
0
0
Inngående saldo
55
55
1 796,00
1 700,00
6 000,00
349,50
4 025,00
299,30
1 142,00
1 820,00
340,00
5 025,45
2 212,00
6 000,00
2 540,00
1 547,60
340,00
1 530,00
780,00
306,60
1 548,00
1 948,00
1 648,00
3 200,00
6 630,00
1 090,00
1 512,00
1 156,00
1 360,00
1 258,00
4 950,00
1 200,00
482,80
340,00
1 020,00
1 323,00
5 070,00
500,00
5 668,00
776,00
2 350,00
Reisegodtgjørelse,
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
Inngående saldo
35 Dykking
0,00
1 796,00
3 496,00
9 496,00
9 845,50
13 870,50
14 169,80
15 311,80
17 131,80
17 471,80
22 497,25
24 709,25
30 709,25
33 249,25
34 796,85
35 136,85
36 666,85
37 446,85
37 753,45
39 301,45
41 249,45
42 897,45
46 097,45
52 727,45
53 817,45
55 329,45
56 485,45
57 845,45
59 103,45
64 053,45
65 253,45
65 736,25
66 076,25
67 096,25
68 419,25
73 489,25
73 989,25
79 657,25
80 433,25
82 783,25
82 783,25
-3,00
0,46
Utgående saldo
7110
Passasjergodtgjørelse
01.05.2012L13
3
5
0,00
198,50
318,11
1 200,73
1 717,21
2 226,33
3 406,33
3 801,33
4 452,24
5 476,24
5 476,24
Utgående saldo
7105
Øreavrunding (kto. 2001)
31.05.2012B421
1
5
Ørediff. kto 1930 pr 31/5-12
01.09.2012B694
2
9
Nordea driftskonto 6094 05
Akk. saldo
0,00
-3,00
-2,54
-2,54
295,20
0,00
295,20
Side 119
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
12.12.2012L43
L.nr.
4
Periode
Beskrivelse
12
Reisegodtgjørelse,
Avg.behandlin Prosjekt
0
Avdeling
35 Dykking
Saldo
2 400,00
Utgående saldo
7140
Nattillegg
04.05.2012IF358
13.08.2012IF910
11.11.2012IF669
04.12.2012IF915
08.12.2012IF718
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D68
31.12.2012D71
31.12.2012IF719
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
8
1
2
5
8
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Ref. 2 løp, 13128 Espen
Oslo Open: sensei 1.331,36
Frostsprinten 4nov 4 løpere
7billetter 20-22.apr
Lygnarennet 12: 1løper
Korr IF358 Feil kto
Korr IF910 Feil kto
Korr IF669 Feil kto
Korr IF915 Feil kto
Korr IF718 Feil kto
Korr IF719 Feil kto
Bet til Håkon Erikson 2011:
Ref D68 feil kto
Ringkollstafetten, 1 løper
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
17 Langrenn
29 Kendo
16
30 Jujutsu
17 Langrenn
17 Langrenn
29 Kendo
16
30 Jujutsu
17 Langrenn
17 Langrenn
29 Kendo
29 Kendo
17 Langrenn
2 695,20
1 580,00
1 178,00
520,00
2 831,00
130,00
-1 580,00
-1 178,00
-520,00
-2 831,00
-130,00
-390,00
12 657,67
-12 657,67
390,00
Utgående saldo
7160
Reise etter regning
01.01.2012IF436
2
1
14.02.2012L3
3
2
27.02.2012IF64
2
2
02.03.2012IF123
5
3
05.03.2012B207
1
3
06.03.2012D12
2
3
07.03.2012IF126
2
3
15.03.2012IF169
2
3
15.03.2012IF171
2
3
20.03.2012IF206
2
3
27.03.2012IF204
2
3
10.04.2012IF190
2
4
10.04.2012IF191
3
4
11.04.2012IF198
2
4
01.05.2012L13
4
5
06.05.2012IF295
4
5
08.05.2012IF283
3
5
08.05.2012IF303
3
5
15.05.2012L15
16
5
15.05.2012L15
12
5
15.05.2012L15
6
5
16.05.2012IF748
2
5
18.05.2012IF352
2
5
30.05.2012IF456
3
5
30.05.2012IF457
3
5
05.06.2012D16
2
6
05.06.2012L18
18
6
05.06.2012L18
5
6
22.06.2012L20
6
6
23.06.2012L23
7
6
03.07.2012IF486
4
7
09.07.2012IF520
7
7
28.08.2012IF583
3
8
31.08.2012L26
3
8
31.08.2012L26
8
8
31.08.2012L26
16
8
03.09.2012IF497
2
9
09.09.2012IF763
6
9
09.09.2012IF763
7
9
10.09.2012IF562
2
9
24.09.2012IF749
1
9
01.10.2012L29
3
10
Norges Padleforbund:
Reise etter regning,
Fly Oslo-Tokyo t/r sensei
Tr.leir V12: parkering
Fly Oslo-Tr.Heim: 5
Reisegodtgjørelse: Per
DFDS: Danish Spring
Forbundstinget 9-11.mars:
Forbundstinget 9-13.mars:
Chiu Wai Mickeyip,
Flybuss- tog, Åsmund
Telemarkskurs: Boreas
Snøhuletur v/Hallingskeid:
Birkebeinerrennet: Boreas
Reise etter regning,
Ula/Sandefjord: bom leiebil
Høydemeterhelg i
Påsketur opphold hytte til
Reise etter regning,
Reise etter regning,
Reise etter regning,
Langtur til Kr.Sund
Flytog/buss: NSI Forb.tinget
NM i Molde 2012: 4pers
Josten på langs 27apr-1mai
Kjetil Grodås: reiser til
Reise etter regning,
Reise etter regning,
Reise etter regning,
Reise etter regning,
NKF: Reiseford. Ting 2012
Sommerdugnad 2012:
Oslo Open: fly/hotell
Reise etter regning,
Reise etter regning,
Reise etter regning,
NBF: Reiseford. 1 div
Dykketur til Sverige 7-9sep
Dykketur til Sverige: båt,
Sightseeing og transport for
Nærdykk 15.mai Kjøvangen
Reise etter regning,
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
06
17 Langrenn
Jubileumsleir
01 Aikido
15 Karate
55
24 Volleyball
16
55
55
55
55
08 Fjell
08 Fjell
17 Langrenn
35 Dykking
31 Klatring
08 Fjell
08 Fjell
17 Langrenn
12 Håndball
06
35 Dykking
55
07 Fekting
08 Fjell
24 Volleyball
17 Langrenn
06
06
37 Dans
20 Kung Fu
70 KSI-Hytta
29 Kendo
06
200 Ordinære 17 Langrenn
35 Dykking
101 H1
03 Basketball
35 Dykking
35 Dykking
Jubileumsleir
01 Aikido
35 Dykking
06
Akk. saldo
2 695,20
0,00
1 580,00
2 758,00
3 278,00
6 109,00
6 239,00
4 659,00
3 481,00
2 961,00
130,00
0,00
-390,00
12 267,67
-390,00
0,00
0,00
1 000,00
40,00
18 720,00
230,00
4 322,00
891,20
8 278,00
380,00
364,00
2 569,00
240,00
16 632,00
4 282,00
15 336,00
27,00
125,63
1 000,00
4 016,00
57,00
975,00
30,00
1 822,00
240,00
5 794,00
3 572,00
949,50
340,00
30,00
160,00
21,60
920,00
200,00
6 363,00
932,00
141,00
40,50
27 858,00
3 435,90
13 387,38
535,00
1 416,00
110,00
0,00
1 000,00
1 040,00
19 760,00
19 990,00
24 312,00
25 203,20
33 481,20
33 861,20
34 225,20
36 794,20
37 034,20
53 666,20
57 948,20
73 284,20
73 311,20
73 436,83
74 436,83
78 452,83
78 509,83
79 484,83
79 514,83
81 336,83
81 576,83
87 370,83
90 942,83
91 892,33
92 232,33
92 262,33
92 422,33
92 443,93
93 363,93
93 563,93
99 926,93
100 858,93
100 999,93
101 040,43
128 898,43
132 334,33
145 721,71
146 256,71
147 672,71
147 782,71
Side 120
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.10.2012IF878
08.10.2012L36
09.10.2012IF750
09.10.2012IF751
09.10.2012IF752
09.10.2012IF753
09.10.2012IF754
09.10.2012IF879
14.10.2012IF806
16.10.2012IF701
16.10.2012IF701
28.10.2012IF712
01.11.2012IF760
05.11.2012L42
06.11.2012IF884
12.11.2012L37
14.11.2012IF683
21.11.2012IF695
22.11.2012B557
05.12.2012B566
11.12.2012IF893
11.12.2012IF894
13.12.2012IF710
13.12.2012IF756
13.12.2012IF914
13.12.2012IF918
21.12.2012L44
21.12.2012L45
31.12.2012D71
L.nr.
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
2
3
2
3
4
4
5
6
3
3
2
2
2
2
8
5
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
10
23sep Bompenger Telemark
0
10
Reise etter regning,
0
10
Nærdykk til Hulvik 22.apr
0
10
Nærdykk til Svestad Brygge
0
10
Nærdykk 9.sep til Svestad
0
10
Nærdykk til Hulvik 25.mar
0
10
Nærdykk 13sep 2012 på
0
10
Boreas reiser: Oslo-Lom
0
10
Taxi 5-6sep: legevakta
0
H2 Fotball
10
17/3 NM i Drammen
0
10
KIC Lisboa: fly/tog t/r 2 pers
0
10
KSI-Hytta: kjøretillatelse
0
11
Nærdykk m/Fredrikstad
0
11
Reise etter regning,
0
11
21sep Bussbillett: Michael D
0
11
Reise etter regning,
0
11
Nordmarkskarusellen:
0
11
Transport av matter 30.aug
0
Jubileumsleir
11
Langtur til Ile de Groix
0
12
Langtur Hitra 15-18.nov:
0
12
Treningsleir til Malaga
0
12
Tr.leir Alicante 13-20feb
0
12
Hemsedal: taxi
0
12
Tillegg Langtur til Ile de
0
12
Jujutsuseminar H12
0
12
Seminar 13okt Flytog,
0
12
Reise etter regning,
0
12
Reise etter regning,
0
200 Ordinære
12
D68 Utlegg Håkon mangl.
0
Avdeling
45
06
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
35 Dykking
45
09 Fotball
15 Karate
15 Karate
17 Langrenn
35 Dykking
06
45
06
16
01 Aikido
35 Dykking
35 Dykking
19
19
28 Ski og
35 Dykking
30 Jujutsu
30 Jujutsu
17 Langrenn
17 Langrenn
29 Kendo
Saldo
85,00
110,00
948,00
1 180,00
790,00
1 656,00
828,00
32 994,00
431,00
605,00
5 475,00
150,00
1 329,50
40,00
525,00
120,00
150,00
640,00
12 604,68
11 628,39
2 948,00
2 828,00
250,00
9 680,00
20 000,00
950,00
81,90
99,00
12 657,67
Utgående saldo
7170
Opphold etter regning
06.01.2012IF11
2
1
11.01.2012IF3
2
1
17.01.2012IF10
9
1
17.01.2012IF10
2
1
10.02.2012IF40
2
2
12.02.2012IF53
2
2
14.02.2012L3
4
2
26.02.2012D36
1
2
26.02.2012D36
2
2
26.02.2012IF101
2
2
03.03.2012IF152
2
3
07.03.2012IF126
3
3
27.03.2012IF183
5
3
10.04.2012IF188
4
4
10.04.2012IF189
2
4
10.04.2012IF191
4
4
10.04.2012IF208
3
4
26.04.2012IF268
2
4
01.05.2012IF276
2
5
05.05.2012IF350
8
5
06.05.2012IF293
2
5
08.05.2012IF283
2
5
10.05.2012B299
1
5
10.05.2012IF308
3
5
14.05.2012IF327
2
5
19.05.2012IF328
2
5
30.05.2012IF456
2
5
04.06.2012IF377
2
6
05.06.2012IF401
2
6
12.06.2012IF397
3
6
28.06.2012IF484
2
6
Bansko 10-18.feb Lapoint
Climb Inn Rjukan: 24-26.feb
Hafjell: Grenda hyttefelt
Hafjell: Grenda hyttefelt
Skistar: Trysil 2-4.mar
Asker Karateklubb:
Opphold etter regning,
KSI Hytta: Langrenn sin
KSI Hytta: Langrenn sin
24-26.feb KSI Hytta
Climb Inn Rjukan:
Danhostel: Danish Spring
Egenandel: Hyttetur
Skredkurs: Jostedalen
Telemarkskurs: Myrland
Snøhuletur v/Hallingskeid:
Bansko camp 10-18.feb
Trollski: Nordseter Fjellstue
SM: overnatting Scandic
Tur til Sotra: 22-26.mars
Stryn-tur: Sande Camping
Høydemeterhelg i
Klubbhus 27.apr-1.mai
Tur til Småbruket 27-28.apr,
Pinseløpene: Vertskapet
Inga Låmi: hytte Nordsæter
NM i Molde 2012: 4pers
Sokna 5-6.mai: Elvenga
Park Inn: 2-3.jun ifm
BØ: Garvikstrondi Camping
Sognefjell 16-19.jun
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
08 Fjell
31 Klatring
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
15 Karate
17 Langrenn
16
17 Langrenn
16
31 Klatring
16
01 Aikido
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
08 Fjell
17 Langrenn
18 Svømming
35 Dykking
31 Klatring
08 Fjell
35 Dykking
04 Boksing
16
17 Langrenn
07 Fekting
06
32
31 Klatring
17 Langrenn
Akk. saldo
147 867,71
147 977,71
148 925,71
150 105,71
150 895,71
152 551,71
153 379,71
186 373,71
186 804,71
187 409,71
192 884,71
193 034,71
194 364,21
194 404,21
194 929,21
195 049,21
195 199,21
195 839,21
208 443,89
220 072,28
223 020,28
225 848,28
226 098,28
235 778,28
255 778,28
256 728,28
256 810,18
256 909,18
269 566,85
269 566,85
41 175,00
14 000,00
2 648,64
5 360,41
10 090,00
2 380,00
1 350,00
-1 263,00
1 263,00
3 085,00
250,00
1 449,00
1 500,00
5 428,50
12 200,00
776,00
5 490,00
2 800,00
16 160,00
1 500,00
11 000,00
1 600,00
17 150,00
480,00
3 900,00
2 295,00
3 720,00
1 500,00
1 295,00
1 900,00
32 990,00
0,00
41 175,00
55 175,00
57 823,64
63 184,05
73 274,05
75 654,05
77 004,05
75 741,05
77 004,05
80 089,05
80 339,05
81 788,05
83 288,05
88 716,55
100 916,55
101 692,55
107 182,55
109 982,55
126 142,55
127 642,55
138 642,55
140 242,55
157 392,55
157 872,55
161 772,55
164 067,55
167 787,55
169 287,55
170 582,55
172 482,55
205 472,55
Side 121
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
08.08.2012IF507
23.08.2012IF445
09.09.2012IF763
02.10.2012B615
08.10.2012IF692
08.10.2012IF880
11.10.2012IF886
12.10.2012IF677
27.10.2012IF702
01.11.2012IF708
07.11.2012IF913
12.11.2012IF630
22.11.2012B557
23.11.2012IF921
27.11.2012IF848
05.12.2012B566
05.12.2012IF652
10.12.2012IF717
11.12.2012IF893
11.12.2012IF894
13.12.2012IF662
13.12.2012IF662
13.12.2012IF725
31.12.2012IF798
31.12.2012IF876
L.nr.
4
2
1
1
3
2
2
1
2
3
2
5
6
1
1
4
2
2
2
2
3
4
2
4
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
8
Hyttetur 28-29.apr
0
37 Dans
8
Jentesamling 27-29.april,
0
19
9
Dykketur til Sverige 7-9sep
0
35 Dykking
10
KSI Hytta 2okt Langrenn
0
17 Langrenn
10
Radisson 30aug-2sep
0
Jubileumsleir
01 Aikido
10
Nordal Turistsenter:
0
45
10
Studenterhytta:
0
55
10
KSI Hytta 21sep
0
16
10
Treningsleir H12: Scandic
0
15 Karate
11
Hemsedal: Skistar Norge
0
28 Ski og
11
Stockholm Open:
0
29 Kendo
11
Hyttetur 12-14okt 2012
0
19
11
Langtur til Ile de Groix
0
35 Dykking
11
KSI hytta
0
07 Fekting
11
Tur til Stavanger 18-21okt
0
35 Dykking
12
Langtur Hitra 15-18.nov:
0
35 Dykking
12
Buldretur, Fontainebleau:
0
31 Klatring
12
Skisamling: Nordseter
0
17 Langrenn
12
Treningsleir til Malaga
0
19
12
Tr.leir Alicante 13-20feb
0
19
12
VM: Tur til Filippinene 0
38 Doce
12
VM: Tur til Filippinene 0
38 Doce
12
Sesongstart på Ski II Skistar
0
08 Fjell
12
Studenterhytta 27-28okt
0
37 Dans
12
Hyttetur 1-2des 14medl
0
04 Boksing
Saldo
6 780,00
1 770,00
3 883,70
1 755,00
6 380,00
49 120,00
7 900,00
2 925,00
4 160,00
3 890,00
2 058,00
980,00
4 676,49
1 655,00
6 300,00
6 111,11
5 953,24
37 045,00
8 982,00
4 531,00
4 966,82
5 095,63
5 280,00
6 640,00
1 960,00
Utgående saldo
7180
Bevertning etter regning
10.01.2012B74
2
1
11.01.2012IF1
2
1
11.01.2012IF3
3
1
12.01.2012IF4
2
1
18.01.2012IF15
3
1
19.01.2012B88
2
1
20.01.2012B89
2
1
26.01.2012IF21
2
1
06.02.2012IF32
2
2
07.02.2012IF42
2
2
07.02.2012IF42
3
2
08.02.2012B90
2
2
09.02.2012IF45
3
2
13.02.2012IF56
3
2
14.02.2012L3
5
2
15.02.2012IF49
3
2
22.02.2012IF72
2
2
22.02.2012IF86
3
2
22.02.2012IF98
2
2
22.02.2012IF98
3
2
23.02.2012B201
1
2
24.02.2012IF125
1
2
24.02.2012IF125
2
2
24.02.2012IF305
2
2
27.02.2012IF108
2
2
28.02.2012IF100
2
2
02.03.2012IF123
3
3
02.03.2012IF127
2
3
05.03.2012IF114
2
3
05.03.2012IF153
2
3
05.03.2012IF154
2
3
06.03.2012IF132
2
3
12.03.2012IF151
2
3
12.03.2012IF187
2
3
13.03.2012IF111
2
3
ICA 10.jan Hovedstyremøte
Styremøte 11.jan
Climb Inn Rjukan: 24-26.feb
Styremøte 9.jan Sushi
Styremiddag 4.jan
Julebord: 19.jan
Julebord: 20.jan Meny
Styremøte 26.jan
23.jan Fjellmøte
7.feb møte
31.jan lunsj m/Sio
Hovedstyremøte 8.feb
8.feb Rema: dugnadsarbeid
Hafjell: Skiday food
Bevertning etter regning,
Styremøte 31.jan: pizza
Bananer apr-nov 2011
Hafjell 20.jan
Styremøte 16/1
Styremøte 20/2
Peppes: fest med det gamle
Tur til KSI-Hytta: Langrenn
Tur til KSI-Hytta: Orientering
Hyttetur 24-26feb
Spiskammerset
KSI Hyttetur 24-26.feb
Tr.leir V12: Bevertning
KSI-Hytta: 23.feb
3.des11 Mat til julebordet
10/2 Styremiddag TGI
1/3 Cafe Abel: sosial kveld
Bayercup: Peppes Pizza
20/2 Styremøte Villa
21/1 Styremiddag på
Telemarkkurs: fellesmåltider
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
01 Aikido
31 Klatring
31 Klatring
24 Volleyball
55
55
16
08 Fjell
55
55
55
70 KSI-Hytta
28 Ski og
17 Langrenn
01 Aikido
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
28 Ski og
10 Friidrett
10 Friidrett
55
16
17 Langrenn
16
13 Innebandy
16
15 Karate
17 Langrenn
12 Håndball
34 Squash
34 Squash
24 Volleyball
31 Klatring
07 Fekting
08 Fjell
Akk. saldo
212 252,55
214 022,55
217 906,25
219 661,25
226 041,25
275 161,25
283 061,25
285 986,25
290 146,25
294 036,25
296 094,25
297 074,25
301 750,74
303 405,74
309 705,74
315 816,85
321 770,09
358 815,09
367 797,09
372 328,09
377 294,91
382 390,54
387 670,54
394 310,54
396 270,54
396 270,54
76,20
230,00
2 280,00
487,00
3 400,00
564,90
848,01
63,80
341,70
81,50
34,25
111,70
133,20
171,60
200,00
230,00
305,41
1 498,50
185,00
153,50
697,00
555,00
-555,00
269,00
3 964,15
2 375,00
1 523,00
1 317,30
1 464,93
1 368,00
611,00
3 528,00
1 200,00
3 197,00
231,50
0,00
76,20
306,20
2 586,20
3 073,20
6 473,20
7 038,10
7 886,11
7 949,91
8 291,61
8 373,11
8 407,36
8 519,06
8 652,26
8 823,86
9 023,86
9 253,86
9 559,27
11 057,77
11 242,77
11 396,27
12 093,27
12 648,27
12 093,27
12 362,27
16 326,42
18 701,42
20 224,42
21 541,72
23 006,65
24 374,65
24 985,65
28 513,65
29 713,65
32 910,65
33 142,15
Side 122
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
13.03.2012IF112
15.03.2012IF169
15.03.2012IF169
15.03.2012IF171
19.03.2012IF175
20.03.2012IF118
27.03.2012IF183
27.03.2012IF184
27.03.2012IF270
10.04.2012IF228
10.04.2012IF342
12.04.2012IF205
17.04.2012IF223
23.04.2012IF234
23.04.2012IF253
23.04.2012IF296
26.04.2012IF267
26.04.2012IF268
26.04.2012IF268
30.04.2012IF261
30.04.2012IF291
01.05.2012IF276
01.05.2012IF277
05.05.2012IF350
07.05.2012IF294
08.05.2012IF284
09.05.2012IF299
10.05.2012IF308
14.05.2012IF323
14.05.2012IF325
14.05.2012IF326
16.05.2012IF748
18.05.2012IF321
21.05.2012B322
29.05.2012IF322
31.05.2012IF390
31.05.2012IF459
04.06.2012IF377
04.06.2012IF398
04.06.2012IF402
04.06.2012IF402
07.06.2012IF384
11.06.2012IF375
12.06.2012IF382
12.06.2012IF382
12.06.2012IF397
13.06.2012IF385
15.06.2012IF395
15.06.2012IF403
15.06.2012IF626
20.06.2012IF868
02.07.2012IF502
04.07.2012IF465
09.07.2012IF520
13.08.2012IF451
15.08.2012B477
15.08.2012B650
15.08.2012IF503
20.08.2012IF435
20.08.2012IF869
21.08.2012IF434
27.08.2012IF525
28.08.2012IF583
L.nr.
2
3
4
3
5
2
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
6
2
2
3
8
6
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
5
2
2
8
2
1
1
2
1
3
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
Telemarkkurs: fellesmåltider
0
3
Forbundstinget 9.mars
0
3
12/3 NSI-møte
0
3
15/3 Hovedstyremøte
0
3
Vinterdugnad: Rema
0
3
SM: 24/2 Peppes Pizza
0
3
Egenandel: Hyttetur
0
3
13/3 Pizza 22 deltakere
0
3
14/3 Innkjøp av
0
4
Studentkafeene:
0
4
2.apr Styremiddag
0
4
11/4 Hovedstyremøte
0
4
Årsmøte 28.nov Peppes
0
4
13/3 Styremøte
0
4
Bayer Cup 13.apr: peppes
0
4
Styremøte 11.apr
0
4
KM2012 Pizzakveld
0
4
Trollski: Nordseter Fjellstue
0
4
Trollski: CC-mat Gjøvik
0
4
IM: Frukt til matgruppa
0
112 IM
4
Styremøte 26.april
0
5
SM: bankett Egon Byporten
0
5
2/3 Årsmøte Peppes Pizza
0
5
Tur til Sotra: 22-26.mars
0
5
Stryn-tur: Kiwi Otta
0
5
Styremøte 17/4 Hvaler
0
5
9.mai HS Møte
0
5
Tur til Småbruket 27-28.apr
0
5
IM: Rema 1000 Vindern
0
112 IM
5
IM: Studentkafeene
0
112 IM
5
IM Studentkafeene: servise
0
112 IM
5
Langtur til Kr.Sund
0
5
HK Bankett: Stunt Squad 25
0
HK-Banketten
5
Treningshelg 12-13.mai:
0
5
11/4 Jentekveld på Dolly
0
5
Styremøte 10.apr
0
5
HK Bankett: diverse pynt
0
6
Randselva 21.apr RIMI
0
6
Trenermiddag Peppes
0
6
Leo Meo Sushi: Ina & Erik
0
6
Sommeravslutning 6.juni
0
6
IM: Peppes ifb
0
112 IM
6
Trenermøte 11.jun Peppes
0
6
Telemarkskurs 2.mars
0
6
Orreleik 21.apr
0
6
BØ 26.mai
0
6
Sesongavslutningsfest 8.jun
0
6
Sommerfest 11.juni Rema
0
6
Årsmøte 8/3
0
6
Follaturen 15-17.jun
0
6
Photo Shoot for gruppene
0
7
16.jun Sommeravslutning
0
7
29.jun: styremiddag/møte
0
7
Sommerdugnad 2012:
0
8
Oslo Open: studentkafeene
0
8
Kiwi: Hovedstyremøte
0
8
TBF B477 dobb.ført
0
8
3.jul styremiddag på Egon
0
8
Sommeravslutning 26.jun
0
8
Kiwi 15aug bet. Ref B477
0
8
Styremøtet 16/8
0
8
Hyttetur 5mai: bevertning
0
8
Sommerseminar: Middag til
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Avdeling
08 Fjell
55
55
55
70 KSI-Hytta
12 Håndball
01 Aikido
02 Badminton
19
80
37 Dans
55
29 Kendo
01 Aikido
24 Volleyball
31 Klatring
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
12 Håndball
10 Friidrett
18 Svømming
18 Svømming
35 Dykking
31 Klatring
08 Fjell
55
04 Boksing
12 Håndball
12 Håndball
12 Håndball
35 Dykking
10 Friidrett
29 Kendo
10 Friidrett
15 Karate
10 Friidrett
06
24 Volleyball
55
55
12 Håndball
03 Basketball
08 Fjell
08 Fjell
31 Klatring
12 Håndball
16
55
06
55
24 Volleyball
12 Håndball
70 KSI-Hytta
29 Kendo
55
55
24 Volleyball
04 Boksing
55
02 Badminton
15 Karate
29 Kendo
Saldo
2 144,00
447,00
75,00
212,75
3 030,25
1 889,00
1 000,00
3 500,00
206,70
56,00
2 725,00
134,91
738,00
258,00
4 785,00
858,00
2 067,00
1 050,00
288,13
246,24
149,70
13 910,00
850,00
2 826,32
451,32
900,00
72,81
1 640,17
1 645,96
47 190,00
1 500,00
4 515,10
5 200,00
697,00
522,00
368,25
133,13
378,00
2 250,00
273,00
605,00
1 222,00
747,00
2 216,53
104,47
819,80
836,75
429,48
225,70
138,00
1 247,42
1 893,00
1 850,00
7 010,34
4 570,00
170,74
-170,74
847,00
2 080,00
170,74
537,58
738,13
435,00
Akk. saldo
35 286,15
35 733,15
35 808,15
36 020,90
39 051,15
40 940,15
41 940,15
45 440,15
45 646,85
45 702,85
48 427,85
48 562,76
49 300,76
49 558,76
54 343,76
55 201,76
57 268,76
58 318,76
58 606,89
58 853,13
59 002,83
72 912,83
73 762,83
76 589,15
77 040,47
77 940,47
78 013,28
79 653,45
81 299,41
128 489,41
129 989,41
134 504,51
139 704,51
140 401,51
140 923,51
141 291,76
141 424,89
141 802,89
144 052,89
144 325,89
144 930,89
146 152,89
146 899,89
149 116,42
149 220,89
150 040,69
150 877,44
151 306,92
151 532,62
151 670,62
152 918,04
154 811,04
156 661,04
163 671,38
168 241,38
168 412,12
168 241,38
169 088,38
171 168,38
171 339,12
171 876,70
172 614,83
173 049,83
Side 123
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
31.08.2012IF539
03.09.2012IF541
04.09.2012IF553
04.09.2012IF554
07.09.2012IF597
09.09.2012IF763
10.09.2012IF556
10.09.2012IF560
10.09.2012IF561
10.09.2012IF562
12.09.2012B478
12.09.2012B690
12.09.2012IF567
12.09.2012IF568
12.09.2012IF568
13.09.2012B479
13.09.2012B691
17.09.2012IF573
20.09.2012IF581
20.09.2012IF870
20.09.2012IF870
23.09.2012IF589
25.09.2012IF850
26.09.2012IF601
26.09.2012IF606
27.09.2012IF593
27.09.2012IF595
27.09.2012IF690
03.10.2012IF616
03.10.2012IF700
12.10.2012IF677
16.10.2012IF701
16.10.2012IF799
19.10.2012IF625
21.10.2012IF871
25.10.2012IF877
25.10.2012IF900
26.10.2012IF627
28.10.2012IF712
28.10.2012IF712
06.11.2012IF623
06.11.2012IF709
07.11.2012IF769
12.11.2012IF630
12.11.2012IF714
14.11.2012IF892
15.11.2012IF636
19.11.2012IF923
20.11.2012IF872
20.11.2012IF872
20.11.2012IF925
20.11.2012IF926
21.11.2012IF695
21.11.2012IF704
21.11.2012IF745
22.11.2012B557
22.11.2012IF903
27.11.2012IF792
27.11.2012IF848
28.11.2012IF746
03.12.2012IF721
03.12.2012IF721
03.12.2012IF721
L.nr.
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
6
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
4
5
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
6
3
2
2
2
3
5
2
3
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
8
25/8 Sjoa-2 tur bevertning
0
06
9
Cup 24aug Pizzaer
0
12 Håndball
9
Dugnad: 8mars Dolly
0
35 Dykking
9
Sommeravslutning
0
35 Dykking
9
Yaya's: trenermiddag
0
24 Volleyball
9
Dykketur til Sverige 7-9sep
0
35 Dykking
9
Mat til mattebærere 30/8
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
2/9 Grilling
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
Mat til Sensei 1sep
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
Sensei: lunsj & middag fre
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
Kiwi 12sep HS-møte
0
55
9
tbf B478
0
55
9
Styremiddag 28aug 7pers
0
24 Volleyball
9
Skruing ifm Julebuldre
0
31 Klatring
9
6sep12 Instruktørsamling
0
31 Klatring
9
Peppes: Friluftstreffet
0
45
9
TBF B479
0
45
9
Josefine: bankett
0
Jubileumsleir
01 Aikido
9
4sep Bli kjent kveld Høst
0
17 Langrenn
9
12sep Kiwi B478
0
55
9
13sep Peppes B479
0
45
9
Styremøte 6/8
0
10 Friidrett
9
Bowlingkveld 25sep Peppes
0
02 Badminton
9
Treningssaml.: baguetter fra
0
24 Volleyball
9
6/9 Generalforsamling
0
34 Squash
9
Kjempesprekken: 21/9
0
Kjempesprekke
16
9
Kjempesprekken: mat
0
Kjempesprekke
16
9
IF594 Bevertning under
0
Kjempesprekke
16
10
Friluftstreffet 21/9 grilling
0
45
10
Styremøte 3okt
0
15 Karate
10
KSI Hytta 21sep
0
16
10
KIC Lisboa: fly/tog t/r 2 pers
0
15 Karate
10
Ifm m/Høstdugnad 2012
0
70 KSI-Hytta
10
Friluftstreffet 22sep Coop
0
45
10
8okt Hovedstyremøte
0
55
10
13okt Klubbfest på La
0
04 Boksing
10
Styremøte 24sep
0
10 Friidrett
10
Nybeg.kurs 15sep
0
06
10
8jun Grill til
0
17 Langrenn
10
KSI-Hytta: Rema/Meny
0
17 Langrenn
11
Nybeg.kurs 14sep
0
06
11
Årsmøte 6.nov Dolly
0
28 Ski og
11
Styremøte 7nov
0
12 Håndball
11
Hyttetur 12-14okt 2012
0
19
11
Årsmøte 12.nov ICA
0
17 Langrenn
11
Årsmøte 14nov Dolly/Kiwi
0
19
11
Bayercup 2.nov Peppes
0
24 Volleyball
11
KSI Hyttetur 27okt Rema
0
07 Fekting
11
7nov Kiwi HS-Møte
0
55
11
18okt
0
55
11
Styreseminar 26juli
0
07 Fekting
11
SM: Bankett på Jeromes
0
07 Fekting
11
Bevertning sensei og
0
Jubileumsleir
01 Aikido
11
Tr.leir H12: Tomiyama
0
15 Karate
11
Oslo Open: 16nov sosialt
0
34 Squash
11
Langtur til Ile de Groix
0
35 Dykking
11
Styremøte 22nov
0
10 Friidrett
11
Årsmøte 20nov Peppes
0
37 Dans
11
Tur til Stavanger 18-21okt
0
35 Dykking
11
16.nov Oslo Open: snacks
0
34 Squash
12
Fjellmøte 27aug
0
08 Fjell
12
Fjellmøte 8okt
0
08 Fjell
12
Fjellmøte 5nov
0
08 Fjell
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Saldo
492,99
1 624,00
1 055,00
1 256,40
5 000,00
2 336,19
1 027,00
142,20
357,71
1 577,00
139,44
-139,44
3 273,00
460,00
1 845,00
679,00
-679,00
25 780,00
1 650,00
139,44
679,00
135,50
4 400,00
21 666,00
813,00
257,20
86,24
4 414,00
586,00
311,00
1 490,00
586,00
3 288,91
229,00
99,79
1 309,20
113,00
521,00
60,00
1 550,00
379,50
864,40
250,00
873,00
209,00
1 599,04
4 507,00
1 370,08
285,10
480,10
1 171,00
4 183,00
1 092,00
1 852,50
751,00
9 752,56
179,60
2 726,00
4 316,48
350,47
427,70
366,00
302,50
Akk. saldo
173 542,82
175 166,82
176 221,82
177 478,22
182 478,22
184 814,41
185 841,41
185 983,61
186 341,32
187 918,32
188 057,76
187 918,32
191 191,32
191 651,32
193 496,32
194 175,32
193 496,32
219 276,32
220 926,32
221 065,76
221 744,76
221 880,26
226 280,26
247 946,26
248 759,26
249 016,46
249 102,70
253 516,70
254 102,70
254 413,70
255 903,70
256 489,70
259 778,61
260 007,61
260 107,40
261 416,60
261 529,60
262 050,60
262 110,60
263 660,60
264 040,10
264 904,50
265 154,50
266 027,50
266 236,50
267 835,54
272 342,54
273 712,62
273 997,72
274 477,82
275 648,82
279 831,82
280 923,82
282 776,32
283 527,32
293 279,88
293 459,48
296 185,48
300 501,96
300 852,43
301 280,13
301 646,13
301 948,63
Side 124
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
03.12.2012IF722
03.12.2012IF817
05.12.2012B566
05.12.2012IF651
05.12.2012IF652
06.12.2012IF668
06.12.2012IF668
06.12.2012IF668
09.12.2012IF705
10.12.2012IF717
10.12.2012IF904
11.12.2012IF698
11.12.2012IF698
11.12.2012IF772
13.12.2012IF664
13.12.2012IF710
13.12.2012IF723
13.12.2012IF727
13.12.2012IF918
14.12.2012IF681
14.12.2012IF897
14.12.2012IF908
15.12.2012IF744
15.12.2012IF838
19.12.2012IF733
20.12.2012IF777
20.12.2012IF873
20.12.2012IF873
31.12.2012IF726
31.12.2012IF755
31.12.2012IF782
31.12.2012IF798
31.12.2012IF798
31.12.2012IF843
31.12.2012IF876
31.12.2012IF927
L.nr.
2
2
5
2
3
2
5
6
3
4
4
11
9
2
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
5
3
2
2
2
5
2
2
5
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
Styremøte 22nov
0
12
Årsmøte 28nov
0
12
Langtur Hitra 15-18.nov
0
12
Styremøte 9okt: Santinos
0
12
Buldretur, Fontainebleau:
0
12
6/9 Dolly Dimples
0
12
23/4 Dolly Dimples
0
12
Sommerfest jun 2012
0
12
Julebord/årsmøte 8.des
0
12
KSI-samling: snacks på
0
12
Årsmøte 26nov Dolly
0
12
Årsmøte 11des
0
12
Julebord 8des: sushi
0
12
Julebord 8des
0
12
Årsmøte 2des Peppes
0
12
Hemsedal: Matkroken Alpin
0
12
Årsmøte 13des
0
12
13des Årsmøte peppes
0
12
Seminar 13 & 20okt Charles
0
12
Julebord 8des
0
12
Peppes Årsavslutning
0
12
29nov Generalforsamling
0
12
Julebord 15des: Hard Rock
0
12
Årsmøte 3des Peppes
0
12
Årsmøte Studentkafeene
0
12
20des Julemiddag/julebord
0
12
8des Julebord hovedstyret
0
12
4des ICA HS-møte
0
12
Julebord 23-24.nov
0
12
Årsmøte 12.des
0
12
Julebord 15des Styremøte
0
12
Hytta: bevertning mot
0
12
Julefest 4des
0
12
Julebord 16des
0
12
Hyttetur 1-2des 14medl Kiwi
0
12
Julebord 15des
0
Avdeling
08 Fjell
09 Fotball
35 Dykking
31 Klatring
31 Klatring
16
16
16
15 Karate
17 Langrenn
10 Friidrett
01 Aikido
01 Aikido
12 Håndball
38 Doce
28 Ski og
08 Fjell
08 Fjell
30 Jujutsu
16
19
18 Svømming
32
24 Volleyball
03 Basketball
12 Håndball
55
55
08 Fjell
35 Dykking
12 Håndball
37 Dans
37 Dans
24 Volleyball
04 Boksing
07 Fekting
Saldo
72,70
600,00
3 442,92
1 000,00
1 157,72
1 400,00
1 250,00
507,99
1 877,00
865,00
1 271,50
174,60
390,00
11 504,00
1 005,00
1 548,41
100,40
430,00
335,00
995,24
1 376,00
3 000,00
1 497,00
2 000,00
744,05
3 152,00
3 463,75
230,39
2 448,00
1 708,20
2 770,00
2 653,09
294,00
47 100,00
2 006,83
2 078,00
Utgående saldo
7190
Heiskort o.l.
17.01.2012IF10
8
17.01.2012IF10
4
17.01.2012IF10
5
13.02.2012IF56
4
22.02.2012IF86
2
27.02.2012IF102
2
08.05.2012IF274
2
08.10.2012IF878
4
1
1
1
2
2
2
5
10
Kathie Kay: sesongkort
Tryvann sesongkort: Anna
Tryvann sesongkort: Pawel
Hafjell: Skipass Tryvann
Hafjell 20.jan
Tryvann 12.jan: Lemoine
Telemarkskurs: 40stk
23sep Heiskort til 2
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
28 Ski og
08 Fjell
45
408 397,42
1 750,00
2 000,00
2 000,00
1 795,00
14 110,00
1 795,00
21 600,00
540,00
Utgående saldo
7210
Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig (kto. 2001)
13.01.2012B193
1
1
Serviceavgifr mc/visa
18.01.2012B77
2
1
Nets: Netaxept Plus
14.02.2012B198
1
2
Serviceavg. mc/visa
17.02.2012B85
1
2
Nets: Netaxept Plus
14.03.2012B221
1
3
Nordea: serviceavgift
19.03.2012B188
1
3
Nets: Netaxept Plus
18.04.2012B244
1
4
Nordea: serviceavg. mc/visa
18.04.2012B255
1
4
Nets: Netaxept Plus
18.04.2012B288
2
4
Nordea: oppg for oppgj og
18.04.2012B320
2
4
TBF B288 Dobb.ført
16.05.2012B298
1
5
Nordea: oppg for oppgj og
18.05.2012B329
5
5
Nets Norways AS
14.06.2012B415
1
6
Nordea: Serviceavgift
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Akk. saldo
302 021,33
302 621,33
306 064,25
307 064,25
308 221,97
309 621,97
310 871,97
311 379,96
313 256,96
314 121,96
315 393,46
315 568,06
315 958,06
327 462,06
328 467,06
330 015,47
330 115,87
330 545,87
330 880,87
331 876,11
333 252,11
336 252,11
337 749,11
339 749,11
340 493,16
343 645,16
347 108,91
347 339,30
349 787,30
351 495,50
354 265,50
356 918,59
357 212,59
404 312,59
406 319,42
408 397,42
0,00
1 750,00
3 750,00
5 750,00
7 545,00
21 655,00
23 450,00
45 050,00
45 590,00
45 590,00
273,00
556,00
7 194,00
2 014,00
5 562,00
1 458,00
1 833,00
842,00
1 833,00
-1 833,00
1 079,00
686,00
332,00
0,00
273,00
829,00
8 023,00
10 037,00
15 599,00
17 057,00
18 890,00
19 732,00
21 565,00
19 732,00
20 811,00
21 497,00
21 829,00
Side 125
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
19.06.2012B379
28.06.2012B390
12.07.2012B648
18.07.2012B404
14.08.2012B395
17.08.2012B425
14.09.2012B423
14.09.2012B692
19.09.2012B424
19.09.2012B693
17.10.2012B703
13.11.2012B708
19.12.2012B745
31.12.2012D64
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
31.12.2012D69
L.nr.
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
6
Nets: Netaxept Plus
0
6
Nets Norway: Doc 22/6
0
7
Provisjonskostnader, ikke
0
7
Nets: Netaxept Plus
0
8
Nordea: bankkort EU/EEA
0
8
Nets: Plus abonnem.
0
9
Nordea: bax transaksj.avg
0
9
TBF B423
0
9
Nets: Plus abonnem.
0
9
Korr B424 Nets Plus
0
10
Nets Norway
0
11
Nets
0
12
Nets
0
12
Ca 3% i provisjon
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
12
Fordeling av
0
Avdeling
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
01 Aikido
02 Badminton
03 Basketball
04 Boksing
05 Capoeira
06
07 Fekting
08 Fjell
09 Fotball
10 Friidrett
11 Ultimate
12 Håndball
13 Innebandy
14 Judo
15 Karate
16
17 Langrenn
18 Svømming
19
20 Kung Fu
24 Volleyball
27 Tennis
28 Ski og
29 Kendo
30 Jujutsu
31 Klatring
32
34 Squash
35 Dykking
37 Dans
38 Doce
45
Saldo
574,00
-8,00
61,00
512,00
5,00
502,00
331,00
-331,00
515,00
1,00
500,00
500,00
500,00
31 731,20
-31 731,00
497,00
881,00
2 366,00
639,00
484,00
335,00
441,00
346,00
2 608,00
277,00
67,00
663,00
667,00
31,00
485,00
133,00
240,00
325,00
93,00
562,00
2 434,00
137,00
67,00
370,00
273,00
3 442,00
269,00
269,00
238,00
6 368,00
323,00
5 401,00
Utgående saldo
7320
Reklamekostnader
31.01.2012IF44
2
13.02.2012IF52
2
1
2
Oslo Kopisten: Bannere/Roll
Allkopi: plakater
0
0
Inngående saldo
55
15 Karate
57 222,20
19 822,00
1 606,25
Utgående saldo
7410
Kontingent og lisens
01.01.2012D8
1
01.01.2012IF76
2
16.01.2012B194
1
23.01.2012IF25
2
24.01.2012IF17
2
24.01.2012IF17
3
24.01.2012IF17
4
24.01.2012IF17
5
1
1
1
1
1
1
1
1
Holmenkollstafetten 2012
Norges Cykleforbund
NM Stafett: 2 lag
OABK: Seriekont.
Oslo Fotballkrets:
Oslo Fotballkrets: lagsavg.
Oslo Fotballkrets: lagsavg.
Oslo Fotballkrets: lagsavg.
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
17 Langrenn
19
17 Langrenn
03 Basketball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
D2 Fotball 7'er 09 Fotball
Akk. saldo
22 403,00
22 395,00
22 456,00
22 968,00
22 973,00
23 475,00
23 806,00
23 475,00
23 990,00
23 991,00
24 491,00
24 991,00
25 491,00
57 222,20
25 491,20
25 988,20
26 869,20
29 235,20
29 874,20
30 358,20
30 693,20
31 134,20
31 480,20
34 088,20
34 365,20
34 432,20
35 095,20
35 762,20
35 793,20
36 278,20
36 411,20
36 651,20
36 976,20
37 069,20
37 631,20
40 065,20
40 202,20
40 269,20
40 639,20
40 912,20
44 354,20
44 623,20
44 892,20
45 130,20
51 498,20
51 821,20
57 222,20
0,00
19 822,00
21 428,25
21 428,25
2 750,00
3 000,00
870,00
13 760,00
8 000,00
5 100,00
1 200,00
1 200,00
0,00
2 750,00
5 750,00
6 620,00
20 380,00
28 380,00
33 480,00
34 680,00
35 880,00
Side 126
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
24.01.2012IF17
24.01.2012IF20
27.01.2012IF33
27.01.2012IF33
05.02.2012IF39
05.02.2012IF39
12.02.2012IF38
13.02.2012IF55
21.02.2012IF73
21.02.2012IF87
22.02.2012B199
22.02.2012IF93
23.02.2012IF67
28.02.2012IF97
01.03.2012B206
02.03.2012IF129
02.03.2012IF129
05.03.2012B207
15.03.2012IF106
15.03.2012IF130
15.03.2012IF130
15.03.2012IF130
20.03.2012IF131
30.03.2012IF195
30.03.2012IF221
02.04.2012IF222
12.04.2012IF197
13.04.2012IF219
16.04.2012IF220
16.04.2012IF266
17.04.2012IF224
22.04.2012IF238
23.04.2012IF248
23.04.2012IF250
23.04.2012IF250
23.04.2012IF289
30.04.2012IF463
24.04.2012IF271
01.05.2012IF277
02.05.2012IF286
04.05.2012IF290
04.05.2012IF329
04.05.2012IF355
04.05.2012IF357
04.05.2012IF359
04.05.2012IF360
04.05.2012IF361
04.05.2012IF363
04.05.2012IF364
04.05.2012IF365
04.05.2012IF366
04.05.2012IF368
04.05.2012IF370
04.05.2012IF371
04.05.2012IF372
04.05.2012IF373
05.05.2012IF362
05.05.2012IF367
07.05.2012IF279
07.05.2012IF279
15.05.2012IF330
15.05.2012IF332
19.05.2012IF333
L.nr.
6
2
1
2
4
2
2
2
2
4
1
9
2
2
1
4
2
3
2
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
1
Oslo Fotballkrets: lagsavg.
0
D1 Fotball
1
IFS Indoor football
0
H3 Fotball
1
Holmenkollstafetten: kvinner
0
1
Holmenkollstafetten: menn
0
2
Startkont. KM 2012 Fri og
0
2
Samnangerrennet 12, 1
0
2
Norges Bandyforbund:
0
2
D1: Ranking i Bergen
0
102 D1
2
Oslo Fotballkrets: OBOS
0
2
TTU: Kontigent
0
2
Haugerud IF: KM 2012
0
2
NDF: Ledersamling
0
2
FIBA Lisens
0
101 H1
2
Oslo FriidrettSkrets:
0
3
Depositum: EUSA Games
0
3
Rossignolrennet - 1 løper
0
3
Rustadstafetten: 3 lag
0
3
NSF: Forbundstinget 5
0
3
Oslo Indoor turnering: 7
0
114 Futsal H2
3
Lauritz B Minneløp 2011
0
3
Lauritz B Minneløp 2012
0
3
NorgesCup
0
3
Natrudstilrennet 11 - 1 løper
0
3
NKF: Påmeld. KRØ RS II
0
3
DnBNOR-Sprinten 2012: 2
0
4
NKF: Medl.kont. 2012
0
4
Nordåsenrennet 2012: 1
0
4
NKF: medl.kont. 2012 40
0
4
Nordrerennet 2012, 1 løper
0
4
Vestfold 2-dagers: 3løpere
0
4
Doce Pares Int:
0
4
Kleivarennet 2012, 1 løper
0
4
NVBF Region Øst: 5 lag SM
0
4
NVBF: rankingturn. 2div 4
0
4
NVBF: rankingturn. 3-4div 4
0
4
Sentrumsløpet 2012
0
4
Fredrikstadsløpet/Sognvann
0
5
NVBF Region Øst:
0
5
Oslo Svømmekrets:
0
5
Oslo Indoor football
0
114 Futsal H2
5
Nasjonale innendørsstevne
0
5
Smaaleneneløpet: 5 løpere
0
5
Dag Gaute Gaasemyr: 2 løp
0
5
Maren Thomasgaard 4 løp
0
5
Kari Guderud 4 løp
0
5
Ref 2 løp, 13129 Fidel
0
5
Jonas B. Sundet 1 løp
0
5
Mari Johanna Brox 6løp
0
5
Christine Wust 2 løp
0
5
Stine Karen Bjøringsøy 4løp
0
5
Heidi Ramstad Brenna: 2løp
0
5
Ida Katarina Brox 1 løp
0
5
Elin Lajord Oppegård 2løp
0
5
Knut Andreas Bremerthun
0
5
Liv Christine Strandenæs
0
5
Joar Brørs: 3løp
0
5
Sindre Østby Stub: 3 løp
0
5
Alexander Moen Thue 4løp
0
5
NAF: Medl.kontig. Vår12 for
0
5
NAF: Graderingsavg. TK-leir
0
5
Lagskontigent 2012 inntil 30
0
5
OTO: Skjærgårdsløpet
0
5
Lørdagskjappen, 4 løpere
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Avdeling
09 Fotball
09 Fotball
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
17 Langrenn
13 Innebandy
24 Volleyball
09 Fotball
32
02 Badminton
37 Dans
03 Basketball
10 Friidrett
12 Håndball
17 Langrenn
17 Langrenn
55
09 Fotball
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
15 Karate
17 Langrenn
20 Kung Fu
17 Langrenn
15 Karate
17 Langrenn
16
38 Doce
17 Langrenn
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
10 Friidrett
10 Friidrett
24 Volleyball
18 Svømming
09 Fotball
10 Friidrett
16
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
17 Langrenn
01 Aikido
01 Aikido
16
16
16
Saldo
1 700,00
2 250,00
3 000,00
3 000,00
810,00
130,00
1 000,00
5 000,00
1 600,00
3 300,00
400,00
4 450,00
3 000,00
600,00
14 900,00
130,00
1 170,00
1 000,00
1 050,00
360,00
260,00
130,00
130,00
300,00
260,00
2 340,00
115,00
4 600,00
120,00
520,00
2 100,00
160,00
7 000,00
5 600,00
4 800,00
334,86
320,00
1 750,00
1 500,00
1 200,00
770,00
850,00
1 860,00
2 520,00
2 362,00
1 750,00
550,00
2 200,00
1 335,00
3 190,00
930,00
470,00
1 880,00
730,00
1 770,00
2 225,00
1 880,00
1 710,40
2 100,00
320,00
1 500,00
650,00
680,00
Akk. saldo
37 580,00
39 830,00
42 830,00
45 830,00
46 640,00
46 770,00
47 770,00
52 770,00
54 370,00
57 670,00
58 070,00
62 520,00
65 520,00
66 120,00
81 020,00
81 150,00
82 320,00
83 320,00
84 370,00
84 730,00
84 990,00
85 120,00
85 250,00
85 550,00
85 810,00
88 150,00
88 265,00
92 865,00
92 985,00
93 505,00
95 605,00
95 765,00
102 765,00
108 365,00
113 165,00
113 499,86
113 819,86
115 569,86
117 069,86
118 269,86
119 039,86
119 889,86
121 749,86
124 269,86
126 631,86
128 381,86
128 931,86
131 131,86
132 466,86
135 656,86
136 586,86
137 056,86
138 936,86
139 666,86
141 436,86
143 661,86
145 541,86
147 252,26
149 352,26
149 672,26
151 172,26
151 822,26
152 502,26
Side 127
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
21.05.2012IF309
22.05.2012IF460
23.05.2012IF334
29.05.2012IF345
29.05.2012IF348
29.05.2012IF369
31.05.2012IF389
04.06.2012IF391
04.06.2012IF399
04.06.2012IF399
06.06.2012IF470
11.06.2012IF393
13.06.2012IF386
13.06.2012IF386
13.06.2012IF396
15.06.2012IF392
15.06.2012IF392
15.06.2012IF392
20.06.2012IF474
20.06.2012IF475
20.06.2012IF476
26.06.2012IF429
28.06.2012IF480
28.06.2012IF481
03.07.2012IF486
04.07.2012IF430
04.07.2012IF467
06.07.2012IF471
06.07.2012IF477
12.07.2012IF741
13.07.2012IF478
13.07.2012IF479
24.07.2012IF483
01.08.2012IF473
08.08.2012IF432
08.08.2012IF433
10.08.2012IF462
13.08.2012IF454
14.08.2012IF528
14.08.2012IF529
15.08.2012IF444
16.08.2012IF452
17.08.2012IF527
17.08.2012IF527
18.08.2012IF443
23.08.2012IF442
25.08.2012IF550
30.08.2012IF546
31.08.2012IF488
03.09.2012IF542
03.09.2012IF548
04.09.2012IF545
05.09.2012IF491
05.09.2012IF551
05.09.2012IF564
11.09.2012IF565
20.09.2012IF578
20.09.2012IF611
20.09.2012IF612
23.09.2012IF590
26.09.2012IF585
26.09.2012IF586
26.09.2012IF599
L.nr.
2
2
2
5
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
Startkontigent til lagfekting i
0
5
3 løp: mar-mai Mari Brox
0
5
Kretsløp, Trimtex cup, 6
0
5
NDF:
0
5
Norges Kampsportforbund:
0
5
NVBF Region Øst 2012
0
5
NKF: Påmeld. NM
0
6
Nordmarkskarusellen
0
6
1.div ranking 2, OSI Herrer
0
6
1.div ranking 3, OSI Herrer
0
6
Oslo og Akershus
0
6
Ringeriksløpet 2012 - 3
0
6
NHF Region Øst: Kontig. 2
0
6
NHF Region Øst: påmeld.
0
6
Knut Valstads Minneløp
0
6
Elgsprinten 2012, 10 løpere
0
6
Elgdilten, 9 løpere
0
6
Løvspretten 11 løpere
0
6
Pinseløp, dag 1: 1 løper
0
6
Pinseløp, dag 2: 1 løper
0
6
Pinseløp, dag 3: 2 løpere
0
6
Pirates Cup lagpåmelding
0
6
Magne Lystads Minneløp 1
0
6
Night&Fog nattløp på Ås
0
7
Medl.skap:
0
7
NBF Tingavgift 2012
0
7
NHF Region Øst:
0
7
Plankecup 2012 3lag
0
7
Norwegian
0
7
NKF Reiseford. Ting 2012
0
7
Myrtrampen 2012 2 løpere
0
7
Myrsprinten KM Mellom 2
0
7
Ådal 2-dagers 3 løpere
0
8
Norsk O-festival 2012
0
8
Norges Badminton Forbund:
0
8
Norges Badminton Forbund:
0
8
VEIDEKKElekene: 3løpere
0
8
NKF: medl.kont. 2012
0
8
Modum
0
8
Modum 2-dagers: 4 løpere
0
8
Fossum IL: NM Helg
0
8
Seriekontigent alle lag 12/13
0
8
NNM 2012 sprint: 1 løper
0
8
NNM 2012 langløper
0
8
Eiker Orienteringslag:
0
8
Norges Hånballforbund: NM
0
8
Norges Klatreforbund:
0
8
NOF: Nordmarkskarusellen
0
8
Vålerenga Fotball Bredde
0
113 Futsal H1
9
NHF Region Øst:
0
9
Romeriksløpet 2012 7
0
9
Oslo og Akershus
0
9
NFF Laglisens Futsal
0
113 Futsal H1
9
Norges Dykkeforbund:
0
9
Deammensløpet 2012 3
0
9
Holleia Høstløp 5aug
0
9
Norges Bandyforbund:
0
9
Veteranmesterskapet 4
0
9
Veteranmesterskapet 4
0
9
Nordmarkstravern (halv)
0
9
VIF: Påmeld.avg. Fursal
0
115 Futsal
9
NFF: Laglisens 1div damer
0
115 Futsal
9
NVBF: Medl.sk. 12/13
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Avdeling
07 Fekting
10 Friidrett
16
37 Dans
32
24 Volleyball
15 Karate
16
24 Volleyball
24 Volleyball
13 Innebandy
16
12 Håndball
12 Håndball
16
16
16
16
16
16
16
03 Basketball
16
16
20 Kung Fu
03 Basketball
12 Håndball
13 Innebandy
16
32
16
16
16
16
02 Badminton
02 Badminton
10 Friidrett
05 Capoeira
16
16
16
03 Basketball
16
16
16
12 Håndball
31 Klatring
16
09 Fotball
12 Håndball
16
13 Innebandy
09 Fotball
35 Dykking
16
16
13 Innebandy
16
16
10 Friidrett
09 Fotball
09 Fotball
24 Volleyball
Saldo
300,00
925,00
780,00
2 000,00
6 300,00
2 000,00
350,00
605,00
5 000,00
5 000,00
2 500,00
330,00
16 000,00
3 843,00
1 440,00
1 900,00
1 710,00
2 090,00
200,00
200,00
500,00
1 000,00
160,00
180,00
100,00
850,00
500,00
6 000,00
975,00
1 330,00
220,00
220,00
330,00
5 520,00
10 200,00
3 200,00
270,00
3 640,00
540,00
800,00
480,00
9 000,00
170,00
170,00
220,00
500,00
350,00
5 076,00
9 000,00
7 686,00
1 080,00
30 150,00
4 000,00
2 080,00
480,00
220,00
1 091,00
720,00
720,00
350,00
8 000,00
4 000,00
1 000,00
Akk. saldo
152 802,26
153 727,26
154 507,26
156 507,26
162 807,26
164 807,26
165 157,26
165 762,26
170 762,26
175 762,26
178 262,26
178 592,26
194 592,26
198 435,26
199 875,26
201 775,26
203 485,26
205 575,26
205 775,26
205 975,26
206 475,26
207 475,26
207 635,26
207 815,26
207 915,26
208 765,26
209 265,26
215 265,26
216 240,26
217 570,26
217 790,26
218 010,26
218 340,26
223 860,26
234 060,26
237 260,26
237 530,26
241 170,26
241 710,26
242 510,26
242 990,26
251 990,26
252 160,26
252 330,26
252 550,26
253 050,26
253 400,26
258 476,26
267 476,26
275 162,26
276 242,26
306 392,26
310 392,26
312 472,26
312 952,26
313 172,26
314 263,26
314 983,26
315 703,26
316 053,26
324 053,26
328 053,26
329 053,26
Side 128
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
27.09.2012IF592
02.10.2012IF911
03.10.2012IF676
04.10.2012IF613
05.10.2012IF675
07.10.2012IF822
07.10.2012IF823
07.10.2012IF823
07.10.2012IF823
07.10.2012IF825
09.10.2012IF856
10.10.2012IF672
10.10.2012IF680
13.10.2012IF671
14.10.2012IF728
15.10.2012IF684
16.10.2012IF831
22.10.2012IF730
23.10.2012B754
23.10.2012IF670
23.10.2012IF808
23.10.2012IF898
23.10.2012IF898
23.10.2012IF898
23.10.2012IF899
25.10.2012IF711
31.10.2012IF738
01.11.2012IF708
05.11.2012B755
07.11.2012IF913
11.11.2012IF853
11.11.2012IF920
12.11.2012B529
12.11.2012IF630
12.11.2012IF901
12.11.2012IF901
13.11.2012IF628
13.11.2012IF631
13.11.2012IF632
13.11.2012IF634
16.11.2012IF629
16.11.2012IF633
21.11.2012IF902
21.11.2012IF902
22.11.2012D29
22.11.2012IF647
26.11.2012IF685
26.11.2012IF685
26.11.2012IF833
26.11.2012IF833
26.11.2012IF834
26.11.2012IF834
26.11.2012IF834
26.11.2012IF834
27.11.2012IF707
27.11.2012IF715
29.11.2012IF646
29.11.2012IF781
03.12.2012IF862
04.12.2012IF916
04.12.2012IF917
06.12.2012IF668
08.12.2012IF854
L.nr.
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
6
4
2
2
2
2
2
1
3
2
2
5
3
4
2
2
2
3
2
2
1
2
4
2
2
4
2
4
5
4
2
8
6
2
2
2
2
2
2
2
4
8
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
9
Nydalten 2012 7 løpere
0
10
Norges Kampsportforbund:
0
10
Askerløpet/Trimtex Cup 1
0
10
TTU Kontig. forhøyelse
0
10
Slottet rundt 2012 4 løpere
0
10
Ranking 1div Tr.Heim
0
10
NVBF seriavg 2d kv
0
10
NVBF seriavg 2d menn
0
10
NVBF seriavg 3d kv
0
10
NVBF Ranking 2 4div
0
10
Ledersamling 2012: Ina
0
10
Ivar-o-løpet 2012 2 løpere
0
10
Finn Skedsmos minneløp
0
10
Østerøya Rundt 2012 4
0
10
Oslo og Akersh. Basketball:
0
110 Regionale
10
Blodslitet 2012 WRE
0
10
NVF: Overgang Anne
0
10
Åpen Lisens for D1 & D2
0
10
TBF IF670 feil periode
0
10
KM Stafett 2012 2Løpere
0
10
Oslo indoor 19-21.okt Fursal
0
114 Futsal H2
10
Tyrvingleker 2 delt.
0
10
Oslo FriidrettSkrets
0
10
KFUM - kam stevne 17sep
0
10
Startkontigenter Ley Muller:
0
10
Oslo Skikrets: lagskontigent
0
10
NKF Forbundskontigent
0
11
Årsavg. Snowboardforb.
0
11
KM Stafett 2012 2Løpere
0
11
Stockholm Open:
0
11
NKF Medl.kont. 2012
0
11
NFF: Lisens
0
11
Åpen lisens: Ingeborg Marie
0
11
Ritt 6des11-9mai12 Elise
0
11
Startkontig. Ashley Muller
0
11
Furomomila: 1 deltager
0
11
Ritt 15apr-23sep Håkon
0
11
Norges Cykleforbund
0
11
Ritt 24apr-22sep Sindre
0
11
Ritt 13mai-5aug Lars Chr.
0
11
Ritt 29apr-25aug Helge
0
11
If Frøy: KM 15-16sep
0
11
Tyrving Friidrettsgruppen:
0
11
Halvtravern og
0
11
B538 Slevik Innebandy:
0
11
GUC Trondheim 2012
0
11
NOF: Rankingløp
0
11
NOF: Rankingløp 22sep
0
11
Ranking Askim 2012
0
11
Flytting kamper D1 og H1
0
11
NVBF Ranking 2 17-18nov
0
11
NVBF Ranking 2 17-18nov
0
11
NVBF Ranking 2 17-18nov
0
11
NVBF Ranking 2 17-18nov
0
11
NKF: KRØ Regionalt stevne
0
11
Oslo Skikrets: FIS avg
0
11
Norges Kampsportforbund:
0
11
NHF: Påmeld. regionserien
0
12
NSI medl.kontig. 2012
0
12
IJJIN Forb.avg. V12
0
12
IJJIN Forb.avg. H12
0
12
Springcup i Danmark inkl.
0
12
NKF NM Wushu 2012
0
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Avdeling
16
29 Kendo
16
32
16
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
55
16
16
16
03 Basketball
16
24 Volleyball
03 Basketball
16
16
09 Fotball
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
10 Friidrett
17 Langrenn
32
28 Ski og
16
29 Kendo
20 Kung Fu
07 Fekting
03 Basketball
19
10 Friidrett
10 Friidrett
19
19
19
19
19
19
10 Friidrett
10 Friidrett
13 Innebandy
05 Capoeira
16
16
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
24 Volleyball
15 Karate
17 Langrenn
05 Capoeira
12 Håndball
55
30 Jujutsu
30 Jujutsu
16
20 Kung Fu
Saldo
780,00
4 465,00
160,00
575,00
585,00
5 000,00
14 000,00
14 000,00
8 000,00
9 600,00
250,00
240,00
330,00
480,00
25 800,00
1 050,00
370,00
3 900,00
-450,00
450,00
1 500,00
190,00
550,00
550,00
750,00
3 100,00
1 470,00
500,00
450,00
615,00
2 340,00
5 100,00
-650,00
3 828,00
550,00
250,00
2 340,00
3 000,00
2 350,00
2 750,00
6 200,00
500,00
50,00
550,00
-3 000,00
2 000,00
12 747,00
2 880,00
5 000,00
600,00
2 800,00
1 400,00
3 200,00
3 200,00
200,00
500,00
1 470,00
3 843,00
2 400,00
3 150,00
2 700,00
1 964,24
900,00
Akk. saldo
329 833,26
334 298,26
334 458,26
335 033,26
335 618,26
340 618,26
354 618,26
368 618,26
376 618,26
386 218,26
386 468,26
386 708,26
387 038,26
387 518,26
413 318,26
414 368,26
414 738,26
418 638,26
418 188,26
418 638,26
420 138,26
420 328,26
420 878,26
421 428,26
422 178,26
425 278,26
426 748,26
427 248,26
427 698,26
428 313,26
430 653,26
435 753,26
435 103,26
438 931,26
439 481,26
439 731,26
442 071,26
445 071,26
447 421,26
450 171,26
456 371,26
456 871,26
456 921,26
457 471,26
454 471,26
456 471,26
469 218,26
472 098,26
477 098,26
477 698,26
480 498,26
481 898,26
485 098,26
488 298,26
488 498,26
488 998,26
490 468,26
494 311,26
496 711,26
499 861,26
502 561,26
504 525,50
505 425,50
Side 129
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
09.12.2012IF706
10.12.2012IF686
10.12.2012IF687
10.12.2012IF904
10.12.2012IF904
11.12.2012IF896
14.12.2012B582
14.12.2012IF693
14.12.2012IF818
14.12.2012IF907
20.12.2012IF699
20.12.2012IF905
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D57
31.12.2012D68
31.12.2012D68
31.12.2012IF747
L.nr.
2
1
2
2
6
2
1
5
2
2
2
4
7
8
9
10
11
12
4
2
2
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
12
KOFUKAN NORGE:
0
12
Harry Lagerts Nattcup 2012
0
12
Oslo City Cup 2012
0
12
Oslo FriidrettSkrets:
0
12
2012 kontig. Anders H Berg
0
12
4ritt 15apr-20mai Petter
0
12
NBF: for mye bet
0
101 H1
12
Sentrum Aikido:
0
12
Innendørsturnering 7-9des
0
114 Futsal H2
12
Norges Svømmeforbund:
0
12
Norges Orienteringsforbund
0
12
29sep Oslos bratteste:
0
12
IF358 Ref 2 løp Espen
0
12
IF910 Oslo Open: Sensei
0
12
IF669 Frostsprinten 4nov
0
12
IF915 7 billetter 20-22apr
0
12
IF718 Lygnarennet 12: 1
0
12
IF719 Ringkollstaf. 1løper
0
12
Norges Volleyballforb0
12
Norges Klatreforbund,
0
12
Pancake Circle Ltd Frisbee
0
Avdeling
15 Karate
16
16
10 Friidrett
10 Friidrett
19
03 Basketball
01 Aikido
09 Fotball
18 Svømming
16
10 Friidrett
17 Langrenn
29 Kendo
16
30 Jujutsu
17 Langrenn
17 Langrenn
24 Volleyball
31 Klatring
11 Ultimate
Saldo
4 950,00
1 070,00
3 220,00
5 000,00
1 170,00
1 350,00
-20 000,00
2 000,00
1 200,00
1 000,00
1 638,00
322,50
1 580,00
1 178,00
520,00
2 831,00
130,00
390,00
31 000,00
8 000,00
500,00
Utgående saldo
7420
Gaver, premier
17.01.2012IF74
5
06.02.2012IF32
3
10.02.2012IF29
2
15.02.2012IF49
2
11.03.2012IF193
3
23.04.2012IF234
4
30.04.2012IF260
2
02.05.2012IF297
2
07.05.2012IF288
3
12.05.2012IF307
2
30.05.2012IF341
5
04.06.2012IF391
3
08.06.2012IF469
2
12.06.2012IF380
2
20.06.2012IF868
3
13.08.2012IF448
2
28.08.2012IF583
4
10.09.2012IF559
2
26.09.2012IF598
2
27.09.2012IF594
2
02.10.2012IF674
2
05.10.2012IF614
6
07.10.2012IF821
2
08.10.2012IF692
2
08.10.2012IF878
2
10.10.2012IF919
2
14.10.2012IF806
4
07.11.2012IF812
2
12.11.2012IF714
2
20.11.2012IF926
2
28.11.2012IF746
3
28.11.2012IF816
2
04.12.2012IF929
2
14.12.2012IF665
2
14.12.2012IF897
3
20.12.2012IF873
4
31.12.2012IF846
2
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
Premier juleturnering 16.des
23.jan Vingave til
Premie-magasinet:
Instuktørgave: Bjørn Eirik
5/3 Fjellmøte: quizpremie
13.apr gave til instruktører
IM Berg Sport: pokaler
2.mai turneringspremier
21/4 Kick-off turnering:
premier til Mix-turnering
Dansebingo 17.apr premier,
Nordmarkskarusellen: avg.
Premier til
Fjellmøtequiz 23.apr:
Krans til bisettelse Gunnar
Oslo Open: premier
Avskjedsgave til Eric
Gave til sensei:
Treningssamling 12: Flasker
Kjempesprekken: premier
Premier til Kjempesprekken
Premiebua: premier til
Treningssamling 14sep
Kamizablomst til Sensei
21sep Premie til quiz
Berg Sport: medaljer til
Premie-magasinet: pokal
Avslutningspremier
Emla Keramikk: gave til
SM: Premiemagasinet
16.okt Premier turnering
Premier årsavslutning H3
KM: Berg Sport medaljer
Oslo Open: premier 6
Vinmonopolet: årsavslutning
4des Vinmonopolet:
Direkte-Premier:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
13 Innebandy
08 Fjell
07 Fekting
01 Aikido
08 Fjell
01 Aikido
112 IM
12 Håndball
34 Squash
09 Fotball
03 Basketball
37 Dans
16
13 Innebandy
08 Fjell
55
29 Kendo
29 Kendo
Jubileumsleir
01 Aikido
24 Volleyball
Kjempesprekke
16
Kjempesprekke
16
37 Dans
24 Volleyball
Jubileumsleir
01 Aikido
45
07 Fekting
H2 Fotball
09 Fotball
H3 Fotball
09 Fotball
17 Langrenn
07 Fekting
34 Squash
H3 Fotball
09 Fotball
07 Fekting
38 Doce
19
55
24 Volleyball
Utgående saldo
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
Akk. saldo
510 375,50
511 445,50
514 665,50
519 665,50
520 835,50
522 185,50
502 185,50
504 185,50
505 385,50
506 385,50
508 023,50
508 346,00
509 926,00
511 104,00
511 624,00
514 455,00
514 585,00
514 975,00
545 975,00
553 975,00
554 475,00
554 475,00
47,50
172,00
1 002,50
430,00
110,50
710,00
713,00
350,00
569,40
397,00
128,00
1 452,00
234,20
104,80
1 960,00
1 392,00
3 692,00
387,90
719,00
89,00
1 520,00
2 538,00
214,00
225,00
79,00
1 050,50
257,00
499,00
837,00
233,50
700,00
668,40
149,50
1 521,00
298,00
1 038,70
3 734,00
0,00
47,50
219,50
1 222,00
1 652,00
1 762,50
2 472,50
3 185,50
3 535,50
4 104,90
4 501,90
4 629,90
6 081,90
6 316,10
6 420,90
8 380,90
9 772,90
13 464,90
13 852,80
14 571,80
14 660,80
16 180,80
18 718,80
18 932,80
19 157,80
19 236,80
20 287,30
20 544,30
21 043,30
21 880,30
22 113,80
22 813,80
23 482,20
23 631,70
25 152,70
25 450,70
26 489,40
30 223,40
30 223,40
Side 130
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
L.nr.
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
7440
Startkontingenter (kto. 2001)
22.11.2012B538
1
11
Slevik Innebandy: tilbakebet
0
22.11.2012D29
1
11
Korr B538 feil kto
0
Avdeling
Inngående saldo
13 Innebandy
13 Innebandy
Saldo
-3 000,00
3 000,00
Utgående saldo
7460
Kurskontingenter / leiravgift (kto. 2001)
27.08.2012IF526
2
8
Asker Karateklubb:
Inngående saldo
15 Karate
0
0,00
2 400,00
Utgående saldo
7500
Forsikringspremier (driften)
01.01.2012D8
5
1
If: klubbforsikring 2012
01.01.2012IF47
7
1
SIO: Kajakker m/utstyr
01.01.2012IF47
5
1
SIO:Ansvar/kriminal/premie
01.01.2012IF47
3
1
SIO: 4 bygg jan-jun12
01.01.2012IF47
1
1
SIO: KSI 2 bygg jan-jun12
01.02.2012B64
6
2
NDF: Frisk Forsikring 2011
15.02.2012B95
1
2
Frisk provisjon: Sparebank1
03.10.2012IF857
2
10
SIO: KSI 2 bygg jul-des12
03.10.2012IF857
4
10
SIO: 4 bygg jul-des12
03.10.2012IF857
8
10
SIO: Kajakker m/utstyr
03.10.2012IF857
6
10
SIO:Ansvar/kriminal/premie
Inngående saldo
01 Aikido
06
55
80
70 KSI-Hytta
37 Dans
55
70 KSI-Hytta
80
06
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
8
11
NKF: medl.forsikring
NFF: Menn 4.div
NFF: kvinner 4.div
NFF: kvinner 7'er/5'er
NFF: Menn 5div
NFF: Menn 7div
NFF: Menn 7'er/5'er
NKF: Medl.fors. 2012
NKF: medl.forsikr. 2012 40
NDF: Forsikring 2012
NKF: forsikring 2012
NKF Medl.forsikr. 2012
Inngående saldo
05 Capoeira
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
20 Kung Fu
15 Karate
37 Dans
05 Capoeira
20 Kung Fu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 704,00
162,00
6 027,00
18 996,00
9 498,00
-21,00
-100,00
10 060,00
20 120,00
159,00
6 027,50
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Ref. baneleie Kringsjå
Korr B12
Leie av Ferd Stadion: ons &
Inngang til 5 deltagere av
SIO: 28-29.jan Domus
NVF: Flyttegebyr
Leie av Ferd Stadion
Oslo FriidrettSkrets: banelie
17/2 Leie av bane til åpen
Tr.leir V12: 4-5.feb Domus
SIO 12.nov11 Blindern,
SIO Domus 11-12.feb WS
Cageball: 3 baner fra
SIO: Domus jan-mar H1
Cageball Nydalen: 10 &
SIO: Domus 8.jan-17.mar
Nybeg.kurs 17 & 19.apr 50
Lillomarka O-lag: rankingløp
SIO Domus 7.jan-11.mar
SIO Domus 18.feb-10.mar
Rankingløp 25.apr innkj. av
IM SIO: 21-22.apr
SIO: 28.apr OAAS
Tur til Sotra: 22-26.mars:
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 H1
H2 Fotball
112 IM
Inngående saldo
09 Fotball
09 Fotball
09 Fotball
05 Capoeira
37 Dans
24 Volleyball
09 Fotball
10 Friidrett
24 Volleyball
15 Karate
29 Kendo
37 Dans
09 Fotball
03 Basketball
09 Fotball
12 Håndball
16
16
13 Innebandy
24 Volleyball
16
12 Håndball
07 Fekting
35 Dykking
0,00
1 704,00
1 866,00
7 893,00
26 889,00
36 387,00
36 366,00
36 266,00
46 326,00
66 446,00
66 605,00
72 632,50
72 632,50
685,00
15 500,00
9 500,00
4 500,00
9 500,00
9 500,00
4 500,00
1 440,00
3 200,00
2 500,00
2 240,00
1 440,00
Utgående saldo
7720
Leie idrettsanlegg
09.01.2012B12
3
09.01.2012D18
1
19.01.2012IF12
2
21.02.2012IF70
3
22.02.2012IF93
13
24.02.2012IF79
2
27.02.2012IF496
2
28.02.2012IF99
2
01.03.2012IF137
8
02.03.2012IF124
2
06.03.2012IF145
2
10.03.2012IF107
2
23.03.2012IF212
2
10.04.2012IF185
4
16.04.2012IF211
2
16.04.2012IF216
2
17.04.2012IF236
2
19.04.2012IF237
2
22.04.2012IF235
2
23.04.2012IF249
2
27.04.2012IF331
2
30.04.2012IF264
2
04.05.2012IF310
2
05.05.2012IF350
9
0,00
2 400,00
2 400,00
Utgående saldo
7510
Medlemsforsikring
21.02.2012IF69
1
23.03.2012IF179
2
23.03.2012IF179
3
23.03.2012IF179
4
23.03.2012IF179
5
23.03.2012IF179
6
23.03.2012IF179
7
02.04.2012IF222
3
13.04.2012IF219
3
29.05.2012IF345
4
13.08.2012IF454
3
11.11.2012IF853
3
Akk. saldo
0,00
-3 000,00
0,00
0,00
685,00
16 185,00
25 685,00
30 185,00
39 685,00
49 185,00
53 685,00
55 125,00
58 325,00
60 825,00
63 065,00
64 505,00
64 505,00
-36 000,00
36 000,00
21 500,00
315,00
4 475,00
300,00
22 500,00
3 960,00
360,00
1 625,00
250,00
1 200,00
4 000,00
4 650,00
2 000,00
8 052,00
1 200,00
1 200,00
6 650,00
7 200,00
1 952,50
14 103,00
500,00
3 300,00
0,00
-36 000,00
0,00
21 500,00
21 815,00
26 290,00
26 590,00
49 090,00
53 050,00
53 410,00
55 035,00
55 285,00
56 485,00
60 485,00
65 135,00
67 135,00
75 187,00
76 387,00
77 587,00
84 237,00
91 437,00
93 389,50
107 492,50
107 992,50
111 292,50
Side 131
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
07.05.2012IF280
12.05.2012IF307
22.05.2012IF344
05.06.2012IF338
13.06.2012IF394
14.06.2012IF533
28.06.2012IF484
13.07.2012IF482
26.07.2012IF461
13.08.2012IF449
13.08.2012IF450
13.08.2012IF451
03.09.2012B468
03.09.2012IF543
05.09.2012IF552
17.09.2012IF573
24.09.2012IF587
02.10.2012B502
11.10.2012IF679
30.10.2012B756
30.10.2012IF673
01.11.2012IF810
01.11.2012IF810
05.11.2012B757
05.11.2012IF678
12.11.2012IF790
13.11.2012IF922
13.11.2012IF922
14.11.2012IF645
15.11.2012IF637
04.12.2012IF689
04.12.2012IF732
04.12.2012IF732
05.12.2012IF659
05.12.2012IF836
06.12.2012IF653
06.12.2012IF668
10.12.2012IF688
13.12.2012D24
13.12.2012D35
13.12.2012IF775
13.12.2012IF775
14.12.2012IF693
14.12.2012IF828
15.12.2012IF840
20.12.2012IF905
31.12.2012D47
31.12.2012D68
L.nr.
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
4
4
2
2
4
5
2
2
1
1
4
2
1
1
6
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
3
2
1
1
4
2
4
1
2
2
1
10
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
5
SIO: hengekamper D2 & H3
0
5
SIO: Domus 5/5
0
5
SIO Domus 14-15.apr
0
6
SM: Leie av svømmehall på
0
6
Rankingløp 9.mai Kartkjøp
0
6
SIO: avg klatring Vår2012
0
6
Sognefjell 16-19.jun
0
7
Rankingløp 16/5: 81stk kart
0
7
Ekeberg Idrettshall 11/12
0
8
Treningsseminar: 27-29.juli
0
8
Treningsseminar: 28/4
0
8
Oslo Open: Norges
0
9
Rankingløp 15aug
0
9
NHF Region Øst: halleie
0
9
Oslo univ.sykeh.: trykktank
0
9
SIO: DA 31aug-2sep
0
Jubileumsleir
9
3/3 Cageball baneleie
0
10
Frigg Oslo Fotb.kl. tbf
0
10
Lillomarka O-lag: diverse
0
10
TBF IF673 feil periode
0
10
110kart a kr 20
0
11
SiO 9sep baneleie
0
11
SiO 22apr & 17jun baneleie
0
11
110kart a kr 20
0
11
Nydalen Skiklubb: kart for
0
11
Domus 20okt
0
11
SM: SiO Blindern 21okt
0
11
Minerva Cup: SiO Blindern
0
11
Norges Idresttshøgskole
0
11
8okt SIO: hall til åpen
0
12
1des Låkeberget
0
12
Blindern 27okt
0
12
Domus: 14okt-2des
0
12
Domus: 22sep, 6okt, 4nov &
0
12
SiO Domus 16sep-15des
0
12
SIO: Avg klatring H12
0
12
Allkopi: karttrykk for
0
12
Rankingløp 17.nov Kart
0
12
Intern: Bruk av kart i
0
12
TBF D24
0
12
Domus 29sep
0
12
Domus 10nov & 1des
0
12
Sentrum Aikido: TK-leir &
0
12
Cageball Nydalen: felles
0
12
Oslo Volley: Nydalen
0
12
Oslo FriidrettSkrets: leie av
0
12
Avs. innt. fra SiO for
0
12
Frigg Oslo Fotballklubb:
0
Avdeling
03 Basketball
03 Basketball
37 Dans
18 Svømming
16
31 Klatring
17 Langrenn
16
10 Friidrett
29 Kendo
29 Kendo
29 Kendo
16
12 Håndball
35 Dykking
01 Aikido
09 Fotball
09 Fotball
16
16
16
09 Fotball
09 Fotball
16
16
37 Dans
07 Fekting
07 Fekting
05 Capoeira
24 Volleyball
16
03 Basketball
03 Basketball
13 Innebandy
24 Volleyball
31 Klatring
16
16
16
16
12 Håndball
12 Håndball
01 Aikido
09 Fotball
24 Volleyball
10 Friidrett
09 Fotball
09 Fotball
Saldo
1 200,00
1 500,00
1 200,00
2 000,00
2 200,00
55 800,00
5 720,00
2 430,00
540,00
8 550,00
250,00
9 690,00
2 224,00
1 431,00
6 500,00
8 104,00
1 050,00
-1 000,00
2 650,50
-2 200,00
2 200,00
650,00
1 300,00
2 200,00
550,00
437,50
3 500,00
3 250,00
1 260,00
120,00
1 300,00
1 500,00
14 259,00
6 000,00
12 306,00
43 600,00
200,00
2 300,00
7 335,00
-7 335,00
2 100,00
5 106,00
1 750,00
4 000,00
3 000,00
5 240,00
-64 700,00
5 000,00
Utgående saldo
7770
Bank og kortgebyrer
06.01.2012B70
4
12.01.2012B192
2
25.01.2012B123
3
31.01.2012B124
1
31.01.2012B196
2
07.02.2012B127
1
07.02.2012B84
4
10.02.2012B142
4
29.02.2012B202
1
01.03.2012B206
3
06.03.2012B170
3
06.03.2012B171
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
Nordea: Cash
Nattsafegebyr
Omkostninger
Årspris, varkjøp, nettgiro,
Omkostninger: skattetr.kto
Nordea cash managements
Hafjell O.P. Ter Bogt 88,10
Telemark: Jennifer Blalock
Nordea: Cash
Depositum: EUSA Games
KSI: Dominic Poschenrieder
Nordea Cash managements
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:12.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
28 Ski og
08 Fjell
55
12 Håndball
16
55
Akk. saldo
112 492,50
113 992,50
115 192,50
117 192,50
119 392,50
175 192,50
180 912,50
183 342,50
183 882,50
192 432,50
192 682,50
202 372,50
204 596,50
206 027,50
212 527,50
220 631,50
221 681,50
220 681,50
223 332,00
221 132,00
223 332,00
223 982,00
225 282,00
227 482,00
228 032,00
228 469,50
231 969,50
235 219,50
236 479,50
236 599,50
237 899,50
239 399,50
253 658,50
259 658,50
271 964,50
315 564,50
315 764,50
318 064,50
325 399,50
318 064,50
320 164,50
325 270,50
327 020,50
331 020,50
334 020,50
339 260,50
274 560,50
279 560,50
279 560,50
266,50
35,00
10,00
87,98
2,00
131,25
20,00
50,00
29,00
350,00
20,00
80,00
0,00
266,50
301,50
311,50
399,48
401,48
532,73
552,73
602,73
631,73
981,73
1 001,73
1 081,73
Side 132
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
06.03.2012B172
06.03.2012B173
30.03.2012B212
31.03.2012B248
01.04.2012B217
01.04.2012B247
10.04.2012B249
25.04.2012B273
27.04.2012B274
30.04.2012B317
09.05.2012B319
14.05.2012IF323
20.05.2012IF867
20.05.2012IF867
30.05.2012B351
31.05.2012B353
07.06.2012B363
20.06.2012IF868
29.06.2012B420
29.06.2012B638
29.06.2012B643
12.07.2012B403
31.07.2012B647
07.08.2012B422
20.08.2012IF869
24.08.2012B660
27.08.2012IF694
30.08.2012B663
30.08.2012B663
31.08.2012B623
11.09.2012B455
14.09.2012B682
27.09.2012B689
28.09.2012B624
03.10.2012B700
08.10.2012B504
08.10.2012B701
08.10.2012B702
31.10.2012B707
05.11.2012B721
09.11.2012B709
09.11.2012B710
15.11.2012B549
19.11.2012B726
30.11.2012B626
30.11.2012B730
07.12.2012B731
07.12.2012B732
14.12.2012B581
14.12.2012B746
31.12.2012B737
L.nr.
1
1
2
5
5
5
6
3
3
1
1
3
2
3
7
1
4
2
1
2
3
4
4
1
2
2
3
11
6
2
1
1
6
2
7
3
2
2
5
7
2
2
3
2
2
4
2
2
3
1
4
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
Nordea Cash managements
0
3
Nordea Cash managements
0
3
Nordea omkostn.
0
3
Nordea: cash managements
0
4
Nordea: cash managements
0
4
Reversert: Nordea: cash
0
4
Nordea: Cash
0
4
Nöel Boulch: 7 & 9.feb
0
4
Ambre Lefevre: 7 & 9 feb
0
4
Nordea: omkostninger
0
5
Cash managements
0
5
IM: Rema 1000 Vindern
0
5
Nordea: årspris visakort
0
5
Nordea: mnd gebyr visakort
0
5
Nordea: omskostninger
0
5
Nordea: omkostn.
0
6
Nordea cash managements
0
6
Nordea: mnd gebyr visakort
0
6
Bankgeyrer KSI kto
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
6
Nordea driftskonto 6094 05
0
7
Nordea: cash managements
0
7
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
Nordea: cash managements
0
8
Nordea: mnd gebyr visakort
0
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
Aikikai Foundation:
0
Jubileumsleir
8
Aikikai Foundation
0
8
Nordea driftskonto 6094 05
0
8
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
9
Nordea cash managements
0
9
Serviceavg
0
9
Nordea driftskonto 6094 05
0
9
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
10
Diepeveen
0
10
Grunnkurs: MW A
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
10
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
bankinkudd
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
D1 Nicolantonio Pauline
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
11
Nordea Skattetrekk 6094 86
0
11
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
12
Juleskisamling: Hanns Gietl
0
12
Nattsafegebyr
0
12
Nordea driftskonto 6094 05
0
Avdeling
55
55
55
55
55
55
55
24 Volleyball
24 Volleyball
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
01 Aikido
01 Aikido
55
55
55
55
55
55
06
06
55
55
55
55
55
55
03 Basketball
55
55
55
55
55
17 Langrenn
55
55
Saldo
56,25
45,00
2,00
35,00
35,00
-35,00
264,50
60,00
60,00
19,00
174,25
100,00
195,00
49,00
26,00
2,00
150,25
49,00
1,00
4,00
5,00
270,50
12,00
81,50
49,00
60,00
500,00
320,00
35,00
2,00
80,00
51,00
261,00
2,00
50,00
50,00
465,00
80,00
183,00
60,00
80,00
465,00
50,00
50,00
4,00
530,00
80,00
465,00
20,00
85,00
609,00
Utgående saldo
7790
Andre kostnader
01.01.2012D62
2
15.01.2012IF23
2
09.02.2012IF45
4
14.02.2012IF89
2
19.03.2012IF175
4
20.03.2012IF176
2
27.03.2012IF184
3
10.04.2012IF342
4
27.04.2012IF265
2
1
1
2
2
3
3
3
4
4
Ref. Nordea Liv fra sep
Løvenskiold- Vækerø:
Oslo Kommune:
Brønnøysundregistrene:
Vinterdugnad: kjøretillatelse
Opplysningsves. fond:
13/3 Bowling 17 deltakere
2.apr Styremiddag: bot
KSI 24-26.feb Kjøretillatelse
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:12.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
80
70 KSI-Hytta
55
70 KSI-Hytta
70 KSI-Hytta
02 Badminton
37 Dans
16
Akk. saldo
1 137,98
1 182,98
1 184,98
1 219,98
1 254,98
1 219,98
1 484,48
1 544,48
1 604,48
1 623,48
1 797,73
1 897,73
2 092,73
2 141,73
2 167,73
2 169,73
2 319,98
2 368,98
2 369,98
2 373,98
2 378,98
2 649,48
2 661,48
2 742,98
2 791,98
2 851,98
3 351,98
3 671,98
3 706,98
3 708,98
3 788,98
3 839,98
4 100,98
4 102,98
4 152,98
4 202,98
4 667,98
4 747,98
4 930,98
4 990,98
5 070,98
5 535,98
5 585,98
5 635,98
5 639,98
6 169,98
6 249,98
6 714,98
6 734,98
6 819,98
7 428,98
7 428,98
1 668,00
14 055,00
150,00
135,00
150,00
534,00
2 470,00
500,00
150,00
0,00
1 668,00
15 723,00
15 873,00
16 008,00
16 158,00
16 692,00
19 162,00
19 662,00
19 812,00
Side 133
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
07.05.2012IF279
05.06.2012IF388
21.06.2012IF414
17.08.2012IF438
13.09.2012IF575
20.09.2012IF579
22.09.2012D65
27.09.2012IF593
02.10.2012IF852
16.10.2012IF799
27.11.2012IF848
29.11.2012B759
29.11.2012IF780
29.11.2012IF861
10.12.2012B760
11.12.2012IF895
14.12.2012IF819
31.12.2012D66
31.12.2012IF804
L.nr.
7
2
2
2
4
2
2
2
1
4
2
1
2
1
1
2
2
2
5
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
Avdeling
5
Oslo Aikidoklubb: matteavg.
0
Jubileumsleir
01 Aikido
6
IM: Oslo Kommune:
0
112 IM
12 Håndball
6
Oslo Fotballkrets: bot
0
D1 Fotball
09 Fotball
8
Oslo Fotballkrets bot H1
0
H1 Fotball
09 Fotball
9
Twistpose:
0
04 Boksing
9
OSI-dagen frukt/godteri
0
13 Innebandy
9
Ref B456 Refusj.
0
55
9
Kjempesprekken:
0
Kjempesprekke
16
10
IF849 Solli Bowling 25sep
0
02 Badminton
10
Kjøretillatelse 12-14okt ifm
0
70 KSI-Hytta
11
Tur til Stavanger 18-21okt
0
35 Dykking
11
TBF IF861 feil periode
0
55
11
NHF: klage
0
12 Håndball
11
Løvenskiold: kjøretillatelse
0
55
12
Løvenskiold: kjøretillatelse
0
55
12
Norges Cykleforbund: bot
0
19
12
Oslo Fotballkrets bot pga
0
09 Fotball
12
Kassetelling pr 31.12.12
0
02 Badminton
12
Vinterpåfyll på hytta:
0
70 KSI-Hytta
Saldo
300,00
560,00
2 300,00
8 000,00
69,50
93,26
-615,00
150,00
5 235,00
150,00
950,00
-600,00
750,00
600,00
600,00
500,00
10 000,00
40,00
150,00
Utgående saldo
7830
Tap på fordringer
31.12.2012D41
6
12
Tap på fordringer
0
Inngående saldo
32
49 044,76
1 019,00
Utgående saldo
8040
Renteinntekter
31.12.2012B614
2
31.12.2012B627
2
31.12.2012B630
2
31.12.2012B631
2
31.12.2012B632
2
31.12.2012B633
2
31.12.2012B634
4
31.12.2012B634
2
31.12.2012B737
5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Nordea KSI-hytta 6094 56
Nordea Skattetrekk 6094 86
Nordea 6094.05.71114
Nordea 6094.05.71122
Nordea Kapitalkto
Nordea: 6094.05.71149
Nordea OSI-hytta 6094 56
Nordea 6094.56.77948
Nordea driftskonto 6094 05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
55
55
55
55
55
55
55
55
55
13184 Aikikai Foundation
0
Inngående saldo
01 Aikido
-2 744,92
-320,71
-3,68
-6,25
-580,99
-6,13
-1 403,33
-15 637,62
-1 713,17
Warrenwicklund Nordic
0
Inngående saldo
54 Fonds
-44,60
ServeTheWorld: webhotell
T1 aga/forsk.tr. 2012
41678101 OSI
LaPoint Travels: 2640/2645
Totalinkasso: sak avd
Forskuddstrekk T3 2012
AGA T3 2012
Oslo univ.sykeh.: trykktank
Faktura 180472, 12766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inngående saldo
16
55
55
08 Fjell
55
55
55
35 Dykking
29 Kendo
-35 330,23
ServeTheWorld: webhotell
CopyCat
11056 Mamut Norge AS
Fighter Sport: belter
Faktura 170973, 12766
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:12.
0
0
0
0
0
Inngående saldo
16
29 Kendo
55
32
37 Dans
0,00
-35 330,23
-35 330,23
14,98
53,00
1,46
117,41
105,46
152,00
50,00
98,03
4,99
Utgående saldo
8160
Purregebyr. leverandør
05.01.2012B9
3
1
31.01.2012IF158
3
1
14.02.2012B87
3
2
21.02.2012IF87
7
2
22.02.2012IF93
6
2
0,00
-44,60
-44,60
Utgående saldo
8150
Andre finanskostnader
05.01.2012B9
4
1
16.04.2012B268
1
4
07.08.2012IF508
4
8
10.08.2012IF458
1
8
10.08.2012IF464
3
8
17.08.2012B480
2
8
17.08.2012B480
3
8
05.09.2012IF552
4
9
02.10.2012IF912
3
10
0,00
-2 744,92
-3 065,63
-3 069,31
-3 075,56
-3 656,55
-3 662,68
-5 066,01
-20 703,63
-22 416,80
-22 416,80
Utgående saldo
8090
Andre finansinntekter
31.12.2012B628
2
12
0,00
1 019,00
1 019,00
Utgående saldo
8080
Agio gevinst (kto. 2001)
27.08.2012B662
11
8
Akk. saldo
20 112,00
20 672,00
22 972,00
30 972,00
31 041,50
31 134,76
30 519,76
30 669,76
35 904,76
36 054,76
37 004,76
36 404,76
37 154,76
37 754,76
38 354,76
38 854,76
48 854,76
48 894,76
49 044,76
0,00
14,98
67,98
69,44
186,85
292,31
444,31
494,31
592,34
597,33
597,33
122,00
60,00
60,00
50,00
60,00
0,00
122,00
182,00
242,00
292,00
352,00
Side 134
Konto
Kontonavn
Bilagsdato Bilagsnr.
20.03.2012IF120
23.04.2012IF248
22.05.2012B336
06.07.2012IF477
01.08.2012IF473
07.08.2012IF508
10.08.2012B655
10.08.2012IF458
10.08.2012IF464
13.08.2012IF448
13.08.2012IF454
05.09.2012IF552
02.10.2012IF912
06.11.2012IF757
12.11.2012B723
L.nr.
3
3
3
2
3
3
7
2
2
3
4
3
2
3
6
Periode
Beskrivelse
Avg.behandlin Prosjekt
3
Oslo Sportslager: shorts,
0
4
NVBF Region Øst: 5 lag SM
0
5
10370 Norges
0
7
Faktura 1, 10224 Sarsborg
0
8
Norsk O-festival 2012
0
8
41678101 OSI
0
8
10054 Fighter Sport AS
0
8
LaPoint Travels: 2640/2645
0
8
Totalinkasso: sak avd
0
8
Oslo Open: premier
0
8
Faktura 502744, 10370
0
9
Oslo univ.sykeh.: trykktank
0
10
Faktura 180472, 12766
0
11
Fue.no: reperasjonsutstyr
0
11
10010 Akademika AS
0
Avdeling
12 Håndball
24 Volleyball
32
16
16
55
55
08 Fjell
55
29 Kendo
05 Capoeira
35 Dykking
29 Kendo
35 Dykking
55
Saldo
50,00
59,00
55,00
50,00
60,00
62,00
50,00
930,00
2 058,75
50,00
55,00
775,00
62,00
50,00
43,96
Utgående saldo
8180
Agio tap (kto. 2001)
13.08.2012D58
3
27.09.2012IF594
3
27.09.2012IF690
1
8
9
9
13218 Nils Björkegård
Kjempesprekken: matvarer
Korr IF594 feil kto
0
0
0
Kjempesprekke
Kjempesprekke
Inngående saldo
29 Kendo
16
16
4 762,71
8,24
4 414,00
-4 414,00
Utgående saldo
9090
Inntekter fra interne overføringer
18.12.2012D31
1
12
24/5 Nordmarkskarusell
18.12.2012D31
2
12
20/6 Rankingløp
18.12.2012D31
3
12
29/8 Rankingløp
18.12.2012D31
4
12
1/9 Internasj. stud.helg
18.12.2012D31
5
12
22/9 Kjempesprekken 6, 12
0
0
0
0
0
Inngående saldo
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
50 Kart
0
0
0
Inngående saldo
55
16
16
Utgående saldo
Utskrevet av Phi Hong 01.03.2013 19:30:12.
0,00
8,24
4 422,24
8,24
8,24
-3 360,00
-1 125,00
-1 230,00
-1 680,00
-1 620,00
Utgående saldo
9190
Utbetaling andre interne overføringer
25.09.2012D19
2
9
Stand for OSI Vår2012:
17.12.2012B587
9
12
56x30kr KObberhaugen
18.12.2012D31
6
12
Internfakturering kart OSI
Akk. saldo
402,00
461,00
516,00
566,00
626,00
688,00
738,00
1 668,00
3 726,75
3 776,75
3 831,75
4 606,75
4 668,75
4 718,75
4 762,71
0,00
-3 360,00
-4 485,00
-5 715,00
-7 395,00
-9 015,00
-9 015,00
1 500,00
-1 680,00
9 015,00
0,00
1 500,00
-180,00
8 835,00
8 835,00
Side 135
Download
Related flashcards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Children's hospitals

14 cards

Create Flashcards