Rutetabell Salten

advertisement
Ruteopplysning
Buss - Hurtigbåt - Ferje
Døgnet rundt 365 dager i året får
du ruteopplysning på telefon 177
eller på internett
www.177nordland.no
Husk å bytte til
Nordlandskortet
Vil du reise
billigere
med bussen?
Seks billettyper, ett kort.
Du velger selv!
Symbol- og kodeforklaring
Legend
ÿ
Buss / Bus
Symbolet indikerer bussrute.
This symbol indicates transport by bus.
þ Tog / Train
Symbolet indikerer togrute.
This symbol indicates transport by train.
„ Båt / Boat
Symbolet indikerer passasjererbåtrute.
This symbol indicates transport by boat.
† Ferje / Ferry
Nyhet!
Symbolet indikerer bilferjerute.
This symbol indicates transport by ferry.
SKD Skoledager
Symbolet indikerer avgangen kun kjøres på skoledager.
This symbol indicates the departure operates only on
the local school days.
VGS Videregående skoledager
Symbolet indikerer avgangen kun kjøres på videregående
skolers dager.
This symbol indicates the departure operates only on
the local high school days.
Kursiverte avganger
Med Nordlandskortet slipper du å betale full pris på bussen.
Fyll opp kortet med den billettypen som passer for deg.
Gode rabatter til deg som tar bussen en gang i blant
- billigst for deg som reiser ofte. Velkommen ombord!
Nyhet! UngVoksen gir 40% rabatt for deg
som er 16 t.o.m. 23 år.
nordlandskortet.no
Brett ut for å se tabellforklaringen
Fold out this page to see the explanations
En kursivert avgang indikerer at avgangen kjøres av en
annen buss/tog/båt.
Departure times listed in italic indicates a connecting
bus/train/boat.
DX67 og øvrige dagkoder
2YHUKYHUDYJDQJ¾QQHVHQGDJNRGHGHUGDJHQHSUHVHQteres som nummer der 1 er mandag og 7 er søndag.
“DX” betyr “Daglig untatt..”.
Above each column a number indicates the days of the
week. 1 is Monday and 7 is Sunday.
“DX” means “Daily except..”
Eksempel: DX67 = Mandag-fredag
Examples: DX67 = Monday-Friday
135 = Mandag, onsdag, fredag
135 = Monday, Wednesday, Friday
67
= Lørdag-søndag
67
= Saturday-Sunday
DX7 = Daglig untatt søndag
DX7 = Daily except Sunday
ÿ 18-583 Hellandsberg-Drag-Drag vegkryss
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
5
5
9
DX67
D
D
DX67
D
SKD
Hellandsberg................ 0710
Drag kai .......................... 0725
Drag sk. ........................... |
Drag v.kr. ...................... 0745
0800
|
0825
...
...
...
0930b 1040b
|
|
0940b 1050b
1425
1440
...
...
...
...
1835 1855
|
|
1845b 1905b
D
D
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
SKD
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
SKD
0
4
4
9
Drag v.kr. ...................... 0745
Drag sk. ........................... |
Drag kai .......................... |
Hellandsberg................ 0800
0945b 1050b . . .
|
|
1215
0955b 1100c |
...
...
1230
...
1410
|
1425
1620
|
|
1640
b.
c.
Til/fra ÿ 22-720. Kjører mellom Drag vegkryss og Drag fergekai.
Hvis passasjerer til Kjøpsvik, kontakt fergen Î 97 05 66 73 eller 99 48 57 44.
Venter inntil kl. 1110 og kl. 1910.
Merknad
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
42
D
SKD
Ruteavvik: Se side 5-6
D
D
1845b
|
1850b
...
1905b
|
1910c
...
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
43
ÿ 18-573 Kornes-Nordkil-Ulvsvåg
ÿ 18-576 Presteid-Tranøy
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
DX67
SKD
SKD
5
Merknad
SKD
0
11
13
18
17
Buss fra Bodø ...................
Buss fra Oppeid ................1430
0 Ulvsvåg.......................... 1430
8 Nordkil v.kr. ..................... 1500
16 Storjord ........................... . . .
23 Korsnes ......................... . . .
1600
1600
1615
...
...
...
1615
1625
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 35
1
2345
DX67
SKD
SKD
SKD
0720
0730
0745
0755
...
...
0735
0745
0755
...
...
...
0845
0855
0755
0755
Merknad
0 Korsnes ......................... 0640b
Storjord ........................... 0650
Nordkil v.kr. ..................... Sørkil............................... 25 Ulvsvåg.......................... 0710
ÿ til Bodø ....................0710
ÿ til Oppeid .................
b.
c.
SKD
DX67
DX67
SKD
SKD
1105b 1400
|
|
|
1130 1435
1530
|
1605
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
0
10
5
12
17
Tranøy kai ..................... 0740
Hamlot............................ |
Helland v.kr. .................... Vassbotn ......................... Presteid......................... 0830
1435
|
|
|
1500
1605
|
|
|
1630
b.
Turen kjøres fra Oppeid.
ÿ 18-578 Presteid-Buvåg
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
SKD
Korsnes/Kalvik ............. 0735
Bognes ............................ Storjord sk. ................... 0825
Merknad
SKD
DX67
SKD
SKD
0 Presteid......................... 0740
14 Buvåg ............................ 0800
1355
1420
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
Merknad
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
SKD
SKD
0 Buvåg ............................ 0800
14 Presteid......................... 0830
1420
1445
Storjord sk. ................... 1400
Bognes ............................ Korsnes/Kalvik ............. 1450
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
40
Merknad
13
Kjøres på bestilling. Î 96 22 35 00.
Kjøres til 31/12 2010.
Skolerute
0
5
9
Presteid......................... 0720
Vassbotn ......................... |
Helland v.kr. .................... |
Hamlot............................ |
Tranøy kai ..................... 0740
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
ÿ 18-574 Korsnes/Kalvik-Storjord
0
5
9
SKD
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
41
ÿ 18-572 Skutvik-Ulvsvåg
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
4
6
9
15
20
22
37
DX67
D
0840
|
0920
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
D
...
...
...
...
...
0900
0920
0930
...
0740
0840
0755
0820
...
...
...
...
1025
|
1050
1110
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
Ulvsvåg.......................... 0640
Presteid........................... 0655
Oppeid ............................ Hamsund ........................ Haukås ............................ Røsvik (Hamarøy)............ Skutvik f.kai ................. 0725
„ til Bodø ..................0730
a.
b.
c.
d.
e.
Båt til Svolvær 1945.
Buss fortsetter til Nordkil.
Kjører om Buvåg.
Kjører om Buvåg onsdag.
Venter på ferge fra Svolvær inntil 10 min.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
D
DX57
1200
|
1225
...
...
...
...
...
...
1410
1430b
1435
1445
1520
...
1605
|
1645
...
1755e 1945
|
|
1820
2010
1840 2030
1845
1900
1900 Sortland
13
D
DX67
DX67
7
DX7
D
SKD
SKD
1705
1720
1750
1900
1920
1940a
SKD
0930
0955
1020
D
1140
|
1210
...
...
1110
1110
0
15
17
22
28
31
37
38
13
SKD
Skutvik f.kai ................. 0750
Næss ............................... Røsvik (Hamarøy)............ Haukås ............................ Hamsund ........................ Oppeid ............................ Presteid........................... 0825
Ulvsvåg.......................... . . .
ÿ til Fauske/Bodø ........
ÿ til Narvik ..................
ÿ til Sortland/Harstad .
Merknad
D
SKD
...
...
1105d
1140
1110
1125
1130
1155
Ruteavvik: Se side 5-6
...
1400
1410
1435
...
1610
1530c 1625
1540
1605 1655
1700
5
7
2030
|
2055
2115
2230
|
2300
2320
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
39
ÿ 18-560 Engeløya-Bogøy-Skjelvareid
ÿ 18-562 Innhavet-Tømmerneset
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
SKD
Lillesæter...................... 0740
Hakvåg............................ |
Røtnes............................. |
Bø ................................... 0755
Laskestad ........................ 0815
Ålstad v.kr. ...................... Laskestad ........................ |
Bogøy.............................. 0825
Skjelvareid ...................... Leinesfjord ................... 0855
...
0725
0740
|
|
0750
0815
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1405
1415
1440
1430
|
|
1455
...
...
...
...
1800
|
|
1805
1820
1830
|
1840
1850
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX67
1
SKD
SKD
SKD
SKD
...
...
...
...
1405
|
|
1430c
1440
1455
1510
1540
|
|
1545
...
...
...
1510
|
|
1520
...
1615
1630
1640
1705
...
...
Merknad
0
5
10
6
15
22
22
24
32
Merknad
0
11
19
21
28
37
33
38
43
SKD
Leinesfjord ................... 0900
Skjelvareid ...................... Bogøy.............................. Ålstad v.kr. ...................... Laskestad ........................ Bø ................................... 0940
Røtnes............................. . . .
Hakvåg............................ . . .
Lillesæter...................... . . .
7
Merknad
13
DX67
SKD
SKD
SKD
0 Innhavet ....................... 0740
10 Tømmernes................... 0800
1105
1125
1400
1415
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
Merknad
SKD
SKD
0 Tømmernes................... 0800
10 Innhavet ....................... 0825
1415
1430
5
...
2100d
2110
|
|
2145
ÿ 18-563 Innhavet-Finnøy
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
5
*
DX67
SKD
0 Innhavet ....................... 0705
21 Øverås ............................. 26 Finnøy ........................... 0745
1105
1140
1145
1215
1400
1435
1440
5
5
DX67
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
d. Korr. med ÿ fra Tømmerneset.
13
SKD
Merknad
SKD
0 Finnøy ........................... 0745
5 Øverås ............................. 0750
26 Innhavet ....................... 0825
*
*
0920
0950
SKD
SKD
SKD
1210
1255
1440
1530
Turen kjøres kun ved skolefri/skoleferier og kjøres kun på bestilling. Î 96 22 35 00.
ÿ 18-561 Tømmernes-Innhavet-Oppeid
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
11
26
43
SKD
Innhavet ....................... 0720
Drag v.kr. ......................... 0730b
Ulvsvåg ........................... 0755
Oppeid........................... 0820
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
SKD
5
SKD
0
17
32
43
53
Oppeid........................... 1540
Ulvsvåg ........................... 1600
Drag v.kr. ......................... 1620b
Innhavet ......................... 1635
Tømmernes................... . . .
...
...
...
1635
1650
b.
Korr. med ÿ til/fra Hellandsberg/Drag.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
36
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
37
ÿ 18-556 Nordfold-Skjelvareid-Tømmerneset
ÿ 18-557 Nordskot-Leinesfjord-Nordskot
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 135
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
7
14
25
25
27
36
51
65
SKD
Nordfold........................ 0645
Botn ................................ 0655
Leinesfjord ...................... 0705
Skjelvareid ...................... 0715
ÿ fra Bogøy ................
Skjelvareid ...................... 0715
Holmvåg ......................... Dyping v.kr. ..................... 0725
Straumfjord..................... 0745
Tømmerneset ............... 0800
ÿ til Fauske/Bodø ........0800
ÿ til Narvik ..................1020
ÿ til Oppeid .................
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 24
Merknad
135
5
*
*
0645
0655
0705
0715
...
...
1300c
-
0715
0725
0745 1330
0800b . . .
0800
1020
135
SKD
SKD
40
51
58
65
Tømmerneset ............... . . .
Straumfjord..................... 0800
Dyping v.kr. ..................... 0820
Holmvåg ......................... Skjelvareid ...................... 0840
ÿ til Bogøy ..................0900
Skjelvareid ...................... 0840
Leinesfjord ...................... 0855
Botn ................................ . . .
Nordfold........................ . . .
0800
0810
0825
0840
0900
0840
0855
...
...
*
b.
c.
d.
e.
Kjøres ved skolefri og skoleferier.
Turen kjøres til Innhavet ved behov.
På forhåndsbestilling Î 75 77 72 36.
Turen kjøres til Tømmerneset kun fredag.
Dag 5 ÿ til Lillesæter.
0
14
29
38
40
135
*
Skd
1
SKD
SKD
...
...
1440
1455
...
...
1615
1630
1455
1515
1525
1540d
1630
1640
1655
...
5
DX67
Merknad
2015
2030
2045
2100
0900
0915
0925
0935
1740
1750
1810
2100
2110
2120
2130
Nordskot kai ................. 0815
Lund................................ 0825
Sund ............................... Saursfjord ....................... 0845
Leinesfjord ................... 0855
1515
1550
...
...
...
1710
1715b
1850
1900
1915
1930
1935
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
1
2015
2015
Merknad
SKD
SKD
0
3
10
13
20
Leinesfjord ................... 0740c 1440
Saursfjord ....................... Sund ............................... 0755 1500
Lund................................ Nordskot kai ................. 0810c 1515
1615
1645
b.
c.
Videre til Botn med forbindelse til Helnessund.
Korr. med „ til Bodø.
Ruteavvik: Se side 5-6
SKD
ÿ 18-558 Holkestad-Bogøy-Leinesfjord
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
DX67
SKD
SKD
Holkestad ..................... 0730
Kvalnes v.kr. .................... 0735
Liland v.kr........................ 0745
Skånland ......................... Bogøy.............................. 0800
Laskestad sk. ................... 0810
30 Skjelvareid ...................... . . .
41 Leinesfjord ................... . . .
0800
0805
0815
0830
|
0840
0855
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 5
0
5
14
18
22
b.
34
7
0
7
10
17
20
1234
DX67
SKD
SKD
SKD
SKD
Leinesfjord ................... . . .
Skjelvareid ...................... . .
Laskestad sk. ................... 1215
Bogøy.............................. 1225
Skånland ......................... Liland v.kr........................ Kvalnes v.kr. .................... Holkestad ..................... 1305
...
...
1405
1415
1445
1440
1455
|
1505
1530
1545
1615
1630
|
1640
|
1715
Merknad
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
SKD
1805
1820
1835
1850
DX6
1650
1720
1740
DX67
SKD
1750
1800
1815
1825
1840
1850
1900
1915
1930
1935
SKD
0820
0830
0845
0900
7
1
Turen kjøres til Liland.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
35
ÿ 18-552 Nordfold/Leinesfjord-Helnessund
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
145
Nordfold........................ . . .
Leinesfjord ...................... . . .
Botn ................................ . . .
Åsjord ............................. 0740
Brennvik.......................... Hustoft ............................ Leines ............................. Helnessund................... 0810
Båt til Bodø ......................
Båt til Svolvær ..................
0800
|
0810
0825
0845
0850
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
7
13
20
24
26
Merknad
145
*
SKD
...
0800
0810
...
...
...
...
...
DX67
DX67
SKD
SKD
...
...
...
...
...
...
1350
1355
...
1440
1450
1530
5
1
7
5
1715
|
1725
1750
1805
1810
1810
|
1820
|
1840
1850
SKD
1545
|
|
1620
1630
...
1615
1625
|
1700
1900
SKD
SKD
0
2
5
6
14
19
26
26
Helnessund................... 0810
Leines ............................. 0815
Levik ............................... |
Hustoft ............................ Brennvik.......................... Botn ................................ 0840
Leinesfjord ...................... 0855
Nordfold........................ . . .
1355
|
1420
1430
...
*
b.
c.
Kjøres ved skolefri.
Kjøres fra Saursfjord kl. 1710.
Kjøres til Saursfjord.
5
14
7
5
1630
|
1710
1830
|
1855
1905
1815
|
|
1855
1910
|
1935
1945
ÿ 18-555 Alvenes-Nordfold-Leinesfjord-Alvenes
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 145
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
Alvenes.......................... 0740
Lakså............................... 0745
Nordfold.......................... 0800
ÿ til Tømmerneset .......
ÿ til Helnessund ..........0800
Storosen .......................... . . .
Botn ................................ . . .
Marhaug ......................... . . .
Leinesfjord ................... . . .
...
0745
0800
...
...
0805
...
...
1350
...
...
...
...
0815
|
0830
1400
1415
1655
1715
1805
1715
...
...
...
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
1
5
SKD
SKD
SKD
1440
1455
1500
1500
1510
1520
...
...
1625
|
-
Merknad
ÿ 18-554 Nordfold-Laukvik-Nordfold
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
3
12
15
20
1
14
5
...
1630
...
...
1900
1930
...
1945
2015
DX67
7
SKD
SKD
Nordfold........................ 1350
Storosen .......................... Segelstein ....................... Stamsvik ......................... Laukvik.......................... 1420
1450
1500
1520
23
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 145
Merknad
0
5
8
17
20
DX67
SKD
Laukvik.......................... 0730
Stamsvik ......................... 0740
Segelstein ....................... 0745
Storosen .......................... Nordfold........................ 0800
ÿ til Helnessund ..........0800
ÿ til Tømmerneset .......
SKD
SKD
0730
0740
0745
0800
1520
1545
1750
1635
1650
1715
1715
1805
0
2
8
11
15
17
22
Merknad
0
7
9
11
Leinesfjord ................... . . .
Botn ................................ . . .
Marhaug ......................... 0810
Storosen .......................... ÿ til Laukvik ................
14 Nordfold.......................... 0825
20 Lakså............................... . . .
22 Alvenes.......................... . . .
b.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
32
Ruteavvik: Se side 5-6
SKD
23
...
...
...
...
1350
1405
...
1640
...
7
...
...
...
...
14
...
...
...
1850b
1900
1710b 1900
1730 1920
5
...
...
...
1935b
1940
1940
2000
Korr. med ÿ fra Helnessund.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
33
ÿ 18-498 Fauske-Hauan-Solvik-Leivset
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 35
Merknad
0
3
4
10
10
SKD
Fauske rb.st. ................. 1100b 1100
Hauan ............................. |
|
Finneid ............................ 1110 1115
Solvik .............................. |
Leivset ........................... 1135 1125
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
0
SKD
Leivset ........................... 0805c
Solvik .............................. |
6 Finneid ............................ 0815
7 Hauan ............................. |
10 Fauske rb.st. ................. 0825
*
b.
c.
25
*
DX67
SKD
...
...
...
0820
0825
5
SKD
SKD
25
*
DX67
DX67
SKD
SKD
1130
1140
...
...
...
1325b 1415
|
|
1335 1420
|
1400 1430
1420
1440
...
...
...
1435
|
1445
|
1455
25
35
1
DX67
*
SKD
25
*
SKD
1125c 1135c 1430c 1400
|
|
|
|
1135
1440 1410
|
|
|
|
1140 1200 1445 1420
Kjøres ved skolefri og skoleferie. Kjøres av Sentrumsbussen.
Kjører om Solvik.
Kjører om Tuva.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
30
1
Ruteavvik: Se side 5-6
SKD
1455c
|
1505
|
1515
ÿ 18-541 Ytre Styrkesnes-LeirfjordElvkroken-Kobbvatnet
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
SKD
0
6
18
22
19
25
28
DX67
SKD
35
*
DX67
7
SKD
Ytre Styrkesnes ............ 0740b
Indre Styrkesnes.............. 0750
Bonåsjøen ....................... Bonå ............................... |
Leirfjord sk. ..................... 0815
Engan.............................. . . .
Elvkroken ........................ . . .
ÿ til Bodø/Fauske ........
31 Sørfjordmo...................... . . .
37 Kobbvatnet .................. . . .
...
...
...
...
0815
0835
0850
...
...
0755
0805
0820
|
0835
0850
...
...
...
...
...
...
1405
1420
1445
1925b
1935
2000
|
2020
2020
...
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
1
DX67
3
5
Merknad
SKD
SKD
SKD
11
9
12
18
22
19
31
37
Kobbvatnet .................. 0740
Sørfjordmo...................... 0755
Elvkroken ........................ 0805
Engan.............................. 0810
Leirfjord sk. ..................... 0820
Bonå ............................... . . .
Bonåsjøen ....................... . . .
Indre Styrkesnes.............. . . .
Ytre Styrkesnes ............ . . .
...
...
1330
1350
...
...
...
...
...
...
...
...
1405
|
1435
1445
*
b.
c.
Kjører ved skolefri og skoleferier.
Passasjerer hentes på anmodning Î 75 69 58 03.
ÿ fra Fauske/Bodø.
...
...
...
...
1740c 1935c
|
|
1800 1955
1820 2015
1850 2025
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
31
ÿ 18-494 Fauske-Megården-Elvkroken
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 D
Merknad
0
1
8
8
12
14
23
28
30
36
42
48
61
SKD
Fauske rb.st. ................. 0830
Fauske jb.st. .................... 0850
Holtan ............................. |
Røsvik v.kr. ...................... Rødås .............................. |
Straumen sentrum .......... |
Megården ....................... 0910
Nordfjord ........................ |
Lakshol ........................... |
Kvarv............................... Espenes ........................... |
Sommarset ..................... Elvkroken ...................... 0940
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
*
b.
c.
d.
134
*
6
SKD
1230
|
|
1250
1255
|
|
|
1330b
1230
|
xc
|
xc
1255
...
...
...
...
...
...
...
1415
|
|
|
1440
1450
|
|
1510
...
...
...
1430
|
xc
|
xc
1455
...
...
...
...
...
...
...
2
2
DX67
*
SKD
D
DX6
1825
1840
|
|
1855
1905
|
|
|
1935
1500
|
|
1520
...
...
...
...
...
...
...
1600
|
|
1620
1630
|
1700
...
...
...
1625
1650
|
|
|
1710
|
|
|
1740
5
DX7
D
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
Elvkroken ...................... . . .
Sommarset ..................... . . .
Espenes ........................... . . .
Kvarv............................... . . .
Lakshol ........................... . . .
Nordfjord ........................ . . .
Megården ....................... . . .
Djupvik............................ . . .
Straumen sentrum .......... 0620
Rødås .............................. |
Røsvik v.kr. ...................... Holtan ............................. |
Fauske jb.st. .................... |
þ til Trondheim ..........
Fauske jb.st. .................... |
Fauske ........................... 0640
ÿ til Bodø ....................
ÿ til Saltdal .................0640
...
...
...
0645
|
0715
|
0725
0730
|
|
...
...
...
0730
|
|
0745
|
0800
|
|
|
...
...
...
...
...
...
...
0745
0800
0805
|
0810
|
...
...
...
...
...
...
...
0850
0900
|
|
...
...
...
...
0900
0905
0920
...
...
...
...
...
...
0850
|
0905
|
|
0920
|
0930
|
|
0945
|
0750
|
0825
0845
|
0825
0845
|
0920
0955
...
...
0945
0955
0955
1120d
*
134
D
*
1055
|
|
|
1125
|
1135
|
|
1155
1255
1205
1205
...
...
...
...
...
...
...
1250
1255
|
|
|
1325
1330
2020
|
|
|
2050
|
|
|
2110
2148
2120
2120
Turen kjøres ved skolefri.
Buss til Styrkenes.
Kjører Fauske-Djupvik-Straumen-Rødås til Fauske.
DX67
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
28
DX67
SKD
Merknad
0
13
19
25
25
30
38
50
48
50
53
53
61
1
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
29
ÿ 18-496 Fauske-Valnesfjord-Fauske
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
DX67
5
5
5
1234
DX67
DX67
*
SKD
SKD
SKD
SKD
...
1430
1315c |
1335
...
...
1440
...
...
...
1450
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1440
|
|
1500
...
1600
|
1625
|
-b
|
1645
5
5
DX67
DX67
*
*
SKD
SKD
...
...
...
...
...
1440
1455
...
1645
|
|
1705
|
1730
SKD
Fauske rb.st. ................. 0600
Erikstad oppv.sent. .......... |
Røvika ............................. Nes.................................. |
Valnesfjord sk.................. Straumsnes ..................... 0620
Furnes ............................. |
Nordvik ........................... -b
Kosmo ............................. |
Jordbru ........................... Bringsli ........................... Valnesfjord H.s.s. ......... 0645
...
...
0830
0850
...
...
...
...
...
...
...
...
0900
1115c |
|
|
1140
...
0920
...
|
...
-b
...
|
...
...
...
0945
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
...
...
...
...
0750c
|
0825
...
0810d
|
|
0850
...
...
...
...
...
0830
0840
...
...
...
...
0945
|
|
1005
1030
1400
|
|
1420
|
1445
0
1
16
18
20
26
34
Merknad
SKD
0
8
14
15
16
18
28
28
34
Valnesfjord H.s.s. ......... 0645
Kosmo ............................. Nordvik ........................... |
Furnes ............................. |
Straumsnes ..................... 0715
Valnesfjord sk.................. Nes.................................. Røvika ............................. Fauske rb.st. ................. 0745
*
b.
c.
d.
Kjører ved skolefri og skoleferier.
Kjører om Bringsli/Jordbru.
Kjører om Lund.
Kjører om Jordbru/Bringsli.
SKD
*
SKD
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
26
1300
|
1320
|
-b
|
1345
Ruteavvik: Se side 5-6
DX67
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
27
ÿ 18-493 Fauske-Røsvik
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
DX67
SKD
0
4
6
8
11
DX67
SKD
5
SKD
1345
2
SKD
SKD
134
6
*
SKD
Fauske rb.st. ................. 0620
Tortenli ........................... |
Tverrå .............................. |
Røsvik v.kr. ...................... Kvitblikk .......................... 0630
Straumen sentrum .......... |
15 Djupvik............................ 25 Kines ............................... Straumen sentrum .......... |
30 Røsvik ............................ 0655
0740
|
|
|
0800
|
0825
0825
|
|
0840
...
...
...
...
...
1130b 1300
1145
|
|
1155
...
|
...
1320
...
...
|
...
1340
1300
|
|
|
|
1320
1325
|
1345
1230
|
-c
1250
|
1255
...
1430
|
-c
1450
|
1455
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
1345
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
...
...
...
...
...
1420
|
|
1430
1405
1425
1430
1430
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1440g
|
|
1510
1515
1600
1600
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
Røsvik ............................ 0710
Kines ............................... Djupvik............................ 0730
Straumen skole ............... |
Straumen sentrum .......... |
Kvitblikk .......................... Røsvik v.kr. ...................... |
Tverrå .............................. Tortenli ........................... Fauske rb.st. ................. 0750
ÿ til Bodø ....................
ÿ til Saltdal .................
ÿ til Sulitjelma ............
...
...
...
...
...
0800
|
0805
0820
0845
...
...
0800
0815
0815
...
...
...
...
...
Merknad
0
5
15
21
21
19
22
24
26
30
*
b.
c.
d.
e.
g.
h.
i.
0830
0850
|
0900c
|
|
|
0920
0955
1120
1234
SKD
1345
2
*
*
1420
1435
|
1445d
...
...
...
...
...
1420e 1500
1435
|
|
1445d ...
|
...
1520
...
...
|
...
1540
DX67
DX67
*
1500
|
|
|
|
1515
1525
|
1545
DX67
SKD
1600
|
|
1625
|
1650
7
SKD
1600
1620
|
|
|
|
1645
1810
1700
1720
|
|
|
|
1745
1810
1825i
1825i
1915h
1935
|
|
|
|
2000
2010
2135
Kjøres ved skolefri og skoleferier.
Turen kjører Erikstad-Tverrå-Kvitblikk-Fauske.
Turen fortsetter til Fauske gjennom Rødås/Grønås.
Turen kjøres til Fauske.
Turen starter kl. 1415 fra Erikstad skole-Fauske sentralskole-Tverrå-Kvitblikk-Fauske.
Turen kjører Straumen skole-Hammerfall-Fauske.
Bestillingstur, Î 412 57 617 før kl. 1700.
Bare dag 1, 3 og 5.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
24
0830
0850
|
|
|
0920
0955
1120
1005i
2
5
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
25
%RJQHV
8OYVYnJ
2SSHLG
'UDJ
/LOOHV WHU
/DVNHVWDG
+RONHVWDG
,QQKDYHW
%RJHQ
7¡PPHUQHV
6NMHOYDUHLG
1RUGVNRW
$OYHQHV
/HLQHVIMRUG
1RUGIROG
+HOQHVVXQG
0¡UVYLNERWQ
/DXNYLN
/HLUIMRUG
<WUH
6W\UNHVQHV
.MHUULQJ¡\
(OYNURNHQ
5¡VYLN
)HVWYnJ
+HOVHVSRUWVVHQWHUHW
0HJnUGHQ
'MXSYLN
6RO¡\YDWQHW
/¡GLQJ
%RG¡
6WUDXPHQ
6WUDXPVQHV
6DOWVWUDXPHQ
(YHQVHW
6HLQHV
6NMHUVWDG
/HLYVHW
)DXVNH
%UHLYLN
*M OHQ
0LVY U
6XOLWMHOPD
5RJQDQ
9HVWHUOL
1HV
6WRUMRUG
0ROGMRUG
‘YUH7ROOnGDO
1RUGODQG)\ONHVNRPPXQH
.DUWJUXQQODJ6WDWHQV.DUWYHUN1
7LOODWHOVH1(
6DOWGDO
7XULVWVHQWHU
NP
3URGXVHUWDY
$66DOWHQ.DUWGDWD
5¡NODQG
/HLUnPR
-XQNHUGDO
6NHOOHIWHn
ÿ 18-481 Bodø-Fauske-Sulitjelma
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
SKD
0
63
63
66
72
76
DX67
*
DX67
Bodø Sentrumsterm. .. . . .
Fauske jb.st. .................... . . .
Fauske rb.st. .................... 0610
Finneid v.kr ..................... 0615
Moen .............................. Solvik .............................. Bursimark ....................... |
100 Furulund ......................... 102 Sandnes .......................... 104 Fagerli ........................... 0655
...
...
0815
0820
|
0855
...
...
...
...
...
...
0830
0845
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
...
...
...
...
...
0800
0805
0820
0825
|
0840
0845
...
...
...
...
...
...
...
...
Merknad
0
2
4
8
22
28
32
38
41
39
SKD
Fagerli ........................... 0650
Sandnes .......................... Furulund ......................... Bursimark ....................... 0705
Ågifjellet ......................... Solvik .............................. 0720
Moen .............................. Finneid v.kr ..................... 0730
Fauske rb.st. .................... 0740
Fauske jb.st. .................... |
þ til Trondheim ..........
ÿ til Saltdal .................
ÿ til Narvik/Sortland ...
41 Fauske rb.st. .................... 0845
104 Bodø Sentrumsterm. .. 0945c
6
135
SKD
0845 . . .
0945c . . .
DX67
DX67
SKD
SKD
DX67
6
*
DX67
DX67
SKD
SKD
135
7
1445
|
1600
1605
1630
1650
1715
1830
1825
1835
1900
1915
1715
1830
1825
1835
1900
1915
DX67
135
7
1915d
|
1945
1955
2000
2005
2148
1915d
|
1945
1955
2000
2005
2148
2135
...
...
0915
0920
|
0955
...
0955
1005
1010
1050
...
...
...
...
...
...
...
...
1355
1400
...
...
...
...
...
...
...
...
1435
1440
1300
|
1500
1505
1535
1555
1300
|
1425
1430
1500
1515
...
...
1435
1440
1450
1455
...
...
...
...
DX67
4
6
135
DX67
DX67
6
SKD
SKD
1400
1415
...
...
...
...
...
...
1440
1455
1530
|
1515d
|
1545
1555
1600
|
1600d
|
1630
1640
1645
|
...
...
1600
1630
...
...
1700
1800
1810 2130
1910c 2230
*
0900
0915
0930
0935
0945
0950
0955
SKD
0900
0915
0930
0935
0945
0950
0955
1000
1015
1030
1045
1050
|
1150
1205
1235
1240
1245
1255
0955 0955 1215 1330
1055c 1055c 1315c 1430c
*
2010
2110
* Kjøres ved skolefri og skoleferier.
c. Til flyplassen ved behov.
d. Kjører Rv. 830 mellom Fagerli og Glastunes.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
20
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
21
ÿ 18-472 Fauske-Rognan-Vassbotnfjell-Evenesdal-Junkerdal
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
4
35
12
SKD
SKD
*
*
*
Fauske rb.st. ................. 0640
Setså ............................... 0655
Rognan sentrum ............. 0715
Røkland........................... . . .
Evenesdal ........................ . . .
Russåga .......................... . . .
Kjemåga.......................... . . .
Junkerdal/Lønsdal....... . . .
...
0800
0825
0850
|
0910
...
...
...
...
0815
0835
0855
...
...
...
...
...
0815
0835
|
0910
...
...
...
0845
0910
|
0925
...
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
SKD
0 Junkerdal/Lønsdal....... . . .
...
18 Kjemåga.......................... 0640c . . .
32 Russåga .......................... 0645 . . .
Evenesdal ........................ |
...
39 Røkland........................... 0655 . . .
45 Brenne ............................ 0745
54 Rognan sentrum ............. 0725 0805
69 Setså ............................... 0740 . . .
85 Fauske rb.st. ................. 0800 . . .
0755
0810
0830
|
0850
0915
...
...
...
...
...
0810
0850
0915
...
...
67
Merknad
0
19
31
46
62
55
67
80
Merknad
*
b.
c.
d.
e.
f.
SKD
DX67
SKD
...
...
1245
1310
...
...
...
...
12
3
4
5
DX67
DX67
DX67
*
*
*
*
SKD
SKD
SKD
SKD
...
...
1300
1325
|
1340
...
...
1230
1240
1300
1325
|
1340
1400
...
...
...
1300
1325
-b
1340
...
...
...
...
1300
1325
|
1340
1400
...
...
...
1400
1445
|
1500
1515
1530
...
...
...
1445
1515
...
...
...
...
1455
1525
1600c
...
1600
1615
1630
1700
|
1710
...
...
6
DX67
DX67
SKD
SKD
12
3
4
5
*
*
*
*
...
...
0930
|
0940
0945
1010
...
...
...
...
0930
|
0940
0945
1010
...
...
...
0910
0930
|
0940
0945
1010
1025
1040
...
...
0930
-d
0940
0945
1010
...
...
...
0910
0930
|
0940
0945
1010
...
...
...
...
0930
|
0940
0945
1010
...
...
...
...
...
...
1310
1335
...
...
DX7
DX7
D
DX67
7
DX67
DX67
DX67
12
4
35
*
*
*
...
...
...
...
...
...
1415
1435
...
...
...
1340
|
1350
1420
...
...
...
...
1340
1410e
1425
1455
...
...
...
1400
1420
|
1430
1500
...
...
DX6
DX6
DX67
DX67
SKD
SKD
...
...
...
...
1445
1510
1525
1545
...
...
1600f
|
1610
1635
...
...
Kjøres ved skolefri og ferier.
Turen kjøres om Russåga. Evenesdal kl. 1410.
Turen kjøres til/fra Langånes.
Turen kjøres om Russåga. Evenesdal kl. 0900.
Turen kjøres om Russåga.
Turen starter på Bleiknes.
ÿ 18-491 Bodø-Fauske
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 D
DX67
DX67
Merknad
0
8
19
44
45
SKD
Bodø Sentrumsterm. .. 0715
Mørkved.......................... 0728
Løding............................. 0745
Valnesfjord Trafikknutep. 0805
Strømsnes ....................... |
Røvika Fv. 530 ................. |
63 Fauske rb.st. .................... 0815
64 Fauske jb.st. ................. 0820
1000
1013
1025
1050
|
|
1100
...
...
...
...
...
1050a
1100
1110
...
1100
1113
1125
1150
|
|
1200
...
1300
1312
1325
1350
|
|
1400
...
1445
1458
1515
1535
|
|
1545
...
1515
1528
1545
1605
|
|
1615
1620
...
...
...
...
1605a
1615
1625
...
1530b
1543
1600
1620
1620
1630
1640
1645
1615
1628
1640
1705
|
|
1715
1725
...
...
...
...
1705a
1715
1725
...
1715
1727
1740
1805
|
|
1815
1820
2015c
2027
2045d
2115
|
|
2125
...
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX7
DX7
D
DX67
67
DX67
67
DX67
7
7
D
0835
0845
|
|
0855
0920
0945f
0945
0955
|
|
1005
1030
1055f
1210
1215
|
|
1225
1250
1315f
...
1330
|
|
1340
1405
1430f
...
1340
|
|
1350
1415d
1440f
...
1515
|
|
1525
1550
1615f
...
1700
|
|
1710
1735
1800f
...
1810
|
|
1820
1845
1910f
2000
2010
|
|
2020
2045
2110
2115
2125
2135e
...
...
...
2125
2130
|
|
2140
2205
2230
Merknad
0
Fauske jb.st. ................. . . .
Fauske rb.st. .................... . . .
Røvika Fv. 530 ................. 0625
18 Strømsnes ....................... 0635e
Valnesfjord Trafikknutep. . . .
44 Løding............................. . . .
63 Bodø Sentrumsterm. .. . . .
SKD
...
0630
|
|
0640
0705
0730f
...
...
0830
0850e
...
...
...
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
18
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
a. Korr. med ÿ fra
Bodø.
b. Avgang Flyplassen kl.
1515.
c. Avgang Flyplassen kl.
2000, om Sentrumsterminalen.
d. Bussen kjører om
Høgåsen.
e. Korr. med ÿ til
Bodø.
f. Bussen fortsetter til
Flyplassen ved behov.
Ruteavvik: Se side 5-6
19
ÿ 18-461 Bodø-Kvikstad-Misvær-Beiarn
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
SKD
0
19
34
57
DX67
DX67
DX67
6
7
1415
1445
1500
1535
1535
1600
|
|
1610
|
1635
1715
1745
1805
1835
1920
1835
1900
|
|
1910
|
1935
1645
-
1945
-
SKD
Bodø Sentrumsterm. .. 0630b
Løding............................. 0650
Saltstraumen .................. 0715
Sandkollen ...................... 0755
ÿ til Breivik..................0755
57 Sandkollen ...................... 0755
72 Misvær ............................ 0820c
75 Karbøl bru ....................... . . .
79 Vestvatnet....................... . . .
81 Vesterli bru...................... . . .
83 Kosmoli ........................... . . .
99 Storjord (Beiarn) ............. . . .
ÿ til Leiråmo................
ÿ til Øvre Tollådal .......
109 Moldjord ......................... . . .
114 Tvervik .......................... . . .
...
...
...
...
1515b
1545
1620
1645
...
1400
|
1440
...
1645
1700
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1715
1745
1805
1835
1835
1835
1900
-d
-d
1910
-d
1940
1940h
1940i
1950
-
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX7
DX67
7
0740
0750
0810
xe
0830
xe
xe
0850
0910
0910j
0920
0935
0955
1025m
1020f
...
1430
1445
|
1505
|
|
1530
1545
1545k
1555
1620
1640
1750
1800
1820
|
1840
|
|
1900
1920
Merknad
0
5
15
30
33
35
38
43
58
62
71
81
96
115
SKD
SKD
Tvervik .......................... . . .
Moldjord ......................... . . .
Storjord (Beiarn) ............. . . .
Kosmoli ........................... . . .
Vesterli bru...................... . . .
Vestvatnet....................... . . .
Karbøl bru ....................... . . .
Misvær ............................ 0630
Sandkollen ...................... 0645
ÿ fra Breivik ................
Kvikstad .......................... Børelv ............................. 0655
Saltstraumen bru ............ 0720
Løding............................. 0740
Buss til Saltdal ................
Bodø Sentrumsterm. .. 0810
...
...
...
0750
|
0825
...
...
...
...
...
...
1705f
1930
1945
2005
2045
2030f
b.
c.
d.
e.
Bussen er merket Saltstraumen.
Skoledager fortsetter bussen til Misvær skole.
Kjøres ved behov. Karbøl bru dag 1 og 3, Vestvatnet dag 5, Kosmoli dag 2 og 4.
Ved skolefri/skoleferier må passasjerer som ønsker å reise,
ringe 916 79 349 dagen i forveien før kl. 1830.
f. Bussen fortsetter til flyplassen ved behov.
h. Dag 1, 3 og 5.
i. Dag 2, 4 og 5.
j. DX67.
k. Kjøres kun ved skolefri.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
16
Ruteavvik: Se side 5-6
ÿ 18-471 Junkerdal-Saltdal-Fauske-BodøJunkerdal
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 5
DX7
DX67
Merknad
0
5
18
32
39
40
41
54
54
69
79
82
85
86
97
123
142
Riksgrensen Rv 77 ....... . . .
Junkerdal Turistsenter ..... 0650
Junkerdal ........................ 0655
Saltdal Turistsenter ......... 0710
Russåga .......................... 0720
Røkland........................... . . .
Vensmoen ....................... . . .
Drageid ........................... . . .
Rognan jb.st. ................... . . .
Rognan sentrum ............. . . .
Setså ............................... . . .
Leivset v.kr. ..................... . . .
Finneid ............................ . . .
Fauske jb.st. .................... . . .
ÿ Narvik/Harstad/Sortland
Fauske rb.st. .................... . . .
Valnesfjord Trafikknutep. . . .
Løding............................. . . .
Bodø Sentrumsterm. .. . . .
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
67
7
SKD
...
...
...
...
0720
0730
0735
0800
0815
0825
0835
0855
0845
0855
0920
0945b
1600
1615
|
1700
|
1715
|
|
1735
1745
|
...
...
...
...
1600c
1610
|
1635
...
...
...
...
...
...
...
1520
1535
1545
1615
1625
|
1745
1800
|
1900
1910
|
|
1930
1940
2000
1810
1820
1845
1910b
...
...
...
...
1700
1710
1735
1800b
2010
2020
2045
2110
6
7
DX7
5
7
1100
1125
1150
1210
1220
1240
1250
1305
1315
...
...
1100
1125
1150
1210
1220
1240
|
|
1250
|
1345
|
1400
1445
1515
1535
1610
1625
1645
1715
1725
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1725
1740
1805
...
2015d
2045
2115
2135
2150
2205
2230
2240
...
...
...
Merknad
0
19
26
45
57
60
63
73
88
88
99
101
103
110
124
137
142
Bodø Sentrumsterm. .. 1000
Løding............................. 1025
Vågan.............................. Valnesfjord Trafikknutep. 1050
Fauske rb.st. .................... 1120
Finneid ............................ Leivset v.kr. ..................... Setså ............................... 1130
Rognan sentrum ............. 1150
Rognan jb.st. ................... 1155
Drageid ........................... |
Vensmoen ....................... |
Røkland........................... 1210
Russåga .......................... |
Saltdal Turistsenter ......... 1300
Junkerdal ........................ |
Riksgrensen Rv 77 ....... 1315
b. Bussen fortsetter til flyplassen.
c. Turen kjøres fra Bleiknes.
d. Fra Bodø Lufthavn kl. 2000. Kjøres om Høgåsen.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
17
ÿ 18-463 Breivik-Skjerstad-Ljønes-Sandkollen-Misvær
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
Merknad
SKD
DX67
SKD
135
2
4
DX67
DX67
*
*
*
SKD
SKD
0840
0855
0910
0910
0915c
0935
0945
...
0905
0915
1425
1445
-
|
|
0915
0920
0935
0 Breivik ........................... 0730
8 Skjerstad ......................... 14 Sandkollen ...................... 0755
Buss til Bodø ...................
21 Ljønes ............................. |
18 Kvikstad .......................... 0750
14 Sandkollen ...................... 0755
22 Oldereid .......................... 0805
29 Misvær........................... 0820b
0840
0855
0910
0910
...
...
...
...
...
0840
0855
0910
0910
...
...
...
...
...
0840
0855
0910
0910
0915c
...
...
...
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
...
...
...
...
...
0755
0820
...
...
...
...
...
0910
0920
0935
1415b
1425
1435
|d
|d
1435
1445
1500
Merknad
SKD
0
7
15
19
21
15
21
29
Misvær........................... 0825b
Oldereid .......................... Sandkollen ...................... Kvikstad .......................... Ljønes ............................. 0845
Sandkollen ...................... 0855
Skjerstad ......................... 0905
Breivik ........................... . . .
*
b.
c.
d.
Kjøres ved skolefri og skoleferier.
Turen kjøres til/fra Misvær skole.
Korr. med ÿ til Bodø.
Kjøres om Skjerstad.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
14
1235
4
*
*
1530
1545
|
|
1545
1555
1615
1530
1545
1630
Ruteavvik: Se side 5-6
DX67
7
*
1505
1510
1515
1540
1515
1530
1545
1545
...
...
...
...
...
1850
1905
1920
1920
...
...
...
...
...
24
135
7
...
...
...
1830
1910
...
...
...
...
...
1835
1845
1900
...
...
...
...
...
1920
1930
1945
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
15
ÿ 18-455 Leiråmo-Øvre Tollådal-Storjord-Tverrvik
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 6
135
245
Merknad
0
9
12
15
21
21
32
42
47
Leiråmo ......................... . . .
Laksosnes........................ . . .
Rengård .......................... . . .
Furumo ........................... 0700
Øvre Tollådal ................... |
Nedre Tollådal ................. |
Trones sk. ........................ |
Tollå v.kr. ......................... Nes.................................. Osbakk ............................ |
Storjord ........................... |
ÿ til Bodø (18-461) ....0810
Leiråmo kryss .................. Moldjord ......................... Tvervik .......................... 0740
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
DX67
DX67
DX67
DX67
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
SKD
SKD
SKD
SKD
0720b
0735b
0740b
0745
|
|
|
0750
|
0810
0810
...
...
...
...
...
...
...
0730b
-b
|
0750
|
0810
0810
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0745
|
0805
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0810
0815
0830
0835
0840
|
|
0850
...
...
...
...
...
...
...
...
0815
0830
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-e
0815
...
0825
...
...
...
...
...
...
...
...
1405
1420
...
...
...
...
...
...
1430
|
|
1445
1445
1445e ...
...
1505
6
13
24
5
5
1700
|
|
|
1745
...
...
...
...
...
...
1940
|
|
|
2005c
2030
...
...
...
1940
|
2005d
|
2020
...
...
...
...
...
...
...
1940
|
|
|
2005
2030
...
...
...
1940
|
2005
|
2020
...
...
...
...
DX67
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
SKD
32
35
38
47
Tvervik .......................... 0815
Moldjord ......................... 0825
Leiråmo kr. ...................... Storjord (Beiarn) ............. |
Nes.................................. Osbakk ............................ |
Tollå v.kr. ......................... Trones sk. ........................ 0850
Øvre Tollådal ................... . . .
Furumo ........................... . . .
Rengård .......................... . . .
Laksosnes........................ . . .
Leiråmo ......................... . . .
...
0825
|
|
0850
...
...
...
...
...
...
1405
1415
|
1430
|
1440
1510
...
...
...
...
...
...
...
1430
1445
...
...
...
...
b.
c.
d.
e.
Passasjerer hentes på anmodning Î 47 88 49 99.
Strekningen Furumo-Leiråmo kjøres på bestilling Î 47 88 49 99.
Strekningen Tollå v.kr.-Øvre Tollådal kjøres på bestilling Î 47 88 49 99
Strekningen kjøres om Molid.
Merknad
0
5
15
20
26
27
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
12
Ruteavvik: Se side 5-6
...
...
...
...
...
...
1430
|
|
7
7
1730b
1745b
1750b
1755
|
|
|
1805
|
1820
1820
...
...
...
...
...
...
...
1745b
|b
|
1800
|
1820
1820
...
...
...
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
13
ÿ 23-764 Bodø-Fauske-Oppeid-LødingenSortland
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 D
D
DX6
0
79
118
134
164
173
189
200
220
220
280
Bodø Sentrumsterm. .. 0715
Løding............................. 0745
Valnesfjord Trafikknutep. 0805
Fauske rb.st. .................... 0815
Fauske jb.st. .................... 0820
þ fra Trondheim ........0825
Fauske jb.st. .................... 0850
Straumen sentrum .......... |
Megården ....................... 0910
Elvkroken ........................ 0940
Mørsvikbotn.................... 0955
Tømmerneset .................. 1020
Innhavet ......................... 1035
Drag v.kr. ......................... 1050
Drag ................................ 1100
„ til Kjøpsvik .............1100e
Ulvsvåg ........................... 1110
ÿ til Skutvik ................ 1110
Bognes ............................ 1145
Lødingen......................... 1255
Sortland bussterminal 1355
1515
1545
1605
1615
1620
1637
1650
|
1710
1740
1755
1820
1830
1845
1850
1900e
1910
1910
1945
2055
2155
1715
1740
1805
1815
1820
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 DX7
D
D
0645
0800
0910
|
0930
0930
0935
0945
1000
1015
1040
1055
1125
1135
1155
1255
1210
1215
1225
1250
1315d
1545
1700
1820
|
1845
1900
1855
1905
1920
1935
2005
2020
2050
|
2110
2148
2125
2130
2140
2205
2230
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 5
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
Rognan.......................... 1300
Nes.................................. |
Brekkmoen ..................... Øksengård .................... 1325
1415
1435
...
...
1415
|
1445
1500
|
1530
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
5
DX67
...
1030
1050
1435
|
|
1450
Merknad
0
13
10
10
Merknad
0
19
44
56
57
ÿ 18-476 Rognan-Nes-Øksengård
DX67
DX67
SKD
SKD
SKD
Nes ................................. . . .
Øksengård....................... 0700
Brekkmoen ..................... Rognan.......................... 0725
0750
|
|
0820
...
0750
0820
Merknad
0
10
10
13
1840
1855
1905
1935
1950
2015b
2025
2040
2050
2050
2110c
DX67
SKD
...
...
...
Merknad
0
60
60
85
80
91
107
116
146
162
201
223
223
224
235
261
280
b.
c.
d.
e.
Sortland bussterminal . . .
Lødingen......................... . . .
Bognes ............................ . . .
Oppeid ............................ 0650
Ulvsvåg ........................... 0710
ÿ til Skutvik.................
Drag ................................ 0730
Drag v.kr. ......................... Innhavet ......................... 0750
Tømmerneset .................. 0800
Mørsvikbotn.................... 0830
Elvkroken ........................ 0850
Megården ....................... 0920
Straumen sentrum .......... 0930
Fauske jb.st. .................... 0945
þ til Trondheim ..........
Fauske jb.st. .................... 0945
Fauske rb.st. .................... 0955
Valnesfjord Trafikknutep. 1005
Løding............................. 1030
Bodø Sentrumsterm. .. 1055d
Buss til Steigen.
Bussen fortsetter til Oppeid.
Bussen fortsetter til flyplassen ved behov.
Hvis passasjerer til Kjøpsvik, kontakt fergen Î 970 56 673 eller 99 48 57 44.
Venter inntil kl. 1110 og 1910.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
10
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
11
ÿ 31-124 Bodø-Fauske-Skellefteå
Silverexpressen
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 4
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
292
380
457
520
Bodø Sentrumsterm. .. 1000
Fauske rb.st. .................... 1120
Rognan jb.st. ................... 1155
Saltdal Turistsenter ......... 1300
Jäckvik ............................ 1445
Jutis ................................ 1455
Arjeplog rb. st.................. 1545
Arvidsjaur rb.st................ 1700b
Jörn jb.st. ........................ 1800c
Skellefteå rb.st. ........... 1900d
Km 26.04.11 t.o.m. 09.04.12 DX67
1100
1210
1240
1345
1510
1520
1600
1715b
1815c
1905d
7
Merknad
0
63
140
228
289
390
426
457
520
Skellefteå rb.st. ........... 1000
Jörn jb.st. ........................ 1045
Arvidsjaur rb.st................ 1210
Arjeplog rb. st.................. 1310
Jutis ................................ 1355
Jäckvik ............................ 1500
Saltdal Turistsenter ......... 1700
Rognan jb.st. ................... 1735
Fauske rb.st. .................... 1810
Bodø Sentrumsterm. .. 1920
D
D
0 Bodø Busstorget .......... . . .
56 Fauske rb.st. .................... . . .
57 Fauske jb.st. .................... . . .
þ fra Trondheim ........
57 Fauske jb.st. .................... . . .
118 Elvkroken ........................ . . .
134 Mørsvikbotn.................... . . .
156 Tømmerneset .................. . . .
173 Innhavet ......................... . . .
191 Drag veikryss................... . . .
Drag ................................ . . .
„ til Kjøpsvik.............
200 Ulvsvåg ........................... 0730
ÿ til Skutvik ................
220 Bognes † ................. 0800
220 Skarberget ...................... 0825
244 Sætran veikryss ............... 0840
258 Ballangen ....................... 0905
282 Skjombrua ...................... 302 Narvik rb.st................... 1000
0715b
0815
0820
0825
0850
0940
0955
1020
1035
1050
1100
1100
1110
1110
1145
1210
1220
1245
1305
1330
1515b
1615
1620
1637
1650
1740
1755
1820
1830
1845
1850
1900
1900
1900
1945
2010
2020
2045
2105
2130
Km 03.10.11 t.o.m. 09.04.12 D
D
Merknad
7
Merknad
0
63
94
130
231
ÿ 22-720 Bodø-Fauske-Drag-Narvik
1200
1250
1400
1600
1625
1645
1900
1930
2010
2120
Merknad
b. Korr. med ÿ til Piteå, Luleå og Haparanda.
c. Korr. med þ til Stockholm.
d. Korr. med ÿ til Umeå og videre sørover i Sverige.
PRISER:
En vei Tur/Retur
SB Nordlandsbuss 47 88 49 99
Bodø/Norge til Skellefteå kr 400 kr 740
Bodø/Norge til Jørn
kr 380 kr 700
Skelleftebuss AB + 46 910 725 600
Bodø/Norge til Arvidsjaur kr 350 kr 650
Skellefteå Turistbyrå + 46 910 736 020
Bodø/Norge til Arjeplog
kr 310 kr 580
Bodø/Norge til Jäckvik
kr 280 kr 520
Ruten kjører ikke følgende dager:
2011: 17/5, 6/6, 12/6, 24/6, 24/12, 25/12, 26/12 og 31/12.
2012: 6/1 og 8/4.
Det tas forbehold om prisendringer i perioden.
0
20
44
58
82
82
102
111
129
138
168
184
245
239
302
Narvik rb.st................... 0700
Skjombrua ...................... 0720
Ballangen ....................... 0745
Sætran veikryss ............... 0805
Skarberget † ........... 0835
Bognes ............................ 0910c
Ulvsvåg ........................... 0930
ÿ til Skutvik ............... 0930
Drag ................................ 0935
Drag veikryss................... 0945
Innhavet ......................... 1000
Tømmerneset .................. 1015
Mørsvikbotn.................... 1040
Elvkroken ........................ 1055
Fauske jb.st. .................... 1155
þ fra Trondheim ........1255
Fauske jb.st. .................... 1210
Fauske rb.st. .................... 1215
Bodø Busstorget .......... 1315d
1610
1630
1700
1720
1745
1820c
1845
1900
1855
1905
1920
1935
2005
2020
2110
2148
2125
2130
2230
b. Bussen er merket Sortland, omstigning til Narvik på Bognes.
c. Bognes, omstigning til buss fra Sortland.
d. Bussen fortsetter til flyplassen ved behov.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
8
Ruteavvik: Se side 5-6
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet.
Ruteavvik: Se side 5-6
9
Ruteendringer i påsken 2012.
Skolerutene (merket
SKD
) innstilles i tiden 02.04. t.o.m. 10.04. 2012.
02.04. OG 03.04. KJØRES ORDINÆRE RUTER.
04.04. KJØRER HVERDAGSRUTER MED FØLGENDE EKSTRATURER:
18-552
Fra Helnessund kl. 18.30 til Leinesfjord/Nordfold.
18-554
Fra Nordfold kl. 19.00 til Laukvik.
18-555
Fra Noldfold kl. 19.00 til Alvenes.
08.04. (1. PÅSKEDAG) KJØRES BARE FØLGENDE RUTER:
18-572
18-583
Fra Skutvik kl. 17.55 til Ulsvåg.
Fra Ulsvåg kl. 19.00 til Skutvik.
Drag - Drag veg.kr. kjøres i korr. rute 22-720/764 kl. 18.45.
RJ %RG 1DUYLN6RUWODQGNM UHURUGLQŸUUXWH
09.04. (2. PÅSKEDAG) KJØRES SØNDAGSRUTER
05.04. (SKJÆRTORSDAG) KJØRES BARE FØLGENDE RUTER:
18-572
18-583
Fra Skutvik kl. 17.55 til Ulsvåg.
Fra Ulsvåg kl. 19.00 til Skutvik.
Drag-Drag vei.kr. kjøres i korr. rute 22-720/23-764 kl. 18.45.
RJ%RG 1DUYLN6RUWODQGNM UHURUGLQŸUUXWH
31-124
Fra Bodø 10.00 til Fauske/Rognan/Skellefteå.
Fra Skellefteå kl. 10.00 til Bodø.
Fra Kjemåga kl. 17.00 til Fauske/Bodø.
06.04. (LANGFREDAG) KJØRES BARE FØLGENDE RUTER:
18-572
Fra Skutvik kl. 17.55 til Ulsvåg.
Fra Ulsvåg kl. 19.00 til Skutvik.
18-583
Drag - Drag veg.kr. kjøres i korr. rute 22-720/23-764 kl. 18.45.
RJ%RG 1DUYLN6RUWODQGNM UHURUGLQŸUUXWH
31-124
Fra Bodø kl. 11.00 til Fauske/Rognan/Skellefteå.
Fra Skellefteå kl. 12.00 til Bodø.
Fra Kjemåga kl. 18.30 til Fauske/Bodø.
Fra Fauske kl. 20.10 til Bodø.
07.04. (PÅSKEAFTEN) KJØRES BARE FØLGENDE RUTER:
18-461
Fra Tvervik kl. 07.40 til Bodø.
)UD%RG NOWLO0LVYŸU7YHUYLN
18-471
Fra Russåga kl. 07.20 til Fauske/Bodø.
Fra Bodø kl. 11.00 til Fauske/Kjemåga.
Fra Bodø kl. 13.15 til Fauske/Russåga.
Fra Kjemåga kl. 15.20 til Fauske/Bodø.
18-481
Fra Fauske kl. 09.20 og kl.14.25 til Sulitjelma.
Fra Sulitjelma kl. 10.00 og 15.15 til Fauske.
18-572
Fra Skutvik kl. 10.25 og kl. 12.00 til Ulsvåg.
Fra Ulsvåg kl. 09.25 og kl 11.10 til Skutvik.
18-583
Drag-Drag veg.kr. kjøres i korr. rute 22-720/23-754
kl. 09.35 og kl 10.50.
RJ%RG 1DUYLN6RUWODQGNM UHURUGLQŸUUXWH
6
7
Skoleruten 2011/2012
Skolestart
Høstferie
Skolefri
Siste skoledag før jul
Skolestart etter jul
Vinterferie
Påskeferie
Skolefri
Skolefri
Siste skoledag
22. august 2011
6. og 7. oktober 2011
18. november 2011
21 .desember 2011
4. januar 2012
27. februar t.o.m. 2. mars 2012
2. t.o.m.10. april 2012
30. april 2012
18. mai 2012
21. juni 2012
NORDLANDSKORTET - DITT REISEKORT
På Nordlandskortet kan du legge inn ulike
billettyper som verdikort,
periodekort, ungdomskort mm. Nordlandskortet er et såkalt «berøringsfritt»
kort, dvs. at kortet kun skal holdes foran
kortleseren.
I kortet ligger ikke noen magnetstripe eller
chip, kun en antenne som ligger støpt inn
i kortet. Kortet må derfor ikke bøyes eller
settes hull i, for da brytes forbindelsen.
Skriv navn og telefonnummer på baksiden av kortet og noter gjerne kortnummeret som står på baksiden, da kan mistet kort bli sperret og eventuell
restverdi tilbakebetales.
Les mer om dette på nordlandskortet.no
Ruteendringer mai og juni 2011
17.05. OG 02.06. (KR.HIMMELFARTSDAG) KJØRES SØNDAGSRUTER
MED FØLGENDE INNSTILLGER:
18-552
Fra Nordfold/Leinesfjord kl. 17.15 til Helnessund.
Fra Leinesfjord kl. 18.15 til Nordfold.
18-554
Fra Laukvik kl. 16.35 til Nordfold.
18-555
Fra Alvenes kl. 16.55 til Nordfold.
12.06. (1. PINSEDAG) KJØRES BARE FØLGENDE RUTER:
RJ%RG 1DUYLN6RUWODQGRUGLQŸUUXWH
13.06. (2.PINSEDAG) KJØRES SØNDAGSRUTER.
Ruteendringer julen og nyttår 2011/2012
Skolerutene (merket
SKD
) innstilles i tiden 22.12.2011 t.o.m. 03.01.2012.
24.12. (JULAFTEN) KJØRES BARE FØLGENDE RUTER:
22-720
Fra Narvik
Fra Bodø
kl. 07.00 til Bodø.
kl. 07.15 til Narvik.
23-764
Fra Bodø
Fra Sortland
kl. 07.15 til Sortland.
kl. 06.45 til Bodø.
25.12. (1. JULEDAG ) ALLE RUTER INNSTILT.
KONTAKTINFORMASJON
6RUWODQG6WRNPDUNQHV0HOEX6YROY U For ris og
ros, mail6RUWODQG+DUVWDG
oss på [email protected] eller ring 75 65 00 00.
For andre henvendelser (eks. hittegods) kontakt operatør SB Nordlands 0HOEX6RUWODQG1DUYLN buss AS på telefon 47 88 39 99.
%RG¡)DXVNH2SSHLG/¡GLQJHQ6RUWODQG /¡GLQJHQ‘NVQHVKDPQ 6RUWODQG/¡GLQJHQ 6RUWODQG0\UODQG0HKXV
6RUWODQG.DOMRUG 6WRNPDUNQHV6NDJHQ6ORWWQHV 0HOEX6WRNPDUNQHV<WUH 6RUWODQG$VWHUVHW6WHLQH På 177nordland.no
kan du søke på ruteavganger 6WHLQH6WUDXPVQHVNU\VV$VWHUVHW
i hele Nordland.
er et nyttig verktøy for deg
Dette
$VWHUVHW*XYnJ
som planlegger
en reise i Nordland. Nettsiden
6RUWODQG.MHUULQJYLN6DQGVHW inneholder også annen relevant informasjon for
$VWHUVHW1\NYnJ+RYGHQ deg som passasjer.
6RUWODQG+ROPVWDG6WUDXPIMRUG Rutetelefonen
1776RUWODQG6LJHUIMRUG
gir deg opplysninger om ruter i Nordland fylke og 6RUWODQG%UHPQHV+ROP6NROHUXWH
fylkeskryssende ruter. Telefonen er åpen hele døgnet alle dager.
6RUWODQG0\UH6W¡
0\UH$OVYnJ/LIMRUGNU\VVHW
177 er et
landsdekkende
ruteopplysningsnummer.
Hvis du for eksempel
er
$QGHQHV1RUGPHOD5LV¡\KDPQ
utenfor Nordland fylke
og trenger informasjon om
reise i Nordland kan du
ringe 815
00 178.$QGHQHV5LV¡\KDPQ6RUWODQG 6DQGQHV6NMROGHKDPQ5LV¡\KDPQ 1RUGPHOD)MHOOJnUGHQH'YHUEHUJ
$QGHQHV7RIWHQ%OHLN
Ruteopplysning på internett
4
26.12. (2. JULEDAG) KJØRES SØNDAGSRUTER
MED FØLGENDE INNSTILLINGER:
18-572
Søndagsruter før kl. 16.25.
18-583
Søndagsruter før kl. 18.35.
22-720
Fra Narvik kl. 07.00 til Bodø.
Fra Bodø kl. 07.15 til Narvik.
23-764
Fra Bodø kl. 07.15 til Sortland.
Fra Sortland kl. 06.45 til Bodø.
27.12. T.O.M. 30.12.KJØRES ORDINÆRE RUTER.
31.12. (NYTTÅRSAFTEN) KJØRES SOM 24.12. (JULAFTEN).
01.01.2012 (1. NYTTÅRSDAG) KJØRES SOM 26.12.2010 (2. JULEDAG).
5
Skoleruten 2011/2012
Kjære kunde!
Velkommen på bussen!
Nordland fylkeskommune har ansvar for ruteinformasjon, takster, rutenett
og markedsføring generelt. SB Nordlandsbuss er operatør og har ansvaret
for bussdriften. De vil besørge at våre kunder blir godt ivaretatt med vekt
på sikkerhet og god service.
Vi setter kunden i fokus. Den informasjon du etterspør er vårt ansvar,
og vi vil gjøre vårt beste for at du som kunde blir fornøyd. På nettsiden
177nordland.no kan du søke etter ruteavganger i Nordland fylke. Du kan
også ringe 177 for ruteopplysning, fra mobil velg ”5”.
Dette ruteheftet inneholder bussrutene for Fauske, Sørfold, Hamarøy,
7\VIMRUG6WHLJHQRJ%HLDUQ,WLOOHJJ¾QQHUGXUXWHUWLORJIUD%RG LKHIWHW
Heftet inneholder også en oversikt over de viktigste korttilbud vi tilbyr. Vi
ber dere også legge merke til annonsering i lokalavisene ved ruteendringer
HOOHUDQGUHQ\KHWHULQQHQNROOHNWLYWUD¾NNHQL1RUGODQG
På nordlandskortet.no¾QQHUGXQŸUPHUHLQIRUPDVMRQRPEODQWDQQHW
reiseprodukter m.m.
Vi ønsker deg en god reise!
Dear Customer!
Welcome aboard! Nordland County Council is responsible for trip information, fares, routes and marketing. SB Nordlandsbuss operates the bus services on behalf of the County Council and ensures that customer service
and safety are well maintained.
Our customers are at the core of our focus. The information in question
is the responsibility of the County Council, and we will do our utmost to
PDNHVXUH\RXDVDWUDYHOOHULVVDWLV¾HG2Q177nordland.no\RXZLOO¾QG
information on all the routes in Nordland County Council. Here you may
DOVR¾QGLQIRUPDWLRQRQGLVFRXQWFDUGV)RUWULSLQIRUPDWLRQ\RXPD\DOVR
call 177 (from mobile phones dial “5”).
This folder contains bus schedule information for Fauske, Sørfold,
+DPDU \7\VIMRUG6WHLJHQDQG%HLDUQ<RXDOVR¾QGEXVVFKHGXOHWRDQG
from Bodø.
The folder also contains information about our most important discountcards on offer. For information about current route changes, or general
news about public transportation in Nordland, please refer to local news
media.
We wish you a pleasant journey!
Nordland fylkeskommune tar forbehold om feil og eventuell endringer av
rutetidene I ruteheftets gyldighetstid. Eventuelle endringer vil bli kunngjort
eller se 177nordland.no‘YULJHEHVWHPPHOVHU¾QQHVSnnfk.no.
2
Billettyper
ENKELTBILLETT
IRUYRNVHQEDUQKRQQ UPLOLWŸU
student og elever i vgs.
VERDIKORT
Gir 25% rabatt for voksne og
10% rabatt for barn og honnør.
PERIODEKORT
Kortordningen for deg som reiser
ofte. Gir rett til ubegrenset antall
reiser for en på forhånd bestemt
periode - f.eks. 30 dager.
PERDIODEKORT FOR STUDENTER
Kan bl.a. kjøpes for et helt
semester.
UNGDOMSKORT
For deg f.o.m. 16 t.o.m. 19 år.
UNG VOKSEN
Gir 40% rabatt for deg f.o.m. 16
t.o.m. 23 år.
DU OG JEG
Gir 25% rabatt for par på reiser
over 9 soner (ca 90 km).
LITEN OG STOR
1 barn gratis pr voksen. Gjelder
på korte reiser i sone 1 og 2.
0HUXWI\OOHQGHLQIRUPDVMRQ¾QQHU
du på nordlandskortet.no eller
spør bussjåføren.
Ruteoversikt
RUTE
KJØRESTREKNING
SIDE
ÿ 31-124 Bodø-Fauske-Skellefteå ........................................................ 8
ÿ 22-720 Bodø-Fauske-Drag-Narvik .................................................... 9
ÿ 23-764 Bodø-Fauske-Oppeid-Lødingen-Sortland.........................10
ÿ 18-476 Rognan-Nes-Øksengård ......................................................11
ÿ 18-455 Leiråmo-Øvre Tollådal-Storjord-Tverrvik..........................12
ÿ%UHLYLN6NMHUVWDG/M QHV6DQGNROOHQ0LVYŸU..................14
ÿ%RG .YLNVWDG0LVYŸU%HLDUQ...........................................16
ÿ 18-471 Junkerdal-Saltdal-Fauske-Bodø-Junkerdal .......................17
ÿ 18-472 Fauske-Rognan-Vassbotnfjell-Evenesdal-Junkerdal .......18
ÿ 18-491 Bodø-Fauske..........................................................................18
ÿ 18-481 Bodø-Fauske-Sulitjelma.......................................................20
ÿ 18-493 Fauske-Røsvik .......................................................................24
ÿ 18-496 Fauske-Valnesfjord-Fauske.................................................26
ÿ 18-494 Fauske-Megården-Elvkroken ..............................................28
ÿ 18-498 Fauske-Hauan-Solvik-Leivset .............................................30
ÿ 18-541 Ytre Styrkesnes-Leirfjord-Elvkroken-Kobbvatnet ...........31
ÿ 18-552 Nordfold/Leinesfjord-Helnessund .....................................32
ÿ 18-554 Nordfold-Laukvik-Nordfold .................................................32
ÿ 18-555 Alvenes-Nordfold-Leinesfjord-Alvenes .............................33
ÿ 18-556 Nordfold-Skjelvareid-Tømmerneset ..................................34
ÿ 18-557 Nordskot-Leinesfjord-Nordskot.........................................35
ÿ 18-558 Holkestad-Bogøy-Leinesfjord.............................................35
ÿ 18-560 Engeløya-Bogøy-Skjelvareid ...............................................36
ÿ 18-561 Tømmernes-Innhavet-Oppeid ............................................36
ÿ 18-562 Innhavet-Tømmerneset .......................................................37
ÿ 18-563 Innhavet-Finnøy....................................................................37
ÿ 18-572 Skutvik-Ulvsvåg ....................................................................38
ÿ 18-573 Kornes-Nordkil-Ulvsvåg ......................................................40
ÿ 18-574 Korsnes/Kalvik-Storjord ......................................................40
ÿ 18-576 Presteid-Tranøy ....................................................................41
ÿ 18-578 Presteid-Buvåg .....................................................................41
ÿ 18-583 Hellandsberg-Drag-Drag vegkryss ....................................42
3
Gyldig f.o.m. 26.04.2011 t.o.m. 09.04.2012
Bussruter
Salten
Kjerringøy
Foto: Terje Rakke, Nordic Life
Ruteopplysningen 177
Telefon: 177
177nordland.no
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Pediatricians

20 cards

Create Flashcards