H - Øglænd System

advertisement
RACK, INSTRUMENTSTANDS
OG UTSTYRSPLATER
RACK, STANDS AND
EQUIPMENT PLATES
BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER.
PRODUKT INFORMASJON
PRODUCT INFORMATION
Øglænd System tilbyr opphengssystemer tilpasset alle faggrupper, kabelstiger, kabelbaner, koblingsboksstativ,
rørklammer, kabelklammer (trefoil cleats), varmekabler, styringssystemer, m.m.
Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.
Oglaend System offer a broad range of cable support systems for all applications, i.e., cabIe Iadders, cable trays,
junction box racks, tubing clamps, trefoil cleats, heating cables, control systems etc.
Any questions? Don't hesitate to contact us!
2
Innhold:
Contents:
Rett til mindre
forandringer
forbeholdes.
Subject to minor
changes
without notice.
Symboler som forteller om utstyrets styrke,
materialkvaliteter, lagerhold og skruebehov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Symbols for the equipment strength,
materials, stock and the need of screws.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEKTSYMBOLER DEFINERER
BELASTNINGSOMRÅDE
WEIGHT SYMBOLS
DEFINE LOAD AREA
Delene i denne katalogen er forsynt med
symboler som viser hvilket av 4 forskjellige
belastningsområder utstyret passer best til.
This section of the catalogue has symbols
showing which load area, amongst 4,
that the equipment is most suitable for.
Områdene er:
Ekstra kraftig utstyr (X)
beregnet for de største
belastninger offshore og
i større industrianlegg.
Kraftig utstyr (H)
er også beregnet for store
belastninger offshore og
i store industrianlegg.
Medium utstyr (M)
er beregnet for middels
belastninger.
Lett utstyr (L)
er beregnet for mindre
belastninger i bygg.
M
X
L
H
The areas are:
Extra heavy load (X)
designed for the heaviest load
in offshore installations and in
big industrial plants onshore.
Heavy load (H)
also designed for heavy load
offshore and in industrial
plants onshore.
Medium load (M)
is designed for medium load
both off and onshore.
Light equipment (L)
is designed for less load in
light installations.
Symbolforklaring
Explanation of symbols
3
"Flat Pack Rack"
Heavy Duty Junction Box Rack
4-5
Instrumentstand av standard deler
Instrumentstand with standard parts
6-7
Utstyrsplater og tilbehør
Equipment Plates and Accessories
8 -12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Perforerte Profiler
Perforated Profiles
13
Skruer
Screws
14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MATERIAL NAVN / MATERIAL TYPES:
PG
HDG
SS
AL
=
=
=
=
Pregalvanisert stål
Varmgalvanisert
Rustrfritt stål
Aluminium
Pre galvanizes steel
Hot Dip Galvanized
Stainless Steel
Aluminium
20 my zink
NS/ISO 1461
AISI 316L
5052 H22/H32
SYMBOLER FOR SKRUER / SYMBOLS FOR SCREWS:
Husk: Skruer er
inkludert! Antall skruer
Remember: Screws are
included! Listed number screws
foran parentes leveres med
delene som standard.*
before brackets are supplied stdr.
with the parts.*
Symbolet viser skruetype,
minimum antall og
typebenevnelse.
Bestillingsnummer er
på s. 26.
2
M10-25
SYMBOLEKSEMPLER:
This symbol shows type of
screw, the number
needed and name.
For order no.–
see page 26.
SYMBOL EXAMPLES:
Ekspansjonsbolter
Behov: 2 stk.
Type M10-55
2
M10-55
Expansion bolts
2 pcs. needed.
Type M10-55.
Låseskrue m. linsehode
Behov: 1 stk.
Type M10-20.
1
M10-20
Locking screws
1 pcs. needed.
Type M10-20.
Sekskantskrue
Behov: Min. 2 stk.
(4) Kan brukes*.
Type M6-12.
Selvborende skrue
Behov: 6 stk.
Type 4x32.
*) NB! Ved spesielle forhold
sikres montasjen med antall
oppgitt i parantes.
2(4)
M6-12
6
4x32
Hexagonal screws
Minimum 2 pcs. needed.
(4) May be used*.
Type M6-12.
Self tapping screw
6 pcs. needed.
Type 4x32.
*) NB! In special conditions secure
the set up with the listed number
put in brackets
Patents and design
applications
Patenter og mønsterbeskyttelser
Many of Oglaend System´s
products are patented or
protected by design applications.
Mange av Øglænd Systems
produkter er patentert eller
mønsterbeskyttet.
3
Enkel bygging av
rack og instrumentsøyler
Dette er cost-saving i praksis. Tradisjonelle rack og
instrumentsøyleinstallasjoner var sløsing med både tid,
plass og materialer, uten beskyttelse av rør eller kablene.
Hver installasjon krevde kostbare tilbudsprosedyrer.
Øglænd Systems standard deler skrus sammen tilpasset
funksjon. Enhetene kan leveres komplett med
instrumenter og annet utstyr klargjort for sveising til
strukturen eller til forberedte sveisebraketter eller
studbolter.
Mønsterbeskyttet
Registered Design
H
Simple assembly of racks
and instrument stands
This is practical cost-saving. Traditional rack and
instrument stand installations were wasting both time,
space and materials. In addition the cables and pipes
were exposed to damage.For cost control each
installation had to be quotated. Oglaend System´s
standard parts are bolted assemblies to every task you
need. Even supplied complete with instruments and the
equipment needed, ready to weld directly to the
structure or fix to prewelded brackets or studs.
Gammeldagse,
kompliserte løsninger
Old fashioned concepts
Koblingsboksstativ for Heavy Duty installation
HEAVY DUTY JUNCTION BOX RACK
Flatpakket, bygges til ditt behov
Standard bredder 600/900/1800 mm
Custom designed and supplied in flat-pack.
Standard widths 600/900/1800 mm
Styrke som Heavy Duty
Kan lett ombygges (ved behov)
Heavy Duty strength
Easily rebuilt (whenever needed)
Meget plassbesparende
Egnet som stativ for Telefon-Hood
Space/cost-efficient
Suited as rack for Telephone Hood
Utstyr kan monteres på begge sider
Løfteører kan påmonteres
Installation of equipment at either/both sides.
Ready for lift ring eyes
Kan monteres frittstående
Trinn tilpasset Etin rørklammer
(for instrumentering)
Adapted for free standing
Lite "vindfang" (tåler ekspl.trykk)
Low wind break (withstands explosion pressure)
Sidevanger med festehull for
16A stikkontakt og 63-80A sveise-kontakt ABB,
evnt. kundespesifisert.
Sidepieces with fixing holes for 16A junction box and
63-80A welding socket ABB, or custom designed.
Rungs adapted to Etin clamps (for instrumentation)
Komplett utstyrspakke med tak,
strekkavlastningsbraketter, tag nr. plate, klargjort
for lysarmatur osv.
Complete equipment list with roof, stretch preventors,
tag no. plate, adapted to armatures, etc.
Egnet for skap med MCT-løsninger
Adapted for boxes with MCT-solutions
4
H
Koblingsboksstativ
Takplate
Slope-roof
for Heavy Duty installation
HEAVY DUTY JUNCTION BOX RACK
NB!
Strekkavlasterne ivaretar
bøyeradius 6 x D og
festepunkt før 10 x D.
NB!
The stretch preventors
satisfy bending radius
6 x D and fixing point
before 10 x D.
Dobbelsidig: D
Double sided: D
Festehull for ABB 16A stikkog 63-80A sveisekontakt.
Fixing holes for ABB 16A
junction box and 63-80A
welding socket.
Enkelsidig: S
Single sided: S
Vertikal monteringsskinne
på forespørsel.
Vertical support channel
on request.
H = 2m
OER-SF
Strekkavlaster
til kabler fra skap.
H = 300 mm / 350 mm
Field Cables
Stretch Preventers
for cables from boxes.
OER-SM
Strekkavlaster til
hovedkabler fra
skap. H = 300 mm
Main Cables Stretch
Preventer for cables from boxes.
Bestilling/Ordering:
250 / 300
Montasjevange dobbel. OER
Mounting rail double. OER
Sveisejigg til sveise- el. boltbraketter for gulvfeste er inkludert.
Welding jig for welding or screw
brackets for floor installation are
included.
Trinn enkel. OER-L
Rungs single. OER-L
Trinn enkel for ETIN. OER-T
Rungs single for ETIN. OER-T
Brakett for bolting.
Brackets for screws.
Antall behov:
Number needed
by single/double
sided rack:
Best. nr. angir og bredde/Order no. also state width.
Komponenttype
Type
SS
Component type
Art.no.
Takplate
OER-TAK-600 81373
Slope-roof
OER-TAK-750 81374
OER-TAK-900 81375
OER-TAK-1200 83633
OER-TAK-1500 81380
OER-TAK-1800 81377
H D sidevanger 300
OER-SV-H
82739
H D side pieces 250
OER-SV
78745
Skruesett
Singlesided
OER-SCR-1
81425
Set of screws Doublesided OER-SCR-2
81426
Montasjevange 3013
OER-3013-600 78741
Mounting rail 3013
OER-3013-900 78740
OER-3013-1200 83634
OER-3013-1800 78835
Trinn Langsg. hull
OER-L-600
67800
Rungs Lengthwise
OER-L-900
67804
OER-L-1200
71152
OER-L-1800
78746
Trinn Tverrg. hull
OER-T-600
70719
Rungs Crosswise
OER-T-900
70721
OER-T-1200
71153
OER-T-1800
79591
Sveisebr. / Welding br.
O49-80
1371698
Skruebr. / Screwbr. 250
OER-49-81
81401
Skruebr. / Screwbr. 300
OER-49-82
84050
Sveise jig (inkludert) 250
W-J-600
81390
Welding jig (included) 250
W-J-900
81391
250
W-J-1200
84316
"
250
W-J-1800
81392
"
300
W-J-1200-H
84317
"
300
W-J-1800-H
82740
"
Stretch Preventor left /
right set for field cables
OER-SF
78752
Stretch Preventor
for main cables
OER-SM
78753
S
D
1
2
2
1
2
1
2-4 4-8
6 12
4
2
2
1
4
2
2
1
5
Instrument stands –
«heat
tracing»
TAG NO
In cooperation with
sub supplier the racks can be
supplied complete assembled,
pretested and ready to use.
TAG NO
TAG NO
Studwelded
to wall using
distance pieces.
To wall
To floor
TAG NO
TAG NO
TAG NO
TAG NO
TAG NO
TAG NO
250 mm width
6
Welded directly to the floor
or use welding/screw brackets.
Bestilling/
Ordering:
Standard bracket for
transmission with
reading heigth 150 cm.
Art. no.: 84235 SS
Bracket for 180cm
separate order.
Art. no.: 84324 SS
Rungs
Trinn Langsg. hull OER-L-300 67796
Rungs Lengthwise OER-L-450 67798
OER-L-600 67800
Trinn Tverrg. hull OER-T-300 70717
Rungs Crosswise OER-T-450 70718
OER-L-600 70719
Skruesett / Set of screws
Singlesided
OER-SCR-1 81425
Doublesided
OER-SCR-2 81426
Side pieces
3mm SS material
Art. no.: 84166
3 parts in combination give
countless possibilities.
Standard ladder rungs are used.
Remember to order:
4 welding brackets. Art. no.: 1371698
and one welding jigg pr. site. See p. 5.
Jigg 300 - Art. no.: 84323
Jigg 450 - Art. no.: 85022
Jigg 600 - Art. no.: 81390
Jigg 900 - Art. no.: 81391
Or brackets for bolting, Art. no.: 81401, see p. 5.
Veggbrakett for enkelt instrument.
Wall brackett for single instrument.
Art. nr: 84428
Side pieces for instrument racks give:
– Protection of pipes and equipment
– Rigid construction
– Flexibel construction
– Cheaper solutions
– Integrated support
– Fixture for boxes
«Heat tracing» brakett for enkelt
instrument med hette.
Passer både til vegg og på rack.
Heat tracing brackett for single
instrument with plastic hood.
Fits both wall and rack.
Art. nr: 84427 SS
Vegg/Toppbrakett for enkelt
instrument med boks.
Wall/Top brackett for single
instrument with box.
Art. nr: 84175 SS
Reading
heights:
180 cm
150 cm
300 mm
width
450 mm
«Heat tracing» vegg/toppbrakett width
for enkelt instrument med boks.
Heat tracing wall/top brackett
for single instrument with box.
600 mm
Bredde / Width 450:
width
Art. nr: 85019 SS
Bredde / Width 600:
Art. nr: 85020 SS
1,4 m
7
Vi lager behovdefinerte løsninger som bidrar til
cost-cut på installasjonen.
Ikke nøl med å ta en telefon til oss!
We design special solutions which help cost-cut
the installation.
Don´t hesitate to phone us to cost-cut yours!
NB! BE OM DIN EGEN DESIGN
FOR UTSTYRSPLATER
NB! ASK FOR YOUR OWN
EQUIPMENT PLATE
DESIGN
We will make your own
plates with the exact
combination of fixing holes
to fit your items.
536
505
382
350
31
35°
45°
30
32
370
300
350
140 mm
205 mm
200
140
145
?
?
Vi produserer din egen
plate med nøyaktige
festehull tilpasset
dine deler.
232
45°
Du kan ikke løse alle festeoppgavene med en plate, men
en plate kan løse mange. Platene gir enkel planlegging
som sparer deler og eliminerer improviserte festekonstruksjoner på installasjonen. Dette er "Cost Cut"!
1530
0-900
0
You can´t solve all the fixing tasks in one plate, but one
plate can solve many of them. The plates give simple
planning which eliminate parts and improvized fixing
constructions on the site. This is Cost Cut!
For Tag-plates
OE-H-EP utstyrsplate* for stigetrinn og feste-
200
vinkel. Klargjort m. hull for Tagnr. og strekkavlasting.
H
250
350
OE-H-EP equipment plate*
for ladder rungs and brackets.
Equipped with holes for Tagplate and stretch preventing.
Type
HDG
Art. no.:
OE-H-EP
SS
Art. no.:
SS
Weight
84571
1,25kg
For stretch preventing
FESTEVINKLER for utstyrsplater.
Fungerer og som lysarmaturbrakett.
BRACKETS for the equipment plate.
H
Also practical for lighting armature.
Type(width)
OE-AB-150
OE-AB-300
OE-AB-450**
OE-AB-600**
OE-AB-750***
OE-AB-900***
HDG
Art. no.:
SS
Art. no.:
AL
Art. no.:
84565
84566
84567
84568
84569
84570
**) Med plass til 2 eller ***) 3 festeplater ved behov.
**) With space for 2 or ***) 3 equipment plates if needed.
Utstyrsplate montert med festevinkler på OE-stigevanger.
Equipment plate mounted with brackets to OE-side pieces.
8
SS
Weight
0,25 kg
0,30 kg
0,35 kg
0,45 kg
0,50 kg
0,55 kg
UTSTYRSRACK / EQUIPMENT RACK
H
H=200/250 cm
Stdr. slots or
special made
for your
equipment
300 mm
width
TOPPLATE / BRACKET TOP Art. no.: 83381 SS
Bredde /Width: 300 mm
Designed for: Speakers
Flood lights
Detectors
Sidevanger / Side pieces H: 2m. Art. no.: 78745
H: 2,5m. Art. no.: 83778
Used as light stands (assembled by our stdr. parts)
give better protection than mounted on e.g. hand rails.
H
Alternative festehull gir rotasjonsmuligheter
i trinn på 15°.
Alternative fixing points give rotating
adjustment in steps of 15°.
B = 79,2
241
300
350
+
380
435
Flomlysbraketter
Flood light brackets
Art. no.: 84563 SS
B
Andre på forespørsel
Others on request
Passer til blant andre:
/ Fits to among others:
Chalmit 800N series
Chalmit 2484/6 series
Chalmit Evolution Floodlights
238 Wellglass
261 Wellglass
11 x 20
583
180
Monteringsalternativer.
Various mounting.
400
240
150
Flomlysbrakett
Flood light bracket
11 x 11
450
c/c
max 66
min 38
Art. no.: 86886 SS
75
310
For direkte montering på håndrekke.
For directly handrail support.
52
H
11 x 25
9
3m
Tag sign
Hand rail
Lysstolpe / Lighting pole
Preslotted holes
for Tag sign
E.g. Chalmit 36W-1 armature or other
Smart Box junction box
Junction box plate
Welding bracket for
lighting pole
Ask for our special
Lighting installation catalogue.
OE-STIGEN SOM RACK
OE-stigen kan med fordel brukes som
nedføringsløsning. Installasjonen
eliminerer også sveising i vegg.
Sammen med Utstyrsplater gir denne løsningen en solid, ryddig,
godt beskyttet og pen montasje.
Overgangsbrakett,
retningsendrer som
forbinder vertikal og
horisontal stige.
Support bracket ,
directional adjustor
to connect vertical
and horizontal
ladders.
OE-LADDER AS RACK
The OE-ladder offers an advantage
when used as down-route.
An installation which also eliminates
welding to wall.
Used with the Equipment plates this solution give a strong, well
protected and clean installation.
LOUDSPEAKER BRACKETS
100
150
H
HØYTTALERBRAKETT
for sveising til vegg
som support for kabelbane og høyttaler/varsellys.
Klargjort m. hull for Tagplate og strekkavlasting.
OE 106 A
for welding
OE 105 B for
stud welding
Type
190
10
for welding to
wall as support for cable tray and loudspeaker/signal
lamp. With holes for Tagplate and stretch preventing.
OE-SPEA-S
OE-SPEA-B
HDG
Art. no.:
SS
Art. no.:
SS
Weight
1302694
1302693 1302695
1,6 kg
1,6 kg
UTSTYRSBRAKETT for kabelbane m. bredde
•
100. Klargjort m. hull for Tagplate og strekkavlasting.
Utstyr monteres med selvborende skruer. Se s. 11.
•
EQUIPMENT BRACKETS
250
150
H
4
M6x12
10 x 10
80
100
for cable tray width
100. With holes for Tagplate and stretch preventing.
Equipment fixes with self tapping screws. See p. 11.
HDG
SS
SS
Type
Art. no.: Art. no.:
Weight
SPB-CB 100
1302688 1302689
0,8 kg
KOMPONENT BRAKETT
Plass for TAG-Nr. Place for TAG-No.
Universal - Fleksibel - Økonomisk
For instrumenter og små kopingsbokser.
Forenkler prosjekt planlegging og dokumentasjon.
H
Hull for
strekkavlastning.
Stretch preventer
holes.
COMPONENT BRACKET
205 mm
2
M10x20
Universal - Flexible - Economic
For instruments and small junction boxes.
Simplifies the project planning and documentation.
140 mm
Skruefeste
for trinnløs
vinkeljustering.
Screwconnection for
stepless angle adjustment.
Type
HDG
Art. no.
SS
Art. no.
Vekt
Weight
OE 103 S
77428
1371970
1,0 kg
90° og 45° vinkler for sveising til strukturen.
90° and 45° angles for welding to the structure.
Kan også festes med U-bøyle til 2“ rør.
Can also be fixed by U-bolt to 2“ pipes.
IR Camera
The “STUB”
UTSTYRSBRAKETT til bruk ved feste av
høyttalere, gassdetektorer, blinklys og videokamera.
EQUIPMENT BRACKET for fixing of
loud speakers, gas detectors, flash light and cameras.
H
Type
OE-SB 150x150x413
3 mm material
150x150x413mm
HDG
Art. no.:
SS
Art. no.:
84169
SS
Weight
6 kg
STUB´en festes direkte på RHS med U-bolter.
The STUB can be fixed onto RHS directly with U-bolts.
U-BOLTS FOR RHS
IR Camera
Type
(Bolt-mm x mm)
S-M UB-SQ-M8-80x80
S-M UB-SQ-M8-100x100
S-M UB-SQ-M10-80x80
S-M UB-SQ-M10-100x100
Art. no. SS
89263
89264
89265
89266
11
Patentert
Utstyrsbrakett (med hullmønster)
Brakettene kan vippes
90° vertikalt og
horisontalt.
Patented
Equipment bracket (preslotted)
170
Art. no.: 89561
These brackets can be
tilted 90° vertically and
horizontally.
120
Klargjort for:
RHS 80 x 80 + 100 x 100 U-bolt eller direkte på vegg.
Ready for:
RHS 80 x 80 + 100 x 100 U-bolt or directly to wall.
Utstyrsplate (uten hullmønster)
Equipment plate (not preslotted)
210
Art. no.: SP1726H
190
KANTLIST
EDGE PROTECTOR
Oppgi best. nr. og antall meter.
State order no. and length in meters.
Type
Art. no.
SPB-EP
1302165
Med SS-inlegg
With SS inlay
1302164
M
TAG 12
TAG PLATE
30
Standard plate til TAG-Nr. for baner og stiger. 1,5 mm.
Stdr. support plate for TAG-No. on trays and ladders. 1,5 mm.
185
7x7
2
M6x12
7x7
11 x 11
61
11 x 11
TAG 12
TAG 14
7 x 15
56
TAG 14
38
120
12
Type
HDG
Art. no.
SS
Art. no.
1302162 1302163
1302588
AL
Art. no.
Weight
SS
0,1 kg
0,1 kg
Be om eget tagplateark som viser varianter.
Ask for spesial tag plate sheet showing the different types.
RP =
HDG =
SS =
ALU =
ZP =
Rødprimet stål / Red oxide painted
Varmgalv./ Hot Dip Galvanized
Rustfritt stål / Stainless Steel AISI 316
Aluminium
Zinkmalt stål / Zinc painted
PERFORERTE PROFILER
Benyttes til diverse oppheng og feste for baner, stiger og annen
utrustning. Videre til skapskinner, tavlebygging ol.
Leveres i 3m lengder.
PERFORATED PROFILES
For various support of trays, ladders and electrical installations.
Available in lengths of 3m.
FLATTSTÅL / FLAT IRON
7 10
Perforert på tvers / Crosswise perforated
Perf.
Dim.
RP
HDG
SS
dim.mm
mm
Art. no.
Art. no.
Art. no.
7x20
30x5
1372104 1372130
–,,–
40x5
1372105 1372131
–,,–
50x4
1372101 1372103
7
20 mm
Perforert på langs / Lengthwise perforated
7x35
25x5
1372107 1372111 1371930
–,,–
30x5
1372108 1372112 1371931
–,,–
40x5
1372109 1372113 1371932
–,,–
50x5
1372110 1372114 1371933
11x30
40x5
–,,–
40x5
81484
–,,–
50x5
81485
1371935
–,,–
40x6
1371984
–,,–
40x8
1372100 1372102
15
35
7 mm
30
30
11 mm
7 10
ALU
Art. no.
Weight
HDG/SS
1,0 kg/m
1,4 kg/m
1,7 kg/m
78173
78229
1,0 kg/m
1,4 kg/m
1,9 kg/m
7
VINKELSTÅL / ANGLE IRON
Perforert på tvers / Crosswise perforated
Perf.
Dim.
RP
HDG
SS
ALU
Weight
dim.mm
mm
Art. no.
Art. no.
Art. no. Art. no.
HDG
7x16 30x30x3 1372132 1372134 1371942 78228 1,3 kg/m
–,,–
40x40x4 1372133 1372140 1371943
2,3 kg/m
16 mm
15
30
Perforert på langs / Lengthwise perforated
7x30 30x30x3 1372115 1372117 1371939
–,,–
40x40x4 1372116 1372118 1371940
–,,–
50x50x3
11x30 50x50x5 1372119 1372120 1371941
7 mm
30
30
1,3 kg/m
2,3 kg/m
78045
3,5 kg/m
11 mm
Perforert dobbelt på langs / Double lengthwise perforated
7x30 40x40x4
1371945
11x30 50x50x5
78662 1371946
11x35 49x49x4
82341
82342
30
30
Leveres på forespørsel i eksakte lengder opp til 1,5m.
Supplied on request in defined lengths up to 1,5m.
11 mm
15
MultiGrid L60x6 perforated system
35
Leveres i lengder på 3m / Available in lengths of 3m.
11 mm
12,5
25
12,5
10,3
25
25
HDG
SS
ALU
Vekt
Art. no.
Art. no. Art. no. Weight
PS60006 PS60001 PS60009
Double perforated
OMG-01-A-3000
PS60005 PS60002 PS60008
SVEISEPROFIL for tubing klammer
25
10,3
Single perforated
Type
OMG-01-B-3000
For rask og enkel tubing installasjon med ETIN tubing klammer.
Leveres i lengder på 3m.
WELDING PROFILE for tubing clamp
25
28,5
25
7
15
15
35
35
5
50
For quick and easy tubing installation with ETIN tubing clamp.
Available in lengths of 3m.
PG
HDG
SS
ALU
Vekt
Type
Art. no.
Art. no.
Art. no. Art. no. Weight
RZ- WB
78463
78497
1 kg/m
15
50
36,5
13
HUSK: Skruer er inkludert!
REMEMBER: Screws are included!
Stdr. forpakn.
SKRUER / SCREWS TYPE
STD. packs
*) Low
*) Low
High
M 6 x 12 *
M 6 x 16 *
M 6 x 20 *
M 6 x 30
M10 x 20 *
M10 x 25 *
M10 x 50
M 6 x 12 *
DIN 603
M 6 x 16 *
DIN 603
LÅSESKRUER
M 6 x 25
DIN 603
LOCKING SCREWS
M 6 x 50
DIN 603
M10 x 20 *
DIN 603
M10 x 25 *
DIN 603
M10 x 30
DIN 603
M10 x 35
DIN 603
M10 x 50
DIN 603
M10 x 70
DIN 603
M 6 x 12
DIN 933
SEKSKANTSKRUER
M 6 x 16
DIN 933
HEXAGONAL SCREWS M 6 x 20
DIN 933
M 6 x 30
DIN 933
M 8 x 20
DIN 933
M 8 x 25
DIN 933
Lengre utgaver
M 8 x 30
DIN 933
leveres i DIN 931
M10 x 16
DIN 933
M10 x 20
DIN 933
delgjenget.
M10 x 25
DIN 933
M10 x 30
DIN 933
Other lengths
M10 x 35
DIN 933
in DIN 931
M10 x 45
DIN 933
partly thread.
M10 x 50
DIN 933
M10 x 55
DIN 933
M12 x 25
DIN 933
M12 x 35
DIN 933
M12 x 45
DIN 933
DIN 933
Spisset / Tapered M10 x 40
M 6 x 16
DIN 7985
LINSESKRUER
M 6 x 20
DIN 7985
PAN HEAD SCREWS
M 6 x 25
DIN 7985
M 6 x 30
DIN 7985
With Torx T30
M 6 x 40
DIN 7985
BITS for torx T30 conical
Bits conical
6 mm
DIN 6923
FLENSMUTTERE
8 mm
DIN 6923
FLANGE NUTS
10 mm
DIN 6923
*) Self-Lock only in SS M6, M8, M10 12 mm
DIN 6923
M 6 x 10
DIN 934
MUTTERE
M 8 x 13
DIN 934
NUTS
M10 x 17
DIN 934
M12 x 19
DIN 934
5x30,5x1,5
SKIVER
6x12x1,6
DIN 125
WASHERS
6x18x1,6
DIN 125
OD
6x25x1,5
Type codes:
8x16x1,6
DIN 125
Ø
t=
8x40,3x1,5
10,5x20x2 DIN 125
10,5 x 20 x 2
12x24x2,5 DIN 125
11x32x1
7x35x2
10x(29x33)x3
M6
DIN 6798
STJERNESKIVER
M8
DIN 6798
STAR WASHERS
M10
DIN 6798
M12
DIN 6798
EKSPANSJONSBOLTER M 6 x 40
M 6 x 52
ANCHOR CONCRETE
M 8 x 50
Kvaliteter: V.G. = 5,8
M 8 x 60
Qualities:
S.S. = A4-70
M10 x 60
P.G. = 5,8
M10 x 85
M12 x 110
ØS SPLIT BOLT for stål
M8-Split
LÅSESKRUER
LOCKING SCREWS
m/linsehode og flensmutter
With pan head and flange nuts
Self-Lock only in SS
Type: S-M LS-NU-M6x12
Type: S-M LS-NU-M6x16
Type: S-M LS-NU-M6x20
Type: S-M LS-NU-M6x30
Type: S-M LS-NU-M10x20
Type: S-M LS-NU-M10x25
Type: S-M LS-NU-M10x50
Type: S-M LS-M6x12
Type: S-M LS-M6x16
Type: S-M LS-M6x25
Type: S-M LS-M6x50
Type: S-M LS-M10x20
Type: S-M LS-M10x25
Type: S-M LS-M10x30
Type: S-M LS-M10x35
Type: S-M LS-M10x50
Type: S-M LS-M10x70
Type: S-M HE-M6x12
Type: S-M HE-M6x16
Type: S-M HE-M6x20
Type: S-M HE-M6x30
Type: S-M HE-M8x20
Type: S-M HE-M8x25
Type: S-M HE-M8x30
Type: S-M HE-M10x16
Type: S-M HE-M10x20
Type: S-M HE-M10x25
Type: S-M HE-M10x30
Type: S-M HE-M10x35
Type: S-M HE-M10x45
Type: S-M HE-M10x50
Type: S-M HE-M10x55
Type: S-M HE-M12x25
Type: S-M HE-M12x35
Type: S-M HE-M12x45
Type: S-M HE-M10x40
Type: S-M PS-M6x16
Type: S-M PS-M6x20
Type: S-M PS-M6x25
Type: S-M PS-M6x30
Type: S-M PS-M6x40
Torx T30
Type: S-M NU-FL-M6
Type: S-M NU-FL-M8
Type: S-M NU-FL-M10
Type: S-M NU-FL-M12
Type: S-M NU-M6
Type: S-M NU-M8
Type: S-M NU-M10
Type: S-M NU-M12
Type: S-M WA-5x30,5x1,5
Type: S-M WA-6,4x12x1,6
Type: S-M WA-6,4x18x1,6
Type: S-M WA-6x25x1,5
Type: S-M WA-8,4x16x1,6
Type: S-M WA-8x40,3x1,5
Type: S-M WA-10,5x20x2
Type: S-M WA-13x24x2,5
Type: S-M WA-11x32x1
Type: S-M WA-7x35x2
Type: S-M WA-10x(29x33)x3
Type: S-M SW-M6
Type: S-M SW-M8
Type: S-M SW-M10
Type: S-M SW-M12
Type: S-M AC-6x40
Type: S-M AC-6x52
Type: S-M AC-8x50
Type: S-M AC-8x60
Type: S-M AC-10x60
Type: S-M AC-10x85
Type: S-M AC-12x110
Type: S-M EB-M8
200
200
100
100
100
100
50
200
200
200
200
200
200
50
100
50
50
500
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
50
100
200
200
200
200
100
200
200
200
200
1000
500
500
200
1000
1000
1000
200
1000
1000
1000
500
500
500
500
200
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
PG.
Art. no.
1372750
HDG
Art. no.
1372749
1371980
1371589
1372167
1372169
1371360
1372765
86008
83497
1372171
1372172
1371301
1371302
1371303
1372178
1371304
1371305
1371306
1371307
1371308
1371309
1371310
1371311
1371312
1371313
1371314
1372164
1372842
84954
1372166
1372168
1371417
1372843
1372831
1372832
1372180
1372844
1372176
1372845
1372179
1372175
1372848
1372849
1371345
1372850
1371346
1371347
1371594
84110
1372852
1371362
1372161
84493
1372162
85520
1372163
84352
89821
82709
89822
81396
1372780
1371318
1371319
1371320
1371321
1371322
1371323
1371324
1371325
1371326
1371327
1371328
1371329
1371330
1371331
1371332
1371333
1371334
1371335
1372156
1372157
1372158
1372159
1372160
1371971*
1371972*
1371973*
1371343
1372781
1371340
1371341
1371342
84394
1372782
1371349
1371350
1371351
84345
1371352
1371353
1371354
1371355
1371356
1371357
1371358
1372854
1371359
1372767
1371368
1371369
1372768
1372769
SS
Art. no.
1371981
84487
1371982
1371361
1371983
1371364
1371365
1371366
1371370
1371371
89823
89383
EXPANSION BOLT for steel
SELVBORENDE SKRUER i 100-pakn. / SELF-TAPPING SCREWS in packs of 100
Inntil 3 mm stålplate /
Up to 3 mm steelplate
4,2 x 14mm
4,2 x 25mm
Type: 34-PH
Type: 36-PH
100
100
1372820
1372821
SELVBORENDE SYREFASTE SKRUER / SELF-TAPPING STAINLESS STEEL SCREWS
For opptil 2,5mm tykkelse
For up to 2,5mm thickness
Bits for Marutex
4,8 x 13 mm
4,8 x 25 mm
Bits
MARUTEX M4,8x13
Marutex M4,8x25
1371373
1371374
1371375
Maks. Tiltreknings moment / Max Torque: M6 = 7Nm, M8 = 17Nm, M10 = 33Nm, M12 = 62Nm
14
PG = 4-7 my zink. HDG = 40-70 my zink. SS = A4-70 (Hex = A4-80)
SALGSKONTORER - ADRESSER
LOCATIONS - ADDRESSES
KONSERN/HOLDING COMPANY
Øglænd lndustrier AS
P.O. Box 133
NO-4358 Kleppe
Tel.: + 47 51 78 81 00
Fax: + 47 51 78 81 60
EmaIl: [email protected]
www.oglaend-system.com
DATTERSELSKAP/SUBSIDIARY
Norway
Øglænd System AS
Head office/factory
P.O. Box 133
NO-4358 Kleppe
Tel.: + 47 51 78 81 00
Fax: + 47 51 78 81 60
Fax sales office: + 47 51 78 81 61
Email: [email protected]
www.oglaend-system.com
Dubai (Middle East)
Oglaend Industries Middle East
Tel.: + 971 4 3415986
Fax: + 971 4 3415987
Mobile: + 971 50 55 86 183
Email: [email protected]
The Netherlands
Oglaend System BV
Tel.: + 31 1804 14 204
Fax: + 31 1804 19 395
Emall: [email protected]
Singapore (South East Asien)
Oglaend System Singapore Pte. Ltd.
Tel.: + 65 67 48 82 78
Fax: + 65 67 48 86 15
Email: [email protected]
Sweden
Ögländ System AB
Tel.: + 46 (0)46 25 81 40
Fax: + 46 (0)46 25 81 45
Email: [email protected]
UK
Oglaend System UK Ltd.
Tel.: + 44 121 552 9662
Fax: + 44 121 544 6627
Email: [email protected]
Korea
Oglaend System Korea Co Ltd
Tel.: + 82 518 320 761
Fax: + 82 518 320 762
Emall: [email protected]
SALGSKONTORER/SALES OFFICES
Norway
Øglænd System AS, Division Oslo:
Tel.:+ 47 22 25 15 10
Fax: + 47 22 25 25 21
Denmark
Solar AS
Tel.: + 45 76 96 12 00
Fax: + 45 76 97 13 85
www.solar.dk
Scotland
Hydrasun Ltd.
Tel.: + 44 1224 61 86 18
Fax: + 44 1224 61 87 01
www.hydrasun.com
Øglænd System AS, Division Ålesund:
Tel.: + 47 70 19 09 50
Fax: + 47 70 19 09 51
Dubai
Sentor
Tel.: + 971 6 572 8485
Fax: + 971 6 572 8486
Email: [email protected]
Thailand
Spirit Intertrade Co LTD
Tel: + 66 2 316 5692-4
Fax: + 66 2 316 5714
Email: [email protected]
Finland
Elmarino - Shipping OY
Tel.: + 358 22 54 61 00
Fax: + 358 22 54 62 76
USA (Texas and Louisiana)
Source lEC
Tel.: + 1 281 540 9800
Fax: + 1 281 540 9802
Email: [email protected]
www.sourceiec.com
Øglænd System AS, Division Trondheim:
Tel.: + 47 73 80 99 70
Fax: + 47 73 80 99 77
Denmark
Øglænd lndustrier AS, Division Denmark:
Tel.: +45 86 88 66 66
Fax: +45 86 88 66 67
Email: [email protected]
AGENTER - FORHANDLERE/
AGENTS - DlSTRlBUTORS
Abu Dabi
Proserv Albadie LLC
Tel.: + 971 26 27 73 70
Fax: + 971 29 27 79 72
Email: [email protected]
www.proserv.no
Germany
Naval Logistics GmbH
Tel.: + 49 61 83 92 06
Fax: + 49 61 83 92 15
Email: [email protected]
[email protected]
Iceland
Smith & Norland
Tel.: + 354 52 03 000
Fax: + 354 52 03 011
Email: [email protected]
www.sminor.is
Australia
J. T. Day Pty. Ltd.
Tel.: + 61 8 93 45 33 88
Fax: + 61 8 93 45 30 68
Email: [email protected]
www.jtday.com.au
Qatar
Petrofac Qatar
Tel.: + 974 4353 336
Fax: + 974 4554 448
Email: [email protected]
www.petrofac.com
Vietnam
MT Corporatin
Tel: + 848 821 0373
Fax: + 848 821 0358
Email: [email protected]
lndonesia
PT. Multi Tarex MuIia
Tel.: + 62 21 3983 5337
Fax: + 62 21 3983 5340
Email: [email protected]
www.multitarex.com
Brazil
M.O.TECH do Brazil
Tel.: + 55 21 2532 2101
Fax: + 55 21 2517 2437
Email: [email protected]
www.motech.com.br
Italy
Chemit Srl.
Tel.: + 390 39 79 62 72
Fax: + 390 39 79 43 70
Email: [email protected]
Web: www.chemit.it
Brunei
Shinba Integrated Engineering services
Tel.: + 673 333-1489
Fax: + 675 333-6333
Email: [email protected]
Malaysia
Esteem Link (Letrik Utama) SND BHD
Tel.: + 60 6 85 417 230, 430 580
Fax: + 60 6 85 414 352
Email: [email protected]
Canada
Apel/CSA Enterprises
Tel.: + 1 902 450 5647
Fax: + 1 902 450 5286
Email: [email protected]
www.csarep.com
Russia (St. Petersburg)
Newtech Ltd
Tel: +7 812 9164829
Fax: 7 812 2301762
Email: [email protected]
•
*•
•
•X
•X
X
•
HOVEDKONTOR OG FABRIKK /
HEAD OFFICE AND FACTORY
DATTERSELSKAPER / SUBSIDIARIES
AGENTER – FORHANDLERE / AGENTS – DISTRIBUTORS
SALGSKONTORER / SALES OFFICES
X FABRIKASJONSSTEDER / FABRICATION FACILITIES
*•
15
SIMPLY THE BEST!
Dette har vært vårt motto helt siden firmaet ble grunnlagt i 1977.
Ved å følge dette mottoet har vi blitt markedslederen innen våre felt – globalt.
Øglænd Systems mål er å utvikle systemer som er de beste, enkleste og mest
økonomiske på markedet.
This has been our motto since the company was founded in 1977. By living up
to the motto we have become the market leader in our field – worldwide.
Oglaend System´s goal is to develope systems that are better, simpler and more
economic overall.
Konsern/Holding company:
Øglænd Industrier AS,
P.O. box 133, NO-4358 Kleppe,
Tel.: +47 51 78 81 00, Fax: (47) 51 78 81 60
ADS
1.
Datterselskap/Subsidiary:
Øglænd System AS
Hovedkontor fabrikk/Head Office factory:
P.O. box 133, NO-4358 Kleppe,
Tel.: +47 51 78 81 00, Fax: (47) 51 78 81 60
Fax sales office: +47 51 78 81 61
www.oglaend-system.com
Email: [email protected]
05.08
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatricians

20 cards

Breastfeeding

11 cards

French pediatricians

13 cards

Create Flashcards