Statsbygg - BM

advertisement
• Hydro
•
•
•
•
•
•
Statkraft
Norconsult
Oslo kommune VAV
Peab
Statsbygg
Aas-Jakobsen, Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Power Production in Hydro
Summer internship - BM-dagen NTNU 2012
Hanne Simensen, Head of HR in Hydro Energy
Anniken Opsahl, HR Manager in Hydro Energy
(3)
2012-06-07
Power plants in Hydro - Norway
Sogn
Telemark
Røldal-Suldal
Skafså
(4)
2012-06-07
Hydro Energy
Ambitious investment plan
Total capex
800
700
Development potentials
600
Insurance projects
MNOK
500
Vasstøl power plant & Dam Finnabu
Herva upgrade
400
Holsbru power plant
Rjukan upgrade phase 2
300
Cultural heritage
Upgrades
200
Ordinary maintenance
100
2008
act.
(5)
2012-06-07
2009
act.
2010
act.
2011
est.
2012
2013
2014
2015
2016
Building values that last
(6)
2012-06-07
Summer internship 2013
3 available summer internship positions:
• Building of two new dams at Rjukan (2 students)
• Rehabilitation of one dam at Røldal (1 student)
Tasks include:
•
•
•
•
•
Follow-up of contracts towards contractor
Control of measure certificates
Participating in meetings
Quality controls
Reporting to NVE
8 weeks of great learning experience and invaluable insight
into power production in Norway
•
•
Common program and buddy
Applicable for 3. or 4. grade students at ”Bygg- og
miljøteknikk”
•
•
Application deadline: 8. november
Visit our stand and learn more about Hydro’s Power Production and internships opportunities!
(7)
2012-06-07
The projects
Rjukan (Skarsfoss)
Rjukan (Dale)
Røldal
(Kaldevatn)
(8)
2012-06-07
www.hydro.com
(9)
2012-06-07
 Hydro
• Statkraft
•
•
•
•
•
Norconsult
Oslo kommune VAV
Peab
Statsbygg
Aas-Jakobsen, Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Statkraft Group
Sweden
Power plants Norway
Renewable energy
141
90 %
Power production
3400
52 TWh/year
Finland
Romania
Serbia
employees
Bulgaria
UK
Nepal
Laos
Turkey
Belgium
The Netherlands
Albania
Philippines
France
Germany
India
Peru
Sri Lanka
Brazil
Zambia
STATKRAFT
SN POWER
AGUA IMARA
Chile
The Summer Project
Opportunities are here…
Apply to Statkraft
Deadlines:
Summer project:
February
Summer jobs:
March
Statkraft.com/Careers/Job vacancies
 Hydro
 Statkraft
• Norconsult
•
•
•
•
Oslo kommune VAV
Peab
Statsbygg
Aas-Jakobsen, Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Bygg- og miljødagen 2012
6. november 2012
Utvalgte sommerstudenter
Øystein. Fikk god
innsikt i Vann- &
miljøteknikk og har
bl.a. gjort innmåling
av kummer.
Erling. Har jobbet med
utplassering av
nedbørsmålere i Drammen
og Oslo kommune.
Marie. Målte
støvmengder over
ventilasjonskanalene i
Statoil-bygget på
Fornebu.
På prosjekt i Peru
Tore. Jobbet på
Cheves-prosjektet i
Peru.
Vil du være en av 60 sommerstudenter hos
oss?
•
•
•
•
•
Jobb i prosjekter fra dag 1
Faglig spennende og varierte oppgaver
Selvstendig arbeid og teamarbeid
God oppfølging og opplæring
Fleksibel arbeidsperiode, sommertid og
fleksitid
• Forslag til Masteroppgaver
• Spennende karrieremuligheter
Med din kunnskap
skaper vi verdier!
www.norconsult.no/karriere
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
• Oslo kommune VAV
• Peab
• Statsbygg
• Aas-Jakobsen, Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Sommerjobb med VA-fokus
En sommervikars erfaringer…
Søknadsfrist 1. mai
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
• Peab
• Statsbygg
• Aas-Jakobsen, Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Sommerjobb i Peab
- Fredrik Moss, student
Peab på NTNU 2011
27
Peab.no og bygg.no
28
Nordens samfunnsbygger
• 15 000 medarbeidere
• 40 MRD i omsetning
• Norge, Sverige, Finland
29
Nordisk entreprenørselskap
• Bygg
• Anlegg
• Eiendomsutvikling
• Industri
30
Sterk vekst i Norge
4000
3500
3000
2500
Industri
2000
Anlegg
1500
1000
Bygg /
Eiendomsutvikling
500
0
2008
31
2009
2010
2011
Første dag på jobben
32
Involvering og deltakelse
33
Tid til å lære
34
Konkrete oppgaver
35
Egne ansvarsområder
36
Ute på byggeplass
37
Kjerneverdier i sentrum
Jordnær
Utviklende
Personlig
Pålitelig
38
Send søknad til Peab innen 1. mars 2013
Sjekk ut peab.no/sommerjobb
Møt oss på standen etterpå
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
• Statsbygg
• Aas-Jakobsen, Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
SUMMER INTERNSHIP
I STATSBYGG
SUMMER INTERNSHIP I STATSBYGG 2013
Vi trenger studenter til ulike oppgaver:
• Fagseksjoner (Bygg, Elektro, VVS osv)
• Prosjektstøtte til byggeprosjekter
• Eiendomsforvaltning
• Administrasjon
Fortellinger fra 2012
Andrés Graff Pétursson:
Jeg har jobbet med
restaureringen
av Universitetet i Oslo. Det
er en spennende og
utfordrende jobb som
innebærer mange varierte
arbeidsoppgaver. Vår
oppgave er å kontrollere at
entreprenørene oppfyller
kravene i henhold til avtaler
og prospekter.
Skrevet av: Alette Rosnæs Ellingsen
Et av prosjektene jeg skulle jobbe med i sommer var
Framsenteret i Tromsø. Dette er et veldig spennende
prosjekt; Det prosjekteres til passivhusnivå, man lager et
klimagassregnskap og selvfølgelig bruker Statsbygg BIM. Så
her satses det virkelig på miljø!
Skrevet av:
Janagan
Balasingham
«Det å være
en flue på
veggen hos
Statsbygg er
en læring for
livet»
Jeg er i år assistenten til Robert Ekanger, prosjektleder ved
Grubbegata 1. Her har jeg blitt kastet ut i en rekke enorme
ansvarsområder, og kan dermed med stor sikkerhet si at
Statsbygg absolutt er en attraktiv arbeidsgiver for meg i
fremtiden.
SUMMER INTERN I STATSBYGG:
 Fellessamlinger og sosiale
møteplasser for studentene
 Kurs
 Egne oppgaver og prosjekter med
veiledning og oppfølging
 Les mer hva årets studenter skrev på:
http://statsbygg-intern2012.blogspot.no
SUMMER INTERNSHIP I STATSBYGG 2013
Søknadsfrist: Medio
februar
Les mer på
www.statsbygg.no/jobb
Takk for meg!
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
• Aas-Jakobsen,
Vianova
•
•
•
•
•
•
Betonmast
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Fagområder innen programvare
BIM for Infrastruktur
Sommerjobb etter 3 kl: Bruinspeksjon
Sommerjobb etter 4. kl. : E18 Sydhavna
Fast jobb: Bjørvika
Vi tilbyr sommeren 2013
Delta på inspeksjon
av konstruksjoner
3D og dak
Beregninger
Byggeplassbesøk
Samhandling
samferdsel &
programvareutvikling
BIM, GIS og
samferdsel
Takk for oppmerksomheten
Snakk med oss på vår stand
Solveig Fiskaa
[email protected]
Andreas Bjune Kjølseth
[email protected]
Steinar Rasmussen
[email protected]
Lars Halvor Kaasa
[email protected]
Merete Tøndel
[email protected]
Trond Hagen
[email protected]
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen, Vianova
• Betonmast
•
•
•
•
•
AF gruppen
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Sommerjobb i Betonmast
Hva er BETONMAST
09.11.2012
64
Satser på studenter
Godt planlagt studentprogram.
Vi tilbyr
• sommerjobb
• prosjekt- og masteroppgave
• ansettelse
© Selvaag
65
Sommerjobb
Eget sommerjobbprogram
•
•
•
•
Fast kontaktperson
Tilpassede arbeidsoppgaver
Evaluering
Videre muligheter
1-2 årsstudenter: Mest mulig ute på byggeplass
3-4 årsstudenter: Mer ansvar og inneoppgaver
© Selvaag
66
Prosjekt- og masteroppgave
Vi bidrar med
Veileder
Referanseprosjekt
Dekke eventuelle utgifter
Kontorplass
© Selvaag
67
Ansettelse
Jobbtilbud
• Velger primært de man har blitt kjent
med via sommerjobber, prosjekt- og
masteroppgaver
• Har også ansatt studenter i studietiden
Velkomst
•
•
•
•
Mentor
Oppfølgingssamtaler
Første prosjekt / kalkulasjon
Utviklingsplan
© Selvaag
68
Hvor vil DU jobbe?
09.11.2012
69
Besøk oss på vår bedriftspresentasjon
12. november 2012
71
71
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen, Vianova
 Betonmast
• AF gruppen
•
•
•
•
Implenia
Multiconsult
SINTEF Byggforsk
Veidekke
Ansetter 50 sommervikarer
AF Gruppen er et børsnotert
entreprenør- og industrikonsern
• Fem virksomhetsområder:
– Anlegg
– Bygg
– Eiendom
– Miljø
– Energi
•
•
•
•
Omsetning i 2011 på 7.4 MRD
Resultat før skatt på 404 MNOK
Notert på Oslo Børs (AFG)
2600 ansatte i Norge, Sverige,
Polen, Kina og UK
www.afgruppen.no/jobb
Søknadsfrist 1.april 2013
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 PEAB
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen Vianova
 Betonmast
 AF gruppen
• Implenia
• Multiconsult
• SINTEF Byggforsk
• Veidekke
Implenia Norge
Skandinavias ledende infrastrukturentreprenør innen 2020
Implenia Norge
• 400 ansatte
• Prosjekter i hele Norge
• Kraftanlegg
• Jernbane
• Vei
• Tunnel
• Bru
• Miljø
• Sterk vekst
• Personlig og faglig utvikling
• Unge Ledere
Større prosjekter
Kontorer
Nordenga bru i Oslo
Brokke Nord – kraftanlegg i Setesdal
Implenia
Sommerjobb i Implenia
Hva kan Implenia tilby deg?
Sommerjobb i Implenia Norge
[email protected]
Merk: Sommerjobb 2013
Frist: 1. mars
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen, Vianova
 Betonmast
 AF gruppen
 Implenia
• Multiconsult
• SINTEF Byggforsk
• Veidekke
multiconsult.no
Multiconsults sommerprogram
Sommerjobbmaraton
BM-dagen, 6. november 2012
Morten Engen og Anders Gustav Pettersen
88
multiconsult.no
Hva er Multiconsult?
Universum Student Survey 2012
Ideal Employer Brand Report
Norwegian Edition
Engineering
Multiconsult
89
multiconsult.no
Multiconsult driver med rådgivning og
prosjektering
Styring og ledelse
Multifaglig kompetanse
i kombinasjon med
ledelse og styring
Rådgivning
Prosjektering
90
multiconsult.no
Sommerprogram 2013
Rundt 50 sommerstudenter hvert år
I 2012 hadde vi 1000 søkere
Vi har sommerprogram
innenfor de fleste
regioner og fagområder
Multiconsults kontorer i Norge
91
multiconsult.no
Multiconsults samlede satsing på studenter (og nyansatte)
92
multiconsult.no
Sommerprogram 2013
Vi tilbyr et profesjonelt opplegg:
• Hvor du blir godt ivaretatt og fulgt opp
• Du får relevante oppgaver for din utdanning
• Konkurransedyktig lønn
• Godt sosialt miljø
Vi gjennomfører hvert år undersøkelser blant våre sommerstudenter:
100 % av de som deltok på vårt sommerprogram i 2012 vil anbefale andre å søke
Alle som var sommerstudenter hos oss følte de hadde oppgaver relevante til studiene
Innspill fra sommerstudenter fra tidligere år bidrar til kontinuerlig forbedring av programmet
93
multiconsult.no
Eksempel 1: Konstruksjonsteknikk
Valencia
94
multiconsult.no
Eksempel 2: MUST Energy
Multiconsult har i 2011 og 2012 gjennomført et team- og
prosjektbasert sommerprogram innenfor energi.
95
multiconsult.no
«Small Hydropower Potentials in
Southern-Highlands of Tanzania»
96
multiconsult.no
«Teknisk og økonomisk optimal
vannvei for norske småkraftverk»
97
multiconsult.no
Utlandet
Bygg
Norge
Miljø
Sol
2013
Øst Afrika
Vind
Nepal
Vannkraft
Geologi
Økonomi
98
multiconsult.no
Praktisk informasjon
Sommerprogrammene vil
utlyses i vår
Rekrutteringsdatabase i løpet
av desember og januar
Mer informasjon om
sommerprogrammene finner
dere på:
multiconsult.no/must
99
multiconsult.no
Spørsmål?
Besøk vår stand og snakk med oss!
10
0
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen, Vianova
 Betonmast
 AF gruppen
 Implenia
 Multiconsult
• SINTEF Byggforsk
• Veidekke
Bygg- og Miljødagen 2012
Sommerjobb i SINTEF Byggforsk
Berit Laanke, forskningssjef SINTEF Byggforsk
Teknologi for et bedre samfunn
102
SINTEF Byggforsk
Energi og
arkitektur
Byggematerialer
og konstruksjoner
•Betong
•Bygningsfysikk
•Material- og
byggeteknikk
Kunnskapsformidling
Infrastruktur
•Energi og miljø
•Arkitektur og
teknologi
•Byggeteknikk
•Sanitær og våtrom
•Veg- og
jernbaneteknikk
•Kyst og havneteknikk
•Geoteknikk
•Geologi og
bergteknikk
•Vann og miljø
SINTEF Certification
•Kunnskapssystemer
•SINTEF Akademisk
forlag
•Marked og utvikling
Teknologi for et bedre samfunn
Sentrale temaer med behov for forskning og innovasjon
Energieffektivisering
og anvendelse av
fornybar energi
Miljøteknologi
Klimatilpasning
Rent vann
Brukskvalitet
Teknologi for et bedre samfunn
104
Energieffektivisering og fornybar energi
• Imøtekommer EU's mål om
lavutslippssamfunn innen 2050
Teknologi for et bedre samfunn
105
Tilpasning til et klima i endring
Råteskader
1961-1990
Scenario 2100
Teknologi for et bedre samfunn
106
Rent Vann
Befolkningsvekst, urbanisering,
klimaendringer og miljøkrav
skaper store utfordringer for
vann og avløpssystemer, som
delvis er gamle og utslitte,
internasjonalt og i Norge
(jfr ”State for the Nation”,
2010).
.
Teknologi for et bedre samfunn
107
Miljøteknologi
Avfall – Mineraler - Forurensinger
Utvikle teknologi og
løsninger med mål å øke
bærekraften innen bygg
og infrastruktur.
Teknologi for et bedre samfunn
108
Brukskvalitet
Opplevd kvalitet av ferdige bygninger, nærområder og infrastruktur
Teknologi for et bedre samfunn
109
Concrete Innovation Centre
(COIN)
Zero Emission Buildings
(ZEB)
Sustainable Arctic Marine
and Coastal Technology
(SAMCoT)
0
En verden hvor bygninger ikke
bidrar med klimagassutslipp
ZEB
Teknologi for et bedre samfunn
110
SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology
Fagfelt: Geoteknikk, kystteknologi eller arktisk teknologi
Sommerjobb(-er) på Svalbard, knyttet til store, tverrfaglige FoU-prosjekter innen:
• kysterosjon og erosjonsbeskyttelse i arktiske strøk
• Sedimenttransport
• fundamentering på permafrost.
Teknologi for et bedre samfunn
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer
SINTEF Byggforsk
kunnskapssystemer består av:
 Byggforskserien (BFS)
 Byggebransjens
våtromsnorm (BVN)
 Byggeregler
http:// bks.byggforsk.no
761 anvisninger i BFS
63 anvisninger i BVN
Historisk arkiv
www.sintefbok.no
Nettbokhandel med:
83 publikasjoner
763 gratis prosjektrapporter
Historisk arkiv
Du finner oss på www.sintef.no/byggforsk
Produktdokumentasjon:
1499 tekniske godkjenninger og
produktsertifiseringer
Teknologi for et bedre samfunn
112
Sommerjobb i SINTEF Byggforsk 2013
1. og 2.årskurs:
3.årskurs:
4.årskurs:
laboratorierelaterte oppgaver
prosjektrelatert
prosjektrelatert tilknyttet prosjekt- og masteroppgave
Vi tilsetter studenter for sommerjobb fortløpende fra 1.desember 2012.
Siste søknadsfrist er 1.april 2013.
Søknad sendes elektronisk via vår hjemmeside
Teknologi for et bedre samfunn
113
www.sintef.no
Teknologi for et bedre samfunn
114
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen, Vianova
 Betonmast
 AF gruppen
 Implenia
 Multiconsult
 SINTEF Byggforsk
• Veidekke
BM-dagen 6. november 2012
Sommerjobb i Veidekke
Sommerjobb i Veidekke
■ Sommerjobber for studenter i alle klassetrinn
■ Prioriterer fast ansettelse av studenter som har hatt sommerjobber i
Veidekke året / årene før uteksaminering
■ Faglig spennende og varierte oppgaver både ute på store prosjekter og
i tekniske støtte- og utviklingsfunksjoner
■ God opplæring og oppfølging
■ Studenter fra Bygg-, Anlegg-, Konstruksjonsfag
■ Prosjekt- og masteroppgaver
■ Fast ansettelse
■ Ca 100 sommerjobber ledig sommeren 2013
■ Skal rekruttere ca 50 nyutdannede til fast ansettelse i 2013
Hvor skal vi ha sommerjobbstudenter?
■ Bygg
 Oslo
 Follo

Østfold, Sarpsborg/Fredrikstad












Buskerud, Drammen
Vestfold
Telemark
Kristiansand
Sandnes/Stavanger
Haugesund
Bergen
Sogndal / Sandane
Ålesund /Møre
Trondheim
Bodø
Harstad
■ Anlegg,
 Fjellarbeider (tunnel,
kraftverk),
industriutbyggingsprosjekter
vei- og jernbane-prosjekter
■ Oslo
■ Prosjekter i hele landet
Våre produktområder
Næringsbygg
Bolig
Anlegg
Offentlige servicebygg
Utvikling
V-Teknikk
E-18 Sky - Langangen
■ Konstruksjonsteknikk
 Forskaling
 Armering
 Produksjonsplanlegging
■ Betongteknologi
 Driftsstøtte
 Utviklingsprosjekter
 Opplæring /
erfaringsoverføring
■ Planlegging
 Delta i tilbudsfasen
 Støtte i driftsfasen
■ Prosjektering og
prosjekteringsledelse
Generell presentasjon
Hardangerbrua
120
Søknadsfrist - Sommerjobber
1. Mars
Besøk vår standplass nr: 35
www.veidekke.no/jobb-ogkarriere/jobbe-hososs/sommerjobb/
 Hydro
 Statkraft
 Norconsult
 Oslo kommune VAV
 Peab
 Statsbygg
 Aas-Jakobsen, Vianova
 Betonmast
 AF gruppen
 Implenia
 Multiconsult
 SINTEF Byggforsk
 Veidekke
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Create Flashcards