Last ned - Helland

advertisement
www.helland.no
EN UTMERKET KOMBINASJON
AV DESIGN, KOMFORT
OG FUNKSJON
En utmärkt kombination
av design, komfort
och funktion
AN EXCELLENT COMBINATION
OF DESIGN, COMFORT
AND FUNCTION
INDEX
Kolleksjon | Kollektion | Collection
Historie | History
4-5
Metro
52-53
6-11
Modul
54-57
Kits
12-15
Duun
58-65
Roll
16-17
Cube
66-69
Kits Benk
18-19
Bo
70-75
Twin
20-21
Ergo
76-77
Lake
22-23
Modus
78-83
Lake Benk
24-27
Gent
84-87
Link
28-33
Budget
88-89
Bird
34-39
Concord
90-91
Wing
40-43
Tillegg | Tillägg | Additionals
92-95
Citus
44-47
Basic
96-99
Octav
48
Funksjoner | Funktioner | Functions
100-103
Tellus
49
Materiale | Materialer | Materials
104-106
Jubilee
50-51
kolleksjon | KOLLEKTION | collection
Stoler | stoler | chairs
sittegrupper | sittgrupp | seating group
Bird | 36-37
Bo | 72
CONCORD | 91
kits | 14-15
kits benk | 19
LAKE benk | 26-27
link | 30-32
modul | 56-57
modus | 80
bord | bord | table
DUUN | 60-61
jubilee | 50
oCtav | 48
Lake | 23
roll | 17
LINK | 30
tellus | 49
modus | 82
jubilee | 50
twin | 21
hvilestoler | VILFÅTÖLJ | recliner
Bo | 74
Duun | 62
citus | 47
bo | 75
kits | 15
link | 33
duun | 64-65
metro | 53
Modus | 83
Twin | 21
tilleggsprodukter | ytterligare produkter | Additional products
ERGO | 77
Gent | 86
modus | 81
Wing | 42-43
HElland | 93-95
duun | 63
gent | 87
basic | 98-99
Cube | 68-69
sittegrupper | sittgrupp | seating group
bo | 73
budget | 89
citus | 46-47
Rett til produktendringer forbeholdes | Rätt till produktändringar förbehålles | The right to make changes to the products is reserved
4
5
THE QUEEN AND KING ARE BUYING beautiful CHAIRS FROM STORDAL
award for design excellence GOES TO “CITUS” MADE BY HELLAND
even elderly deserve to sit comfortably
HISTORIE | HISTORIA | HISTORY
MILJØ | 1982
TWIN | 2003
windsor | 1958
COMET | 1960
BO | 2000
NR.125 | 1963
APOLLO | 1967
6
7
SPANISH FURNITURE AWARD GOES TO HELLAND
FROM SHED TO CASTLE
high volume order FOR THE OLYMPICS IN LILLEHAMMER
Helland kontraktsmøbler skaper det gode rom
Helland Møbler ble grunnlagt i 1947. Helland-gruppen består i dag av Helland Møbler AS, SIMEK (stålkomponenter)
og Brøste Møbler AS (plateproduksjon). Dette gjør oss svært fleksible med kontroll over hele verdikjeden. Siden
1960 har vi laget møbler for kontraktsmarkedet. Vår målsetting har hele tiden vært å skape formsikker design,
utvikle fleksible løsninger og holde høy kvalitet. Våre modeller er godkjent av Norsk Møbel- og Innredningskontroll
(Møbelfakta). Vi gir 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Dette forplikter, og vi er klar over ansvaret det inne­bærer.
Helland kontrakt möbler skapar goda rum
Helland Möbler grundades 1947. Hellandgruppen består idag av Helland Møbler AS, SIMEK (stålkomponenter) och
Brøste Møbler AS (plåtproduktion). Detta gör oss mycket flexibla med kontroll över hela värdekedjan. Sedan 1960
har vi tillverkat möbler för offentlig miljö. Vår målsättning har hela tiden varit att skapa möbler med flexibla lösningar,
hög kvalité, formsäker design och God Sittkomfort är vårt kännetecken. Våra modeller är godkända av den norska
möbler och inredning Control(Möbelfakta). Vi erbjuder 5 års garanti mot fabrikationsfel. Detta engagerade och vi
är medvetna om det ansvar det innebär.
Helland contract furniture makes better spaces
Helland Møbler was founded in 1947, and is today part of the Helland Group. Helland Group also consists of SIMEK
(steel components) and Brøste Møbler (board furniture). This gives us flexibility and control of the value chain.
We have manufactured furniture for the contract market since 1960. Our goal has always been to create design
combining form and function, develop flexible solutions and maintain a high quality. Our models are approved by
Mobelfakta (www.mobelfakta.no). We provide 5 years warranty against manufacturing defects. This commits –
and we respect this responsibility.
8
9
Helland kontraktsmøbler
Vårt produksjonsanlegg ligger omkranset av fjord og fjell i et av de flotteste naturområder i Norge. At vi da tar
hensyn til både det indre og det ytre miljøet ved å velge gode og resirkulerbare materialer, er for oss en selvfølge.
Våre produkter har høy k­ valitet og lang levetid. For å nå våre høye mål, investerer vi i kompetanse og teknologi for å
unngå miljø- og helseskader. I våre produkters miljødeklarasjoner vil miljøpåvirkningene gå klart frem. Ved hjelp av
dokumenterbar og nøktern informasjon ønsker vi å fremstå som en ansvarlig produsent og leverandør.
Helland kontrakt möbler
Vår produktionsanläggning är omgiven av fjordar och berg i ett av de finaste naturområdena i Norge. Att vi tar
hänsyn till både den inre och den yttre miljön genom att välja bra och återvinningsbara material, är för oss en
självklarhet. Våra produkter har hög kvalitet och lång livslängd. För att uppnå våra högt ställda mål, investerar vi i
kompetens och teknik för att undvika att miljön och människors hälsa. I våra produkter finns miljödeklarationer
samt miljöpåverkan . Använda dokumentation och nykter information vill vi framstå som en ansvarsfull tillverkare
och leverantör.
Helland contract furniture
Our production facility is surrounded by mountains and fjords in one of the finest areas of natural beauty in Norway.
For us, it is natural to take both the working environment and the natural environment into account by choosing
excellent, recyclable materials. Our products are of high quality and designed for a long life. In order to attain the
ambitious goals we set ourselves, we invest in expertise and technology in order to avoid harming health and the
environment. The environmental declarations that accompany our products clearly state any impact on the environment. We wish to be a responsible manufacturer and distributor, which is why we provide documentable and
accurate information.
10
11
kits
kits
12
design / Helland
13
kits
c Kits 3-seter sofa med høyt armlen
b Kits 2-seter sofa med lavt armlen
14
Kits 2-sits sofa med lavt armstöd
Kits 2-seater sofa with low armrest
Kits 3-sits sofa med hög armstöd
Kits 3-seater sofa with high armrest
a Kits stol uten armlen
E Kits Salongbord
Kits stol utan armstöd
Kits Soffbord
Kits chair without armrest
Kits Coffee table
A
b
c
d
H
B|W
D
80
66
66
80
132
66
80
190
66
80
74
66
S
46
46
46
46
For more information, see www.helland.no
D Kits stol med høy og lav armlen
f Kits Salongbord
Kits stol med hög och lav armstöd
Kits Soffbord
Kits chair with high and low armrest
Kits Coffee table
E+F
H
B|W
D
42
110/55
55
S
For more information, see www.helland.no
15
Roll
A Roll pall med treben
Roll pall med träben
Roll pall with wooden legs
B Roll pall med stålben
Roll pall med stålben
Roll pall with steel legs
c Roll pall med stålben
Roll pall med stålben
Roll pall with steel legs
roll
16
design / helland
H
B|W
a
b
c
46
46
46
Ø 50
Ø 65
Ø 90
46
46
46
D
S
For more information, see www.helland.no
17
kits
c Kits 1-seter benk
Kits 1-sits bänk
Kits 1-seter bench
a Kits 2-seter benk
Kits 2-sits bänk
Kits 2-seter bench
d Kits 3-seter benk
Kits 3-sits bänk
Kits 3-seter bench
b Kits 3-seter benk med sidepute
Kits 2-sits bänk med sängkuddeavslut
Kits 2-seter bench with side cushion
kits benk
18
design / Helland
H
B|W
D
S
A
b
C
d
46
116
64
46
207
64
46
58
64
46
174
64
46
46
46
46
For more information, see www.helland.no
19
Twin stol med kryss, gunga og snurr
Twin chair with cross, swivel and tilt
TWIN
a Twin stol med kryss, vipp og sving
b Rundt sofabord
Rundt soffbord
Round coffee table
c Twin stol med ben
Twin stol med ben
Twin chair with legs
D Twin stol med kryss og sving
Twin stol med kryss og snurr
Twin chair with cross and tilt
twin
20
design / Design arild og helge, mnil
a+c+D
H
79
B|W
69
D
75
S
b
Ø 60/70/90
43
For more information, see www.helland.no
21
lake
a Lake stablestol med armlen
Lake stapelstol med armstöd
Lake stackable chair with armrest
b Lake stablestol
Lake stapelstol
Lake stackable chair
lake
22
design / Helland
A
b
H
B|W
D
84
57
58
84
54
58
S
46
46
23
lake benk
lake benk
24
design / Helland
25
lake benk
a Lake benk, 3-seter med armlen
Lake bänk, 3-sits med armstöd
Lake bench, 3-seater with armrest
b Lake benk, 4-seter og bord
26
H
B|W
Lake bänk, 4-sits och bord
Lake bench, 4-seater and table
2 seter
2-sits
2-seater
84
3 seter
3-sits
3-seater
84
4 seter
4-sits
4-seater
84
5 seter
5-sits
5-seater
84
Bordplate
bordplatta
table top
Armlene
armstöd
armrest
Kobling
koppling
connection
10
14
100
157
214
257
44
D
58
58
58
58
44
S
45
45
45
45
For more information, see www.helland.no
27
LINK
link
link
28
design / Helge Taraldsen, MNIL
29
Link 01 stol
Link 01 chair
link
a Link 01 stol
e
d
Link 4-seter sofa med et armlen
Link 2-seter sofa med armlen
Link 4-sits sofa med et armstöd
Link 2-sits sofa med armstöd
Link 4-seater sofa with one armrest
Link 2-seater sofa with armrest
b Link 02 stol med vektkasse
Link 02 stol med viktlåda
Link 02 chair with weight box
c Link 01 stol med armlen
Link 01 stol med armstöd
Link 01 chair with armrest
f Link 2-seter sofa med armlen 1
Link 2-sits sofa med armstöd 1
Link 2-seater sofa with armrest 1
d Link 02 stol med hjul
30
Link 02 stol med hjul
Link 02 chair with wheels
A
b
c
d
H
B|W
D
79
61
64
79
61
64
79
61
64
79
61
64
H
D
70
S
46
46
46
46
S
46
For more information, see www.helland.no
E
79
B|W
79
2 seter
2-sits
2-seater
79
3 seter
3-sits
3-seater
79
130
130
195
70
70
70
46
46
46
f
For more information, see www.helland.no
31
link
A Link kvadratisk salongbord
Link kvadratisk soffbord
Link square coffee table
b Link rundt salongbord
Link runt soffbord
Link round coffee table
c Link salongbord
Link soffbord
Link coffee table
d Link mellomplate
32
Link mellanplatta
Link connecting plate
a
b
c
47
47
47
B|W
50 / 70
Ø 50
125
22
D
50 / 70
50
44
H
d
S
For more information, see www.helland.no
33
BIRD
bird
34
design / steinar hindenes mnil, lars tornøe mnil og atle tveit mnil
35
BIRD
a Bird bolt, lav rygg, åpen og fylt armlen
Bird bolt, lav rygg, åpen og hekklädd armstöd
Bird bolt, low back, open and upholstered sides
D Bird bolt, høy rygg, bolt armlen
Bird bolt, hög rygg, bolt armstöd
Bird bolt, high back, bolt armrest
b Bird bolt, lav rygg
Bird bolt, lav rygg
Bird bolt, low back
c Bird bolt, lav rygg, bolt armlen
36
H
Bird bolt, lav rygg, bolt armstöd
Bird bolt, low back, bolt armrest
e Bird bolt, høy rygg
Bird bolt, hög rygg
Bird bolt, high back
A
B
C
96
96
96
H
D
E
116
116
56 / 58
50
52
B|W
52
50
D
63
63
63
D
63
63
S
47
47
47
S
47
47
B|W
For more information, see www.helland.no
For more information, see www.helland.no
37
BIRD
g Bird lav rygg, uten armlen, lift, vipp, sving
f Bird høy rygg, overstoppet armlen, lift, vipp, sving
h Bird, lav rygg, med armlen, lift, vipp, sving
Bird hög rygg, helklädd armstöd, lift, vipp, sving
Bird låg rygg, med armstöd, lift, vipp, sving
Bird high back, upholstered sides, lift, tilt, swing
Bird low back, with armrest, lift, tilt, swing
Bird låg rygg, with armsöd, lift, vipp, sving
Bird low back, with armrest, lift, tilt, swing
f
38
H
114-123
H
g
h
94-103
94-103
B|W
58
B|W
50
56
D
64
D
63
63
S
44-53
S
44-53
44-53
For more information, see www.helland.no
For more information, see www.helland.no
39
wing
wing
40
design / Design helland
41
wing
a Wing spisebord
Wing matbord
Wing dining table
c Wing uttrekksbord
Wing utdragsbord
Wing extendable table
b Wing spisebord
Wing matbord
Wing dining table
h Wing ståbord
Wing ståbord
Wing standing table
d Wing konferansebord
Wing konferensbord
Wing conference table
b
42
H
B|W
D
*
a
c
72
72
72
72
72
72
H
120
140
160
180
70
80
B|W
80 / 70
70 / 80 / 90
60 / 80
80 / 90
70
80
D
For more information, see www.helland.no
d
h
E
F
G
110
110
100
90
90
60
160
Ø 60/70
180-300
100
100
100
60
72
For more information, see www.helland.no
43
CITUS
citus
44
design / Helge Leikanger, mnil
45
CITUS
d Citus 2-seter sofa
Citus 2-sits sofa
A Citus hjørnesofa
Citus 2-seater sofa
Citus vinkelsofa
c Citus 3-seter sofa
Citus corner sofa
Citus 3-sits sofa
Citus 3-seater sofa
e Citus rundt salongbord
Citus runt soffbord
Citus round coffee table
46
H
B|W
a
b
78
78
b Citus stol
f Citus ellipse salongbord
Citus stol
Citus ellipse soffbord
Citus chair
Citus ellipse coffee table
H
c
d
e
f
78
78
55
55
Ø 70 / 90
130
211 X 264
76
B|W
183
129
D
73
73
D
73
73
S
45
45
S
45
45
For more information, see www.helland.no
70
For more information, see www.helland.no
47
tellus
A Octav stablestol med overstoppet rygg
Octav stapelstol med klådd rygg
Octav stacking chair with upholstered back
A Tellus stablestol med overstoppet rygg
Tellus stapelstol med klådd rygg
Tellus stacking chair with upholstered back
b Octav stablestol
octav
48
design / Arild & Helge, mnil
Octav stapelstol
Octav stacking chair
b Tellus stablestol
A+B
Tellus stapelstol
H
80
H
83
Tellus stacking chair
B|W
53
B|W
59
D
53
D
63
S
46
S
46
A+B
tellus
design / Arild & Helge, mnil
49
jubilee
a Jubilee bord
Jubilee bord
Jubilee tabel
b Jubilee krakk med kvadratisk sete
Jubilee høg pall med fyrkantig sits
Jubilee stool with square seat
c Jubilee krakk med rundt sete og rygg
d Jubilee krakk med rundt sete
Jubilee hög pall med runt sits och rygg
Jubilee hög pall med runt sits
Jubilee stool with round seat and back
Jubilee stool with round seat
jubilee
50
design / Helge & Arild, mnil
A
H
B|W
D
S
72
80 / 120 / 140 / 180
80
72
140 / 180
90
b
c
d
80
35
35
101
35
35
80
35
35
80
80
80
For more information, see www.helland.no
51
metro
A Metro rektangulært bord
Metro rektangulärt bord
Metro rectangular table
b Metro rundt bord
Metro runt bord
Metro round table
c Metro ovalt sofa bord
Metro oval soffbord
Metro oval coffee table
metro
52
design / Arild og helge, mnil
a
H
B|W
D
55/72
70
70
55/72
80
80
55/72
120
70/80
55/72
140
70/80/90
b
55/72
160/180
80
55/72
52
49
55
Ø 50
c
55/72
Ø 60/70/90/120
55
120
70
55
115
60
55
65
65
S
For more information, see www.helland.no
53
MODUL
modul
54
design / helland
55
MODUL
f Modul sofa oppsett med vinkler
Modul sofa med vinklar
Modul sofa with angles
a Modul 3-seter sofa
Modul 3-sits sofa
Modul 3-seater sofa
B Modul 2-seter sofa
Modul 2-sits sofa
Modul 2-seater sofa
c Modul 1-seter sofa
Modul 1-sits sofa
Modul 1-seater sofa
g Modul 3-seter sofa med sokkel
d Modul 1-seter sofa med armlen I
e Modul sofa oppsett med vinkler, armlen II
Modul 1-sits sofa med armstöd I
Modul sofa med vinklar, armstöd II
Modul 1-seater sofa with armrest I
Modul sofa with angles, armrest II
A
56
H
B
C
d
81
81
81
81
B|W
153
102
52
52+7
D
70
70
70
70
D
S
46
46
46
46
S
For more information, see www.helland.no
H
B|W
Modul 3-sits sofa med sockel
Modul 3-seater sofa with base
Armlen I + II
Armstöd I + II
Armrest I + II
63
Innv. bue 45°
Innv. seksjon 45°
Innside 45°
81
Innv. bue 90°
Innv. seksjon 90°
Innside 90°
81
Utv. bue 45°
Utv. seksjon 45°
Outside 45°
81
Utv. bue 90°
Utv. seksjon 90°
Outside 90°
81
81
7
62
82
70
70
167
53
70
70
70
70
70
46
46
46
46
46
G
For more information, see www.helland.no
57
DUUN
duun
58
design / Helge taraldsen, mnil
59
DUUN
A Duun stabelstol
Duun stapelstol
Duun stacking chair
e Duun stol uten armlen
Duun stol utan armstöd
Duun chair without armrest
f Duun stol med armlen og hjul på forben
b Duun stol Bariatri med overstoppet ryggpute
Duun stol Bariatri med klädd ryggstöd
Duun chair Bariatri with upholstered back
Duun stol med armstöd och hjul på framben
Duun chair with armrest and wheels on front legs
g* Duun stablestol med seteløft
60
c Duun stol Bariatri
d Duun stol med armlen
Duun stol Bariatri
Duun stol med armstöd
Duun chair Bariatric
Duun chair with armrest
A
b+C
D
80
90
96
B|W
54
70
54
D
60
63
56
S
45
46
46
H
For more information, see www.helland.no
Duun stapelstol med sitslyft
Duun chair with adjustable seat
h* Duun stol med avtagbar ryggpute, hjul og fotbrett
*Les mer om funksjoner side 102-103
Les mer om funktioner side 102-103
More about functions page 102-103
Duun stol med avtagbar ryggöverdrag, hjul og fotplatta
Duun chair with removable back cushion, wheel and footrest
e
f
g
h
96
96
80
96
B|W
47
54
54
61
D
56
56
60
56
46
46
45-55
46
H
S
For more information, see www.helland.no
61
DUUN
i Duun hvilestol med med overstoppet armlen
Duun vilfåtölj med polstrad armstöd
Duun high back chair with upholstered armrest
o Duun 3-seter sofa med kledd armlen og nakkepute
j Duun hvilestol med motorløft
Duun vilfåtölj med motor
Duun high back chair with motor
Duun 3-sits sofa med klädd gavel och nackkudde
Duun 3-seater sofa with upholstered side and head rest
p Duun 3-seter sofa med spiler på vange
k Duun hvilestol med spiler på vange
l Duun Fotskammel
Duun vilfåtölj med spjälor i gavel
Duun Fotpall
Duun high back chair with veneered side
Duun Footstool
Duun 3-sits sofa med spjälor i gavel
Duun 3-seater sofa with veneered side
q Duun 1-seter
Duun 1-sits
Duun 1-seater
m Duun multi hvilestol
Duun multi vilfåtölj
Duun multi high back chair
r Duun 2-seter sofa med overstoppet armlen
62
n Duun hvilestol Bariatri, med åpen armlen
Duun 2-sits sofa med polstrad armstöd
Duun vilfåtölj Bariatri med öppen gavel
Duun 2-seater sofa with upholstered armrest
Duun high back chair Bariatric with open side
i
j
k
l
m
n
H
115
115
115
41/58
115
115
B|W
63
63
63
48
71
63
D
85
85
85
43
85
85
S
46
46
46
46
46
For more information, see www.helland.no
*Les mer om funksjoner side 100
Les mer om funktioner side 100
More about functions page 100
H
B|W
o+p
q
r
87
87
87
177
68
124
D
73
73
73
S
46
46
46
For more information, see www.helland.no
63
DUUN
A Duun uttreksbord
Duun utdragsbord
Duun extendable table
g Duun rundt salongbord
b Duun rundt bord
f Duun salongbord
Duun runt bord
Duun soffbord
Duun round table
Duun coffee table
c Duun rundt bord
h Duun salongbord med hylle
Duun runt bord
Duun soffbord med hylle
Duun round table
Duun coffee table with shelf
Duun runt soffbord
Duun round coffee table
d Duun spisebord
Duun matbord
Duun dining table
i Duun salongbord
Duun soffbord
Duun coffee table
e Duun spisebord
Duun matbord
Duun dining table
j Duun salongbord med hylle
a
64
H
B|W
D
b+c
d+e
72
72
72
72
72
180-300
Ø 70/90
70
80
80
120
70
80
80
70/80/
100
S
For more information, see www.helland.no
72
Duun soffbord med hylle
Duun coffee table with shelf
1/2 Ø
72
72
72
72
140
180
200
180
70/80/90
80/90
90
90
f +i+j
g
h
H
60
60
60
B|W
120
Ø 50/60/70/90
65
D
70
65
S
For more information, see www.helland.no
65
cube
cube
66
H
I
J
K
L
design
/ helge
H
86
??taraldsen,
86
?? mnil
??
H
B|W
48
55
55
55
55
B|W
D
50
50
50
50
50
D
S
46
46
46
46
46
S
m
N
O
75
60
60
80/90
70
80/90
80/120/140/180
70/120/140
80/120/140/180
67
cube
e Cube Tv benk 9
Cube TV skåp 9
Cube TV stand 9
A Cube kommode 7
Cube dresser 7
Cube dresser 7
f Cube skap 11
Cube skåp 11
Cube cabinet 11
g Cube skap 2
Cube skåp 2
Cube cabinet 2
b Cube skap 5
Cube skåp 5
Cube cabinet 5
c Cube skap 4
Cube skåp 4
Cube cabinet 4
h Cube skap kombinasjon
Cube skåp kombination
Cube cabinet combinaton
d Cube skap 3
Cube skåp 3
Cube cabinet 3
68
H
B|W
D
a
b
c
d
76
176
126
76
100
100
100
150
39
39
39
39
S
For more information, see www.helland.no
H
B|W
D
e
f
g
h
58
126
76
126
100
150
150
300
39
39
39
39
S
For more information, see www.helland.no
69
BO
bo
70
design / arild og helge, mnil
71
BO
A Bo stablestol
Bo stapelstol
Bo stacking chair
g Bo sofagruppe med spile vange
b Bo stablestol med hjul på forben
Bo stapelstol med hjul på framben
Bo stacking chair with wheel on front leg
Bo sitsgrupp med spjälor i gavel
Bo sitting group with slatted sides
h Bo 2-seter sofa
Bo 2-sits sofa
Bo 2-seater sofa
c Bo stol med avtagbart ryggtrekk
Bo stol med avtagbart ryggklädsel
Bo chair with removable back cover
d Bo stol Bariatri
Bo stol Bariatri
Bo chair Bariatri
i Bo 3-seter sofa
Bo 3-sits sofa
Bo 3-seater sofa
j Bo stol med nakkestøtte
72
e Bo stol Bariatri
f Bo stablestol med armlen
Bo stol Bariatri
Bo stapelstol med armstöd
Bo chair Bariatri
Bo stacking chair with armrest
b
a+C+f
D+E
H
88
88
88
B|W
46
58
72
D
56
56
60
S
46
46
46
For more information, see www.helland.no
*Les mer om funksjoner side 102-103
Les mer om funktioner side 102-103
More about functions page 102-103
Bo stol med nackstöd
Bo chair with neckrest
G 1s
g 2s
g 3s
h
i
j
H
86
86
86
86
86
112
B|W
70
122
174
127
179
75
D
73
73
73
73
73
73
S
46
46
46
46
46
46
For more information, see www.helland.no
73
m Bo hvilestol coxit
Bo vilfåtölj coxit
Bo high back chair coxit
BO
r Bo salongbord med eller uten hylle
Bo soffbord med och utan hylle
Bo coffee table with or without shelf
l Bo hvilestol med skyvehåndtak, skyvbar armlen hjul og fotbrett
k Bo hvilestol med spile vange
Bo vilfåtölj med spjalor i gavel
Bo high back chair with slatted sides
Bo vilfåtölj med skjuthandtag, reglerbar armstöd, hjul og fotbrett
Bo high back chair with push handle, adjustable armrest, wheel and foot rest
t Bo spisebord
Bo matbord
Bo dining table
s Bo spisebord med heve- og senkefunksjon
n Bo hvilestol Multi
Bo vilfåtölj Multi
Bo high back chair Multi
Bo matbord med häv och sänk-funksjon
Bo dining table with adjustable height
o Bo hvilestol med motor
p Bo multi hvilestol med trinnløs regulering og vippregulering
74
Bo vilfåtölj med motor
Bo high back chair with motor
u Bo rundt bord
Bo runt bord
Bo round table
q Fotskammel
Bo multi vilfåtölj med steglös reglering og låsbar gunga
Fotpall
Bo multi high back chair with recliningand suspension
Footstool
k
l
m
n
o
p
q
H
114
114
120
114
114
114
41
B|W
65
65
68
65
65
65
47
D
75
75
78
75
75
75
37
S
46
46
46/56
46
46
46
For more information, see www.helland.no
r
*Les mer om funksjoner side 100
Les mer om funktioner side 100
More about functions page 100
s
T
u
H
60
60
60
69,5 – 80
69,5 – 80
69,5 – 80
69,5 – 80
72
72
B|W
65
70
70/80
70
80
90
Ø 70/90/120
80
90 Ø 60/70/90
60/72
D
65 120 120/140 70/120/140 80/120/140/160/180 140/180/180D
80/120/140/160/180 140/180/180D/200
For more information, see www.helland.no
75
ergo
A Ergo hvilestol med låsbart matbrett
Ergo vilfåtölj med låsbar matbricka
Ergo high back chair with lockable dining tray
B Ergo hvilestol med hjul og fotbrett
Ergo vilfåtölj med hjul og fotplatta
Ergo high back chair with wheel and footrest
C Ergo hvilestol
Ergo vilfåtölj
Ergo high back chair
d Ergo fotskammel
ergo
76
design / Arild & Helge, mnil
*Les mer om funksjoner side 100
Les mer om funktioner side 100
More about functions page 100
Ergo fotpall
Ergo footstol
a
b
c
D
H
116
116
116
41
B|W
65
65
65
47
D
74
74
74
37
46
46
46
S
For more information, see www.helland.no
77
MODUS
modus
78
design / fredrik torsteinsen, mnil
79
MODUS
A Modus 3-seter sofa
E Modus hvilestol
Modus 3-sits sofa
Modus vilfåtölj
Modus 3-seater sofa
Modus high back chair
G Modus hvilestol med hjul og fotbrett
Modus vilfåtölj med hjul och fotplatta
Modus high back chair with wheel and foot rest
C Modus 2-seter sofa med sidefylling
Modus 3-sits sofa med klädd gavel
Modus 3-seater sofa with upholstered side
D Modus hvilestol
80
A
B
C
H
84
84
84
B|W
178
123
178
D
75
75
75
S
46
46
46
For more information, see www.helland.no
B Modus stol med spiler og sidefylling
Modus vilfåtölj
Modus stol med spjälor og klädd gavel
Modus high back chair
Modus chair sofa with slats and upholstered side
F Modus fotskammel
*Les mer om funksjoner side 100
Les mer om funktioner side 100
More about functions page 100
Modus fotpall
Modus footstol
D
E
F
G
H
110
110
45
110
B|W
64
64
49
66
D
70
70
44
70
46
46
S
46
For more information, see www.helland.no
81
MODUS
l Modus stol med lav rygg og rekkekobling
h Modus stablestol
Modus stapelstol
Modus stacking chair
Modus stol med låg rygg og kopplingsbeslag
Modus chair with low back and row connectors
i Modus stol med overstoppet høy rygg
Modus stol med klädd høg rygg
Modus chair with upholstered high back
N Modus spisebord
M Modus salongbord
Modus soffbord
Modus coffee table
Modus matbord
Modus dining table
j Modus stablestol med armlen og hjul på forben
Modus stapelstol med armstöd og hjul på framben
Modus stacking chair with armrest and wheel on front leg
O Modus salongbord
Modus soffbord
Modus coffee table
k Modus stablestol med armlen
82
H
Modus stapelstol med armstöd
Modus stacking chair with armrest
h
i
j+k
l
86
99
86
86
B|W
48
55
55
48
D
50
50
50
50
S
46
46
46
46
For more information, see www.helland.no
*Les mer om funksjoner side 102-103
Les mer om funktioner side 102-103
More about functions page 102-103
H
B|W
D
m
N
O
75
60
60
70/80/90
70
80/90
80/120/140/180/200
70/120/140
120/140/160
S
For more information, see www.helland.no
83
Gent
gent
84
design / ARILD & Helge, mnil
85
Gent vinkelsofa
Gent corner sofa
Gent
D Gent hjørnesofa
e Gent stol
A Gent hvilestol med stål ben
Gent stol
Gent vilfåtölj med stål ben
Gent chair
Gent high back chair with steel legs
F Gent 2-seter sofa
Gent 2-sits sofa
Gent 2-seater sofa
b Gent hvilestol med treben
Gent vilfåtölj med treben
Gent high back chair with wooden legs
c Gent fotskammel
Gent fotpall
Gent footstool
g Gent 3-seter sofa
86
a
b
c
108
108
43
H
B|W
63
63
47
B|W
D
76
76
50
D
S
45
45
H
For more information, see www.helland.no
S
Gent 3-sits sofa
Gent 3-seater sofa
d
e
f
G
81
81
81
81
203 X 257
84
138
192
77
77
77
77
45
45
45
45
For more information, see www.helland.no
87
budget
A Budget 3-seter sofa
Budget 3-sits sofa
Budget 3-seater sofa
B Budget 2-seter sofa
Budget 2-sits sofa
Budget 2-seater sofa
C Budget stol
Budget stol
Budget chair
budget
88
design / helland
H
B|W
a
b
c
82
82
82
168
116
63
D
72
72
72
S
44
44
44
For more information, see www.helland.no
89
CONCORD
A Concorde stablestol
Concorde staplingstol
Concorde stacking chair
concord
90
design / Arild & Helge, mnil
Kan leveres med stabil rekkekobling og b
­ okhylle under setet. Stolen stabler godt.
Kan levereras med stabil räckeskoppling och bokhylla i setet. Stolen kan staplas.
Available with stable connectors for linking chairs in rows and a bookshelf under
the seat. The chairs are easy to stack.
A
H
82
B|W
49
D
52
S
46
For more information, see www.helland.no
91
tilleggsProdukt | Tilläggsprodukt | additional products
b Hattehylle
Hatthylla
Glove shelf
a Knaggrekke
Hängare
Tack hanger
c Skohylle
Skohylla
Shoeshelf
d Aviskurv
Tidningskorg
tilleggsprodukt
Tilläggsprodukt
additional products
92
design / helland
H
B|W
D
Magazine holder
a
b
c
d
14
22
22
42
50/90
90
90
35
5
32
32
27
S
For more information, see www.helland.no
93
tilleggsProdukt | Tilläggsprodukt | additional products
e Serveringsvogn
Serveringsvagn
Serving trolley
f Trillebord
Vagn
Trolley
g Garderobeskap
h Regulerbart nattbord
94
e
f
H
89
72
B|W
76
82
D
52
47
S
For more information, see www.helland.no
*Les mer om funksjoner side 102-103
Les mer om funktioner side 102-103
More about functions page 102-103
Reglerbart sängbord
Adjustable bedside table
Garderob
Wardrobe closet
g
h
H
180
91
B|W
120
97
D
60
39
S
For more information, see www.helland.no
95
Basic
basic
96
design / erling revheim, mnil
97
Basic
a Basic hylle
Basic hylla
Basic shelf
g Basic seng
Basic säng
Basic bed
f Basic køyseng
B Basic garderobeskap
c Basic nattbord
Basic garderob
Basic sängbord
Basic wardrobe closet
Basic nightstand
Basic våningsäng
Basic bunk bed
h Basic bord
Basic bord
Basic table
e Basic kommode
Basic byrå
Basic dresser
d Basic kommode
Basic byrå
j Basic skrivebord
Basic dresser
Basic skrivbord
Basic desk
i Basic TV benk
98
H
a
b
c
d+e
4
205
50
75
Basic TV skåp
Basic TV stand
H
B|W
80
80
40
80
B|W
D
30
60
40
40
D
S
For more information, see www.helland.no
f
g
h
i
j
190-168
90-68
43
60
75
205
205
55 / 110
120
110
86
86
55
50
70
S
For more information, see www.helland.no
99
funksjoner | funktioner | funktions
BO - duun - ergo - modus
Bo - Duun - Ergo - Gent - Modus
BO - Duun - Ergo - Modus
Standard nakkepute
Fotskammel med regulerbar pute og delt fotplate
Hvilestol med motorløft
Standard nackkudde
Fotpall reglerbart pute och rörlig tvådelad fotplatta
Vilfåtölj med motorhiss
Standard headrest
Foottool with adjustment and double footplate
High back chair with motor lift
Korsryggstøtte
Stöd för korsrygg
Lumbar support
Avtagbar armlenpute
Avtagbara armstödskydd
Removable armrest cushions
Åpning rygg/sete
Avstånd mellan rygg / sits
Opening back/seat
Dybderegulerbart sete
Sittdjups reglering
Adjustable seat depth
Trinnløs regulering (rygg)
Steglös reglering (rygg)
Stepless adjustment (back)
Avtagbart trekk
Avtagbar klädsel
Removable covers
100
Bo, Duun, LINK, Modus, gent
Bo, Duun, Modus, Ergo, Gent, Octav, Tellus
Ekstra høyde inntil 5 cm
Avtagbare armlenebeskyttere
Avtagbare setetrekk / inkontinenstrekk
Extra sitthöjd, max 5 cm
Avtagbar armstöd klädsel
Avtagbar klädsel på sits / gummiväv
Extra height up to 5 cm
Removeable armrest cover
Removeable incontinecne cover
101
102
Twin - Bird
BO - duun - ergo - gent
HM200
Stol med fotkryss, vipp og sving. Bird kan leveres med hjul
Hjul på forben, for lettere å skyve bruker inn til bordet
Regulerbart nattbord
Stol med kryss, gunga og snurr. Bird kan leveras med hjul
Hjul på frambenen
Reglerbart sängbord
Chair with cross, swivel and tilt. Bird wheels are available
Wheels on front legs
Adjustable bedside table
modus
HM280
HM270
Hjul på forben, for lettere å skyve bruker inn til bordet
Serveringsvogn med avtagbart spisebrett
Trillebord, høydejusterbart, stabelbart
Hjul på frambenen
Serveringsvagn avtakbart matbricka
Vagn, höydjustering, stapelbart
Wheels on front legs
Serving trolley with removeable food tray
Trolley, hight adjustable, stackable
103
material | materialE | materials
Oversikt over materialer brukt på bildene.
Översikt av de material som används i bilderna.
Overview of materials and fabrics f­eatured in the catalogue photos.
side | sida |
modell | model
treverk | träslag | woodwork
stål | steel
stoff | tyger | fabrics
page
104
side | sida |
modell | model
treverk | träslag | woodwork
stål | steel
stoff | tyger | fabrics
page
1
duun
GU hallingdal 810
49
tellus
Krom
GB Comfort+
3
twin
CA Blazer II Banbridge CUZ 32
50-51
jubilee
Krom
GB Novo 2 62018 / SA Mondeo 1001 Black
12-13
kits
krom
IS Fjordvik 02/05
52
metro/modul Fibo 111
14-15
kits
krom
IS Fjordvik 02/05, SA Mondeo 1012 White
56-57
modul
16
kits/roll
krom
GB Europost 66039, 68128,68035, 68030
58-59
duun
Eik
IS Spavik 18
17
roll
krom
SA Dolce 6728 Black, GB Europost 68128,
IS Urvik 08
60
duun
Eik
GB Delfi 2 1405, GU Modal Point 175, IS Spavik 318
61
duun
18
kits
krom
IS Tranevik 84 / GB Comfort 1167
19
kits
krom
GU Vadal Uni 671
62
duun
20
twin
krom
KV Divina Melage 471
63
duun
21
twin
krom
CA Blazer II Banbridge, GB Comfort 67001, GU
Hallingdal 674
66-67
duun / cube
Elegant Oak laminat
22-23
lake
krom
GU hallingdal 547/143, GU Hallingdal 850 /
GU Heidal 160
68
cube
Fibo 4063 laminat
69
cube
Fibo 417ST laminat
24-27
lake
Grå
SA Valencia 107-033 Buche/ 107-3069 Baltic
70-71
bo
Bjørk
SV Numbers 150
28-29
link
Krom
GB Europost 64035 / GU Handal 110
72
bo
Bjørk
GB Comfort 68000, GU Vadal 650
30
link
krom
GU Hallingdal 173, SA Imola 162 , GU Hallingdal 850
31
link
krom
GU Handal 930 / 130, GU Heidal 120
74
bo
Bjørk
BS Net 1364-183, IS Knektvik 24, IS Elvik 44,
BS Street 1503-351
32
link
Grå
SA Mondeo 1001 Black
76-76
ergo
Bjørk
SA Norfjord 15, SA Vikingfjord 20,
33
link
80-81
modus
Bjørk
GB Fame 66058/68004, SA Norfjord 12
34-35
bird
Matt krom
GB Novo 100
84-85
gent
36-37
bird
Matt krom
GU Hallingdal 850, GB Fame 68030,
SA Mondeo Pearl/White
86
gent
GB Luna 4104 / Luna Fleur 4104,
GB Tucana Bouclè 1102/Comfort 0049
38-39
bird
Matt krom
SA Mondeo 1001 Black / GU Amdal 180
87
gent
40-41
bird/wing
Fibo 4063 laminat
Matt krom
IS Fjordvik 42 / 44
SA Mondeo 1041 Mocca, GB Fame 66058,
GB Fame 64097
42-43
wing
Fibo 4063/111 laminat
Krom
88-89
gent
44-45
citus
46-47
citus
eik
eik
high gloss white laminat
Krom
GB Blake 13101
Formica K7024UN/Fibo 4063 laminat
Krom
SA Mondeo SI 1058 Ocean Blue / GU Hallingdal 224
92
98-99
GB Fame 66047
Grå
GB Europost 65072, SA Mondeo 1001 Black
IS Spavik 218, IS Speilvik 103, SV Bit 4372
GU Hallingdal 810, GU Amdal 180, Skandilock
Antracit, Step Melange 60004/60011, IS Speilvik 103
Eik
GU Amdal 180, IS Smevik 424, GB Novo 2 62018,
GU Amdal 180
IS Spavik 54
Krom
Eik
GB Luna 4104 / Luna Fleur 4104
CA Smarty + BonBon SZW01, GB Fighter 66082
Fibo 417ST laminat
basic
Bjørk / Fibo 111
105
stoff | tyger | fabrics
Gudbrandsdalens
InnvikSellgren
Gabriel
ScanAprima
Bogesund
SvenssonMarkspelle
United Fabrics by Nevotex
Camira
treslag | trÄslag | woodwork
Bjørk, naturell
Eik, naturell
Bjørk, hvit lasur beis
Eik, hvit lasur beis
Sort beis
Björk, natur
Ek, natur
Björk, vitbets
Ek, vitbets
Svartbets
Birch, natural
Oak, natural
Birch, natural white stain
Oak, white stain
Black stain
Bjørk og eik er standard treslag i kolleksjonen
Våre standard beisfarger er sort og hvit lasur (pristillegg). Spesielle beisfarger kan leveres.
Björk og ek er standard träslag i kollektionen
Våre standard bets er svart och vit lasur (pristillägg). Spesielle bets farger kan leveras.
Birch and oak are standard woodwork in the collection
Our standard stain are white and black (additional price ). Stain in other color can be delivered.
Laminat | Laminat | Laminate
Formica K7024UN
Fibo 417 ST
Fibo 4063
Fibo 111
Formica F537
Bjørk laminat
Eik laminat
Grå laminat
Hvit laminat
Nocturne laminat
Björk laminat
Ek laminat
Grå laminat
Vit laminat
Nocturne laminat
Birch laminate
Oak laminate
Grey laminate
White laminate
Nocturne laminate
stål | stål | steel
Krom | Chrome
106
Matt krom | Matt chrome
Grå | Grey
photo: Kristiansen, Bitmap
HAVNEVIK
Helland Møbler AS
Showroom
P.O.Box 10, NO-6259 Stordal, Norway
Biskop Jens Nilssønsgt. 5
tlf +47 70 27 90 00, fax +47 70 27 90 01
NO-0659 Oslo, Norway
[email protected]
www.helland.no
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Create Flashcards