Untitled - Korsvei

advertisement
1
2
FESTIVALEN DAG FOR DAG
TIRSDAG
19. JULI
13:00 – 18:30
18:30 19:30
20:00 – 22:00
21:00 – 21:30
21:30 22:00 22:00 – 24:00
23:30 Registrering i Ridehallen
Stor åpningssamling i Teltet
Tilbake til tunene! Viktig informasjon. Bli kjent. Fordeling av oppgaver
Registreringen fortsetter i Ridehallen
Infomøte om barneprogram i Ridehallen. Infomøte for Unge voksne i Teltet
Kveldsbønn m/ nattverd i Taizé-tradisjon i Teltet
Dans i hall A
Nattkafé i Husdyrhallen
Konsert i Teltet: Kjell Inge Torgersen
ONSDAG
20. JULI
08:00 – 08:30
10:00 – 11:00
11:00 – 12:15
12:30
13:00
13:30 – 14:30
13:30 – 14:15
14:30 – 16:00
16:00
18:30 19:30 – 21:00
21:30 22:00
22:00 – 24:00
22:30 Keltisk morgenbønn m/ nattverd i Teltet
Alle rundt alteret i Teltet
Bibeltime med Sunniva Gylver
Dugurd i tunene
Debatt i Ridehallen: De kristnes rolle i Israel/Palestina-konflikten
Under treet: Samtale med dagens bibeltimeholder i Den stille hagen
Video av dagens bibeltime i kinosalen i Granvin
Verksteder. Se side 30
Middagslaging i tunene
Barnetimen for de unge til sinns i Teltet
Seminarer. Se side 28
Kveldsbønn i Taizé-tradisjon i Teltet
Dans i hall A
Nattkafé i Husdyrhallen
Konsert i Teltet: Tord Gustavsen og Kristin Asbjørnsen
TORSDAG
21. JULI
08:00 – 08:30
10:00 – 11:00
11:00 – 12:15
12:30
12:30 – 14:00
13:30 – 14:30
13:30 – 14:15
14:30 – 16:00
16:00
18:30 19:30 – 21:00
21:10 21:30 22:00 22:00 – 24:00
22:00 23:00
Keltisk morgenbønn m/ nattverd i Teltet
Alle rundt alteret i Teltet
Bibeltime med Sunniva Gylver
Dugurd i tunene
Lunsj for lokale Korsvei-nettverk i Nattkafeen
Under treet: Samtale med dagens bibeltimeholder i Den stille hagen
Video av dagens bibeltime i kinosalen i Granvin
Verksteder. Se side 30
Middagslaging i tunene
Barnetimen for de unge til sinns i Teltet med Oslo Soul Children og Korsveibarn
Seminarer. Se side 28
Meir himmel - meir jord i kinosalen i Granvin
Kveldsbønn m/ nattverd i Taizé-tradisjon i Teltet
Dans i hall A
Nattkafé i Husdyrhallen
Konsert i Ridehallen: Psalters og Tim’s Familytree
Meir himmel - meir jord i kinosalen i Granvin
FREDAG
22. JULI
08:00 – 08:30
10:00 – 11:00
11:00 – 12:15
12:30
13:00
13:30 – 14:30
13:30 – 14:15
14:30 – 16:00
14:30 - 16:00
16:00
18:00
20:30 22:30
22:00 – 24:00
22:30 Keltisk morgenbønn m/ nattverd i Teltet
Alle rundt alteret i Teltet
Bibeltime med Geir Gundersen
Dugurd i tunene
Debatt i Ridehallen: Investering av oljepengene
- blir våre barnebarn stolte av oss?
Under treet: Samtale med dagens bibeltimeholder i Den stille hagen
Video av dagens bibeltime i Granvin kinosal
Verksteder. Se side 30
Griseflaks - en kabaret om oljeeventyret i Ridehallen
Middagslaging i tunene
Barnetimen for de unge til sinns i Teltet med Maj Britt Andersen og Korsveibarn
Kveldsmesse i Teltet
Bildeforedrag fra Gaza ved Kjetil Lillesæter i seminarrom 1, 2.etg. Husdyrhallen
Nattkafé i Husdyrhallen
Dans til live musikk med Seven Days and a Miracle i Ridehallen
LØRDAG
23. JULI
08:00 – 08:30
10:00 – 11:00
11:00 – 12:15
12:30
13:00 – 14:30
13:30 – 14:30
13:30 – 14:15
14:30 – 16:30
18:00 – 22:00
22:00 22:00 – 24:00
23:30
Keltisk morgenbønn m/ nattverd i Teltet
Alle rundt alteret i Teltet
Bibeltime med Geir Gundersen
Dugurd i tunene
Joikekurs med Frode Fjellheim i Ridehallen
Under treet: Samtale med dagens bibeltimeholder i Den stille hagen.
Video av dagens bibeltime i kinosalen i Granvin
Baluba: Solidaritetsmarked og deltaløp
Stor folkefest: Festmiddag i tunene, parade, show i Den stille hagen
Konsert i Teltet: Maria Solheim
Nattkafé i Husdyrhallen
Kveldsbønn i Taizé-tradisjon i Teltet
SØNDAG
24. JULI
08:00 – 08:30
12:00 – 13:30
Fra 13:30
Keltisk morgenbønn m/ nattverd i Teltet
Alle rundt alteret. Avslutningsgudstjeneste i Teltet
Siste rest av nedriggsdugnad. Avreise
Viktig! Du MÅ ikke få deg alt. En god samtale, en tur i den stille hagen, å hvile seg på en benk
eller med ei god bok kan være et godt alternativ til en programpost. Og torget og kaféene er
åpne og fjellene rundt oss har så myk skogbunn...
Design av festivallogo og festivalheftet: Ingvild Østgård. www.imadeit.no
3
4
Festivalens tema:
MER HIMMEL – MER JORD
Forent med Jesus Kristus i kampen for
livet i vår verden
 
VELKOMMEN TIL FESTIVAL 2011!
Korsveis logo viser hvordan Korsveibevegelsen knytter himmelhåpet sammen med et liv i verden.
Korsvei samles om et viktig spørsmål: Hva vil det si å være Jesu disippel i vår tid? Vi presenterer
ikke fasitsvar, men tror du vil finne svaret for deg ved å lete der våre veivisere peker: Søke Jesus
Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet. Alt dette, og mye mer vil du
kunne oppleve på årets festival.
Vi ønsker å vise sammenhengen mellom det Gud gjør og det vi kan gjøre som Jesu etterfølgere.
Vi vil legge til rette for bønn og handling, åndelig fordypning og sosialt engasjement – de dagene vi er sammen og når vi siden drar hver til vårt.
Vi lever på en eventyrlig vakker og livskraftig klode. Men det brer det seg en eim av brente fossiler som truer livet. Vi vasser i penger tjent på forurensning, men stenger grensene for undertrykte som banker på vår port. Vi vil spørre hverandre og politikere om dette er rett.
 
Årets festivalsymbol er FUGLEN  – som lever
både i himmel og på jord, som bæres mens
den bærer; hviler mens den virker, holdes
oppe mens den holder på.
Vi håper festivalen vil gi deg både hvile og virke; tro på at Gud vil virke i deg, kjempe gjennom deg, og bære deg i alt du gjør.
Med hilsen fra
festivalkomiteen for Korsvei 2011
Lasse Heimdal (leder), Hanne Aspelund (festivalkoordinator), Knut Grønvik, Ingrid Askvik, Inger Hagan,
Kristin Moen Saxegaard, Camilla Juell, Olav Elgvin,
Anders Østeby, Pål Morten Hverven
 
 
5
ALLE TIL TUNENE!
Alle deltakere på Korsvei 2011 er knyttet til et tun, også de som overnatter andre steder.
Slik gjør vi det:
Teltleiren er delt inn i grender med hver sin farge.
Hver grend består av seks tun med samme farge på flagget og har en gjeter som følger opp
tunhøvdingene.
Hvert tun har en høvding som følger opp riggingen av leiren, formidler informasjon og deler ut
dugnadsoppgaver til tunet. Tunhøvdingen er kontaktleddet til festivalledelsen.
Alle som bor utenfor teltleiren knytter seg til et tun for å bestille, lage og spise middag sammen
på tunet, hygge seg rundt leirbålet om kvelden, ha et sted å spise matpakka midt på dagen; i
det hele tatt: høre til. Dette gjelder også barn!
Du som ikke bor i teltleiren må selv finne et tun med ledig plass. På alle tunene ligger det lister
der du melder deg inn i tunfellesskapet ved å skrive navn og mobilnummer.
Kjenner du noen som bor i teltleiren, kan du selvsagt først kontakte dem.
Trenger du hjelp til å finne et tun, kontakt en av gjeterne etter åpningssamlingen i Teltet. Det er
plass til alle, men ikke i samme tun…
Tunene er også et arbeidsfellesskap. Første kveld brukes til å fordele arbeidsoppgaver., deretter
til å formidle informasjon. Alle tilknyttet et tun må søke etter informasjon i tunet daglig.
Disse kan hjelpe deg med
det meste:
• Tunhøvdingen - er din kontakt mot festivalledelsen, og kan bistå med informasjon
om alt praktisk på tunet.
• Gjetere - kan gi råd om festivalområdet,
renovasjon, sanitær etc, og kan også vise
deg videre til noen som vet mer. Gjeterne
har ORANSJE t-skjorter.
• Festivalkontoret - kan bistå med spørsmål
om registrering og betaling, dugnadsarbeid
og annet praktisk.
6
VEL MØTT I SELJORD
Seljord er fra gammelt av kjent som ei kulturbygd. Natur, folkeliv og bygdeskikk
har gitt inspirasjon til mange kunstnere i og rundt Seljord.
Seljord turistkontor holder til i Kunstlåven og kan gi mer informasjon om bygda og
hva du som sommergjest kan ha glede av her i distriktet (tlf. 35 06 59 88).
SELJORD KYRKJE
er en vakker liten steinkirke fra 1100-tallet, vigslet til Hellig Olav. Kirken er åpen mellom kl.
11.00 og 17.00. Like ved kirken står monumentet over presten og salmedikteren M. B. Landstad. Kirken har gratis adgang og guide.
DYRSKUPLASSEN
Festivalen holder til på Dyrskuplassen. Plassen har historisk sus – her har det blitt arrangert årlige fesjå siden 1866, og den eldste bygningen på plassen, Fjoset, er fra denne tiden. Dyrsku’n
i Seljord blir arrangert i september hvert år, og er Norges største landbruksutstilling med
nærmere 70 000 besøkende.
GRANVIN
5-10 minutters gange fra Dyrskuplassen ligger Granvin kulturhus og idrettshall. Om kvelden
holdes flere av seminarene her. Følg merket gangsti! OBS: Dusjanlegget i idrettshallen er
åpent for Korsvei-deltakere kl. 12.30-14.30 onsdag til lørdag, og om kvelden kl. 19.00-01.00
(ikke lørdag). Greit å legge veien innom når du skal i butikken! Det er også en liten kafé i Granvin, åpen om kvelden.
UT PÅ TUR?
Seljord byr på noen fantastiske turopplevelser i fjellene du kan se fra Dyrskuplassen. Det er
også fint å fiske i Seljordvatnet. Kart og forslag til turer finner du ved festivalkontoret.
ET LITE OVERBLIKK
11
7
BADEPLASS
BADEPLASS
FESTIVALOMRÅDET
1Dyrskuplassen
2 Granvin kulturhus
3 Seljord folkehøgskule
4 Hovstø Rom og Camping
5 Seljord ferieland. Badeplass
6 Seljord Camping og Badeplass
7 Nordigard Bjørge gjestegard
8 Seljord kyrkje
9Kunstlåven,
Seljord kunstforening
Turistinformasjon
10Busstasjon
11 Seljord Barneskule
……… Gangsti
FESTIVALOMRÅDET
8
AHallA(seminarerogdans)
BHallB(Subkafèfortenåringene)
CLandbrukshallen(råvarertilmiddaghentesher)
DRidehallen(registreringførstedag,konserterogseminarer)
EFestivalkontor
FFjoset:Denstillehagen
HHusdyrhallen(Torgetognattkafé)
IScenehuset(sjelesorgrom)
JKaféeniScenehuset:TEologiskChillOut,(kaféforungevoksne)
KStorstogo:Kafeenvedporten
LEldhuset
MMatutsalet:(Frokostutsalgogfrysingavkjøleelementer.)
NSkulen(kunstutstilling)
OLoftet
PStoga
STeltet
Dagparkering
Parkering
R
Teltleir
Q
Hovedport
L
M
K
Teltleir
Teltleir
O
N
P
J
I
gangvei
S
Teltleir
Teltet
Dusj
WC
Teltleir
Dusj
WC
Råvarer til middag
hentes ved Hall A
Ridehallen
ei
VEILEDNING – SAMTALE
Under hele festivalen har du mulighet til å oppsøke en sjelesørger/medvandrer for
personlig samtale og forbønn. Vi er et team med lang erfaring som samtalepartnere.
Du inviteres til å tale sant om livet, om deg selv og din relasjon til Gud. Det er du
som bestemmer fokus i samtalen.
Samtalene foregår i Scenehuset med inngang fra Den stille hagen. Følg med på
oppslag ved inngangen til Scenehuset for tidspunkt. Her vil det også henge en
presentasjon av veilederne, og du krysser av helt anonymt på ledig tidspunkt hos
den du vil snakke med. Det er satt av 45 minutter til hver samtale.
Det er også mulig å kontakte en av veilederne etter kveldsbønnen hver kveld for en
kortere samtale.
Velkommen til å ta kontakt!
Gunnvor J. Hovland og Målfrid Finnseth
Tilretteleggere for veiledertjenesten
FORBØNN – VELSIGNELSE
Ønsker du forbønn? Eller å motta velsignelsen, personlig?
I etterkant av kveldsbønnen, mens det fortsatt synges Taizé-sanger i Teltet, er vi
noen som står klare til å be for de som ønsker det. Du nevner kort hva du har på
hjertet, og vi som ber, legger hendene på deg og formulerer vår bønn ut fra dette.
Du kan også ganske enkelt be om å bli velsignet. Også da legger vi hendene på deg,
og lyser en av kirkens kjente velsignelser over livet ditt.
Fredag kveld skjer forbønnen i rammen av kveldsmessen.
Velkommen til forbønn!
9
10
GODT Å VITE FRA A TIL Å
ADGANGSTEGN
Alle påmeldte deltakere får ved innregistrering et
adgangstegn. Dette er en klesklype der du skriver
navnet ditt. Adgangstegnet skal bæres synlig på
alle arrangementer.
AVFALL
Se kildesortering.
AVREISE OG OPPRYDNING
Festivalen avsluttes med gudstjeneste søndag.
Før gudstjenesten skal tunene rydde alt unntatt
Teltet. De fleste dugnadsoppgaver formidles av
tunhøvdingen. Dugnadskontoret ved festivalkontoret har også oversikt over oppgaver.
 
BANK
Det er minibank på festivalområdet, på ytterveggen av Husdyrhallen (Torget). Bank og postkontor
finnes i Seljord sentrum.
BETALINGSKORT
På festivalkontoret kan en betale med kort. Se ellers BANK.
BILLETTER TIL KONSERTER
Billetter til konsertene legges ut for salg når registreringen starter tirsdag. Alle billetter selges på
festivalkontoret! Dersom det er billetter igjen blir
det salg ved inngangen. Pris kr. 100,- for voksne
og kr. 50,- for honnør/studenter/tenåringer/barn.
Unntaket er konserten med Tord Gustavsen og
Kristin Asbjørnsen som koster kr. 200,- for voksne
og kr. 100,- for honnør/studenter/tenåringer/barn.
BOKHANDEL
DUGNAD
Korsveifestivalen er en kjempedugnad der alle må
regne med å bidra til fellesskapet med én time
eller to pr dag. Oppgavene får du enten via din
tunhøvding eller via festivalkontoret og er det
noen oppgaver du har spesielt lyst på, så meld
deg til tjeneste!
DUSJ
På dyrskuplassen er det dusjer for kvinner og
menn i sanitærbygget ved elva. Ekstra dusjer og
toalett i dusjkontainerne på jordet ved elva. Dette
er ”Balubadusjer” som koster kr. 20.-. I tillegg er
det et stort dusjanlegg i Granvin åpent kl. 12-14
og kl. 19-01 (ikke lørdag).
FESTIVALHEFTET
Alle påmeldte deltakere over 7 år får festivalhefte.
De som deltar på dags- eller helgebesøk får også
hefte. Andre kan kjøpe på festivalkontoret for kr.
30,-.
FESTIVALKONTORET
Festivalkontoret ligger i det brune huset like ved
Fjoset/Den stille hagen. Åpningstider 8.30-9.55,
13-14.30, 16.30-19.30. Vær snill å respektere åpningstidene slik at kontoristene også får gjort alt
det andre de skal innimellom.
FROKOST
Hver morgen blir det salg av rundstykker, melk og
juice fra Matutsalet. For de som bor på folkehøyskolen serveres det frokost til de som har bestilt
det.
HITTEGODS
Bok&Media har sin bokhandel på Torget i Husdyrhallen - med aktuell litteratur knyttet til tema for festivalen. Åpningstider: 12.30-17.00 og 19.30-24.00.
Hittegods innleveres og utleveres på festivalkontoret.
BUSSTASJON
Av hensyn til allergikere kan vi ikke ha husdyr i
innendørs felleslokaler.
Telemark Bilruters busstasjon ligger i Seljord sentrum, tlf. 35 06 54 00. Ruteopplysning 177.
DAGS-/HELGEBESØK
Alle dags- og helgebesøkende må registrere seg
på festivalkontoret ved ankomst. Der får de også
utdelt adgangstegn. Festivalhefte er inkludert i
prisen. Middag er inkludert ved registrering før
kl.14.De som kun vil delta på enkeltmøter vil få
mulighet til å gi en gave til Korsvei.
DROSJE
I Seljord sentrum, tlf. 35 05 22 90.
HUSDYR
INFORMASJONSFORMIDLING
I teltleiren: Tunhøvdingen er kontaktperson i forhold til gjetere og festivalledelsen.
Veggavis: Hver morgen har festivalkomiteen slått
opp en veggavis med relevant informasjon på
sentralt sted i hver grend.
Oppslagstavler: Informasjon av praktisk og programmessig art ved festivalkontoret. TenKorsvei
har egen oppslagstavle på sitt samlingssted i Sub
kafé i hall B.
KAFEER
Nattkafé i 2. etg. i Husdyrhallen, åpent kl 22-24.
TEologisk Chill Out: Scenehuset, primært for
Unge voksne (mellom 20-30 år)
Sub kafé i hall B, primært for tenåringer
KILDESORTERING
Alt avfall skal sorteres! Vi sorterer i fire fraksjoner
slik de gjør i Seljord. Det er søppelstativ mellom
tunene. Hvert tun har en søppelansvarlig som gir
nærmere informasjon.
KIOSK
På Torget i Husdyrhallen er det kiosk som selger
aviser, is og brus.
KOPP
Ta med egen kopp på nattkaféen i Husdyrhallen.
Vi vil unngå bruk av engangskopper.
LEGE
SIKKERHET
Det er slått opp HMS-instruks i hvert tun. Alle må lese
denne! Merk spesielt: Åpen ild er ikke tillatt i telt.
TORGET
Torget er i og ved Husdyrhallen. Her finner du
informasjonsstands og salg av bøker, kaffe, kioskvarer, brukttøy, rettferdige varer, håndverk og enkle tjenester. Åpningstidene er fra 12.30 til 17 og
fra 19.30 til 24. Her kan du også få informasjon,
underholdning og kunnskap på Speakers Corner
som har program oppslått på Torget. Komikeren
Torolf Nordbø vil bl.a. ha daglige munnrappe innslag her i selskap av sin gitar.
TURISTKONTORET
Seljord turistkontor holder til i Kunstlåven, Brøløsvegen 4, tlf. 35 06 59 88.
TRENING
Ved behov for ØYEBLIKKELIG HJELP, ring ambulanse 113 eller legevakt 35 05 00 05 døgnet rundt.
Enkelt førstehjelpsutstyr finnes på festivalkontoret
og ved kaféen i porten/Storstogo. Legekontoret
ved Seljord helsesenter er åpent hverdager kl.
08.00-15.00, tlf. 35 06 52 50.
Granvin kulturhus like ved Husdyrplassen har
nettopp åpnet et nytt og flott treningssenter.
De har laget et spesialtilbud til Korsveis festivaldeltakere: For 100 kroner kan du trene så
mye du vil under festivaldagene! Adgangskort
kjøper du på selve treningssenteret. Åpent
man/ons/tors: 15-20, tirs/fre: 8-15.
MIDDAG
VEKSLING
Råvarer til middag hentes hver dag kl.15-15.30
utenfor Hall C av tunets ”skaffere”, tilberedes på
deltakernes medbrakte kokeutstyr og spises med
medbrakt bestikk og tallerken. De som bor utenfor leirområdet skal også lage og spise middag i
et tun. Kontakt en ”gjeter” i oransje T-skjorte hvis
du ikke har et tun å være i. Se oppskrifter annet
sted i festivalheftet.
PARKERING
For å få et åpent, trygt og vakkert festivalområde
er Dyrskuplassen bilfritt. Du kan kjøre inn bagasje, og så parkere på anvist plass utenfor hovedporten. I frontruten legges en lapp med navn og
mobilnummer. Parkering inne på området er bare
tillatt for de som har parkeringstillatelse for funksjonshemmede. De som glemmer bilen sin igjen
på området uten gyldig parkeringstillatelse, vil bli
gjort grundig oppmerksom på dette av særdeles
kreative og handlekraftige tenåringer med vide
fullmakter.
REGISTRERING
Registrering av festivaldeltakere skjer i Ridehallen
tirsdag fra kl 13 til 18.30 og fra 19.30 til 21.30.
Etter dette skjer registrering på festivalkontoret i
åpningstidene.
Festivalkontoret kan ikke veksle penger, men det
finnes postkontor og bank i Seljord sentrum.
ÅPNINGSTIDER
Festivalkontoret: 8.30 – 9.55, 13-14.30
og 16.30 – 19.30
Torget: kl. 12.30 – 17 og 19.30 -24
Nattkaféen: 22-24
Dusjen i Granvin: kl 12-14 og kl. 19-01
(Ikke lørdag)
Ved behov for
ØYEBLIKKELIG HJELP,
ring ambulanse 113
eller legevakt 35 05 00
døgnet rundt.
05
Enkelt førstehjelpsutstyr finnes på
festivalkontoret og ved kaféen i
porten/Storstogo.
11
12
FASTE POSTER
Disse programpostene gjentar seg (nesten)
hver dag
08.00 KELTISK MORGENBØNN I
TELTET
Kommer du deg opp til morgenbønnen, vil
du få en smak av keltiske sanger og bønner.
Den keltiske spiritualiteten er både livsnær og
himmelvendt, noe som passer godt inn her på
Korsvei!
10.00 ALLE RUNDT ALTERET
Korsvei er et gudstjenestefeirende fellesskap.
Alle rundt alteret blir til i et møte mellom kirkens eldste røtter og festivalens kreative overskudd. Alteret står midt i teltet og markerer
et tyngdepunkt, rommets og gudstjenestens
hjerte. Guds nærvær er urokkelig. Dette er
festivalens store samlingspunkt. Her feirer vi
livet og gleden og utforsker Korsveis veivisere.
Hver dag får vi en episode av vår spennende
fortsettelsesfortelling: Den farefulle fugleferden (til andre siden av verden).  
11.00-12.15 BIBELTIME
Sunniva Gylver og Geir Gundersen er årets bibeltimeholdere. Sunniva er prest og tidligere
styremedlem i Korsvei og har hatt seminarer
på en rekke festivaler. Geir er inntil nylig generalsekretær i Blå Kors og har vært bibeltimeholder på Korsvei flere ganger tidligere.
Sunniva Gylver
12.30 DUGURD
Tid til matpakka. I tunene.
12.30-17.00 OG 19.30-24.00
TORGET ER ÅPENT!
I Husdyrhallen. Her selges brus og is, bøker,
brukttøy, fair trade-produkter, kaffe fra Kirkens Nødhjelps kaffevogn, håndverk og enkle
tjenester. Speakers Corner/åpen scene med
kåseri, musikk, allsang, lynkurs, informasjon,
dikt m.m. Komikeren Torolf Nordbø vil bl.a. ha
daglige munnrappe innslag her i selskap av sin
gitar. Se program oppslått i og rundt Torget.
Du finner også informasjonsstands knyttet til
festivalens temaer. Velkommen!
13.00 GRØNNE TIMER
Seljord er en vakker bygd med badevann og
elver i nærheten og fjell og åser som kan bestiges. Kart til turen får du på festivalkontoret.
Eller hva med et slag krokett, kubbespill eller
volleyball? Hver grend i leirområdet har utstyret du trenger. Spør gjeteren!
13.30 UNDER TREET
Møt dagens bibeltimeholder i Den stille hagen
til en uformell samtale og refleksjon i forlengelse av dagens bibeltime.
13.30 OPPTAK AV BIBELTIMEN
Vi viser videoopptak av dagens bibeltime. I kinosalen, Granvin.
Geir Gundersen
14.30-16.00 VERKSTEDER
Onsdag, torsdag og fredag blir det et bredt
tilbud av verksteder. Noen krever påmelding.
Se oversikt på side 32.
16.00 MATLAGING OG MIDDAG
Vi samles i tunet vi hører til i, lager mat og spiser sammen. Bor du utenfor festivalområdet,
får du tildelt et tun der du deltar i matlagingen
og måltidsfellesskapet.
18.30 BARNETIMEN
Underholdning i Teltet for barn i alle aldre.
Fredag begynner vi kl. 18.00.
19.30-21.00 SEMINARER
Onsdag og torsdag kveld blir det et bredt tilbud av seminarer. Påmelding er ikke nødvendig. Se oversikten på side 28.
21.30 KVELDSBØNN
13
Vi møtes i Teltet og holder kveldsbønn etter
mønster fra Taizé-fellesskapet i Frankrike. Flerstemt sang og stille bønner. Ta gjerne barna
med! Kveldsbønnen ledes av Ulla Käll. Mulighet for personlig forbønn.
Fredag kveld:
Stor kveldsmesse i Teltet fra kl. 20.30.
22.00 NATTKAFÉ
I HUSDYRHALLEN
Nattkafeen er åpen hver kveld fra kl. 22 til kl.
24 i andre etasje i Husdyrhallen (Torget). Nattkafeen byr på vafler, kaffe, te, is, brus, pølser
og brød og god tid til å prate og treffe folk.
TA MED KOPP!
22.30 KONSERTER OG
FORESTILLINGER
I Teltet og Ridehallen. Se mer på side 16.
22.00 – 01.00 DANS
Slå deg løs på dansegulvet! Det spilles en variasjon av tango, salsa, swing og disco. Det er
også mulighet til å sitte ned, prate og ta seg
noe å drikke. Velkommen til hall A.
GJESTER LANGVEISFRA
Biskop Thomas fra den koptiske
kirken i Egypt kommer til Korsvei
for å snakke om hvordan det er å
leve som Jesu etterfølger i et av
de landene i verden hvor kristne
blir mest undertrykt. Han er opptatt av å gjengjelde ondt med
godt og demonstrere Jesu sinnelag overfor dem som undertrykker
og forfølger. Du kan treffe ham på
seminar og verksted torsdag.
For øvrige gjester, se seminar- og verkstedbeskrivelser.
Mark Scandrette fra San Francisco i USA er grunnlegger av senteret ReImagine hvor fokus er å
praktisere Jesu vei i hverdagslivet.
Han sammenligner Jesus med en
karatemester som viser oss hvordan vi kan øve oss i å leve sant
og ekte som hans etterfølgere.
Mark har seminar både onsdag
og torsdag.
Bandet Psalters fra Pennsylvania
i USA, gjorde stor suksess da de
var på Korsvei for fire år siden
og mange er glade for at de nå
kommer tilbake. Bandet sier om
seg selv at de ikke lager musikk
for sin egen skyld, men for Guds.
Sammen med bandet Tim’s Familytree skal Psalters ha konsert torsdag kveld i Ridehallen.
14
LØSE POSTER
VELKOMMEN TIL DEN STILLE
HAGEN!
Du finner den i Fjoset – den store plassen
innenfor det store gjerdet. Sett deg under et
tre, finn veien inn i labyrinten eller gå på vandring langs båsene. Kanskje finner du perler. Eller et veiviser-rom. Gå hit når du vil, døgnet
rundt. Ta med deg barn! Men legg høylytt prat
igjen når du går inn porten. Den stille hagen er
festivalens store sakrale rom – med åpen himmel!
LABYRINTEN
Også til årets festival har Barbro Raen Thomassen tegnet en labyrint i gress og grus. Denne
gangen ligger labyrinten inni omrisset av en
fugl – selve festivalsymbolet. Velkommen til å
gå i grusgangene. Ta gjerne av deg skoene og
legg ut på vandring etter mer himmel – mer
jord. Den som leter finner.
PERLEROMMENE
GÅ PÅ UTSTILLING!
Åpent kl. 13-17 
Skolestua
Lars Verket, vår egen festivalfotograf, debuterte i fjor som utstiller på Lindesnes Fyr. Lars liker
å kalle seg padlosof. Han er padleentusiast –
og han filosoferer mens han padler. Dessuten
fotograferer han; lav sol, høy himmel, hav og
horisonter. Et utvalg av hans meditative motiver fra slike padleturer er å se i hovedrommet i
skolestua. I siderommet finner du et utvalg bilder fra tidligere korsveifestivaler, fra Taizebønn
og morgenbønn, fra leirliv og Baluba.
 
KAFEEN I HUSDYRHALLEN
I kaféen i Husdyrhallen kan du se flere av Lars
Verkets bilder. Alle bildene vil være for salg.
Det vil også padleguidene hans være.
KVELDSMESSE
har Barbro Raen Thomassen designet.
Fredag kl. 20.30 i Teltet
Etter tre intense festivaldøgn tar vi oss god tid
ved hvilens vann og feirer en rikholdig gudstjeneste med nattverd og muligheter for personlig forbønn. Vi bringer med oss samisk spiritualitet fra Korsvei Forum sist sommer og lar oss
fortrylle av Frode Fjellheims sang og musikk.
DET KELTISKE KORSET
BILDEFOREDRAG FRA GAZA
Kan man gå inn i en perle? Prøv, da vel! Perlerommene som fører deg inn i Kristuskransen er
innredet av Anne Henriette Schanke.
VEIVISER-ROMMENE
er laget av Øyvind Engh.
KJEMPEREIR
Fuglene bygger reir. Det gjør vi på Korsvei
også. Bli med å bygge et kjempereir i hagen!
MØTETELTET
Steinalteret utgjør sammenkomst-teltets hjerte
og symboliserer Guds nærvær. Det plasseres
midt i teltet – i senteret av et gangsystem som
utgjør et tilnærmet keltisk kors, idét det slås en
sirkel om alteret.
Møteteltet vil endre karakter etter bruk. Keltisk
morgenbønn, bibeltimer, gudstjenester, Barnetimen, konserter og kveldsbønn i Taizé-ånd
vil alle få sine ulike rekvisitter og kjennetegn.
Fredag kl. 22.30 i semminarrom 1, 2.etg. i
Husdyrhallen
NRK-journalist Kjetil Lillesæter holder bildeforedrag over temaet: Gazas dagligliv under
en blokade - hvordan er det sivilbefolkningen
- kristne som muslimer - overlever med verdighet under slike tøffe vilkår?
JOIKEKURS
Lørdag kl. 13.00-14.30 i Ridehallen
Nå har du sjansen til å lære deg å joike! Den
samiske musikeren Frode Fjellheim holder kurs
i Ridehallen på lørdag.
BALUBA!
Deltaløp og solidaritetsmarked
Lørdag kl. 14.30-16.30
Lørdag ettermiddag står i den glade solidaritetens tegn. Gjennom kappløp og en rekke
tenkelige og utenkelige aktiviteter samler vi
inn penger til festivalens to prosjekter:
• Bygging av et helt nytt undervisningsbygg i en av Manilas fattige bydeler i regi
av det kristne fellesskapet Bukas Palad
• Skolesenteret Anastasia i Egypt som gir
unge koptiske kristne fremtidshåp og en
vei ut av fattigdommen
TA EN TUR PÅ
TORGET!
Følg med på informasjon om spesielle hendelser. Åpent i og ved Husdyrhallen
kl. 12.30-17 og fra kl. 19.30 til 24.
INFORMASJON OG INSPIRASJON
Møt folk fra Korsvei-styret på deres stand, se
nærmere på Korsvei-kurset Spor eller hør litt
om Veigrepsfellesskapet. Hva tenker styret om
Korsveis fremtid? Kom og ta en prat med engasjerte og interesserte styremedlemmer.
KIOSK
med aviser, is og brus +++
KAFFEVOGN
Les mer på side 24 og besøk stands på torget!
med rettferdig kaffe fra Kirkens Nødhjelp
Kjøp: Ved å kjøpe eller selge bærekraftige varer
som hårklipp, klem, markblomster, englevakt,
massasje eller hva folk selv måtte klekke ut,
støtter du prosjektene.
BOKHANDEL
Løp: Får du foreldre, en venn, nabo eller uvenn
til å sponse deg for hver runde du løper i vårt
Deltaløp, kan du loppe dem for uante summer
til det gode formål.
Ta med tykk lommebok og godt humør!
FOLKEFEST!
Lørdag kl. 18–22
Vi pynter til eventyrfest og lager i stand festmåltid i tunene. Alle oppfordres til å kle seg
i sin mest eventyrlige mundur. Etter middagen kommer den store Paraden gjennom leiren! Her blir det gjøglere, musikk og overraskelser. Paraden ender opp i Fjoset (Den stille
hagen) hvor det blir underholdning og sang
- og barna viser oss miljømusikalen “Å så vakkert”. Så rydder vi danseplattingen og spiller
opp til dans! 
Mer utfyllende folkefest-informasjon kommer
til tunene på fredag med kongelig sendebud. 
med mange titler knyttet til festivalens tema
og seminarer. Kjøp cd’er med opptak fra festivalens bibeltimer og seminarer eller cd’er av
konsertartister. Drives av Bok&Media.
RETTFERDIG HANDEL
Helge Ådlandsvik driver årets festivalbutikk
med et stort utvalg fairtradeprodukter og noen
økologiske matvarer. Fairtrade er handel med
mening!
GJENBRUKSMARKED
Drives av Korsvej DK: Prøv lykken – du kan for
en billig penge kjøpe dyre og gode kvalitetsklær samtidig som du støtter mennesker i tredje verden. Det ikke bare lyder som – det er en
god oppskrift på velsignelse. Klær tas gladelig
imot direkte i boden på Torget. Overskuddet
går ubeskåret til festivalens solidaritetsprosjekter. Lev enklere – lev bedre!
15
KONSERTER
16
Konserter for rocke-entusiaster, livsnytere, jazzelskere, root-diggere, mannen i gata, bestemor, tenåringer, barn av i dag, de som
var barn for 25 år siden, gospelelskere; kort sagt alle! Konsertene
koster kr 100 med unntak av konserten med Tord Gustavsen og
Kristin Asbjørnsen, som koster kr 200,- Honnør, barn, ungdom og
studenter betaler halv pris. Forhåndssalg på festivalkontoret. Billetter selges også ved inngangen.
TIRSDAG KL 23.30 I TELTET
MIDNATTSKONSERT MED
KJELL INGE TORGERSEN
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Norsk visepop med strålende kritikker. Han er
blant annet kjent for å ha gjort Sting på nynorsk, og gjør Stinglåtene til sine egne, ingen
kopi, ifølge Varden. Gjenoppdag hvilepulsen
og gir ned, sier Stavanger Aftenblad, mens VG
sier: Innsmigrende overbevisning og varme.
Han har med seg Arild Schøld på gitar og KarlDag Kjosavik på bass og sang.
ONSDAG KL 22.30 I TELTET
TORD GUSTAVSEN OG KRISTN
ASBJØRNSEN
Tord Gustavsen er en norsk jazzpianist som har
hatt en viktig rolle innen norsk og internasjonal
jazz i flere år. Gustavsen har en særegen spillemåte; han skaper kreativ og lyrisk musikk og
med en profil der han kombinerer bevaring og
fornyelse. Han har gitt ut fire album som alle
har oppnådd en rekke utmerkelser og priser,
både her til lands og internasjonalt, som Spellemannsprisen.
I tillegg til ham selv på flygel er Tore Brunborg
med på sax, Mats Eilertsen på bass og Jarle
Vespestad på trommer. På utvalgte konserter,
som Korsveifestivalen, inkluderer også ensemblet vokalisten Kristin Asbjørnsen som holdt
konsert på Korsvei i 2007.
TORSDAG KL 18.30 I TELTET
UNDER BARNETIMEN: OSLO
SOUL CHILDREN
Oslo Soul Children er et kor med barn og
tenåringer fra hele Oslo-området, under ledelse av Ragnhild Hiis Ånestad. Koret synger
originalskrevet og arrangert musikk med elementer fra pop, rock, soul, R `n B og gospel.
Koret har gitt ut en rekke cd’er og opptrådt
for statsminister, kongen og dronningen, med
Kringkastingsorkesteret og med kjente solister
som Wig Wam, Erik og Kriss, og Aleksander
Rybakk. Med seg på scenen i Seljord har de
også startet et Korsvei Soul Children-kor.
TORSDAG KL 21.10 OG KL 23 I
GRANVIN KINO: MEIR HIMMEL
- MEIR JORD - GJENNOM
KRISTUSKRANSEN SINE PERLER
Kristuskransen er kjend for mange festivaldeltakarar. No er det laga ei forestilling med perlene. Gjennom refleksjon, bibelforteljingar og
musikk kjem me nærare himmelen og jorda.
Publikum vert også involvert. Artistane lovar
ein uforgløymeleg kveld på Granvin kino med
Egon Askvik (piano/refleksjon), Astri Sudmann
(forteljing), Kjell Bergsvik (saksofon mm) og
Jan Holden (lyd/lys).
Foto: Lars Verket
KL 22.30 I RIDEHALLEN:
DANS TIL LIVE MUSIKK, MED
7 DAYS AND A MIRACLE
Et band fra 2006 med fire dyktige musikere
som har vært fremtredende i ulike settinger
og sammenhenger i norsk musikkliv over et
par tiår. Hovedkarakterene har spilt sammen
siden 1994 og utviklet sin egen særegne lyd,
som spenner over hele feltet fra rock til ballader. Vokalist og låtskriver er Lewi Bergrud, med
er også Geir Holten, Ronny Ødegaard og Knut
Bjørnar Asphol. Dette er melodiøs og mektig
musikk med sterke følelser, i følge Østlendingen.
TORSDAG KL 22 I RIDEHALLEN,
DOBBEL-KONSERT MED TIM’S
FAMILYTREE OG PSALTERS
Tim’s Familytree er et ungt norsk band som
ga ut sin første plate for to år siden. Sangene
er moderat orkestrerte, ofte krydret med fiolin, mandolin, piano, kontrabass. Utover dette
får vi lett perkusjon, trekkspill og også fløyte.
Sammen er de en akustisk folkepop-trio, med
et musikalsk og lyrisk uttrykk. Det er singer/
songwriter-stilen som gjelder, fremført av Håkon Audun Sveens emosjonelle røst .
Amerikanske Psalters, som var på Korsvei i
2007 til svært manges store glede, kommer
tilbake igjen! Dette er ung musikk, rampete i
form, men ydmyk i uttrykk. De sier om seg selv:
Vi lager ikke musikk for vår egen skyld, men
for Guds, gjennom hans nåde og hans storhet.
FREDAG KL 18 I TELTET
UNDER BARNETIMEN:
MAJ BRITT ANDERSEN
Artisten Maj Britt Andersen har i over 30 år
vært en av Norges mest kjente formidlere av
musikk for barn med alle sine plateutgivelser
og konserter/forestillinger. Konserten/forestillingen Indranis sang er bygget opp rundt fem
år gamle Indrani i India. Musikken og tekstene
er skrevet av Geir Holmsen, Trond Brænne og
Maj Britt Andersen. Platen var også nominert til
Spellemannsprisen i 2010. Maj Britt har invitert
Korsvei til å lage et eget barnekor for anledningen, som skal arbeide med sangene på festivalen i korverksted, og de vil stå på scenen sammen
med henne gjennom hele forestillingen.
FOLKEFESTEN LØRDAG
KL 22 I TELTET: MARIA SOLHEIM
17 år gammel fikk hun platekontrakt med Kirkelig Kulturverksted. Platen Barefoot ble sluppet i 2001 og høstet gode kritikker. Musikken
var akustisk basert med tekster og melodier
skrevet av Solheim selv. I tillegg til aktiv konsertvirksomhet i Norge har hun også turnert i
Europa. Solheim har deltatt på flere innspillinger som gjesteartist. Nå besøker hun Korsvei
med bandet sitt, og kanskje får vi en smakebit
fra albumet hun nå er i studio med?
17
Foto: Lars Verket
18
BARN (0–13) på Korsvei
Barnas Korsvei blir eventyrlig! Gjennom Veivisersamling, gjøgling, fotballturnering, perlerom, sang,
dans og samlingsstund i soveposen skal vi oppleve mye himmel og mye jord. Barnetimen på ettermiddagen er barnas egen storsamling med konserter, konkurranser og mye moro.
Boformen på festivalområdet er tilpasset barn,
med tun hvor vi har vårt trygge nærområde.
Festivalområdet er bilfritt og velegnet for sykkel
eller sparkesykkel. Det er inngjerdet lekeplass
for de minste barna, og en egen gresslette til
ballspill for de litt større.
Fellessamlingene Alle rundt alteret og Folkefesten er i stor grad tilrettelagt for barn, og på
solidaritetsmarkedet Baluba er det fritt fram for
små og store å stille opp med ulike morsomme
salgsaktiviteter. Det er lurt om barna planlegger
litt på forhånd hva de vil bidra med av salgsboder eller opptrinn. I Den stille hagen kan
barna finne en fredelig plass i kjemperedet eller
de kan besøke perlerommene. I tillegg til fellesprogrammet har vi vårt eget Barnas Korsvei.
BARNEPROGRAM
HVER FORMIDDAG KL.10:
ALLE RUNDT ALTERET
I det store teltet. Dette er en gudstjeneste for
alle aldre som involverer de fleste sanser. Dagens tema og bibeltekst presenteres for store
og små, og vi følger fortellingen Den farefulle
fugleferden (til andre siden av verden). Under
samlingen er barna sammen med sine foreldre.
HVER FORMIDDAG KL. 11–12.30:
VEIVISERVERKSTED
Barna marsjerer ut av teltet og går til sin gruppesamling.
Barn 3-6 år har samling i tunet sitt. Her blir det
et enkelt opplegg med sang, leker og medbrakt
matpakke. Barna lager sin egen Korsveifugl.
Følg
Barn 6-10 år skal jobbe med en musikal om
skaperverket Å, så vakkert. Barna kan velge
mellom kor i Ridehallen, dans på Danseplatten, rytmegruppe i Hall B, gjøgling utenfor
Matutsalet eller forming i Fjoset. Påmelding til
gruppene gjøres ved innsjekking tirsdag kveld.
Gruppene innledes med medbrakt matpakke
og dagens veiviseroppgave.
Barn 10-13 år møtes ved Matutsalet til Mesterens Mester-oppgaver. Med bakgrunn i veiviserne vil vi bli kjent med mestere gjennom tidene som har gjort noe viktig for at andre skal få
det bedre. Det blir quiz, praktiske øvelser, konkurranser og forberedelse til Baluba på lørdag.
ONS - FRE KL 14.30- 16.00:
VERKSTEDER
Korsveicupen går av stabelen på fotballbanen
hver dag i verkstedtid. Meld deg på ditt favorittlag og bli med! Ellers blir det kor for barn
som vil synge med Maj Britt Andersen, og for
de over 10 år som vil synge med Oslo Soul
Children. Det blir også mulighet for fjellklatring,
vannkrig eller vandring i Seljord. For de aller
minste blir det babysang, med egen konsert
fredag (værforbehold).
ONS - FRE KL 18.30:
BARNETIMEN
I det store teltet. Barnetimen er først og fremst
barnas time, men alle er hjertelig velkommen!
Her blir det sang og konkurranser, troll og gjøgleri. Torsdag blir det også konsert med Oslo
Soul Children, og fredag kommer Maj Britt
Andersen.
HVER KVELD:
SOVEPOSESAMLING
Kvelden avsluttes på tunet med en soveposesamling rundt leirbålet. Hvert tun bestemmer
tidspunkt for dette, alt etter behov. Hvert tun
vil få utdelt forslag til hvordan denne samlingen
kan gjennomføres.
LØRDAG: BALUBA
Baluba er Korsveis solidaritetsaksjon. Her har
også barn muligheter til å samle inn penger. Det
kan løpes, synges, spilles, gjøgles, selges, males, flettes hår… Det meste er mulig. Pengene
går til Bukas Palad på Filippinene og skolesenteret Anastasia i Egypt.
LØRDAG KVELD: MIDDAG,
PARADE OG FOLKEFEST
19
Lørdag er det folkefest med middag, parade,
underholdning og dans. Ta med eventyrkostymer og kle deg til fest! Her blir det også premiere på barnas oppsetning av Å, så vakkert!
Vi trenger hjelpeledere! Infomøte tirsdag kl
21 i Ridehallen. Til barneprogrammet kl 11.0012.30 trenger vi VOKSNE HJELPELEDERE! Til
tunsamlingen for de minste barna blir det utdelt ferdiglagde opplegg for samlingene, men
tunet må selv stille med ledere. Til programmet
for de større barna har vi egne instruktører, men
vi trenger mange voksne til å hjelpe til under
gjennomføringen. Hvis du har litt kompetanse
innen de ulike gruppeområdene dans, gjøgling,
rytmer, kor eller forming, er det fint om du kan
melde fra om dette!
Tirsdag kveld, etter første samling i teltet,
samles barn og voksne på tunet. Sammen
med tunhøvdingen deres, teller dere opp antall
barn og velger ut minst én voksen pr 10 barn til
å være leder. Voksenlederne møter så i Ridehallen kl 21.00 for informasjon om barneprogrammet, samt oppgavefordeling.
«Merking» av barn: Tunhøvdingen vil tilby
armbånd til barn der foreldre kan skrive sine telefonnumre. Kommer armbåndet bort, oppfordres foreldre til å skrive telefonnummeret med
kulepenn på barnas arm.
TRETTEN?
Er du født i 1998, regner vi deg som
13-åring på Korsvei.
Som 13-åring får du det beste fra
begge verdener, og inviteres også
til å være med Ten-korsvei på By
the Way, O’store lek, verksteder og
konserter. Følg med i Tenkorsveiprogrammet og velg det som passer
deg best!
20
TENKORSVEI
festival i festivalen
PROGRAM
TIRSDAG
1400-1800Registrering
1800-1900 Åpningssamling
Teltet
1930-1950
Mini-By The Way
1950Smågruppesamling
2130-2215
Taizebønn i Teltet
2230
Sub kafé er åpen
2300-2400
Bålkos i Reiret
Foto: Lars Verket
ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG
0900
Vekking – frokost i leiren,
eller hos foreldre
1000-1100
Alle rundt alteret
1100-1200
Veien, sannheten og livet
1230-1320
Suppesalg i kafeen
Sub kafé åpen
1330-1430Fritid
Torsdag: Fotballturnering
Fredag: O´store lek
1430-1600
Verksteder – se oppslag i
hall B!
1630-1800
Middag i foreldretunet
1830-1930
Onsdag: By The Way (hall A)
Torsdag: Konsert med Oslo Soul Children
Fredag: By The Way (hall A)
1930
Sub kafé er åpen
2130-2230
Taizebønn i det store teltet
2300-2400
Bålkos i Reiret
Torsdag: 2200: Konsert med Psalters og
Tim’s Familytree i Ridehallen
21
LØRDAG
SØNDAG
0900Vekking
1000-1100
Alle rundt alteret
1100-1200
Veien, sannheten og livet
1230-1320Suppesalg
Sub kafé er åpen
1430-1700Baluba!
1900Parade
2000
Folkefest og dans
2200
Konsert med Maria Solheim (50,- for ungdom)
2230-2330
Avslutningssamling i kafeen
0900Vekking
1000
Pakke ned Reiret
1200-1330
Alle rundt alteret/
avslutningsgudstjeneste
1330
Siste rest av nedrigging
REIRET
SUB KAFÉ
Reiret er navnet på ten-leiren. Den befinner
seg på et stort jorde rett ved hovedporten.
Reiret er delt inn i fire aldersbestemte tun:
NORD (-94+), SØR (-95), ØST (-96) og VEST
(-97). I Reiret blir det aktiviteter på dagen og
bålkos hver kveld!
VEIEN, SANNHETEN OG LIVET
Hvem er Jesus? Hvem sier vi at han er? Hvem
sier han selv at han er? Hvem er Jesus for deg?
Hver formiddag etter Alle rundt alteret har vi
våre egne samlinger i hall A. Her skal vi utforske hvem Jesus er gjennom musikk, fellessamling og gruppeoppgaver. Samtidig som vi skal
bli kjent med Korsvei sine veivisere og hva de
betyr for oss  - søke Jesus, bygge fellesskap,
leve enklere og fremme rettferdighet.
Gjennom hele Korsveiuka vil det være mulighet for en stille stund i en del av kafeen i hall
B, her vil det også bli mulighet for samtale. Vi
oppfordrer dere også til å benytte dere av Den
stille hagen. 
FRITID
I disse deilige timene midt på dagen skal vi
gjøre mye gøy. Alt fra bading, lek, spill, fotball
og en O´så stor lek. Hvis du vil, kan du chille i
den herlige Sub kafé.
Er årets kafé i hall B. Åpningstider: 12.3016.30, 19.00-21.15 og 22.15-23.30. Her er det
salg av kaffe, milkshake, kaker og brus. Her blir
det også arrangert minikonserter på kvelden.
MAT
Frokost – spises i Reiret eller hos foreldre
Dugurd – ta med kopp og en tier og få deg
suppe og brød i Sub kafé
Middag – spis hos foreldre
Kvelds – besøk foreldre igjen, eller spis en vaffel i Sub Kafé
TENKORSVEIKOMITEEN
Vi som har vært så heldige å få jobbe med
denne delen av festivalen i flere måneder er:
Camilla Yoo Juell, Åse Maria Schmidt Haugstad, Kristine Bekken Aschim, Markus Solstad,
Kristian Hovland Aschim og Solveig Liland.
Kontaktpersoner under festivalen er Camilla
Yoo Juell, tlf. 93 28 57 73, og Solveig Liland,
tlf. 93 48 13 88.
UNGE VOKSNE
22
Foto: Lars Verket
på korsvei
Vi ønsker å skape et godt miljø der unge voksne får treffe hverandre, og samtidig bygge fellesskap med mennesker som er i andre livsfaser og livssituasjoner enn dem.
Korsvei er en festival vi skaper sammen. Den er
bygd på et stort dugnadslag. Alle bidrar med
større eller mindre oppgaver i løpet av festivalen, og vi håper du også vil være med på dette.
Tunene vi bor i er en viktig arena for det som
skjer på Korsvei. Unge voksne ønskes velkommen til å bo i alle tun på festivalområdet. De
som ønsker det kan også bo i egne Unge-voksne-tun, disse er hovedsakelig tenkt for dem
som er rundt 20 til rundt 30 år.
Livets valg kan være krevende. Unge voksne
er i faser som utfordres av mange og store veivalg. Da kan det være nyttig å få veiledning fra
voksnere medvandrere. Vi anbefaler å frimodig ta kontakt med festivalens veiledere.
Vi ønsker også å skape samlingsarenaer for
unge voksne utenfor tunene. Her i blant en
kafè som vil være åpen for alle, men spesielt
tilrettelagt for å bygge et unge-voksne-miljø.
Korsveis utgangspunkt har hele tiden vært
spørsmålet; hva vil det si å følge Jesus i vår
tid? Bevegelsen har sin egen kultur og interne
begreper, og i sentrum av disse står Korsveis
fire veivisere. Utforsk og spør folk om det du
lurer på! Vi håper festivaldagene vil gi deg noe
som kan prege din korsvei, og at du er med på
å prege Korsvei.
GRISEFLAKS
23
en kabaret om oljeeventyret
Gjennom et knippe komiske, satiriske og poetiske sanger forsøker syv sangere i STILETT
å få tak på “den nye folkesjela”.
GRISEFLAKS er kabaretforestillingen om hva
oljen har gjort med nasjonen Norge. Er vi bortskjemte, utbrente sytepaver eller ressurssterke
fredsmeglere og nødhjelpere? Og er vi lykkelige?
Under overflaten ulmer det store spørsmålet:
Er det etisk forsvarlig å være steinrike i en verden hvor så mange lever i nød?
STILETT leker med musikalske sjangrer og
eget selvbilde. Ikke alt er like behagelig å sette
søkelyset på.
Ensemblet består av profesjonelle sangere
som hovedsakelig arbeider innen kabaretsjangeren og trives i skjæringspunktet mellom
skjønnsang og humor.
Hanne T. Asheim er en anerkjent tekstforfatter
og komponist, som har samarbeidet med STILETT siden 2002. Hun vant Komiprisen - Årets
nummer i 2009 med Enkeltindividets protestvise, fremført av Lene Kongsvik Johansen.
Med i STILETT: Hege Eide Vik * Karin Kilden
* Liv Anna Hagen * Anne Cecilie Røsjø Kvammen * Anne Marte Slinning * Johanne Hagen *
Anna-Karin Lindgren.
Tekstforfatter og komponist: Hanne T. Asheim * Regi: Karina Aase *
Pianist: Hanne T. Asheim* Lyd: Vidar Lunden
Forestillingen er støttet av
Revyforfatterforeningen og Norsk kulturråd.
Fredag 14.30-16.00 i Ridehallen
Billetter kr. 100,-/50,- på festivalkontoret eller ved inngangen.
BALUBA
24
Alle foto: Lars Verket
gir framtidshåp for fattige
BYGG SKOLE I MANILA
Den ene halvparten av Baluba-inntektene
skal gå til det kristne fellesskapet Bukas
Palad i Manila som skal bruke pengene til
å bygge et helt nytt undervisningsbygg i en
av millionbyens fattige bydeler.
Det årelange vennskapet mellom Bukas Palad
og Korsvei fortsetter. For fjerde gang får festivalen besøk fra dette fellesskapet med sosiale
sentre i tre av Manilas fattige bydeler. Bukas
Palad er knyttet til den katolske Focolare-bevegelsen, en evangelisk og økumenisk internasjonal bevegelse.
Sentrene drives stort sett av fattige som selv
bor i området. De har helsestasjon, legesenter
og tannklinikk, barnehage og kostholdsprogram for underernærte barn; fadderprogram,
opplæringstiltak og verksteder; opplæring til
tro og liv, fester og fellesskapsbygging.
Bofellesskapet Housing er bygget for og av
medarbeiderne og deres familier. Innenfor et
område på ett mål tomt har de skapt et trygt
og trivelig bomiljø med 50 familieleiligheter –
hver på 21 kvadratmeter!
Korsvei-folk i Norge har opprettet Stiftelsen
Bukas Palads Venner for å styrke relasjonen og
støtte Bukas Palad økonomisk.
Til Korsvei 2011 kommer:
• Mel Miranda (48),
en av pionerene i Bukas Palad (BP)
• Emman Nombre (29), medarbeider i BP
• Tess Bejo (39), leder av et nyetablert BP i Manila
• Fely Conde (51), medarbeider i BP
Møt dem på stand på Torget og på seminar
onsdag kl 19.30 i Gamlesalen i Granvin.
25
SKAP FRAMTIDSHÅP I EGYPT
Den andre halvparten av Baluba-inntektene
skal gå til skolesenteret Anastasia i Egypt
som styrker unge koptiske kristnes kulturelle identitet, gir dem tro på framtiden og
hjelper dem til å finne en vei ut av fattigdommen.
skop Thomas er en person som er opptatt av å
bringe et verdig og rettferdig liv til alle.
Kopterne er svært undertrykte i det egyptiske Noe av det som blir undervist på Anastasia,
samfunn. Det er forbudt å undervise i koptisk er grunnleggende kristen tro og sjelesorg. I
i skolen. De utsettes hele tiden for et massivt tillegg holdes det yrkesrettede kurs som gir
press fra omgivelsene for å oppgi sin tro og unge mennesker mulighet til å få en jobb de
kulturelle identitet. Biskop Thomas har bygget kan leve av. Senteret er bygget opp ved hjelp
opp skolesenteret Anastasia for å bidra til at av økonomisk støtte fra Norsk Misjon i Øst og
unge koptiske kristne ikke skal assimileres og halvparten av pengene fra Baluba går til Anasmiste sin tro.
tasia.
Senteret ligger på Anafora Farm and Training
Center utenfor Kairo. Unge mennesker trenger Du kan møte biskop Thomas på verksted torsen ideologisk og kulturell ballast for å stå imot dag kl. 14.30 i kinosalen på Granvin eller på
presset som aggressive grupper utsetter dem seminar senere på kvelden kl.19.30 i Ridehalfor. Det er ikke nok å hjelpe mennesker ut av len. Biskopen inviterer også til samtale rundt
fattigdommen, de trenger også ideologisk ut- på festivalområdet ved anledning.
rustning til å stå i mot alle dem som sier de
er på feil vei. «I want to build a culture of excellence,» sier biskop Thomas. Dette handler .
ikke bare om konservering av tradisjoner. Bi-
26
DEBATTER
Onsdag og fredag arrangerer vi debatt om
temaer Korsvei har engasjert seg i, der vi
også har invitert folk utenfra med kritiske
perspektiver. De finner sted i Ridehallen fra
13.00 til 14.30.
DEBATT: DE KRISTNES ROLLE I
ISRAEL/PALESTINA-KONFLIKTEN
Vinteren 2010 uttalte Korsvei seg om et betent
teologisk og politisk spørsmål og responderte
positivt på Kairos-dokumentet. Det er et brev
til verden forfattet av palestinske kirkeledere,
der de skriver om situasjonen for palestinerne.
Her hevder de at «den israelske okkupasjonen
er en synd mot Gud og menneskeheten». Deres bønn er at kristne i Vesten skal engasere
seg, blant annet ved å boikotte varer produsert på okkupert jord. Var det riktig av Korsvei
å uttale seg om Kairos på denne måten? Og
tar vi på alvor oppfordringen om økonomiske
sanksjoner? Vi tar debatten.
Korsvei er representert ved styremedlem i
Korsvei Lars Hellerdahl. I tillegg kommer Gunnar Haaland, som er teolog og en av Den
norske kirkes fremste ressurspersoner på jødedommen og jødisk–kristne relasjoner, og
Øyvind Sagedal, som er sogneprest og tidligere leder av Palestina-komitéen i Norge. Møteleder er teolog og Korsvei-veteran Øyvind
Brun Andersen.
Onsdag kl. 13.00 i Ridehallen
DEBATT: INVESTERING AV
OLJEPENGENE – BLIR VÅRE
BARNEBARN STOLTE AV OSS?
Kirkeministeren og en rekke andre politikere
møter Korsveifolket til oljefond-debatt. Det
ligger stor makt og mange muligheter i forvaltningen av oljeformuen. ”Invester oljepenger i rettferd og miljø!” Dette Korsveis krav og
anbefaling. Korsvei mener at halve Oljefondet
bør plasseres til beste for de fattigste og for
et utarmet skaperverk. Pengene må investeres
slik at de fattige blir rikere og miljøet får det
bedre. Men er politikerne enige i det?
Nå kan du selv utfordre dem, og høre hva de
mener. Våre gjester er:
- Rigmor Aasrud (A),
fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
- Aksel Hagen (SV),
stortingsrepresentant, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
- Ketil Solvik- Olsen (FrP),
stortingsrepresentant, medlem i Energi- og
miljøkomiteen
- Sverre Vatnar (KrF),
finanspolitisk rådgiver på Stortinget 
- Bjørn Nome (SP), ordfører i Fyresdal kommune, 1. kandidat ved valget
- Øyvind Eggen (V),
tidl. leder Int. Utvalg, stipendiat ved NUPI
- Nina Five (H),
kandidat til fylkestingsvalget for Høyre i Telemark
Fredag kl 13.00 i Ridehallen
SYNG MED MAJ BRITT!
På torsdag og fredag kl. 14.30-16.00 kan barn
under 10 år være med å forberede forestillingen Indranis sang sammen med artisten
Maj Britt Andersen. Forestillingen/konserten
fremføres under Barnetimen i Teltet fredag kl.
18.00.
Maj Britt Andersen har i over 30 år vært en
av Norges mest kjente formidlere av musikk
for barn. Hennes forestillinger er kjent for at
hun samarbeider med lokale barnekor og skoleklasser som står på scenen sammen med
henne gjennom hele forestillingen. Som korsangere får barna delta i konserten på en helt
annen måte, og de får et nært forhold til det
musikalske stoffet som formidles. Og det er akkurat det Korsvei-barna skal få oppleve!
Det siste året har Maj Britt Andersen vært
frontfigur for Barneaksjonen i regi av FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling. Konserten/
forestillingen er bygget opp rundt fem år
gamle Indrani i India, og Maj Britt forteller og
synger om hennes hverdag i slummen i byen
Bangalore. Musikken og tekstene er skrevet
av Geir Holmsen, Trond Brænne og Maj Britt
Andersen. Platen Indranis sang var nominert til
Spellemannsprisen i 2010.
SYNG MED OSLO SOUL
CHILDREN!
Gjør som Maria Haukaas Mittet og Donkeyboy
og syng med Oslo Soul Children! Barn over
10 år inviteres til sangverksted med Oslo Soul
Children torsdag kl. 14.30-16.00 for deretter
å ha konsert sammen med det anerkjente og
livsglade koret i Barnetimen i Teltet kl. 18.30.
Dirigent er Ragnhild Hiis Ånestad som i 2010
vant Petter Dass-prisen sammen med koret.
27
28
SEMINARER
ONSDAG OG TORSDAG KVELD
kl 19.30–21.00
Påmelding er ikke nødvendig, det er bare å gå dit seminaret skal være. Hvis det skulle bli fullt
et sted vil det uansett være plass på det store seminaret i Ridehallen. Noen av seminarene går
både onsdag og torsdag, mens andre bare går én kveld. I tråd med Korsveis dugnadsånd kan
publikum bli spurt om å være med og rydde stoler i forkant og etterkant av seminarene!
BARE ONSDAG
Per Arne Dahl:
HVORDAN TA VARE PÅ SEG SELV
OG HVERANDRE?
Den kristne tro er en enestående kilde til å ta
vare på oss selv og vår egen integritet, men
også en utømmelig kilde til å ta vare på hverandre og bygge relasjoner. Sånn sett må vi
være noe for oss selv hvis vi skal være i stand til
å være noe for andre, mener presten og forfatteren Per Arne Dahl – som kommer til Korsvei
for å snakke om hvordan vi skal ta vare på oss
selv og hverandre i hverdagen.
Onsdag 19.30 i Kinosalen i Granvin.
Mehtab Afsar og Anne Sender:
Å VÆRE JØDE OG MUSLIM I
DAGENS NORGE
Hvordan er det å være jøde i Norge i dag? Og
hvordan er det å være muslim? Møter man fiendtlighet, eller blir man tatt godt i mot? Og
hvordan er forholdet mellom jøder og muslimer? Vi får besøk av Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, og Anne Sender,
forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, til en
samtale med hverandre og publikum. Møteleder er Sunniva Gylver – som er prest og har
lang erfaring med religionsdialog og møter
mellom mennesker av ulik tro.
Onsdag 19.30 i kafeen ved porten.
Bukas Palad:
MER HIMMEL OG MER JORD I
MANILA
Tess, Mel, Emman og Fely fra Bukas Palad forteller fra sin daglige kamp for mer rettferdighet og et verdig liv i fattige bydeler i Manila.
Vi får høre om hvordan arbeiderne i Bukas
Palad i fellesskap betrakter Jesus, hans liv og
væremåte og inspireres til aksjon i lokalmiljøet.
Sammen lar de Bergprekenen være veiviser
og inspirasjon i sosial nød og konflikter. Deres
møter med mennesker i nød blir møter med
Jesus.
Våre venner fra Bukas Palad er selv fattige på
materielle goder. De har sterke fortellinger å
dele med oss fra sine egne liv - om verdighet
og en annen slags rikdom.
Onsdag 19.30 i Gamlesalen i Granvin.
Seminaret holdes på engelsk.
Norsk Misjon i Øst:
SECRET SERVICE – ET GLIMT AV
EN ANNEN VIRKELIGHET
Hvordan er det å ha gudstjeneste i et land der
det å holde kristen gudstjeneste innebærer at
man må trosse loven, gjemme seg for religionspolitiet og holde stand mot trusler? Det
kan du få et glimt av i «Secret service» - som
direkte oversatt betyr hemmelig gudstjeneste.
Teamet til Norsk Misjon i Øst inviterer til et levende rollespill, der du selv skal være med i
en hemmelig gudstjeneste og får føle forfølgelsen på kroppen. Secret Service passer både
for tenåringer og mennesker som har levd en
stund.
Onsdag 19.30 i Hall A.
Ragnhild Stav:
NORGE – EN VÅPENSTORMAKT?
I Norge tenker vi gjerne på oss selv som en
fredsnasjon, men er vi det? I 2010 var Norge
verdens ellevte største våpeneksportør, og
målt ut fra folketallet er vi den største. Norsk
militært utstyr blir sannsynligvis brukt mot sivile i flere land. Bør Norge slutte å eksportere
våpen? Hva er alternativene? Korsvei får besøk av Ragnhild Stav, teologistudent på MF og
sentralstyremedem i Changemaker, som har
jobbet mye med norsk våpeneksport. Hun vil
fortelle om den norske våpeneksporten og hva
som kan være alternativene.
Onsdag 19.30 i seminarrom 2 i Husdyrhallen, 2.etasje.
BÅDE ONSDAG OG TORSDAG
Mark Scandrette:
Å FØLGE KARATEMESTEREN
JESUS
Mange har opplevd at man som kristen har
idealer man ikke klarer å leve opp til. Kanskje
er det fordi vi har forestilt oss Jesus som en
professor, en som doserer over sannheten fra
en talerstol, og ikke som en karatemester?
I et karatestudio – en dojo – står man time
ut og time inn og slår i luften, i måned etter
måned, år etter år – for å perfeksjonere teknikken. I følge Mark Scandrette er det kristne
livet også slik. Man kan ikke bare høre Jesu
sannhet – man må øve seg på den i det daglige. Disse tankene har i over ti år preget senteret ReImagine i San Francisco, som Mark var
med på å starte. Mark kommer til Korsvei for
å fortelle om hva det kan innebære å følge
karatemesteren Jesus: Å praktisere Jesu vei.
Mark får på disse seminarene selskap av Stian
Kilde Aarebrot fra SubChurch, som har deltatt
ett år i livet i ReImagine.
Onsdag 19.30 i kinosalen i Granvin, torsdag 19.30 i Ridehallen.
Seminaret holdes på engelsk.
Yasmin Khoury og Nidal Abuzuluf
ET ROP FRA DE PALESTINSKE
KRISTNE
I 2009 samlet de palestinske kirkene seg om
et dokument de sendte ut i verden: Kairosdokumentet. I det skrev de at “den militære
okkupasjonen av vårt land er en synd mot
Gud og menneskeheten, og enhver teologi
som legitimerer okkupasjonen står fjernt fra
kristen lære, fordi sann kristen teologi er en
teologi om kjærlighet og solidaritet med de
undertrykte”. Korsvei-bevegelsen har støttet
erklæringen. På festivalen får vi besøk av Yasmin Khoury og Nidal Abuzuluf som var med
på å utarbeide erklæringen. De vil fortelle
om virkeligheten blant de kristne palestinerne – og hva kristne i Vesten kan gjøre for å
vise dem solidaritet.
Onsdag 19.30 i auditoriet på Folkehøgskulen, torsdag 19.30 i kafeen, 2.etg. i
Husdyrhallen.
Seminaret holdes på engelsk.
Helen Gutierrez:
ER DE RIKES PENGER SVARET
PÅ DE FATTIGES BØNN?
Helen Gutierrez har kommet langveisfra for å
besøke Korsvei. Hun bor i Honduras, er alenemor for fem barn, er utdannet sosialarbeider,
og har lenge sett det internasjonale bistandsarbeidet på nært hold gjennom arbeid med
store internasjonale bistandsorganisasjoner.
Hun kommer til Korsvei for å stille det provoserende spørsmålet: Er de rikes penger svaret
på de fattiges bønn? Hjelper bistand, penger
og nødhjelp? Helen vil gi oss et innblikk i virkeligheten i Honduras og maktforholdene i
verden – og utfordre oss på hvordan vi kan
kjempe for rettferdighet.
Onsdag og torsdag 19.30 i seminarrom 1,
2. etg. i Husdyrhallen.
Seminaret holdes på spansk og blir tolket til
norsk.
BARE TORSDAG
Biskop Thomas:
Å LEVE SOM JESU
ETTERFØLGER I EGYPT
Hva betyr det å leve som Jesu etterfølger i et
av de landene i verden hvor kristne blir mest
undertrykt? Biskop Thomas avbrøt som ung
den akademiske karrieren og flyttet inn i et
kloster i den egyptiske ørkenen. Etter kort tid
i klosteret fikk han et kall fra Gud om å være
biskop i den koptiske kirken. På dette seminaret vil han snakke om situasjonen for de
koptiske kristne, om å møte andre med kjærlighet – og om hvordan troens innside henger
sammen med troens utside i livet.
Torsdag 19.30 i Ridehallen.
Seminaret holdes på engelsk.
29
30
Lars Ove Kvalbein, Liv Karin Thomassen og
Agnes Tvinnereim:
HVORDAN FORANDRE ET
LOKALSAMFUNN?
De kaller seg gjerne «forandringsagenter». I
2008 fikk Liv Karin Thomassen, Agnes Tvinnereim og Lars Ove Kvalbein i Landås menighet i
Bergen en idé: Kunne de være med på å gjøre
nabolaget de bodde i mer bærekraftig, miljøvennlig og inkluderende? De har knyttet seg til
den globale bevegelsen Transition Towns, og
har siden oppstarten satt i gang ulike prosjekter som har fått god oppslutning: vedhogst,
redesign, sykkelreparasjon, folkefest i nabolaget, økokjøring, matdyrking, foredrag og idémyldringer – med mer! De kommer til Korsvei
for å fortelle om dette, og for å gi tips til folk
på andre kanter av landet som kan tenke seg å
prøve på det samme.
Torsdag 19.30 i Gamlesalen i Granvin.
Ed Brown:
KAMPEN FOR TROSFRIHET ER
IKKE OVER
Mange kristne vet at Jesu første etterfølgere ble
diskriminert, trakassert og drept på grunn av sin
tro. Men hva med i dag? Faktisk antar man at
rundt 200 millioner kristne også i dag lever i
frykt for forfølgelse. Ed Brown jobber som menneskerettighetsrådgiver i Norsk Misjon i Øst og
vil fortelle om dette temaet: Hva er trosfrihet?
Hvor og hvorfor blir kristne forfulgt? Og hva kan
vi gjøre for våre lidende trossøsken?
Torsdag 19.30 i Hall A.
Liv Kjersti Skjeggestad:
HVOR FRISKT MÅ DET UFØDTE
BARNET VÆRE?
Liv Kjersti Skjeggestad er generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd, og tar oss i dette
seminaret med på en reise inn i sorteringssamfunnet Norge. Hvor friskt må et barn egentlig
være for å ha rett til å leve?
Torsdag 19.30, seminarrom 2 i Husdyrhallen
2. etg.
Øyvind Borgsø:
VÆRE TILSTEDE I ØYEBLIKKET
Øyvind Borgsø er diakon og instruktør i
kroppsbevissthet. Han kommer til Korsvei for
å undervise i det som kalles oppmerksomhetstrening eller mindfulness: Meditasjons- og pus-
teteknikker som er stressreduserende og
hjelper oss til å være nærværende i nået.
Øyvind mener at tilstedeværelse i øyeblikket kan berike vår Gudsrelasjon: Det beste
stedet og tiden for å erfare Gud er her og
nå. Seminaret vil inneholde litt teori, og
enkle meditasjonsøvelser som hjelper oss
til å få kontakt med kroppen og pusten –
slik at man kan bli vár kroppens signaler
og Guds kommunikasjon med oss.
Torsdag 19.30 i kafeen ved porten.
Olav Trømborg:
INNFØRING I SPOR-KURSET
Hva vil det si å være Jesu disippel ved begynnelsen av det tredje årtusen? Korsvei
reiser dette spørsmålet – og peker med
sine fire veivisere i retning av et svar: Søke
Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet. Men hva innebærer dette? For å fordype seg i dette har
Korsvei utviklet kurset Spor, som kan gjennomføres i ulike kristne fellesskap. Kom og
bli kjent med opplegget!
Torsdag 19.30 i Eldhuset.
VERKSTEDER
Onsdag, torsdag og fredag
kl 14.30 til 16.00
Noen av verkstedene krever påmelding!
Dette kan gjøres ved registreringen eller på lister på veggen utenfor festivalkontoret. Ellers er det bare å møte opp.
Merk: Noen av verkstedene går over to
dager, der det siste bygger på det første. Noen av verkstedene gjentas to eller tre dager etter hverandre.
Biskop Thomas:
Å GJENGJELDE ONDT
MED GODT
Situasjonen for de kristne i Egypt er ofte
vanskelig. Likevel prøver mange, blant annet inspirert av biskop Thomas, å gjengjelde ondt med godt – å besvare forfølgelse
og undertrykkelse med kjærlighet. Situasjonen for oss i Norge er svært forskjellig
fra den i Egypt. Men kan vi lære noe av
dette? Hvordan besvarer man ondt med
godt, uten å utslette seg selv – og er det
egentlig mulig å elske sine fiender?
Torsdag 14.30 i kinosalen på Granvin.
Verkstedet foregår på engelsk.
Lisa Scandrette:
GJESTFRIHETENES KUNST
Lisa Scandrette jobber sammen med sin mann
Mark i ReImagine, et senter i San Francisco der
de spør hvordan troen skal manifestere seg i livet. Lisa har hatt mye av ansvaret for den daglige
driften av senteret, og forteller her om sine erfaringer: Hvordan skaper man sammenhenger som
preges av gjestfrihet og en vennlig atmosfære?
Onsdag 14.30 i kaféen ved porten.
Verkstedet foregår på engelsk.
Mark og Lisa Scandrette:
FAMILIELIV OG RADIKAL LYDIGHET MOT GUD
Onsdag og torsdag 14.30 i seminarrommet
i 2. etg, Granvin
Jan Christian Nielsen:
KONTEKSTUELLE BIBELSTUDIER
Korsvei har tidligere hatt besøk av frigjøringsteologen Gerald West fra Sør-Afrika. Presten
Jan Christian Nielsen har studert under West
og deltok på Korsvei med samme program
på forrige festival. Han vil fortelle kort om
kontekstuelle bibelstudier som metode, før vi
sammen ser på en aktuell bibeltekst.
Onsdag 14.30 i seminarrom 1 i Husdyrhallen
2. etg.
Øyvind Borgsø:
FÅ KROPPEN MED I BØNN
Mange har store visjoner og idealer når man er
ung. Men så blir man gift, får barn, og dagene
går kanskje med til å løse hverdagens små og
store utfordringer? Mange har opplevd det på
denne måten. Er det mulig å forene familieliv med høye idealer og radikal lydighet mot
Gud? Mark og Lisa Scandrette inviterer til en
samtale om dette, der de vil dele sine erfaringer og tanker.
Torsdag 14.30 i kaféen ved porten.
Verkstedet foregår på engelsk.
Kan stress og anspenthet i kroppen påvirke
vårt bønneliv og vår Gudsrelasjon? Ja, mener
Øyvind Borgsø. På dette verkstedet vil han
snakke om kroppens rolle i bønn: Om sammenhengene mellom stress, anspenthet og
nærvær. På verkstedet vil han gjennomgå enkle og rolige øvelser som hjelper oss til å falle
til ro og bli mer nærværende i bønnen.
Fredag 14.30 i seminarrommet i 2.etg. Granvin.
Mark Scandrette og Stian Kilde Aarebrot:
Synes du det er vanskelig å forstå hva Korsveibevegelsen dreier seg om? Dette verkstedet
er en samtale mellom en relativt ny og ung
korsveier – Dina Willemse – og en ekte Korsvei-veteran, Stig Lemvik. De vil prate om hva
Korsvei har vært og hva Korsvei kan bli. Verkstedet er spesielt tilrettelagt for unge voksne,
men eldre voksne er også hjertelig velkomne.
Torsdag 14.30 kafeen i Scenehuset.
SETT OPP DIN EGEN
JESUS-DOJO
Et karatestudio – en dojo – er et treningsrom
der man utfører de samme bevegelsene igjen
og igjen, til de sitter. En Jesusdojo er et samlingssted der man møtes jevnlig for å trene seg
opp til å følge Jesus. I ReImagine i San Francisco har de hatt mange Jesusdojoer. Stian Kilde
Aarebrot har importert konseptet til Norge, og
har med utspring i SubChurch-miljøet arrangert flere Jesusdojoer.
Fredag 14.30 i kaféen ved porten.
Verkstedet foregår på engelsk.
Ulla Käll:
«DITT ANSIKT SØKER JEG» INNFØRING I JESUSMEDITASJON
Den erfarne retreatlederen Ulla Käll inviterer til
en stund av stillhet midt i det yrende festivallivet. Du får først høre noen ord om hva Jesusmeditasjon er, og deretter får du en tekst som
du selv mediterer over i stillhet.
Dina Willemse og Stig Lemvik
NY I KORSVEI?
Dag Kvarstein, Jon Andreas Lauvland, Hans
Olav Omland og Hildegunn Schuff:
TRENGER DU ”VEIGREP”?
Innenfor rammen av Korsvei er det etablert et
”Veigrepsfelleskap”, som nå har eksistert i halvannet år. Dette fellesskapet er for dem som
vil stå forpliktende sammen og hjelpe hverandre til å leve som disipler. Veigrepene angir en
rytme og en retning for livet og er en hjelp til
å innarbeide gode vaner i livet og til å følge
Korsveis fire veivisere. Fire fra Veigrepsfellesskapet vil informere om og gi en smak av veigrepene.
Torsdag 14.30 i Eldhuset.
31
32
Gunn Hauan Tronsen og Rune Mahlum
Svanhild Stølen m.fl.:
Krever påmelding. Gunn Hauan Tronsen og
Rune Mahlum har i flere år holdt kurs på Modum Bad om ekteskap, parforhold og kommunikasjon. De kommer til Korsvei for å gi et
todagers kurs i kommunikasjon i parforhold:
Hvordan holder man forbindelsen med hverandre? Verkstedet går over to dager, og forutsetter at man binder seg til å delta begge
dagene, både torsdag og fredag. Det er plass
til 20 par, altså 40 mennesker.
Torsdag og fredag 14.30 i seminarrom 1 i 2.
etg. i Husdyrhallen.
Krever påmelding. De siste årene har vegetarmat for alvor kommet i skuddet. Men mange
kan oppleve det utfordrende å spise mer vegetarmat. Hvis man kutter ut biffen, hva erstatter man den med? De som virkelig kan dette
er adventistene; i over 100 år har de langt på
vei levd uten kjøtt. Svanhild Stølen er redaktør
i Sunnhetsbladet, og kommer sammen med
gode hjelpere til Korsvei for å holde kurs. Det
er bare 20 plasser hver dag – vær snar og meld
deg på! Vi har fått låne skolekjøkkenet på Seljord Skole, fem minutters gange forbi Granvin.
Der blir en kort innføring i prinsipper i vegetarisk kosthold, og tillaging av vegetariske retter.
Merk at dette verkstedet varer en time lenger
de andre - siden man avslutter med å spise
middag sammen. 20 plasser hver dag.
Onsdag, torsdag og fredag 14.30-17.00 på
Seljord Barneskule.
KOMMUNIKASJON – Å HOLDE GO GREEN – LAG VEGETARMAT
SOM EN ADVENTIST
FORBINDELSEN
Vegard Holm:
STYRKETRENING FOR NYBEGYNNERE
Krever påmelding. Styrketrening gir overskudd,
selvtillit og færre kroppslige plager – og kan
være gøy. Men kanskje er det skummelt å gå
inn på et treningsstudio eller komme i gang? Vi
har fått besøk av Vegard Holm, som er daglig
leder i KRIK (Kristen Idrettskontakt) og har lang
erfaring med styrketrening og instruksjon. Han
vil gi en grunnleggende innføring i styrketrening, og skriver gjerne ut treningsprogram til
de som ønsker det. 20 plasser hver dag.
Torsdag og fredag 14.30 i treningsrommet
på Granvin.
Ragnhild Reinsberg:
PILATES I DET FRI
Pilates er en treningsform som legger vekt på
langsomme, harmoniske bevegelser – som
øker kroppsbevissthet og nærvær. Ragnhild
Reinsberg har lang erfaring som instruktør i
både pilates, dans og yoga – og inviterer til
halvannen time med harmoniske bevegelser
i Den stille hagen. Ta gjerne med et teppe,
håndkle eller liggeunderlag.
Onsdag og torsdag 14.30 i Den stille hagen.
Sunniva Gylver:
ALL TIME FAVOURITE FAMILY
AEROBICS
Prest og aerobicinstruktør Sunniva Gylver
gjentar suksessen fra tidligere år, og inviterer
til enkel aerobic som passer for både voksne
og barn!
Onsdag, torsdag og fredag 14.30 på dansegulvet utenfor Hall A.
Arne Sandnes Undheim:
SYKKELREPARASJON FOR ALLE
Klør du deg i hodet når sykkelen punkterer?
Da er dette verkstedet tingen for deg. Arne
Sandnes Undheim er nyutdannet adjunkt, har
i mange år vært sykkelfrelst og har blant annet
jobbet som sykkelmekaniker. Han gir en kort
innføring i ABC i vedlikehold, og gjennomgår
grunnleggende ting i sykkelreparasjon. Ta med
egen sykkel og få hjelp – eller kom uten og se
på andres sykler bli reparert. Arne har dessuten lovet å være tilgjengelig også utenom
verksted-tid for sykkelrelaterte spørsmål!
Onsdag og fredag 14.30, Uteplassen foran
husdyrhallen.
Inger Nelly Skoge:
GJENBRUK AV KLÆR
Har du hatt en drøm om å kunne fornye gamle
klær? Nå har du sjansen til å lære det! Inger
Nelly Skoge har lenge drevet med gjenbruk av
klær – en gammel kjole kan få nye farger, en
uformelig genser kan få ny fasong, en bukse
kan få nye elementer. Hun kommer til Korsvei
for å lære bort sine triks. Verkstedet forutsetter
at man har med egen symaskin og gamle klær
hjemmefra, som man må frakte til bordene i 2.
etg. i husdyrhallen. Men det er også lov å komme uten symaskin og lære av det andre gjør.
Onsdag og fredag 14.30, kafeen i Husdyrhallen, 2. etg.
Eivind Damsgaard:
Audun Blokkum:
SALSA 1
Har du drømt om å prøve salsa? Da har du
sjansen nå! Eivind Damsgaard er en erfaren
salsa-instruktør, og vil gi en grunnleggende
innføring i salsatrinn. Salsa-erfaring er ikke
nødvendig.
Onsdag 14.30, Gamlesalen i Granvin.
Eivind Damsgaard:
SALSA 2
For dem som gikk på Salsa 1 og vil lære enda
mer, eller for dem som har danset noe salsa
fra før.
Fredag 14.30, Gamlesalen i Granvin.
Jesusmeditasjon
Jesusmeditasjon
Tango 1
TANGO 1
Tango er Argentinas nasjonaldans – og
har de siste årene begynt å bli populært i
Norge. Kanskje dette er en anledning til å
prøve? Audun Blokkum er en erfaren tango-instruktør, og vil gi en grunnleggende
innføring i tangotrinn. Tango-erfaring er
ikke nødvendig.
Torsdag 14.30, Gamlesalen i Granvin.
Audun Blokkum:
TANGO 2
For dem som gikk på Tango 1 og vil lære
enda mer, eller for dem som har danset
noe tango fra før.
Fredag 14.30, Kinosalen i Granvin.
33
34
MAT
Foto: Lars Verket
– en smak av Guds velsignelse
Gud har velsignet oss med smaks- og
luktesansen, og Han har velsignet oss
med føde; planter, vekster og ulike
skapninger. Maten på Korsvei skal være
en god opplevelse for øyne, nese og
munn. Sammen skal vi på tunet skape
velsmakende, sunne og næringsgivende middagsmåltider. Ferske, naturlige
råvarer gjør at vi lager mat som de fleste kan spise. Korsvei har så langt det
har vært praktisk mulig lagt vekt på å
velge økologiske og kortreiste råvarer.
Gjennom mye bruk av urter, grønnsaker
og frukt skal Korsveimaten også være
sunn for kroppen.
Alt i urte- og blomsterkassene på tunet er spiselig, og i oppskriftene ser dere forslag til hvordan de kan brukes. De er også gode som te og
som pynt på maten!
Hvis du eller noen av dine har matallergi, må
du sørge for at noe mat blir laget uten de råvarene du reagerer på.
Tunets “skaffere” vil hver dag bringe til tunet
den matmengden som trengs for at alle skal
bli mette. Oppskriftene for hver dag finner du
her i heftet. Matkomiteen har foreslått hvordan
maten kan tilberedes, men se gjerne på det
som et forslag.
Start gjerne måltidet med bordverset “Her vil
me dela glede, brød og nærleik.”
Aluminiumsbakker:
Skal brukes til å tilberede mat (grønnsaker og
fisk) på grillen. Beregne en bakke pr. 10 personer. Bakkene skal brukes flere dager og må
derfor rengjøres etter bruk.
Annet fellesutstyr:
Grill, grillkull, plastposer, grillspyd.
Frokostutsalget:
Hver morgen mellom kl. 07:30 – 08:30 blir det
salg av rundstykker, melk og juice i matsalet
(se kart).
Frys for kjøleelementer:
Ved frokostutsalget kan du bytte dine tinte kjøleelement med frosne.
Meny og oppskrifter på neste side
35
PÅ MENYEN:
36
Dessert: Lun banan med sjokolade (pr. 10 pers).
10 bananer/ 1 plate kokesjokolade uten melk
Del bananene i to på tvers. Skjær et snitt på
langs i bananene (med skallet på)
”Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så Fordel sjokoladeruter inni. Legg bananene rett på
mange som det finnes på hele jorden, og alle grillen og la dem bli myke mens dere spiser middag.
trær som bærer frukt med frø i. De skal være
til føde for dere.” 1. Mos. 1,29. Dette er den
grønne dagen – frukt og grønt er sunt året rundt. TORSDAG MIDDAG:
ONSDAG MIDDAG:
GRILLA GRØNNSAKER
Grillede maiskolber: Hvis vi får tak i hele maiskolber med blader er framgangsmåten som
følger. En maiskolbe pr. person
Vreng forsiktig bladene nedover hver kolbe,
men pass på at de ikke rives av. Fjern forsiktig
”silketrådene” inni, smør maiskolben med smør
og dryss på salt. Dra bladene tilbake på plass,
og fest dem i toppen med en hyssing e.l. Legg
kolbene på grillen – snu dem ofte til bladene
får mørke flekker – stek i ca. 15.min.
GRILLET ØRRET
Forrett: Grønnsaksstaver (pr. 10 pers.)
Mens vi venter på at hovedretten skal bli ferdig,
er det sunt og godt med litt grønnsaksstaver.
3 gulrøtter/ 0,5 kålrot/ 3 grener stangselleri/ 10
reddik/ 1 paprika/ 10 små tomater/ én blomkål/ 50 gr. sukkererter.
Skyll, rens og del opp grønnsakene.
Hvis maiskolbene er vakumpakket legges de Hummus (pr. 10 pers.)
2 bokser kikerter/ 4 fedd hakket hvitløk/ 2
rett på grillen og grilles i ca. 15 min.
pressede sitroner/ 1 dl olivenolje/ litt salt og
Grillede grønnsaker – stekt i aluminiums- peppermix.
Mos kikertene til glatt konsistens.
bakke på grillen:
20 poteter/ 5 rødløk/ 10 gulrøtter/ 2 sellerirot/ 5 Bland i resten av ingrediensene.
paprika/ 2,5 squash/ 2 hvitløk/ 20 små tomater Smak til med salt og pepper
Skyll, rens og del opp grønnsakene i ca. like
store biter. Bland grønnsakene, smør aluminiumsbakkene med olje og fordel grønnsakene i
bakkene. Hell olje over grønnsakene og dryss
på med salt, pepper og diverse urter/krydder.
Sett aluminiumsbakkene på grillen i ca. 25 min.
Fordel tomatene oppå grønnsakene og stek
videre i 5 min.
Tomatsalsa: (oppskrift for 10 pers.)
10 modne tomater/ 5 vårløk/ 2 grønne chili
(uten frø)/ 3 ss koriander/ 2 lime/ 2 ts salt/ 2
ts sukker
Del tomatene i terninger. Hakk vårløk, chili og
koriander og bland med tomatene
Klem limesaften over. Smak til med salt og
pepper. La stå og trekke fram til servering.
Hovedrett: Helstekt ørret – på grillen.
En ørret pr. 10 pers.
Smør aluminiumsbakker med olje, og legg to
ørret i hver bakke
Dryss salt og peppermix på og i fisken
Ha sitronsaft og urter i fiskens buk. NB! Pass
godt på Jona.
Bak med lokk i ca. 1 time.
Bakte poteter – 2 mellomstore poteter pr. pers.
Potetene legges rett på grillen og bakes til de
er møre, ca. 45 min.
Tzatsiki: (oppskrift for 10 pers.)
5 dl tyrkisk yoghurt/ 2 agurk/ ½ ts. salt,/ 3 fedd
hakket hvitløk/ ½ ts. Peppermix/ 2 ss finhakket
mynte/ 1 sitron.
Agurken rives/hakkes fint. Bland med resten av
Hvitløksdressing: (pr. tun)
ingrediensene og smak til med sitronsaft, salt
Én bøtte rømme/ 1 hvitløk/ salt og pepper
Hele hvitløker hakkes og blandes med rømme og pepper.
og krydder.
Dessert Fruktspyd (pr. 10 pers.)
En vannmelon/ 1 kg druer/ Flaksalt
Kutt opp melon i terninger og tre på trespinner
sammen med druer. Ha gjerne på litt salt (jo
det smaker litt annerledes - men godt).
FREDAG MIDDAG:
BULGURSALAT MED KYLLING
LØRDAG MIDDAG:
GRILLBUFFET
Bulgur blir regnet som en av de eldste preparerte ingredienser i verden. Bibelen nevner det
under navnet arisah og indikerer at det ble brukt
i Babylon for over 4000 år siden. Bulgur lages
av durumhvete som forkokes, tørkes og knuses.
Bulgur ligner couscous, men da en større del av
kornet blir bevart, er det enda mer næringsrikt.
Lørdag ettermiddag blir det grillfest i tunene.
Dere får mange spennende råvarer som dere
kan bruke som dere vil, men her kommer noen
forslag fra matkomiteen:
Bulgursalat (pr. 10 pers. )
5 kyllingfileter/ salt/ peppermix
Dryss krydder på filetene, som grilles til kjøttet
er hvitt, også under fliken. Kutt i biter
1 kg bulgur (quiana til cøliakiere)/ 5 ss sitronsaft/
12 ss olje/ 2 ts salt/ 2 ts peppermix
Mål opp volum med bulgur og ha oppi dobbelt
så mye vann. Gi bulguren et oppkok og la den
trekke til den er tørr. Bland den med dressingen.
5 røde paprika/ 5 små sjalottløk/ 1 hvitløksbåt/
1 frisk chili/ 5 tomater/ saft av 2 sitroner/ 5 never friske urter etter smak/ 3 ss olivenolje/ salt
og peppermix
Svi paprikaen på grillen til den er svart. Legg
den i plastpose mens du kutter opp de andre
grønnsakene som legges i en stor bolle. Kutt
paprika i biter. Lag dressing av sitronsaft, olje,
urter og krydder. Bland alle grønnsakene med
dressingen. Når bulguren er ferdig, bland den
med grønnsaker og paprika og legg kyllingbitene på toppen. Serveres med rømme
Dessert: Lun fruktsalat
(pr. 10 pers.)
500 gram jordbær/ 5 bananer/ 1 ananas/ saft
av 3 appelsiner/ 5 ss hakket mynte/ 0,5 l. melonyoghurt.
Kjøtt, fisk til grilling: Kyllingfilet, spareribs,
pølse, karbonade, fisk (torsk i form m/sweet
chili og sennep).
Marinade til kylling (pr. 10 pers.): 5 ss honning,
5 ss eddik, 5 ss soyasaus, 5 fedd hvitløk, 2 ts
hakket ingefær.
Marinade til spareribs (pr. 10 pers.): 12 ss
brunt sukker, 16 ss ketchup, 4 ss worchestersaus, 4 ts tabasco, 1 rød chilli.
Lun potetsalat (pr. tun): 5 kg potet, 1 hvitløk,
5 løk, urter, 2 ss salt, 1 ss peppermix, 5 ss olje.
Smør aluminiumsbakker med olje. Skjær
grønnsaker og poteter i skiver, og ha i bakken.
Bland med hakkede urter og krydder. Grill i 3060 min.
Lune grønnsaker (pr. tun): 2 blomkål/ 2 brokkoli/ 2 squash/ 2 rød paprika/ 2 grønn paprika/
4 løk/ ½ hvitløk/ urter/ 2 purre/ 2 ss salt/ ½ ss
peppermix/ 8 ss olje. Tilberedning: Se potetsalat over.
Grønn salat (pr. 10 pers.): 1 isbergsalat/ 4 tomater/ 1 agurk/ 1 rød paprika/ 1 grønn paprika/ 1 rødløk/ urter. Dressing: saft av 1 sitron/ ½
ts salt/ ¼ ts peppermix/ 1 ts honning/ 3 ss olje.
Tomatsalat (pr. 10 pers.): 5 tomater/ 3 ss gressløk/ ½ ss eddik/ 2 ss olje/ salt/ peppermix/ basilikum.
Sommerdressing (pr. 10 pers.): ½ l. jordbær/
½ purre/ 0,5 l. sitronyoghurt/ saft av 1 lime/
2 ss olivenolje/ 3 ss sukker/ 2 ss persille/ salt/
pepper/ basilikum som garnityr.
Thousand Island (pr. tun): 1 bøtte rømme/ 2
glass salsa (medium)/ basilikum
Jordbær, bananer og ananas deles i biter og
legges i smurt aluminiumsbakke. Mynte og
appelsinsaft fordeles over frukten. Desserten Tilbehør: Pølsebrød, hamburgerbrød, ketchup,
lunes over grillen mens middagen spises. Ser- sennep, agurkmix, rå rødløk
veres sammen med yoghurten.
Dessert: Sjokoladefondue (pr. 10 pers.): 400
gr. sjokolade smeltes i kasserolle og tilsettes
2,5 dl fløte. Pære, eple, ananas, jordbær, drue,
melon, banan kuttes i biter og dyppes i sjokoladen.
37
ALL SANG - FESTIVALBLANDING
38
1. BITTELITE FRØ
F
gm
Alt det minste som Gud skapte:
C7
F
Små, små frø du knapt kan se
gm
er det viktigste i verden.
C7
F
Bare se hva som kan skje …
F
gm
… når et bittebittebittelite frø,
C7
F
når et bittebittebittelite frø,
A7
dm
når et bittebittebittelite frø
G
C7 F
blir lagt i jorden
2. BRÖDET ÄR ETT
Alt blir til av veldig lite:
I små frø som ingen ser
fins det merkelige krefter.
Ingen skjønner hva som skjer …
Alt det store her i verden
har en gang vært veldig smått.
Ved Guds hemmelige under
blir det til no’ stort og flott …
Tekst og melodi: Geir Hegerstrøm ©
IKO-forlaget.
Fra CDn 2 i spann av Hegerstrøm/
Thomassen. Trykt med tillatelse
Tekst: J. Jonson Melodi: Per Harling. © Verbum,
Stockholm
Kalken är en, delad av alla, vin til glädje och sång.
Herren er en, frälsning för alla vanns på korset en gång.
Vi reser ett tecken…
Nu är vi ett, Herren er allas, öppnar ögon att se.
Kyrkan är vi, lever i världen, hopp och glädje att ge.
Vi reser ett tecken…
3. DEG Å FÅ SKODE
E
A H
E H E
Deg å få skode er sæla å nå,
H
A
H
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
A
E
g#m
A H
ver du for tanken min dyraste skatt,
g#m
c#m
A H E
ljoset som strålar ved dag og ved natt!
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei,
Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
tal du det levande ord med di røyst!
Tekst: Edmond L. Budry. Norsk: Arne Fjeldberg
Melodi: G. F. Händel
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
5. DET KRIBLER I BEINA
ver du det merket som syner mitt verd,
E7
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
Det kribler i beina, jeg kan’ke stå stille
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!
D/E
E
E
A/E
A6/E
Esus4
for livet er fullt av musikk!
Rikdom og ære som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev.
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst.
A6
A9
A6
A9
Ja, nå vil jeg danse og synge og spille
A6
A9
A6
og bruke de evner jeg fikk.
A/H
Konge i æva, å lat du meg då
g#m
Jeg vil synge, jeg vil spille,
sigrande inn i ditt rike få gå!
f#m7
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der. Amen
H7
E
jeg vil danse for Herren i dag.
f#m7
Tekst: Irsk fra 700-tallet. Norsk: Arve Brunvoll
Melodi: Irsk folketone. Trykt med tillatelse
Jeg vil synge, jeg vil spille,
f#m7/H
E
c#m
jeg vil danse for Herren, å ja!
f#m7
4. DEG VÆRE ÆRE
D
D
E c#m
A
Deg være ære, Herre over dødens makt!
D
hm
em
A D
Evig skal døden være Kristus underlagt.
hm
F# hm em
F#
E
A
E
A
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
D
A
D
A
Deg være ære, Herre over dødens makt!
D
hm em
A
f#m7
og alt hva jeg er. Jeg vil prise ham
H7
med kropp og sjel og ånd og vise
E
c#m
f#m7
at jeg er glad. Ah! Bli med da vel
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
hm
f#m7/H
Jeg vil love ham med alt hva jeg kan
A
D
Evig skal døden være Kristus underlagt.
39
A6/H
E
istedenfor å stå der sur og sær.
Det bobler i hjertet, jeg kan’ke ti stille
for livet er osv.
Det kribler i fingra, jeg må bare spille
for livet er osv.
Tekst og melodi: Hanne Fossum. Trykt med tillatelse
© SOUND OF ZION! Baumhalde 1 D-73635 Rudersberg
40
6. DU ER HELLIG, DU ER HEL
dm
For Jesus er Menneskesønnen, vår Bror!
gm
Vi vandrer den veien der han har satt spor
Du er hellig, du er hel.
C7
og sitter og hviler når kvelden blir blå.
Fmaj7
Vi lytter til ham som vet hvor vi skal gå.
Du er alltid mye mer
Bb
gm
For Ånden er vind som er varmet ved ild!
enn vi noen gang forstår.
Asus4
Vi danser og drives den vei vinden vil.
A
Og bålet får brenne til natten blir rød.
Du er nær oss nå.
dm
Snart demrer den dagen som aldri skal dø.
gm
Velsignet være du,
C7
Tekst og mel.: Knut Grønvik. (Jer 30,19).
Fmaj7
Trykt med tillatelse
vår Herre og vår Gud.
Bb
8. HANDLING OG BØNN
MÅ BLI ETT
gm
Din velsignelse på jord
A7
dm
blir til brød på vårt bord.
dm gm
C7 Fmaj7
Du er hellig. Du er helhet.
Bb
gm
Asus4
A
Du er nærhet. Hele Kosmos lover deg!
dm gm
C7 Fmaj7
Hosianna, hosianna,
Bb gm
A7
dm
hosianna, hosianna, vår Gud!
Tekst og melodi: Per Harling
7. HERFRA SKAL LOVSANGEN STIGE
(KORSVEIVALS)
C
em
Herfra skal lovsangen stige,
am7
dm
og lyden av folk som skjemter og ler.
G
dm
G
Herfra skal lovsangen stige
dm
G
C
og lyden av folk som skjemter og ler.
F
C
For Gud er vår glede og Herren vår helt!
D7
G
Vi leker så lett under himmelens telt
C
am
og dovner oss deilig der jorda er grønn.
F
C
G
C
Her hører vi hjemme som datter og sønn.
Omkved:
A
Hm7 C#m7
Hm7
Pris være Gud, Faderen, Sønnen,
A
Hm7 C#m7 Hm7
Den Hellige Ånd. Salige tilber vi
A
E
A
Ham som har alt i sin hånd.
A
A
C#m7
Jublende løfter vi her våre hender,
D
Hm
C#m
D
synger om gleden og håpet du sender,
A
Hm7
C#m7
F#m7
gir deg vår lovsang, vårt liv og vår arbeidsdag.
Hm
E
A
Handling og bønn må bli ett. Omkved.
Jublende bærer vi frem våre bønner.
Deg vil vi tjene som døtre og sønner,
skape som du i vårt enkleste arbeide.
Handling og bønn må bli ett. Omkved.
Du gav oss enhet i vinen og brødet.
Hjelp oss å samle at splittet og ødet,
send oss med enhet og fred til de lengtende.
Handling og bønn må bli ett. Omkved.
Takk for det liv og den kraft som du gav oss,
skap noe nytt, noe brennende av oss,
send oss til verden med håp og rettferdighet.
Handling og bønn må bli ett. Omkved.
Tekst: Fred Kaan. Oversettelse: Eyvind Skeie.
Melodi: fra Sri Lanka
Trykt med tillatelse
11. EN HEI SANG
9. HIMLEN BLÅNER FOR VÅRT ØYE
D
hm
em A
hm G A
D
Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
D
hm
em A
hm G
A
D
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
em A
D
hm7
A/E
em
A
Fuglen spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
D
hm
em
A
hm G A
D
Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord.
Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer, høst og vinter, skifter i det minste strå,
gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet første le og siste grind.
Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde,
hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.
Tekst: Einar Skjæråsen
Melodi: Norsk folketone (Hodalen)
10. HERREN ER GUD
dm7
dm
Herren er Gud.
Herren er Gud
Dette gjemmer jeg i hjertet
når jeg sitter i mitt hus,
gm
gm7
A7
A7
oppe i himlen og
nede på jorden.
når jeg går på veien,
legger meg om kvelden,
dm
dm7
Herren er Gud.
Herren er Gud,
og står opp om morgenen,
så vet jeg (klapp)
A7
A7
dm
han og ingen andre.
Tekst og melodi:
Gun-Britt Holgersson
dm
at Herren (klapp) er Gud!
HEI - her er jeg
jeg heter ….. og er ganske grei
HEI - her er jeg
vil dere være venner med meg
Jeg heter ….. og er ganske grei
Vi vil være venner med deg
Kom, så er vi sammen her på
Korsvei
Her har du en søster, har har du
en bror
venner og familie, et digert kor
som synger: mer himmel og mer
jord
HEI - her er jeg
jeg heter ….. og er ganske....
Vi vil være venner ......
Tekst og melodi: Tore Thomassen
Trykt med tillatelse
41
42
12. FOR ALLE PÅ JORD EN PLASS
OMKRING BORDET
F
F/A Bb Gm C
C/E F
For alle på jord en plass omkring bordet,
F/A Dm
F/A Gm7
Csus4 C
for alle på jord, rent vann, daglig brød,
F/A
C Dm
Gm Dm C
et hjem som er trygt, et sted for å vokse,
F/A Bb
Bb/D F F/A Bb/C C F
en stjerne hver natt, en dag uten nød.
Omkved:
Dm7 Gm7
C Bb F/A
Dm
Guds glede er stor når vi skaper glede
Am Bb
Gm F/A
G7
C
og rettferd og fred, ja rettferd og fred.
F/A
Dm
Gm7 Bb C
Guds glede er stor når vi skaper glede
Dm F/A Bb C7 F
og rettferd, glede og fred.
Omkved
For gammel og ung, en plass omkring bordet,
hvor alle blir hørt, et smil og et fang,
en hånd som er myk, en hånd som er rynket,
- og alle tar del i skapelsens sang.
Omkved
For den som bedro og den som ble krenket,
for skyldner og ren – en plass rundt vårt bord!
I sinne og sorg, forvandlingens nåde,
for alle som en – tilgivelsens ord!
Omkved
For alle på jord en plass omkring bordet,
et liv uten frykt, å kun være til,
å hevde sin rett, å tene og vitne
for alle på jord er friheten til.
Omkved
For kvinne og mann, en plass omkring bordet,
med roller fordelt i kjærlig respekt,
med visdommens ro og mot til forandring,
for kvinne og mann, i slekt etter slekt.
Tekst: Shirley Erena Murray. Oversettelse: Eyvind Skeie
Melodi: Joy F. Patterson. Copyright: IKO-forlaget
Trykt med tillatelse
13. HER VIL ME DELA (KORSVEI-BORDVERS)
For dine gode gåver fyller jorda.
Hjelp oss å dela slik at det blir nok
glede og brød, nok av dei varme orda.
Lær oss å leva som ein syskenflokk.
Kom hit i fred, her er det plass til fleire.
Her er det rom for deg, ja, bare kom.
Ver hos oss, Herre, opna oss for glede,
Gud signa oss så ingen plass står tom.
Tekst: Heidi Strand Harboe
Melodi: Johanne Ur Sæbø
Skrevet til Korsvei 2005
14. DU HAR LAGT EN SANG I VÅRE
HJERTER
15. GUD, LÆR MEG Å SE
Refreng:
C
E7/H
Am
Gud, lær meg å se
C7
Dm7 C/E
G
at hvor jeg går, følger du med,
C D7 G
at dine øyne ser
Am
Em/H H7
Em (G7/D)
alt som meg skjer, alt som meg skjer.
Vi fryder oss i din frelse.
Takk for livet som du gav.
Vår ånd jubler i våre hjerter.
Vi har frelsesfryd, halleluja.
Gud, lær meg å gi
hva du vil ha. Lær meg å si
at alt det du gir meg,
tilhører deg, tilhører deg.
Du har lagt en sang i våre hjerter,
en glede som kommer innenfra.
Du har gitt oss Ånden som pant på vår arv,
og vi fryder oss i deg, halleluja.
Tekst og melodi: Andreas Wennemo
Trykt med tillatelse
Gud, lær meg å ta
det som du gir, og takke glad.
Lær meg å bruke godt
alt jeg har fått, alt jeg har fått.
Gud, lær meg å stå
der hvor du vil. Og lær meg så,
hva jeg skal gjøre der.
Vær du meg nær, vær du meg nær.
Tekst og melodi: Kristin Solli Schøien
Cantando Musikkforlag AS, Stavanger
Trykt med tillatelse
43
44
16. I VINDEN
17. INNAN GRYNINGEN
Em
Am6/E
m
H-9/E Em
Så kom du då til sist, du var en främling,
H/D#
Em
F#/A# H
en mytgestalt som jag hört talas om.
I doften av jord efter regnet
När dimmorna lättar för solen
Du vänder ditt ansikte till mig
Och andas ditt liv i mitt bröst.
I barnet jag håller i famnen
I tilliten, värmen i blicken
Du vänder ditt ansikte till mig
Och andas ditt liv i mitt bröst.
I ringen av syskon rundt bordet
I vinet och brödet som delas
Du vänder ditt ansikte till mig
Och andas ditt liv i mitt bröst.
Du vänder ditt ansikte till mig
Och andas ditt liv i mitt bröst.
Jag lever och andas och rör mig
I dig Herre du som är liv
Em
Am6 Em H-9/E Em
Så många hade målat dina bilder,
Am9/H H
Em
H7
Em
Men det var bortom bilderna du kom.
H7 Em D G
D
Vi trodde du var användbar, til salu,
G
Em
C
Am
H
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér,
Em
Am6/H Em
H-9 Em
vi byggde katedraler högt mot himlen,
m9/H
H
Em
H7 Em
men du gick hela tiden längre ner.
Du är et barn som ligger på et jordgolv,
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
Tekst og melodi: Karl Gustaf Råsmark
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar,
du är en vind som säger: det blir vår.
Du kommer som en flykting över bergen,
du följer oss dit ingen annan når.
Du är den sång om livet som jag glömde,
den sanning jag förrådde, dag för dag.
Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde,
bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
Kom närmare, bli kvar hos meg. Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast
som sjunger timmen innan gryningen.
Tekst: Ylva Eggehorn.
Melodi: Benny Andersson.
18. LENGSEL
G
Cmaj7
Gmaj7 am7/D
Her er min bønn, min sang, min lengsel.
G
A
C
D
Kom, bli mitt liv, mitt lys, min pust og min ro.
G
Cmaj7
em D
Vær du min vei blant alle veier,
C
G/B
Am7
D
G
og vær du det sted hvor min sjel kan finne bo.
Tekst: Tore Thomassen
Melodi: Bengt Egil Hanssen
20. HOPP OPP NON STOPP
Omkved:
Hopp opp, non stopp
Lovsyng med hele kroppen!
Slipp løs, fullt øs, kan ikke gå glipp av
noenting.
Hopp opp, non stopp
Vi gynger sammen i glede!
Så blid, så fri, her kan du være deg selv.
Trykt med tillatelse
Copyright: Willow Creek Norge
Trykt med tillatelse
19. LITEN, MEN GOD SOM GULL
21. HEI HEI-SANGEN
G
Noen men’sker tror at når vi er så små
A
D
er det mye rart vi ikke kan forstå.
G
G7/F C c#dim
Kanskje er det sant det, men allikevel:
D
G
Jeg er stor nok til å være helt meg selv.
G
For jeg er liten, men god som gull.
A
D
Liten, men ikke et null.
G
Liten, men gjør så godt jeg kan.
D
G
Stor nok til å holde i Jesu hand.
Omkved:
Gud som skapte verden, skapte også meg.
Han er alles Pappa, tar meg inntil seg.
For han sendte Jesus som vår storebror.
Ingen er aleine, samme hvor de bor.
Tusenvis av hender, tenk at det går an
at Jesus rekker alle barn i alle land.
Sultne, syke, redde, uten mor og far,
jeg vil også gi dem hendene jeg har.
Tekst og melodi: Tore Thomassen.
Trykt med tillatelse
Hei, hei! Her kommer vi!
Vi er de minste, vi er de største.
Rydd vei, for her kommer vi!
Vi er de minste, men største.
Vi er de siste, men første.
Tekst og melodi: Hans Inge Fagervik
Fra barnemusikalen ”Å, så vakkert”
Copyright: IKO-forlaget
Trykt med tillatelse
45
46
22. Å, SÅ VAKKERT
23. PASS PÅ-SANGEN
Da gud hadde skapt verden
og gjorde seg klar til helg
satte han seg i lyngen mellom en hjort og en elg
og kikket utover havet
mot solnedgangen i vest
og nynnet ei lita strofe
mens selve livet holdt fest
Gud pass på vår jord!
hjemmet her vi bor
Alt det som du skapte,
alt som ennå gror
Gud pass på vår jord!
Gus pass på vår jord!
Ååå, så vakkert!
Ååå, så flott!
Ååå, så nydelig!
Alt er bare godt !
Fuglene hylte mot himmlen
hester hoppet og sprang
maurene bygget en tue
hvalene lekte og sang
Engler danset på stranden
Gjøkene sang sitt ko-ko
Barn gjorde ablegøyer
Mens skaperen satt der og lo
Ååå...
Fjellene kneiste av stolthet
en vulkan lagde fyrverkeri
Skogene suste av lykke
en elv tok en fin melodi
En storm viste sine muskler
Bak åsene lekte et lyn
Vår herre falt om i lyngen
over dette mektige syn
Ååå...
Tekst og melodi: Hans Inge Fagervik
Fra barnemusikalen ”Å, så vakkert!”
Copyright: IKO-forlaget
Trykt med tillatelse
Tekst og melodi : Hans Inge Fagervik
Copyright: IKO-forlaget
Trykt med tillatelse
24. LIVETS TRE
dm
em A7
Jeg vokste i Skaperens hage,
dm
A7
D
min stamme skjøt opp på hans ord.
Bb
F
C
Jeg grov mine mektige røtter
gm
C7
F
dypt ned i hans nyskapte jord.
Eb
dm
Blant løvet som sang i min krone
Eb
D D7
hang frukter så røde som blod
gm
gdim
dm Bb
til Adam og Eva, til jordens barn,
A A7 dm
som lekte og lo.
Bb F C dm
Bb
Livets tre, jeg er Livets tre.
gm
gm6
Gråt i min skygge og dans til min sang.
dm
Jeg gir deg himmelens frukt i ditt fang.
gm
g#dim
A
Høst meg og plant mine frø,
Bb
F
A7 dm
for livet jeg bærer kan aldri dø.
Jeg vokste i Skaperens hage,
men barna kom aldri til meg,
for døden var frukten de valgte,
og døden er blitt deres vei.
Men dypt i de mørkeste daler,
der suser det fortsatt en sang
fra treet som blomstret og ga sin frukt
i Eden en gang.
Jeg synger der skogene faller
for menneskers makt og begjær.
Jeg synger i byenes gater
for alle de hjemløse der.
Jeg sang da de hånte min Herre.
Jeg sang da de drev ham av sted
og naglet ham fast som en blodig frukt
til lidelsens tre.
25. LÆR MEG Å KJENNE DINE VEIE 26. NÅDEN ER DIN DAGLIGDAG
cm
C7 fm cm
Lær meg å kjenne dine veie
cm/G G7
cm
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Eb
C7/E fm cm/G
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
Ab
Eb
G7 cm
er borget gods, og alt er ditt.
fm/D cm/Eb fm
f#dim Eb/G
Men vil din sterke hånd meg lede,
Bb7Eb
G7/D cm
jeg aldri feil på målet ser,
Bb/D Eb
C/E
fm cm
og for hvert håp som dør her nede,
Ab cm/G G7
cm
får jeg et håp i himlen mer.
Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
Nåden er din dagligdag,
hverdaagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.
Mennesker at leve med,
nåden er at være.
La-la-la-la...
Nåden er den kærlighed
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag som
binder deg til livet.
La-la-la-la...
Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er når alt er tabt
at få alt tilbage.
da må du kalle motet frem.
La-la-la-la...
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.
si så hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.
Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo.
La-la-la-la...
Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
La-la-la-la...
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok.
Tekst: Jakob Paulli. Melodi: Norsk folketone (Åseral)
Tekst: Johanne Møllehave
Melodi: Erling Kusk
47
48
27. MED JESUS VIL EG FARA
28. NOEN MÅ VÅKE
Med Jesus vil eg fara
på livsens ferd i lag.
Gud, lat den samferd vara
alt til min døyand dag!
Det er mi høgste æra,
det er mi største ros,
hans fylgjesvein å vera
og vandra i hans ljos.
Noen må våke i verdens natt
Noen må tro i mørket
Noen må være de svakes bror
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Noen må bære en annens nød
Noen må vise mildhet
Noen må kjempe for andres rett
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
Herre, du våker i verdens natt
Herre, du bor i mørket
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!
Amen, amen
Min Jesus, sannings stjerna,
lys opp min mørke veg!
Mitt hjarta vil så gjerna
få fylgja etter deg.
Du lyser enn i verdi
som før frå Betlehem.
Ver du mitt ljos på ferdi,
til heim med deg eg kjem!
Min Jesus, gjævast givnad,
min eignalut og skatt!
I all min gang og livnad
meg støtt for auga statt!
Som vesle blomen trugen
ser opp mot sol og dag,
til deg så vender hugen,
til deg kvart andedrag.
Min Jesus, Sarons lilja,
bløm fagert opp i meg!
Lat ingenting meg skilja
og riva bort frå deg!
Du vintre i Guds hage,
min kjære Herre Krist,
unn også meg den lage
å veksa som din kvist!
Du til di grein meg sette
alt i min fyrste vår,
med livsens dogg meg vætte,
gav sol og signa år.
Du vil òg vokster gjeva
alt til min siste slutt:
Lat meg i deg få leva,
i deg få anda ut!
Tekst: Elias Blix
Melodi: Norsk folketone
Tekst: Svein Ellingsen
Melodi: Trond Kverno
Trykt med tillatelse
29. BORTOM TID
OG ROM OG TANKE
A7
Dm
Gm
Bortom tid og rom og tanke
Dm
A7
finst ein stad der alt er annleis,
Dm
Gm
finst ein stad der alt er heilagt,
Dm
A7 Dm
finst ein stad der Kristus er.
D
G
A7
Nær min trøyte, redde tanke,
D
G
A7
nær min draum, min lengt, min styrke,
Dm
Gm
nær mitt liv og alt eg lever,
Dm A7 Dm
det er godt å vere der.
Gjennom ørsmå hol i dagen,
får eg venda mine tankar,
ta eit lite steg til sides,
søkja Herren, Han som er.
Gjennom tause, mørke
bøner,
gjennom lått og gjennom
jubel,
leggja fram for Herren
Kristus
alt det livet som eg ber.
Når eg pustar, når eg tenkjer,
når eg ler, og når eg sørgjer.
Finna ørsmå hol i dagen
som gjer Kristus sterk og nær.
Der eg lever midt i livet –
midt i verda, midt i dagen,
ber eg med meg Kristi
kjærleik;
det er lys og salt eg er.
Jesus, ver i mine dager,
i alt liv som kjem mot meg.
Ver i mine glade timar,
mine skjelvande sekund.
La meg leva sterkt og nakent,
våga sjå og våga høyra,
våga leva midt i livet,
vågå trå på heilag grunn.
Tekst: Heidi Strand Harboe
Melodi: Carl Petter Opdahl
Trykt med tillatelse.
30. TAKK,
GODE GUD FOR ALLE TING
Takk, gode Gud for alle ting,
først for bror Sol, så lys og fin.
Han vekker oss hvert morgengry
og er ditt tegn for oss i sky.
Ref.: Halleluja, halleluja,
takk for alle dine under.
Du tenner lys hver stjernenatt,
gir søster Måne hennes prakt.
Du sender ut bror Vind, så yr,
han drar omkring til tåken flyr.
Ref.:
Strål opp, bror Ild, og takk den Gud
som skapte lyset på sitt bud.
Gi kullet glød og lampen skinn,
varm oss, bror Ild, ved flammen din.
Ref.:
Takk, gode Gud, for moder Jord,
hun gjør oss ett med alt som gror.
Hun bærer trær og blomster frem
og smykker by og land med dem.
Ref.:
T: Olov Hartman etter “Solsangen”, Frans av Assisi
O: Eyvind Skeie
M: Egil Hovland
Trykt med tillatelse
31. VI ER ET FOLK PÅ VANDRING
A
D A
Vi er et folk på vandring.
em
F#7
hm
Når veien blir slitsom og lang,
E7
f#m
c#m f#m
vi søker en eng og en kilde,
D
E7
A
et fristed for bønn og sang,
D
E
A
et fristed for bønn og sang.
Vi er et folk på vandring.
I uro, bekymring og nød,
da søker vi styrke og stillhet,
og samles om vin og brød,
og samles om vin og brød.
Vi er et folk på vandring.
I tro kan vi skimte iblant
et hjem for hver søkende pilgrim,
det salige livets land,
det salige livets land.
Tekst: Britt G. Hallqvist. Norsk: Eyvind Skeie
Mel.: Egil Hovland
Copyright © Norsk Musikforlag A/S,Oslo.
Trykt med tillatelse.
49
50
Til Kong
HaraldTAKK
Vs 70 årsdag,
februar 2007
32. NO STIG VÅR SONG,
VÅR
TIL 21.
GUD
No stig vår song, vår takk til Gud
Tekst: Edvard Hoem
&
5
&
9
&
13
#c
#
G/D
C/D
1. No
2. No
3. No
4. No
˙.
#
C/A
œ
song,
song,
song,
song,
Hm7
œ
œ.
j
œ
H 7sus 4
A m/D Am7
og
men
da
for
G
# G/H
œ
œ
&
C/A
œ
œ
snø som
dag - leg
vå - re
sol - gangs D
˙
natt,
mør - ke
år!
tu - sen
hjar - te - slag
mor - gon - gry
E
˙.
hær.
lid!
ord!
skje.
G/H G add9/H
œ
œ
så
fell
din
blir
san - sar
vin - dens
œ
Tekst: Edvard Hoem
Melodi: Håkon Berge 2007
Copyright © Norsk Musikforlag A/S,Oslo.
Trykt med tillatelse.
,
œ
Hm
Am7
Gud
Gud
Gud,
Gud
for
for
for
for
den - ne
nå - dens
den - ne
Han som
salt,
du
smil
u
,
G/C
stilt mot
skap - ning
op - nar
leik - ne
œ
Am
og
Trøyst
og
Kom,
vå
vå
al
e
œ
œ
E m/A
œ
œ
œ
Gadd4/H G/H
-
rens
re
le
vig
D 7sus 4/A
˙.
jord.
krenkt.
seg,
drag!
D
tid,
barn,
un som -
for
møt
der
mars
C/D
œ
œ
og
som
og
skal
j
œ ˙
œ
og
le
fødd
til
D
j
œ
C
D
som
ra
vår
- e
-
D
frost,
sår,
dag
Gud
œ œ
G
œ
for
tak - kar
rett - ferd fyl tan - kens glans,
natt, kom søvn,
alt
dei
på
ny
de
te
vår
vår
go kor heim,
er
D/C
storm
gam ny takk
œ.
œ
sol
sjel
song
av,
œ.
Vi
La
for
Kom
œ
œ
˙.
C
œ
G add9/H G/H
œ
œ
9
H m A 6/C # H m/D H m
for regn og
vår vak - ne
og vog - ge stil - nar
ro
œ
E m/A G add9/H G/H
G/A C/A
for
tak - kar deg
tål - mod lind - rar
for kvar
tak - kar
vår song, vår
stig
j
œ. œ
G
C
-
œ
Vi
Ditt
Vi
Da
C
œ œ œ
C6
Amadd9 A m
œ
œ
œ
˙.
til
til
til
til
˙
œ
ha - vets
skap - te
bar - ne vår
all
him - lens stjer - ne når and - re
lid
hei - te kjær - leiks nå - dens un - der
#
takk
takk
takk
takk
vår
vår
vår
vår
œ
œ
D
G/H G
C/D Am7/D G add9/H
G/D
for
Da
for
Når
verd,
tid.
jord,
fred
& œ œ
17
,
C
G
˙
vår
vår
vår
vår
stig
stig
stig
stig
œ œ œ œ œ
D
œ
œ
œ
C add9
Håkon Berge 2007
G
˙.
gror.
lengt!
veg.
dag!
den
le
for
kom
33. VI KOMMER TIL DEG I BØNN
Tekst: Åshild Kristin Stensrud og Eirik Kaasa
Melodi: Gisle Børge Styve © Noter: IKO-forlaget.
Musikk: Copyright © Cantando Musikkforlag, Stavanger.
Trykt med tillatelse
51
52
34. VELSIGNET VÆRE DERE
Velsignet være dere som
gir rom for fred og nåde:
ved milde ord og vennlig sinn
lar kjærligheten råde.
Velsignet være dere som
gir legedom og varme,
lar Herrens fred få leverom,
gir vennlighet mot harme.
Velsignet være dere som
på jorden feller tårer,
som venter på den dag som gryr
da ingen lenger sårer.
Velsignet være dere som
selv åpner deres hender
for Herrens nåde som forblir
når dette livet ender.
Tekst: Sven Aasmundtveit.
Melodi: Irsk folketone.
Trykt med tillatelse
35. VI REKKER VÅRE HENDER FREM
D
G
D
Vi rekker våre hender frem
hm
E7 A
som tomme skåler.
G
f#m hm
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
G em A
D
fra kilder utenfor oss selv.
La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!
Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Alt godt, til vårt og andres vel,
Og sorg og glede blir til vekst
er dine gaver.
med frukt vi ikke selv kan se.
I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp!
Din nådes skaperverk skal skje
Vi løfter våre hender opp
O Gud, all godhets giver: Kom,
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!
i tomme hender.
ta bolig i vår fattigdom!
Tekst: Svein Ellingsen. Melodi: Trond Kverno
Copyright © Norsk Musikforlag A/S,Oslo.
Trykt med tillatelse.
36. DENNE STORE, FINE DAGEN
Det leker en tone her i rommet
en sang som har levd i mange år
den sier at hit kan alle komme
og nå er vi her i kirken vår
Omkved:
53
Denne store, fine dagen
lyset skinner, Gud er nær
jord og himmel synger sammen
jeg er glad at jeg er her
Det lyder en sang fra døpefonten
om vannet som skaper liv og tro
i kransen av perler lyser dåpen
og her, midt i byen vil Gud bo
Omkved
Det hvisker en stemme fra Guds
alter:
kom hit og del brød og vin med
meg
så strekker vi hender til hverandre
og takker for kjærlighetens vei
Omkved
Tekst og melodi: Tore Thomassen
Trykt med tillatelse.
37. GUD, I DINE HENDER
Omkved
Dm
C
A7
Dm
Gud i dine hender hviler jeg i tro,
F
C
Dm
hviler i din varme og din ro.
Alle knuste hjerter, hver en skadet sjel
favner du i nåde og gjør hel.
Gud, i dine hender gråter jeg med deg,
vet du kjenner smerten slik som jeg.
Menneskenes ondskap har du merket sjølv.
Du gir håp til verden likevel!
Omkved:
F
C
A7
Dm
Nær deg vil jeg leve, nær deg, du min Gud,
F
C
Dm
i din omsorg finner sjelen ro.
Nær deg vil jeg leve, kjærlighetens Gud,
så min egen kjærlighet kan gro.
Gud, i dine hender hviler jeg i bønn.
Du har gitt forsoning ved din son.
Som et frø i jorden vokser gledens tro
og et håp om liv i overflod.
Omkved
Gud, i dine hender legger jeg meg ned,
går til hvile, vet at du er med.
Tid og rom forsvinner, dine hender er
evig fylt av skaperlyset her.
Omkved
Tekst: Anna-Mari Kaksinen. Oversettelse: Sølvi Ann Fætten
Melodi: Pekka Simojoki. Copyright: IKO forlag
Trykt med tillatelse

38. NÅ DEKKES BORDET


   
 
  











              
  
  
  
  
  
 
   

 
 

 
 
 

   
                   


 
 
  
  
         


Rop ut på torget, rop ut på gaten
Nå tennes lyset langs alle gater,

at det er tid til å komme hjem.
og bordet tekkes på byens torg,

Og den som lytter, skal finne veien,
og bordet venter oss i Guds himmel,

og den som leter, skal finne frem.
der ingen bærer på savn og sorg.

Tekst og melodi: Hans-Olav Mørk Trykt
med tillatelse



  

54
39. UT I DET STORE LIVET
Jeg går og samler solskinn - solskinn
Jeg nynner fuglesang - fuglesang
Jeg har så lette føtter - føtter
nå legger de på sprang - på sprang
UT i det store livet - livet
SAMMEN du og jeg - du og jeg
UT i det store livet - livet
FINNER VI vår vei - vår veil
UT i det store livet.......
Jeg går og samler solskinn - solskinn
Jeg jager natten bort - natten bort
Jeg har så lette tanker - tanker
Nå gleder de seg stort - seg stort
UT i det store livet.....
Tekst og melodi: ToreThomassen
Trykt med tillatelse
Jeg går og samler solskinn - solskinn
Jeg puster himmelblått - himmelblått
Jeg kjenner lette hender - hender
Nå holder de meg godt - meg godt
40. DE HEISTE NED EN MANN
De heiste ned en mann
Fra taket, han var lam
Han hadde fire venner
Som brydde seg om ham
De heiste ned en mann
I huset var det trangt
Men venner, orntlig venner
Kan finne på så mangt
De heiste ned en mann
Hvem vet hvem mannen var
Han svevde under taket
Og venners styrke bar
Hey, hey, ho, ho, osv.
De heiste ned en mann
Og nå kan mannen gå
Han selv og fire venner
De takker Jesus nå
Tekst og melodi: Tore Thomassen
Fra CDen Skatteskrin.
Trykt med tillatelse
41. JESUS, LIVETS SOL OG
GLEDE
Jesus, livets sol og glede,
her i brød og vin til stede,
av din helhets fylde gi oss!
Fra vårt eget mørke fri oss!
Livets sønderbrutte deler
bringer vi deg når vi kneler.
La vår altergang får være
oss til frelse, deg til ære.
Hellig stund! I denne handling
mottar vi vårt livs forvandling.
Det som skjer, er skjult i tiden,
men skal åpenbares siden.
Til vårt støv, her i det lave,
kommer du med Livets gave,
ved ditt bord, som alles tjener
du deg selv med oss forener.
Med den kjærlighet som bandt oss
til ditt liv, er du iblant oss.
Ja, ditt nærvær gjennombever
dypet i oss, og vi lever:
Vi skal seire ved å tape,
vi skal dø, og du skal skape
i vårt liv ditt eget bilde,
Jesus, livets grunn og kilde!
Tekst: Svein Ellingsen
Melodi; Johann Crüger
Trykt med tillatelse
42. VI MÅ HA VANN
43. WE WILL HONOUR YOU
C
G/H
am am/G
Skal det gode landet legges øde?
F
C
D
G7
Skal livets tre bli hugget ned?
C G/H
am am/G
Skal vi ikke lenger høste grøde?
F
G
C F C
Hvor er elven som er dyp og bred?
Am
We will honour you
by sharing with the poor
Dm
Am
We will honour you, oh Lord
Refreng:
F
G
C
am
Vi må ha vann, levende vann.
dm
G
C F C
Leve uten vann går ikke an.
F
G
C
am
Vi må ha vann, levende vann.
dm
G7
C
Kom og gi oss vannet, du som kan.
Jeg er tørst, det så mange stemmer
som roper på meg – du, kom her!
Jeg blir sliten, kanskje at jeg glemmer
å gå dit jeg vet hvor elven er.
Når jeg glad og utørst favner dagen,
skal jeg gå og finne meg et sted,
og fortelle andre barn i hagen
om hvor elven renner dyp og bred.
Tekst og melodi: Tore Thomassen
Trykt med tillatelse
Am
We will honour you
by standing with the outcast
Dm
Am
and welcoming a stranger to our home
Am
Dm
For we desire to worship you x2
F
Am
In spirit and in truth, in spirit and in truth
Dm
Am
In spirit and in truth, in spirit and in truth
44. DET FINS ET HELLIG KALL
em
Det fins et hellig kall til å forandre
D
G
og skape fred med ansvar for hverandre.
am7
em
Hvor en satt ensom og redd, har underet skjedd:
em/C# Cmaj7
H7
Nå styrkes og støttes det svakeste ledd.
Omkved:
E
Velkommen inn!
E/H
C+5
C#7
fm#7
Gud som har kalt oss, har bruk for enhver.
A
H7
E
Du er verdifull og viktig, velkommen inn!
E/H
C+5
C#7
fm#7
Gud som har kalt oss, har bruk for enhver.
A
H7 em
Du er verdifull og viktig her.
Det fins en hellig tro som trosser farer,
som bryter is og skaper liv som varer.
Der vi var splittet fra før og stengte vår dør,
har vi fått erfare hva fellesskapet gjør.
Omkved
Det fins en hellig kraft i alt som spirer,
som rydder vei for rett, og aldri firer.
Vi har Guds levende ord, det setter sitt spor
i hjerte og tanker hos alle som tror.
Omkved
Tekst og melodi: Nelson Matthew
Oversettelse: Vidar Kristensen
Trykt med tillatelse
55
56
45. BIJIEM JIH ASKEM – SOLEN OCH MÅNEN
46. GÅ GJENNOM BYENS LANGE,
RETTE GATER
F
Dm7 Gm
Bb/C C F/A
Gå gjennom byens lange, rette gater,
Bb Gm Gm/C Gm/Bb
Du sommerlyse Helligånd.
F/A
Dm/C G7/H
C
A/C#
Stryk ømt henover slitte, grå fasader,
Dm
G/H
C C/Bb
og rør de trette smilebånd,
F/A A7/C# Dm Gm7
så troen gror og håpet bor
F/A Bb Gm F/A Bb Bb/C Fsus4 F
der dørene blir åpnet for de andre.
Lås porter opp når kveldene blir sene,
septembermilde kjærlighet.
Ja, syng om Gud for dem som er alene,
og dem som kjenner bitterhet,
så triste ler og blinde ser
at livet stadig vekk er verd å leve.
Blås ny luft over byens torg og plasser
du vinterklare sannhetsånd.
Treng inn i maktens grå kontorpalasser,
og tenn oss med Guds milde hånd,
så denne by med lys på ny
kan smykke seg i glede til Hans komme.
Kom til oss når vi frykter andres dommer,
du vårens yre skapermakt.
Forkynn at Jesus Kristus, når han kommer,
vil gi oss liv, slik han har sagt!
Så vi går ut i tro til Gud
og lever uten frykt i nådens sommer.
Tekst: Holger Lissner. Oversettelse: Eyvind Skeie
Melodi: Erik Sommer
Trykt med tillatelse
47. MENNESKET
C
am dm
G7
Nederst sitter tærne, helen kommer så,
em7
A7
dm
G7
leggene og knærne med enden ovenpå,
em7
A7
dm7 C/E F D/F#
mage, bryst og hode hvor nesa stikker ut,
G7
F/C
C
håret er lengst oppe, slik er vi skapt av Gud.
am
em7
Panne, øyne, nese, røde kinner små,
F
G/F
em7
A7
skuldre, armer, hender, fingre fikk vi så,
dm7
fm/Ab C/G C/B A7
lungene og hjertet, muskler og skjelett,
dm7
G7
F/C
C
slik har Herren skapt oss, fantastisk rett og slett.
Tekst og melodi: Lars Sköllerfalk
48. DU ER EVIG
Du er evig, du er nær meg,
du er lys og jeg er din.
Du er evig, du er nær meg,
du er lys og jeg er din.
Tekst: Martin Lönnebo
Melodi: Johan Denke
Trykt med tillatelse
57
58
49. HØR DET BUDSKAP SOM VI PROKLAMERER
Evangeliet som vi proklamerer,
gir til fattige nytt liv og glede.
Å tro og å elske og å kjempe for verden med håp.
Å tro og å elske og å kjempe for verden med håp.
Evangeliet som vi proklamerer,
det gir frihet til slaver og fanger.
Å tro og å elske og å kjempe for verden med håp.
Å tro og å elske og å kjempe for verden med håp.
Ja, det budskap som vi proklamerer,
gir til lidende lindring og styrke.
Å tro og å elske og å kjempe for verden med håp.
Å tro og å elske og å kjempe for verden med håp.
Tekst og melodi: Trad. Latin-Amerika
Oversettelse: Etter Hans Anker Jørgensen (DK)
© Noter: IKO-forlaget
Tekst og melodi: Tore Thomassen
Trykt med tillatelse
50. TAKKESAMBA
Omkved:
/:Takk for livet! Takk for smilet!
Takk for gleden som danser samba her inni
meg!:/
I dag er jeg glad for livet jeg har
og dagen som mot meg skinner!
Lær å takke hver dag, lær å takke deg glad!
En glede som aldri forsvinner!
Omkved
Til Gud går vår takk, som skapende kraft
gav dagen som mot meg skinner!
Lær å takke hver dag, lær å takke deg glad!
En glede som aldri forsvinner!
Omkved
Tekst og melodi: Kjellaug Solbakken
Copyright: Cantando Musikkforlag AS, Stavanger
trykt med tillatelse
52. HÅPSTANGO
dm
A
Fordi han kom og var som morgenrøden
cm
D7
gm
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
C7
F Bb
fordi han gjennom handlinger og taler
hm7-5 E
A7
har lukket porten opp til Himlens saler,
dm
A
fordi han var Guds sønn og en av våre
cm
D7
gm
og gikk omkring i gater og i gårder,
C7
F Bb
fordi han lot de siste bli de første
Hm7-5 A
dm
og lot de blinde se og småfolk trøste,
gm
C7
så kan vi holde ut i vonde tider,
F
Bb
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
em7-5
A7
så kan vårt brutte håp som solen stige,
cm
D7
så kan vi se, at kommet er Guds rike.
gm7
C7
Så kan vi holde ut i vonde tider,
F
Bb
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
em7-5
A7
så kan vårt brutte håp som solen stige,
Bb (dm)
Gud er hos oss.
51. VI ER BARN AV LYS OG
SKYGGE
Vi er barn av lys og skygge.
Vi er barn av sol og regn.
Vi er redde, vi er trygge
Minste strå og blomst på grein.
Lyset favner alt som lever.
Soloppgangen er vårt tegn.
Omkved:
Vi er blomster i Guds hage.
Vi er store, vi er små.
Sammen sterke,
sammen svake og
vi deler livet nå
i den store, store hagen
som Guds sol vil skinne på.
Vi er vakre på vår måte
Gud er alle blomsters Far
Han som bærer livets gåte
Jorden gir og jorden tar.
Og når angst og uro hersker
Soloppgangen er vårt svar.
Omkved
Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner.
Omkved
Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme.
Omkved
Tekst: Frederico J. Pagura
Norsk: Holger Lissner/Estrid Hessellund
Melodi: Homero Perera
59
60
53. NKEMBO
54. HUMBLY IN YOUR SIGHT
Omkved:
/: Ah --- Nkembo
Ah --- Nkembo
Det blir fest i himmel og på jord! :/
G
Gmaj7
em7
Am/G D7/F#
Humbly in your sight we come together, Lord:
em
Cmaj7 am/C G/H am7 D7
G
grant us now the blessing of your presence here.
/: Når vi tar imot hverandre som søsken,
Halleluja, det blir fest i himmel og på jord!:/
These, our hearts, are yours, we give them to you, Lord,
purify our love to make it like your own.
Omkved
These, our eyes, are yours, we give them to you, Lord,
may we always see your world as with your sight.
/:Når vi hopper opp og ned i glede,
halleluja, det blir fest i himmel og på jord! :/
Omkved
Tekst: Edo Bumba. Melodi: Trad. Kongo
Copyright: IKO forlaget
Trykt med tillatelse
These, our hands, are yours, we give them to you, Lord,
give them strength and skill to do all work for you.
These, our feet, are yours, we give them to you, Lord,
may we always walk the path of life with you.
These, our tongues, are yours, we give them to you, Lord,
may we speak your healing words of life and truth.
These, our ears, are yours, we give them to you, Lord,
open them to hear the Gospel as from you.
Our whole selves are yours, we give them to you, Lord,
take us now and keep us yours for evermore.
Tekst: J. Chirwa/Tom Colvin
Melodi: Trad.
55. EVERYWHERE THAT I GO
Go,
I belong to you, you belong to me Lord
I’m surrounded, everywhere that I go
I will walk with you, you will walk with me Lord
I’m surrounded everywhere that I go
And I am yours, and you are mine
Oh mine
Chorus
You promised me, you’ll never leave
You promised me, im never forsaken
and I believe
Goodness and mercy, will follow me
Surrounding me, where I go
Every where that I go
(repeat verse one)
And I am yours, and you are mine
Oh mine
Chorus
You Lord are a shield upon me, every where,
Every where that I go
You Lord are a shield above me, every where
Every where that I go
You Lord are a shield around me every where
Everywhere that I go
Your grace and love surrounds me, every where
Every where, Every where, every where
Every where that I go
oh ,
I believe, goodness and mercy will follow me
surrounding me, where I go
Chorus
/F#
d,
,
d,
ord,
56. KONGERS KONGE,
HERRENES HERRE
Em7
Kongers Konge, Herrenes Herre
H7
Em7
Ære, halleluja
Em7
Kongers Konge, Herrenes Herre
H7
Em7
Ære, halleluja
Em7
Jesus, Fredens Fyrste
H7
Em7
Ære, halleluja
Em7
Jesus, Fredens Fyrste
H7
Em7
Ære, halleluja
57. HERE I AM TO WORSHIP
Light of the world, You step down into darkness.
Opened my eyes let me see.
Beauty that made this heart adore you hope of a
life spent with you.
Chorus:
And here I am to worship,
Here I am to bow down,
Here I am to say that you’re my God,
You’re altogether lovely,
Altogether worthy,
Altogether wonderful to me.
King of all days,
Oh so highly exalted Glorious in heaven above.
Humbly you came to the earth you created.
All for love’s sake became poor.
Chorus
I’ll never know how much it cost to see my sin
upon that cross.
I’ll never know how much it cost to see my sin
upon that cross.
And I’ll never know how much it cost to see my
sin upon that cross.
No I’ll never know how much it cost to se my sin
upon that cross.
d,
Chorus
58. I DINE HENDER, FADER BLID
G
G/F#
em
hm
D7/A
I dine hender, Fader blid,
G
C
am D
hm7
jeg legger nå til evig tid
em7
dm7
Cmaj7 hm7 am7
min sjel og hva jeg er og har,
em7
C
dm7
G
ta du det alt i ditt forvar!
Se, sjel og liv ditt eie er,
det er min trøst, o Herre kjær.
Hva ditt er, hegner du omkring.
Så frykter jeg for ingen ting.
I deg jeg har den gode del.
Ditt ord er føde for min sjel.
Til hjelp i all min fattigdom
du kommer som du alltid kom.
Det er min tro, o Fader blid,
i den jeg lever all min tid.
Ifra ditt barn du aldri vik,
så jeg kan arve himmerik!
hm hm/D em am7
A - men, a - men, a
G7 D Am7/D G
- men.
Tekst: Nicolaus Selnecker
Norsk: Jesper Swedberg / M.B.Landstad
Melodi: Trond Kverno
61
62
59. LÄNGE LEVE LIVET
Tekst:Gunhild Winquist, Jonas Jonson, Anders
Nyberg
© Peace of Music Publishing 1983
Trykt med tillatelse
SANGER FRA VEST
60. DANS OG SYNG
dm
am
Dans og syng, du Guds jord,
dm
C
nådig vil han røra ved deg.
dm
am
Kjærleg er han deg nær.
dm
C dm
Han har planar med deg.
dm
am
Stjerneskot og solnedgang,
dm
C
ei skaparakt som sender
dm
am
skarpe lyn og måneskin,
dm C
dm
og alt er i Guds hender.
Ørknar veks og flaumar bryt,
kontrastar og forvildring.
Tre som skjelv og fjell som stig
er røyndom som i hildring.
Alt som sym og kryp og flyg
på jord og under himmel,
har sin plass i Herrens plan,
sin plass i verdsens vrimmel.
Du, bror mann og syster kvinne,
fødd av støv og kjærleik,
syng for han som skapte deg
til liv i Herrens nærleik.
Kyss av liv og streif av død,
ein ufullkomen lagnad.
Krybbe, morsliv, kross og grav,
alt syng om Herrens fagnad.
Tekst: John Bell /Graham Maule.
Norsk: Heidi Strand Harboe
Melodi: Skotsk folketone. Trykt med tillatelse
Det er forbudt å kopiere fra heftet uten tillatelse fra rettighetshaver.
63
64
61. GUD HOS OSS
62. INSPIRED BY LOVE AND ANGER
G
C
D
Da Herren kom til denne jord,
em
C
am7 D
i smerte født som alles bror,
am/C
hm
hm7 em
fikk han en flyktnings tunge kår.
am7
G/D
D7
G
Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.»
C G/H
F C/E
F
G7
C
Inspired by love and anger, disturbed by need and pain,
C
G/H
F C/E F
G7
C
informed of God’s own bias, we ponder once again,
am
dm7
G7 C
F
dm/F
C/E G7
«How long can some folk suffer? How long can few folk mind?
C
G/F#
F
C/E
F
G7
C
How long dare vain self-interest turn prayer and pity blind?»
Som en av oss kom Herren hit.
Som snekker delte han vårt slit.
Han kjente glede, han fikk sår.
Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.»
From those forever victims of heartless human greed,
their cruel plight composes a litany of need:
«Where are the fruits of justice? Where are the signs of peace?
When is the day when prisoners and dreams find their release?»
Vår Frelser gikk på våre torg.
Der så han byens nød og sorg,
de blikk, den hån en utstøtt får.
Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.»
From those forever shackled to what their wealth can buy,
the feat of lost advantage provokes the bitter cry:
«Don’t query our position! Don’t criticise our wealth!
Don’t mention those exploited by politics or stealth!»
De minste tok Guds ord imot,
i dem slo ordets såkorn rot.
Han ropte ut et nådens år.
Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.»
To God, who through the prophets proclaimed a different age,
we offer earth’s indifference, its agony and rage:
«When will the wrongs be righted? When will the kingdom come?
When will the world be generous to all instead of some?»
Her fant Guds Sønn sitt hvilested.
Han fikk en plass på korsets tre
som livets brød der døden rår.
Han hvisker: «Følg meg hvor jeg går.»
God asks: «Who will go for me? Who will extend my reach?
And who, when few will listen, will prophecy and preach?
And who, when few bid welcome, will offer all they know?
And who, when few dare follow, will walk the road I show?»
Vår Herre Krist er hos oss nå.
Han bor i sine minste små.
Han hvisker når vår time slår:
«Si, har du fulgt meg hvor jeg går?»
Amused in someone’s kitchen, asleep in someone’s boat,
attuned to what the ancients exposed, proclaimed and wrote,
a saviour without safety, a tradesman without tools
has come to tilt the balance with fishermen and fools.
Tekst: John Bell / Graham Maule.
Norsk: Hans-Olav Mørk
Tekst: John Bell/Graham Maule
Melodi: Irsk folketone (Gje meg handa di, ven)
© WGRG, Iona Community
Melodi: Engelsk folketone. Trykt med tillatelse
G7
d?
»
ce?
se?»
ge,
come?
te,
63. I TRO OG TVIL HAR VI FÅTT SE
64. KOM TA MIN HÅND
F
gm7 am7 gm7
I tro og tvil har vi fått se,
F
Bb
gm7 C
i naken nød har vi erfart,
F gm7 am7 gm7
at nåde er en åpen favn
F
Bb gm7 F
og glede er en bønn besvart.
am7 dm7 gm7 C7
Du bar da livet ikke bar,
F am7
Bb
C7
du næret oss med håp og trøst.
F cm/Eb D7 gm
Og innsvøpt i oppstandelsen
F
Bb
gm7 F
skal hver en skapning bli forløst.
E
A
Kom, ta min hånd og vær min venn,
E
D
jeg gir deg håp og kraft igjen.
E
A
Jeg vet hvor dyrebar du er,
E
H
A
E
så hør på meg, jeg har deg kjær.
Den smerte som har satt seg fast,
forsteinet skyld og bittert nag,
er flettet sammen i vår sjel
med framtidsfrykt og rastløst jag.
Men vi har også smakt den fred
som du alene vet å gi.
Vi slipper taket i oss selv,
vi løftes opp og settes fri.
Vi bærer med oss våre liv,
en sliten sjel, en plaget kropp.
Vi vet du er den sanne Gud
som ba den lamme å stå opp.
Din makt er kledd i enkle tegn,
en hånd, en bønn, en hjelpsom venn.
Berør oss Herre, la oss se
at vi har fått vårt liv igjen.
Tekst: John Bell / Graham Maule.
Norsk: Jan Terje Christoffersen
Melodi: Skotsk folketone (Ye Banks and Braes)
Trykt med tillatelse
E
A
Og hvis du vil gå der jeg vil gå
E
D
med tunge eller lette skritt,
E
A
og hvis du gjør godt slik jeg gjør godt,
E
H
A
E
da vokser stadig riket mitt.
Legg bak deg nederlag og svik,
din trang til å bli kjent og rik.
Alt det du ikke skulle gjort,
vil jeg i nåde stryke bort.
Om noen har gjort vondt mot deg,
så ta imot dem slik som jeg.
Fortapte barn skal føres hjem,
min kjærlighet er til for dem.
Jeg er ditt lys og livets brød,
det var for deg jeg måtte dø.
Jeg gjør deg trygg og gir deg mot,
så vær min munn og hånd og fot.
Tekst: John Bell / Graham Maule.
Norsk: Vidar Kristensen
Melodi: Skotsk folketone (The Braes o’Killiecrankie)
Trykt med tillatelse
65
66
65. KELTISK VELSIGNELSE
Gammel irsk bønn.
Oversettelse: Hans-Olav Mørk
Melodi: Irsk folketone
© Noter: IKO-forlaget. Trykt med tillatelse
66. JESUS CHRIST IS WAITING
Em A/E
Em
Am
H7
Em
Jesus Christ is waiting, waiting in the streets:
Em/G A
Em/G Em Am/C H7
Em
No-one is his neighbor, all alone he eats.
Em
H
Em
H
Listen, Lord Jesus, I am lonely too.
Em
Am
Em
A
H7
Em
Make me, friend or stranger, fit to wait on you.
Jesus Christ is raging, raging in the streets,
Where injustice spirals and real hope retreats.
Listen, Lord Jesus, I am angry too.
In the Kingdom’s causes let me rage with you.
Jesus Christ is healing, healing in the streets,
Curing those who suffer, touching those he greets.
Listen, Lord Jesus, I have pity too.
Let my care be active, healing just like you.
Jesus Christ is dancing, dancing in the streets,
Where each sign of hatred he, with love, defeats.
Listen, Lord Jesus, I should triumph too.
On suspicion’s graveyard let me dance with you.
Jesus Christ is calling, calling in the streets,
«Who will join my journey? I will guide their
feet.»
Listen, Lord Jesus, let my fears be few.
Walk one step before me; I will follow you.
Tekst: John L. Bell & Graham Maule
Melodi: Fransk julemelodi (Kornet har sin vila)
© WGRG, Iona Community
67. TAL IKKJE OM EI TRU
SOM VENDER RYGGEN TIL
gm
dm
Tal ikkje om ei tru som vender
Bb
D
ryggen til vår jord.
gm
dm
Tal ikkje om ein nåde utan
cm
dm
gm
kjærleik som set spor.
Bb
F
Nei, lat meg sjå det finst ein Gud!
gm
dm
Og lat meg kjenna mot mi hud
gm
dm
at Kristus rekkjer handa ut
gm/Bb dm7 gm
og rører òg ved meg!
Tal ikkje om ein fromleik
fjern frå menneske som blør,
om ånd forutan handling
liksom korn forutan frø.
Tal ikkje med ei kald fornuft,
ein arv frå gamal tid,
som ikkje ser at kloden vår
er døden nær og lid.
Sei ikkje eg skal ta min kross
før du har talt om Han
som elska byens utskot og som
sjølv vart lagd i band.
Så gjev Guds nåde kjøt og blod
igjennom dine steg,
og fylg i spora av Guds Son,
som også elskar meg.
Ja, lat meg sjå det finst ein Gud!
Og lat meg kjenna mot mi hud
at Kristus rekkjer handa ut
og rører òg ved meg!
Tekst: John Bell
Norsk: Hans Johan Sagrusten
Melodi: John Bell
Trykt med tillatelse
67
68
68. JESUS KALLAR OSS TIL MØTE
Tekst: John Bell og Graham Maule.
Oversettelse: Heidi Strand Harboe
Melodi: Gælisk folkemelodi. Copyright:Verbum
Trykt med tillatelse
69. THE SUMMONS (KALLET)
70. GUD ER DIN HVILE
F
C
dm
Will you come and follow me
gm
Csus4 C
if I but call your name?
F
C
dm
Will you go where you don’t know
gm Bb/C F
and never be the same?
gm
Bb
Will you let my love be shown,
am
Bb Csus4 C
will you let my name be known,
F
C
dm
will you let my life be grown
gm Bb/C F
in you and you in me?
cm
fm6 cm
fm6
Gud er din hvile, Kristus din styrke,
cm
Ab gm
cm fm G
Ånden er nær som en trofast venn.
cm
fm6
cm
fm6
Herren har hørt deg, nådig berørt deg,
cm
Ab gm Ab cm fm6 gm cm
Herren vil reise deg opp i- gjen.
Will you leave yourself behind
if I but call your name?
Will you care for cruel and kind
and never be the same?
Will you risk the hostile stare
should your life attract or scare?
Will you let me answer prayer
in you and you in me?
Will you let the blinded see
if I but call your name?
Will you set the prisoners free
and never be the same?
Will you kiss the leper clean
and do such as this unseen
and admit to what I mean
in you and you in me?
Will you love the «you» you hide
if I but call your name?
Will you quell the fear inside
and never be the same?
Will you use the faith you’ve found
to reshape the world around
through my sight and touch and sound
in you and you in me?
Lord, your summons echoes true
when you but call my name.
Let me turn and follow you
and never be the same.
In your company I’ll go
where your love and footsteps show.
Thus I’ll move and live and grow
in you and you in me.
Tekst: John Bell/Graham Maule
Melodi: Skotsk folketone (Kelvingrove)
© WGRG, Iona Community
Tekst: John Bell
Oversettelse: Jan Terje Christoffersen
Trykt med tillatelse
69
70
71. KOM, BLI MED I DANSEN
Tekst: Sven Aasmundtveit
Melodi: Irsk folketone
© Verbum forlag. Trykt med tillatelse
72. DEN UNDERFULLE FISKEFANGSTEN
73. DENNE TIMEN
Jesus:
dm
A7
D
Peter, rop dine brødre ombord,
Bb F
em7 A
sterke, stolte, stormvante menn,
dm am
F
am
ta nattens tomme, motløse garn
dm
gm7 am7 dm
og kast dem ut på dypet igjen.
D
D/F# em
Asus4 A
Denne timen gjev eg i di hand,
D D/F#
F
kom og ver oss nær!
G
D/F# em
C
Gjer imellom oss eit rom
Peter:
Hva vet et snekker om fiske og fangst?
Øks og hammer, det er ditt fag.
Vi har forsøkt og ingenting fått
fra midnatt til det grydde av dag.
Jesus:
Peter, Peter, deg har jeg kjær.
Det jeg ber om, er jo deg selv.
La meg få bruke alt det du kan.
Da skal du høste rikt likevel.
Kast dine tomme garn hvor du vil.
Styr din båt dit du tror er best.
Men om du følger meg og mitt ord,
da får du lønn, da fanger du mest.
Peter og brødrene hans:
La dine vinder fylle vårt seil:
Troens kuling, mektig og stø.
Send håpets bør som bærer oss langt,
og kjærlighetens storm over sjø.
Menigheten:
Stans og lytt til Mesterens rop,
Jesu venner, kvinner og menn!
Legg ut fra land, før strømmene snur,
og stunden kommer aldri igjen.
Tekst: John Bell/Graham Maule
Oversettelse: Hans-Olav Mørk
Melodi: Irsk folketone (Scarborough Fair)
em7 D/F# em7/G E/G# A A7
der din kj æ r - l e i k e r.
Dette livet gjev eg i di hand,
alt som er gått sund.
Gjer meg heil og sei mitt namn
med din eigen munn.
Dette hjartet gjev eg i di hand,
med så mange sår.
Stryk i nåde feila ut
frå så mange år.
Dette vesle barnet inni meg,
ta det i din famn!
Redd for døden er eg din,
du som veit mitt namn.
Mine evner, Herre, mine år
vil eg gje til deg.
Lat meg vera din – men òg:
em7 D/F# em7/G G/A D
Lat meg vera meg.
Tekst: John Bell / Graham Maule
Norsk: Hans Johan Sagrusten
Melodi: John Bell / Graham Maule
© Verbum forlag. Trykt med tillatelse
71
72
74. JESUS, DRA MEG TIL DITT HJERTE
Tekst: Margareth Becker
Oversettelse: Sven Aasmundtveit
Melodi: Keith Getty
© Verbum forlag. Trykt med tillatelse
75. MITT HJARTE DJUPT I RO
Teskt og melodi: John Bell
Oversettelse: Oskar Stein Bjørlykke
© Verbum forlag. Trykt med tillatelse
73
74
76. TIL DEG, VÅR GUD
Teskt og melodi: John Bell
Oversettelse: Oskar Stein Bjørlykke
© Verbum forlag. Trykt med tillatelse
KVELDSBØNN MED
SANGER FRA TAIZÉ
Kveldsbønnen følger dette mønsteret:
Ortodoks Alleluija, nr 77
Sang
Davidssalme, Halleluja, nr 78 mellom versene
Tekstlesning
Sang
Stillhet
Forbønner, Kyrie, nr 79 synges mellom bønnene
Sang
Avsluttende bønn
Sanger
77 ORTODOKS ALLELULIA
78 ALLELULIA
75
76
79 KYRIE
80 NADA TE TURBE
81 IN MANUS TUAS
82 BLESS THE LORD
83 BEHÜTE MICH GOTT
77
78
84 GOTT LASS MEINE GEDANKEN
139
Aber du weißt den Weg für mich

 

    

Gott,
    
     
Gud,
du

la


nå




- dri glemt.




Hos
   
       
Ich ver- ste - he dei - ne We- ge
Di - ne vei - er
 
mi - ne tan - ker
ver - gißt mich nicht.
jeg
er
al
       

 

 


 
laß mei - ne Ge - dan - ken sich sam - meln
      

   
 
lig - ger skjult for
       
  
 

Bei



nicht,
meg.
få
dir

deg

a - ber du
du
    

85 CANTAREI, AO SENHOR
die Hil
  tål

er

-
-
fe, bei
 
mod, hos
den Weg
 
  
en vei
ist das Licht,


  
 
deg
er mitt lys,
    
  
dir
ist
die Ge - duld.

 er all - tid hjelp.
    
deg
     
weißt
vet
dir
 
Hos
 
 
  

Bei
 


hos deg.
  

  
Men
zu dir.
 
 

sam - les
ist
 

 

 
für mich.
for
meg.



 
Gott,
Gud,
  
86 THE KINGDOM OF GOD
87 DE NOCHE
88 LAUDATE OMNES GENTES
79
80
89 BOG JEST MILOSJA
90 JESUS LE CHRIST
91 TUI AMORIS
92 KRISTUS DIN ANDE
93 MON ÂME SE REPOSE
81
82
94 UBI CARITAS DEUS IBI EST
95 IL SIGNORE TI RISTORA
Il Signore ti ristora
  
   


Il
Sig
 
    

      

Her - ren
no - re
ser
      


deg,
-



 










deg
no - re
he - ler
 
ti



ri - sto - ra.
 
 
og for - ny - er,


vie - nead in - con
kom - mer



i



   
 
-
trar - ti.
mø - te,
   
  

Di

ven
-
-
   
o
  
non al - lon - ta
al - dri
   
der seg




Vie - nead
kom - mer
 


fra
-
-
 i

na.




Il Sig -
  Her
 - ren
 
   
  
mø
 
deg.
in - con - trar - ti.
deg
140

-


  
Il Sig -
- ren
  Her
  

te.
O se-nhor me for-ta-le-ce. Ele_es-tá sem-pr'a meu la-do. O Se-nhor que vem ao meu en-con-tro, vem ao meu en-con-tro. /
Die-vas nie-kad ne-pa-lie-ka. Die-vas j÷-gų su-tei-kia. Vieš-pats ieš-ko, trokš-ta su-si-tik-ti. Trokš-ta su-si-tik-ti.
(Le Seigneur te restaure. Dieu ne t'éloigne pas de Lui. Le Seigneur vient à ta rencontre. / The Lord restores you. God does not push you
away. The Lord comes to meet you. / El Señor te restaura. Dios no te aparta. El Señor viene a encontrarte. / Der Herr gibt dir neue Kraft. Gott
verstößt dich nicht. Der Herr kommt, um bei dir zu sein. / Pan Cię odnawia. Bóg Cię nie odpycha od siebie. Pan przychodzi, by spotkać się z
Tobą. S. Ambroise de Milan)
83
96 CONFITEMINI
97 IN RESURRECTIONE TUA
77 russiskortodoks tradisjon. 79 musikk: S Toolan. 81, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 95, 97
musikk:Taizé.
78, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 93, 96 musikk: Jaques Berthier. 94 musikk J.Gelinau.
Copyright: Ateliers et Presses de Taizé, F-71250 Taizé, France.
I Norge har Verbum forlag rettighetene til sangene fra Taizé. Alle sanger unntatt 84 og 95
er utgitt i heftet ”Sanger fra Taizé”.
84
KELTISK MORGENBØNN
Sang
Innledende veksellesning
Herre, lys på oss slik solen lyser opp dagen.
Jag bort mørket og syndens skygger.
Måtte vi få være våkne og lydhøre for ditt ord.
Når nå dagen følger natten,
MÅTTE DIN HERLIGHET STRØMME OVER OSS.
Herre, lys opp i våre hjerter.
Gi oss lengsel etter din sannhet.
MÅTTE ALL VÅR FALSKHET FLY.
Lesning fra Bibelen
Tekstlesningen etterfølges av stillhet.
Sang (fredag og søndag)
Overgivelsesbønn
Herre, vi overgir til deg alt vi er, alt vi har, alt vi gjør og alle vi møter denne dagen.
OG ÆREN SKAL VÆRE DIN.
Vi overgir til deg vårt hjem og vårt arbeid, våre skoler, våre fritidsaktiviteter og alle i vårt samfunn.
MÅTTE ALT OG ALLE FÅ TILHØRE DEG
Vi overgir til deg de som er nedbrutt og forkomne, de som er sultne.
MÅTTE ALLE FÅ KJENNE DITT NÆRVÆR
Måtte jordens ressurser og vår arbeidsinnsats komme alle til gode, og slik at ingen blir utbyttet.
MÅTTE ALLE FÅ KJENNE DITT NÆRVÆR
Sang (fredag og søndag)
eller Herrens måltid (onsdag, torsdag og lørdag)
Herren være med dere!
HERREN VÆRE MED DEG!
Påkallelse
85
Herrens bønn
La oss be.
VÅR FAR I HIMMELEN
LA NAVNET DITT HELLIGES.
LA RIKET DITT KOMME.
LA VILJEN DIN SKJE PÅ JORDEN SLIK SOM I HIMMELEN.
GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE BRØD,
OG TILGI OSS VÅR SKYLD,
SLIK OGSÅ VI TILGIR VÅRE SKYLDNERE.
OG LA OSS IKKE KOMME I FRISTELSE,
MEN FRELS OSS FRA DET ONDE.
FOR RIKET ER DITT OG MAKTEN OG ÆREN I EVIGHET.
AMEN.
Fredshilsen
Vi kan hilse hverandre med et håndtrykk og «Guds fred».
Herrens innstiftelsesord
Måltidet
Vi synger.
Tilsigelsesord
Takkebønn
La oss takke og be!
SLIK JESUS TAKKET FOR JORDENS GAVER, TAKKER VI DEG, GUD, OG FEIRER DIN GODHET. SAMLE OSS FRA JORDENS ENDER OG INN I DITT KONGERIKE, SLIK KORNET ER ETT I
BRØDET OG DRUENE ETT I VINEN. GJØR OSS TIL DIN KROPP PÅ JORDEN.
Utgangsbønn
Omslutt oss, Herre.
LA STRID VÆRE BORTE, MEN FRED VÆRE HER.
La frykt være borte, men håp være her.
OMSLUTT OSS, HERRE
La stolthet være borte, men tillit være her.
LA ONDSKAP VÆRE BORTE, MEN DET GODE VÆRE HER.
Måtte vi få vandre i håpet om ditt rike.
FYLL OSS MED DITT LYS OG DIN KJÆRLIGHET.
Vær med oss gjennom hele denne dagen,
FADER, SØNN OG HELLIG ÅND.
Kilder
Bønnens innledning og avslutning er hentet fra Sanger fra Lindisfarne, © Verbum 2009. Nattverdliturgien er
redigert av Hans-Olav Mørk på grunnlag av tekster fra «Kveldsbønn med nattverd» fra boka Sanger fra Vest,
© Verbum forlag 2000, og fra Bibel 2011, © Bibelselskapet 2011
86
ALLE RUNDT ALTERET
Formiddagsgudstjenesten
SANGER
INNMARSJ
Eventyrtruppen og andre medvirkende.
NÅDEHILSEN
SANG
KYRIE
GLORIA
DAGENS BIBELTEKST
Vi åpner skattekisten og får en utfordring
CREDO
Gud ditt hjerte rommer hele verden, se neste side!
Messen er utviklet av Ingrid Askvik og Elise Bjerkrheim Bentzen. Fortellingen Den
farefulle fugleferden er laget av Ingrid Askvik, Kjersti Morland og Tore Thomassen.
Melodi Kyrie og Gloria: Jo Asgeir Lie
Tekst og melodi til bønnerop: Solveig Hildre Spilling
gen Den
omassen.
SANG
87
FORTSETTELSESFORTELLING
Den farefulle fugleferden (til andre siden av verden)
SANG
FORBØNN
Bønner med perler fra kristuskransen. Mellom bønnene synger vi:
SANGER
VELSIGNELSE OG AVSLUTNING
UTMARSJ
Eventyrtruppen og andre medvirkende. Deretter barnegjetere og grendenes flagg,
bestilt av IKO til Trosopplæringskonferansen 20. og 21. oktober 2009
fulgt av barn og barnegruppeledere,
småbarn og tenåringene.
Gud, ditt hjerte rommer hele verden
GUD, DITT HJERTE ROMMER HELE VERDEN
Sven Aasmundtveit
q = 80
Torbjørn Dyrud
C
  

Am7
  
   
1. Gud, ditt hjer - te rom - mer
2. Je - sus, gle - den fyl - ler
3. Hel - lig Ånd, som vin - den
F
Em/G
        
   
Ja, vi tror
Dm7
 

Am7
at du er
nær
C/E
  


Am
Dm C/E


oss,
 

Em/G
 
o - ver
F^

alt
G11

Ska - per, Frel - ser og For - ny - er,
F
G
   



du, vår Gud, som var og blir og er.
og ditt an - sikt smi - ler mot oss: Kom!
slik at
vi kan ta i - mot deg, Gud.
F6

Dm
le - ve der,
du
har skapt oss til å
du
er opp - stått gra -ven din er tom.
rø - rer ved vår pan - ne og vår hud.

/H

  

Gm
he - le ver - den,
di - ne øy - ne,
er du nær oss,
kjen - ne di - ne puls - slag og din var - me,
Nå -dens hen - der åp - ner du mot al - le,
Du er den som åp - ner vå - re hjer - ter
C


      

Gm/B¨
 
Tre
i

Én

   
F6
og

 
og Én
li - ke
Em

i

ved.
C

Am

Tre.

88
JESUS STILLER STORMEN
Kveldsmesse Korsvei 2011
Liturg: Elin og Torkel Irgens
Musikk av og med Frode Fjellheim
Kantor: Hans Olav Baden
INNLEDNING
Preludium: Frode Fjellheim spiller
Alteret dekkes mens vi synger
”HIMLANE KAN IKKJE ROMME DEG”
Tekst v Trond Hellemo, og melodi v Bjørn
Andor Drage.
89
Nådehilsen
Samlingsbønn
L: Store Gud, du som har skapt universet
og alt liv på jorden.
I ditt bilde skapte du oss,
vi tilhører deg og er til for hverandre.
A: Fyll oss med godhet, la oss bli til velsignelse.
Jesus Kristus,
du som var i begynnelsen, gi oss liv,
du som alltid er, gi oss tro,
du som alltid blir, gi oss håp. Amen.
Kyrie sørsamisk/norsk – av Frode Fjellheim
90
Syndsbekjennelse
A: Gud, vær oss syndere nådig!
Vi har krenket deg og sviktet vår neste
med det vi har gjort og med det vi har forsømt.
Tilgi oss for Jesu skyld.
Skap i oss et rent hjerte og gi oss nytt liv ved din Hellige Ånd.
Amen.
Kyrie gjentas
Tilsagn om tilgivelse
L: Skriften sier: dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss
syndene og renser oss fra all urett.
Gloria
L: La oss sammen lovsynge Gud
”Bless the Lord”/Lovsyng Gud min sjel) Fra Taize nr.82.
BØNN OG FORBØNN
L: La oss være i bønn.
Meditativ musikk ved Frode Fjellheim, under forbønn
Tid for personlig bønn
Dette er din tid. Du fyller den med det du ønsker.
- du kan sitte i stillhet og være med i musikken
- du kan tenne et lys
- du kan bli tegnet med korsets tegn ved et av dåpsfatene
- du kan få personlig forbønn ved et av sidealtrene.
- du kan skrive din bønn ved et av bønnestedene. Skriv det på lappen hvis du ikke vil at den
skal leses opp.
Mot slutten av bønnetiden bæres bønnekrukkene til hovedalteret, og noen av bønnene leses
høyt.
Mellom bønnene synger vi:
Salme: ”Med Jesus vil eg fara. nr 27
FORKYNNELSE AV GUDS ORD
L: La oss høre Herrens ord, Halleluja, halleluja, halleluja
A: Gud være lovet.
Evangelielesning
Lesningen er fra Matteusevangeliet 8, 23-27
Preken Jesus stiller stormen, ved Sunniva Gylver
Musikk – ”Biejjiem jih askem” av Frode Fjellheim nr 45.
TROSBEKJENNELSEN
L: La oss bekjenne vår hellige tro
A: Vi tror på én Gud, den allmektige Far
som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider.
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud.
født, ikke skapt av samme vesen som Faderen,
ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen
og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria
ble han menneske av kjøtt og blod.
Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus
led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter skriftene og fór opp
til himmelen
sitter ved Faderens høyre hånd,
skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde
og hans rike skal være uten ende.
Vi tror på Den hellige ånd, som er Herre og gjør levende
som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen
og som har talt gjennom profetene.
Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.
Amen.
91
92
NATTVERD
Salme: ”Jesus, livets sol og glede” nr. 41
L: Herren være med dere
A: (reiser seg) og med deg være Herren
L: Løft deres hjerter
A: Vi løfter våre hjerter til Herren
L: La oss takke Herren, vår Gud!
A. Det er verdig og rett
L: Evige, allmektige Gud, du holder himmel og jord i dine hender og nevner oss alle med navn,
så vi skal tilhøre deg og være ditt folk på jorden. Sammen med de troende gjennom alle tider
og de himmelske hærskarer, vil vi prise ditt hellige navn.
Bønn
Melodi og tekst: Trad. Argentina
Oversettelse: Norsk tekst etter Per
Harling (Sverige)
Arrangement: Tore W. Aas
Innstiftelsesord
Bønn
L: Derfor, så ofte som vi spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner vi Herrens død, inntil
han kommer.
A: Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen.
L: Derfor, barmhjertige Far, vil vi med dette brødet og denne kalken komme i hu at Herren ga
sitt liv for oss. Og i troen på hans oppstandelse venter vi på at han kommer igjen i makt og
herlighet og vil holde sitt store gjestebud sammen med sitt folk
A: Amen. Ja, kom, Herre Jesus.
L: O Gud, vi ber deg, send din Ånd over disse gaver. Gjør alle som samles om dette brødet og
denne kalken til ett. Fyll oss med din Hellige Ånd så vår tro kan bli styrket i sannheten og vi kan
lovprise og tilbe deg gjennom din Sønn, Jesus Kristus.
A: Amen.
93
94
Bønn
Fader vår
Fredshilsen
L: Herrens fred være med dere alltid.
A: Hans fred være med deg.
Her kan du ta noen av dem som står nærmest omkring, i hånden og si: Fred være med deg!
eller Guds fred!
L: Smak og se at Herren er god! Kom for alt er ferdig.
Nattverdutdeling
Utdelingen foregår fra forskjellige stasjoner.
Vi synger under utdelingen: ta med heftet! (sanger og salmer kunngjøres der og da)
Frode Fjellheim spiller
VELSIGNELSE OG UTSENDELSE
Avsluttende bønn
La oss be:
Kjerkebønn - 4 ulike stemmer ber.
Salme:
”FORTIDEN ER OMME”
Tekst v Trond Hellemo, og melodi v Bjørn
Andor Drage.
Velsignelsen
Postludium
L: Gå i Herrens fred. Hvil i Herrens nåde.
Du kan bli sittende hvis du ønsker. Det vil være veiledere og forbedere tilgjengelig.
Følgende ledd er hentet fra et av forslagene til ny liturgi for Den norske kirkes høymesse (fra den verdensvide
kirke): Din vilje skje, Halleluja, Hellig hellig hellig og Du Guds lam.
Jubileumsmesse – ”Se, eg har sett framfor deg ei åpna dør”, tekst: Trond Hellemo, Musikk
Bjørn Andor Drage, Jubileumsmesse 200 år for Hålogaland bispedømme, Kabelvåg 2004.
NOTATER
95
96
DAGENS BIBELTEKST
Framføres under Alle rundt alteret. Barna jobber
videre med tekstene i sine grupper.
ONSDAG
Lukas 19,1-10
Dagsfokus: Søke Jesus Kristus
Han kom inn i Jeriko og dro gjennom
byen.  2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik.  3 Han
ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne
ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.  4 Da løp han i forveien og klatret
opp i et morbærtre, for å få se ham på et sted
hvor han måtte komme forbi.  5 Og da Jesus
kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus,
skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn
hos deg.»  6 Han skyndte seg da ned og tok
imot ham med glede.  7 Men alle som så det,
murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig
mann!»  8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til
de fattige, og har jeg presset penger av noen,
skal de få firedobbelt igjen.»  9 Da sa Jesus: «I
dag er frelse kommet til dette hus, for også han
er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen
er kommet for å lete etter de bortkomne og
berge dem.»
TORSDAG
Lukas 14,15-23
Dagsfokus: Bygge fellesskap
15 En av gjestene som hørte dette, sa til ham:
«Salig er den som får sitte til bords i Guds
rike.» 16 Men Jesus sa til ham:
        «Det var en mann som ville holde et stort
gjestebud, og han innbød mange. 17 Da tiden
for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av
sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt
ferdig!’ 18 Men de begynte å unnskylde seg,
den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt
et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så
vennlig å ha meg unnskyldt.’ 19 En annen sa:
‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’
20 Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor
kan jeg ikke komme.’ 21 Tjeneren kom tilbake
og fortalte dette til herren sin. Da ble husets
herre harm og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på
byens gater og torg og hent inn de fattige og
uføre og blinde og lamme.’ 22 Tjeneren kom
tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa,
men det er ennå plass.’ 23 Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk
til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.
FREDAG
LØRDAG
Lukas 12,16-34
Dagsfokus: Leve enklere
Matteus 20,1-16
Dagsfokus: Fremme rettferdighet
16 Så fortalte han dem en lignelse:
        «Det var en rik mann som hadde fått god
avling av jorden, 17 og han tenkte med seg
selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til
avlingen min. 18 Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der
samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. 19 Så
skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt
liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min
sjel, spis, drikk og vær glad!’ 20 Men Gud sa
til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves
din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har
samlet?’
    21 Slik går det med den som samler skatter
til seg selv og ikke er rik i Gud.»
Vær ikke bekymret!
22 Han sa til disiplene:
        «Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret
for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen,
hva dere skal kle dere med. 23 Livet er mer
enn maten og kroppen mer enn klærne. 24 Se
på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har
verken matbod eller låve, men Gud gir dem
føde likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere
enn fuglene! 25 Hvem av dere kan vel med all
sin bekymring legge en alen til sin livslengde?
26 Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? 27 Se
på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke
og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke
Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.
28 Når Gud kler gresset så fint, det som gror
på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen,
hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere
lite troende! 29 Tenk ikke på hvordan dere skal
få noe å spise og drikke; og vær ikke engstelige! 30 Alt dette er jo hedningene i verden
opptatt av, men dere har en Far som vet at
dere trenger dette. 31 Søk i stedet hans rike,
så skal dere få dette i tillegg. 32 Vær ikke redd,
du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å
gi dere riket.
    33 Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites
ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver
ikke kommer til og møll ikke ødelegger. 34 For
hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres
være.
For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut
tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i
vingården sin.  2 Han ble enig med arbeiderne
om en denar for dagen, og sendte dem av
sted til vingården.  3 Ved den tredje time gikk
han igjen ut, og han fikk se noen andre stå
ledige på torget.  4 Han sa til dem: ‘Gå også
dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som
rett er.’  5 Og de gikk. Ved den sjette time og
ved den niende time gikk han ut og gjorde det
samme.  6 Da han gikk ut ved den ellevte time,
fant han enda noen som sto der, og han spurte
dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å
arbeide?’  7 ‘Fordi ingen har leid oss,’ svarte de.
Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’
     8 Da kvelden kom, sa eieren av vingården
til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem
få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’  9 De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. 10 Da
de første kom fram, ventet de å få mer; men
også de fikk en denar. 11 De tok imot den,
men murret mot jordeieren 12 og sa: ‘De som
kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens
byrde og hete.’ 13 Han vendte seg til en av
dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble
du ikke enig med meg om en denar? 14 Ta ditt
og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det
samme som deg. 15 Har jeg ikke lov til å gjøre
som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du
med onde øyne på at jeg er god?’ 16 Slik skal
de siste bli de første, og de første de siste.»
97
98
SANGREGISTER
Rettighetshavere er blitt kontaktet så langt
det har latt seg gjøre. Korsvei 2011takker
for velvillige tillatelser til å trykke sanger i
festivalheftet.
ALLSANG – FESTIVALBLANDING
1. Bittelite frø
2. Brödet är ett
3. Deg å få skode
4. Deg være ære
5. Det kribler i beina
6. Du er hellig, du er hel
7. Herfra skal lovsangen stige (korsveivals)
8. Handling og bønn må bli ett
9. Himlen blåner for vårt øye
10. Herren er Gud
11. En hei sang
12. For alle på jord en plass omkring bordet
13. Her vil me dela (Korsvei-bordvers)
14. Du har lagt en sang i våre hjerter
15. Gud, lær meg å se
16. I vinden
17. Innan gryningen
18. Lengsel
19. Liten, men god som gull
20. Hopp opp non stop
21. Hei hei-sangen
22. Å, så vakkert
23. Pass på-sangen
24. Livets tre
25. Lær meg å kjenne dine veie
26. Nåden er din dagligdag
27. Med Jesus vil eg fara
28. Noen må våke
29. Bortom tid og rom og tanke
30. Takk gode Gud for alle ting
31. Vi er et folk på vandring
32. No stig vår song, vår takk til Gud
33. Vi kommer til deg i bønn
34. Velsignet være dere
35. Vi rekker våre hender frem
36. Denne store, fine dagen
37. Gud, i dine hender
38. Nå dekkes bordet
39. Ut i det store livet
40. De heiste ned en mann
41. Jesus, livers sol og glede
42. Vi må ha vann
43. We will honour you
44. Det fins et hellig kall
45. Bijeiem jih askem - solen och månen
46. Gå gjennom byens lange, rette gater
47. Mennesket
48. Du er evig
49. Hør det budskap som vi proklamerer
50. Takkesamba
51. Vi er barn av lys og skygge
52. Håpstango
53. Nkembo
54. Humbly in your sight
55. Everywhere that I go
56. Kongers konge, herrenes Herre
57. Here I am to worship
58. I dine hender, fader blid
59. Länge leve livet
SANGER FRA VEST
60. Dans og syng
61. Gud hos oss
62. Inspired by love and anger
63. I tro og tvil har vi fått se
64. Kom ta min hånd
65. Keltisk velsignelse
66. Jesus Christ is waiting
67. Tal ikkje om ei tru som vender ryggen til
68. Jesus kallar oss til møte
69. The summons (kallet)
70. Gud er din hvile
71. Kom, bli med i dansen
72. Den underfulle fiskefangsten
73. Denne timen
74. Jesus, dra meg til ditt hjerte
75. Mitt hjarte djupt i ro
76. Til deg, vår Gud
SANGER FRA TAIZÉ
77. Ortodoks Alleluia 78. Alleluia
79. Kyrie
80. Nada te turbe 81. In manus tuas 82. Bless the Lord 83. Behüte mich Gott 84. Gott lass meine Gedanken 85. Cantarei, ao Senhor
86. The Kingdom of God 87 .De Noche
88. Laudate omnes gentes
89. Bog jest milosja
90. Jesus le Christ
91. Tui Amoris Heilag Ande., kom til oss
92. Kristus din Ande 93. Mon âme se repose
94. Ubi caritas Deus ibi est 95. Il Signore ti ristora 96. Confitemini Domino
97. In resurrectione tua
KORSVEI
Korsvei er fellesskapet rundt en serie tverrkirkelige sommerfestivaler
og seminarer som startet i 1985. Spørsmålet som samler oss i 2011, er
det samme som da: Hva vil det si å være Jesu disipler – midt i vår tid?
I Korsveis vedtekter heter det blant annet: “I en tilværelse der sterke
krefter splitter og slår i stykker, ønsker vi å søke det hele og hellige… Vi
tror på Jesus Kristus! I ham har vi funnet livets dypeste sammenheng…
Vi tror at korsets vei fører oss inn i livet – til fellesskap, utfoldelse og fest,
til deltakelse, innlevelse og protest. På denne veien blir tidens brennende spørsmål våre egne.”
I dette fellesskapet har vi forsøkt å finne en retning på vårt engasjement, uttrykt i Korsveis fire veivisere: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet.
Korsvei er organisert som en stiftelse. I styret sitter for tiden: Hilda Kristine Hansen (leder), Anne Gunn Mostad, Dina Willemse, Eldrid Oftestad, Hildegunn Schuff, Jon Andreas Lauvland, Lars Hellerdal, Leif Gunnar Engedal og Olav Trømborg. Møt dem på styrets stand på torget!
Korsvei-nettverk. Rundt i Norge finnes det Korsvei-grupper. For tiden i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Lillehammer – og kanskje flere steder? Det er også Korsvei-grupper i Sverige
og Danmark. Treff Korsvei-folk fra ditt distrikt torsdag kl. 12.30-14.00
i Nattkafeen.
Bøker. Til festivalen i 2003 ga vi ut boka Veivisere med meditasjoner
og bønner knyttet til Korsveis fire veivisere. Til festivalen i 2005 kom
artikkelsamlingen Gudsrikets gåte. Du får kjøpt begge på styrets stand
på Torget.
Tidsskrift og nettsted
Kors:vei – tidsskrift for å søke, bygge, fremme og leve. Bladet kommer
fire ganger i året – gratis. Følger bevegelsens liv og begivenheter! Alle
som har vært på festival får det tilsendt. Få med deg siste nummer fra
styrets stand.
Sjekk også www.korsvei.no
Danmark: www.korsvej.dk
Kontaktperson: Gullmaj Sørensen, e-post: [email protected]
Sverige: www.korsvei.se
Kontakt Kalle Råsmark eller Lasse Bengtson. E-post: [email protected] og [email protected]
• Søke Jesus Kristus
• Bygge fellesskap
• Leve enklere
• Fremme rettferdighet
99
100
Navn:
Tegn den stolte eieren av
dette heftet her:
Kommentar:
Download
Related flashcards

Occult

41 cards

Theosophy

39 cards

Atheism

37 cards

Create Flashcards