Det Norske Travselskap

advertisement
Det Norske Travselskap
Hingstekatalog
varmblodshingster
2012
Mr. Commissioner er den norskoppstallede hingsten
som hadde mest innkjørt på treåringer i 2011.
Det Norske Travselskaps hingstekatalog for varmblodshester 2012
Innholdsfortegnelse
Forord
Omregningstabell
Presentasjon av kårede varmblodshingster i bruk i Norge 2012
Against the Sun
Americanese
Banker Hall
Bullchip
Buzzin Brian
Cromwell
Gentle Star
Golden Shogun
Helmax Egon
Jetstile
L’Ideal Bricois
Likely Lad
Magnetic Power
Master Thoj
Mr. Commissioner
Mystical Dream
Norvelous Hanover
Potato Chip
Ramona’s Express
Re Super Express
Revenue
Smooth Moves
Standpoint
Staro Showbiz
Steinlager
Super Arion
Thai Tanic
Whitesand Titan
Liste over godkjente hingster for importsæd 2012
Liste over kårede hingster ikke i bruk i Norge 2012
Avkoms- og bedekningsstatistikk for kårede hingster, ikke i bruk
Liste over alle bedekte hopper 2011
3
4
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
62
63
89
Side 2
DEN NORSKE HINGSTEKATALOGEN FOR VARMBLODSTRAVERE
Forord
Hingstekatalogen 2012 har fått en litt annen utforming enn
tidligere, så man lettere kan finne fram informasjonen.
Første oppslaget på hingsten beskriver bl.a. hans avstamming
og mestvinnende avkom.
I oppslag to vises den offentlige bedømmelsen ved kåringen,
hingstens egne prestasjoner, avkomstatistikk og bedekningsresultat i Norge.
Hingster som er godkjent for importsæd, deres prestasjoner,
veterinærstatus (ikke røntgen), eksteriør samt evt. mestvinnende
avkom finnes på Svensk Travsports hjemmeside www.travsport.se under fliken
Avel & Uppfödning.
Alle finnes ikke med, men en god del av hingstene er beskrevet.
Kåringen av varmblodshingster skjer to ganger i året. Bedømmelsen av hingsten
baserer seg på hans prestasjoner, avstamming, veterinærstatus samt en eksteriørbedømmelse.
Håper at katalogen vil være en verdifull hjelp når det er på tide å velge hingst til
hoppen.
Oslo, februar 2012
DNT
Anders Järnerot/Avlssjef
Side 3
Omregningstabell - amerikanske tider
1:49.0 - 1.07,7
1:49.1 - 1.07,9
1:49.2 - 1.08,0
1:49.3 - 1.08,1
1:49.4 - 1.08,2
1:55.0 - 1.11,5
1:55.1 - 1.11,6
1:55.2 - 1.11,7
1:55.3 - 1.11,8
1:55.4 - 1.12,0
2:01.0 - 1.15,2
2:01.1 - 1.15,3
2:01.2 - 1.15,5
2:01.3 - 1.15,6
2:01.4 - 1.15,7
2:07.0 - 1.18,9
2:07.1 - 1.19,1
2:07.2 - 1.19,2
2:07.3 - 1.19,3
2:07.4 - 1.19,4
2:13.0 - 1.22,7
2:13.1 - 1.22,8
2:13.2 - 1.22,9
2:13.3 - 1.23,0
2:13.4 - 1.23,2
1:50.0 - 1.08,4
1:50.1 - 1.08,5
1:50.2 - 1.08,6
1:50.3 - 1.08,7
1:50.4 - 1.08,9
1:56.0 - 1.12,1
1:56.1 - 1.12,2
1:56.2 - 1.12,3
1:56.3 - 1.12,5
1:56.4 - 1.12,6
2:02.0 - 1.15,8
2:02.1 - 1.15,9
2:02.2 - 1.16,1
2:02.3 - 1.16,2
2:02.4 - 1.16,3
2:08.0 - 1.19,6
2:08.1 - 1.19,7
2:08.2 - 1.19,8
2:08.3 - 1.19,9
2:08.4 - 1.20,1
2:14.0 - 1.23,3
2:14.1 - 1.23,4
2:14.2 - 1.23,5
2:14.3 - 1.23,7
2:14.4 - 1.23,8
1:51.0 - 1.09,0
1:51.1 - 1.09,1
1:51.2 - 1.09,2
1:51.3 - 1.09,4
1:51.4 - 1.09,5
1:57.0 - 1.12,7
1:57.1 - 1.12,8
1:57.2 - 1.13,0
1:57.3 - 1.13,1
1:57.4 - 1.13,2
2:03.0 - 1.16,4
2:03.1 - 1.16,6
2:03.2 - 1.16,7
2:03.3 - 1.16,8
2:03.4 - 1.16,9
2:09.0 - 1.20,2
2:09.1 - 1.20,3
2:09.2 - 1.20,4
2:09.3 - 1.20,6
2:09.4 - 1.20,7
2:15.0 - 1.23,9
2:15.1 - 1.24,0
2:15.2 - 1.24,2
2:15.3 - 1.24,3
2:15.4 - 1.24,4
1:52.0 - 1.09,6
1:52.1 - 1.09,7
1:52.2 - 1.09,9
1:52.3 - 1.10,0
1:52.4 - 1.10,1
1:58.0 - 1.13,3
1:58.1 - 1.13,5
1:58.2 - 1.13,6
1:58.3 - 1.13,7
1:58.4 - 1.13,8
2:04.0 - 1.17,1
2:04.1 - 1.17,2
2:04.2 - 1.17,3
2:04.3 - 1.17,4
2:04.4 - 1.17,6
2:10.0 - 1.20,8
2:10.1 - 1.20,9
2:10.2 - 1.21,1
2:10.3 - 1.21,2
2:10.4 - 1.21,3
2:16.0 - 1.24,5
2:16.1 - 1.24,7
2:16.2 - 1.24,8
2:16.3 - 1.24,9
2:16.4 - 1.25,0
1:53.0 - 1.10,2
1:53.1 - 1.10,4
1:53.2 - 1.10,5
1:53.3 - 1.10,6
1:53.4 - 1.10,7
1:59.0 - 1.14,0
1:59.1 - 1.14,1
1:59.2 - 1.14,2
1:59.3 - 1.14,3
1:59.4 - 1.14,5
2:05.0 - 1.17,7
2:05.1 - 1.17,8
2:05.2 - 1.17,9
2:05.3 - 1.18,1
2:05.4 - 1.18,2
2:11.0 - 1.21,4
2:11.1 - 1.21,5
2:11.2 - 1.21,7
2:11.3 - 1.21,8
2:11.4 - 1.21,9
2:17.0 - 1.25,2
2:17.1 - 1.25.3
2:17.2 - 1.25,4
2:17.3 - 1.25,5
2:17.4 - 1.25,7
Tegnforklaringer
h = hingst
v = vallak
hp = hoppe
$ = US Dollar
€ = Euro
SEK = Svenske kroner DKK = Danske kroner
For amerikanske hester er det oppført vinnertider. Av den grunn står noen US-hester med penger innkjørt, men uten
rekord fordi de ikke har vunnet løp. Unntaket er hingstene som er representert i katalogen og som har startet i USA.
Deres bestetider er notert som rekorder.
p foran rekord = rekord som passgjenger
Q foran rekord = rekord satt i kvalifiseringsløp
T foran rekord = rekord satt i rekordforsøk
Side 4
AGAINST THE SUN (S)
Født: 2000
Regnr. S-00-4154
Farge: brun
Høyde: 159 cm
Eier:
Monica og Kåre Refsland
Eivindhagen 27
4360 Varhaug
Oppdretter:
Haninge Strandröjning AB, Sverige
Hingsteholder:
Kåre Refsland
Eivindhagen 27
4360 Varhaug
Tlf. 51 43 09 92/909 76 462
E-post: [email protected]
Pris 2012: 5.000,-
Kåret 2006
Super Bowl (US)
Shogun Lobell (US)
Speedy Toe (US)
Miss Sunwind (S)
Bosse Boss (S)
Alma Rozz (S)
Miss Sunwind er mor til:
98 Shogun’s Sunshine 14,0a 586.376
hp e Shogun Lobell
00 Against the Sun
03 Livi Barcelona 10,9a SEK3.594.778
v e Yankee Mustang
04 Livi Charistears 1.14,1a 113.250
v e Wall Street Banker
07 Global Missie hp e San Pellegrino
Alma Rozz er mor til:
88 Gale Boss 1.19,4 SEK4.550 v e Bosse Boss
89 Miss Sunwind 1.15,4a SEK605.500
hp e Bosse Boss
90 Niggiuq 1.17,3 SEK52.000 v e Quiggin
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 5
Star’s Pride (US)
Pillow Talk (US)
Speedy Scot (US)
Missile Toe (US)
Wind Boss (S)
Lovisa (S)
Armbro Nick (US)
Alpha Nibs (S)
Alpha Nibs er mor til:
72 Mr. Brick 1.20,3a SEK24.250 h e Blazing Love
73 Blazing U. h e Blazing Love
74 Alpha Love hp e Blazing Love
75 Blazing Alpha 1.18,0 SEK81.575 hp e Blazing Love
76 Alert Love hp e Blazing Love
77 Alf Crossing 1.23,9 SEK3.400 h e Prides Crossing
78 Cool Love v e Blazing Love
80 Alma Rozz 1.18,4a SEK63.500
81 Active Delight 1.16,0a SEK299.800 h e Armbro Nick
83 Candy Delight 1.17,3a SEK101.050 hp e Speedy Min
85 Ex Delight 1.16,1a SEK130.920 v e Carlisle
86 Flame of Delight 1.19,8 SEK9.100 hp e Pershing
87 Able Nibs h e Able Mission
88 Ron B. Alpha 1.16,4 SEK98.900 hp e Ron B Hanover
Avstamning:
Far: Shogun Lobell (US) f.1986. Som
treåring tok Shogun Lobell 7 seire og
17 øvrige premier på 25 starter. Han
seiret i Review Stakes og forsøk til
World Trotting Derby. Etter at han ble
importert til Sverige fortsatte han å
konkurrere i Europatoppen. Han vant
bl.a. Vermos Guldsko, Solvallas
Jubileumslopp og Gelsenkirchens Elite
Rennen. På totalt 62 starter vant han
20 løp og oppnådde 10,6a/ SEK
5.496.670. Shogun Lobell har virket
mange år i svensk avl. Hans
mestvinnende avkom der er Dream
Shogun f.1997 12,6a/SEK 2.628 000,
Shogun Wind f.1998 12,9a/ SEK 2.241
250, Ferrytown f.1997 11,9a/SEK 1.956
979 og Catwalk 14,7a/SEK 1.864 480.
Shogun Lobell har også flere gode
avkom I Tyskland.
Mor: Miss Sunwind (SE) f.1989 e.
Bosse Bozz var selv en god løpshest
med 9 seire og totalt 19
trippelplasseringer på 34 starter. Hun
fikk rekorden 1.15.4a og kjørte inn SEK
605.000. I tillegg til Against the Sun er
hun mor til Shogun’s Sunshine 14,0a/
SEK 669.847/ samt 3-årige Livi
Barcelona SEK 15,5a/SEK 77.000.
Mormor: Alma Rozz (SE) f. 1980 e.
Armbro Nick var selv ustartet. Hun fikk
3 avkom i Sverige før hun ble
eksportert til Italia i 1994. Miss Sunwind
er den klart beste av hennes avkom i
Sverige.
Prestasjoner:
Against the Sun debuterte som treåring
med to tredjeplasser på 3 starter. Som
fireåring tok han 7 seire på 15 starter. I
femårssesongen fortsatte han med 12
seire på 17 starter. Han seiret i
Sølvhesten på Sørlandet og KMN-løpet
på Forus, samt i flere rikstotoløp. Hittil i
år har han åtte seire på tretten starter.
Den mest innbringende seiren var i et
V75 på Leangen med 150.000 kr. i
første premie. Against the Sun har en
seiersprosent på 56 %, en
trippelprosent på 77 %, bestetid 12,2a
og 1 252.500 innkjørt.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med få
veterinære anmerkninger. Lite overbein
innvendig HF. Gammelt arr i midtre
tredjedel av luftrøret samt kraftig
slitasje av fortenner i begge kjever.
Eksteriørbedømming:
Middels stor, langlagt og
velproporsjonert hingst med utstråling.
Velformet hals og lang manke. God
brystdybde. Harmonisk kropp med god
overlinje. God muskelsetning. Flate
forknær. Korte, litt mjuke koder.
Regelmessige bevegelser i skritt og
trav. Velpresentert. Hingsten viste
travprøve etter kilometertiden 1.13
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
Seiers
Plass
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Auto-
starter
Plass
%
%
Sum
pr. start
rekord
rekord
3
3
0
0
2
0
67
9 000
3 000 1.18,8
4
15
7
0
2
47
60
152 000
10 133 1.17,4
1.15,8
5
6
7
8
9
10
17
17
3
2
1
4
12
11
1
2
0
1
3
2
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
71
65
33
100
0
25
100
82
33
100
100
25
526 000
747 500
25 000
30 000
10 000
16 000
30 941
43 971
8 333
15 000
10 000
4 000
1.13,0
1.12,4
1.14,0
1.13,9
Totalt
62
34
6
7
55
76
1 515 500
1.14,1
1.14,4
1.17,0
1.16,3
24 444 1.14,1
1.15,4
1.12,4
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
Født
Prosent
2009
4 2010
1
25
2010
2 2011
1
50
Side 6
AMERICANESE (US)
Født: 1996
Regnr: US-R 1959
Farge: brun
Høyde:157 cm
Eier:
Dag Terje Kisen
2235 Matrand
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Dag Terje Kisen
2235 Matrand
Tlf. 911 46 095
Epost: [email protected]
Pris 2012: 15.000,- + mva
Kåret 2002
Star’s Pride (US)
Super Bowl (US)
Pillow Talk (US)
American Winner (US)
Speedy Somolli (US)
B. J.’s Pleasure (US)
Matina Hanover (US)
Speedy Scot (US)
Speedy Crown (US)
Missile Toe (US)
Vote Getter (US)
Noble Victory (US)
Satisfactory (US)
Vote Getter er mor til:
96 Americanese
97 Pine Booth hp e. Pine Chip
98 Super Ballot Q1.57,2 $2.466
h e. Super Bowl
99 Spendthrift 1.59,3 $2.855
hp e. Malabar Man
00 Neat Knees 1:57,2 $84.561
hp e. Pine Chip
01 Whitesand Kharma hp e. Pine Chip
02 Leading Candidate v e. Malabar Man
03 Tiki Time 1.56,1 $96.736
h e. Dream Vacation
05 Mr Principal 1:57 $62.900
h e. Andover Hall
06 Itsalittletolate hp e. Angus Hall
07 Primary Victor h e. Valley Victor
09 In Vino Veritas h e. Valley Victor
Blithe Rodney (US)
Satisfactory er mor til:
87 Significant v e Speedy Crown
88 Overniter 1:59,4 $15.499
hp e. Speedy Somolli)
90 Acceptable hp e. Speedy Crown
91 Y L Romance hp e. Speedy Crown
92 Vote Getter 2:02,1 $52.898
hp e. Speedy Crown
93 Superbness h e. Super Bowl
94 Erogenous 2:01,1 $2.700
hp e. Nearly Perfect
96 Noble Blue Time 1:57,2 $186.244
hp e. Cumin
97 Perfect Blue Time 1:59,3 $51.067
hp e. Perfect Spiral
98 Moblas 2:02 $36.238
h e. Perfect Spiral
99 I’ll be Darn 2:21 $4.426
h e. Super Ben Joe
Blithe Rodney er mor til:
69 Blithe Shoot Q2:06,2 $1.344
hp e.Sharpshooter
70 Blitzkrieg Q2:13,1 $18.168
v e.Sharpshooter
71 Happy Warrior 1:59,1 $172.895
hi e.Sharpshooter.
72 Mithe 2:09,4 $20.303 hp e.Matastar
73 Tropical Storm 1:57,3 $272.425
h e. Florlis
76 Happy Amazon hp e.Sharpshooter
78 Presumptuous h e.Nevele Pride
82 Bridal Wreath $12 hp e.Lindy’s Crown
83 Satisfactory hp e.Noble Victory
84 Glamour Girl Q2:00,3 $84.151
hp e.Speedy Somolli
85 Joyful Crown T2:00,2 $28.194
hp e.Speedy Crown
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
06
05
07
06
Barracuda
American Sine
Copa Del Mundo
Arron D'Ombree
06 Enjoy Valley N.
Side 7
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
23
21
20
10
2
4
2
5
1
2
1
0
3
2
2
1
18,6
18,2
18,7
18,0
14,9
15,0
16,4
18,1
112 500
93 000
74 500
74 000
30
0
4
2
19,6
15,5
71 500
Hopper
05
07
07
06
American Play
Antonia Star
Maria Nova
American Line
08 Inga Princess
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
28
9
7
27
1
2
2
0
4
2
2
3
4
1
0
1
19,4
21,5
20,1
19,5
16,6
17,1
17,7
17,7
78 500
71 500
66 000
40 500
7
0
1
0
20,7
17,6
34 000
Avstamning:
Far, American Winner (e. Super Bowl)
3-*10,0a/ USD 1.302.451 vant
Hambletonian, Dexter Cup, Yonkers
Trot (på ny v-rekord for 800m bane),
Zweig memorial, samt ytterligere 6
stakes som treåring. Han dominerte sin
årgang i USA sammen med Pine Chip.
Moren B.J.’s Pleasure er halvsøster til
Mack Lobell og har selv 7 avkom med
vinnertid under 1.14,6, bla.
avlshingstene Super Pleasure og BJ’s
Mac. American Winners første årgang
er født i 1995 og hingsten har lykkes i
avlen med Credit Winner, Viking
Kronos, American Hi Noon, Emotional
Resque og Buzzin Brian som sine
foreløpig beste avkom. Mor, Vote
Getter (US) (e. Speedy Crown) satte
rekorden 1.15,8 som toåring og tjente
$52.898 (2 seire). Hun har 6 avkom,
der Americanese er den klart beste.
Årets to-åring Neat Knees (e. Pine
Chip) er svært lovende med 12,8 som
bestetid.
Prestasjoner:
Americanese hadde sin hittil beste
sesong i 2000 da han vant 8 av 13
starter. De største løpene var Hydro
Aluminium Profilers på Bjerke i mai (kr
150.000,-), og Josef Kleins Æresløp på
Leangen i juni (100.000,-). I Sverige
vant han fyraåringseliten på Solvalla og
fyraåringsstjârnan Intelligensen i Gävle.
Americanese gikk også noen løp i Italia
i 2000 og 2001, blant annet tok han to
seire. I år vant han kval til TGN Cup på
Bjerke.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
fylninger i alle kodeseneskjeder,
forknær og haser. Røntgen viser
betydelige forandringer i
knokkelstruktur i begge framknær.
Eksteriørbedømming:
Middels stor, lettbygd, velproporsjonert
med svakt hingstepreg. Lang, noe tynn
hals. Grunn kropp med steil bog. Lang
rygg og noe kort, toppet kryss.
Spedlemmet med lite markerte ledd.
Litt tåvid frambeinsstilling, men ellers
gode beinvinkler med lange koder.
Romslige bevegelser med litt
skøytende frambeinsbevegelser i skritt
og bred bakbeinsføring i skritt og trav.
Hingsten viste ikke travprøve grunnet
sjukmelding.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers
%
Plass
%
2
7
4
3
3
11
3
4
7
5
6
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
0
57
100
562 087
80 298
1.13,1
3
0
27
55
368 501
33 500
1.09,9
4
1
0
57
71
405 000
57 857
1.11,9
6
2
1
1
33
67
85 000
14 167
1.13,0
7
11
2
2
0
18
36
165 500
15 045
1.12,2
8
22
5
3
6
23
64
407 500
18 523
1.14,3
9
5
0
1
1
0
40
18 000
3 600
Totalt
69
20 14
8
29
61
2 011 588
29 153
1.12,9
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
36
20
55,56
271
26
32
25
1 020 176
28 338
51 009
1
0
1
14
3
Bedekningsresultat, Norge
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
3
12
24
11
3
15
11
8
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Født
3
9
17
9
1
11
9
Prosent
100
75
71
82
33
73
82
Side 8
BANKER HALL (US)
Født: 1998
Regnr: US-TW 908
Farge: brun
Høyde: 157 cm
Eier:
Sverige
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Asak Hestesenter v/ Hege Hjelkrem
Mjønerudveien
1923 Sørum
Tlf 952 49 660/ 911 75 932
Epost: [email protected]
Pris 2012: 3.000,- + 18.000,- + mva
Kåret 2010
Noble Victory (US)
Noble Gesture (US)
Important (US)
Balanced Image (US)
Speedster (US)
Well Molded (US)
Tarport Farr (US)
Speedy Crown (US)
Jazz Cosmos (US)
Jezzamy Hanover (US)
B Cor Jazzette (US)
Dream of Glory (US)
B Cor Tamara (US)
B Cor Jazzette er mor til:
93 Queens in Aces 2,00 $81.862
hp e. Count Ross
95 Mothermarge $1.710 hp e Armbro Kissed
96 Jazz Hall 2.00,3 $20.853
h e. Garland Lobell
98 Banker Hall 1.55,2 $1.026.624
h e Balanced Image
99 Bernadette Hall hp e Garland Lobell
00 Bourbon St Hall $21.187
hp e. Garland Lobell
01 Barbarella Hall Q2.00,4 $16.396
hp e Conway Hall
02 Banshee Hall hp e Conway Hall
03 Biker Hall 1.59,3 $15.125
h e Self Possessed
04 Soxeelady hp e Conway Hall
07 Blues and BBQs 2.04,1 $13.184
h e Conway Hall
Wood U. (US)
B Cor Tamara er mor til:
86 Baltic Billy Q2.04,1 $35.216 h e Baltic Speed
87 B Cor Jazzette $4.407 hp e Jazz Cosmos
88 B Cor Billy Q2.09 $6.356 v e Jazz Cosmos
89 B Cor Pete 1.53,2 $893.076 v e Balanced Image
90 B Cor C J 1.59,2 $87.543 v e Balanced Image
91 B Cor Peatra 2.04,3 $10.670 hp e Balanced Image
93 B Cor Timgo 1.57 $666.267 v e A Go Go Lauxmont
95 Windswept Pleasure 2.01,3 $34.220 hp e Super Pleasure
97 Windswept Image Q2.06,4 $904 hp e Balanced Image
97 Windswept Balance h e Balanced Image
98 Windswept Phantom 1.57,1 $57.057
v e Balanced Image
99 Lady Bar 2.01 $46.500 hp e Malabar Man
00 Clarice Marie 1.57,3 $313.408 hp e Balanced Image
01 Irish Will 2.02,4 $32.252 v e Balanced Image
03 Yorktown Gunner 1.10,7a SEK 3.380.176
h e Balanced Image
04 Fin 1.57,4 $58.245 v e Balanced Image
05 Melba Jean $1.521 hp e Sriking Sahbra
06 Celebrity Legacy 1.56,1 $162.504 v e Windsongs Legacy
Wood U er mor til:
73 Free Speech 2.32 $16 v e Egyptian Candor
74 Borne Action $60 h e Armbro Jet
75 Jets Susan 2.06,1 $88.891 hp e Armbro Jet
76 Bio Nancy $62 hp e Armbro Jet
77 B Cor Lady 2.05,3 $39.156 hp e High Level
78 B Cor Scotty h e Stephen Mir
80 B Cor Jet $1.136 h e Armbro Jet
81 B Cor Tamara 2.02 $186.214 hp e Dream of Glory
82 B Cor Willhedo 2.03,4 $59.234 h e Dream of Glory
83 B Cor Briscoe 2.06,1 $14.681 h e Brisco Hanover
84 B Cor Jazz h e Jazz Cosmos
85 B Cor Taymar 2.07 $7.979 hp e Dream of Glory
86 B Cor Wood U T2.02 $27.704 hp e Dream of Glory
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
08 Banker Fly
08 Armani B.R.
Side 9
St.
4
3
1.
2.
3.
Volte
20,4
22,3
Auto
Innkj.
,
,
7 500
4 000
Hopper
08
07
08
08
Chickamauga
Caltina Hall
Midnight Spirit
Forever Hall
St.
11
12
14
7
1.
1
1
2.
1
0
3.
1
0
1
Volte
17,0
17,6
20,1
19,3
Auto
16,1
17,8
18,6
18,0
Innkj.
47 000
30 000
14 500
13 000
Avstamning:
Far: Balanced Image (US) (f.78) 13,8a/ $
175 000 e. Noble Gesture, har vært
avlschampion i Nord-Amerika i flere år.
Selv vant han 11 løp på 38 starter, bl.a
American National Open Trot. Hans
mestvinnende avkom er Goodtimes
10,3a/ $ 2,2 mill og Glorys Comet 10,4a/
$ 2,0 mill. I tillegg har bl.a. Hambletonianvinneren Yankee Paco 10,3a/ $ 1,5 mill
og avlshingsten Banker Hall 11,2a/ $1,0
mill utmerket seg. I Europa er han best
kjent som far til Elitloppsdeltakerene B
Cor Pete 10,4a/ $ 893 000 og Village
Beretta 11,4a / $ 450 000, i tillegg til
Elitloppsvinneren Billyjojimbob 12,0a/ $
945 000. Balanced Image er også far til
Rotation 10,0a/ SEK 9.7 mill som er hans
hurtigste avkom samt til Earl (CA) 11,1a/
$ 984 000. Fra Norge kjenner vi de
kårede hingstene Recourse, Armbro
Plush, Treasure Ås, Dell Ridge Image,
Whitesand Titan og Mo Monet Hanover.
Mor: B Cor Jazzette (CA) (f.87) 18,1a/ $
4 000 e. Jazz Cosmos startet i 9 løp. Hun
har 11 avkom i startklar alder hvorav 8
har startet med Banker Hall som den klart
mestvinnende. I tillegg nevnes Bourbon
St. Hall 12,8a/ $ 21 000.
Mormor: B Cor Tamara (CA) (f.81) 15,8a/
$ 186 000 e. Dream of Glory vant 8 av 24
starter. Etter løpskarrieren har hun født
19 avkom hvorav hele 18 har vært til
start. Av disse har 9 travet raskere enn
2:00 i miletid. Nevnes kan B.Cor Pete
10,5a/ $ 893 000, vinner av bl.a. Forus
Open, American National Trot og Su Mac
Lad. Dessuten fremheves B.Cor Timgo
12,7a/ $ 641 000, vinner av Canadian
Breeders Championchip.
Prestasjoner:
Banker Hall hevdet seg i toppen i sin
årgang som to- og treåring i Nord
Amerika. Han vant Champlain Stakes,
Breeders Crown og Ontario Sire Stakes
og ble utnevnt til årets toåring i sin
årgang. Som treåring vant han Colonial
Trot og Yonkers Trot. Han ble andrehest i
kval til Hambletonian og tredjehest i
finalen. Han vant totalt 10 av 18 starter og
kjørte inn i overkant $ 1,0 mill.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i god kondisjon med
veterinære anmerkninger som fylninger i
ledd- og seneskjeder på flere bein og noe
oppdrevne koder. Røntgen viser
osteochondrose i høyre has, brudd i
innvendige griffelbein på begge frambein
og forkalkning øverst fortil på kodebeinet
HF. Helhet helse 6.
Eksteriørbedømming:
Middels stor, langlagt og harmonisk
hingst av god rasetype og med godt
hingstepreg. Noe lågstilt. Pent hode og
velformet hals. Lite markert, men lang
manke. Velformet, godt muskelsatt kryss.
Velstilte bein, men noe rake haser.
Velformede høver. Marktrang
bakbeinsføring i skritt, ellers ledige
bevegelser. Hingsten ble fritatt fra krav
om travprøve.
Eksteriørkarakterer: 8-9-8-7-8 (rasetype/
preg – kroppsbygning og muskulatur –
beinkvalitet og beinstilling – bevegelser i
skritt og trav – helhet eksteriør)
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
2
3
Totalt
Antall
Seier/
Seiers Plass
starter
Plass
%
%
9
6 0 0
67
67
9
4 1 1
44
67
18
10 1 1
56
67
Innkjørt Innkjørt
VolteSum
pr. start
rekord
4 899 324
544 369
3 885 969
431 774
8 785 293
488 072
Autorekord
1.12,2
1.11,2
1.11,2
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
14
8
57,14
102
10
3
8
313 570
22 398
39 196
1
0
3
2
1
Bedekningsresultat, Norge
År
2006
2007
2008
2009
2011
Bedekt
2
17
2
4
30
År
Født
2007
2008
2009
2011
Prosent
1
11
1
3
0
50
65
50
75
Side 10
BULLCHIP
Født: 2006
Regnr.: N-06-5737
Farge: brun
Høyde: 160 cm
Eier:
Jan Svello
Postboks 17
3551 Gol
Oppdretter:
Stall Travavl.no
Floskjærveien15a
3290 Stavern
Hingsteholder:
Jan Svello
Postboks 17
3551 Gol
Pris 2012: Ikke oppgitt
Kåret 2010
Garland Lobell (US)
Angus Hall (US)
Amour Angus (CA)
Lindy Lane (US)
Daisy Chip (US)
Royal Axe (US)
Daisy Chip er mor til:
06 Bullchip
08 Chipndale h e Enjoy Lavec
10 Chip Happens hp e Make it Happen
11 Truly Madly Deeply hp e Angus Hall
Royal Axe er mor til:
97 Zestril 1.58,1 $63.774 v e Donerail
98 Rezulin 1.57,2 $92.513 v e American Winner
99 Tropicante 1.55,4 $211.345 v e American Winner
00 Manhattan Special 1.56 $161.165 v e Lindy Lane
01 Daisy Chip 1.58,3 $53.769 v e Balanced Image
02 Chip Marvel h e American Winner
04 Coco Robin hp e Credit Winner
05 Johnny Deville Q2.07,1 $5.161 v e Credit Winner
07 Charming Way 2.01 $36.126 hp e Angus Hall
09 Rockway $4.468 h e Conway Hall
10 Gone Bi Bi hp e Equinox Bi
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 11
A.B.C. Freight (US)
Gamin Lobell (US)
Magna Force (US)
Kenwood Scamper (US)
Valley Victory (US)
Lindiliana (US)
Royal Prestige (US)
Durita Hanover (US)
Durita Hanover er mor til:
84 Neil Smith QC $9.642 v e Jazz Cosmos
85 Surface Trolling $1.112 h e Bonefish
86 Double Hooked hp e Bonefish
87 Durable Fin hp e Bonefish
88 Fishbone Sunshine hp e Bonefish
89 Royal Snub 1.57,4 $151.060 hp e Royal Prestige
90 Prussian Prestige 2.01,4 $72.610 hp e Royal Prestige
91 Royal Axe 2.00,4 $22.746 hp e Royal Prestige
92 Great Heritage 2.03,1 $3.550 hp e Royal Prestige
93 Counting Crows $25.448 h e Royal Prestige
94 T W Sam 13,9a €34.896 h e Royal Prestige
95 Fast Goal $312 hp e Armbro Goal
96 Taco Belle 16,1 $460 hp e Armbro Goal
97 Power Suits 1.55,2 $153.660 v e Armbro Goal
Avstamning:
Far: Angus Hall (US) (f.96) 10,0a/
$830.000 e. Garland Lobell tilhører en
stor helsøskenflokk med mange topp
både konkurranse- og avlsindivider.
Han oppnådde selv 22
trippelplasseringer på 26 starter hvorav
8 seire i årgangsløpene i USA. Han
satte verdensrekord som to-åring og
vant bl.a Champlain Stakes og ble toer
i Hambletonian Stakes. For tiden
dominerer han Nord-Amerikansk avl
sammen med helbrødrene Andover
Hall og Conway Hall. Han har over
1000 registrerte avkom født 2001 og
senere, de fleste USA-fødte. Av de
mestvinnende framheves hoppene
Peaceful Way (CA) 09,5a/ $ 2,7 mill og
Elusive Desire (US) 09,7/ $ 1,2 mill.
Dessuten nevnes Majestic Son (CA)
09,9a/ $ 1,7 mill, Laddie (US) 10,6a/
SEK 7,0 mill, Flirtin Man (US) 09,1a/ $
592 000 og Evidence Ås 11,1a/ SEK
3,5 mill. Fra Norge kjenner vi fjorårets
vinner av Norsk Travkriterium Bullchip
12,8a/ 904 000. Angus Hall har en
kåret sønn i Norge i 2010.
Mor: Daisy Chip (US) (f.01) 13,7a/ $
53 000 e. Lindy Lane vant 6 av 44
starter som to- og treåring. Bullchip er
foreløpig hennes eneste avkom i
startklar alder.
Mormor: Royal Axe (US) (f.91) 14,6a/
$ 22 000 e. Royal Prestige vant 2 av 31
starter. Hun har hittil 9 avkom i startklar
alder og av disse har 7 vært til start.
Hennes 5 eldste avkom har bestetid
13,7a eller bedre. To har tjent over $
100 000 med Tropicante 12,0a/ $
209 000 som den hurtigste og
mestvinnende.
Prestasjoner:
Bullchip debuterte med seier i juli som
treåring. I fjerde starten vant han Norsk
Travkriterium. Eneste seier hittil i år er
finalen i Aktaion Jarlsberg Grand Prix.
Hans beste seierstid er 13,6aK og
bestetiden 12,8aK satte han som
andrehest.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full trening med veterinære
anmerkninger som fylninger i ledd og
seneskjeder. Karperygg. Asymmetriske
testikler, den høyre noe mindre. Helhet
helse 7.
Eksteriørbedømming:
Høgstilt, oppsynt hingst av god type.
Kort hals. Lang og markert manke.
Oppskutt i lendepartiet. Langt og
hellende kryss. Vinklede haser. Tåvid
BF. Lange piper. Skøytende
frambeinsføring i skritt og trav, ellers
ledige bevegelser. Hingsten
gjennomførte travprøve etter km.tiden
1.17,0.
Eksteriørkarakterer: 8-7-7-8-8
(rasetype/preg – kroppsbygning og
muskulatur – beinkvalitet og beinstilling
– bevegelser i skritt og trav – helhet
eksteriør)
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
starter
3
4
5
Totalt
Seiers Plass
Plass
%
%
3
2
40
14
8
80
71
46
6
16
5
2
1
1
7
13
1
1
1
3
25
4
5
60
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Sum
pr. start
rekord rekord
540 000
414 000
444 000
1 398 000
108 000 1.17,0
59 143
34 154 1.14,8
55 920
Auto1.15,5
1.12,8
1.12,1
1.14,8 1.12,1
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
År
Født
Prosent
Side 12
BUZZIN BRIAN (US)
Født: 1995
Regnr: US-P 9934
Farge: Brun
Høyde: 152 cm
Eier:
Øystein Eithun og Tove Irene Melby
Årstadbakkan 169
7660 Vuku
Tlf 464 32 331/ 928 13 143
E-post:[email protected]
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Olav Aune og Elin Johanne Stene
Myhren
7236 Hovin i Gauldal
Tlf Olav 412 08 658 / Elin 452 96 753
Pris 2012: 1.500,- + 8.000,- + mva
Kåret 2009
Star’s Pride (US)
Super Bowl (US)
Pillow Talk (US)
American Winner (US)
Speedy Somolli (US)
B.J.’s Pleasure (US)
Matina Hanover (US)
Speedy Scot (US)
Speed in Action (US)
Dolly Mir (US)
P.D. Q. Miriam (US)
B.F. Coaltown (US)
Darby Hill (US)
P.D.Q. Miriam er mor til:
94 Smiling Seth Q1.58.3 $88.972
v e Meadow Road
95 Buzzin Brian
96 Big Band Baby 15,3 340.061
hp e Sir Taurus
97 Zorgwijk Amarillis 2:01.1 $7.608
hp e Garland Lobell
99 Dacquoise hp e American Winner
00 Buzz Babe Q2:03.4 $ 7.900
hp e Malabar Man
01 Praline Hanover 2:04.1 $7.671
hp e Enjoy Lavec
02 P D Bue Hanover Q2:01.1 $26.188
hp e Taglibue
05 Padme Hanover hp e Credit Winner
06 Pushover Hanover 1:58.4 $34.594
hp e Andover Hall
07 Par Avion Hanover hp e SJs Caviar
09 Pee Wee Hanover h e SJs Caviar
10 Bella Manina hp e Tejano
Darling Hill (US)
Darby Hill er mor til:
79 De Luxe hp e Steve Lobell
80 Quick Trip 1:57.4 $ 234.141
hp e Quickster
81 Actionette Q2:05.3 $8.085
hp e Speed in Action
83 Overcomer1:57 $405.822
h e Speed in Action
84 Quetzal 1:56 $65.982
v e Pacing Boy
87 Overtimer 2:00 $14.284
v e Speed in Action
88 P.D.Q Miriam 1:58.3 $30.989
91 How Miraculous hp e Baltic Speed
93 Panache hp e Ambro Goal
94 Sierra Nevada 2:04 $18.818
h e Sierra Kosmos
96 Poetry in Action hp e Speed in Action
99 Darbys Miracle $1.358
hp e American Winner
Darling Hill er mor til:
73 Darby Hill 2:10.1 $2.559
hp e B.F. Coaltown
74 Delite Hill hp e B.F. Coaltown
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
04
02
02
00
Twist Chocolate
The Bachelor
U.B. Night
Southern Brian
Side 13
St.
39
57
46
21
1.
4
5
4
1
2.
11
6
2
2
3.
8
8
7
2
Volte
14,3
16,7
17,2
18,0
Auto
Innkj.
13,4 1 422 500
14,6
182 700
15,6
120 531
19,6
30 050
Hopper
01 Miss Undercover
St.
64
1.
5
2.
6
3.
8
Volte
1172
Auto
1151
Innkj.
209 000
Avstamning:
Far: American Winner (US) (f.90)
10,0a/$ 1.3mill e. Super Bowl var som
treåring sammen med Pine Chip
årgangens beste i USA. Han er helbror
til bl.a. Super Pleasure $ 827.238 og
B.J’s Mac $376.210, begge
avlshingster i USA. American Winner
vant Hambletonian Stakes, Yonkers
Trot, Dexter Cup og Zweig Memorial.
Hans mestvinnende avkom er
hingstene Credit Winner og Viking
Kronos, begge framgangsrike
avlshingster. I Norge finnes de kårede
hingstene Americanese og
Rockaroundtheclock.
Mor: P.D.Q. Miriam (US) (f.88) 13,0a/$
31.000 e. Speed in Action vant 4 av 11
løp før hun ble satt i avl. Buzzin Brian
er hennes mestvinnende av 11 avkom
hvor også Smiling Seth 13,7a/ $88.000
e. Meadow Road nevnes.
Mormor: Darby Hill (US) (f.73) 20,9a/$
2.559 e. B.F. Coaltown har 13
registrerte avkom. Av disse, hingsten
Overcomer 12,7a/$ 812.000 som vi
kjenner som far til kårede
Handoverdabredfred samt til Quick Trip
12,7a/ $234.000 e. Quickster.
Prestasjoner: Buzzin Brian vant 4 av 8
starter som toåring. Seirene kom i
Valley Victory Trot, International
Stallion Stakes, Bluegrass Stakes og
Historic Harriman cup. Etter toårs
sesongen ble han rangert i
årgangstoppen. Hans beste
prestasjoner som treåring var seirene I
Keystone Classic, Pennsylvania
AllStars og Bluegrass Stake.
Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i
god kondisjon med få veterinære anmerkninger. Endoskopi av luftveier
viser slimhinnefold over strupelokk
(epiglotic entrapment). Helhet helse 8.
Eksteriørbedømming: Liten, oppsynt
og langlagt hingst med bra hingstepreg.
Vakkert hode. Velformet hals. Lang,
markert manke. Markert, liggende bog.
Rundt, noe kort kryss. Moderat fransk
beinstilling HF og inntå VF. Myke
bakkoder. Ledige bevegelser i skritt og
trav. Hingsten fritas fra travprøve gr.
alder.
Eksteriørkarakterer: 7-8-7-8-7
(rasetype/preg – kroppsbygning og
muskulatur – beinkvalitet og beinstilling
– bevegelser i skritt og trav – helhet
eksteriør)
Bilde mangler
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
2
Antall
starter
8
3
11
3
0
1
27
36
423 571
38 506
1.11,9
19
7
0
2
37
47
584 712
30 774
1.11,9
Totalt
Seier/
Plass
4 0 1
Seiers
%
50
Plass
%
63
Innkjørt Innkjørt VolteSum
pr. start rekord
161 141
20 143
Autorekord
1.13,0
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
8
7
87,50
458
35
53
58
2 762 093
345 262
394 585
6
1
6
5
6
Bedekningsresultat, Norge
År
1999
2000
2001
2003
2011
Bedekt
3
3
2
2
5
År
2000
2001
2003
2011
Født
2
1
2
2
Prosent
67
33
100
100
Side 14
CROMWELL (US)
Født: 2002
Regnr: US-Z 77157
Farge: svart
Høyde: 157
Eier:
Tonje Midtfjeld
Ultvedtveien 59
1859 Slitu
Oppdretter:
USA
Foto: Claes Kärrstrand
Pris 2012: 3.000,- + 17.000,- + mva
Credit Winner (US)
Lawn Tennis (US)
Sir Taurus (US)
Skeptical Miss (US)
Gilina (US)
Gilina er mor til:
90 Genoa Mike p2:10,1 $1.031 hp e Sir Taurus
91 Old Forge Mike Q2:00,2 $21.254 v e Uptown
92 Skepitcal Howie Q1:58 $138.225 v e Sir Taurus
93 Ginger Miss 2:01,4 $19.703 hp e Uptown
94 Avon Alana 2:13,3 $1.860 hp e Kash Crown
95 Skepitcal Miss $11.160 hp e Sir Taurus
97 Skeptical Lady 2:08,4 $20.742 hp e Sir Taurus
98 Skeptical Abe h e Incredible Abe
99 Torolina 1:59,4 $20.701 hp e Sir Taurus
01 Grams Desire hp e Sir Taurus
02 King Linus h e Sir Taurus
03 Linas Lottery 2:02,2 $70.468 hp e Credit Winner
04 Texalina hp e El Paso Kash
05 Credit Gilina h e Credit Winner
07 I have a secret hp e El Paso Kash
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 15
[email protected]
Kåret 2010
American Winner (US)
Skepitcal Miss er mor til:
00 Lone Star Lass 2:04,4 $3.665 hp e El Paso Kash
01 El Paso Gal 1:59 $194.738 hp e El Paso Kash
02 Cromwell
03 Miss El Paso 1:59,2 $69.558 hp e El Pas Kash
07 Miss Conway 1:58,1 $128.876 hp e Conway Hall
08 Hallelujah Trail v e Conway Hall
11 Brookside Lily hp e RC Royal ty
Hingsteholder:
Ole Jørgen Jørgentvedt
Trøgstadveien 291
1850 Mysen
Tlf 69 82 55 32/ 918 67 591
E-post:
Super Bowl (US)
B.J.’s Pleasure (US)
Armbro Goal (US)
Grassbed (US)
Speedy Crown (US)
Vanessa Hill (US)
Speedy Somolli (US)
Virgilina Hanover (US)
Virgilina Hanover er mor til:
85 Gilina hp e Speedy Somolli
86 Shuga 1.13,7a €136.437 hp e Speedy Somolli
87 Meadow Wingfield $224 h e Prakas
88 Meadow Mermaid hp e Bonefish
89 Joint Gamble hp e Arndon
90 h e Crowning Point
Avstamning:
Far: Credit Winner (US) (f.97) 10,6a/ $
1,5 mill e. American Winner var selv i
årgangstoppen som to- og treåring. Han
vant bl.a. Walnut Hall Cup, Kentucky
Futurity og Old Oaken Bucket. Dessuten
ble han nr 2 i Hambletonian Stakes,
Peter Haughton Memorial, Canadian
Trotting Classic, World Trotting Derby
og Breeders Crown. Han vant 9 av 23
starter og tok i tillegg 11
trippelplasseringer. Credit Winner hadde
sin første sesong i amerikansk avl i
2001 og er en av topphingstene i NordAmerika. Av mestvinnende avkom
fremheves Chocolatier 10,2a/ $ 1,3 mill,
Crazed 09,9a/ $ 1,0 mill og Judge Joe
10,2a/ $ 938 000. I Sverige har Credit
Winner levert bl.a. Debbie Brodda 10,8/
SEK 3,8 mill og Nursery Rhyme 11,6a/
SEK 3,0 mill, sistnevnte vinner av bl.a.
Ulf Thoresens Hoppeavdeling og
Breeders Crown.
Mor: Skeptical Miss (US) (f.95) 16,2a/ $
11 000 e. Sir Taurus startet i 6 løp med
en andreplass som best. Hun har 5
avkom i startklar alder og samtlige har
startet. Tre har tjent over $100 000 med
Cromwell som den klart mestvinnende.
Mormor: Gilina (US) (f.85) e. Speedy
Somolli var selv ustartet. Hun har 15
avkom i startklar alder. Av disse har 9
startet. Den mestvinnende er Skeptical
Howie 13,3a/ $ 138 000.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
starter
Plass
Seiers Plass
%
%
Eksteriør: Middels stor, kvadratisk
hingst med god utstråling. Edelt hode.
Lang hals med fin krumning. Markert,
lang manke. God brystdybde med
liggende bog. Kort rygg. Hellende,
meget godt muskelsatt kryss. Litt
bukkebeint, men eller velstilte bein med
lange koder. Velformede høver. Lette og
romslige bevegelser i skritt og trav.
Hingsten gjennomførte travprøve etter
km.tiden 1.16,0.
Eksteriørkarakterer: 9-9-8-8-9 (rasetype/
preg – kroppsbygning og muskulatur –
beinkvalitet og beinstilling – bevegelser i
skritt og trav – helhet eksteriør)
Innkjørt
Volte-
Sum
pr. start
rekord rekord
Auto-
2
3
4
5
17
15
4
3
6
1
2
2
0
2
1
80
18
40
100
41
60
266 749
795 344
672 454
53 350
46 785
44 830
1.16,3
1.12,8
1.15,9 1.12,4
5
6
15
14
1
6
0
2
2
4
7
43
20
86
169 475
531 500
11 298
37 964
1.13,8 1.12,0
1.15,4 1.1.2,8
7
8
9
18
15
8
5
4
3
2
1
3
3
1
1
28
27
56
40
24 000
33 462
88
432 000
501 928
460 000
57 500
1.15,5 1.11,5
1.11,3
1.10,6
55
3 829 450
309 189
1.13,8 1.10,6
38
Prestasjoner: Cromwell innledet sin
karriere med 4 seire på 5 starter i USA
Totalt
107
32 13 14
30
som toåring. Som treåring vant han 6 av
17 starter, bl.a. kval til Orsi Mangelli der
han endte som tredjehest i finalen. Han
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
ble dessuten nr. 2 i Harry Zweig
Memorial denne sesongen. Han har
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
hittil startet jevnt i 8 sesonger og vunnet
Antall startende avkom
løp i alle. Av prestasjoner i Norge
nevnes seier i Josef Kleins Æresløp
Startprosent
som fireåring, Anders Jahres
Antall starter totalt
vandrepokal i 2008 og 2009, Ketil
Antall seirer totalt
Hansens Minneløp, OGP Sponsorenes
Antall andre totalt
Løp. Dessuten nevnes fjerdeplass i
årets Forus Open. Bestetiden 10,2a
Antall tredje totalt
satte han som treåring.
Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i full
løpskondisjon med ubetydelige
veterinære anmerkninger. Helhet helse
9.
Innkjørt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
1
1
100
17
0
1
5
48 618
48 618
48 618
0
0
1
1
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
2011 60
År
Født
Prosent
Side 16
GENTLE STAR
Født: 1992
Regnr: N-96-5757
Farge: Mellombrun
Høyde: 160 cm
Eier:
Sverige (Torger Østrått)
Oppdretter:
Annvår Lura
Solgløttveien 3
4050 Sola
Hingsteholder:
Harald Kvåle, Lauvåsen Avlsstasjon
7320 Fannrem
Tlf 72 48 52 15/ 957 33 828
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.tronderavl.no
Pris 2012: 2.500,- + 13.000,- + mva
Kåret 1997
Speedy Crown (US)
Speedy Somolli (US)
Somolli (US)
Speedy Tomali (US)
Christopher T. (US)
Vichyssoise (US)
Clorinda Hanover (US)
Scotch Nibs (US)
Juniors Nibs Song (S)
Madame Song (S)
Vanda Star
Rollo (US)
Volo Vandea
Folata (IT)
Vanda Star er mor til:
Volo Vandea er mor til:
81 Vandy Star 19,3 (18,4a) 77.650
69 Elsie Vandea 22,9 (22,5a) 79.000
hp e. Speedy Coaltown
hp e. Brod Hanover
82 Molly Star 17,5 (15,0a) 256.450 hp e. Manana
70 Tender Boy h e Tenderloin
83 Barabella Star hp e Glory Dream
71 Trippel Star 24,9 14.700 v e Flicking Star
84 Siggy Star 14,8 (13,1a) 1.845.429 h e Glory Dream 73 Wim Star 23,5 (23,2a) 37.200 h e Flicking Star
85 Victor Super Star 15,8 (13,9a) 469.670
74 Vanda Star 25,0 7.150 hp e Juniors Nibs Song
v e. Super Victory
75 Arrogant 20,9 (22,8a) 50.200 v e Garcia
87 Winda Star 20,3 (17,9a) 30.700 hp e. Gusto B
88 Stoney Star 20,0 (20,2a) 23.000 h e Damons Pride
90 Can Star 18,8 (15,3a) 178.000 h e. Songcan
92 Gentle Star
Folata er mor til:
60 Volo Vestone v e. Vestone
62 Volo Vandea hp e Rollo
63 Volo Royal h e Jasmino Royal
64 Volo Baby hp e Jasmino Royal
65 Volo Flight v e Jasmino Royal
66 Volo Nimbus h e Scotch Nimbus
67 Volo Freedom 17,8 (20,3a) 173.410 h e. Volo Song
69 Volo Flavia 31,3 900 hp e. Jaguar Hanover
71 Volo Bolata 24,0 (21.8a) 47.650 hp e. Frazer
73 Volo Drive 19,4 (26,5a) 63.000 v e. Argyle Hanover
74 Volo Exit 29,9 1.000 hp e. Pepino Hanover
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
00 Hammerdown
St. 1. 2. 3. Volte
Auto
Innkj.
44 9
5 3
17,2
14,3
196 500
Hopper
04 Pocket Book
01 Pocket Pincher
St. 1. 2. 3. Volte
Auto
Innkj.
101 5 9 13
16,7
14,1 329 750
120
0
5
3
17,2
15,7
117 850
01 Bella Star L.
52
5
8
5
16,4
13,9
273 250
06 Gentle Forte
14
1
2
0
19,1
13,6
52 000
02 Peach
19
0
3
3
17,2
15,1
188 000
08 My Laddies Legacy
11
1
1
3
19,2
17,1
41 000
05 Annie Girl
34
4
1
2
17,4
14,6
152 000
04 Forza Bella
64
1
3
7
19,3
16,2
85 000
Side 17
Avstamning:
Faren, Speedy Tomali (US), hadde sin
avlsdebut i Norge i 1987. I sin første
årgang, født 1988, kom 39 av 59 hester
til start og 9 har tjent over kr.100.000.
Hans mest kjente avkom er naturligvis
Gentle Star og de tre helsøsknene
Tamin Sandy 11,9a/ 6.435.511, Tomali
Sandy 13,3a/2.204.640 og Tomina
Sandy 14,7a/441.325. Nevnes kan
også Arc Lobster 14,2a/824.673. Av
fjorårets 39 3-åringer har 19 startet.
Mestvinnende av disse er Magic Bear
16,4a/109.500. Sjøl startet Speedy
Tomali 19 ganger og vant 11 løp, 10 av
dem som 2-åring. Han var blant
årganges beste i USA som 2-åring med
seier i bl.a. Matron Stakes og New
Jersey Sire Stakes.
Mora, Vanda Star (e. Juniors Nibs
Song) er en av landets fremste
avlshopper med 9 av 10 avkom til start.
Foruten Gentle Star er hun mor til bl.a.
Kriterievinneren Siggy Star 13,1a/
1.845.429, Victor Super Star
13,9a/469.670 og to til over 100.000.
Mormora, Volo Vandea (e. Rollo) tjente
48.400 på 60-tallet og gikk rekorden
22.2a. Hun er mor til 6, 5 har vært til
start bl.a. Elsie Vandea 22,5a/79.000
(mor til Black Charming 17,0a/
352.074).
Prestasjoner:
Gentle Star er en av tidenes beste
norskfødte hester. Som 3-åring vant
han 10 av 12 løp, bl.a. HKH Prinsesse
Märtha Louises Pokalløp og Norsk Trav
Kriterium som stor favoritt.
I 4-års-sesongen radet han opp med
nye seirer fra første stund. Det begynte
med Rex Rodneys Ærespris, fortsatte
med Meny Grand Prix hvor han gikk
rekorden 13,2a, Norsk Derby og
Solvalla Grand Prix.
Veterinære anmerkninger:
Ingen anmerkninger.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
3
4
5
6
7
Antall
starter
12
12
13
5
1
Totalt
43
Seier/
Plass
10 1
11 0
9 3
2 2
0 0
32
6
1
0
0
0
0
Seiers
%
83
92
69
40
0
Plass
%
100
92
92
80
0
1
74
91
Innkjørt Innkjørt
Sum
pr. start
548 835
45 736
1 323 600
110 300
3 732 200
287 092
456 747
91 349
47 402
47 402
6 108 784
Volterekord
1.17,0
1.16,8
1.16,7
1.15,7
1.15,4
142 065 1.15,4
Autorekord
1.15,5
1.13,2
1.12,7
1.14,9
1.12,7
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
36
17
47
599
37
48
47
1 845 211
51 256
108 542
6
0
10
15
10
Bedekningsresultat, Norge
År
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
6
3
2
4
10
6
5
8
7
5
2
1
28
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Født
4
2
2
3
5
3
4
6
5
3
2
1
Prosent
67
67
100
75
50
50
80
75
71
60
100
100
Side 18
GOLDEN SHOGUN (S)
Født: 1992
Regnr: N-96-5757
Farge: Mellombrun
Høyde: 160 cm
Eier:
Sverige
Oppdretter:
Sigbjørn Kolnes
Skolsegglia 59 A
2019 Skedsmokorset
Hingsteholder:
Sigbjørn Kolnes
Skolsegglia 59 A
2019 Skedsmokorset
Tlf 926 53 210
E-post: [email protected]
Pris 2012: Ikke oppgitt
Kåret 2006
Super Bowl (US)
Shogun Lobell (US)
Speedy Toe (US)
Speedy Min (S)
Speedy Gale (S)
Galicia (S)
Speedy Gale er mor til:
87 Orry Main 16,4a SEK 199.500 v e Mastodont
88 William Winner 15,2a SEK 236.775 v e William Vee
89 Miracle Skipper 14,0a SEK 1.237.029
v e Another Miracle
90 Gaily Song 16,5 SEK 140.900 hp e Desert Night
91 Speedy Angel 15,2a SEK 177.075 hp e Desert Night
92 Hiline Business 13,1a SEK 1.032.585 h e Hifi Broline
93 Hiline Classic 19,7 SEK 15.200 h e Hifi Broline
94 Hiline Dancer h e. Hifi Broline
95 Hiline Elite 14,4a SEK 236.400 hp e Hifi Broline
97 Delicacy 18,2 SEK 8.300 hp e Suitcase
98 Simone hp e Copiad
99 Shoguns Winner 14,5a 193.805 v e Shogun Lobell
00 Golden Shogun
Galicia er mor til:
82 Elaine Ego 20,0 SEK 3.900 hp e. Ego Hanover
83 Speedy Gale hp e. Speedy Min
84 Gay Knight 20,8 SEK 22.800 v e. Glasgow
86 Hassan Girl 18,7a SEK 21.060 hp e Hassan Star
88 Lady Grand hp e Grandpre
91 Signetillisch 17,9a SEK 79.690 hp e Zoot Suit
92 Miss Shiralee 18,2a SEK 75.276 hp e Hifi Broline
93 Gracilia 15,4 SEK 257.051 hp e Little Devil
95 James Grieve 16,6 SEK 155.530 v e Little Devil
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 19
Star’s Pride (US)
Pillow Talk (US)
Speedy Scot (US)
Missile Toe (US)
Speedy Spin (US)
Minerva (S)
Lep Hanover (US)
Gaily (S)
Gaily er mor til:
65 Galint 22,2 SEK 178.500 h e. Iran Scott
66 Galej (22,6a) 31.800 v e. Nixon
67 Galon SEK 24.150 21,4 v e. Lion Scott
68 Rodi 18,9 SEK 68.200 hp e. Regal Rod
69 Glint v e. Regal Rod
70 Gavita (18,6a) SEK 33.765 hp e. Invit
71 Garry 18,8 SEK 51.890 v e. Regal Rod
72 Gilmour 24,2 SEK 2.800 v e. Spike Hanover
73 Gancy hp e. Spike Hanover
74 Galicia hp e. Lep Hanover
75 Girga hp e. Fehmi
76 Gaspard v e. Near Me
77 Gay Girl hp e. Colonel Hanover
78 Gaynella hp e. Colonel Hanover
79 Gay Fellow 24,2 SEK 1.750 h e. Colonel Hanover
80 Gladstone 18,6 SEK 76.090 v e. Colonel Hanover
81 Gay Ann (18,4a) SEK 30.950
hp e. Colonel Hanover
Avstamning:
Shogun Lobell (US) vant sju løp på 25
starter. Han seiret i Review Stakes og
forsøk til World Trotting Derby. Etter at
han ble importert til Sverige fortsatte
han å konkurrere i Europatoppen. Han
vant bl.a. Vermos Guldsko, Solvallas
Jubileumslopp og Gelsenkirchens Elite
Rennen. På totalt 62 starter vant han
20 løp og oppnådde 10,6a/ SEK
5.496.670. Shogun Lobell har virket
mange år i svensk avl. Hans
mestvinnende avkom der er Dream
Shogun 12,6a/SEK 2.628 000, Shogun
Wind 12,9a/ SEK 2.241.250, Ferrytown
11,9a/SEK 1.956.979 og Catwalk
14,7a/SEK 1.864.480. Shogun Lobell
har også flere gode avkom i Tyskland.
Moren, Speedy Gale var selv ustartet.
Hun fikk 13 avkom hvor 11 har startet
og 9 har tjent over SEK 100.000. De
mestvinnende er Hiline Buisness 13,1a/
SEK1.032.585 / 13,1a og Miracle
Skipper 14,0/ SEK1.237.0297.
Løpsresultater pr 31.12.11
Prestasjoner:
Alder
Golden Shogun startet kun 3 ganger
som 3-åring og oppnådde en seier, en
andre og en tredje plass. Som 4-åring
tok han 4 seire på 7 starter. Som eldre
har han vunnet 19 seire, deriblant flere
V75 løp, Lärlingeliten og Stutteri
Brolines løp.
Eksteriørbedømming:
Stor, langlagt med godt hingstepreg.
Uttrykksfullt hode. Velreist, noe kort
hals. Høy, kort manke. Lang rygg. Flatt
kryss med høyt ansatt hale. Flate
framknær og spede piper. Litt små
ledd. Sigdformet venstre has. Steil
utvendig hovvegg HB. Romslige
bevegelser med skøytende
frambeinsføring og bred
bakbeinsføring.
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Sum
pr. start
rekord rekord
Auto-
3
4
5
3
7
18
1
4
12
1
2
2
1
0
0
33
57
67
100
86
78
16 500
75 000
410 562
5 500
10 714
22 809
1.17,9
1.16,4 1.15,1
1.17,9 1.11,3
6
7
14
2
7
0
0
0
0
1
50
0
50
50
409 495
25 000
29 250
12 500
1.12,0
1.12,8
8
9
3
9
0
3
0
1
0
1
0
33
0
56
5 000
93 290
1 667
10 366
1.16,3
1.13,1
10
11
12
3
3
2
1
0
1
0
25
67
42
67
77 000
34 000
6 417
11 333
1.16,6 1.12,7
1.18,8 1.14,8
Totalt
71
32
7
4
45
61
1 145 847
110 555
1.16,4 1.11,3
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
slitasjepåkjenninger som oppdrevne
kodeledd alle bein, leddfylninger i koder
begge bak, haser og høyre bakkne.
Fylte kodeseneskjeder begge bak.
Stryksår innvendig på begge bakkoder.
Røntgen viser løs bit baktil i venstre
bakkode (Birkelands-fractur) og
påleiring fortil i kodeleddets
omslagsfold HF.
Antall
starter
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
Født
Prosent
2007
1 2008
1
100
2008
4 2009
3
75
Side 20
HELMAX EGON
Født: 2005
Regnr.: N-05-5305
Farge:
Høyde:
Eier:
Marit Erga
Brautveien 471
4343 Orre
Oppdretter:
Trond Gudmestad
Njærheimvegen 36B
4365 Nærbø
Hingsteholder:
Tom Erga
Ergaveien 133
4343 Orre
Tlf 990 46 940 Faks 51 42 67 53
Epost: [email protected]
Pris 2012: Ikke oppgitt
Kåret 2010
Navaki (F)
Egon Lavec (S)
Vana Lavec (S)
Express Ride (US)
Spenda Star
Frances Bones
Spenda Star er mor til:
Frances Bones er mor til:
00 Cafi 17,3 20.000 hp e Armbro Goal
89 Spenda Julie 19,5a 10.600 hp e Speedy Tomali
02 Spenda Angelia 15,4a 125.500 hp e Ideal du Suede 90 Spenda Tom h e Speedy Tomali
03 Spenda M. Aud 12,6a 1.204.043 hp e Ideal du Suede 91 Spenda Robin h e Sherwood
04 Spenda Beauty 15,3a 200.500 hp e Tap In
92 Spenda Towe hp e Rebeccas Boy
05 Helmax Egon
93 Spenda Star 15,1a 157.900 hp e Express Ride
06 Spenda d’Hilly 15,8a 116.000 hp e Lucky d’Hilly
94 Spenda Max h e Mr. Moxy
07 Spenda the Korea 17,5a 26.500 hp e Korean
08 Helmax Benny 15,6a 55.000 h e Defi D’Aunou
09 Spenda Andrea hp e Up Front Larry
10 Rockettothesky hp e From Above
11 Spenda Helmax h e Orlando Vici
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 21
Sabi Pas (F)
Tirade (F)
Supergill (US)
Vana Lobell (US)
Super Bowl (US)
Flory Messenger (US)
Speedy Bones (US)
Spenda Frances
Spenda Frances er mor til:
84 Frances Bones 20,3 hp e Speedy Bones
85 Spenda Victis 17,4a 121.750 hp e Super Victory
86 Spendago 20,4 37.900 hp e Gusto B
87 Spenda Bangsbo 15,6a 109.100 hp e Gutso B
88 Spenda Speedy 16,4a 142.775 hp e Speedy Tomali
89 Spenda Elma hp e Elma’s Lad
90 Spenda Frantz 17,4a 70.900 v e Myles Hanover
91 Spenda Miss hp e Astro Hill
92 Spenda Benett 14,9a 161.000 hp e Rebeccas Boy
Avstamning:
Far: Egon Lavec (S) (f.96) 10,7a/ SEK
5,7 mill e. Navaki konkurrerte i mange
sesonger og vant 28 av 79 starter. Av
triumfer nevnes Prix de Lumenbourg,
Forus Open og Prins Carl Philips
Jubileumspokal. Fordelt på 4 årganger
har han 100 registrerte avkom i
startklar alder og storparten er
svenskfødte. Eneste avkom med over
SEK 500 000 innkjørt er hoppa Hoity
Toity Face 11,3a/ SEK 1,6 mill. I Norge
har han en årgang femåringer i år som
teller 29 avkom. Av disse har 8 tjent
over 100 000 med Helmax Egon og
Madam Lavec 13,6a/ 447 000 som de
mestvinnende.
Mor: Spenda Star (f.93) 15,1a/ 157 000
e. Express Ride vant 4 av 41 starter
fordelt på 3 sesonger. Alle hennes 7
avkom i startklar alder har startet og de
6 yngste har vunnet løp. Mestvinnende
og hittil eneste millionær er Spenda M.
Aud 12,6a/ 1,2 mill. I tillegg til Helmax
Løpsresultater pr 31.12.11
Egon har ytterligere 3 kjørt inn over
Alder
Antall
Seier/
Seiers Plass
100 000.
Mormor: Frances Bones (f.84) 20,3/
starter
Plass
%
%
44 000 e. Speedy Bones vant 1 av 44
12
2 2 3
17
58
3
starter. Hun har 6 avkom. Av disse har
11
2 5 0
18
64
4
2 startet. Spenda Star er klart
mestvinnende
15
2 3 2
13
47
5
1
0 0 0
0
0
6
Prestasjoner:
15
Totalt
39
6
10
5
54
Helmax Egon debuterte i mars som
treåring med seier. Han vant ytterligere
ett løp denne sesongen. Mest
innbringende prestasjoner var
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
andreplassen i Bergens 3-års Festival
og fjerdeplassen i Norsk Travkriterium.
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Også som fireåring vant han to løp,
bl.a. Stavangerløpet. Han kvalifiserte
Antall startende avkom
seg dessuten til finalen i Norsk
Startprosent
Travderby og oppnådde der
Antall starter totalt
femteplass. I år som femåring har han
vunnet to grunnlagsløp på 13 starter.
Antall seirer totalt
Totalt har han vunnet 6 av 36 starter og
Antall andre totalt
tjent knapt 1 mill. Bestetiden 12,9aK
Antall tredje totalt
satte han som femtehest. Hans beste
Totalt innkjørt
seierstid er 14,3aM.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full trening med veterinære
anmerkninger som ledd- og seneskjedefylninger på flere bein. Overbein
innvendig på pipene BF og HB. Helhet
helse 7.
Eksteriørbedømming:
Stor, langlagt, noe tungpreget hingst.
Rett hals. Markert manke. Steil skulder.
God brystdybde. Kort rygg. Noe rett
kryss med høyt halefeste. Sabelbeint,
spes. VF. Fransk beinstilling, mest
uttalt HF. Uttalt skøytende
frambeinsføring i skritt, bred
bakbeinsføring i trav. Hingsten
gjennomførte travprøve etter km.tiden
1.13,0.
Eksteriørkarakterer: 7-7-7-7-7
(rasetype/preg – kroppsbygning og
muskulatur – beinkvalitet og beinstilling
– bevegelser i skritt og trav – helhet
eksteriør)
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Sum
pr. start
rekord rekord
Auto-
421 000
116 500
0
35 000
38 273
7 767
0
1.16,8 1.15,4
1.12,9
1.15,5 1.13,3
957 500
24 551
1.15,5 1.12,9
420 000
1.16,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
2011
1
Født
Prosent
Side 22
JETSTILE
Født: 2001
Regnr.: N-01-5531
Farge: Brun
Høyde: 166 cm
Eier:
Erik Sandbæk
Armaur Hansens gate 5
0455 Oslo
Oppdretter:
Per Erik Hagen
Hogstadveien 49
1383 Asker
Hingsteholder:
Atle G Hoel
Huseby Gård
1925 Blaker
Tlf 63 82 83 61 / 413 18 065
www.husebygard.com
E-post: [email protected]
Pris 2012: 2.000,- + 18.000,- + mva
Kåret 2004
Fakir du Vivier (F)
Quouky Williams (F)
Dolly Williams (F)
Coktail Jet (F)
Super Bowl (US)
Armbro Glamour (US)
Speedy Suq (US)
Speedy Crown (US)
Crown Sweep (US)
Superior Sweep (US)
Classical Stile (S)
Bonefish (US)
Geraldine Broline (US)
Classical Stile er mor til:
99 Lazy Creek 14,9 131.649 v e Spotlite Lobell
00 Bonestile 20,7 2.000 hp e Turbo Thrust
01 Jetstile
03 Superstile 19,0 9.500 hp e Comets Tail
04 Angustile 17,5 27.000 v e Angus Hall
05 Queenstile hp e Duke of York
06 Joystile 21,2 4.500 hp e Coktail Jet
07 Prestile 16,4a 92.500 h e Ganymede
08 Lovestile 19,6 12.000 h e Love You
Flying Princess (US)
Geraldine Broline er mor til:
86 Triompe d’Arc h e Super Bowl
87 Tour d’Argent 15,0a SEK 339.300 hp e Super Bowl
88 Coach House 14,9a SEK 516.750 h e Sandy Bowl
89 Harem King 14,6a SEK 453.880 h e Smokin Yankee
90 War Steed h e Larabello
91 King of Track 13,8a SEK 307.885 v e Speedy Somolli
92 The Bad Boy 11,5a SEK 6.676.482
h e Speedy Somolli
93 Here Comes a Star 18,6 SEK 26.000
hp e Speedy Somolli
94 Classical Stile 17,7 SEK 40.500 hp e Crown Sweep
95 Queen of Queens hp e Kosar
96 To Fast for You 15,5a SEK 94.735 v e Kosar
97 Monday Morning 16,5a SEK 88.860 v e Smasher
98 More Champagne 14,8a SEK 481.957 hp e Turbo Thrust
00 Mind your Manners 17,8a SEK20.000 hp e Dahir de Prelong
01 Not in the Mood h e Mr. Vic
03 Priorat 15,2a SEK 164.250 v e Turbo Thrust
05 Raisin Sec 21,7 hp e Sugarcane Hanover
Flying Princess er mor til:
80 Flying Broline hp e Bonefish
81 Geraldine Broline 12,5a 2.650.555
82 Hazel Broline hp e Texas
83 Invit Broline Q2:01,1 $42.847
h e Nevele Pride
85 Victorious $195 hp e Bonefish
86 Lillis Broline 15,1a 156.350 v e Bonefish
89 Officer Broline 14,6a 257.505 h e Pershing
90 President Broline 13,8a 1.037.800
h e Pershing
92 Regent Broline 13,6a 1.074.853
h e Speedy Somolli
93 Supreme Broline 15,2a 45.300
hp e Speedy Somolli
95 Princess Spring 14,8a 428.888 hp e Giant Chill
96 Viscount Broline 18,9 39.500 v e Giant Chill
97 Air Broline 17,8 20.500 hp e Giant Chill
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
07 Ann's Jets T.
27
2
6
5
15,5
14,3
232 000
08 Mayan Mystica
27
0
0
4
18,5
17,0
67 562
07 Trivento
10
4
0
1
22,2
16,2
144 500
07 Elken Vienne
10
1
0
1
20,2
19,1
31 000
07 Yankee Jet
20
0
2
2
18,8
17,7
33 000
07 Lotta Lavida
8
19,3
19,6
16 000
07 Classicalrunning
4
0
0
0
24,3
21,7
0
07 Eline Carpenter
4
20,2
,
8 000
07 Brigand
1
0
0
0
,
,
0
Side 23
1
0
0
0
Avstamning:
Far: Coktail Jet (F) (f.90) 10,7a/ €1 896
773 e. Quouky Williams har bl.a.
vunnet Prix d’Amerique, Prix de
France, Prix de l’Atlantique, Elitloppet,
Prix de Criterium des 5 ans, Prix Rene
Balliere, Prix d’Etoile og Prix d’Europa.
Han startet sin avlskarriere i 1995 og er
i dag rangert som Frankrikes beste
avlshingst. I Sverige er hans
mestvinnende avkom avlsgodkjente
Naglo (f.99) 10,7a/ SEK 10,5 mill. Han
er også far til tyske Nelson November
(f.00) 13,8a/ SEK 2,7 mill, vinner av
bl.a. tysk Derby.
Mor: Classical Stile (S) (f.94) 20,7a/
SEK 40 500 e. Crown Sweep startet i
16 løp. Hun har 2 avkom i startklar
alder og Jetstile er klart best.
Mormor: Geraldine Broline (US) (f.81)
12.5a/ SEK 2 650 555 e. Bonefish vant
bl.a. Merrie Annabelle Stakes. Hun er
mor til flere meget gode løpshester.
Den aller beste er kåringshingsten The
Bad Boy (f.92) 11,5a/ SEK 6 576 611. I
tillegg nevnes Tour D’argent (f.87)
15,0a/SEK 339 300, Coach House
(f.88)14,9a/ SEK 516 750, Harem King
(f.89) 14,6a/SEK 453 880, King of the
Track (f.91) 13.8a/SEK 307 885 og
More Champagne (f.98) 14.8a/SEK 481
957.
Prestasjoner: Jetstile har startet 8
ganger hittil i år med 5 seire, 2
andreplasser og 1 tredjeplass. Han
beste prestasjoner var seierene i Norsk
Travkriterium og Prinsesse Märtha
Louises pokalløp hvor han satte
løpsrekorder ved begge anledninger.
Han er årets mestvinnende norskfødte
treåring.
Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i full
løpskondisjon med moderate
slitasjeskader som fylninger i alle
kodeledd og kodeseneskjeder.
Eksteriørbedømming: Høgstilt, vakker
og oppsynt hingst av god type. Vakkert
hode. Velformet hals. Godt markert
manke med liggende bog. Harmonisk,
noe smalbygd kropp med god overlinje.
Hellende og godt muskelsatt kryss.
Velstilte bein sett fra siden med noe
vinklede haser. Moderat x-beint BF. Litt
myke bakkoder. Skøytende
frambeinsføring, spes HF. Ellers ledige,
romslige og energiske bevegelser.
Hingsten viste travprøve med km.tiden
1.14.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
3
4
5
6
7
8
Totalt
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers
%
Plass
%
Innkjørt
Sum
10
12
15
17
8
2
7
7
7
8
3
1
2
2
2
2
0
0
1
2
0
1
0
0
70
58
47
47
38
50
100
92
60
65
38
50
1187115
1582189
1412702
1638641
228974
13563
64
33
8
4
52
70
6 063 184
Innkjørt
pr. start
Volterekord
Autorekord
1.14,3
1.15,2
1.14,2
1.16,0
1.14,4
1.12,4
1.11,1
1.11,3
1.11,1
1.15,2
94 737 1.14,2
1.11,1
118 712
131 849
94 180
96 391
28 622
6 782
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
20
9
45
111
7
9
13
532 062
26 603
59 118
2
0
1
4
1
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
Født
Prosent
2006
16 2007
15
94
2007
9 2008
7
78
2010
46 2011
30
65
2011
19
Side 24
L’IDEAL BRICOIS (F)
Født: 1999
Regnr.: F-99394561
Farge: m.brun
Høyde: 163 cm
Eier:
Jo Svenstad og Anders K Olsen
Øvre Fosslien
3843 Eina
Oppdretter:
Frankrike
Hingsteholder:
Jo Svenstad og Anders K Olsen
Eina Avlssenter DA
Øvre Fosslien
3843 Eina
Tlf 971 23 823
E-post: [email protected]
Pris 2012: 2.000,- + 10.000,- + mva
Kåret 2008
Passionant (F) 16,7/15,1a
Capitole (F)
Querdowa (F)
Duc de Feulavoir (F)
Une de Saint Brice (F)
Licorne des Forges (F)
Une de Saint Brice er mor til:
92 Elan Bricois 17,8 €69.192 v e Pontaubault
94 Gracieux Bricois hp e Supramour
95 Hera Bricoise hp e Pontaubault
96 Ivresse Bricoise hp e Alpha Barbes
98 Kelso Bricois 12,7 €295.310 v e Bolide D'odyssee
99 L'ideal Bricois
00 Melodie Bricoise hp e Hello Jo
02 Otico Bricois 17,6 €19.510 v e Esotico Star
06 Sune Bricoise 14,9 €84.050 hp e Insert Gede
Licorne des Forges er mor til:
83 Radoux 19,7 €61.202 v e Feu Vert
84 Snoopy La Plaine 21,8 €4.650,00 v e Istraeki
85 Tuesday 23,0 5.788 € v e Aigle Noir
86 Une De Saint Brice €622 hp e Duc De Feulavoir
87 Vitika hp e Narbon
90 Consolata hp e Hetre Vert
91 Dune Saint Brice hp e Navaki
92 Elicorne 15,6 €282.282 hp e Phi Phi Atout
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 25
Florestan (US)
Vesubie III (F)
Bellouet (F)
Likoa (F)
Pacha Grandchamp (F)
Pre en Paillaie (F)
Reza Grandchamp (F)
Artemis d’Orge (F)
Artemis d’Orges er mor til:
74 Icare Des Forges 21,3 €42.206 h e Palikao
75 Jasmin Des Forges 22,9 €5.107 v e Olivier IV
76 Keza Des Forges hp e Reza Grandchamp
77 Licorne Des Forges 25,2 €4.627
hp e Reza Grandchamp
78 Matine Des Forges hp e Reza Grandchamp
79 Nono Des Forges v e Fruit Rose
80 Olten Des Forges h e Feu Vert
81 Paloma Des Forges hp e Feu Vert
83 Rikita Des Forges 21,0 €13.896 hp e Feu Vert
85 Tatiana Des Forges hp e Fetiche Du Logis
88 Amour Des Forges 19,9 €33.806 v e Chabichou
Avstamning:
Far: Capitole (F)12,0/ 8,2 mill Frf e.
Passionnant var selv en meget god
løpshest med 3 seire i Prix de
Bretagne og seier i UET løpet Prix de
Capucine. Han har også andre og
tredje plass i Prix de Amerique. Han
har en rekke avkom i Frankrike. L’Ideal
Bricois er den mestvinnende, tett fulgt
av Luron de Barb 12,1/ € 311 050 og
James de Beaumee 15,1/€ 303 681 og
Le Liberty 11,9/€ 273 160.
Mor: Une De Saint Brice (F) e. Duc De
Feulavoir har 9 avkom, hvorav 4
foreløpig har tjent penger. Den
mestvinnende er L’Ideal Bricois. Men
også den et år eldre Kelso Bricois 12,7/
€ 295 310 har markert seg i løpsbanen.
Mormor: Licorne Des Forges (F) e.
Reza Grandchamp tok selv en seier på
12 starter. 5 av hennes 8 avkom har
tjent penger, hvor Elicorne 15,6/€
282 282 er mestvinnende.
Prestasjoner:
L’Ideal Bricois debuterte som treåring
med en seier på fem starter. Som
seksåring tok han åtte seire på sytten
starter. Som sjuåring vant han tre av
atten starter, to montèløp samt
sulkyløpet Prix de Granville på
Vincennes. I år som niåring har han tatt
tre montèseire her i Norge.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
fylninger i flere ledd og samt
kodeseneskjeder. Venstre framhov var
plastret etter skade. Røntgen viser Bfraktur innv. HB. Helhet helse: 6
Eksteriørbedømming:
Stor, langlagt og oppsynt hingst med
godt preg. Lang, tynn og lavt ansatt
hals. Steil bog. God overlinje og
brystdybde med godt markert manke.
Høyt halefeste. Fransk
frambeinsstilling. Tåvid bakbeinsstilling.
Flå framhøver. Frodige koder, spesielt
VF. Skøytende beinsføring. Noe stive
bevegelser. Eksteriørkarakterer: 8 - 8 –
6 - 7 – 7 (rasetype/preg –
kroppsbygning og muskulatur –
beinkvalitet og beinstilling – bevegelser
i skritt og trav – helhet eksteriør).
Hingsten viste travprøve etter km.tiden
1.13.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
3
4
5
6
1
2
0
0
0
1
20
33
20
50
37 323
113 245
7 465
18 874
1.19,9
1.19,7
5
6
12
17
4
8
1
1
1
1
25
47
42
59
314 773
1 004 212
26 231
59 071
1.15,5 1.16,7
1.14,8 1.15,6
7
8
18
14
3
0
2
0
5
0
17
0
56
0
1 349 130
36 685
74 952
2 620
1.13,4 1.12,4
1.13,8
9
10
11
10
3
0
1
30
40
50 000
5 000
1.14,8
3
0
0
0
0
0
5 500
1 833
1.15,2
Totalt
85
21
4
9
25
40
2 910 868
196 046
1.13,4 1.12,4
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
2010 3
2011 5
År
Født
2011 2
Prosent
67
Side 26
LIKELY LAD (US)
Født: 1999
Regnr: US-VA 687
Farge: mørkbrun
Høyde: 157 cm
Eier:
Stud DA
Hellerudveien 17D
0672 Oslo
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Øystein Eithun
Årstadbakkan 169
7660 Vuku
Tlf 928 13 143
Pris 2012: 1.500,- + 8.000,- + mva
Kåret 2003
Baltic Speed (US)
Valley Victory (US)
Valley Victoria (US)
Mr. Vic (US)
Joie De Vie (US)
Miss Marita (US)
Keystone Profile (US)
Speedy Crown (US)
Royal Prestige (US)
Rosemary (US)
Trouvaille (US)
Florida Pro (US)
Semalu Bleue (US)
Trouvaille er mor til:
95 Confident Victory 1:56 $ 285.672 h e Valley Victory
97 Brilliant Victory h e. Valley Victory
98 Cherryize Q2:03 $ 36 v e Mr Vic
99 Likely Lad
00 Restraining Order Q2:03 h e Mr. Vic
03 Self Assured hp e Self Possessed
06 Mathers Florida hp e SJ’s Caviar
07 Up On The Inside hp e Valley Victor
09 Royal Ridge Rocky h e Rocky Balboa
11 Royal Star hp e Allstar hall
Peridot (US)
Semalu Bleue er mor til:
87 Super Semalu 2:02 $9.365 v e Jazz Cosmos
88 Magna Semalu 2:01 $20.960 hp e Prakas
89 Maxima Semalu Q2:01 $274 hp e Prakas
90 Passport Semalu 2:04 $2.211 h e Prakas
91 Trouvaille $ 250 hp e Royal Prestige
93 Chanson 11,7a 992.073 h e Valley Victory
94 Semalu Victory 12,7a €1.390.000 hp e Valley Victory
96 Blue Suede Victory 12,9a €121.119 h e Valley Victory
97 Be My Partner 1:59 $55.537 hp e Dancer’s Victory
99 Divine Spark 1:57 $43.239 hp e Mr Vic
03 Celia Bleue Q2:09 $3.180 hp e San Pellegrino
Peridot er mor til:
71 Palm Bay 2:03 $9.756 h e Speedy Rodney
73 Peridot Pride 2:04 $ 116.884
h e Speedy Rodney
73 Green Speed 1:55 $953.013
h e Speedy Rodney
74 Hopefull hp e Speedy Rodney
76 Vert Speed 2:02 $8.941 v e Carlisle
77 Fragrance hp e Carlisle
78 Andiamo 2:05 $7.449 h e Carlisle
79 Keystone Pamela hp e Speedy Rodney
82 Keystone Profile 1:55 $158.064
hp e Speedy Crown
84 Semalu Bleue hp e Florida Pro
86 Casual Style hp e Speedy Crown
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1
2.
34
1
2
5
18,8
16,3
122 708
06 Boggy Ladylike
06 Boggy Lad
24
0
6
6
17,6
16,8
90 500
08 Lucky Double T.
06 Lad's Wonderboy
24
0
4
2
20,1
16,7
67 500
06 Likeajoy
19
1
0
2
07 Othello
16
0
4
1
20,2
17,1
64 000
07 Boggy Michell
20
2
0
07 Takeover Lad
15
0
2
0
18,9
16,1
33 000
06 V.T. Noble Profile
17
1
1
8
4
3.
06 Zandra's Lad
Side 27
40
1.
3
Volte
Auto
Innkj.
16,4
15,0
120 500
18,2
18,2
53 000
18,1
16,0
52 500
4
18,9
16,5
42 550
1
19,1
18,0
42 000
3
Avstamning:
Mr Vic (US) 11,0a/$ 318.942 vant 7 av
12 starter, blant annet Historic
Dickerson Cup og New Jersey Sire
Stakes finale både som to- og treåring.
Hans første årgang avkom er født i
1998 og han har foreløpig innledet
moderat som avlshingst. Fire avkom
har tjent over $100.000. Mestvinnende
er Sand Vic 5,1:51 2/5 / $ 2.178.117 og
Yankee Mustang 11,7a / SEK
2.996.660, avlshingst i Sverige. Moren,
Trouvaille (US) $250, har 8 avkom
hvorav 4 har startet. Mestvinnende er
Confident Victory 10,9a/$ 285.672,
avlshingst i Sverige. De øvrige foruten
Likely Lad har hittil ikke utrettet særlig
mye i løpsbanen. Mormoren, Semalu
Bleue (US) har 10 avkom. Samtlige har
startet hvorav den mestvinnende er
Chanson 11,7a/992.073.
Prestasjoner:
Likely Lad debuterte som 2-åring med
en seier og en annenplass på 7 starter.
I tillegg ble han nr. 4 i Peter Haughton
Memorial. Også som 3-åring
konkurrerte han mot de beste i
årgangen og han vant ett av 11 løp og
satte beste vinnertid 11,8a i Spring
Championship final. Etter importen til
Norge vant han bl.a. 4-årsløp på Oslo
Grand Prix-dagen og under Sto
Championatshelgen. I tillegg ble han nr.
4 i Momarken Grand Prix, og femtehest
i Sprintermästaren.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
moderate slitasjeskader som fylninger i
venstre framkode og begge bakkoder
(spesielt venstre). Fylninger i kodesene
-skjeder begge bakbein. Overbein
innvendig på høyre frampipe. Røntgen
viser løs bit baktil i kodeleddet på høyre
bakbein (B-fraktur).
Eksteriørbedømming:
Lettbygd, kvadratisk hingst med svakt
hingstepreg. Smalt hode og hals. Noe
lite markert, men lang manke. Bra rygg.
Kort, litt rundt kryss. Smale framhøver
med underskutte drakter. Romslige,
korrekte bevegelser.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
Seiers
Plass
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Auto-
starter
Plass
%
%
Sum
pr. start
rekord
rekord
2
7
1
1
2
14
57
636 632
90 947
1.13,2
3
11
1
1
1
9
27
700 857
63 714
1.11,5
4
15
5
2
1
33
53
807 069
53 805
1.12,2
5
5
1
0
2
20
60
72 440
14 488
1.15,3
6
3
0
0
1
0
33
27 500
9 167
1.15,5
Totalt
41
8
4
7
20
46
2 244 498
54 744
1.11,5
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
37
22
59
310
8
29
34
875 258
23 656
39 784
2
0
2
11
2
Bedekningsresultat, Norge
År
2005
2006
2007
2008
2009
2011
Bedekt
21
17
13
19
12
8
År
2006
2007
2008
2009
2011
Født
17
12
10
13
8
Prosent
81
71
77
68
67
Side 28
MAGNETIC POWER (US)
Født: 1999
Regnr: US-VA 687
Farge: mørkbrun
Høyde: 157 cm
Eier:
Stud DA
Hellerudveien 17D
0672 Oslo
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Øystein Eithun
Årstadbakkan 169
7660 Vuku
Tlf 928 13 143
Pris 2012: 2.000,- + 18.000,- + mva
Kåret 2003
Super Bowl (US)
Supergill (US)
Winky’s Gill (US)
Malabar Man (US)
Meadow Road (S)
Lady Love Mcbur (US)
Fickle Yankee (US)
Baltic Speed (US)
Valley Victory (US)
Flirtin Victory (US)
Valley Victoria (US)
Speedy Crown (US)
Miss Flirt (US)
Flirtin Victory er mor til:
99 Magnetic Power
00 Pick Me Up 1:57 $529.694 hp e Malabar Man
01 Flirtin My Way hp e Mr. Lavec
02 Flirtin Miss 3,1:55 $556.812 hp e Malabar Man
03 Fan The Flame v e Mr. Lavec
04 Flirtin Man 1:52 $604.658 h e Angus Hall
06 Master Flirt Q2:00.4 $631 h e Conway Hall
08 Flirtin King 16,2 SEK 60.500 h e Cantab Hall
10 Sailer Eddie h e Cantab Hall
Rhapsody In Blue (US)
Miss Flirt er mor til:
Rhapsody In Blue er mor til:
86 Triangle Park 1:56,4 $164.504 hp e Mystic Park
81 Miss Flirt 2:01 $29.001 hp e Speedy Crown
87 Cupid $1.010 hp e Meadow Road
83 Gershwin 2:00 $13.598 h e Speedy Somolli
89 Malhana Max h e Mystic Park
85 Lady Of Jazz 2:01 $4.465 hp e Power Seat
90 Mind Game 1:58,1 $106.307 v e Meadow Road
86 Baylas Blues h e Power Seat
92 Lifelong Victory 1:54,2 $350.587 hp e Valley Victory 87 Harmonious 1:53,2 $1.036.392 h e Crowning Point
93 Dancer’s Victory 1:57 $264.800 h e Valley Victory 89 Fa So La hp e Baltic Speed
94 Flirtin Victory $105 hp e Valley Victory
90 Champagne Royal T1:56,4 $32.368
95 Mykindavictory Q1:57 $38.281 h e Valley Victory
hp e Royal Prestige
97 Treasured Victory Q1:57 $13.382
91 Boppin 2:00,3 $149.234 hp e Royal Prestige
hp e Valley Victory
93 Catchy Little Tune hp e Crowning Point
98 Clearly A Flirt hp e Sierra Kosmos
95 Udøpt h e Valley Victory
00 People’s Choice hp e Valley Victory
00 Hear The Music $875 hp e Conway Hall
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Magnetic Line
41
4
5
1
16,1
14,0
542 500
08 Magneto Man
10
1
0
1
18,8
15,8
08 Lavec Line
14
1
0
2
18,5
16,7
08 San Power M.B.
7
2
0
0
19,8
18,5
46 000
08 Quapower E.J.
11
0
1
1
17,7
17,8
28 500
Side 29
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
08 J.T.'s Sunshine
10
0
0
4
19,2
17,0
43 000
63 500
08 Secret Power
13
0
2
0
19,7
17,3
32 000
50 500
08 Mamie's Obrigada
3
0
0
0
22,4
,
0
Avstamning:
Malabar Man (US) vant blant annet
Hambletonian Stakes og var
årgangsener i USA som unghest. Hans
eldste avkom er født i 1998 og han har
begynt lovende i avlen i USA. I 2002 lå
han på toppen av statistikken over
inntjente penger for to- og treåringer.
Blant hingstens beste avkom i USA
nevnes Malabar Maple 10,5a (3)/
$499.501 (vinner av New Jersey Sire
stakes finale), Mars Bar 12,1a/
$432.535, Pick me Up 12,8a/$516.079
(Breeders Crownvinner) og CC’s
Chuckie T 13,1a / $360.425. Av
hingstens svenske avkom kan Malabar
Circle Ås SEK 13.045.828 og Joy Ås
SEK 3.274.450 (vinner av Breeders
Crown, 3-årige hopper) nevnes. Moren,
Flirtin Victory har 7 avkom. I tillegg til
Magnetic Power, nevnes Flirtin Man $
604.658 og Pick Me Up $ 380.050
(vinner av Breeders Crown for 2-årige
hopper i henholdsvis 2004 og 2002).
Prestasjoner:
Magnetic Power debuterte som 2-åring
med 1 seier på 10 starter. Både som 2og 3-åring har han konkurrert og hevdet
seg mot årgangstoppene i USA. Etter
importen til Norge, vant han bl.a. Josef
Kleins Minneløp og Ina Scots Ära som
4-åring, kval. til Kommuneløpet i Italia,
samt ble annen i Racino Grand Prix i
Østerrike og Gran Premio Freccia
d'Europa i Italia som 5-åring. I tillegg
ble han nr. 3 i Forus Open og fjerde i
Oslo Grand Prix samme sesong. Som 6
-åring ble Magnetic Power nr. 2 i Forus
Open og kval. til Sweden Cup.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
moderate slitasjeskader som fylninger i
begge haser og fylninger i
kodeseneskjeder begge bakbein og
høyre frambein. Overbein innvendig på
begge frampiper. Plastisk utbedring av
hovskade utvendig venstre frambein.
Eldre skade på høyre side i
underkjeven med fortenner ute av
stilling. Endoskopi viste noe slapt
strupelokk. Høyre testikkel er bløt i
konsistens og påtagelig mindre enn
den venstre.
Eksteriørbedømming:
Middels stor, lettbygd hingst med svakt
hingstepreg. Noe tynn og lavt ansatt
hals. Bra manke og brystdybde, men
steil bog. Anstrengt rygg og lendeparti.
Flatt kryss. Bra muskulatur i lår. Bra
beinstilling og velformede høver.
Regelmessige, ledige bevegelser.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
2
3
10
8
1
2
2
2
1
0
10
25
40
50
635 406
974 377
63 541
121 797
1.12,8
1.10,4
4
5
6
13
18
10
5
6
1
1
4
2
3
2
1
38
33
69
67
74 783
57 787
10
40
972 183
1 040 159
573 580
57 358
1.16,7 1.12,7
1.11,8
1.11,0
59
15 11 7
25
56
4 195 705
375 266
1.16,7 1.10,4
Totalt
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
24
15
63
123
9
8
9
849 272
35 386
56 618
1
1
2
7
2
Bedekningsresultat, Norge
År
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
1
32
87
57
40
8
År
2006
2008
2009
2010
2011
Født
1
26
52
39
29
Prosent
100
81
60
68
73
Side 30
MASTER THOJ
Født: 1993
Regnr.: N-93-5077
Farge: brun
Høyde: 156 cm
Eier:
Anne Kvikne-Moe
Holla
7200 Kyrksæterøra
Bilde mangler
Oppdretter:
John Robert Nilsen
3092 Sundbyfoss
Hingsteholder:
Stall Kvikne-Moe v/ Anne Kvikne-Moe
Holla
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 951 26 879
E-post: [email protected]
Pris 2012: 1.500,- + 7.000,- + mva
Kåret 1997
Star’s Pride (US)
Super Bowl (US)
Pillow Talk (US)
Myles Hanover (US)
Speedster (US)
Memory Hanover (US)
Meadow Effie (US)
Dean Hanover (US)
Argyle Hanover (US)
Alda Scott (S)
Una Argyle
Sonny Boy
My Fair Mona
Una Argyle er mor til:
86 Licona X. 16,8a 172.800 hp e Lindy's Covenant
87 Lord Hunter X. 16,2a 132.700 v e Lindy's Covenant
88 Erica Knight X. hp e White Knight
89 Opus X. 16,0a 197.007 h e Myles Hanover
90 Super Thoj 15,2a 278.000 v e Everglade Hanover
93 Master Thoj
94 Lady Thoj hp e Santana Lobell
Princess Tango
My Fair Mona er mor til:
71 Jim Pride 24,1a 25.750 h e Prides Crossing
72 Fair Scott 26,4 5.900 v e Scott Protector
73 Mona Scott 27,6 4.550 hp e Scott Protector
74 Max Argyle h e Argyle Hanover
77 Una Argyle 24,4 8.200 hp e Argyle Hanover
78 Mister Manto 19,8a 50.350 h e Manana
Princess Tango er mor til:
64 My Fair Mona 26,6a 7.950 hp e Sonny Boy
66 Mr. Sonny Tango 23,8 40.550 h e Sonny Boy
67 Sonny Elin 28,8a 2.000 hp e Sonny Boy
68 Sonny Sonja 2,.8 21.600 hp e Sonny Boy
69 Mr. Sonny Kenneth 23,1a 39.950 h e Sonny Boy
70 Sonny Per 23,6 9.750 h e Sonny Boy
71 Kaptain Martin 25,9 9.850 h e Sonny Boy
72 Mr. Super Scott 23,1 30.700 v e Scott Protector
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
01 Mystical Dream
49 11
11
6
13,8
11,8 1 977 418
06 High Chanel
34
5
2
6
17,9
15,1
140 500
05 Limerick
66 12
14
4
15,6
12,7
521 145
05 Mystical Fantasy
18
0
4
3
18,5
17,0
48 250
06 Bully
25
3
4
3
15,7
15,2
164 500
05 Cayenne Porsch
16
1
0
0
20,0
19,1
23 000
06 Thoj Story
34
6
5
1
19,2
14,5
140 000
01 Perfect Moment
17
1
1
0
18,8
18,2
22 600
04 Master Porsch
23
3
3
3
17,0
15,9
72 500
08 Miss Ponderosa
5
20,5
,
2 000
Side 31
Avstamning:
Myles Hanover (US) 12.6a/ 873.593.
Som 2-åring vant han bl.a. Review
Futurity og Pennsylvannia Sires
Stakes. Hingsten har virket i svensk og
norsk avl, og er i Norge fra til bl.a. Viva
Salar 13.1a/844.700, Banker’n Win
13.8a/1.036.160, Willie Laylock
14.0a/707.549, Shaolin G.N.
14.3a/435.749, Myles Away
14.3a/413.434, Aurelius 14.5a/351.366
og South Memory 15.8/331.331, i
tillegg til Master Thoj. Moren, Una
Argyle har fem avkom som har startet.
Alle fem har travet under 17.0a.
Mormoren til Una Argyle er Princess
Tango, også mor til Sonny Sonja
(mormor til Sonny Bakkely 17.3a/
87.300). Moren til Princess Tango er
Elsie Scott, som er helsøster til
avlshingsten Scotland. Elsie Spencer er
i Norge også mormor til Bonnie Lassie
16.9/370.412 (mor til Look At Me
14.3a), og mormors mor til Sonny
Count 14.4a/ 1.007.806 og Red Nibble
17.1/371.041.
Prestasjoner:
Master Thoj debuterte som 2-åring og
vant denne sesongen kvalifiseringen til
Somatics 2-års serie. Som 3-åring var
han ledende i sin årgang, og vant bl.a.
3-års Stjernen, 3-års eliten på Bjerke,
kval til Ulf Thoresens minneløp, samt
kval og finale i Märtha Louises
pokalløp, og Sørlandets 3-års cup. Han
ble også annen i Kriteriet. I 4-års
sesongen vant han Klosterskogens 4års elite og mellomheat til Derby. Som
eldre har Master Thoj vunnet fire løp og
tatt rekorden 13,8a.
Veterinærbeskrivelse:
Ingen anmerkninger.
Eksteriørbedømming:
Lettbygd hingst med lite hingstepreg,
vist i full løpskondisjon. Spedlemmet.
Tåvid frambeinstilling, ellers tørre bein.
Gode høver. Skøytende bevegelser i
skritt og trav. Bred bakbeinsføring.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalt
Antall
starter
6
17
18
6
14
15
16
8
4
104
Seier/
Plass
1
3
7
3
5
4
1
0
0
2
2
2
1
2
0
0
0
0
17 16
0
2
1
2
2
1
0
0
0
8
Seiers
%
17
41
28
17
0
13
6
0
0
16
Plass
%
67
71
56
50
29
33
19
0
0
39
Innkjørt Innkjørt
Sum
pr. start
46 000
7 667
657 518
38 678
296 195
16 455
43 500
7 250
44 000
3 143
79 000
5 267
47 500
2 969
1 250
156
0
0
1 214 963
11 682
Volterekord
1.18,7
1.19,4
1.17,1
1.18,1
1.19,4
1.16,1
1.16,1
Autorekord
1.14,5
1.14,5
1.14,1
1.15,3
1.15,0
1.13,8
1.14,1
1.15,2
1.13,8
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
27
17
63
415
52
45
35
3 334 913
123 515
196 171
5
2
7
8
7
Bedekningsresultat, Norge
År
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
2
1
2
2
5
10
2
9
9
8
5
4
År
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Født
2
0
2
1
4
8
2
7
8
5
1
Prosent
100
100
50
80
80
100
78
89
63
20
Side 32
MR. COMMISSIONER (US)
Født: 1998
Regnr.: US-T 5466
Farge: mørkbrun
Høyde: 160 cm
Eier:
Erik Dahl
3677 Notodden
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Atle G Hoel
Huseby Gård
1925 Blaker
Tlf 63 82 83 61 / 413 18 065
www.husebygard.com
E-post: [email protected]
Pris 2012: Ikke oppgitt
Kåret 2006
Star’s Pride (US)
Super Bowl (US)
Pillow Talk (US)
Tagliabue (US)
Speedy Crown (US)
Double Coverage (US)
Beat The Clock (US)
Arnie Almahurst (US)
Arndon (US)
Roydon Gal (US)
Latticework (US)
Florican (US)
Garden Path (US)
Latticework er mor til:
90 On The Slopes 2:04 $33.379 h e Meadow Road
91 Lei T2:01 $22.472 hp e Crowning Point
92 Handwoven hp e.Crowning Point
94 Sculptured hp e Crowning Point
96 Lady Law 2:02 $57.553 hp e Sir Taurus
98 Mr. Commissioner
99 Laser Work h e Armbro Laser
Lovester (US)
Garden Path er mor til:
78 Low Blow 2:01 $16.610 h e Bonefish
79 Bone Lover 2:01,3 $51.306 h e Bonefish
80 Bridle Path Q2:05,2 $1.144 hp e Speedy Crown
83 Night Passage $1.314 h e Super Bowl
85 Latticework 2:00 $ 2.809 hp e Arndon
86 Beach Retreat h e Mystic Park
87 All Abloom 2:01 $ 608 v e Crowning Point
88 Botanic $7.764 h e Crowning Point
90 Chloris Q2:04,4 hp e Balanced Image
93 Propagator h e Crowning Point
96 Longcliffe h e Esquire Spur
Lovester er mor til:
73 Garden Path Q2:04 $73. 883 hp e Florican
74 Kawartha Mon Ami 2:02,3 $21.480 h e Super Bowl
75 Rosemary 1:57,2 $223.647 hp e Nevele Pride
76 Norfolk Lad 2:05,2 $29.441 v e Floris
77 Rose Bower hp e Floris
78 Archduke T2:00,1 $60 h e Nevele Pride
80 Solidarity 1:57,4 $25.007 h e Nevele Pride
82 Titled h e Nevele Pride
83 Long Legend 1:55,3 $90.319 h e Super Bowl
86 I’m Adored hp e Power Seat
89 Accapare 2:09,4 $2.255v e Crowning Point
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
07 Mr. X.F. Royal
36
8
10
3
16,3
13,2
438 000
08 Fricky
07 Riverlands Mr. Hitman
22
4
3
3
18,9
15,4
176 833
08 Great Sensation
07 C.C. Mr. Paradise
35
1
3
8
20,2
15,1
161 000
07 Matchless
07 Against The Moon
26
2
1
2
17,6
16,7
85 000
07 World Wide Win
17
3
1
0
16,7
15,0
84 000
Side 33
St.
1.
2.
14
2
3
9
4
1
29
2
3
08 Vicky's Voice
9
2
08 Itsy
9
1
3
3.
2
Volte
Auto
Innkj.
16,7
16,2
409 500
18,3
15,7
331 000
3
18,4
14,2
132 000
2
19,5
17,3
83 000
17,6
16,1
77 000
Avstamning:
Tagliabue (US) 4-10,6a/$904.600 vant
7 løp på 18 starter i USA som 3- og 4åring. Hingsten ble ”Årets 3-åring” i
1995 etter å ha vunnet bl.a.
Hambletonian og Zweig Memorial. Han
ble dessuten nr. 2 i World Trotting
Derby og Beacon Course Trot. Som 4åring vant han Titan Cup.
Mestvinnende avkom er Garden Spot
med $320.270 og Casa Marina 11,5a/
$290.414. Fra Norge kjenner vi Tag
The Devil 10,6a/ 5.114 533 og Quack
Pot 12,0a/ 2.169.251. Moren,
Latticework (US) 2,2:00/ $52.809 har 7
avkom i startklar alder, hvorav 4 har
vært til start. Mr. Commissioner er
mestvinnende. Mormoren, Garden Path
(US) 2,2:04/$73 883 fikk 11 avkom. Av
disse har 8 kommet til start. Latticework
er mestvinnende, men også Bridle Path
må nevnes som mor til Imperfection
1:54,1/ $932.331. Garden Path er
søster til Rosemary, som igjen er mor til
Royal Prestige.
Prestasjoner:
Mr. Commissioner vant 2 av 4 løp som
2 åring og tok en andreplass. På disse
løpene tjente han $75 375. Som 3-åring
startet han 7 ganger uten å vinne, men
noterte bestetiden 10,8a. Som 4- og 5åring gikk han ingen løp. Som 6-åring
kom han igjen til start og vant 4 av 8
løp. Han seiret bl.a i Kniksens æresløp.
Som 7-åring tok han 3 seire og 2
andreplasser på 8 starter. Han seiret i
Festspillpokalen og Shan Rags
Æresløp og i Årjängs stora sprinterlopp
ble han nr. 2.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
2
Antall
starter
4
Seier/
Plass
2 1 0
Seiers
%
50
Plass
%
75
Innkjørt Innkjørt Volte- AutoSum
pr. start rekord rekord
$ 75.375 $ 18.844
1.13,6
3
4
5
7
0
1
1
0
29
$ 9.500
$ 1.357
1.10,8
6
8
4
0
1
50
63
226.500
28.313
1.15,8
1.11,5
7
8
3
2
0
38
63
653.732
81.717
1.15,1
1.11,5
Totalt
27
9
4
2
33
56
1.642.729
60.842
1.15,1
1.10,8
Veterinærbeskrivelse:
Hest vist i løpskondisjon med
betydelige slitasjeskader som
framkneleddbetennelse av eldre dato
og gaffelbåndsbetennelse HB. Flere
fylte ledd med ømheter. Røntgen av
venstre forkne viser slitasjeforandringer i tredje carpalknokkel.
Hesten markerte halthet HB ved
mønstring.
Eksteriørbedømming:
Oppsynt, kvadratisk, lettbygd og smal
hingst med lite hingstepreg. Pent hode.
Tynn hals med lite velvning. Markert
manke og liggende bogvinkel. God
overlinje med langt, noe hellende og
godt muskelsatt kryss. X-beint og
moderat sabelbeint frambeinsstilling.
Konkave framhøver med bukkehov VF
og nedsatt hornkvalitet på alle høver.
Ledige bevegelser i skritt og trav.
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
62
28
45
376
43
38
38
2 573 797
41 513
91 921
6
0
7
18
7
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
Født
Prosent
2004
1 2005
1
100
2006
48 2007
30
63
2007
52 2008
38
73
2008
18 2009
13
72
2009
9 2010
5
56
2010
7 2011
6
86
2011
17
Side 34
MYSTICAL DREAM
Født: 2001
Regnr.: N-01-5317
Farge: mørkbrun
Høyde: 157 cm
Eier:
Lise Nicoline Hartviksen
Årosveien 197
1480 Slattum
Oppdretter:
Bjørnar Wilhelmsen
Løvalddalsveien 3
3080 Holmestrand
Hingsteholder:
Stall Kvikne-Moe v/ Anne Kvikne-Moe
Holla
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 951 26 879
E-post: [email protected]
Pris 2012: 1.500 + 7.000 + mva
Kåret 2004
Super Bowl (US)
Myles Hanover (US)
Memory Hanover (US)
Master Thoj
Argyle Hanover (US)
Una Argyle (US)
My Fair Mona (US)
Florida Pro (U)S
Everglade Hanover (US)
Exclusive Way (US)
Mystic Queen
Keystone Sycamore (US)
Carolyn Trot (S)
Mystic Queen er mor til:
98 My Faith hp e Bicycle
01 Mystical Dream
02 Mystical News 13,2a 2.067.324 hp e Suoer News
05 Mystical Fantasy 17,0a 48,250 hp e Master Thoj
08 Mystical Misty hp e Super News
Edia (S)
Carolyn Trot er mor til:
Edia er mor til:
88 Trotsie Trot hp e The Prophet
81 Carolyn Trot 17,1a SEK 97.940
90 Mystic Queen 16,6a 162,850 hp e Everglade Hanover hp e Keystone Sycamore
91 Yankee Trot 15,3 415.447 v e Yankee Renegade
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
07 Dream Fighter
22
1
1
4
18,3
18,5
70 000
07 Ami's Queen
25
2
1
4
16,9
16,2
122 500
07 Apache Boy
18
1
1
2
19,0
16,3
49 250
07 Mystifistisk
30
0
1
3
17,1
16,3
67 086
07 Ravi
14
1
3
0
18,8
17,1
47 500
07 Amber Line
6
0
2
1
20,0
19,0
21 000
07 K.C. Dream
15
1
0
1
18,6
17,0
43 000
0
1
20,1
20,4
10 500
1
0
1
0
17,4
0
0
0
18,8
10
07 Nice Dream
07 Nice Pastice
17
07 Mystical Andes
13 514
0
Side 35
1
Avstamning:
Far: Master Thoj (f.93) 13,8a/1 214 963
e. Myles Hanover er norskfødt og
hadde selv meget gode
unghestprestasjoner. Han vant bla. 3årsstjernen, Esso Ramstadslettas 3-års
elite, HKH Prinsesse Märtha Louise’s
løp og ble toer i Norsk Travkriterium.
Master Thoj har få avkom. De 3
gjenlevende 3 år eller eldre har alle
vært til start. Mystical Dream er den
klart beste. De øvrige er Kick
Innovation (f.99) 16,7a/17 000 og
Perfect Moment 18,7a/3 600.
Mor: Mystic Queen (f.90) 16,6a/162
850 e. Everglade Hanover var selv en
bra løpshest med 6 seire på 74 starter.
Hun har to levende avkom, Mystical
Dream er hennes eldste.
Mormor: Carolyn Trot (S) (f.81) 17,1a/
99 114 e. Keystone Sycamore vant 5
av 55 starter. Hun har 3 registrerte
avkom. I tillegg til Mystic Queen nevnes
Yankee Trot (f.91) 15,3a/ 415 447.
Prestasjoner:
Mystical Dream har på 12 starter tatt 4
seire og 4 andreplasser. Hans mest
innbringende seier kom i Sørlandets 3års cup. Han har også seiret i
kriteriekvalifisering og kval. til Prinsesse
Märtha Louises’s pokalløp på Biri. Han
ble nr. 2 i Norsk Travkriterium og Holm
Holmsens Minneløp. Mystical Dream
satte norsk rekord med km.tiden 13,2a i
seiersløp på Jarlsberg i sommer.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
moderate slitasjeskader som
leddfylninger i kodeledd og knær BF.
Moderat fylning i kodeseneskjeder alle
bein. Begge testikler rotert 180 grader.
Eksteriør:
Middels stor, langlagt og oppsynt med
noe svakt hingstepreg. Lite og pent
hode. Velformet hals med godt markert
manke. Godt muskelsatt, harmonisk
kropp med god overlinje og velformet
kryss. Velstilte bein sett fra siden.
Moderat tåvid VF. Bra hovkvalitet med
noe underskutte drakter. Regelmessige
og romslige bevegelser. Hingsten viste
travprøve med km.tiden 1.13.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
starter
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Sum
pr. start
rekord rekord
Auto-
3
4
5
12
10
4
4
3
0
4
3
0
1
1
0
33
30
0
75
70
0
482 500
925 000
11 000
40 208
92 500
2 750
1.19,5 1.13,2
1.11,8
1.13,1
6
7
13
10
2
2
3
1
3
1
15
20
62
40
386 242
172 676
29 711
17 268
1.13,8 1.12,1
1.11,8
Totalt
49
11 11 6
22
57
1 977 418
182 437
1.13,8 1.11,8
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
15
10
67
158
6
10
17
444 350
29 623
44 435
1
0
2
6
0
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
2006 25
2010 4
År
Født
2007 16
2011 0
Prosent
64
Side 36
NORVELOUS HANOVER (US)
Født: 1998
Regnr.: US-TB 342
Farge: brun
Høyde: 163 cm
Eier:
Bjørn Kolsrud
Postboks 6711, Etterstad
0609 Oslo
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Magne Olsen
Kvenildstrø Gård
7072 Heimdal
Tlf 901 65 178
E-post: [email protected]
Pris 2012: 2.000 + 13.000 + mva
Kåret 2002
Yankee Bambino (US)
Photo Maker (US)
Waynette (US)
S.J.’s Photo (US)
Kawartha Mon Ami (US)
Sassy Jane (US)
Lady Jane (US)
Speedy Scot (US)
Speedy Crown (US)
Missile Toe (US)
Norvabel (US)
Speedy Count (US)
Norva Hanover (US)
Norvabel er mor til:
95 Nine Tens Grace 1:59,2 $74.299
hp e Cleric Hanover
98 Norvelous Hanover
99 Novena Hanover hp e S.J.’s Photo
01 Noreaster Hanover 1:57,2 $62.507
h e Sierra Kosmos
03 Nonna Hanover hp e S.J.’s Caviar
04 Newcomer Hanover hp e Angus Hall
Norabel Hanover (US)
Norva Hanover er mor til:
82 Super Freddie 1:58,4 $288.537 h e Super Bowl
83 Chuzz Buzz T2:05 $6.420 h e Texas
84 Super News 12.9a 859.040 h e Super Bowl
85 Super Chuzz 14.5a 293.395 h e Super Bowl
86 Super Nick 12.9a 1.582.852 h e Super Bowl
88 Nicolette Lobell 2:01 $36.570 hp e Super Bowl
89 Jonathan Lobell 2:00,1 $18.167 h e Speedy Crown
90 Norvabel 2:02 $9.863 hp e Speedy Crown
91 Reine Kronos hp e Speedy Crown
92 Super Kronos hp e Super Bowl
94 Ultra Kronos 18,2 €5.740 hp e Joie de Vie
97 Adrian Kronos h e Sugarcane Hanover
Norabel Hanover er mor til:
66 Norie Hanover hp e Hickory Smoke
67 Noralee Hanover hp e Star´s Pride
68 Norby Hanover T2:04,2 $36.135 hp e Star´s Pride
69 Normajean Hanover Q2:07,1 $7.507
hp e Star´s Pride
71 Norbeth Hanover T2:02 $81.261 hp e Star´s Pride
72 Norfolk Hanover 2:08 $5.090 v e Star´s Pride
74 Norine Hanover 14.0a SEK1.213.335
hp e Super Bowl
75 Norinda Hanover 16.6a SEK 402.275
hp e Super Bowl
76 Norita Hanover hp e Super Bowl
79 Norva Hanover hp e Speedy Count
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
05 No Mans Land
37
04 Norvelous News
05 C.C. Seventy Five
05 Cronion
58
05 Dorato Desderi
24
Side 37
1.
7
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
6
5
13,3
14,8 1 061 500
69 11
8
9
15,7
12,3
781 661
62 10
10
9
16,9
12,7
625 466
3
3
6
18,5
16,0
118 300
1
6
2
16,7
16,2
82 000
Hopper
05 Heaven News
St.
70
1.
5
2.
7
3.
9
Volte
18,1
Auto
14,6
Innkj.
237 258
Avstamning:
S.J.’s Photo (US) var selv en meget
god løpshest som tjente over 1.3 mill
USD og tok rekord *10,2a. Han vant
totalt 43 seire i karrieren. S.J.’s Photo’s
første avkom er født i 1997. Fra første
årgang fremheves Brads Photo 12,0 aK
(4) / 4.839.658 SEK, Super Photo
Kosmos *12,3a (5) / 2.121.500 SEK og
Fast Photo 11,7a (3) / $ 800.271 som
de beste, de to sistenevnte er også
avlsgodkjente i Sverige. Av avkom f.
1998 utpeker Pegasus Spur *10,8a (3) /
$1.300.949 og SJ’s Caviar *11,7a (3) /
$1.288.466 seg. Av de øvrige avkom
etter S.J.’s Photo kan Ens Snapshot (f.
1999) nevnes med grunnlag $420.013.
Moren,
Norvabel, vant ett løp og tok rekorden
2,2:03. Hun har seks avkom hvorav tre
har startet. Norvelous Hanover er klart
best. Mormoren, Norva Hanover har
fått 12 avkom - ni har startet. De beste
er Super Freddie 2,1:58 4/5, Super
News 12,9a og Super Nick 12,9a.
Prestasjoner:
Norvelous Hanover tjente vel 2
millioner i USA som 3-åring. Han vant
fire løp. I tillegg tok han andreplass i
World Trotting Derby og en fjerdeplass i
kvalifiseringsløp til Hambletonian. Han
ble nr. tre i Breeders Crown. I Norden
har hans største seiere kommet i kval
og finale i Momarken Grand Prix, samt
St. Michels på Mikkeli (hvor han satte
rekorden 10,0a). I tillegg har han blitt
nr. 3 i Årjängs Stora Sprinterlopp.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
ubetydelige slitasjepåkjenninger.
Ujevne høver med hovsprekk utvendig
H.F. Endoskopi viser litt slim i luftrøret.
Røntgen viser løse beinbiter baktil i
kodeledd på begge bakbein og
”vingfraktur” i kode på høyre bakbein.
Liten forkalkning i leddkapselfester i v.
bakkode og begge framkoder. Løs
beinbit fra føringskammen høyre has.
Uttalelse fra kåringsnemda:
Stor, oppsynt hingst med godt preg.
Uttrykksfullt hode og velformet hals.
God brystdybde og god bogvinkel. Fin
over-linje og god muskelsetning i
kroppen. Store høver. Tendens til uttå
frambeins-stilling med litt skøytende
bevegelser i skritt. Trang
bakbeinsføring i trav.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
2
3
4
14
0
8
0
1
3
3
0
57
75
86
62 820
2 072 132
15 705
148 009
4
5
7
15
1
6
2
3
0
2
14
40
43
73
84 564
1 225 319
12 081
81 688
1.10,8
1.16,9 1.14,6
1.11,2
6
7
18
14
7
4
1
2
1
1
39
29
50
50
700 833
433 506
38 935
30 965
1.11,0
1.12,0
8
9
10
1
2
0
2
0
1
0
20
0
50
0
898 361
7 203
89 836
7 203
1.10,0
1.13,9
83
28 11 11
33,73
60
5 484 738
66 081
1.16,9 1.10,0
Totalt
1.13,3
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
10
10
100
378
38
42
43
2 989 185
298 919
298 919
5
3
4
8
4
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
Født
Prosent
2003
1 2004
1
100
2004
12 2005
8
67
2005
1 2006
0
0
2006
1 2007
1
100
2008
21 2009
13
62
2009
56 2010
32
57
2010
45 2011
25
56
2011
28
Side 38
POTATO CHIP (US)
Født: 1996
Regnr.: US-R 8396
Farge: mellombrun
Høyde: 158 cm
Eier:
Heidi Janne og John Valstad
Halbakkan 150 A
7650 Verdal
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Kristin Valstad
Hallbakkan 150 A
7650 Verdal
Tlf. 977 68 477
Epost: [email protected]
Pris 2012: 2.000 + 8.000 + mva
Kåret 2000
Arnie Almahurst (US)
Arndon (US)
Roydon Gal (US)
Pine Chip (US)
Speedy Somolli (US)
Pine Speed (US)
Piney Hanover (US)
Speedy Count (US)
Dream Of Glory (US)
Dixie Valley (US)
Armbro Lantern (CA)
Speedy Crown (US)
Armbro Haughty (CA)
Armbro Lantern er mor til:
96 Potato Chip
97 Smok'n Lantern 13,2a SEK3.787.219 h e Pine Chip
98 Lantern Black hp e Mr. Lavec
99 Patty's Cookie hp e Malabar Man
01 Lanterns Law 1.54,2 $189.569 v e Pine Chip
02 Lanterns Lane Q1.59,1 $32.844 hp e Lindy Lane
03 Lanterns Joy Q2.00,2 $43.706 hp e Enjoy Lavec
04 Long Lane $150 hp e Lindy Lane
Armbro Flight (US)
Armbro Haughty er mor til:
90 Armbro Lantern 12,8 SEK 1.669.842
hp e Dream Of Glory
91 Armbro Mercenary h e Valley Victory
93 Armbro Offend hp e Balanced Image
94 Pompancircumstance hp e Balanced Image
96 Armbro Sierra hp e Sierra Kosmos
97 Image Of Flight 2:01 $23.878 hp e Balanced Image
98 Armbro Vanity 1.56 $63.365 hp e Sierra Kosmos
99 Armbro Wow hp e S.J.'s Photo
00 Armbro Adventure 1.59,2 $9.950 hp e Conway Hall
02 Armbro Chieftain Q2.07,4 $655 h e Conway Hall
03 Wannagotomctuckeys 2:00,3 $32.062
hp e Angus Hall
Armbro Flight er mor til:
68 Armbro Lunar h e Floricane
71 Armbro Orbit $418 hp e Hickory Smoke
72 Armbro Pageant hp e Hickory Smoke
73 Armbro Regina 1:56,3 $149.705 hp e Speedy Scot
74 Armbro Sable T2:05 $481 hp e Speedy Crown
75 Armbro Ted 2:04,4 $17.368 h e Speedy Crown
77 Armbro Venus Q2:10,2 $21.477 hp e Speedy Scot
78 Armbro Wendy $4.624 hp e Dream Of Glory
79 Armbro Apollo 2:01 $52.838 h e Dream Of Glory
82 Armbro Demon Q1:59,3 $ 63.517 h e Speedy Scot
80 Armbro Ermine 1:55,1$ 284.641
hp e Speedy Crown
85 Armbro Goal 1:54,3 $1.442.022 h e Speedy Crown
86 Armbro Haughty 2:04,4 $375 hp e Speedy Crown
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
01 Farmer Boy
01 Ann's Boy T.
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
90 10
9
6
15,8
14,9
506 348
03 Princess Angelica
71
7
3
8
16,3
14,8
228 300
8
58 11
12
7
14,7
12,8
491 750
05 Glad Potato X.T.
36
3
8
17,0
15,4
185 961
01 Millenium Chip
123 11
15
8
15,8
13,7
389 550
01 Golda Mai
86
1 13 13
17,6
15,9
175 250
01 Bon Palema T.
93 13
9
4
15,9
14,4
350 800
01 River Rose
47
3
3
4
15,9
15,8
156 250
06 Gann Golden
40
12
5
15,3
13,3
348 500
01 Chancy Express
87
2
6
6
18,6
14,3
150 750
Side 39
5
Avstamning:
Pine Chip (US) T1:51 $1.693.263. Vant
som 3-åring Breeders Crown, World
Trotting Derby, Matron Stake, Kentucky
Futurity, Beacon Course Trot og The
Colonial. Var nr. 2 i Hambletonian. Som
4-åring satte han verdensrekord med
1.09.0, og ble valgt til "Årets traver" i
USA. Pine Chip er bl.a. far til
Hambletonian vinnererne Scarlet
Knight og Chip Chip Hooray. Moren
Armbro Lantern vant 16 løp i USA som
2-, 3- og 4-åring. Hoppa vant bl.a.
MacFarlane Memorial som 3-åring. Hun
har fire avkom. Smok'n Lantern vant
Peter Haughton Memorial Finale og
Horseman Futurity i 1999, og Potato
Chip har vunnet storløp som presentert
under. Mormor Armbro Haughty er
søster til avlshingsten Armbro Goal
3,11.4a / $1.442.022, Armbro Ermine
3,11.6a / $284.641,
verdensrekordsetteren Armbro Regina
3,12.5a / $149.705 (mormor til CL
Brightness 3,13.2a /$255.494) og den
gode avlshoppa Armbro Sable (mor til
Armbro Luxury 3,12.0a / $958.575 og
Armbro Karisma 12,0a /$408.661).
Deres mor er verdensrekordsetteren
Armbro Flight 3,14.0a / $493.602 som
vant 51 løp.
Prestasjoner:
Potato Chip startet en gang i USA som
2-åring, og ble da nr. 3 på 1.21,5a. I
Norge som 3-åring vant hingsten
Bergens 3-års Festival i tillegg til et
vanlig 3-årsløp på Bergen Travpark og
tre løp i Forusbanens 3-årsserie. Potato
Chip ble også nr 4 i Sørlandets 3-års
Cup. Som eldre har han bl.a. blitt
annen i finalen i TS-Cup
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i løpskondisjon. Den har en
konturfors tyrrelse/arr over høyre forkne
etter operasjon. Arrdannelser etter
brenning baktil på begge haser.
Uttalelse fra kåringsnemda:
Middels stor med godt hingstepreg. Fint
hode og hals. Langlagt med god
overlinje, men noe avrundet kryss.
Tåtrang fram-beinsstilling. Frodige
haser. Asymmetriske framhøver.
Hingsten var noe urolig under
bedømmelsen og framvisningen.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass Innkjørt Innkjørt
%
%
Sum
pr. start
2
1
0
0
0
0
3
10
5
1
0
4
3
2
1
0
5
16
4
2
7
12
0
Totalt
42
11
0
49 913
50
60
67
100
0
25
1
1
5
1
Volte- Autorekord rekord
49 913
1.21,5
260 000
26 000 1.16,7
1.16,2
53 000
17 667 1.18,0
1.15,2
38
211 500
13 219 1.19,6
1.14,1
0
17
21 500
26
40
595 913
6
1 792
14 188 1.16,7
1.14,1
1.14,1
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
122
78
64
2 669
191
211
225
7 476 321
61 281
95 850
28
1
30
43
27
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
År
Født
Prosent
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
105
36
11
3
22
1
4
9
7
3
3
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
75
28
9
2
15
1
3
6
2
0
71
78
82
67
68
100
75
67
29
Side 40
RAMONA’S EXPRESS
Født: 2005
Regnr.:N-05-5157
Farge:
Høyde: 152 cm
Eier:
Finn Arne Bakkeberg
Delerud
1920 Sørumsand
Oppdretter:
Finn Arne Bakkeberg
Delerud
1920 Sørumsand
Hingsteholder:
Finn Arne Bakkeberg
Delerud
1920 Sørumsand
Tlf 454 76 302
Pris 2012: 2.000 + 8.000 + mva
Kåret 2010
American Winner (US)
Rockaroaundtheclock (US)
Classic Casette (US)
Farm King (US)
Ramona Senator
Top Fame
Ramona Senator er mor til:
99 Ramona’s Dream 16,9a 33.300
h e Armbro Kissed
02 Ramona’s Fame 14,9a 211.200
hp e Nordin Hanover
03 Ramona’s Winner 14,9a 208.400
hp e Rockaroundtheclock
05 Ramona’s Express
Top Fame er mor til:
87 Easy Dancer 24,6 6.500 h e Fine Hanover
88 Mystic Genius 17,6a 137.500 v e Noble Traveler
89 Easy Shadow v e White Knight
91 Perfect Fame 20,1a 9.300 hp e Perfect Ekegård
92 Ramona Senator 14,4a 90.600 hp e Farm King
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen avkom
Side 41
Super Bowl (US)
B.J.’s Pleasure (US)
Florida Pro (US)
Cast Off (US)
Speedy Somolli (US)
Duchess Rose (US)
Francis Senator (DK)
Miss Duchess (S)
Miss Duchess er mor til:
73 Top Duchess 19,9 92.000 hp e Spike Hanover
75 Top Copeka hp e Spike Hanover
76 Top Deanna 20,2a 123.790 hp e Spike Hanover
77 Top Early 22,2a 24.000 h e Quick Trick
78 Top Fame 21,5a 39.250 hp e Francis Senator
Avstamning:
Far: Rockaroundtheclock (US) (f.95)
11,5a/ $ 197 000 e. American Winner
vant 5 av 37 starter, bl.a. Zweig
Memorial. Han har knapt 80 avkom i
Norge, de fleste født 2002 og 2003.
Mestvinnende og eneste millionær er
Ramona’s Express. Dessuten nevnes
Flying Winner 13,8a/ 754 000, toer i
Norsk Travkriterium.
Mor: Ramona’s Senator (f.92) 14,4a/
90 000 e. Farm King vant 4 av 75
starter og var trippelplassert i ytterligere
7 løp. Alle hennes 4 avkom har startet
og vunnet løp. Den mestvinnende er
Ramona’s Express, men også
Ramona’s Fame 14,9a/ 211 000 og
Ramona’s Winner 14,9a/ 208 000
nevnes.
Mormor: Top Fame (f.78) 20,9/ 39 000
e. Francis Senator vant 2 av 67 starter.
Alle hennes 5 avkom har startet. Den
mestvinnende er Mystic Genius 17,4/
137 000.
Prestasjoner:
Ramona’s Express tok en seier og en
andreplass på 2 starter som toåring. I
treårssesongen vant han Bergen 3-års
Festival og Klosterskogen 3-års Elite
samt oppnådde andreplass i Prinsesse
Märtha Louises Pokalløp som mest
innbringende på 18 starter. Fra
fireårssesongen framheves
andreplassen i Jarlsberg Grand Prix.
Totalt på 3 sesonger har han 6 seire og
14 øvrige trippelplasseringer på 64
starter og knapt 1,1 mill innkjørt.
Bestetiden 13,1aK satte han som
fjerdehest. Hans beste seierstid er
14,3aK.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full trening med mindre
veterinære anmerkninger som mindre
fylninger i noen ledd og seneskjeder.
Testiklene er små og den høyre er
rotert 180 grader. Helhet helse 8.
Eksteriør:
Lettbygd og langlagt hingst med svakt
hingstepreg. Smal, rett hals. Markert
høy manke. Liggende bog. Langt
lendeparti. Toppet, hellende kryss med
god muskelsetning. Gode beinvinkler.
Moderat tåvid HF, ellers velstilte bein
med godt markerte ledd. Ledige og
lette bevegelser i skritt og trav.
Hingsten gjennomførte travprøve etter
km.tiden 1.13,0.
Eksteriørkarakterer: 7-8-8-7-7
(rasetype/preg – kroppsbygning og
muskulatur – beinkvalitet og beinstilling
– bevegelser i skritt og trav – helhet
eksteriør)
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
2
3
2
18
1
2
1
5
0
1
50
11
100
44
35 000
563 500
17 500 1.21,6
31 306 1.17,2
1.20.0
1.13,8
4
5
6
24
23
8
2
1
0
4
1
1
1
1
0
8
4
0
29
13
13
360 441
111 000
10 000
15 018 1.16,1
4 826 1.14,1
1 250 1.17,0
1.13,8
1.13,1
1.13,5
75
6
12 3
8
28
1 079 941
Totalt
14 399
1.14,1 1.13,1
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
År
Født
Prosent
Side 42
RE SUPER EXPRESS
Født: 1994
Regnr.: N-94-5077
Farge: brun
Høyde: 158 cm
Eier:
Arvid Trollnes
Sverige
Oppdretter:
Arvid Trollnes
Sverige
Hingsteholder:
Elisabeth T. Eidbo
Siringsveien 230
4849 Arendal
Tlf. 37 01 28 40
Pris 2012: Ikke oppgitt
Kåret 1998
Star’s Pride (US)
Super Bowl (US)
Pillow Talk (US)
Express Ride (US)
Arnie Almahurst (US)
Flory Messenger (US)
Ball Belle (US)
Nevele Pride (US)
Pelleas (US)
Pert Flirt (US)
Reoneth
Senator Royal
Patsy
Priscilla
Reoneth er mor til:
Patsy er mor til:
88 Re Scott 18,7a 33.200 v e Scott Iran
82 Reoneth 20,8a 27.250 hp e Pelleas
90 Re Proud (15,9a) 98.400 v e Sherwood
91 Re Lad (14,8a) 253.134 v e Elma’s Lad
93 Re Spons hp e Rebur
94 Re Super Express
96 Re Pelleas 16,3a 99.600 v e Why Not
97 Re Priscilla hp e. Gunslinger Spur
00 Re Super Kick 17,9a 5.500 hp e Lindy’s Super Kick
02 Re Tano h e Napoletano
Priscilla er mor til:
61 Problem hp e Taurin
64 Ballett hp e Jasmino Royal
66 Parkett hp e Bobby Boy
67 Parat 19,6 89.000 h e Olympic Champion
71 Patsy 23,1a 24.500 hp e Senator Royal
72 Chilla Black 19,4 224.850 hp e Sure Mix
74 Wenche Sweep 22,9 21.700 hp e Clean Sweep
76 Pino Ford 29,5 600 h e Pepino Hanover
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
99 Express K.K.
St.
1.
2.
3.
113
2
01 Cosmo Express
89
7
3
02 Re Super Star
26
0
5
01 Joker Express
25
3
1
Side 43
15 17
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
15,8
14,7
296 200
01 Ebony Juno
9
16,5
15,6
230 000
00 Re Super Belle
1
20,0
16,7
62 826
01 Starlet Night
0
19,4
19,1
57 500
01 Sheena Blue
3
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
86
1
3
9
18,8
17,0
141 600
9
1
0
0
18,2
18,9
23 072
21
0
1
0
20,0
18,6
16 300
0
0
0
24,1
,
0
Avstamning:
Express Ride (US) 10,2a/ SEK 8,5 mill
var rangert som årgangens beste etter
2-årssesongen i USA og han hevdet
seg godt i elitesammenheng i Europa
som eldre. Totalt vant han 32 av 92
starter. Av storløpstriumfer nevnes
Peter Haughton Memorial, Breeders
Crown, Prix de Washington og Grand
Criterium de la Vitesse. Som avlshingst
har han bl.a. virket 2 år i norsk avl.
Mestvinnende avkom er Jocose 10.7a /
4,7 mill, Jaded 10.9a / 3,4 mill, Sahara
Dynamite 12.2a / 2.9 mill og
avlshingsten Ride The Night 12.2a / 2
mill. I Norge nevnes avlshingstene Hot
Chili Pepper og Re Super Express,
Express Yankee 13.0a / 2,3 mill,
Express Sund 13.5a / 800.000. Moren,
Reoneth 20,8a / 27.250 har x avkom
hvorav x har vært til start.
Prestasjoner:
Re Super Express debuterte som 2åring med seier. Som 3-åring vant han
13 av 16 starter, deriblant kval. til Ulf
Thoresens minneløp, Märtha Louises
pokalløp, 3-års cup, kval. til Kriteriet og
Forus 3-års serie. Som 4-åring vant
han 2 løp, og ble i tillegg tredjehest i
Meny Grand Prix og Derby. Som eldre
vant Re Super Express totalt seks løp,
og tok rekorden 12,9a.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist med ubetydelige
slitasjeskader i beintøyet. Slimhinnefold
over strupelokket.
Eksteriørbedømming:
Middels stor, lettbygd hingst med svakt
hingstepreg vist i løpskondisjon.
Vakkert hode, noe kort hals. Godt
muskelsatt i rygg, lend og kryss.
Korrekt beinstilling sett fra siden.
Fransk beinstilling fram. Velformede
høver. Trange, noe skøytende
bevegelser fram i skritt og trav.
Flettende bevegelser bak i skritt.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
2
3
1
1
0
0
16
13
0
4
5
14
14
2
3
2
3
6
7
10
9
1
2
2
2
Totalt
64
22
9
0
100
81
100
81
6
0
14
21
71
43
1
0
10
22
40
44
7
34
59
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
555 000
16 000
34 688
1.21,9
1.15,7 1.14,5
343 199
120 492
24 514
8 607
1.14,7
1.15,4 1.13,9
52 000
98 669
5 200
10 963
1.17,8 1.13,9
1 185 360
18 521
1.15,4 1.12,9
16 000
1.16,5 1.12,9
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
11
8
73
372
14
28
36
827 498
75 227
103 437
3
0
2
4
2
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
Født
1998
2 1999
1999
2 2000
2000
11 2001
2001
3 2002
2003
2 2004
2
2
8
1
0
Prosent
100
100
73
33
Side 44
REVENUE (S)
Født: 1996
Regnr.:S-96-5017
Farge: Brun
Høyde: 161 cm
Eier:
USA
Oppdretter:
Sverige
Hingsteholder:
Holtan Gård
Postboks 109
3161 Stokke
Tlf 33 33 62 92 / 901 11 911
Pris 2012: 3.000 + 22.000 + mva
Kåret 2011
Ejakval (F)
Reve d’Udon (F)
Mavia du Vivier (F)
Sugarcane Hanover (US)
Hazel Sund (S)
Rare Chance (US)
Hazel Sund er mor til:
96 Revenue
00 Face the Enemy 13,0a 1.303.527 v e Viking Kronos
02 Face the Freak 13,3a SEK499.505 v e Pine Chip
03 Glee Face 12,2 SEK 1.104.790 v e Enjoy Lavec
05 Invisible Face hp e Viking Kronos
06 Jackal Face 11,6 SEK1.420.250 v e Viking Kronos
Rare Chance er mor til:
79 State Land 2:01,3 $69.677 v e Speedy Count
81 Rare Tex p2:02,1 $22.216 v e Texas
83 Cathedral Hill $130 hp e Florida Pro
84 One Time Offer h e Florida Pro
86 Laguarda Almahurst 2:03,2 $17.650 h e Arndon
87 Whynottakeachance $60 hp e Why Not
88 Fläkt Sund 13,2 SEK 928.470 h e Astro Hill
90 Hazel Sund 17,2a SEK76.300
hp e Sugarcane Hanover
93 Kennedy Sund 15,8a SEK80.000
v e Sugarcane Hanover
94 Lurifax Sund 15,0a SEK368.530
v e Sugarcane Hanover
95 Mercury Sund 12,1a SEK981.600
h e Sugarcane Hanover
96 Nouveau Sund 18,2 SEK24.600
hp e Sugarcane Hanover
97 Oliver Sund 17,2a SEK78.000
v e Sugarcane Hanover
98 Picasso Sund 14,9a SEK174.788
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11 v e Sugarcane Hanover
Ingen startende avkom
Side 45
Kerjacques (F)
Quadrivalse (F)
Ursin L. (F)
Traviata III (F)
Florida Pro (US)
Sugar Hanover (US)
Nevele Pride (US)
Rare Scotch (US)
Rare Scotch er mor til:
76 Rare Chance hp e Nevele Pride
78 Manhattan 1:58,1 $73.700 h e Nevele Pride
80 Racing Room h e Nevele Pride
82 Royal Stewart h e Suoer Bowl
87 Hills Big Love hp e Meadow Road
Avstamning:
Far: Reve d’Udon (FR) (f.83) 12,8a/ €
2,4 mill e. Ejakval var selv elitehest som
vant hele 29 av 68 starter. Han vant
mange meritterte storløp i Frankrike
(Gr.1), dessuten Roosevelt International
Trot og Åby Stora Pris. Reve d’Udon
hevdet seg i toppen både i sulkyløp og
montè. Reve d’Udon’s fleste avkom er
franskfødte i perioden 1993 – 2003. Totalt
har han over 700 registrerte individer.
Den klart mestvinnende er Prix
d’Amerique-vinneren Offshore Dream
11,4a/ €1,99 mill. Foruten Revenue
framheves Glissando 12,8a/ €565 000,
Historien 14,5a/ €485 000, Little Boy
12,3a/ €483 000 og den i Sverige
avlsgodkjente Kiss Francais 13,8a/
€205 000.
Mor: Hazel Sund (SE) (f.90) 17,2a/ SEK
76 300 e. Sugarcane Hanover vant 2 av
23 starter. Hun har 6 avkom i startklar
alder. Alle har startet med Revenue som
klart mestvinnende, men også Glee Face
12,2a/SEK 1,1 mill og Face The Enemy
13,0a/ 1,3 mill, Jackal Face 11,6a/ SEK
700 000 og Face The Freak 13,3a/ SEK
500 000 har markert seg meget bra.
Hazel Sund er utnevnt til Elitsto for sin
nedarving.
Mormor: Rare Chance (US) (f.78) e.
Nevele Pride var ustartet. Hun har 14
avkom, 6 USA-fødte og 8 svenskfødte.
Tre av de amerikanske har km-tid og
samtlige svenskfødte har startet med
Mercury Sund 12,1a/ SEK 982 000 og
Fläkt Sund 13,2/ SEK 928 000 som de
mestvinnende. Mormors mor Rare Scotch
er helsøster til legendariske Speedy Scot.
Prestasjoner: Revenue vant alle 5
startene som toåring, bl.a. Svensk
Uppfödningslopp. Som treåring vant han
7 av 13 starter med seier i Derbyhoppet
som mest innbringende. Han vant kval til
Svenskt Trav Kriterium og ble uplassert i
finalen. Som fireåring vant han 8 av 16
starter, bl.a. Sprintmästaren og kval til
Svenskt og Europa-Derby. Fra
femårssesongen etablerte han seg som
internasjonal elitehest. De mest
innbringende sesongene hadde han som
sju- og åtteåring med til sammen over
SEK 11 mill innkjørt. Av storløpsseire som
eldre nevnes Hugo Åbergs Memorial, Nat
Ray Trot, Copenhagen Cup, EliteRennen, World Cup Trot samt flere
italienske Gr.1-løp. Bestetiden 09,4aK
satte han i seiersløp som åtteåring.
Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i god
kondisjon med ubetydelige veterinære
anmerkninger.
Eksteriør: Stor, elegant hingst med
meget godt hingstepreg. Godt muskelsatt
kropp. Uttrykksfullt hode. Lang, vel ansatt
hals med godt markert manke.
Velliggende bog. Sterk overlinje med
langt, velmusklet kryss. Korrekt
beinstilling sett fra siden. Moderat
parallellforskjøvet VF. Lange koder.
Velformede høver. Trange bevegelser
med noe flettende frambeinsføring i skritt.
Ledige bevegelser i trav. Meget godt
lynne.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
2
3
5
13
5
7
0
1
0
1
100
54
100
69
447 928
430 420
89 586
33 109
1.18,7 1.16,7
1.14,3
4
5
16
17
7
3
2
4
1
2
44
18
63
53
874 548
711 775
54 659
41 869
1.11,8
1.11,9
6
7
8
21
21
17
7
7
10
2
1
0
1
2
3
33
33
48
48
97 415
216 630
59
76
2 045 710
4 549 235
5 329 184
313 481
1.15,4 1.10,7
1.14,2 1.10,0
1.13,0 1.10,2
110
46 10 10
42
60
14 470 649
846 750
1.13,0 1.10,0
Totalt
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
3
2
67
98
8
8
7
266 232
88 744
133 116
1
0
2
2
2
Bedekningsresultat, Norge
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
3
1
16
19
9
7
År
2007
2008
2009
2010
2011
Født
1
0
10
12
4
Prosent
33
63
63
44
Side 46
SMOOTH MOVES (US)
Født: 1996
Regnr.:S-96-5017
Farge: Brun
Høyde: 161 cm
Eier:
Leietaker Geir M Thorkelsen
Storebakken 12
4028 Stavanger
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Jacob H Kollerud
Bekekveien 62
3070 Sande
Tlf 33 77 91 53 / 957 80 755
E-post: [email protected]
Pris 2012: 2.000 + 10.000 + mva
Kåret 2011
Garland Lobell (US)
Angus Hall (US)
Amour Angus (US)
Valley Victory (US)
Flirt Alert (US)
Triangle Park (US)
Flirt Alert er mor til:
96 Chiptease 1:58,3 $56.617 hp e Pine Chip
97 Tuck In €177.353 h e Sierra Kosmos
98 Flirtatious 2:01 $13.050 hp e Mr Lavec
99 Marilyn Manroe Q1:59,4 $1.765 v e Malabar Man
00 Alert Chip h e Pine Chip
02 Smooth Moves
03 Casanova Lindy 1:55 $264.249 v e SJs Photo
05 Lollipop Wise hp e Credit Winner
Triangle Park er mor til:
91 Flirt Alert 1:58,2 $34,703 hp e Valley Victory
93 Woodland Park h e Valley Victory
94 Victory Park Q1.58 $12.044 h e Valley Victory
95 Uptown Victory hp e Valley Victory
96 Praised Victory 16,2 DKK 42.500 h e Valley Victory
97 Sir Victor 16,5a €17.850 h e Valley Victory
98 Personal Treasure hp e Mr Vic
00 Theme Park hp e Mr Vic
01 Town Park 2.00 $18.250 v e Mr Vic
02 Giant Park h e Muscles Yankee
03 Titan Park 1.54,4 $272.682 v e Credit Winner
06 Big Z Raider 2.00,4 $47.783 v e Big Z Crown
07 Big Z Titan h e Big Z Crown
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen avkom
Side 47
A.B.C. Freight (US)
Gamin Lobell (US)
Magna Force (US)
Kenwood Scamper (US)
Baltic Speed (US)
Valley Victoria (US)
Mystic Park (US)
Miss Flirt (US)
Miss Flirt er mor til:
86 Triangle Park 1:56,4 $164.504 hp e Mystic Park
87 Cupid $1.010 hp e Meadow Road
89 Malhana Max h e Mystic Park
90 Mind Game 1:58,1 $106.307 v e Meadow Road
92 Lifelong Victory 1:54,2 $350.587 hp e Valley Victory
93 Dancer’s Victory 1:57 $264.800 h e Valley Victory
94 Flirtin Victory $105 hp e Valley Victory
95 Mykindavictory Q1:57 $38.281 h e Valley Victory
97 Treasured Victory Q1:57 $13.382
hp e Valley Victory
98 Clearly A Flirt hp e Sierra Kosmos
00 People’s Choice hp e Valley Victory
Avstamning:
Angus Hall (US) (f.96) 10,0a/ $830.000 e.
Garland Lobell tilhører en stor helsøskenflokk med mange topp både konkurranseog avlsindivider. Han oppnådde selv 22
trippelplasseringer på 26 starter hvorav 8
seire i årgangsløpene i USA. Han satte
verdensrekord som to-åring og vant bl.a
Champlain Stakes og ble toer i
Hambletonian Stakes. For tiden
dominerer han Nord-Amerikansk avl
sammen med helbrødrene Andover Hall
og Conway Hall. Han har over 1000
registrerte avkom født 2001 og senere, de
fleste USA-fødte. Av de mestvinnende
framheves hoppene Peaceful Way (CA)
09,5a/ $ 2,7 mill og Elusive Desire (US)
09,7/ $ 1,2 mill. Dessuten nevnes
Majestic Son (CA) 09,9a/ $ 1,7 mill,
Laddie (US) 10,6a/ SEK 7,0 mill, Flirtin
Man (US) 09,1a/ $ 592 000 og Evidence
Ås 11,1a/ SEK 3,5 mill. Fra Norge kjenner
vi fjorårets vinner av Norsk Travkriterium
Bullchip 12,8a/ 904 000. Angus Hall
hadde en kåret sønn i Norge i 2010.
Mor: Flirth Alert (US) (f.91) 13,6a/ $
34 000 e. Valley Victory vant 4 av 24
starter. Hun har 9 avkom i startklar alder.
Av disse har 7 startet med Smooth Moves
som den mestvinnende. I tillegg nevnes
Casanova Lindy 12,0a/ $ 196 000 og
Tuck In 13,2a/ SEK 1,4 mill, vinner av
Rex Rodneys Æresløp og toer i Ulf
Thoresens Minneløp.
Mormor: Triangle Park (US) (f. 86) 12,6a/
$ 164 000 e. Mystic Park vant selv 9 av
22 starter. Hun har 13 avkom i startklar
alder og av disse har 6 vært til start. Klart
mestvinnende er Titan Park 11,4a/ $
247 000.
Prestasjoner:
Smooth Moves vant 4 av 19 starter som
treåring i Canada. Av meritterende
plasseringer nevnes seier i Canadian
Breeders’ Championchip og Ontario Sire
Stakes. Fra og med fireårssesongen har
han konkurrert i Norden. Han har vunnet
Axel Jensens Minneløp og Fyraåringsstjärnan på Gävle samt andreplass i
Fyraåringseliten på Solvalla under Elitloppshelga. På de to første sesongene
tjente han 2,5 mill med 8 seire og 8 øvrige
trippelplasseringer som resultat på 31
starter. Fordelt på 6 sesonger har han 13
seire på 72 starter og 2,9 mill innkjørt.
Bestetiden 11,5aK satte han som andrehest. Hans beste seierstid er 12,6aK.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full trening med mindre
veterinære anmerkninger som fylninger i
ledd- og seneskjeder. Begge testikler
rotert 180 grader. Røntgen viser mindre
oppklaringer på innvendige kodesenebein
BB. Kodesenebein på VF er noe
uttrukket. Helhet helse 7.
Eksteriør:
Liten, lettbygd med lite hingstepreg. Pent
hode. Lavt ansatt hals med tendens til
underhals. Smalbygd med markert manke
og god brystdybde. Lang rygg og lend
med noe svak muskelsetning. Hellende
kryss. Gode beinvinkler sett fra siden.
Moderat X-beint sett forfra. Velformede
høver. Ledige bevegelser i skritt og trav
med skøytende frambeinsføring HF.
Hingsten gjennomførte travprøve etter
km.tiden 1.10,8. Eksteriørkarakterer: 7-77-8-7 (rasetype/preg - kroppsbygning og
muskulatur - beinkvalitet og beinstilling bevegelser i skritt og trav - helhet
eksteriør)
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
Seiers
Plass
3
4
5
starter
19
12
6
4
4
1
Plass
1 4
3 0
1 0
%
21
33
17
%
47
58
33
6
7
12
10
3
1
1
2
1
0
25
10
42
30
8
17
0
2
0
0
12
76
13 10 5
17
37
Totalt
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Sum
pr. start rekord
1 733 614
91 243
766 393
63 866
111 761
18 627
178 552
63 000
Autorekord
1.11,7
1.11,5
14 879
6 300 1.15,4
1.12,8
1.14,4
53 500
3 147 1.14,2
1.13,5
2 906 820
38 248 1.14,2
1.11,5
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt År
2011
8
Født
Prosent
Side 48
STANDPOINT (US)
Født: 2004
Regnr.: US-9 B 292
Farge: brun
Høyde: 159 cm
Eier:
USA
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Magne Olsen
Kvenildstrø Gård
7072 Heimdal
Tlf 901 65 178
E-post: [email protected]
Pris 2012: 2.000 + 15.000 + mva
Kåret 2008
Garland Lobell (US)
Andover Hall (US)
Amour Angus (CA)
Valley Victory (US)
Universal Victory (US)
Higher Love (US)
Universal Victory er mor til:
04 Standpoint
06 Universal Law 13,7a 124.100 h e Angus Hall
07 Photographer h e Classic Photo
09 Time Zone v e Equinox Bi
Higher Love er mor til:
92 Lookout Victory 10,6aa SEK13.984.237
hp e Valley Victory
93 Victory’s Best 14,1a €3.389 hp e Valley Victory
95 Ms Vic 1:57 $294.979 hp e Valley Victory
96 Romantic Victory hp e Valley Victory
97 Fondest Victory hp e Valley Victory
99 Universal Victory 12,7aa SEK 899.206
hp e Valley Victory
00 High Spirited 14,5a 200.000 h e Dancer’s Victory
01 Sky Watch 1:54,2 $228.526 h e Self Possessed
02 Whoisincharge 12,7a €25.000 h e Self Possessed
03 Self Desire 1:57,3 $45.607 hp e Self Possessed
05 Loveme Or Leaveme 14,4a SEK33.000
hp e. Muscles Yankee
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 49
ABC Freight (US)
Gamin Lobell (US)
Magna Force (US)
Kenwood Scamper (US)
Baltic Speed (US)
Valley Victoria (US)
Joie De Vie (US)
Allegro (US)
Allegro er mor til:
86 Musical Genius hp e Joie De Vie
87 Higher Love 1:59,3 $167.481 hp e Joie De Vie
88 Concert Line Q1:57 $14.521 v e Baltic Speed
89 Concert Goer 1:59 $ 57.006 hp e Baltic Speed
90 Cost Control Q1:59,3 $18.344 h e Supergill
91 Cleverest Endeavor 1:56,3 $162.487 v e Valley Victory
92 Fearless Victory 1:57,4 $38.739 hp e Valley Victory
93 Strike Up A Tune 1:57,3 $39.839 hp e Valley Victory
94 Absolutely Royal 14,5a 241.500 h e Supergill
95 Meadowbranch Music 2:01 $69.703 hp e Supergill
96 Musical Victory 1:55 $502.384 hp e Valley Victory
98 I’ve Arrived 16,1a €15.000 h e Dancer’s Victory
99 Music Of The Soul Q2:06,1 hp e Mr. Vic
00 Cardinal Point 13,5a 214.700 h e Mr. Vic
02 Possessive Gal hp e Self Possessed
04 Eagle Prayer 1:55,2 $119.102 h e Like a Prayer
Avstamning:
Andover Hall (US) 09.4a/ $ 870 510
hevdet seg i årgangstoppen som 2- og
3-åring og ble bl.a. utpekt som årets
toåring i 2001. Han vant Champlain
Stakes og World Trotting Derby, samt
ble nr. 2 i American National og
Kentucky Futurity. Andover Hall har
virket i amerikansk avl siden 2003. Han
har hatt en oppsiktsvekkende
avlsdebut, bl.a. ved i 2007 å toppe
totalstatistikken for avlshingster med
bare to årganger i startklar alder. Hans
mestvinnende avkom er verdensrekordholderen og fjorårets 3-åring i USA
Donato Hanover 08,5a/ $2 998 777
(vinner av bl.a. Hambletonian Stakes).
Andover Hall er også far til fjorårets 3årige hoppe i USA Pampered Princess
10,2a/ $ 1 648 362 (vinner av bl.a.
Oakville Stakes, Elegantimage Stakes).
I Sverige har han den avlsgodkjente
sønnen Adrian Chip 09,4a/ SEK 7 939
303 (vinner av bl.a. Orsi Mangelli og
andreplass i Hambletonian stakes og
World Trotting Derby). Moren,
Universal Victory 12,5a/ $126 994 vant
3 av 15 starter. Hun har 3 avkom og
Standpoint er hittil den eneste i startklar
alder.
Prestasjoner:
Standpoint har 4 seire og totalt 9
trippelplasseringer på 23 starter. Som 2
-åring vant han Blue Grass Stakes og
som 3-åring bl.a. kval til Goodtimes
Stakes i tillegg til andreplass bak Flirtin
Man i Kentucky Futurity. Bestetiden
09,0a satte han som fjerde i ett av
heatene i Kentucky Futurity. Han ble
femtehest i finalen av Breeders Crown.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i svak kondisjon med
veterinære anmerkninger som noe
oppdrevne koder på alle bein og liten
leddfylning i høyre has. Helhet helse: 8.
Uttalelse fra kåringsnemnda:
Lettbygd, langlagt med middels
hingstepreg. Rett hals med underhals.
Lang og lav manke. Liggende bog.
Langt, velformet kryss. Dype lår.
Velstilte bein med gode vinkler.
Velformede høver. Regelmessige,
taktfaste og ledige bevegelser i skritt og
trav. Eksteriør-karakterer: 8-7-8-9-8
(rasetype/preg – kroppsbygning og
muskulatur – beinkvalitet og beinstilling
– bevegelser i skritt og trav – helhet
eksteriør).
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
2
3
4
5
Totalt
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
5
18
1
3
0
4
0
1
20
16,67
20
44
260 750
1 136 038
52 150
63 113
1.14,5
1.09,0
6
23
3
4
1
4
2
1
50
100
17
39
553 397
1 950 185
92 233
84 791
1.11,2
1.09,0
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
2008 74
2010 3
År
Født
2009 49
2010 2
Prosent
66
67
Side 50
STARO SHOWBIZ (S)
Født: 1998
Regnr: S-98-3942
Farge: brun
Høyde: 161 cm
Eier:
Sverige
Oppdretter:
Sverige
Hingsteholder:
Wibecke Jegard
Adalsvn. 62
3185 Skoppum
Tlf. 918 61 544
Epost: [email protected]
www.stallbecky.no
Pris 2012: 2.500 + 15.000
Kåret 2003
Star’s Pride (US)
Super Bowl (US)
Pillow Talk (US)
Supergill (US)
Bonefish (US)
Winky’s Gill (US)
Lassie Blue Chip (US)
Speedy Spin (US)
Speedy Fly (S)
Notta (S)
Emma Gee San (S)
Tibur (F)
Pixie (S)
Emma Gee San er mor til:
97 Lighthouse San 13,2a SEK660.668 h e Super Arnie
98 Staro Showbiz
99 Staro Terrific 14,7a SEK 172.000 hp e Supergill
00 Staro Unplugged 13,2a SEK800.654 h e Supergill
01 Staro Va Bene 11,9a 885.540 h e Supergill
02 Staro Yasmine 16,4 SEK46.000 hp e Supergill
03 Staro Actress hp e Supergill
04 Staro Birdie 14,8a SEK107.940 v e Supergill
05 Staro Chilly Lily 17,5a SEK61.662 hp e Supergill
06 Staro Dixieland 12,7a SEK865.000 h e Supergill
07 Staro E. Street hp e Supergill
08 Staro Family 18,8 SEK40.000 hp e Supergill
09 Staro Graceland h e Supergill
Happylooking (S)
Pixie er mor til:
90 Emma Gee San 13,9a SEK1.865.040 hp e Speedy Fly
91 Felix San 17,1 SEK80.000 v e Count’s Pride
93 Haidee San 17,2 SEK125.000 hp e Lindy’s Crown
95 Jessie San hp e Texas
96 Kimbee San 15,5a SEK944.500 hp e Texas
97 Lordship San 12,6a SEK861.722 v e Meadow Road
99 Copix Topspin h e Gum Ball
00 Trixi Girl 14,2a SEK125.870 hp e Gum Ball
01 Pixball 14,6a SEK121.450 hp e Gum Ball
02 Pixbell 19,3 v e Dylan Lobell
Happylooking er mor til:
78 Onedin h e. Tibur
79 Pixie 15,1a SEK 266.500 hp e. Tibur
80 Quiggin 13,2a SEK 2.120.310 h e Urgent Yankee
81 Rambling Rose hp e Tibur
82 Spinning Jenny hp e Tibur
83 Twinkle hp e Tibur
84 Urchin h e Tibur
85 Williams h e Caid de Prapin
86 Aladdin San v e Tibur
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
05 Expensive Royal
69 15
05 Gold Wing
10
4
2
05 Gazpower
40
2
3
07 Classic Star
52
2
06 Sweet Gill
53
7
Side 51
10 10
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
14,4
12,3
789 500
07 H.M. Monocerus
17
7
0
0
17,7
14,1
529 000
0
20,7
14,2
491 000
07 Pay Me
39
0
3
6
19,1
14,9
163 500
5
14,7
13,4
463 556
04 Showtime Chief
23
2
2
2
18,4
14,5
148 452
7
8
17,7
14,4
432 500
06 Lucky Dior
20
4
1
0
19,8
16,0
79 000
8
5
15,5
12,6
390 036
05 Kiko
25
3
1
1
19,8
16,2
71 000
Avstamning:
Supergill (US) 10,6a / $664.194 vant
bl.a. Peter Haughton Memorial og ble
nr. 2 i Breeders Crown og World
Trotting Derby. Han virket i amerikansk
avl i årene 1989-1994. Deretter ble han
eksportert til Italia. Blant hingstens
beste avkom nevnes Malabar Man
10,4a/$2.143.903 vinner av bl.a.
Hambletonian Stakes, Supergrit
10,4a/$1.487.118, Toss Out 10,9a/€
946.810, Rite on Line
11,0a/11.151.873, Running Sea 10,1a/
SEK 7.263.478, Earthquake 11,5a/€
409.301 og Turbo Thrust 11,6a/SEK
1.132.835. Moren Emma Gee San
13,9a vant 15 av 37 starter og tilhørte
toppen blant hoppene i sin årgang. Hun
har foreløpig fått sju avkom hvorav fire
av de har vært til start - alle har tjent
over 100.000. Staro Showbiz er den
klart beste. Mormoren, Pixie 15,1a vant
10 av 15 starter i sin karriere. Hun har
10 avkom, hvorav fem har vært til start.
Av disse har fire tjent over 100.000.
Emma Gee San er klart mestvinnende,
men også Kimbee San 15,5a/SEK
944.500 og Lordship San 14,7/SEK
572.500 har hevdet seg bra. Pixie har
samme mor som Quiggin 13,2a/SEK
2.120.310
Prestasjoner:
Staro Showbiz debuterte som 2-åring
med tre seire på seks starter og knapt
SEK 500.000 i årsfortjeneste. Mest innbringende løp i denne sesongen var
andreplass i Svensk
Uppfödningslöpning. Som 3-åring vant
han sju av 13 starter, bl.a. E3 åpen
klasse og uttagningsløp til Svenskt
Travkriterium. Totalt har han 10 seire
på 19 starter. Rekorden 12,3a er
vinnertid og svensk rekord for
treåringer over sprintdistanse.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i full løpskondisjon med
påtagelige slitasjeskader som
gaffelbånd-skade på venstre bakbein,
fylninger i begge framknær og overbein
innvendig på venstre frampipe.
Røntgen viser mindre forkalkning i
leddkapselfeste fortil og øverst på
kodebeinet på begge frambein.
Unormal leddstilling i kronleddene
begge frambein (subluksasjon) og
betennelse i kodesenebeina på venstre
bakbein.
Uttalelse fra kåringsnemda:
Stor hingst av god type. Uttrykksfullt
hode og fin velvet hals. Lang, godt
markert manke. Godt muskelsatt, men
lite markert overgang mellom lend og
kryss. Steile framkoder og smale høver
med trange drakter på frambein.
Regelmessige, men noe trange
bevegelser i skritt og trav.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
starter
2
3
Totalt
Seiers Plass
Plass
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Auto-
Sum
pr. start
rekord rekord
%
%
6
13
3
7
2
2
1
2
50
54
100
85
441 709
1 217 194
73 618 1.18,7 1.17,7
93 630 1.17,2 1.12,3
19
10 4
3
53
89
1 658 903
87 311 1.14,1 1.13,1
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
99
66
67
1 391
114
146
138
6 882 398
69 519
104 279
20
2
14
36
20
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
2003
19
2004
41
2005
32
2006
28
2007
23
2008
28
2009
28
2010
11
År
Født
Prosent
2004
13
68
2005
32
78
2006
23
72
2007
21
75
2008
9
39
2009
18
64
2010
23
82
2011
8
73
Side 52
STEINLAGER (S)
Født: 1998
Regnr.: S-98-2149
Farge: brun
Høyde: 165 cm
Eier:
Per Oleg Midtfjeld
Postboks 272
1851 Mysen
Oppdretter:
Sverige
Hingsteholder:
Spangberg avl og hingstestasjon
Fokholgutua 10
2335 Stange
Tlf 997 44 310
E-post: [email protected]
Pris 2012: 2.500 + 14.000
Kåret 2003
Florida Pro (US)
Sugacane Hanover (US)
Good as Gold (S)
Sugar Hanover (US)
Texas (US)
Theiza (US)
Nanwood Spy (US)
Speedy Scot (US)
Mac Breton (US)
Fresh Yankee (US)
Keystone Jazzy (US)
Jamie (US)
Lady Jamie (US)
Keystone Jazzy er mor til:
91 Talkman Hill 19.0 SEK19.300 v e Lord Bentley
93 R.J.H Blazing 12.9a SEK773.500
hp e Gibraltar Lobell
94 Fribergas Champion 16,6a SEK83.689
v e Napoletano
95 All That Jazz 15,2a SEK154.350
hp e Sugarcane Hanover
96 Skibbereen 17,6 SEK31.500
hp e Backstreet Guy
97 Ixxus 14,9 SEK303.100 v e Prince Mystic
98 Steinlager
99 Aggas Jazzy 13,4a SEK954.600 hp e Giant Force
00 Aggas Yster hp e Dream Lover
01 Aggas Fideli hp e Super Arnie
02 Aggas Luring h e Super Arnie
03 Aggas Dyring 12,6a SEK545.900 v e Supergill
04 Aggas Joker h e Scarlet Knight
05 Aggas Gold h e Good As Gold
06 Aggas Madonna hp e Good As Gold
Lady Ann Reed (US)
Lady Jamie er mor til:
69 Lunar Chip 2:09.1 $19.822 v e Express Rodney
70 Lightning Chip 2:04.0 $10.625 h e All Aflame
71 Lady Blue Chip hp e All Aflame
72 Lana Blue Chip $21.010 hp e All Aflame
73 Lassie Blue Chip 2:03.4 $21.010 hp e Speedy Scot
74 Lantana Blue Chip p2:08.1 $10.126
v e Speedy Scot
75 Blue Bowl Q2:02.3 $600 h e Super Bowl
76 Lotana Blue Chip hp e Speedster
77 Ladyship Blue Chip hp e Speedy Crown
78 Lord Blue Chip h e Super Bowl
79 Keystone Joseph h e Speedy Count
80 Keystone Joan Q2:05.3 $4.486 hp e Super Bowl
81 Belmont Jan 2:06.4 $41.620 hp e Super Bowl
82 Keystone Jasper 2:06.4 $5.474 v e Carlisle
84 Keystone Lana 2:00.3 $10.285 hp e Bonefish
85 Keystone Laird v e Bonefish
86 Keystone Jazzy $375 hp e Mac Breton
87 Hills Mr Brown h e Mac Breton
89 Dream de Vie 2:00,3 $2.952 v e Royal Prestige
Lady Ann Reed er mor til:
61 Meadow Hazel hp e Stars Pride
62 Meadow Tarport 2:01.0 $94.585 h e Jamie
63 Lady Jamie 2:04.0 $42.381 hp e Jamie
64 Tarport Gordon v e Harlan Dean
65 Meadow Effie $32 hp e Jamie
66 Tarport Devlin 2:01.1 $25.252 h e Harlan Dean
68 Tarport Lady Ann 2:03.0 $26.738 hp e Jamie
69 Tarport Del 2:02.1 $34.128 v e Harlan Dean
70 Flaming Reed Q2.03.4 $12.646 h e All Aflame
71 Le Mans Chip 2:02.1 $45.019 h e Nevele Pride
72 Nevele State h e Nevele Pride
73 Lannie Blue Chip hp e All Afllame
74 Pay me Cash Q2:07.3 hp e Super Bowl
76 Deke Palmer T1:58.2 $27.889 h e Noble Victory
77 Leander Blue Chip h e Hickory Pride
78 Lapride Blue Chip h e Hickory Pride
79 Pintail hp e Noble Victory
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
08 K.L.M. Budweiser
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
11
0
1
2
19,2
16,5
26 000
08 Stein Bonanza
4
0
0
0
20,2
,
2 000
08 King Maltin
2
0
0
0
24,4
,
2 000
Hopper
08 Nyssia Va Bene
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
8
1
1
20,0
19,0
28 000
08 Sibylla
7
1
1
18,2
17,6
19 000
08 Am Stel
15
20,1
20,0
13 500
20,0
21,1
7 000
08 Tyra Va Bene
Side 53
St.
2
1
Avstamning:
Far: Good as Gold (S) født 1991 (e.
Sugarcane Hanover) debuterte som 2åring med 2 seirer på 3 starter. Som 3åring vant han 8 av 14 starter, bl.a.
Eliteserien for 3-åringer på Jägersro,
semifinalen av Breeders Crown og
Trekløveren på Mantorp. Han kvalifiserte
seg også til Svensk Travkriterium.
Høydepunktet i 4-årssesongen var
seieren i Svensk Travderby. I tillegg har
han 8 seire i Gulldivisjonen og han har
vunnet løp hvert år til og med 10
årssesongen. Totalt har han 31 seirer på
104 starter og 7,5 mill SEK innkjørt og
bestetid 1.11.3a. I avlen har han åpnet
lovende. Han er far til Filled Gold, vinner
av Dansk Travkriterium i 2001. Hans
mestvinnende avkom er Steinlager som
hittil er den eneste med over SEK 1 mill
innkjørt. Ytterligere 3 andre har over SEK
500.000 innkjørt. Av årets 19 treåringer
har 12 vært til start og 3 har tjent over
SEK 100.000. Mestvinnende er Egon
Brew 15,4a/SEK 272.000. Good As Gold
er AB-premiert (2003) i Sverige.
Mor: Keystone Jazzy (US) født 1986 (e.
Mac Breton), startet kun 2 ganger. Hun
ble satt i avlen som 4-åring og har
foreløpig 11 svenskfødte avkom. Alle
eldre enn 3 år har kommet til start og tjent
penger. De beste er Steinlager og hoppa
R.J.H. Blazing som har 12 seirer på 50
starter og 12,9a/SEK 773.500.
Mormor: Lady Jamie (US) født 1963 (e.
Jamie (US)) vant 29 løp og tjente
$42.381. Hun fikk totalt 20 avkom. 15 av
disse har kommet til start og 10 har
vunnet løp. Av disse nevnes Lassie Blue
Chip som igjen er mor til Winky’s Gill (mor
til Supergill) og kåringshingsten i Norge
Laddie Blue Chip. Lady Jamie er selv fra
en stor søskenflokk og hun er helsøster til
bl.a. Tarport Lady Ann.
Prestasjoner:
Steinlager debuterte som 3-åring med 1
seier på 9 starter og i overkant 50.000
innkjørt. I fjor som 4-åring vant han 11 av
19 starter, bl.a. Josef Klein’s æresløp og
han tjente over 800.000 i sesongen. I år
har han fulgt opp med seier i Shan Rags
æresløp og i Prix Emile Beziere på
Vincennes med 1.14.0 over 2700 m. Han
har andreplasser i Momarken Grand Prix
og i Rikstotos Europamatch. Totalt har
Steinlager 14 seirer og 11 andreplasser
på 38 starter.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i flott kondisjon med
ubetydelige anmerkninger som fylninger i
kodesene-skjedene på begge bakbein.
Eksteriørbedømming:
Stor hingst med godt preg vist i fin
utstillingsform. Pent hode med velformet
hals og godt markert manke. Langlagt
kroppsbygning med god dybde og bra
muskelsetning. Litt oppskutt lendeparti.
Velformet kryss. X-beint og tåvid
frambeinsstilling. Litt krokhaset og
understilt bakbeinsstilling. Gode
framhøver, men litt underskutte drakter på
bakhøvene. Skøytende frambeinsføring
og bred bakbeinsføring i skritt og trav.
Travprøve 1.16,0.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
5 861 1.19,1 1.17,5
43 678 1.15,5 1.14,1
3
4
9
19
1
11
5
2
1
3
11
58
78
84
52 750
829 875
5
6
12
15
4
6
4
2
0
2
33
40
67
67
880 276
3 293 418
73 356
219 561
1.14,0 1.11,6
1.10,2
7
8
14
6
9
2
1
0
2
2
64
33
86
67
6 184 423
620 558
441 745
103 426
1.10,2
9
10
0
13
0
2
0
1
0
2
15
38
0
426 841
0
32 834
1.11,1
Totalt
88
35 15 12
40
70
12 228 528
138 961
1.14,0 1.10,0
1.10,6
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
13
7
54
49
0
3
5
97 500
7 500
13 929
0
0
0
2
0
Bedekningsresultat, Norge
År
2007
2009
2010
2011
Bedekt
22
51
30
3
År
2008
2010
2011
Født
14
34
17
Prosent
64
67
57
Side 54
SUPER ARION
Født: 2000
Regnr.: N-00-5191
Farge: brun
Høyde: 159 cm
Eier:
Mette Jensen
Rådyveien 15
4818 Færvik
Oppdretter:
Jeane og Anstein Strand
4308 Sandnes
Hingsteholder:
Mette Jensen
Rådyveien 15
4818 Færvik
Tlf 477 14 570
E-post: [email protected]
Pris 2012: 1.200 + 5.000 + mva
Kåret 2005
Super Bowl (US)
Super News (US)
Norva Hanover (US)
Manana (US)
May Bolette
Bolette Siem (DK)
May Bolette er mor til:
Bolette Siem er mor til:
88 Running Yankee v e Yankee Renegade
81 Mini Butterfly 26,4 5.650 hp e Speedy Coaltown
89 Greased Lightning 14,6a 419.611 v e Damons Pride 82 May Bolette 20,0a 26.350 hp e Manana
90 Sunset Bowl 15,0a 130.800 v e Super Victory
94 Super Ari 11,8a 2.747.540 v e Super News
96 Malin’s Girl 13,6a 404.050 hp e Karate Chop
99 Marcan Victor 17,1a 24.750 v e Victor Victor
00 Super Arion
01 Maybell Crown hp e.Anders Crown
03 May’s Moonlight 14,1a 220.500 hp e Super News
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Side 55
Star’s Pride (US)
PIllow Talk (US)
Speedy Count (US)
Norabel Hanover (US)
Florican (US)
Frosty Song (US)
Chalmer’s Boy (DK)
Ninon Colorit (DK)
Ninon Colorit er mor til:
71 So Long Lyngholm 20,1a DKK31.700
v e Newport Orbit
72 Tarzan Lyngholm 23,1a DKK19.400
h e Lord Valentine
73 Ursus Colorit 15,4 DKK 452.230 h e. Pay Dirt
74 Aida Siem 17,2 DKK112.890 hp e Aconto
75 Bolette Siem 26,3 13.788 hp e Chalmer’s Boy
76 Colorit B. 23,2 10.550 hp e Frosty Hanover
78 Edika Colorit hp e Pay Dirt
79 Fernando Colorit 21,1 DKK17.370
h e Newport Orbit
80 Gitte Colorit 21,6a 21.875 hp e Lullwater Frost
81 Hunter’s Colorit 19,3 DKK10.710 h e Way to Reason
82 Junker Colorit 14,8a 476.609 h e Linus T.
84 Linon Colorit hp e. G.A. Scotch
85 Mocca Colorit 20,9 16.930 hp e Tommy Crown
86 Najol Colorit v e Tommy Crown
87 Oscar Colorit h e Tommy Crown
Avstamning:
Super News (US) 12,9a/859.040 startet
sin løpskarriere med å vinne 2
Pennsylvania Sires Stakes i USA som
2-åring og bli nr. 3 i Bluegrass Stakes.
Som 5-åring tok han 13 seire på 27
starter, deriblant Bjerke-pokalen, tre
gulldivisjonsløp og kval. til OL–trav.
Super News har virket i norsk avl siden
1991. Han er mye brukt og er tildelt 1.
avkomspremie for sine avls-meritter. Av
mestvinnende avkom fremheves Super
Ari 11,8a/2.620.540, News From
Heaven 12,5a/1.842.391, Delicious
Rhytm 13,4a/1.743.761, Mystical News
3- 15,4a/ 1.022.824, Superina Land 4 14,0a/ 1.010.361 og Captain P. Romer
12,8a/ 1.008.195. Super News’
avkomsproduksjon kjennetegnes av
bl.a. høy startprosent. Moren, May
Bolette 20,0a/ 26.350 har 9 avkom
hvorav 7 av 8 i startklar alder har vært
til start. Mest-vinnende så langt er
helbrødrene Super Ari 11.8a/2.620.540
(e. Super News) og Super Arion, men
også Greased Lightning 14,6a/419.611
og Malin’s Girl 13,6a / 404.050
fremheves.
Prestasjoner:
Super Arion startet løpskarrieren som 3
-åring med 3 seire og 3 andreplasser
på 12 starter. Som 4-åring vant han 8
av 15 starter. Av seire nevnes DNTs
unghestserie, Gullsmed Otterens løp
og kvali-fiseringer til Norsk
Travkriterium, Meny Grand Prix og
Norsk Travderby. Ved flere anledninger
ble han nr. 2 bak årgangs-eneren Thai
Tanic, bl.a i Stavangerløpet, HKH
Kronprins Haakons Pokalløp, Meny
Grand Prix Finale og Norsk Travderby.
Som eldre har han vunnet ett løp og tatt
rekorden 12,5a
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i bra kondisjon med
betydelige slitasjeskader til venstre
framkne og fylninger i høyre has.
Eksteriørbedømming:
Middels stor, kvadratisk med svakt
hingstepreg og harmoni. Lavt ansatt
hals og noe tungpreget hode. Lang,
godt markert manke og god bogvinkel.
Kort-bygd kropp med bra brystdybde.
Kort og hellende kryss med god
muskelsetning. Bukkebeint, tåtrang
frambeinsstilling og lite markerte ledd.
Parallellforskyvning i høyre framkne.
Tåvid bakbeinsstilling. Bra høver.
Ledige, gode bevegelser med godt
overtramp i både skritt og trav.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volte- Autorekord rekord
3
4
12
15
3
8
3
5
0
0
25
53
50
87
171 500
815 000
14 292
54 333
5
6
2
8
1
0
0
2
0
2
50
0
50
50
14 000
26 500
7 000
3 313
1.17,8 1.15,7
1.18,9 1.13,7
1.13,7
1.18,1 1.13,7
7
8
10
12
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18 000
31 500
1 800
2 625
1.14,8 1.12,5
1.13,6
9
Totalt
11
70
0 2 1
12 13 3
0
17
48 500
1 125 000
4 409
16 071
1.13,2
1.14,8 1.12,5
8
27
40
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
År
Bedekt
2008 3
2009 1
År
Født
2009 2
2010 1
Prosent
67
100
Side 56
THAI TANIC
Født: 2000
Regnr.: N-00-5572
Farge: Brun
Høyde: 153 cm
Eier:
Erik Skau og Espen Hartvig
Bergheimvegen 8
3714 Skien
Oppdretter:
Siv Teigen Bergslien
Ystebrødveien 358
4370 Egersund
Hingsteholder:
Jan Kristian Øverdal
Valnes Gård, Vojje
3750 Drangedal
Tlf 977 78 208
Pris 2012: 19.900,-
Kåret 2003
Super Bowl (US)
American Winer (US)
B.J.’s Pleasure (US)
Viking Kronos (I)
Bonefish (US)
Conch (US)
Viking’s Venus (US)
Alexis III (F)
Ideal du Gazeau (F)
Venise du Gazeau (F)
Sweetpike
Noble Swinger (US)
Costa Plenty
Swetpike er mor til:
00 Thai Tanic
01 Thai Sweet News 18,4a 24.000 hp e Super News
02 Thai Lady 14,8 285.000 hp e Gum Ball
03 Thai Tanium 11,5a 1.429.102 h e Running Sea
06 Thai Tactic h e Viking Kronos
07 Thai Tanisha 15,8a 101.500 hp e Credit Winner
08 Thai Mahal 17,0a 45.000 hp e Andover Hall
09 Thai Chaiyo h e Andover Hall
Gina Spike (S)
Costa Plenty er mor til:
88 Ladypike 16,9a 159.550 hp e Speedy Tomali
89 Superpike 17,3 22.622 v e Elma’s Lad
90 Suitpike 15,3a 247.312 h e Zoot Suit
91 Woodpike 20,1 6.500 h e Sherwood
92 Sweetpike 13,6a 532.423 hp e Ideal du Gazeau
94 Songpike 18,0a 40.550 v e Songcan
95 Wonderpike 19,7 11.200 hp e Probe
97 Gunpike 20,5a 13.800 v e Gunslinger Spur
99 Shy Guy h e Ambro Kissed
Gina Spike er mor til:
80 Costa Plenty 17,0 274.700 hp e Noble Swinger
81 Costa Nock 18,6 185.800 h e Full of Coal
82 Costa Franc h e Ensamble
84 Costa Nothing 20,8 20.900 v e Duke Iran
85 Costa Demaciado hp e Horton
87 Costa Capital hp e Full of Coal
88 Costa Enough kh e Speedy Tomali
89 udøpt e Elma’s Lad
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
06 Thai Olympic
30 11
06 Spirit Scot
33
06 Burj Al Arab
32
06 T.T. Va Bene
06 Santanic
Side 57
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
3
2
15,0
12,5
428 676
06 Thaia Classic
37
2
3
7
16,2
15,1
292 000
1
10
6
19,1
13,0
268 500
06 T.T. Crown
28
3
3
3
17,8
14,6
167 000
7
5
1
17,1
15,4
233 000
06 Nickie Scot
31
2
3
3
16,0
14,3
142 122
53
4
8
5
17,1
14,0
230 700
26
2
2
5
15,0
13,7
221 735
Avstamning:
Far: Italienskfødte Viking Kronos, født
1995 (e. American Winner (US)), 312,1a/SEK 5.978.465 vant 12 av 14
starter i sin karriere. Som toåring startet
han 6 ganger i Italia og vant alle,
deriblant Gran Criterium og Premio
Allevatori. Han fortsatte som treåring
med å vinne bla. Premio Tito
Giovanardi, G.P. Nazionale og svensk
E3-finale. Viking Kronos noterte både
som 2- og 3-åring verdensrekord over
mellomdistanse. Hans eldste avkom er
3 år i 2003 og Thai Tanic er den klart
beste. Ytterligere 14 norsk- og
svenskfødte har tjent over 100.000 kr
og 3 har tjent over 500 000 kr. Beste
svenskfødte er hoppa Sayuri Boko med
over SEK 800.000 innkjørt og 7 seire
på 22 starter. Av årets 64 svenskfødte
3-åringer har 40 vært til start. I 2årskullet på 54 svenskfødte har 15
allerede vært til start og 3 har kjørt inn
over SEK 100.000 kr.
Mor: Norskfødte Sweetpike født 1992
(e. Ideal Du Gazeau (F)), var selv en
meget god løpshest. Som treåring vant
hun 6 løp og tok 4 andreplasser på 14
starter. Hun vant bl.a. 3-års Stjernen,
Esso Ramstadslettas 3-års Elite,
kvalifisering og mellomheat til Norsk
Travkriterium. I kriteriefinalen ble hun
toer bak Gentle Star. Totalt tjente hun
532.423 kr. og fikk bestetiden 1.13.6a.
Thai Tanic er hennes eldste avkom.
Mormor: Costa Plenty f. 1980 (e.
Noble Swinger (US)) startet selv 99
ganger, vant 11 og var 38 ganger blant
de 3 første. Hun oppnådde bestetiden
1.17.0a og tjente 274 700 kr. Hun fikk 9
avkom hvorav 8 har vært til start og av
disse har 2 tjent over 200.000 kr.
Prestasjoner: Thai Tanic har dominert
i storløpene i årets 3-års årgang. Hans
mest innbringende seier var i Norsk
Travkriterium. Ellers har han bla.
vunnet Bergen`s 3-års festival,
Prinsesse Märtha Louise`s løp og
Klosterskogen oppdretningsløp.
Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i full
løpskondisjon med veterinære
anmerkninger som fortykkelse i
kodeseneskjeden på høyre frambein og
overbein innvendig og øverst på pipene
på begge frambein. Høyre testikkel er
rotert 180 grader. Endoskopi viser grått
slim i luftrøret.
Eksteriørbedømming: Liten, langlagt
og lågstilt med svakt hingstepreg.
Kompakt, velproporsjonert kropp med
bra overlinje og bra brystdybde. Langt,
hellende kryss med bra muskelsetning.
God beinstilling med noe flå høver og
underskutte drakter. Energiske, korte
bevegelser i skritt. Lette, regelmessige
bevegelser i trav. Travprøve 1.18,0.
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
starter
Seier/
Plass
Seiers Plass
%
%
Innkjørt
Sum
Innkjørt
pr. start
Volterekord
3
4
15
12
12
10
1
2
0
0
80
83
87
100
1539600
1728397
102 640 1.16,4
144 033
1.14,5
1.12,5
5
6
7
8
8
14
13
7
3
3
1
2
2
4
1
1
1
0
1
1
38
21
8
29
75
50
23
57
711537
3172104
930150
163121
88 942 1.15,7
226 579
71 550
23 303
1.11,8
1.09,9
1.10,4
1.11,9
9
10
0
2
2
0
40
211789
Totalt
79
31 13
5
39
62
8 456 698
21 179
107 047 1.15,7
Autorekord
1.12,2
1.12,7
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
14
10
71
312
36
41
35
2 136 433
152 602
213 643
9
0
9
10
9
Bedekningsresultat, Norge
År
2005
2008
2009
2010
2011
Bedekt
17
9
55
84
45
År
2006
2009
2010
2011
Født
Prosent
14
5
35
45
82
56
64
54
Side 58
WHITESAND TITAN (US)
Født: 1999
Regnr: US-VL 640
Farge: Fuks
Høyde: 167 cm
Eier:
Håkon Hagebø Hauge
Langedalen 60
5268 Haukeland
Oppdretter:
USA
Hingsteholder:
Håkon Hagebø Hauge
Langedalen 60
5268 Haukeland
Tlf 480 10 450
E-post: [email protected]
Pris 2012: 5.000 + 0
Kåret 2006
Noble Victory (US)
Noble Gesture (US)
Balanced Image (US)
Important (US)
Speedster (US)
Well Molded (US)
Tarport Farr US)
Speedy Scot (US)
Speedy Crown (US)
Missile Toe (US)
Neith (US)
Super Bowl (US)
Chili Bowl (US)
Neith er mor til:
99 Whiitesand Titan
02 Balanced Arrow h e Balanced Image
03 Golden Goose 1:59.3 $2.080
hp e S.J.’s Photo
04 Summer Stone hp e Conway Hall
06 Neith’s Song 1.59,2 $123.345
hp e Windsong’s Legacy
07 Bradford 2.03,1 $3.300 h e Angus Hall
08 Netmaster h e Glidemaster
Red Hot Mama (US)
Chili Bowl er mor til:
90 Giant Chill 1:55.4 $694.113 h e Speedy Crown
91 Speedy Big Boy 1:57.1 $89.676 h e Speedy Crown
92 Giant Freeze Q2:02.3 $1.536 h e Speedy Crown
94 Neith Q1:59.1 $61.783
95 Song of Debra hpp e Valley Victory
97 Stanfordville h e Pine Chip
99 Spicy Victoria hp e Valley Victory
00 Muscles Marinara 1.52:1 $1.099.973
v e Muscles Yankee
01 The Mighty Mr K 1.56,0 $213.654 v e Self Possessed
04 Sir Spitsbergen 1:53.2 $191.501 v e Self Possessed
07 Zest 17,0a €7,480 hp e Tom Ridge
08 Muscles Carbonara hp e Muscles Yankee
Red Hot Mama er mor til:
81 Little Devil 1:59.0 $16.645 h e Speedy Crown
82 Erotic Q2:03.1 $3.436 hp e Speedy Crown
83 Traveling Salesman Q2:00.0 $417.784
h e Speedy Crown
84 Passionate hp e Speedy Somolli
85 Chili Bowl 1:56.1 $222.434 hp e Super Bowl
86 Bon Vivant 1:56.4 $565.173 h e Speedy Crown
88 Elway h e Super Bowl
89 Udøpt h e Baltic Speed
95 Heavy Connection hp e Mack Lobell
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
07 Titan's Boy
5
0
1
0
20,2
,
10 000
07 Titan Royal
7
0
0
0
19,1
18,9
8 000
Side 59
Hopper
08 Shocking Victory
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
15
1
1
2
17,0
17,1
39 500
07 Marie Melinte
8
0
0
1
18,3
16,8
14 500
07 Pure Red
7
0
0
1
21,3
,
11 000
08 Shocking Evita
4
0
0
1
20,6
,
4 000
Avstamning:
Far: Balanced Image (US) f.78 e. Noble
Gesture, har vært avlschampion i Nord-Amerika
de siste årene. Selv vant han 11 løp på 38
starter og tjente $175.154. Han har 5 avkom
som hver har tjent over 1 mill USD.
Mestvinnende er Goodtimes 10,3a/$2,12 mill og
Glorys Comet 10,4a/$2,05 mill. I tillegg har bl.a.
Hambletonian-vinneren Yankee Paco 10,3a/
$1,48 mill og avlshingsten Banker Hall 11,5a/
$1,02 mill utmerket seg. I Europa er han best
kjent som far til Elitloppsdeltakerene B Cor Pete
10,4a/ $893.076 og Village Beretta 11,4a /
$450.016, i tillegg til Elitloppsvinneren
Billyjojimbob 4-12,0a/ $945.741. Balanced
Image er også far til de i Sverige avlsgodkjente
hingstene Rotation 10,0a/SEK 9.758 368, Dell
Ridge Image 11.7/ SEK 2.324.203, Treasure Ås
12.3/ NOK 2.154.986, Armbro Scorpion 12.0a/
SEK 2.009.671 og Red Xing11.0/ SEK
1.616.570. Fra Norge kjenner vi de kårede
hingstene Recourse, Armbro Plush, Treasure
Ås, Dell Ridge Image og Mo Monet Hanover.
Mor: Neith (US) 1:59.1/$ 61 783 f.1994
(e.Speedy Crown) var aktiv løpshest som 2- og
3-åring. Hun tok flere seire og andreplasser
allerede som 2-åring. Whitesand Titan er
hennes eldste og mestvinnende hittil av totalt 4
avkom. 3-årige Golden Goose (e.S.J.Photo)
1:59,3/ $ 2,080 /har også vært til start.
Mormor: Chili Bowl (US) 1:56.1/$ 222.434 f.
1985 (e.Super Bowl) var selv en meget god
løpshest. Hun ble bedekket som 4-åring og har
etter seg velkjente Giant Chill 1:55.4/$ 694.113
(e. Speedy Crown). Av hennes 9 øvrige avkom
framheves Muscles Marinara 1:53.0/$ 750 694
f.2000 (e. Muscles Yankee), Speedy Big Boy
1:57.1/$ 89 676 f.1991 (e. Speedy Crown) og
The Mighty Mr. 1:56.0/$ 66 857 f. 2001(e. Self
Possessed)
Prestasjoner:
Whitesand Titan hadde sin mest innbringende
løpssesong som 2-åring. Han vant bl.a. fire
Onatario Sirestakes Gold-løp på tolv starter.
Han var som 2 åring verdens raskeste på 800m
bane med vinnertiden 13,5. Han gikk 19 løp
som 2- og 3- åring, hvorav 6 seire og 2
andreplasser. Etter 2 sesonger uten å starte,
kom han tilbake i fjor som 6-åring. Da vant han
2 av 9 starter, forsøk og finale i Canadian
Breeders Championship. Totalt har han vunnet
8 av 28 starter. Bestetiden 10,8a ble satt som 6
-åring og er vinnertid. Whitesand Titan har en
seiersprosent på 28 %, en trippelprosent på 43
% og totalt 1 765 933 innkjørt.
Veterinærbeskrivelse:
Hingst vist i løpskondisjon med alvorlige
veterinære anmerkninger som oppdrevne koder
alle bein, gaffelbåndsskader og fylninger i
kodeledd på begge frambein. Små testikler.
Røntgen viser betennelse i kodesenebein
innvendig på begge frambein og påleiring på
kodebeinet VF. Var for dagen halt HF.
Eksteriørbedømming:
Stor oppsynt, langlagt og smalbygd hingst med
bra proporsjoner. Vist i god utstillingsform med
godt hingstepreg. Uttrykksfullt hode og velformet
hals. Markert og lang manke. Harmonisk kropp
med god overlinje. Fransk frambeinsstilling,
mest uttalt HF. Trange, lave drakter og flå
hovvegg. Skøytende frambeinsføring og
flettende bakbeinsføring. Hingsten ble fritatt fra
krav om travprøve.
Bilde mangler
Løpsresultater pr 31.12.11
Alder
Antall
Seier/
Seiers
Plass
Innkjørt
Innkjørt
Volte-
Auto-
starter
Plass
%
%
Sum
pr. start
rekord
rekord
2
12
4
1
1
33
50
1 167 089
97 257
1.10,8
3
7
2
1
0
29
43
462 887
66 127
1.12,2
6
9
2
1
0
22
33
135 957
15 106
1.13,0
Totalt
28
8
3
1
29
43
1 765 933
63 069
1.10,8
4
5
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
9
6
67
46
1
2
5
87 000
9 667
14 500
0
0
1
2
0
Bedekningsresultat, Norge
År
2006
2007
2009
2010
2011
Bedekt
13
3
4
10
4
År
2007
2009
2010
2011
Født
8
3
3
7
Prosent
62
100
75
70
Side 60
Hingster godkjent for importsæd 2012
Adrian Chip
Lucky Chucky
Andover Hall
Majestic Son
Angus Hall
Make it Happen
Brad de Veluwe
Marco di Jesolo
Broad Bahn
Micro Mesh
Broadway Hall
Mr. Pine Chip
Cantab Hall
Muscle Hill
Celebrity Secret
Muscle Mass
Clerk Magistrate
Muscle Massive
Coktail Jet
Muscles Yankee
Conway Hall
Muscles's Wiking B.R.
Crazed
Offshore Dream
Credit Winner
Olimede
Dahir de Prelong
Orlando Vici
Donato Hanover
Otello Pierji
Dream Vacation
Pine Chip
Explosive Matter
Quaker Jet
Federal Flex
Quite Easy
From Above
Raja Mirchi
Gift Kronos
Roc Meslois
Holiday Road
Russel November
Jaded
S.J.'s Photo
Joke Face
Torvald Palema
Juliano Star
Triton Sund
Kadabra
Turbo Sund
Ken Warkentin
Up Front Larry
Lavec Kronos
Varenne
Lindy Lane
Zola Boko
Side 61
Torvald Palema etter Forus Open, som han vant
tre år på rad. Han er godkjent for importsæd i
2012.
Kårede hingster ikke i bruk i Norge 2012
Alv Richcrop
Archduke Kemp
Armbro Plush
B.Gent L.
Blue Fighter
Blue Mac Lad
Boardwalk Hall
Buckaroo K.
Calvin Capar
Caramba Kosmos
Chipmate
Cigar Bar
Com Hector
Comets Tail
Deliberate Speed
Dell Ridge Image
Diablo Va Bene
Dust All Over
Egon Lavec
Exactitude
Gentle Son
Gentle Tilly
Giant Chill
Handoverdabredfred
Herr Jægermeister
Home Alone
H.P. Paque
Igor Brick
John Paul's Legacy
Kings Sugarboy
Lamitech Beam
Makhtoub Jet
Millmaker
Mo Monet Hanover
More Chips
Nascar Goal
Prakastian
Rockaroundtheclock
Running Sea
Simb Moonzoom
Stand Strong
Staro Azazell
Sugar Boy
Sugarcane Volo
Tag The Devil
Take Chances
Tamin Sandy
Tap In
Tartar
Thai Olympic
Tib Crown
Up Front Larry
Valley Sentry
Victory Abroad
Side 62
Alv Richcrop
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
05 Buddy
67 11
14,7
13,5
689 302
01 Acers Beauty
125
7 11 10
16,8
14,7
317 900
03 Durango Kid
37
5
4
3
17,1
14,9
358 000
04 Beak's Beauty
24
1
4
3
17,6
15,2
123 000
00 Prime Crop
62 10
9
3
18,0
15,2
321 393
07 Protector's Lady K.B.
14
3
1
2
19,0
15,2
84 500
10 10
15,7
15,0
257 445
02 Pearly White
29
2
5
1
17,8
15,8
84 500
16,5
14,5
187 700
00 Alva Star M.
40
1
5
2
18,9
17,2
62 071
00 Alvin Ace
110
2
02 Richrider
78
8
11 10
Volte
4
4
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
84
50
60
1 620
106
137
131
5 316 882
63 296
106 338
13
2
17
30
17
År
Bedekt År
Født
1997
27 1998
1998
15 1999
1999
18 2000
2000
6 2001
2001
7 2002
2002
11 2003
2003
26 2004
2004
10 2005
2005
30 2006
2006
12 2007
2007
4 2008
2008
8 2009
Prosent
17
63
4
27
12
67
4
67
3
43
5
45
19
73
7
70
15
50
7
58
3
75
6
75
Archduke Kemp
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 63
Bedekningsresultat, Norge
1
1
100
31
3
5
1
80 032
80 032
80 032
0
0
1
1
1
År
Bedekt År
2011
13
Født
Prosent
Armbro Plush
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
03 Perfect Crown
45 13
01 Ringo Active
78
5
3
04 Image Crown
86
9
9
04 Giant Batman
56 12
5
01 Ringo Ce
81
7
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
1
15,3
13,5
660 500
02 Tambrosia Line
74 15 14
9
16,0
12,5
658 481
11 12
15,6
13,1
545 824
05 Speedy Born Lady
77
4
3
9
16,9
15,3
194 500
9
15,2
13,2
508 500
01 Thai Match
39
5
6
1
17,8
15,9
184 500
1
16,3
14,7
323 000
03 Canary
39
4
5
6
18,0
15,4
167 000
8
18,3
13,9
322 700
01 Manita Plush
33
3
8
1
16,5
14,5
149 000
9
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Bedekningsresultat, Norge
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
118
77
65
2 468
208
207
198
8 471 194
71 790
110 016
24
4
30
53
30
År
Bedekt År
Født
Prosent
1999
8 2000
5
63
2000
37 2001
24
65
2001
35 2002
22
63
2002
43 2003
25
58
2003
36 2004
25
69
2004
21 2005
12
57
2005
7 2006
6
86
2006
8 2007
2
25
2007
6 2008
3
50
2008
12 2009
5
42
2009
9 2010
7
78
2010
1 2011
0
B. Gent L.
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
00 Gentle Karan
St.
1.
2.
3.
109
8
13 10
02 Gasolin On Fire
31
2
2
05 Gentle Lord
28
0
5
02 Alin Tuft
54
2
00 B. Guilty
30
3
Volte
Auto
Innkj.
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
13,6
399 700
00 Måna Lu
41
7
4
4
17,2
14,2
209 250
2
17,5
14,6
118 200
04 Gentle Amour
47
3
4
1
18,0
16,3
106 500
4
18,0
17,0
90 000
03 B. Fair
22
1
1
3
19,4
15,8
67 000
4
1
17,5
16,9
77 000
00 Always L.
38
0
4
2
17,8
16,4
42 500
1
1
19,2
16,3
73 100
00 Angry L.
59
0
0
0
18,7
17,1
40 900
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Hopper
15,6
Bedekningsresultat, Norge
31
18
58
547
27
41
33
1 321 227
42 620
73 402
4
0
5
10
4
År
Bedekt
1999
22
2000
3
2001
10
2002
3
2003
3
2004
2
2006
4
År
Født
Prosent
2000
15
68
2001
2
67
2002
7
70
2003
2
67
2004
2
67
2005
2
100
2007
3
75
Side 64
Blue Fighter
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
04 Nette's Fighter
St.
29
1.
2.
1
3.
1
3
Volte
19,0
Auto
Innkj.
15,9
57 500
St.
06 Cora
1.
27
0
2.
3.
0
06 Hanna's Fighter
3
04 Blue Fantasy
9
0
0
04 Fighter's Diamond
7
0
0
17
5
29
75
1
3
8
131 750
7 750
26 350
0
0
0
1
1
År
Bedekt År
Født
2003
6 2004
2005
6 2006
2006
9 2007
2007
3 2008
2008
1 2009
Prosent
6
100
5
83
4
44
3
100
1
100
Blue Mac Lad
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 65
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
År
Bedekt År
Født
Prosent
2010
41 2011
18
44
2011
21
Volte
Auto
Innkj.
20,8
19,9
42 250
19,1
,
15 000
1
20,7
20,0
11 000
1
20,3
21,6
6 000
2
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Hopper
Boardwalk Hall
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
Født
Prosent
2009
39 2010
29
74
2010
30 2011
22
73
2011
11
Calvin Capar
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
1
1
100
1
1
0
0
5 672
5 672
5 672
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
Født
Prosent
2008
1 2009
0
0
Side 66
Caramba Kosmos
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
06 Bon Kosmos
07 Sign Of Success
St.
27
1.
2.
2
3.
4
3
2
Volte
Auto
Innkj.
18,8
16,2
146 000
19,8
21,9
3 000
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Orions Caramba
23
2
3
1
17,9
14,3
206 000
06 Pegisabell
34
4
3
3
17,6
15,3
172 350
07 Gamnes Prinsecita
10
2
2
1
18,5
18,2
57 000
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
7
5
71
96
10
12
8
584 350
83 479
116 870
3
0
2
3
2
År
Bedekt
2003
2005
2006
2009
2010
2011
År
1
8
5
3
6
4
Født
Prosent
2004
2006
2007
2010
2011
0
6
3
1
4
75
60
33
67
Chipmate
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Golden Brown
33 14
3
2
13,9
12,2 1 662 952
06 Next Step
45
3
5
2
16,5
14,0
237 000
06 Sunnybell
43 10
7
8
17,3
15,2
290 000
06 Joleen
47
1
5
6
18,3
14,8
129 000
06 Chip Line
18
6
4
2
19,0
14,5
196 000
06 Fillypine
26
2
2
1
19,8
17,4
94 500
07 General Ideal
19
6
0
3
19,5
16,1
161 500
06 Chip Lady
19
1
3
1
19,3
15,8
93 500
06 Mr. Vegas
20
5
2
4
15,8
14,8
161 500
07 Black Pearl One
13
1
2
2
17,4
17,6
57 000
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 67
Bedekningsresultat, Norge
74
42
57
819
87
76
95
4 740 939
64 067
112 880
11
1
10
27
15
År
2003
2004
2005
2006
2007
2010
Bedekt
År
1
5
39
62
1
44
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Født
Prosent
1
2
29
39
1
26
100
40
74
63
100
59
Cigar Bar
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Showmethecigar
34
8
6
5
16,6
14,7
273 500
06 Cash And Carry
12
7
3
0
17,3
16,0
571 000
07 Mojito Bar
33
5
1
2
18,8
14,1
164 500
06 Delicious Queen
45
3
3
4
17,2
13,2
434 500
07 Game Over Land
23
2
2
6
17,1
16,4
124 500
07 Wee Nita
23
5
3
2
16,1
14,0
331 500
07 Saronni
10
1
2
0
17,4
17,3
75 000
06 Cigaro News
54
2
5
8
17,1
15,1
139 500
08 Sancigar
12
1
3
2
18,7
18,3
73 500
06 Lady Cigar Bar
39
1
2
7
16,7
15,3
121 000
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
73
50
68
715
49
53
62
3 240 253
44 387
64 805
9
1
11
22
8
År
Bedekt
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
År
53
37
35
27
24
37
21
Født
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prosent
39
18
25
16
10
19
74
49
71
59
42
51
Com Hector
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
2006
2008
Bedekt
År
1 2007
7 2009
Født
Prosent
1
5
100
71
Side 68
Comets Tail
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
03 Super Tail
48 23
3
3
16,8
13,7
751 500
03 Star Contender
25
4
5
0
17,6
14,6
125 500
01 Guilty Victory
66 14
6
7
15,9
15,0
564 700
01 Evita's Fairytale
27
2
2
3
18,0
16,7
79 079
01 Istad
59
3
7 11
14,3
12,7
473 000
04 R.S. Super Taila
26
0
2
2
19,0
18,9
13 951
01 Cosmo Warrior
84 16
14 11
16,6
14,0
438 965
03 Ryen's Elaine Isabel
7
0
1
0
18,6
18,4
13 500
01 Glaziers Broadway
62 10
15,1
13,7
432 000
03 Superstile
7
0
1
1
19,0
,
9 500
6
7
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
29
23
79
859
128
103
86
5 481 060
189 002
238 307
11
4
12
15
12
År
Bedekt
2000
2001
2002
2003
2004
2007
2008
2009
År
12
2
6
1
1
1
4
1
Født
Prosent
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2010
11
2
6
1
1
1
1
1
92
100
100
100
100
100
25
100
Deliberate Speed
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
04 Glazier's Ensign
31 10
04 Lovely Dancer
91 10
99 Deliberate Lie
65 11
05 Bertie Invalley
51
05 Creek's Speed
49
2.
3.
4
Volte
Auto
Innkj.
St.
15,7
13,0
512 000
04 Kisgruvens Vimsa
16 10
1.
112 11
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
5 12
16,2
12,9
404 732
15,0
13,5
415 001
05 Be My Mistress
39
4
6
5
16,2
14,3
386 473
5
8
16,9
14,3
335 500
04 Deliberate Vision
58
5
4 13
16,5
14,3
301 250
6
12
9
19,3
12,8
318 702
04 Sara Invalley
30
3
4
3
17,6
15,6
226 500
9
3
2
15,5
14,8
304 000
05 Sue Ellen
56
4
7
8
16,1
14,6
190 433
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 69
Hopper
4
Bedekningsresultat, Norge
171
109
64
3 075
251
266
280
10 684 979
62 485
98 027
37
2
45
67
38
År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
Bedekt
16
21
28
19
1
80
110
1
År
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
Født
Prosent
9
17
20
15
0
51
67
0
56
81
71
79
0
64
61
0
Dell Ridge Image
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
03 Playful
03 C.C. Paradise Image
99 Strollin With Bones
1.
109 23
77
9
68
5
2.
3.
21 15
Volte
Auto Innkj.
Hopper
St.
15,1
11,3
1 554 768
03 Playful
5
9
15,5
13,6
1 172 165
03 C.C. Paradise Image
6
1.
2.
3.
109 23 21 15
Volte Auto
Innkj.
15,1
11,3
1 554 768
77
9
5
9
15,5
13,6
1 172 165
68
5
6
6
14,5
13,0
907 963
99 Strollin With Bones
6
14,5
13,0
907 963
00 New Legend
136 18
20 16
16,7
12,4
715 697
00 New Legend
136 18 20 16
16,7
12,4
715 697
00 C.C. Westside Boy
124 14
18 12
16,6
14,9
457 890
00 C.C. Westside Boy
124 14 18 12
16,6
14,9
457 890
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
107
69
64
3 199
259
329
301
13 206 958
123 430
191 405
34
5
33
51
31
År
Bedekt
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2009
År
15
72
7
33
24
1
16
Født
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2010
Prosent
14
52
6
23
18
1
9
93
72
86
70
75
100
56
Diablo va Bene
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
2010
Bedekt
År
16 2011
Født
Prosent
10
63
Side 70
Dust All Over
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt
2011
År
Født
Prosent
3
Egon Lavec
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
05 Helmax Egon
39
6
10
5
15,5
12,9
957 500
05 Madam Lavec
56
7
9
8
15,2
13,6
578 500
05 France Lavec L.
56 19
4
6
14,6
11,9
546 600
30
2
3
5
18,8
15,0
102 500
07 Usnooze Ulooze
18
5
7
1
17,5
15,0
357 000
05 Pretty Lavec
What A Pretty
05 Lady
26
2
1
0
16,6
18,1
83 500
05 Missionary Man
44
6
8
4
17,5
14,4
207 902
05 Fatima L.
11
2
0
1
17,7
14,8
75 000
05 Fidel L.
37
8
3
2
17,8
14,6
182 000
05 Minikolgjini
14
1
1
3
20,2
16,6
42 000
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 71
Bedekningsresultat, Norge
32
19
59
475
77
58
44
3 725 425
116 420
196 075
10
3
13
14
12
År
Bedekt
2004
37
2006
7
2007
1
År
Født
Prosent
2005
29
78
2007
2
29
2008
1
100
Exactitude
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
1
1
100
13
3
1
0
48 000
48 000
48 000
0
0
0
1
0
År
2008
Bedekt
År
6 2009
Født
Prosent
2
33
Gentle Son
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
Født
Prosent
2008
6 2009
3
50
2010
1 2011
1
100
Side 72
Gentle Tilly
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Bedekningsresultat, Norge
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
2011
2
Født
Prosent
Giant Chill
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
99 Tom Bonanza
85
3
5 13
17,7
15,4
156 629
00 Real Princess
19
3
3
0
17,5
15,3
300 000
01 Hertug Boti
37
3
4
4
16,0
15,5
156 200
98 Easy Money
22
2
2
1
18,7
15,8
243 000
02 Kilmore
57
2
4
9
18,3
15,4
150 000
00 Thai Chillena
34
5
3
6
19,8
13,7
233 700
01 Chilly Beast
00 Final Dream
49
66
4
4
7
3
5
4
17,3
18,2
15,2
15,4
134 700
125 900
00 Dusty Chill
00 Black Chili
39
70
7
6
2
7
3
1
15,5
18,4
14,8
16,3
191 000
114 500
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 73
Bedekningsresultat, Norge
80
60
75
1 685
150
140
153
6 788 518
84 856
113 142
20
2
19
26
19
År
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
Bedekt
4
4
2
2
11
21
7
8
9
5
2
1
33
32
4
4
År
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
Født
3
3
2
2
1
14
3
5
7
3
1
0
20
21
4
Prosent
75
75
100
100
9
67
43
63
78
60
50
0
61
66
100
Handoverdabredfred
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
05 Best Boy Augustinu
St.
1.
56
2.
8
3.
6
Volte
6
Auto Innkj.
17,0
12,8
Hopper
455 965
St.
07 Starlite Augustinu
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
15
0
3
1
18,5
18,6
28 500
04 Wilma May
2
0
0
0
22,0
,
2 000
07 Nehalennia Augustinu
1
,
,
2 000
04 Frida Crown
4
0
0
0
21,7
,
1 000
3.
Volte
Auto
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
År
11
5
45
78
8
9
7
489 465
44 497
97 893
1
0
1
1
1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
År
3
2
8
10
1
9
6
3
1
Født
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prosent
2
1
3
5
0
2
4
0
67
50
38
50
0
22
67
0
Herr Jägermeister
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
08 Herr Baltazhar
6
21,4
19,4
5 500
08 V'ang Yard
2
23,3
,
2 000
08 The American Hunter
1
35,4
,
0
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
08 Miss Independent
St.
1.
2.
5
1
20,3
Innkj.
,
8 500
Bedekningsresultat, Norge
20
4
20
14
0
0
1
16 000
800
4 000
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
Født
Prosent
2007
37 2008
21
57
2008
43 2009
27
63
2009
24 2010
17
71
Side 74
Home Alone
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Ringo Ducal
42
6
2
4
16,3
15,2
163 500
06 Lonely Story
31
4
6
2
18,9
13,3
275 000
04 Flying Magoo
27
5
4
2
20,0
15,2
145 500
06 Carpe Emmanova
13
4
1
2
17,0
14,1
127 000
06 Riverside Alone
12
5
1
1
16,8
17,0
140 500
04 Goldie Win
49
4
4
2
17,4
14,5
125 500
04 Prix De France
21
8
1
3
15,3
15,1
131 000
06 Strong Alone
11
3
1
18,8
15,9
50 000
06 Royal Ducal
20
6
1
2
17,7
16,2
118 500
06 Erotic Home
17
1
2
19,1
16,8
49 000
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
1
Bedekningsresultat, Norge
48
28
58
455
56
36
41
1 854 941
38 645
66 248
9
0
11
17
9
År
Bedekt År
Født
Prosent
2003
18 2004
13
72
2005
57 2006
38
67
H.P. Paque
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 75
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt
2008
2009
År
Født
1 2009
6 2010
Prosent
1
0
100
0
Igor Brick
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
06 Super Brick
1.
28
2.
4
3.
5
Volte
3
Auto
16,0
Innkj.
12,7
Hopper
378 000
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Sweet Lady
36
2
6
5
20,6
14,2
224 661
06 Amy Flight
12
0
2
2
17,9
17,1
29 000
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
År
Bedekt År
Født
Prosent
2005
4 2006
2
50
3
3
100
76
6
13
10
631 661
210 554
210 554
2
0
2
3
2
Kings Sugarboy
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
08 C.C. Simon
11
2
1
20,4
15,7
169 000
07 C.C. Herkules
18
1
1
0
21,1
18,1
45 500
06 C.C. Sugarboy
5
0
0
0
21,5
,
08 C.C. Sugarking
2
,
,
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 C.C. Athene
37
6
5
6
15,6
14,3
346 500
07 C.C. Sugarboy Girl
35
4
9
2
18,2
16,8
155 500
0
06 C.C. Loco Motive
21
0
3
1
18,0
16,4
62 000
0
08 C.C. Commando
8
1
1
20,1
17,6
23 000
07 C.C. Sugarmiss
12
0
2
20,9
17,3
22 000
1
Bedekningsresultat, Norge
15
11
73
154
14
21
12
833 000
55 533
75 727
3
0
1
6
2
År
Bedekt År
Født
Prosent
2005
8 2006
5
63
2006
11 2007
4
36
2007
12 2008
7
58
2008
7 2009
4
57
2009
1 2010
1
100
2010
16 2011
12
75
2011
8
Side 76
Lamitech Beam
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
05 M.L.'s Big Boy
St.
11
1.
2.
1
3.
2
1
Volte
18,1
Auto
Innkj.
16,1
37 500
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Hopper
St.
06 Felicia's Girl
1.
23
0
2.
1
3.
2
Volte
17,2
Auto
17,8
Innkj.
53 500
Bedekningsresultat, Norge
9
2
22
34
1
3
3
91 000
10 111
45 500
0
0
1
2
0
År
2004
2005
2006
2007
Bedekt
År
5
5
3
2
2005
2006
2007
2008
Født
Prosent
4
3
2
1
80
60
67
50
Makhtoub Jet
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
Født
Prosent
2010
15 2011
10
67
Side 77
Millmaker
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
07 Dinero
22
0
4
3
17,8
14,3
69 500
07 Milly Camas
7
07 Cashmaker
17
0
3
0
17,4
17,3
56 000
07 Ringo Millie
3
07 Lots Of Pride
18
0
1
0
18,6
17,3
24 000
08 Rosina
4
08 Sugar Creame
7
19,2
18,5
10 000
08 Millstreet
07 Billi Joe
7
20,3
20,0
9 500
07 Million Speed
0
2.
3.
0
1
Volte
Auto
Innkj.
20,0
,
7 500
20,6
20,8
6 500
21,5
,
5 000
3
22,1
,
3 000
3
19,9
,
3 000
1
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
29
14
48
104
0
8
5
202 000
6 966
14 429
0
0
2
3
1
År
Bedekt År
Født
Prosent
2006
24 2007
18
75
2007
18 2008
13
72
2008
24 2009
15
63
2009
21 2010
15
71
2010
9 2011
2
22
Mo Monet Hanover
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
05 Prince Monet
73 10
06 Sebson Senator
12
05 Synjo Dancer
35
06 Nice Moment
05 Lady's Turbo Mo
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
10
7
14,9
14,6
342 000
2
3
2
18,1
16,5
2
2
0
17,3
16,7
14
2
0
1
18,7
23
0
2
3
19,5
Side 78
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
39
7
3
7
16,9
14,9
235 000
75 300
06 Flying Princess
54
2
7
9
17,9
15,0
186 000
73 000
07 Mombasa Vu
29
3
5
3
17,8
15,0
130 500
17,6
40 500
05 Trotting Queen
22
1
2
1
19,2
16,9
49 500
17,9
21 850
06 B.A.H. Lady
14
0
2
1
19,6
17,9
43 500
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Hopper
06 Lisa's Monet
Bedekningsresultat, Norge
25
14
56
353
29
39
38
1 246 500
49 860
89 036
4
0
5
11
4
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bedekt
8
12
5
6
7
5
2
4
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Født
Prosent
6
8
4
5
4
3
1
75
67
80
83
57
60
50
More Chips
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
05 Strong Knight
37
6
3
3
16,4
12,2
619 193
05 Arielle Star A.B.
27
7
2
2
14,6
14,3
276 000
05 Burmas Yankee
48 10
4
4
15,0
12,1
514 500
05 Suspicious Speed
39
4
4
5
18,8
15,0
169 000
05 Olympic Pine
46
8
6
7
16,0
12,9
362 683
05 Maylinn Chip
39
2
4
2
17,9
16,0
105 500
05 Cunningham
47
6
7 11
15,7
15,6
258 000
06 Moonchaser
31
2
2
3
16,9
15,9
91 000
05 Hangman
67
3
6
16,4
14,8
257 919
05 Starfire
33
2
3
3
17,6
16,5
86 000
4
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
46
31
67
857
68
78
77
3 795 295
82 506
122 429
11
2
14
21
13
År
Bedekt
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
År
53
5
12
7
1
18
21
20
Født
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Prosent
35
5
9
0
1
6
12
66
100
75
100
33
57
Nascar Goal
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
06 Goalpike
34
7
6
4
16,3
14,8
267 000
01 Madame Lux
38
3
1
5
17,9
16,1
130 800
02 Intergoal
36
3
3
7
16,0
15,1
129 000
01 Evening Serenade
21
0
0
0
18,8
18,1
21 500
04 Racsan S.R.
20
0
3
3
18,8
18,2
48 500
01 Safe Away
13
0
0
0
20,8
19,1
10 600
02 Mac Active
10
1
0
0
20,7
18,9
19 500
6
0
0
2
19,9
,
5 500
08 Gold Rain
4
1
19,9
,
9 000
03 Hurry Up
Weddingday Trea03 sure
2
0
0
0
21,8
,
0
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
18
13
72
205
14
14
23
657 900
36 550
50 608
3
0
3
3
2
År
Bedekt
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3
3
6
4
5
6
2
2
1
3
År
Født
Prosent
2001
3
100
2002
2
67
2003
5
83
2004
3
75
2005
1
20
2006
4
67
2007
1
50
2008
1
50
2009
0
0
2010
2
67
Side 79
Prakastian
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
96 Flying Baron
147 27
21 19
14,9
13,9
928 202
99 Secret Money
34
2
7
2
15,0
13,5
405 200
95 For Ladies Only
130 10
13 18
15,5
13,3
706 416
95 Karisma's Glory
99
7 10
8
16,9
15,2
216 600
94 Ontheroadagain
111
8
9 16
15,3
14,4
667 216
02 D.N.T. Match
62
8
6
8
16,4
15,3
212 768
94 Goldman
120 11
16 11
16,2
13,7
596 893
94 Nichole Frost
56
6
3
5
18,0
15,3
190 175
10
15,5
14,4
380 403
99 Secret Lady
37
1
1
2
17,9
15,5
187 100
95 Clinc Banker
83 13
5
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Bedekningsresultat, Norge
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
205
125
61
4 028
365
375
375
12 948 729
63 165
103 590
41
4
38
40
41
År
Bedekt År
Født
Prosent
1992
19 1993
9
47
1993
37 1994
26
70
1994
30 1995
22
73
1995
20 1996
15
75
1996
20 1997
13
65
1997
47 1998
33
70
1998
63 1999
51
81
1999
17 2000
12
71
2000
23 2001
18
78
2001
20 2002
10
50
2002
8 2003
4
50
2003
8 2004
6
75
2004
7 2005
2
29
2005
8 2006
3
38
2006
3 2007
2
67
2007
2 2008
2
100
2008
1 2009
1
100
Rockaroundtheclock
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
05 Ramona's Express
75
6
12
3
14,1
13,1 1 079 941
03 Thai Gardens Dream
98
5
5 11
15,9
14,1
442 500
02 Flying Winner
79
6
12 10
02 Moni Rock
88 11
03 American Rock
67
02 Thai Spirit
38
15,0
13,8
754 000
04 Honey Ram
69
5
8
9
15,9
12,7
383 000
8
8
15,9
13,1
495 965
02 Rocka Ram
79
7
7
5
16,5
13,5
243 200
8
5
7
15,0
15,0
380 250
02 Rock With Me
20
3
5
2
16,4
13,3
209 043
4
10
5
15,5
14,6
328 000
03 Ramona's Winner
77
6
8
7
18,0
14,9
208 400
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 80
Bedekningsresultat, Norge
86
47
55
1 817
126
173
163
7 492 531
87 122
159 416
21
2
23
38
22
År
Bedekt År
Født
Prosent
2001
74 2002
47
64
2002
47 2003
34
72
2003
17 2004
6
35
2004
7 2005
4
57
2005
1 2006
1
100
Running Sea
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
03 Thai Tanium
88 12
15 11
14,9
11,5 1 429 102
04 Brown Sugar Lady
76
4
8 16
17,1
13,5
530 500
03 Mccormick
78 19
10 10
14,8
12,3
920 000
03 Scarlet Sensation
60
1
2
4
17,3
16,4
114 400
03 Thai Seaman
38 12
3
1
16,8
13,1
631 500
06 Running Lindy
12
2
0
1
20,4
17,5
41 000
03 Running Force
67 12
9
4
15,8
14,2
519 000
03 Coral Reef
4
0
0
1
19,8
21,1
6 800
04 Tabasco
48
6
1
16,5
13,2
347 500
04 Pepsea Chappel
5
0
0
0
20,1
,
6 500
6
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
26
25
96
1 052
124
125
97
6 854 936
263 651
274 197
16
5
17
17
15
År
1997
1998
2001
2002
2003
2005
2008
2009
2010
Bedekt
1
1
3
16
5
3
1
1
1
År
Født
1998
1999
2002
2003
2004
2006
2009
2010
2011
Prosent
1
0
1
12
3
2
1
1
0
100
0
33
75
60
67
100
100
0
Simb Moonzoom
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
2011
3
Født
Prosent
Side 81
Stand Strong
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
08 Jamie Bonanza
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
3.
Volte
Auto
Innkj.
7
3
1
17,8
16,3
96 000
08 Moni Strong
15
2
1
18,3
15,6
140 000
08 Unzipped
12
1
2
17,7
16,4
82 500
08 Rebella Mariella
12
2
1
20,0
16,7
40 000
08 Uno d'Man
12
1
2
18,7
15,1
53 500
08 Mille Solaia
9
2
1
20,1
20,6
38 000
22,0
22,0
10 000
08 Sky Strong
14
3
19,0
18,2
32 000
22,0
,
5 000
08 Fanny Native
13
19,5
18,7
16 000
08 Fight On Aristo
4
08 Elling Strong
3
1
1
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
1
2.
47
14
30
114
6
13
9
537 500
11 436
38 393
1
0
2
5
2
År
Bedekt
2007
2008
2009
År
Født
81 2008
32 2009
1 2010
Prosent
48
23
1
59
72
100
Staro Azazell
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 82
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
2009
Bedekt
År
2 2010
Født
Prosent
1
50
Sugar Boy
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
Volte
Auto
Innkj.
01 Sugar W.
135 20
17 16
14,8
12,3
995 200
03 Sugar Speed
66
6
4
16,2
13,8
539 390
97 Faustino Rem
112
9
10 13
15,6
12,7
712 777
03 Waterhead Girl
93
8 12 16
15,4
14,1
428 300
06 Brave Boy
40
2
2
18,2
13,1
416 318
01 Miss Drug Fighter
65 10
9
4
16,6
13,2
326 200
97 Forever Young
90
5
14 12
16,5
14,3
321 450
99 Arielle G.A.
83
3
6 13
17,4
15,6
208 300
111
8
15,4
15,0
320 656
99 Pernille Tuft
76
5
4 10
18,1
15,3
173 100
97 Upper Man
8
8
8
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
7
3.
Bedekningsresultat, Norge
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
74
47
64
1 684
134
163
160
5 836 614
78 873
124 183
12
2
17
24
18
År
Bedekt År
Født
Prosent
1996
15 1997
11
73
1997
12 1998
8
67
1998
20 1999
16
80
1999
12 2000
6
50
2000
19 2001
15
79
2001
12 2002
7
58
2002
12 2003
12
100
2003
9 2004
5
56
2004
1 2005
1
100
2005
8 2006
4
50
2006
3 2007
3
100
2007
2 2008
1
50
2009
4 2009
3
75
Sugarcane Volo
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
01 Lingo
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
124 15
9 10
15,3
13,3
980 800
01 Sugarina Land
55
4
5
7
17,7
15,6
189 200
01 Port Stanley
82 12
16 19
15,1
13,1
858 290
01 Lucy Sterling
55
2
6
6
17,2
15,2
133 650
01 Los Amigo
49 11
6
3
16,1
14,2
652 750
01 Young Girl
60
3
4
5
19,7
14,7
118 300
01 Quick Sugar
63
8
4
7
17,4
12,8
248 000
01 Icora Win
23
1
0
1
18,9
18,4
28 000
05 Greatest Volo
47
3
2
1
17,2
15,2
130 500
02 Rosabel Volo
17
0
0
2
20,7
17,5
13 700
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
16
14
88
501
40
38
39
2 342 104
146 382
167 293
6
2
6
8
6
År
Bedekt År
Født
Prosent
2000
29 2001
20
69
2001
1 2002
1
100
2004
1 2005
1
100
2009
15 2010
13
87
2010
10 2011
4
40
2011
4
Side 83
Tag the Devil
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
07 Tag Endurance
17
2
2
07 Surprise One
10
1
3
2
Volte
Auto
Innkj.
20,3
14,5
68 000
19,2
17,8
19 530
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
2
2
100
27
3
5
2
87 530
43 765
43 765
0
0
0
2
1
År
Bedekt
2006
2008
2009
2010
2
1
1
1
År
Født
2007
2009
2010
2011
2
1
1
1
Prosent
100
100
100
100
Take Chances
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
01 Arndon Royal
74
9
13
9
15,7
12,5
575 515
05 Lalita
33
5
5
1
18,2
14,3
164 500
04 Santiago
62 13
14
7
15,9
13,1
465 505
04 Millie Onion
48
3
3
2
18,0
14,9
157 000
02 Thai Possessed
49
6
4
6
17,1
14,5
169 948
04 Shocking Fanny
51
5
4
4
17,5
15,5
152 500
07 Roberto Bonanza
10
1
2
1
19,0
16,2
149 000
05 Sun Star V.
20
1
5
5
16,8
15,8
134 500
04 Baggi Commander
46
1
3
4
16,9
16,3
77 000
04 Spenda Barbiegirl
54
2
2
4
18,2
15,3
111 000
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 84
Bedekningsresultat, Norge
57
40
70
933
74
101
92
3 530 972
61 947
88 274
12
1
13
23
13
År
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
Bedekt
1
3
40
9
7
20
6
År
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
Født
Prosent
1
2
29
7
6
9
6
100
67
73
78
86
45
100
Tamin Sandy
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
04 Hamblers Poltergeist
97 Speedy Beast
St.
1.
2.
40 16
3.
7
132 15
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
159 45 23 17
Auto
Innkj.
2
15,0
13,0 1 288 875
02 Creek's Tamina
14,4
13,3
1 721 772
20 21
15,0
13,8
676 799
96 Sandy Sea
55 13 16
9
14,9
13,4
796 982
96 Red Powercan
44
7
8
8
16,1
14,9
413 938
95 Titti Von Tutterø
95 13 10 10
15,8
14,3
592 511
02 Tamin Power
111
9
13
8
14,0
13,3
403 600
03 Balerina Touch
52
8
2
8
15,4
14,1
407 700
80 11
6
8
15,8
13,9
387 000
96 Lady Be Good
104
4
9
9
14,7
14,3
371 019
Volte
Auto
03 Dennis Dun Dee
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Bedekningsresultat, Norge
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
187
127
68
4 672
417
461
463
16 849 794
90 106
132 676
51
5
45
48
46
År
Bedekt År
Født
Prosent
1993
19 1994
13
68
1994
65 1995
52
80
1995
46 1996
29
63
1996
24 1997
18
75
1997
1 1998
1
100
1998
5 1999
3
60
1999
7 2000
3
43
2000
1 2001
1
100
2001
22 2002
11
50
2002
20 2003
12
60
2003
44 2004
27
61
2004
27 2005
17
63
2005
19 2006
10
53
2006
20 2007
3
15
2007
6 2008
2
33
2008
2 2009
0
0
Tap In
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Innkj.
99 Lamar
90 16
25
7
13,1
12,3 1 642 217
04 Dragostea Din Tei
89
8 10
4
15,3
14,0
342 492
00 Tap Eagle
64 15
7
3
16,8
14,2
348 900
56
7
2
3
17,1
15,3
200 500
05 Kjell Bjarne
35
6
8
5
16,2
13,3
244 000
04 Spenda Beauty
Impressive Carou01 sel
42
3
4
5
18,1
13,8
186 500
04 Silver Tap
47
6
3
6
17,9
14,5
203 500
04 Just Do It
33
1
4
4
17,5
16,0
109 828
00 Rocco
50 5
4 6
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
16,8
13,2
201 106
02 Queen Boudicca
43 0
Bedekningsresultat, Norge
4
5
19,3
16,8
82 650
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
40
34
85
1 453
184
163
134
7 701 602
192 540
226 518
18
2
18
22
20
År
Bedekt År
Født
Prosent
1998
6 1999
2
33
1999
5 2000
5
100
2000
2 2001
2
100
2001
5 2002
3
60
2002
4 2003
3
75
2003
14 2004
12
86
2004
8 2005
4
50
2005
2 2006
0
0
2006
1 2007
0
0
2007
4 2008
2
50
2008
1 2009
1
100
2009
3 2010
1
33
2010
1 2011
1
100
Side 85
Tartar
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
03 Legend
10
0
0
1
19,7
17,7
8 700
03 Tartarita
8
0
0
0
21,3
19,9
8 000
03 Arc'ana
7
0
0
0
21,7
19,9
3 000
Volte
Auto
Bedekningsresultat, Norge
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
4
3
75
25
0
0
1
19 700
4 925
6 567
0
0
0
1
0
År
2002
2008
2009
2010
2011
Bedekt
År
6
3
4
4
3
2003
2009
2010
2011
Født
Prosent
4
1
1
2
67
33
25
50
Thai Olympic
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 86
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Bedekt År
Født
Prosent
2010
6 2011
5
83
3.
Innkj.
Tib Crown
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
03 Tibs Battle
St.
59
1.
3
2.
3.
2
7
Volte
16,5
Auto
14,5
Innkj.
140 700
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Hopper
St.
07 In Your Face
1.
2.
6
2
3.
Volte
20,4
Auto
20,0
Innkj.
26 500
Bedekningsresultat, Norge
3
2
67
65
3
4
7
167 200
55 733
83 600
1
0
1
1
1
År
Bedekt
2002
2003
2004
2006
1
1
1
1
År
Født
2003
2004
2005
2007
1
0
1
1
Prosent
100
0
100
100
Up Front Larry
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Ingen startende avkom
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Bedekningsresultat, Norge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
2008
2009
Bedekt
År
17 2009
5 2010
Født
Prosent
10
5
59
100
Side 87
Valley Sentry
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
03 Enzo
1.
2.
110 17
7
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
10 17
14,7
11,8 1 292 338
03 South Valley Babe
42
2
3
5
20,6
16,2
100 900
12
9
16,8
13,7
370 873
03 Miss Glory Dillon
45
2
1
3
17,9
16,7
86 000
02 Owen Meany
62
03 Sense Of Beauty
74 11
5
9
16,4
12,9
318 797
03 Alley Star
51
1
1
1
18,3
17,1
70 200
03 Florican Senator
78
2
13
7
15,9
15,6
210 318
03 Riverlands Rose
13
2
4
0
18,3
15,5
67 000
04 Ill Sentry
59
7
4
3
17,1
15,4
206 714
04 Miss Pontepandy
27
Bedekningsresultat, Norge
0
0
2
20,0
18,3
24 500
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
47
32
68
1 009
82
86
99
3 905 150
83 088
122 036
10
1
11
22
11
År
Bedekt
2001
2002
2003
2006
År
31
45
10
1
Født
2002
2003
2004
2007
Prosent
18
29
8
0
58
64
80
0
Victory Abroad
Mestvinnende norskfødte avkom pr 31.12.11
Hingster/vallaker
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
Hopper
St.
1.
2.
3.
Volte
Auto
Innkj.
05 Lython Abroad
62 12
9
5
15,9
13,3
451 681
05 C.C. Westside
64
6 13
6
14,9
11,3
957 775
06 Be My Hero
40
9
4
6
16,4
14,0
348 500
07 Boggy Victoria
43
3
4
6
15,6
15,4
339 845
07 Callisto
28
4
3
2
18,7
15,0
322 000
05 Broadway Arvells
25
4
4
4
16,7
13,3
306 000
06 Victor Invalley
30 10
6
1
20,6
12,0
293 500
05 C.C. Lina
54
3
3
6
17,4
14,8
231 250
06 Mountain Victory
12
2
2
18,5
12,8
203 000
06 Mystical Diva
23
3
5
1
15,5
15,9
146 500
3
Avkomsstatistikk, norskregistrerte
Antall registrerte avkom 3 år og eldre
Antall startende avkom
Startprosent
Antall starter totalt
Antall seirer totalt
Antall andre totalt
Antall tredje totalt
Totalt innkjørt
Gj.snitt innkj.pr.reg. avk. 3 år og eldre
Gj.snitt innkj.pr.startende avk.
Ant.avk.over kr. 100.000 innkj.
Ant.avk. over kr. 500.000 innkj.
Antall avkom under 1.18,0v
Antall avkom under 1.18,0a
Antall avkom under 1.16,0a
Side 88
Bedekningsresultat, Norge
68
46
68
908
90
106
99
5 364 791
78 894
116 626
15
1
17
31
20
År
Bedekt År
Født
Prosent
2002
4 2003
2
50
2003
7 2004
3
43
2004
21 2005
13
62
2005
15 2006
12
80
2006
46 2007
35
76
2007
8 2008
5
63
2008
1 2009
0
0
2009
24 2010
16
67
2010
11 2011
9
82
2011
27
Bedekte hopper 2011
Adrian Chip
Always Alluring
Americanese
Andover Hall
Archduke Kemp
Archipelago
Banker Hall
Side 89
Angelica Goal
Atlantica
I'm Sassy Too
Mellby Quickness
Prima Victory
Royal Hall
Thai Pretty
Tipsy Silvio
Vinn De Luxe
Pinnafarina
True To Form
Crazy T.J.
Hole In One D.K.
Hot Secrets
Indian Princess
Kylie
Splendid Sprinter
Sweet Paco Girl
World Serious
Armbro Regan
Daisy Chip
Dean Pearl
Desdemona Dei
Diamond Flower S.L.
Eternal O.
Familiar Goal
Front Page Story
Kerryn
Malin's Girl
Maxi Karamell
Metior Missy
Noble Line
Patsy Fed
R.B. Bounty
Taylor Seelster
Victory Champagne
American Rolls
Beauty's Speedy M.
Blushing Victoria
Conquer Queen
Elsa Liz
Foxy Rolls
Giggle Face
Madame Thunder
Pine Princess L.
Quick Millenium
Rhine Lady
Silva Rite On
Toya Star M.
Caltina Hall
Amy's Girl
Angry L.
Ata Malinga
Delmonica
Eva Lena Palema
Fairy Tales
Forest Fire
Global Glamour
In Bloom
Jazzy Senator
Lady Damona F.
Banker Hall
Blue Mac Lad
Boardwalk Hall
Bullchip
Buvetier d'Aunou
Buzzin Brian
Lalique
Linda On Broadway
Marion Klokkedal
Miss Glory Dillon
Nelly Sund
New Winning
Octavia
Qryztal
Real Big Bang
Royal Fantasy
Sea Chanta
Simsalabim
Sweet News
Tambrosia Line
Tamina Line
Twigg
Twisty
Alfi Crown G.J.
Carnitas Image
Chanty's Jano
Cherie's Tricky
Cherry Plane
Deelita Image
Frances Lucky
Ilona W.L.
K.L.M. Dot Com
Kisstheboysgoodbye
Marina Plane
Mary Land
Midsummer Eve
Sally Royal
Sandra Pride
Silva Rite On
Sonny Countess
Spooks
Strictly Love
Torra Ace
Abby Toy
Daddy's Daughter
Escada
Lalita
Mamie's Lucia
Muito Bonita
Navy Sund
South Prestige
Spenda Angelia
Stensro Cane
Veralyn Transs R.
Agria Racing
Andora Augustinu
Balerina Touch
Caitlin Ås
Island Vacation
Jazzy's La Belle
Jewel Image
Lady Lonely Hill
C. Queen L.
Licorice Girl
Orion's Anna
T.J. Mixy
Valley's Symphony
Cantab Hall
Caramba Kosmos
Cigar Bar
Clerk Magistrate
Coktail Jet
Baltic Traffic
Reel Volo
Thai Gypsy
Thai Wonder
C.C. Katie's Image
Crown Nan
Fancy Strømline
Sweet Girl
Bal Hero
Be My Princess
Counselor
Crystal Act
Fast Zanita
Gardens Melody
Imortal Act
Keystone Sibling
Lady Lavec G.T.
Lady Super News
Loulou Sensation
Millennium Act
Miss Tootsie Lover
Nangilima
Nice Louise
Secretstobetold
Super Cup
Thai Party
Three Wheeler
Gjølmes Kamaka
Gjølmes Palema
Alphabet St
Always Pay
Astro Jubilee
Candy's Gift
Cash Paid
Cassiopeia Dream
Classical Stile
Delightful Volo
Dreamgoal
Dreamlands Oasis
Eight Eleven L.
Gary's Donna
Golden Glamour
Harmoni Ås
Hertuginde Siem
Hilary Hilander
I'm Prompt Too
Isabella Knick
Je T'Aime Blanche
Just A Joy
K.L.M. Moneypenny
Keep On Strollin'
Kentucky Avenue
Lassie Blue Dancer
Linda On Broadway
Look At Her Abs
Lucille
Magdalena Spur
Moments Tail
Muscle Tov
Mystical News
Nette Egaanaj
Nova Landing
Odalisque
Coktail Jet
Conway Hall
Cosmic S.J.
Crazed
Credit Winner
Cromwell
One Wing
Orions Hilda
Paris Texas
Pearl Boshoeve
Qtee
Real Princess
Saturday Sun
Sindy Håleryd
Superstile
Thai Angela
Time To Star
Vet Cool Joe
Broadway Arvells
C. Lindy L.
Joystile
Nong Lin
Prilla Roos
Chiquita
Misty Kronos
Abba Hall
Baroness Kemp
Flying Wood
Likely Volo
Lindys Holiday
Mae Jean Hall
Role Model
Sweet Case
Yale Bowl
Yankee Bailey
Ablackmagicwoman
Arctic Julie
Be My Mistress
Bertha Invalley
Betsy Bob
Blue Island
Bonnie Scot
Butterfly Font
Camilla Pride
Chip Lady
Dame New
Dina Drew
Eli Girl
Fairaffair
Fantasy Hall
Frances Ray
Free Gift
Fun For Me
Glazier's Carmen
Grande Tomali V.
Hiline Komet
Hotblooded Queen
In Love Again
Inanda's News
Ivery Simoni
J.J. Africa
Jet Pippi
Juicy San
Kamilla C.N.
L.A. Avenue
La Nina
Lady Di Hill
Madame Brizard
Marbella
Side 90
Cromwell
Daguet Rapide
Dahir De Prelong
Diesel Don
Donato Hanover
Dream Vacation
Dust All Over
Enjoy Lavec
Explosive Matter
Side 91
Mickie's Beauty
Millennium Play
Miss Sally
Muscles Dream
Nasty Speed
Nette Coal
Newsmi
Northern Ginger
Nyala
Odine K.
Overandover
Ozofin
Peace Of Mind
Perfect Gal
Petula Santana
Quantum Teaspoon
Sandy Sea
Songcan's Princess
Spenda Barbiegirl
Squirrel
Taci Ø.
Thai Hot Spot
Trons Karma
Uiver H.
Vanilj Hornline
Eck Jola
Priceless Woman
Vincenza
Magic Brazz
Nelly Sund
Delphi Silvio
Grandezza Label
Laina Vang
Celebrity Juliet
Keyedup
Loveable Volo
Nightlight
Andrea Corall
Bells Of Paris
Bye Me A Rose
Caitlin Ås
Coktail Dream
Highway Brodda
Ladies First
Manita Plush
Photogenic
Ria Dior
Royale
Sara Invalley
Sherbie
Ste My Pride
Undulat Hornline
Utah Rich
Vanity Rich
Zara Flevo
Cosmo Shakira
I Want Muscles
Spenda Angelia
Princess Lyon
Global Line
Ricci Hornline
Valuta G.T.
Fast Photo
Federal Flex
Flirtin Man
From Above
Ganymede
Gasman
Gate Open
Gentle Star
Gentle Tilly
Giant Chill
Delana
Kim Possible
Nangijala
Keystone Sybil
Valle of Garland
Isabell Pitt
Parant Jeanett
Platina
Queen Of Trot
Showtime Chief
Chrissi Silvio
Key To Come
Key to Koreana
Keystone Glenna
Lizzy Bonanza
O.J. Sidney
Perfect Dancer
Quad Victory
South Lemon Tree
Beverlyhills Lindy
Brown Sugar Lady
Classical Pine
Sassy Madame
Winsmith Brenda
Lyngsigne Rush
Super Rosie
Kings Sarah
Peach
Tobro's Girl
A.T.M. Barracuda
Alvena Onaka
Ania Sensation
Bettina Touch
Bordeaux Sign
Destiny Key
Evelina Will
Fillizia
Golda Mai
Kissable
Leader Streamline
Leca S.
May's Moonlight
Miss Undercover
Nessaja
Occitane Phedo
Octavia Sund
Peaceful Memory
Pomona Siem
Priscilla News
Quality Girl
Salt Lake Augustinu
Stensro Cane
Strictly Love
Thai Lady
Victoria Power
Yatzee Queen
Designed Victory
Si Fan Am
A Tout a l'Heure
Baby Newsborn
Domaine
Scarlett's Dream
Lovely Lexby
Hertiginnan C.D.
June Bride
Dreaming Question
Elite Boszorg
Prestige November
Saskia November
Spenda The Korea
Staro Darling
Handoverdabredfred Garland's Miss
Chancy Express
Helmax Egon
Anne E.
Hot Chili Pepper
Astro Liberty
C.C. La Meer
Cimmerian's Rose
Daisy Crownline
Queen Merc
Reds Pleasure
Royal Gust
Silvia Royal
Susie News
Jasmin N.
Hr. Lollipop
Medianoche
Cheerful Lady
Igor November
Yes Kievitshof
Super Delice
Invictus T.S.
Gain the Day
Italiano
Keystone Bianca
Come Home Slumsister
Jaded
Deer Valley
Yankee Muscles
Artisane
Jetstile
Beak's Lady
California Joy
Casablanca D.
Engaged
Gerbera
Girlie's Morningstar
Just Kidding
Korona
La Bonita
Magic Banker Zon
Miss Super Power
Rina Star
Thai Rose Garden
Vibra Line
Vivelavie
Western Girl
Whitefoot Girl
Young Pointer
John Paul's Legacy Big Mama O.
Christine Tomali
Missy
Spenda Angelia
Spenda Star
Carmel
Judge Joe
Cash On The Bar
Fanda Strømline
Fast Zanita
Fox Valley Belagio
Fox Valley Frilly
Lioness
Gigant Neo
Gliding Myth
Going Kronos
Great Challenger
Judge Joe
Juliano Star
Ken Warkentin
Kings Sugarboy
Leonardo Grif
L'Ideal Bricois
Likely Lad
Lindy Lane
Look de Star
Love You
Magnetic Power
Make It Happen
Messada
Queen Rhythm
Thai Black Wonder
Twice The Quality
Actresse
Alcana
Alva Olympia
Antiques Titania
Beak's Lady
Dragostea Din Tei
Enjoy My Act
Exsena Lifelines
Four Starz Nanny
Gleam Of Hope
Hot Mail
Impressive Carousel
Kisgruvens Vimsa
Noor Brodda
Rina Star
Santa's Glory
Staro Chilly Lily
Superina Land
Zuperpuz
Huxtable Lady
Katinka Sund
Pole Position
Zoya's Dream
C.C. Kings Crystal
C.C. Paradise
C.C.Kings Sofie
Crown Royalty
Frozen Daquery
Kings Lucky
Roos Weber
Janita Crown
Aqualine
Independence Act
Soquili
Sorocaba
Tricky Position
Electra Scott
Fantaisie Girl
Filippa Filiokus
Licorice Girl
Nadja Waltter
Rebelle Du Chene
Topaz Dragon
K.L.M. Lavec
Perfect Tail
Netherlee Way
Pricetoyou G.T.
Debbie Scot
Easy Scot
Howbout That Face
K.L.M. Helicopter
Kings Selina
Miss Motivation
Pine Girl
She's A Mode L.
Awesome Annie
Cina Palema
French Song
Side 92
Make It Happen
Marion Montana
Master Thoj
Micro Mesh
Mister Tono
Mo Monet Hanover
More Chips
Mr. Commissioner
Mr. Pine Chip
Muscle Hill
Muscle Mass
Side 93
Jamilia
Lamitech Monique
Masserarti
Rocka Ram
Sceptre Boko
Shoguns Rose
Thai Benefice
C.C. Girl
Thai Fantasy
Catalpa Forest
Devil's Dance
Memory Cub
Mim
Pamela Nibs
Shaqirarunning
Dusty Chill
Ara
Eck Goldstern
Lady Lilly
Westside Girl
Armbro Wait
Auro Carmen
B. Fair
Candy Crown
Dynavena S.T.
Elegant Circle
Etirel H.G.
Fan Tan Fannie
First Love K.
Fran Alexandra
Key To Heart
Knight's Lucky
Knight's Scarlet
Mountain Dream
Ozzi De Vie
Sugar Felicia
Sunday Silence
Topper Transs R.
Tropical Boshoeve
Åsundens Fanny
Dedicate Label
Feedbag
French Creation
Hilda E.R.
Honey Kissed
Idyll Streamline
Live Klokkedal
Lizzi Pilot
Manita
Non Stop M.
Pennylane
Pine Girl
Qtliz
She's A Mode L.
Spenda Beauty
Sea Bird Laday
Amy Di Jesolo
Fiery Chip
Sappho Blue Chip
Candy Bar
Ibis S.E.
Lindermile G.T.
Spenda Luckygirl
Muscle Mass
Muscles Yankee
Mythical Lindy
Norvelous Hanover
Offshore Dream
Olimede
Orlando Vici
Tina Talar
Vienna
Armbro Barefoot
Bauxite
Charming Lady
Hamras Gaia
Intrigue Hall
Kramer Chick
Lass Chance
Lilt Kronos
Miami Peach
Neshe
Sharapova
Sister Sahbra
Sugar Coated Lindy
Cambusa Jet
Another Life
Babelle Simb
Beauty's Tatjana
Camelia Brazz
Chanto Super Girl
Coctail Girl
Creditable Gean
Delice Classic
Futurity Yankee
Glad Super T.
Impressive
Insist Ås
Jossy Williams
Justeens Double
Lass Chic
Madame Thunder
Miss Lewinsky
Miss May
Only Super
Queen Image
Strike Again
Sugarina Land
Super Young
Sweet Jane
Thaia Classic
Tiara Bowl
Wea Laylock
Annie Layne
Leone Selected
Mamie's Mustique
Adorable
Damons Dundee
Happy Boszorg
Inlaid Pine
K.L.M. Moonshine
Kelsea
Laguna Dun Dee
Meteora Light
Misty Kronos
Naomi Laser
Sunshine Meadows
Girandola Aas
Magic Brazz
Millmove
My Favourite Crown
Nelly Sund
Password
Pine Chip
Potato Chip
Quaker Jet
Quite Easy
Raja Mirchi
Ready Cash
Revenue
Rite On Line
Roc Meslois
Royal Atlantic
S.J.'s Photo
Calamity Flight
La Nina
Blushing Image
Dream Lashes
Ernis Flo
K.L.M. See Bye Fly
Pia Palema
Princess Charm
Tuscan Red
Yankee Tracer
Lilla Snærtan
Miss Shan
The Atlantic Ocean
Babette Tilly
Chris Tail Arvells
Cruise News
Dilba Eson
Eden's Girl
Free And Easy
Kybele Face
M.T. Big Applegirl
Millsize
Pyret Eme
Redhot Volo
Special Touch
Synjo Actress
Free Gift
Frida Filiokus
Gorgeous Face
Kicking Promessa
Miss Caviar
Ousse
Prima As
Rough Rider
Showmethemoney
Walk The Line
Wellfit
X. Plosive
Maid For Tag
News From Heaven
Valencia Ås
Ann Speedy T.
Delicate
Delicious Rhythm
Hope Brady
Sip The Wine
Udøpt
X. Plosive
Eternity Ås
Frisky Fleur
Hotblooded Queen
Quick Pleasure
Tears Of Joy
Super Hertha
Alexias Corall
Athena B.R.
B.B.S. Exita
Cappuccino
Gabble's Face
Glamour Hoff
High Class
High Level Rascal
It's Magic Diamant
Jessie San
Joyful Lavec
Kissimmee
Lady Lonely Hill
Lady's Vera
Lorealdufrance
Luckpenny San
Madam Lavec
Matina Mack
Name Her Bee
Oliv Sund
Pompeji Palema
Rock I Love
Say Jessica
Shadow of the Wind
Speedy Elling
Sweet Cocktail
Selma d'Estino
Scarlet Knight
Fancy Space
Severino
Miss Bossi
Simb Moonzoom
Venus Sund
Chantell Garden
Smooth Moves
Chill Hammering
Giga Boti
Isi Girl R.F.
Reason To Fly
Scan Victoria
Sweet Chief
Victoria's Secret
Kings Excella
So Perfect
Kings Lactee
Lornalot Kash
Shez Mine
Crown Royalty
Soir Des Tibur
Demi West
Image De Fourcade
Instinct
Loulou Bonanza
Mamas Alfa
Nona Hanover
Orchide Adel
Pearly Augustinu
Pinnafarina
Quit Crik
Skerry Mamsell
Thai Rainbow
The Pine
True To Form
Wanda Star V.
Lindy's Garden
Star Pershing
Connie W.
Steinlager
Keptsecret Diamant
Lady Lizz
Amarula
Sugarcane Volo
Madame Pershing
Miss May
Camilla Wenbo
Super Arnie
Mystical Norma
Super Photo Kosmos True Intentions
Symphonic Hanover Surgy's Copine
Ariel Nosto
Tartar
Madame Rochas
Super Gal
S.J.'s Photo
Side 94
Text Me
Thai Tanic
Torvald Palema
Triton Sund
Trophy Catch
Turbo Sund
Victory Abroad
Side 95
Eternal O.
Arctic Melanie
Barbie Flower
Be Dominant Deive
Blue Dun Dee
Britney Spur
Case
Clouds Above
Dancers Siren
Dufaux Toft
Face My Act
Flying Surprise
Geraldine De Hess
J.C. Prospect
Just a Joke
K.N. Speedgirl
Komplimang
Lindy Tibur
Linsybell
Lively F.H.
Maggie Augustinu
Manduhai
Maris Linn
Maylinn Chip
Miss Celinas Crown
Miss Perfect Spender
My Golden Lady
Nora Frazer
Parant Victoria
Petula Santana
Puce De La Plaine
Queen Of Art
Rulettes Giant Star
South Gunslinger
Sugar Frances
Super Tina
Tara Boko
Tigerlily
Tomina Song
Ucretia Boko
Vanda Palema
Velvet Rose
What Bonanza
Wilma d'Estino
Writing Girl
X. Lane
Bijou Hanover
D.N.T. Match
Diva's Photo
Given Promise
Raya M.
Silvana November
Dirty Looks
Sans Excuse
Ahead Broline
Baroness Gwin
S.S. Gift Of Peace
Arctic Express
Bahama Delight
Bells Of Paris
Cassie Cane
Catwalk
Cindy Prophet
Victory Abroad
Whatwouldtheysay
Whitesand Titan
Yangtze Hanover
Zola Boko
Elken Dijon
Elken Secret
Embla Charity
Fachi
Fairaffair
Hard To Get
Icora Annabelle
Icora Inka
Inanui As
Iris Lavec
Lindy's Limit
Marbella
My Belle
Pepper Ann
Rocka Ram
Super Marthe
Thai Gardens Dream
Titti Von Tutterø
Towanda
Udøpt
Wallstreet Queen
Giant Shareholder
Vilja Håleryd
Cheyenne Moon
Glad H.D. Speedy T.
Sky So Bright
Ambition L.
Heart Of Mine M.
America Hill
Linderchip G.T.
Macy Collins
Newsworthy
Quatro G.T.
Det Norske Travselskap
Postboks 194, Økern
0510 Oslo
Besøksadresse Hesteportens Hus, Bjerke Travbane
www.travsport.no
Telefon: 22 95 60 00
Telefaks: 22 95 60 60
E-post: [email protected]
Download
Related flashcards

History of Japan

20 cards

History of Israel

21 cards

Holidays

32 cards

Postmodernism

21 cards

Metalworking

32 cards

Create Flashcards