Din fastighetsmäklare i södra skärgården

Maren
Långgarn
Segersäng
Hyttan
Muskö
havsbad
Frinsholmen
Notholmen
Arbottna
Herrön
Sittesta
Norrön
73
Utö
Guldboda
St Ballricken
Himmelsö
Lidatorp
Älvviken
Yxlö
Skyllerho.
Björkhagen
Yxlö
Norvikfjärden
Lacka
Foto: Sören Colbing
Skaten
Vänsviken
Löjskär
5 Husby GC Österhaninge
Ängsholmen
Låsudden
08-500 322 85
[email protected]
www.husbygc.se
Långskär
Utö
Kommunöversikt
Hamnudden
Rånö
FÖRETAG & SERVICE
Slangholmarna
Ålö
Brunnsviksholme
Utö
storsand
Nynäs
Norrön
Nåttarö
naturreservat
Bedarön
Rävedet
Inre
Gården
Bibliotek/Library
St Rammklöv
3 km
Fornlämning/Ancient monument
2
Elljusspår/Illuminated track
Badplats/Simhall
Swimming/Indoor swimming pool
Golfbana/Golf course
Naturvårdsområde/Nature reserve
Nåttarö
Yttre
Gården
Turistinformation
Tourist information
Museum/Museum
1
Nåttaröhals
Danziger gatt
Mällsten
0
ti ge n
ar s
mm
Si
g
ä
stads v
Vår Bo
Utövägen
äg en
vä
ge
n
Dalarö
v
nö
Or
Gästhamn/Guest port
Askfatsberget
Camping/Camping site
Vandrarhem/Youth hostel
45
Be
Stugor/Cottages
Hotell & Konferens/
Hotel & Conference
Restaurang/Restaurant
Cafeteria/Cafeteria
Färja/Ferry
ga
Sa
1
Järnvägsstation/Railway station
Kartproduktion: www.infabab.se
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2012-02-03.
ot
V
h
2
25
Da
vä
g
G ötavägen
35
n
e
äg
av
as
10
ijer
en
äg
v
ors
T
av
a ld
Frejav
Walli n
er sväg
r
a la
en
Po
stv
Birkav
larö
Dalarö
kyrka
Bra
stig nden
D alarö
Sjöstig
Stran d väg
Dalarö
hotellbryggan
Fiskarhamnen
200 m
100
0
30
43 gen
rs vä
Balde
Folkhögskola
gTe
Ne érsv
n
cken
ba
ull
41
vä
rs
To
n
ge
Kroksplan
Vasaplan
sv
Dalarö Brandskola station
Sve a v
Dalarö
Torg
vä
5
v
J arl s
Birger
2
Ge
rg
n
ge
se
ns
Od
ins 47
vä
g
Dalaröhallen
Kajakuthyrning/Kayak rentals
en
33
Dala ö k anal
r
en
g
fatsvä
Ask
28
1
Tennisplan/Tennis court
S må d
n
Kartproduktion: www.infabab.se
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2012-02-03.
29
Järnvägsstation/Railway station
Hockeyrink/Ice-hockey rink
en
äg
öv
35
ge
t ig
äg
tads V
Vår Bos
Mat.v
sstigen
Hårsfjärd
Torgväg en
Fotbollsplan/Football ground
1
vä
Prå
en
väg
mla
Ga
Färja/Ferry
en
äg
ö
lar sv
Dakan
S
n
Idrottsanläggning/Sports ground
1
Kan al v
15
v
ds
Cafeteria/Cafeteria
Dalarö
idrottsplats
ba
Friluftsområde/Recreation area
Motorbana/Racing track
Kyrkogård
-
Skjutbana/Shooting range
Stugor/Cottages
Hotell & Konferens/
Hotel & Conference
Restaurang/Restaurant
61
nv
all
an
d
Vandrarhem/Youth hostel
Sandvikssjön
B
tte
Sven W
Ridanläggning/Riding ground
Camping/Camping site
A
10
v
a c ken
Gästhamn/Guest port
1
dv
Hamnb
Kajakuthyrning/Kayak rentals
Elljusspår/Illuminated track
Badplats/Simhall
Swimming/Indoor swimming pool
Golfbana/Golf course
en
Dalarö
vä g
Utö
Va
n
Naturvårdsområde/Nature reserve
Kartproduktion: www.infabab.se
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriet 2012-02-03.
rl
äg
e
Tennisplan/Tennis court
re
Gamla v
Fornlämning/Ancient monument
Ka
la v
Järnvägsstation/Railway station
Heim
0
Hockeyrink/Ice-hockey rink
dan
Str cken
ba
100
Färja/Ferry
Polisstation/Police station
B
200
A1 A2
A2
A2
A2 B1
A1 B1
A2
A1
A2
B1
B1
A1
A2
B2
B1
B1
A2
A1 B1
A2 B2
B1
B1
B1 B2
A2
A2
Cafeteria/Cafeteria
Fotbollsplan/Football ground
né v
300 m
Magnevägen
Mästerlotsens väg
Nedre Tegnérsvägen
Odinsvägen
Ornövägen
Postvägen
Rånövägen
Sagavägen
Saltsjöbadsvägen
Smådalarövägen
Stenfatsvägen
Strandbacken
Sveavägen
Torsvägen
Torsxägen
Tullbacken
Utövägen
Wallinvägen
Vasaplan
Vasavägen
Vattenvägen
Verdandivägen
Övre Tegnérsvägen
Idrottsanläggning/Sports ground
Apotek/Pharmacy
l
Årsta brygga
A1
B1 B2
A2
A1 A2
A2
A2 B2
B1
B2
A2 B2
B1
A2
A2
B1
A2 B2
A1
A2
A2
B1
B2
B1
B1
A1 A2
A2
Sjukhus/Hospital
Bibliotek/Library
Telefon 08-501 518 80 • www.dalaroskargard.se
Dalarö A2
er
arpp n
Ho tige
s
vägen
Askfatsvägen
Baldersvägen
Berghamnsbacken
Berghamnsvägen
Birger Jarlsvägen
Birkavägen
Björkövägen
Brandstigen
Dalarö Sjöstig
Dalarö Skansväg
Dalarö Strandväg
Dalarö Torg
Dalarövägen
Frejavägen
Geijersvägen
Götavägen
Heimdalsvägen
Kanalvägen
Karevägen
Karlavägen
Kroksplan
Linnévägen
Lokebacken
Friluftsområde/Recreation area
Stugor/Cottages
Hotell & Konferens/
Hotel & Conference
Restaurang/Restaurant
Skjutbana/Shooting range
t
Mä s
Park-
stigen
Gaturegister Dalarö
Vandrarhem/Youth hostel
Motorbana/Racing track
23
st
Utö
StymningeLilla
viken
Badviken
Ridanläggning/Riding ground
L in
v
Rönnt
sk.s
l-
ge
Se
en
ig
st
Turistinformation
Tourist information
Museum/Museum
rVe div
n
da
Vi
ts
Lo
rkö
Bjötigen
s
t
C2
B2
B1 C1
B2 C2
A2 B2
B1
B1
B2
A2
C2
B2
A2
B1
C2
C1
B1
B2
C1
B2
C1
A2 B2
A2
A2
B1
B2
A2
B2
B2
B2
C2
B2
C2
B2
A2 B2
1
st
Materialgårdsvägen
Mellanstigen
Musköstigen
Parkvägen
Pråmstigen
Ryttarstigen
Rönnskärsstigen
Sagostigen
Segelstigen
Simmarstigen
Skogsråstigen
Skonertvägen
Skutvägen
Slupstigen
Smedstigen
Snickarstigen
Snipastigen
Strandstigen
Stymningeviksvägen
Sven Wallanders väg
Tennisstigen
Tomtestigen
Toppstigen
Torgvägen
Trollstigen
Tryckarestigen
Typografstigen
Utsiktsvägen
Utöstigen
Videnäsvägen
Vimpelstigen
Vår Bostads väg
Årsta Havsbadsvägen
Ka
Skutvägen
Lotsvägen
Gästhamn/Guest port
ltsjö
v
gg
Lo
vägen
gatt
gen
en
g
rvä
B2
B2
B2
A2
C2
C1
A2
C1
A2
B2
A2
B2 C2
B1
A2
C1 C2
B1
A2 B1
B1
B1 B2
B2
A2
B2
B2
A2 B2
C1
A2
B1 C1
B1 C1
B1 B2
B1 C1
B1
B1 C1
B1
C1
Camping/Camping site
Sa
Fre
gvä
en
väg
a ls
am
i
rv
Kutte
Brig
n
gata
lrisk a
do
on en
G stig
E ka
ös
Mu sk
mn
Sty
eJoll en
ig
e n st
g
ksti
k
erv
ev i
k svägen
Arkitektvägen
Badvägen
Barberarestigen
Bergastigen
Björköstigen
Blockstigen
Bollstigen
Briggvägen
Båtstigen
Djupdalsvägen
Dvärgstigen
Ekastigen
Elektriska gatan
Fiskarstigen
Fregattvägen
Galärstigen
Gamla vägen
Gondolstigen
Gålöstigen
Gäddstigen
Hamnbacken
Hopparstigen
Hårsfjärdsstigen
Idrottsvägen
Jollestigen
Jättestigen
Kanotstigen
Kolonivägen
Konstnärsstigen
Kostervägen
Kryssarstigen
Kuttervägen
Köpmansstigen
Loggvägen
Badplats/Simhall
Swimming/Indoor swimming pool
Golfbana/Golf course
n
B loc
gen
ns ti
E le
gen
Gädd-
n
t
pd
Dju
tst
Bå
Fi s k
ar s t
vägen
äsvä
ägen
sv
gen
Par kvä
ge
Strands ti
stigen
Vi d en
vägen
Arkitekt
Badv
Årsta
e
väg
ads
n d ers väg
ng
n
Slupstige
Snipast
ste
Barberarest
Idrotts-
otst
Ko
t
Wa
lla
vägen
tt
Ku
Köpm.st
rs
o gr
afTryckarestigen
en
väg
ikt s
H a vsb
tta
Kryssarst
en
väg
st
t
U ts
en
Kan
ert
Konstn st
Gålö
ast
Berg
t
lls
iss
nn
Id rott
Parkv
karst
nic
S
tts
Idro
Tom
tes
Sven
Ty
p
n
väge
t
G
Bo
Te
st
go
Sa
tigen
ärg
Dvtigen
s
2
s
er
s
-
ni
on
edst
Sm
Ry
g
vä
lo
l är
Ga
ÅRSTA HAVSBAD
Även gästhamn och stuguthyrning.
Brunnsviken, Ornö • 08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
Ko
t
ms
Sk
ORNÖ BÅTVARV
Handen C10
Fotbollsplan/Football ground
en
st
Trolls
Idrottsanläggning/Sports ground
Polisstation/Police station
ge
vä
Storstockholms Lokaltrafik, SL
+46-8-600 10 00
www.sl.se
st
Friluftsområde/Recreation area
W allinv
C
Årsta havsbad
Jätte
Sjukhus/Hospital
Apotek/Pharmacy
en
B
gs
Skjutbana/Shooting range
väg
A
Sko
Motorbana/Racing track
Bibliotek/Library
www.otaxi.se
Gaturegister Årsta Havsbad
en
rås tig
Din fastighetsmäklare
i södra skärgården
Ridanläggning/Riding ground
Haninge – A part of Fornlämning/Ancient monument Huvudskärs
Båten
Hockeyrink/Ice-hockey
rink
Scanidnavian Islands Naturvårdsområde/Nature reserve
Tennisplan/Tennis court
www.scandinavianislands.com
Kajakuthyrning/Kayak rentals
Elljusspår/Illuminated track
Lökvikholmarna
Järflotta
Lagervägen 5 D, Jordbro • 08-553 411 00
www.samhall.se
Polisstation/Police station
Gjusskär
Gårdsfjärden
SAMHALL AB
Sjukhus/Hospital
Apotek/Pharmacy
en
If you would like more general information about attractions to visit, contact
the information point at Haninge municipality, Rudsjöterrassen 2, Handen,
+46-8-606 81 09.
LOGI & KONFERENS
Turistinformation
Tourist information
Museum/Museum
Nåttaröfladen
viken
You can also contact Stockholm Tourist
Center, Vasagatan 14 (opposite Stockholm Central Station), +46-8-508 285
08, www.visitstockholm.com or Visit
Skärgården, Strandvägen quay-berth no.
18 in Stockholm, +46-8-100 222, www.
visitskargarden.se.
Ö s t e r s j ö n
Nynäshamn
Nynäs-
ORNÖ SJÖTRAFIK
Sundby gård, Ornö • 08-501 563 14
www.ornosjotrafik.se
Aspön Stora Björn
Ängsholmen
1
Kommunöversikt
Ålaudd
Ålö storsand
öv
äg
Käringboda
naturreservat
Tourist Information
QUALITY HOTEL WINN HANINGE , RUDSJÖTERRASSEN 3,
136 40 HANDEN, T 08-745 75 00, WINNHANINGE.SE
Tröja
Grönskär
Ålö-Rånö
naturreservat
Träskholmen
BED & BREAKFAST
Haninge kulturhus som rymmer konsthall, bibliotek och teater, erbjuder evenemang
året runt. Se www.haninge.se/kultur. Foto: Michael Perlmutter
6
Lökskär
Bodskär
Nasknäsudd
Gruvbyn
Näsudden
Tyresta. Foto: Fredrik Hjerling
Huvudskärs naturreservat
Borgen
Bergvik
Fjättersjön
VäLkOmmEN TILL
HOTELLET mED
BÄSTA LÄGET I HANINGE
Vi har även försäljing av rökt fisk, ost och kött
från gårdens djur.
Välkomna önskar Åse o Lill-Åse
Korskobbarna
Stabbo
Sadelöga
Gubbholmen
St
Skramsö
1
En minnesvärd skärgårdsupplevelse i ett
enkelt, trivsamt och prisvärt boende
Oxnöv. 6-8, Gålö • 0707-60 92 90
www.ekuddensvandrarhem.se
Aspskär
Idskär
Kapellön
St Flatskär
EKUDDENS VANDRARHEM - GÅLÖ
Björkskär
Marbäling
Myggskären
Älvsnabben
Gryt
Österhaninge Church and more
Ornö Sjötrafik AB
+46-8-501 566 00
www.ornosjotrafik.se
Gåssten
Hansten
rkö
Utö Rederi AB
+46-8-679 58 30
www.utorederi.se
V Runmaren
M y s i n g e n
Tidtabeller/Timetables
Waxholmsbolaget
+46-8-679 58 30
www.waxholmsbolaget.se
Gåsstensfjärd Sundby naturreservat
Långbälingen
Grytholmen
Ogesta
Ösmo
Björsta
Utö naturreservat
Ekesgarn
Muskö
Mälbyfjärden
Gör ett besök på vårt
GÅRDSCAFE på Gålö.
Ta en kopp kaffe och
något hembakat bröd.
Huvudskärsfjärd
Kullbäling
Mysingeholm
Muskan
Fjärdlångs naturreservat
Skogs-Rökan
Hanstensfjärd
Näsängen
4
Kommunöversikt
Kuggholmen
Nedergårdsö
2
Ludvigsberg
Ådfjärden
Körunda
225
Kanada
Norstensfjärd
Ängsön
Valön
Brännträsk
Västergården
Hoppet
Ekeby
Överfors
Sundby
Torpa skog
Landfjärden
Vreta
Björnholmen
Horsfjärden
När golf är som bäst
i Haningetrakten
Hästholmen
en
Tourist information:
+46-8-500 450 80, www.musko.nu
Vadv
iken
Nedre Söderby
-
Muskö is linked to the mainland via a three
km road tunnel. The bell tower on the
rock behind the church is Muskö’s oldest
construction. Grytholmstorpet is a classic archipelago croft within walking distance of the church. Arbottna, one of the
most beautiful cultural landscapes in the
region, is also worth seeing.
KULTUR & AKTIVITETER
ne
Discover Muskö!
Bockholmen
Fjärdlång
Varsnäsfjärd
äg
Tourist information:
+46-8-500 400 16,
www.ostnoracamping.se
Sandböte
Fjärdlångfjärden
Häringe
Häringe
slott
Mella
Turistinformation: 08-501 574 10,
www.uto.se
South of Västerhaninge, Östnora Havsbad is great for swimming with its sandy
beach, tower that you can jump off into
the sea, refreshments, miniature golf and
campsite.
Ötterskären
St Svinskär
Björkö
Brännflåten
Norrön
3
Bobäcken
Årsta Castle
The church is the oldest building in Haninge. The author Fredrika Bremer is
buried in the churchyard. Don’t miss
Gullringskärret a nature reserve known
for its rare mosses that is usually called “Haninge’s own rainforest”. Go for a
stroll in Slätmossen’s nature park in Handen. www.haninge.se/turism
Idskären
Mefjärd
Öv Teg
nérsv
Du kan också vända dig till Stockholm
Tourist Center, Vasagatan 14 (mittemot Centralstationen), 08-508 285 08,
www.visitstockholm.com eller Visit Skärgården, Strandvägen kajplats 18, Stockholm, 08-100 222, www.visitskargarden.
se.
Östnora Havsbad
Vitsgarn
Ornö
Rumpudden
Bjö
Utö är ett av de mest populära utflyktsmålen i Stockholms södra skärgård –
året om. Redan på 1100-talet bröts järnmalm på ön. Gruvmuseet har öppet vissa
tider på sommaren. Från kvarnen har
man fin utsikt över skärgården. Se också
Lurgatan med gruvarbetarbostäder från
1700-talet. Utö är cykelvänligt, med fina
grusvägar.
Vill du ha mer generell information om
besöksmål, så vänd dig till Informationspunkt Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen, 08-606 81 09.
Tourist information: +46-8-501 560 92,
www.fjardlang-huvudskar.se
Prästön
Ornö
Tärnan
Booking and tourist information:
+46-8-745 33 94, www.tyresta.se
The manor dates back to the Middle Ages
and was where King Gustav II Adolf (Gustavus Adolphus Magnus) assembled his
troops for the 30-Year War. Later it was
also the home of the author Fredrika Bremer. Call +46-70-674 12 45 for a guided
tour.
Fjäderholmarna
Trätskär
Krokholmen
Rå
n
Utö – populärt utflyktsmål
Turistinformation
The nature reserve of the Huvudskär archipelago comprises about 200 islands,
rocks and skerries. Magnificent flocks
of migrating birds pass through in the
spring and autumn, and you can sometimes see seals basking sleepily on the
rocks. Huvudskär retains traces of its
long history as a fishing community, inhabited from the 15th century well into the
20th century. The former customs building, Tullhuset, is now a youth hostel and
the small fishermen’s cabins are holiday
homes. Huvudskär is accessible by ferry
from Dalarö.
Mörbyfjärd
Segholmen
Almåsa
Östnora
Björkskär
Brevik
31
Turistinformation: 08-500 450 80,
www.musko.nu
Haninges äldsta byggnad. Fredrika Bremer ligger begravd på kyrkogården. Missa inte Gullringskärret – ett naturreservat känt för sina sällsynta mossor – som
brukar kallas »Haninges egen regnskog«.
Ta en promenad i Slätmossens naturpark
i Handen. www.haninge.se/turism
Näset
Häringe naturreservat
Exotic Huvudskär
St Rotholmen
Märsgarn
Furuskär
Långtarmen
äg
Muskö förbinds med fastlandet via en tre
km lång vägtunnel. På södra Muskö kan
du plocka bär och svamp. Klockstapeln
på berget bakom kyrkan är Muskös äldsta byggnadsverk. På promenadavstånd
från kyrkan ligger Grytholmstorpet – ett
klassiskt skärgårdstorp. Se Arbottna –
ett av de vackraste kulturlandskapen på
Södertörn.
Österhaninge kyrka m m
Kyrkbacken
Söderby
Brun-
Söderholm skär
Ängsholmen
ns
v
Upptäck Muskö!
Here you’ll find unique old-growth forests,
clear forest lakes and a large number of
unusual species of fauna and flora. Learn
more about all of Sweden’s national
parks in the museum Naturum Nationalparkernas Hus. The building is shaped
like a map of Sweden and has been constructed to ecologically sound principles.
The buildings in the hamlet Tyresta By
are well-preserved and illustrate the construction methods used in an old farming
community.
Långgarn
Björkö
Furholmen
Fiversättraön
Breviksnäs
Alvsta Långholmarna
Träsksjön
Fårholmen
am
Turistinformation: 08-500 400 16,
www.ostnoracamping.se
Fjärdlång has been a nature reserve since
1985 and is an island on which you can
see many exciting species of birds, such
as white-tailed eagles. You can go fishing and walking and hire a rowing boat or
kayak. The island also has a youth hostel,
Thielska Villan.
n
fjärde
arns
g
g
n
Lå
Huvudholmarna
Berga
Västnora
Villinge
Långholmen
Smedsskär
1
Gålö
naturreservat
Hagaberg
Hemfosa
Norrnäsudd
Storholmen
Årsta havsbad
Österby
Västerby
Nybysjön
Kvarnön
Ma
g
Foto: Eva Simonson
Tyresta National Park
Gålö
Berga
Stav
Lundby
Rudan’s nature reserve
Birdlife on Fjärdlång
Tourist information: +46-8-501 560 92,
www.fjardlang-huvudskar.se
Alvsta
St
Långholmen
Skälåker
en
Söder om Västerhaninge finns detta fina
bad, med sandstrand, hopptorn, servering, minigolf och camping.
Lillgården
Norrudden
73
Söderviken
Fåglarö
Kärrmaräng
Grimskären
St
Gjusböte
Hemträsket
äg
Östnora havsbad
Mulsta
Skogstorp
Ekensberg
Blista fjärd
Kymmendö
Ornöboda
Mörholmen
Apelviksudd
Blista
Tungelsta
Vädersjön
6
Björnö
4
Stegsholm
St Segholmen
Dalarö
skans
sv
Turistinformation: 08-08-501 560 92,
www.fjardlang-huvudskar.se
Stadsberga
Transjön
Tourist information:
+46-8-501 563 05, www.orno.se
Årsta
KymmendöBunsön
Västern
di nsv
Slottet har anor från medeltiden. Här
ställde Gustav II Adolf upp sina trupper
inför det 30-åriga kriget. Senare bodde
Fredrika Bremer här. Ring 070-674 12 45
för visning.
5
Vinaren
Here you can swim in the lake, go game
fishing and use the exercise tracks, skiing tracks, illuminated tracks and mountain bike trails. There is a hill for sledging
and designated fireplaces for campfires
and other pleasant spots where you can
take a break. Go for a walk with your
children on the “rabbit trail”, Kaninstigen, or try Frisbee golf, boules or beach
volleyball. Next to Handen train station.
Torrbänken
Aspön
arl
Årsta slott
Nåttarö, an island of beaches
Selected sights and attractions
Västerhaninge
Väländan
Gunnarsholmen
Koön
O
Huvudskärsarkipelagens naturreservat omfattar cirka 200 öar, kobbar och skär. Här
passerar storslagna flyttfågelsträck vår
och höst och du kan få se sälar ligga och
dåsa på en kobbe. Huvudskär bär spår av
sin långa historia som fångstplats, befolkad från 1400-talet ända in på 1900-talet. Tullhuset är idag vandrarhem och de
små fiskarstugorna sommarställen. Passbåt från Dalarö.
Hållsättra
Solbacken
Lännåker
T
Exotiska Huvudskär
Bokning och turistinformation: 08-745
33 94, www.tyresta.se
Hålsjön
Tourist information:
+46-8-520 400 55, www.nattaro.se Grindsjön
Österhaninge
rJ
Turistinformation: 08-501 560 92,
www.fjardlang-huvudskar.se
Hammarskogen
Vedasjön
St Lökholmen
Mickelsland
Höggarn
28
Fjärdlång är sedan 1985 naturreservat
och här kan du se många spännande
fågelarter – bl a havsörn. Du kan fiska,
vandra, hyra roddbåt eller kajak. På ön
finns ett vandrarhem – Thielska villan.
Tourist information:
+46-8-501 570 85, www.rano.se
Sågen
MörtöBunsön
Genböte
Sandemar Sandemar
Jutholmen
naturreservat
ge
Fågelön Fjärdlång
257
227
Tjursjön
Bir
Turistinformation: 08-501 563 05,
www.orno.se
Här hittar du unik urskog, klara skogssjöar och ett stort antal ovanliga växter
och djur. Lär dig mer om alla Sveriges nationalparker i naturum Nationalparkernas
hus. Byggnaden har formen av en Sverigekarta och är byggd efter ekologiska
principer. Tyresta by är ett välbevarat
exempel på det gamla bondesamhällets
byggnadssätt. Här finns en levande lantgård med hästar, kor och får. Ridning för
barnen.
Tyresta nationalpark
Skeppnans
naturreservat
Svartsjöns
naturreservat
Knavelskär
9
Här finns friluftsbad, ädelfiske, motions-,
skid- elljus- och mountainbikespår, pulkabacke, rast- och grillplatser. Ta med barnen och gå »Kaninstigen« eller prova frisbeegolf, boule eller beachvolleyboll. Nära
Handens pendeltågstation.
Dalarö
Tornbergets
naturreservat
Lilla
Skogssjön
Nåttarö is a swimmers’ paradise with
sandy beaches and areas of rocks from
which you can take a dip in the sea. Discover the underwater archipelago environment via the easily accessible snorkelling trail.
Torkorna
a
Ornö är den största av öarna i södra
skärgården. Ön bjuder på en slösande rik
växtlighet, från väldiga ekar på Mane äng
på södra delen till rik orkidéflora på den
norra. Ornö museum i öns gamla sockenstuga från 1700-talet visar ett skärgårdshem från 1850-talet, gruvindustrin och
Sundby säteri.
Stora
Skogssjön
Djupträsk
eb
Ornö is the largest of the islands in the
southern archipelago. It is home to a
wealth of trees and plants, such as the
huge oak trees on Mane meadow in the
south, to a large number of orchids in the
north. Ornö Museum in the island’s 18th
century parish cottage tells us about an
archipelago home from the 1850s, the
mining industry and the Sundby Säteri
estate.
Take the opportunity to visit Rånö, the island of tranquillity situated between Utö
and Nåttarö, with swimming and fishing
in unspoilt environments.
227
Jordbro
Lo
k
Rudans naturreservat
Öran
Ådran
äg
en
Natursköna Ornö
Tranquil Rånö
Gymmerholme
Jungfrufjärden
en
Ornö’s beautiful countryside
Edesön
svä
g
Sevärdheter – ett axplock
Smådalarö
ham
n
Turistinformation: 08-501 542 65,
[email protected]
Mörtö
1
Berghamnsba
Berg
Tourist information: +46-8-501 542 65,
[email protected]
Rögrund
Tyresta by
Ådran
Östorp
Uvön
Stora
Husarn
Krogarholmen
Bruket
Tourist information:
+46-8-501 574 10, www.uto.se
Lilla
Husarn
Stora
Stendörren Vindåsen
Stensjön
e n a tsv
f
Turistinformation: 08-520 400 55,
www.nattaro.se
Riksten
Kalvholmen
Älgholmen
Brandbergen
Rudans
naturreservat
Ramön
St
Badparadiset Nåttarö har både sandstränder och klippbad. Upptäck skärgården under vattnet – prova snorkelleden.
Dyviksudd
Vissvass
Handen
Lissmasj.
elst
Sedan Strindberg vistades på Kymmendö, och senare skrev sin berömda bok
»Hemsöborna«, har ön blivit en del av det
svenska kulturarvet. Se den skärgårdsmiljö som skildras i boken och upplev ett
levande jordbruk med hästar och får som
betar över hela ön. I samma släkts ägo
sedan 1802.
Tyresta
nationalpark
Lycksjön
mp
Strindbergs Kymmendö
After the author August Strindberg stayed on the island of Kymmendö, and later
wrote his famous novel The People of
Hemsö, the island became part of Swedish cultural heritage. Visit the archipelago environment depicted in the book and
see farming with horses and sheep that
graze all over the island, which has been
owned by the same family since 1802.
259
Hacksjön
73
Gränö
Foto: Magnus Wegler
Strindberg’s Kymmendö
Kvarnsjön
Tyresta
naturreservat
Långsjön
Årsjön
ttv
Turistinformation:
- Stegsholms gård 070-328 65 93,
www.stegsholmsgard.se
- Skälåker 08-500 338 80,
www.galohavsbad.se
Vega
Ängsön
Dyvik
260
Fr
e ga
Foto: Erik Wijnbladh
Tourist information:
Stegsholms Gård, +46-70-328 65 93,
www.stegsholmsgard.se
Skälåker, +46-8-500 338 80,
www.galohavsbad.se
Tourist information:
+46-8-501 574 10, www.uto.se
In addition to beautiful cultural landscapes and large forests, Ålö boasts a fantastic horseshoe-shaped beach.
Björnöön
Nämdöfjärden
Topp
Strändernas Nåttarö
The Gålö peninsula is a nature reserve
known for its wonderful swimming areas,
fine fishing, bays full of birdlife and stunning scenery.
Bredskären
Härsö
Brevik
Långsjön
Vidja
Kvarnsjön
Cycle to the beach at Ålö Storsand
Klacknäset
Drevviken
Orlången
Gladö kvarn
en
Turistinformation: 08-501 570 85,
www.rano.se
Swimming and fishing on Gålö
Raksta
Vendelsö
vik
Gålöhalvön, ett naturreservat som är
känt för sina härliga bad, fina fiskevatten,
fågelrika vikar och vackra natur.
Passa på att besöka Rånö – den rofyllda
ön mellan Utö och Nåttarö. Bad och fiske
i ostörd miljö!
Tourist information: +46-8-501 508 00,
www.dalaro.se
Kalvfjärden
Länna
ksta
Gålö – bad- och fiskehalvön
Rofyllda Rånö
Skogås
Mörtsjön
Flemingsberg
Nic
Turistinformation: 08-501 508 00,
www.dalaro.se
Turistinformation: 08-501 574 10,
www.uto.se
Tullinge
Ågestasjön
TyresöFlaten
Haninge
Besök det pittoreska skärgårdssamhället
Dalarö, med sin fantastiska bebyggelse
från 1800-talet. Konstnären Anders Zorn
målade sina berömda badande kullor här.
Dalarö museum i Tullhuset berättar om
skärgården – historia, kultur, natur och
marin arkeologi.
Förutom vackert kulturlandskap och stora skogar så bjuder Ålö på en fantastisk
hästskoformad strand.
226
Trollbäcken
Magelungen
St Korpmaren Ingaröfjärden
Skärgård – Vildmark - Tätort
Skärgårdsidyllen Dalarö
Cykla till Ålö Storsand
Kommunöversikt
Baldersnäs
Albysjön
BESÖKSKARTA 2012
Haninges kust och skärgård
från norr till söder
Visit the picturesque archipelago community of Dalarö with its fantastic 19th
century buildings. The artist Anders
Zorn painted his famous bathing women
here. Dalarö Museum in the former customs building, Tullhuset, provides information about the archipelago’s history,
culture, nature and marine archaeology.
Trehörningen
Tyresö
Bollmora
Trångsund
Munkholmen
Vedhamn
I samarbete med
Dalarö, an idyllic archipelago village
Utö is one of the most popular destinations in Stockholm’s southern archipelago all year round. Iron ore was mined on
the island as long ago as in the 12th century. The mining museum is open at certain times in summer. From the mill one
has a wonderful view of the archipelago.
Don’t miss Lurgatan Street with miners’
homes from the 18th century. Utö is great for cycling with fine gravel tracks.
271
259
Utö a popular destination
Maderö
Grisselholmen
PRODUCERAD AV
Haninge coast and archipelago from north to south
Drevviken
Korsholmen
3
23
1
Gullvive-
ån 1
da 9
l sv
M
n gv
ä
Fi
äg e n
lv
Banjo
v
Åvägen
ge
n
Ko
lsv
ab
a
Fryk
env
k o gå
2
Aro
sv
ge
n
sv
ä
ng
Lil
lä
K
än ärrgs
v
2
n
äg
e
n
ge
rv
ä
To
rp
a
sv
ag
O
xh
F orsav
ägen
Skepparvägen
S tyrmansv
r osvägen
M at
n
ge
Mariebergsv
äg
län
gs
L il
en
äg
34
Ram
sda
lsv
2
ge
n
vä
re
n
G
46
rtbä
Sva
c
4
sv33
ä
og
sk
art
n
ge
rvä
Svartbäcksgränsen
Koloniområde
T yr e
ge
Tyresta by
Huvudskär.
9
staväge n
A
s
S te nb ock e n
Tungelsta/Västerhaninge
Ce
r
s tg
en
en
äg
sv
sv
äg
nd
klu
Tempelvägen
Hö
rnv
äge
n
Grönå
näs
v
Ny
n
lav
äg
e
Vil
ä gen
a rv
So
lh
e
ds
Går
n
en
ra
vä
g
Fl
o
23
23
51
1
stoTumcks
Filg
gr
r
H
Me
tån ovjse
gsg
lgrä
r
nd
d
Kv
a
Till Hande
2
r
Hyv
elg
r
rgr
gr
Ok
Spa
c
Mod
Bors
tgr
kelg
r än
Pas
sg
H
kelg amma
r
Sic
elg
r
Pen
s
Pyts
gr
gr
dlar
r
kive
g
Räts
r
ljeg
Ba
sleMurvs
gr
en
erg
svä
g
ge n
st
re
åg
st
ig
e
n
av
Vi
m
Ned
ers
ta
en
äg
sta
v
M
ul
2
en9
da
Kr
igs
li
en
äg
ko 1
gs
v
vä
g
g-
H
nk
elv
ä
- väge n
ne
s
in
R
28
äsv
äge
Nyn
st
av
äg
M
ul
am
n
sh
113
vägen
B4
E2
B5
B5
E3
B4 B5
D3
C4
C3
E3
F4
D2
Idrottsvägen
A4
Industrivägen
D3 D4
Ivar Lo Johanssons plats A5 B5
Jägartorpsvägen
Kiselstigen
Klippvägen
Klockargatan
Klövervägen
Kometvägen
Konvaljevägen
Kornstigen
Krigslidavägen
Kryddgårdsvägen
Kulgränd
Kummingränd
Kvarnvägen
Kvartärvägen
Kvastgränd
Kyrkvägen
Kärnvägen
Lavevägen
E2
C3
C3
F2
E2
A2
D2
B4
C3 C4
A5
A4
D2 E2
A5
E1
E4
F2
B4
A5
Lidavägen
Lillhammarsvägen
Lugnetvägen
Lyngstavägen
Långvägen
Längdhoppsvägen
Löparstigen
C3 C4
B5
C2 D2
C2
C4
A4
A4
Majsstigen
Mejramsgränd
Mejselgränd
Meteorvägen
Moddlargränd
Mulstavägen
Murarvägen
Murslevsgränd
Målarvägen
Månvägen
C4
E2
E3
A2
E3 E4
C3 C5 D3 D4
D4 E4
E4
E3
B3
Nederstaleden
Nederstavägen
Nordanvägen
Norrskogsvägen
Nynäsvägen
Nytorpsvägen
D3 E2 E3
C4
F3
E2
F1 F3 G1 G5
E1
Okgränd
Orrvägen
E4
C4
Parkvägen
E2
Passgränd
Penselgränd
Plöjarvägen
Porfyrstigen
Prästallén
Pytsgränd
Rapsstigen
Ribby allé
Ribbylundsvägen
Ribbyvägen
Ringvägen
Rosenhillsvägen
Rosgården
Rosvägen
Runvägen
Rådjursvägen
Rågstigen
Rännilsvägen
Rätskivegränd
Rödklintsvägen
Salviagränd
Satellitvägen
Sickelgränd
Skogs-Ekebyvägen
Skogsstigen
Skogsvägen
Skolvägen
E3
E3
F4
C3
F2
E3
C4
F2
F4 G4
F3
E2 F1 F2
D2
A5
A5
B5
E1
C4
B5
D4 E3
E2
E2
A2
E3
A3 A4
E2
C3 C4
A4
Skuggstigen
Solbacksvägen
Solhemsvägen
Solsätersvägen
Sommarvägen
Spackelgränd
Spjutgränd
Sportstugevägen
Stabergsvägen
Stationsvägen
Stavgränd
Stavsvägen
Stenrosvägen
Stenvägen
Stjärnvägen
Sturevägen
Södertäljevägen
E3
A1 A2
F3
B3
E3
E3 E4
A4
B3
D4
F2 F3
A4
B5
B3
C3
B3
E2
A4
Tallstigen
E2
Telestigen
A5
Tempelvägen
F2
Timjanstigen
D2
Timmermansvägen
E3
Tornbergavägen
A3
Trestegsvägen
A4 A5
Tumstocksgränd
E3
Tungelstavägen B4 C3 D2 E2 F2
Tuntorpsvägen
B2 B3
Tvärvägen
Vallmostigen
C4
D2
Vargvägen
Verkstadsvägen
Vetestigen
Villavägen
Vinkelvägen
Vintervägen
Violstigen
Vårvägen
E1 F1
D3
B4 C4
E3 F2 F3
B4
F3
D2
F4 G3
Åbylundsvägen
Åbyplan
Åbyvägen
Åkervägen
Ålstavägen
Åvägen
E1
F2
F2
F3
A5
B5
Älgvägen
Älvvägen
F1
B5
Örnsbergsvägen
Örtagårdsvägen
Österhaningevägen
E2 E3
D2
G2
Gaturegister Västerhaninge
Arkitektvägen
B2
Badvägen
Barberarestigen
Bergastigen
Björköstigen
Blockstigen
Bollstigen
Briggvägen
Båtstigen
B2
B2
A2
C2
C1
A2
C1
A2
Djupdalsvägen
Dvärgstigen
B2
A2
Ekastigen
Elektriska gatan
B2 C2
B1
Fiskarstigen
Fregattvägen
A2
C1 C2
Galärstigen
Gamla vägen
Gondolstigen
Gålöstigen
Gäddstigen
B1
A2 B1
B1
B1 B2
B2
Hamnbacken
Hopparstigen
Hårsfjärdsstigen
A2
B2
B2
Idrottsvägen
s Byväg
E3
A4
A4
F2 F3
G4
Jollestigen
Jättestigen
For
Hyvelgränd
Häckgränd
Höjdhoppsvägen
Hörnvägen
Höstvägen
äg
e
n
Ti
ll
Bäckväg en
Fors
Ny
nä
vä
Lillha
m
ä g en
Stavsv
s
ar
m
en
TUNGELSTA
n
ge
Ha
m
ma
rb
ov
Åv
n
äg
en
73
2
-
gs
18
28
g
la
G
en
äg
ärn
v
Stj
v äg e n
orps
Tunt
ls
ta 1 2 2
vä
ge
n
ng
e
Tu
Lö
K u r st
Sp lgrän igen
av Häc
kg jutgr d
gr
Idro ränd änd
ttsv
äge
n
St
1
en
tväg
Sö
de
rtä
lje
v
kersv
41
ge
n
st
Vä
ck
ä
rnt
Kv
a
83
5- 1
17
am
n,
äs
h
Ny
n
mm
ta
ga
Stora
Dalarövägen
Torvallavägen
r bo
Ler
en
äg
av
nd
glu
Hö
25
Ti
ll
Sö
de
171-2
40
ä g en
ns v
ste
301-359 ilen
Djupränn
201-259
ällsvägen
Klovk
931
37
Gammelhagen
P
br ov
äg en
Jord
Södra
sv
Dr
yc
ke
n
Nödesta
n
ge
Vitsåväge n
Ny
nä
svä
ge
Trafikplats
Fors
n
ge
vä
ds
ge
n
Krigslida
en
lun
ge
rv ä
20
RIBBYLUND
RIBBYHOLM
svä
r ie
La
v
ros
en
9
1-1
3
10
S ö dra
Jor dbrovägen
Nynäsv
ägen
tor
ps
v
dbr
o
or
en
äg
sv
er
av
Tr
n
gen
27
äg e
ybb v
Ri nds
lu
n
ge256
vä
n
ge
vä
jar -184
Plö 2
turvä
gen
2
ns
rä
g
en
n
ge
vä
rvä
Vå
stv
Hö
G
rv
ä
en
26
ga
g
vä
en
en
äg
Hu
g
RIBBYBERG
väg
sv
nä
Ny
Ribbybergsskolan
NEDERSTA
a
ull
RIBBY
rvä
g
en
er
Åk
m
14
1
Floraplan
n
äge
erv ä
2 ge
n
v
Åk
2
gen
svä
k
Blå
s-
väg
en
n
Grä
Ribb
en
88
Ma
Arma
yv
väg
ab
r
Vallag
Dra
ban
väg
e ns
Ark
Haningeväge
n
n
ge
Ribby allé
vä
n
äge
kv
Kyr
n
äge
onsv
Stati
N
Si
lo
t
rks
en
äg
yv
2
rvä
ge
n
svägen
ring
Åb
t
Rö
Gull
2
nst
D3
E3
E3
E3 F3
Bjö
Gra
Fabriksvägen
Filgränd
Floraplan
Floravägen
gs
B3
E2
ug
Sk
n
Ekingevägen
Ekstigen
st
2
e
väg
B3
D2
A5
A2
B4 B5
B4
E2
D3
Gamla Stockholmsvägen
A5
Gamla Stuvstavägen
B2
Genvägen
C4
Backv 9
ägen
Glasbergavägen
D2 D3
Gnejsvägen 1
C3
Granstigen
E2
Gråbergsvägen
B4
Gränsvägen
F3
F4
Ba
Grönåkersvägen
F3
Gårdsvägen
F4
Gökvägen
C3 C4
Hagavägen
Hagbergsvägen
Hammarbergsvägen
Hammarbovägen
Hammargränd
Hammarängsvägen
Hantverksvägen
Havrestigen
Holmvretsvägen
Hovtångsgränd
Huggarvägen
Humlevägen
an
ans
n
ge
svä
Daggrosvägen
Dahliavägen
Diskusvägen
Drabantvägen
Fornminnesvägen
Frideborgsvägen
Furudalsvägen
Förrådsvägen
vä
ge
n
2
ord
30
VÄSTERHANINGE
tav
F2
n
ter
S
la
m
Ga
Centrumvägen
ge
vä
Vin
RIBBY ÄNGAR
Ribbyskolan
A
sv
ng
A5 B4 B5
E2 E3
D4 E4
C3
Storgå
rd F2 G1
en
gF2
ä
v
rby E1 F1
A5
D2 E2
D2
F3 G3
F2
E3 E4
A5 B5
B5
ll
Ta
n
äg
ge
gv
vä
Rin
gs
ko
rrs
No
n
ge
vä
2
als
en
rud
väg
Fu
Park
Hagsv
berg
v
0
36
Ti m
me
rm
en
lla
Vi
Gaturegister Tungelsta
Allévägen
Aspvägen
Strömbergav
Baljegränd
Bergstigen
Björklundsvägen
Björkstigen
14
Björnvägen
Blomgårdsvägen
Blomsterrundan
Blåklintsstigen
Blåkullavägen
Bokstigen
Borstgränd
Brandstigen
Bäckvägen
r
de
ig
st
e
et
Ne
tan
St
V
ä
ar
Ivar Lo
Johanssons
plats
Tungelsta
st
vä
Västerhaninge
kyrka
karga
sta
vä
llé
n
ge
sv
nnil
Rä
en
76
Sturevägen
en
M uls ta
3
n
rs
e
Ned
S k og
ergs
Örnsb
Mu
ra
g
tavä
dklintsv
Rö
29
Kl oc
e
led
Österhaningevägen
257
n
ta
Åls
äg
év
All
rn
Ko
v
rn
Kä
e
nväg
Ru
R
n
e
väg
en
23
n
d
In
n
ge
vä
m
ru
nt
n
Måla
rvä
gen
n
tri
us
Orrvägen
en
äg
Tv är v
3
en
S k og s väg
e
Genvä g
vägen
Lida
en
ge
en
väg
led
Koloniområde
Prästallén
Västerhaninge
0
15
vä
en
tig
gs
v
pp
Kli
V
ä
sv
tad
ks
er
ge
vä
n
ge
vä
n
väge
14
sv
erk
HÅGA INDUSTRIOMRÅDE
k
Gö
2
ta
els
v
n
ge
Gullringskärret
naturreservat
R
sst
Tun gelst a
en
Lidakyrkan
n
ge
B
en
äg
v
ing
40
g
vä
ks
en
äg
sv
g
svä
ter
ng
i
nä
Ny jör
Parkn
skolan tige
ks
Bo Åbyplan
ntv
Fa
br
ä g en
gr
ds
rrå
Fö
et
lsä
So
n
ge
Ha
m
15
n
rde
å
osg
äg
m
M
äg
en
n
ge
davä
li
Krig s
4
n
L
14
äge
K
vr
g
Dal
arö
v
J
lm
ev
vä
rs
I
gå
rd
sv
yrst
Porf
lst
Kise
ug
te
H
C5
D8
H3
J6
om
ä
év
All
Älvvägen
G
Palanders väg
Parkvägen
Petuniavägen
Pilvägen
Bl
29
vä
C10
D3 E3
C1 D1 E1 F1
K4 L4
H2
I2
Tungelsta
skola
Tungelsta
sv
kyrka
olm
ckh
Sto
G
5
Hammarbergsvä g en
Österhaninge
löts
15I1
gen
F
ar
Klock
Önskegången
Örnens väg
Österhagsvägen
Österleden
Österängsvägen
Östra Strandvägen
Övre Vikvägen
ä
rgsv
Ka lv svik
rö
g
73
E
gen
vä
iks
vsv
ala
2
å
52 R
Nyt o
en
äg
Hanvedens
idrottsplats
en
D
svä
ring
Gull
rgv
30
2
Va
32
C
K al
lD
B
Kikarberget
Sanda
Til
A
er
sv
86
ÅBYLUND
g
in
n
11
Åbyskolan
-47
e
n
ha
v
us
t
es
Åb7
Koloniområde
Jordbro
gravfält
Forn-
t
en
äg
D10
B6
D9
B6 B7
C5
F9
H3
2
ds
sv
Odenvägen
Odlingsvägen
Olof Palmes plats
Olsängsvägen
Oscars väg
Oxens gata
Oxhagsvägen
A15
C7
H13
I1 I2 J1
E5
I5
C1
C8
av
HAMMARÄNGEN
Tungelsta
gamla
skola
l
Te
Kyrkogård
2
5-3
Åbylundsvägen
Åsvägen
Åvavägen
Åvägen
Älvsnabbsvägen
Älvstigen
Ängsstigen
Ängsvägen
ag
an
71
K1 L1
A13 B13
en
väg
sta D3
r
u
Tj
J2
G4
F11
D8 E9 F10 G9 G12
F3 G3
C8
D5
C3
D13
G5
G4 G5
J2
G4
E15 F15
G4
I3
G5 H5
I4
I2 J2
C1 C2
F6
F10
C5
D14
G7
F6 G6
G2
H1 I1
F9 G9
G15
L13
ng
Lä
sk
Di
äge
32
6
3
nd
ylu
1
40
15
Cellovägen
Cementvägen
Centrumvägen
227Cittravägen
Daggkåpevägen
Dalarölänken
Dalarövägen
Dalkjusevägen
Dammvägen
Dicksons väg
Djupdalsvägen
Djuprännilen
Djurgårdsplan
Djurgårdsvägen
Dragspelsvägen
Kajutavägen
Kalvsviksvägen
Kanalvägen
Kaprifolstigen
Kaptensvägen
Kardborrevägen
Karlavägen
Karlsborgsleden
Kartvägen
Kilowattvägen
Kjellmans väg
Klapperstensvägen
Klarabergsvägen
Klenavägen
Klingvägen
Klintvägen
Klockarleden
Klockarlötsvägen
Klovkällsvägen
gen
svä
50
gen
svä
ten
15
86
ra v
Lå
Majsst
H
26
Br
2
102-12
14
psv
op
dh
sv
5
n
ge
vä
b ro
Jor d
S
Rapsst
en
Ro
1- 14
Sö dra
Tjur st ato rp
n
Lundaskolan
10
2
ge
s
ller
Ku-48
vä
am
sv
tur
C8
I1
F6 G6
E5
C7 C8 D2 D3
I4
I14 I15
H15 I15
I5 J5
G7
D6 E6 F5
F5
J3
D3
E10
C11
B13
I1 J1
J5
C5
B4 C4
J2
H1
E8
åh
v
ma
Tallbacksvägen
Tegvägen
Terminsvägen
Terrängvägen
Timmervägen
Tistelvägen
Tjurstatorpsvägen
Tjurstavägen
Tomtestigen
Torabergsvägen
Torfastleden
Torgöts väg
Torparvägen
Torpstugevägen
Torvallavägen
Tranbärsvägen
Traversvägen
Triangelvägen
Trollstigen
Tromsövägen
Truckvägen
Trumpetvägen
Trädgårdsvägen
Träffgatan
14
Lidaskolan
G
g
vä
te
en
Ar
D12
C12 C13
F8
G5 H5
J2
F6
F5 F6
C5
13
sv
erg
råb
gen
es
Tr
rds
gå
71
3-1
15
Jordbrolänken
Jordbrotorpsv.
Jungfruns gata
Jungmansvägen
Jägarvägen
Järnåldersringen
Järnåldersvägen
Jökelvägen
Tungelsta
IP
ge
n
Krydd-
104
D10
D8 E8
C6
vä
g
rnvä
Kva
Sa nd stensvägen
Gamla Dalarövägen
D3 D4
Gamla Lyckebyvägen
I4 I5
Gamla Norrbyvägen
D5 E5
Gamla Nynäsvägen
D1 D2 D3
Gammelgårdsvägen
E5
Gammelhagen
D13
Garagevägen
D8
Getporsvägen
D8
Ginstvägen
H4
Gitarrvägen
K1
Glimmervägen
B8
Glädjegången
I1
Godsägarvägen
J3
Granebovägen
H8
Granitvägen
C8
Grenvägen
G7 G8
Grinstuvägen
H3 I3 I4
Gryningsvägen
F1
Gränsvägen
F3 F4
Gräsvretsvägen
B6
Gudö Kilväg
I2
Gudöbroleden
D7 E7 F6 H3 I1
Gudöterrassen
H2 I2
Gudövikens Strandpromenad
H2 I2
Gullvivebacken
J1
Gunbovägen
I1
Gustavsbergsvägen
F7
Gymnosvägen
E5
Gästgivarvägen
D4
Götabergsvägen
G6 G7
Idunvägen
Illervägen
Ishavsvägen
Nedergården
C13 D13
Nedre Oxhagen
H4 I4
Nordenskiölds väg
C5
Nordostpassagen
C4 C5
Nordqvists väg
B5
Norra Kronans gata
F8
Norra Läget
D12
Norra vägen
E8
Norrby Backstig
E4
Norrby Bergsväg
E4
Norrby Skogsväg
E4
Norrby Strandstig
E3 F3
Norrby torg
E4
Norrby Vinterväg
E4
Norrbyvägen
E4 E5 E6 F4 G4
Norrängsvägen
K4
Nyckelvägen
C3 C4
Nynäsv.B15 C12 D5 D7 D9 C2 D6 D11
Nålvägen
I2
Näsbyvägen
H1 H2
Nävervägen
H8
23
Sko
lvä
Höjd
hop
psv
257
en
sväg
lund
Vreta
JORDBRO
Höglundabadet
en
lje
gen
evä
äg
E5
F6 F7
A6 B14 B15
J3 K3
A6 B6
D1 D2
F8
D8 D9
D13
C8
D5
G9
I2
D3
D3
B11 B12 C12
I3 I4 J3
I1
C7
G6 G7 H7
A6 B4
G3
F9 F10
G6 G7
H3
K1
I6 J6
H4 H5 I5 J5
I1
I5 I6
C1 I4
A5
J1 K1
G3
C14
A12 B11
G5
D2 E2
D3 D4 E3 E4
E5
H4
H4
D2
C1
D1 E1
E1
D1
G6
H5
G8
F1
G9
D10
F3
B4
C7
I1
F4
D3
D9
E5 E6
G3
B4
F4
H1
D3
B6
D13
D3
E1
E1
C8
pa
4
Lav
110
Ladugårdsvägen
Lagebergsvägen
Lagervägen
Lars Olofs väg
Lastarvägen
Ledningsstigen
Lejonets gata
Lekvägen
Lerstensvägen
Lervägen
Lignells väg
Lilla Hundens gata
Lilla Vikvägen
Lillgårdsbacken
Lillgårdsvägen
Lillsjövägen
Lillängsvägen
Lindevägen
Linnévägen
Lisebergsvägen
Lissmavägen
Listvägen
Lodjurets gata
Lorensbergsvägen
Lupinstigen
Lutavägen
Lyckeby Sälgväg
Lyckebyvägen
Lyckogången
Lycksjövägen
Lyckåsvägen
Lyftkransvägen
Långsjövägen
Läktvägen
Sandstensvägen
Silovägen
Sjömansvägen
Sjötorpsvägen
Sjöviksvägen
Sjövägen
Skansvägen
Skepparvägen
Skogsgläntan
Skogsleden
Skogås Torgväg
Skogåsplan
Skogåstorget
Skolrådsvägen
Skomakarvägen
Skorpionens gata
Skymningsvägen
Skyttens gata
Sleipnervägen
Slingervägen
Slipstensvägen
Slipvägen
Slättvägen
Slöjdvägen
Smedjevägen
Smedvägen
Smultronvägen
Smålandsvägen
Smärgelvägen
Snickavägen
Sofiebergsvägen
Solstigen
Solsätravägen
Sommarbo
Sommarvägen
Sonatvägen
Sopranvägen
Sotargränd
19
SKOGS-EKEBY
A6 B6
D10
D4
J6
D8
Valfiskens gata
G8
Vallagränd
D10 D11
Vallavägen
D10 E10
Vallhagsvägen
D4
Vallhornsvägen ÄNGSHAGEN D1
Vallmyravägen
C3
Vallstigen
D1
Vardövägen
C5
Vattenfallsvägen
D7
Vattumannens gata
F9
Vegavägen
D5
Wemevägen
G5
Vendelsö allé
H3
Vendelsö Gårdsväg
H3
Vendelsö Skolväg
G4 G5 H4
Vendelsömalmsvägen F7 F8 G5 G6 G7
Vendelsövägen
D8 E8 F8 I1
Verktygsvägen
E8
Vidjestigen
I3
Vikingaplan
D9
Vikingavägen
D9
Vikvägen
I2
Vilkesvägen
G3
Viltdammsvägen
H5 I6
Viltängsvägen
H5 H6
Violabergsvägen
G6
Vitnäsvägen
F1
Vågens gata
F8
Vårdagsvägen
F1
Vårvägen
D3
Vädurens gata
F9
Västerport
D7 E7
Västerängsvägen
L3
Västra Strandvägen
G3
Västra Täckeråkers väg
D6
Ylvabergsvägen
G6
en
e
Ekin g
KRIGSLIDA
8
g
vä
39
gen
lavä
Sär
2
an
pp
12
gen
vä
ar n
Sm
Hurtigs
torg
M orä nväge n
Alby
1
perstensvä g en
Klap
Nytorps ängar
Höglundaskolan
v
n
126
Jordbro
kyrka Jordbromalmsskolan
2
en
y d a ls
ge
äg en
g
yvä
Alb
Al b
rvä
ns v
Hurtigs
park
Jordbro
Rö
st e
Skogs-Ekebyv
äg
Kv
n
ck
a
Upplagsvägen
Utgårdsvägen
Uthagsvägen
Utsiktsbacken
Uttervägen
F4
D7
I2 J2 K1
C1 H1
D11
E9 F9
G7 G8 H8 H9 I9
I3
n
ge
Be
r
St en väg en
en
42
JORDBRO
FÖRETAGSPARK
ge
lo
Som m
201-317
Tulpanvägen
Turbinvägen
Tutviksvägen
Tuvstigen
Tuvvägen
Tvillingarnas gata
Tyrestavägen
Törnvägen
n
äge
tav
B
H3
D2
E4
H2
K1
G3 G4
E1
K2
C7
C11
C5
B3
H6
J2
B8
C3 D2
C13 D13
G4
E5
I2 J3 K4 L4
D9
E8 F8 G8
G2 G3
F3
B6 B7 C6
J6
E5
E5
E5
D4
C8
K1
E8
Ragnebergsvägen
F7
Ramsdalsvägen
H7 H8
Ramskogsvägen
H7
Rapsodivägen
E1
Ristarvägen
F6
Romansvägen
F1 F2
Rondovägen
F1
Rotvägen
E2 E3
Rudanvägen
C10 C11
Rudsjöterrassen
C9 C10
Runebergvägen
E4
Runstensvägen
D8 D9
Runstigen
G1
Ryttarvägen
I5 J5
Rättarvägen
H3
Rökslingan
D3 E3
Rökärrsvägen
B8
Rönnvägen
I3
Rörvägen
A12 A13 B13 B14
Speditionsvägen
A5 B4
Spelmansvägen
J2
Spånvägen
G3 G4
Spärrvägen
D5
Stallvägen
H3
Stationsvägen
C9 C10
Stenbacksvägen
C8
Stenbockens gata
F9 G9
Stenstigen
C1
Stjärnvägen
H2 H3
Stockvägen
D2
Stora Björnens gata
F9 F10
Stora Hundens gata
G9
Storesgränd
D9
Storvretsvägen
E1
Storängsvägen
H4
Strängvägen
K1
Stubbebacken
C3
Sturebergsvägen
G6
Stybbvägen
C8
Styrmansvägen
H5
Svampvägen
C3
Svartbäckens by
H8 H9
Svartbäcksgränsen
I9
Svartbäcksvägen
G9
Svartskogsvägen
H8
Svartvändan
H8 H9
Svarvarevägen
B3
Sveabergsvägen
G7
Sågdalsvändan
H3
Sågenvägen
H4
Säterbacken
D1
Söderby park
D7
Söderby Parkväg
D7 E7
Söderbyleden
E6 E7 E8 E9
Söderbymalmsvägen
E8
Söderbytorpsgatan
F7 F8
Södergårdsvägen
I1
Söderhagsudden
D4
Söderhagsvägen
D4 D5
Söderängsvägen
K4
Södra JordbrovägenC12 C14 D12 D14
Södra Läget
C12 D12
Åls
1
Backvägen
Backåsvägen
Badstrandsvägen
Badvägen
Banjovägen
Barkvägen
Barytonvägen
Basunvägen
gen
Bergknallevägen
avä
Åv
Bergsvägen
Beringssundsvägen
Betongvägen
Birgittavägen
Bivägen
Björkdalsvägen
Björnvägen
Blockstensvägen
Blomsterhagen
Blåsippevägen
Bondvägen
Bragevägen
Brandbergsleden
Broddvägen
Brovägen
Brusewitz väg
Buskvägen
Bygdevägen
Bykstigen
Båtmansvägen
Bäckvägen
Bäckvändan
Bälgvägen
Bävervägen
73
C8
G3 G4
I3
B3
C5
D9
D9
C13
I2 I3
ebo
l n 1-1
hage
us1-s109 n
I1
L4
K1
F9
D3
F4
E5
I3
K1
D8
G5 G6
G1
G1
K4
C5
F7
J3
I1
B4
E1
I1
H1
D8 D9
G6 G7
C10 D10
E8
G4 G5
H5
I1
B2
G5
E1
D9
F1
B7 C7
D2
D6
D13
C14
D12
J2
I2
E7 F7
I1 J1
I1 J1
D8 E8
F6 G6
G6
C5 C6
Pipvägen
Plankvägen
Plåtavägen
Plåtvägen
Polarvägen
Poseidongränd
Poseidons torg
Pusshagen
Päronvägen
Frid
n
Finkvägen
Finnedalsvägen
Fiolvägen
Fiskarnas gata
Fjädervägen
Flodvägen
Floravägen
Fläderstigen
Flöjtvägen
Folkparken
Folkskolevägen
Fornuddsgränd
Fornuddsvägen
Forsavägen
Fraservägen
Fredriksbergsvägen
Frejvägen
Frykenvägen
Fräsarvägen
Fugavägen
Fågelvägen
Fältvägen
Malmvägen
Mariebergsvägen
Marinens väg
Markörgatan
Mastvägen
Matrosvägen
Mellangårdsvägen
Mellanmossevägen
Mellanvägen
Melodivägen
Midgårdsvägen
Midnattsvägen
Milavägen
Milröksvägen
Mjölnare Grips väg
Mjölnartäppan
Moränvägen
Mostensvägen
Munspelsvägen
Myggvägen
Myrmalmsringen
Måndalsstigen
Måndalsvägen
Mårdvägen
Mårtenbergsvägen
Mårtensbergsvägen
Måsövägen
D3
G5 G6
G5
G1
D1
H3 I3
I3
Ho
rtst
ls ä
ägen
pa
täp
ar 12
Mjö
n
2
rvä
14
255-281
ge
13
Rö
Kvarnbäcksparken
Lännagårdsvägen
Lärarinnevägen
Lärjungevägen
Lönnvägen
Lötbacken
Nedre
LötkärrsvägenHammarby
Lötvägen
sb
Spo
So
erg av
Tornb
tvä
5-
2 -2
82
B7
D2 E3
B7
B8 C8 D8
C8
D2
E4
I1
D12
F4
H5
F8
D14 D15
D1 E1
H1 I2
G8
D12 D13
I5
D6
D7
D6
D6 D7
D14
H4 H5
H4
H7
H6
G5 H5
D8 D9
I4
D1
B1
K4
tä
Golfhall
Ce
me
n
23
Nedergård2e54
n
24
J5
I2
D6 D7
G6
B2
D9
G5 H5
G7
F7
C5
Kolarbacken
Kolarevägen
Kolarslingan
Kolartorps allé
Kolartorpsvägen
Kolfatsbacken
Konvaljevägen
Korpstigen
Krogtäppan
Krokusvägen
Krokvägen
Kulfångsgatan
Kullerstensvägen
Kullstigen
Kullvägen
Kuskens gata
Kvarnbäckspasset
Kvarnsjövägen
Kvarnstensvägen
Kvarnstigen
Kvarntorps allé
Kvarntorpsvägen
Kvarntäppan
Kvarnängsvägen
Kvickrotsvägen
Kvistvägen
Källtorps Vret
Källtorpsvägen
Källvägen
Kärrkavlevägen
Kärrstigen
Kärrstråket
Kärrängsvägen
r
de
n
Kvarnbäcksskolan
Ekdalsvägen
Ekvägen
Elevatorvägen
Elsebergsvägen
Enkröksvägen
Eskilsvägen
Esplanaden
Evabergsvägen
Evertsbergsvägen
Expressvägen
Hagstigen
D4
Hagtornsvägen
G3 G4
Hakvägen
J2
Hallstens väg
D6
Hammarvägen
G2 G3
Handens Stationsväg
C9 D9
Högsta
Handenterminalen
D9
Motorstadion
Haningeleden
B11
Haningevägen
C11
Hantverkarvägen
E9
Harmonivägen
F1
Helenebergsvägen
G6 G7
Helgebergsvägen
F7
Henriksbergsvägen
F7 G7
Hermans backe
B7
Hermanstorpsvägen
B7 C7
Herrgårdsvägen
H1
Historievägen
F6
Hjälmsäters väg
D4 D5
Hjälmvids backe
F5 F6
Hoppets väg
C1
Hovslagarvägen
G3
Huldabergsvägen
G6 G7
Humlavägen
I2
Hurtigs torg
C14
Hyggesbacken
E2
Håkansvägen
J2 J3
Hårsvägen
E5
Häggvägen
C11
Hägringsvägen
D2 E2
Hällstigen
D6
Hästskovägen
G3
Högdalsvägen
L3 M3
Höglundavägen
D13 D14
Högsommarvägen
F1
Höjdvägen
C3
Sö
J
ge
9
D3
C14
A4 B4
A12 B12 B13
lj e
de rtä
vä
5
-1
14 0
Drevviksvägen
Dryckesvägen
Dumpervägen
Dåntorpsv.
G8
G14
G13
F6 G6
H3
I1
E3 F4
C1
E1
E8 E9
C11
G7
I3
D10
B14
I3
B5 C5
F3 F4
Gne
jsv
30
g
Da
30
Sö
Till
ps
et
4
37
n
or
20
1-2
3
Kvarnbäckspas s et
nt
en
D alar övä ge
äg
äg
e
Läg
11 6
72
-1
195
913
jöv
n
Då
Södr a
en
n
lls
svä
g
91
Albatrossvägen
Albydalsvägen
Albyvägen
Alfabetsvägen
Almvägen
Alpstigen
Alpvägen
Alstigen
Altvägen
Anläggarvägen
Anna Marias väg
Annebergsvägen
Apelvretsvägen
Arkens väg
Armaturvägen
Arosvägen
Asplunds väg
Atletvägen
ä
tav
els
ng
Tu
rosv
Sten
257
112
vägen
en
äg
gv
ÅBY
ng
Tu
p
As
Ha
en
Klövervägen
en
Jägartorps
Mejrams
Ekst
og
Sk
21
73
104
n
Ri
2
en
Salviagr
Kummingr
gelstav
Tun
1 02
an
en
1
27
g
vä
te rr un d
47
1
en
äg
22
3
Gaturegister Handen
ä
av
ms
aljev
Konv
v
g
er
lev
JÄGARTORP
gårdsvägen
Örta
T u n torpsvägen
30
v
Bl o
2
ån
M
41 -
ppa
ten
Kr o gt ä
Mos
38-57
Li
Lillsjön
n
Rosenhillsväge
n
äge
c ks v
m
Hu
Vallmost
nst
Timja
Vattentorn
Kometv
11
1-39
t
Läge
sväge n
28
lb a
hlia
Da
Blåklintsst
äge
itv
So
änken
aröl
D al
2- 52
rra
rp
Då nto
n
Violst
tell
rn
2
tvä
ge
n
Sa
18
2
42
rdbrovägen
a Jo
4
11
Jordbro
gravfält
Hanvedens
idrottsplats
en
31
Lugne
HAMMARSKOGEN
n
äg e
6
318-44
227
54 -
G
32
g
vä
Bjö
rsv
n
ge
26
Me teorv
To
r
Jord brolänken
No
ÅBYLUND
1
vä -249
ge
n
vä
cks
Trafikplats
Jordbro
1-
tär
n
lba
So
136
12
ar
0
53
en
dr
Sö
F
Åbyskolan
200
Lyn
gs
ta
259
3
32
en
äg
Kilowattvägen
2
1
D
Kv
300 m
Skeppnans
naturreservat
10
v
5-
n
ge
7
-47
100
Slätmossens
naturpark
vä
2
2
ägen
röv
ala
s
en
Nynä
sv äg
Åb
s
nd
ylu
1
40
12
Skutans
naturområde
T u vv äg
E
0
3-2
21
D
n
L 62
C
Foto: Magnus Wegler
ge
ret
ju
od
B
1-2
20
102-
La
501-671
2
1
y
Sv
Sv0a1-47 2
rt bä
c ken
sb
arl eden
Kloc k
n
e
äg
ksv
Nationalparkernas
hus
So
g ata
Svartbäcksskolan
Tyresta naturreservat
g
gavä
er
nb
24-1
Dalarö A2
äge
n
Pilv
n
ge
vä
50
45
2-24
Vendelsömalmsv
43
l sö S
k o lväg
Vende
100
nsv
ma
2
1
Huldabergsvägen
40
27
be
ne
Ra
g
Lorensbergsvägen
1
n
ge
vä
rgs
vä
ge
n
gs
er
rik
sb
He
n
Sjö
be
rg
sv
äg
en
ed
en
öb
rol
ud
G
15
979
128
72
2-1
12
be Stu
rgs rev
2
Jä rn ål de rs ri30ngen
2
Mygg
n
vä g e
Vi kv
äg en
Vi kv
inst
Lup
Vendelsö allé
10
ov
Br
v
er s
ke
bac
s
Hjälmv
sg
2
26-9
erby
en
an
20
Rättarv
34
Stallv
Hammarv
ov
sk
od
Br
Krokusv
1
torp
Mar
n
rvä
ge
ga
läg
An
Str
ä
2
8
ång
en
16
N
Less
ebov
2
Ven
dels
övä
14
gen
Sö
de
rg
å r ds v
Sl
ätt
v
Korp
st
10
34
2
Fält
väg
e
n
n
en
ds 6 4
vä
g
ud
rn
Ru
ns
t
Fo
äs
b
Glä
dj
eg
va
lj
Ku
Ladgr
Ko
n
84
Norrby
Terrängvägen
v
ro n
Sm
ult
14
- väg
rv
Söd
10 1-1
23
SVARTBÄCKEN
Tyresta
skola
an
Tyre
änd
sta Svartv
vä
Skolg
museum
en
Stora Hu
501-6 n
45
30-108
3 v
rg
Idunvägen
1-65
8
n
ge
sväge
18
6
v
Va
Utgårdsv
Träsket
dju
58
Jä
rn
ål
d
vs
n
37
sv
Hår
körg
en
50
g e 1 57
n
en
år
d
M
Ille
15
25
60
71
1
Svartsjön
å
52 R
Odenvägen
Bylsjön
Nyt orp
31
rb
St
by
No
rr
Båtm
ansv
en
ed
de
r
Sö
ns
vä
te
Ru
ns
31
en
äg
sv
ten
ns
Ru
Vikingavägen
o n gr
ei d
os
n
Mjöln
are
Söde
pa rb y
rk
Dalaröv
Källv
en
Lekväg
Nynäsvägen
74
Ha d
e ntermnin
alen
K on
44
en
Norrbyväg
n
ge
öv
ä
Sj
y v ä g en
Nor
n
Grips väg
i g en
llst
Hä
2
Nyn
äsv
äg 14
en
parken
Fo
lk
äg
tation
v
ens S
Hand
Nordankärrsberget
vä
Älg
assen
Träffg atan
34
Tä
Väst
ra
4
7
Ungfars mosse
95
68
86
gen
Lyckeby
mosse
19
nsvä
6
erv
äv
Statio
Årsjötjärnen
N
1
Rudsjöte
rr
Tyresta
nationalpark
acke
n
229
en
Egen gästhamn
Kyrkviken, 130 55 Ornö
tel: 08-501 560 00
mobil: 0707-96 18 18
Kommunöversikt
Ramsjön
RAMSDALEN
ebo
Gran
e
22-58
valje
v
n
y väg e
rb
ag
s-
S
n
ä ge
av
Juts
kår
a
1
llste
2
Ha
11
en
Slipväg
ts b
HANDEN
g
Vallavä
Häringe kapell
kv
1
133
Tungelsta kyrka
3
Kommunöversikt
Västerhaninge F2
Kommunöversikt
2-88
7
85 ta
1- ga
70 ns
v
2
43
sk
138
1
Va lfi
n
is
gata
67
Västerhaninge kapell
Västerhaninge F2
en22
äg
tv
Kv
ns
de
nväge
Ly
Sä cke
lgv by
s-
24 3
Klarabe rgsväge n22
401-45 5
R ud a
sik
Vr
or
1
1
sk
m
Ra
1
7
L Hundens g
Bergs
Rondovägen
1
väg
en
ks
Sj
ö
gsv
Vall
ha
19
en
n
ä rrv
äge
Sp
ns
ks
o
2
7
g
év
Linn
n
ge
rvä
en
33
Gra nit v
ps
Västerhaninge kyrka
n
40
me
20
äg
v
gs
er
eb
Lis5
og
en28
m
36
äg
en
äg
sv
rg
50 1-53 ens g
Skor pio n
124-153
Vattumannens g
Klockarleden
90
08-500 658 50 · www.vhmforsamling.se
Årsjön
Muskö kyrka
ge
Lycksjön
sv
sv
rg
Ti
-
Son
atv
Rapsodiv ä ge n
l
Rotv
1
ö v ägen
D al ar
mla
Ga
s väg
vä
g
de
D
1
rs
n
39
ic
Os
n
n
ge
Lign
e ll
väg
larv
äg
Po
2
en
äg
rv
se
Fr
a
16
u
Br
11
n
52
v
ga
Fu
sv
Tim m
erv
äg15
en
Kolfatsb
1 8 Sj
S
ök
s
S
glä kog
nt san
a
Hy gge sba
74
t i ge
n
Lillgår
dsba
en
9
mer
väg
en
Tim
väge
n
2
Lill g
.v
ing
Led
n.s
t
Gaml
aN
yn
äs
v
Storvre
tsv
31 äg
n
Tuv
sti
ge
Björnv
en
sa
rv
äg
Fr
ä
sm
av
äg
en
Lis
svä
ge
et
Ut
rg
23
Brandbergsskolan
Björnens gata
-1
127
VÄSTERHANINGE MUSKÖ FÖRSAMLING
39
äng
n
Bu s
llt
Handen H5
Tungelsta A5
27
g
ge
äg
KÄLLTORP
Vendelsö kyrka
Handen C14
en
s vä
Österhaninge kyrka
Kommunöversikt
22
Rytta
rvä
2
en
Kä
v
Ols
n
äge
Jordbro kyrka
e
eb
36
lsv
da
Ek
g
övä
be
v
en
en
97
S:t Eskils kyrka
Handen D9
för dig som
bor, verkar
och vistas
i Haninge
5
v
08-555 670 00 · www.osterhaningeforsamling.se
en
äg
gs
er
437-472
rväg
vägen
andrum
2
Kommunöversikt
ÖSTERHANINGE FÖRSAMLING
1
B
1
Brandberg
sl ed en
Vågens g ata
me
ngs
vägen
Lyckeby
ar
Rytt
sv
ne
le
He
Kuskens g
420-434
Gl
im
l sv
Söd erä
ÖSTERÄNG
N o r rä ngsv
n
ge
sti
oll
Tr
Älvst
Kvarnsj
öv
LYCKEBYN
Lyc
ksj
tav
10
rra Kronans g
No
17
da
v
ås
lev
n
en
stig
mte
RESTAURANG & CAFÉ
4
ge
vä
d agsv
äg
38
Ly c kå sv
A ls
t
Ka 1
r ls b
orgsle
den
Plåtv
1
ed
it i ons väg en
HÖGDALEN
n
av
en
Sp
ge
ne
Fin
Öst erängsvä
84
k
Kärr
ck
Ly
38
Våffelstugan Dalarö
Öppet året runt
Besöksadress
Tullbacken Dalarö
2
15
116
78
ä
a v ä g en
gsv
133
en
väg
Bo nd
Gammeldammen
v
ms
So
ls ä
tr
gen
vä
en
am
us
ew
itz
l svä
rän
ste
n
ge
H ögda
by
ke
yc
yvä
g
To
Viltd
Br
Vä
sti
10
1
29
49
gen
n
An
g an
en
55
fo l
g
9
M
rg
estaväg
Tyr
Kolarsli
n
äg
46
Vandrarhemmet Lotsen
Öppet året runt
Tullbacken 4 Dalarö
Bokning 08-501 516 36
3
erängsv ä g en
Öst
v
gs
er
eb
Lis
14
sv
Frejvägen
45
g
lsvä
gda
pri
ä
Olofs v
en
väg
svä
s
rg
be
ta
46
an
n
en
Hö
Godsägarvägen
orrev äg
rdb
sv
Tel. 08-504 102 60
www.haninge-akeri.se
0
VENDELSÖ
L
Haninge Åkeri AB
Segelfartyget Ariel
Hyrbart äventyr · Bokning 070-316 18 07
www.segelfartyget-ariel.com
100
B ondvägen
Ka
26
k
Hå
äg
e
Lars
ä
it
irg
Gö
sb
a
20
200
en
äg
en
24
ml
Ga
Dum
per
v
en
Ut och njut!
tyresta.se
2
HANINGE
300 m
tuv
äg
x
eb
ck
Ly
vä
ge
n
Ty
Ha resö
ni
ng kom
e
ko mu
n
m
m
un
äg
dv
v
nn
Rö
ins
Gr
v
tel
O
19
Up
pl
ag
s
n
v
tra
Cit
e
äg
m
Tyresta Nationalpark
en
äg
2011-11-17 13.44
Välkommen till den generösa stormarknaden
08-448 57 00 · www.icamaxihaninge.se
Ka
gen
jesti
Vid
tav
n
ge
ha
sväg
en
kv
Bi v
n
ge
vä
nd
Bo
Bo
n
26
Tis
r
Ned
Lyftkra
n
n
v
arr
Ha
la-
lsv
spe
Mun
Hum
Sp e l
sv
an
dagar om året
REKEJN2433_Fonsterdekal_650x150.indd 1
Handen KL9
gar vä g e n
Jä
n
v
rrs
tkä
Lö
4
vägen
5
en
äg4-188
a
82
Git
en
1
n
Kilv
E kv ä
GUDÖ
stv
Gin
vä
ta
15
2
be
ie
ar
Evabergsv
Eriksbergsparken
BRANDBERGEN
236-266
tv
pe
m
Tru
ge
n
Kro
kv
n
Lu
en
mån–sön 8–22
365
e
To rab
9
Brandbergsbadet
ens gata
ge
gen
s
rg
ab
ol
ge
vä
ms
2
rot s
lav
Kar
gen
nvä
T ör
n
tige
e rs
Fläd
Plå
lgv ä
g
vä
ge
TUTVIKEN
en
väg
2
Lyckebyskolan
ergsv
Liseb
n
18
al
3
t avä
g
B a sunvägen
Dra
spe glsv
17
Ka
Bä
1
99
14
ge
Åvä
Gudö
en
äg
v
rla
jtv Lu
64
39
19
en
tväg
Lö
en
4
2
e
äg
sv
rg
0
11
be
V
öm
g
svä en
ret 18
elv
väg
Mastvägen
Djurgårdsvägen
en
vä
by
cke
Ly
26
26
väg
Ek
Pär onv
Ap
i av
v
gs
v
gkåpe4
Dag
sm
11
en
Flö
Ce
llo
Önskar du medverka på kartan är
du välkommen att kontakta oss:
Tel 033-700 48 00
www.expohuset.se
Tutviksvägen
Bo ndv
Tutv
1
n
ge
vä
ol
n
e
Å
Välkommen!
M
n
ge
äge
iksv
Tutv
en
väg
gen
gån
å
ske
dö
Ön
Gu
gen
iksvä
Kvarnängen
Vendelsö
kyrka
gen
iks
nr
He
els
ng
ä
a rn
Kv
svä
lm
ma
sö
en
g en
vä
gs
Lis
ov
Långsjön
tig
lss
g
ian
Tr
c
12
L
ba
da
gen
kegån
Öns
Ly
K
en
ck
ån
v
bo
un
88
Alpst
pv
35
15
sjöv ä gen
L ån g
J
Koloniträdgård
23
10
n
en
äg
Stjärnv
Almv
Spånv
arkv
14
innev ä g
rar
er
nb
gav
ä
SKÄLSÄTRA
M
42
19
v
årds
ang
Mell
en
n
väge
v
Klint
25
n
ä nd a
Sågdal sv
Plan kvägen
n
ge
lk
Vi
n
ste r
lom g en
ns B ha
21
or
gt
Ha
r te
Må
er
43
en
äg
rs v
25
d alsvägen
16
g
e
lvä
led
ge
Få
bro
dö
Gu
nt
Kli
29
37
3
M ån
äp
7
V
Bo fo
3
v
Bad
7
en
äg
ev
us
vb
7
T
1
25
a ll
m
279-320
Torvalla
sportcentrum
Vikingaskolan
ken
vä gen
ägen
en
n
ge
vä
ds
år
2
2
36
14
lkj
Da
n
en
a
Ann Marias
2
äg
ge
vä
G
v
N ål
a
ade
oss
A lbatr 9
1-12 6
4
1
154-180
n
da
Ru
Ox
Eskilsparken
Sleipnerväge
n
rg
be
2
n
d
en
Kvic
k
Sto
rän
V iltä ng
be
Svea
301-343
Fredrika
Bremer
gymnasiet
skolan
llan
v
2
n
ge
svä
Fiskarnas g
öv
gen
Atletvä
lsj
54
20
Olof
Palmes
plats
3
gen
ssen
Övre
Haningevallen
gen
118
201-235
64 Dala
röv ä 39
ge n
Söderbymalms-
Vendelsömalmsskolan
be
rgs
vä
ge
-
s gata
Tvilling arna
Handens
industriområde
65
Es kil svä gen
en
L Vikv
e
svä
lan
537-585
2
Fredrika
Bremer
gymnasiet
ten
Skyttens g
Vädurens g
n
Lil
rka
r
ert
s
401-419
n
Ev
Jungfruns g
Brageparken
s-
Vattentorn
v
v
2
11
de
gen
ele
30
tve
344-386
en
ing
Tr a n bä r sv
n
Söderbyled e n
an
Kulfångs g
39
g
ggvä
Hä
Ha
n
v
al ms
rbym
de
Sö
e
äg
a
1
Nedre
Rudasjön
Bä
5
en
rgs
2
Brandbergsleden
äg
1
-
36
väge n
30
g
avä
en
r
ve
n
ge
vä
ing
Vikinga-
Sm plan Vik
ed
v
I
ad
iav 4
116
va v
Yl rgs
be es v
El rgs
be
18
66
-
25
15
v
33
vs
Fre
dr
ik
Lejonets gata
äg
Kap
Esp
Me
äge 2
n
33
rgs
vä
ge
n
lge
nav
Vi
8
2-22
gen
vä
vä
rr a
öte
OXHAGEN
Skomakarvägen
torp
1
gen
60-7
8 Pet
un
n
en väge
led instu20
o
r
r
öb G
Hagaskolan
Käll
94-2
Kl e
19
v
35
rgs
Vend
elsöv
ä
20
be
be
ns
VENDELSÖMALM
La1
ge
He
lev
14
na
torie
le
v K
sta
44
Backv
Jungm.v
äg
olv
Ve
nd
el
Lä
Skolråd svägen
His
ge
49-59
rte
Må
Terminsv
be
yg svä gen
H
Ör n e n
s
Ve
r kt
37
ge
Alfa be tsv
36 4
ma1 03- 212 en
l msri ng
n
rv
41
di n
1-99
in
Myrmalm sr
53
v
alm
St. Eskils
kyrka
Mi d
gå rds vägen
Vallakyrkan
Riksäpplet
högskola
yr
ge
te
19
28
t vä gen
rv
sta
260
de n
M
Runstensskolan
111
Ri
ko
lks
Fo
Kar
Gu
brole
vä
en
P
Marinens väg
ort
g
en
Rudans
friluftsområde
d
stle
Brandstation
rra
Parkvä
g
huset
Kommunhuset
id
fa
r
To
No
Gara
gev
Poseidons
torg Kultur-
ick
ä
Vendel s ö v
sgr
97
en
gev
rjun äg e n
Lä
äg
To
91
Brageväg
Store
Trylen
ud
Äl
Trafikplats
Handen
1
HANINGE
CENTRUM
n
de
Torf astlrgeöts v
1
1
Övre
Rudasjön
Rudans naturreservat
a
35
e5n4
Elefantberget
Handen
10Till H
gen
lsö
1
b
Ut
sgr
ård
rg
39
Pe
tun
väg
Skansvägen
0
SÖDRA
SÖDERBY
ö
Gud
Handens
sjukhus
en
n
mmu
ge ko
un
Hanin
komm
inge
Hudd
9
nvä
ge
Gim
Hä
ovä
lle 5
for
ge
sv
n
äg
en 11
n
Li nde v ä g e
kvägen
Vi
årds
126
35
no
svä 1
ge 7
sv
n
bb
arkväg
yP
äg
öv
65
äg
49
Sö
v ä gen
n
Sågen vä ge n
Djurgårdsplan
Sk
Ve
31
71
Da
la
r
gen
yvä
260
1
l
To r
n
14
ull
d
Gu
d
Listvägen
Kanalv
Gym
31
v
Da mm
ksv
ac
Än
16
Bäckvändan
r
No
gårdsv ä g en
t
fas
rsv
llb
Ta
en
väg
gs
d
Sotargr än
8
Björkdalen
äg
Ler v
pv
23
Bj örk d a lsväge n
en
vä
ge
e
nd
Järnålde
Kvarntorps
industriområde
Pi
Stenbacksv
1
n
ge
vä
s
ng
30
m
am el-
Båtsmansskolan
G Handenmuseet
K ola rtorps
Sn
Kolar tor ps allé
B
Wemev
480
ter p
14
1
g e0n0
Norrbyvägen
rsrin
gen
etpo
Ko
G
1
ultr
o
Väs
vägen
anv
s allé
rp
larto
n
4
30
Tulp
Styb b v
svägen
Grän
6
20
14
äg
e
So
lä
Dammträsket
Åsvägen
20
rrsv
Sm
Bygdev äg en
1
dv ä g e
Gu
Kajutavägen
73
1
vä
111
en
äg
jdv
17
Västra Strandväge2
n
kogsväg
M
ge
n
ö
Sl
es
13
Norrby gärde
allé
rb
Tu
20
90
Lä
ktv
ä
Norrbyskogen
en
en
äg
av
arba ck en
Kol
kä
ge
ä
inv
DALEN
Mastv
NORRA
SÖDERBY
1
rp
sv
ä
la
G
e v at orv
st
Mil
2
KOLARTORP
Rö
rb
KVARNTORP
arn
1
en
väg
7
ans
to
en
Kolartorps
naturreservat
n allevägen
Berg k
Her
m
g
vä
l ls
18
sippev
el sö G
r
2
Smålandsvägen
NORRBY
v
Kv
nf a
Hjorthagen
10
V
gen
vä
Al p
Kv arnstensv
e
att
20
Herm a n
Blå
35
s
Kvarntorp
gsv
Flora
d
Söderby le
n
torg
g
El gen
svä
tor p
ge
v
b.
ne
Ru
vä
äge n
d str dsv
an
ts
Ba
re
v
witz 31
se
Flod
v
ge
yvä n
rrb
No
sväg
B e rg
24
3
vä
ers
åk
er
ck
rn
Kva19
sv
äg
v
ns
tig
7
n
Norrbyv ä g e
r Norr by S
No
n
rä
en
sv
vik
ägen
kst
Norrby
am
st-
Kyrkviken
n
58
Vi
äg
n terv
ge
2
äg
h
er n
öd dde
u
20
7
äg
HERMANSTORP
Od
lin
Norrby
holme
ä
yv
rrb
Lö
G
u gev
No
wit
69
28
ä
zv
m
ko
ds
ran
y
27
e
g
in
un
Bygdegård
40
Vend
2
dvä g en
tra St
Ös
m
Sl i ng erv
g
Ve
v
22
Hovsla ga
rv
19
n
ge
Ladugårdsv
av
20
e
Ha
t
n
d
Hu
rrby B a c
No
ä
sv
n
ko
ng
di
i
ks
By
sv
vä
2
se
Bru
la
Pa
ge
n
yv
en
ikens Stra n dpr om
un
m
m
n
ge
ng
rha
ste
ö
Kl
35
3
döv
Gu
Hä
äge n
e
äg
rvä
sä
2
ge
e
äg
n
ge K
ä
Österhagen
sv
nä
Ny
en
La
La
ö
ås
rh
s
ag
10
1
rv
sta
n
ge
el
vä
27
en
äg
sv
Ish
1
M
Jö
k
VEGA
n
ge
vä
59
ge
vä
öv
ms
Tro
n
en
R
öv
1
N
24
g
r vä
Lage
6
g
vä Måsöskolan
s
örd
Va
d
or
Be
sunrings
dsv -
1
ld
kiö
s
en
11
Ol
Ö
t
g
vä
de
Sö
3
nä
17
sk
de n
Nor
g
rs vä
ca
48
äg
v
qvists
Nord
g
vä
ds
iöl
2
25
en
sv
an
llm
Kje
gs
ge
g
s vä
en
Ny
sa g
Nord ostpa s
g
Asplu nds vä
67
gs
17
ge
vä
sv äg
en
gsv
ä
Hjäl m sä ter
1
5
GRÄSVRETEN
n
SÖDERHAGEN
Utha
1
en
Expressv
n
ge
vä
äg
e
slin
gan
s
Ha
le d
Finkvä
7
Sofiebergsskolan
Te
gv
äg
Kaninholmen
v
46
Lännaviken
Söderha g
50
äg
nsv
ditio
Spe
rev
rb
en
Kola
or
N
äg
n
sv
nin
gs
36
57
Gravfält
i ng
st
rp
To
ten
Träd
gård 47
sväg
en
Kumlabadet
Kl
Rök
rv
Vå
n
ge
vä
ägen
ckv
uc
r än d
Häg r
g
en
Bä
Tr
ps
He
sg
SÖDERGÅRDEN vervä
n
ge
3
11
s vä13
gen
488
1
äge
kv
11 Sli
10
97
384
45
16
larövägen
Gamla Da
a
eb
nnagårdsvägen
Lä
bb
4
225
17
Trafikplats
Länna
n
Klintvägen
Sofieb
er g
Kumla
Herrgård Tuv
st
ge
rdsvä
rrgå
2
ä
alv
Sv1
47
SOFIEBERG
55
St u
n
78
ym
v
3
11
p svä gen
s
ol
vik
ge
Sk
s
an
m
Ro
124-368
48
mväg
en
Sjö
tg. v
Gäs
on
37
1
H
28
en
d
2
v
1
ge
S
äg
1
H
ud
en
öjd vä g
en
lvä
jemed
Än
gs
vä
rrv gen
O
Gudöviken
n
el
ck
Ny
sv
ä
Som
n
Smär
ge
marv
v
Lönn
äg
lsv
ge
1
re
vv
ik
1
iv
rm
Ha
G
Fo r n
da
D
ryn
ings
v
91 29
30
22
up
Dj
pv
2
Svarva
rev
ä
LÄNNA
INDUSTRIOMRÅDE
en
B a ck ås v äg
23
Nynäsvägen
Betongvägen
12
n
e
äg
r av
V all my
24
3
gen
Fjäd ervä
2
Lönn v ä
Tr
äd
g
Drevviken
1
Sva
m
30
Fornuddsparken
g en
20
Mil- v
röks
Centru
150
sv
n
mu
n
om
mu
ök
om
res
ek
Ty
ing
dd
Hu
2
en
äg
26
vä
tts 1
na
id
M
ks
27
Stoc
k-
sv
er
st
en
2 äg
v
se
rö
1
en
äg
dd
Ö
os
k
En
LÄNNA
14
nä
2
SjötorpsSj skolan
ö
t or
n
2
18
2
Vattentorn
V
G
2-120
17
Fo0
rn
u
MÖRTVIK
t
Vi 1
73
Sjötorpsparken
en
54
Österleden
år
rv
nm
la
el
M
12
svägen
ynä
2
14
m ma
Högso
en
2
2
vä
g
Altv
nv
ås
23
vä
ge
ägen
V al lh o rn sv
ke
t
Lyc
k
84
äg
F
Mörtviksskolan
2
trå
4
le d e n
aN
ml
Ga
rrs
n
ige
rst
Kä
r
Kä
Sk
o gs
12
28
Sopr a nvägen
ryto
äg
en
14
14
nnaskogens
aturreservat
1
1
14 70
n
älgv
FORNUDDEN
15
Ba
tba
Skogåsskolan
de
v
Lö
te
Ös
en
ack
rl e
e lo
di
Skogåsplan
n
ige
llst
Ku
Skogåshallen
terb
Sä
32
en
Trafikplats
Skogås
1
Skogåstorget
Mörtviksbadet
E
M
Mariakyrkan
S
9
ås
og g
Skorgvä Skogås
T
46
n
t
Vretskolan
D
20
103
vidsparken
3
e
Vallstig
t
v
ts
pe
Stens
n
Österl ede
ckholm
s
gs
Än
p
Ho
d
sle
Handen
ftsområde
C
147
SKOGÅS
Vretskolan
Till Sto
B
Rickards-
n
e
väg
4
ge n
b or g
Karls
A
en
2
v
die
Stu41
Beatebergsskolan
en
äg
sv
es
pr
Cy
vä
st
Li natorps
37
Kanotstigen
Kolonivägen
Konstnärsstigen
Kostervägen
Kryssarstigen
Kuttervägen
Köpmansstigen
Loggvägen
Lotsvägen
V its
A2 B2
C1
A2
B1 C1
B1 C1
B1 B2
B1 C1
B1
B1 C1
B1
C1
C2
Materialgårdsvägen
Mellanstigen
Musköstigen
B2
B1 C1
B2 C2
Parkvägen
Pråmstigen
A2 B2
B1
Ryttarstigen
Rönnskärsstigen
B1
B2
Sagostigen
Segelstigen
Simmarstigen
A2
C2
B2
Skogsråstigen
Skonertvägen
Skutvägen
Slupstigen
Smedstigen
Snickarstigen
Snipastigen
Strandstigen
Stymningeviksvägen
Sven Wallanders väg
A2
B1
C2
C1
B1
B2
C1
B2
C1
A2 B2
Tennisstigen
Tomtestigen
Toppstigen
Torgvägen
Trollstigen
Tryckarestigen
Typografstigen
A2
A2
B1
B2
A2
B2
B2
Utsiktsvägen
Utöstigen
B2
C2
Videnäsvägen
Vimpelstigen
Vår Bostads väg
B2
C2
B2
Årsta Havsbadsvägen
A2 B2
åv
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Pediatrics

86 cards

Create Flashcards