VIKING JERSEY

advertisement
Tyreoversigt & Årsrapport
Sire Catalogue & Annual Report
2014
VIKING JERSEY
Danish Jersey Cows are World Famous
Danish Jersey Export – has specialized in exporting this unique breed
to countries all over the world.
We provide you with heifers, cows,
bulls and embryos from the finest
herds in the country.
The breeding material has one of the
highest veterinary standards in the
world, and is from the best and
fastest working breeding programme. Why choose less – when
you can choose Danish Jerseys.
For your own selection of Danish Jerseys
and further information, please contact:
Danish Jersey Export
Runebakken 93
DK-6500 Vojens
Niels Jørgensen
General Manager
Phone: +45 74 59 00 61
Fax: +45 74 59 00 31
Handy: +45 20 49 00 61
Email: [email protected]
Nu også omsætning på hjemmemarkedet
i samarbejde med de lokale salgsledere.
Bestil dine Jersey dyr på
tlf. 74 59 00 61 / mobil 20 49 00 61.
Indhold
4
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
40
42
44
46
63
87
103
Jersey – PR
Forord
Dansk Jersey bestyrelse
Svensk Jersey bestyrelse
Telefon og Adresseliste
Jersey Avlsforum
Tyrestationer m.fl.
Salgsledere og Jersey Team
Mål 2020
Breeding Goal 2020
Danish Jersey – A golden future
Eksport
Interbull
Økonomi og Racestatistik
Dansk Jersey’s ydelse
Højtydende besætninger 2012-13
Højtydende køer 2012-13
Livsydelseskøer 2012-13
Højtydende besætninger, kg fedt+protein, rekordliste
Højtydende besætninger, kg protein, kg fedt, rekordlister
Højtkårede køer
Besætnings hitliste, alle kårede
Besætnings hitliste, 1. kalvs kåringer
Avlsværdital, beregning m.m.
Hitliste hundyr u. genomisk test
Hitliste hundyr m. genomisk test
Oversigt over aktuelle tyrefædre
Avlsværdital for tidligere brugstyre
Avlsværdital for nuværende og tidligere GenVikPLUS-tyre
Interbull Avlsværdital for importtyre
Brugsplan og GenVikPLUS-tyre
Tyreblade
Ventetyre
Ungtyre
Sidehenvisning for tyre
Forsidebillede:
Q Hirse datter 19903-04240 fra Espe-Holm Landbrug I/S. Mor til ventetyren VJ Bolivar
V I K I N G J E R S E Y 2 014
3
Jersey – PR
T-shirt, hvid el. sort.................................. Kr.
60,00 + moms
Striktrøje ................................................. Kr.
260,00 + moms
Slips / tørklæde ....................................... Kr.
180,00 + moms
Jersey-vin ................................................ Kr.
52,00 + moms
Jersey-kort inkl. kuvert (10 stk.) ............... Kr.
64,00 + moms
Gårdskilt – tryk på 1 side......................... Kr.
695,00 + moms
Gårdskilt – tryk på 2 sider ....................... Kr.
795,00 + moms
Porto ...................................................... Gældende takster
Leverede varer vil blive opkrævet via faktura fra VikingGenetics
VH Ø J G A A R D
L
E
S
DANSK JERSEY
Dansk Jersey - PR Salg
Regitze R. Larson
Ebeltoftvej 16, Assentoft, 8960 Randers SØ
Tel.: 87 95 94 23
E-mail: [email protected]
4
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Forord
Viking Jersey’s Årsrapport 2013/
Tyreoversigt 2014
Det er med glæde at kunne præsentere
Årsrapport 2013/Tyreoversigt 2014. Brug
den som håndbog og opslagsværk med
alle dens tabeller om ydelses- , kåringsog økonomiresultater. Tyreoversigten indeholder de aktuelle tyre samt ventetyre
og ungtyre – alle de tyre, som vil være
med til at fastholde Dansk/Svensk Jersey i
førerposition.
Viking Jersey har i det forgangne år arbejdet med at tilpasse avlsprogrammet til
fremtiden. Det er vigtigt for os at fremavle en ko, som forsat vil forbedre det økonomiske resultat for sin ejer. Vi ved dog,
at vi ikke når alle vores mål udelukkende
ved avlsmæssige tiltag, hvorfor vi også arbejder på at styrke forskning, rådgivning
og management omkring jerseykoen.
I NTM, som er det totaløkonomiske indeks, er vægtningen taget op til revision.
I foråret 2013 blev der lagt mere vægt på
Y-indekset og på malkeorganer, og vi tog
lidt vægt fra frugtbarhed, yversundhed
og holdbarhed. Vi fastholder dog stor
fremgang for disse egenskaber alligevel.
Vægten i Y-indekset fastholdtes på -3:5:8
for mælk:fedt:protein, hvilket ligger tæt
på forholdet i Arla’s afregningsmodel. Det
bliver spændende at følge, om udviklingen i retning af større og større indtjening
på fedtet, kan holde. Jerseybestyrelsen er
forberedt på at ændre vægtning i Y-indekset hyppigere i takt med ændringer i
afregningsmodellen.
Genomisk selektion ændrer løbende
vores ”verdensbillede”. I 2013 fik vi offentliggjort avlsværdital på alle vores tyre
fra 17 måneders alderen. Mest skelsættende blev det dog, at vi kom i gang med
at teste hundyr med det formål at inddrage genomiske resultater fra hundyrene i
vores referencegruppe og på den måde
øge sikkerheden på de genomiske avlsværdital. I alt er 10.000 hundyr blevet testet i 2013, og disse vil begynde at påvirke referencegruppen fra februar 2014.
Viking Jersey glæder sig meget over, at
VikingGenetics også budgetterer med tilskud til test af en stor gruppe Jersey hundyr i 2014.
En anden skelsættende begivenhed i
2013 var, at aftalen om udveksling af
genomiske data med nord amerikanerne
endelig blev effektueret i slutningen af
året. Også dette tiltag vil give en pæn
stigning i sikkerheden på de genomiske
avlsværdital til gavn for både besætningsejer og kvægavlsforening.
2013 var et år, hvor Viking Jersey manifesterede positionen som særdeles attraktiv race både på eksportmarkederne
og på hjemmemarkedet (flere renracede
køer, større andel af alle køer og klart
større besætninger end andre racer). Se
bl.a. de flotte økonomi- og ydelsesresultater i denne årsrapport.
Der skal lyde en stor tak til alle, som i
årets løb har bidraget til avlsarbejdet med
udlån af køer til foto og udstillinger, besøgsværter for udenlandske gæster og
deltagelse i lokale arrangementer. Alt
sammen små brikker, som bidrager til
avlsfremgang og interesse for Jerseykoen.
God fornøjelse med Årsrapport og Tyreoversigt.
Anders Levring
V I K I N G J E R S E Y 2 014
5
Jersey bestyrelse
Board of Directors
Anders Levring (Formand/President)
Åsbjergvej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg
Bent Olesen
(Næstformand/Vice President)
Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Mobil: +45 4071 7814
Tel: +45 8631 7814
Fax: +45 8631 7814
E-mail: [email protected]
Mobil: +45 6175 5570
Tel: + 45 9888 7361
E-mail: [email protected]
Carsten Asmussen
Mobil: +45 2240 1289
Nis Thuesensvej 15, Aller, 6070 Christiansfeld Tel: +45 7456 1289
E-mail: [email protected]
Jesper Bang
Højsholmvej 5, Haare, 5591 Gelsted
Mobil: +45 4016 1571
Tel: +45 6449 1660
E-mail: [email protected]
Lars Grønbjerg
Bundgårdsballe 33, Nørreby, 5400 Bogense
Mobil: +45 6154 1117
Tel: +45 6486 1940
E-mail: [email protected]
Mads Kragh
Gilbjergvej 51, Lyngsminde, 7250 Hejnsvig
Mobil: +45 6154 4444
Tel: +45 7533 6210
E-mail: [email protected]
Ole Sørensen
Ravningvej 13, Ravning, 6760 Ribe
Mobil: +45 4071 7245
Tel: +45 7543 7245
E-mail: ravninggaard[email protected]
Anders Thomsen
Ndr. Borremosevej 10, Sjøstrup, 9600 Års
Mobil: +45 9820 4541
Tel: +45 9862 1776
E-mail: [email protected]
Lars Söderlund (Formand, Svensk Jersey) Mobil: +46 706028568
Åsan 220, SE-830 22 Fåker
Tel: +46 63773089
E-mail: [email protected]
Sekretær & kasserer – Secretary & Treasurer
Race koordinator/Breed Coordinator
Peter Larson
Ebeltoftvej 16
DK-8960 Randers SØ
6
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Tel: +45 8795 9420
Mobil: +45 2029 3233
Fax: +45 8795 9401
E-mail: [email protected]
Svensk Jersey bestyrelse
Board of Directors – Sweden
Lars Söderlund (Formand/President)
Åsan 220
SE-830 22 Fåker
Mobil: +46 706028568
Tel: +46 63773089
E-mail: [email protected]
Anneli Karlsson
(Næstformand/Vice Precident)
Getterun Hagen
SE-590 91 Hjorted
Mobil: +46 706595484
Tel: +46 49063037
E-mail: [email protected]
Bengt Ingvarsson
Guddebygård
SE-442 94 Ytterby
Mobil: +46 708891113
Tel: +46 30391682
E-mail: [email protected]
Bengt Johansson
Degersjön 11
SE-905 87 Umeå
Mobil: +46 703114128
Tel: +46 90147201
E-mail: [email protected]
Christer Ivansson
Flarskbäcken 107
SE-915 96 Flarken
Mobil: +46 7064 73769
Tel: +46 934270041
E-mail: [email protected]
Ola Danielsson
Hörna Mellangård
SE-590 52 Nykil
Tel: +46 13330106
E-mail: [email protected]
Dan Dotes
Gannor
SE-620 16 Ljugarn
Mobil: +46 708346214
Tel: +46 498491090
E-mail: [email protected]
Jerseyansvarlig i Sverige – Jersey breeding resonsible in Sweden
Charlotte Andersson
Mobil: +46 705 826780
Tel: +46 51126700
E-mail: [email protected]
V I K I N G J E R S E Y 2 014
7
DJ Hulk datter 45007-05145 fra Ravninggaard, Ribe
8
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Telefon- & Adresseliste
Telephone numbers and addresses
DANSK JERSEY / DANISH JERSEY
VikingGenetics
Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ
www.vikinggenetics.com
Tel: +45 8795 9400
Fax: +45 8795 9401
E-mail: [email protected]
Race koordinator / Breed Coordinator
Peter Larson
Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ
Tel: +45 8795 9420
Mobil: +45 2029 3233
E-mail: [email protected]
Sekretær / Secretary
Regitze R. Larson
Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ
Tel: +45 8795 9423
E-mail:[email protected]
Avlsrådgivere / Breeding Advisors
Nordlige Jylland
Kristina V. Brødbæk
VikingDanmark
Asmildklostervej 11, DK-8800 Viborg
Tel: +45 8728 2000
Fax: +45 8728 2020
Mobil: +45 2498 0007
E-mail: [email protected]
Sønderjylland
Sara Jessen
VikingDanmark
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
Tel: +45 7538 4500
Fax: +45 7538 1015
Mobil: +45 2976 4954
E-mail: [email protected]
Fyn og Sydvestjylland
Pernille Hougaard Jensen
VikingDanmark
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
Tel: +45 7538 4500
Fax: +45 7538 1015
Mobil: +45 2033 9773
E-mail: [email protected]
Jan Hinrichsen
VikingDanmark
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
Tel: +45 7538 4500
Fax: +45 7538 1015
Mobil: +45 2498 0009
E-mail: [email protected]
Sjælland
Søren Kjær Johannesen
VikingDanmark
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
Tel: +45 7538 4500
Fax: +45 7538 1015
Mobil: +45 2116 7264
E-mail: [email protected]@vikingdanmark.dk
Peter Weinkouff
VikingDanmark
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
Tel: +45 7538 4500
Fax: +45 7538 1015
Mobil: +45 2034 1941
E-mail: [email protected]
Afkomsinspektør / Classifier
Villy Nicolajsen
Udkærsvej 15, DK-8200 Aarhus N
Tel: +45 8740 5278
Fax: +45 8740 5010
Mobil: +45 2171 7718
E-mail: [email protected]
V I K I N G J E R S E Y 2 014
9
Jersey Avlsforum 2014
Members of Breeding Forum
Fornavn
Efternavn
Adresse
PostBy
nr.
Tel.
Mobil
Niels Ulrik
Andersen
Ronæsvej 6
5580 Nørre Aaby
64 42 18 08 40 36 69 72
Preben Tving
Andersen
Ronesbanke 42
4720 Præstø
55 99 60 19 21 44 02 19
Ole
Andersen
Hirtshalsvej 22
9881 Bindslev
98 93 84 14 61 54 64 99
Carsten
Asmussen
Nis Thuesensvej 15
6070 Christiansfeld
74 56 12 89 22 40 12 89
Jesper
Bang
Højsholmvej 5
5591 Gelsted
64 49 16 60 40 16 15 71
Søren
Boman
Præsteskovvej 6
5672 Broby
62 63 23 86 51 74 43 86
Vagn
Brasholt
Nr. Haugaard I/S
9800 Hjørring
98 91 11 72 27 39 29 61
Martin
Bruun
Engmarksvej 2
7323 Give
Christian
Dreyer
Bjørnemosegårdgyden 60 5600 Faaborg
40 73 61 23
62 61 42 97 21 77 04 97
Jane
Eriksen
Fjembevej 17
9352 Dybvad
97 43 87 00 40 79 00 56
Henrik B.
Fihl
Holstebrovej 24
7830 Vinderup
97 40 72 99 20 15 72 99
64 86 19 40 61 54 11 17
Lars
Grønbjerg
Bundgårdsballe 33
5400 Bogense
John
Hansen
Vestergade 17
5672 Broby
Krogyden 2
5540 Ullerslev
Palle Bjerggård Hansen
23 70 60 77
65 35 35 64 20 87 35 68
Per
Hansen
Middelfartvej 32
5466 Asperup
64 48 17 23 30 31 05 85
Torben
Hansen
Juelsbjergvej 12
5463 Harndrup
64 88 18 75 20 25 89 75
Gert van Den
Heuvel
Kisbækvej 6
6240 Løgumkloster
74 74 42 79 25 72 32 79
Peter
Høj
Horseballevej 25
5672 Broby
62 68 10 03 23 23 57 03
Marije
Jacobsen
Fåborgvej 93
6818 Årre
75 19 58 20 51 51 37 33
98 96 33 15 21 66 50 58
Morten
Jensen
Bjergevej 155
9800 Hjørring
Jens Ole
Karmsteen
Algestrupvej 9
4850 Stubbekøbing 54 44 12 54 29 26 66 93
Henning
Kirk
Ringkøbingvej 320
6800 Varde
75 25 41 12 24 65 62 21
Mads
Kragh
Gilbjergvej 51
7250 Hejnsvig
75 33 54 58 61 54 44 44
Anders
Levring
Åsbjergvej 17
8585 Glesborg
86 31 78 14 40 71 78 14
Ole
Lorentzen
Gl.Søndervangsvej 8
4200 Slagelse
58 26 74 22
Steen Nørgaard Madsen
Sorringvej 85
8600 Silkeborg
86 95 74 51 40 27 02 65
Jørn
Stenhøjvej 4
8382 Hinnerup
86 98 65 30 28 40 65 30
Mikkelsen
Jakob
Nielsen
Vestterpvej 18
7200 Grindsted
75 33 73 80 20 86 73 45
Peter Søgaard
Nielsen
Svinøvej 76
4750 Lundby
55 76 96 34 40 97 96 34
Knud-Olaf Th.
Nielsen
Viborgvej 157
8600 Silkeborg
86 85 54 12 40 56 54 12
Kristine Buus
Niss
Hjortholmvej 21
9541 Suldrup
24 98 10 48 20 12 08 75
Morten
Olesen
Gestenvej 70
6621 Gesten
40 89 04 92 29 45 50 68
Bent
Olesen
Alstrupvej 62
9700 Brønderslev
98 88 73 61 61 75 55 70
Henrich
Pedersen
Løftgårdevej 31
6855 Outrup
75 25 13 99 21 82 09 16
Bjarne
Pedersen
Brydebjergvej 13
4880 Nysted
54 86 60 84 40 54 03 95
Mogens
Pedersen
Attenagervej 18
6950 Ringkøbing
97 34 61 97 20 85 41 97
10
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Fornavn
Efternavn
Adresse
PostBy
nr.
Tel.
Mobil
Jan
Pedersen
Hødalen 4
9600 Aars
98 66 40 50 61 74 42 50
Vagn Lindy
Petersen
Adelvej 3
6900 Skjern
97 35 05 83 40 82 96 22
Nels
Poulsen
Ørslevvej 255
4735 Mern
55 99 75 72 20 41 52 72
Kurt
Rasmussen
Gastrupvej 8
6630 Rødding
74 84 74 88
Jette
Schultz
Varnæsvej 559
6200 Aabenraa
74 68 18 10
Brian
Skovgaard
Krattet 4
7441 Bording
96 60 90 91 21 48 97 10
Thomas
Søgaard
Vestre Skivevej 15
7850 Stoholm
97 54 52 71
Ole
Sørensen
Ravningvej 13
6760 Ribe
75 43 72 45 40 71 72 45
Anders
Thomsen
Ndr. Borremosevej 10 9600 Aars
98 62 17 76 30 23 45 41
Bjarke
Troldborg
Stagstedhedevej 4
9352 Dybvad
98 86 17 36 41 28 17 64
John
Trædholm
Dyregårdsvej 2
5591 Gelsted
64 49 18 13 20 78 77 81
Frederik
Uhre
Agervigvej 50
6800 Varde
21 68 51 68
Niels Bak
Veje
Mølagre 12
7950 Erslev
24 61 39 66
André van
Weerdenburg Rundkærvej 4
6630 Rødding
74 84 26 16 20 77 53 48
DJ Izzy datter 43639-01501 fra Niels Jørgen Olesen, Gesten
V I K I N G J E R S E Y 2 014
11
Tyrestationer m.fl.
Bull stations etc.
Kvægavlsforeningen VikingGenetics
A.I. Centre VikingGenetics
Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ
www.vikinggenetics.com
Direktør/General Manager: Claus Fertin
Tel: +45 8795 9400
Fax: +45 8795 9401
E-mail: [email protected]
Mobil: +45 2042 8996
E-mail: [email protected]
Afdeling Sverige
Box 64, SE-532 21 Skara
Tel: +46 0511-267 00
Fax: +46 0511-267 07
E-mail: [email protected]
Tyrestationen Assentoft
Ebeltoftvej 16
DK-8960 Randers SØ
Bestyrer/Manager:
Egon Eskildsen
Laboratorieleder/Laboratory Manager:
Jan Andersen
Tel: +45 8795 9400
Fax: +45 8795 9401
E-mail: [email protected]
Tyrestationen Bovlund
Bedstedvej 16
DK-6534 Agerskov
Tel: +45 7483 5124 / +45 7483 5113
Fax: +45 7483 5367
E-mail: [email protected]
VikingGenetics
– Semen & Embryos
Ebeltoftvej 16, DK-8960 Randers SØ
www.vikinggenetics.com
Tel: +45 8795 9400
Fax: +45 8795 9401
E-mail: [email protected]
Dansk Jersey Export
Danish Jerseys Export - Cattle export
Runebakken 93, DK-6500 Vojens
www.djexport.dk
Direktør/Manager: Niels Jørgensen
Tel: +45 7459 0061
Mobil: +45 2049 0061
Fax: +45 7459 0031
E-mail: [email protected]
Bovi-Denmark A/S – Cattle export
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
www.bovi-denmark.dk
Direktør/Manager: Evald P. Madsen
Tel: +45 7550 4111
Fax: +45 7553 8878
E-mail: [email protected]
12
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Mobil: +45 2313 6973
Mobil: +45 2129 0544
Salgsledere
Sales Managers
Område/Navn
Tel.
Mobil
Midt-, Vest-, Nord- og Østjylland
Erik Grønlund, Hobro
E-mail: [email protected]
+45 9852 5405
+45 2144 4505
Syd- og Sønderjylland, Østlige Øer
Niels Jørgensen, Vojens
E-mail: [email protected]
+45 7459 0061
+45 2049 0061
+45 6533 2599
+45 4037 1531
Fyn
Oskar Mortensen, Ørbæk
E-mail: [email protected]
Jersey Team
Specialiseret Jersey fodrings- og
produktionsrådgivning
Område/Navn
E-mail
Tel.
Mobil
Østlige øer
Lone Hesseldal Andersen
[email protected]
5786 5401
2163 9296
Nordjylland
Anne-Mette Søndergaard
[email protected] 9624 2556
2149 2615
Vestjylland
Ida Ringgaard
[email protected]
9681 4235
4094 9550
Sydjylland
Jens Smidt
[email protected]
7660 2158
2179 1707
Sønderjylland
Jytte Kurtzmann Olesen
[email protected]
7320 2688
2123 2359
Fyn
Inger Marie Antonsen
[email protected]
6340 7162
2423 2544
Koordinator
Henrik Martinussen
[email protected] 8740 5341
Nordøstjylland
V I K I N G J E R S E Y 2 014
13
Mål 2020
Det overordnede mål for Viking Jersey er en længelevende, problemfri og produktionsøkonomisk ko.
Målet nås gennem regulering af de enkelte egenskabers vægt i det totaløkonomiske
indeks (NTM) og ved at selektere alle dyr der indgår i avlsplanen efter genomiske avlsværdier og NTM, samt ved løbende forbedringer af managementforhold som påvirker
dyrenes produktion, sundhed og holdbarhed.
s Ydelse: Ydelsen, og især proteinydelsen, søges hævet. Det gøres ved at anvende tyre
med høj avlsværdi for protein, herunder en vis anvendelse af udenlandsk avlsmateriale.
Tillige lægges stor vægt på protein, ved beregning af Y-indekset. Vægtningen i Ydelsesindekset reguleres i forhold til værdistoffernes værdi i afregningsmodellen.
I år 2020 er målet for den gennemsnitlige årsydelse:
7.600
5,79%
440
4,08%
310
s Sundhed: Ønskes forbedret, således at omkostningerne til behandling og følgevirkningerne af sygdom reduceres. Dette gøres ved at inddrage avlsværdier for sygdomme
i avlsarbejdet, og ved styrket rådgivningsindsats og forbedret management.
s Celletal: Maks. 200.000
s Sygdomsbehandlinger: Mastitisbehandlinger pr. årsko: Maks. 0,25. Øvrige behandlinger pr. årsko: maks. 0,50.
s Holdbarhed: Målet er at køerne i gennemsnit malker 3 laktationer og holder i min. 3
år, svarende til 1.100 dage, efter første kælvning.
s Dødelighed: For kalve: Maks. 4% ved fødsel og maks. 6% mellem dag 1 og 180. Dette gøres via Jersey rådgiveres og Jersey kvægbrugeres øgede fokus på kalve-management og ved at beregne og inddrage avlsværdi for kalvedødelighed, på tyrene. For
Køer: Maks. 4%.
s Frugtbarhed: Periode fra 1. inseminering til drægtighed: Kvier: Maks. 20 dage. Køer:
Maks. 65 dage.
s Eksteriør: Der ønskes en højtstillet ko, 126–133 cm i krydshøjde, og for udvoksede
køer i normal foderstand, en vægt på ca. 450 kg.
Forparten skal have en bredde og dybde, der er passende for koens størrelse. Overlinien ønskes lige, og krydset skal være svagt hældende og ikke for fladt.
Der ønskes stærke lemmer med fin knoglebygning og parallelle haser, der set fra
siden har en vinkel på ca. 150°. Koderne skal være stærke og de mørke klove ønskes
bevaret. Dette for at sikre mobile køer med ubesværet gang, og undgå at problemer
med lemmer og klove medfører udsætning.
Der ønskes et velformet, højt - og veltilhæftet yver. Foryvertilhæftning og yverdybde tillægges størst vægt. Patterne skal være 5,0 cm. lange og 2,5 cm. tykke, og med
en stump ende. Der ønskes velplacerede patter (inde under yverkirtlerne). Specielt
tætstillede -, krydsende - og tilbageplacerede bagpatter er uønsket. Sammenfattende
skal malkeorganerne være velegnede til automatiske og moderne malkesystemer.
Udviklingen for eksteriøregenskaberne styres via vægtning af de enkelte egenskaber, dels i de sammensatte egenskaber Krop, Lemmer og Malkeorganer, samt via
vægtning af eksteriøret i NTM-indekset (det totaløkonomiske indeks).
Der stilles ingen ”krav” til koens farve. Alle farver, herunder hvide aftegninger, accepteres, men en ensartet gylden gul-brun farve betragtes som den typiske farve.
14
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Breeding Goal 2020
Goal 2020 is the expectation to the combined result of breeding progress and management improvements.
The main goal for Viking Jersey is a long living, trouble free and profitable cow. The
goal is achieved through regulation of each weight of traits in the total economical index (NTM, - Nordic Total Merit) and by selecting all animals which enter the breeding
programme after genomic breeding values and NTM and by ongoing improvements of
the management conditions, which have an influence on production, health and longevity of the animal.
s Yield: The yield and especially the protein yield requires improvement. This is achieved
by using bulls with high breeding value for protein, including some use of foreign
breeding material. Also emphasis on protein by calculation of the Yield-index.
The goal for 2020 for the average annual yield is:
7.600
5,79%
440
4,08%
310
s Health: Want improvements, so that the costs for treatment and the number of diseases are reduced. This is achieved by including the breeding values for diseases in the
breeding work and by fortified and improved management effort.
s Cell count: Max. 200.000
s Treatments: Mastitis treatments per cow per year: Max. 0,25. Other treatments: Max.
0,50.
s Longevity: The goal is that the cows in average milk 3 lactations and live minimum for
5 years, equalling 1.100 days after first calving.
s Mortality: For calves: Max. 4% at birth and max. 6% between day 1 and 180. The is
achieved by extra focus on calf management by advisors and Jersey breeders and by
calculating and involving the breeding value for calf mortality on bulls. For cows: Max.
4%.
s Fertility: The period from 1st insemination to pregnancy: Heifers: Max. 20 days. Cows:
Max. 65 days.
s Conformation: The goal is a tall cow, 126–133 cm in rump stature, and for mature
cows in normal feeding condition a weight of approx. 450 kg.
The front must have a width and depth which is appropriate for the size of the
cow. The topline is straight and the rump must be slightly sloped and not too flat.
Strong Feet and Legs with fine bone structure and parallel legs (with an angle of
approx. 150˚ seen from the side) is preferred. Strong feet and the dark hoofs maintained. This is to ensure mobile cows that walk easily and to avoid that problems with
feet, legs and hoofs affect longevity.
A well-formed, shallow and well attached udder is expected. The front udder attachment and the udder depth is of most importance. The teats must be 5,0 cm. long
and 2,5 cm. wide and with a stump end. Well-placed teats (below the udder glands)
are required. Unusual close – crossing – and backwards rear teats are not wanted.
The mammary must be suitable for automatic and modern milking systems.
The development of the body traits is controlled by the weighing of each of the
traits, partly in the compound traits Body, Feet & Legs and Mammary, and also
through the weight of each traits in the NTM-index.
There are no requirements to the colour of the cow. All colours, also white markings, are accepted, however a consistent golden yellow-brown colour is considered
the typical colour.
V I K I N G J E R S E Y 2 014
15
Viking Jersey
A golden future
Jerseys have a long history in Denmark and Sweden
1893
First import of Jersey cattle to Sweden from Jersey Island
1896
First import of Jersey cattle to Denmark, from the Jersey Island
1902
Danish Jersey Cattle Society was founded
1918
First Danish Jersey Herdbook was published
1947
First export of Danish Jersey animals - to Sweden
1954
First export of frozen semen - to South Africa
1967
Breeding Program with young sire sampling was introduced
1993
The protein-line Project got off the ground
1996
The FUTURE GENETICS nucleus program got off the ground
2000
National Young Bull selection
2001
National Breeding Program
2003
Danish Jerseys join the new national AI society, Dansire
2004
First sexed semen produced, exported and used
2005
Semen export exceeds national use
2008
Dansire merge with Svensk Avel, to “Viking Genetics”
2009
Genomic selection introduced
2013
Exchange of genomic breeding values between Viking, USA and Canada
2013
Cow data enter the genomic reference group
16
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Viking Jerseys, probably the most intensive and efficient breeding program in
the World
s One National breeding goal
s 72.000 milk recorded purebred Jersey cows
s Annually, the semen from app. 55 young bulls is used for test inseminations
s Semen use: 50% proven sires, 30% young sires, 20% genomic sires
s High selection intensity – less than 10% of the young bulls enter “Active Sires List”
s The best proven sires are available to any breeder in the world
s The top 4-6 proven sires – along with genomic sires and top sires from other Jersey populations are used as Sires of sons
s Only cows and heifers with the highest genomic breeding values are accepted as potential bull dams
Viking Jersey Screening Program
s Screening of high indexed animals every month
s 2000 cows and heifers receive bull proposal, as potential bull dams
s Potential bull dams genomic tested before flushing
s 1000 agreements on keeping bull calves alive a year
s Genomis test, selection and inspection of new born bull calves
s 70-80 bull calves bought
s 55-60 young sires sampled
s 12-15 best genomic young sires marketed as GenVikPlus
s 4-6 new proven sires approved for “Active Sires List”
V I K I N G J E R S E Y 2 014
17
Breeding Indices
The breeding indices for yield are:
M for milk
F for fat
P for protein
and a combined Y-index for total yield
In addition, absolute breeding values for fat percentage and protein percentage are calculated. The M, F and P indices are weighted -3:5:8.
The bull’s breeding indices for yield are based on the corrected production figures of the
daughters - obtained during the first three lactations.
All daughters of young sires that start with high yield index are apprised by the national
classifier. A minimum of 20 daughters are appraised, of all young sires.
23 type traits are examined, and also milking speed and temperament are evaluated.
A breeding index is calculated for each trait and composite breeding indices are calculated for Body, Feet and Legs and Mammary.
On the basis of the NTM-index (Nordic Total Merit) it is decided which proven sires
should be approved for the National Active Sires list (Brugsplanen). All bulls on this list
are recommended and available for all breeders, at a fixed price.
The average (base) is a rolling 24 months base including cows, 3-5 years old. The
breeding index average is always 100 (except for NTM, where average is 0) with a standard deviation of 10.
Actual bulls can always be compared to older and younger bulls and cows.
18
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM-index – Nordic Total Merit index
All economically important characteristics are weighted together into a Nordic Total Merit Index according to their economic value.
This is called the NTM-index.
The composition of the NTM-index is shown below:
4%
1%
2%
12%
39%
2%
4%
2%
20%
2% 3%
Y-index
Fertility
Calving index
Birth index
Udder health
Other diseases
Longevity
Feet & Legs
Mammary
Milking speed
Temparament
Claw health
9%
V I K I N G J E R S E Y 2 014
19
Eksport
Export
År
Year
Sæd doser
Semen Doses
Kvier, antal
Heifers, no.
Tyre, antal
Bulls, no.
Embryoner
Embryos
2013*
220.000
1.360
4
16
2012
192.000
2.075
6
48
2011
277.000
662
4
42
2010
229.500
899
3
3
2009
133.101
70
2
3
2008
263.221
451
4
0
2007
186.372
989
7
0
2006
146.829
2.190
23
31
2004
109.012
2.360
8
25
2002
80.645
2.049
12
55
2000
62.700
1.740
57
9
* 01.01.13 – 30.11.13
Antal sæd doser eksporteret
* 01.01.13 – 30.11.13
De mest sælgende Jersey-tyre, antal doser
The best selling Jersey bulls, doses
Tyr / bull
20
* 01.01.13 – 30.11.13
Antal doser */ number of straws*
(X-Vik / sexed semen)
DJ Zuma
45.300 (2.700)
DJ May
31.200 (1.300)
DJ Broiler
20.800 (3.600)
DJ Lure
15.000
DJ Lix
13.800 (2.200)
J Lirsk
13.800
DJ Jante
10.600 (1.500)
(100)
DJ Holmer
7.700
(400)
Q Impuls
7.600
(100)
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Interbull, december 2013
Malkeorg
Mammary
Yversundh.
Udder health
Holdbarhed
Longevity
Frugtbarhed
Fertility
98
102
100
100
98
102
105
106
-5
110
101
97
90
88
98
109
103
Y-indeks
Yield
Lemmer
F&L
+6
Protein
Protein
NTM
Nordic Total Merit
DK
USA
Krop
Body
Land
Country
Avlsmæssigt niveau / Genetic level
AUS
-
-
-
-
-
88
93
102
97
NZ
-
-
-
-
-
90
102
98
96
-12
109
114
106
95
85
101
95
89
CAN
Bemærk at der indgår et forskelligt antal tyre mellem lande og indenfor forskellige egenskaber
Note that the number of bulls are different in between countries and in between traits.
DJ Jason datter 24713-02163 fra Willem Blaauw, Nr Snede. Mor til ungtyren VJ Laauw
V I K I N G J E R S E Y 2 014
21
Økonomi
Dækningsbidrag
Gross Margin
Jersey, kr.
År
Stor race, kr. / others
Pr. kg EKM
Pr. ko
Pr. kg EKM
Pr. ko
2012
1,26
10.845
1,18
11.064
2011
1,36
11.679
1,29
11.850
2010
1,15
9.827
1,08
9.947
2009
0,61
5.125
0,56
5.169
2008
1,48
12.368
1,46
13.321
2007
1,27
10.640
1,28
11.619
2006
1,22
9.370
1,21
10.138
2005
1,31
10.945
1,28
11.179
2004
1,23
10.711
1,17
10.545
2002
1,38
10.444
1,36
10.858
2000
1,50
11.065
1,39
10.672
1998
1,40
9.834
1,36
10.215
1996
1,29
8.655
1,29
9.438
Kilde: Produktionsøkonomigruppen, Kvæg 2013 Viden Center for Landbrug
Racestatistik 2013
Køer
Cows
% af alle
% of all
Køer pr. bes.
Cows per herd
Jersey
70.000
(+500)
13,4
(+0,2)
173
(+4)
RDM
Red Danish
35.000
6,7
116
365.000
70,1
154
5.400
1,0
102
46.000
8,8
173
SDM
Danish Holstein
DRH
Red Holsteins
Øvrige
Others+crosses
Kilde: RYK månedsstatistik, november 2013
( ) = ændring seneste 12 måneder
22
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Dansk Jersey’s ydelse
Renracede køer
Purebred cows
Gennemsnitsydelser seneste 20 år / Average production of the last 20 years
År
Mælk, kg
Fedt %
Fedt, kg
2013
6.787
5,91
401
Protein % Protein kg
4,11
279
F+P
680
2012
6.665
5,93
395
4,11
274
669
2011
6.584
5,92
390
4,13
272
662
2010
6.680
5,93
396
4,10
274
670
2009
6.623
5,90
391
4,06
269
660
2008
6.603
5,85
386
4,01
265
651
2007
6.555
5,89
386
4,06
266
652
2006
6.436
5,92
381
4,06
261
642
2005
6.346
5,92
376
4,07
258
634
2004
6.185
5,95
368
4,09
253
621
2003
6.004
5,96
358
4,08
245
603
2002
5.824
5,92
345
4,07
237
582
2001
5.609
5,95
334
4,10
230
564
2000
5.450
5,98
326
4,09
223
549
1999
5.389
5,99
323
4,12
222
545
1997
5.270
6,15
324
4,09
216
540
1995
5.115
6,31
323
4,11
210
533
1993
5.109
6,26
320
4,03
206
526
Renracede besætninger
Purebred herds
Gennemsnitlig fedtydelse 2002-2013/
Average fat yield 2002-2013
420
405
400
388
393
Gennemsnitlig proteinydelse 2002-2013/
Average protein yield 2002-2013
401
406
280
280
270
375
380
290
258
260
360 352
265
278
283
270
250 241
240
340
230
320
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2013
220
2002
2004
2006
2008
2010
2012
V I K I N G J E R S E Y 2 014
2013
23
Højtydende besætninger 2012-13
High yielding herds
Fedt
Protein
Årskøer
antal
Mælk
kg
%
kg
%
kg
F+P
kg
Palle Bjerggaard Hansen
201,4
8.639
5,88
508
4,05
350
858
I/S Pill
262,3
8.479
5,99
508
4,03
342
850
Dongsgaarden Aps
823,6
8.496
5,80
493
4,07
346
839
I/S Østerbygård
524,8
8.014
6,26
502
4,07
326
828
Michael Bak Hansen
363,9
8.322
5,79
482
4,06
338
820
Peter Høj
154,8
8183
5,93
485
4,09
335
820
I/S Kvægholdet Gelsted
181,6
8.297
5,73
475
4,09
339
814
Morten Dalby Jensen
130,0
8653
5,41
468
3,95
342
810
Jens H. Jørgensen
151,4
7.886
5,95
469
4,21
332
801
Ole Sørensen
457,5
7.759
6,08
472
4,15
322
794
60,6
7.656
6,10
467
4,25
325
792
Jacob Thomsen
176,8
7.804
6,07
474
4,07
318
792
Søren H Madsen
527,1
8.259
5,59
462
3,98
329
791
Jørgen K. Larsen
148,5
7.604
6,13
466
4,22
321
787
Per Hansen
289,2
8.033
5,64
453
4,08
328
781
Mogens Pedersen
547,1
7.622
5,98
456
4,22
322
778
Vagn L Petersen
139,6
7.615
6,12
466
4,08
311
777
Lars Aage Rasmussen
168,7
7.977
5,77
460
3,97
317
777
Carsten Asmussen
136,6
7.588
6,14
466
4,10
311
777
Gunnar Schrøder
428,5
7.539
6,11
461
4,18
315
776
Peter Søgaaard Nielsen
194,7
7.635
5,97
456
4,17
318
774
67,9
7.751
5,77
447
4,21
326
773
I/S Nr. Haugaard
240,4
7.594
6,06
460
4,12
313
773
Bjarne Gravesen
99,7
7.576
6,10
462
4,08
309
771
Frede Madsen
188,6
7.613
5,99
456
4,11
313
769
Kurt Rolsted
202,5
7.820
5,77
451
4,05
317
768
Henrik Jensen
129,1
7.677
5,80
445
4,21
323
768
Jørn Mikkelsen
83,2
7.849
5,64
443
4,10
322
765
Jan Karlsfort
98,8
7.631
5,99
457
4,04
308
765
I/S Espe - Holm Landbrug
404,9
7.554
5,92
447
4,21
318
765
Kristian Hedegaard
127,3
7.406
6,20
459
4,12
305
764
Anders Peder Bang
149,3
7.713
5,73
442
4,17
322
764
I/S Hagenskov
60,5
8.025
5,41
434
4,05
325
759
Nels Poulsen
477,9
7.791
5,65
440
4,09
319
759
Søren Velling
114,8
7.569
5,88
445
4,14
313
758
Jan Schak Matsen
176,9
7.731
5,76
445
4,02
311
756
Bakkegårde I/S
162,9
7.654
5,80
444
4,08
312
756
Max Hansen
148,5
7.815
5,75
449
3,90
305
754
Steen Fischer Jensen
233,0
7.551
5,81
439
4,16
314
753
Niels-Henrik Hjerrild
250,8
7.559
5,85
442
4,10
310
752
I/S Kvægholdet Gelsted
286,6
7.430
5,95
442
4,17
310
752
Ejer
Erling Bruun Laursen
Chr Stilling
24
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Højtydende køer 2012-13
High yielding cows
Ejer
CKR-nr.
Far
Fedt
Mælk
kg
%
kg
Protein
%
kg
F+P
kg
I/S Østerbygård
19187-01508 Q Zik
12.244
6,40 784 4,17 511
1.295
Jacob Thomsen
29817-01748 JAS Bungy
12.705
5,75 731 4,01 509
1.240
I/S Østerbygård
45171-02716 Q Zik
11.639
6,39 744 4,19 488
1.232
Nels Poulsen
23094-00749 Q Hirse
12.709
5,22 664 4,08 518
1.182
Hans Peder Hornbjerg
33774-01275 JAS Artist
13.784
5,09 701 3,48 480
1.181
I/S Østerbygård
45171-02973 DJ Hovborg
10.945
6,36 696 4,43 485
1.181
Johnny Hansen
18903-02060 DJ Prima
11.837
5,75 681 4,03 477
1.158
Jacob Thomsen
88624-01150 JAS Bungy
11.550
5,85 676 4,16 481
1.157
Morten Jensen
37408-01070 DJ Rig
10.839
6,19 671 4,44 481
1.152
Ole Lorentzen
92966-00110 DJ May
12.351
5,55 685 3,78 467
1.152
Lars Aage Rasmussen
19220-01643 DJ May
13.183
4,92 649 3,79 500
1.149
I/S Østerbygård
45171-03024 DJ Zejr
10.413
6,66 693 4,32 450
1.143
Johnny Hansen
32561-03101 DJ May
12.486
5,01 625 4,13 516
1.141
Jens H. Jørgensen
43491-01503 DJ Lirsk
10.605
6,23 661 4,53 480
1.141
Søren Buus Niss
32817-01546 Iatola
11.605
5,80 673 4,02 467
1.140
I/S Østerbygård
45171-03414 DJ Hvene
11.027
6,18 681 4,16 459
1.140
Johnny Hansen
34108-02975 VJ Hamsum
10.273
6,52 670 4,56 468
1.138
I/S Østerbygård
45171-02900 Ukendt
10.746
6,38 686 4,21 452
1.138
Johnny Hansen
88624-00986 Ukendt
12.958
4,96 643 3,78 490
1.133
Nels Poulsen
14785-02853 DJ Beo
12.384
5,24 649 3,90 483
1.132
Johnny Hansen
34108-02934 DJ Hynke
10.833
6,03 653 4,41 478
1.131
Kurt Rolsted
12831-03163 DJ Lirsk
10.598
6,28 666 4,38 464
1.130
Knud Erling Birch
35582-05083 DJ Lix
10.290
6,38 656 4,57 470
1.126
I/S Østerbygård
45171-02844 Ukendt
10.683
6,45 689 4,09 437
1.126
I/S Østerbygård
45171-02660 DJ Topholm
11.410
5,92 676 3,93 448
1.124
Knud Erling Birch
54645-03546 DJ May
11.111
6,12 680 3,99 443
1.123
I/S Espe - Holm Landbrug
19903-03760 Q Hirse
10.512
6,15 647 4,50 473
1.120
Michael Bak Hansen
36483-01950 Q Zik
11.160
5,91 660 4,10 458
1.118
Ole Karmsteen
16218-02311 DJ Zau
10.831
6,20 672 4,12 446
1.118
I/S Østerbygård
45171-02500 JAS Bungy
10.579
6,48 686 4,08 432
1.118
Jacob Thomsen
25607-01494 DJ Hovborg
10.644
6,23 663 4,26 453
1.116
I/S Kvægholdet Gelsted
19361-01858 Q Zik
10.980
5,88 646 4,25 467
1.113
Carsten Asmussen
51278-02390 DJ Brejs
10.027
6,66 668 4,43 444
1.112
Mogens Pedersen
59551-03272 DJ Brejs
11.566
5,56 643 4,03 466
1.109
I/S Østerbygård
19187-01507 DJ Broiler
9.866
6,97 688 4,25 419
1.107
Finn Wede
14707-03165 Ukendt
9.934
6,91 686 4,24 421
1.107
V I K I N G J E R S E Y 2 014
25
Livsydelseskøer 2012-13
Cows with high lifetime production
Far
År
Mælk
kg
Fedt
kg
Protein
kg
F+P
kg
Carsten Asmussen
51278-01359 FYN Tanic
14,7
117.470
7.346
4.750
12.096
Søren Velling
39504-01246 JAS Mik
12,9
103.666
6.262
4.240
10.502
Henrik K.Bendtsen
27126-00576 JAS Byg
16,0
88.270
6.338
4.014
10.352
Vagn L Petersen
53448-01073 JAS Bregne
13,3
94.735
6.233
3.984
10.217
Knud Vestergaard
40986-01338 Ukendt
14,5
87.814
5.901
3.998
9.899
Niels Hansen
16259-01264 ØDA Heino
12,9
98.057
5.900
3.886
9.786
I/S Rosenlund
24370-00908 Q Mikado
11,8
96.104
5.785
3.900
9.685
Vagn Post
46779-02085 Bambro BH
11,3
109.911
5.583
4.052
9.635
Vagn L Petersen
53448-01253 SKÆ Balter
10,9
92.139
5.826
3.743
9.569
I/S Felstedskov Kvægbrug 47972-00931 Q Tagent
14,1
87.097
5.541
3.743
9.284
Kurt Bjorholm Johansen
69943-00517 JAS Hot
13,5
93.449
5.367
3.862
9.229
Holger Stenderup
78061-00340 Q Dakota
13,1
101.753
5.246
3.956
9.202
I/S Fuglsang
40587-01430 JAS Ben
10,9
97.655
5.345
3.774
9.119
Anders Levring
27042-01254 G Khan
13,0
101.623
5.241
3.878
9.119
Andre Van Weerdenburg 52354-00916 JAS Zorino
12,7
100.336
5.296
3.793
9.089
Carsten Asmussen
51278-01692 FYN Lemvig
11,4
87.231
5.305
3.567
8.872
Carsten Asmussen
51278-01804 ØDA Mede
9,40
78.969
5.371
3.424
8.795
Ole Sørensen
45007-02778 JAS Tabic
11,1
93.212
5.111
3.587
8.698
Jesper Bach Lauritsen
10770-01570 JAS Bel-US
10,1
85.066
5.091
3.601
8.692
Karl Verner Rasmussen
16066-00945 FYN Lemvig
12,0
88.870
5.132
3.500
8.632
Jørn Mikkelsen
49940-00773 FYN Lemvig
9,90
74.482
5.226
3.388
8.614
Gunnar Lorenzen
52653-00783 FYN Leben
12,8
79.677
5.232
3.327
8.559
Eigil Sejr Jensen
13493-00853 Q Iby
9,70
101.182
5.022
3.459
8.481
Jan Christian Olesen
19494-00735 FYN Lemvig
10,9
86.974
4.944
3.533
8.477
Niels Jørgen Olesen
42961-00709 Eksport
11,5
86.422
5.074
3.334
8.408
Kristian Pedersen
38519-00537 FYN Lemvig
12,4
85.826
4.951
3.399
8.350
Bent Jacobsen
77000-00629 Hibiscus
12,3
78.722
4.908
3.440
8.348
Per Henrik Jensen
37379-00281 JAS Hot
12,3
81.431
5.063
3.254
8.317
Michael Westergaard
60561-00976 Q Barsk
10,7
77.998
5.011
3.301
8.312
Peter Høj
18903-01428 JAS Hot
9,00
75.136
4.827
3.376
8.203
Søren H Madsen
14707-01425 JAS Hot
12,2
81.728
4.920
3.281
8.201
Kristian Hedegaard
17503-01395 FYN Lemvig
9,70
74.573
4.758
3.361
8.119
Bjarne Foged Riis
42415-01259 JAS Zorino
12,1
93.850
4.509
3.588
8.097
Ole Mogensen
20484-01255 FYN Lemvig
9,90
82.090
4.750
3.326
8.076
Olav Kjems
32559-01096 FYN Lemvig
11,7
79.177
4.575
3.494
8.069
Vagn L Petersen
53448-01402 JAS Hot
8,80
78.911
4.846
3.185
8.031
Svend B Svendsen
27922-01275 Bambro BH
10,6
77.284
4.756
3.265
8.021
Svend Otto Søgaard
40834-01582 JAS Tabic
11,8
92.319
4.534
3.477
8.011
Ejer
CKR nr.
Bemærk: Køer som afgår med en ydelse over 10.000 kg F+P tildeles sølvfad (køerne skal have kendt afstamning)
26
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Højtydende besætninger
kg fedt + protein, rekordliste
High yielding herds, kg fat + protein
Fedt
Protein
Årskøer
antal
Mælk
kg
%
kg
%
kg
F+P
kg
2013 Palle Bjerggaard Hansen, Ullerslev
201
8.639
5,88
508
4,05
350
858
2013 I/S Pill, Horbelev
262
8.479
5,99
508
4,03
342
850
2013 Dongsgaarden Aps, Skårup
824
8.496
5,80
493
4,07
346
839
2013 I/S Østerbygård, Hovborg
525
8.014
6,26
502
4,07
326
828
2012 Fuglsang I/S, Års
129
8.396
5,81
488
4,20
353
841
2011 Fuglsang I/S, Års
127
8.426
5,93
500
4,31
363
863
2011 Johnny Hansen, Hjørring
419
8.181
5,90
483
4,28
350
833
2010 Peter Høj, Haugstedgaard
143
8.322
6,01
500
4,17
347
847
2010 Johnny Hansen, Hjørring
404
8.239
6,03
497
4,20
346
843
2010 Fuglsang I/S, Års
119
8.168
5,96
487
4,19
342
829
2009 Jesper & Torben Bang I/S, Håre
199
8.548
5,87
502
4,06
347
849
2009 Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæs
280
8.373
5,82
487
4,10
343
830
2008 Carsten Asmussen, Aller
125
8.622
5,85
504
3,93
339
843
5
9.982
5,12
511
3,90
389
900
120
8.709
5,97
520
3,96
345
865
2005 Niels Bomholt, Gundersted
5
9.157
5,21
477
3,96
363
840
2004 Niels Bomholt, Gundersted
5
9.284
5,16
479
3,88
360
839
2003 Niels Bomholt, Gundersted
5
8.850
5,67
502
4,11
364
866
24
8.668
5,77
500
3,81
330
830
År
Ejer
2007 Niels Bomholt, Gundersted
2007 Carsten Asmussen, Aller
2003 Albert Nielsen, V. Åby
DJ Zuma datter 45007-05039 fra Ravninggaard, Ribe
V I K I N G J E R S E Y 2 014
27
Højtydende besætninger
kg protein, rekordliste
High yielding herds, kg protein
År
Ejer
Årskøer
antal
Fedt
Protein
Mælk
kg
%
kg
%
kg
F+P
kg
2007 Niels Bomholt, Gundersted
5
9.982
5,12
511
3,90
389
900
2003 Niels Bomholt, Gundersted
5
8.850
5,67
502
4,11
364
866
127
8.426
5,93
500
4,31
363
863
2005 Niels Bomholt, Gundersted
5
9.157
5,21
477
3,96
363
840
2004 Niels Bomholt, Gundersted
5
9.284
5,16
479
3,88
360
839
2012 Fuglsang I/S, Års
129
8.396
5,81
488
4,20
353
841
2011 Johnny Hansen, Hjørring
419
8.181
5,90
483
4,28
350
833
2013 Palle Bjerggaard Hansen
201
8.639
5,88
508
4,05
350
858
2009 Jesper & Torben Bang I/S, Håre
199
8.548
5,87
502
4,06
347
849
2010 Peter Høj, Haugstedgaard
143
8.322
6,01
500
4,17
347
847
2013 Dongsgaarden Aps, Skårup
824
8.496
5,80
493
4,07
346
839
2010 Johnny Hansen, Hjørring
404
8.239
6,03
497
4,20
346
843
2007 Carsten Asmussen, Aller
120
9.982
5,97
520
3,90
345
865
2012 Morten Dalby Jensen, Sunds
137
8.844
5,42
479
3,89
344
823
2009 Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæs
280
8.373
5,82
487
4,10
343
830
2011 Fuglsang I/S, Års
kg fedt, rekordliste
High yielding herds, kg fat
Fedt
Protein
Årskøer
antal
Mælk
kg
%
kg
%
kg
F+P
kg
120
8.709
5,97
520
3,90
345
865
5
9.982
5,12
511
3,90
389
900
2013 Palle Bjerggaard Hansen
201
8.639
5,88
508
4,05
350
858
2013 I/S Pill, Horbelev
262
8.479
5,99
508
4,03
342
850
2008 Carsten Asmussen, Aller
125
8.622
5,85
504
3,93
339
843
2013 I/S Østerbygård, Hovborg
525
8.014
6,26
502
4,07
326
828
2009 Jesper & Torben Bang I/S, Håre
199
8.548
5,87
502
4,06
347
849
5
8.850
5,67
502
4,11
364
866
2010 Peter Høj, Haugstedgaard
143
8.322
6,01
500
4,17
347
847
2011 Fuglsang I/S, Års
127
8.426
5,93
500
4,31
363
863
24
8.668
5,77
500
3,81
330
830
2010 Johnny Hansen, Hjørring
404
8.239
6,03
497
4,20
346
843
2004 Peter Baymler, Vesterby
41
7.767
6,40
497
4,09
318
815
235
8.116
6,10
495
4,04
328
823
60
7.739
6,40
495
4,15
321
816
År
Ejer
2007 Carsten Asmussen, Aller
2007 Niels Bomholt, Gundersted
2003 Niels Bomholt, Gundersted
2003 Albert Nielsen, V. Åby
2009 Pill I/S, Horbelev
2005 Svend Otto Jensen, Gørding
28
V I K I N G J E R S E Y 2 014
67516-00936
17559-01190
45511-01544
13695-01632
43491-01583
31261-02801
37379-00542
Niels Jensen, Hundtofte
Peter Høj, Ny Stenderup
Frederik Uhre, Agervig
Ole Lorentzen, Slagelse
Jens H. Jørgensen, Årre
I/S Fuglsang, Års
Lars Ovesen, Flauenskjold
43005-04103
V I K I N G J E R S E Y 2 014
DJ Kars
Bungy
DJ Prima
Q Zik
JAS Hot
DJ Lirsk
DJ Izzy
DJ Lirsk
DJ Lirsk
Q Hirse
Niels Erik Nilsson, Tanderupkær
Q Zik
52354-01412
40834-02342
Svend Otto Søgaard, Tastum
DJ Lirsk
André Van Weerdenburg, Rødding
41101-01309
Claus Harbo, Læsten
DJ Topholm
41959-01000
39934-01891
Jan Nielsen, Løgstør
Q Zik
Erik Andersen, Kjellerup
57621-00957
Golden Genetics
Q Impuls
DJ Topholm
19194-04525
Per Hansen, Blanke
DJ Prima
13650-02418
53377-02490
Henning Nielsen, Fogsminde
Q Impuls
Rasmus Jørgensen, Nyrup
43639-01370
Niels Jørgen Olesen, Gesten
Q Impuls
DJ Hahn
Q Impuls
40834-02359
Svend Otto Søgaard, Tastum
Far
Sire
Steen Henneberg Sørensen, Tudvad 23181-01734
53610-02007
No.
CKr-nr.
Kurt Nielsen, Kibæk
Owner
Ejer
Q Laf
JAS Bungy
Q Impuls
DJ Malibu
DJ Largo
Q Zik
DJ Lirsk
Q Mirage
Q Lic
FYN Lemvig
Q Zik
DJ Hibe
DJ Manic
DJ Argyl
Q Impuls
FYN Lemvig
FYN Lemvig
DJ Bronze
DJ Beo
DJ Mitum
JAS Magnus
MGS
Morfar
NTM
+4
-1
+9
+2
+3
+14
+12
-1
+4
+6
+5
+14
-1
+13
+3
-4
+5
+5
+3
0
-7
Total Merit
Y
95
95
107
96
99
107
102
91
96
100
107
114
91
112
102
90
107
101
103
103
91
Yield
Krop
89
88
79
81
86
84
83
87
91
87
83
89
85
88
85
83
86
89
89
91
86
Body
82
85
88
89
82
85
81
90
87
90
89
86
88
83
88
89
85
88
88
88
87
F&L
Lem.
MO
92
92
92
92
93
93
95
89
90
90
91
92
92
93
93
93
94
91
92
92
95
Mammary
91
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
overall
Helhed
Højtkårede køer
Cows with high conformation score
29
30
Chr. nr.
Ejer
Aksel Rubæk
Koos Kluin
Mads Bjerre
Niels Jørgen Olesen
Knud Møller Jensen
Hans Henrik Bøgebjerg
Vagn L Petersen
Henrik Jensen
Peter Madsen
Niels Ejsing Jørgensen
Knud Toft Andersen
Anders Levring
Anders Weis-Fogh
Vagn Andersen
Jørn Mikkelsen
Willem Blauw
Søren Velling
Hans Peter Philipsen
Peter Høj
Bjarne Gravesen
17701
50109
57334
43639
31218
18118
53448
45744
23707
27562
54858
27042
36415
44329
26341
24713
39504
48567
18903
38740
Herd no. Owner
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Thisted
Ny Stenderup
Varnæs
Erslev
Nørre Snede
Søften
Henne
Sindal
Fjellerup
Lomborg
Randers SV
Klippinge
Ribe
Skjern
Lyø
Aars
Gesten
Vinderup
Tønder
Rudkøbing
City
By
97
138
40
110
124
77
77
41
209
113
37
21
20
106
69
56
66
28
118
16
No.
Antal
NTM
+2
+7
+2
+2
+2
+3
+3
+1
+4
-1
-6
-1
+4
+9
+5
+2
+6
+4
-12
+5
NTM
Y-ind.
102
106
98
103
102
103
103
102
102
99
92
99
106
108
104
99
104
100
88
94
Y-ind.
Krop
78,9
82,2
79,1
80,5
80,9
81,4
80,9
79,3
80,9
79,8
79,7
80,2
81,0
82,1
81,1
80,2
81,6
79,7
81,2
83,1
Body
83,4
79,8
81,0
80,0
83,0
83,9
82,4
82,1
83,6
83,1
84,5
82,2
80,0
82,0
79,0
83,2
84,6
82,9
84,0
85,6
F&L
Lemmer
Malkeorg
81,5
82,4
82,7
82,9
81,1
80,5
81,6
82,4
81,1
81,9
81,2
82,4
83,7
82,2
84,7
83,3
82,0
84,1
83,5
84,0
Mammary
Helhed
82,0
82,0
82,0
82,0
82,1
82,2
82,2
82,2
82,3
82,3
82,4
82,5
82,5
82,7
83,0
83,3
83,5
83,7
84,1
85,4
Overall
Besætnings hitliste
Gennemsnit for alle kårede
Herds ranked by classification of all cows
By
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Frederik Djernæs
Ole Mogensen
Esben Lauridsen
20484
53137
22615
Søby Søgaard
Bakkegårde I/S
60310
22108
Niels Jørgen Olesen
Verner Poulsen
43639
15450
Sv. Otto Søgaard
Søren Buhl Knudsen
40834
21602
Peter Høj
Anders Peder Bang
18903
19516
Hans Verner Kofod Hansen
Bjarne Nielsen
15637
17571
Mads Bjerre
Arne Nicolajsen
57334
23825
Vagn L. Petersen
Anders Levring
53448
27042
Knud Møller Jensen
Longfors & Hansen
31218
18126
Koos Kluin
Hans Henrik Bøgebjerg
50109
18118
Sønder Omme
Immervad
Egtved
Randbøl
Nr. Søby
Pedersker
Gesten
Højen
Stoholm
Husby
Ny Stenderup
Hillerslev
Østermarie
Elbæk
Vinderup
Fjellerup
Skjern
Lyø
St. Binderup
Lyø
Tønder
Ejer
City
Chr. nr.
Herd no. Owner
21
46
25
52
23
15
22
27
113
29
32
16
45
12
14
35
23
18
15
23
13
No.
Antal
+2
+4
+5
+4
+5
+10
+7
+5
+5
+8
+10
+7
+6
+7
+6
+7
+12
+6
+3
+7
-13
NTM
NTM
Y-ind.
101
102
103
101
104
107
105
104
103
107
107
106
106
108
102
104
108
104
100
105
86
Y-ind.
Krop
77,0
80,0
79,8
82,0
82,4
82,0
80,0
81,2
82,6
79,8
81,4
82,2
80,8
80,0
78,1
80,9
82,3
79,1
80,1
83,4
81,1
Body
83,6
83,4
82,6
84,0
83,1
80,3
83,8
82,6
83,7
83,8
81,4
84,3
82,2
81,7
82,1
85,0
82,4
79,6
81,7
79,1
84,9
F&L
Lemmer
Malkeorg
82,1
81,3
81,9
80,3
80,7
82,5
81,4
81,5
80,7
81,7
82,6
80,6
82,3
83,3
83,9
81,4
82,5
85,2
84,1
84,9
84,6
Mammary
Helhed
82,0
82,2
82,2
82,3
82,3
82,3
82,4
82,4
82,5
82,5
82,5
82,6
82,6
82,8
82,9
83,1
83,1
83,1
83,3
83,7
85,2
Overall
Besætnings hitliste
1. kalvs kåringer
Herds ranked by classification of 1st lactation cows
31
Avlsværdital
Gennemsnit og spredning
For alle hundyr gælder at gennemsnittet for avlsværdital er 100, på nær NTM hvor det
er 0, og at spredningen er på 10 enheder. For tyrene er gennemsnittet forskelligt fra
egenskab til egenskab, da disse sammenholdes med hundyrene, som udgør basen.
Ydelse
Er anført i rækkefølgen: Kg mælk, pct. fedt, kg fedt, pct. protein, kg protein og summen
af fedt + protein. Resultaterne er anført som 305 dages laktationsydelse.
Eksteriør/Avlsværdier
Oplysninger om eksteriør for de enkelte køer er dels anført som eksteriør tal, hvor gennemsnittet er ca. 80 (med en spredning på 5 enheder) og dels som avlsværdital, hvor
gennemsnittet er 100 (med en spredning på 10 enheder).
M-indeks
Tyrens relative avlsværdital for mælkeydelse (kg mælk) - beregnet på døtres ydelse i 305
dage i de første 3 laktationer. En forskel på knap 40 kg mælk i 305 dage svarer til 1 enhed.
F-indeks
Tyrens relative avlsværdital for smørfedtydelse (kg fedt) – beregnet på døtres ydelse i 305
dage i de første 3 laktationer. En forskel på ca. 1,6 kg fedt i 305 dage svarer til 1 enhed.
P-indeks
Tyrens relative avlsværdital for proteinydelse (kg protein) – beregnet på døtres ydelse i
305 dage i de første 3 laktationer. En forskel på ca. 1,1 kg protein i 305 dage svarer til 1
enhed.
Y-indeks
Tyrens relative avlsværdital for ydelse – beregnet på døtres 305 dages ydelse i de første 3
laktationer. Y-indekset er en sammenvejning af M-, F- og P-indekset. Ved denne sammenvejning lægges der vægt på de tre nævnte indeks efter forholdstallene – 3:5:8.
Fedt- & Proteinprocenter
Anført i rubrikken ”Ydelse” hos brugstyrene – er den pågældende tyrs avlsværdital for
fedt- og proteinprocenten.
NTM-indeks
Tyrens totale relative økonomiske avlsværdi, hvori er medregnet ydelse, frugtbarhed,
sundhed, holdbarhed, fødsel (hvor tyren er far), kælvningsforløb (hvor tyren er morfar),
de vigtigste eksteriør- og brugsegenskaber, malketid og temperament.
Y-indeks & NTM-indeks
Alle avlsværdital er direkte sammenlignelige på tværs af år, da alle tal er anført som aktuelle avlsværdital.
32
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Fødselsindeks
Tyrens avlsværdital for evnen til at give livskraftige og let fødte kalve.
Kælvningsevne
Tyrens avlsværdital for evnen til at give døtre, der til sin tid har let ved at kælve og føder
livskraftige kalve.
Hunlig frugtbarhed
Tyrens avlsværdital for evnen til at give døtre med god frugtbarhed beregnet ud fra døtrenes insemineringsperiode, antal insemineringer og afstand fra kælvning til 1. ins. / afstand fra første til sidste inseminering.
Yversundhed
Tyrens avlsværdital for evnen til at give køer med lav frekvens af yversygdomme og celletal, beregnet ud fra behandlede tilfælde af yversygdomme, celletal og eksteriøregenskaberne foryvertilhæftning og yverdybde.
Sundhed i øvrigt
Tyrens avlsværdital for evnen til at give døtre med lav frekvens af sygdomme, beregnet
ud fra registrerede tilfælde af reproduktionslidelser, fordøjelses- og stofskiftelidelser og
lemmelidelser samt yversygdomme (-10 dage til 100 dage efter kælvning) i 1. laktation,
som korreleret egenskab. For Jersey indgår ikke reproduktions- og lemmelidelser.
Holdbarhed
Tyrens avlsværdital for evnen til at give længe levende døtre, beregnet ud fra døtrenes
produktive levetid, = afstanden fra 1. kælvning til afgang.
Klovsundhed
Tyrens avlsværdital for evnen til at give døtre med lav frekvens af klovsygdomme. Avlsværdien beregnes ud fra klovbeskærerens registreringer.
Dam of VJ Pick, sire of the embryos
V I K I N G J E R S E Y 2 014
33
Hitliste hundyr,
uden genomisk test
Hit List Females. No genomic test
CHR.NR.
No.
EJER
Owner
35937-01931
Tonny Larsen
32817-01786
Søren Buus Niss
14690-03375
Landsledgård
17046-01961
Bjørnemosegård I/S
19506-01688
Helnæs Søgård
24713-02216
Willem Blaauw
57625-02077
Niels Erik Nilsson
12466-02256
Steen Fischer
112535-03176 (kvie)
Kvægholdet Gelsted I/S
16822-02355
Hans Henrik Hildebrand
17996-04216
Svend Erik Nielsen
18195-02380
Søren Boman
19365-02786
Torben Goltermann Hansen
26341-01593 (kvie)
Jørn Mikkelsen
36655-01922
Erik Lykke Madsen
53448-02325
Vagn L. Petersen
54645-03673
Knud Erling Birch
112535-02918
Kvægholdet Gelsted I/S
11491-02054
Martin Hansen
14306-03635 (kvie)
Jesper Øbo Johansen
15637-01651
Skovvang I/S
17046-02127 (kvie)
Bjørnemosegård I/S
18628-05332
Torben Christensen
19220-01943
Lars Aage Rasmussen
34
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM
Total Merit
Y-indeks
Yield
+35
137
+28
134
+27
124
+26
128
+26
126
+26
125
+26
125
+25
129
+25
124
+24
129
+24
122
+24
127
+24
131
+24
120
+24
118
+24
130
+24
115
+24
123
+23
128
+23
121
+23
120
+23
119
+23
124
+23
122
P-indeks
Protein
Krop
Body
132
93
125
110
127
104
131
103
121
102
125
111
124
96
126
112
117
108
125
106
122
109
119
101
130
106
118
95
114
108
118
105
114
89
128
118
124
97
118
100
115
102
121
98
121
114
117
89
Lemmer
F&L
Malkeorg.
Mammary
106
109
96
98
109
109
113
102
97
108
101
102
107
110
105
99
103
100
95
97
94
106
95
93
100
101
104
99
102
104
96
91
107
109
104
104
100
97
101
98
104
109
112
106
100
108
108
98
Far
Sire
Morfar
MGS
DJ Give
DJ May
DJ Hulk
DJ Beo
VJ Hickey
DJ Lirsk
DJ Jason
VJ Ibis
DJ Hulk
DJ May
DJ Jante
DJ Triumf
DJ Zuma
DJ Image
DJ Hulk
DJ Lirsk
VJ Lure
DJ Hulk
DJ Hulk
Q Impuls
DJ Hulk
DJ Belle
DJ Hulk
Q Hirse
DJ Hulk
Q Laf
VJ Hickey
DJ Zuma
DJ Jason
DJ Lirsk
DJ Hulk
Q Hirse
DJ Jason
Q Impuls
DJ Jante
DJ Prima
DJ Hulk
DJ Lirsk
DJ Hulk
DJ Zuma
VJ Tester
DJ Lirsk
DJ Zuma
DJ Jason
DJ Hulk
Q Impuls
VJ Lure
DJ Trick
Hitliste hundyr,
med genomisk test
Hit List Females. With genomic test
CHR.NR.
No.
EJER
Owner
17895-02292
Palle Bjerggaard Hansen
52354-01662
Andre Van Weerdenburg
60405-01520
Henning Poulsen
19903-04520
Espe - Holm Landbrug I/S
19903-04518
Espe - Holm Landbrug I/S
20592-02181
Peter Baungaard Sørensen
53448-02032
Vagn L. Petersen
15850-01249
Flemming Jensen
19613-01945
Hans Rasmussen
19705-02272
Frede Madsen
45007-05183
Ravninggård v. Ole Sørensen
63738-01582
Karsten Højgaard
20592-02197
Peter Baungaard Sørensen
26341-01223
Jørn Mikkelsen
19898-02251
Torben Illum Andersen
55982-01597
Niels Kirk
19365-02982
Torben Goltermann Hansen
19365-02836
Torben Goltermann Hansen
15450-01442
Verner Poulsen
19194-04989
Per Hansen
45007-05063
Ravninggård v. Ole Sørensen
53448-02466
Vagn L. Petersen
19903-04402
Espe - Holm Landbrug I/S
51278-02580
Carsten Asmussen
NTM
Total Merit
Y-indeks
Yield
+30
130
+29
125
+29
128
+28
123
+27
127
+27
117
+27
122
+26
120
+26
118
+26
127
+26
113
+26
121
+25
128
+25
124
+25
123
+25
122
+25
121
+25
121
+25
121
+25
120
+25
119
+25
119
+25
118
+25
117
P-indeks
Protein
Krop
Body
131
108
118
119
120
92
119
104
120
106
112
103
113
99
115
96
109
103
122
112
115
98
124
107
125
111
111
107
124
109
118
107
117
116
116
103
116
102
115
110
118
98
116
115
120
109
116
94
Lemmer
F&L
Malkeorg.
Mammary
103
102
98
107
103
96
115
107
100
97
112
114
104
108
105
103
99
114
90
91
106
118
104
106
91
100
93
99
92
97
93
108
108
106
90
102
106
111
106
109
107
110
102
106
113
112
121
99
Far
Sire
Morfar
MGS
DJ Zuma
DJ Prima
DJ Hulk
Q Hirse
DJ Hulk
Q Impuls
DJ Jason
DJ Hovborg
DJ Jante
DJ Lirsk
VJ Tester
DJ Prima
Q Hirse
FYN Lemvig
DJ Lirsk
Q Zik
DJ Hulk
DJ May
DJ Hulk
M Jace
DJ Zuma
DJ Belle
DJ Jason
DJ May
DJ Hulk
DJ May
Q Hirse
FYN Lemvig
DJ Hulk
DJ May
DJ Hulk
DJ May
VJ Hilario
DJ Topholm
DJ Hulk
DJ May
DJ Izzy
Q Lor
VJ Himp
DJ May
VJ Lure
DJ Prima
DJ Jante
Q Zik
DJ Give
Q Impuls
DJ Jason
DJ Lirsk
V I K I N G J E R S E Y 2 014
35
Oversigt over mest
anvendte tyrefædre
Sires of Sons
NTM
Total
merit
Y-ind.
Yield
DJ Bindy
+14
DJ Broiler
+11
DJ Hibe
+14
103
DJ Holmer
+15
100
DJ Hulk
+24
126
DJ Izzy
+18
113
DJ Jante
+12
110
DJ Jason
+21
113
DJ Lix
+16
DJ Zuma
+19
VJ Hickey
+25
122
VJ Hjern
+16
VJ Lording
+10
VJ Ramses
+13
104
VJ Tester
+20
111
Tyrefar
Sire of Sons
Ungtyre
Young
Sires
Ventetyre
Bulls in
Waiting
Tyre ialt
Total no.
Mål
Goal
113
2
4
6
6
106
3
5
8
8
4
4
4
15
10
10
10
10
5
5
5
8
8
8
1
10
11
11
114
5
4
9
8
110
2
9
11
11
7
7
10
109
3
3
5
106
4
4
3
5
5
7
3
3
5
2
Kalve
Calves
Afprøvede
10
5
Import
AllStar
+13
117
4
5
Dignitary
-6
101
4
2
4
5
Topeka
-1
107
3
3
5
VJ Halifax
+15
111
4
4
5
VJ Hubert
+16
111
3
1
4
5
VJ Husky
+19
121
2
3
5
5
VJ Izmir
+17
111
3
1
4
5
GenVikPLUS
36
V I K I N G J E R S E Y 2 014
DJ Zuma døde i november 2013, og inden årets udgang var de sidste 35.000 doser sæd solgt
V I K I N G J E R S E Y 2 014
37
Avlsværdital for tidligere
brugstyre
Breeding values, former active sires
Tyr
Bull
Stb.nr.
Hb. No.
Far
Sire
Morfar
MGS
M
Milk
P
Protein
FYN Lemvig
300003
Q Hirse
301406
Q Zik
301515
Q Impuls
301592
JAS Bungy
301617
Q Lor
301778
Q Laf
301820
DJ Belle
301928
DJ Trick
301939
DJ Topholm
302046
DJ Lirsk
302098
DJ Beo
302151
DJ May
302229
DJ Hovborg
302265
DJ Rig
302329
DJ Kars
302379
DJ Fargas
302381
DJ Prima
302465
DJ Brejs
302468
DJ Latte
302606
DJ Pirat
302641
DJ Jason
302701
Lester
SKÆ Hede
Hibiscus
Lango Haug
JAS Zorino
ØJY Mikkel
SKÆ Ide
JAS Byg
SKÆ Ide
JAS Byg
FYN Lemvig
JAS Latop
FYN Lemvig
C Alf
Bambro BH
FYN Tanic
FYN Toledo
Lester
Toptot-HH
JAS Byg
FYN Lemvig
ØDA Heino
JAS Bel.US
JAS Hot
Q Mirage
FYN Lemvig
JAS Hot
FYN Lemvig
ØDA Rix
JAS Hot
Kristo RB
JAS Bregne
MB Fanclub
JAS Bregne
Perimiter
FYN Lemvig
JAS Bregne
FYN Lemvig
Q Lic
FYN Lemvig
Paramount
FYN Lemvig
M Jace
Q Lic
104
105
91
94
92
93
109
116
104
104
98
104
97
97
104
99
96
97
94
96
96
102
97
98
105
100
103
102
97
101
109
103
111
111
95
104
109
111
102
98
112
114
108
113
38
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Krop
F
Fat Body
LemY
Yield Fmer
&L
104
105
98
97
96
94
108
114
98
101
109
108
103
100
106
101
99
99
107
102
103
104
96
97
103
100
105
103
107
105
94
96
104
108
105
107
108
110
102
99
108
112
111
113
90
91
105
107
77
113
115
103
97
97
88
100
109
104
100
95
87
93
82
109
103
109
117
98
117
88
97
122
90
92
100
103
88
99
114
97
99
78
95
112
108
108
98
106
MalkeYverMalkeorg.
sundhed
tid
MamUdder
Milk
NTM
mary
Health
speed Total
Frugtbar- Holdbar- Temp. merit
hed
hed
TempeFertility Longevity rament
99
83
105
108
113
87
98
97
94
106
109
76
112
94
100
77
77
109
88
94
108
101
105
116
123
113
109
72
90
119
109
110
89
94
113
98
90
112
109
109
95
104
95
114
89
93
113
118
107
106
90
101
98
112
95
94
92
92
101
100
98
98
114
105
100
105
95
97
103
108
105
96
98
106
97
111
88
99
96
101
97
97
92
99
99
95
110
109
109
108
101
99
106
113
85
103
109
97
115
93
99
16
96
101
105
103
89
114
103
92
117
87
104
128
114
107
108
91
104
91
89
102
126
94
95
87
122
118
86
92
112
96
-5
+9
+1
+5
+1
+3
-3
-4
-5
+4
+6
+1
+10
+4
+4
+1
-5
+9
+5
+5
+6
+21
Tyr
Bull
Stb.nr.
Hb. No.
Far
Sire
Morfar
MGS
M
Milk
P
Protein
DJ Zorba
302727
DJ Imun
302735
DJ Hvene
302754
DJ Jante
302761
DJ Give
302762
DJ Imtoto
302800
DJ Zaga
302857
DJ Zorvad
302898
DJ Bindy
302942
DJ Imdix
303034
VJ Hamsum
303122
VJ Buster
303145
DJ Broiler
302835
DJ Lix
302997
DJ Holmer
303057
VJ Hamsum
303122
VJ Magnum
303134
VJ Hjern
303212
VJ Tulsa
303209
VJ Ramses
303290
Q Zik
JAS Bregne
Q Impuls
JAS Tabic
Q Hov
FYN Lemvig
M Jace
ØDA Rix
Q Hov
JAS Tabic
Q Impuls
JAS Hot
Q Zik
FYN Lemvig
Q Zik
ØDA Rix
DJ Belle
SKÆ Balter
Q Impuls
Q Handix
Q Hirse
Bambro BH
DJ Beo
Q Impuls
JAS Bungy
FYN Lemvig
Q Lor
Q Zik
Q Hirse
FYN Lemvig
Q Hirse
Bambro BH
DJ May
JAS Bregne
Q Hirse
Q Handix
DJ Topholm
Q Impuls
DJ Rig
Q Hirse
99
95
102
108
114
115
116
112
106
99
109
107
102
104
100
100
117
109
103
105
103
110
104
106
99
106
95
108
99
98
103
110
98
104
93
103
99
103
101
102
Krop
F
Fat Body
LemY
Yield Fmer
&L
98
95
102
107
115
116
110
110
104
101
100
103
114
110
106
103
121
113
107
107
119
117
109
108
102
106
113
114
102
100
119
117
104
106
109
109
104
104
104
104
85
102
105
90
99
86
121
97
95
113
90
114
85
85
91
101
90
102
106
109
97
101
104
96
99
108
95
101
102
94
97
101
114
83
120
91
86
115
101
103
MalkeYverMalkeorg.
sundhed
tid
MamUdder
Milk
NTM
mary
Health
speed Total
Frugtbar- Holdbar- Temp. merit
hed
hed
TempeFertility Longevity rament
105
110
89
108
89
89
101
120
101
111
100
96
102
97
101
87
98
105
99
99
84
84
90
95
112
93
120
74
113
111
84
84
100
119
102
115
108
110
106
125
111
104
90
103
94
95
101
108
110
102
103
100
102
102
102
96
106
108
109
102
111
108
97
96
108
110
106
101
117
116
111
108
114
104
106
107
110
106
105
118
87
114
81
78
124
108
81
97
90
88
88
105
95
119
96
107
81
104
104
94
90
87
109
114
99
113
105
108
104
99
90
87
98
106
110
103
107
108
101
100
+4
-2
+8
+12
+7
+2
+8
0
+14
+10
+13
+4
+11
+16
+15
+13
+14
+16
+13
+13
Alle avlsværdital beregnet i november 2013
All breeding values as per November 2013
V I K I N G J E R S E Y 2 014
39
Avlsværdital for nuværende
GenVikPLUS-tyre
Breeding values, present and former GenVikPLUS
Tyr
Bull
Stb.nr.
Hb. No.
Far
Sire
Morfar
MGS
M
Milk
P
Protein
Krop
F
Fat Body
LemY
Yield Fmer
&L
MalkeYverMalkeorg.
sundhed
tid
MamUdder
Milk
NTM
mary
Health
speed Total
Frugtbar- Holdbar- Temp. merit
hed
hed
TempeFertility Longevity rament
VJ Rock
303257
DJ Rig
JAS Bungy
103
103
106
105
96
93
88
137
103
110
107
71
+10
VJ Topkick
303258
DJ Topholm
Q Zik
97
95
102
98
72
95
99
113
106
104
108
114
+5
VJ Lure
303259
DJ Lirsk
Q Impuls
107
119
124
125
100
110
97
103
103
103
112
102
+26
VJ Herodot
303289
Q Hirse
JAS Bregne
105
101
99
99
103
112
109
136
103
113
107
91
+14
VJ Ramses
303290
DJ Rig
Q Hirse
101
102
104
104
101
103
106
125
105
118
101
100
+13
VJ Kasai G
303322
DJ Kars
Q Impuls
106
107
101
104
107
102
107
110
102
107
105
98
+10
VJ Maestro
303326
DJ May
Q Impuls
110
111
111
111
111
86
116
107
87
101
116
115
+11
VJ Link
303327
Legacy
Q Hirse
112
114
106
110
92
113
101
128
115
115
93
89
+23
VJ Indici
303328
Q Impuls
Q Zik
95
106
101
107
96
104
118
107
89
101
121
106
+10
VJ Levante G
303380
DJ Lirsk
Q Impuls
105
113
112
114
104
105
109
98
93
100
109
92
+11
VJ Hilde G
303382
Q Hirse
Q Zik
89
95
97
98
101
108
111
117
123
110
106
99
+17
VJ Husky G
303402
DJ Hulk
DJ May
111
118
119
121
115
94
105
107
91
104
102
112
+19
VJ Hilaro G
303406
Q Hirse
Q Impuls
110
115
112
115
115
108
109
103
107
110
97
105
+20
VJ Ketha G
303426
DJ Kars
JAS Bungy
104
105
102
104
103
98
100
116
99
111
106
92
+8
VJ Luna G
303450
DJ Latte
DJ Zuma
106
107
106
107
104
108
104
111
99
104
105
120
+12
VJ Hudson G
303453
DJ Hulk
JAS Bungy
103
109
112
112
100
93
94
101
106
107
104
107
+15
VJ Juul G
303459
DJ Jason
Q Hirse
104
108
104
107
93
103
97
116
109
114
111
97
+16
VJ Jonatan G
303461
DJ Jason
Q Hirse
97
103
102
104
89
112
100
122
113
110
112
89
+17
VJ Kigali G
303462
DJ Kars
DJ Lirsk
106
105
102
103
98
93
104
108
98
111
113
103
+6
VJ Hubert G
303485
DJ Hulk
Q Hirse
100
107
111
111
101
100
105
92
107
105
119
102
+16
40
V I K I N G J E R S E Y 2 014
og tidligere
-bulls
Tyr
Bull
Stb.nr.
Hb. No.
Far
Sire
Morfar
MGS
M
Milk
P
Protein
Krop
F
Fat Body
LemY
Yield Fmer
&L
MalkeYverMalkeorg.
sundhed
tid
MamUdder
Milk
NTM
mary
Health
speed Total
Frugtbar- Holdbar- Temp. merit
hed
hed
TempeFertility Longevity rament
VJ Halifax G
303493
DJ Hulk
DJ Imtoto
106
108
113
111
105
105
100
107
105
109
103
103
+15
VJ Karson G
303502
DJ Kars
DJ Jason
107
107
101
103
101
104
106
109
101
104
105
100
+8
VJ Zummit G
303532
DJ Zuma
DJ Topholm
106
110
109
110
86
103
99
101
108
107
87
105
+11
VJ Joker G
303541
DJ Jason
DJ May
99
101
102
102
86
103
106
111
112
109
104
103
+13
VJ Roman G
303587
VJ Rock
DJ May
108
106
108
107
100
93
102
119
106
111
104
89
+13
VJ Zolt G
303599
DJ Zuma
Q Hirse
101
105
104
105
98
111
109
112
114
113
97
100
+18
VJ Zou G
303617
DJ Zuma
DJ May
107
107
106
106
97
102
112
127
102
109
96
114
+15
VJ Ziegler G
303618
DJ Zuma
DJ Lirsk
110
112
108
110
102
100
103
110
112
112
91
99
+17
VJ Zalt G
303626
DJ Zaga
DJ Hulk
106
111
118
116
88
97
97
98
105
106
100
108
+16
VJ Ralieg G
303653
VJ Ramses
DJ Lirsk
97
100
105
103
105
109
110
116
108
113
104
99
+14
VJ Raki G
303654
VJ Rock
DJ May
98
101
106
104
99
97
103
128
104
110
106
88
+12
VJ Hevring G
303656
DJ Hulk
Q Hirse
108
112
114
114
103
90
104
97
106
112
103
113
+18
VJ Ramirez G
303657
VJ Ramses
DJ Hulk
106
108
110
110
107
98
107
118
102
112
106
112
+17
VJ Perikum G
303660
VJ Primus
DJ Hulk
102
114
113
116
97
96
98
99
100
105
114
92
+14
VJ Buzz G
303661
DJ Broiler
Q Hirse
99
105
107
107
93
102
105
94
114
108
99
106
+13
VJ Holdo G
303664
VJ Herodot
DJ Hulk
110
110
109
110
105
109
108
112
104
107
106
97
+18
VJ Landy G
303691
Legacy
DJ May
106
109
104
107
105
109
112
109
109
114
90
100
+15
VJ Gulf G
303698
DJ Give
DJ Hulk
105
107
113
111
104
100
98
114
110
108
94
94
+17
VJ Ray G
303707
VJ Ramses
DJ May
105
104
105
105
101
98
107
130
111
117
102
106
+18
Alle avlsværdital beregnet november 2013
All breeding values as per November 2013
V I K I N G J E R S E Y 2 014
41
Interbull Avlsværdi for importtyre
Interbull Breeding values, imported bulls
Navn
Bull
Stb.nr.
Hb. No.
Far
Sire
Morfar
MGS
M
F
Krop
Milk Fat Body
P
Y
Pro- Yield
tein
Lemmer
F&L
Malkeorg.
Mammary
YverHold- NTMsund- barhed index
hed
Longe- Total
Udder
vity
Merit
Health
Legacy
302937
Perimiter
Hollylane
100
103
92
98
107
122
114
107
113
+9
Eclipes P
303078
Action
Henrery P
103
95
94
92
121
94
108
95
83
-13
On Time
303281
Sultan
Declo
110
110
98
104
105
128
115
82
83
+1
Allstar
303315
Maximus
M Beretta
107
110
123
117
115
100
106
97
96
+13
Dallas PP
303488
Mygent P
Kody
113
104
84
91
105
100
97
72
85
-25
Valentino
303489
Louie
Paramount
129
125
106
114
126
109
111
93
88
+7
Dignitary G
303603
Renegade
Q Impuls
110
105
99
101
100
102
96
92
89
-6
MurMur
303614
Likabull
Casper
GVP
Topeka G
303700
Merchant
Nathan
112
109
105
107
100
98
96
93
96
-1
Vernon
303718
Maximum
Paramount
129
129
123
126
109
104
95
85
96
+11
MotivatiPP G
303750
Eclipes P
Q Zik
107
101
98
98
107
98
96
101
93
-6
Irwin
303820
Valentino
Iatola
GVP
Galvanize
303821
Valentino
Jevon
GVP
Alle avlsværdital beregnet november 2013
All breeding values as per November 2013
DJ Lirsk datter 14785-02699 fra Tvingbro IS, Præstø
42
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Lure datter 22929-01862 fra Søren Damsbo
VJ Ramses datter 52354-01691 fra André van Werdenburg, Rødding. Mor til ungtyren VJ Hyksas
V I K I N G J E R S E Y 2 014
43
Brugsplan og GenVikPLUS-tyre
Brugsplan og GVP
Brugstyreog GenVikPLUS-tyre, vinter 2014
Stb.nr
Navn
X-Vik
ins.
NTM
Info
TF
M
F
P
Y
Hunligfr.
TF
107
124
119
125
103
109
126
120
126
91
Klovsundh.
Yv
sun
111
99
1
106
109
1
Sundh.
i øvrigt
303259 VJ Lure
+26
302595 DJ Hulk
+24
303327 VJ Link
+23
TF
112
106
114
110
128
114
108
1
303275 VJ Himp
+22
TF
115
125
120
124
91
100
115
1
303213 VJ Tester
+20
TF
98
114
105
111
120
105
101
1
302730 DJ Zuma
+19
108
108
111
110
120
105
102
1
302708 DJ Izzy
+18
107
111
111
113
109
102
101
1
303273 VJ Pick
+17
101
109
111
113
95
102
106
1
303289 VJ Herodot
+14
99
303732 VJ Lukowa
+22
TF
TF
105
99
101
99
136
109
G
TF
102
119
112
118
98
107
1
1
TF
112
118
111
115
104
103
1
105
115
113
116
99
112
1
303745 VJ Bing
+19
G
303730 VJ Leuko
+18
G
303742 VJ Bliz
+18
G
TF
107
113
106
110
109
103
1
303729 VJ Lilk
+16
G
TF
99
113
107
112
97
103
1
VJ Himp-datter fra Kristian Kjeldgaard, Karby
44
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Lure-datter fra Søren Damsbo, Hede
november 2013 - februar 2014
Yversundh.
Holdbarhed
9
103
9
Jersey
Krop
Lemmer
Malkeorg.
Malketid
103
100
110
97
112
102
DJ Lirsk
Q Impuls
104
108
102
93
93
113
103
Q Handix
FYN Lemvig
8
115
115
92
113
101
93
89
Legacy
Q Hirse
5
111
95
104
107
92
88
112
DJ Hovborg
Q Impuls
110/200
1
108
105
90
110
99
106
112
DJ Topholm
Q Hirse
110/160
2
110
108
93
110
110
83
110
Q Zik
FYN Lemvig
1
105
106
102
98
109
94
101
Q Impuls
Q Zik
ovndh.
Temp.
Far Navn
MF Navn
Pris
110
110/200
110
110
110/160
6
103
99
100
104
111
126
96
DJ Prima
DJ Trick
110/200
9
103
113
103
112
109
107
91
Q Hirse
JAS Bregne
110/160
110
106
98
100
102
104
105
VJ Lure
DJ Hulk
70
109
110
98
103
101
93
97
DJ Bindy
DJ Hulk
70
101
106
105
106
105
108
100
VJ Levante
DJ Hulk
70
112
115
97
105
104
92
106
DJ Bindy
DJ May
70
109
106
96
98
102
102
108
DJ Lix
DJ Hulk
70
Info = ”G” betyder, at tyrens avlsværdital alene er baseret på en kombination af
genomisk- og afstamningsinformation. Tyren har således ingen information fra malkende døtre. Sikkerheden er lavere for disse tyre, og de bør anvendes som en gruppe.
TF: Tyrefar
bo, Hedensted
V I K I N G J E R S E Y 2 014
45
NTM +26
+603 kg Milk
+65 kg Fat +43 kg Prot.
Daughter
Fertility
Components
VJ Lure
EBV 2005
DJ Lirsk is one of the
world’s best Lemvig sons,
combining 67% Danish, 31%
US and 2% NZ genetics. From the
same Stensby cow family come DJ
Lix, Brumle BI, JAS Dixi and FYN
Stens. DJ Lirsk is an improver
of components, feet & legs,
udder health
and udders.
Rynkeby Impuls Stjerne 2, Dam of VJ Lure
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 303259
DJ Lirsk
Q Impuls
DJ Trick
BB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
125
107
119
113
124
109
105
NO. OF DTRS
90
100
110
113
120
Full sister to VJ Lure
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
103
107
100
103
111
103
99
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
100
110
97
112
102
3
NO. OF DTRS
81
Exceptional
production, high
percentages and healthy, long
living functional daughters is what
characterizes VJ Lure. VJ Lure is out
of the famous ”Stjerne” family breed
by Henning Poulsen. VJ Lure was
marketed as GenVikPLUS a couple
of years ago, and now sons are
topping our genomic
line up.
3
46
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +24
+763 kg Milk
+68 kg Fat +45 kg Prot.
Hoof Health
Easy
Calvings
Components
DJ Hulk
EBV 2005
DJ Hulk
is the only proven son of
Q Handix marketed world
wide. DJ Hulk is 78% Danish, 14%
American and 8% NZ. DJ Hulk is
among the worlds best production
sires and an improver of fat and
protein percentage. More than
2000 daughters in
his proof.
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 302595
Q Handix
FYN Lemvig
JAS Byg
BB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
126
109
120
109
126
106
108
NO. OF DTRS
90
100
110
3342
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
91
106
110
104
106
108
109
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
1852
Body 102
Feet and legs 93
Udder 93
Milking speed 113
Temperament 103
4
V I K I N G J E R S E Y 2 014
47
NTM +19
+687 kg Milk
+31 kg Fat +30 kg Prot.
Longevity
Daughter
Fertility
Udder
Health
DJ Zuma
EBV 2005
DJ Zuma is sire of
sons in all leading breeding
programmes world wide.
Positive for almost all traits. The
pedigree is 60% Danish, 35%
American and 5% Canadian genes.
Zuma’s older brother, DJ Hibe
(dead) is also used intensively as
sire of sons. More than 3500
daughters in his proof.
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 302730
Q Zik
FYN Lemvig
SKÆ Ide
BB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
110
108
111
100
108
97
86
NO. OF DTRS
90
100
110
4564
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
120
93
102
110
105
108
102
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
2544
Body 93
Feet and legs 110
Udder 110
Milking speed 83
Temperament 110
5
48
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +22
+1089 kg Milk
+67 kg Fat +45 kg Prot.
Hoof Health
Milk
Production
Total Merit
Index
VJ Himp
EBV 2005
One of the worlds
best production sires.
Breed by Oesterbygaard, the
breeders of Q Zik, DJ Hovborg,
DJ Jason and many other outstanding sires. VJ Himp is the only
DJ Hovborg son available world
wide. Excellent sire for health,
both Hoof and Udder
(mastitis).
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 303275
DJ Hovborg
Q Impuls
Blanke TM
AB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
124
115
120
99
125
100
103
NO. OF DTRS
90
100
110
248
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
91
100
100
111
100
95
115
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
168
Body 104
Feet and legs 107
Udder 92
Milking speed 88
Temperament 112
6
V I K I N G J E R S E Y 2 014
49
NTM +20
+79 kg Milk
+42 kg Fat +19 kg Prot.
Daughter
Fertility
Easy
Calvings
Components
VJ Tester
EBV 2005
Outcross pedigree
(DJ Topholm x Q Hirse) never
available at the International
market before. 83% Danish,
9% US and 8% NZ genes. High
percentages and exceptional
fertility, health and longevity
traits. Excellent choise for
DJ Zuma daughters.
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 303213
DJ Topholm
Q Hirse
FYN Lemvig
AB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
111
98
105
112
114
112
114
NO. OF DTRS
90
100
110
320
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
120
113
107
108
105
105
101
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
209
Body 90
Feet and legs 110
Udder 99
Milking speed 106
Temperament 112
7
50
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +16
-96 kg Milk
+41 kg Fat +24 kg Prot.
Udder
Health
Components Conformation
DJ Lix
EBV 2005
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 302997
Q Lor
Q Zik
ØDA Rix
BB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
115
95
108
124
113
115
74
NO. OF DTRS
90
100
110
185
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
78
110
98
108
105
101
96
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
95
102
120
105
107
NO. OF DTRS
125
DJ Lix is the only Q Lor son
marketed world wide. He is out
of “the Stensby family” as DJ Lirsk,
Brumle BI, JAS Dixi, FYN Tanic and
other prominent Danish sires – all well
known for longevity and strong udders.
DJ Lix breeds very high components
- especially protein and he breeds
exceptionaludders.
8
V I K I N G J E R S E Y 2 014
51
NTM +15
+145 kg Milk
+18 kg Fat
+7 kg Prot.
DJ Holmer
EBV 2005
S
MGS
MGGS
KappaCasein
Longevity
Daughter
Fertility
Udder
Health
DJ Holmer
is a son of the outcross
sire Q Hirse (Hibiscus x Lango
Haug). His dam “Espe-Holm
Lemvig Julie” started the famous
“J-family”, resulting in lots of
younger bull mothers and bulls
for breeding. DJ Holmer breeds
exceptional udder health,
longevity and mammary.
JER 303057
Q Hirse
FYN Lemvig
JAS Bregne
AB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
100
99
98
99
102
102
105
NO. OF DTRS
90
100
110
145
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
111
111
98
117
111
116
96
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
90
Body 102
Feet and legs 94
Udder 113
Milking speed 104
Temperament 99
9
52
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +18
+612 kg Milk
+38 kg Fat +30 kg Prot.
Longevity
Daughter
Fertility
Udder
Health
DJ Izzy
EBV 2005
DJ Izzy
is an Interesting
ombination of leading
genetics: 69% Danish, 16%
American, 10% Canadian and
5% New Zealand. Second crop
daughters has increased the
NTM of DJ Izzy, and now 1500
daughters are affecting his
high proof.
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 302708
Q Impuls
Q Zik
Hibiscus
AB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
113
107
111
103
111
100
110
NO. OF DTRS
90
100
110
3346
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
109
104
95
105
102
106
101
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
2052
Body 102
Feet and legs 98
Udder 109
Milking speed 94
Temperament 101
10
V I K I N G J E R S E Y 2 014
53
NTM +13
+259 kg Milk
+22 kg Fat +14 kg Prot.
VJ Ramses
EBV 2005
S
MGS
MGGS
KappaCasein
Longevity
Daughter
Fertility
Udder
Health
VJ Ramses
is out of a sister to VJ Lure,
from the famous “Stjerne”
family. VJ Ramses breeds positive
for nearly all traits, but the
exceptional fertility, longevity
and the shallow udders needs
to be mentioned.
JER 303290
DJ Rig
Q Hirse
Q Impuls
AB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
104
101
102
101
104
102
96
NO. OF DTRS
90
100
110
290
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
125
81
104
105
101
118
102
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
NO. OF DTRS
161
101
103
106
101
100
11
54
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +11
+174 kg Milk
+17 kg Fat +22 kg Prot.
Udder
Health
Components Conformation
DJ Broiler
EBV 2005
DJ Broiler is one of two
JAS Bungy sons marketed
world wide. DJ Broiler is bred
by “The Haugstedgaard herd”, the breeder of world famous
FYN Haug. DJ Broiler is currently
used as sire of sons.
VikingGenetics has bought 11
sons for sampling.
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 302835
JAS Bungy
FYN Lemvig
JAS Hot
BB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
106
99
106
111
102
102
95
NO. OF DTRS
90
100
110
225
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
93
98
82
108
105
110
104
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
103
Body 99
Feet and legs 108
Udder 112
Milking speed 99
Temperament 113
12
V I K I N G J E R S E Y 2 014
55
NTM 0
+159 kg Milk
+16 kg Fat +11 kg Prot.
Conformation
VJ Miro-P
EBV 2005
S
MGS
MGGS
KappaCasein
JER 303274
DJ May
Q Hirse
Lolli
AB
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
101
99
100
102
101
102
112
NO. OF DTRS
90
100
110
210
120
Exceptional type
and udders on outcross
polled genetics is what VJ Miro-P
is offering you. The polled gene
comes from NZ “Cardrona ADS Lolli”.
VJ Miro-P breeds very tall and stylish
daughters with exceptional udders.
An excellent choice for daughters
after production sires like
DJ Hulk, VJ Lure and most
American pedigrees.
HEALTH TRAITS
Daughter fertility 83
Calvings, Sire 83
Calvings, maternal 80
Udder health 106
Other diseases 99
Longevity 103
Hoof health 82
CONFORMATION TRAITS
NO. OF DTRS
115
Body 116
Feet and legs 95
Udder 114
Milking speed 93
Temperament 106
13
56
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +14
VJ Herodot
Longevity
Daughter
Fertility
Easy
Calvings
JER 303289
S Q Hirse
MGS JAS Bregne
MGGS O Mister T
PRODUCTION TRAITS
Prod. index 99
Milk, kg 105
Protein, kg 101
Protein, % 91
Fat, kg 99
Fat, % 94
Growth 126
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
136
102
119
103
109
113
99
No relation to other dominating sire lines world wide and
positive for all traits. VJ Herodot is out of “C&V Jersey
Bregne Norma”. “Norma” was the highest indexed cow in
Denmark for a number of years. Her lifetime production
was nearly 90.000 kg milk with 6.06% fat and 4.05%
protein. VJ Herodot is a breed leader for daughter
fertility. Sons are available as GenVikPLUS.
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
103
112
109
107
91
NTM +16
VJ Hjern
Daughter
Fertility
Hoof Health
Components
JER 303212
S Q Hirse
MGS Q Handix
MGGS SKÆ Ide
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
109
93
103
120
109
115
98
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
115
92
113
106
113
107
106
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
120
91
102
110
103
VJ Hjern is breed in the ”Adelgaard” herd. He is a total
out cross with no FYN Lemvig and Q Impuls in the
pedigree. VJ Hjern will increase percentages in the milk,
especially protein percentage. Daughters are of good
type, with very shallow udders. VJ Hjern is a fertility,
health and longevity specialist.
14
V I K I N G J E R S E Y 2 014
57
NTM +14
VJ Magnum
Daughter
Fertility
Udder
Health
Components
JER 303134
S DJ May
MGS JAS Bregne
MGGS FYN Bov
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
106
98
104
112
104
105
104
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
119
95
96
114
104
104
101
The first DJ May son, and out of “Adelgaard Bregne
Beauty”. Beauty bred a number of excellent daughters
and also the sire VJ Local (Q Lor). Bregne was a Bush
River Brigadier son. Like his sire, VJ Magnum breeds
exceptional fertility & health, along with the
benefits of out cross genetics.
CONFORMATION TRAITS
Body 114
Feet and legs 83
Udder 100
Milking speed 98
Temperament 106
NTM +23
VJ Link
JER 303327
S Legacy
MGS Q Hirse
MGGS JAS Hot
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
110
112
114
96
106
92
100
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
128
98
102
115
114
115
108
CONFORMATION TRAITS
Body 92
Feet and legs 113
Udder 101
Milking speed 93
Temperament 89
VJ Link is a Legacy son out of Q Hirse dam. The milk
production of the daughters is very good. The daughters
have excellent fertility, the index 128 is one of the best!
They have also very good udder health, hoof health
and longevity. Easy bull to use!
15
58
V I K I N G J E R S E Y 2 014
NTM +13
VJ Hamsum
Longevity
Hoof Health
Components
JER 303122
S Q Hirse
MGS Bambro BH
MGGS Hibiscus
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
117
103
110
108
119
109
90
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
84
89
117
111
109
108
121
VJ Hamsum is a Q Hirse son out of the famous “Kloverdal
Bambro Bellis”. Bellis ended 6 lactations with an average
production at 8330kg milk with 6.8% fat and 4.4%
protein. VJ Hamsum is a Q Hirse son with high
production, with a few American genes (Molly Brook
Brass Major) and a lot of Danish out cross. The first
Danish Genomic sire with daughter proof.
CONFORMATION TRAITS
Body 97
Feet and legs 101
Udder 84
Milking speed 90
Temperament 87
NTM +12
DJ Jante
Daughter
Fertility
Easy
Calvings
Milk
Production
JER 302761
S M Jace
MGS ØDA Rix
MGGS FYN Lemvig
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
110
116
112
87
110
90
102
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
120
108
119
101
90
108
76
CONFORMATION TRAITS
Body 121
Feet and legs 97
Udder 101
Milking speed 81
Temperament 97
DJ Jante is born in the “Erslev herd”, as the two other
proven sires Q Laf and ØDA Ilslev. There are app. 1000
daughters in his proof. Gene distribution is 69% American,
28% Danish and 3% Canadian. DJ Jante was “bull of
the Year” in 2011, due to high fertility and functionality.
VikingGenetics are sampling 12 sons of DJ Jante.
16
V I K I N G J E R S E Y 2 014
59
NTM +18
VJ Holdo
JER 303664
S VJ Herodot
MGS DJ Hulk
MGGS DJ Beo
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
110
110
110
100
109
99
117
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
112
101
117
104
110
107
-
VJ Holdo is the first VJ Herodot son available.
Exceptional breeding values and exceptional out cross
pedigree. Bulls in the pedigree, like Q Hirse, JAS Bregne,
Q Handix and DJ Beo are not very well known and
not used internationally, but they have produced
one of the worlds best genomic sires.
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
105
109
108
106
97
NTM +17
VJ Ramirez
Longevity
Daughter
Fertility
Udder
Health
JER 303657
S VJ Ramses
MGS DJ Hulk
MGGS DJ May
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
110
106
108
102
110
104
102
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
118
91
114
102
104
112
-
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
107
98
107
106
112
20
60
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Ramirez, our first VJ Ramses son to be marketed,
combines the best genes from leading sires in the Danish
population. He is bred in the Salsbjerggaard herd where
NZ management is practiced (seasonal calvings and
grazing). VJ Ramirez breeds exceptional daughter
fertility and he breeds positive for nearly all traits.
NTM +20
VJ Hilario
Longevity
Udder
Health
Conformation
JER 303406
S Q Hirse
MGS Q Impuls
MGGS FYN Lemvig
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
115
110
115
105
112
102
89
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
103
97
98
107
112
110
-
VJ Hilario is Q Hirse son out of Q Impuls dam.
Hilario is very productive bull with good health traits.
He is also very good in conformation traits: both body,
feet and legs and udder indices are positive.
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
115
108
109
97
105
NTM +19
VJ Husky
Longevity
Daughter
Fertility
Milk
Production
JER 303402
S DJ Hulk
MGS DJ May
MGGS Q Impuls
PRODUCTION TRAITS
Prod. index
Milk, kg
Protein, kg
Protein, %
Fat, kg
Fat, %
Growth
121
111
118
106
119
107
108
90
100
110
120
HEALTH TRAITS
Daughter fertility
Calvings, Sire
Calvings, maternal
Udder health
Other diseases
Longevity
Hoof health
107
106
112
91
103
104
-
CONFORMATION TRAITS
Body
Feet and legs
Udder
Milking speed
Temperament
115
94
105
102
112
VJ Husky combines all the positive traits from the 3 legends
in his pedigree, DJ Hulk (production), DJ May (mammary)
and Q Impuls (type and production). VJ Husky is bred by
the young enthusiastic breeder Brian Skovgaard, from
“the Ronholm herd”. VJ Husky is out of the beautiful
“”Ronholm May Dodo”.
21
V I K I N G J E R S E Y 2 014
61
DJ Zuma datter 52354-01713 fra André van Werdenburg, Rødding. Mor til ungtyren VJ Burger
62
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Ventetyre
Bulls in waiting
Bull name
Hb. No.
Breeder
Sire
Hb.no.
MGS
Hb.no.
Dam Herd prefix-cow no.
Conformation score Bv.
Born
Herd prefix-bull no.
Yield bv.
Total Merit
Yield bv.
Total Merit
Yield bv.
Total Merit
Body-F&L-Udd.305 day lactation
VJ Levante
S.: 303380
Født: 12-01-2009CKR-nr.: 52354-01498
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 052354-01206
Y-indeks
123
NTM:
+12
Ekst.: 91-82-79-83
Avlsv.: 117-98-93
Gns.: 3 lakt.: 8175 6,4 523 4,35 356 879
VJ Maestro
S.: 303326
Født: 13-03-2009CKR-nr.: 54090-02688
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 054090-02462
Y-indeks
123
NTM:
+9
Ekst.: 87-87-76-82
Avlsv.: 111-98-96
Gns.: 2 lakt.: 7961 6,03 480 4,14 330 810
VJ Taffel
S.: 303325
Født: 13-03-2009CKR-nr.: 19232-02820
Opdr.: Per Steen Pedersen, Mindevej 12, 5592 Ejby
Far: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
MF.: Q Laf
S.: 301820
Y-indeks
100
NTM:
-3
Mor: 019232-02471
Y-indeks
104
NTM:
+4
Ekst.: 86-77-79-80
Avlsv.: 107-98-109 Gns.: 3 lakt.: 7605 5,82 443 4,06 308 751
VJ Maui
S.: 303329
Opdr.: I/S Nørvang , Redsøvej 7, 9500 Hobro
Far: DJ May
S.: 302229
MF.: Toptot-HH
S.: 300511
Mor: 026978-00980
Ekst.: --Avlsv.: 98-99-96
Født: 28-03-2009CKR-nr.: 31640-01406
Y-indeks
100
NTM:
+10
Y-indeks
91
NTM:
+2
Y-indeks
99
NTM:
+5
Gns.: 6 lakt.: 6499 5,76 374 4,24 275 649
VJ Haifa
S.: 303347
Født: 04-04-2009CKR-nr.: 19705-02132
Opdr.: Frede Madsen, Baaringvad 9, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Hovborg
S.: 302265
Y-indeks
103
NTM:
+4
MF.: M Jace
S.: 302285
Y-indeks
107
NTM:
+3
Mor: 019705-01764
Y-indeks
118
NTM:
+14
Ekst.: 82-76-84-81
Avlsv.: 96-69-94
Gns.: 5 lakt.: 8158 6,18 504 4,11 335 839
V I K I N G J E R S E Y 2 014
63
VJ Luttik
S.: 303349
Født: 25-04-2009CKR-nr.: 46588-01591
Opdr.: Ernst Hendrik Luttikhedde, Starupvej 18, 7200 Grindsted
Far: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
Mor: 046588-01449
Y-indeks
100
NTM:
+4
Ekst.: --Avlsv.: 99-98-102
Gns.: 4 lakt.: 6476 6,37 412 4,38 284 696
VJ Kalif
S.: 303350
Født: 29-04-2009CKR-nr.: 45171-03092
Opdr.: Østerbygård I/S, Østerbygårdvej 2, 6682 Hovborg
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Plys
S.: 302604
Y-indeks
112
NTM:
+12
Mor: 045171-02456
Y-indeks
106
NTM:
+4
Ekst.: 84-82-76-79
Avlsv.: 105-97-101 Gns.: 2 lakt.: 8181 5,63 460 3,7 303 763
VJ Lagerbo
S.: 303351
Født: 30-04-2009CKR-nr.: 15949-04100
Opdr.: Bjarne Pedersen, Brydebjergvej 13, 4880 Nysted
Far: Legacy
S.: 302937
Y-indeks
99
NTM:
+11
MF.: Q Zik
S.: 301515
Y-indeks
95
NTM:
+2
Mor: 015949-03526
Y-indeks
103
NTM:
+9
Ekst.: 83-84-85-85
Avlsv.: 93-103-108 Gns.: 2 lakt.: 6341 6,15 390 4,25 269 659
VJ Fighter
S.: 303352
Født: 16-05-2009CKR-nr.: 90088-01062
Opdr.: Ulla & Henrik Ipsen, Aarsballevej 2, 3782 Klemensker
Far: DJ Fargas
S.: 302381
Y-indeks
108
NTM:
-4
MF.: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
Mor: 090088-00870
Y-indeks
109
NTM:
+9
Ekst.: 73-89-75-79
Avlsv.: 72-113-89
Gns.: 4 lakt.: 6212 6,24 387 4,14 257 644
VJ Tester datter 45007-05107 fra Ole Sørensen, Ribe
64
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Tour
S.: 303353
Født: 28-05-2009CKR-nr.: 18628-05195
Opdr.: Steensgaard Gods , Steensgaard 7, 5642 Millinge
Far: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
MF.: JAS Artist
S.: 301607
Y-indeks
100
NTM:
-7
Mor: 018628-04128
Y-indeks
115
NTM:
+9
Ekst.: 85-77-84-83
Avlsv.: 105-108-102 Gns.: 5 lakt.: 8718 5,66 494 4,03 351 845
VJ Miller
S.: 303354
Født: 30-05-2009CKR-nr.: 17701-01024
Opdr.: Aksel Rubæk, Langøvej 27, 5900 Rudkøbing
Far: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 017701-00740
Y-indeks
106
NTM:
+9
Ekst.: 81-83-82-83
Avlsv.: 91-113-94
Gns.: 6 lakt.: 8146 5,84 475 4,2 342 817
VJ Brigg
S.: 303355
Født: 02-06-2009CKR-nr.: 19970-01111
Opdr.: Søren Thagaard, Munkegårdvej 14, 5500 Middelfart
Far: DJ Brejs
S.: 302468
Y-indeks
109
NTM:
+4
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019970-00871
Y-indeks
97
NTM:
+9
Ekst.: 89-82-91-90
Avlsv.: 117-103-110 Gns.: 5 lakt.: 6397 5,49 351 3,98 255 606
VJ Brandy
S.: 303381
Født: 07-06-2009CKR-nr.: 52569-01820
Opdr.: Peter Dahlgaard Juhl, Spangåvej 1, 6560 Sommersted
Far: DJ Brejs
S.: 302468
Y-indeks
109
NTM:
+4
MF.: DJ Beo
S.: 302151
Y-indeks
97
NTM:
+2
Mor: 052569-01553
Y-indeks
102
NTM:
+2
Ekst.: 83-84-80-82
Avlsv.: 101-98-96
Gns.: 1 lakt.: 7136 5,9 421 3,89 278 699
VJ Hilde
S.: 303382
Født: 09-06-2009CKR-nr.: 16822-02348
Opdr.: Hans Henrik Hildebrand, Orevej 76, 4850 Stubbekøbing
Far: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
MF.: Q Zik
S.: 301515
Y-indeks
95
NTM:
+2
Mor: 016822-02028
Y-indeks
95
NTM:
+10
Ekst.: 85-87-90-90
Avlsv.: 103-106-114 Gns.: 7 lakt.: 7156 6,09 436 4,4 315 751
VJ Hovsa
S.: 303476
Født: 07-07-2009CKR-nr.: 53448-02300
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Hovborg
S.: 302265
Y-indeks
103
NTM:
+4
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 053448-01590
Y-indeks
118
NTM:
+1
Ekst.: 84-80-60-69
Avlsv.: 106-95-84
Gns.: 2 lakt.: 8937 6,01 537 4,14 370 907
VJ License
S.: 303384
Født: 21-08-2009CKR-nr.: 16822-02365
Opdr.: Hans Henrik Hildebrand, Orevej 76, 4850 Stubbekøbing
Far: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
MF.: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
Mor: 016822-02215
Y-indeks
95
NTM:
+6
Ekst.: 80-84-80-81
Avlsv.: 94-108-103 Gns.: 1 lakt.: 4992 6,42 321 4,37 218 539
V I K I N G J E R S E Y 2 014
65
VJ Layout
S.: 303386
Født: 29-08-2009CKR-nr.: 29035-01975
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: DJ Latte
S.: 302606
Y-indeks
99
NTM:
+5
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 029035-01365
Y-indeks
122
NTM:
+15
Ekst.: 84-81-67-73
Avlsv.: 102-96-93
Gns.: 5 lakt.: 9204 6,24 575 4,63 426 1001
VJ Lavish
S.: 303401
Født: 02-09-2009CKR-nr.: 17895-01947
Opdr.: Palle Bjerggaard Hansen, Krogyden 2, 5540 Ullerslev
Far: DJ Latte
S.: 302606
Y-indeks
99
NTM:
+5
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 017895-01679
Y-indeks
101
NTM:
+3
Ekst.: 78-75-78-76
Avlsv.: 97-105-97
Gns.: 2 lakt.: 5676 6,84 388 4,4 250 638
VJ Husky
S.: 303402
Født: 13-09-2009CKR-nr.: 54090-02802
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 054090-02569
Y-indeks
99
NTM:
-7
Ekst.: 81-86-84-85
Avlsv.: 114-101-102 Gns.: 2 lakt.: 5801 5,61 325 3,97 230 555
VJ Knight
S.: 303403
Født: 19-09-2009CKR-nr.: 54090-02805
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 054090-02190
Y-indeks
125
NTM:
+13
Ekst.: 84-81-81-82
Avlsv.: 117-101-94 Gns.: 6 lakt.: 7211 6,63 478 4,47 323 801
VJ Massey
S.: 303404
Født: 20-09-2009CKR-nr.: 21077-02648
Opdr.: I/S Engmark, Engmarksvej 2, 7323 Give
Far: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 021077-02468
Y-indeks
105
NTM:
+10
Ekst.: 83-82-88-87
Avlsv.: 94-107-109 Gns.: 4 lakt.: 7006 5,81 407 4,21 295 702
VJ Lasting
S.: 303405
Opdr.: Kaj Velling, Skivevej 97, 9500 Hobro
Far: DJ Latte
S.: 302606
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Mor: 027921-01549
Ekst.: 88-89-78-84
Avlsv.: 112-80-101
Født: 03-10-2009CKR-nr.: 27921-01802
Y-indeks
99
NTM:
+5
Y-indeks
115
NTM:
+7
Y-indeks
116
NTM:
+3
Gns.: 3 lakt.: 6658 6,18 411 4,4 293 704
VJ Hilario
S.: 303406
Født: 09-10-2009CKR-nr.: 19903-04243
Opdr.: Christian H. Olesen, Svinøvej 10A, 5500 Middelfart
Far: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 019903-03295
Y-indeks
117
NTM:
+23
Ekst.: 78-83-86-84
Avlsv.: 105-108-114 Gns.: 5 lakt.: 9274 5,24 486 4,1 380 866
66
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Hurup
S.: 303413
Født: 13-10-2009CKR-nr.: 40986-03087
Opdr.: Knud Vestergaard, Sjørupvej 57, 7470 Karup Jylland
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 040986-02255
Y-indeks
105
NTM:
+16
Ekst.: 81-84-83-84
Avlsv.: 100-115-114 Gns.: 3 lakt.: 7465 5,87 438 4,31 322 760
VJ Borup
S.: 303414
Født: 18-10-2009CKR-nr.: 59739-01467
Opdr.: Lene Vestergaard, Thorupvej 2, 5220 Odense SØ
Far: DJ Brejs
S.: 302468
Y-indeks
109
NTM:
+4
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 059739-01347
Y-indeks
107
NTM:
+3
Ekst.: 80-80-71-74
Avlsv.: 103-105-91 Gns.: 4 lakt.: 7258 5,8 421 4,0 290 711
VJ Lama
S.: 303415
Født: 19-10-2009CKR-nr.: 29035-01995
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: DJ Latte
S.: 302606
Y-indeks
99
NTM:
+5
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 029035-01775
Y-indeks
116
NTM:
+11
Ekst.: 85-86-82-85
Avlsv.: 111-99-98
Gns.: 307 dage: 6806 6,69 455 4,22 287 742
VJ Handy
S.: 303416
Født: 24-10-2009CKR-nr.: 53448-02345
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 053448-01520
Y-indeks
106
NTM:
+11
Ekst.: 81-76-91-86
Avlsv.: 115-94-109 Gns.: 6 lakt.: 8777 5,87 515 3,87 340 855
VJ Kovbo
S.: 303418
Født: 29-10-2009CKR-nr.: 34108-02995
Opdr.: Børge Skovbo, Skovbovej 151, 9800 Hjørring
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 034108-02788
Y-indeks
107
NTM:
+13
Ekst.: 87-87-81-85
Avlsv.: 104-107-104 Gns.: 4 lakt.: 6453 6,24 403 4,42 286 689
VJ Junior
S.: 303449
Født: 05-11-2009CKR-nr.: 18383-01500
Opdr.: Bent Erik Lund, Ll. Risemarksvej 6, 5970 Ærøskøbing
Far: DJ Latte
S.: 302606
Y-indeks
99
NTM:
+5
MF.: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
Mor: 018383-01375
Y-indeks
110
NTM:
+10
Ekst.: --Avlsv.: 100-105-94 Gns.: 3 lakt.: 6520 5,94 387 4,25 277 664
VJ Harly
S.: 303419
Født: 06-11-2009CKR-nr.: 43462-03128
Opdr.: Ann-Kirsten og Harley H. Hansen, Ribevej, 6683 Føvling
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: JAS Hot
S.: 49511
Y-indeks
90
NTM:
-2
Mor: 043462-02695
Y-indeks
107
NTM:
+7
Ekst.: 72-86-85-83
Avlsv.: 101-97-95
Gns.: 6 lakt.: 6138 5,3 326 4,2 258 584
V I K I N G J E R S E Y 2 014
67
VJ Iza
S.: 303420
Født: 11-11-2009CKR-nr.: 52354-01569
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: DJ Look
S.: 301881
Y-indeks
100
NTM:
+0
Mor: 019903-03531
Y-indeks
114
NTM:
+20
Ekst.: 71-78-90-83
Avlsv.: 93-102-112 Gns.: 5 lakt.: 8369 5,53 463 4 334 797
VJ Hunter
S.: 303421
Født: 16-11-2009CKR-nr.: 53448-02359
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: JAS Hot
S.: 49511
Y-indeks
90
NTM:
-2
Mor: 053448-01339
Y-indeks
102
NTM:
+2
Ekst.: 82-83-83-83
Avlsv.: 103-92-103 Gns.: 6 lakt.: 7790 6,69 522 4,22 329 851
VJ Luna
S.: 303450
Født: 30-11-2009CKR-nr.: 37342-01827
Opdr.: Ole Thaagaard Larsen, Håsenvej 50, 9830 Tårs
Far: DJ Latte
S.: 302606
Y-indeks
99
NTM:
+5
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 037342-01427
Y-indeks
102
NTM:
+12
Ekst.: 70-82-86-82
Avlsv.: 93-104-116 Gns.: 4 lakt.: 6306 6,09 384 4,17 263 647
VJ Bizz
S.: 303423
Født: 04-12-2009CKR-nr.: 43491-01647
Opdr.: Jens H. Jørgensen, Præstebrovej 20, 6818 Årre
Far: DJ Brejs
S.: 302468
Y-indeks
109
NTM:
+4
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
Mor: 043491-01454
Y-indeks
117
NTM:
+18
Ekst.: 87-84-84-86
Avlsv.: 103-93-105 Gns.: 5 lakt.: 8644 6,28 543 4,36 377 920
VJ Koch
S.: 303422
Født: 04-12-2009CKR-nr.: 26986-02019
Opdr.: Peter Juul Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Rig
S.: 302329
Y-indeks
106
NTM:
+7
Mor: 026986-01797
Y-indeks
112
NTM:
+11
Ekst.: 81-85-79-82
Avlsv.: 88-101-90
Gns.: 4 lakt.: 6300 6,77 427 4,63 291 718
VJ Hanzi
S.: 303424
Født: 09-12-2009CKR-nr.: 52508-02355
Opdr.: Kurt Rasmussen, Gastrupvej 8, 6630 Rødding
Far: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
MF.: Q Zik
S.: 301515
Y-indeks
95
NTM:
+2
Mor: 052508-01913
Y-indeks
111
NTM:
+11
Ekst.: 74-76-80-77
Avlsv.: 95-108-106 Gns.: 5 lakt.: 8289 6,21 514 4,03 334 848
VJ Iberi
S.: 303428
Født: 17-12-2009CKR-nr.: 69943-01643
Opdr.: Kurt Bjørnholm Johansen, Ribevej 240, 6040 Egtved
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: JAS Bregne
S.: 49397
Y-indeks
96
NTM:
-2
Mor: 069943-00956
Y-indeks
103
NTM:
+9
Ekst.: 81-86-84-85
Avlsv.: 102-108-98 Gns.: 5 lakt.: 7570 5,81 440 4,09 310 750
68
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Borsh
S.: 303425
Født: 19-12-2009CKR-nr.: 27321-05938
Opdr.: Arne Porse, Rygårdevej 2, 8961 Allingåbro
Far: DJ Brejs
S.: 302468
Y-indeks
109
NTM:
+4
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 027321-05553
Y-indeks
114
NTM:
+15
Ekst.: 83-81-84-84
Avlsv.: 93-102-102 Gns.: 5 lakt.: 6126 6,48 397 4,43 271 668
VJ Ketha
S.: 303426
Født: 21-12-2009CKR-nr.: 50245-01608
Opdr.: Peter Madsen, Methaslundvej 3, 6240 Løgumkloster
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: JAS Bungy
S.: 301617
Y-indeks
102
NTM:
+3
Mor: 050245-01413
Y-indeks
114
NTM:
+10
Ekst.: 82-85-85-85
Avlsv.: 97-97-96
Gns.: 5 lakt.: 7615 5,34 407 4,09 312 719
VJ Ion
S.: 303427
Født: 29-12-2009CKR-nr.: 19903-04287
Opdr.: Christian H. Olesen, Svinøvej 10A, 5500 Middelfart
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: DJ Rig
S.: 302329
Y-indeks
106
NTM:
+7
Mor: 019903-03918
Y-indeks
110
NTM:
+7
Ekst.: 73-83-77-78
Avlsv.: 78-96-88
Gns.: 2 lakt.: 5865 6,36 373 4,51 265 638
VJ Lacca
S.: 303451
Født: 15-01-2010CKR-nr.: 15515-02730
Opdr.: Bent Harbo Jensen, Røstadvej 2, 3760 Gudhjem
Far: DJ Latte
S.: 302606
Y-indeks
99
NTM:
+5
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 015515-02123
Y-indeks
102
NTM:
+9
Ekst.: 69-74-87-79
Avlsv.: 92-107-102 Gns.: 4 lakt.: 6245 6,53 408 4,44 277 685
VJ Haarby
S.: 303452
Født: 20-01-2010CKR-nr.: 19325-01779
Opdr.: Jan Schak Matsen , Ørbækvej 15, 5683 Hårby
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 019325-01416
Y-indeks
114
NTM:
+13
Ekst.: 84-78-78-79
Avlsv.: 109-98-96
Gns.: 5 lakt.: 9316 5,17 483 3,96 369 852
VJ Hudson
S.: 303453
Født: 27-01-2010CKR-nr.: 37509-01134
Opdr.: Hans Peter Kampp, Odstrupvej 2, 4571 Grevinge
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: JAS Bungy
S.: 301617
Y-indeks
102
NTM:
+3
Mor: 037509-00763
Y-indeks
114
NTM:
+11
Ekst.: 86-85-76-81
Avlsv.: 114-94-94
Gns.: 4 lakt.: 7724 5,54 429 3,85 298 727
VJ Kindal
S.: 303477
Født: 28-01-2010CKR-nr.: 35937-01790
Opdr.: Tonny Larsen, Bolejevej 49, 9870 Sindal
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 035937-01522
Y-indeks
112
NTM:
+10
Ekst.: 76-77-67-70
Avlsv.: 101-108-97 Gns.: 3 lakt.: 6805 5,83 397 4,24 288 685
V I K I N G J E R S E Y 2 014
69
VJ Hau
S.: 303454
Født: 30-01-2010CKR-nr.: 43092-02266
Opdr.: Laust Bendix Jensen, Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 043092-02000
Y-indeks
110
NTM:
+14
Ekst.: 76-82-81-80
Avlsv.: 94-101-99
Gns.: 5 lakt.: 6907 6,08 421 4,08 283 704
VJ Jern
S.: 303457
Født: 22-02-2010CKR-nr.: 53448-02390
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 053448-02112
Y-indeks
110
NTM:
+10
Ekst.: 88-76-72-75
Avlsv.: 106-97-90
Gns.: 3 lakt.: 6699 6,21 416 4,21 282 698
VJ Mambo
S.: 303478
Født: 24-02-2010CKR-nr.: 48011-01771
Opdr.: Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro
Far: VJ Mable
S.: 303171
Y-indeks
112
NTM:
+12
MF.: JAS Bungy
S.: 301617
Y-indeks
102
NTM:
+3
Mor: 048011-01491
Y-indeks
110
NTM:
+5
Ekst.: --Avlsv.: 97-98-96
Gns.: 4 lakt.: 7946 5,50 438 3,87 309 747
VJ Janus
S.: 303458
Født: 26-02-2010CKR-nr.: 52354-01595
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 060405-01403
Y-indeks
114
NTM:
+24
Ekst.: 83-81-87-86
Avlsv.: 123-103-114 Gns.: 4 lakt.: 7331 5,87 430 4,12 303 733
VJ Juul
S.: 303459
Født: 01-03-2010CKR-nr.: 19903-04319
Opdr.: Christian H. Olesen, Svinøvej 10A, 5500 Middelfart
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019903-03772
Y-indeks
99
NTM:
+13
Ekst.: 86-77-82-82
Avlsv.: 82-116-108 Gns.: 4 lakt.: 5725 6,46 370 4,41 252 622
VJ Hubert
S.: 303485
Født: 01-03-2010CKR-nr.: 53448-02392
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 053448-02107
Y-indeks
105
NTM:
+11
Ekst.: 87-81-84-85
Avlsv.: 107-99-114 Gns.: 2 lakt.: 6845 6,32 432 4,17 286 718
VJ Jonatan
S.: 303461
Født: 04-03-2010CKR-nr.: 19903-04322
Opdr.: Christian H. Olesen, Svinøvej 10A, 5500 Middelfart
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019903-03772
Y-indeks
99
NTM:
+13
Ekst.: 86-77-82-82
Avlsv.: 82-116-108 Gns.: 4 lakt.: 5725 6,46 370 4,41 252 622
70
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Kigali
S.: 303462
Født: 04-03-2010CKR-nr.: 25121-03249
Opdr.: Helen og Ole Poulsen, Langgade 21, 8700 Horsens
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 025121-03065
Y-indeks
101
NTM:
+3
Ekst.: 75-81-85-82
Avlsv.: 97-103-102 Gns.: 1 lakt.: 5975 6,25 374 4,29 257 631
VJ Kodeks
S.: 303463
Født: 05-03-2010CKR-nr.: 20592-02125
Opdr.: Peter Sørensen, Oustrupvej 19, 6040 Egtved
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 020592-01998
Y-indeks
106
NTM:
+11
Ekst.: 86-79-86-85
Avlsv.: 118-96-99
Gns.: 3 lakt.: 6687 6,17 413 4,29 287 700
VJ Kargo
S.: 303464
Født: 11-03-2010CKR-nr.: 18628-05305
Opdr.: Steensgaard Gods , Steensgaard 7, 5642 Millinge
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 018628-04862
Y-indeks
113
NTM:
+8
Ekst.: 81-79-78-79
Avlsv.: 107-102-95 Gns.: 3 lakt.: 8042 5,84 470 4,08 329 799
VJ Hobart
S.: 303465
Født: 17-03-2010CKR-nr.: 53448-02398
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Hovborg
S.: 302265
Y-indeks
103
NTM:
+4
MF.: M Jace
S.: 302285
Y-indeks
107
NTM:
+3
Mor: 053448-01635
Y-indeks
114
NTM:
+6
Ekst.: 79-85-78-80
Avlsv.: 113-109-92 Gns.: 6 lakt.: 10397 5,28 549 3,73 388 937
VJ Izmir
S.: 303466
Født: 21-03-2010CKR-nr.: 33474-01896
Opdr.: Per Hougaard, Døstrupvej 159, 9500 Hobro
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 033474-01568
Y-indeks
105
NTM:
+9
Ekst.: 84-83-83-84
Avlsv.: 98-107-106 Gns.: 3 lakt.: 6196 6,26 389 4,28 265 654
VJ Imagi
S.: 303479
Født: 04-04-2010CKR-nr.: 42821-01800
Opdr.: Golden Genetics , Bemsigvej 21, 7200 Grindsted
Far: DJ Imun
S.: 302735
Y-indeks
108
NTM:
-1
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 029035-01817
Y-indeks
104
NTM:
+3
Ekst.: 89-86-86-88
Avlsv.: 108-94-106 Gns.: 2 lakt.: 5273 6,84 361 4,57 241 602
VJ Zak
S.: 303480
Født: 04-04-2010CKR-nr.: 26341-01369
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: DJ Zorba
S.: 302727
Y-indeks
95
NTM:
+4
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 026341-01223
Y-indeks
125
NTM:
+25
Ekst.: 88-90-83-88
Avlsv.: 107-94-99
Gns.: 2 lakt.: 7067 6,92 490 4,51 319 809
V I K I N G J E R S E Y 2 014
71
VJ Istrup
S.: 303481
Født: 06-04-2010CKR-nr.: 33547-02940
Opdr.: Ernst Nielsen, Estrupvej 48, 9530 Støvring
Far: DJ Imun
S.: 302735
Y-indeks
108
NTM:
-1
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 033547-02567
Y-indeks
108
NTM:
+13
Ekst.: 81-86-86-86
Avlsv.: 100-109-108 Gns.: 3 lakt.: 7247 5,82 422 4,03 292 714
VJ Java
S.: 303490
Født: 07-04-2010CKR-nr.: 53448-02413
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: DJ Hovborg
S.: 302265
Y-indeks
103
NTM:
+4
Mor: 053448-02117
Y-indeks
107
NTM:
+4
Ekst.: 72-82-92-87
Avlsv.: 100-119-101 Gns.: 2 lakt.: 7453 5,61418 3,79 283 701
VJ Zorro
S.: 303527
Født: 09-04-2010CKR-nr.: 59739-01491
Opdr.: Lene Vestergaard, Thorupvej 2, 5220 Odense SØ
Far: DJ Zorba
S.: 302727
Y-indeks
95
NTM:
+4
MF.: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
Mor: 059739-01386
Y-indeks
114
NTM:
+8
Ekst.: 91-82-69-77
Avlsv.: 103-107-84 Gns.: 3 lakt.: 6559 5,92 389 4,07 267 656
VJ Insist
S.: 303482
Født: 24-04-2010CKR-nr.: 26341-01373
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: JAS Bungy
S.: 301617
Y-indeks
102
NTM:
+3
Mor: 026341-01100
Y-indeks
126
NTM:
+17
Ekst.: 87-85-82-85
Avlsv.: 102-93-97
Gns.: 4 lakt.: 7596 5,94 451 4,37 332 783
VJ Hermes
S.: 303483
Født: 24-04-2010CKR-nr.: 30406-01128
Opdr.: Sten Dissing, Jarmsted Byvej 6, 9460 Brovst
Far: DJ Hvene
S.: 302754
Y-indeks
117
NTM:
+10
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 030406-01029
Y-indeks
103
NTM:
+5
Ekst.: --Avlsv.: 100-102-100 Gns.: 4 lakt.: 5662 6,12 347 4,15 235 582
VJ Izo
S.: 303484
Født: 01-05-2010CKR-nr.: 19705-02231
Opdr.: Frede Madsen, Baaringvad 9, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
Mor: 019705-01939
Y-indeks
113
NTM:
+12
Ekst.: 85-71-77-76
Avlsv.: 111-80-98
Gns.: 3 lakt.: 8103 5,54 450 3,87 314 764
VJ Zenit
S.: 303491
Født: 07-05-2010CKR-nr.: 26341-01374
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: DJ Zorba
S.: 302727
Y-indeks
95
NTM:
+4
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 026341-01240
Y-indeks
122
NTM:
+4
Ekst.: 78-88-73-78
Avlsv.: 105-86-89
Gns.: 2 lakt.: 7190 5,82 418 4,16 300 718
72
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Jacta
S.: 303492
Født: 19-05-2010CKR-nr.: 66519-01157
Opdr.: Kurt Jensen, Dunkærgyde 17, 5970 Ærøskøbing
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: DJ Hovborg
S.: 302265
Y-indeks
103
NTM:
+4
Mor: 066519-01051
Y-indeks
108
NTM:
+11
Ekst.: 80-83-78-80
Avlsv.: 104-115-102 Gns.: 3 lakt.: 6535 6,32 413 4,21 276 689
VJ Halifax
S.: 303493
Født: 22-05-2010CKR-nr.: 19613-01994
Opdr.: Hans Rasmussen, Ulvsbjergvej 12, 5500 Middelfart
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: DJ Imtoto
S.: 302800
Y-indeks
105
NTM:
+3
Mor: 019613-01565
Y-indeks
104
NTM:
+3
Ekst.: 88-87-78-83
Avlsv.: 94-108-96
Gns.: 2 lakt.: 8070 5,76 466 4,11 331 797
VJ Zambro
S.: 303494
Født: 23-05-2010CKR-nr.: 15339-01986
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: DJ Zorba
S.: 302727
Y-indeks
95
NTM:
+4
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 015339-01626
Y-indeks
118
NTM:
+6
Ekst.: 81-82-74-77
Avlsv.: 108-99-90
Gns.: 3 lakt.: 8200 6,03 495 4,23 347 842
VJ Zucces
S.: 303495
Født: 28-05-2010CKR-nr.: 54090-02862
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: DJ Zorba
S.: 302727
Y-indeks
95
NTM:
+4
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 054090-02462
Y-indeks
123
NTM:
+9
Ekst.: 87-87-76-82
Avlsv.: 111-98-96
Gns.: 2 lakt.: 7961 6,03 480 4,13 330 810
VJ Horn
S.: 303496
Født: 31-05-2010CKR-nr.: 29035-02064
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 029035-01842
Y-indeks
120
NTM:
+9
Ekst.: 83-75-75-76
Avlsv.: 106-101-89 Gns.: 3 lakt.: 6802 6,41 437 4,50 307 744
VJ Juris
S.: 303497
Født: 04-06-2010CKR-nr.: 15450-01423
Opdr.: Verner Poulsen, Sandvejen 1, 3720 Aakirkeby
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: Q Handix
S.: 301136
Y-indeks
97
NTM:
-8
Mor: 015450-01187
Y-indeks
118
NTM:
+12
Ekst.: 87-75-78-79
Avlsv.: 110-94-92
Gns.: 4 lakt.: 6625 6,79 450 4,53 300 750
VJ Icola
S.: 303498
Født: 06-06-2010CKR-nr.: 23825-01298
Opdr.: Arne Nicolajsen, Kråsigvej 8, 8700 Horsens
Far: DJ Imun
S.: 302735
Y-indeks
108
NTM:
-1
MF.: JAS Bungy
S.: 301617
Y-indeks
102
NTM:
+3
Mor: 023825-01100
Y-indeks
114
NTM:
+8
Ekst.: 85-60-74-70
Avlsv.: 107-101-94 Gns.: 4 lakt.: 6231 5,75 359 4,23 263 622
V I K I N G J E R S E Y 2 014
73
VJ Pingo
S.: 303499
Født: 25-06-2010CKR-nr.: 112535-02888
Opdr.: Kvægholdet Gelsted I/S, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
Far: DJ Pirat
S.: 302641
Y-indeks
111
NTM:
+6
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 112535-02561
Y-indeks
104
NTM:
+15
Ekst.: 81-76-92-86
Avlsv.: 97-96-119
Gns.: 3 lakt.: 7261 5,86 426 4,25 308 734
VJ Gibson
S.: 303500
Født: 28-06-2010CKR-nr.: 14444-03527
Opdr.: Lars Stenbek, Østre Kærvej 4, 4700 Næstved
Far: DJ Give
S.: 302762
Y-indeks
101
NTM:
+9
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 014444-03121
Y-indeks
104
NTM:
+7
Ekst.: 78-86-91-89
Avlsv.: 97-104-107 Gns.: 4 lakt.: 5795 5,83 338 4,23 245 583
VJ Ipsen
S.: 303501
Født: 04-07-2010CKR-nr.: 90088-01153
Opdr.: Ulla & Henrik Ipsen, Aarsballevej 2, 3782 Klemensker
Far: DJ Imun
S.: 302735
Y-indeks
108
NTM:
-1
MF.: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
Mor: 090088-00870
Y-indeks
109
NTM:
+9
Ekst.: 73-89-75-79
Avlsv.: 72-113-89
Gns.: 4 lakt.: 6212 6,24 387 4,13 257 644
VJ Karson
S.: 303502
Født: 05-07-2010CKR-nr.: 48283-01447
Opdr.: Ervin Christensen, Lundtoftvej 20, 6300 Gråsten
Far: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 048283-01199
Y-indeks
117
NTM:
+14
Ekst.: 87-88-72-80
Avlsv.: 107-112-91 Gns.: 3 lakt.: 7953 5,83 464 4,15 330 794
VJ Maarso
S.: 303557
Født: 11-07-2010CKR-nr.: 11677-02997
Opdr.: Flemming Nielsen, Mårsøvej 8, 4300 Holbæk
Far: VJ Man
S.: 303253
Y-indeks
107
NTM:
+10
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
Mor: 011677-02606
Y-indeks
115
NTM:
+15
Ekst.: 84-84-73-78
Avlsv.: 99-97-97
Gns.: 2 lakt.: 6886 6,54 450 4,21 290 740
VJ Jones
S.: 303529
Født: 14-08-2010CKR-nr.: 29035-02096
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 029035-01743
Y-indeks
115
NTM:
+16
Ekst.: 83-84-86-86
Avlsv.: 107-104-112 Gns.: 4 lakt.: 6276 6,92 435 4,54 286 721
VJ Horus
S.: 303530
Født: 15-08-2010CKR-nr.: 54090-02922
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 054090-02580
Y-indeks
112
NTM:
+14
Ekst.: 88-70-81-79
Avlsv.: 110-91-116 Gns.: 4 lakt.: 6234 6,55 409 4,37 273 682
74
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Zerver
S.: 303533
Født: 20-08-2010CKR-nr.: 27042-02321
Opdr.: Anders Levring, Åsbjergvej 17, 8585 Glesborg
Far: VJ Zeus
S.: 303095
Y-indeks
94
NTM:
+3
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 027042-01781
Y-indeks
112
NTM:
+9
Ekst.: 89-85-89-90
Avlsv.: 117-100-106 Gns.: 5 lakt.: 8959 5,019 450 3,79 340 790
VJ Zummit
S.: 303532
Født: 21-08-2010CKR-nr.: 29035-02103
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Topholm
S.: 302046
Y-indeks
103
NTM:
+5
Mor: 029035-01875
Y-indeks
113
NTM:
+11
Ekst.: 83-60-76-70
Avlsv.: 90-102-95
Gns.: 2 lakt.: 7028 6,30 443 4,12 289 732
VJ Gilbert
S.: 303534
Født: 26-08-2010CKR-nr.: 14444-03559
Opdr.: Lars Stenbek, Østre Kærvej 4, 4700 Næstved
Far: DJ Give
S.: 302762
Y-indeks
101
NTM:
+9
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 020328-01278
Y-indeks
118
NTM:
+10
Ekst.: 82-85-77-80
Avlsv.: 106-106-95 Gns.: 6 lakt.: 8761 5,21 457 4,28 375 832
VJ Jalke
S.: 303536
Født: 30-08-2010CKR-nr.: 13493-01131
Opdr.: Eigil Sejr Jensen, Halkevadvej 19, 4200 Slagelse
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 013493-01034
Y-indeks
107
NTM:
+8
Ekst.: 74-72-74-71
Avlsv.: 122-105-100 Gns.: 4 lakt.: 8189 5,38 442 3,93 322 764
VJ Jokke
S.: 303537
Født: 06-09-2010CKR-nr.: 17559-01234
Opdr.: Inger & Mogens Jørgensen, Refsørevej 50, 5874 Hesselager
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 017559-01121
Y-indeks
108
NTM:
+13
Ekst.: 75-79-86-82
Avlsv.: 91-112-109 Gns.: 4 lakt.: 6432 6,25 403 4,44 286 689
VJ Opus
S.: 303538
Født: 09-09-2010CKR-nr.: 60405-01562
Opdr.: Henning Poulsen, Skovsbovej 100, 5350 Rynkeby
Far: On Time
S.: 303281
Y-indeks
104
NTM:
-3
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 060405-01319
Y-indeks
128
NTM:
+29
Ekst.: 80-78-83-81
Avlsv.: 107-111-98 Gns.: 4 lakt.: 7719 6,41 495 4,4 339 834
VJ Jazz
S.: 303540
Født: 24-09-2010CKR-nr.: 18601-02518
Opdr.: I/S Rødme Nygaard, Rødmevej 23, 5771 Stenstrup
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 018601-02203
Y-indeks
107
NTM:
+14
Ekst.: 76-78-78-77
Avlsv.: 102-98-108 Gns.: 3 lakt.: 6884 5,75 396 4,09 282 678
V I K I N G J E R S E Y 2 014
75
VJ Idi
S.: 303539
Født: 24-09-2010CKR-nr.: 53448-02475
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: Q Lor
S.: 301778
Y-indeks
109
NTM:
+4
Mor: 053448-02038
Y-indeks
109
NTM:
+10
Ekst.: 83-73-81-79
Avlsv.: 102-92-109 Gns.: 3 lakt.: 7719 6,41 495 4,16 321 816
VJ Joker
S.: 303541
Født: 29-09-2010CKR-nr.: 18601-02519
Opdr.: I/S Rødme Nygaard, Rødmevej 23, 5771 Stenstrup
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 018601-02203
Y-indeks
107
NTM:
+14
Ekst.: 76-78-78-77
Avlsv.: 102-98-108 Gns.: 3 lakt.: 6884 5,75 396 4,09 282 678
VJ Zlager
S.: 303542
Født: 30-09-2010CKR-nr.: 17500-01663
Opdr.: Henning Andersen, Stigbjergvej 23, 5874 Hesselager
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 047124-01658
Y-indeks
114
NTM:
+17
Ekst.: 81-78-74-76
Avlsv.: 105-89-96
Gns.: 3 lakt.: 7016 6,21 437 4,42 311 748
VJ Jang
S.: 303558
Født: 11-10-2010CKR-nr.: 19516-01639
Opdr.: Anders Peder Bang, Lillegade 6, 5592 Ejby
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 019516-01439
Y-indeks
113
NTM:
+10
Ekst.: 86-80-66-73
Avlsv.: 105-101-95 Gns.: 3 lakt.: 8019 5,78 464 4,29 344 808
VJ Lure datter 31619-02210 fra Erik Grønlund
76
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Garbo
S.: 303561
Født: 03-11-2010CKR-nr.: 41101-01453
Opdr.: Claus Harbo, Læstenvej 20, 8920 Randers NV
Far: DJ Give
S.: 302762
Y-indeks
101
NTM:
+9
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 041101-01177
Y-indeks
115
NTM:
+11
Ekst.: 80-76-86-82
Avlsv.: 115-94-99
Gns.: 3 lakt.: 7815 5,67 444 4 312 756
VJ Zester
S.: 303563
Født: 21-11-2010CKR-nr.: 35582-05437
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Jester
S.: 302830
Y-indeks
104
NTM:
0
Mor: 035582-04863
Y-indeks
119
NTM:
+14
Ekst.: 77-73-77-74
Avlsv.: 107-87-92
Gns.: 3 lakt.: 8819 5,75 508 3,91 345 853
VJ Budo
S.: 303583
Født: 07-12-2010CKR-nr.: 18628-05513
Opdr.: Steensgaard Gods , Steensgaard 7, 5642 Millinge
Far: VJ Buster
S.: 303145
Y-indeks
109
NTM:
+7
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 018628-04778
Y-indeks
107
NTM:
+15
Ekst.: 86-78-83-83
Avlsv.: 108-96-122 Gns.: 2 lakt.: 6840 6,41 439 4,26 292 731
VJ Hire
S.: 303584
Født: 18-12-2010CKR-nr.: 52068-05571
Opdr.: Gunnar Schrøder, Lintrupvej 38, 6660 Lintrup
Far: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
104
NTM:
+15
MF.: DJ Zirka
S.: 302913
Y-indeks
93
NTM:
+6
Mor: 052068-04888
Y-indeks
105
NTM:
+16
Ekst.: 84-76-84-82
Avlsv.: 96-103-113 Gns.: 4 lakt.: 8697 5,48 477 4,03 350 827
VJ Jab
S.: 303585
Født: 18-12-2010CKR-nr.: 14444-03590
Opdr.: Lars Stenbek, Østre Kærvej 4, 4700 Næstved
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 014444-03125
Y-indeks
109
NTM:
+9
Ekst.: 80-83-67-73
Avlsv.: 103-109-96 Gns.: 3 lakt.: 7798 4,94 385 3,97 309 694
VJ Roman
S.: 303587
Født: 24-12-2010CKR-nr.: 59922-02672
Opdr.: Grønbjerg I/S, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
Far: VJ Rock
S.: 303257
Y-indeks
105
NTM:
+11
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 059922-02358
Y-indeks
118
NTM:
+18
Ekst.: 80-78-81-80
Avlsv.: 111-90-110 Gns.: 3 lakt.: 8122 5,59 455 4,08 331 786
VJ Tudvad
S.: 303588
Født: 24-12-2010CKR-nr.: 23181-01816
Opdr.: Steen Henneberg Sørensen, Hesselballevej 35, 7100 Vejle
Far: VJ Tester
S.: 303213
Y-indeks
111
NTM:
+20
MF.: DJ Zirka
S.: 302913
Y-indeks
93
NTM:
+6
Mor: 023181-01535
Y-indeks
101
NTM:
+10
Ekst.: 86-73-76-76
Avlsv.: 102-106-103 Gns.: 4 lakt.: 6689 6,53 437 4,4 294 731
V I K I N G J E R S E Y 2 014
77
VJ Tukan
S.: 303590
Født: 06-01-2011CKR-nr.: 52508-02465
Opdr.: Kurt Rasmussen, Gastrupvej 8, 6630 Rødding
Far: VJ Tester
S.: 303213
Y-indeks
111
NTM:
+20
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 052508-01831
Y-indeks
116
NTM:
+9
Ekst.: 74-77-77-76
Avlsv.: 97-98-98
Gns.: 5 lakt.: 8586 5,29 454 3,93 338 792
VJ Imorta
S.: 303593
Født: 11-01-2011CKR-nr.: 19903-04504
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Imtoto
S.: 302800
Y-indeks
105
NTM:
+3
MF.: DJ Fargas
S.: 302381
Y-indeks
108
NTM:
-4
Mor: 019903-04049
Y-indeks
111
NTM:
+14
Ekst.: 71-83-82-80
Avlsv.: 87-108-108 Gns.: 89 dage: 2341 5,33 125 3,83 90 215
VJ Intra
S.: 303594
Født: 11-01-2011CKR-nr.: 19970-01183
Opdr.: Søren Thagaard, Munkegårdvej 14, 5500 Middelfart
Far: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
MF.: DJ Trick
S.: 301939
Y-indeks
99
NTM:
-5
Mor: 019970-01013
Y-indeks
104
NTM:
+8
Ekst.: 76-80-82-80
Avlsv.: 84-97-99
Gns.: 4 lakt.: 6040 6,12 369 4,16 252 621
VJ Zola
S.: 303596
Født: 14-01-2011CKR-nr.: 34249-02250
Opdr.: Ole Andersen, Hirtshalsvej 22, 9881 Bindslev
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Beo
S.: 302151
Y-indeks
97
NTM:
+2
Mor: 029817-01807
Y-indeks
106
NTM:
+9
Ekst.: 79-73-80-77
Avlsv.: 116-104-117 Gns.: 4 lakt.: 6712 6,36 427 4,4 296 723
VJ Zolt
S.: 303599
Født: 06-02-2011CKR-nr.: 19365-02916
Opdr.: Torben Goltermann Hansen, Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019365-02488 Y-indeks
105
NTM:
+14
Ekst.: 73-75-81-77
Avlsv.: 95-104-108 Gns.: 5 lakt.: 5871 7,05 415 4,5 264 679
VJ Tir
S.: 303616
Født: 14-03-2011CKR-nr.: 19519-02613
Opdr.: Claus Marx Hansen, Sjobjergvej 5, 5592 Ejby
Far: VJ Tester
S.: 303213
Y-indeks
111
NTM:
+20
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 019519-02366
Y-indeks
106
NTM:
+8
Ekst.: 79-82-84-83
Avlsv.: 101-101-101 Gns.: 3 lakt.: 7119 5,98 426 4,12 293 719
VJ Ziegler
S.: 303618
Født: 21-03-2011CKR-nr.: 60405-01583
Opdr.: Henning Poulsen, Skovsbovej 100, 5350 Rynkeby
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 060405-01484
Y-indeks
112
NTM:
+19
Ekst.: 82-83-84-84
Avlsv.: 111-118-107 Gns.: 2 lakt.: 6412 6,36 408 4,13 265 673
78
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Zou
S.: 303617
Født: 21-03-2011CKR-nr.: 20592-02190
Opdr.: Peter Sørensen, Oustrupvej 19, 6040 Egtved
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 020592-02021
Y-indeks
107
NTM:
+9
Ekst.: 82-80-83-82
Avlsv.: 90-107-104 Gns.: 3 lakt.: 7601 5,73 436 3,96 301 737
VJ Allin
S.: 303619
Født: 30-03-2011CKR-nr.: 26341-01425
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: Allstar
S.: 303315
Y-indeks
116
NTM:
+10
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 026341-01130
Y-indeks
129
NTM:
+17
Ekst.: 89-87-81-86
Avlsv.: 103-82-96
Gns.: 4 lakt.: 8147 6,12 499 4,29 349 848
VJ Hingo
S.: 303623
Født: 27-04-2011CKR-nr.: 14047-02841
Opdr.: Tvingbro I/S, Ronesbanke 42, 4720 Præstø
Far: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
104
NTM:
+15
MF.: VJ Local
S.: 303118
Y-indeks
116
NTM:
+14
Mor: 014047-02608
Y-indeks
117
NTM:
+17
Ekst.: 80-81-79-80
Avlsv.: 95-102-105 Gns.: 2 lakt.: 7259 6,19 449 4,36 316 765
VJ Hockey
S.: 303624
Født: 16-05-2011CKR-nr.: 60405-01591
Opdr.: Henning Poulsen, Skovsbovej 100, 5350 Rynkeby
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 060405-01484
Y-indeks
112
NTM:
+19
Ekst.: 82-83-84-84
Avlsv.: 111-118-107 Gns.: 2 lakt.: 6412 6,36 408 4,13 265 673
VJ Zuller
S.: 303625
Født: 18-05-2011CKR-nr.: 17895-02215
Opdr.: Palle Bjerggaard Hansen, Krogyden 2, 5540 Ullerslev
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 017895-01777
Y-indeks
116
NTM:
+11
Ekst.: 75-85-73-76
Avlsv.: 114-108-99 Gns.: 3 lakt.: 8217 5,88 484 4,21 346 830
VJ Zalt
S.: 303626
Født: 28-05-2011CKR-nr.: 14785-03406
Opdr.: Nels Poulsen, Ørslevvej 255, 4735 Mern
Far: DJ Zaga
S.: 302857
Y-indeks
109
NTM:
+10
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 014785-02896
Y-indeks
107
NTM:
+7
Ekst.: 68-89-76-78
Avlsv.: 85-100-97
Gns.: 2 lakt.: 6220 5,74 357 4,19 260 617
VJ Lange
S.: 303627
Født: 29-05-2011CKR-nr.: 52508-02492
Opdr.: Kurt Rasmussen, Gastrupvej 8, 6630 Rødding
Far: VJ Limbo
S.: 303174
Y-indeks
104
NTM:
+6
MF.: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
Mor: 052508-02147
Y-indeks
123
NTM:
+22
Ekst.: 85-77-82-81
Avlsv.: 108-102-108 Gns.: 2 lakt.: 8103 6,21 504 4,3 349 853
V I K I N G J E R S E Y 2 014
79
VJ Atric
S.: 303649
Født: 02-06-2011CKR-nr.: 19903-04579
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Aly
S.: 302670
Y-indeks
92
NTM:
+2
MF.: DJ Trick
S.: 301939
Y-indeks
99
NTM:
-5
Mor: 019903-03685
Y-indeks
115
NTM:
+15
Ekst.: 84-78-83-82
Avlsv.: 98-97-102
Gns.: 4 lakt.: 9060 5,4 489 4,07 369 858
VJ Rally
S.: 303651
Født: 08-06-2011CKR-nr.: 14444-03640
Opdr.: Lars Stenbek, Østre Kærvej 4, 4700 Næstved
Far: VJ Rush
S.: 303237
Y-indeks
113
NTM:
+9
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 014444-03288
Y-indeks
111
NTM:
+14
Ekst.: 80-83-79-80
Avlsv.: 106-104-107 Gns.: 3 lakt.: 6401 6,36 404 4,29 275 679
VJ Ralieg
S.: 303653
Født: 10-06-2011CKR-nr.: 35582-05547
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
105
NTM:
+15
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 035582-04809
Y-indeks
108
NTM:
+14
Ekst.: 87-88-86-89
Avlsv.: 110-116-116 Gns.: 4 lakt.: 7747 6,33 491 4,17 324 815
VJ Raki
S.: 303654
Født: 10-06-2011CKR-nr.: 19903-04581
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Rock
S.: 303257
Y-indeks
105
NTM:
+11
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 019903-04181
Y-indeks
102
NTM:
+6
Ekst.: 87-81-69-75
Avlsv.: 106-96-108 Gns.: 2 lakt.: 7145 5,32 380 3,89 278 658
VJ Hevring
S.: 303656
Født: 19-06-2011CKR-nr.: 27042-02431
Opdr.: Anders Levring, Åsbjergvej 17, 8585 Glesborg
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019903-03768
Y-indeks
103
NTM:
+13
Ekst.: 81-84-82-83
Avlsv.: 98-99-109
Gns.: 2 lakt.: 6695 6,37 427 4,37 294 721
VJ Ramirez
S.: 303657
Født: 23-06-2011CKR-nr.: 14707-03703
Opdr.: Søren H. Madsen, Togårdsvej 17, 4750 Lundby
Far: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
105
NTM:
+15
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 014707-03247
Y-indeks
112
NTM:
+11
Ekst.: 72-77-82-78
Avlsv.: 98-92-105
Gns.: 2 lakt.: 6623 6,67 443 4,29 284 727
VJ Legal
S.: 303658
Født: 25-06-2011CKR-nr.: 15339-02071
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: VJ Limbo
S.: 303174
Y-indeks
104
NTM:
+6
MF.: Legacy
S.: 302937
Y-indeks
99
NTM:
+11
Mor: 015339-01897
Y-indeks
109
NTM:
+8
Ekst.: 82-85-76-80
Avlsv.: 100-120-99 Gns.: 2 lakt.: 7260 5,58 406 4,15 301 707
80
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Zoom
S.: 303659
Født: 26-06-2011CKR-nr.: 17316-01703
Opdr.: Karsten Larsen, Skovvej 6, 5892 Gudbjerg Sydfyn
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 017316-01513
Y-indeks
110
NTM:
+17
Ekst.: 89-66-81-78
Avlsv.: 122-88-117 Gns.: 2 lakt.: 8259 5,34 442 3,83 316 758
VJ Perikum
S.: 303660
Født: 01-07-2011CKR-nr.: 112535-03103
Opdr.: Kvægholdet Gelsted I/S, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
Far: VJ Primus
S.: 303284
Y-indeks
128
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 112535-02744
Y-indeks
109
NTM:
+5
Ekst.: 75-78-75-75
Avlsv.: 91-98-94
Gns.: 2 lakt.: 5799 6,71 390 4,51 262 652
VJ Buzz
S.: 303661
Født: 06-07-2011CKR-nr.: 26341-01440
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 026341-01223
Y-indeks
125
NTM:
+25
Ekst.: 88-90-83-88
Avlsv.: 107-94-99
Gns.: 2 lakt.: 7067 6,92 490 4,51 319 809
VJ Bafana
S.: 303662
Født: 06-07-2011CKR-nr.: 26341-01441
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 026341-01223
Y-indeks
125
NTM:
+25
Ekst.: 88-90-83-88
Avlsv.: 107-94-99
Gns.: 2 lakt.: 7067 6,92 490 4,51 319 809
VJ Procit
S.: 303663
Født: 19-07-2011CKR-nr.: 59922-02742
Opdr.: Grønbjerg I/S, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
Far: VJ Primus
S.: 303284
Y-indeks
128
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 059922-02501
Y-indeks
115
NTM:
+17
Ekst.: 85-78-76-78
Avlsv.: 99-96-94
Gns.: 2 lakt.: 6507 6,61 430 4,4 286 716
VJ Holdo
S.: 303664
Født: 30-07-2011CKR-nr.: 47584-02695
Opdr.: Erik Kristensen, Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev
Far: VJ Herodot
S.: 303289
Y-indeks
103
NTM:
+19
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 047584-02514
Y-indeks
119
NTM:
+18
Ekst.: 86-85-78-82
Avlsv.: 108-97-104 Gns.: 2 lakt.: 5799 5,9 342 4,25 246 588
VJ Bulmer
S.: 303672
Født: 04-08-2011CKR-nr.: 19903-04619
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: DJ Aron
S.: 302146
Y-indeks
110
NTM:
-2
Mor: 019903-03868
Y-indeks
110
NTM:
+8
Ekst.: 82-76-77-77
Avlsv.: 103-89-94
Gns.: 4 lakt.: 8143 5,55 453 4,04 330 783
V I K I N G J E R S E Y 2 014
81
VJ Hilman
S.: 303673
Født: 20-08-2011CKR-nr.: 52696-03244
Opdr.: Lars Schmidt Jørgensen, Brøstrupgård 1, 6630 Rødding
Far: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
104
NTM:
+15
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 052696-02998
Y-indeks
113
NTM:
+9
Ekst.: 79-79-77-77
Avlsv.: 104-93-97
Gns.: 2 lakt.: 6814 5,91 403 4,13 282 685
VJ Hibster
S.: 303675
Født: 22-08-2011CKR-nr.: 21602-02566
Opdr.: Søren Buhl Knudsen, Gl Højenvej 98, 7100 Vejle
Far: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
104
NTM:
+15
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 021602-02112
Y-indeks
104
NTM:
+10
Ekst.: 82-77-83-81
Avlsv.: 102-92-111 Gns.: 2 lakt.: 6342 6,41 407 4,01 255 662
VJ Jalmer
S.: 303676
Født: 29-08-2011CKR-nr.: 18511-05305
Opdr.: Dongsgaarden ApS , Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 018511-04387
Y-indeks
110
NTM:
+10
Ekst.: 81-83-77-79
Avlsv.: 94-101-100 Gns.: 2 lakt.: 6005 6,54 393 4,28 257 650
VJ Tomay
S.: 303677
Født: 31-08-2011CKR-nr.: 19903-04666
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Topkick
S.: 303258
Y-indeks
96
NTM:
+2
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 019903-03877
Y-indeks
104
NTM:
+10
Ekst.: 87-78-84-84
Avlsv.: 117-93-107 Gns.: 4 lakt.: 7075 5,75 407 4,17 296 703
VJ Jovi
S.: 303679
Født: 08-09-2011CKR-nr.: 37723-01350
Opdr.: Lars Ovesen, Trangetvej 12, 9330 Dronninglund
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Beo
S.: 302151
Y-indeks
97
NTM:
+2
Mor: 041076-01208
Y-indeks
114
NTM:
+18
Ekst.: 85-84-85-86
Avlsv.: 110-104-108 Gns.: 3 lakt.: 7196 6,16 443 4,11 296 739
VJ Risholm
S.: 303690
Født: 19-09-2011CKR-nr.: 15339-02089
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
105
NTM:
+15
MF.: Q Impuls
S.: 301592
Y-indeks
115
NTM:
+7
Mor: 015339-01580
Y-indeks
110
NTM:
+16
Ekst.: 80-76-85-82
Avlsv.: 101-96-104 Gns.: 5 lakt.: 7490 5,99 449 4,23 317 766
VJ Landy
S.: 303691
Født: 22-09-2011CKR-nr.: 53448-02632
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: Legacy
S.: 302937
Y-indeks
99
NTM:
+11
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 017701-01032
Y-indeks
106
NTM:
+17
Ekst.: 77-81-85-83
Avlsv.: 106-96-117 Gns.: 2 lakt.: 6922 6,36 440 4,01 278 718
82
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Jarino
S.: 303693
Født: 28-09-2011CKR-nr.: 40834-03424
Opdr.: Svend Otto Søgård, Skivevej 15, 7850 Stoholm Jylland
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 040834-03025
Y-indeks
112
NTM:
+15
Ekst.: 78-82-87-85
Avlsv.: 90-98-106
Gns.: 2 lakt.: 6288 5,75 362 3,97 249 611
VJ Gulf
S.: 303698
Født: 14-10-2011CKR-nr.: 60405-01610
Opdr.: Henning Poulsen, Skovsbovej 100, 5350 Rynkeby
Far: DJ Give
S.: 302762
Y-indeks
101
NTM:
+9
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 060405-01520
Y-indeks
129
NTM:
+30
Ekst.: 66-80-82-78
Avlsv.: 91-103-96
Gns.: 1 lakt.: 6974 6,28 438 4,21 294 732
VJ Horst
S.: 303706
Født: 19-10-2011CKR-nr.: 18903-02221
Opdr.: Peter Høj, Horseballevej 25, 5672 Broby
Far: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 018903-01951
Y-indeks
118
NTM:
+24
Ekst.: 85-82-86-86
Avlsv.: 113-108-113 Gns.: 3 lakt.: 8275 6,49 537 4,34 360 897
VJ Ray
S.: 303707
Født: 21-10-2011CKR-nr.: 59922-02777
Opdr.: Grønbjerg I/S, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
Far: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
105
NTM:
+15
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 059922-02333
Y-indeks
118
NTM:
+18
Ekst.: 85-80-80-81
Avlsv.: 100-94-97
Gns.: 3 lakt.: 7767 6,09 474 4,21 328 802
Q Hirse datter 19903-04240 fra Espe-Holm Landbrug, Nr Aaby
V I K I N G J E R S E Y 2 014
83
VJ Ras
S.: 303709
Født: 02-11-2011CKR-nr.: 19194-05095
Opdr.: Per Hansen, Middelfartvej 32, 5466 Asperup
Far: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
105
NTM:
+15
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 019194-04465
Y-indeks
119
NTM:
+18
Ekst.: 81-81-78-79
Avlsv.: 112-96-112 Gns.: 2 lakt.: 8792 5,41 476 4,28 377 853
VJ Binzer
S.: 303722
Født: 06-11-2011CKR-nr.: 32817-01934
Opdr.: Søren Buus Niss, Hjortholmvej 21, 9541 Suldrup
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
112
NTM:
+17
Mor: 032817-01568
Y-indeks
112
NTM:
+19
Ekst.: 86-68-87-81
Avlsv.: 107-104-113 Gns.: 1 lakt.: 6328 5,79 367 3,91 248 615
VJ Jura
S.: 303723
Født: 22-11-2011CKR-nr.: 52508-02551
Opdr.: Kurt Rasmussen, Gastrupvej 8, 6630 Rødding
Far: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
MF.: DJ Hovborg
S.: 302265
Y-indeks
103
NTM:
+4
Mor: 052508-02231
Y-indeks
117
NTM:
+15
Ekst.: 85-84-79-82
Avlsv.: 109-111-100 Gns.: 2 lakt.: 7026 6,33 445 4,36 306 751
VJ Bolivar
S.: 303725
Født: 02-12-2011CKR-nr.: 19903-04732
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019903-04240
Y-indeks
103
NTM:
+13
Ekst.: 82-82-88-86
Avlsv.: 110-110-113 Gns.: 1 lakt.: 5589 5,95 333 4,17 234 567
VJ Bolanos
S.: 303726
Født: 14-12-2011CKR-nr.: 19903-04740
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: DJ Kars
S.: 302379
Y-indeks
96
NTM:
+2
Mor: 019903-04189
Y-indeks
110
NTM:
+8
Ekst.: 82-82-75-78
Avlsv.: 95-100-97
Gns.: 2 lakt.: 7965 4,98 397 3,89 310 707
VJ Tulku
S.: 303727
Født: 20-12-2011CKR-nr.: 17046-02027
Opdr.: Bjørnemosegård I/S, Bjørnemosegårdsgyden 60, 5600 Faaborg
Far: VJ Tei
S.: 303211
Y-indeks
105
NTM:
+14
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 017046-01865
Y-indeks
106
NTM:
+7
Ekst.: --Avlsv.: 102-97-99
Gns.: 93 dage: 1018 6,87 70 4,03 41 111
VJ Zulu
S.: 303728
Født: 26-12-2011CKR-nr.: 59922-02808
Opdr.: Grønbjerg I/S, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 059922-02552
Y-indeks
118
NTM:
+21
Ekst.: 85-83-88-88
Avlsv.: 108-95-115 Gns.: 1 lakt.: 6644 6,16 410 4,15 276 686
84
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Lilk
S.: 303729
Født: 31-12-2011CKR-nr.: 52354-01767
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 052354-01579
Y-indeks
119
NTM:
+22
Ekst.: 76-77-76-75
Avlsv.: 107-104-98 Gns.: 1 lakt.: 6104 6,07 371 4,34 265 636
VJ Bjesk
S.: 303800
Født: 13-01-2012CKR-nr.: 53448-02678
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 053448-02032
Y-indeks
122
NTM:
+27
Ekst.: 88-88-84-88
Avlsv.: 99-105-108 Gns.: 3 lakt.: 8026 6,50 522 4,33 347 869
VJ Leuko
S.: 303730
Født: 14-01-2012CKR-nr.: 52354-01770
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: VJ Levante
S.: 303380
Y-indeks
115
NTM:
+13
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 052354-01579
Y-indeks
119
NTM:
+22
Ekst.: 76-77-76-75
Avlsv.: 108-104-98 Gns.: 1 lakt.: 6104 6,07 371 4,34 265 636
VJ Lay
S.: 303784
Født: 14-01-2012CKR-nr.: 59922-02816
Opdr.: Grønbjerg I/S, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
Far: VJ Lure
S.: 303259
Y-indeks
127
NTM:
+29
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 059922-02358
Y-indeks
118
NTM:
+18
Ekst.: 80-78-81-80
Avlsv.: 111-90-110 Gns.: 3 lakt.: 8122 5,59 455 4,08 331 786
VJ Tira
S.: 303731
Født: 23-01-2012CKR-nr.: 15339-02119
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: VJ Tei
S.: 303211
Y-indeks
105
NTM:
+14
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 015339-01707
Y-indeks
109
NTM:
+20
Ekst.: 86-82-81-83
Avlsv.: 96-110-107 Gns.: 4 lakt.: 6419 6,28 403 4,24 272 675
VJ Lukowa
S.: 303732
Født: 30-01-2012CKR-nr.: 60829-02041
Opdr.: Otto Waskiv Pedersen, Stormarken 47, 5471 Søndersø
Far: VJ Lure
S.: 303259
Y-indeks
127
NTM:
+29
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 060829-01877
Y-indeks
111
NTM:
+12
Ekst.: 74-73-73-71
Avlsv.: 94-97-99
Gns.: 1 lakt.: 5773 6,00 347 4,32 249 596
VJ Lappe
S.: 303785
Født: 05-02-2012CKR-nr.: 16216-04210
Opdr.: Anders & Mette Kappel, Sibirien 6, 4863 Eskilstrup
Far: VJ Lure
S.: 303259
Y-indeks
127
NTM:
+29
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 018628-04778
Y-indeks
107
NTM:
+15
Ekst.: 86-78-83-83
Avlsv.: 108-96-122 Gns.: 2 lakt.: 6840 6,41 439 4,26 292 731
V I K I N G J E R S E Y 2 014
85
VJ Bliz
S.: 303742
Født: 13-02-2012CKR-nr.: 29035-02310
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 029035-01816
Y-indeks
115
NTM:
+20
Ekst.: 86-75-85-83
Avlsv.: 112-99-111 Gns.: 3 lakt.: 7533 5,94 447 4,25 320 767
VJ Bokaj
S.: 303743
Født: 14-02-2012CKR-nr.: 46607-03642
Opdr.: Jakob Nielsen, Vestterpvej 18, 7200 Grindsted
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 046607-03081
Y-indeks
117
NTM:
+14
Ekst.: --Avlsv.: 102-97-98
Gns.: 1 lakt.: 7842 5,41 425 3,72 291 716
VJ Avning
S.: 303744
Født: 16-02-2012CKR-nr.: 45007-05446
Opdr.: Ole Sørensen, Ravningvej 13, 6760 Ribe
Far: Allstar
S.: 303315
Y-indeks
116
NTM:
+10
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 045007-04505
Y-indeks
100
NTM:
+5
Ekst.: 83-83-88-87
Avlsv.: 109-108-107 Gns.: 3 lakt.: 7089 6 425 4,34 308 733
VJ Bing
S.: 303745
Født: 22-02-2012CKR-nr.: 14047-02952
Opdr.: Tvingbro I/S, Ronesbanke 42, 4720 Præstø
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 014047-02680
Y-indeks
126
NTM:
+23
Ekst.: 84-85-82-84
Avlsv.: 108-94-95
Gns.: 1 lakt.: 6851 6,62 453 4,17 287 740
VJ Link (Legacy) 303327
86
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Ungtyre
Young Sires
Bull name
Hb. No.
Breeder
Sire
Hb.no.
MGS
Hb.no.
Dam Herd prefix-cow no.
Conformation score Bv.
Born
Herd prefix-bull no.
Yield bv.
Total Merit
Yield bv.
Total Merit
Yield bv.
Total Merit
Body-F&L-Udd. 305 day lactation
VJ Benkema
S.: 303747
Født: 05-03-2012CKR-nr.: 36764-02502
Opdr.: Riemer Renkema, Hjermitslevgårdsvej 63, 9700 Brønderslev
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 036764-02347
Y-indeks
115
NTM:
+13
Ekst.: 77-84-73-76
Avlsv.: 92-97-92
Gns.: 1 lakt.: 6290 6,4 403 4,19 264 667
VJ Bjursta
S.: 303748
Født: 08-03-2012CKR-nr.: 17895-02383
Opdr.: Palle Bjerggaard Hansen, Krogyden 2, 5540 Ullerslev
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 017895-02051
Y-indeks
124
NTM:
+20
Ekst.: 84-84-85-86
Avlsv.: 109-98-99
Gns.: 1 lakt.: 7846 5,54 435 3,99 313 748
VJ Liam
S.: 303760
Født: 17-03-2012CKR-nr.: 19970-01221
Opdr.: Søren Thagaard, Munkegårdvej 14, 5500 Middelfart
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 019970-01151
Y-indeks
107
NTM:
+13
Ekst.: 86-81-78-81
Avlsv.: 113-105-101 Gns.: 1 lakt.: 5147 5,75 296 3,87 200 496
VJ Elegi P
S.: 303761
Født: 26-03-2012CKR-nr.: 37408-01384
Opdr.: Morten Jensen, Bjergevej 155, 9800 Hjørring
Far: Eclipes P
S.: 303078
Y-indeks
104
NTM:
-4
MF.: Legacy
S.: 302937
Y-indeks
99
NTM:
+11
Mor: 037408-01126
Y-indeks
103
NTM:
+13
Ekst.: 77-75-89-83
Avlsv.: 107-109-116 Gns.: 2 lakt.: 7032 5,65 397 4,08 288 685
VJ Brunch
S.: 303762
Født: 06-04-2012CKR-nr.: 100000-06106
Opdr.: Kvægbrugets Forsøgscenter, Burrehøjvej 49, 8830 Tjele
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 100000-05688
Y-indeks
113
NTM:
+20
Ekst.: 89-82-82-84
Avlsv.: 101-111-103 Gns.: 1 lakt.: 6357 6,48 412 4,30 274 686
V I K I N G J E R S E Y 2 014
87
VJ Hillum
S.: 303763
Født: 08-04-2012CKR-nr.: 19898-02661
Opdr.: Torben Illum Andersen, Gl. Assensvej 49, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Hilde
S.: 303382
Y-indeks
97
NTM:
+12
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 019898-02317
Y-indeks
114
NTM:
+14
Ekst.: 87-83-84-86
Avlsv.: 112-95-104 Gns.: 1 lakt.: 6070 5,9 358 3,93 239 597
VJ Luxor
S.: 303765
Født: 16-04-2012CKR-nr.: 37408-01390
Opdr.: Morten Jensen, Bjergevej 155, 9800 Hjørring
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 037408-01205
Y-indeks
124
NTM:
+24
Ekst.: 85-85-80-83
Avlsv.: 111-98-96
Gns.: 1 lakt.: 5982 6,21 372 4,62 277 649
VJ Lyo
S.: 303794
Født: 03-05-2012CKR-nr.: 18126-01011
Opdr.: Longfors & Hansen , Lyø Strandvej 4, 5600 Faaborg
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 018126-00935
Y-indeks
122
NTM:
+22
Ekst.: 89-76-84-83
Avlsv.: 110-95-102 Gns.: 1 lakt.: 6171 6,36 392 4,48 276 668
VJ Janko
S.: 303787
Født: 25-05-2012CKR-nr.: 19194-05193
Opdr.: Per Hansen, Middelfartvej 32, 5466 Asperup
Far: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 019194-04789
Y-indeks
108
NTM:
+10
Ekst.: 82-81-82-82
Avlsv.: 95-94-102
Gns.: 1 lakt.: 5552 5,78 321 4,36 242 563
VJ Huzar
S.: 303788
Født: 27-05-2012CKR-nr.: 37408-01400
Opdr.: Morten Jensen, Bjergevej 155, 9800 Hjørring
Far: VJ Hilde
S.: 303382
Y-indeks
97
NTM:
+12
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 037408-01233
Y-indeks
114
NTM:
+14
Ekst.: 81-76-86-83
Avlsv.: 99-99-106
Gns.: 1 lakt.: 5162 6,13 317 4,12 213 530
VJ Lisso
S.: 303789
Født: 28-05-2012CKR-nr.: 23632-03890
Opdr.: A. & H. Jensen, Nørregårdsvej 2, 8660 Skanderborg
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 023632-03678
Y-indeks
104
NTM:
+10
Ekst.: --Avlsv.: 103-99-102 Gns.: 1 lakt.: 6255 5,44 340 3,99 250 590
VJ Dale-P
S.: 303791
Født: 06-06-2012CKR-nr.: 15339-02154
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: Dallas PP
S.: 303488
Y-indeks
92
NTM:
-23
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 015339-01995
Y-indeks
102
NTM:
+10
Ekst.: 83-82-90-88
Avlsv.: 103-111-114 Gns.: 1 lakt.: 5067 5,80 295 4,01 203 498
88
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Lurifax
S.: 303792
Født: 16-06-2012CKR-nr.: 19235-02714
Opdr.: Christian H. Olesen, Svinøvej 10 A, 5500 Middelfart
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 019235-02410
Y-indeks
111
NTM:
+15
Ekst.: 84-79-85-84
Avlsv.: 108-96-107 Gns.: 1 lakt.: 6306 6,19 390 4,24 268 658
VJ Bolter
S.: 303793
Født: 19-06-2012CKR-nr.: 19365-03070
Opdr.: Torben Goltermann Hansen, Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 019365-02836
Y-indeks
121
NTM:
+24
Ekst.: 75-74-81-77
Avlsv.: 103-90-103 Gns.: 1 lakt.: 6566 6,11 401 4,13 272 673
VJ Ason
S.: 303809
Født: 29-06-2012CKR-nr.: 20484-01823
Opdr.: Ole Mogensen, Egtvedvej 100, 6040 Egtved
Far: Allstar
S.: 303315
Y-indeks
116
NTM:
+10
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 020484-01738
Y-indeks
107
NTM:
+12
Ekst.: 83-79-84-83
Avlsv.: 95-111-101 Gns.: 1 lakt.: 5273 5,73 302 4,01 212 514
VJ Laauw
S.: 303810
Født: 17-07-2012CKR-nr.: 24713-02344
Opdr.: Willem Blaauw, Frisbækvej 14, 8766 Nørre-Snede
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 024713-02163
Y-indeks
107
NTM:
+16
Ekst.: 84-87-85-87
Avlsv.: 100-109-103 Gns.: 1 lakt.: 4735 6,55 311 4,21 200 511
VJ Bro
S.: 303811
Født: 19-07-2012CKR-nr.: 56342-01988
Opdr.: Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro
Far: DJ Bindy
S.: 302942
Y-indeks
114
NTM:
+16
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 056342-01884
Y-indeks
116
NTM:
+15
Ekst.: 83-83-79-81
Avlsv.: 121-105-105 Gns.: 1 lakt.: 7123 6,33 452 4,25 303 755
VJ Hihl
S.: 303812
Født: 24-07-2012CKR-nr.: 57132-02760
Opdr.: Henrik Brunsgaard Fihl, Holstebrovej 24, 7830 Vinderup
Far: VJ Husky
S.: 303402
Y-indeks
115
NTM:
+17
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 057132-02514
Y-indeks
115
NTM:
+23
Ekst.: 84-84-80-83
Avlsv.: 109-109-108 Gns.: 1 lakt.: 5626 6,4 360 4,28 241 601
VJ Huz
S.: 303813
Født: 26-07-2012CKR-nr.: 57132-02762
Opdr.: Henrik Brunsgaard Fihl, Holstebrovej 24, 7830 Vinderup
Far: VJ Husky
S.: 303402
Y-indeks
115
NTM:
+17
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 057132-02514
Y-indeks
115
NTM:
+23
Ekst.: 84-84-80-83
Avlsv.: 109-109-108 Gns.: 1 lakt.: 5626 6,4 360 4,28 241 601
V I K I N G J E R S E Y 2 014
89
VJ Ilia
S.: 303814
Født: 28-07-2012CKR-nr.: 35582-05737
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: DJ Imdix
S.: 303034
Y-indeks
108
NTM:
+11
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 035582-04809
Y-indeks
108
NTM:
+14
Ekst.: 87-88-86-89
Avlsv.: 110-116-116 Gns.: 4 lakt.: 7747 6,33 491 4,17 324 815
VJ Hozen
S.: 303815
Født: 08-08-2012CKR-nr.: 57625-02314
Opdr.: Niels Erik Nilsson, Bjerrevej 69, 7400 Herning
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
101
NTM:
+17
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 057625-02077
Y-indeks
126
NTM:
+27
Ekst.: 78-88-89-88
Avlsv.: 96-108-111 Gns.: 1 lakt.: 7451 5,55 414 3,93 293 707
VJ Hong
S.: 303816
Født: 18-08-2012CKR-nr.: 11553-02783
Opdr.: Henrik Hansen, Bøstrupvej 41, 4270 Høng
Far: VJ Hilario
S.: 303406
Y-indeks
108
NTM:
+14
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 011553-02542
Y-indeks
121
NTM:
+22
Ekst.: 80-83-81-82
Avlsv.: 101-106-98 Gns.: 1 lakt.: 7008 5,38 378 3,74 262 640
VJ Lexiko
S.: 303817
Født: 20-08-2012CKR-nr.: 19903-04873
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+19
Mor: 019903-04372
Y-indeks
107
NTM:
+19
Ekst.: 81-79-75-77
Avlsv.: 90-111-103 Gns.: 212 dage: 4933 6,25 309 4,24 209 518
VJ Herli
S.: 303818
Født: 30-08-2012CKR-nr.: 23911-02254
Opdr.: Herluf Rahr, Krogsholmvej 4, 8883 Gjern
Far: VJ Hilario
S.: 303406
Y-indeks
108
NTM:
+14
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 023911-01950
Y-indeks
104
NTM:
+13
Ekst.: 86-78-76-78
Avlsv.: 113-92-112 Gns.: 2 lakt.: 6914 6,21 430 4,34 301 731
VJ Lubo
S.: 303823
Født: 05-09-2012CKR-nr.: 60284-02667
Opdr.: Jens Bo, Roerslevvej 44, 5450 Otterup
Far: VJ Luna
S.: 303450
Y-indeks
108
NTM:
+13
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 060284-02360
Y-indeks
109
NTM:
+21
Ekst.: 66-77-78-74
Avlsv.: 94-104-101 Gns.: 1 lakt.: 5462 5,63 308 3,89 213 521
VJ Lurik
S.: 303824
Født: 17-09-2012CKR-nr.: 19903-04899
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: DJ Lix
S.: 302997
Y-indeks
115
NTM:
+19
MF.: VJ Hamsum
S.: 303122
Y-indeks
118
NTM:
+14
Mor: 019903-04433
Y-indeks
122
NTM:
+22
Ekst.: 78-86-85-85
Avlsv.: 96-104-102 Gns.: 1 lakt.: 7048 5,92 418 4,36 307 725
90
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Hub
S.: 303825
Født: 18-09-2012CKR-nr.: 19903-04900
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Hubert
S.: 303485
Y-indeks
111
NTM:
+17
MF.: DJ Lirsk
S.: 302098
Y-indeks
105
NTM:
+8
Mor: 019903-04074
Y-indeks
115
NTM:
+14
Ekst.: 87-80-85-85
Avlsv.: 102-99-106 Gns.: 3 lakt.: 7210 5,82 420 4,25 307 727
VJ Ixie
S.: 303826
Født: 18-09-2012CKR-nr.: 19485-02322
Opdr.: John Trædholm, Dyregårdsvej 2, 5591 Gelsted
Far: DJ Imdix
S.: 303034
Y-indeks
108
NTM:
+11
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+14
Mor: 019485-02096
Y-indeks
110
NTM:
+14
Ekst.: 86-79-80-81
Avlsv.: 120-97-110 Gns.: 1 lakt.: 6717 5,46 367 3,89 262 629
VJ Hupi
S.: 303827
Født: 25-09-2012CKR-nr.: 35780-03002
Opdr.: Poul Pedersen, Hjulskovvej 263, 9740 Jerslev Jylland
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
101
NTM:
+17
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 035780-02646
Y-indeks
112
NTM:
+15
Ekst.: 77-88-82-84
Avlsv.: 93-108-103 Gns.: 1 lakt.: 4964 6,46 321 4,57 227 548
VJ Virgil
S.: 303829
Født: 27-09-2012CKR-nr.: 19903-04908
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: Valentino
S.: 303489
Y-indeks
117
NTM:
+9
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
98
NTM:
+10
Mor: 019903-03760
Y-indeks
107
NTM:
+14
Ekst.: 89-86-79-84
Avlsv.: 93-110-99
Gns.: 5 lakt.: 7465 6,25 467 4,42 331 798
VJ Lukowa (VJ Lure) 303732
V I K I N G J E R S E Y 2 014
91
VJ Hjort
S.: 303828
Født: 27-09-2012CKR-nr.: 14717-02555
Opdr.: Peter Søgaard Nielsen, Svinøvej 76, 4750 Lundby
Far: VJ Husky
S.: 303402
Y-indeks
115
NTM:
+17
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 014717-02329
Y-indeks
112
NTM:
+20
Ekst.: 75-74-79-76
Avlsv.: 94-98-113
Gns.: 1 lakt.: 6596 5,79 382 4,19 277 659
VJ Zand
S.: 303830
Født: 01-10-2012CKR-nr.: 55982-01818
Opdr.: Niels Kirk, Engbjergvej 78, 7620 Lemvig
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 055982-01558
Y-indeks
123
NTM:
+24
Ekst.: 86-85-83-85
Avlsv.: 110-95-99
Gns.: 2 lakt.: 6284 6,66 419 4,50 283 702
VJ Hambero
S.: 303837
Født: 22-10-2012CKR-nr.: 52354-01856
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
101
NTM:
+17
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 052354-01562
Y-indeks
118
NTM:
+11
Ekst.: 79-86-83-84
Avlsv.: 101-105-94 Gns.: 2 lakt.: 6386 6,2 396 4,45 284 680
VJ Kastro
S.: 303838
Født: 07-11-2012CKR-nr.: 52354-01863
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: VJ Kargo
S.: 303464
Y-indeks
105
NTM:
+10
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 052354-01665
Y-indeks
119
NTM:
+20
Ekst.: 85-76-79-79
Avlsv.: 110-96-100 Gns.: 350 dage: 6907 6,37 440 4,24 293 733
VJ Zjorup
S.: 303839
Født: 03-12-2012CKR-nr.: 40985-02947
Opdr.: I/S Sjørupvestergård, Hvamvej 4, 7470 Karup Jylland
Far: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 040985-02495
Y-indeks
115
NTM:
+18
Ekst.: 87-84-86-87
Avlsv.: 115-97-114 Gns.: 2 lakt.: 7201 6,33 456 4,15 299 755
VJ Honor
S.: 303840
Født: 13-12-2012CKR-nr.: 19235-02746
Opdr.: Christian H. Olesen, Svinøvej 10 A, 5500 Middelfart
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
101
NTM:
+17
MF.: VJ Buster
S.: 303145
Y-indeks
109
NTM:
+7
Mor: 019235-02539
Y-indeks
112
NTM:
+9
Ekst.: 79-74-76-75
Avlsv.: 98-97-87
Gns.: 266 dage: 5581 5,87 328 4,09 229 557
VJ Hiraea
S.: 303841
Født: 13-12-2012CKR-nr.: 15339-02205
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
101
NTM:
+17
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 015339-01707
Y-indeks
109
NTM:
+20
Ekst.: 86-82-81-83
Avlsv.: 96-110-107 Gns.: 4 lakt.: 6419 6,28 403 4,24 272 675
92
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Iddi
S.: 303842
Født: 14-12-2012CKR-nr.: 52508-02671
Opdr.: Kurt Rasmussen, Gastrupvej 8, 6630 Rødding
Far: VJ Izmir
S.: 303466
Y-indeks
110
NTM:
+16
MF.: VJ Rock
S.: 303257
Y-indeks
105
NTM:
+11
Mor: 052508-02451
Y-indeks
106
NTM:
+13
Ekst.: 69-74-83-77
Avlsv.: 98-98-102
Gns.: 265 dage: 5611 6,46 363 4,24 238 601
VJ Klej
S.: 303843
Født: 24-12-2012CKR-nr.: 27922-02020
Opdr.: Svend B. Svendsen, Klejtrupvej 16, 9500 Hobro
Far: VJ Kargo
S.: 303464
Y-indeks
105
NTM:
+10
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
112
NTM:
+22
Mor: 027922-01862
Y-indeks
106
NTM:
+11
Ekst.: 88-84-81-84
Avlsv.: 96-111-105 Gns.: 276 dage: 5751 6,07 349 3,68 212 561
VJ Allegro
S.: 303844
Født: 30-12-2012CKR-nr.: 18604-01255
Opdr.: Morten Erik Jørgensen, Pilegårdsvej 34, 5771 Stenstrup
Far: Allstar
S.: 303315
Y-indeks
116
NTM:
+10
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 052354-01664
Y-indeks
124
NTM:
+22
Ekst.: 83-74-77-77
Avlsv.: 114-94-98
Gns.: 320 dage: 7283 5,78 421 4,04 295 716
VJ Handsom
S.: 303851
Født: 03-01-2013CKR-nr.: 52508-02675
Opdr.: Kurt Rasmussen, Gastrupvej 8, 6630 Rødding
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+12
Mor: 52508-02448
Y-indeks
113
NTM:
+14
Ekst.: 74-71-78-74
Avlsv.: 105-92-108 Gns.: 1 lakt.: 6288 6,16 388 3,81 239 627
VJ Huxta
S.: 303852
Født: 11-01-2013CKR-nr.: 35582-05817
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: VJ Hubert
S.: 303485
Y-indeks
111
NTM:
+16
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 35582-05493
Y-indeks
112
NTM:
+17
Ekst.: 67-81-80-77
Avlsv.: 90-101-102 Gns.: 1 lakt.: 6754 5,79 391 3,99 270 661
VJ Hole
S.: 303858
Født: 12-01-2013CKR-nr.: 35582-05818
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: VJ Lectio
S.: 303176
Y-indeks
102
NTM:
+7
Mor: 35582-05323
Y-indeks
117
NTM:
+18
Ekst.: 87-80-86-86
Avlsv.: 107-108-105 Gns.: 2 lakt.: 7260 6,28 456 4,25 309 765
VJ Invers
S.: 303853
Født: 14-01-2013CKR-nr.: 19365-03145
Opdr.: Torben Goltermann Hansen, Juelsbergvej 12, 5463 Harndrup
Far: VJ Izmir
S.: 303466
Y-indeks
111
NTM:
+17
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+21
Mor: 19365-02833
Y-indeks
108
NTM:
+19
Ekst.: 70-85-91-86
Avlsv.: 88-112-107 Gns.: 2 lakt.: 6593 5,66 373 4,12 272 645
V I K I N G J E R S E Y 2 014
93
VJ Lutz
S.: 303854
Født: 24-01-2013CKR-nr.: 44603-05196
Opdr.: Frede Schultz, Drostrupgårdvej 12, 6600 Vejen
Far: VJ Link
S.: 303327
Y-indeks
110
NTM:
+23
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 44603-04719
Y-indeks
106
NTM:
+10
Ekst.: 86-84-87-88
Avlsv.: 112-107-106 Gns.: 2 lakt.: 6704 5,69 381 4,13 278 659
VJ Hyksos
S.: 303855
Født: 25-01-2013CKR-nr.: 52354-01894
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: VJ Husky
S.: 303402
Y-indeks
121
NTM:
+19
MF.: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
104
NTM:
+13
Mor: 52354-01691
Y-indeks
103
NTM:
+15
Ekst.: 71-78-84-79
Avlsv.: 103-105-112 Gns.: 278 dage: 4946 6,33 314 4,12 204 518
VJ Horatio
S.: 303856
Født: 29-01-2013CKR-nr.: 43491-01907
Opdr.: Jens H. Jørgensen, Præstebrovej 20, 6818 Årre
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+12
Mor: 43491-01733
Y-indeks
109
NTM:
+18
Ekst.: 86-83-75-79
Avlsv.: 113-105-111 Gns.: 295 dage: 6148 6,07 373 4,3 265 638
VJ Livorno
S.: 303857
Født: 24-02-2013CKR-nr.: 53448-02865
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: VJ Lording
S.: 303135
Y-indeks
106
NTM:
+10
MF.: Q Hirse
S.: 30146
Y-indeks
97
NTM:
+9
Mor: 53448-02033
Y-indeks
115
NTM:
+17
Ekst.: 86-83-82-84
Avlsv.: 108-103-97 Gns.: 3 lakt.: 6470 6,83 443 4,33 280 723
VJ Massa
S.:
Født: 02-03-2013CKR-nr.: 52696-03436
Opdr.: Lars Schmidt Jørgensen, Brøstrupgård 1, 6630 Rødding
Far: VJ Mambo
S.: 303478
Y-indeks
109
NTM:
+10
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 52696-03174
Y-indeks
104
NTM:
+4
Ekst.: 88-82-82-84
Avlsv.: 100-106-100 Gns.: 250 dage: 4089 6,2 254 4,15 170 424
VJ Holmark
S.:
Født: 07-03-2013CKR-nr.: 21077-03086
Opdr.: I/S Engmark, Engmarksvej 2, 7323 Give
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+21
Mor: 21077-02751
Y-indeks
124
NTM:
+23
Ekst.: 67-85-78-77
Avlsv.: 92-111-95
Gns.: 1 lakt.: 6338 5,42 344 4,07 258 602
VJ Buxus
S.:
Født: 17-03-2013CKR-nr.: 53448-02872
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: VJ Buster
S.: 303145
Y-indeks
108
NTM:
+4
MF.: Q Hirse
S.: 30146
Y-indeks
97
NTM:
+9
Mor: 53448-02032
Y-indeks
122
NTM:
+27
Ekst.: 88-88-84-88
Avlsv.: 99-104-108 Gns.: 3 lakt.: 8026 6,5 522 4,33 347 869
94
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Hortese
S.:
Født: 20-03-2013CKR-nr.: 17046-02135
Opdr.: Bjørnemosegård I/S, Bjørnemosegårdsgyden 60, 5600 Faaborg
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 17046-01962
Y-indeks
118
NTM:
+17
Ekst.: 82-86-83-85
Avlsv.: 102-100-103 Gns.: 261 dage: 6391 4,74 303 3,62 231 0
VJ Humle
S.:
Født: 23-03-2013CKR-nr.: 18604-01263
Opdr.: Morten Erik Jørgensen, Pilegårdsvej 34, 5771 Stenstrup
Far: VJ Halifax
S.: 303493
Y-indeks
111
NTM:
+15
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 18604-01174
Y-indeks
113
NTM:
+18
Ekst.: 84-83-81-83
Avlsv.: 100-108-104 Gns.: 242 dage: 6249 4,7 294 3,75 234 528
VJ Haugaard
S.:
Født: 25-03-2013CKR-nr.: 36488-02557
Opdr.: Nr. Haugaard I/S, Lønstrupvej 489, 9800 Hjørring
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 36488-02329
Y-indeks
111
NTM:
+20
Ekst.: 84-81-90-88
Avlsv.: 102-100-118 Gns.: 221 dage: 5345 6,16 329 4,07 218 547
VJ Havdal
S.:
Født: 28-03-2013CKR-nr.: 26341-01571
Opdr.: Jørn Mikkelsen, Stenhøjvej 4, 8382 Hinnerup
Far: VJ Hubert
S.: 303485
Y-indeks
111
NTM:
+16
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 26341-01334
Y-indeks
108
NTM:
+14
Ekst.: 87-85-83-86
Avlsv.: 123-97-105 Gns.: 1 lakt.: 6941 5,99 416 4,01 279 695
VJ Dandy
S.:
Født: 03-04-2013CKR-nr.: 53448-02878
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: Dignitary
S.: 303603
Y-indeks
101
NTM:
-6
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
97
NTM:
+9
Mor: 53448-02033
Y-indeks
115
NTM:
+17
Ekst.: 86-83-82-84
Avlsv.: 108-103-97 Gns.: 3 lakt.: 6470 6,83 443 4,33 280 723
VJ Hama
S.:
Født: 06-04-2013CKR-nr.: 52354-01912
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 52354-01710
Y-indeks
112
NTM:
+15
Ekst.: ---Avlsv.: 100-102-106 Gns.: VJ Kumar
S.:
Født: 12-04-2013CKR-nr.: 52068-06140
Opdr.: Gunnar Schrøder, Lintrupvej 38, 6660 Lintrup
Far: VJ Ketha
S.: 303426
Y-indeks
104
NTM:
+8
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 52068-05657
Y-indeks
117
NTM:
+18
Ekst.: 78-76-83-80
Avlsv.: 96-102-108 Gns.: 222 dage: 4806 5,65 271 4,09 197 468
V I K I N G J E R S E Y 2 014
95
VJ Dali
S.:
Født: 24-04-2013CKR-nr.: 35582-05866
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: Dignitary
S.: 303603
Y-indeks
101
NTM:
-6
MF.: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
103
NTM:
+14
Mor: 35582-05516
Y-indeks
105
NTM:
+14
Ekst.: ---Avlsv.: 94-111-104 Gns.: 42 dage: 738 7,01 52 3,2 24 76
VJ Kaerby
S.:
Født: 29-04-2013CKR-nr.: 19220-02171
Opdr.: Lars Aage Rasmussen, Kærbyholmvej 7, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Hubert
S.: 303485
Y-indeks
111
NTM:
+16
MF.: DJ Beo
S.: 302151
Y-indeks
97
NTM:
+1
Mor: 19220-01629
Y-indeks
105
NTM:
+10
Ekst.: 87-79-79-81
Avlsv.: 112-104-105 Gns.: 3 lakt.: 8187 6 491 4,21 345 836
VJ Dison
S.:
Født: 07-05-2013CKR-nr.: 34249-02561
Opdr.: Ole Andersen, Hirtshalsvej 22, 9881 Bindslev
Far: Dignitary
S.: 303603
Y-indeks
101
NTM:
-6
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+21
Mor: 34249-02162
Y-indeks
117
NTM:
+23
Ekst.: 79-89-71-77
Avlsv.: 91-99-103
Gns.: 1 lakt.: 8177 6,21 508 4,33 355 863
VJ Burger
S.:
Født: 08-05-2013CKR-nr.: 52354-01920
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: VJ Buster
S.: 303145
Y-indeks
108
NTM:
+4
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 52354-01713
Y-indeks
111
NTM:
+22
Ekst.: 84-86-82-85
Avlsv.: 117-102-116 Gns.: 158 dage: 3177 5,54 176 3,81 121 297
VJ Pick datter 57625-2113 fra Niels Erik Nilsson, Herning
96
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Ligola
S.:
Født: 14-05-2013CKR-nr.: 53448-02896
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: VJ Lording
S.: 303135
Y-indeks
106
NTM:
+10
MF.: Q Hirse
S.: 301406
Y-indeks
97
NTM:
+9
Mor: 53448-02032
Y-indeks
122
NTM:
+27
Ekst.: 88-88-84-88
Avlsv.: 99-104-108 Gns.: 3 lakt.: 8026 6,5 522 4,33 347 869
VJ Hasle
S.:
Født: 17-05-2013CKR-nr.: 15339-02242
Opdr.: Risholm I/S, Rosendalevej 3, 3790 Hasle
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 15339-01996
Y-indeks
111
NTM:
+17
Ekst.: 88-87-77-83
Avlsv.: 100-108-107 Gns.: 1 lakt.: 5123 5,95 305 4,32 221 526
VJ Hadrian
S.:
Født: 23-05-2013CKR-nr.: 39323-01821
Opdr.: Søren Nielsen, Søndermarksvej 5, 7950 Erslev
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+12
Mor: 39323-01687
Y-indeks
110
NTM:
+12
Ekst.: 83-87-60-70
Avlsv.: 114-98-99
Gns.: 143 dage: 2897 5,21 151 3,74 108 259
VJ Jotur
S.:
Født: 03-06-2013CKR-nr.: 14444-03912
Opdr.: Lars Stenbek, Østre Kærvej 4, 4700 Næstved
Far: VJ Jonatan
S.: 303461
Y-indeks
104
NTM:
+17
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 14444-03634
Y-indeks
112
NTM:
+16
Ekst.: 80-84-79-81
Avlsv.: 111-92-104 Gns.: 132 dage: 2394 5,87 141 3,83 92 233
VJ Tastum
S.:
Født: 03-06-2013CKR-nr.: 40834-03893
Opdr.: Svend Otto Søgård, Skivevej 15, 7850 Stoholm Jylland
Far: VJ Halifax
S.: 303493
Y-indeks
111
NTM:
+15
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 56342-01954
Y-indeks
110
NTM:
+19
Ekst.: 84-88-87-89
Avlsv.: 106-100-109 Gns.: 184 dage: 3065 5,92 182 3,91 120 302
VJ Krodo
S.:
Født: 04-06-2013CKR-nr.: 19516-01846
Opdr.: Anders Peder Bang, Lillegade 6, 5592 Ejby
Far: VJ Ketha
S.: 303426
Y-indeks
104
NTM:
+8
MF.: VJ Herodot
S.: 303289
Y-indeks
99
NTM:
+14
Mor: 19516-01700
Y-indeks
106
NTM:
+15
Ekst.: 84-89-83-87
Avlsv.: 101-105-104 Gns.: 177 dage: 4087 5,12 209 3,79 155 364
VJ Hotspot
S.:
Født: 05-06-2013CKR-nr.: 100000-06335
Opdr.: Kvægbrugets Forsøgscenter, Burrehøjvej 49, 8830 Tjele
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+21
Mor: 100000-05688
Y-indeks
113
NTM:
+20
Ekst.: 89-82-82-84
Avlsv.: 105-110-104 Gns.: 1 lakt.: 7336 6,41 470 4,25 312 782
V I K I N G J E R S E Y 2 014
97
VJ Hitch
S.:
Født: 10-06-2013CKR-nr.: 55140-03236
Opdr.: Henrik Pedersen, Møborgåvej 2, 7570 Vemb
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 55140-02441
Y-indeks
113
NTM:
+18
Ekst.: 88-79-85-85
Avlsv.: 105-99-111 Gns.: 1 lakt.: 5718 6,49 371 4,13 237 608
VJ Hackney
S.:
Født: 18-06-2013CKR-nr.: 54090-03157
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Jason
S.: 302701
Y-indeks
113
NTM:
+21
Mor: 54090-02846
Y-indeks
119
NTM:
+21
Ekst.: 86-85-83-86
Avlsv.: 109-103-105 Gns.: 1 lakt.: 5311 6,58 350 4,42 235 585
VJ Hubak
S.:
Født: 22-06-2013CKR-nr.: 17701-01194
Opdr.: Aksel Rubæk, Langøvej 27, 5900 Rudkøbing
Far: VJ Halifax
S.: 303493
Y-indeks
111
NTM:
+15
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 17701-01107
Y-indeks
99
NTM:
+13
Ekst.: 87-84-80-83
Avlsv.: 101-105-118 Gns.: 168 dage: 2753 6,04 166 3,91 108 274
VJ Julrik
S.:
Født: 24-06-2013CKR-nr.: 19903-05059
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Juul
S.: 303459
Y-indeks
107
NTM:
+16
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+12
Mor: 19903-04603
Y-indeks
112
NTM:
+19
Ekst.: 77-86-80-82
Avlsv.: 114-98-103 Gns.: 142 dage: 3395 5,2 176 3,75 127 303
VJ Impress
S.:
Født: 30-06-2013CKR-nr.: 27042-02755
Opdr.: Anders Levring, Åsbjergvej 17, 8585 Glesborg
Far: VJ Izmir
S.: 303466
Y-indeks
111
NTM:
+17
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 27042-02429
Y-indeks
117
NTM:
+21
Ekst.: ---Avlsv.: 108-95-106 Gns.: 157 dage: 3545 6,08 215 4,19 148 363
VJ Fax
S.:
Født: 03-07-2013CKR-nr.: 39323-01826
Opdr.: Søren Nielsen, Søndermarksvej 5, 7950 Erslev
Far: VJ Halifax
S.: 303493
Y-indeks
111
NTM:
+15
MF.: DJ Jante
S.: 302761
Y-indeks
110
NTM:
+12
Mor: 39323-01687
Y-indeks
110
NTM:
+12
Ekst.: 83-87-60-70
Avlsv.: 114-98-99
Gns.: 143 dage: 2897 5,21 151 3,74 108 259
VJ Maus
S.:
Født: 04-07-2013CKR-nr.: 71270-02927
Opdr.: Klaus Hansen, Sigerstedvej 16, 4100 Ringsted
Far: VJ Magnum
S.: 303134
Y-indeks
106
NTM:
+14
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 71270-02740
Y-indeks
119
NTM:
+23
Ekst.: 80-76-71-72
Avlsv.: 103-101-103 Gns.: 132 dage: 2973 5,46 163 3,87 115 278
98
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Ingram
S.:
Født: 06-07-2013CKR-nr.: 37014-02302
Opdr.: Søren Damgreen Christensen, Brønderslevvej 295, 9750 Øster-Vrå
Far: VJ Izmir
S.: 303466
Y-indeks
111
NTM:
+17
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 37014-02034
Y-indeks
125
NTM:
+20
Ekst.: 88-76-85-84
Avlsv.: 108-101-101 Gns.: 137 dage: 3543 4,87 173 3,93 139 312
VJ Madela
S.:
Født: 07-07-2013CKR-nr.: 53448-02914
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: VJ Magnum
S.: 303134
Y-indeks
106
NTM:
+14
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 53448-02608
Y-indeks
111
NTM:
+17
Ekst.: 84-83-84-85
Avlsv.: 105-106-108 Gns.: 141 dage: 3025 5,75 174 3,7 112 286
VJ Issens
S.:
Født: 08-07-2013CKR-nr.: 19653-02368
Opdr.: Hovgaard I/S, Flædekærvej 8, 5610 Assens
Far: VJ Intra
S.: 303594
Y-indeks
112
NTM:
+15
MF.: VJ Himp
S.: 303275
Y-indeks
124
NTM:
+22
Mor: 19653-02064
Y-indeks
116
NTM:
+17
Ekst.: 85-79-81-82
Avlsv.: 114-97-103 Gns.: 138 dage: 2796 5,62 157 4,19 117 274
VJ Brund
S.:
Født: 09-07-2013CKR-nr.: 52354-01935
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Broiler
S.: 302835
Y-indeks
106
NTM:
+11
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
113
NTM:
+18
Mor: 52354-01722
Y-indeks
113
NTM:
+14
Ekst.: 67-70-76-70
Avlsv.: 105-88-100 Gns.: 130 dage: 2791 5,94 166 3,74 104 270
VJ Hak
S.:
Født: 10-07-2013CKR-nr.: 36930-01954
Opdr.: John Bak, Kærsgårdvej 6, 9800 Hjørring
Far: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
103
NTM:
+14
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 36930-01596
Y-indeks
117
NTM:
+13
Ekst.: 86-79-80-81
Avlsv.: 104-100-92 Gns.: 2 lakt.: 6367 6,4 408 4,24 270 678
VJ Lonic-P
S.:
Født: 27-07-2013CKR-nr.: 53448-02919
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: VJ Lording
S.: 303135
Y-indeks
106
NTM:
+10
MF.: Eclipes P
S.: 303078
Y-indeks
92
NTM:
-13
Mor: 53448-02621
Y-indeks
105
NTM:
-2
Ekst.: ---Avlsv.: 105-97-92
Gns.: 45 dage: 651 6,08 40 3,85 25 65
VJ Damsbo
S.:
Født: 30-07-2013CKR-nr.: 22929-02070
Opdr.: Søren Damsbo, Hulvadsvej 34, 8722 Hedensted
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 22929-01924
Y-indeks
113
NTM:
+17
Ekst.: ---Avlsv.: 98-106-104 Gns.: -
V I K I N G J E R S E Y 2 014
99
VJ Julius
S.:
Født: 01-08-2013CKR-nr.: 19903-05090
Opdr.: Espe-Holm Landbrug I/S, Ronæsvej 6, 5580 Nørre-Aaby
Far: VJ Juul
S.: 303459
Y-indeks
107
NTM:
+16
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 19903-04565
Y-indeks
112
NTM:
+17
Ekst.: 81-84-75-79
Avlsv.: 105-105-107 Gns.: 104 dage: 2547 5,42 138 3,68 94 232
VJ Torro
S.:
Født: 04-08-2013CKR-nr.: 26986-02502
Opdr.: Peter Juul Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg
Far: VJ Tukan
S.: 303590
Y-indeks
112
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 26986-02200
Y-indeks
119
NTM:
+18
Ekst.: 79-87-78-81
Avlsv.: 97-98-101
Gns.: 124 dage: 2792 5,65 158 4,16 116 274
VJ Helio
S.:
Født: 12-08-2013CKR-nr.: 52354-01946
Opdr.: Andre Van Weerdenburg, Rundkærvej 4, 6630 Rødding
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 52354-01710
Y-indeks
112
NTM:
+15
Ekst.: ---Avlsv.: 100-102-106 Gns.: VJ Ruby
S.:
Født: 15-08-2013CKR-nr.: 43639-01719
Opdr.: Niels Jørgen Olesen, Gestenvej 70, 6621 Gesten
Far: VJ Rudy
S.: 303140
Y-indeks
116
NTM:
+8
MF.: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
103
NTM:
+14
Mor: 43639-01582
Y-indeks
108
NTM:
+14
Ekst.: ---Avlsv.: 99-98-109
Gns.: VJ Triton
S.:
Født: 24-08-2013CKR-nr.: 53448-02936
Opdr.: Vagn L. Petersen, Adelvej 3, 6900 Skjern
Far: Topeka
S.: 303700
Y-indeks
107
NTM:
-1
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 53448-02447
Y-indeks
118
NTM:
+17
Ekst.: 84-79-87-85
Avlsv.: 104-92-103 Gns.: 1 lakt.: 6486 6,3 49 4,08 265 674
VJ Kirk
S.:
Født: 12-09-2013CKR-nr.: 55982-01918
Opdr.: Niels Kirk, Engbjergvej 78, 7620 Lemvig
Far: VJ Juul
S.: 303459
Y-indeks
107
NTM:
+16
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 55982-01558
Y-indeks
123
NTM:
+23
Ekst.: 86-85-83-85
Avlsv.: 111-95-99
Gns.: 2 lakt.: 6284 6,66 419 4,5 283 702
VJ Hede
S.:
Født: 17-09-2013CKR-nr.: 29035-02510
Opdr.: Ib Damgård Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Far: VJ Hjern
S.: 303212
Y-indeks
109
NTM:
+16
MF.: VJ Ramses
S.: 303290
Y-indeks
104
NTM:
+13
Mor: 29035-02241
Y-indeks
109
NTM:
+14
Ekst.: 80-78-78-78
Avlsv.: 104-103-109 Gns.: 60 dage: 846 6,33 54 4,2 36 90
100
V I K I N G J E R S E Y 2 014
VJ Lizzo
S.:
Født: 19-09-2013CKR-nr.: 45007-05847
Opdr.: Ole Sørensen, Ravningvej 13, 6760 Ribe
Far: VJ Light
S.: 303186
Y-indeks
103
NTM:
+15
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
113
NTM:
+18
Mor: 45007-05123
Y-indeks
110
NTM:
+11
Ekst.: 83-76-76-77
Avlsv.: 96-101-99
Gns.: 1 lakt.: 5587 5,94 332 4,04 226 558
VJ Jorva
S.:
Født: 19-09-2013CKR-nr.: 68590-01958
Opdr.: Thorvald Andersen, Lillebyvej 4, 6920 Videbæk
Far: VJ Joker
S.: 303541
Y-indeks
102
NTM:
+13
MF.: DJ Hulk
S.: 302595
Y-indeks
126
NTM:
+24
Mor: 68590-01859
Y-indeks
118
NTM:
+17
Ekst.: ---Avlsv.: 105-92-98
Gns.: 76 dage: 1775 5,37 95 3,85 69 164
VJ Hian
S.:
Født: 20-09-2013CKR-nr.: 54090-03175
Opdr.: Brian Skovgaard, Krattet 4, 7441 Bording
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 54090-03005
Y-indeks
109
NTM:
+15
Ekst.: 84-89-84-87
Avlsv.: 100-106-107 Gns.: 61 dage: 1120 5,54 62 4,11 46 108
VJ Lazy
S.:
Født: 23-09-2013CKR-nr.: 59922-03043
Opdr.: Grønbjerg I/S, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
Far: VJ Lording
S.: 303135
Y-indeks
106
NTM:
+10
MF.: DJ Izzy
S.: 302708
Y-indeks
113
NTM:
+18
Mor: 59922-02601
Y-indeks
116
NTM:
+16
Ekst.: 86-76-77-78
Avlsv.: 106-95-102 Gns.: 1 lakt.: 7886 5,41 427 3,85 303 730
VJ Talbert
S.:
Født: 30-09-2013CKR-nr.: 35582-05605
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
103
NTM:
+14
MF.: DJ May
S.: 302229
Y-indeks
100
NTM:
+10
Mor: 35582-05273
Y-indeks
119
NTM:
+16
Ekst.: 80-80-82-81
Avlsv.: 112-95-105 Gns.: 2 lakt.: 7064 6,21 440 4,16 294 734
VJ Hassel
S.:
Født: 07-10-2013CKR-nr.: 45744-01697
Opdr.: Henrik Jensen, Lundsbjergvej 3, 6760 Ribe
Far: VJ Hjern
S.: 303212
Y-indeks
109
NTM:
+16
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 45744-01447
Y-indeks
114
NTM:
+16
Ekst.: ---Avlsv.: 103-104-106 Gns.: 1 lakt.: 6882 5,03 346 4,15 286 632
VJ Horse
S.:
Født: 09-10-2013CKR-nr.: 18903-02390
Opdr.: Peter Høj, Horseballevej 25, 5672 Broby
Far: DJ Holmer
S.: 303057
Y-indeks
100
NTM:
+15
MF.: VJ Husky
S.: 303402
Y-indeks
121
NTM:
+19
Mor: 18903-02227
Y-indeks
114
NTM:
+13
Ekst.: ---Avlsv.: 109-88-103 Gns.: 57 daeg: 1460 5,21 76 3,64 53 129
V I K I N G J E R S E Y 2 014
101
VJ Tiber
S.:
Født: 10-10-2013CKR-nr.: 35582-05956
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: Topeka
S.: 303700
Y-indeks
107
NTM:
-1
MF.: DJ Hibe
S.: 302541
Y-indeks
103
NTM:
+14
Mor: 35582-05600
Y-indeks
107
NTM:
+13
Ekst.: 75-78-70-71
Avlsv.: 105-105-106 Gns.: 35 dage: 249 6,17 15 3,91 10 25
VJ Hoj
S.:
Født: 12-10-2013CKR-nr.: 18903-02392
Opdr.: Peter Høj, Horseballevej 25, 5672 Broby
Far: VJ Hjern
S.: 303212
Y-indeks
109
NTM:
+16
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 18903-02225
Y-indeks
115
NTM:
+16
Ekst.: ---Avlsv.: 104-103-102 Gns.: 54 dage: 1636 4,74 78 3,52 58 136
VJ Hama
S.:
Født: 21-10-2013CKR-nr.: 35582-05964
Opdr.: Alstrup I/S, Alstrupvej 62, 9700 Brønderslev
Far: VJ Hickey
S.: 303137
Y-indeks
122
NTM:
+25
MF.: DJ Zuma
S.: 302730
Y-indeks
110
NTM:
+19
Mor: 35582-05640
Y-indeks
110
NTM:
+16
Ekst.: ---Avlsv.: 100-104-103 Gns.: 24 dage: 396 5,2 21 3,23 13 34
VJ Miro P datter 63258-01351 fra Niels Jørgen Pedersen, Snedsted
102
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Sidehenvisning
for de enkelte tyre
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
VJ Allegro
303844
Ungtyr
93
VJ Gibson
303500
Ventetyr
74
VJ Allin
303619
Ventetyr
79
VJ Gilbert
303534
Ventetyr
75
VJ Ason
303809
Ungtyr
89
VJ Gulf
303698
Ventetyr
83
VJ Atric
303649
Ventetyr
80
VJ Hackney
54090-03157 Ungtyr
98
VJ Avning
303744
Ventetyr
86
VJ Hadrian
39323-01821 Ungtyr
97
VJ Bafana
303662
Ventetyr
81
VJ Haifa
303347
63
VJ Benkema
303747
Ungtyr
87
VJ Hak
36930-01954 Ungtyr
VJ Bing
303745
Ventetyr
86
VJ Halifax
303493
VJ Binzer
303722
Ventetyr
84
VJ Hama
35582-05964 Ungtyr
102
VJ Bizz
303423
Ventetyr
68
VJ Hama
52354-01912 Ungtyr
95
VJ Bjesk
303800
Ventetyr
85
VJ Hambero
303837
Ungtyr
92
VJ Bjursta
303748
Ungtyr
87
VJ Handsom
303851
Ungtyr
93
VJ Bliz
303742
Ventetyr
86
VJ Handy
303416
Ventetyr
67
VJ Bokaj
303743
Ventetyr
86
VJ Hanzi
303424
Ventetyr
68
VJ Bolanos
303726
Ventetyr
84
VJ Harly
303419
Ventetyr
67
VJ Bolivar
303725
Ventetyr
84
VJ Hasle
15339-02242 Ungtyr
97
VJ Bolter
303793
Ungtyr
89
VJ Hassel
45744-01697 Ungtyr
101
VJ Borsh
303425
Ventetyr
69
VJ Hau
303454
VJ Borup
303414
Ventetyr
67
VJ Haugaard
36488-02557 Ungtyr
VJ Brandy
303381
Ventetyr
65
VJ Havdal
26341-01571 Ungtyr
95
VJ Brigg
303355
Ventetyr
65
VJ Hede
29035-02510 Ungtyr
100
VJ Bro
303811
Ungtyr
89
VJ Helio
52354-01946 Ungtyr
100
VJ Brunch
303762
Ungtyr
87
VJ Herli
303818
Ungtyr
90
VJ Brund
52354-01935 Ungtyr
99
VJ Hermes
303483
Ventetyr
72
VJ Budo
303583
Ventetyr
77
VJ Hevring
303656
Ventetyr
VJ Bulmer
303672
Ventetyr
81
VJ Hian
54090-03175 Ungtyr
VJ Burger
52354-01920 Ungtyr
96
VJ Hibster
303675
Ventetyr
82
VJ Buxus
53448-02872 Ungtyr
94
VJ Hihl
303812
Ungtyr
89
VJ Buzz
303661
Ventetyr
81
VJ Hilario
303406
Ventetyr
66
VJ Dale-P
303791
Ungtyr
88
VJ Hilde
303382
Ventetyr
65
VJ Dali
35582-05866 Ungtyr
96
VJ Hillum
303763
Ungtyr
88
VJ Damsbo
22929-02070 Ungtyr
99
VJ Hilman
303673
Ventetyr
82
VJ Dandy
53448-02878 Ungtyr
95
VJ Hingo
303623
Ventetyr
79
VJ Dison
34249-02561 Ungtyr
96
VJ Hiraea
303841
Ungtyr
92
VJ Elegi P
303761
Ungtyr
87
VJ Hire
303584
Ventetyr
77
VJ Fax
39323-01826 Ungtyr
98
VJ Hitch
55140-03236 Ungtyr
98
VJ Fighter
303352
Ventetyr
64
VJ Hjort
303828
Ungtyr
92
VJ Garbo
303561
Ventetyr
77
VJ Hobart
303465
Ventetyr
71
Ventetyr
Ventetyr
Ventetyr
V I K I N G J E R S E Y 2 014
99
73
70
95
80
101
103
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
VJ Hockey
303624
Ventetyr
Ventetyr
VJ Hoj
18903-02392 Ungtyr
VJ Holdo
303664
VJ Hole
303858
79
VJ Ipsen
303501
102
VJ Issens
19653-02368 Ungtyr
99
Ventetyr
81
VJ Istrup
303481
Ventetyr
72
Ungtyr
93
VJ Ixie
303826
Ungtyr
91
VJ Holmark
21077-03086 Ungtyr
94
VJ Iza
303420
Ventetyr
68
VJ Hong
303816
Ungtyr
90
VJ Izmir
303466
Ventetyr
71
VJ Honor
303840
Ungtyr
92
VJ Izo
303484
Ventetyr
72
VJ Horatio
303856
Ungtyr
94
VJ Jab
303585
Ventetyr
77
VJ Horn
303496
Ventetyr
73
VJ Jacta
303492
Ventetyr
73
VJ Horse
18903-02390 Ungtyr
101
VJ Jalke
303536
Ventetyr
75
VJ Horst
303706
83
VJ Jalmer
303676
Ventetyr
82
VJ Hortese
17046-02135 Ungtyr
95
VJ Jang
303558
Ventetyr
76
VJ Horus
303530
74
VJ Janko
303787
Ungtyr
88
VJ Hotspot
100000-06335 Ungtyr
97
VJ Janus
303458
Ventetyr
70
VJ Hovsa
303476
Ventetyr
65
VJ Jarino
303693
Ventetyr
83
VJ Hozen
303815
Ungtyr
90
VJ Java
303490
Ventetyr
72
VJ Hub
303825
Ungtyr
91
VJ Jazz
303540
Ventetyr
75
VJ Hubak
17701-01194 Ungtyr
98
VJ Jern
303457
Ventetyr
70
VJ Hubert
303485
Ventetyr
70
VJ Joker
303541
Ventetyr
76
VJ Hudson
303453
Ventetyr
69
VJ Jokke
303537
Ventetyr
75
VJ Humle
18604-01263 Ungtyr
95
VJ Jonatan
303461
Ventetyr
70
VJ Hunter
303421
Ventetyr
68
VJ Jones
303529
Ventetyr
VJ Hupi
303827
Ungtyr
91
VJ Jorva
68590-01958 Ungtyr
101
VJ Hurup
303413
Ventetyr
67
VJ Jotur
14444-03912 Ungtyr
97
VJ Husky
303402
Ventetyr
66
VJ Jovi
303679
VJ Huxta
303852
Ungtyr
93
VJ Julius
19903-05090 Ungtyr
100
VJ Huz
303813
Ungtyr
89
VJ Julrik
19903-05059 Ungtyr
98
VJ Huzar
303788
Ungtyr
88
VJ Junior
303449
Ventetyr
67
VJ Hyksos
303855
Ungtyr
94
VJ Jura
303723
Ventetyr
84
VJ Haarby
303452
Ventetyr
69
VJ Juris
303497
Ventetyr
73
VJ Iberi
303428
Ventetyr
68
VJ Juul
303459
Ventetyr
70
VJ Icola
303498
Ventetyr
73
VJ Kaerby
19220-02171 Ungtyr
96
VJ Iddi
303842
Ungtyr
93
VJ Kalif
303350
Ventetyr
64
VJ Idi
303539
Ventetyr
76
VJ Kargo
303464
Ventetyr
71
VJ Ilia
303814
Ungtyr
90
VJ Karson
303502
Ventetyr
74
VJ Imagi
303479
Ventetyr
71
VJ Kastro
303838
Ungtyr
92
VJ Imorta
303593
Ventetyr
78
VJ Ketha
303426
Ventetyr
69
VJ Impress
27042-02755 Ungtyr
98
VJ Kigali
303462
Ventetyr
71
VJ Ingram
37014-02302 Ungtyr
99
VJ Kindal
303477
Ventetyr
VJ Insist
303482
Ventetyr
72
VJ Kirk
55982-01918 Ungtyr
VJ Intra
303594
Ventetyr
78
VJ Klej
303843
Ungtyr
93
VJ Invers
303853
Ungtyr
93
VJ Knight
303403
Ventetyr
66
VJ Ion
303427
Ventetyr
69
VJ Koch
303422
Ventetyr
68
104
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Ventetyr
Ventetyr
Ventetyr
74
74
82
69
100
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
VJ Kodeks
303463
Ventetyr
71
VJ Maus
71270-02927 Ungtyr
98
VJ Kovbo
303418
Ventetyr
67
VJ Miller
303354
Ventetyr
65
VJ Krodo
19516-01846 Ungtyr
97
VJ Maarso
303557
Ventetyr
74
VJ Kumar
52068-06140 Ungtyr
95
VJ Opus
303538
Ventetyr
75
VJ Lacca
303451
Ventetyr
69
VJ Perikum
303660
Ventetyr
81
VJ Lagerbo
303351
Ventetyr
64
VJ Pingo
303499
Ventetyr
74
VJ Lama
303415
Ventetyr
67
VJ Procit
303663
Ventetyr
81
VJ Landy
303691
Ventetyr
82
VJ Raki
303654
Ventetyr
80
VJ Lange
303627
Ventetyr
79
VJ Ralieg
303653
Ventetyr
80
VJ Lappe
303785
Ventetyr
85
VJ Rally
303651
Ventetyr
80
VJ Lasting
303405
Ventetyr
66
VJ Ramirez
303657
Ventetyr
80
VJ Lavish
303401
Ventetyr
66
VJ Ras
303709
Ventetyr
84
VJ Lay
303784
Ventetyr
85
VJ Ray
303707
Ventetyr
83
VJ Layout
303386
Ventetyr
66
VJ Risholm
303690
Ventetyr
82
VJ Lazy
59922-03043 Ungtyr
101
VJ Roman
303587
Ventetyr
VJ Legal
303658
Ventetyr
80
VJ Ruby
43639-01719 Ungtyr
VJ Leuko
303730
Ventetyr
85
VJ Taffel
303325
VJ Levante
303380
Ventetyr
63
VJ Talbert
35582-05605 Ungtyr
VJ Lexiko
303817
Ungtyr
90
VJ Tastum
40834-03893 Ungtyr
97
VJ Liam
303760
Ungtyr
87
VJ Tiber
35582-05956 Ungtyr
102
VJ License
303384
Ventetyr
65
VJ Tir
303616
Ventetyr
78
VJ Ligula
53448-02896 Ungtyr
97
VJ Tira
303731
Ventetyr
85
VJ Lilk
303729
Ventetyr
85
VJ Tomay
303677
Ventetyr
VJ Lisso
303789
Ungtyr
88
VJ Torro
26986-02502 Ungtyr
VJ Livorno
303857
Ungtyr
94
VJ Tour
303353
VJ Lizzo
45007-05847 Ungtyr
101
VJ Triton
53448-02936 Ungtyr
VJ Lonic-P
53448-02919 Ungtyr
99
VJ Tudvad
303588
Ventetyr
77
VJ Lubo
303823
Ungtyr
90
VJ Tukan
303590
Ventetyr
78
VJ Lukowa
303732
Ventetyr
85
VJ Tulku
303727
Ventetyr
84
VJ Luna
303450
Ventetyr
68
VJ Virgil
303829
Ungtyr
91
VJ Lurifax
303792
Ungtyr
89
VJ Zak
303480
Ventetyr
71
VJ Lurik
303824
Ungtyr
90
VJ Zalt
303626
Ventetyr
79
VJ Luttik
303349
Ventetyr
64
VJ Zambro
303494
Ventetyr
73
VJ Lutz
303854
Ungtyr
94
VJ Zand
303830
Ungtyr
92
VJ Luxor
303765
Ungtyr
88
VJ Zenit
303491
Ventetyr
72
VJ Lyo
303794
Ungtyr
88
VJ Zerver
303533
Ventetyr
75
VJ Laauw
303810
Ungtyr
89
VJ Zester
303563
Ventetyr
77
VJ Madela
53448-02914 Ungtyr
99
VJ Ziegler
303618
Ventetyr
78
VJ Maestro
303326
Ventetyr
63
VJ Zjorup
303839
Ungtyr
92
VJ Mambo
303478
Ventetyr
70
VJ Zlager
303542
Ventetyr
76
VJ Massa
52696-03436 Ungtyr
94
VJ Zola
303596
Ventetyr
78
VJ Massey
303404
Ventetyr
66
VJ Zolt
303599
Ventetyr
78
VJ Maui
303329
Ventetyr
63
VJ Zoom
303659
Ventetyr
81
Ventetyr
Ventetyr
V I K I N G J E R S E Y 2 014
77
100
63
101
82
100
65
100
105
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
Tyr
Stb.nr.
Chr.nr.
Ventetyr/
Side
Ungtyr
VJ Zorro
303527
Ventetyr
72
VJ Zulu
303728
Ventetyr
84
VJ Zou
303617
Ventetyr
79
VJ Zummit
303532
Ventetyr
75
VJ Zucces
303495
Ventetyr
73
VJ Zuller
303625
Ventetyr
79
Rundkaergaard Hulk Stjerne Cecilie, 52324-01662, fra André van Werdenburg, Rødding
106
V I K I N G J E R S E Y 2 014
Viking Jersey
The profitable choise
Ebeltoftvej 16
DK-8960 Randers SØ, Denmark
Phone: +45 8795 9400
Fax: +45 8795 9401
www.vikinggenetics.com
[email protected]
Download
Related flashcards
Create Flashcards