English version in pdf

advertisement
Avdem Gardsysteri
VELLAGRA SMAKSVINNAR
Fjelldronning
GARDSYSTERI
Ny smak av tradisjon
GUDBRANDSDALEN
Ein kvitost rik på smak og aroma,
ysta av fersk, upasteurisert kumjølk.
Smaken utviklar seg gjennom fleire
månader på lager, der vi vaskar og
steller osten med stor omsorg. Blir
seld som heil ost (4 kg) eller oppdelt.
FJELLDRONNING (”MOUNTAIN
QUEEN”) – AN AWARD WINNING,
MATURE CHEESE
A white cheese rich in taste and aroma,
made of fresh unpasteurised cows milk.
Aged with care in our dairy facility.
Prim
– TRADISJONSRIK BRUNOSTSMAK
Smøremjuk prim av myse og litt fløyte, kokt i open gryte på
tradisjonelt vis. Du kan kjenne den opphavlege smaken frå
brunostgryta på setra.
PRIM – THE TASTE OF TRADITIONAL
BROWN CHEESE
Soft and velvety Prim is made of whey
and cream, cooked in an open pan in
the traditional way. You can taste the
distinctive character of this cheese
created in our high mountain farm.
Du finn produkta våre i stadig fleire butikkar og serveringsstader. Full oversikt finn du på www.avdem.no
You can now find our handcrafted
products in many stores, cafes and
restaurants. Discover all our products at
www.avdem.no
GULL
LANDSUTSTILLINGA
NORSK
GARDSOST
Eit moderne ysteri på Lesja, øvst i Gudbrandsdalen. Vi ystar
av fersk, upasteurisert mjølk frå eigne kyr. Smaken i produkta
våre kjem frå saftig beitegras og friskt høy, lange tradisjonar
og godt handverk. Drifta er basert på grøn energi frå eige
flisfyringsanlegg.
AVDEM FARM-DAIRY
A modern farm-dairy in Lesja, in the valley of Gudbrandsdalen in
Norway. We create cheeses with fresh unpasteurised milk from our own
cows. Our unique taste is created by rich mountain grass and fresh hay
coupled with age old skills and traditions. We also generate our own
power in our enviromentally friendly woodchip burning generator.
Takk til alle budeiene som gjennom generasjonar har
ysta ost og kinna smør i den norske fjellheimen
Avdem Gardsysteri AS, 2665 Lesja, Norway
Tel. (+47) 4775 7573, [email protected] – www.avdem.no
Pultost
Huldreost
– MAGER OG PROTEINRIK
Ein norsk ostetype med røter
attende til vikingtida, produsert
av syrna, skumma mjølk. Kjært
barn har mange namn: kjuke,
saltost, knaost, traugost …
Vår pultost, original Avdemkjuke, er premiert med gull på
Landsutstillinga for gardsost.
PULTOST – LOW CALORIE AND
FULL OF PROTEIN
A Norwegian cheese with roots back to
Viking times, produced with soured, skimmed
milk. Our original Pultost has been awarded gold
in a national competition for farm cheeses.
– FJELLSMAK TIL FESTBORDET
Ein brunost utanom det vanlege,
med fjellurtene einebær og kvann
og norsk akevitt. Huldreosten
smakar perfekt på havrekjeks,
som smaksforsterkar i viltretter
og dessert, eller som snacks.
HULDREOST – THE TASTE OF
THE MOUNTAINS
A remarkable Brown Cheese flavoured with
the wild herbs juniper and angelica, and aquavit.
Huldreost is perfect with wheat crackers, a compliment
to game meats and desserts, or just as a snack.
Avdem Gardsysteri
VELLAGRA SMAKSVINNAR
Fjelldronning
GARDSYSTERI
Ny smak av tradisjon
GUDBRANDSDALEN
Ein kvitost rik på smak og aroma,
ysta av fersk, upasteurisert kumjølk.
Smaken utviklar seg gjennom fleire
månader på lager, der vi vaskar og
steller osten med stor omsorg. Blir
seld som heil ost (4 kg) eller oppdelt.
FJELLDRONNING (”MOUNTAIN
QUEEN”) – AN AWARD WINNING,
MATURE CHEESE
A white cheese rich in taste and aroma,
made of fresh unpasteurised cows milk.
Aged with care in our dairy facility.
Prim
– TRADISJONSRIK BRUNOSTSMAK
Smøremjuk prim av myse og litt fløyte, kokt i open gryte på
tradisjonelt vis. Du kan kjenne den opphavlege smaken frå
brunostgryta på setra.
PRIM – THE TASTE OF TRADITIONAL
BROWN CHEESE
Soft and velvety Prim is made of whey
and cream, cooked in an open pan in
the traditional way. You can taste the
distinctive character of this cheese
created in our high mountain farm.
Du finn produkta våre i stadig fleire butikkar og serveringsstader. Full oversikt finn du på www.avdem.no
You can now find our handcrafted
products in many stores, cafes and
restaurants. Discover all our products at
www.avdem.no
GULL
LANDSUTSTILLINGA
NORSK
GARDSOST
Eit moderne ysteri på Lesja, øvst i Gudbrandsdalen. Vi ystar
av fersk, upasteurisert mjølk frå eigne kyr. Smaken i produkta
våre kjem frå saftig beitegras og friskt høy, lange tradisjonar
og godt handverk. Drifta er basert på grøn energi frå eige
flisfyringsanlegg.
AVDEM FARM-DAIRY
A modern farm-dairy in Lesja, in the valley of Gudbrandsdalen in
Norway. We create cheeses with fresh unpasteurised milk from our own
cows. Our unique taste is created by rich mountain grass and fresh hay
coupled with age old skills and traditions. We also generate our own
power in our enviromentally friendly woodchip burning generator.
Takk til alle budeiene som gjennom generasjonar har
ysta ost og kinna smør i den norske fjellheimen
Avdem Gardsysteri AS, 2665 Lesja, Norway
Tel. (+47) 4775 7573, [email protected] – www.avdem.no
Pultost
Huldreost
– MAGER OG PROTEINRIK
Ein norsk ostetype med røter
attende til vikingtida, produsert
av syrna, skumma mjølk. Kjært
barn har mange namn: kjuke,
saltost, knaost, traugost …
Vår pultost, original Avdemkjuke, er premiert med gull på
Landsutstillinga for gardsost.
PULTOST – LOW CALORIE AND
FULL OF PROTEIN
A Norwegian cheese with roots back to
Viking times, produced with soured, skimmed
milk. Our original Pultost has been awarded gold
in a national competition for farm cheeses.
– FJELLSMAK TIL FESTBORDET
Ein brunost utanom det vanlege,
med fjellurtene einebær og kvann
og norsk akevitt. Huldreosten
smakar perfekt på havrekjeks,
som smaksforsterkar i viltretter
og dessert, eller som snacks.
HULDREOST – THE TASTE OF
THE MOUNTAINS
A remarkable Brown Cheese flavoured with
the wild herbs juniper and angelica, and aquavit.
Huldreost is perfect with wheat crackers, a compliment
to game meats and desserts, or just as a snack.
Download
Related flashcards

English literature

21 cards

Create Flashcards