International classroom

advertisement
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
“My country by poems”
Norway:
Abodi Sammi Marie Luna Elisabeth Victoria Marianne Amal Media
Greece:
Maria Dimitra
The Netherlands:
Anselma Karine Simone
France:
students baccalauréat professionnel commerce 1er level
Austria:
Kerstin
Rebecca
Teachers:
FR > Mrs Bouet
GR > Mrs Papadafniadou Mrs Zarra
NO> Mrs Krog Mr Andreassen Mrs da Zilwa
NL > Mr van der Linde Mr Doeleman
AT > Mr Erhardt
February 7th, 2011
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – dcc 003 final 2011
1
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
By Abdullah Mohsin Mohammed Taher
Ja vi elsker dette landet (Norsk, bokmål):
1. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
2. Dette landet Harald
berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
Ja vi elsker dette landet (Engelsk):
Yes, we love this country
As it goes forward
Rugged, weathered, above the water
With the thousands of homes.
Love, love to think
About our father and mother
And the night that decreases
Dreams to earth
This country Harald salvaged
With his army
This country Håkon defended
“Mendes Øyvind kvad” (Fant ikke ut på nettet hva det er på engelsk)
Olav painted the country
The cross with his blood
international classroom – dcc 003 final 2011
2
From its high speech of Sverre
Against Rome
The reason why I picked this is because this song tells us about the Norwegian people and culture,
and they are proud of their country and that is because they have this strong national felling about
Norway. This song is also the Norwegian national song, and this song is for the Norwegian people
the most beautiful and important Norwegian song.
Youtube-link: http://www.youtube.com/watch?v=rPxaVuwQ4cE
Written by Bjørnstjerne Bjørnson
Forfatter/Artist: Postgirobygget
international classroom – dcc 003 final 2011
3
En skolskinnsdag (Norsk, bokmål):
Jeg sitter ne' på berget og ser utover havet
En solskinnsdag I ferien min
I sommer skal jeg surfe stå på vannski og
bade
Ja denne ferien tror jeg blir fin
Forbi meg suser Andersen I sin kabincruiser
Med alle sine venner ombord
Det kryr av jenter der I gjennomsiktige
bluser
Som Andersen ble kjent med I fjor
Jeg titter på jenter jeg har solbriller på
Så ingen riktig ser hvor jeg ser
Den peneste av jentene tar av seg sin BH
Og snur seg I mot meg og sier
En solskinnsdag (Engelsk):
I'm sittin' on the rock and look out to the
ocean
A sunny day in my holiday
This summer I will surf, water skiing and
swimming
Yes, I think this holiday will be great
Andersen is passing me with his new cabin
cruiser
With all his friends on board
It‘s full of girls there in transparent blouses
As Anderson was getting know with last year
I'm looking at girls, I have sunglasses on
So no one really sees where I see
The prettiest of the girls takes off her bra
And I turned toward me and says
The reason why I picked this song is because this is a typical, traditional summer-song in
Norway. Everybody is listening to this song every summer, and it has become a huge
trademark for the summer in Norway, specially for young people.
Youtube-link: http://www.youtube.com/watch?v=vUU59q0vjgA
international classroom – dcc 003 final 2011
4
Forfatter: Klanen (Vålerengas suporterklubb)
Mitt Vålerenga (Norsk, bokmål):
Jeg vil fortelle dere som er tilstede, om klubben i mitt hjerte.
I en arbeidergate sku' historien starte, i juli i nittentretten.
Og på Olso`s østkant blei det spelt for prest og fant. Klubben var for alle.
Og Sota var stedet der de prata i glede, om kampa om Enga spelte.
Det betydde så mye for folka der øst, de elska Vål`enga.
Det knytta dem sammen i livslange bånd. Klubben for alle.
Mitt Vålerenga (Engelsk):
I want to tell you guys here, about the club in my heart.
In a working street should the history to start, in July in nineteen thirteen.
And at Oslo's East Side were recorded for a priest and found. The club was for
everyone.
And Sota was the place where they talked in the joy, about the game „Enga played.
It meant so much to people at the East Side, they loved Vålerenga.
It got them together in a lifelong bond. The club was for everyone.
The reason why I pick this song is because this is the song the Norwegian club Vålerenga IF is
playing when it’s half-time at their home games. Vålerenga is a football team from the capital
Oslo, and it’s also one of the biggest team in the country, and also in Scandinavia.
Youtube-link: http://www.youtube.com/watch?v=-kWg9-m0hYA&feature=related
international classroom – dcc 003 final 2011
5
Forfatter: Klanen (Vålerengas supporterklubb)/ Trond Ingebretsen
Vålerenga kjerke (Norsk, bokmål):
Da høsten var som klarest - en september
ettermiddag
strødde skjebnen ut små gnister på
Vålerenga.
Bud gikk ut over byen - til kvinne og til
mann
om at kjerka opp i parken sto i brann.
Det var mange som tok veien - som følte
de måtte dra
opp til småhus og stille gater - mellom
Galgeberg og Etterstad.
Flammene dansa i kvelden - lyste mot
åsen bak
da Vålerenga kjerke - fikk himmel`n sjøl
til tak.
Vålerenga kjerke (Engelsk):
When autumn was clearly – a September
afternoon
the destiny threw out little sparks over
Vålerenga.
Bids went out of the city - to woman and man
that the church in the park was on fire.
There were many who took the trip - who felt they had to go
up to small houses and quiet streets - between Galgeberg and Etterstad.
Flames danced in the evening - called the hill behind
when Vålerenga church – even got the sky to the roof.
The reason why I picked this song is because this is the football song in Norway who has
been played most, singed most, and it’s also the most popular football song in Norway.
This song is about the church at Vålerenga in Oslo that burnedburned down some years
ago, now built up again.. And this church means a lot for every Vålerenga fan, like for
example me, and that is why i picked this song.
Youtube-link: http://www.youtube.com/watch?v=Wa307NId4YE
international classroom – dcc 003 final 2011
6
Forfatter: Karpe Diem
Vestkantsvartina (Norsk, bokmål):
Eyh, la meg ta deg med til der det ikke er hadet, men det er adjø
Innesko og telemark og hyttetur til
Kragerø
Ingen der har hørt no om no
haram og ramadan før
Og alle syns det var nørd å ikke
ville ha øl
Eyh, alt kokko vi har minner om
Vestkantsvartinga - skjorter med
polospiller på
På den kanten var det to-tre stykk,
ja, det var Sumit og meg pluss
Sadik som flytta, så
Ett for- og etternavn de sleit med i
timen
Eneste araberen, eneste muslimen
Bendik, Henrik, Preben, Oda, Vibeke, Tea, Tobias, Fredrik, Nora
Frøken – pust inn og slapp av,
det er Mehdi Omar Muhammed Abdul Megid Mustafa
Eller Ytreeide, om du vil.
Og jeg ville ikke bytta navnet mitt mot en mill. Kanskje to
Vestkantsvartinga (Engelsk):
Ey, let me take you to where it is not “see ya”, but goodbye
Indoor shoes and telemark and cabin trip to Kragerø
No one there has heard anything about „bout haram and Ramadan before
And everyone thought it was geek if you would not have beer
Eyh, everything stupid we have memories of
The black people from the West Side - shirts with polo player on
On that side there were two or three of them.
Yes, it was Sumit and me, plus Sadik who moved, so
One first - and last name they struggled with in hours
The only Arab, and the only Muslim
Bendik, Henrik, Preben, Oda, Vibeke, Thea, Tobias, Frederick, Nora
Miss - breathe in and relax,
it's Mehdi Omar Mohammed Abdul Mustafa Megid
Or Ytreeide, if you like.
And I would not have changed my name for a million. Maybe two.
I have chosen this song because this song is telling about the relation between
the East Side and the West Side in Oslo. At the West Side, there are only rich
people who live there. But at the East Side, there are the middle-class people
who live there. And this song tells about the relation between the both sides in
the capital, specially at the youth age.
Youtube-link: http://www.youtube.com/watch?v=O4X6JMJQU3g
international classroom – dcc 003 final 2011
7
Norge Norge
(Norwegian)
Norge, Norge,
blånende op av det grågrønne hav,
øer omkring som fugle-unger,
fjorde i tunger
inover did, som det stilner av.
Elve, dale
følges fra fjællene, skog-ås og li
langelig efter. Straks som det letter,
sjøer og sletter,
helgedags-freden med tempel i.
Norge, Norge,
hytter og hus og ingen borge,
blidt eller hårdt,
du er vort, du er vort,
du er fræmtidens land.
(English)
Norway, Norway
coming up from the gray-green seas,
like birds-chickens,
fjord in tongues
inside there, as it dies off.
Rivers, valleys
followed from the mountains and forests
After a long time,
lakes and plains,
a temple in with holy peace.
Norway, Norway,
cottages and houses and no citizen,
gentle or hard,
you have been, you have been,
You are the future‘s country.
WRITTEN BY BJØRNSTJERNE BJØRNSON.
The poem shows the love and the pride the Norwegian people have to their country, and
it tells us something about the Norwegian landscape.
http://www.youtube.com/watch?v=EEacVimzyYQ
international classroom – dcc 003 final 2011
8
Norske Konger (Norwegian kings)
(Norwegian)
HARALD HÅRFAGRE erobret det hele riket,
småkongene måtte på jarlestol stige.
EIRIK BLODØKS ble for sin grumhet forjagt,
fikk så i England en greves makt.
HÅKON ADELSTEIN bygde
først kirker opp
og vake varder på fjellets topp.
HARALD GRÅFELL lignet
Eirik i sinn.
Han brente Sigurd Ladejarl inn.
(English)
Harald Hårfagre conquered the
entire kingdom,
kings had to lift his chair.
Eric Blodøks was chased by the people,
In England, He got a count of power.
Håkon Adelstein built the first churches
and monitored the cairns at the summit.
Harald Gråfell was like Eirik in mind.
He burned Sigurd Ladejarl alive.
Written by Henrik Wergeland
The poem is telling us something important about the Norwegian kings who have ruled.
international classroom – dcc 003 final 2011
9
Norge i rødt, hvitt og blått(Norway in red, white and blue)
(Norwegian)
Hvorhen du går i li og i fjell
en vinterdag, en sommer kvell ved fjord og fossevell
Fra eng og mo med furutrær
til havets bryn med fisker vær, og til de hvite skjær
Møter du landet i trefarvet drakt
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se en hvitstammet bjerk oppi lien
rammer stripen av blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved stien
det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen
og det røde har kvellsolen fått
og det blå gir sin farve til breen
det er Norge i rødt, hvitt og blått.
(English)
Wherever you go in the hillside in mountains
a winter, a summer evening on the fjord and waterfall wealth
from the meadow and heath with pine trees
the ocean's brow with the fishing weather, and the white shear
if you meet the country in a three-colored suit
wrapped in a reflection of the flag color splendor.
See a white-stemmed birch inside lien
frame strip of bluebells in
against the red-painted living room by the trail
it is the flag waving in the wind.
Yes, as white as white is the snow
and the red has been in the dark
and blue for its color to the glacier
it is Norway in red, white and blue.
This poem is about the Norwegian flag, and what the colors in the flag symbolize.
http://www.youtube.com/results?search_query=norge+i+r%C3%B8dt+hvitt+og+bl%C3%A5t
t&aq=0
international classroom – dcc 003 final 2011
10
Evig ferie(Endless Holiday)
(Norwegian)
Vi er turister i Norge
Bare hold dere fast
Full gass til vi ruller opp på siste holdeplass
Turister i Norge på evig ferie
Henger dere med?
(English)
We are tourists in Norway
Just fasten your seat belts
We will speed up until we roll up to the last stop
Tourists in Norway on endless holidays
Do you understand?
Written by an 18 years old boy from Ghana with the name Vincent Derri.
This song is important for the immigrants in Norway. This song tells us how they want to
party and enjoy their lives in Norway. It is also a song for their bus, Russ-bus, a culture
we have after you are graduated at the school. It goes out on that they parties and enjoy
themselves until the 17th of May, the national day.
http://www.youtube.com/watch?v=GnbiKr9572Q
international classroom – dcc 003 final 2011
11
Mitt Lille land (My little country)
(norwegian)
Mitt lille land
Et lite sted der en håndfull fred slengt ut
blant vidder og fjord
Mitt lille land,
Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord.
Og der stillhet, og drømmer gror.
Som et ekko, i karrig jord.
(english)
My little country
A small place where a handful of peace is thrown out
among the fells and fjords
My small country,
where the mountains are planted between the houses and people and words.
And where silence and dreams grows.
As an echo in the barren soil.
Written by Ole Paus
This is another song where the writer says how beautiful the landscape in Norway is,
and shows his love to his country.
http://www.youtube.com/watch?v=yxPJVWb8YN4
international classroom – dcc 003 final 2011
12
INternational Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comments by students from abroad.
Comment 1:
Hello you!
I really love your work and picture’s. The poems that you translated
makes me wanting to go to Norway even more!
Most of the poems are about the landscape of Norway, and that is just
beautiful! Keep working on great documents!:)
Name / country: Simone Giljam, The Netherlands. 30-01-2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment 2:
Hi! It’s so nice to read that the Norwegian people are very proud of their
country. The poems are so much related to Norway that I really can
imagine how it is in Norway when I read the poems!
Name / country: Anselma Emerenciana 27 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by own teacher: Thank you Abodi and Samrawi! Your choice of
poems/songs are personal, and I appreciate that very much. Nice
pictures, nice comments too.
Name / country:Ragnhild Krog / NO 25 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad:
Dear friends ! I do very much appreciate your beautiful contribution ! This
is so stunning: new – fresh – complete – expressive …. !! Please go on
with your beautiful work within TwinSpace !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 22 01 2011
international classroom – dcc 003 final 2011
13
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
(1)
Österreich ist…
Mein Herz und meine Seele,
Auf dessen Berge ich mich gerne quäle.
Den Körper darf man einmal loben,
kraftvoll geht es strikt nach oben.
Ich gehe immer wider hin,
Weil ich dort oben gerne bin.
An Erfahrung werde ich reich,
In diesem schönen Österreich.
Bestückt mit hohen Bergen und klaren Seen,
Ein Land voller kleiner Feen.
Die Menschen richtig nett,
Nur wenige davon richtig fett.
Das Land erfüllt von Kinderlachen,
Sie machen mit dir tolle Sachen.
Das Lachen schallt durch Straßen und Gassen,
Erwärmt das Herz von den Massen.
Die Natur so grün und klar,
Das beste was ich jemals sah.
Bäume und Sträucher eine Augenweide,
In dessen Farben ich mich gerne Kleide.
international classroom – dcc 003 final 2011
14
Austria is...
My heart and my soul
on the mountains I like to torment
you may commend the body,
you‟ll continue to the top
I always go out there again
because I'm happy up there.
I will be rich in experience
in this beautiful Austria.
a country full of children's laughter,
provided with high mountains and lakes
a country full of little fairies
The people are really nice
only a few of them really fat.
I will be rich in experience
in this beautiful Austria.
they do to you great things.
The laugh echoes through the streets and alleys
warmed the hearts of the masses
The nature of so green and clear
the best I‟ve ever seen
Trees and shrubs a pleasure to the eye
in the colures I like to dress.
international classroom – dcc 003 final 2011
15
(2)
Platz 31 bei der Pisa das ist nicht gut,
das macht uns auch keinen Mut.
Wir sind nicht wirklich dumm,
wir bleiben eben gerne stumm.
Aber dass soll nicht heißen dass wir nicht gerne singen,
Unsere Stimmen werden oft genug erklingen.
So wie Mozart, Haydn und Bach,
mit uns ist das so eine Sach
Falco singt über seinen Amadeus,
was du nicht verstehen musst.
Seine Musik war reine Kunst,
leider weiht er nicht mehr unter uns.
Seine Texte waren in einem super Stil,
Das bedeutete uns allen viel.
# 31 in Pisa that is not good
It also makes us no courage
We are not really stupid
just love to stay silent.
But that does not mean we don‟t like to sing
our voices are heard often enough.
Just as Mozart, Haydn and Bach
it‟s such a thing with us.
Falco sings about his Amadeus
what you don‟t have to understand
His music was pure art
Unfortunately he is no longer among us.
His lyrics were in a super style
and mean a lot to us all.
international classroom – dcc 003 final 2011
16
(3)
Es ist Weihnachtszeit in Österreich,
mein ganz besonderes Königreich.
Alles ist schön geschmückt
Davon bin ich immer wieder entzückt.
Es schneit und schneit und schneit
Der Schnee liegt weit und breit.
Lichterketten leuchten in der Nacht
So wundervoll und sacht
Da will man gar nicht schlafen gehen
Nur alles mit eigenen Augen sehen.
It's Christmas time in Austria
my very special kingdom.
Everything beautifully decorated
of which I am always so delighted
It's snowing and snowing and snowing
the snow lies far and wide
Candle-lit rallies shine at night
so wonderful and gentle.
So you don‟t want to go to sleep
only see everything with your own eyes
international classroom – dcc 003 final 2011
17
(4)
Österreich ist sehr klein
Wir wurden geboren um ein Teil davon zu sein.
Wurden oft beklaut
Und uns unseren Möglichkeiten beraubt
Hatten nicht immer Glück
Doch wir bleiben zusammen in einem Stück
Wir trafen nicht immer die richtigen Entscheidungen
Zu Fasching auch in verschiedenen Verkleidungen
Doch auch wenn so vieles Falsch war.
Das ist mir nun klar.
Bleibst du ein Teil von meinem Herzen.
Du bereitest mir keine Schmerzen.
Ein Teil von mir für immer
Wie ein blauer Schimmer
Wie ein Schmetterling auf einem rot-weißen Klavier
Ja genau so schön sind wir.
Austria is very small
We were born to be a part of it
things were often stolen from us
and we were deprived of our opportunities
we were not always lucky
but we stay together in one piece
we have not always made the right decisions
we pass carnival to pass in disguises.
But even if so much was wrong
is now clear to me
you remain a part of my heart
you do not cause me pain
a part of me forever
like a blue glow
like a butterfly on a red-white piano
yes, that's how we are.
international classroom – dcc 003 final 2011
18
(5)
Österreich ist mein liebstes Land
Ich kann es halten in meiner Hand
Es ist nicht groß, ist sehr klein
Ja wir lieben es alle.
Sobald ich über die Grenzen geh
Fühl ich mich wie eine kleine Fee.
Meine Augen funkeln wie kleine Sterne
Das sehen Österreicher gerne.
Betritt das Winterwunderland
Nein wir haben keinen Strand mit Sand.
Wir haben riesige Berge mit viel Schnee
Und einen riesigen Steppensee
Austria is my favourite land
I can hold it in my hand
it’s not large, it’s very small
yeah we love it all
When I cross the borderline
I feel like a little fairy.
My eyes shine like little stars
Austrians like to see that.
Go to the winter wonderland
No, we don’t have a beach with sand
We’ve got huge mountains with a lot of snow
And a giant Steppe lake.
Kerstin (AT)
international classroom – dcc 003 final 2011
19
(6)
Ich bestehe aus Traditionen, hab´s aber auch gern modern,
mich besuchen viele Gäste von nah und fern.
Besitze Berge, Wälder und auch Seen,
bei mir sieht man wie die Jahreszeiten vergehn´.
Stolz bin ich auf meine Bildung, Kunst und meine Kultur,
ich leg´ auch großen Wert auf eine gesunde Natur.
Ich bin neutral und acht ‘auf Mensch und Tier,
denn mein Besitz gehört auch dir.
hundertwasser / austria
I am composed of traditions, I also like the modern way,
a lot of guests do visit me from near and far.
I own of mountains, forests and lakes,
I look at you as the seasons pass away.
I am proud of my education, my culture and art,
I put great emphasis on a healthy nature.
I am neutral and care of humans and animals,
because my property is also yours.
international classroom – dcc 003 final 2011
20
(7)
Österreich ist ein schönes Land,
gebaut mit Liebe und einer fleißigen Hand.
Viel grün und rot und gelb und blau, einfach farbenfroh,
so ist bei uns das frische Gras und natürlich auch das Stroh.
Bei uns grasen die Kühe zufrieden auf den Wiesen,
so glücklich sind sie sie würden nicht einmal weglaufen, selbst wenn wir sie ließen.
Genau so frei sind wir alle hier in Österreich heut´,
so sind wir alle samt sehr glückliche Leut´.
Austria is a beautiful country,
built with love and a diligent hand.
A lot of green and red and yellow and blue, just colourful,
thus is the fresh grass and, of course, the straw.
With us, the cows graze contentedly on meadows,
so happy they are, they would not even run away, even if we permit.
Exactly so free we are all here in Austria today,
we are very happy people all together.
international classroom – dcc 003 final 2011
21
(8)
Ö sterreich, ein interessantes Land,
S chade aber es gibt hier keinen Strand.
T s, das ist doch keine Schande,
E s ist schön bei uns zu Lande.
R eich an Kultur, Natur, besonders an der Tierwelt,
R ehe, Kühe, Schweine und die Häschen auf dem Feld.
E rst recht unsere Skigebiete, auweh,
I rrsinnig, jedes Jahr liegt so viel Schnee.
C hristen, Juden und Zeugen Jehovas, alle werden respektiert,
H eute gibt es nichts wofür man sich in Österreich geniert.
Austria, an interesting country,
Too bad but there is no beach.
But that's no disgrace
It is beautiful in our country.
Rich in culture, nature, especially in the animal world,
Deer, cows, pigs and bunnies in the field.
And particularly our ski resorts, oh dear,
Incredible, every year is so much snow.
Christians, Jews and Jehovah's Witnesses, all are respected,
Today there is nothing which you are embarrassed about in Austria.
international classroom – dcc 003 final 2011
22
(9)
In einem Land, dir wohl bekannt,
gibt´s viele Sachen, weltberühmt.
Hast du es schon vielleicht erkannt?
Wenn nicht dann errate jetzt dieses Land.
In Wien, der Stephansdom ist wunderschön,
in Innsbruck kannst du das goldene Dachl strahlen sehn´.
Die vielen Burgen von alten Zeiten,
der Tierpark Schönbrunn kann dir viel Freude bereiten.
Das Schloss Schönbrunn, ach wie prunkvoll auch noch jetzt,
und das Wiener Schnitzel, wie lecker es doch schmeckt.
Nun weißt du welches Land ich meine?
Nein, dann schäm dich aber gleich.
Was bist du nur für eine kleine!
natürlich mein´ ich ÖSTEREICH.
In a country well known to you,
There's a lot of things, world famous.
Have you already recognized, perhaps?
If not, then guess this country now.
In Vienna, Saint Stephen’s is beautiful
in Innsbruck you can see the Golden Roof shine.
The many castles of olden times,
and Schönbrunn Zoo can give you much pleasure.
Schönbrunn Palace, oh how magnificent even now,
and the Wiener Schnitzel, how delicious it tastes.
Now you know what country I mean?
No? Then shame on you.
What a little one you are!
Of course I mean AUSTRIA.
Rebecca (AT)
international classroom – dcc 003 final 2011
23
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
ALL comments:
Comment 1 by own teacher >
By Helmut Erhardt
Date 31 01 2011
I was really surprised by the poems which both students
wrote for this project. Though both express pride in their
country, both do it in a different way. They produced the
translations into English (except for some minor details)
almost entirely themselves. Both students start out from
some traditional features of Austria which they are proud
of, but they also have glimpses at their country in the
modern world, e.g. Falco, ski resorts, allusion to religious
freedom.
Comment 2 by teacher from abroad >
Great production, my ladies from Austria ! I rather often I
visited your country, and I do recognize so much from your
lines: the poetry, the music, the landscape, the freedom, the
farmers’ land, die wiesen auch ! I’m very proud of your
contribution to this masterpiece of students’ work by
TwinSpace ! Please go on with your work within eTwinning
and TwinSpace because you know how to touch the people’s
mind !
Mr Peter Doeleman / nl
international classroom – dcc 003 final 2011
Date 07 02 2011
24
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (1) in own language.
‘Anne Frank boom’
Enorm gegroeid
Door een zeer lang
Weerbarstig verleden
Oorlog en stormen overleefd.
De grillige takken,
als schaduwen langs
menig raam gegleden.
Beslist, trok jij soms je dichte loof uiteen,
zodat een zachte zonnestraal
‘Anne’ haar kamertje bescheen
Veelvuldig, zal zij het hoofd
verdrietig naar je hebben geheven.
Op zoek naar woorden,
over verschrikkingen van een tijd
in haar dagboek omschreven.
Jij en het huis,
vormden als stille getuigen,
tezamen een kostbaar monument.
Nooit zal het meer hetzelfde zijn.
Door een menselijke fout,
ben jij voor altijd geveld!
international classroom – dcc 003 final 2011
25
Our poem from our country (1) in English.
‘Anne Frank boom’
Enormously grown
By a long
Unruly past
Wars and storms survived.
The jagged branches,
Slid as shadows
Along many windows
Certainly, you sometimes pulled up your closed foliage
So a gentle sunbeam
Shone upon Anne’s room
Often, she would lift her head
Sadly to you.
Looking for words,
about horrors of a time
described in her diary.
You and the house,
Shaped as silent witnesses,
Together a costly monument.
It will never be the same.
By a human mistake,
Are you felled forever!
international classroom – dcc 003 final 2011
26
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (2) in own language.
Kuddegedrag Holland kleurde oranje
Het is niet goed
Dat de mens alleen blijft
En Hij schiep en schiep
Een aarde vol
Het is ook niet goed
Dat het dier alleen blijft
En Hij schiep en schiep
Een wereldbol vol
Aldus ontstond de massa
En bevolken scholen, kuddes
En roedels zeeën, weiden en
Bossen in symbiose met hen
In huizen, flats en tenten
We hebben spreuken ontleed
Aan dit gedrag
En op mijn netvlies
Staat nog de stoet van
Wadende paarden
Die uit hun isolement
Werden verlost
Holland kleurt oranje
Koning voetbal is in het land
Straten en pleinen
Kleuren oranje
Het is daarom
Dat ik ook van kuddegedrag hou!
international classroom – dcc 003 final 2011
27
Our poem from our country (2) in English.
Herd behavior Holland colour orange
It is not right
That man should be alone
And He created and created
An earth filled
It is also not good
That the animal should be alone
And He created and created
A globe full
And so the masses came in existence
And populated schools, herds
And seas of flocks, grass lands and
Forests in symbiosis with the
In houses, flats and tents
We derived spells
To this behavior
And in my mind
Stays still the procession of
Wading horses
Who were freed
From their isolation
Holland turns orange
The king of soccer is in the nation
Streets and squares
Colour orange
That’s why
I also love herd behavior!
international classroom – dcc 003 final 2011
28
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (3) in own language.
Max Havelaar
Niemand weet het, alsof de storm zich verschuilt achter de bomen,
Niemand weet het, alsof het water het land niet kon bereiken.
Maar het mysterie is niet langer het eeuwige geheim waarop het ging lijken,
Het mysterie is onthuld met al z’n feiten waar we eerst alleen van konden dromen.
De corrupte top in Indie is onthuld, verdwenen is het geheim van de macht,
Als een tulp die openspringt en al z’n geuren en kleuren laat blijven,
Alsof de wond die dicht leek, openbarst, waar we nu in kunnen kijken.
Het is een verschrikking voor het menselijk ook, dit gedicht is een aanklacht!
Dit gedicht is een beschouwing vol verschrikkingen, een aanklacht,
een bevel in taal op rijm,
Dat we de geschiedenis uit het zwarte gat halen waar het in rondzwerft,
We leggen de feiten op tafel en de leugens dienen als vervanger van het geheim.
Dus, u die dit waarneemt met een opletten oog, blijf niet zitten als een vader die
wacht totdat zijn kind vanzelf gaat lopen,
klim uit het spinnenweb van verwarring dat u beheerst,
Laat juist de onthulling van de corrupte top evalueren
tot een revolutie in het gebroken land!
international classroom – dcc 003 final 2011
29
Our poem from our country (3) in English.
Max Havelaar
Nobody knows, as if the storm hides behind the trees,
Nobody knows, as if the water could not reach the land.
But the mystery is no longer the eternal secret which it did seem,
The mystery is revealed with all its’ facts where we at first could only dream of.
The corrupt tip in the Dutch East Indies is revealed, disappeared is the secret of the
power,
As a tulip popping open and keeps all its smells and colours
As if the wound which appeared closed, burst open, where we are now able to look at,
It is a terror to the human eye, this poem is an indictment!
This is poem is an examination full of terror, an
indictment, a command in language on rhyme,
That we pull back the history out of the black hole
in which it wanders,
We lay down de facts on the table and the lies serve
as a replacement for the secret.
So, you who perceive with an alert eye, don’t stay
seated as a father
Who waits until his kid will walk automatically,
Climb out of the spider web of confusion you know,
Just let the disclosure of the corrupt tip evaluate to
a revolution of a broken country!
international classroom – dcc 003 final 2011
30
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (4) in own language.
Zomer in Nederland!
Eindelijk weer zomer, weer zon
Ik wou dat dit alle dagen kon
In Nederland is nu geen regen
Want daar kan ik heel slecht tegen
Lekker bakken op het strand
Want het is zomer in Nederland!
Een zuchtje wind stroomt langs je heen
En je wordt bruin van top tot teen
In een bikini lopen is nu niet meer raar
Met een mooi kapsel en volume in je haar
Iedereen in het water op een band
Yes, het is zomer in Nederland!
Our poem from our country (4) in English.
Summer in the Netherlands!
Finally, it is summer, again sun
I wish it could all days
In the Netherlands is now no rain
Because I can not stand it
Take a lovely sunbath on the beach
Because it is summer in the Dutch!
A breath of wind flows along you
And you will bronze from heat to toe
Walking in a bikini is not strange any more
With a beautiful style and volume in your hair
Everyone on the water on a float
Yes, it is summer in the Netherlands!
international classroom – dcc 003 final 2011
31
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (5) in own language.
Mijn Goeree-Overflakkee
Mijn Goeree-Overflakkee
Het eiland van mijn dromen
Het eiland waar ik altijd zal blijven komen
En als ik ergens anders ben
Dan rij ik vliegensvlug
Naar het mooiste eiland van Nederland
Terug over de haringvlietbrug
Mijn Goeree-Overflakkee
In mijn leven had ik nooit een wens
Één ding is zeker
Hier op Goeree-Overflakkee wonen van mij
veel fans
Mijn Goeree-Overflakkee
We zijn trots op ons eiland en eigen land
De cultuur de taal en het Flakkeese dialect
Dat staat bij mij perfect
Our poem from our country (5) in English.
My Goeree-Overflakkee
My Goeree-Overflakkee
The island of my dreams
The island where I will come forever
And if I am somewhere else
Then I drive the fly
To the most beautiful island in the Netherlands
Back across the Haringvlietbridge
My Goeree-Overflakkee
In my life I never had a desire
One thing is certain
Here on Goeree-Overflakkee live from me many fans
My Goeree-Overflakkee
We are proud of our island an our country
The culture, the language and the Flakkesian dialect
It fits me perfect
international classroom – dcc 003 final 2011
32
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (6) in own language.
Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick, van Duytschen bloet;
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot;
Een prince van Oraengiën
Ben ick, vrij onverveert;
Den coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheëert.
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht;
Daerom ben ick verdreven,
Om landt, om luyd ghebracht;
Maer Godt sal my regeren
Als een goet instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen regiment.
international classroom – dcc 003 final 2011
33
Our poem from our country (6) in English.
Wilhelmus
William of Nassau am I of Dutch blood,
Loyal to the homeland
Will I stay till the end
A prince of orange
Am I, free and without fear
The king of Spain
Have always honored.
To live in fear for God,
Have I always tried,
Due to this I have been denied,
To land, and my people,
But the God will rule over me,
Like a good instrument,
So I can return,
In my regiment.
international classroom – dcc 003 final 2011
34
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (7) in own language.
Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer.
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe :
"Wie zoet is, krijgt lekkers wie stout is, de roe".
O lieve Sint Nicolaas denk ook eens aan mij,
en rijd dan niet stilletjes mijn huisje voorbij.
Our poem from our country (7) in English.
St. Nicholas
Look there is the steamer from far-away lands.
It brings us Saint Nicholas, he's waving his
hands.
His horse is a-prancing on deck up and down.
The banners are waving in village and town.
Black Peter is laughing and tells everyone:
"The good kids get candy, the bad ones get none".
Oh dearest St. Nicholas, if Pete and you would,
just visit our house for we all have been good.
international classroom – dcc 003 final 2011
35
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (8) in own language.
Natuur
Bevend inderdaad zonder twijfel
wakkeren de herfstvuren aan
zodat geurige harten
licht laten spelen
in de mossige schaduw
aan weerszijden lief en leed
Onvernieuwd danst het water magnifiek
de reflectie van ongerepte schoonheid
als de natuur in groen verschiet.
Our poem from our country (8) in English.
Nature
Shivering indeed without doubt
The autumn fire is being ignited
So fragrant heart
Will show light
In the covered shades,
At both sides love and sorrow
Unrenewed the wather dances magnificent
The reflector of untouched beauty
If the nature becomes green
international classroom – dcc 003 final 2011
36
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (9) in own language.
Koninginnedag
Koninginnedag, een dag van oranje boven
Er zijn er die ze haten, en die ze loven
Mensen die iemand de schuld willen geven
Van al het rotte wat ze in hun leven beleven
Dus noemen ze de prinsen gespuis
En bedreigen dan het koninklijk huis
Het geeft niet wat er dan gebeurd
Hun plannen zijn in hun hoofd goedgekeurd
Maar er zijn ook hele leuke dingen
Prinsen die met de kinderen staan te swingen
Tijd nemen voor de mensen langs de kant
Geven zoveel mogelijk mensen een hand
Koninginnedag is zo gek nog niet
En je hebt ook nog een vrije dag, vergeet dat niet.
international classroom – dcc 003 final 2011
37
Our poem from our country (9) in English.
Queensday
Queensday, a day of orange above,
Some hate them, some love them
People who want to blame someone
Of all the negative they have to go through in their life
So they call the princes rubbish
And then threaten the Royal house
It doesn’t matter what happens then
In they head s their plans are approved.
But there are very nice things too
Princes who dance with their children
Make time for the people on the side
They give as much people a hand
Queensday isn’t that bad
And you have a free day, don’t forget that
international classroom – dcc 003 final 2011
38
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (10) in own language.
Onze molens en tulpen
In Nederland wereldwijd bekend.
De beroemde tulpen in hun
mooiste kleuren pracht.
Ze worden naar je vernoemd,
als je een bekendheid bent.
De mooie molens sieren
het prachtige platteland.
De beroemde trekpleisters,
van ons zo mooie Nederland!
Our poem from our country (10) in English.
Our mills and tulips
In Holland known over all the world,
The famous tulips in their
Most beautiful color pride,
They will be named after you,
When you are a celebrity,
The beautiful mills suits
The magnificent rural area
The famous attractions
Of our so beautiful Holland!
international classroom – dcc 003 final 2011
39
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comment by student from abroad >
It was many beautiful poems, I think several of them describes your
country well. I love the pictures, they make everything look so much
better, and it describes Netherland even better. I think you have a nice
mix between poems about culture and nature.
Name / country: Tuva Melsom / NO 16.1.11
----------------------------------------------------------------------------------Comment by own teacher >
Dear students ! You impressed the teachers very much by these wonderful
Dutch poems, and your translations ! Next to that: good pictures ! Please
go on with your work related to the project. Thank you so much !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 28 12 2010
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad >
You offered me a wonderful journey to your country. Very beautiful
pictures and texts. Thank you so much !!!!
Name / country: Mme Marie-Christine Delattre / FR 05/01/11
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad > Onze molens en tulpen: The first time
I went to your country, it was early May, some teachers from my school
went on a bus trip and we observed your landscapes and I fell in love with
it. To observe your fields in all the colors of the rainbow (OK, almost) was
a great experience for a flowerlover. I went from one market to another
to by tulips. I could have opened a shop those days. Thank you for the
variety in both texts and pictures!
By > Ragnhild Krog / NO 11 01 2011
international classroom – dcc 003 final 2011
40
international Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (1) in own language.
Mitt lille land
Mitt lille land
Et lite sted, en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord
Mitt lille land
Der høye fjell står plantet
mellom hus og mennesker og ord
Og der stillhet og drømmer gror
Som et ekko i karrig jord
Mitt lille land
Der havet stryker mildt og mykt
som kjærtegn fra kyst til kyst
http://www.youtube.com/watch?v=zqP1Tgx9RtY
Hvis du trykker på youtube linken over ser man mange bilder fra Norge og hører sangen.
Vi valgte denne sangen fordi det sier noe om landskapet, og litt om stemningen i Norge.
international classroom – dcc 003 final 2011
41
Our poem from our country (1) in English.
My little country
My little country
A little place, a handful of peace
thrown out among mountain plateau and fjords
My little country
Where high mountains are planted
among houses, people and words
Where silence and dreams grow
Like an echo in barren earth
My little country
Where the sea pats mild and soft
like it's caressing from coast to coast
http://www.youtube.com/watch?v=zqP1Tgx9RtY
If you take a lock at the youtube link over you can se pictures from Norway and hear the
song.
We have chosen this song because we think it can say something about the Norwegian
landscape and the mood in the country.
international classroom – dcc 003 final 2011
42
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (2) in own language.
Alt for Norge
Norge er et vakkert land
Med fjell og daler
Hav og strand
Men våre vintrer kan bli kalde
Grønne slør og nakne trær
Varsler at en tid er nær
Som byr på spenning for oss alle
Våre beste menn
Skal
Ut i strid igjen
(Kom igjen gutta!)
Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland
international classroom – dcc 003 final 2011
43
http://www.youtube.com/watch?v=k96hTq2n8O0&feature=related
Hvis du trykker deg inn på youtube linken så kan du høre på sangen.
Sangen er hovedsangen til det norske fotballlaget. De synger om hvor vakkert Norge er, og at
de tøffe gutta skal ut i kamp og gi alt for Norge!
If you take a look at this link you can hear the song.
This song is Norway‘s National football song. They are singing about how beautiful Norway
is and that the tough guys is going to fight for Norway!
international classroom – dcc 003 final 2011
44
Our poem from our country (2) in English.
Everything for Norway
Norway is a beautiful country
With mountains and valleys
Sea and beach
But our winters can be cold
Green veil and bare trees
Alerts that time is near
Offering excitement for us all
Our best men
If
Into the breach again
(Come on guys!)
We provide everything
All for Norway
Sacrifice all
If we must
We are
Red, White, Blue
The whole game out, we stand on
For Norway
Our country
international classroom – dcc 003 final 2011
45
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (3) in own language.
Norge i rødt, hvitt og blått.
Hvor hen du går i li og i fjell, en vinterdag, en sommerkveld blant fjord og fossevell.
Fra eng og mo med furutrær, fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarget drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien rammer stripen av blåklokker inn.
Mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvitt som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå ga sin farge til breen, Det er Norge i rødt, hvitt og blått!
http://www.youtube.com/watch?v=DoP10L6pqWk
Gå inn på linken og hør på sangen! Denne synger alle barna høyt når vi går i 17 mai tog og
roper hurra!
Denne sangen sier noe om alle de herlige egenskapene til Norge!
international classroom – dcc 003 final 2011
46
Our poem from our country (3) in English.
Norway in red, white and blue.
Wherever you go in the hillside in the mountains, a winter, a summer among the mountains
and waterfalls.
From the meadow with pine trees, the ocean's brow with fishing weather and to the white
rocks.
If you meet the country in the tri-color suit, wrapped in a reflection of the flag's colors.
Behold, a white-stemmed birch heath frames inside the strip of the bluebells.
Against the red-painted living room by the way, it is the flag waving in the wind.
Yes, as white as white is the snow, and the red evening sun has got,
And it gave its blue color of the glacier, it is Norway in red, white and blue!
http://www.youtube.com/watch?v=DoP10L6pqWk
Follow the link, and listen to the song!
This song is one of the songs all the kids sings when they are walking parade in the 17th
mai(our national day) and shout hooray! It represents all the beautiful qualities of Norway.
international classroom – dcc 003 final 2011
47
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (4) in own language.
Idyll - postgirobygget
Det var solnedgang
det var latter det var sang
det var sommerfri
det var sjø og magi
Det var deg og det var meg
det var minner som aldri vil dø
det var evighet
og en sol som farga himmelen rød
Det var øl
berusende ord
det var sommer det var sol
det var hjerter i brann
blikkstille vann alt på denne jord
Og det var kjærlighet
ja det var kjærlighet
og minner som aldri vil dø
en sol som farga himmelen rød – Idyll
international classroom – dcc 003 final 2011
48
http://www.youtube.com/watch?v=z6JZq2QRtVQ
Trykk på linken og hør på hele sangen!
Sangen er laget av et berømt norsk band, postgirobygget. Sang om sommer og varme som vi
setter veldig pris på! Og om kjærlighet da.
Press the link and listen to the song!
The song is made by an famous Norwegian band Postgirobygget. The song is about summer
and sun(something we really appreciate here in Norway)! The song is also about love.
international classroom – dcc 003 final 2011
49
Our poem from our country (4) in English.
It was sunset
it was laughter it was song
it was vacation
it was the sea and magic
It was you and it was me
it was the memories that will never die
it was eternity
and a sun colored the sky red
There was beer
intoxicating words
it was summer it was sunny
there were hearts on fire
calm water all on this earth
And it was love
yes it was love
and memories that will never die
a sun colored the sky red – Idyll
international classroom – dcc 003 final 2011
50
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (5) in own language.
Kursiv - Trang fødsel
Pappa driter penger, det er lett å se
Mamma går med minkpels, og kjører BMW
Jeg har alt jeg trenger, og jeg nyter det
Jeg har lomma full av tusenlapper, og alle damene
De digger, digger, digger at jeg står med kursiv
Hos de aller største bankene i landet
Digger, digger, digger at mitt jetset liv
Og at jeg har en diger hytte med en king-size brygge ned ved vannet
Pappa kjører Merce, naturligvis
Mamma har en elsker, en gammel gris
Alle vil på TV, for enhver pris
Og alle sammen gliser når det kommer en avis
Denne sangen handler om å ha mye penger, og er litt ironisk i forhold til at Norge er ganske
rike. Skrevet av en berømt Norsk band trang fødsel.
international classroom – dcc 003 final 2011
51
Our poem from our country (5) in English.
Kursiv - Trang fødsel
Daddy shit money, it's easy to see
Mom goes with mink coat, and run BMW
I have everything I need, and I enjoy it
I have pocket full of hundred Euro, and all the ladies
They love, love, love that I stand in italic
At the very largest banks in the country
Love, love, love that my jet-set life
And I have a big cabin with a king-size dock down by the water
Dad runs Merce, of course
Mum has a lover, an old pig
Everyone wants on TV, at any price
And everyone grins when a newspaper
This song is about a person who owns a lot of money. A bit ironical because Norway is quite
rich. A song by a famous band in Norway ―trang fødsel‖ – in english ―difficult birth‖.
international classroom – dcc 003 final 2011
52
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (6) in own language.
Kua mi
Vi har valgt denne sangen fordi jordbruk og kuer er veldig vanlig i Norge.
We didn‘t find a YouTube link for this song.
Kua mi, jeg takker deg.
Deilig melk du gir til meg.
Hver en dag jeg til mitt brød,
drikker melken din så søt.
Ikke ta de visne strå,
saftig gress du ete må!
Det gjør melken din så søt,
her er enga frisk og bløt.
Her de vakre blomster står,
her den vesle bekken går.
Her er mat ved vei og sti,
et nå godt du kua mi.
international classroom – dcc 003 final 2011
53
Our poem from our country (6) in English.
My cow
We have chosen this song because farming and cows are very common in Norway.
We didn‘t find a YouTube link for this song.
my cow, I thank you.
Delicious milk you give to me.
Each one day I of my bread,
drink your milk so sweet.
Do not take the withered srtå,
juicy grass you have to eat!
It makes your milk so sweet,
here is the meadow fresh and soft.
Here the beautiful flower stands,
here the small creek runs.
Here is the food by road and trail
a now well you my cow.
international classroom – dcc 003 final 2011
54
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (7) in own language.
Trollmors vuggesang
Vi har valgt denne sangen fordi den handler om troll. Det er veldig mange som forbinder troll
med Norge. Det er veldig vanlig at barn i Norge blir sunget nattasanger for. Denne blant
annet.
http://www.youtube.com/watch?v=LoBU2N5k-bA
Når Trollmor har lagt sine elleve små troll
og bundet dem fast i halen,
da synger hun sakte for alle små troll
de vakreste ord hun kjenner;
Ho aj aj aj aj boff,
o aj aj aj aj boff,
ho aj aj aj aj boff, boff,
o aj aj aj aj boff.
international classroom – dcc 003 final 2011
55
Our poem from our country (7) in English.
Troll Mother's lullaby
We have chosen this song because it's about the trolls. Many people are associating troll with
Norway. It is very common for children in Norway to be sung songs for at the night. This
song is very common.
http://www.youtube.com/watch?v=LoBU2N5k-bA
When Trollmother have put her eleven kids to bed
and bound them into the tail,
when she sings softly to all small troll
the most beautiful words she knows;
Ho aj aj aj aj Boffa,
o aj aj aj aj Boffa,
ho aj aj aj aj Boffa, Boffa,
o aj aj aj aj Boffa.
international classroom – dcc 003 final 2011
56
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (8) in own language.
En solskinnsdag- postgirobygget
Vi valgte denne sangen fordi den beskriver en norsk sommer på sitt beste. Med hav, strender
og sol.
http://www.youtube.com/watch?v=vUU59q0vjgA
Jeg sitter ne' på berget og ser utover havet
En solskinnsdag I ferien min
I sommer skal jeg surfe stå på vannski og bade
Ja denne ferien tror jeg blir fin
Du si meg
Har du det bra
Jo takk skal du ha
Jeg har det bedre enn de fleste her tilstede
Jeg smiler hver dag
Fordi jeg er glad
Det er så fint å leve si meg kan du ikke se det
Og blir du med og lyser etter krabber
For krabber er det beste jeg vet
international classroom – dcc 003 final 2011
57
Our poem from our country (8) in English.
A sunny day- postgirobygget
We chose this song because it describes Norwegian summer at its best. With ocean, beaches
and sun.
http://www.youtube.com/watch?v=vUU59q0vjgA
I'm sitting on the rock and looking over the sea
A sunny day in my holiday
This summer I surf water skiing and swimming
Yes, I think this holiday will be fine
Tell me
How are you
Well thank you
I am better than most people around
I smile every day
Because I'm happy
It's so nice to live tell me you can not see it
And are you fishing for crabs
For the crabs are the best I know
international classroom – dcc 003 final 2011
58
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (9) in own language.
Rock'n roll fiskeboll
Vi valgte denne sangen fordi den nevner vanlige norske matretter.
http://www.youtube.com/watch?v=kowwgL4oqLc
Rock'n Roll fiskeboll
kjøttkaker og fårikål
Ertersuppe, kaviar
Mor hun spiller på gitar
far han danser
og det er Rock'n Roll
international classroom – dcc 003 final 2011
59
Our poem from our country (9) in English.
Rock'n roll fiskeboll
We have chosen this song because it mentions some Norwegian dishes.
http://www.youtube.com/watch?v=kowwgL4oqLc
Rock'n Roll ―fiskeboll‖,
meatballs and mutton stew,
Pea soup, caviar
My mother she plays on the guitar
father, he dances
and it is Rock'n Roll
international classroom – dcc 003 final 2011
60
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (10) in own language.
Min første kjærlighet- Jahn Teigen
Vi valgte denne sangen fordi den handler om kjærlighet. Noe som er viktig for alle
mennesker. Jahn Teigen har vært med på MGP mange ganer.
http://www.youtube.com/watch?v=-ycFYM5M6lM&feature=related
Jeg var ung, og visste alt
lo av det som ble fortalt
skulle aldri forelske meg
men det var før jeg traff deg
glemte alt om tid og sted
du var alt jeg ville se
Min første kjærlighet
gjorde mer for meg
enn du noen gang kan forestille deg
min største kjærlighet
ga jeg bort til deg
det fantes bare en av dem i meg
international classroom – dcc 003 final 2011
61
Our poem from our country (10) in English.
My first love- Jahn Teigen
We chose this song because it's about love. Something that is important for all people. Jahn
Teigen has competed in MGP many times.
http://www.youtube.com/watch?v=-ycFYM5M6lM&feature=related
I was young and knew everything
laughed at what was told
should never fall in love
but that was before I met you
forgot all about time and place
you were everything I wanted to see
My first love
did more for me
than you can ever imagine
my greatest love
I gave away to you
there was only one of them in me
international classroom – dcc 003 final 2011
62
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comments by students from abroad.
Comment 1:
Hey Marie and Luna.
I really like the poems you translated, and you made them a bit funny
aswell! I really liked that part, that you translated the poems and give a
little bit extra. Keep doing what you do!
Name / country: Simone Giljam / The Netherlands. 30-01-11
----------------------------------------------------------------------------------Comment 2:
Comment 1:
Hi Marie and Luna! You made a really good assignment, I like to read your
poems, the you tube links are also nice to hear/watch!
Name / country: Anselma Emerenciana / NL 27 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by own teacher:
Thank you Marie and Luna! You have done a great job here. You have
given this assignment a personal touch! (I liked the cow very much).
...Humoristic..
Name / country: Ragnhild Krog / NO 25 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad:
Dear students ! This is a great production from Norway ! I like the text,
and all those funny pictures too. This or sure must have taken a lot of
time in order to produce this beautiful work. I do appreciate this. Please
go on with your work within TwinSpace !
ps I liked the links too !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 22 01 2011
international classroom – dcc 003 final 2011
63
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (1) in own language.
La France
Je vais te dire ce que je pense
De mon pays la France.
Un pays avec beaucoup de chômage
Et une crise qui a touché des personnes de tout âge !
Tout un tas de problèmes, tout un tas de galères
Le quotidien s’approche de la misère.
Je vais te dire ce que je pense
De mon pays la France.
La situation qui va en s’aggravant
Que ferons nous dans 10 ans ?
Quel sera l’avenir de nos enfants
Si l’on suit tous le même mouvement ?
Je vais te dire ce que je pense
De mon pays la France.
Je vois qu’au fil des heures
La situation de la France nous fait peur.
Voilà je t’ai dit ce que je pense
De mon pays la France.
Our poem from our country (1) in English.
I’m going to tell you
What I think about my french country.
A country with many unemployed
And a crisis which stroke everyone!
Many problems and many hell problems
Everyday routine is almost misery.
I’m going to tell you
What I think about my french country.
The situation keeps worsening
What will we do in 10 years?
What future for our children
If everybody follows this same track?
I’m going to tell you
What I think about my french country.
I see, as the hours go by,
That the situtation in France scares us.
Here is what I told you
About my french country.
international classroom – dcc 003 final 2011
64
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (2) in own language.
Paris
Paris, la capitale de la France
Paris est belle comme la tour Eiffel
Paris, une ville de rencontre
Paris, la ville de toutes les nationalités
Paris, la ville des arts, des cultures et de la mode
Paris, une ville qui a du caractère
Paris une ville extraordinaire
Paris et ses arrondissements
Paris et ses nouvelles technologies
Paris la ville la plus visitée
Paris le centre des affaires
Paris la ville des Lumières
Paris est magique
Paris où l’on peut voir l’Elysée
Paris où se situe le muse Grévin
Paris une ville peuplée
Paris et son musée du Louvres
Paris, Paris,Paris
Our poem from our country (2) in English.
Paris
Paris is France capital city
Paris is beautiful like the Eiffel Tower
Paris is a meeting town
Paris is a multinationality city
Paris is an art, culture and fashion city
Paris is a strongminded city
Paris is an extraordinary city
Paris and its boroughs
Paris and its new technologies
Paris, the most visited city
Paris, the business city center
Paris, the Lights city
Paris is magical
Paris and its Elysée building
Paris and its Louvres museum
Paris, Paris, Paris
international classroom – dcc 003 final 2011
65
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (3) in own language.
La Normandie
Normandie, région verte où la nature est abondante
Dans ses prés se prélassent de magnifiques vaches
Noires et blanches sont leurs robes.
Camembert, Neufchâtel, Livarot, Pont l’Evêque
Naissent de leur lait riche et crémeux à souhait.
Au dessus de la Seine s’élève le pont de Normandie.
La Manche borde nos côtes.
De superbes falaises se dressent sur les plages d’Etretat.
Les plages du débarquement rassemblent de bons comme de mauvais souvenirs.
De toute la Terre on vient te voir, toi Mont saint Michel, symbole de notre histoire.
Il y a des pommiers dans nos vergers.
Our poem from our country (3) in English.
Normandy
Normandy, green country where nature is overwhelming,
In its fields loundge beautiful cows
Black and white are their skin.
Camembert, Neufchâtel, Livarot, Pont l’Evêque
Are born from their rich and creamy milk.
Above the river Seine is the Normandy Bridge.
The Channel is on its coasts.
Wonderful cliffs stand on Etretat’s beaches.
The D-day beaches gather many bad or nice memories.
From everywhere in the world we come to see you, Mont Saint Michel, symbol of our
history.
There are apple trees in our orchards.
international classroom – dcc 003 final 2011
66
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (4) in own language.
Balade en Normandie
La France divisée en 22 régions
La Normandie, une région de la France.
La Normandie où j’ai grandi.
La Normandie jour de tempête ou de calme.
La Normandie où s’étalent les espaces verts.
Sans eau la Normandie ne serait pas verte.
La Normandie offerte aux rois Vikings.
La Normandie et sa capitale Rouen.
Rouen où Jeanne D’Arc a été brûlée.
L’Eure un département de la France
Val de Reuil une commune de l’Eure?
Poses où passe la Seine qui rejoint l’Eure et qui traverse Rouen.
Caen le grand cimetière américain
Caen symbole de la libération de la France
Normandie : une très belle région à découvrir.
Our poem from our country (4) in English.
A Walk in Normandy
France is divided into 22 regions.
Normandy is one of them
Normandy is where I’ve grown up
Normandy can be storm or calm
Normandy and its large green places
Without rain Normandy would not be green.
Normandy was offered to the Vikings’ kings.
Normandy’s capital city is Rouen
Rouen where Johan of Arc was burnt.
Eure is an administrative unit of France
Val de Reuil a city of Eure
Poses where the Seine goes by and joins the Eure river which goes through Rouen.
Caen and its huge American military cimetry
Caen symbol of french Liberation
Normandy is a very nice region to discover.
international classroom – dcc 003 final 2011
67
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (5) in own language.
Voyage
Louis parcourut les régions de France
En commençant par la Haute Normandie.
Dans cette région il découvrit
Plusieurs produits du terroir
Comme le fromage, le cidre et les
pommes.
Louis continua sa traversée
Pour rejoindre la Bourgogne.
Il s’arrêta dans un restaurant
Pour y boire un kir à la crème de cassis,
Y manger un bœuf bourguignon
Et finir par une tranche de pain d’épices.
De là il partit pour rejoindre le Centre.
Il dégusta toutes sortes de produits du
pays
Dont les asperges à la vinaigrette
Et du thé au miel.
Il marcha jusqu’en Rhône Alpes
Dans une ferme il s’arrêta manger
Noix, confitures et pintadeau.
Sa dernière destination fut la Provence,
Sous le soleil de ses vacances
Il profita de cette pause
Pour découvrir bouillabaisse, huile d’olive
et pastis.
Our poem from our country (5) in English.
Travel
Louis travelled around french regions
Starting with Normandy
Where he discovered
Several local products
Like cheese, cider and apples.
To eat walnuts, jam and young guinea fowl.
His last halt was Provence
During his sunny holidays
He took the occasion
To discover bouillabaisse, olive oil and pastis.
From there, he went to Center
Where he tasted different products
Among them asparagus with french dressing
And tea with honey.
Louis kept going his crossing
And joined Burgundy.
He stopped in a restaurant
To drink a kir (white wine) and blackcurrant
liqueur,
To eat a stewed bourguignon beef
And finish with a slice of gingerbread.
He walked to Rhone-Alpes,
In a farm he stopped by
international classroom – dcc 003 final 2011
68
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (6) in own language.
Louviers
Ma ville natale c’est Louviers
Là où je suis né.
Je suis né ici, c’est là que j’ai grandi.
Si tu viens dans cette ville où j’ai toujours vécu
Tu seras bien sur le bienvenu.
Prévois juste de te couvrir
Quand tu vas venir
Car cette région a beaucoup de pluie
Que tu entends même quand tu es endormi.
Tu y verras mon lycée
Là où je vais travailler.
Cette ville que tu vas parcourir
Restera pour toi un bon souvenir.
Louviers ville de Normandie
Que tu découvriras si ça te dit !
Our poem from our country (6) in English.
Louviers
My birth town is Louviers
Where I was born.
I was born there, it’s there that I’ve grown up.
If you remember this town where I’ve always lived
You will be welcome of course.
Do not forget a warm and waterproof coat
When you will come
Because this region is quite rainy
The rain you hear even if you sleep.
You will see my school
Where I go to study.
This town you will discover
Will remain a good memory for you.
Louviers, Normandy city
That you will discover if you want.
international classroom – assigment nr 003
69
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (7) in own language.
Paris
Paris, capitale touristique
Paris ville politique
Paris, Paris, Paris
Paris capitale illuminée
Paris ville polluée
Paris, Paris, Paris
Paris hante nos esprits
Paris vit aussi la nuit
Paris, Paris, Paris
Paris capitale stressée
Paris ville mouvementée
Paris, Paris, Paris avance au rythme de la vie.
Our poem from our country (7) in English.
Paris
Paris, touristic capital
Paris political city
Paris, Paris, Paris
Paris lightened capital
Paris polluted city
Paris, Paris, Paris
Paris haunts our minds
Paris also lives at night
Paris, Paris, Paris
Paris stressed capital
Paris moving town
Paris, Paris, Paris moves with the rythm of life.
international classroom – assigment nr 003
70
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (8) in own language.
Marseille
Marseille dans mon cœur
Tu es la ville qui a su me donner la joie et le Bonheur.
Marseille est terrassée par un été trop chaud
Quand le soleil se lève
Il s’illumine dans l’eau de la Méditerranée
Il brille sur les plages de sable et de galets.
La nuit arrive, les lumières scintillent.
Marseille tu représentes pour moi la bonne humeur.
Marseille où la vie est plus belle.
Le vieux port en son sein
Garde ses bateaux.
Marseille ville de caractère mais surtout de cœur.
Our poem from our country (8) in English.
Marseille
Marseille in my heart
You are the town which gives me pleasure and happiness.
Marseille is overwhelmed by a too hot summer
When the sun rises
It lightens the Mediterranean sea
It shines on the pebble and sand beaches.
The night comes, the lights glisten.
Marseille represents for me good humour.
Marseille where live is nicer.
The old harbour in its middle
Keeps the boats.
Marseille, character city but heartful city above all.
international classroom – assigment nr 003
71
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comments by students from abroad.
I think that the poems emphasize on your country’s beauty and the
pictures underlines this because they show the positive and beautiful side
of your country. The poems tell me something about France now, and
before, so I think you have made a beautiful job!
Name / country: Abdullah M M Taher / NO 12 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad >
Dear students from France! Thank you so much for your efforts ! Well, as
seen from your poems you seem to be very proud of your country and
your own area. Does is really rain that much in the area of Louviers ?
Kindest regards !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 28 12 2010
--------------------------------------------------------------------------------Comment by another teacher from abroad >
You are showing us different aspects of your country through these
poems: The big cities, the landscapes of Normandy and even a poem from
Louviers where we are going in April! And the first one is rather critical
towards what’s going on today, showing me a will to change-. Thank you
very much.
Name / country > Ragnhild Krog / NO 13 01 2011
international classroom – assigment nr 003
72
Orginele Nederlandse gedichten
Poems translated into English
De afsluitdijk
The enclosing dike
De bus rijdt als een kamer door de nacht,
de weg is recht, de dijk is eindeloos,
links ligt de zee, getemd maar rusteloos,
wij kijken uit, een kleine maan schijnt
zacht.
The bus is driving like a room through
the night,
the road is straight, the dike lasts forever,
left is the sea, tamed but restless,
we look forward, a little moon shines
softly.
Dan zie ik plots, als waar’t een droom, in
’t glas
ijl en doorzichtig aan de onze
vastgeklonken,
soms duidelijk als wij, dan weer in zee
verdronken,
de geest van deze bus; het gras
snijdt dwars door de matrozen heen.
Then suddenly I see, as where it a
dream, in the glass
thin and transparent to our riveted,
Sometimes as clear as us, then again
drowned in the sea,
the spirit of this bus, the grass
cuts through the sailors.
Daar zie ik ook mezelf. Alleen
mijn hoofd deint boven het watervlak,
beweegt de mond als sprak
het, een verbaasde zeemeermin.
I see myself. Only
my head above the water surface,
moves the mouth and as if it spoke, a
surprised mermaid.
Er is geen eind en geen begin
aan deze tocht, geen toekomst, geen
verleden,
alleen dit wonderlijk gespleten lange
heden.
There is no beginning and no end
on this trip, no future, no past,
only this strange split current day.
Vóór mij de jonge pas-geschoren nekken
van twee matrozen, die bedwongen
gapen
en later, na een kort en lenig rekken,
onschuldig op elkanders schouder
slapen.
international classroom – assigment nr 003
Before me, the young newly-shaved
necks
of two sailors who subdued yawning
Later, after a brief and limber strech,
unguilty sleeping on each others
shoulder.
73
De moeder de vrouw
Mother the wife.
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee
gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en
zijd
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren
klonken.
I went to Bommel to see the bridge.
I saw the new bridge. Two sides
previously appeared to avoid each other,
become neighbors again. A minute of ten
I lay there in the grass, drank my tea,
my head full of the landscape far and
wide leave me there in the middle of the
infinity I heard a voice that sounded
Het was een vrouw. Het schip dat zij
bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug
gevaren
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t
roer,
It was a woman. The ship she sailed
came slowly downstream under the
bridge
She was alone on the deck, she stood at
the helm,
And what I heard she sang psalms.
Oh, I thought, oh, that my mother sailed
over there. Praise God, she sang, His
hand will guard you.
En wat zij zong hoorde ik dat psalmen
waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder
voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u
bewaren.
international classroom – assigment nr 003
74
Herinnering aan Holland
Memory from Holland
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
Thinking of Holland
I picture broad rivers
meandering through
unending lowland:
rows of incredibly
lanky poplars,
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
huge plumes that linger
at the edge of the world;
in the astounding
distance small-holdings
that recede into space
throughout the country;
clumps of trees, town-lands,
stumpy towers, churches
and elms that contribute
to the grand design;
a low sky, and the sun
smothering slowly in mists, pearl-gray,
mother-of-pearl;
and in every county
the water 's warning
of more catastrophes
heard and heeded.
international classroom – assigment nr 003
75
Holland
Holland
De hemel grootsch en grauw,
daaronder het geweldig laagland met de
plassen; bomen en molens, kerktorens
en kassen,verkaveld door de slooten,
zilvergrauw.
The sky grand and gray;
including the great plains to the lakes;
trees and windmills, church towers and
greenhouses, parceled out by the
ditches, silver gray.
Dit is mijn land, mijn volk;
dit is de ruimte, waarin ik wil klinken.
laat mij één avond in de plassen blinken,
daarna mag ik verdampen als een wolk.
This is my country, my people;
This is the space in which sound I want.
leave me one night stand in puddles,
after that I evaporate like a cloud.
international classroom – assigment nr 003
76
Polderland
Ik loop door 't polderland
onder den hellen regen;
oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen,
die naar de kimmen gaan;
in lage hemelstreken heerscht tusschen
zwarte kreken
het mistig licht der maan.
o, dertigstroomenland,
het volk dat u bewoont
versombert in krakeelen
die geld en God verdeelen,
purper en doornenkroon.
oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen
die naar de kimmen gaan;
ik loop den morgen tegen
in't mistig licht der maan.
international classroom – assigment nr 003
Polder
I walk through the polder
tilt under the rain;
infinity is the land
the roads are infinite,
who go to the horizon;
in low cardinal
prevails among black creek
The misty light of the moon.
oh, thirty current land
the people that you reside
reduces to crack divide
that money and divide God,
purple and crown of thorns.
the land is infinite
infinite roads
who go to the horizon;
I walk to the morning
In the misty light of the moon.
77
Visarend
Osprey
Iemand zei je moet je vaart versnellen
om van verleden los te komen, je moet
als een voertuig in z’n vrij de heuvel af
Someone said you have to accelerate
momentum
to break free of the past, you should
as a vehicle in neutral down the hill
niets houdt je bij, niemand
heeft nog een naam, precieze
tekeningen
rekken tot strepen die aan het eind
van de zindering abrupt de grond in gaan
nothing keeps up, nobody
has a name, detailed drawings
racks up lines at the end
the shimmering abruptly into the ground
wat je weet raakt achterop, adem
wordt afgesneden als een koord en
als kreten klinken de woorden.
what you know is falling behind, breath
as a cord is cut and
cries sound like the words.
Iemand zei je moet zoveel vaart krijgen
dat je de lucht in glijdt, roerloos
blijft hangen, onaangedaan
naar beneden kijkt.
Someone said you should get as much
momentum
you slide into the air, motionless
hangs, unaffected
looking down.
international classroom – assigment nr 003
78
Voor een dag van morgen
For one day tomorrow
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind
die in de bomen klimt
of uit de takken valt
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens
ze zouden je niet geloven
ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een
vrouw,
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou
If I die tomorrow,
tell the trees
how much I loved you.
Tell it to the wind
climbing in the trees
or from the branches fall
how much I loved you.
Tell a child
that young enough to understand.
Tell it to an animal,
perhaps just by looking at it.
Tell it to the houses of stone,
tell the city,
how dear you were.
But do not tell nobody
they would not believe
they would not want to believe that
only one man only one woman,
that a human loved a human so
as I you
international classroom – assigment nr 003
79
De Dapperstraat
The Dapperstraat
Natuur is voor tevredenen of leegen
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bosch ter grootte van een
krant,
Een heuvel met wat villatjes ertegen..
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze,
omrand
Door zolderramen, langs de lucht
bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hoogen
taat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.
Nature is contented or empty
And then: what is nature in this country?
A piece of wood the size of a newspaper,
A hillside with some villas against it,
Give me the gray, urban roads,
The riveted waterfront quays,
The clouds, never so beautiful as they
are, framed
Through attic windows along the sky.
Everything is great for individuals who
are expected.
Life holds its hidden wonders
Until, suddenly, it shows in their lofty
acetate.
This I thought to myself,
Soaking wet, on a drizzly morning,
Simply happy, in Dapperstraat
international classroom – assigment nr 003
80
Het eiland Terschelling
The island of Terschelling.
Het eiland is zich als een ei te moede,
de ruimte staat er als een schaal
omheen;
er is geen doelwit om naar toe te
spoelen,
men is er heel en moederziel allen;
The island itself is like an egg grieved
space stands as a shell around it;
there is no target to go to flush,
it is quite and alone;
men is er kind en die het kind moet
voeden,
bebroeden en bevroeden zijn er een;
wie neerhurkt aan het strand van
liefdewoeden,
als speleman, vindt spelevrouw en
speen.
Dit huwelijk, zo vaderlijk volzwegen,
wat draagt men op de thuisreis ervan
mee?
Een licht achter een voorhoofd in de
regen,
een melodie vol heimelijke wegen,
ontglipt aan de omarming van de zee.
Ontglipt? Een vogel aan het ei
ontstegen.
international classroom – assigment nr 003
There is one child and the child to feed,
incubation and imagined are one;
who squats on the beach rage of love,
as a man and woman will play pacifier.
This marriage, paternal so quiet,
what you are wearing them on their way
home?
A light behind a forehead in the rain,
a melody full of secret paths,
eludes to embrace of sea.
Escapes? A bird in the egg transcended.
81
De Molen
Als een reus
Zwaai jij je grote
Houten armen rond en rond
Je kraakt in al je voegen
Je wikt en weegt
Strak staat je zeil
Op je wieken
Tot in alle hoeken
Zo midden in het dorp
Staat die houten reus
Jij hebt draai gevonden
een markant gezicht
Het spel van de wind
Laat binnenin
De raderen draaien
Langzaam
Komt jij weer tot rust
Als de wind
Stopt met waaien
international classroom – assigment nr 003
The windmill
A giant shaft
You swing your big
Wooden arms round and round
You in all your joints creak
Your proposes and weighs
Taut your sail
On your wings
Into every corner
Thus in the village
State timber giant
You've found turning
a striking face
The play of the wind
Leave inside
The wheels turning
Slow
You come back to rest
When the wind
Stops blowing
82
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comments by students from abroad.
Comment 1:
Hello Simone. Your poems do really describe your country very well.
Those pictures are very beautiful and match your poems perfectly! I
especially liked the poem named “The enclosing dike”
Keep up the good work.
Name / country: Nahid Sultani NO 16 01 2010
----------------------------------------------------------------------------------Comment 2:
Dear Simone, I like these poems so much. They are fantastic and
especially Holland. I felt a little connection to your country by reading that
poem, so GOOD job!
Name / country: Victoria / NO
----------------------------------------------------------------------------------Comment by own teacher:
Dear Simone ! You created a wonderful collcetion of poems and pictures
related to The Netherlands ! Well done and thank you so much !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 13 10 2010
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad:
Thank you so much for your contribution. It is inspiring to see what you
have done. It is a very nice way to get to know your country.
Name / country: Ragnhild Krog NO 10 01 2011
international classroom – assigment nr 003
83
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
http://www.youtube.com/watch?v=LUtiIMZIVOU
Ja vi elsker dette landet. (yes, we lov this contry)
1. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
Yes, we love this contry
As it comes up,
Furrowed, weathered over water,
With tusens of homes,
Love it, love it and think
about over mother and father.
and the saga night as sends
Dreams over our earth
7. Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
Norweagian man in houses and cabines
Thank your great lord!
The he would defend,
Even thought is seemed dark.
What the fatheres have fought,
the mothers have cried
the lord has still ben lifting
So we got our rights,
This is the Norwegian national
anthem. It was written of one of
Norway‘s biggest writers called
Bjørnstjerne Bjørsom. This song tells
a lot about Norway and the
Norwegian culture.
This Picture is called ―Brudeferden i
Hardanger‖ or ―The wedding trip‖ in
English. It was painted in 1848. It
shows the nature and fjords in
Norway.
international classroom – assigment nr 003
84
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
http://www.youtube.com/watch?v=uiH4BFTELME
Fairytale
Years ago, when I was younger,
I kinda liked a girl I knew.
She was mine, and we were sweethearts
That was then, but then it‘s true
I‘m in love with a fairytale,
even though it hurts
‗Cause I don‘t care if I lose my mind
I‘m already cursed.
Every day we started fighting,
every night we fell in love
No one else could make me sadder,
but no one else could lift me high above
I don‘t know what I was doing,
when suddenly, we fell apart
Nowadays, I cannot find her
But when I do, we‘ll get a brand new start
I‘m in love with a fairytale,
even though it hurts
‗Cause I don‘t care if I lose my mind
I‘m already cursed
She‘s a fairytale
Yeah…
Even though it hurts
‗Cause I don‘t care if I lose my mind
I‘m already cursed
This song is written and sung by Alexsander
Rybak. He won the Eurovision song contest with
this song and may people in Europe think that
everybody love him. That is not true, but the
song is a mix of the old music and the new
music in Norway.
The reason we have chosen a picture of a troll is
because they are a big part of Norwegian culture
and our Fairytales.
Gymnastikkmarsjen
Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer,
ryggen rak, og blikket fritt, se det er bra!
Tåle slit og tåle sludd og tåle frost og varme,
slike gutter det vil gamle Norge ha.
international classroom – assigment nr 003
85
Hold nu takten der! Intet mudder her!
La dem se vi er av rette slag!
Bare lek? Ja, men av den skal fremtidskrefter vokse;
derfor er det alvor i vår lek i dag.
Der hvor lien brattest stuper, setter han utover,
gutten på de glatte ski, så spruten står.
Jenten etter! Fæle ting hva slik en unge vover!
Du skal se en vakker dag hun gutten når.
Sne og is og vann, fjell og skog og strand,
der er nok en kan få prøve på.
Ski og skøyter, båt og hjul det er en lyst å bruke;
beste kunsten dog på egne ben på stå.
Courage in the chest, brains in the forhead, steel in legs and arms,
back straight and eyes-free, see it's good!
Endure hardships and endure sleet and withstand frost and heat,
these boys will be old Norway have.
Keep the beat now there! No mud here!
Let them see we are of the right kind!
Just play? Yes, but of the future forces will grow;
therefore it is serious in our game today.
Where lien steepest plunge, he sets out,
boy on the smooth skiing, then spray.
Girl for! What terrible things the way a young vover!
You should see a beautiful day when her boy.
Snow and ice and water, mountains and forest and sea,
there is enough can have a go at.
Skiing and ice skating, boat and reel it is a pleasure to use;
best art, however, on its own feet on the stand.
This song I did not find a
Youtube video to. It is a song
that we sing every 17.mai and
it says something about what a
Norwegian is.
This is Petter Northug jr. He is
Noways best skier and
everyone in Norway love him.
international classroom – assigment nr 003
86
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Det ligger et land mot den evige sne. (there is a land at the forever snow)
Der ligger et land mod den evige sne,
i revnerne kun er der vårliv at se.
Men havet går til med historie-døn,
og elsket er landet som mor af søn.
Hun tog os i fanget, den gang vi var små,
og gav os sin saga med billeder på.
Vi læste, så øjet blev stort og vådt;
da smilte den gamle og nikked blot.
There is a land towards the eternal snow
in fissure only is there spring life to see.
But the sea is with history-Don,
and loved the country as the mother of Sun.
She took us in her lap, then we were young,
and gave us her saga with pictures on.
We read so jet was great and weet;
smiled when the old and nicked blot.
In Norway we have a lot of snow.
We are in the north and this song
sais a lot about Norway‘s winters
and snow.
This song is also written by
Bjørnstjerne Bjørnson.
international classroom – assigment nr 003
87
Mitt lille land
Skrevet av: Ole Paus
Mitt lille land
Et lite sted, en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord
Mitt lille land
Der høye fjell står plantet
mellom hus og mennesker og ord
Og der stillhet og drømmer gror
Som et ekko i karrig jord
Mitt lille land
Der havet stryker mildt og mykt
som kjærtegn fra kyst til kyst
Mitt lille land
Der stjerner glir forbi
og blir et landskap når det blir lyst
mens natten står blek og tyst
Mitt lille land
Et lite sted en håndfull fred
slengt ut blant vidder og fjord
Mitt lille land
Der høye fjell står plantet
mellom hus og mennesker og ord
Og der stillhet og drømmer gror
Som et ekko i karrig jord
Denne sangen beskriver litt om det vakre norske landskapet.
international classroom – assigment nr 003
88
My little country
Written by Ole Paus
My little country
A little place, a handful of peace
thrown out among mountain plateau and fjords
My little country
Where high mountains are planted
among houses, people and words
Where silence and dreams grow
Like an echo in barren earth
My little country
Where the sea pats mild and soft
like it's caressing from coast to coast
My little country
Where stars glide by
and becomes landscapes when it gets lighter
while the night stands there - bleak and silent
My little country
A little place, a handful of peace
thrown out among mountain plateau and fjords
My little country
Where high mountains are planted
among houses, people and words
Where silence and dreams grow
Like an echo in barren earth
This song is beautiful and tells a little about the beautiful Norwegian landscape.
international classroom – assigment nr 003
89
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Velkommen hjem
Skrevet av Sissel Kyrkjebø
Vil at engler skal se deg, at alt godt skal skje deg at stien du går på vil
lede deg hjem.
Vil at glasset ditt fylles, sangen din hylles og drømmen og veien vil løfte
deg frem.
Måtte du når det gjelder, få styrke som teller, så du lett kan mestre de
villeste stryk.
Måtte gylne stunder, bli øyeblikks under,
jeg blir her og venter, du er velkommen hjem
Velkommen hjem, velkommen hjem.
Du kan bli her så lenge du vil, du er velkommen hjem.
Vet du må dra, men husk hva jeg sa,
Du vil forbli her i hjertet mitt, og du er velkommen hjem.
Men så må du nok takle, å snuble og vakle og kjempe med lengsel i vind og i
regn.
Og når mørket vil ta deg, eier og har deg,
kom hit ned bak åsen, du er velkommen hjem.
Velkommen hjem, velkommen hjem.
Du kan bli her så lenge du vil, du er velkommen hjem.
Vet du må dra, men husk hva jeg sa,
Du vil forbli her i hjertet mitt, og du er velkommen hjem.
du vil forbli her i hjertet mitt, og du er velkommen hjem.
Denne vakre sangen ble skrevet av Sissel. Denne sangen ble skrevet til
datteren hennes for å si at hun alltid er velkommen hjem.
international classroom – assigment nr 003
90
Welcome home
Written by Sissel Kyrkjebø
I will that the angels shall see you, that anything good will happen to you that the path
you walk on will lead you home.
Will that your glass is filled, your song is praised and the dream and the road will lift you up.
You may, when it matters, have the strength that matters, so you can easily master the wildest
rapids.
May the golden moments, be the moment,
I'll be here waiting, you are welcome home
Welcome home, welcome home
You can stay here as long as you want, you are welcome home
I know you have to go, but remember what I said,
You will stay here in my heart, and you are always welcome home.
But then, you have to handle, to stumble and fall and struggle with longing in the wind and
the rain.
And when the darkness will take you, and it will own you,
Come down behind the hill, you are welcome home.
Welcome home, welcome home.
You can stay here as long as you want, you are welcome home.
I know you have to go, but remember what I said,
You will stay here in my heart, and you are welcome home.
You will stay in my heart, and you are always welcome home.
This is a beautiful song by Sissel. She wrote this song to her daughter, to say that she is
always welcome home. I recommend listening to this song
international classroom – assigment nr 003
91
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Lille måltrost
Skrevet av Alf Prøysen
Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor er du så glad?
Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor er du så glad?
"Jo, fordi jeg har rede som ingen vet av
Langt inni skogen den grønne."
Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor strever du så?
Lille måltrost, lille måltrost, hvorfor strever du så?
"Jo, fordi jeg må finne litt mat til de små
Langt inni skogen den grønne."
Lille måltrost, lille måltrost, har du tre eller to?
Lille måltrost, lille måltrost, har du tre eller to?
"Jeg har tre som er flinke og én som er god
Langt inni skogen den grønne."
Lille måltrost, lille måltrost, vil du hilse fra meg?
Lille måltrost, lille måltrost, vil du hilse fra meg?
"Ja, i kveld skal vi synge en vise om deg
Langt inni skogen den grønne."
Dette er en sang om spesiell, nydelig fugl som kalles for Måltrost. Den er blant favorittfuglene
i Norge.
international classroom – assigment nr 003
92
Little song thrush
Wrotten by Alf Prøysen
Little song thrush, little song thrush, why are you so happy?
Little song thrush, little song thrush, why are you so happy?
"Yes, because I have a nest that no one knows about
deep inside the forest green."
Little song thrush, little song thrush, why do you struggle so much?
Little song thrush, little song thrush, why do you struggle so much?
"Yes, because I need to find some food to my children so small
deep inside the forest green."
Little song thrush, little song thrush, do you have three or two?
Little song thrush, little song thrush, do you have three or two?
"I have three that are good and one who is nice
deep inside the forest green."
Little song thrush, little song thrush, will you hello from me?
Little song thrush, little song thrush will you say hello from me?
"Yes, tonight we will sing a song about you
deep inside the forest green."
This song is about a special, beautiful bird from Norway called song thrush, not the disease.
In fact a favorite bird in Norway.
international classroom – assigment nr 003
93
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Klokka tikker, tiden går
Skrevet av barna (barnas viser)
Klokka tikker tiden går,
det er slutt på dagen vår.
Nå skal du og nå skal jeg,
si adjø og dra vår vei.
Takk for nå og god tur hjem,
snart så møtes vi igjen.
Dette er en sang som barn i barneskolen har skrevet for å si et kjapt farvel til
klassekameratene sine.
The clock is ticking, time is running
Written by the children (children's song)
The clock is ticking time is running,
now there is an end of our day.
Now shall you and now shall I,
say goodbye and go our way.
Thanks for now and good trip home,
soon we will meet again.
This is a song that children in primary school have written to say a quick goodbye to their
classmates.
international classroom – assigment nr 003
94
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Alt for Norge
Skrevet av Drillos (fotballtrener)
Norge er et vakkert land
Med fjell og daler
Hav og strand
Men våre vintrer kan bli kalde
Grønne slør og nakne trær
Varsler at en tid er nær
Som byr på spenning for oss alle
Våre beste menn
Skal
Ut i strid igjen
(Kom igjen gutta!)
Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland
Vikingene satte spor
Røver folk som kom fra nord
Men vi har endret våre baner
Fra vårt hjem på Ullevål
Reiser vi med nye mål
Og vi er bedre enn de aner
Våre beste menn
Drar
Ut i strid igjen
Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland
Lojaliteten er total
Vi sloss med høy moral
For Norge
Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
international classroom – assigment nr 003
95
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland
One for all
All for Norway
So come on
It's time to play
Dressed in
Red, white and blue
To the very end we'll see it through
For Norway
In every Way
One for all
All for Norway
So come on
It's time to play
Dressed in
Red, white and blue
To the very end we'll see it through
For Norway
In every Way
One For All
All For Norway
So Come on
It's time to play
Dressed in
red, white and blue
To the very end we'll see it through...
Dette er en fotballsang som en norsk fotballtrener har skrevet for fans og
fotballspillere.
international classroom – assigment nr 003
96
Everything for Norway
Written by Drillos
Norway is a beautiful country
with mountains and valleys
Seas and beaches,
but our winters can be cold
Green veils and naked trees
Alerts that a time is near
Offering excitement for us all
Our best men
are going out
Into the battles again
(Come on guys!)
We provide everything
all for Norway
Sacrifice everything
if we have to
We are
Red, White and Blue
Through the whole battle, we’re giving all
For Norway
Our country
The Vikings are leaving marks
Robber people who came from the north
But we have changed our habits
From our home at Ullevaal
We travel around with new goals
And we are better than they expect
Our best men
are going out
Into the battles again
We provide everything
all for Norway
Sacrifice all
If we have to
We are
Red, White and Blue
Through the whole battle, we’re giving all
For Norway
Our country
The loyalty is total
We fight with high morality
For Norway
We provide everything
All for Norway
Sacrifice all
If we have to
We are
Red, White and Blue
Through the whole battle, we’re giving all
For Norway
Our country
international classroom – assigment nr 003
97
One for all
All for Norway
So come on
It's time to play
Dressed in
Red, white and blue
To the very end We'll see it through
For Norway
In every Way
One for all
All for Norway
So come on
It's time to play
Dressed in
Red, white and blue
To the very end We'll see it through
For Norway
In every Way
One For All
All For Norway
So Come on
It's time to play
Dressed in
red, white and blue
To the very end We'll see it through ...
This is a football song, written by a Norwegian football coach. He written this song for fans
and football players.
international classroom – assigment nr 003
98
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Optimist
Skrevet Jahn Teigen
Jeg står i mørke og skimter lyset i det fjerne
Det er så kalt jeg søker varme fra en stjerne
Jeg tenker opp når jeg er nede for jeg er en Optimist
Jeg har et håp hver gang jeg går omkring i blinde
Det finnes en sol i oss som snart skal begynne å skinne
Som får meg opp når jeg er nede om og om og om igjen
Jeg har en drøm at vi tar vare på hverandre
Og gir det beste i oss selv til alle andre
Jeg tenker opp når jeg er nede om å om å om igjen
Optimist, jeg vet det går bra til sist
Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist
Jeg er en Optimist
Jeg har en tro jeg har ett mål som jeg skal finne
Jeg har en kraft og det er viljen til å vinne
Det får meg opp når jeg er nede om og om og om igjen
Vil at livet blir en dans i lyset
En dans for håpet og en dans for gleden
En dans i frihet og en dans for freden
Det skal gåååååååååå
Optimist, jeg vet det går bra til sist
Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist
Optimist, jeg vet det går bra til sist
Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist
Optimist, jeg vet det går bra til sist
Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist
Jeg er en optimist
Dette er en motivasjons sang for folk.
international classroom – assigment nr 003
99
Optimist
Written by Jahn Teigen
I stand in the darkness and I see a light in the distance
It‘s so cold I search heat from a star
I‘m thinking ―up‖ when I am down again, again and again
I hope every time when I walk around in the blindness
There is a sun in us which will soon begin to shine
That gets me up when I'm down over and over and over again
I have a dream that we take care of each other
And give the best of ourselves to everyone else
I get‘s me ―up‖ when I'm down again, again and again
Optimist, I know it is going well in the end
As long as I live here, I'm an Optimist
I'm an Optimist
I have a belief I have a goal that I shall find
I have a power and it is the will to win
It gets me up when I'm down over and over and over again
I Will that the life is going to be a dance in the light
A dance of hope and a dance for joy
A dance of freedom and a dance for peace
It should go!
Optimist, I know it is going well in the end
As long as I live here, I'm an Optimist
Optimist, I know it is going well in the end
As long as I live here, I'm an Optimist
Optimist, I know it is going well in the end
As long as I live here, I'm an Optimist
I am an optimist
A motivation song for people.
international classroom – assigment nr 003
100
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comments by students from abroad.
Hey Elisabeth and Victoria! I like your translated poems and songs a lot!
They’re really beautiful and you put a lot of efforts and time in this
assignment to translate it! Good work!
Name / country: Simone Giljam, the Netherlands
----------------------------------------------------------------------------------Comment by own teacher: Dear Elisabeth and Victoria! Thank you so
much for all your efforts in translating all these verses. Many of your
songs are very popular here and I also like the children songs you have
added. Lille måltrost, I sang that song for my children when they went to
bed. It’s still a wonderful song i my eyes. Thank you!
Name / country:Ragnhild Krog / NO 25 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad:
Again a very beautiful production from Norway. This again is a stunning
fresh and new approach of the assignment. Moreover: what a lot of efforts
did you do the both of you by completing this task. I liked it very much…
any better said > I love it !
Please go on with your beautiful work in TwinSpace !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 22 01 2011
international classroom – assigment nr 003
101
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (1) in own language.
Θερμοπύλες
Σηκή ζ' εθείλνπο όπνπ ζηελ δσή ησλ
όξηζαλ θαη θπιάγνπλ Θεξκνπύιεο.
Πνηέ από ην ρξένο κε θηλνύληεο·
δίθαηνη θ' ίζηνη ζ' όιεο ησλ ηεο πξάμεηο,
αιιά κε ιύπε θηόιαο θ' επζπιαρλία·
γελλαίνη νζάθηο είλαη πινύζηνη, θη όηαλ
είλαη πησρνί, πάι' εηο κηθξόλ γελλαίνη,
πάιη ζπληξέρνληεο όζν κπνξνύλε·
πάληνηε ηελ αιήζεηα νκηινύληεο,
πιελ ρσξίο κίζνο γηα ηνπο ςεπδνκέλνπο.
Καη πεξηζζόηεξε ηηκή ηνπο πξέπεη
όηαλ πξνβιέπνπλ (θαη πνιινί πξνβιέπνπλ)
πσο ν Δθηάιηεο ζα θαλεί ζην ηέινο,
θ' νη Μήδνη επη ηέινπο ζα δηαβνύλε.
Constantine Cavafy
Κωνσταντίνος Π. Καβάυης (1903)
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
102
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (1) in English.
Thermopylae
Honor to those who in their lives
have defined and guard their Thermopylae.
Never stirring from duty;
just and upright in all their deeds,
yet with pity and compassion too;
generous when they are rich, and when
they are poor, again a little generous,
again helping as much as they can;
always speaking the truth,
yet without hatred for those who lie.
And more honor is due to them
when they foresee (and many do foresee)
that Ephialtes will finally appear,
and that the Medes in the end will go through.
Constantine P. Cavafy (1903)
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
103
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (2) in own language.
Ο ήλιος, ο Ηλιάτορας
Δ ζεηο ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο
η' ακπέιηα θη νη ρξπζέο ειηέο
αθνύηε ηα ρακπέξηα κνπ
κέζα ζηα κεζεκέξηα κνπ
«΢' όινπο ηνπο ηόπνπο θη αλ γπξλώ
κόλνλ εηνύηνλ αγαπώ!»
Από ηε κέζε ηνπ εγθξεκνύ
ζηε κέζε ηνπ αιινύ πειάγνπ
θόθθηλα θίηξηλα ζπαξηά
λεξά πξάζηλα θη άπαηα
«΢' όινπο ηνπο ηόπνπο θη αλ γπξλώ
κόλνλ εηνύηνλ αγαπώ!»
Με ηα κηθξά ρακίληα ηνπ
θαβάια ζηα δειθίληα ηνπ
κε ηηο θνπέιεο ηηο γπκλέο
πνπ θαίγνληαη ζηηο ακκνπδηέο
κε ηνπο ινμάηνπο πεηεηλνύο
θαη κε ηα θνπθνπξίθνπ ηνπο!
Οδσζζέας Ελύηης
international classroom – assigment nr 003
In English.
The sun Heliatoras
hey, YOU lands and seas
the vineyards and the golden leafed
olives, you listen to my tittle-tattle
during my afternoons
―Wherever I go only this land I love‖
from the middle of the scarp
in the core of another high sea
red, yellow crops
green deep waters
―Wherever I go only this land I love‖
with his little guttersnipe
astride of his dolphins
with girls stripped
basking on the sandy beaches
along with wry cocks
And their caws/squawks
Odysseas Elytis
104
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (3) in own language
Αμοργός
[.....]
Πόζν πνιύ ζ' αγάπεζα εγώ κνλάρα ην μέξσ
Δγώ πνπ θάπνηε ζ' άγγημα κε ηα κάηηα ηεο πνύιηαο
Καη κε ηε ραίηε ην θεγγαξηνύ ζ' αγθάιηαζα θαη ρνξέςακε κεο ζηνπο θαινθαηξηάηηθνπο
θάκπνπο Πάλνπ ζηε ζεξηζκέλε θαιακηά θαη θάγακε καδί ην θνκκέλν ηξηθύιιη
Μαύξε κεγάιε ζάιαζζα κε ηόζα βόηζαια ηξηγύξσ ζην ιαηκό ηόζα ρξσκαηηζηά πεηξάδηα ζηα
καιιηά ζνπ.
Έλα θαξάβη κπαίλεη ζην γηαιό έλα καγθαλνπήγαδν ζθνπξηαζκέλν βνγθάεη
Μηα ηνύθα γαιαλόο θαπλόο κεο ζην ηξηαληαθπιιί ηνπ νξίδνληα
Ίδηνο κε ηε θηεξνύγα ηνπ γεξαλνύ πνπ ζπαξάδεη
΢ηξαηηέο ρειηδνληώλ πεξηκέλνπλε λα πνπλ ζηνπο αληξεησκέλνπο ην θαισζόξηζεο. [.....]
Νίκος Γκάηζος
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
105
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (3) in English.
Amorgos
How much I loved you only I know
I who once touched you with the eyes of the Pleiades
and covered you with the mane of the moon and we danced in the
summer fields
on the stubble and we ate together the mown clover
the great dark sea with so many pebbles around your throat so many
coloured stones in your hair.
A boat comes into shore a rusted windlass creaks
a column of blue smoke in the rose of the horizon
like the lacerating wing of the crane
armies of swallows wait to welcome the brave
Nikos Gatsos
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
106
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
.
Our poem from our country (4) in own language.
Γιώηα Σηραηή
Ελλάδα
Χώξα ηνπ ήιηνπ, εθιεθηή
ζην Πλεύκα θαη ζηε Θέα,
ζην θσο ζνπ, αθόκε εξεπλνύλ
ζην θσο ηνπ Πξνκεζέα.
Δύδηνο Χώξα, ζηνπ νπξαλνύ
ηελ απεξαληνζύλε
δάδα ην Πλεύκα
θη ε θαξδηά γεκάηε αληξεηνζύλε!
Δίζαη ε ρώξα ησλ Θεώλ,
ε ρώξα ησλ ζαπκάησλ.
Σα δε παηδηά ζνπ? Ηκίζενη,
ζηε Γε ησλ Αζαλάησλ.
Αζηείξεπηε πεγή θσηόο,
Λακπξή, γηνξηή ζηε ζθέςε.
Διιάο, ςπρή ηνπ νπξαλνύ,
ην πλεύκα έρεηο ζηέςεη.
Σν έλδνμό ζνπ παξειζόλ,
ηνπ Αύξην ε δάδα.
ην ζήκεξα, θπνθνξεί
ηε Γόμα ζνπ,
Διιάδα
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
107
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (4) in English.
Greece
Land of sun, bright in
the Spirit and the sight,
in your light, still investigating
in light of Prometheus.
blissful/prosperous country, in the sky‘s
vastness
Torch is the Spirit
and the heart full of bravery!
You're the land of the Gods
the land of marvels.
And your children? Demigods,
in the Land of the Immortals.
infinite source of light,
Brilliant feats in the preamble.
Greece, soul of heaven
you got the Spirit crowned.
In your glorious past,
Tomorrow's torch is shown.
today charged with
your Glory,
Greece
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
108
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (5) in own language.
Άρνηζη
΢ην πεξηγηάιη ην θξπθό
θη άζπξν ζαλ πεξηζηέξη
δηςάζακε ην κεζεκέξη·
κα ην λεξό γιπθό.
Πάλσ ζηελ άκκν ηελ μαλζή
γξάςακε η' όλνκά ηεο·
σξαία πνπ θύζεμελ ν κπάηεο
θαη ζβύζηεθε ε γξαθή.
Mε ηη θαξδηά, κε ηη πλνή,
ηη πόζνπο θαη ηη πάζνο,
πήξακε ηε δσή καο· ιάζνο!
θη αιιάμακε δσή.
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
109
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (5) in English.
Denial
On the secret seashore
white like a dove
we thirsted in midday;
but the water was stiff.
On the blonde sand
we wrote her name;
how beautifully the breeze has blown
and the script was erased.
With what a heart, with what a breath,
what desires and what passion
we lived our life; mistake!
and we changed life.
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
110
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (6) in own language.
ΙΘΑΚΗ (1911)
΢α βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Ιζάθε,
λα εύρεζαη λάλαη καθξύο ν δξόκνο,
γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο.
Σνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο,
ηνλ ζπκσκέλν Πνζεηδώλα κε θνβάζαη,
ηέηνηα ζηνλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δελ ζα βξεηο,
αλ κελ' ε ζθέςηο ζνπ πςειή, αλ εθιεθηή
ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην ζώκα ζνπ αγγίδεη.
Σνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο,
ηνλ άγξην Πνζεηδώλα δελ ζα ζπλαληήζεηο,
αλ δελ ηνπο θνπβαλείο κεο ζηελ ςπρή ζνπ,
αλ ε ςπρή ζνπ δελ ηνπο ζηήλεη εκπξόο ζνπ.
Να εύρεζαη λάλαη καθξύο ν δξόκνο.
Πνιιά ηα θαινθαηξηλά πξστά λα είλαη
πνπ κε ηη επραξίζηεζη, κε ηη ραξά
ζα κπαίλεηο ζε ιηκέλαο πξσηνεηδσκέλνπο,
λα ζηακαηήζεηο ζ' εκπνξεία Φνηληθηθά,
θαη ηεο θαιέο πξαγκάηεηεο λ' απνθηήζεηο,
ζεληέθηα θαη θνξάιιηα, θερξηκπάξηα θ' έβελνπο,
θαη εδνληθά κπξσδηθά θάζε ινγήο,
όζν κπνξείο πην άθζνλα εδνληθά κπξσδηθά,
ζε πόιεηο Αηγππηηαθέο πνιιέο λα παο,
λα κάζεηο θαη λα κάζεηο απ' ηνπο ζπνπδαζκέλνπο.
Πάληα ζηνλ λνπ ζνπ λάρεηο ηελ Ιζάθε.
Σν θζάζηκνλ εθεί εηλ' ν πξννξηζκόο ζνπ.
Αιιά κε βηάδεηο ην ηαμείδη δηόινπ.
Καιιίηεξα ρξόληα πνιιά λα δηαξθέζεη
θαη γέξνο πηα λ' αξάμεηο ζην λεζί,
πινύζηνο κε όζα θέξδηζεο ζην δξόκν,
κε πξνζδνθώληαο πινύηε λα ζε δώζεη ε Ιζάθε.
Η Ιζάθε ζ'έδσζε η' σξαίν ηαμείδη.
Χσξίο απηήλ δελ ζάβγαηλεο ζηνλ δξόκν.
Άιια δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα.
Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο, ε Ιζάθε δε ζε γέιαζε.
Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο, κε ηόζε πείξα,
ήδε ζα ην θαηάιαβεο νη Ιζάθεο ηη ζεκαίλν
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
111
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (6) in English.
Ithaca
As you set out for Ithaka
hope the voyage is a long one,
full of adventure, full of discovery.
Laistrygonians and Cyclops,
angry Poseidon—don‘t be afraid of them:
you‘ll never find things like that on your way
as long as you keep your thoughts raised high,
as long as a rare excitement
stirs your spirit and your body.
Laistrygonians and Cyclops,
wild Poseidon—you won‘t encounter them
unless you bring them along inside your soul,
unless your soul sets them up in front of you.
Hope the voyage is a long one.
May there be many a summer morning when,
with what pleasure, what joy,
you come into harbors seen for the first time;
may you stop at Phoenician trading stations
to buy fine things,
mother of pearl and coral, amber and ebony,
sensual perfume of every kind—
as many sensual perfumes as you can;
and may you visit many Egyptian cities
to gather stores of knowledge from their scholars.
Keep Ithaka always in your mind.
Arriving there is what you are destined for.
But do not hurry the journey at all.
Better if it lasts for years,
so you are old by the time you reach the island,
wealthy with all you have gained on the way,
not expecting Ithaka to make you rich.
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
112
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Ithaka gave
you the marvelous journey.
Without her you would not have set out.
She has nothing left to give you now.
And if you find her poor, Ithaka won‘t have fooled you.
Wise as you will have become, so full of experience,
you will have understood by then what these Ithakas mean.
Kon. Cavafis
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
113
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (7) in own language.
Καθάρ (could be a pile driver, but does anybody know what it really is?)
Να δείο ζηελ ίδηα πνιηηεία παληνηηλά
θαη λα 'ρεηο ησλ αλαρσξήζεσλ ηε καλία,
κα θεύγνληαο απ' ην γξαθείν ηα βξαδηλά
λα θάλεηο νθζαικνπνξλεία ζηα θαθελεία.
Άιινηεο είρακε ηα πινία θξπθό ζθνπό,
κα ν θόζκνο έγηλε ζαλ αδεηαλή θπιιάδα,
είλαη ηη ίδην πηά λα κέλεηο ζηελ Διιάδα
κε ην λα ηαμηδεύεηο ζην Fernando Po.
Σα θνξηεγά είλαη θαθνηάμηδα θη αξγνύλ,
κεο ζηα πνζηάιηα πιήηηεηο βιέπνληαο ηνπξίζηεο,
ην λα θνξηώλεηο κήλεο ξύδηα ζην Ραγθνύλ
είλ' έλα πξάγκα πνπ ζθνηώλεη ηνπο αξηίζηεο.
Οη πόινη γίλαλε ζε καο πνιύ γλσζηνί,
ζαπκάζακε πνιιέο θνξέο ην Βόξεην ΢έιαο
θη έρνπλ νη πάγνη ρξόληα ηώξα ζθεπαζηεί
από αδεηαλά θνπηηά ζπαληόιηθεο ζαξδέιιαο.
΢ηελ Σατηή έδεζε κήλεο θη ν Λνηί,
αλ παο ιηγάθη παξαθάηνπ, ζηηο Μαξθίδεο,
πνπ άιινηεο ηξώγαλε κπαλάλεο θη άγξηεο ξίδεο,
θαιιπληηθά ηώξα πνπιάλε ηνπ Coty.
Οη Γηαπσλέδεο, ηα θνξίηζηα ζηε Χηιή,
θη νη καύξεο ηνπ Μαξόθνπ πνπ πνπιάλε κέιη,
έρνπλ ζαλ όιεο ηηο γπλαίθεο ηα ίδηα ζθέιε
θαη δίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξόπν ην θηιί.
Η απηνθηνλία, πξνλόκην πηά ζηα ζειπθάθάπνηε θάλακε θη εκείο απηή ηε ζθέςε.
Πεζαίλεηο πηό ζηγά κε ηα λαξθσηηθά,
κα ηειεπηαία θη απηά ηάρνπλ λνζέςεη.
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
114
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (7) in English..
KAFAR
Living in the same state constantly
and having the fury of departures
but when leaving the office at night
you become an onlooker at the coffee shops.
Once we had the ships as a secret objective,
But the world has become like a blank tabloid,
it is the same now staying in Greece
With travelling to Fernado Po.
Trucks are bad travellers and they are belated
Amid the workers you get bored watching tourists,
Loading rice for months in Rangoon
Is something which kills artists.
The Poles are well-known to us,
We admired the northern lights too many times
And the ice has been covered for years now
With empty cans of Spanish sardines.
In Tahiti even Loti lived for months,
If you travel a bit further down, in Markizes,
When once you ate bananas and wild roots,
They sell now cosmetics to Coty.
The Japanese women, the girls in Chile,
the black women of Morocco selling honey,
Have like all women similar legs
And kiss in the same manner.
Suicide- a privilege now in femaleswe also had once this thought in mind.
Die more slowly by drugs,
But lately they are also adulterated
this page always is the first one of any project in international classroom
international classroom – assigment nr 003
115
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comment 1 by student from abroad:
Hello Maria and Dimitra. Firstly I want to say that all of your poems written are very good,
and they’re all very interesting, especially the one written by Nikos, because I also love
writing in the same style. It’s also very interesting to read about your country, for instance
the poem called “Ithaca” is a good piece of work. It seems like you en joy describing your
country, how the Greeks are and how they act. Keep up the good work!
Name / country: Daniel Storheim / NO 12 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment 2 by student from abroad or own teacher:
Hey Maria and Dimitria. I really like the poems you translated. Seeing the greek poems, I
couldn’t understand what I said. But with your effort of translating the poems, I understood
it! Good work.
Name / country: Simone Giljam/ The Netherlands 30-01-11
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad:
Well, what an impressive load of work you’ve created ! This is stunning ! I liked reading all
those lines, in English of course ;) By these poems you proved the importance of Greek
culture to European culture, again. Thank you so much !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 28 12 2010
Comment by another teacher from abroad >
You have done a huge job here with finding good poems, translating them into English and
very good work with the pictures too!! In this rather dark Norwegian winter (at least today;)
) I appreciated particularly “The Sun Heliostratos”. I went to your country for the first time in
life dec. 2009 and would like one day to go back in summer too.
Name / country: Ragnhild Krog / NO 11 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment 3 by student from abroad:
Hi Maria and Dimitra, I just love those poems! I really like to see them in Greek too, so I can
try to remember my greek lessons of 3 years ago  very nice pictures! My greek/latin
teacher would really love your assignment too!
Name / country: Anselma Emerenciana NL 27 01 2011
international classroom – assigment nr 003
116
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (1) in own language.
Dette er en sang av Knutsen og Ludviksen som handler om matpakkene våre. Den er lettere
ironisk og skildrer skribentenes mening om matpakker.
This is a song written and performed by the Norwegian musicians”Knutsen og Ludvigsen”. It
represents Norway quite well because it is about our lunches. Which mainly consist of bread
with cheese. It is no special good cheese either, just plain old boring cheese. To top it all of
we put it in a box and carry it around all day so it gets really sweaty and disgusting.
They’re trying to express their opinion towards this by writing a song saying that “it’s no fun
eating bread from a box instead of eating it from a plate” it’s quite philosophical, really!
Matpakkespisevise:
Det er ikke morsomt å spise sin mat
når den ligger i pakke og ikke på fat.
Den øverste skiven var med syltetøy,
det satt fast på papiret som med vinden fløy.
Så skulle jeg starte med nummer to,
men den var spist fra før fordi den var så god.
I to halve hadde jeg delt skive tre,
da den ene var spist, var den andre falt ned.
Den fjerde var med majones og tomat,
majonesen var klemt ut, tomaten var flat.
Den osten jeg hadde på skiven til sist
satt fast under den forrige som jeg hadde spist.
Nei, det er ikke morsomt å spise sin mat
når den ligger i pakke og ikke på fat.
international classroom – assigment nr 003
117
Our poem from our country (1) in English.
Lunch box song:
It ain‘t funny to eat your food
when it‘s crammed in a lunch box and not on a plate.
My first piece of bread was with jam
it was stuck on the paper that was blown away.
Then comes slice number two
but I had already eaten it, because it tasted so good.
Number three was cut in to halves
when I had eaten the first, the second fell down.
The forth was covered with mayo and tomato
The mayo was squeezed and the tomato was flat.
The cheese I had on my last piece of bread
was stuck under the previous that I‘d already eaten
It‘s no fun eating bread from a box instead of eating it from a plate...
international classroom – assigment nr 003
118
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Our poem from our country (2):
Thought I ought to include the national anthem, so here it is: (1st verse)
Norwegian:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
English:
Yes, we love this country
As it rises forth
Wrinkled and weathered by the
water, with the thousands of
homes.
Love, love to think about our dads
and moms
And the saga night that sends
dreams to our earth
It is not easy to translate, because the text isn‘t exactly modern, and some of the words I don‘t
fully understand in Norwegian either.
international classroom – assigment nr 003
119
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
This dude is from a
web-comic called
Scandinavia and the
world
Torsken kommer!
Se torsken, se torsken, en feit og fin og norsk en, norsk en, norsk en.
Torsken kommer nå, kommer nåååå. Uten den kan verden ei bestå.
Det fins ei en eneste fisk, som er bedre enn torsken faktisk. Det er da sant og visst.
Torsken fosser inn, fosser inn. Se så blank og feit og fin.
På bankene legger vi de, så kaster vi garnene i, og etterpå fester vi, fester vi!
Ja, torsken, ja torsken, ja torsken det er en ekte norsk en, norsk en, norsk en.
The cods are coming!
The cod, the cod, the cod, fat and nice and Norwegian, Norwegian, Norwegian.
The cod is coming now, coming nooooow. Without it the world could not consist.
There is no other fish, who is better than the cod. That is true and known.
The cod is pouring in, pouring in. look, it‘s shiny and fat and nice.
we stock them in a store, and we throw the fishnets in, afterwards we celebrate, celebrate!
Yes, the cod, the cod it is a real Norwegian, Norwegian, Norwegian.
This is a song made of some Norwegian comedians, and seeing as we love fish, I thought I
ought to include this too.
What could possibly be more Norwegian than the awesome cod!? You decide.
international classroom – assigment nr 003
120
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Artist: Sandra Lyng Haugen
Sang/song: Imorgen / Tomorow
We chose this song because it is trying to tell us that there is always hope. In addition, It is a
summer song that we can listen to when we miss the sun and summer.
Lyrics
Intro // in inglish
There will be a day tomorrow
You have to believe and hope that there will be sun.
We forget all grudge tomorrow
The problems will be gone, tomorrow, there will be sun.
Intro norwegian:
Det kommer en dag i morgen
Du må tro og håpe at i morgen blir det sol
Vi glemmer alt nag i morgen
Plagene vil jages hen, i morgen, blir det sol
For hele dagen er grå
Mørk, tung, som dagen derpå
Prøver å puste ut og belage meg på
En lang stund med silregn,
men det jeg trenger er en lang blund,
Få hvilt meg, så vis vei
Ha'kke feit bil eller plan,
Det er derfor hu' med tequila i bar'n har pila i fra'n
Har ennå mer å stri med,
For det virker som om alt koker ned til penga eller livet
Enda de er slitne etter krafttak
international classroom – assigment nr 003
121
Like før jeg tyr til no' straffbart
Nå ringer Staff snart
I tilfelle inkassobyrået mitt byr meg på straff snart
Er'ke slibrig hallik, men du skylder meg spenn,
du vedda på Siri Kalvik, på sol og flott vår,
men jeg bryr meg ikke
så lenge jeg får hu' fra Idol med blondt hår
Det kommer en dag i morgen
Du må tro og håpe at i morgen blir det sol
Vi glemmer alt nag i morgen
Plagene vil jages hen, i morgen, blir det sol
Selv om dagen i dag er fyllt med motgang
Må du aldri gi opp, nei stopp med det, se
Jeg ser på deg og sier hei søta, hei søta
Jeg liker når du ser på meg søta, meg søta
Men stresser ikke, for i morgen er en ny sjanse
Jeg viser langt mer enn døde folk,
Du kan nesten tro jeg har syv sanser
Du kan se på CV'en, og tro jeg eier bilen som du ser på CD'en
Chiks vil henge, for de ser på TV'en
En frisk pust i rap-gamet, sangen er medvind
De setter fyr på, er det bråk, er jeg for skinny,
så jeg bare setter ut en fyr på
Nei, det er mammi, ingen bråkemaker,
kan'ke venter til jeg ser deg, så jeg står på taket
Spaner ut til jeg ser deg, ser deg
Hei søta, jeg vil være med deg, med deg
Ut i kveld jeg vil be deg, be deg
Vet i morgen kommer snart, jeg vil se deg, se deg
Det kommer en dag i morgen
Du må tro og håpe at i morgen blir det sol
Og lykken får vinger, og fremtiden bringer
De solstreif vi venter på
Selv om dagen i dag er fyllt med motgang
Må du aldri gi opp, nei stopp med det, se
Det kommer en dag i morgen
Du må tro og håpe at i morgen blir det sol
og solen vil skinne, alt vondt vil forsvinne
I morgen kan under skje
I morgen, i morgen, ha tro på i morgen
Vi vinner, ja vent og se
international classroom – assigment nr 003
122
You can watch the video on Youtube: Take a look, you might like it!
http://www.youtube.com/watch?v=cNY0AcjZEeE
international classroom – assigment nr 003
123
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Artist: Sandra lyng haugen
Song/ sang: Sommerflørt / Summerflirt
We chose this song because it's about love and to fall in love with someone.
In inglish / Intro
Can you call me up when you get time
I know you have not forgotten that I was your favorite
So I expect that you call
And taking the time to meet me again
And hope that there will be nothing more than a summerflirt
Lyrics intro norwegian:
Kan du ringe meg opp, når du får tid
Jeg vet du ikke har glemt at jeg var din favoritt
Så jeg venter at du ringer opp
Og tar deg tid til å møte meg igjen
Og håper at det vil bli noe mer enn en sommerflørt
Ikke misforstå, jeg har ikke lyst til å gå
Men jeg må gjøre mine ting, kan sikker ringe deg opp
Jeg var sammen med en dame, vi er ikke sammen lenger nå
Så jeg vet at du tenker hva jeg tenker på
Møtte deg i sommer, du var nydelig å se på
Du er så søt når du ler, så
Vi stod ved et bål, du sto på andre sida
Jeg så på deg hele tida, og du var så sinnsykt fin, ass
Du sa: "Kan du følge mæ heim i kvæld?"
Det er en av siste dagene i sommerferien
international classroom – assigment nr 003
124
Litt sjenert, dreiv å mumla litt frem og tilbake
Før jeg spurte deg om nummeret ditt
Kan du ringe meg opp, når du får tid
Jeg vet du ikke har glemt at jeg var din favoritt
Så jeg venter at du ringer opp
Og tar deg tid til å møte meg igjen
Og håper at det vil bli noe mer enn en sommerflørt
Skulle ringe deg, eller sende en mail til deg
Skrive en melding, i verste fall sende et brev til deg
Har et brev på vei, pluss en sms (sms)
Men kanskje du behandler meg som hvem som helst
For du har glemt alt, nei, kanskje du ringer
Nei, kanskje bare meg som er så usikker
Vedder for at du liker masse oppmerksomhet
Det gjør alle jenter, så jeg skrev et vers om det
Kan du ringe meg opp, når du får tid
Jeg vet du ikke har glemt at jeg var din favoritt
Så jeg venter at du ringer opp
Og tar deg tid til å møte meg igjen
Og håper at det vil bli noe mer enn en sommerflørt
Når som helst, bare si en tid
Og når du kommer, ikke ta med deg venninna di, vær så snill a
Når som helst, vi kan ta en kveld, (ssss), vi kan ta en helg
Til å ta igjen, så sjekk ut hva vi har igjen
Etter det, ikke noe hastverk, slapp av
Dette er en bil og du bestemmer farta
Tror jeg mister all balansen, men synet av deg får øya mine til å danse
Kan du ringe meg opp, når du får tid
Jeg vet du ikke har glemt at jeg var din favoritt
Så jeg venter at du ringer opp
Og tar deg tid til å møte meg igjen
Og håper at det vil bli noe mer enn en sommerflørt
You can watch the video here:
http://www.youtube.com/watch?v=T4FqbLRNENI&feature=related
international classroom – assigment nr 003
125
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Artist: Karpe Diem
Sang / Song: Stjerner / Stars
We chose this song because it is a very famous song here in Norway and it is made by a
very popular norwegian band.
Intro/ In inglish
Smiling,Doubting
Crying,suffering
Hoping,Writing,Songs,life.
Lyrics
Smile, Tvile
Gråte, Lide
Håpe, skrive låter, Livet
Lungene vil vite
Om det er søtt surt bittert eller salt
Når jeg biter meg hardt I tunga mi.
Og som en blanding av Matematikk og statoil og onani
Er det tanken som teller og det er bare oss
Som sier det du tenker på men ingen tar det opp.
Atom nr. 1 I flammene, Ambolter stigbøyler og hammerne
Lytt litt, lytter til Egypt
Eller på shiraq, det ekke kun musik men det er mucho mas
Dette er mitt liv, dette er ditt liv
international classroom – assigment nr 003
126
Tok trappene til led zeppelin hit
Supernova, diem vi ble det
Det nytta men jeg klør meg I øya med nevene knytta for
Ref:
Stjerner I øya mine svir I meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
Sjekk stjerner I øya mine
Chiraq er sinnsyk
Karriera di er vindstille slæsh innstilt
Ny tid, yeah freshere enn munnshyll
Lei av å være ydmyk, please ha meg unnskyldt
For alle mener ettelannet
Se se, ut på scena
Men du hakke sett den bak
Crowden roper fjern å sløv
Det ekke dop I meg baba bare stjernestøv
Hvem har størst makt pennen eller knivens
Jeg fikk svaret da hun sa jeg redda livet hennes
(Stjerner I øya hennes svir I meg no sinnsykt)
Fått til mer da enn du kan få til på livstid!
Det ekke flaks jeg er skapt for det
Det er chivaq, giv akt nakkhåret
Jeg skinner jeg er klar som en vært down med stjernene helt sia barndommen av
Ref:
Stjerner I øya mine svir I meg sinnsykt
international classroom – assigment nr 003
127
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
stjerner i øya mine svir i meg sinnsykt
(jeg skinner jeg er klar som et forhold mellom meg og stjernene siden barndommen av)
Watch video here: http://www.youtube.com/watch?v=qYOU3D3Bjvo&feature=related
international classroom – assigment nr 003
128
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
The song in English
Lille Norge- Erik og Kriss
In Engilsh
For who wins every time in skiing and skating
Extract oil from sources in cool areas (Norway)
National will emerge as the best
but you make more than neighbor you best keep your mouth
Individual does not count cash and fine ladies
but as a nation, we can well boast of Lillehammer
Carnival in Rio is like small fish to sharks
for we have both the torchlight and 17 May
Rocks are much better than the miles of gold beach
And how would the world be without Harlem Brundtland
What do you think you can
Normandy was for babies
the war turned suddenly when we sunk Blücher
And Fokker brie, we have cheese and Jarlsberg
and everyone knows that the Norwegian mead pig banks Carlsberg
More than proud to say what you want
for Norway is the only thing I would have gone to war for
Little Norway
The country the world can not live without
Little Norway
For the world's belly button is located further north
Little Norway
If you are lucky enough to escape the sheriff
So are you hated and can make it big
Little Norway
Fathers country even the king does everything
Little Norway
For furrowed like weather bit religion
Little Norway
We are always complaining, but still happy
And boasts that is typically Norwegian and be good
international classroom – assigment nr 003
129
In Norwegian
For hvem vinner hver gang I skirenn og skøyteløp
Utvinner olje fra kilder I kjølige strøk
Nasjonalt vil vi fremstå som best men
Tjener du mer enn naboen din bør du helst holde kjeften din
Individuelt teller ikke cash og fine damer
Men som nasjon kan vi godt skryte av Lillehammer
Carnival I Rio blir som småfisk mot pai
For vi har både fakkeltog og søttende mai
Svaberg er mye bedre milevis med gullstrand
Og hvordan ville verden vært uten Harlem Brundtland
Hva tror'u du kan Normandie var for pyser
For verdenskrigen slutter brått når vi brått når vi senker byser
Og fuck prim vi har brunost og Jarlsberg
Og alle vet at norsk mjød grisebanker Carlsberg
Litt for stolt du kan si hva du vil for Norge er det eneste jeg ville gå til krig for
(Det er lille Norge) Landet verden ikke klarer seg uten (Lille Norge)
Verden stammer ikke lengre nord (Det er lille Norge)
Er du heldig og slipper unna futen
Blir det alltid å kan gjøre det stort
(Det er lille Norge) Fedrelandet selv Kongen gjør alt for (Lille Norge)
Furet værbitt er religion (Det er lille Norge)
Du klager alltid men likevel er glad for
Å skryter av at det er typisk norsk å være god
Lille Norge by Erik and Kriss. They are Norwegian hip hop stars. Because this song is
celebrating Norwegian identity.
http://www.youtube.com/watch?v=4wB3pCbxous
international classroom – assigment nr 003
130
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Intro // in inglish
Karpe Diem Vestkantsvartinga
Eyh, let me
Yeah
Eyh, let me take you to where it is not bye, but goodbye
Indoor shoes and telemark skiing and cabin to Kragerø
No one there has heard anything about ham- haram and Ramadan before
And everyone thought it was to the north would not have beer
Eyh, Kokko everything we have memories of
West Black . - shirts with polo player
On the side were two or three each;
yes, it was Sumit and me plus Sadik who moved, so
One of the first and last name they struggled with in hours
The only Arab, the only Muslim
Bendik, Henrik, Preben, Oda, Vibeke, Tea, Tobias, Frederick, Nora
Miss - breathe in and relax,
it's Mehdi Omar Mohammed Abdul Mustafa Megid
Or Outer Eide, if you like.
And I would not have traded my name for a million, maybe two.
Hey, where ya living aa?
Eyh let me take you to my city, my city c,cc
Hey, Where ya living aa?
Eyh let me take you to ah .. take-take you to Oslo
[x2]
Karpe Diem Vestkantsvartinga Lyrics:
Eyh, la meg
Yeah
Eyh, la meg ta deg med til der det ikke er hadet, men det er adjø
Innesko og telemark og hyttetur til Kragerø
Ingen der har hørt no om no haram og ramadan før
Og alle syns det var nørd å ikke ville ha øl
Eyh, alt kokko vi har minner om
Vestkantsvartinga - skjorter med polospiller på
På den kanten var det to-tre stykk,
ja, det var Sumit og meg pluss Sadik som flytta, så
Ett for- og etternavn de sleit med i timen
Eneste araberen, eneste muslimen
Bendik, Henrik, Preben, Oda, Vibeke, Tea, Tobias, Fredrik, Nora
Frøken – pust inn og slapp av,
det er Mehdi Omar Muhammed Abdul Megid Mustafa
Eller Ytreeide, om du vil.
Og jeg ville ikke bytta navnet mitt mot en mill. Kanskje to.
international classroom – assigment nr 003
131
international classroom – assigment nr 003
132
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Lyrics to Norge I Rødt, Hvitt Og Blått :
This song is about Norway, about the oceans, villages and about the three color of the
flag of Norway.
Wherever you go in the hillside in the mountains, a winter, a summer among the mountains
and waterfalls wealth.
From the meadow and mo with pine trees, the ocean's brow with fishing villages and the
white rocks.
If you meet the country in the tri-color suit, wrapped in a reflection of the flag's colors.
Behold, a white-stemmed birch heath frames inside the strip of the bluebells.
Against the red-painted living room by the way, it is the flag waving in the wind.
Yes, as white as white is the snow, and the red evening sun has got,
And it gave its blue color of the glacier, it is Norway in red, white and blue!
In Norwegian
Intro in Norwegian
Hvor hen du går i li og i fjell, en vinterdag, en sommerkveld blant fjord og fossevell.
Fra eng og mo med furutrær, fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarget drakt, svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien rammer stripen av blåklokker inn.
Mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvitt som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå ga sin farge til breen, Det er Norge i rødt, hvitt og blått!
http://www.youtube.com/watch?v=DoP10L6pqWk
international classroom – assigment nr 003
133
International Classroom
international classroom is part of the project ‘distinguishing cultures connect’ in twinspace
Comments by students from abroad.
Comment 1:
Hi Marianne! Your songs/poems/sayings are really great! Some were also funny, like the lunchbox
story. I like the several pictures and links in your assignments, it gives them a brighter look and a
good glance at particular sights in Norway.
Name / country: Karine Boshoven NL 25 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment 2:
Hi Marianne, I can see you’ve put a lot of effort in this assignment, it has become very nice! I really
like the poems and pictures. Can’t wait till I will see your next assignment 
Name / country: Anselma Emerenciana NL 27 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by own teacher: Thank you, all the three of you for collection! A very nice choice of songs/
poems with interesting texts and pictures that illustrates the songs very well. You have been working
very seriously with this.
Name / country: Ragnhild Krog / NO 25 01 2011
----------------------------------------------------------------------------------Comment by teacher from abroad:
Dear Marianne ! What a beauty ! What beautiful texts and links ! Those pictures are very well chosen
too by you ! I was very very much surprised by such a fresh approach of this assignment ! Please go
on with your great work within TwinSpace. Thank you so much !
Name / country: Mr Peter Doeleman / NL 22 01 2011
Comment 2:
Marianne it is really funny to read the poems/songs and saying in a other language I don’t
understand. And I guess it was difficult to translate the poems in English but for however I think you
did great!
I think the first poem was funny. First I thought what is the connection between this poem and your
country. But still I enjoyed reading it ;-)
Name / country: Resina Hasmat / NL 28-01-11
international classroom – assigment nr 003
134
Download
Related flashcards

Ontology

34 cards

Scientific method

20 cards

Philosophy of science

42 cards

Create Flashcards