kultur - Tønsbergs Blad

FREDAG 26. OKTOBER 2012
KULTUR
Hekta
på hiphop
[email protected]
og underholdning
SPENTE: Hiphop fra Extend, (fra venstre) Sondre Moe Fjeldstad, Snorre Magnus Lindholm-Thrana, Sondre Skjelland og
Alexander Vestne får vise seg fram på Farmandstredet i morFoto: Kirvil Håberg Allum
gen.
TØNSBERG: Aldri har det vært så
mange danseglade gutter i
byen. I morgen viser de seg
fram på Farmandstredet.
Lena Malnes
977 55 472
[email protected]
– Dette er den første rene hiphop-gutteforestillingen vi noen gang har satt
opp. Det blir veldig spennende, sier
Alexander Vestnes (18) ivrig.
Han er til vanlig lærer på Extend
danseskole, er koreograf og har regi på
lørdagens forestilling, hvor 85 hiphopglade gutter får vise seg fram.
– Hva er hiphopdans?
– Det er røff dans til kul musikk, og
har ikke noe med rap eller tagging å
gjøre. Innenfor hiphop er det ulike stilarter som popping, street dance,
krumping og freestyling, sier han.
Vestnes forteller at interessen for
dans blant gutter har bygd seg veldig
opp de siste åra.
– Nå er det 150 gutter som danser
hos oss, 100 av dem hiphop. Dans har
nok blitt mer akseptert. Særlig hiphop
blir sett på som tøft, med tøff stil og
tøffe klær.
– Godt sosialt miljø
Vestnes sier at nivået blant guttedanserne, som er fra fire til atten år, er
høyere enn noen gang.
– I tillegg harvi et veldig godt sosialt
miljø, legger han til.
Morgendagens danseforestilling
heter «The Audition» og er en fortelling med en rød tråd: En dommer, en
jury og en koreograf leter etter en
mannlig danser til oppsetningen av
«Tornerose hip hop Version». Det viser seg å bli et vanskelig valg.
I tillegg blir det gjesteopptredener
ved norgesmester Andreas Palkin og
«Shuffel-mester» Lilwalky (Hung Le).
– Alle gutta er veldig gira, sier Alexander, som selv kom på 19. plass i
electric boogie i VM i Tyskland.
Han brenner for dansen, og kommer til å fortsette på et eller annet
nivå.
– Dette er noe jeg virkelig lever for.
Det handler om å utforske, mestre og å
nyte musikken.
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ KULTUR
KULTUR
2
I dag er det 70 år siden al
jøder ble kastet ut av Tøn
TØNSBERG: Alle jødene ble
TIPS
OSS
arrestert. Sendt til Berg.
Fra Berg bar det rett til gasskammerne. 26. oktober markerer et dystert jubileum.
Hans Christian Moen
908 79 538
[email protected]
På dagen i dag, for 70 år siden,
startet opptakten til den dystreste delen av det forrige århundres
historiske hendelser. Jødene i
Tønsberg ble arrestert og sendt
til Berg.
Den neste måneden skulle så å
si alle dem som tilhørte det mosaiske trossamfunnet renskes ut
av historien. Voksne og unge,
barn og kvinner. Alle ble skipet ut
av landet med skipet «Donau».
Bare noen få overlevde.
På tb.no kan du lese om jødefamiliene i Tønsberg. Om hvordan
33 37 30 00
[email protected]
Arne Lysne
redaksjonssjef
414 70 074
Lena M alnes
journalist
977 55 472
Erik
Munsterhjelm
journalist
977 40 715
■ Kommentar
Tønsbergs Blad under hake
Jødene ble hetset og nazistene glorifisert. Krigsårene er ingen stolt epoke i
Tønsbergs Blads historie.
Mange aviser la ned seg selv i protest, noen
ble tvunget av den tyske okkupasjonsmakten
til å stoppe og atter andre fortsatte å gi ut aviser tross kraftig sensur og kontroll.
Redaktøren av Tønsbergs Blad var en av
dem som ga etter for nazistenes krav.
landets samlede avisopplag, i løpet av sommeren 1942 støttet «den nye tid», og at dette
beviste at han hadde kontroll.
Da Vidkun Quisling skulle overbevise Hitler
om at NS var regjeringsdyktig, brukte han
ifølge forfatterne av bokverket «Norsk presses historie» kontrollen over norsk presse
som et viktig måltall. Quisling argumenterte
med at 2/3 av landets aviser, 85 prosent av
Redaktøren av Tønsbergs Blad var en av
disse støttespillerne.
Det var åpenbart kaotiske dager i Tønsbergs Blads redaksjon i de første dagene et-
Kristin Svensen
journalist
971 80 072
Kirkekonsert med
blues og gospel
RE: Bandet Skyldig som
faen spilte på Notodden i
sommer. De har også spilt på
Total i Tønsberg og inne på
Justisdepartementet. 28. oktober kommer de til Våle kirke for å opptre sammen med
Våle kirkekor. Thor Arvid
Næss spiller piano, Marit
Vagstad og Randi Gunhildstad synge. Alle skyldige og
uskyldige er velkommen til
en aften med blues og gospel.
1942: Rosa Plesansky rusler gjennom byens gater på vei mot politistasjonen for å melde seg. Hun er jøde, og familien hennes sendes om kort tid
med DS «Donau» til konsentrasjonsleirene i Tyskland. Denne måneden for 70 år siden startet utrenskningen av jøder fra Tønsberg.
Foto: Slottsfjellsmuseet og Wikipedia /Montasje: Hans Christian Moen
KULTUR ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
lle
nsberg
■ TØNSBERGS
BLAD
3
Les
mer om
jødeforfølgelsen
Tønsbergs Blad omtalte jødene, om
fremmedfrykten i årene før krigen og
den mystiske historien om hvor det
ble av Betty Berkowitz.
UTSTILLING: Kalle Terray (til venstre) og Rune Sørlie legger siste hånd på verket i de gamle
straffecellene på Berg fengsel. Her henger de opp et bilde som viser landssvikerne som kommer inn til Berg fengsel. Rollene ble byttet om da landssvikerne ble fengslet og de tidligere
Foto: Per Gilding
fangene ble fangevoktere.
Hedrer krigens fanger
kekorset
TØNSBERG: 70-årsdagen markeres
med avduking og minnesmerke.
70 år etter at de første fangene ble fraktet til
Berg interneringsleir, avdukes et minnesmerke utenfor Berg fengsel sammen med
åpningen av en fotoutstilling i de gamle
straffecellene.
– Det er snart ingen overlevende igjen.
Hvis vi ikke forteller om dette, blir det glemt,
sier Marianne Sørlie i Interessegruppen
Berg interneringsleir.
andre verdenskrig, har interessegruppen
Berg interneringsleir reist et monument
utenfor fengselsportene. To store steiner
skal hedre både de politiske og de jødiske
fangene, og en jernbaneskinne representerer Berg som et midlertidig stopp på veien
til det som ble, for mange, slutten.
I de gamle straffecellene kan man se bilder fra krigstiden. Flere av fotografiene har
blitt samlet inn fra Fylkesmuseets arkiv,
men også privatpersoner har levert inn bilder.
– Flere av bildene er illegale bilder, som
fangene selv tok, forklarer assisterende
fengselsleder, Tor Arne Markussen.
Ble sendt videre
Brukes i undervisningen
Leiren på Berg var underlagt Quislings Politidepartement og lederen av Sikkerhetspolitiet, og flere av dem som satt fanget her,
opplevde aldri friheten igjen.
De aller første fangene som kom til Berg,
den 26. oktober 1942, var jødiske menn. Siden ble også politiske fanger satt i disse cellene. Fra interneringsleiren ble 280 jødiske
menn deportert til dødsleirene. Kun sju av
disse kom tilbake.
I dag vises monumentet og fotoutstillingen
for første gang på den eneste norske interneringsleiren som kun hadde norske fengselsvoktere.
Utstillingen og monumentet på Berg skal
hjelpe oss til å huske på at nordmenn også
var en del av Holocaust.
Rune Sørlie fra interessegruppen håper
utstillingen kan brukes aktivt av skoleklasser.
– Flere skoleklasser har ikke råd til å reise ned til dødsleirene. Da kan dette være et
godt alternativ, synes han.
Marikken W. Wathne
917 42 335
[email protected]
ter invasjonen 9. april 1940. Redaktør
Leif Helberg var reist som vernepliktig
offiser for å søke kontakt med sitt kompani og redaksjonssekretær Jens Holst
hadde meldt seg til militærtjeneste på
Håøen. Det ble derfor journalist Birger
Warhuus som fikk den tunge jobben
med å få ut en avis dagen etter invasjonen. Åtte sider med hovedoppslagene
«Oslo falt» og «Quisling proklamert
som statsminister» ble resultatet.
Først søndag 14. april kom tyskerne
marsjerende inn i Tønsbergs Blads lokaler. Med seg hadde de rødpenn og
lørdagens avis. Der og da knesatte nazistene spillereglene for sitt første sensurregime. Det skulle bli verre.
verdighet. Det faste uttrykket «det står
i avisen» ble nå blant folk flest tolket
som «og derfor er det da heller ikke
sant».
Langt verre enn tap av egen troverdig-
het er det likevel at Tønsbergs Blad
under Nygaards ledelsen gang på gang
angrep jødene. På den måten var avisen med å legitimere arrestasjonene av
Vestfolds jøder. Og Tønsbergs Blad
fikk god hjelp av sine kolleger i Sandefjords Blad og Østlands-Posten i Larvik, hvor redaktørene også gikk til kraftige angrep på jøder og bolsjeviker.
Tyskerne skaffet seg på den måten lokal forståelse for den internasjonale jødeforfølgelsen.
Da Holst to dager etter ble dimittert fra
I 1943 var den jødiske befolkningen i
tjenesten, tok han over som redaktør
Vestfold drept, fengslet eller på flukt.
fram til Helberg vendte tilbake til sjefs- Likevel fortsatte Nygaard sin antisejobben den 10. mai. Verken Holst eller
mittiske linje. Den grusomme jødeforHelberg la ned avisen i protest mot tys- følgelsen skulle rettferdiggjøres overkernes stadig strammere
for lokalbefolkningen.
kontroll. Lokalavisen ble
«Redaktøren
Det er svært
vurdert for viktig som taleav Tønsbergs
vanskelig, om ikke
rør og informasjonskanal,
Blad var en av
umulig, for oss som
selv om man overfor leserne ikke la skjul på at man
dem som ga et- ikke var til stede å forstå kaoset, frykten og
levde «under nødvendigter for nazishatet som rådet i periohetens lov», til at man ville
tenes krav.»
den 1940–45. Krigsålegge ned. Redaktøren
rene er like fullt en
mente videre at det var viktig å holde på arbeidsplassene i avisen i skamplett i Tønsbergs Blads historie.
Og en tung bør å bære.
en tid der altfor mange gikk uten betalt
arbeid. I ettertid er det også blitt hevSom redaktør er min kollega Nygaards
det, med en viss støtte i empirisk fakta,
knefall for tyskerne imidlertid også en
at det ble drevet undergrunnsarbeid i
viktig påminnelse om at ytringsfrihet,
skjul av avisens utgivelser.
menneskerettigheter og demokrati
ikke er vunnet for evig tid. Disse fundaDa nynazistene etter hvert mente selv
mentale verdiene må vernes om og
Helberg ble uspiselig som redaktør,
kjempes for også i vårt moderne sammåtte han rømme landet. Det skjedde
funn.
7. desember 1941. Tønsbergs Blads styre ønsket å ansette Jens Holst, men det
Hver dag. Hele tiden. Alltid.
nektet tyskerne. De tvangsinnsatte
Drammens Tidende-journalisten og
nazisten Halvor Nygaard. Han overtok
som redaktør 1. mars 1942 og ble sittende fram til freden i 1945. I rettsoppgjøret etter krigen ble det, ifølge Thomas Nilsens masteroppgave «Antisemittisme og antijudaisme i Vestfold
1918-1942» lagt fram 114 artikler der
Nygaard agiterte mot hjemmefronten
og London-regjeringen. Han drev også
åpenlys NS-propaganda.
Resultatet av nazifiseringen var som
forventet et dramatisk fall i avisens tro-
Håkon Borud
ansvarlig redaktør
i Tønsbergs Blad
Illegale bilder
For å hedre fangene som satt på Berg under
Fra Berg til Auschwitz
BOK
Einar. O. Risa:
«Maskineriet. Listene.
En berettelse»
som over tre hundre fra interneringsleiren på Berg her i Tønsberg.
Tiden 2012, 140 s.
Dette er kjernen i den svært levende og
høyst originale halvdokumentariske boka
«Maskineriet. Listene. En berettelse» av
Einar O. Risa. Gjennom konkret dokumentasjon, kapslet inn i en besnærende
og virkningsfull stiltone, retter han søkelyset på drivkreftene bak jødepogromene i
Europa og skjebnen til de norske jødene.
Viktigst synes SS-lederen Heinrich
Himmler å være. Den dokumentasjon forfatteren lyssetter, både dagboksnotater,
arkivstoff og ikke minst fotografier, maner
fram et bilde av Himmler som på en og
samme tid virker «normalt», men
likevel monstrøst. Stiltonen i boka
er i utgangspunktet saklig og objektiv, men har en lakonisk form
som skaper en blanding av dypt alvor bak den trivielle og overfladisk
og hverdagslige berettelsen. Slik
blir effekten så sterk. Ikke bare
Himmler blir gjennomlyst. Krefter
i Norge, ikke minst det gløttet av et
portrett han gir av den fanatiske jødehateren fru Halldis Neegård Østbye, og den logrende sympati som Aftenposten viser
okkupasjonsmakten og NS gjennom deler
av sin journalistikk.
Anmeldt av
Finn Stenstad
25. november 1942
Hemmelig:
Transport av 302 fanger + 25 voktere i
G-vogner foregår torsdag 26/11 for statspolitiets regning slik:
Fra Tønsberg i ekstratog ca. kl. 5.00
(innlasting ved Berg interneringsleir inntil kl. 5.30) fra Drammen kl. 8.30 med ankomst Oslo V kl. 10.05 hvorav
transporten skiftes til Utstikker 1
innen kl. 12.00. Regning utstedes
av Tønsberg st. og sendes
gjennom DC hertil. Transporten
må hemmeligholdes.
Gd/Holtmon
5
Et av de skjendigste kapitlene i
norsk okkupasjonshistorie skjuler seg i dette telegrammet, fengslingen av
de norske jødene og deportasjonen med
MS «Donau» fra Utstikker 1 i Oslo til Stettin i Tyskland for videre forsendelse gasskamrene i Auschwitz. 26. november er det
70 år siden dette skjedde. Først og fremst
iverksatt av SS-riksleder Heinrich Himmler, som endelig løsning på det såkalte jødespørsmålet, her hjemme effektuert av
Quisling og Hagelin, men godt hjulpet av
norsk politi. Totalt ble 532 jøder, 302
menn, 188 kvinner og42 barn sendt i døden fra Oslo til Auschwitz, men så mange
Boka er sidemager og knapp, lettlest og
original. Skulle noe innvendes, måtte det
være en nærmere oppfølging av enkelte
av personportrettet, særlig hva som skjedde med fru Halldis Neegård Østbye etter
1942 og i landssvikoppgjøret etter krigen.
4
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ KULTUR
Rekordmange ville
synge i Team Lise
TØNSBERG: Etter en rekord-
stor audition er tønsbergkoret Team Lise klart – nesten. To basser mangler.
Lena Malnes
977 55 472
[email protected]
– Jeg er så imponert over nivået,
sier casting- og musikkoordinator i Rubicon TV, Therese Louise
Karlsen.
158 sangglade mennesker
meldte seg på preaudition til Det
store korslaget. Det er mange
flere enn i alle de andre byene, til
og med Oslo og Bergen, som har
hatt cirka hundre hver.
– Det har vært veldig vanskelig
å velge ut, med så mange gode
kandidater, sier hun.
Trenger to basser
Karlsen har blitt fortalt at grunnen til den store interessen og det
høye nivået er at Tønsberg har et
godt kormiljø og et bra musikkmiljø generelt.
– I tillegg synes jeg folk her i
byen var flinkere til å oppfordre
hverandre og få hverandre fram
enn andre steder.
Nå står 18 navn på lista, det
mangler to.
– Vi trenger to basstemmer.
Det vil si: gjerne godt voksne
menn som synger i kor, sier hun.
De som føler seg kallet, oppfordres til å ta kontakt med Rubicon TV.
– Kjempegøy
En av dem som ble valgt ut, var
årets vinner av Vestfoldtalenter,
Tilla Gaasø.
– Det var kjempegøy, en ære,
sier hun til Tønsbergs Blad.
Sangen som brakte henne videre, var «How Come You Don’t
Call Me Anymore?» (Prince/Alicia Keys)
– Det gikk overraskende bra,
jeg var nemlig syk og hadde feber, forteller Tilla.
Hun har bare så vidt fulgt med
KLARE FOR KORSLAG: Lise Karlsnes leder sangerne fra Tønsberg
som skal konkurrere med kor fra andre byer på Det store korslaget
på TV 2.
Foto: Rubicon TV
på Det store korslaget tidligere.
– Da jeg hørte det skulle være
et lag fra Tønsberg, tenkte jeg at
det var verdt et forsøk. Jeg synes
det er et bra konsept. Det er annerledes enn for eksempel
«Idol», ved at det bare er bra innslag. Det er ingen som dummer
seg ut.
– Mange arenaer
At det er et bra musikkmiljø i
Tønsberg, kan hun skrive under
på.
– Det er så mange arenaer for
dem som er interessert i musikk,
sier hun.
På spørsmål om hvor viktig det
er å vinne, nøler hun litt:
– Tja ... For å være helt ærlig ...
Det hadde vært veldig morsomt å
gå helt til topps. Men det er jo gøy
bare det å få jobbe med et så profesjonelt team, og det at det er direktesendt. Også er jo Lise veldig
hyggelig.
Det store korslaget har premiere 24. november.
dene åpne blir det kunsthåndverksmarked med
yrende liv og stort mangfold på Eidsfoss i helgen.
Kristin Svensen
971 80 072
[email protected]
Glass, vev, tre, metall og malerier.
Strikk, grafikk og keramikk. Det
blir kunsthåndverksmarked av
godt, gammelt merke når kunstnerne på Eidsfoss slår seg sammen, og inviterer til marked i helgen.
Alle verkstedene i Eidsfoss
verks gamle lokaler er åpne, og
godt over 20 kunstnere åpner bo-
der, stiller ut og selger sine arbeider. Mange holder til på Eidsfoss
til daglig, andre kommer for anledningen. Kroa er selvsagt også
åpen denne helgen.
Hatter på moten
Det er 15. gang kunsthåndverksmarkedet arrangeres.
I Galleri Gamle Eidsfos blir det
egen hatteutstilling, med flere
kjente modister, blant andre
Mona Strand og Guri «FrynseGuri» Breien.
– Hatten er litt glemt, men en
del av motebildet likevel. Vi gleder oss til å ha fokus på hatter,
vesker og tilbehør, forteller arrangør Grethe Flannum.
Hun oppfordrer folk til å ta på
■ Cecilie Hauan
■ Hilde Hogsnes
■ Jan Christian
Horntvedt
■ Rebecca Instebø
■ Eldfrid Jacoby
■ Ingeborg S. Karlsnes
■ Amanda Louise
K’Odingo
■ Harald Løken
■ Debora Ruth Mørken
■ Amalie Råen Nilsen
■ Amanda Rusti
■ Astrid Tveitan
■ Oskar Øiestad
REPRESENTERER
BYEN: Vinner av
Vestfoldtalenter Tilla
Gaasø kom med i
Team Lise.
Foto: Vestfoldtalenter
Mangfoldig marked på Eidsfoss
EIDSFOSS: Med alle verkste-
■ Team Lise
■ Victoria Bjerksund
Almgren
■ Helga Marie Berg
■ Emma Frelsøy
■ Tilla Gaasø
■ Lars Vidar Hansen
seg hatt hvis de besøker markedet i helgen.
Tinnstøp
I tillegg til alle utstillinger og boder inviterer Nord-Jarlsbergsmuseene avdeling «Jernverket Eidsfoss» til selv å prøve ut støping
av tinn.
Markedet er åpent både lørdag
og søndag.
HOLD PÅ HATTEN: Ragnhild Steig Svenningsen (fra
venstre), Trine Wingereid
og Grethe Flannum sår bak
utstillingen «Hatter, vesker
og tilbehør» på kunsthåndverksmarkedet i helgen.
Foto: privat
KULTUR ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
■ TØNSBERGS
BLAD
5
Grieg Trio
feirer på Teie
hovedgård
TROFASTE: Vebjørn Anvik,
Sølve Sigerland og Ellen Margrete Flesjø har holdt sammen i 25 år. I kveld blir det
musikalsk feiring.
Foto: Grieg Trio
TØNSBERG: Grieg Trio fyl-
ler 25 år i år og inviterer
til konsert hos Levende
klassisk på Teie hovedgård i Tønsberg.
Lena Malnes
977 55 472
[email protected]
GODE BILDER: Medlemmene (fra venstre) Mona Petersen, Kaire Kitse og Bjørn Kjærra gleder seg over suksess for fotoklubben P & P.
Foto: Kirvil Håberg Allum
Suksess for
ny fotoklubb
Dette er
veldig
gøy. Og
veldig lærerikt.
Bjørn Kjærra
TØNSBERG: Fotoklubben har
eksistert i fire måneder.
Allerede har det vanket solid premiering.
Erik Munsterhjelm
977 40 715
[email protected]
Fotoklubben det er snakk om er
den lokale P & P (People & Places Norwegian Exclusive Photographers Club).
Klubben som foreløpig består
av seksten lokale fotografer, kunne nylig hente hjem både heder
og ære og enda litt til. I forbindelse med4th. Finland International Digital Circuit 2012 fikk
klubben med seg en «FIAP
Gold», en «PSA Silver» og tre
«Higher Marked».
Vebjørn Anvik (klaver), Sølve
Sigerland (fiolin) og Ellen
Margrete Flesjø (cello) har
holdt sammen siden 1987. Det
skal feires i kveld på Teie hovedgård, skriver Levende klassisk i en pressemelding.
Konserten byr på høydepunkter og favoritter fra et
kvart århundre med klassisk
samspill.
Blant verkene kan nevnes
spøkelsestrioen av Ludwig
van Beethoven og klavertrio
nummer 3 av Antonin Dvorak.
Som en kontrast setter trioen opp Lasse Thoresens verk
«Descent of luminous waters»
fra 2003 – skrevet spesielt til
trioen.
Grieg Trio har ifølge pressemeldingen gjort en serie
innspillinger på Simax Classics, Virgin Classics og EMI
med standardverk fra Beethoven til Sjostakovitsj, i tillegg til
verk av ledende samtidskomponister som Peter MaxwellDavies, Lasse Thoresen og
Jouni Kaipainen.
«Disse innspillingene har
fått strålende mottakelse i
norsk og internasjonal presse», skriver Levende klassisk.
Lanseres
på norsk
OSLO: Nå kommer «Nøt-
Blant 6.700 bilder
– Dette er fantastisk. Det er klart
vi er veldig stolte, sier Bjørn
Kjærra, en av klubbens medlemmer.
Selv mottok han «PSA Silver»
for bildet «The Bench».
– Selve konkurransen er under
vingene til FIAP, Federation
internationale de l`Art Photographique, PSA, Photographic
Society of America og UPI, United Photographers International,
opplyser han.
Cirka. 6.700 bilder ble juryert
av fem juryer, derav Circuit.
– Dette er veldig gøy. Og veldig
lærerikt. Bildene er jo blitt grundig vurdert. Når nærmere 7.000
bilder er blitt juryert, så må man
jo på en eller annen måte ha «det
lille ekstra» for å skille seg ut.
teknekkeren» på norsk.
PSA SILVER: «The bench».
FIAP GOLD: «Mountain Horse».
Foto: Bjørn Kjærra
Foto: Jørn Løvland
Medlemmene i nystartede
P & P har bakgrunn fra Tønsberg
Kameraklubb. Enkelte av dem er
fremdeles medlemmer i TKK
også.
«Snakker
samme språk»
– Vi er en gjeng som føler at vi
fotografisk «snakker samme
språk». Vi møtes jevnlig, og vi lærer veldig mye av hverandre, ikke
minst hva intern bildekritikk angår, forteller Kjærra.
Siden i sommer har klubben
hatt en salgsutstilling hengende i
cafeen Babel i Tønsberg. Denne
er nå byttet ut med en ny som skal
henge der ut året. Bildene her går
i sort/hvitt.
– Vi tar fargebilder også. Men
med svart/hvitt blir uttrykket
straks mer dempet. Noe som passer bra her, mener Bjørn Kjærra.
P & P har et medlemstak på
tretti. Det er klubbens styre som
bestemmer hvem som eventuelt
skal tas opp som medlemmer.
I tillegg til premieringen av
Jørn Løvland og Bjørn Kjærras
bilder, ble bilder tatt av Kaire Kitse, Lillian Krona og Rolf Tore
Kjæran «Higher Marked» i konkurransen.
Det er Juritzen forlag som lanserer oversettelsen i et samarbeid med Den Norske Opera
og Ballett.
E.T.A. Hoffmans klassiske
eventyr er oversatt og gjendiktet av Nanna Baldersheim og
illustrert med bilder av Erik
Berg og Jörg Wiesner fra forestillingene som Den Norske
Opera og Ballett har satt opp.
Nøtteknekkeren
regnes
med blant verdens mest kjente
balletter. I årevis har både
barn og voksne hatt det som
en juletradisjon å se stykket
om lille Clara som legger ut på
en fantastisk drømmereise
sammen med NøtteknekkerNTB
prinsen.
6
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ KULTUR
■ TAGE ANBEFALER KRIG
«Teknologikrig»
Apple vs. Samsung m.fl.
Skal du ha det aller siste og kuleste på mobile enheterfronten så sliter du om dagen,
for nå går det unna.
Festlig (ja det syns jeg!) å følge med på krigen mellom Apple og
Samsung om patentpirk på gamle enheter, samtidig som de spyr ut
nye telefoner og padder i store antall og i alle varianter. Nå banker
også Microsoft på døren med lansering «as we speak» og den gamle dinosauren i Finland har begynt å røre på seg.
tb.no/kulturkalenderen
DET SKJER
FREDAG
MUSIKK
Salmer og jazz - en høytidsstund med jazztrioen Bossa Intim som spiller vakre salmer
i jazztolkning, på Bryggerhuset kl. 19.30
Kjetil Nordfjeld og Christiania spiller
konsert på Color Viking, med avgang fra
Sandefjord kl. 17.00
Grieg trios 25-årsjubileumskonsert, på
Teie hovedgård kl. 19.30
Sondre Lerche på Total Scene, Tønsberg
kl. 21.00
LØRDAG
produkter. Eik idrettshall kl. 11.00
Slektsforskerdagen Larvik - lyst til å finne
ut mer om dine røtter? DIS-Vestfold holder
foredrag i anledningd slektsforskerdagen,
på Larvik bibliotek kl. 10.00
Slektsforskerdagen Tønsberg - lyst til å
finne ut mer om dine røtter? DIS-Vestfold
holder foredrag i anledning slektsforskerdagen, på Tønsberg bibliotek kl. 10.00 og
12.00.
Kunsthåndverksmarked i Eidsfoss. Alle
verkstedene er åpne, med kunstnere som
stiller ut og selger arbeider i alt fra glass,
skinn, strikk og keramikk til hatter og vesker. Kroa er åpen. Publikum kan prøve tinnstøping. Kl. 12.00 til 18.00.
MUSIKK
Høstkonsert med Gla’gjengen Janitsjar populærmusikk, med Randi Lovise Wittingsrud som gjesteartist på sang og piano.
Våle Samfunnshus, kl. 18.00
Sangmaraton - vi samles og synger for
hverandre til vi ikke orker mer! Bryggerhuset Holt Gård, kl. 18.00
Kjetil Nordfjeld og Christiania spiller
konsert på Color Viking, med avgang fra
Sandefjord kl. 17.00
Pubfest med TUSH, bandet som spiller
partyrock fra 70-tallet og til idag, kjent for å
skape høy partyfaktor. Haugar ungdomslokale i Høyjord, Andebu kl. 20.00
Ompafest med Åsgårdstrands frivillige byorkester, Pernilles venner og Naustets vertskap, på Naustet Pub kl. 16.00
Operacafé: Operaens kvinner. Trioen
som skaper stemning med sang og musikk,
i fojaeen på Nøtterøy kulturhus kl. 14.00
Jazzkafé med Christiania 12 - bandet
med stor B. Kremen av jazzmusikere i Norge, spiller storband-betonet gla’jazz som
tar helt av. Quality Hotel (Oseberg) Tønsberg, kl. 13.00
SCENE
008 - fyrer løs. Buktaler Jan-Robert Henriksen er tilbake med nytt show, og lover lattergaranti. Bølgen kulturhus i Larvik, kl.
18.00
The Audition - Hip Hop forestilling, med
norgesmesteren i hiphop Lilwalky, og 100
danseglade gutter fra Extend. Farmandstredet, Tønsberg kl. 14.00
DIVERSE
Alternativmessen Helse og Vekst - foredrag, livsveiledning, alternative tjenester
og produkter, fra både lokale og nasjonale
SØNDAG
MUSIKK
Tønsberg Janitsjarkorps med Vigulf og
Weber - høst konsert med fengende korpsmusikk og klarinettkonsert med Roger Vigulf. Nøtterøy kulturhus kl. 18.00
JamSession - ta med deg instrumentet ditt
og vær med på stemningsskaping! Saxon
King, Horten kl. 22.00
Skyldig som faen! - Bandet spiller med kirkekoret i Våle kirke, kl. 18.00
SCENE
Konsert ved Sandefjord Damekor og foredrag om “Kampen om husmoren” ved Kristin Skjelbred, på Hvalfangstmuseet kl. 13.00
DIVERSE
Alternativmessen Helse og Vekst - foredrag, livsveiledning, alternative tjenester
og produkter, fra både lokale og nasjonale
produkter. Eik idrettshall kl. 11.00
Tønsberg Hundetreff - felles luftetur for
alle typer hunder i området rundt Eik. Oppmøte ved innkjørselen fra Hortensveien, kl.
13.00
Søndagsmarked - kjøp og selg brukthåndverk og hjemmeproduserte ting på Garasjetorget, Karljohansvern Horten kl. 12.00
Knøttedisko - diskoarrangement for familier med barn fra 0-6 år. Diskomusikk,
anisktsmaling, matservering og danseopplæring. Kulturhuset 37, kl. 13.00
Kunsthåndverksmarked i Eidsfoss. Alle
verkstedene er åpne, med kunstnere som
stiller ut og selger arbeider i alt fra glass,
skinn, strikk og keramikk til hatter og vesker. Kroa er åpen. Publikum kan prøve tinnstøping. Kl. 12.00 til 18.00.
VERDENS BESTE BUKTALER? Han er visstnok kjent som en av verdens beste hvertfall, Jan Robert Henriksen. Nå kommer han til Vestfold.
Foto: Per Gilding
MANDAG
MUSIKK
Nanset Tensing: Ka du tru? Årets konsert
på Bølgen, dersom du liker korsang, groove,
rytme og ungdom som kan og vil. Bølgen
kulturhus i Larvik kl. 17.30 og 20.00
DIVERSE
Fotograf Martin Widlund - den kjente Urban Exploration fotografen kommer til
Tønsberg Kameraklubb, på Gamle Eik Barneskole kl. 18.30
TIRSDAG
MUSIKK
Vinylklubben Urijazz - et uformelt forum
for mennesker som liker swingende jazz og
som ønsker å samles i sosialt lag rundt musikken. Svend Foyns Arbeiderboliger, kl.
19.00
Arne Dahl og Tomas Sjödin samtaler om livet når det blir satt på prøve. Bølgen kulturhus i Larvik, kl. 19.00
IS - av Knut Nærum. Klassisk Knut Nærum
humor, som har skrevet en historie om
voksne, korps og zombier. Nøtterøy kulturhus, kl. 19.00
DIVERSE
Bok i uka - et pustehull i hverdagen når to
bibliotekarer snakker om bøker. Tønsberg
og Nøtterøy bibliotek, kl. 11.30
TORSDAG
MUSIKK
Inger Lise elsker 70-tallet - en legende ser
seg tilbake for aller siste gang, i et herlig
pop-nostalgisk show. Bølgen kulturhus i
Larvik kl. 19.30
Lars Martin Myhre, alene med to gitarer; back to basics på turne med kun seg
selv og sine gitarer. Café M, kl. 20.00
DIVERSE
Bingo - god, gammeldags papirbingo med
godt miljø og gratis kaffe. Dørene åpner kl.
18.00, spillestart kl. 19.00, på Bygdehuset
Sagatun.
Tønsberg Hundetreff - felles luftetur for
alle typer hunder i området rundt Eik. Oppmøte ved innkjørselen fra Hortensveien, kl.
18.00
ONSDAG
DIVERSE
Pubquiz i Åsgårdstrand - torsdagsquiz
med quizmaster Kari på Naustet Pub i Åsgårdstrand kl. 19.30
Saxon King’s Pub Quiz - to premierte omganger, med QuizMaster Maria. Saxon
King, Horten kl. 21.00
Frekke Frida Flue - Jon Håkon Aulie presenterer sin andre barnebok, om fluen Frida
som forelsker seg. boksalg og signering på
Stokke bibliotek kl. 18.00
MUSIKK
Orgelmatiné i Tønsberg domkirke - kantor
Arne Rodvelt Olsen spiller en halvtimeskonsert i Tønsberg domkirke fra kl. 12.00
BOK NR TO: Jon Håkon Aulie lanserer den andre boken i serien om Frekke Frida Flue.
Foto: Peder Gjersøe
SCENE
«Den gode samtalen» - Forfatterne Per
Legg inn ditt
arrangement
på tb.no/kulturkalenderen
KULTUR ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
■ ERIK ANBEFALER DEN TOTALE GALSKAP
Karl Shaw: «The little book of loony dictators»
Bok, 2011, 166 s.
Ikke helt som andre statsledere!
Fra Adolf til Josef. Fra Mao til Ceausescu. Fra Idi
Amin til Kim Jong-Il; diktatorers evne til uhemmet selvdyrkelse og
total paranoia synes grenseløs. Spørsmålet denne makaber-humoristiske presentasjonen av ulike despoters ekstreme eksesser
og komplette tyranni stiller, er; blir man sinnssyk av å være diktator
eller blir man diktator fordi man er sinnssyk? God helgelesing!
ENSOM PÅ SCENEN: Lars Martin Myhre
spiller «back to basics» med kun seg selv og
to gitarer.
Foto: Anne C. Schjøll
hverdager 10-16, lørdag 10–14. Øvre
Langgt. 63.
Nanti Bryn Hansen og Per H. Hansens
atelier, Laskenv. 3, Tolvsrød. Utstilling av
fem vestfoldkunstnere - maleri ,keramikk,
akvarell og grafikk av Nanti Bryn Hansen ,
Per Harald Hansen, Åse Schmidt , Edvard
Rosèn og Per Hauge. Åpent hver søndag kl.
12-16 fra 21. oktober til 9. desember, eller
etter avtale.
Café M. Fotoutstillingen Meningsløs og litt
Cuba, hvor tilskuerne får være med på å bestemme navn på bildene. kl 08.-17.00 hver
dag.
NØTTERØY
Teiehøyden. Malerier av Nina Harritslev
Nielsen og Inger Helene Bekkeli. Salgsutstilling. Hver mandag og torsdag frem til
31. desember, kl.11-15. Ekeberg, Teiehøyden.
Galleri Nesje. Salg av Nina Nesjes skulpturer i bronse, marmor, betong og gips. Boksignering av Nina Nesjes kunstbok. Åpent
hver lørdag fra 12–16. Tenvikveien 338.
Bjørg Aasenden Modist, fagutdannet, lager hodeplagg etter ønske. Noe ferdig på
lager. Ring for avtale. Niels Werringsvei nr.
10, Vestskogen.
Galleri Glad. Malerier av Lisbeth Vilkan
Glad. Åpent etter avtale. Låven på Enga
gård, Røsselgata 60, Nøtterøy.
TJØME
Mellom Rød Gård. Foto- & designutstilling
av fotograf Nadia Frantsen & klesdesigner
Mari Vaagan. Bildene er tatt på Tjøme med
villsauene i fokus. En del av Tjøme Kulturuke. Se hjemmeside for eksakte åpningstider. Barkevikveien 37.
Atelier Eraak. Marinemaler Kåre Hjelmberg Johansen stiller ut. Søndager 14-17.
Nordre Strandvei 21.
Kilen Galleri. Kunstutstilling i det gamle
landhandleriet med malerier, trykk og
kunsthåndverk av blant andre Arne Bjørnstad, Inger Sitter, Therese Nordtvedt, Kari
G Trythall og Marianne Flækøy. Brukthandelen vil også være åpen. Åpent lørdag og
søndag kl. 12-16. Kilsveien, Hvasser.
Kunstforeningen Verdens Ende. Fotoutstillingen «Åpningstid». Utstillere: Herdis
Maria Siegert, Nina Toft & Hilde Honerud,
Marit Silsand, Line Sanne og Karl Henrik
Lundh. Lør. og søn. kl. 12–16. Hverdager 15–
18. Man. stengt. Ny åpning lør. 20. kl. 13
med elever fra Tjøme ungdomsskole.
Åpent til 28. oktober. Den gamle Prestegaard, Vestveien 555.
Atelier Gudem. Åpning av nytt galleri. Viser utstilling av grafikk, glass og malerier.
Arbeider av Runi Langum, Kristian Finborud, Anne Ka. Munkejord og Marianne Gudem m.flere. Åpent hver dag til 16. juni kl.
14-18. Kirkemarka 2.
STOKKE
Sol keramikk. Dag Hogne Haugstad. Keramikk. Åpent alle dager, kl. 16–19 og etter
avtale. Skippergaten 9.
Galleri Fossnes med utstilling av flere
kunstnere. Søndager 12-16.
Husflidsfjøset har salg av hjemmelagde
kjoler, gensere, votter og luer, smykker.
Selger også garn og mønster. Åpent hver
mandag kl. 11 – 18, ellers etter avtale. Solberg Storvarvn. 82.
Hildurmix minigalleri salgsutstilling. Hildur Øygarden viser redesign av klær og
smykker. Etter avtale. Dovregubbens vei
11.
BLAD
7
■ SINDRE ANBEFALER SØNDAGSHOCKEY
Tønsberg Vikings–Vålerenga
Tønsberg ishall, 17.00
Dyrisk råskap hånd i hånd med finesse!
Selv om Ishallen i Tønsberg er liten sammenliknet med øvrige hockeyarenaer i norsk toppserie, er inntrykket du får av å entre hallen øredøvende. Brølende
supportere står tettpakket, og på isen foregår et brutalt, men også
elegant spill om å være kveldens beste lag. Og for Vikings sin del er
ikke seier hverdagskost – men når den sitter, slik som forrige søndag går stemningen fra å være god nok i massevis ... til episk.
GALLERIRUNDEN
TØNSBERG
Vestfold Kunstsenter. Svein Nyhus, «Bildebok bilder». Møt tegneren, illustratøren
og barnebokforfatteren Svein Nyhus. Med
utstillingen får vi et innblikk i livet «bak»
barnebokillustrasjonene. Åpent fra 13. oktober, kl. 11 - 16. Åpent hver dag utenom
mandag fremt il 18. november.
Crescendo musikkskole. Maleriutstilling
av Inger Johanne Wiersholm Barosen.
Åpent man - tors, kl 13 -18 til og med 20. desember. Farmannsveien 3.
Frøken Franscisca. Her kan du se dreieskiven snurre og kopper få sin hank, mens du
tar deg en tur i det lille galleriet. Keramikk
av Cecilie Morgenstierne og Hanna Bjørnstad. Malerier av Arne Bjørnstad. Åpent
hver dag fram til 31. oktober, kl. 10-17. Bulls
gate 16.
Haugar Vestfold Kunstmuseum. «Munch
by Warhol». 17 år etter at Haugar ble åpnet
som kunstmuseum i 1995 er det endelig
blitt mulig å se en permanent presentasjon
av samlingen som er bygget opp. Den nye
fløyen gir Haugar fra nå av en mulighet til å
ha en fast utstilling av Warhols serie «After
Munch». Hele året rundt er det omvisning
kl. 13 hver søndag. Gråbrødregaten 17.
Fritzøe. Grafikk, malerier, tegninger. Åpent
etter avtale. Adalveien 150.
Englehjørnet i Stallen. Flyttesalg med
nedsatte priser på mange av våre håndlagede produkter. Til 20. okt. Åpent onsdag lørdag kl. 11-15. Farmannsveien 1.
Bakgården Kunsthåndverk. Smykker,
tekstil, toving. Verkstedutstilling. Åpent
■ TØNSBERGS
Opp en trapp-galleriet viser salgsutstilling med malerier og kulltegninger av Hilde
Aabol. Hareveien 6.
Atelier Cathrin. Bilder, keramikk, kjoler,
vesker mm. Åpent hver lørdag, eller e. avtale. Kirkevn. 115.
Malerloftet. Malerier og akvareller til
salgs. Åpent når noen er hjemme, eller etter avtale. Ragnhildrødveien 10, inngang
ved Hareveien.
HORTEN
Storgata 12. May Kristina Ryterager stiller
ut «I berøring med fortiden». Lørdag og
søndag fra kl. 12 – 18.
Galleri Stallen. Jubileumsutstillingen
«Made in Stallen» med Henry Noss Gundersen, Greta Hesselberg Klemetsen og
malerier av Ole E. Fadum. Tomas Moss stiller ut fotoutstillingen “Øyeblikk”, med fotografier fra Brasil.
Preus museum. En fotohistorie - fra Preus
museums samlinger. Utstilling som gir et
innblikk i fotografiets rikholdige historie
med fokus på kameraer, teknisk utstyr og
fotografier. Utstillingen har egen barneavdeling og presenteres i arkitekt Sverre
Fehns spesialdesignede interiør. Kl. 12 - 16,
fra tirsdag til søndag. Åpent til kl. 17 lørdager og søndager frem til 31. desember.
Kihlegalleriet. Kunstutstilling: Willibald
Storn, til 14. november. Willibald Storn (f.
1936) har forlengst rundet pensjonsalderen, men skaper fortsatt kunst full av politisk og samfunnskritisk satire og spenningsfylte symboler. Åpent torsdag kl. 18 –
20, lørdag og søndag kl. 12-16.
ÅSGÅRDSTRAND
Kafé Edvard. Caos Colores har maleriutstilling. Eva Hem, Grethe Kristin Johannesen, Chris Halling, Anne Mare Moen, Mette
Nålby og Unn Borchgrevink. Utstillingen
varer fram til desember, alle dager fram til
kl. 20.00. Åsgårdstrand sykehjem (bak Paletten).
Kunstverkstedet. Malerfellesskapet viser løpende bilder fra ca. 20 malere i distriktet. Hver søndag kl. 12-16 frem til 16. desember. Kjær gård, Raveien 361.
Galleri Smalgangen.
Utstilling med Ingerid P. Kuiters, «På papir
og tre», til 21. okt. Åpent keramikkverksted
v. Anne K. Mjelva og Ingrid K Lund. Stort utvalg i kunsthåndverk og billedkunst fra
mange forskjellige kunstnere. Åpent tir-fre
10-17, lør og søn 12-16. Smalgangen 4.
Atelier Skoleloftet. Anne Lise Toverud stiller ut. Åpent hver søndag kl. 13- 17. Smalgangen 1a.
Galleri Ask. Berit Myrvold stiller ut sine
malerier. Åpent lørdag - søndag kl. 12-16.
RE
Glasshytta i Vivestad. Åpningstidene er
tirsdag til fredag kl. 10-16 og lørdager 1014.
HOLMESTRAND
LilleHolmestrand viser malerier av Morten Juvet. Åpent mandag til torsdag kl. 818, fredag 8-20, lørdag 9–16 og søndag 11–
16. Langgaten.
HOF
Galleri Bua. Utstillere: Kunstglass, Kari Ulleberg. Tekstil, Hilde Skaffloth. Keramikk,
MUSEUMSGUIDEN
TØNSBERG
Tverved skolemuseum og Nikolinehuset. Holder stengt frem til våren
2013. Lag/foreninger som ønsker omvisning, kan ta kontakt med Tunsberg
Historielag.
Vallø og omegn Historielag, Karl XVs
gate. Åpent hver søndag 12–15. . Gratis
adgang, salg av kaffe, vafler og mineralvann.
Slottsfjellmuseet. Utstillingene
«Kringsatt – krig i Vestfold» tar for seg
borgerkrigstiden 1130-1240 og Fem år i
krig – 1940 – 1945. «Kyss meg» viser
spennende runefunn. Åpent onsdagsøndag kl. 11 – 16, mandag og tirsdag
stengt. Omvisning hver søndag kl
13.00. Farmannsveien 30.
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Permanent utstilling i Tollboden
som viser Tønsberg-distriktets maritime historie på sjø og land, herunder
hvalfangsthistorien.
Utstillingen er stengt fram til påske
2013. Guidet omvisning etter avtale.
HORTEN
Midgard historisk senter viser utstillingene om Vestfolds vikingtid: «Vikinger i krig», «There are no borders
from space», «Hauglagt vikingenes
gravskikk på Gulli» og «Borre i Viken
Borre i Verden». Åpent alle dager fra kl.
11 til 16.
Preus museum. «En Fotohistorie»:
Innblikk i fotografiets rikholdige historie med utgangspunkt i museets samling.
Norsk Landskap 1987, Weather Report
og 1800-talls landskapsfotografi.
Åpent tirs-fre kl. 12-16 og lør-søn kl. 1217. Stengt bevegelige helligdager, unntatt påske og pinse. Grupper etter avtale. Karljohansvern.
Marinemuseet. Publikum kan se en
utstilling som dekker marinens historie fra 1600-tallet, en komplett ubåt og
en komplett norsk MTB i vannet. Åpent
hver søndag fra 12–16. Karljohansvern.
Guiding etter avtale – uavhengig av åpningstid.
Horten Bilmuseum.
Historisk utvalg av kjøretøyer og utstyr
fra perioden 1900–1970. Egen avdeling
for litteratur og tidsskrifter. Åpnet hver
søndag fra kl 12 -15. Sollistrandsv 12.
Lokalhistorisk Senter, Kulturparken
KJV: Museum for hele familien, arkiv
og kafé. Maritimt opplevelsessenter.
Åpent søndager, kl. 11–15.
HOLMESTRAND
Holmestrand Aluminium museum.
Tirsdager og torsdager fra kl. 10 – 16,
søndagsåpent t.o.m. 28 oktober fra 12 –
17. Utstillingen «Aluminium – et aller tiders metall».
Holmestrand museum. Holder åpent
på anmodning. Nærmere info på vår
telefonsvarer 330 53 922.
TJØME
Tjøme historielags museum. På Øvre
Haug ønsker velkommen til museums
besøk kl. 12 – 16 , førstkommende helg.
Museet har utstilling av gjenstander og
modeller med tilknytning til det maritime miljø på Tjøme. Mariesvei 20.
8
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ KULTUR
Oversikt over filmer som går på SF
Kino Tønsberg, Kilden kino og/eller
Horten kino denne helgen.
OG SPILL
KINOGUIDEN
«Paradis:
Kjærlighet»
Klassisk dokumentar om den
svenske politikeren
Olof Palme. Et interessant portrett – og en
spennende samfunnsskildring.
Opprørende
drama om såkalt sexturisme. Velspilt og tankevekkende – og vel verdt ubehaget. 18 år.
«James Bond: Skyfall»
«De andre»
«Hasta la vista!»
Endelig! I Daniel Craigs tredje runde
som James Bond stemmer det meste.
Spenstig story og topp action. 15 år.
Sterk, nyansert dokumentar signert
Margreth Olin. Om unge asylsøkere i
Norge.
4
«Beasts of the Southern Wild»
FILM
«Palme»
5
5
Prisbelønt drama som stiller i en klasse for seg. Et magisk mesterverk som
bør nytes på lerret!
6
5
5
Prisbelønt dramakomedie som gjør
inntrykk. Om tre funksjonshemmende
unge menn som vil på tur uten pårørende.
Forbløffende festlig
Magisk
PARTNERE: Asterix (Edouard Baer) og
Obelix (Gérard Depardieu) er sammen om
det meste.
FILM
«Asterix og Obelix hos Britene»
Familiekomedie fra Frankrike med Gérard
Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne og
Catherine Deneuve. 3D. Dubbet til norsk.
Aldersgrense 7 år. 1 t. 51 min.
Regi: Laurent Tirard
Anmeldt av
Ellen Andrea
Thorbjørnsen Bækholt
Forventningene til denne dubbede
franske familiekomedien var ikke
helt oppunder taklampa etter å ha sett
«Asterix og de olympiske leker» (2008),
men så viser det seg altså at Asterix
(Baer) og Obelix (Depardieu – for et syn!)
er godt over gjennomsnittet artige denne
gangen – og at gentlemansbriten Nutildax (Gallienne) er et like behagelig bekjentskap som det er morsomt.
Historien tar utgangspunkt i to steingode tegneseriealbum – «Asterix hos britene» og «Asterix og vikingene» – og stilmiksen er vanvittig og ganske kul. Se bare
på Londinium! Vikinger som vil lære å
kjenne frykt for å kunne fly (frykt gir som
kjent vinger) og kultiverte briter (som
dropper ethvert gjøremål på slaget fem
for å drikke varmt vann med en dråpe
melk eller to) er i skjønn forening, og
fremstillingen av de ulike nasjonalitetene
er så tullete og stereotyp at det ofte er en
fryd. Riktignok tipper den over noen
ganger, men det får stå sin prøve.
3D-effektene gjør lite av seg, men dubbingen er oppsiktsvekkende god. Hvilket
er et must når fransk realfilm skal få
norsk lydspor. Særlig heia Espen Beranek
Holm! Han burde dubbe mye mer!
4
Fascinerende Palme
FILM
«Palme»
Dokumentar fra Sverige. 1 t. 49 min.
Regi: Kristina Lindström og Maud Nycander
Anmeldt av
Ellen Andrea
Thorbjørnsen Bækholt
Den 28. februar 1986 ble Sveriges
statsminister Olof Palme skutt ned
og drept på åpen gate i Stockholm. Det
tragiske endeliktet er kanskje det de fleste husker best – noe denne dokumentaren har satt seg fore å endre på.
Riktignok får vi kjapt med oss det som
skjedde den fatale kvelden i Sveavägen,
men så går filmskaperne tilbake til start –
og Palmes borgerlige barndom og kost-
5
skoletilværelse. Deretter følger studier i USA,
politisk
oppvåkning,
inntog i svensk politikk
og etablering av familieliv. Alt dokumentert POLITIKERmed stillbilder, arkiv- PORTRETT:
opptak, ymse privatfil- Olof Palme.
mer og en rekke intervjuer med blant andre nære familiemedlemmer, venner, kolleger og journalister.
Svenskene ser ut til å ha trykket «Palme» til sitt bryst, og om man ikke forventer stor underholdning, men derimot et informativt portrett av en stor politiker, er
denne dokumentaren absolutt å anbefale.
Skildringen av det svenske samfunnet
gjennom noen tiår er også høyst interessant – trolig både for dem som allerede kan
mye og for oss som trenger et lynkurs.
En viktig vekker
FILM
«De andre»
Norsk dokumentar. 1 t. 33 min.
Regi: Margreth Olin
Anmeldt av
Ellen Andrea
Thorbjørnsen Bækholt
Blant tiltakene som er gjort for å begrense innvandringen til Norge, er
muligheten til å gi enslige, asylsøkende
mindreårige midlertidig oppholdstillatelse. Når de fyller 18 år, er «gaven» endelig avslag på asyl. Og fram til det, mens de
sitter på et mottak og håper på å slippe å
bli sendt tilbake til det de satset alt på å
komme seg vekk fra, kan de ikke regne
med den hjelpen norske ungdommer har
5
krav på: Er de mellom
15 og 18 faller de ikke
inn under barnevernets
ansvarsområde.
Filmskaper Margreth
Olin har fulgt flere unge
gutter som håpet på en
trygg fremtid, men som STERKT: Husein Alis histoetter hvert har mistet
alle illusjoner. Med «De rie treffer
andre» sørger hun for at hardt.
de får fortalt sin historie, og at vi får et
lite, men nyansert innblikk i noen av
skjebnene som skjuler seg bak statistikken. Noe av det Olin håper er at filmen
kan føre til en grundig diskusjon om omsorgssituasjonen til disse ungdommene –
hvilket er et ønske det er lett å slutte seg
til. Måtte både politikere og folk flest se at
«De andre» også handler om oss.
KULTUR ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
«Asterix og Obelix hos Britene»
«Hotel Transylvania»
«Madagaskar 3:
Full rulle i Europa»
4
4
«To liv»
«Kon-Tiki»
«Paranormal Activity 4»
Tysk-norsk dramathriller med utgangspunkt i krigshistorie. Interessant og spennende, om enn litt traust.
4
Storslagent drama med imponerende
spesialeffekter og flott foto, men andre elementer overbeviser ikke helt.
4
2
Dette grøsserkonseptet er oppbrukt!
Den første var bra, men det går stadig
nedover! 15 år.
FØRPREMIERE
«Savages»
«Looper»
«Taken 2»
«Sammy på nye eventyr»
Et svakt kvinnelig midtpunkt trekker
ned, men nok spenst og stil redder dagen. 15 år, frarådes yngre.
Sjelløs sci-fi-action som er skamrost i
hjemlandet. For mange logiske brister
ødelegger mye, men stilen er bra. 15 år.
3
Animert familiefilm. Norske stemmer.
Tillatt for alle.
3
Oppfølgeren til «Taken» mangler både
piff og et brukbart plott. 15 år.
2
BLAD
9
«Tingeling – Vingenes
Hemmelighet»
Artig familiefilm om de kjente og kjære gallerne. Full av tull og tøys og stereotypier. 3D. Dubbet til norsk. 7 år.
4
Grei animert familiefilm. Norske
stemmer. 7 år, frarådes yngre.
■ TØNSBERGS
Sukkersøt animasjonsfilm om tannløse feer. 2D/3D. Norske stemmer. Tillatt for alle.
2
Animert familiefilm. 2D/3D. Norske stemmer. 7 år.
Endelig på plass
mesterverk
FILM
«Beasts of the Southern
Wild»
Prisbelønt drama/fantasy fra USA
med Quvenzhané Wallis og Dwight
Henry.
1 t. 31 min.
Manus og regi: Benh Zeitlin
Anmeldt av
Ellen Andrea
Thorbjørnsen Bækholt
6
Det skjer ikke så ofte, men av
og til dukker det opp en film
som stiller i en helt egen klasse – og
det attpåtil i en klasse man ikke ante
fantes. Og når film blir perfekt poesi
bør man ta beina på nakken og flykte
fra sofakosen til nærmeste store lerret
før muligheten har føket forbi.
Dette er utgangspunktet: The Bathtub er et lite samfunn som er noe helt
for seg selv. Der, sør i Louisiana, avskåret fra resten av verden, hvor folk
vet at stormer og flom kan ødelegge
alt og hvor de materielle verdiene ikke
er særlig store, bor seksårige Hushpuppy i sitt eget provisoriske husvære
ved siden av farens (Henry). Han drik-
ker altfor mye og er både sta og oppfarende, men det er liten tvil om at han elsker datteren – som han på egen hånd
har tatt vare på helt siden moren til
Hushpuppy svømte sin vei en gang for
lenge siden. Skjønt, ta vare på og ta vare
på; planen har vært å få fryktløse Hushpuppy til å kunne ta vare på seg selv.
Det kan komme en dag da han ikke er
der lenger, og da må hun være forberedt.
«Beasts of the Southern Wild» er
Benh Zeitlins første spillefilm, og for en
brakdebut! Det lukkede universet suger
oss inn på kort tid, og koblingen til Katrina-katastrofen i New Orleans i 2005
er tydelig. Noe av Zeitlins tanke med å
lage filmen var nemlig å feire dem som
holder fast ved hjemmene sine og det
som er viktig for dem når det virkelig
røyner på. Og en fryd og en feiring er
det blitt, med en fabelaktig historie som
setter i gang et fyrverkeri av følelser.
Filmen ser verden gjennom Hushpuppys øyne, og sjelden har en fortellerstemme vært bedre. Hennes livsanskuelse er nydelig, med tanker om
hvordan universet henger sammen og
hvordan hun selv er en liten del av det
hele. Magisk realisme – eller er det fantasi? – blandes inn, og resultatet er enestående.
Lille Quvenzhané Wallis er for øvrig
virkelig et funn. Og sannelig er ikke
Dwight Henry glimrende også. Han
drev et bakeri da han møtte filmproduksjonsfolka, og hadde aldri stått foran et kamera eller sett for seg noen
skuespillerkarriere, men lot seg overbevise om at han var rett mann. At noe
av det dramatiske rollefiguren hans
opplever i filmen er ting han har gått
gjennom selv, er heller ikke noe minus.
I det hele tatt er det fristende å la superlativene hagle, om alt fra musikk og
plott til foto og fremdrift. Men hvor
ubegripelig det enn kan føles er det
ganske sikkert noen sjeler som ikke vil
like dette mesterverket. Filmer som er
annerledes enn alt annet nyter erfaringsmessig ikke den største publikumstilstrømningen, men om ikke angsten kommer krypende ved ord som
«poesi» og «magi» er dette absolutt en
av filmene som bør stå på toppen av
prioriteringslisten din i år.
FRYKTLØS: Hushpuppy (Quvenzhané
Wallis) har lært mye om overlevelse i
ekstreme tider.
Foto: Arthaus
ANBEFALT
«Under
huden»
(2011)
Hvor søt er
hevnen? Og
kan den forsvares? «Under
huden» er forfriskende uforutsigbar – og et makabert og oppskakende, vilt og vanvittig, bisart
og briljant drama signert Pedro
Almodóvar. 15 år.
Ellen Andrea Thorbjørnsen Bækholt
BARSK BOND: Daniel Craig er endelig en
super James Bond!
FILM
«James Bond: Skyfall»
Actionfilm fra Storbritannia/USA med Daniel
Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Naomie Harris,
Ralph Fiennes og Ola Rapace.
Aldersgrense 15 år. 2 t. 23 min.
Regi: Sam Mendes («American Beauty»)
Anmeldt av
Ellen Andrea
Thorbjørnsen Bækholt
Det er 50 år siden den første Bondfilmen («Dr. No» med Sean Connery) åpenbarte seg, og hipp hurra for jubileumsutgaven! Endelig er Daniel Craigs
Bond akkurat det han burde være: røff og
rå – med glimt i øyet når det er på sin
plass.
Selvfølgelig er fete actionsekvenser
opptakten til det som skal bli en affære
med skikkelig sus over. En ultrahemmelig
liste over undercover-agenter havner i
gale never, og M (Dench) blir utsatt for et
sadistisk spill. Men må hun klare brasene
uten Bond (Craig), som er antatt død og
bortevekk?
Yes! Når alt klaffer, er få ting like gøy
som Bond, og her er plottet spenstig, foto
lekkert og karakterene til å spise opp! Etter to skuffelser med Daniel Craig som
agent 007får han endelig begge tomler
opp fra denne kanten, og selvfølgelig er
Judi Dench flott som M. Men uten en super skurk kan ting lett klappe sammen, og
det må være lov å avsløre at spanske Javier Bardem – for anledningen med blond
hårprakt – er en fabelaktig antagonist!
Dessuten er settingene til å dø for. Gammelt og nytt blandes elegant, og om bare
neste regissør er i samme klasse som Sam
Mendes går vi lyse Bond-tider i møte.
5
Tragikomisk roadmovie
FILM
«Hasta la vista!»
Prisbelønt komedie/drama fra Belgia med
Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schryver, Tom
Audenaert og Isabelle de Hertogh. 1 t. 53 min.
Regi: Geoffrey Enthoven
Anmeldt av
Ellen Andrea
Thorbjørnsen Bækholt
Philip (Thoren) er så godt som lam
fra nakken og ned, Lars (De Schryver) har en dødelig sykdom som har lenket ham til rullestolen, mens Jozef (Audenaert) er svaksynt på grensen til blind.
Alle tre bor sammen med sine respektive
foreldre, noe som vanskeliggjør mulighe-
4
ten til å ta egne valg. Så får Philip nyss om
at et luksusbordell i Spania har spesialisert seg på funksjonshemmede menn, og
en plan begynner å ta form. De tre vil dra
på tur – uten pårørende som kan sette en
stopper for moroa!
Først og fremst: «Hasta la vista!» problematiserer ikke hvorvidt sex er en menneskerett eller ikke. Det kan ses som en
svakhet, men samtidig er det viktig å få
med seg at sextematikken er av underordnet betydning. Dette er primært en
tragikomisk roadmovie som handler om
tre unge menn og deres kamp for å få lov
til å bestemme over seg selv, samt om
samhold, utfordringer og kommunika-
TURKLARE: Kompisene Lars (Gilles De
Schryver), Jozef (Tom Audenaert) og Philip (Robrecht Vanden Thoren) organiserer
egenhendig biltur til Spania.
sjon.
Og etter noen opp- og nedturer – både
for gutta og oss tilskuere – er totalinntrykket at dette funker. Kombinasjonen
av drama, tragedie og humor er balansert,
og historien gjør inntrykk. Hvilket slett
ikke er noen selvfølge i våre tider.
TIL DAG
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ DAG TIL DAG
DAG
10
Tips til dag til dag redaksjonen:
Mail: [email protected]
Telefon: 33 37 30 33
mellom 08.30 - 15.30
Fax: 33 37 30 10
■ Gratulerer
1 år
Amalie
Grøtnæs
Schultz.
[email protected]
Hipp hurra
for glade lillesøster og
lykketrollet
vårt Amalie Grøtnæs Schultz,
som fyller 1 år. Masse glad i deg!
Store bursdagskoser fra Sebastian, mamma og pappa.
1 år
Ann -Iren Ljone
[email protected]
33 37 30 33
Åse Frøyland
[email protected]
33 37 30 33
Kari Roti Løchen
[email protected]
33 37 30 33
Theodor D.
Rønning.
Hipp, hipp
hurra for
gutten vår
som er 1 år
allerede! Vi
er kjempeglade i deg. Klem fra mamma
Stine, pappa Tore, Felix, onkel
Anders, mormor og morfar.
2 år
Jonas Hoem
Skovly. Hipp
hurra for supergutten vår!
Gratulerer så
mye med dagen. Bursdagshilsen fra
Marius, mamma og pappa.
2 år
Julie
Barheim.
Hipp hurra
for vår søte
og blide tulle! Vi er veldig glade i
deg. Mange klemmer fra mamma, pappa, Natalie, Andreas, bestemor og bestefar.
2 år
Matilde
Hornstuen
Furulund.
Hipp hurra
for godjenta
på Tolvsrød,
du er alltid
sprudlende
og blid, et skikkelig fyrverkeri!
Vi er kjempeglade i deg. Gleder
oss til å feire deg i morgen. Bamseknusekoser i fleng fra farmor.
Oldemor og resten av familien
hilser også.
3 år
Lana
Izabella
Andersson
fylte 3 år 25.
oktober. Vi
vil bare få
gratulere
verdens vakreste, tøffeste og herligste jente. Hipp, hipp hurra for Lana!
Håper du hadde en storslått
prinsessebursdag med store og
små. Måtte alle dine ønsker bli
oppfylt. Vi er så utrolig glade i
deg, jenta vår. Du varmer våre
hjerter hver dag. Mange varme,
rosa og hjertelige hilsener og
klemmer kommer fra storebror
Milo, lillesøster Stella, mamma
og pappa, farmor, farfar, onkel
Christer og ikke minst mormor
og morfar, som kikker stolte ned
på deg fra himmelen.
Gratulerer: Innlevering senest kl. 09.00 to dager
før innrykk. Til lørdag/mandag er fristen torsdag
kl. 09.00. Til tirsdag er fristen fredag kl. 09.00.
Epost sendes til [email protected] Konvolutter
merkes «Gratulerer».
Husk ekstra tid for postgang.
NB: Fullt navn og adresse på den som skal gratuleres.
Tjenesten er gratis.
Bursdagsbilder på MMS: Send kodeord
tb bursdag til 2303. Fortsett med navn, alder og
hilsen. Legg ved bildet . Tjenesten koster kr. 10,-.
4 år
Filip Bilet.
Hipp hurra
for go’gutten
vår! Klem fra
mormor, bestefar og
resten av familien.
DAGENS
bursdagsbarn
Bursdagsgaven leveres av
SF Brygga Kino
5 år
Svein Erik
Lorentzen.
Hipp hurra
for Svein
Erik! Vi er
kjempeglade
i den store
gutten vår.
Bursdags- klemmer fra mamma,
pappa og resten av familien.
6 år
Ida Kristine
Buene. Hipp
hurra for Ida
Kristine som
fyller 6 år. Du
er morsom,
snill og veldig god. Vi er
kjempeglade
i deg. Klem fra mamma, pappa
og Andreas.
7 år
Andrea
Tomine
Holmen.
Gratulerer med gratis kinobillett
Hipp hurra for go´jenta vår,
Louise Gran på Eik! Du er en super flott jente og vi er veldig
glade i deg. Mange varme bursdagsklemmer fra Anne, Martine,
mamma og pappa.
Gavekortet må hentes hos SF Brygga Kino innen
14 dager etter innrykk, brukes innen 4 uker. (Ta med
deg hele siden med bursdagsbilde og avisens dato)
8 år
18 år
Herman
Thunestvedt, Dubai.
Emilie Berg
Harstad. Vi
Alltid like
god og blid,
det er gutten
vår, det!
Masse klemmer og nusser fra pappa, mamma, Sofie og Besse.
Gratulerer
med dagen
din i dag. Du
er verdens
beste jente
og en super
storesøster! Vi er kjempeglade i
deg. Stor klem fra mamma, pappa, Christian Tinius, Mommo,
Poppo, bestemor, bestefar og oldemor. Resten av familien hilser
også.
9 år
7 år
12 år
Camilla Elise Gran,
Helene
Bergstøl.
Andebu.
Hipp hurra
for jenta vår!
Vi er veldig
glade i deg.
Stor bursdagshilsen
fra Victoria, mamma og pappa.
Gratulerer så
mye med dagen, jenta
vår. Vi er
kjempestolte
av og veldig,
veldig glade i
deg! Klem fra mamma og pappa.
Amelia
Venås
Hansen.
Gratulerer
med dagen,
dansejenta
vår! Mange
bursdagsklemmer fra
Vilde, Vårin, mamma og pappa.
7 år
Loke
Austheim.
Hipp hurra
for den beste
gutten i hele
verden! Endelig var dagen her, som
du har telt
ned til helt fra i sommer. Masse
klemmer fra Thea, mamma og
pappa.
14 år
Eskild A.
Ingebretsen. Gratule-
rer så mye
med dagen,
Eskild. Endelig er du
“fjortis”.
Klem fra
Viktor, pappa og mamma.
7 år
Thea Linea
Austheim.
18 år
Hipp hurra
for hele familiens solstråle! Du er en
helt spesiell
som gir oss
alle så mye.
Masse klemmer fra Loke, mamma og pappa.
Gratulerer så
mye med
den store dagen. Håper
du koser deg
og har det
kjempegøy!
Stor klem fra
Helena.
Lasse Wulff.
gratulerer
deg så mye
med den store dagen. Du
er en strålende jente!
Vi er kjempeglade i deg, og gleder oss til
feiringen. Varme bursdagsklemmer fra Eivind, mamma, pappa,
Mona og resten av familien.
Vi heier på deg!
20 år
Charlotte
Lunde. Gra-
tulerer med
dagen, flotte
jenta vår.
Mange klemmer fra
mamma,
pappa, Øystein, farfar og mormor.
25 år
Christer
Holt. Vår
kjære Christer, gratulerer så mye
med dagen!
Vi ønsker
deg en super
feiring, husk
at vi er kjempeglade i deg. Hilsen Elise, mor, far, Elisabeth og
Anders m/familie.
30 år
Reidun
Thorn Akre.
Gratulerer
masse med
dagen til vår
kjære datter
og lillesøster,
vår snille
tante, gode
mamma og kjæreste. 3 x 3 hipp
hurra for deg og dagen din i dag!
Med de varmeste hilsener fra familien din. Hipp hurra for mamma! Pappa og jeg ønsker deg den
beste bursdagen i hele verden,
for det fortjener du virkelig. Vi
er utrolig glade i deg.
DAG TIL DAG ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
■ TØNSBERGS
BLAD
11
Det hendte i 1905
Sverige anerkjente unionsoppløsningen og Norges
uavhengighet. Etter folkeavstemningen om unionsoppløsningen med Sverige den 13. august, der det norske
folk svarte et overveldende ja, startet forhandlingene
om unionsoppløsningen i Karlstad 31. august. Forhand-
■ Jubilanter
lingene var nær sammenbrudd allerede i september.
Mellom 8. og 12. september måtte forhandlingene ta
pause, og ordre om delvis norsk mobilisering ble sendt
ut. Men forhandlingene kom i gang igjen, og den 23. september ble forhandlingene avsluttet med en avtale om
■ Nyfødte
■ Nygifte
oppløsning av unionen. Denne avtalen ble vedtatt i Stortinget den 9. oktober, og i Riksdagen i Sverige den 13. oktober. Karlstad-overenskomsten ble undertegnet i
Stockholm den 26. oktober. Kong Oscar II frasa seg Norges trone og undertegnet oppsigelsen av Riksakten.
■ Kirketid
50 år
Tønsberg
Roy Olsen.
I Domkirken holdes søndag
Bots- og bønnedagsgudstjeneste
under ledelse av domprost David Gjerp og domkantor Arne
Rodvelt Olsen. Kirkekaffe. I St.
Olav katolske kirke er det høymesse med opplegg for barnefamilier søndag formiddag. På
ettermiddagen er det messe på
polsk. I Granly kirke er det
gudstjeneste med nattverd ved
Konrad Fjell. Søndagsskole.
Søndag er det gudstjeneste i Vallø kirke. Nattverd ved sogneprest Arne Chr. Halseth og kantor Pål Weidemann. Gudstjeneste i Søndre Slagen kirke. Nattverd ved vikarprest Lyder J. Verne og kantor Pål Weidemann.
Kirkeskyss 916 38 409. Søndag
formiddag er det temagudstjeneste i Frikirken. Geir Fossnes
leder og Jan Helge Frøen taler.
Søndagsskole har Noahs Ark
program inne og Aktiv ute. 10+
kurs for 10–14 år på Brygga. Kirkekaffe. Søndag formiddag er
det Bots- og bønnedagsgudstjeneste på Barkåker menighetshus, som ledes av sogneprest
Dagfinn Bugge og kantor Tonny
Krokengen. Skriftemål og nattverd. Kirkekaffe. Slagen menighet feirer gudstjeneste på Botsog bønnedag i Eik kirke. Søndagsskole, kirkekaffe. Gudstjenesten er ved sogneprest Margrete Sellæg Moe, og Steinar
Høiback sitter ved pianoet.
Vi gratulerer
deg med dagen, håper
du får en
flott feiring!
Hilsen dine
tre jenter. Du er en super pappa
og mann, glade i deg.
70 år
Anita
Venbakken i
Åsgårdstrand fylte
70 år 25. oktober. Gratulerer hjerteligst med dagen fra oss du vet.
■ Ordføreren
Fylkesordføreren
Kl. 09.00: Internt møte, fylkeshuset.
Kl. 12.00: Berg Interneringsleir –
avduking monument, Søndre
Vestfold fengsel avd. Berg.
Kl. 19.00: Utdeling av fagbrev,
Park Hotell Sandefjord.
Ordføreren i Tønsberg
Kl. 08.00: Gaselle-konferanse,
Quality Hotel Klubben.
Kl. 12.00: Avduking av minnesmerke ved tidligere Berg Interneringsleir.
Kl. 18.00: Utdeling av fag- og
svennebrev, Hotel Klubben.
Ordføreren i Nøtterøy
Kl. 08.00: DNB Gasellekonferanse, Quality Hotel.
Kl. 14.30: Nasjonalparksenter
Verdens Ende, arbeidsmøte Tjøme.
Kl. 18.00: Fag- og svennebrevutdeling, Ballsalen.
Ordføreren i Re
Ingen offentlige avtaler.
Ordføreren i Tjøme
Ferie.
Ordføreren i Horten
Lørdag 29.09 kl. 11.46 kom Edgar
Sebastian til verden på keiserlig
vis på Akershus Universitetssykehus. Lillegutt veide4.440
gram og var 56 cm lang. Stolte
foreldre er Silje Marie Aas og
Daniel Leslie Allen.
8. september ble en helt fantastisk dag da Ingunn og Tommy
Hovde Liverød ga hverandre sitt
ja! Domkirken i Tønsberg
m/mannskap satte listen høyt og
dagen ble bare bedre og bedre.
Spesielt takk til André Jakumeit
som avsluttet dagen med et vakkert dikt og dere andre som gjorde dagen helt unik.
Foto: Fotograf Kristofer Ryde
Foto: Privat
■ Ord for dagen
«Vær ivrige og bli ikke slappe»
«Den kristne tro er en blomst
som ikke trives i mørke. Den må
fram i lyset og utsettes for skarpe vinder og brennende sol. Årsaken til at mange menneskers
kristendom ikke blir noe annet
enn en svak tendens, en sprø
knopp og et famlende forsøk, er
ganske enkel den at de aldri våger seg fram i lyset. De ber i
smug og tror i smug, og er redde
for å heise flagg overfor andre.»
Det er evangelisten Frank
Mangs som i sin tid kom med
disse tankevekkende og utfordrende ordene. Paulus er opptatt av at den kristne skal stå
åpent fram med sin tro, fordi det
er det som gir trygghet, fred og
velsignelse i hverdagen. Jesus vil
jo at det virkelig skal «blomstre»
i livet vårt. «Vær ivrige og bli
ikke slappe, vær brennende i
Ånden, tjen Herren! Vær glade i
håpet, tålmodige i trengselen,
utholdende i bønnen.» (Romerne 12, 11-12).
Møte NAV Vestfold, Imdi og fagog svennebrevutdeling.
KPK
Ordføreren i Holmestrand
Kl. 15.00-16.00: Ordførerhjørnet
Biblioteket.
■ Dagens sitat
Ordføreren i Andebu
Ved forskrifter er veien lang, ved
eksempler kort og grei.
Kl. 09.00-16.00: Kontoret.
Plinius d.y.
Vi giftet oss i Tønsberg domkirke 20. oktober 2012. Takk til alle
som var med på å gjøre denne
dagen spesiell for oss. Anette
Bævre Koren og Rune
Christian Foyn.
Foto: Privat
■ Navnedagen
Amandus og Amanda har nav-
nedag i dag. Amandus er et
mannsnavn med flere mulige
opprinnelser. Det kan være
en maskulin form av kvinnenavnet Amanda, som har opprinnelse i latinske Amanda, «elskelig». Det kan også være en latinifisering av det norske mannsnavnet Amund, som har opprinnelse i de norrøne navnene
Gmundr og Ámundi, som har
opprinnelse i det norrøne age,
«respekt», «egg» (på et sverd),
eller à, «veldig» og mund, «beskyttelse».
Del de gode
dagene
Gi oss tips og bilder til [email protected]
tb no
GLEDER OG ENGASJERER
Nøtterøy
Søndag er det gudstjeneste i
Nøtterøy kirke ved prest Øystein Thelle og kantor Wenche
Henriksen. I Teie kirke er det
gudstjeneste ved sogneprest
Maia Koren og kantor Jan Rosenvinge. Gospelensemblet deltar. I Veierland kirke er det
gudstjeneste, markering av Skaperverkets søndag og utdeling
av ”Min kirkebok” til fireåringer
ved sogneprest Inger Bækken og
organist Nina Aas.
Stokke
Søndag formiddag er det gudstjeneste med nattverd i Skjee
kirke ved sogneprest Lise Horn
og kantor Jaime Lewis. Søndag
formiddag er det gudstjeneste
med nattverd i Vear arbeidskirke ved prest Frode Magnar Andersen og musikkarbeider Marie Relling. Kirkekaffe.
Horten
Søndag formiddag inviterer
Horten Metodistkirke til gudstjeneste, hvor Kirsten Eika Amsrud preker og Arve Amsrud spiller. Søndagsskole. Søndag formiddag er det høymesse med
nattverd i Skoppum kirke.
Gudstjenesten ledes av vikarprest J. Bakke og organist er
Roar Myrheim. I Åsgårdstrand
kirke er det gudstjeneste med
dåp og nattverd ved Carl-Ove
Fæster. Organist er Eldrid Folkeson. Det blir søndagsskole. Sentrumskirken har gudstjeneste
med nattverd ved sogneprest
Ottar Strand og kantor Astrid
Bjaanes. Søndagsskole og søndagsskolefrokost.
Andebu
S ndag er det gudstjeneste i
Andebu kirke. Det blir dåp av to
barn og nattverd. Kantor Vigdis
Poupart og sogneprest Jan Brastein. Konsert lørdag og søndag
ettermiddag i Andebu kirke. Lokale krefter deltar under tema:
”Det å være menneske”.
Re
Søndag er det felles gudstjeneste for Re på Røråstoppen skole.
Gudstjenesten er ved menighetsleder Sjur Askjer, sogneprest Sølvi Lewin og Truls Gran
ved pianoet. Søndagsskole. Kirkelunsj. Søndag formiddag inviteres til nattverdgudstjeneste i
Døvik kirke, der Herman Næss
er prest. Søndagsskole.
■ Vi minner om
Engveien Senter
Stoltrim. Kaffe og sosialt samvær. Gammeldans i ettermiddag.
Sjølystsenteret Nøtterøy
Interesserte kan komme til vevgruppa i dag. Ledige plasser.
Klubb Singel Horten
Dans på Vadlatun i kveld.
■ Dagen i dag
Tidligere stortingsrepresentant
Ingvald Godal fyller 78 år, skuespilleren Bob Hoskins 70 år,
grafikeren og maleren Eivind Kiberg 67år, utenriksminister Hillary Clinton, skuespilleren Jaclyn Smith og tidl. partisekretær Eli Hagen fyller alle 65 år,
biskop Solveig Fiske og konsernsjef Åse Aulie Michelet fyller begge 60 år, tidl. skiskytter
Jon Åge Tyldum 44 år og skuespilleren Fredrik Steen 43 år.
- Utmerkelser
- Fødselsdager
- Merkedager
- Jubilanter
- Fødsler
- Brudepar
12
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ DAGENS NAVN
Engveien Bridgeklubb
15. oktober. 5 par – middels = 20.
1. Mai Liss Haslestad–Sverre
Haslestad 24/60,0. 2. Sverre
Henriksen–Odd Sundby 23/57,5.
3. Anne Mette Abrahamsen–
Kjell Pedersen 22/55,0. 4. Helga
Nysæther–Alf Hansen 17/42,5. 5.
Jean Campbell–Solveig Moen
13/32,5.
Slagen Bridgeklubb
16. oktober. 9 par – middels = 72.
1. Berit Bjørnskau-Oskar
Bjørnskau 89/61,8. 2. Øistein Darup –Arne B. Hansen 83/57,6. 3.
Alf Hansen – Finn Christensen
82/56,9.4. Ragnar Nilsen – Gunnar Flåten 74/51,4.-Middels = 72.
5. Arnold Westerlund – Harald
Thorstensen 71/49,3. 5. Birgitta
Muller – Helga Nysæther71/49,3.
7. Bernt Drtina – Rolf Johansen
69/47,9. 8. Arne Ingebretsen –
Kjell Landfald 59/41,0. 9. Else B.
Johansen – Arne Pedersen
50/34,7.
Horten Bridgeklubb
16. oktober. 2. kveld Trekantturnering Horten-HolmestrandGalleberg
1. Stein Hovstad – Dag Kristiansen 61.8, 2. Svein-Harald Riisnæs – Erland Bratli 59.5, 3. Frank
Indlagen – Tom Søren Nilsen
56.7, 4. Stian Sørlie Helgeby –
Bjørn Helgeby 55.3, 5. Ellen
Wang Fredriksen – Jan Ingar Løvaas 54.9, 6. Odd Frydenberg –
Erna Lund 53.9, 7. Finn Erik Johansen – Harald Nygaard 53.5, 8.
Ole Gran – Lars Gran 52.8, 9.
Helge Bugge – Bjørn Syvertsen
51.6, 10. Kjell Bugge – Trond Rikstad 50.5, 11. Vidar Sund – Øystein Hanevik 49.5, 12. Ludvig
Guldal – Ingar Hushovd 47.7, 13.
Torvald Johan Løvmo – Knut Leesland, Jan Valstad – Thorbjørn
Ljunggren44.0, 15. Einar Lærum
– Roar Halvorsen 42.8, 16. Vibeke Hellner – Anne Foon 41.9, 17.
Magne Vike – Hans Olav Auensen 40.3, 18. Erling Galleberg –
Einar Nyork 39.4. Middels: 50.0
Tjøme Bridgeklubb
17. oktober.1 – Peter Syse – Kåre
Hummertangen 75, 2 – Oddmund Tysland - Magne Indreiten 69, 3 – John Skarstein – Ole
Marthiniussen 64,4 – Terje Liverød – Tore Heitun 60, 5 – Einar
Torgersen – Liv Breili 50, 6 –
Wenche Løkken – Nelius Løkken48, 5 – Ketil Bodvin – Hans C.
Okkenhaug41
For klapping!
DAGENS
NAVN
Navn: Chris Aanvik.
Alder: 34.
Stilling: Daglig leder Alltheway AS.
Bor: Solvang.
Aktuell fordi: Har gått ut
mot ukultur på konsertarrangementer.
TØNSBERG: Konsertkultur
har blitt et hett tema etter
at konsertarrangør Chris
Aanvik skrev i gårsdagens
avis. Han pekte på det han
mener er en ukultur innenfor pop/rock-sjangeren.
Bjørnar K. Bekkevard
950 03 236
[email protected]
– Hva klarer du deg ikke uten?
– Iphonen
– Hva liker du best ved deg
selv?
– Jeg omgås andre mennesker
godt.
– Om du vinner en stor pengepremie og skal gi 25 prosent til
noen, hvem får pengene?
– 12, 5 prosent skal gå til Utviklingsfondets sultkampanje, som
i disse dager arrangeres i Oslo.
Resten skal gå til Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme basketklubb
(TNT).
– Hva gjør deg glad?
– Fine konsertopplevelser gjør
meg glad, i tillegg til ekte idrettsglede.
– Hva gjør deg sint?
– Folk som ikke klapper som de
skal!
– Hva ville du gjort om du ble
valgt til ordfører i din kommune?
– Jeg ville satset masse på barn
og unge. Jeg ville først og fremst
lagt gode rammer for idrett og
kultur.
– ... og som sjefredaktør i
Tønsbergs Blad?
– Jeg ville ha fortsatt den gode
jobben Tønsbergs Blad gjør med
å dekke lokale kultur- og idretts-
KULTURMANN: Chris Aanvik har et stor engasjement for kultur og idrett for unge, og har mange jern i
Foto: Anne Charlotte Schjøll
ilden. Mobiltelefonen, den kunne han ikke klart seg uten.
arrangementer.
på TV?
– Hvilken person ser du opp
til?
– Jeg har ikke TV, men jeg liker
likevel å se på TV-serier. «Homeland» er en favoritt.
– Sponsorsjef Gunder Gundersen i Slottsfjell-festivalen. Fordi
han er så innmari flink til å spille
shuffleboard.
– Hva er favorittprogrammet
– Hva gleder du deg mest til
den kommende uka?
–Jeg gleder meg først og fremst
til at bandet Mhoo kommer til-
bake fra turné i Sogn- og Fjordane. Jeg er manageren deres, og
vi skal sette oss med og planlegge turné i Russland. Jeg gleder
meg også stort til konsert med
Sondre Lerche på Total
Bar&Scene førstkommende fredag.
■ Su doku
■ Dagens bilde
Mandag: Lett
Tirsdag, onsdag,
torsdag: Middels
Fredag, lørdag:
Vanskelig
Løsning på
forrige oppgave:
FINN ÉN FEAL: Tilgi oss hvis det er vi som er kjøtthuet her, men plakatsjefen har vel
et lite bokstavproblem? Uansett er det sikkert hyggelig å møte apene i London zoo.
Foto: Ralf Haga
Regel: Det samme
tallet (1 til 9) kan
ikke gjentas loddrett, vannrett eller
innenfor noen av
de ni boksene.
KULTUR ■ MINNEORD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
■ TØNSBERGS
BLAD
13
RULLATORER: Et aldershjem utenfor Tallinn fikk alle disse rullatorene i gave fra Civitan Club Tønsberg. Dette var en gave som ble satt
stor pris på.
Foto: Privat
Rullatorer til Estland
TØNSBERG: Utslitte rullato-
MELLOM TO PERMER: Odd Børretzens er klar med en ny bokutgivelse fra Juritzen Forlag.
Foto: Knut Fjeldstad
Børretzens
tekster blir bok
OSLO: Juritzen Forlag slip-
per en boksamling med
Odd Børretzens beste tekster.
Boken har fått tittelen «Helt All
Right – De beste tekstene i utvalg».
Odd Børretzen fyller om ikke
lenge 86 år. I forordet til boken
skriver han blant annet om det å
bli gammel i det moderne Norge.
Tekstene er valgt ut i samarbeid med Odd Børretzen og er
illustrert med hans egne tegninger samt nye bilder, tatt av
fotograf John Andresen.
Boken skulle etter planen blitt
lansert sammen med Odd Børretzen på Theatercaféen denne
uken, men på grunn av sykdom
måtte det avlyses.
«Odd Børretzens talsperson,
Reidun Bruland, sier at Odd regner med å være «all right» ganske snart», heter det i en presse-
melding fra Juritzen Forlag.
Børretzen ble født i 1926 i
Hjelmeland kommune som
sønn av en predikant. Da han var
tre år gammel, flyttet familien til
Grorud i Oslo hvor han vokste
opp.
Børretzen har mottatt en rekke priser, både som forfatter og
artist, blant annet Vestfolds Litteraturpris, Herman Wildenveys Poesipris, Tekstforfatterfondets ærespris og – hele syv
ganger – Spellemannprisen. NTB
Kari Bremnes som står for
det musikalske innslaget i
TV-showet Lindmo.
Kari Bremnes er i høst aktuell
med sitt siste album «Og så kom
resten av livet». Hun begynte i
visegruppa Stiftelsen for over
30 år siden. Siden har hun levert
en jevn strøm musikk, hennes
siste plate er hennes 16. soloplate.
Også fysiker Andreas Wahl,
482 55 970
[email protected]
Pappkasser fulle med tørrvarer,
kaffe, sjokolade og sekker med
avlagte klær kommer godt med
på den fattige landsbygda utenfor Tallinn i Estland.
Dagfinn Tveiten i aksjonskomiteen i Civitan Club Tønsberg forteller at næringsdrivende i Tønsberg har sponset varer og tre Civitanklubber i Vestfold har bidratt
med penger slik at hjelpesendingen østover kunne bli en realitet.
– Det er mye fattigdom der borte og mange av husene på landsbygden er nedslitte. Det var en
Vår kjære søster,
svigerinne og tante
kjent fra serien Folkeopplysningen på NRK, kommer til
Lindmo. Det gjør også kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og skuespillerne Jannike Kruse og Heidi Ruud Ellingsen. Kruse og Ellingsen har
hovedrollene i NRKs nye storsatsing, dramaserien Hjem som
har premiere på søndag. NTB
Lillian
Sigrun
Asbjørn
Øvrig familie
Bisettes fra Nanset kirke
fredag 2. nov. kl. 11.30.
Kristian Stensholt
født 8. mai 1938
sovnet stille inn.
Stokke, 23. oktober 2012
Et strevsomt liv har ebbet ut,
en ittig hånd har dovnet.
Din lange arbeidsdag
har nå tatt slutt,
ditt gode hjerte sovnet.
Turid
Ole Jakob og Bente
Amanda Frederikke
Liv (søster)
May (søster) og Magnus
Øvrig familie
Begraves fra Stokke kirke
fredag 2. nov. kl. 10.30.
Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.
Min kjære mamma,
svigermor, farmor,
oldemor,
svigerinne og tante
Liv Eriksson
Vår kjære
Alfhild Margrethe
Rønning
MED: Kari Bremnes
kommer til Lindmo.
Foto: NTB scanpix
født 22. september 1916
sovnet stille inn.
Nes sykehjem,
23. oktober 2012
Rolf Ansten Auke til minne
sjonsorganisasjon som holder til
på Vear i Stokke, og fikk i tillegg
sitt virke i mange andre land.
Jeg kan bl.a. nevne Latvia,
Russland, Ukraina, USA, Spania,
Burundi og Mexico. Over alt ble
han tatt imot som den åndsfylte
høvding han var, og mennesker
ble frelst alle steder.
Han var også til stor hjelp for
de kristne. Mange er vi som har
fått et nytt og gledesfylt kristenliv gjennom hans tjeneste.
Rolf hadde stor humoristisk
sans og en egen evne til å få folk
til å le, noe som gjorde at de
Min kjære mann,
min omsorgsfulle far,
min snille farfar,
vår alles kjære
født 7. mai 1921
sovnet stille inn i dag.
Larvik, 25. oktober 2012
■ Minneord
Rolf Ansten Auke gikk hjem til
Herren den 12. oktober, bare 64
år gammel. Han ønsket ikke
noen oppmerksomhet rundt sin
person, derfor har begravelsen
foregått i stillhet.
Rolf visste allerede som liten
gutt at han skulle bli forkynner,
og 15 år gammel var han i full
sving.
Den første tiden virket han
særlig i Nord-Norge, men etter
hvert over hele landet og i Sverige og Finland.
I 1991 startet han International World Mission, IWM, en mi-
flott opplevelse å få være med på
en slik tur og få oppleve hvor takknemlige alle var, sier han.
De tre Civitanklubbene i Estland fikk overrakt pengegaver fra
klubbene Civitan Tønsberg og
Civitan Kristina.
Anne Tørressen
Mayn Juel Larsen
Kari Bremnes til Lindmo
OSLO: Denne uken er det
rer på et aldershjem i Estland er erstattet med nye
takket være frivillig innsats
fra Civitan-medlemmer i
Tønsberg.
slappet av og lettere åpnet seg
for Guds ord og Ånd.
Det er blitt et stort tomrom og
savn etter Rolf og hans tjeneste!
I takknemlighet for hva han
har betydd for meg personlig, lyser jeg fred over hans minne!
Nieser og Nevøer
Øvrig familie
Begraves fra
Solvang gravkapell
torsdag 1. nov. kl. 12.30.
Like kjært som blomster
er en gave til Mamma
Maggie's arbeid for
Norsk Misjon i øst.
født 30. mai 1925
sovnet stille inn i dag.
Tønsberg,
25. oktober 2012
Borte for alltid,
men likevel nærdu som var oss
så inderlig kjær.
Din kjærlige godhet
vil aldri bli glemtinnerts i hjertet
har vi deg gjemt.
Jan Olav
Nina
Pål Cato, Kenneth, Jørn,
Marius, Jostein
Oldebarn
Øvrig familie
Begraves fra Sem kirke
fredag 2. november
kl. 12.30.
Solrun Opheim
Vår hjerteligste takk
■ Minneord
■ Leveres på e-post til
[email protected]
■ Maksimal lengde er 2.500 tegn
(med mellomrom). Lengre innlegg vil bli returnert.
for all vennlig deltagelse ved vår kjære Ernst Ommedals bortgang.
Takk for alle de vakre blomstene og gavene til Kreftforeningen,
kr.14.000,-. En spesiell takk til betjeningen på Vestjordet for god
omsorg og pleie.
Synnøve, Torild, Ann-Kristin og Sissel med familier
14
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ NYHETER ■ ANNONSER
Flere nykommere kan få Bokhandlerprisen
OSLO: Halvparten av de
nominerte forfatterne
til årets Bokhandlerpris, har aldri vært nominert til denne prisen
tidligere.
Norske bokhandlere har nå
stemt fram sine favoritter.
Og på listen kjemper fem
nykommere i erfarent sel-
skap om å ta hjem prisen.
– I alt ble det stemt på
over 70 ulike forfattere.
Mangfoldet er stort, og
konkurransen harvært tøff,
sier Trine Stensen som er
direktør i Bokhandlerforeningen.
Bokhandlerprisen
er
bokhandlenes egen pris og
deles ut etter avstemming
blant alle som arbeider i en
norsk bokhandel. Boken det
stemmes på må være en av
årets bøker, og forfatteren
må være norsk innenfor feltet skjønnlitteratur eller generell litteratur. Også barn –
og ungdomsbokforfattere
kan nomineres.
Bokhandlerprisen er en
bronsestatuett: «Takk for
boken», uført av billedhogger Nils Aas og vil i år bli
delt ut 20. november.
Blant årets nominerte er
for eksempel debutantene
Gabi Gleichmann og Trude
Teige, i godt selskap med de
tidligere prisvinnerne Per
Petterson, Gunnar Staalesen og Jørn Lier Horst.
Første gang Bokhandlerprisen ble delt ut var i 1948.
Prisen het da «Takk for boken»-prisen og det var forfatteren Sigurd Hoel som
fikk den. Hoel fikk den da
ikke da for noen spesiell bok.
De siste årene er det Lars
Saabye Christensen som
har fått prisen for «Halvbroren» (2001), Åsne Seierstad
for «Bokhandelen i Kabul»
(2002), Per Petterson for
«Ut og stjæle hester (2003),
Levi Henriksen for «Snø vil
falle over snø som har falt»
(2004), Anne B. Ragde for
«Eremittkrepsene» (2005)
og Erik Fosnes Hansen for
«Løvekvinnen» (2006).NTB
Adventkirken
Bullsgate 15, Tønsberg
Lørdager:
kl. 10.30 – Bibelgrupper
kl. 11.45 – Gudstjeneste
www.adventkirken.no/tonsberg
kunngjøring
ANNONSER n FREDAG 26. OKTOBER 2012 n TØNSBERGS BLAD
religiøse møter
JESU VENNER
Møte fredag kl. 19.00
i Avholdsfolkets hus, Tbg.
TEIE KIRKE
Nysgjerrig på Gud?
15
kunngjøring
Velkommen
søndag kl 11
Husvikveien 13
Tlf 33 32 95 03
www.elihu.no
Velkommen til
Vestfold områdes HØSTFEST
i Teie kirke søndag 28. okt. kl. 18
Misjonsinspirator Eli S. Schie:
Misjon på flere kontinenter
Sang: Brødr. Klavenæs
Fon Bedehus
Møte lørdag kl. 19.00.
Yngar Lindjem taler.
Bevertning.
Alle hjertelig velkommen!
Matteproblemer?
Privatundervisning gis nivå
ungdomsskole og vg1.
Tlf. 905 49 062.
møter
Evangelisk fellesskap
Møte søndag 28/10
kl. 16.30 på Råel bedehus.
Gjermund Gjertsen taler
Velkommen
skal dere være!
Søndag kl. 17.00:
Kveldsmøte med
Evangeliesenteret. Lise
Karlsen taler. Velkommen!
www.pinsekirkenbetel.no
C
www.tb.no
M
Y
K
Søndag kl.11:
Barnekirke for hele
familien.
TønsbergPinsekirke.no
Det innkalles til
Ekstraordinært
ÅRSMØTE
i Tønsbergs Turnforening
den 8.11 kl 18.30.
Papirer legges ut i klubbhuset den 1.11 fra kl. 15.00
Sak: Messehuset. Styret
kunngjøring
Tønsberg kommune
Åpen - Oppriktig - Profesjonell
www.tonsberg.kommune.no
Telefon 33 34 80 00
KUNNGJØRINGER
Slagen bo- og servicesenter
Jazzkonsert tirsdag 30. oktober kl 14.00 i Vinterhagen
Midtløkken bo- og servicesenter
Jazzkveld tirsdag 30. oktober kl 18.00
Ledige trygdeboliger søknadsfrist: 02.11.2012
Granatvn 2 A, leil 102, 3152 Tolvsrød (Slagen bo- og
servicesenter) – 1. etg
Granatvn 2 A, leil 214, 3152 Tolvsrød (Slagen bo- og
servicesenter) – 2. etg
Granatvn 2 A, leil 216, 3152 Tolvsrød (Slagen bo- og
servicesenter) – 2. etg
Granatvn 13 E, 3152 Tolvsrød – 1. etg
Kommunaltekniske gebyrer
Det er nå sendt ut faktura til alle abonnenter for 4. termin 2012. Denne forfaller til betaling 22.11.2012.
Detaljregulering for kai/fergeanløp på Husvik
0158/0047 – Plan nr 070420110052
Offentlig ettersyn jfr UBA-sak: 145/12
Detaljregulering for Kvartalet Svend Foyns
gate–St. Stefans gate
Plan nr 070420110045 Offentlig ettersyn jfr UBA-sak:
147/12
Mer informasjon på vår nettside
Forliksklage
Utdrag av forliksklage
under behandling ved
Forliksrådet i Tønsberg:
Sak nr. F2012-060167.
Klager: Nordea Finans
Norge AS, Postboks 1166
Sentrum, 0107 Oslo,
org.nr. 00924507500.
Klagemotpart: Yngve
Mørk-Larsen. Siste kjente
adresse: Uten fast bopel.
Klageren har tatt ut forliksklage mot klagemotparten
med krav om
tilbakelevering av bil Citroen, 2007 med reg. nr. DL
78813 og til å betale
sakens omkostninger.
Klagemotparten innkalles
til rettsmøte i forliksrådet
10.12.2012 kl. 09.00 i
Namsfogden i Tønsberg
og Nøtterøy.
Klagemotparten pålegges
å inngi skriftlig tilsvar til
forliksrådet innen 14 dager
før rettsmøtet om klagerens krav godtas eller ikke.
Forliksklagen med pålegg
om tilsvar og innkallingen
kan hentes på forliksrådets kontor i Anton
Jenssens Gate 5, 3104
Tønsberg. På anmodning
kan dokumentene bli
sendt til klagemotparten
på oppgitt ny adresse.
Da klagemotparten ikke
har kjent oppholdssted
skjer forkynningen etter
domstolloven § 181. Forliksklagen med pålegg om
tilsvar og innkalling regnes
som lovlig forkynt
26.11.2012, etter å ha vært
oppslått på rettsstedet i 4
uker.
Uteblir klagemotparten fra
rettsmøtet vil fraværsdom
bli avsagt på grunnlag av
klagerens fremstilling av
saken.
konsert-teater
16
TØNSBERGS BLAD n FREDAG 26. OKTOBER 2012 n ANNONSER
Loppemarked
BRYGGA
TØNSBERG
Eikveien 47 (Eiktoppen)
Lørdag kl. 10.00 - 16.00 og søndag kl. 12.00 - 16.00
KINO
Reserver billetter
på 04312
Dørene åpner kl. 16.30
gallerier
SALGSUTSTILLING
på Solhaug, Andebu
Lørdag 27. oktober kl 11.00–17.00
Søndag 28. oktober kl. 11.00–17.00
Mange, flotte hjemmelagde produkter !
Kafeteria – utlodning
Betalingsterminal
VELKOMMEN!
FØRPREMIERE:
Sammy på nye eventyr(norsk tale). Animasjon. 7år. 1.32m. Kl. (2D)17.00
NORGESPREMIERE:
Asterix og Obelix hos Britene(norsk tale). Barnefilm/familiefilm. 7år.
1.51m. Kl.(3D)17.00
konsert - teater
Gla’gjengens
Høstkonsert
lørdag 27 oktober kl. 18.00 på
Våle samfunnshus Gjesteartist sang og piano
Randi Lovise Wittingsrud Gratis inngang,
salg av kaker/kafe loddsalg.
James Bond: Skyfall. Action. 15år. 2.25m. Kl.18.00+18.30+19.30+
20.00+21.00+21.30
De andre. Dokumentar. 7år. 1.30m. Kl.18.00
Palme. Dokumentar. 7år. 1.45m. Kl.19.00
Beasts of the Southern Wild. Drama/eventyr. 11år. 1.31m. Kl.19.00
FAMILIE:
Madagaskar 3: Full rulle i Europa. (norsk tale) Animasjon/eventyr/
familiefilm/komedie. Tillatt for alle. 1.33m. Kl.(2D)17.00
Taken 2. Action/krim. 15år. 1.31m. Kl.21.00
Paranormal Activity 4. Grøsser/skrekkfilm. 15år. 1.27m. Kl.21.30
underholdning
300 kvm
med lamper, møbler
og interiør på Skinmo
Gård, Larvik tlf. 33 11 13 90
Åpent 10-17(14)
Fix
ferdig!
Stort gardinutvalg
i alle slag - tynne og helforet
www.sfkino.no
DET ER BARE EN KINO I BY’N
RADIO/TV ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
■ TØNSBERGS
BLAD
17
FREDAG 26. OKTOBER
BARN
Waz
«W Delta Z.» Britisk thriller fra
2007. En gruppe gjengmedlemmer blir funnet torturert og drept.
Politimannen Eddie Argo innser at
han har å gjøre med en seriemorder,
men skjønner raskt at det ikke er
den personen han jager som utfører
selve drapet. Med: Stellan Skarsgård, Selma Blair, Melissa George.
Regi: Tom Shankland. (15 år)
TV 2 Zebra kl 21.00
Away from her
Kanadisk drama fra 2006. Da
Fiona får diagnosen Alzheimer
og må bo på pleiehjem, opplever
ektemannen at hun glemmer ham til
fordel for en annen mann som er
pasient på hjemmet. Etter 40 år
sammen står ekteskapet deres på
en hard prøve. Med: Gordon Pinsent,
Julie Christie, Stacey Laberge. Regi:
Sarah Polley.
NRK3 kl 21.25
Tropic Thunder
Amerikansk-britisk-tysk
actioneventyr fra 2008. Da
innspillingen av en krigsfilm risikerer
å bli stanset av studioet, tar regissøren med seg stjernegalleriet ut i
jungelen for å få litt mer realisme
inn i filmen. Da de møter virkelige
banditter, blir det litt i overkant realistisk. Med: Robert Downey Jr., Jack
Black, Jay Baruchel. Regi: Ben Stiller. (15 år)
TVNorge kl 21.30
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Kuraffen
10.30 Drømmehagen (r)
11.00 Superstrekar
13.30 Supernytt (r)
13.40 Fin fredag (r)
14.10 Bevinget (r)
14.30 Kårni og Børni (r)
14.45 M.I. High (r)
15.15 Være venner (r)
15.25 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Tid for tegn (r)
17.15 Være venner (r)
17.30 Frode Flodhest (r)
17.35 Pocoyo (r)
17.45 Ra Ra, den bråkete
løven (r)
18.00 Blekkulf
18.10 Professor Balthazar
(r)
18.15 Lillepri
18.35 Superkviss
18.50 Supernytt
19.00-19.30 MGPjr Spesial: Venner i 2012 (r)
06.00 Vennebyen
06.15 Pusur
07.00 Mr. Bean
07.30 Se på Scooby Doo
08.00 Gumballs fantastiske verden
08.30 Johnny Bravo
09.00 Diverse sendinger
13.00 Billy & Randis
skumle eventyr
13.30 Johnny Test
14.00 The Looney Tunes
Show
14.30 Se på Scooby Doo
15.00 Scooby-Doo! Mysteriegjengen
15.30 Pusur
16.00 Gumballs fantastiske verden
16.30 Eventyrtid
17.00 Batman
17.30 Young Justice
18.00 Generator Rex
18.30 Se på Scooby Doo
19.00 Level Up
19.30 The Regular Show
20.00 Eventyrtid
20.30 Kveldssending
06.00 Kick Buttowski:
Drabantbyens vågehals
06.25 Fairly Odd Parents
06.50 Phineas og Ferb
07.20 To konger
07.45 Kickin' It
08.10 Det søte liv til sjøs
08.55 Diverse sendinger
12.10 Det søte liv til sjøs
12.35 Phineas og Ferb
13.25 Zeke og Luther
14.40 Det søte liv til sjøs
15.10 Ultimate Spiderman
15.35 The Avengers: Earth's Mightiest Heroes!
16.00 Det søte liv til sjøs
16.25 Engstelig Eddie
16.40 Kickin' It
17.05 To konger
17.30 Austin & Ally
17.55 Phineas og Ferb
18.35 Lab Rats
19.00 Pokémon: Black &
White
21.35-22.00 Pokémon:
Black & White
06.00 På kroken
06.15 Phineas og Ferb
06.30 Engstelig Eddie
06.45 Det søte liv til sjøs
07.10 Hannah Montana
07.35 Lykke til Charlie!
08.00 Shake it up
08.50 Min bror bjørnen 2
10.05 Diverse sendinger
12.55 Engstelig Eddie
13.45 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
14.35 Magikerne på
Waverly Place
15.25 Shake it up
16.15 Hannah Montana
16.40 På kroken
16.55 Jessie
17.20 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
17.45 Shake it up
18.10 Lykke til Charlie!
18.35 Gravity Falls
19.00 Shake It Up Made In
Japan
20.05 Bak det flygende
teppe
20.15 Kveldssending
06.00 Ni Hao Kai Lan
06.20 Umizoomi
06.45 Bubble Guppies
07.05 Dora Utforskeren
07.30 SvampeBob Firkant
07.55 Madagaskarpingvinene
08.15 Fairly Odd Parents
08.30 Victorious
08.50 Big Time Rush
09.15 iCarly
10.00 SvampeBob Firkant
10.45 Lola & Virginia
11.00 Fairly Odd Parents
11.45 Geniet Jimmy Neutron
12.05 Bondegården
12.40 Planet Sheen
13.05 Madagaskarpingvinene
13.20 Kung Fu Panda
13.45 SvampeBob Firkant
14.00 Den Lille Prinsen
14.55 iCarly
15.20 Victorious
16.10 Big Time Rush
17.05 iCarly
17.30-17.54 iCarly
CITROËN
BASISSERVICE
for biler som er
5 år eller eldre
KUN
The Ruins
Australsk-amerikansk grøsser
fra 2008. En vennegjeng reiser
til Mexico, men et arkeologisk dykk
inn i jungelen får uante følger når
det viser seg at ondskapen lever i
ruinene. Med: Jonathan Tucker, Jena
Malone, Laura Ramsey. Regi: Carter
Smith. (15 år)
FEM kl 21.30
CBI har en ny overordnet agent i Ray
Haffner, mens Jane prøver å få samlet den gamle enheten sin.
TV3 kl 17.00
Friends
Joey får jobb som såperoperainstruktør.
TVNorge kl 17.10
Two and a Half Men
Martin Sheen gjestespiller i denne
episoden.
TVNorge kl 17.40
Bones
Brennan og Booth etterforsker en
sak der deler av et lik blir funnet i
Chesapeake Bay. De finner bare
overkroppen, så de har ikke mye
annet enn offerets brystinnlegg å gå
ut fra. Etterforskningen fører dem til
en liten kirke, hvor det viser seg at
offeret var prest.
TV3 kl 18.00
How I Met Your Mother
Alt går galt på Lily og Marshalls bryllupsdag, men Barney kommer dem
til unnsetning.
Viasat 4 kl 18.00
2.200,-
DET ER RIMELIGERE
ENN DU TROR!
The Big Bang Theory
Howard og Raj besøker en nattklubb
for å plukke opp damer, mens Sheldon prøver å gjøre Penny bedre ved
å bruke en sjokoladebasert adferdsmodifisering.
TVNorge kl 18.05
The Big Bang Theory
King Kong
Newzealandsk-amerikansk-tysk
actioneventyr fra 2005. På
1930-tallet reiser en gruppe oppdagelsesreisende til den mystiske Skull
Island for å etterforske historien om
en kjempegorilla kalt Kong. De
finner snart ut at Kong ikke bare er
en legende, men et virkelig vesen.
Med: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Regi: Peter Jackson. (11 år)
TV3 kl 21.30
The Mentalist
CRÉATIVE TECHNOLOGIE
Raj må finne en ny jobb, ellers blir
han sendt tilbake til India. Sheldon
derimot har en løsning som innebærer at Leonard og Penny må behandle Howard som et femte hjul på
vogna.
TVNorge kl 18.30
Tønsberg Tlf. 33 35 92 92
SPORT
08.15 La Liga
10.15 MLS
Sporting Kansas City Philadelphia Union.
12.15 La Liga
Valencia - Athletic Bilbao.
14.15 Europa League
Maribor - Tottenham.
16.15 Europa League
Liverpool - Anzhi.
18.10 Serie A: The Show
Høydepunkter fra
Serie A.
18.45 Allsvenskan studio
Direkte.
18.55 Allsvenskan
Malmö - Djurgården.
Direkte.
21.00 Allsvenskan studio
Direkte.
21.15 La Liga 12/13 Preview Show
21.45 Total Italian Football
22.15 Klubb-TV Arsenal
01.20-03.10 Serie A
Juventus - Napoli.
07.15 Tennis: Shanghai
Rolex Masters 1000
09.30 Tennis: Shanghai
Rolex Masters 1000
11.55-13.55 Tennis:
Shanghai Rolex Masters 1000
15.45 Tennis: Swiss Indoors Basel 500
Direkte.
17.45 Tennis: Swiss Indoors Basel 500
Direkte.
19.45 Tennis: Swiss Indoors Basel 500
Direkte.
21.45 Tennis: Swiss Indoors Basel 500
Direkte.
23.45 Tennis: BGL Luxembourg Open
01.45 Tennis: China Open
500
03.25-05.25 Tennis: Rakuten Japan Open 500
Finalen ble spilt den
7. oktober.
08.30 Tennis: WTA sluttspillet i Istanbul (r)
10.00 Snooker: Europatour i Antwerpen, Belgia (r)
11.00 Kunstløp: Grand
Prix – Skate America
(r)
12.00 Tennis: WTA sluttspillet i Istanbul (r)
16.00 Tennis: WTA sluttspillet i Istanbul
Gruppespill, direkte.
22.00 Bowling: PBA Tour,
USA
23.00 Strongman: Giants
Live i England
23.30 Strongman: Giants
Live i England
24.00 Motorsport: GTA
Race to Dubai (r)
00.15 Bilsport: Porsche
Super Cup (r)
Sesongsammendrag.
00.45-01.30 Tennis: WTA
sluttspillet i Istanbul
(r)
Gruppespill.
13.30 Ligue 1 Highlights
(r)
14.30 UEFA Champions
League (r)
16.15 UEFA Champions
League (r)
18.00 Ligue 1 Preview
Show (r)
18.30 UEFA Champions
League Weekly
19.00 MUTV: Managers
press conference
19.30 Countdown 2 Kickoff
Siste nytt før Manchester Uniteds kommende kamp, direkte.
20.40 Ligue 1
AS Saint-Étienne –
Rennes.
22.40-00.25 Manchester
Senior Cup (r)
Manchester United –
Stockport.
06.00 Morgensending
08.00 Golf: CIMB Classic
Mennenes USA-tour.
Direkte.
10.00 WRC: Rally Italia
Highlights (r)
11.00 Golf: The McGladrey Classic (r)
14.00 Amerikansk fotball:
NFL (r)
16.30 Amerikansk fotball:
NFL Gameday
17.00 Basketball: Euroleague (r)
18.45 MotoGP Malaysia:
Moto3 (r)
20.05 MotoGP Malaysia:
Moto2 (r)
21.30 MotoGP: Malaysia
(r)
23.00 Golf: Inside the PGA
Tour (r)
23.30 Golf: European Tour
Weekly (r)
24.00-00.30 Motorsport:
Injection (r)
06.00 Morgensending
13.00 Planet Sports
14.00 Intrepid Journeys
15.00 Globe Trekker
16.00 Journey Into Wine...
16.30 Journey Into Wine...
17.00 Journey Into Wine...
17.30 Journey Into Wine...
18.00 Globe Trekker
round the World
Marathon
(1) Across America:
Route 66 and Beyond.
19.00 Globe Trekker
(9) Utah/The Wild
West.
20.00 Globe Trekker
(7) The American Civil
War.
21.00 American Civil War
Trail
22.00 Globe Trekker
23.00 Essential
(5) Mozambique.
23.30 Bert the Conqueror
24.00 Globe Trekker
01.00 Nattsending
06.00 Morgensending
07.20 Mythbusters
08.15 Livsfarlig fangst
09.05 Hvordan den lages
09.30 Hvordan den lages
10.00 Gullfeber
11.00 Desert Car Kings
12.00 Livsfarlig fangst
13.00 Man, Woman, Wild
14.00 Gigantprosjekter
15.00 American Guns
16.00 Elvemonstre
17.00 Mythbusters
18.00 Motor City Motors
19.00 One Car Too Far
20.00 Gullfeber
21.00 Outlaw Empires
22.00 American Guns
23.00 Femte gir
24.00 American Guns
01.00 Elvemonstre
02.00 World's top 5
03.00 Secret service
secrets
03.55 Navy Seals: Rekruttene
04.45 Man, Woman, Wild
05.35 Nattsending
06.00 Morgensending
10.10 Hitlers forsvunnede
slagskip
11.05 Drugs Inc
12.00 X-Ray Earth
13.00 Megafabrikker:
Superbiler
14.00 Bilstripperne
15.00 Flyhavarikommisjonen
16.00 Oldtidens kjempekonstruksjoner
17.00 Byggesonen
17.30 Megafabrikker:
Superbiler
18.30 Bilstripperne
19.30 Kriminallaboratoriet
20.30 Flyhavarikommisjonen
21.30 Forfølgelsen av Hitlers generaler
22.30 Breakout
23.30 Et holocaustmysterium
00.30 Å drepe Hitler
01.30 Breakout
02.30 Nattsending
06.00 Morgensending
10.55 Animal road trip
11.50 Villdyrenes SOS
12.15 Shamwari: Et vilt liv
12.45 Dyrepolitiet i Houston
13.40 Ville Afrika
14.35 Flukten til Sjimpanse-Eden
15.00 Snakk med dyrene
15.30 Verdens styggeste
hunder
16.25 Pingvinsafari
17.20 Alt om hunden
18.15 Villdyrenes SOS
18.40 Shamwari: Et vilt liv
19.10 Rovdyrets bytte
19.35 Flukten til
Sjimpanse-Eden
20.05 Ville Afrika
21.00 Haisommer
21.55 Villdyrinnkreving
22.50 Dyrepolitiet i Phoenix
23.45 Buggin' with Ruud
00.35 Jeg lever!
01.25 Haisommer
02.15 Nattsending
Anger Management
Jennifer bestemmer seg for å prøve
å få Charlie tilbake ved å date ham.
TV3 kl 19.00
Sannhetens sverd
Etter å ha tatt Richard til fange, forsøker Denna å overtale ham til å bli
med i Darken Rahls tropper.
TV 2 Zebra kl 20.00
DOKUMENTAR
Love happens
The Beatles 50 år –
Magical Mystery Tour
«Magical Mystery Tour.» Britisk
TV-komedie fra 1967. The
Beatles leier en helt spesiell buss
for å dra ut på en ganske så surrealistisk tur i Devon og Cornwall.
NRK2 kl 22.25
06.00 Morgensending
12.00 Barnet i magen
12.30 Barnet i magen
13.00 Oprah: bak kulissene
14.00 Det amerikanske
kjøkken
15.00 Cake Boss
15.30 Cake Boss
16.00 Jon & Kate pluss 8
16.30 Jon & Kate pluss 8
17.00 Verdens verste
mamma
18.00 Dinner Dates
19.00 Home Takeover
20.00 Masterchef Australia
21.30 Cake Boss
22.00 Sjokolade i verdensklasse
22.30 Sjokolade i verdensklasse
23.00 Deadly Sins
24.00 Syke samlere
01.00 Brud i blinde
02.00 Cake Boss
02.30 Cake Boss
03.00 Nattsending
Tause vitner
Nikki blir bedt om å hjelpe til med å
identifisere levningene etter ofrene
til en seriemorder.
NRK1 kl 22.25
The Big Bang Theory
Howard og Raj besøker en nattklubb
for å plukke opp damer, mens Sheldon prøver å gjøre Penny bedre ved
å bruke en sjokoladebasert adferdsmodifisering.
MAX kl 23.00
Criminal Minds
En ny type dødelig miltbrannbakterie
blir sluppet ut i offentligheten, og
det haster å finne vedkommende
som står bak før flere liv går tapt.
TV 2 Zebra kl 23.05
©Universum
Amerikansk-kanadisk romantisk drama fra 2009. En enkemann, hvis bok om å komme over
sorg gjør ham til en bestselgende
selvhjelpsguru, ankommer Seattle
for å holde et seminar. Her møter
han uventet blomsterhandleren Eloise Chandler, den eneste personen
som muligens kan klare å hjelpe
ham med å hjelpe seg selv. Med:
Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, Martin Sheen. Regi: Brandon Camp.
Svensk TV1 kl 22.00
18
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ RADIO/TV
FREDAG 26. OKTOBER
NORSK
NORSK
05.30 Morgensending
09.40 Las Vegas
10.30 The Pretender
11.20 Diagnosis Murder
12.10 Monk
13.00 Crossing Jordan
13.50 Las Vegas
14.40 Warehouse 13
15.30 Cops
15.55 Cops
16.25 Diagnosis Murder
(21) Death in the
Daytime.
17.20 Lov og orden
(6) Identity.
18.15 Lov og orden: New
York
(4) Delicate.
19.10 Lov og orden: New
York
(5) Gods & Insects.
20.05 Mord i paradis
21.00 FILM Kalifornia
22.55 The Walking Dead
(2) Sick.
23.50 Cops
00.15 Cops
00.40 Nattsending
06.05 Morgensending
12.15 M*A*S*H (r)
12.45 M*A*S*H (r)
13.15 Monty Python's Flying Circus (r)
13.50 Sorte orm (r)
14.30 King of Cars
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 Pizzagjengen (r)
19.30 Kollektivet
20.00 Sannhetens sverd
(r)
21.00 Waz
Br. thriller fra 2007.
(15 år)
23.05 Criminal Minds (r)
24.00 Svindlertriks
00.35 Svindlertriks
01.10 Svindlertriks
01.45 Svindlertriks
02.20 Svindlertriks
02.55 Nattsending
05.00 Morgensending
08.20 Excused (r)
08.50 Hollyoaks
09.20 Søstrene Kardashian (r)
09.50 X-Weighted (r)
10.40 Top Model UK (r)
11.35 Happy Day (r)
12.05 Rockefruene (r)
12.30 Ekstrem-enker
13.25 Ekstrem-enker
13.50 The Talk
14.40 Privat praksis (r)
15.30 Grey's Anatomy
16.20 Jane By Design
17.15 Amazing Race (r)
18.10 Amazing Race
19.00 Top Model UK
20.00 My Fair Wedding (r)
21.00 Top Model UK (r)
21.55 Top Model UK (r)
22.50 Top Model UK (r)
23.45 Top Model UK (r)
00.40 Top Model UK (r)
01.35 Brutte løfter
02.25 Brutte løfter
03.15 Brutte løfter
04.05 Nattsending
UNDERHOLDNING
07.00 Treasure Riders
Am. actioneventyr fra
2007.
08.30 Secret Ops
09.00 Bait Car 8: L.A
09.30 Bait Car 8: L.A
10.00 Commercial programming
13.00 Disorder in the
Court
Am. realityserie.
13.45 Secret Ops
14.20 Crimes of the Past
Am. drama fra 2009.
15.50 Vexille
17.45 Anazapta
Br. thrillerdrama fra
2002.
19.40 Hercules
Am. miniserie.
21.00 High Roller
Am. biografisk drama
fra 2004.
22.50 Fatal Beauty
Am. action fra 1987.
00.40 Adult Swim: Metalocalypse
01.10 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
(r)
13.30 Drew Carey Show
(r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 How I Met Your
Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of
Bel-Air
17.00 Kongen av Queens
(r)
17.30 Kongen av Queens
(r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
23.00 Billy Madison
Am. komedie fra
1995. (11 år)
00.50 Nattsending
06.30 Morgensending
11.15 Ugly Betty (r)
12.05 Gossip Girl (r)
13.00 Gilmore Girls (r)
13.55 Judge Judy
14.20 Judge Glass
14.50 Unge mødre Danmark (r)
15.20 Unge mødre gifter
seg (r)
15.50 Hus til salgs – Australia (r)
17.00 Project Runway (r)
18.00 Cupcake-krigen
19.00 Unge mødre Danmark
19.30 Unge mødre gifter
seg (r)
20.00 Bortskjemte prinsesser (r)
20.30 Kvinnefengselet
21.30 The Ruins
Austr./am. grøsser fra
2008. (15 år)
23.20 Skrik 2
Am. skrekkfilm fra
1997. (15 år)
01.40 Nattsending
05.20 Morgensending
11.35 Spesialstyrken (r)
12.25 Skattejegerne (r)
13.20 Pantelånerne i
Detroit (r)
13.50 Lagerkrigen (r)
14.20 Two and a Half
Men
14.50 Top Gear (r)
15.50 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
16.15 Skattejegerne (r)
17.10 Dusørjegeren (r)
17.40 Grensevakten (r)
18.15 Pantelånerne i
Detroit (r)
18.45 MAX Fotballfredag
Haugesund - Strømsgodset. Direkte.
21.00 Lagerkrigen (r)
21.30 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
22.00 Car Warriors (r)
23.00 The Big Bang Theory (r)
23.30 The Big Bang Theory (r)
24.00 Nattsending
07.00 Morgensending
10.00 According to Jim
10.30 McLeods døtre
11.20 Legene
12.10 En, to, tre – oppussing! (r)
13.05 Drømmedesign (r)
14.00 NYPD Blue (r)
14.50 Murdoch-mysteriene (r)
15.45 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
16.50 Drømmen om
landsbygda
17.50 Drømmedesign (r)
19.00 CSI: Miami (r)
20.00 Sporløst forsvunnet
21.00 Remember the
Titans
Am. drama fra 2000.
(11 år)
23.25 Gordon Ramsay
rydder opp (r)
00.30 Letterman
01.30 Boss (r)
02.40 According to Jim (r)
03.05 According to Jim (r)
03.30 Nattsending
05.20 Brit Cops: Rapid
Response
06.10 Kvinner som myrder
07.00 Thirtysomething
07.50 Life's Funniests
Moments
08.15 'Allo 'Allo!
09.00 Creature Comforts
09.15 Columbo
10.35-10.55 Glamour
14.10 Alf
14.40 Ricky Gervais Show
15.35 Dallas
16.30 Surf Patrol
17.00 Glamour
17.30 Norsk herskap,
svenske tjenestefolk
18.10 V
19.05 The Shaftesbury
Affair
20.00 Lov og orden: New
York
22.30 The Notebook
00.40 30 Rock
01.30 Bilen med ni liv
02.25-03.15 Kvinner som
myrder
07.45 Morgensending
11.05 One Day
Am. romantisk drama
fra 2011.
13.00 Boogie Woogie
Br. dramakomedie fra
2009.
14.40 Kung Fu Panda 2
Am. animasjonsaction fra 2011.
16.15 TRON: Legacy
Am. sciencefictioneventyr fra 2011.
18.20 Winter's Bone
Am. thrillerdrama fra
2010.
20.00 Kongens tale
Br. biografisk drama
fra 2010.
22.00 Leiemordere
Am. action fra 1995.
(18 år)
00.15 Halloween: XXX
Porn Parody
02.25 Sexy
03.40 En tørr hvit årstid
05.25-07.00 Somewhere
07.00 Morgensending
13.00 Game of Thrones
14.00 Ricky Gervais Show
14.30 Hollywood Buzz
15.00 Luck
16.00 Veep
16.30 Veep
17.00 Parks and Recreation
17.30 Parks and Recreation
17.55 Luck
(9) Am. dramaserie.
Ace får uventet besøk,
mens moren til Renzo
blir med The Degenerates for å se hesten
deres i sitt største løp
så langt.
19.00 The Borgias
20.00 The Borgias
21.00 True Blood
22.00 Falling Skies
23.00 Game of Thrones
24.00 Mad Men
01.00 Nattsending
07.05 Morgensending
10.50 Killing Bono
Irsk/br. komedie fra
2011.
12.45 Beck
Sv. thriller fra 1997.
14.20 Cowboys and Aliens
Am. science fiction fra
2011.
16.15 Once Fallen
Am. krim fra 2010.
17.45 Jackass 3
Am. dokumentarkomedie fra 2010.
19.25 Irene Huss – I skydd
av skuggorna
Sv. krim fra 2011.
21.00 Interview with the
Vampire
Am. thriller fra 1994.
(18 år)
23.05 Dark City
Am. sciencefictionthriller fra 1998. (15
år)
00.45 Fuck Rooms: Vol. 1
02.20 Demolition Man
04.25-07.00 Troja
06.00 Morgensending
10.10 Smurfene
Am. animert eventyr
fra 2011.
12.00 A Little Bit of Heaven
Am. dramakomedie
fra 2011.
14.00 One for the Money
Am. actiondrama fra
2012.
16.00 Paul
Am. komedie fra
2011. (11 år)
18.00 Colombiana
Am./fr. action fra
2011. (15 år)
20.00 Inception
Am. Oscar-belønt
action/sci-fi fra 2010.
22.30 Silent House
Br. grøsserthriller fra
2011. (15 år)
24.00 Stake Land
02.00 F
04.00-06.00 Happy End
FILM
06.10 Morgensending
09.55 Lark Rise to Candleford
10.50 Lark Rise To Candleford
11.45 Deal or No Deal?
12.25 My Family
12.55 Extreme Makeover:
Home Edition
13.40 QI
14.40 Top Gear
15.30 'Allo 'Allo!
16.35 Extreme Makeover:
Home Edition
17.20 QI
18.20 Top Gear
19.10 My Family
19.45 The Royal Bodyguard
20.15 QI
21.15 Top Gear USA
22.00 QI
22.30 Little Britain
23.00 Richard Hammond's
Crash Course
23.50 Peep Show
00.15 Live At The Apollo
01.05 Nattsending
06.20 Morgensending
12.25 Macheads
Am. dokumentar fra
2009.
13.20 Beginners
Am. dramakomedie
fra 2010.
15.05 The Bang Bang Club
Kan./sørafrikansk
drama fra 2010.
16.50 Jane Eyre
Br./am. drama fra
2011. (11 år)
18.50 Harry Potter og
Dødstalismanene –
Del 2
Br. fantasieventyr fra
2011.
21.00 De tre musketerer
Am./ty./br. drama fra
2011. (11 år)
22.55 50/50
Am. dramakomedie
fra 2011.
00.35 Smash His Camera
02.05 Nattsending
FILM
04.00 Morgensending
08.00 The Other Guys
Am. actionkomedie
fra 2010.
10.00 The Odds
Kan. krim fra 2011.
12.00 From Dusk Till
Dawn
Am. actionthriller fra
1996.
14.00 The Adjustment
Bureau
Am. romantisk thriller
fra 2011.
16.00 The Tourist
Am./fr. actiondrama
fra 2010. (11 år)
17.50 Machine Gun Preacher
Am. action fra 2011.
(15 år)
20.00 Fast & Furious 5
Am. thrilleraction fra
2011. (15 år)
22.10-04.00 Transit
Am. thriller fra 2012.
(15 år)
MUSIKK
07.00 Kattbreven
Sv. familiefilm fra
2001. (11 år)
09.00 Ulvesommer
Norsk familiefilm fra
2003.
11.00 En enkel til Antibes
En enkel till Antibes.
Sv. drama fra 2011.
(11 år)
13.00 Cornelis
Sv. biografisk drama
fra 2010.
15.00 Ulvesommer
Norsk familiefilm fra
2003.
17.00 Orla Frøsnapper
Da. animasjonsfilm
fra 2011.
19.00 Cornelis
Sv. biografisk drama
fra 2010.
21.00 Rosa Morena
Da. drama fra 2011.
23.00-01.00 Dag og natt
Dag och natt. Sv./da.
drama fra 2002.
08.00 Vill vest
Am. westernkomedie
fra 1974.
10.00 Farlig reisefølge
Am. kriminaldrama
fra 1951.
11.40 Den talentfulle Mr.
Ripley
Am. dramathriller fra
1999.
14.00 What's Up, Doc?
Am. komedie/romantikk fra 1972.
16.00 Thunderbolt and
Lightfoot
Am. actionfilm fra
1974. (15 år)
18.00 Dreamscape
Am. sci-fi/eventyrfilm
fra 1984. (15 år)
20.00 Blown Away
Am. actionfilm fra
1994. (15 år)
22.00-24.00 Bring Me the
Head of Alfred Garcia
Am./meks. krimeventyr fra 1974. (15 år)
19.10 Charlie St. Cloud
Am./kan. eventyrdrama fra 2010.
21.00 Straw Dogs
Am. thriller fra 2011.
(18 år)
23.00 Hysteria
Br. romantisk komedie fra 2011. (15 år)
01.00 21 Grams
Am. drama fra 2003. I
rollene: Sean Penn,
Naomi Watts, Benicio
Del Toro, Charlotte
Gainsbourg, Melissa
Leo, Danny Huston.
Regi: Alejandro González Iñárritu. (15 år)
03.00-05.00 Terri
Am. komedie/drama
fra 2011. I rollene:
Jacob Wysocki, John
C. Reilly, Bridger Zadina, Creed Bratton, Olivia Crocicchia. Regi:
Azazel Jacobs. (11 år)
06.00 Morgensending
09.10 Green Fire
Am. drama fra 1954.
10.50 Ocean's Eleven
Am. komedie fra
1960.
12.55 Lili
Am. musikal fra 1953.
14.15 Young Cassidy
Br. drama fra 1965.
16.05 Guns For San Sebastian
Fr./it./meks. western
fra 1968.
17.55 42nd Street
Am. musikal fra 1933.
19.25 Gaby
Am. drama fra 1956.
21.00 Mr. Ricco
Am. thrillerdrama fra
1975.
22.35 Edge of the City
Am. drama fra 1957.
24.00 Fame
02.10 Elvis on Tour
03.40-06.00 They Were
Expendable
06.00 Morgensending
13.20 When I was 17
13.45 16 & Pregnant
14.35 Snooki & Jwoww
15.05 Awkward
15.30 Awkward
15.55 Awkward
16.25 Degrassi
16.50 Degrassi
17.20 Degrassi
17.45 Degrassi
18.10 16 & Pregnant
(7) Myranda.
19.05 MTV World Stage
20.00 Punk'd
(7) Dax Shephard.
20.25 Punk'd
(8) Miley Cyrus.
20.55 Snooki & Jwoww
(5) Edru fest for én.
21.20 Snooki & Jwoww
21.45 Jersey Shore
22.40 Jersey Shore
(2) Sesong 6 Episode
2.
23.35 South Park
00.05 South Park
00.30 Nattsending
08.05 Morgensending
15.50 Neurosedynbarnen
fyller 50 år (r)
16.50 Hockeykväll (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Rötter
18.30 Nationalklenoder
19.00 Vem vet mest?
19.30 Kryddigt med
Camilla Plum
20.00 Nördarna regerar
20.55 Guidad tur (r)
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 This is England '88
23.05 Flight of the Conchords
23.30 Kulturnyheterna
23.45 Min sanning: Carin
Götblad (r)
00.45 Nattsending
05.50 Morgensending
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.45 Holby City
14.00 Matmissbrukarna
14.55 Colins och Justins
heminredningskupp
15.55 Sköldpaddspojken
16.55 Äntligen hemma
17.55 V75-klubben
18.00 112 – på liv och död
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.25 Postkodmiljonären
20.00 X Factor
21.30 Gustafsson 3 tr
22.00 TV4Nyheterna och
Sport
22.15 Vädret
22.25 X Factor
22.55 Modern family
23.30 Castle
00.25 Kärlekens slöja
03.00-05.00 Time bomb
06.00 Morgensending
13.00 Danmarks skønneste hjem – Sjælland (r)
13.30 Columbo på universitetet (r)
15.00 DR Update – nyheder og vejr
15.10 Hotel Babylon (r)
16.00 Kasper & Lise
16.10 Olivia
16.20 Timmy-tid
16.30 Køkkenhyggen
Hella
17.00 Hun så et mord (r)
17.50 DR Update – nyheder og vejr
18.00 Skattejægerne (r)
18.30 TV AVISEN med
Sporten og Vejret
19.00 Disney Sjov
20.00 Husk Lige Tandbørsten
21.00 TV AVISEN
21.15 Vores vejr
21.25 Mona Lisa Smile
Am. drama fra 2003.
23.20 Date Movie (r)
00.35 Nattsending
06.30 Morgensending
13.30 Nyhetene
13.45 Sportsnyhetene
14.00 Økonomimagasinet
14.30 Nyhetene
14.45 Sportsnyhetene
15.00 Nyhetene
15.30 Barclays Premier
League: Før runden
16.00 Nyhetene
16.45 Sportsnyhetene
17.00 17-Nyhetene
17.30 Økonominyhetene
17.45 Sportsnyhetene (r)
18.00 Kristiansen &
Strand
18.30 Nyhetene
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Korrespondenten (r)
19.30 Nyhetene
19.45 Sportsnyhetene
20.00 Nyhetene
21.00 Nyhetene
21.25 Sportsnyhetene
22.00 22-Nyhetene
22.45 Sportsnyhetene
23.00 Nyhetene
23.35-06.10 Nyhetshjulet
06.00 Rise and shine
09.00 VH1 shuffle
11.00 90's vs 80's
13.00 Ultimate Love
Songs Weekend!
17.00 Feelgood Friday
20.30 Get Ready for the
Weekend!
24.00-06.00 VH1 Music
LOKAL KANAL
NYHETER
NORDISK
06.00 Morgensending
14.00 Barnmorskorna –
Norge (r)
14.30 Intresseklubben (r)
15.00 Mitt i naturen – tittarfilm (r)
15.05 Bröderna Reyes
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Damernas detektivbyrå
17.50 Anslagstavlan
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Love happens
Am./kan. spillefilm
fra 2009.
23.45 Rapport
23.50 Dråpet
01.30 Nattsending
08.55 Heidi
Br. familiefilm fra
2005. (7 år)
10.50 Mrs. Winterbourne
Am. komedie fra
1996.
12.45 Little Dorrit, Del 1:
Ingen har skylden
15.50 Little Dorrit, Del 2:
Lille Dorrits historie
19.00 Alice
Am. dramakomedie
fra 1990. (11 år)
21.00 Grand Canyon – i
storbyens hjerte
Grand Canyon. Am.
krimdrama fra 1991.
(15 år)
23.25 Kongens galskap
The Madness of King
George. Br. dramakomedie fra 1994.
01.10 The Playboys
Am. drama fra 1992.
(11 år)
03.10-04.55 Carried Away
Am. drama fra 1996.
(15 år)
06.00 Morgensending
14.30 World Business
Report
14.45 Sport Today
15.00 Impact
15.30 Talking Books
16.00 Impact
16.30 World Business
Report
16.45 Sport Today
17.00 World Have Your
Say
18.00 The Hub
18.40 Weekend World
19.00 The Hub
19.30 BBC Focus on Africa
20.00 World News Today
20.40 Weekend World (r)
21.00 World News Today
21.30 Middle East Business Report
22.00 Business Edition
with Tanya Beckett
22.30 Football Focus
23.00 BBC World News
America
24.00 BBC World News
00.30 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Piers Morgan
Tonight
14.00 News Stream
15.00 World Business
Today
16.00 International Desk
17.00 The Brief
17.30 Outlook Monaco
18.00 World Sport
18.30 Inside Africa
19.00 International Desk
20.00 Quest Means Business
20.45 CNN Marketplace
Africa
21.00 Amanpour
21.30 CNN NewsCenter
22.00 Connect the World
with Becky Anderson
23.00 Amanpour
23.30 World Sport
24.00 Piers Morgan
Tonight
01.00 Nattsending
MANDAG:
Vestfold i dag
Turbo
TIRSDAG:
Vestfold i dag
Arven
ONSDAG:
Vestfold i dag
Kokepunkt
TORSDAG:
Vestfold i dag
Brus
FREDAG:
Vestfold i dag
Tett på + Empo
LØRDAG:
Reprise fra mandag
og tirsdag
SØNDAG:
Reprise fra onsdag,
torsdag og fredag
SENDINGENE
OPPDATERES HVER DAG
KL 17.30
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, ellers hver hele
time, unntatt kl. 17.00,
18.00 og 20.00.
06.03 Spillerom
06.30 Nyhetsmorgen i P2 og
Alltid Nyheter
09.03 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram
11.03 RadioSelskapet
12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom
13.30 Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk
14.03 Kulturhuset
16.30 Kulturnytt
17.30 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram
18.00 Dagsnytt atten
19.03 Språkteigen
19.30 Musikk i P2 – Klassisk
fredag
21.03 Harald Are Lund
22.00 Dagsnytt med værmelding
22.05 P2s Blå Mix
00.05–06.00 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, samt
20.00, 21.00 og 23.00. Deretter kl. 02.00, 04.00 og
05.00.
06.03 P3natt
06.30 P3morgen
09.00 Miksteip
11.00 Filmpolitiet
13.00 P3nyheter
13.05 Popsalongen
15.00 P3fredag
21.00 National Rap Show
24.00 P3natt
05.03–06.00 P3natt
Nyheter hver halvtime kl.
06.00-19.00 og hver time kl.
19.00-24.00.
06.00 Morgenklubben med
Loven & Co!
10.00 God formiddag
14.00 God ettermiddag
18.00 Norgesmagasinet
19.00 Musikkveld
20.03 Edda
20.05 Musikkveld
23.15 Bare norsk – norske
artister spiller musikk
24.00–06.00 Nattmiks
Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-17:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30. P4-Kultur ca. kl. 12:45
og 14:45. P4-sport ca. kl.
06:50, 08:08, 09:08, 15:03
og 16:03.
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Misjonen med Antonsen og Golden
12.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 Taxi
19.30 Barnas Beste
20.00 P4 Topp 30
23.00 Naturligvis
24.00 Lyden av P4
02.30 Sytten Tretti
03.00–05.00 Lyden av P4
©Universum
19.30 Magnus og Petski
tester jobber
(7) Fi. underholdningsserie. Magnus
og Peter prøver seg
som politimenn.
19.55 Brille (r)
(3) Anne Lindmo, Steinar Sagen og Espen
Eckbo er gjester.
20.25 Brura blei lura (r)
(2) Br. underholdningsserie.
21.25 Away from her
Kan. drama fra 2006. I
rollene: Gordon Pinsent, Julie Christie,
Stacey Laberge. Regi:
Sarah Polley.
23.10 Leo & U-landslaget
(r)
(4) Underholdningsserie.
23.40 Pinlige sykdommer
(r)
00.25 Nurse Jackie (r)
00.55 Nattsending
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, ellers hver hele
time, unntatt kl. 17.00 og
18.00. Flytende nyheter inn i
direkteflatene mellom kl.
09.00-15.00.
06.03 Distriktsprogram
08.20 Mot helg med Torger
Mjønes
08.27 Distriktsprogram
09.00 Nitimen
11.05 Lønsj med Rune Nilson
12.00 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.00 Her og nå
18.30 Superblokka
19.03 Kveldsåpent
20.30 Værmelding med 2dagersvarsel
20.34 Kveldsåpent
21.03 Radio Rock
22.00 Dagsnytt med værmelding
22.05 Radio Rock
00.05 Nattønsket
02.03 Lørdagskveld med Pia
Skevik
04.03 Norsk på norsk
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskebankene
RADIO/TV ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012
■ TØNSBERGS
BLAD
19
FREDAG 26. OKTOBER
22.25: Tause vitner
22.25: The Beatles 50 år
07.00 Morgennytt 10.00 Debatten (r) 11.00 NRK
nyheter 11.05 Anne lager mat i New York (7)
11.35 Norge rundt (r) 12.00 NRK nyheter 12.15
Ekstremfiske (r) (12) 13.00 NRK nyheter 13.05
Førkveld (r) 13.45 Jan i naturen (r) 14.00 NRK
nyheter 14.05 Ut i naturen (r) 14.30 Bondeknølen (r) (4) 15.00 NRK nyheter 15.10 Hygge i
Strömsö (10) 15.50 Glimt av Norge: Ambulansebåten (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Møt dei
innfødde (r) (3) 17.00 NRK nyheter 17.10 Australias villmark (r) (4) 17.40 Oddasat – nyheter
på samisk
10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 10.15 Distriktsnyheter
13.35 Solens mat (r) (4) 14.05
Debatten (r) 15.05 Urix (r) 15.25
Dallas (21) 16.10 Jessica Fletcher
(r) (6) 17.00 Derrick (r) (6)
17.55 Tegnspråknytt
21.00 Nyheter
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat
21.10 Firkant (r)
(8) Underholdningsprogram. Det er
klart for nordisk duell når vokalgruppen 3 Voices møter komikerne Cecilie
Steinmann Neess og André Jerman.
Programleder: Ivar Dyrhaug.
20.55 Nytt på nytt
(8) Programleder: Jon Almaas.
21.25 Skavlan
Wenche Myhre, Robert F. Kennedys
datter Kerry Kennedy, John Irving og
løpeguru Christopher McDougall er
gjester.
22.25 Tause vitner
(3) Br. krimserie. Nikki blir bedt om å
hjelpe til med å identifisere levningene etter ofrene til en seriemorder.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Tause vitner forts.
00.20 Adele i Royal Albert Hall (r)
Br. konsertopptak. Den britiske balladedronningen Adele i en konsert fra
Royal Albert Hall i 2011.
01.20 Livvaktene (r)
(4) Da. dramaserie. Tanyas forfølgere
er i hælene på henne.
02.15 Tracey Ullmans USA (r)
(5) Am. komiserie.
02.40 The Fisher King
Am. komedie fra 1991. Jack Lucas er
New Yorks hotteste radiostemme.
Livet hans blir snudd på hodet da en
forvirret person, etter å ha hørt Jack
på radioen, går amok i en restaurant
og skyter vilt rundt seg før han skyter
seg selv. I rollene: Jeff Bridges, Robin
Williams, Mercedes Ruehl. Regi: Terry
Gilliam.
04.50-05.28 Førkveld (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 4-4-2: Toppserien
Stabæk - Røa. Direkte fra
Nadderud stadion. Kommentator: Olav Traaen.
Am. dokumentar. I 1969
møttes to middelaldrende ektepar som
bestemte seg for å leve
sammen i et felles kjærlighetsforhold. Kunne
det være et alternativ til
skilsmisse?
21.30 Rapport fra «Nr. 24» Oslogjengen i kamp (r)
(3) Norsk dokumentarserie i tre deler om motstandsmannen Gunnar
Sønsteby.
22.25 The Beatles 50 år - Magical Mystery Tour
Magical Mystery Tour.
Br. TV-komedie fra 1967.
The Beatles leier en helt
spesiell buss for å dra ut
på en ganske så surrealistisk tur i Devon og
Cornwall. I tillegg til tittellåten presenteres
også senere klassiske
låter som «I Am the Walrus», «Hello Goodbye»
og «The Fool on the Hill».
23.20 The Beatles 50 år - Slik
ble Magical Mystery Tour
til (r)
00.20 This is England
Br. drama fra 2006. I
England på 80-tallet styrer Margaret Thatcher
landet med jernhånd.
Her får motsetninger,
opprørstanker og nasjonalistiske krefter gode
vekstvilkår. Midt i kaoset
står den venneløse 12åringen Shaun.
02.00 Oddasat (r)
02.15-05.35 Distriktsnyheter (r)
19.00: Tett på tre
06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) (44) 13.10 Redd ferien min (r) (3) 13.40
TV 2 hjelper deg (r) (24) 14.10 The Block (22)
15.00 The Block (23) 15.30 Home and Away (r)
(137) 16.00 Home and Away (138) 16.30 Den
rosa panteren 16.45 Senkveld (r) (7)
17.55 Kollektivet
(8) Norsk ungdomsprogram.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Tett på tre (r)
(3) Norsk underholdningsserie. Tre
historier om foreldre og barn, tilknytning og løsrivelse.
19.30 Norske talenter
(9) Norsk underholdningsserie. Mia
Gundersen, Alex Rosén og Adil Khan
er dommere. Programledere: Solveig
Kloppen, Stian Blipp.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske talenter – fortsetter
22.15 Senkveld
(8) Norsk underholdningsprogram.
23.20 Golden Goal
(7) Norsk humorprogram. U21-landslagstrener Per Joar «Perry» Hansen er
gjest i studio, og Henrik har deltatt i
svensk mesterskap i hukommelse.
23.50 Torsdag kveld fra Nydalen (r)
(6) Norsk underholdning.
00.50 Nattskiftet (r)
(6) Norsk humorserie. Lokalavisen har
besøkt nattskiftet, og ble temmelig
sjokkerte over flere hendelser på bensinstasjonen. Nå er det tid for publisitet og konflikthåndtering.
01.15 Kollektivet (r)
(8) Norsk ungdomsprogram.
01.45 Borat
Borat: Cultural Learnings of America
for Make Benefit Glorious Nation of
Kazakhstan. Am. komedie fra 2006. I
rollene: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson. Regi: Larry
Charles. (11 år)
03.15 Penn og Teller
03.45 Penn og Teller
04.20 Kontoret (r)
04.45 Kontoret (r)
05.15-06.00 Sonen
21.30: Tropic Thunder
21.30: King Kong
06.00 Phineas and Ferb (9) 06.25
Steg for steg (r) (112) 06.50 Steg
for steg (r) (113) 07.15 What I
Like About You (r) (16) 07.40
America's Funniest Home Videos
(r) (26) 08.05 America's Funniest
Home Videos (r) (27) 08.30 Den
syvende himmel (10) 09.15 Hundehviskeren (r) (7) 10.05 Til
skrekk og advarsel (r) (21) 11.00
Will & Grace (r) (25) 11.25 Christine (r) (1) 11.50 Cougar Town (r)
(2) 12.20 Friends (r) (6) 12.50 Slankekrigen (r) (14) 14.45 One Tree
Hill (r) (21) 15.40 Christine (r) (2)
16.10 Melissa & Joey (20) 16.40
Cougar Town (r) (3) 17.10 Friends
(7) 17.40 Two and a Half Men (7)
06.00 Se opp for Susan (r) (70)
06.30 Alle elsker Raymond (r)
(117) 07.00 Tvins 2012 08.30 I
gode og onde dager (3928) 09.20
Oprah (r) (885) 10.10 Dr. Phil (r)
(1762) 11.05 Dr. Phil (r) (1763)
12.00 Oprah (r) (886) 13.00 Luksusfellen Sverige (r) (9) 14.00
Kongen av Queens (r) (30) 14.30
Småbruket (r) (6) 15.30 Hell's Kitchen USA (r) (1) 16.30 Alle elsker
Raymond (r) (118) 17.00 The
Mentalist (r) (2)
18.05 The Big Bang Theory (r)
19.30 Kjendisbarnevakten (r)
(3) Am. komiserie.
18.30 The Big Bang Theory (r)
(4) Am. komiserie.
19.00 Asbjørn Brekke-show (r)
(7) Norsk underholdning.
19.30 I kveld med YLVIS (r)
(12) Norsk talkshow.
20.30 I kveld med YLVIS (r)
(13) Norsk talkshow.
21.30 Tropic Thunder
Am./br./ty. actioneventyr
fra 2008. Da innspillingen av en krigsfilm risikerer å bli stanset av studioet, tar regissøren med
seg stjernegalleriet ut i
jungelen for å få litt mer
realisme inn i filmen. Da
de møter virkelige banditter, blir det litt i overkant realistisk. I rollene:
Robert Downey Jr., Jack
Black, Jay Baruchel. Regi:
Ben Stiller. (15 år)
23.30 Mannen med den gylne
pistol
The Man with the Golden Gun. Br. action fra
1974. I rollene: Roger
Moore, Britt Ekland. Regi:
Guy Hamilton.
01.50 CSI: Miami (r)
02.45 CSI (r)
03.45 Til skrekk og advarsel (r)
04.45 America's Funniest
Home Videos (r)
05.10 Steg for steg (r)
05.35-06.00 Steg for steg (r)
18.00 Bones (r)
(65) Am. krimserie.
19.00 Anger Management
(7) Am. komiserie.
(6) Norsk underholdningsprogram. Lise Karlsnes passer barn.
20.30 Boligjakten (r)
(8) Norsk livsstilsprogram. Denne uken reiser
Hans Christian til Kristiansund for å hjelpe
Peder og Iselin.
21.30 King Kong
Newz./am./ty. actioneventyr fra 2005. På 1930tallet reiser en gruppe
oppdagelsesreisende til
den mystiske Skull Island
for å etterforske historien om en kjempegorilla
kalt Kong. I rollene:
Naomi Watts, Jack Black,
Adrien Brody, Thomas
Kretschmann, Andy Serkis. Regi: Peter Jackson.
(11 år)
01.20 Windtalkers
Am. actionfilm fra 2002.
I rollene: Nicolas Cage,
Adam Beach, Peter Stormare, Mark Ruffalo,
Christian Slater. Regi:
John Woo.
03.55 A House of Secrets and
Lies
Am. drama fra 1992. I
rollene: Grace Zabriskie,
Connie Sellecca, Kevin
Dobson. Regi: Paul
Schneider.
05.30-06.00 Alle elsker Raymond (r)
(118) Am. komiserie.
TV I MORGEN
22.10: George Harrison ...
06.40 Morgensending 14.20 Brennpunkt (r) 15.20 Bokprogrammet (r)
15.50 Kunnskapskanalen. Verdensborgerskapets utfordringer i Europa.
17.30 Nordisk design (r) 18.00 Lydverket (r) 18.30 Filmavisen 1962 18.40
Dávgi - Urfolksmagasinet. Program
med aktualiteter om og med urfolk.
19.00 Okej - 80-tallets største popmagasin (r) 20.00 Punk-syndrom. Fi.
dokumentar. 21.00 Nyheter. Siste
nytt fra NRKs nyhetsredaksjon. 21.10
Louis Theroux: Autisme (r) 22.10
George Harrison – Living in the material world (r) 01.25-02.20 Magical
Mystery Tour. Br. TV-komedie fra
1967.
19.30: Skal vi danse
06.00 TV 2 Junior 06.01 Boblins 06.11 Boblins 06.21
Thomas Toget og vennene hans 06.31 Penelope
06.36 Penelope 06.41 Koalabrødrene 06.51 Noddy
07.03 Milo 07.09 Gjett hva 07.17 Pusekatten Poppy
07.28 Babar 07.50 Rosas verden 08.01 Lotte 08.12
Winx Club 08.35 Winx Club 09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 12.00 Hotel
Cæsar (r) 12.30 Hotel Cæsar (r) 13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r) 14.00 Sport & Spill V75 14.30
Sport & Spill Oddsen 15.00 Kollektivet (r) 15.30 Norske Talenter 17.30 Komiker i arbeid (r) 18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været 19.30 Skal vi danse 21.00 Nyhetene
21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 Skal vi
danse – resultater 22.15 God kveld Norge 22.50
Cover Me 23.50 Senkveld (r) 00.55 Eventyret Muztagh Ata (r) 01.25 Den grønne mil 03.30 America's
Got Talent 05.15-06.00 Sonen
21.30: Yes Man
06.00 Morgensending 09.40 Melissa
& Joey (r) 10.05 Melissa & Joey (r)
10.30 Two and a Half Men (r) 11.00
Two and a Half Men (r) 11.30 Two
and a Half Men (r) 12.00 Two and a
Half Men (r) 12.30 Two and a Half
Men (r) 13.00 Fritt fall 14.00 Wipeout
(r) 15.00 Alt til salgs (r) 15.30 Alt til
salgs (r) 16.00 Alt til salgs (r) 16.30 Alt
til salgs (r) 17.00 Den hemmelige millionæren (r) 18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Kompani Karlsen (r) 20.00 Alt
for Norge (r) 21.30 Yes Man 23.30
CSI: Miami (r) 00.25 Rizzoli og Isles (r)
01.20 Marriage Ref (r) 02.20 CSI: NY
(r) 03.05 Lost Boys 2: The Tribe 04.40
America's Funniest Home Videos (r)
05.05-06.00 Steg for steg (r)
21.00: Dum og dummere
06.00 Se opp for Susan (r) 06.30 Alle
elsker Raymond (r) 07.00 Tvins 2012
08.30 'Til Death (r) 09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Er du smartere enn en tiåring?
(r) 11.00 Scooby-Doo: Mysteriet
begynner 12.55 Running in Heels (r)
13.30 Homsepatruljen USA (r) 14.30
Dance Your Ass Off (r) 15.30 Hot in
Cleveland (r) 16.00 Better With You
(r) 16.30 'Til Death (r) 17.00 Necessary Roughness 18.00 Landsfareren
19.00 Småbruket (r) 20.00 Homsepatruljen (r) 21.00 Dum og dummere
23.15 Anger Management 23.45
Avsløringen 02.20 Hotell Syden (r)
02.45 Født 4. juli 02.50 Charterfeber –
tur-retur Kos (r) 05.00-06.00 Necessary Roughness (r)
©Universum
21.25: Lindmo
07.05 Fredag i hagen (r) 07.35 Førkveld (r) 08.15 Førkveld (r) 08.55 Schrödingers katt (r) 09.25 V-cup
alpint. Storslalåm 1. omgang, kvinner. 10.20 Puls (r)
10.50 Møt dei innfødde (r) 11.40 Skavlan (r) 12.40 Vcup alpint. Storslalåm 2. omgang, kvinner. 13.35
Glimt av Norge (r) 13.50 NM fotball jr. Finale Brann –
Rosenborg, menn. 16.00 Solgt! (r) 16.30 Normal galskap (r) 17.10 Hva har du i bagasjen, Christopher? (r)
17.40 Beat for beat (r) 18.30 Ut i naturen (r) 19.00
Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 Stjernekamp 21.25 Lindmo 22.20 Løvebakken. Politisk selskapslek blottet for visjoner, konsekvenser og skrupler. 22.50 Berulfsens historiske perler 23.00 Kveldsnytt 23.15 Løver for lam. Am. drama fra 2007. 00.45
Brille (r) 01.15 Dansefot jukeboks m/chat 03.45 Clara
Sheller (r) 04.35-05.05 Gintberg i utkanten (r)
20
TØNSBERGS BLAD ■ FREDAG 26. OKTOBER 2012 ■ NYHETER
33 37 30 00 • [email protected]
1.000 kroner for månedens beste tips.
Årets beste tips får 10.000 kroner. Flax-lodd til øvrige tipsere.
Mediehuset
Tønsbergs Blad
Håkon
Borud
Ansvarlig
redaktør
994 07 511
Øystein
Hjørnevik
pondus
nemi
Adm. direktør
Edda Vestfold AS
916 91 051
Sentralbord
33 37 30 00
Etablert 1870
Utgiver:
Edda Vestfold AS
Telefon hele døgnet:
33 37 30 00
Postadresse:
Postboks 33, 3101 Tønsberg
Besøksadresse:
Mediehuset: Nedre Langgt. 20
Tips
33 37 30 00
Forretningsannonser
33 37 30 46
Redaksjonen:
Sentralbord . . . . . . . 33 37 30 00
Faks . . . . . . . . . . . . . . 33 37 30 10
E-post: [email protected]
Kundeservice:
Annonse: . . . . . . . . . 85 23 32 45
Abonnement: . . . . . . 85 23 32 40
Faks annonse/
abonnement: . . . . . . 80 04 12 22
Faks forretningsannonser: . . . . . . . . . 33 37 30 32
Privatrubrikkannonser
85 23 32 45
E-post forretnings- og
foreningsannonser:
[email protected]
E-post privatannonser:
[email protected]
D
Ikke fått
avisen?
Ring
85 23 32 40
Abonnement
85 23 32 40
■ Bridge
Av Finn Brandsnes
Dagens spilleprøve
E-post, abonnement:
[email protected]
Administrasjon:
Sentralbord . . . . . . . 33 37 30 00
Faks . . . . . . . . . . . . . 33 37 30 32
Ƅ NQ
NQ
Q
Ɔ 103
03
Ƈ kn
kn1063
n1063
ƅ '
'
Ƅ Ɔ .
Ƈ K5
ƅ NQ
Ƅ '
Ɔ 'NQ
Ƈ ƅ Ƅ (.
Ɔ E42
Ƈ ED42
ƅ (.
Du har i dag havnet i 6 hjerterr
hånd. Du ser Vest
e spillee
på Syds
S
Vest
ut spar
s
knekt og får gleden av å
overta.
erta. +YRUGDQ
+YRUGDQYLQQHVWLNN"
YLQQH VWLNN"
"
Første
rste forutsetning er at trumfen
n
sitter
er 3-2. Deretter kan vi håpee
at kløver
k
dame sitter singel ellerr
dobbel.
bbel. Men bedre er det å spillee
på en skvis. Dersom kløverr
dame
me sitter sammen med minstt
¿UHNRUWV
¿
¿UHN
N W UXWHU
NRUWV
W YLO
LO RSSJDYHQ PHG
G
å ho
holde
olde begge far
farger
ger bli umulig..
Du stikker utspillet og starterr
likegodt
egodt med å gi bort eett
trumfstikk
mfstikk til motparten. Øs
Østt
vinner
ner stikket og spiller ny sparr
til ditt
d ess. T
s,
Taa for hjerter ess,
innkasser
kasser dine to topphonnørerr
i kl
øver før du spiller hjerter ti
il
kløver
til
kon
ngen.
Ƅ
kongen.
Ɔ Ƈ K5
ƅ NQ
Ƅ Ƅ'
Ɔ -Ɔ --Ƈ kn
kn1063
n1063
Ƈ ƅ'
ƅ Ƅ
Ɔ -Ƈ ED42
ƅ
lunch
Spill
ll dine to siste trumf og sak
k
selv
v spar og kløver på hånden.
n.
På den siste trumfen må V
estt
Vest
kapitulere.
pitulere.
■ Dagens kryssord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
17
18
19
Vannrett:
1. Ødsler
8. Ferdigheter
9. Svulminga
10. Blande
12. Noen
14. Tidl. parti
15. Steril
16. Masende
18. Amorin
19. Tall
20. Leirplassen
Loddrett:
1. Reservert
2. En av mange
3. Sedelære
4. Byttevare i
GT.
5. Kroken
6. Elv
7. Tittel
11. Myntene i
Japan
13. Forlag
17. Styrestang
Vannrett: 1. Ødeland 8. Rutiner 9. Esinga 10. Mikse 12. Enkelte 14. RV 15. Rein 16. Kavende 18. Erot 19. En 20. Teltene
Loddrett: 1. Øremerket 2. Dusinvare 3. Etikk 4. Linserett 5. Angelen
6. Nea 7. Dr 11. Yenene 13. Tiden
17. Vol
V
LØSNING
Dagens Kryssord
fantomet
20
Download
Related flashcards

Fictional princes

68 cards

Fictional knights

50 cards

American telenovelas

36 cards

Fictional hunters

42 cards

Japanese voice actors

38 cards

Create Flashcards