Prezentare Lucian Croitoru

advertisement
Convergența economică cu zona euro
și libertatea economică
Lucian Croitoru
București
February 24, 2015
Lucian Croitoru
1
Romania`s scoreboard indicators in
2013
• Public debt: 37, 9 % of GDP
• Curent account (CA) deficit (average over the past 3 years): 3,3 %
of GDP
• Net international investment position: -61,5 % of GDP
• Real effective exchange rate (percentage change over the past 3
years): 0,3
• Market share of exports of goods and services (percentage change
over the last 5 years): 16,4
• Unit labor cost (percentage change over the past 3 years): 0,7
• Houses price index (annual percentage change): -4,6
• Private sector debt: 66,4 % of GDP
• Credit flow to the private sector: -1,5 % of GDP
• Unemployment rate: 7 %
• Financial sector total liability (annual change): 3,1 %
Lucian Croitoru
2
Index of economic freedom for 2015 in
Romania and Germany
Indicator
Romania (66,6; ranks 57) Germany (73,8; ranks 16)
• Property Rights (RoL)
40.0 ~
90,0 ~
• Freedom From Corruption (RoL)
43.0 +
78,0 • Business Freedom (RE)
69.8 88,2 • Labor Freedom (RE)
68.6 +
51,2 +
• Monetary Freedom (RE)
77.3 +
81,5 +
• Government Spending (LG)
62.3 +
40,1 +
• Fiscal Freedom (LG)
86.9 60,8 • Trade Freedom (OM)
88.0 +
88,0 +
• Investment Freedom (OM)
80.0 ~
90,0 ~
• Financial Freedom (OM)
50.0 ~
70, 0 ~
Source: Freedom House
RoL=rule of law; RE=regulatory efficiency; LG=low government; OM=open
markets; - indicates a decrease as compared to the previous year; + indicates
an increase as compared to the previous year; ~ = stable
Lucian Croitoru
3
Producția pe ora lucrată în zona euro și în Grecia,
Spania, Portugalia și Finlanda. Țările sunt sub media EA15 (PPS, EA-15=100, %)
110
Zona Euro-15
Finland
90
Spania
Grecia
70
Portugalia
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50
4
Index of economic freedom for 2015 in
Romania and Germany
Indicator
Greece (54; ranks 130) Portugal(65,3; ranks 64)
• Property Rights (RoL)
40.0 ~
70.0 ~
• Freedom From Corruption (RoL)
40.0 +
62.0 +
• Business Freedom (RE)
73.3 87.5 +
• Labor Freedom (RE)
51.6 42.9 +
• Monetary Freedom (RE)
77.8 +
82.8 +
• Government Spending (LG)
0.0 28.8 +
• Fiscal Freedom (LG)
64.2 61.1 +
• Trade Freedom (OM)
83.0 +
88.0 +
• Investment Freedom (OM)
60.0 ~
70.0 ~
• Financial Freedom (OM)
50.0 ~
60.0 ~
Source: Freedom House
RoL=rule of law; RE=regulatory efficiency; LG=low government; OM=open
markets; - indicates a decrease as compared to the previous year; + indicates
an increase as compared to the previous year; ~ = stable
Lucian Croitoru
5
Index of economic freedom for 2015 in
Romania and Germany
Indicator
Spain (67,6; ranks 49) Finland (73,8; ranks 16)
• Property Rights (RoL)
70.0 ~
90.0 ~
• Freedom From Corruption (RoL)
59.0 89.0 • Business Freedom (RE)
77,5 +
92.6 • Labor Freedom (RE)
52.6 +
54.8 +
• Monetary Freedom (RE)
81.5 +
79.9 +
• Government Spending (LG)
39,8 +
3.6 • Fiscal Freedom (LG)
53.1 66.4 +
• Trade Freedom (OM)
88.0 +
88.0 +
• Investment Freedom (OM)
85.0 +
90.0 ~
• Financial Freedom (OM)
70.0 ~
80. 0 ~
Source: Freedom House
RoL=rule of law; RE=regulatory efficiency; LG=low government; OM=open
markets; - indicates a decrease as compared to the previous year; + indicates
an increase as compared to the previous year; ~ = stable
Lucian Croitoru
6
Producția pe ora lucrată în zona euro și Estonia, Lituania
și Letonia. Convergență către un nivel încă foarte
îndepărtat (PPS, EA-15=100, %)
120
Zona euro-15
100
80
EA(+LT)
EE
Lituania
60
LV
Estonia
Letonia
40
LT
2016
2015
2014
2013
2012
Lucian Croitoru
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
20
7
Producția pe ora lucrată în zona euro și în România,
Polonia, Ungaria și Bulgaria. Convergență către un nivel
încă foarte îndepărtat. (PPS, EA-15=100, %)
120
Zona euro-15
100
80
60
Ungaria
Polonia
40
România
Bulgaria
20
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
8
Producția pe ora lucrată în zona euro și în țările
dezvoltate din UE. Cele mai mute țări sunt peste media
EA-15 (PPS, EA-15=100, %)
130
125
EA(+LT)
120
BE
115
DK
110
DE
105
NL
100
FR
95
AT
SE
90
IT
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
85
9
Structural reforms are key to GDP
growth
• Make property rights clearer
– Privatize more and faster
– Make hard decisions regarding ailing SOEs sooner
• Institute the rule of law
– Justice reform key to enterprise restructuring and
restoring sentiment of confidence
Lucian Croitoru
10
GDP growth rates in selected developed countries (10
year-moving averages, %)
6
The era of financial
liberalizations
5
France
4
Germany
3
Italy
The Netherlands
2
1
Austria
A
Sursa: author's
computations usind the
USA
B
UK
C
0
Japan
Lucian Croitoru
2013
2009
2005
2001
1997
1993
1989
1985
1981
1977
1973
1969
1965
1961
1957
-1
11
Țările cu productivitatea cea mai mare au și cele mai
mici ritmuri de creștere economică
• Va fi convergență, dacă nu se fac greșeli majore
• Pe termen lung putem avea încredere că legea regresiei către media
care acționează în natură va funcționa. Dar e vorba de o lungă
perioadă de timp
• Creșterea rapidă din perioada anilor 50 și 70 din SUA este doar o
anomalie, care a compensat scăderea din anii 30
• Decizia de adoptare a euro trebuie să fie legată de productivitate
• Productivitatea va converge odată cu progresul tehnologic, cu
promovarea educației și cu producția de masă
Lucian Croitoru
12
Costurile unitare cu munca în țări europene dezvoltate
(2010=100, %)
130
120
BE
110
DK
100
DE
FR
90
IT
NL
80
AT
SE
70
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
60
13
Costurile unitare cu munca în Grecia, Spania, Portugalia
și Finlanda (2010=100, %)
120
110
100
GR
90
ES
PT
80
FI
70
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
60
14
Costurile unitare cu munca în Lituania, Estonia și Letonia
(2010=100, %)
130
120
110
100
LV
90
LT
80
EE
70
60
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50
15
Costurile unitare cu munca în România, Bulgaria,
Polonia și Ungaria (2010=100, %)
130
120
110
100
BG
90
RO
80
HU
PL
70
60
Lucian Croitoru
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50
16
Download
Related flashcards

Macroeconomics

17 cards

Anti-communism

17 cards

Economic systems

36 cards

Capitalism

24 cards

Create Flashcards