14 – 15 mei 2014 / 14 – 15 May 2014 Mediapark – Hilversum Studio

advertisement
14 – 15 mei 2014 / 14 – 15 May 2014
Mediapark – Hilversum
Studio 22
Bindend inschrijfformulier voor deelname / legally binding registration form for participation
Bedrijf / Company
Officiële firmanaam / Official company name
Straat, huisnummer / Street, number (and building, floor or room)
Postcode, plaats en land / Postal code, city, state and country
Postbus, postcode, plaats en land / P.O. Box, postal code, city, state and country
Telefoon / Telephone
Fax
Website
E-mail
BTW-nummer / VAT-number
Inschrijvingsnummer KvK / Company Registration No.
Contactpersoon / Your contact
Naam / Name
M
V/F
Functie / Job title
Telefoon / Telephone
Fax
E-mail
Correspondentie-adres (indien afwijkend bovenstaande) / Correspondence address (if different from above)
Firmanaam / Company name
Functie / Job title
T.a.v. / Attn.
M
Straat, huisnummer / Street, number (and building, floor or room)
Postcode, plaats en land / Postal code, city, state and country
Postbus, postcode, plaats en land / P.O. Box, postal code, city, state and country
Telefoon / Telephone
Fax
Fax naar +31 40 2 974 970 / Fax directly to +31 40 2 974 970
V/F
Een toelichting op onderstaande items vindt u in de salesbrochure /
A detailed explanation on the items below can be found in the salesbrochure
Exposure
Logo op sky banner boven horecaplein (1x1 mtr) / Logo on sky banner above networking square
=€
975,00
Sponsor Netwerkborrel / Sponsor of networking drink (max. 1)
=€
3.500,00
=€
2.750,00
One square metre of fame (1x1 ruimte) / (1x1 area)
(= plaatsing 2 eigen banners, witte kubus 74x74x106 cm, plaats in decorgang naar studio 22)
=€
750,00
Logo op banner online bezoekers registratie / Logo on banner visitor registration online (max. 3)
=€
1.750,00
Speaking opportunity (1 sessie) / Speaking opportunity (1 session)
=€
1.250,00
=€
3.500,00
Logo op lanyards (+ zelf aanleveren) / Logo on lanyards (+ supplied by customer)
(max. 1)
vanaf / from
Sponsor registratie entree studio 22 / Sponsor registration entrance studio 22 (max. 1)
Advertentie in beurs catalogus (A5 formaat 4 kleuren) / Advertisement in exhibition catalogue (A5 format 4 colour)
Achterzijde cover / Outside back cover
=€
750,00
Binnen voorkant cover / Inside front cover
=€
750,00
Binnen achterzijde cover / Inside back cover
=€
600,00
1/1 pagina / 1/1 page
=€
450,00
½ pagina / ½ page
=€
250,00
=+€
Logo op sky banner boven horecaplein
Speaking opportunity
One square metre of fame
Het bedrijf wordt verzocht / The company is requested:
alle door de exposant verschuldigde bedragen worden verhoogd met BTW / *All prices are subject to VAT
€
het origineel ingevuld (eventueel gecorrigeerd) en ondertekend z.s.m. te zenden aan Euroforum BV,
t.a.v. Johan de Kok, Postbus 845, 5600 AV Eindhoven. Fax: 040 – 2 974 970 of ingescand per mail naar [email protected]
the exhibitor is asked to complete the original form (with corrections, if any), sign it and send it to Euroforum BV,
Attn: Johan de Kok, P.O. Box 845, NL-5600 AV Eindhoven, Netherlands. Fax: +31 40 2 974 970 or scanned by e-mail to
[email protected]
Ondergetekende neemt deel aan AVM 2014 en verklaart bijgevoegde algemene voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te
hebben genomen en aanvaardt de toepasselijkheid daarvan.
The undersigned participates in AVM 2014 and declares to have received and have read the attached Terms and Conditions and to have
agreed to the applicability of these Terms and Conditions.
Naam / Name
Plaats / City
Datum / Date
Handtekening bedrijf / Signature company
Firmastempel / Company stamp
Download
Related flashcards
Create Flashcards