jaaragenda 20142015.pub

advertisement
Augustus 2014
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Eerste schooldag!
Koffie staat klaar!
Luizen pluizen!
19.00-20.00 uur
Ouderavond gr. 7
19
19.00-20.00 uur
Ouderavond gr 5
20.00-21.00 uur
Ouderavond gr 6
20
19.00-20.30 uur
Ouderavond
voor de groepen 1&2
21
19.00-20.00 uur
Ouderavond gr 3
20.00-21.00 uur
Ouderavond gr 4
22
Nieuwsbrief 1
23
24
25
19.00-20.00 uur
Ouderavond gr 8
met de leerlingen
26
27
28
9.00 uur ontvangst
nieuwe ouders
29
30
31
September
2014
september 2014
ma
di
1
8
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
wo
do
2
3
9.30 uur Beginviering
Oudergesprekken Ouders zijn welkom
groep 1 t/m 8 vanaf
16.00 uur
9
vr
4
za
zo
5
Nieuwsbrief 2
6
7
Oudergesprekken
groep 1 t/m 8 vanaf
16.00 uur
10
11
12
13
14
17
Groepsvoorstelling
1/2B
18
19
Nieuwsbrief 3
20
21
24
25
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
26
27
28
20.00 uur OV
19.45 uur MR
15
16
22
23
Schoolreis gr 1 t/m 7
Week v/d Pauzehap
Wij houden rekening met elkaar
We are considerate of one another
Studiedag groep
1 t/m 8 vrij
Survival groepen 8
29
30
Dag v/d vreemde Talen
Start verkoop
Kinderpostzegels
Groepsvoorstelling
3B
Oktober 2014
ma
Wij zorgen voor een mooie en gezellige
school
We make sure our school is beau9ful and
cozy
di
wo
do
vr
1
Start Kinderboekenweek
Groepsvoorstelling
5B
2
8
Groepsvoorstelling
1/2A
9
16
Herfstvakan9e
23
6
9.00 uur ontvangst
nieuwe ouders
Verkeerscircuit voor
alle groepen
7
13
Herfstvakan9e
t/m 17 okt
14
Herfstvakan9e
15
Herfstvakan9e
20
Eerste schooldag
Luizen pluizen
21
22
27
28
3
Nieuwsbrief 4
zo
4
Dierendag
5
Dag
van de
leerkracht
10
Afslui9ng
11
12
17
Herfstvakan9e
18
19
24
Nieuwsbrief 5
25
26
Kinderboeken week
19.00 uur Ouderavond
voor gr 7&8
voorbereiding op het
VO
29
Groepsvoorstelling
8B
za
30
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
31
November 2014
ma
di
3
Wij helpen elkaar
We help each other
wo
4
5
Kinderpostzegels
afleveren
Groepsvoorstelling
7A
do
vr
6
za
zo
1
2
7
Nieuwsbrief 6
8
9
20.00 uur OV
10
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
11
12
Dag van Respect!
Groepsvoorstelling
3A
13
14
15
Aankomst
Sint
16
17
Versieren voor Sint
Lootjes trekken
gr 5 t/m 8
18
19
Groepsvoorstelling
5A
20
21
Nieuwsbrief 7
Week v/d Mediawijsheid gr 7&8
22
23
24
Vervolg Week v/d
Mediawijsheid voor
gr 7&8
25
26
Groepsvoorstelling
8A
27
9.00 uur ontvangst
nieuwe ouders
28
29
30
December 2014
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
Groepsvoorstelling
6A
4
5
Nieuwsbrief 8
Sinterklaasfeest
6
7
8
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
9
10
Groepsvoorstelling
4C
11
12
13
14
17
18
Nieuwsbrief 9
19
Kerstvakan9e
Van 19 dec t/m
vrijdag 2 januari
20
21
20.00 uur OV
15
16
16.40 -19.00 uur
Kerstviering en
kerstdiner
Wij luisteren naar elkaar
We listen to each other
22
Kerstvakan9e
23
Kerstvakan9e
24
Kerstvakan9e
29
Kerstvakan9e
30
Kerstvakan9e
31
Kerstvakan9e
Groep 1 t/m 8 om
12.00 uur uit
25
Kerstvakan9e
26
Kerstvakan9e
27
28
Kerst
Kerst
vakan9e vakan9e
Januari 2015
ma
di
wo
do
7
vr
za
zo
1
kerstvakan9e
2
Kerstvakan9e
3
4
8
9.00 uur ontvangst
nieuwe ouders
9
10
11
5
Eerste schooldag
Luizen pluizen
Koffie staat klaar!
Adviesgesprekken
groep 8
6
12
13
14
15
16
Nieuwsbrief 10
17
18
19
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
20
21
Groepsvoorstelling
7B
22
23
24
25
26
27
100th day of school
28
Studiedag
Groep 1 t/m 8 vrij
29
30
Nieuwsbrief 11
31
Adviesgesprekken
groep 8
19.45 uur MR
Wij kunnen ruzies oplossen
We solve our disagreements
Februari 2015
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
Wij geven elkaar complimenten
We give each other compliments
2
3
4
Groepsvoorstelling
4A
5
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
6
7
8
9
10
11
Groepsvoorstelling
6B
12
Rapport mee naar
huis!
13
Carnaval
Nieuwsbrief 12
14
15
16
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
17
18
Groepsvoorstelling
3C
Vanaf 16.30 uur
rapportgesprekken
19
21
22
Vanaf 16.30 uur
rapportgesprekken
20
Voorjaarsvakan9e
van 20 t/m vrijdag
27 februari
28
23
24
25
26
27
Voorjaarsvakan9e
Voorjaarsvakan9e
Voorjaarsvakan9e
Voorjaarsvakan9e
Voorjaarsvakan9e
Maart 2015
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
Eerste schooldag
Luizen pluizen
3
4
5
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
6
Nieuwsbrief 13
7
8
19.30 uur
Ouderavond
9
10
11
Groepsvoorstelling
1/2F
12
13
14
15
21
22
28
29
19.45 uur MR
20.00 uur OV
Wij werken goed samen
We work well together
16
17
18
19
20
Nieuwsbrief 14
Week van de
Lentekriebels
Week van de
Lentekriebels
Week van de
Lentekriebels
Week van de
Lentekriebels
Week van de
Lentekriebels
23
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
24
25
26
27
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
30
31
Groepsvoorstelling 4B
April 2015
ma
di
wo
do
vr
1
Groepsvoorstelling
1/2C
2
8.30 uur Paasontbijt
9.30 uur Paasviering
za
zo
3
Paasvakan9e
t/m ma 6 april
4
Schoolvoetbal
5
Vanaf 12.00 uur begin
Paasvakan9e
Nieuwsbrief 15
6
Tweede Paasdag
7
Weer naar school!
8
9
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
10
11
12
13
14
15
Groepsvoorstelling
1/2D
16
17
Nieuwsbrief 16
18
19
Bink
Kids Run
24
Koningsspelen voor
de groepen 1 t/m 8
25
26
Theorie examen
Verkeer gr. 7
20.00 uur OV
19.45 uur MR
20
21
Cito eindtoets gr 8
22
Groepsvoorstelling
1/2E
23
Cito eindtoets gr 8
Cito eindtoets gr 8
Alle kinderen mogen meedoen
Everyone is welcome to par9cipate
27
28
Koningsdag
Vakan9e van 27 apr Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
t/m vr 8 mei
29
30
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
Mei 2015
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
2
4
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
5
Vakan9e van 27
apr t/m vr 8 mei
6
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
7
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
8
Vakan9e van 27 apr
t/m vr 8 mei
9
11
Eerste schooldag
Luizen pluizen
12
13
Nieuwsbrief 17
14
Hemelvaart
Vrije dag
15
16
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Moeder verwendag
voor de gr 1/2
18
Weer naar school
19
20
3
10
Moederdag
17
Vrije dag
21
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
22
28
Weer naar school!
29
Nieuwsbrief 18
23
24
Pinksteren
20.00 uur OV
Wij zorgen ervoor dat iedereen plezier
Op school [email protected]
We make sure that everyone enjoys
school
25
Tweede Pinksterdag
Vrije dag
26
27
Studiedag
Vrije dag Groep 1 t/m 8 is vrij
30
31
Juni 2015
ma
di
1
8
wo
do
vr
za
2
3
Verjaardagen dag
4
9.00 uur Ontvangst
nieuwe ouders
5
A4daagse
A4daagse
A4daagse
A4daagse
9
10
Studiedag
Groep 1 t/m 8 vrij
11
zo
6
7
12
Nieuwsbrief 19
13
14
19
20
20.00 uur OV
15
16
17
18
21
Vaderdag
Rapport mee naar
huis!
19.45 uur MR
Wij gaan voorzich9g om met de
spullen van school
We are careful with the things from
school
22
23
Rapportbespreking
vanaf 16.30 uur
Rapportbespreking
vanaf 16.30 uur
29
30
24
25
26
Nieuwsbrief 20
27
28
Juli 2015
ma
di
wo
do
1
Open-deuren-uurtje
vr
We are considerate of one another
zo
2
3
Laatste schooldag
Vanaf 12.00 uur
zomervakan.e t/m
vr. 14 augustus
4
5
9.30 uur Eindviering
Wij houden rekening met elkaar
za
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Download
Related flashcards
Create Flashcards