Overzicht wijzigingen certificatieschema ISO 50001: 2011

advertisement
Overzicht wijzigingen certificatieschema ISO 50001: 2011 - volgnummer 1
Wijzigingen zijn gepubliceerd op: 6 mei 2014
Oude
versie
datum +
revisie No.
NL versie
Datum
verwerkt +
revisie no.
N110615,
7 december
2011
N110615,
10 december
2013
N110615,
7 december
2011
ENG versie
Datum
verwerkt
+ revisie no.
Plaats in
schema
Tekst
oud
Toevoeging
na 2e alinea
paragraaf
2.4.2
N110615,
10 december
2013
Toevoeging
na 2e alinea
paragraaf
2.4.2
N140505 Overzicht wijzigingen CS ISO 50001 - volgnummer 1 versie 6 mei 2014
Tekst nieuw
De significantie kan worden bepaald op basis van de omvang
van het verbruik en/of de potentie tot het verbeteren van de
energieprestaties. Door ook het verbeterpotentieel te betrekken
bij de bepaling van de significantie wordt voorkomen dat relatief
kleine verbruikers (zoals elektromotoren) over het hoofd worden
gezien. Ook bij 4.4.3 C verwacht het CCvD dat alle
energiegebruikers met een groot verbeterpotentieel worden
meegenomen. Dus ook kleinere die qua omvang niet significant
zijn maar dit wel zijn op basis van het verbeterpotentieel.
The significance can be determined on the base of the scope of
the consumption and/or the capability of improving the energy
performances. By also involving the capability of improvement in
the determination of the significance, it will prevent that
relatively small consumers (for example electric motors) will be
overlooked. Also in section 4.4.3 C the CCE expects that all
energy users with substantial capability of improvement will be
involved, including smaller users, that are not significant based
on scope but on the capability of improvement.
Toelichting
Overgangstermijn
(maanden) en
communicatie aan
cert.houder (zie
toelichting)
3 - Nee
3 - Nee
1
Download
Related flashcards
Create Flashcards