Blonk Quality Ingredients bvba

advertisement
CERTIFICAAT
CERTIFICAAT No: C833851EU-01.2014
REGISTRATIE NR.: CU 833851
Toepassingsgebied:
Organic EU
Uitgereikt aan:
Blonk Quality Ingredients BVBA
Antwerpen, Belgium
Project in:Belgium
Norm:
Control Union Certifications Production Standards and Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008 on
organic production of agricultural products and indications refering thereto on agricultural products and foodstuffs,
including the amending regulations, and Control Union Certifications (CU) Inspection Regulations.
Geldig tot: 01 Februari 2016
Control Union Certifications declares to have inspected the unit(s), and/or product(s) of the above mentioned client, and
have found them in accordance with the standards mentioned above.
This certificate covers the unit(s), and/or product(s) as mentioned in the authenticated annex of this certificate.This
document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008.
The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the named
Regulations.
Labelling of the product must state CUC CB code number.
Dit certificaat blijft van kracht tot nadere aankondiging, vooropgezet dat de bovengenoemde leverancier blijft voldoen aan
de door Control Union Certifications vastgestelde voorwaarden.
BE-BIO-04
Datum certificering:
03 Oktober 2014
Last date of inspection:
Plaats en datum afgifte:
Zwolle, 03 Oktober 2014
Aldus verklaard:
Namens de directeur
Mr. J. van de Schootbrugge
Certificeerder
Control Union Certifications
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
http://www.controlunion.com
tel.: +31(0)38-4260100
page 1/2
Annex bij CERTIFICAAT No: C833851EU-01.2014
REGISTRATIE NR.: CU 833851
Organic EU
Blonk Quality Ingredients BVBA
Galgenweellaan 53 bus 61
2050 Antwerpen
Belgium
This certificate covers the following PRODUCT(S) which meet(s) the criteria of the Regulation (EEC) No. 834/2007 and
889/2008 including the amending regulations, which are applicable to the below indicated status:
Certified producten
Product nr.
Product
Enkel-/
meervoudige
ingredient(en)
Verwerkingslocatie(s)
P 010570
Spelt
single
PRC 049519
* parallel production of this product takes place
** organic:
in accordance with Regulation 834/2007 and 889/2008 and CU inspection regulation.
*** in conversion:
in accordance with article 62 of Regulation (EEC) No. 889/2008.
This certificate, referred to in the licensee contract as scope certificate, covers the following PROCESSING UNIT(S) and
PROCESSES, which meet(s) the criteria of the Regulation (EEC) No. 834/2007 and 889/2008 including the amending
regulations,
which are applicable to the below indicated product category:
Verwerkingslocatie(s)
Unit no.
Naam unit
PRC 049519 Blonk Quality Ingredients
BVBA
Unit ref.
Adres
Verwerking
Galgenweellaan 53 bus 61
Antwerpen,
Belgium
administratie, handelen
Dit certificaat blijft eigendom van Control Union Certifications en kan ingetrokken worden in geval van beeindiging van de
licentie-overeenkomst of in geval wijzigingen of afwijkingen van de hieronder genoemde gegevens optreden. De
licentiehouder is verplicht Control Union Certifications direct te informeren over wijzigingen van de genoemde gegevens.
Alleen een origineel en ondertekend certificaat met bijbehorende bijlagen is geldig.
Datum certificering:
03 Oct 2014
Goedgekeurd door
Plaats en datum afgifte:
Zwolle, 03 Oktober 2014
Namens de directeur
Mr. J. van de Schootbrugge
Certificeerder
Dit certificaat kan niet gebruikt worden als garantie-certificaat voor geleverde goederen!
page 2/2
Download
Related flashcards
Create Flashcards