Turku 17.4.2015 - DeCo Media QSB

advertisement
Turku 17.4.2015
Jussi Halla-aho
Mikä on vikana?
Mitä tehdä?
Puuttuako ongelmaan
vai lääkitäkö
seurauksia?
”Niitä on niin vähän!”
”Voimme oppia
muiden virheistä!”
Ghettoutuminen
”Onhan täällä tilaa!”
Maahanmuutto ei ole
monoliitti
Menneisyyden
menestystarinat
Humanitaarinen
porsaanreikä
Kotiseutumatkailu
Aktiivisena
Euroopassa
Kohti taakanjakoa
Ruotsin tie ei ole
meidän tiemme
Kiitoksia!
av Kent Ekeroth
Migration policy
Asylum applicants
2006-2014
90000
81 301
80000
70000
60000
54259
50000
43887
40000
36207
30000
29648
24353
24322
24194
24194
5988
5988
20000
10000
0
2324
2006
1505
2007
4035
2008
3088
2009
2009
Finland
2011
Sverige
3129
2012
3238
2013
3 651
2014
Approved residency
Approved residencies
120 000
100 000
80 000
Sweden
60 000
Finland
40 000
20 000
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
911 989
110k immigrants
=
1 Stockholm
every 8,3 years
1 Gothenburg
every 5 years
Approved asylum (2014)
Residencies 1980-2014:
1 867 953
Swedens population 2014:
9 747 355
Residencies / population:
19,2 %
Why we oppose mass immigration:
Immigration
Economy
Crime
Culture
av Kent Ekeroth
”Humanity”
Economy: High costs that erodes the welfare society.
Crime: Increase criminality, decreased safety.
Culture: Worsened societal climate & decreased solidarity.
Humanity: We can help many more people their own
”neighbourhood”
av Kent Ekeroth
Economy
Research
Practical experience
Recognitions
av Kent Ekeroth
Research
Professor Jan Ekberg: cost of 120 billions per year
Lektor emeritus Lars Jansson: cost of 150 billions
SSB in Norway ”A non-Western immigrant costs 4,1 MNOK”
Jan Tullberg: about 250 billions (year 2013)
Plus many more (OECD 2013, Lars Jansson 2002 m.m.)
av Kent Ekeroth
Practical experience
2004: Ilmar Reepalu sa att Malmö haft det högsta
socialbidragsberoendet i landet sedan flera år och han ville fördela
bördan vidare till landets småkommuner.
-> WHY?
av Kent Ekeroth
Practical experience
2008: Södertäljes kommunstyrelseordförande Anders Lago
berättade att Södertälje tagit emot fler irakier än vad USA och
Kanada gjort tillsammans. Han sade att smärtgränsen för länge
sedan var nådd och att det måste bli ”stop stop stop” för
Sveriges del.
–> WHY?
av Kent Ekeroth
Practical experience
2011 gick Bo Frank (M) kommunalråd i Växjö kommun ut
i media och flaggade för att Växjö kommun går back 35
miljoner om året endast på flyktingmottagandet och att
kostnaden ökar hela tiden.
–> WHY?
av Kent Ekeroth
Practical experience
2011: Göran Dahlström kommunalråd i Katrineholm:
- Varnade för att Katrineholms kommun riskeras att ”tryckas sönder”
nästa år p.g.a. stor anhöriginvandring från Somalia.
- Kommunen kommer att tvingas överföra ekonomiska medel ifrån de
viktiga posterna barn- och äldreomsorg
–> WHY?
av Kent Ekeroth
Practical experience
Bildningschef Anders Nordlund i Ljusnarps kommun säger i en
intervju till Nerikes Allehanda att man nått gränsen för vad
kommunen klarar.
–> WHY?
av Kent Ekeroth
Praktisk erfarenhet
Den 1 januari 2015 gick en lag igenom som gör att
Migrationsverket kan köra över kommuner och anvisa så
kallade ”ensamkommande flyktingbarn”
-> WHY?
av Kent Ekeroth
Practical experience
Björn Schaerström, moderat ledamot för kommunfullmäktige i
Vallentuna kommun sa ” All skattefinansierad invandring och all
icke absolut nödvändig flyktingmottagning på svensk mark bör
omedelbart upphöra. Någon gång måste det bli ett slut på det
gigantiska slöseriet med våra skattepengar”
-> WHY?
av Kent Ekeroth
Recognitions
Regeringen erkänner att arbetslösheten beror på
invandringen: ”I en kommentar säger statsminister Reinfeldt
bland annat att ”det är inte korrekt att beskriva Sverige som i
ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska
svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”
av Kent Ekeroth
Recognitions
” Utrikes födda har kraftigt ökat sin andel av befolkningen mellan
2006 och 2011, från 14,9 procent till 17,3 procent. Utrikes födda har
jämfört med inrikes födda sedan länge en lägre
sysselsättningsgrad, vilket i sig är problematiskt”
av Kent Ekeroth
Recognitions
Regeringen (Reinfeldt) erkänner kostnader:
”– Om vi ska låta människor som lever under fattigare
förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker
jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade
anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir
det mindre till skolan och mindre till sjukvården.“
av Kent Ekeroth
Malmö?
Södertälje?
Rinkeby?
Husby?
“Ta ansvar”?
av Kent Ekeroth
Crime
av Kent Ekeroth
- Research/statistics
- Common sense
av Kent Ekeroth
Research
BRÅ 1996:2
- Every fourth immigrant from Marocko, Algeriet, Libya, Tunisia, Iraq have been
registred for a crime. Compared to every 15th vietnamese or every 17th
swede”
- High values in general among immigrants from arab countries. Also northern
africa, West asia, turket and Iran.
av Kent Ekeroth
Research
BRÅ 2005:17
- 4 times more commin that foreign born are suspects of deadly violence and
robbery compared to swedish born with two swedish parents.
- Persons suspected of crime are especially high for people from Africa, and
West asia (eg arab countries).
av Kent Ekeroth
Research
Correctional facility long term report:
52,5 percent were foreginers or immigrants
”Youth’s that robs youth’s in Malmö and Stockholm”
BRÅ-rapport 2000:6
Police quartely report 2012:4 (s. 11):
”The offenders are in many cases young people with foreign non-Nordic decent and act in
groups against young victims”
av Kent Ekeroth
Other
- Denmark: “Every second rapist is a foreigner” (BT 22 juli 2012)
- Finland: ”Every third rape is committed by a foreigner” (HBL 26/4 2012)
- Denmark: ”Crime twice as high among immigrant youth below 20 years of age
compared to danish youths” (Extrabladet 22 nov 2012)
- Norway: ”All of the assault rapes was by non-Western immigrants” (VG 15/4
2009)
av Kent Ekeroth
Culture
What problems are we referring to?
av Kent Ekeroth
Culture
Overlooked factor:
People don’t feel at home anymore in
their own country, city or neighbourhood.
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Culture
”The fact that immigrants have increase so heavliy is one
of the reasons to our move. We dont feel safe in
Malmö”
”There were to many immigrants at my daughters school.
It went so far that she started to have an accent in her
speech”
av Kent Ekeroth
Culture
”The largest group of those who states immigrants as a
reason for moving have no further motive other than it
simply lives to many immigrants in Malmö”
”I dont feel at home anymore. Too much crime. Too
many conflicts between swedish and foreign groups. I
feel that Malmö is an unsafe place”
av Kent Ekeroth
Culture
”I dont want to risk ending up in an assisted living where
a larger part of the people living there speaks
insufficient swedish”
”I dont have anything against immigrants but the
proportion have become to high in Malmö, thereof
comes problems due to clash of cultures and so on”
av Kent Ekeroth
Decreased trust, decreased community
involvement, decreased connection.
Decreased solidarity – erodes the
basis for a welfare state
av Kent Ekeroth
Do swedes want to live
”integrated”?
”When level of immigrants reached 5 percent, the
majority population started to decrease.
Majority’s kids got worse grades and the economy
weakened.
av Kent Ekeroth
Do swedes want to live
”integrated”?
”A very palpable avoiandance pattern. Swedens avoid
moving to areas with a high proportion of immigrants.
Regardless of other factors such as education and
economy, people have lower social trust if they live in
such an area.”
av Kent Ekeroth
Almgården in Malmö
It’s ”integrated”
Result?
av Kent Ekeroth
Almgården in Malmö
SD:s highest result in the country:
37,27 procent
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
”Humanity”
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Starving people in Africa:
7,7 SEK per day
(270/35=7,7)
Asylum seekers in Sweden:
1900 kr per day
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Don’t do Swedens’ mistakes
av Kent Ekeroth
Thank you
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Deras argument för nuvarande invandringspolitik
Invandring
Ekonomi
Humanitet
av Kent Ekeroth
”Berikande”
Deras argument
av Kent Ekeroth
Har vi ett behov av invandringen för att klara vår
ekonomi?
Åldrande befolkning
Jobb som inte svenskar vill ha
Mångfald ger ökad export
Inte kompetens i landet
Avbefolkning i glesbygden
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
”På grund av åldrande befolkning och en högre
försörjningskvot behöver Sverige ökad invandring”
http://www.unt.se/inc/print/vi-behover-fler-invandrare2260582-default.aspx
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
”Aldrig tidigare har Europa haft en så åldrad befolkning.
Antalet människor i arbetsför ålder sjunker snabbt och
kan vara nästan en tredjedel färre runt 2050. Det får
enorma konsekvenser för Europas välfärdsmodell”
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/invandring---en-utmaning-for-europa/
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
” Invandring är en möjlighet. Vi har en åldrande
befolkning och inte människor nog att ta hand om våra
gamla.”
http://ltz.se/asikter/debatt/1.5315281-darfor-behover-viinvandringen
av Kent Ekeroth
0,70
av Kent Ekeroth
Försörjningskvoten
av Kent Ekeroth
UNT: ”Vi behöver fler invandrare”
”Försörjningskvoten som högst i slutet av 1970-talet.”
”Under början av 2000-talet låg den under 0,70, men under de
senaste åren har den börjat stiga igen och låg 2011 på…”
av Kent Ekeroth
0,71
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
Försörjningskvoten:
”Men det som är intressant är att andelen yrkesverksamma som
ska försörja gamla och unga är konstant sedan 1750, ca 60
procent. En prognos fram till 2050 förändrar inte den bilden. ”
Det är också viktigt att komma ihåg att produktiviteten ökat
genom åren och förväntas öka även i framtiden.
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning
“Effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för
välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små.
En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer
större krav på den offentliga sektorn, skriver
nationalekonomen Jan Ekberg.”
http://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandring-hjalper-inteoffentlig-sektor
av Kent Ekeroth
Invandrare belastar välfärden i mycket högre utsträckning än svenskar!
Källa: Riksdagens utredningstjänst:
Elever med anpassad studiegång: 3,1
Komvux: 2,7
Vårdnadsbidrag: 1,2
Ekonomiskt bistånd: 3,3
”De som är födda utanför Norden nyttjar enligt socialstyrelsen mer vård än
de som är födda i Sverige/Norden”
av Kent Ekeroth
Åldrande befolkning - slutsats
Baseras på ”prognoser” – inte hur det ser ut idag
Dessa prognoser har kommit i över 70 år utan att besannas
Försörjningskvoten har varit mer eller mindre konstant sen 1700-talet
Invandrare belastar i mycket högre utsträckning
Dessutom kommer/har produktiviteten hela tiden ökat
Åldrande befolkning är inte ett hållbart argument
av Kent Ekeroth
Jobb som svenskar inte vill ha
Vissa delar av Sverige håller på att dö ut. Och det finns ett
väldigt stort behov av arbetskraft i vissa typer av jobb som
svenskar inte vill ha, säger Ankersjö.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/centern-vill-oppnagranserna_7758838.svd
av Kent Ekeroth
Arbetsförmedlingens yrkesöversikt
av Kent Ekeroth
Köks- och restaurangbiträden:
Hård konkurrens om jobben
av Kent Ekeroth
Städare:
Hård konkurrens om jobben
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Norge
av Kent Ekeroth
68 000
av Kent Ekeroth
Jobb som svenskar inte vill ha
Svenskar söker jobb i Norge
”Bara i Norge finns nära 68 000 svenskar med skattekort för 2012,
enligt det norska skatteverket. De flesta arbetena finns inom serviceoch bemanningsbranschen, men akademiker har också lätt att få
anställning.”
http://www.dn.se/ekonomi/norge-lockar-jobbsugna-unga-svenskar
av Kent Ekeroth
Jobb som svenskar inte vill ha
”Jobb där de norska arbetsgivarna eftersöker svenskar finns på
restauranger och hotell, inom vården och barnomsorgen.
http://www.dn.se/ekonomi/unga-svenskar-jagar-jobb-i-norge
Alltså: i huvudsak på krog, på dagis, vid löpande band på fabriker och
med andra okvalificerade jobb! (även bananskalare!)
Hur går det ihop med snacket om att svenskar inte vill ha vissa jobb?
av Kent Ekeroth
Mångfald ger ökad export
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Mångfald ger ökad export
- Det första problemet är att underlaget utgörs av korrelationsstudier som tolkas
kausalt
- Ett annat problem är att det är oklart om invandring ökar handel eller styr om
handel från andra länder eller från intern ekonomisk aktivitet. Att handla mer med
ett land behöver inte skapa vinster för ekonomin om alternativet var handel med
andra länder eller interna transaktioner.
- Det största problemet för teorin om invandring och export är dock att det tycks
röra sig försumbara siffror:
av Kent Ekeroth
Mångfald ger ökad export
80% av invandringen från 10 länder: Före detta Jugoslavien, Irak, Iran,
Somalia, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Etiopien, Chile och Turkiet.
1977: 3,2% - Exporten har ej ökat efter stor invandring
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
Inte kompetens i landet
Ja, brist i vissa sektorer/specialister, men
Generell och fri arbetskraftsinvandring hjälper inte
Ekberg: ” Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring.
Argument finns för invandring av specialister” (DN 091014)
SD:s politik: Positiva till en reglerad arbetskraftsinvandring
av Kent Ekeroth
Inte kompetens i landet
Slutsats: Brist på kompetens inget argument för fri arbetskraftsinvandring
och framförallt inte för generellt hög invandring
Slutsats: Speciellt inte för den invandringspolitik som idag förs där stora
delar kommer från Afrika och Mellanöstern
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
Stämmer ej att Sverige skulle avfolkas utan invandring. Även exklusive invandring har vi
födelseöverskott och förväntas fortsätta att ha (Tino Sanandaji 2014-11-25, Realtid)
Ett demografiskt överskott förutsätter att tillräckligt många invandrare faktiskt kommer i
arbete. Men bara 57 procent av invandrarna i arbetsför ålder arbetar (jmr jugoslaverna)
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
SE ej problem rekrytera vid perioder med låg invandring
Finland har inga problem med det idag
Den svenska arbetsmarknaden har sedan decennier inte upplevt arbetskraftsbrist på
icke-specialister.
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
SCB beskriver snarast invandring som en förstärkande kraft till åldrandet,
det vill säga en ytterligare kraft som pressar upp försörjningsbördan:
”Både utrikes födda och äldre arbetar i mindre utsträckning vilket påverkar
den framtida sysselsättningen och även försörjningsbördan.”
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
Inflyttning v.s. utflyttning ej statiskt
10 000 invandrare in och 8 000 ut
minus 8 000 utan invandring
”Svenskar flyr invandringen”
Bostäder bebos av invandrare = svårare på bostadsmarknaden
etc
av Kent Ekeroth
Avbefolkning av glesbygden
Tino Sanandajis omdöme om Fores-rapporten
”Dåligt underbyggd rapport från en liberal tankesmedja om invandring.
Skräprapporter av den här typen massproduceras som sagt numera av
borgerligheten. Rapporterna skrivs i regel inte av experter som kan ha
professionell etik att inte fuska utan av frälsta ideologer.
av Kent Ekeroth
Storleken på invandringen?
av Kent Ekeroth
Migrationsverket
SCB
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
av Kent Ekeroth
SCB
Invandringar varav svenska medborgare Inv. exkl sv.medborgare
2010
98801
19 765
79 036
2011
96467
20 615
75 852
2012
103059
20 462
82 597
2013
115845
20 484
95 361
av Kent Ekeroth
SCB v.s. Migrationsverket
av Kent Ekeroth
SCB v.s. Migrationsverket
SCB
Mig.verket
Mig.verk+
2010
79036
91548
+12512
2011
75852
93134
+17282
2012
82597
111090
+28493
2013
95361
116587
+21226
av Kent Ekeroth
SCB v.s. Migrationsverket
PUT v.s. TUT
Förstagångsansökningar
Koll på vem som kommer?
?
av Kent Ekeroth
Download
Related flashcards
Create Flashcards