Universal suspensions, 140630.p65

advertisement
Service och reparationsdelar, Universal
Service and repair parts, Universal
Content
1. Avgasupphängningar / Exhaust hangers
Universala gummiupphängningar / Universal suspensions.....................................................................
Universala rörupphångningar / Universal hangers...............................................................................
2-3
4
Biltillverkarens namn och art.nr. används endast i ref. syfte. Alla ansträngningar har gjorts för att garantera informationen i detta
informationsblad,
men
vi
ansvarar
inte
för
uppkomna
förluster
på
grund
av
misstag
eller
underlåtenhet.
Car maker's names and number's are used for ref. purposes only. Every effort has been made to ensure the information on this information sheet is
correct, but we cannot be responsible for any losses arising from errors or omissions. Copyright © 2013- Europa Import AB, Sweden
Marketing & Service

Europa Import Båstad AB
Po Box 1110
SE-26922 Båstad/Sweden
1

Europa Import Båstad AB
Stationsterassen 32
SE-26936 Båstad/Sweden
 +46(0)431-75145
 [email protected]
 +46(0)431-75933
 HTTP
www.eibab.se
Gummiupphängningar, typ: Universal
Silencer mountings, type: Universal
A

a
b



b=53.0 (053-101a) a=Tjocklek / Thickness
Passar på stag eller hylsa med följande utseenden och mått.
Fits on rod or spacer tube with dimensions shown below.
8

15
8x10

18x12
B
Skala / Scale
1:1
Vi har nu nöjet att kunna presentera en helt ny lösning gällande en universell gummiupphängning speciellt anpassat till avgassystem. Anledningen till att vi påbörjade ett projekt som detta var helt enkelt den flora av olika upphängningar som förekommer på dagens marknad. Utseendet
varierar men principen är den samma. Problemet för både Oem och andra är att antalet olika typer av upphängningar har ökat kraftigt samtidigt
som volymen av varje enskild typ har minskat drastiskt. Naturligtvis innebär detta att upphängningarna inte längre lagerföres i den omfattning som
gjordes förr samtidigt som kostnaden för att tillverka varje enskild upphängning har ökat markant.
Visionen för detta arbete har hela tiden varit att kunna uppfylla åtta (8) viktiga kriterier, se nedan:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
Skall tillverkas i >EPDM<.
Hårdhet: 60°-70°ShA.
Gummiupphängningen skall kunna vara så anpassningsbar att den kan användas till olika bilmärken och modeller.
Skall kunna monteras på runda och ovala stag enligt den profil som visas ovan.
Gummit skall vara anpassad för Nordiska vägförhållanden vilket innebär grusvägar, stora temperaturskillnader och vägsalt.
Skall kunna produceras i olika tjocklekar. (15, 20, 25, 30, 35 och 40 mm.)
Skall kunna erbjudas med en säkerhetsplåt, se bild: B. Detta för att klara extrema genomslag, tyngre sportsystem samt också
fungera som ett ”säkerhetsbälte” och på så vis förhindra avgassystemet att falla till marken om en olycka skulle inträffa.
Måste kunna användas tillsammans med våra universala reparationsstag
8/
För att veta vilken upphängning man skall kunna använda tar man enklast måttet från ovansidan på det stag som är monterat i chassit till
motsvarande underkant på det stag som är fäst i avgasröret/dämparen. Detta mått skall då motsvara någon av de universala upphängningar som
finns att tillgå. Detta exempel visar vilket mått som gäller just i detta fall (53.0 mm.), Se bild:A ! Viktigt! Ett normalt c-c mått går inte att
använda eftersom detta c-c mått beror helt på stagets form och diameter!
We now have the pleasure to introduce an entirely new solution regarding a universal rubber suspension which is designed specifically for
exhaust systems. The reason we started a project like this was simply the variety of different suspensions that you can find in today's market.
The appearance will vary but the principle is the same. The problem for the market, both OEM and others, is that the number of different types of
suspensions has increased sharply while the volumes of each type have declined dramatically. Of course, this means that the suspension is no
longer stocked in the scale as before, while the cost to manufacture each suspension has increased significantly.
The vision for this work has always been the fulfillment of eight (8) different criteria, see below:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
To be manufactured in >EPDM<.
Hardness: 60°-70°ShA.
Rubber suspension must be adaptable so that it can be used on various cars and models.
Must be able to be mounted on round and oval rods in accordance to the profiles shown above.
Rubber shall correspond to the Nordic road conditions with unpaved roads, major fluctuations in temperature and road salt.
Must be easy to produce in various thicknesses. (15, 20, 25, 30, 35 and 40 mm.)
Be able to provide the suspension with a safety bracket, picture: B. This is to withstand extreme impact, heavier sport
system and also act as a "safety belt", preventing the exhaust system to fall to the ground if an accident occur.
Must be easy to use together with our universal repair hangers.
8/
The simplest way to check which suspension you can use is to take the measurement from the top of the rod, which is mounted into the chassis,
to the corresponding lower edge of the rod that is attached onto the exhaust pipe/muffler. This measurement should correspond to one of the
universal mountings available. This example, see picture: A, shows the dimensions that apply in this particular case (53.0 mm.). Important! A
Biltillverkarens
namncan
ochnot
art.nr.
används
endast
i ref. syfte.
ansträngningar
gjorts för att garantera informationen i detta
normal
c-c dimension
be used
because
it depends
on theAlla
shape
and diameterhar
of wire!
informationsblad,
men
vi
ansvarar
inte
för
uppkomna
förluster
på
grund
av
misstag
eller
underlåtenhet.
Car maker's names and number's are used for ref. purposes only. Every effort has been made to ensure the information on this information sheet is
correct, but we cannot be responsible for any losses arising from errors or omissions. Copyright © 2013- Europa Import AB, Sweden
Marketing & Service

Europa Import Båstad AB
Po Box 1110
SE-26922 Båstad/Sweden
2

Europa Import Båstad AB
Stationsterassen 32
SE-26936 Båstad/Sweden
 +46(0)431-75145
 [email protected]
 +46(0)431-75933
 HTTP
www.eibab.se
Gummiupphängningar, typ: Universal
Silencer mountings, type: Universal
A
B
C
D

a
b
A
046-1011
046-1012
046-1013
046-1014
046-1015
046-1016
046-1017
053-1010
053-1011
053-1012
053-1013
053-1014
053-1015
053-1016


Sats innehållande
gummi, säkerhetsplåt,
hylsa & fästelement
Kit containing rubber,
safety bracket, spacer
tube & fastener

b
(mm.)
a
(mm.)
B
C
D
Antal / Frp.
Pack Qty.
46.0
46.0
46.0
46.0
46.0
46.0
46.0
53.0
53.0
53.0
53.0
53.0
53.0
53.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
053-1610
046-2011
046-2012
046-2013
046-2014
046-2015
046-2016
046-2017
053-2010
053-2011
053-2012
053-2013
053-2014
053-2015
053-2016
046-1011-6000
046-1012-6000
046-1013-6000
046-1014-6000
046-1015-6000
046-1016-6000
046-1017-6000
053-1010-6000
053-1011-6000
053-1012-6000
053-1013-6000
053-1014-6000
053-1015-6000
053-1016-6000
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Gummiringar, typ: Universal
Rubber rings, type: Universal
øxØ
(mm.)
Sats innehållande
gummi & säkerhetsplåt
Kit containing rubber &
safety bracket
Artikel nr.
Item No.
Höjd
Hight
(mm.)
Antal / Frp.
Pack Qty.
26.0x55.0
294-1000
15.0
31.0x60.0
532-1010
15.0
32.0x71.0
504-1000
21.0
34.0x54.0
625-1010
10.0
35.0x56.0
632-1010
13.0
36.0x65.0
15.0
592-1011
41.0x65.0
13.0
610-1010
44.0x67.0
13.0
629-1010
49.0x70.0
871-1010
17.0
51.0x85.0
21.0
Biltillverkarens 898-1000
namn och art.nr.
används
52.0x72.0
890-1010
informationsblad,
men
vi 10.0
ansvarar
Car maker's names
and number's are
87.0x107.0
611-1000
10.0used for
Kvalitet
Quality
Balatarem, typ: Universal
Balata belt, type: Universal
Artikel nr.
Item No.
lxbxh
lxwxh
(mm.)
Bulthål
Bolt hole
hxl (mm.)
Antal / Frp. Kvalitet
Pack Qty. Quality
2
>NR<
010-1040
121.0x26.0x5.0
4xø9.0
>EPDM<
2
020-1040
294.0x26.0x5.0
9xø9.0
2
>NR<
2
>EPDM<
>EPDM<
2
2
>EPDM<
2
>EPDM<
2
>EPDM<
2
>EPDM<
2
endast
i ref. >NR<
syfte. Alla ansträngningar har gjorts för att garantera
2
inte
för >EPDM<
uppkomna
förluster
på
grund
av
misstag
ref.2 purposes only.
Every effort has been made to ensure the information on
>NR<
2
2
>NR<
>NR<
informationen i detta
eller
underlåtenhet.
this information sheet is
correct, but we cannot be responsible for any losses arising from errors or omissions. Copyright © 2013- Europa Import AB, Sweden
Marketing & Service

Europa Import Båstad AB
Po Box 1110
SE-26922 Båstad/Sweden
3

Europa Import Båstad AB
Stationsterassen 32
SE-26936 Båstad/Sweden
 +46(0)431-75145
 [email protected]
 +46(0)431-75933
 HTTP
www.eibab.se
Reparationsstag för rör & dämpare, typ: Universal
Repair rods for pipe & silencer, type: Universal
D
A
B
C
D
G
C
A
Exempel, klammer ingår ej!
Example, clamp is not incl.!
E
F
F
B
E
Rek. stl. för rörklammer med ett stag/klammer
Recommended size of pipe clamp for one rod/clamp
ø32.0 - ø125.0
G
Rek. stl. för rörklammer med två stag/klammer
Recommended size of pipe clamp for two rod/clamp
ø40.0 - ø125.0
Artikel nr.
Item No.
028-1610-6000
028-1611-6000
028-1612-6000
028-1613-6000
029-1610-6000
029-1611-6000
029-1612-6000
Typ
Type
Antal / Frp.
Pack Qty.
Ytbehandling
Plating
A
B
C
D
E
F
G
1
1
1
1
1
1
1
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Cr
Reparationsstag för dämpare med fals
Repair rod for muffler with folded seam
Artikel nr.
Item No.
Antal / Frp.
Pack Qty.
Ytbehandling
Plating
Biltillverkarens namn och art.nr. används endast i ref. syfte. Alla ansträngningar har gjorts för att garantera informationen i detta
informationsblad,
men
vi
ansvarar
inte
för
uppkomna
förluster
på
grund
av
misstag
eller
underlåtenhet.
Car maker's names and number's are1used for ref. purposes only.
Every effort has been made to ensure the information on this information sheet is
029-1619-6000
Cr/Obh
correct, but we cannot be responsible for any losses arising from errors or omissions. Copyright © 2013- Europa Import AB, Sweden
Marketing & Service

Europa Import Båstad AB
Po Box 1110
SE-26922 Båstad/Sweden
4

Europa Import Båstad AB
Stationsterassen 32
SE-26936 Båstad/Sweden
 +46(0)431-75145
 [email protected]
 +46(0)431-75933
 HTTP
www.eibab.se
Download
Related flashcards
Create Flashcards