Plastic Bonder (.pdf)

advertisement
19 Januari, 2015 - Sida 1
Plastic Bonder V1 (PE/PP)
Tekniskt datablad
Plastic Bonder - plastlim
Plastic Bonder (PE/PP) är ett lim för sk. feta plaster, polypropylen (PP), polyetylen (PE) och andra termoplastiska olefiner (TPO). Feta plaster med låg
ytspänning har varit känt som svåra att limma emot eftersom de har en opolär, glatt och inert yta.
Lindberg & Lund har utfört en omfattande testning och fått mycket goda resultat med Plastic Bonder V1 (PE/PP).
•
•
•
•
Förbehandling endast avfettning med isopropanol
Härdning i rumstemperatur
God beständighet mot fukt och vatten
Användarvänlig, enkel dosering
Limmet har före härdning en ljus gråfärg. Under härdning blir färgen mer opal och den glatta ytan får ett mer grumligt utseende.
TABELL 1: Tekniske data
Komponent A, harts/bas
Komponent B, härdare
Kulör / färg
Gråvit
Transparent
Densitet ( g/ml)
0,99
0,98
Viskositet ( Brookfield [email protected])
7.500 - 8.500 cP/ mPa s
5000-6000 cP/mPa s
Kemisk bas
Metakrylat
Amin
Blandningsförhållande ( bas/härdare)
1
1
Flammpunkt
> 85 °C
> 85 °C
Exotermtopp, blandade komponenter
< 25 °C
Fixeringstid @rumstemperatur
< 20 min
Hanteringstyrka @rumstemperatur
Ca 2 timmar
Brukstid vid 20°C
Ca 4 minuter
Genomhärdning @rumstemperatur
24 timmar ( minimum)
Innträngningshårdhet ( ASTM D-2240)
55
Användningsområde temperatur
- 40 °C til + 140 °C
Lindberg & Lund Group
www.lindberg-lund.no
www.abic.se
www.lindberg-lund.fi
www.lindberg-lund.dk
19 Januari, 2015 - Sida 2
Plastic Bonder V1 (PE/PP)
Tekniskt datablad
Värden markerat med * är materialbrott
PLASTYPER
Plastmaterial levererat av Vink AS:
•
•
•
•
PP-H; producent: Simona DWU Alpaplus PP-H, extruderat, färg grå RAL 7032
PE 300; producent: Simona HWU PEHD 300 Food grade, extruderat, färg svart
PE 500; producent: Quadrant PE500 PE-HML500, extruderat, färg natur
PE 1000; producent: Tivar PE1000 PE-HMG 1000, färg natur
TABELL 2: Limdata för andra material
ABS
Substratbrott
> 7 N/mm2
Polykarbonat
Substratbrott
> 6 N/mm2
PMMA
Substratbrott
> 7 N/mm3
Polystyren
Substratbrott
> 5 N/mm2
PVC (hård)
Kohesivt brott
> 10 N/mm2
FRP
Kohesivt brott
> 15 N/mm2
Aluminium/aluminium
Kohesivt brott
> 14 N/mm2
Rostfritt stål/PE
Substratbrott (PE)
> 8 N/mm2
Kolstål/PE
Substratbrott (PE)
> 8 N/mm2
Aluminium/PE
Substratbrott (PE)
> 8 N/mm2
Oljad stål
Kohesivt brott
> 12 N/mm2
Testmetod
Testet är utfört enl. ISO 4587, draghållfasthetsutrustning Instron 50 kN med klimatkammare. Provbitar med dimension 25mm x 100 mm x 4 mm
och med överlapp på 12,5 mm. Töjningshastighet 5 mm/minut.
Lindberg & Lund Group
www.lindberg-lund.no
www.abic.se
www.lindberg-lund.fi
www.lindberg-lund.dk
19 Januari, 2015 - Sida 3
Plastic Bonder V1 (PE/PP)
Tekniskt datablad
LAGRING AV PRODUKTEN
Oöppnad/öppnad förpackning, lagras i kyla, ca. 3 - 10 °C.
Efter användning, skruva av mixerröret, torka av de två dysorna och montera på plastkorken.
Limproduktens egenskaper påverkas av fel lagring.
6 månaders lagringstabilitet från produktionsdatum.
Produkten möter kriterier för ROHS.
BRUKSANVISNING för ANVÄNDNING
Limpatronen monteras i 1:1 limpistol. Skruva av plastkorken motsols. Tryck ut en liten dos av lim så att flödet av produkt kommer ut ur båda
patronerna. Torka av dysorna och montera mixerröret.
Tryck ut en ca 1 cm lång limsträng för att säkerhetsställa fullgod blandning av båda komponenterna.
LIMNING
Före limning bör kontaktytorna avfettas. Avfetta ytorna med ett rent papper och isopropanol. Applicera ett tunt lager lim, montera och sätt under
press i 2 timmar. Låt därefter härda under 24 timmar.
Härdningen / polymeriseringen kan accelereras genom att härda under förhöjd temperatur.
Ta kontakt med våra tekniker för att diskutera härdning under förhöjd temperatur eller andra tekniska frågeställningar.
2-K doseringspistol 1:1, alternativ
Varunummer
Förpackning
Mixerrör
Manuell
Ekonomi
Tryckluft
LL Plastic Bonder V1 50 ml patron
LL Plastic Bonder V1 400 ml patron
Fat 38 lit (19 lit A, 19 lit B)
DISCLAIMER OF WARRANTY: The tecnical data contained herein is based on our present knowledge and experience and we cannot be held liable for any errors, inaccuracies, omissions editorial failings that result
from technological changes or research between the date of issue of this document and the date the product is acquired. Before using the product, the user should carry out any necessary tests in order to ensure
that the product is suitable for the intended application. Moreover, all users should contact the seller or the manufacturer of the product for additional technical information concerning its use if they think that the
information in their possession needs to be clarified in any way, whether for normal use or a specific application of our product. Our guarantee applies within the context of the statutory regulations and provisions in
force, current professional standards and in accordance with the stipulations set out in our general sales conditions. The information detailed in the present technical data sheet is given by way of indication and is
not exhaustive. The same applies to any information provided verbally by telephone to any prospective or existing customer.
Lindberg & Lund Group
www.lindberg-lund.no
www.abic.se
www.lindberg-lund.fi
www.lindberg-lund.dk
Download
Related flashcards
Create Flashcards