KATALOG - Li-Hu Logistik AB

advertisement
KATALOG
2014
www.lihu.se
KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR
MED LI-HU LOGISTIK
Drastiskt minskade gångavstånd, omedelbar ökning av plockprestanda med upp till 65 procent,
stora ytbesparingar, obefintliga underhållskostnader, enkel hantering och montering… Det är bara
några av fördelarna med de nyutvecklade logistikracken Li-Hu Logistik.
Li-Hu Logistik bidrar bland annat till en effektivare
produktion och minskade logistikkostnader och
skapar på så sätt ytterligare vinst till företaget. De
är uppbyggda av stålrör samt 19 olika typer av
metalleder för att enkelt kunna anpassa och ställas beroende på användningsområde. Materialet
är dessutom återvinningsbart och miljövänligt.
Genom sitt breda användningsområde och flexibilitet kan Li-Hu Logistik anpassas till de flesta industriella miljöer—inom såväl produktion som
lagerhantering. De kan även kombineras med
andra typer av rack och kopplas ihop med transportband, rullager och andra tillbehör.
Li-Hu Logistik kan också förses med olika typer av
hjul för att göra den logistiska hanteringen ännu
mer flexibel.
Större tillgänglighet på racken innebär också en
förbättrad arbetsmiljö. Li-Hu Logistik är konstruerade helt i linje med den mänskliga ergonomin
och ,inskar därför risken för förslitningsskador.
Sammantaget för detta gör Li-Hu Logistik till ett
självklart val när det gäller att skapa effektiva logistiska lösningar för ökad produktivitet och minskade kostnader.
COST-EFFECTIVE SOLUTIONS WITH LI-HU LOGISTICS
Dramatically reduce walking, immediate increase
in picking performance by up to 65 percent, large
gain of space, zero maintenance costs, simple
handling and assembly.These are just some benefits of the newly developed logistic flow rack solutions from Li-Hu Logistics.
pes of rack and paired with conveyors, roller bearings and other accessories.
Li-Hu Logistics contributes notably to a more efficient production and reducing logistic costs and
thereby create additional profits to the company.
They are constructed of steel tubes and 19 different types of metal joints to easily be adapted and
made depending on use. The material is recyclable and environmentally friendly.
Greater availability of railings also means an improved working environment. Li-Hu Logistics is
constructed entirely in line with the human ergonomics and therefore reduce the risk of strain
injuries.
Through its broad scope and flexibility Li-HU
Logistics can be adapted to most industrial environments - in both production and stock management. They can also be combined with other ty-
Li-Hu Logistics can also be fitted with different types of wheels to make the logistics management
even more flexible.
Overall, this makes Li-Hu Logistics to a natural
choice when it comes to create effective logistic
solutions for increased productivity and decreased
cost.
Rör och Rörkopplingar
Produkt/Product: LH-R-4001G
Beskrivning: Rör, standard grå, 28mm x
1mm x 4000mm
Applications: Standard gray tube,
28mm x 1mm x 4000mm
Produkt/Product: LH-R-4001S
Beskrivning: Rör, standard svart, 28mm
x 1mm x 4000mm
Applications: Standard black tube,
28mm x 1mm x 4000mm
Produkt/Product: LH-R-4002G
Beskrivning: Rör, standard grå, 28mm x
2mm x 4000mm
Applications: Standard gray tube,
28mm x 2mm x 4000mm
Produkt/Product: LH-R-4002V
Beskrivning: Rör, standard Vit, 28mm x
2mm x 4000mm
Applications: Standard white tube,
28mm x 2mm x 4000mm
Produkt/Product: LH-R-5801G
Beskrivning: Rör, standard grå, 28mm x
1mm x 5801mm
Applications: Standard gray tube,
28mm x 1mm x 5801mm
Produkt/Product: LH-R-5802G
Beskrivning: Rör, standard grå, 28mm x
2mm x 5801mm
Applications: Standard gray tube,
28mm x 2mm x 5801mm
Produkt/Product: LH-IT-200
Beskrivning: Stång rack för standard rör
200mm
Applications: Wire rack 200mm
Produkt/Product: LH-IT-300
Beskrivning: Stång rack för standard rör
300mm
Applications: Wire rack 300mm
Produkt/Product: LH-IT-400
Beskrivning: Stång rack för standard rör
400mm
Applications: Wire rack 400mm
Produkt/Product: LH-RK-1
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 90°
Applications: Complete standard tube
connector 90°
Produkt/Product: LH-RK-1A
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 90° med hål för nitning
Applications: Complete standard tube
connector 90° with holes for rivets
Produkt/Product: LH-RK-1S
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 90°
Applications: Complete standard tube
connector 90°
Produkt/Product: LH-RK-2
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 270°
Applications: Complete standard tube
connector 270°
Produkt/Product: LH-RK-2A
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 270° med hål för nitning
Applications: Complete standard tube
connector 270° with holes for rivets
Produkt/Product: LH-RK-3
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard trevägskoppling
Applications: Complete 3 way connector for standard tubes
Produkt/Product: LH-RK-3A
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard trevägskoppling med hål för
nitning
Applications: Complete 3 way connector for standard tubes with holes for
rivets
Produkt/Product: LH-RK-4
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 180°
Applications: Complete standard tube
connector 180°
Produkt/Product: LH-RK-4A
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 180° med hål för nitning
Applications: Complete standard tube
connector 180° with holes for rivets
Produkt/Product: LH-RK-5
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard fyrvägskoppling
Applications: Complete 4 way connector for standard tubes
Produkt/Product: LH-RK-6
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
överkoppling, tangerande 90°
Applications: Complete cross connection, tangential 90°
Produkt/Product: LH-RK-7
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
justerbar ledad koppling
Applications: Complete adjustable
elbow connector
Produkt/Product: LH-RK-8
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard parkoppling
Applications: Complete paired running
connectors for standard tubes
Produkt/Product: LH-RK-9
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 45°
Applications: Complete standard tube
connector 45°
Produkt/Product: LH-RK-10
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
rörlig standard 90°
Applications: Complete sliding connector 90° for standard tubes
Produkt/Product: LH-RK-11
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard parkoppling
Applications: Complete paired running
connectors for standard tubes
Produkt/Product: LH-RK-12
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
dubbla justerbara ledade kopplingar
Applications: Complete double standard
adjustable angle connector
Produkt/Product: LH-RK-13
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
fästbar multifunktions koppling
Applications: Complete multifunction
attachment connector
Produkt/Product: LH-RK-15
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 45°
Applications: Complete 45° connector
Produkt/Product: LH-RK-16
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
standard 90° kantkoppling
Applications: Complete 90° corner connector
Produkt/Product: LH-RK-17
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
fästbar multifunktions koppling
Applications: Complete multifunction
attachment connector
Produkt/Product: LH-RK-18
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
fästbar multifunktions koppling
Applications: Complete multifunction
attachment connector
Produkt/Product: LH-RK-19
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
fästbar multifunktions koppling
Applications: Complete multifunction
attachment connector
Produkt/Product: LH-RK-20
Beskrivning: Rörkoppling, komplett
koppling för släta ytor
Applications: Complete plate support
connector
Produkt/Product: LH-RK-21
Beskrivning: Rörkoppling, komplett 90°
koppling för fäste över annan koppling
Applications: Complete over-connector
on other connector 90°
Produkt/Product: LH-RK-1002H
Beskrivning: Multifunktions rörkoppling
Applications: Multifunction tube on tube
fastening
Produkt/Product: LH-RK-2044CF
Beskrivning: Rör till rör styr koppling
Applications: Tube-tube or guide connection
Produkt/Product: LH-RK-2044CF10
Beskrivning: Rör till rör styr koppling,
10mm förhöjd
Applications: Tube-tube or guide connection with low end stop (10mm)
Produkt/Product: LH-RK-2044CF18
Beskrivning: Rör till rör styr koppling,
18mm förhöjd
Applications: Tube-tube or guide connection with low end stop (18mm)
Produkt/Product: LH-RK-2044DF
Beskrivning: Rör till rör koppling med
lågt slutstopp (20mm)
Applications: Tube-tube connection with
low end stop (20mm)
Produkt/Product: LH-RK-2044EF
Beskrivning: Rör till rör till rullbana
koppling
Applications: Connector, bridge for R-R
and T-C / Tubes and S-P
Produkt/Product: LH-RK-2044EH
Beskrivning: Rör länknings koppling
Applications: Connector, standard
bridge for tubes
Produkt/Product: LH-RK-2044FF
Beskrivning: Roterande multifunktions
koppling
Applications: Rotating multifunction
connector
Produkt/Product: LH-RK-2044WF
Beskrivning: Rör till rör koppling med
högt slutstopp (30mm)
Applications: Tube-tube connection with
high endstop (30mm)
Produkt/Product: LH-RT-22
Beskrivning: Standardrörs klämma
Applications: Clamp, universal for
standard tubes
Produkt/Product: LH-RT-28
Beskrivning: Standardrörs klämma
Applications: Clamp, universal for
standard tubes
Produkt/Product: LH-RT-36
Beskrivning: Standardrörs klämma
Applications: Clamp, universal for
standard tubes
Produkt/Product: LH-RT-1008A
Beskrivning: Enkel standardrörs
klämma
Applications: Tube clamp (single
attachement)
Produkt/Product: LH-RT-1009B
Beskrivning: Dubbel standardrörs
klämma
Applications: Tube clamp (double
attachement)
Produkt/Product: LH-RT-1200T
Beskrivning: Fotplåt med hål
Applications: Metal stud plate
Rullbana och Kopplingar
Produkt/Product: LH-IB-2045MLÄ1000
Beskrivning: Tvåvägs rullband, 80mm
hjul diameter
Applications: Multidirectional roller
tracks (wheel diameter = 80mm)
Produkt/Product: LH-IB-2045RLÄ4000
Beskrivning: Rullbana, standard
4000mm
Applications: Roller track, standard
4000mm
Produkt/Product: LH-IB-2045RLÄ5800
Beskrivning: Rullbana, standard
5800mm
Applications: Roller track, standard
5800mm
Produkt/Product: LH-IB-2046
Beskrivning: Kulbana
Applications: Ball caster
Produkt/Product: LH-IB-2046P
Beskrivning: Plåt till kulbana
Applications: Ball caster plate
Produkt/Product: LH-IK-2044C
Beskrivning: Standard rullbana koppling
till rör (utan slut stopp)
Applications: Connector for standard
roller track on tube (no end stop)
Produkt/Product: LH-IK-2044D
Beskrivning: Standard rullbana koppling
till rör (med slut stopp)
Applications: Connector for standard
roller track on tube (low end stop)
Produkt/Product: LH-IK-2044DW
Beskrivning: Standard rullbana koppling
till rör (30mm slut stopp)
Applications: Connector for standard
roller track on tube (30mm end stop)
Produkt/Product: LH-IK-2044DWB
Beskrivning: Standard rullbana koppling
till rör (18mm slut stopp)
Applications: Connector for standard
roller track on tube (18mm end stop)
Produkt/Product: LH-IK-2044E
Beskrivning: Rullbana till rullbana
koppling
Applications: Connector, bridge with
tube junction
Produkt/Product: LH-IK-2044P
Beskrivning: Rullbana stöd koppling till
rör
Applications: Connector, intermediate
supports
Hjul, Fastplattor och Broms
Produkt/Product: LH-H-301
Beskrivning: Fast 3" hjul
Applications: Caster 3” fixed
Produkt/Product: LH-H-302
Beskrivning: Universal 3" hjul
Applications: Caster 3” universal
Produkt/Product: LH-H-303
Beskrivning: Universal 3" hjul med
broms
Applications: Caster 3” universal with
brakes
Produkt/Product: LH-H-304
Beskrivning: Förlängd 3" hjul
Applications: Caster 3” expansion
Produkt/Product: LH-H-305
Beskrivning: Förlängd 3" hjul med
broms
Applications: Caster 3” expansion with
brake
Produkt/Product: LH-H-401
Beskrivning: Fast 4" hjul
Applications: Caster 4” fixed
Produkt/Product: LH-H-402
Beskrivning: Universal 4" hjul
Applications: Caster 4” universal
Produkt/Product: LH-H-403
Beskrivning: Universal 4" hjul med
broms
Applications: Caster 4” universal with
brake
Produkt/Product: LH-H-404
Beskrivning: förlängd 4" hjul
Applications: Caster 4” expansion
Produkt/Product: LH-H-405
Beskrivning: förlängd 4" hjul med broms
Applications: Caster 4” expansion with
brake
Produkt/Product: LH-H-401N
Beskrivning: Fast 4" hjul (slitstark)
Applications: Caster 4” fixed (heavy
duty)
Produkt/Product: LH-H-402N
Beskrivning: Universal 4” hjul
(slitstark)
Applications: Caster 4” universal
(heavy duty)
Produkt/Product: LH-H-403N
Beskrivning: Universal 4" hjul med
broms (slitstark)
Applications: Caster 4” universal with
brake (heavy duty)
Produkt/Product: LH-H-501
Beskrivning: Fast 5" hjul
Applications: Caster 5” fixed
Produkt/Product: LH-H-502
Beskrivning: Universal 5” hjul
Applications: Caster 5” universal
Produkt/Product: LH-H-503
Beskrivning: Universal 5” hjul med
broms
Applications: Caster 5” universal with
brake
Produkt/Product: LH-H-504
Beskrivning: Förlängd 5" hjul
Applications: Caster 5” expansion
Produkt/Product: LH-H-505
Beskrivning: Förlängd 5" hjul med
broms
Applications: Caster 5” expansion with
brake
Produkt/Product: LH-H-501N
Beskrivning: Fast 5” hjul (slitstark)
Applications: Caster 5” fixed (heavy
duty)
Produkt/Product: LH-H-502N
Beskrivning: Universal 5” hjul (slitstark)
Applications: Caster 5” universal (heavy
duty)
Produkt/Product: LH-H-502NR
Beskrivning: Universal 5” hjul med riktningspel (slitstark)
Applications: Caster 5” universal with
swivel lock (heavy duty)
Produkt/Product: LH-H-503NRB
Beskrivning: Universal 5” hjul med
broms och riktningspel (slitstark)
Applications: Caster 5” universal with
brake and swivel lock (heavy duty)
Produkt/Product: LH-H-502NAR
Beskrivning: Universal 5” hjul med riktningspel (extra slitstark)
Applications: Caster 5” universal with
swivel lock (extra heavy duty)
Produkt/Product: LH-H-503NARB
Beskrivning: Universal 5” hjul med
broms och riktningspel (extra slitstark)
Applications: Caster 5” universal with
brake and swivel lock (extra heavy
duty)
Produkt/Product: LH-H-502V
Beskrivning: Universal 5" hjul (vit polypropen)
Applications: Caster 5” universal (white
polypropylene)
Produkt/Product: LH-H-503Vb
Beskrivning: Universal 5" hjul med
broms (vit polypropen)
Applications: Caster 5” universal with
brake (white polypropylene)
Produkt/Product: LH-H-601N
Beskrivning: Fast 6” hjul (slitstark)
Applications: Caster 6” fixed
(heavy duty)
Produkt/Product: LH-H-602N
Beskrivning: Universal 6” hjul (slitstark)
Applications: Caster 6” universal (heavy
duty)
Produkt/Product: LH-H-603N
Beskrivning: Universal 6” hjul med
broms (slitstark)
Applications: Caster 6” universal with
brake (heavy duty)
Produkt/Product: LH-RF-1003M
Beskrivning: Universal platta
(för hjul)
Applications: Plate universal
(for caster)
Produkt/Product: LH-RF-1002L
Beskrivning: Standardrör hörn koppling,
förstärker hörn på ett mobilt rack
(vänster)
Applications: Corner for standard tubes,
reinforced the corners of mobile racks
(left)
Produkt/Product: LH-RF-1002R
Beskrivning: Standardrör hörn koppling,
förstärker hörn på ett mobilt rack
(höger)
Applications: Corner for standard tubes,
reinforced the corners of mobile racks
(right)
Produkt/Product: LH-RK-1000A
Beskrivning: Multifunktion dubble
koppling
Applications: Multifunction pair
running attachment connector
Produkt/Product: LH-RK-1000B
Beskrivning: stabiliserings koppling för
styrhjuls platta
Applications: Plate caster fixings
Fyrkantsrör och Kopplingar
Produkt/Product: LH-F-1003LÄ2000
Beskrivning: Fyrkantsrör, 45mm x
45mm x 2000mm, förzinkad med svart
färg
Applications: Tube, 45mm x 45mm x
2000mm, with black zinc coating
Produkt/Product: LH-F-1003LÄ4000
Beskrivning: Fyrkantsrör, 45mm x
45mm x 4000mm, förzinkad med svart
färg
Applications: Tube, 45mm x 45mm x
4000mm, with black zinc coating
Produkt/Product: LH-F-1004LÄ2000
Beskrivning: Fyrkantsrör, 50mm x
50mm x 2000mm, förzinkad med svart
färg
Applications: Tube, 50mm x 50mm x
2000mm, with black zinc coating
Produkt/Product: LH-F-1004LÄ4000
Beskrivning: Fyrkantsrör, 50mm x
50mm x 4000mm, förzinkad med svart
färg
Applications: Tube, 50mm x 50mm x
4000mm, with black zinc coating
Produkt/Product: LH-FF-1003P
Beskrivning: Fyrkantsrör hörn koppling
till standard rör, förstärker hörn på ett
mobilt rack
Applications: Corner for square tube to
standard tube, reinforce the corner of
mobile rack
Produkt/Product: LH-FF-1003PK
Beskrivning: Fyrkantsrör hörn koppling,
förstärker hörn på ett mobilt rack
Applications: Corner for square tube,
reinforce the corner of mobile rack
Produkt/Product: LH-FK-1003PDL
Beskrivning: Fyrvägs koppling för fyrkantsrör med platta (vänster)
Applications: Connector for square
tubes (4-way) with plate for caster (left)
Produkt/Product: LH-FK-1003PDR
Beskrivning: Fyrvägs koppling för fyrkantsrör med platta (höger)
Applications: Connector for square
tubes (4-way) with plate for caster
(right)
Produkt/Product: LH-FK-1003PFL
Beskrivning: Trevägs koppling för fyrkantsrör med platta (vänster)
Applications: Connector for square
tubes (3-way) with plate for caster (left)
Produkt/Product: LH-FK-1003PFR
Beskrivning: Trevägs koppling för fyrkantsrör med platta (höger)
Applications: Connector for square
tubes (3-way) with plate for caster
(right)
Produkt/Product: LH-FK-1003PL
Beskrivning: Trevägs koppling för fyrkantsrör
Applications: Connector for square
tubes (3-way)
Produkt/Product: LH-FK-1003PSL
Beskrivning: Trevägs koppling för fyrkantsrör med platta (vänster)
Applications: Connector for square
tubes (3-way) with plate for caster (left)
Produkt/Product: LH-FK-1003PSR
Beskrivning: Trevägs koppling för fyrkantsrör med platta (höger)
Applications: Connector for square
tubes (3-way) with plate for caster
(right)
Produkt/Product: LH-FK-1003PT
Beskrivning: Trevägs universal koppling
Applications: Connector universal
(3-way)
Produkt/Product: LH-FT-1003PA
Beskrivning: Guide för gaffeltruck
Applications: Guide for forklift
Produkt/Product: LH-FT-1003PB
Beskrivning: Lastpalls guide
Applications: Guide for pallet
Produkt/Product: LH-FT-1003PC
Beskrivning: Universal lastpalls guide
Applications: Guide universal (pallet)
Produkt/Product: LH-FT-1004
Beskrivning: Standard rörkoppling till
fyrkantsrör
Applications: Connector for standard
tube to square tube
Produkt/Product: LH-FT-1003LO
Beskrivning: Plaststopp för fyrkantsrör
Applications: Cup, endcup for squar
tubes
Boxar
Produkt/Product: LH-IL-SBOX
Beskrivning: Eurobox, 300mm x 200mm
x 150mm
Applications: Eurobox, 300mm x
200mm x 150mm
Produkt/Product: LH-IL-MBOX
Beskrivning: Eurobox, 400mm x 300mm
x 150mm
Applications: Eurobox, 400mm x
300mm x 150mm
Produkt/Product: LH-IL-LBOX
Beskrivning: Eurobox, 600mm x 400mm
x 150mm
Applications: Eurobox, 600mm x
400mm x 150mm
Verktygstavlor och Hållare
Produkt/Product: LH-VH-701A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-701B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-702A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-702B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-702C
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-703A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-703B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-703C
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-704A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-704B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-704C
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-705A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-705B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-706C
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-705C
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-707A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-706B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-708A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-708B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-709A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-710A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-710B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-710C
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-711A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-711B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-712A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-712B
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-713A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-714A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-715A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-716A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-717A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-718A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VH-720A
Beskrivning: Verktygshållare med krokar för verktygstavla
Applications: Tool holder, peg board
hook
Produkt/Product: LH-VT-420
Beskrivning: Verktygstavla, 420mm x
268mm x 1,5mm, grå
Applications: Peg board, 420mm x
268mm x 1,5mm, gray
Produkt/Product: LH-VT-1000A
Beskrivning: Verktygstavla, 1000mm x
500mm x 1,5mm, blå
Applications: Peg board, 1000mm x
500mm x 1,5mm, blue
Produkt/Product: LH-VT-1000B
Beskrivning: Verktygstavla, 1000mm x
1000mm x 1,5mm, blå
Applications: Peg board, 1000mm x
1000mm x 1,5mm, blue
Produkt/Product: LH-VT-1000C
Beskrivning: Verktygstavla, 1000mm x
2000mm x 2mm, förstärkt, blå
Applications: Peg board, 1000mm x
2000mm x 2mm, reinforced, blue
Produkt/Product: LH-VT-1000D
Beskrivning: Verktygstavla, 1000mm x
2000mm x 2mm, blå
Applications: Peg board, 1000mm x
2000mm x 2mm, blue
Övriga tillbehör
Produkt/Product: LH-EX-500
Beskrivning: Expansionsbeslag 500mm
Applications: Drawer slide, 500mm
Produkt/Product: LH-EX-550
Beskrivning: Expansionsbeslag 550mm
Applications: Drawer slide, 550mm
Produkt/Product: LH-EX-600
Beskrivning: Expansionsbeslag 600mm
Applications: Drawer slide, 600mm
Produkt/Product: LH-FT-1005
Beskrivning: Dragkrok
Applications: Drawbar
Produkt/Product: LH-FT-1008
Beskrivning: Spärr lås
Applications: Shooter flowrack
Produkt/Product: LH-IP-2080KG
Beskrivning: Kant guide
Applications: Guide, edge
Produkt/Product: LH-IP-2081MG
Beskrivning: Center guide
Applications: Guide, central
Produkt/Product: LH-IP-2082EH
Beskrivning: Etikett hållare (32mm) + 6
rör klämmor
Applications: Label holder (32mm) +6
clips
Produkt/Product: LH-IP-2083EH
Beskrivning: Etikett hållare (55mm) + 6
rör klämmor
Applications: Label holder (55mm) +6
clips
Produkt/Product: LH-IT-21
Beskrivning: Broms för rullbana
Applications: Brake for standard roller
track
Produkt/Product: LH-IT-2045RLO
Beskrivning: Plaststopp för rullbana
Applications: Cup, endcup for standard
roller track
Produkt/Product: LH-PS-2086A
Beskrivning: PVC tavla, 1220mm x
2440mm x 10mm, vit
Applications: PVC sheet, 1220mm x
2440mm x 10mm, white
Produkt/Product: LH-PS-2086B
Beskrivning: PVC tavla, 1220mm x
2440mm x 10mm, vit
Applications: PVC sheet, 1220mm x
2440mm x 10mm, black
Produkt/Product: LH-RT-110LO1
Beskrivning: Plaststopp för 1mm standard rör
Applications: Cup for standard tube
1mm thickness
Produkt/Product: LH-RT-110LO2
Beskrivning: Plaststopp för 2mm standard rör
Applications: Cup for standard tube
2mm thickness
Produkt/Product: LH-RT-1012
Beskrivning: Krok till standard rör
Applications: Hook for standard tube
Produkt/Product: LH-RT-1012A
Beskrivning: Krok till standard rör, 90°
Applications: Hook for standard
tube, 90°
Produkt/Product: LH-RT-1013
Beskrivning: Krok till standard rör
(slitstark)
Applications: Hook for standard tube
(strong)
Produkt/Product: LH-RT-1013A
Beskrivning: Krok till standard rör, 90°
(slitstark)
Applications: Hook for standard
tube, 90° (strong)
Produkt/Product: LH-RT-1100s
Beskrivning: Krympslang, svart
Applications: Heat shrink tube, black
Produkt/Product: LH-RT-1100T
Beskrivning: Krympslang, transparent
Applications: Heat shrink tube, transparent
Produkt/Product: LH-RT-1200
Beskrivning: Fot för standard rör, justerbar
Applications: Foot for standard tube,
adjustable
Produkt/Product: LH-RT-1200D
Beskrivning: Fot för standard rör, justerbar
Applications: Foot for standard tube,
adjustable
Produkt/Product: LH-RT-1202A
Beskrivning: Fot för standard rör
Applications: Foot for standard tube
Produkt/Product: LH-RT-1209B
Beskrivning: Fot för standard rör
Applications: Foot for standard tube
Produkt/Product: LH-RT-1210
Beskrivning: Fot för standard rör, justerbar
Applications: Foot for standard tube,
adjustable
Produkt/Product: LH-RT-1400SB
Beskrivning: Fot med lås
Applications: Foot with locking
Produkt/Product: LH-S-2000
Beskrivning: Räls, 2000mm
Applications: Conveyor, monorail
2000mm
Produkt/Product: LH-S-4000
Beskrivning: Räls, 4000mm
Applications: Conveyor, monorail
4000mm
Produkt/Product: LH-ST-801
Beskrivning: Räls koppling (2 hjul)
Applications: Conveyor, monorail
traveller (2 wheels)
Produkt/Product: LH-ST-802
Beskrivning: Räls koppling (4 hjul)
Applications: Conveyor, monorail
traveller (4 wheels)
Produkt/Product: LH-ST-803
Beskrivning: Räls förlängning
Applications: Conveyor, monorail
extension
Produkt/Product: LH-ST-809
Beskrivning: Räls, 90° kurva
Applications: Conveyor, monorail
curve 90°
Produkt/Product: LH-T-120
Beskrivning: Rör klämma för etikett
hållare
Applications: Label holder, clip
Produkt/Product: LH-T-T2
Beskrivning: Stopp skruv M4 x 5mm
Applications: Stop screw M4 x 5mm
Produkt/Product: LH-T-T4
Beskrivning: Insexskruv M6 x 28mm +
mutter
Applications: Allen screw M6 x 28mm +
nut
Standardrack
Färdiga rack till otroliga priser
Under 2014 lanserar vi två standardrack till mycket bra priser. Dessa levereras
i kartong halvmonterade. Monteringstid är beräknat till under 30 min. Allt
som behövs för montering finns i kartongen.
Standardrack 1
Ett flyttbart rack med 4
nivåer, perfekt för flytt
mellan lager och verkstad. Bak hjulen har
bromsar medans framhjulen har riktningsspärr.
för kartong eller boxar
( 16 st 300 mm x 400
mm ) alt. ( 32 st 200 mm
x 300 mm ).
Kan levereras med eller
utan boxar.
LH-S1
LH-S1-B
B720 mm x D860 mm x H1600 mm
B720 mm x D860 mm x H1600 mm
3 990 SEK + moms
4 790 SEK + moms
Standardrack 2
Ett stationärt rack med 3
nivåer, ett bra tillskott till
verkstaden. Racket har 6
stycken som kan
monteras i golv.
För kartong eller boxar
( 12 st 300 mm x 400
mm ) alt. ( 24 st 200 mm
x 300 mm ). Kan
levereras med eller utan
boxar.
LH-S2
B720 mm x D1100 mm x H1400 mm
3 490 SEK + moms
LH-S2-B
B720 mm x D1100 mm x H1400 mm
4 090 SEK + moms
Fraktkostnader 450 SEK+moms oavsett antal
Referenser
LI-HU LOGISTIK GER ER…
...EFFEKTIVARE PRODUKTION
...MINSKADE LOGISTIKKOSTNADER
…STORA YTBESPARINGAR
...EFFEKTIVARE MATERIALHANTERING
...ETT FLEXIBELT SYSTEM
...BÄTTRE ARBETSMILJÖ
LI-HU LOGISTIK GIVE YOU...
...MORE EFFICIENT PRODUCTION
...REDUCED LOGISTIC COSTS
…LARGE SPACE SAVINGS
...MORE EFFICIENT MATERIAL HANDLING
...A FLEXIBLE SYSTEM
...A BETTER WORKING ENVIROMENT
Van Ho Phung
VD
+46(0)73 987 43 08
[email protected]
Roger Ljung
Produktionschef
+46(0)72 735 02 88
[email protected]
Huong Nguyen
Lageransvarig
+46(0)73 719 80 21
[email protected]
Li-Hu Logistik AB
Adress/Address: Grustagsvägen
Tel/Phone: +46(0)491 136 70
Mobile: +46(0)73 98 74 308
[email protected]
Ted Svensson
IT
+46(0)73 650 03 69
[email protected]
572 93 Oskarshamn, Sweden
Fax: +46(0)491 136 71
+46(0)73 98 74 357
Download
Related flashcards
Create Flashcards