Nr 348 - Sjöfartsverket

advertisement
Nr 348
2011-03-30
Ufs
Underrättelser för sjöfarande
Sjöfartsverket, Norrköping
Notices to Mariners, SWEDEN
Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg
RedaktionPrenumerationsärenden
SjöfartsverketSjöfartsverket
Ufs/BALTICO
Produkt och Leverans
601 78 NORRKÖPING
601 78 NORRKÖPING
tel: +46 (0)11 19 10 45
tel: +46 (0)11 19 10 54
fax: +46 (0)11 23 89 45
fax: +46 (0)11 12 74 63
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms).
Ufs utkommer med ett nummer i veckan.
www.sjofartsverket.se/ufs
Bäringar är rättvisande från 0° medurs till 360° och räknas beträffande uppgifter om
fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i
Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs
åvilar uppgiftslämnaren.
LFV Tryck i Norrköping 2011
ISSN 0346 - 3591
Nr 348
2
2011-03-30
Innehåll / Contents
Berörda sjökort / Affected charts
Sjökort/Charts
Notiser/Notices
Sida/Page
7
7067
16
7
7101 (T)
10
7
7102 (T)
11
7
7103 (T)
12
8
7067
16
41
7109 (T)
4
61
7106 (T)
6
74
7067
16
74
7101 (T)
10
74
7102 (T)
11
74
7103 (T)
12
74
7108 (T)
12
92
7067
16
111
7064 (T)
9
111
7090
7
421
7109 (T)
4
612
7105
5
612
7111
5
615
7111
5
616
7106 (T)
6
822
7101 (T)
10
839
7102 (T)
11
839
7103 (T)
12
921
7067
16
922
7067
16
922
7108 (T)
12
937
7107
15
1353
7061 (T)
15
5341
6823
5
6141
7090
7
6142
7110
6
2011-03-30
3
Sjökort/Charts
Nr 348
Notiser/Notices
Sida/Page
6143
7111
5
6162
7106 (T)
6
6163
7106 (T)
6
9321
7093
14
Tillkännagivanden / Announcements
Notiser/Notices
Rubrik/Title
7067
Sound VTS. Rapporteringssystemet SOUNDREP utökas och blir obligatoriskt. Information. /
Sound VTS. The ship reporting system SOUNDREP. Area will be expanded and the rules
become mandatory. Information.
Sida/Page
16
Återkommande information / Recurrent information
Uppgift om vattenstånd i Vänern
P- och T- förteckning den 30 mars 2011 Sida/Page
23
23
Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets
hemsida: www.sjofartsverket.se/ufs
The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our
website: www.sjofartsverket.se/ntm
Nr 348
4
2011-03-30
UNDERRÄTTELSER / NOTICES
Bottenviken / Bay of Bothnia
* 7109 (T)
Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning.
Position: Ca
64-59N
21-21E
Sjökort/Chart: 41, 421
Tåme Skjutområde
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Tåme skjutfält, varvid farvattnen mellan
fyren Nygrån och Romelsön berörs. Det i sjökorten markerade området R 58 är
avlyst, enligt riskavstånd i tabellen.
Då skjutning pågår är en röd kula hissad på observationstornen på skjutplatsen.
Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält, eller tel.
0912-430 36.
April
Tid
Riskavstånd från stranden
05
0800 - 1800
4,3 M
06
0800 - 2000
4,3 M
07
0800 - 1700
4,3 M
11, 12
0800 - 1900
3,8 M
13
0800 - 1930
3,8 M
14
0000 - 2400
3,8 M
Visas ej i ENC.
Bsp Bottenviken 2010/s04, s17
Sweden. Bay of Bothnia. E of Byske. Tåme. Gunnery exercises.
Position: Ap.
64-59N
21-21E
Tåme Firing Danger Area
Gunnery exercises will be carried out from Tåme Firing range. The current extension of the
closed area is given in the table.
During firing a red balloon is shown from the observation towers.
Further information on VHF channel 16, call Tåme skjutfält, or phone +46 (0)912-430 36.
April
Time
Range from shore
05
0800 - 1800
4,3 M
06
0800 - 2000
4,3 M
07
0800 - 1700
4,3 M
11, 12
0800 - 1900
3,8 M
13
0800 - 1930
3,8 M
14
0000 - 2400
3,8 M
Not shown in ENC.
Försvarsmakten, Tåme skjutfält.
Publ. 30 mars 2011
2011-03-30
5
Nr 348
Bottenhavet / Sea of Bothnia
* 6823
Sjökort/Chart: 5341
Sverige. Bottenhavet. Gävle. Inre fjärden. Uppgrundningar.
Vid sjömätning har uppgrundningar konstaterats enligt följande:
Inför
4,3 m, stryk 4,9 m strax intill
a)
60-40,95N
17-11,69E
Ändra
4,9 m till 4,2 m
b)
60-40,90N
17-11,17E
Bsp Bottenhavet S 2009/s37
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 30 mars 2011
Norra Östersjön / Northern Baltic
* 7105
Sjökort/Chart: 612
Sverige. Norra Östersjön. V om Ljusterö. Nykvarnsholmen - St Blötholmen.
Förbud mot brytande av isränna upphävt.
Notiser som utgår: 2011:337/6952(T)
Förbudet mot brytande av isränna i leden mellan Nykvarnsholmen och Stora Blötholmens kummel har upphört.
Nykvarnsholmen
a)
59-30,6N
18-29,6E
Stora Blötholmen Kl
b)
59-29,1N
18-27,0E
Bsp Stockholm N 2009/s26, Stockholm N 2011/s26
Sweden. Northern Baltic. W of Ljusterö. Nykvarnsholmen - St Blötholmen.
Ice-breaking. Prohibition withdrawn.
Cancel: 2011:337/6952(T)
The prohibition to break the ice in the fairway between Nykvarnsholmen and Stora Blötholmen beacon has been withdrawn.
Nykvarnsholmen
a)
59-30,6N
18-29,6E
Stora Blötholmen Bn
b)
59-29,1N
18-27,0E
Sjöfartsverket, Stockholm.
Publ. 30 mars 2011
* 7111
Sjökort/Chart: 612, 6143, 615
Sverige. Norra Östersjön. Möja. Berg - Stenkobbsgrund. Förbud mot brytande
av isränna upphävt.
Notiser som utgår: 2011:337/6943(T)
Förbud mot brytande av isränna har upphävts i farleden O om Möja, mellan Berg på
Möja och fyren Stenkobbsgrund.
Berg
59-24,3N
18-53,3E
Stenkobbsgrund fyr
59-25,8N
18-57,1E
Bsp Stockholm M 2009/s19, Stockholm M 2011/s19, Stockholm N 2009/s28, s39,
Stockholm N 2011/s28, s39
Nr 348
6
2011-03-30
Sweden. Northern Baltic. Möja. Berg - Stenkobbsgrund. Ice-breaking. Prohibition
withdrawn.
Cancel: 2011:337/6943(T)
Ice-breaking prohibition withdrawn in the fairway E of Möja, between Berg and Stenkobbsgrund light.
Berg
59-24,3N
18-53,3E
Stenkobbsgrund light
59-25,8N
18-57,1E
Sjöfartsverket, Stockholm.
Publ. 30 mars 2011
* 7110
Sjökort/Chart: 6142
Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Rindö, Ramsö och Tynningö.
Förbud mot brytande av isränna upphävt.
Notiser som utgår: 2010:335/6917(T)
Förbud mot brytande av isränna är upphävt i sunden mellan Rindö och Ramsö samt
Ramsö och Tynningö.
Ramsösund
59-23,4N
18-24,4E
Tynningösund
59-22,8N
18-24,2E
Bsp Stockholm M 2009/s14, s15, s46, Stockholm M 2011/s14, s15, s46
Sweden. Northern Baltic. Stockholms archipelago. Rindö, Ramsö and Tynningö.
Ice-breaking. Prohibition withdrawn.
Cancel: 2010:335/6917(T)
Ice-breaking prohibition is withdrawn in Ramsösund and Tynningösund.
Ramsösund
59-23,4N
18-24,4E
Tynningösund
59-22,8N
18-24,2E
Sjöfartsverket Stockholm.
Publ. 30 mars 2011
* 7106 (T)
Sjökort/Chart: 61, 616, 6162, 6163
Sverige. Norra Östersjön. O om Utö. Skjutvarning.
Position:
58-54N
18-20E
Utö Skjutområde Area 1
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Utö skjutfält och vattenområdet, O om
Utö, är avlyst enligt riskavstånd i tabellen.
Under dygnets mörka timmar sker skjutning oftast i förening med spårljus. Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller
tel. 08-501 570 45. Information om kommande skjutningar, tel: 010-823 18 23.
April
Tid
Riskavstånd från stranden
12 - 14
0900 - 1900
3,0 M
20
0800 - 1600
1,8 M
Visas ej i ENC.
Bsp Stockholm S 2009/s18, s19, s35, s37, Stockholm S 2011/s18, s19, s35, s37
2011-03-30
7
Nr 348
Sweden. Northern Baltic. E of Utö. Gunnery exercise.
Position:
58-54N
18-20E
Utö Firing Danger Area 1
Gunnery exercise will be carried out within Utö firing range. The current extention of the
closed area is given in the table. Information during practice times VHF channel 16, call
Utö skjutfält, or phone +46 (0)8 501 570 45.
Information about coming practice times, phone: +46 10-823 18 23.
April
Time
Danger zone (from shore)
12 - 14
0900 - 1900
3,0 M
20
0800 - 1600
1,8 M
Not shown in ENC.
Försvarsmakten, Utö.
Publ. 30 mars 2011
Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal
* 7090
Sjökort/Chart: 111, 6141
Sverige. Mälaren. Stockholm. Ulvsundasjön. Bro uppförd. Byggnadsarbeten.
En ny bro har uppförts över den västra delen av Ulvsundasjön för Stockholms lokaltrafik. Bron är en fast bro med segelfri höjd på 4,5 meter vid MSL.
Byggnadsarbetet pågår fortfarande och beräknas vara avslutat till slutet på 2011.
Inför
Bro mellan a) - b)
a)
59-20,545N
17-58,218E
b)
59-20,467N
17-58,362E
En flytande bro har lagts ut med anledning av brobygget och öppnas på följande
tider för passerande trafik.
Måndag - Torsdag:
00:00 - 07:00
09:00 - 09:30
11:30 - 12:00
13:30 - 14:00
16:00 - 1630
19:00 - 24:00
Fredag:
00:00 - 07:00
09:00 - 09:30
11:30 - 12:00
13:00 - 24:00
Lördag - Söndag
00:00 - 24:00
Vid storhelger gäller följande öppettider:
Påsk:
21 april
13:00 - 24:00
22 april - 25 april
00:00 - 2400
Nr 348
8
2011-03-30
Kristi Himmelsfärd:
2 juni - 5 juni
00:00 - 24:00
Nationaldagen:
6 juni
00:00 - 24:00
Midsommar:
24 juni -26 juni
00:00 - 24:00
Bsp Mälaren 2008/s35, s36, Mälaren 2010/s35, s36
Sweden. Lake Mälaren. Stockholm. Ulvsundasjön. Bridge established. Works in
progress.
A new bridge has been established at the W part of the Ulvsundasjön. The bridge is a
fixed bridge with a vertical clearance of 4,5m at MSL.
The building operations are not completed until the end of 2011.
Insert
Bridge between a) - b)
a)
59-20,545N
17-58,218E
b)
59-20,467N
17-58,362E
A floating bridge has been established close to the bridge due to the building operations.
The bridge will open for passing vessels at following times.
Monday - Thurstay
00:00 - 07:00
09:00 - 09:30
11:30 - 12:00
13:30 - 14:00
16:00 - 1630
19:00 - 24:00
Friday:
00:00 - 07:00
09:00 - 09:30
11:30 - 12:00
13:00 - 24:00
Saturday - Sunday
00:00 - 24:00
At holidays following opening times are valid:
Easter:
21 April
13:00 - 24:00
22 April - 25 April
00:00 - 2400
Ascension Day:
2 Juni - 5 Juni
00:00 - 24:00
Swedish national day:
6 June
00:00 - 24:00
Midsummer:
24 June -26 June
00:00 - 24:00
2011-03-30
9
Nr 348
AB Stor Stockholms lokaltrafik.
Publ. 30 mars 2011
* 7064 (T)
Sjökort/Chart: 111
Sverige. Östra Mälaren. Nockebybron. Broöppning tillfälligt ej möjlig.
Tidpunkt: 1 april kl 2030 - 4 april kl 0430.
Under tidpunkten är broöppning ej möjlig med anledning av reparationsarbeten.
Max segelfri höjd 12,5 m.
Handelssjöfart samt nyttotrafik kan, om särskilda skäl föreligger, erhålla öppning
efter förhandsbeställning med minst 24 timmars varsel hos Elbro teknik,
tel 070-580 26 30.
Nockebybron
59-19,66N
17-54,56E
Bsp Mälaren 2008/s35, Mälaren 2010/s35
Sweden. Eastern part of lake Mälaren. The bridge Nockebybron. Bridgeopening temporarily not possible.
Time: 1st of April 2030 LT - 4th of April 0430 LT
During time bridgeopening not possible due to maintenace work. Max vertical clearance
12,5 m.
Merchant vessels may, if there are special circumstances, obtain bridgeopening after
notice at least 24 hours in advance on tel 070-580 26 30.
The bridge Nockebybron
59-19,66N
17-54,56E
Sjöfartsverket, Södertälje.
Publ. 9 mars 2011
Nr 348
10
2011-03-30
Södra Östersjön / Southern Baltic
* 7101 (T)
Sjökort/Chart: 7, 74, 822
Sverige. Södra Östersjön. Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning.
Position: Ca
55-56N
14-22E
Restriktionsområde R38A RINKABY
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Rinkaby skjutfält, varvid farvattnen
utanför Åhus berörs. Därmed är det i sjökorten markerade området R38A avlyst ut
till angivet avstånd från stranden.
Orange blixtljus, Q Or, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår.
Skjutningarna avbryts för att medge passage för yrkessjöfarten. Ytterligare upplysningar: tel 044-22 51 71 (endast under pågående skjutning).
Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel 031-69 28 38.
April
Tid
Riskavstånd
05 - 07
0900 - 1600
1,9 M
12, 13
0900 - 2000
2,4 M
14
0900 - 1300
2,4 M
26
1300 - 1600
2,4 M
27
0900 - 2000
2,4 M
28
0900 - 1300
2,4 M
Visas ej i ENC.
Bsp Hanöbukten 2008/s22, s23, Sydostkusten 822
Sweden. Southern Baltic. Approaches to Åhus. Rinkaby. Firing exercises.
Position: Ap.
55-56N
14-22E
Firing restriction area R38A RINKABY
The restriction area R38A will be closed for vessels during times given in the table. The
exercises will be interrupted to allow passage of merchant vessels.
During practice orange quick light, Q Or, is shown from shore.
For further information call +46 44 22 51 71 (only during firings). Information about coming
firings: +46 31 69 28 38.
April
Time
Range
05 - 07
0900 - 1600
1,9 M
12, 13
0900 - 2000
2,4 M
14
0900 - 1300
2,4 M
26
1300 - 1600
2,4 M
27
0900 - 2000
2,4 M
28
0900 - 1300
2,4 M
Not shown in ENC.
Södra Skånska Regementet, Södra Sandby.
Publ. 30 mars 2011
2011-03-30
11
Nr 348
* 7102 (T)
Sjökort/Chart: 7, 74, 839
Sverige. Södra Östersjön. S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning.
Position: Ca
55-46N
14-20E
Restriktionsområde R34 RAVLUNDA
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Ravlunda skjutfält, varvid farvattnen
mellan Åhus och Simrishamn berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området
R34 avlyst ut till angivet avstånd från stranden.
Orange blixtljus, Q Or, tänds vid skjutfältsgränserna när skjutning pågår.
Ytterligare upplysningar: tel 0414-741 80. Information om kommande skjutningar
kan erhållas på tel 031-69 28 38.
April
Tid
Riskavstånd
09
0900 - 2200
2,7 M
10
0900 - 1700
2,7 M
11
1300 - 1700
11,9 M
12 - 14
0900 - 1700
11,9 M
15
0900 - 1400
11,9 M
18 , 19
0900 - 1600
2,7 M
Visas ej i ENC.
Bsp Hanöbukten 2008/s28, s30
Sweden. Southern Baltic. S of Åhus. Ravlunda. Firing exercises.
Position: Ap.
55-46N
14-20E
Firing restriction area R34 RAVLUNDA
Restriction area R34 will be closed for vessels during stated times.
During practice orange quick light, Q Or, is shown from shore. For further information call
+46 414-741 80. Information about coming firings: +46 31 69 28 38.
April
Time
Range
09
0900 - 2200
2,7 M
10
0900 - 1700
2,7 M
11
1300 - 1700
11,9 M
12 - 14
0900 - 1700
11,9 M
15
0900 - 1400
11,9 M
18, 19
0900 - 1600
2,7 M
Not shown in ENC.
Södra Skånska Regementet, Södra Sandby.
Publ. 30 mars 2011
Nr 348
12
2011-03-30
* 7103 (T)
Sjökort/Chart: 7, 74, 839
Sverige. Södra Östersjön. O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning.
Position: Ca
55-23N
13-57E
Restriktionsområde R55A KABUSA
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Kabusa skjutfält, varvid farvattnen
mellan Ystad och Kåsehuvud berörs. Därmed är det i sjökortet markerade området
R55A avlyst ut till angivet avstånd från stranden. Ytterligare upplysningar lämnas på
VHF kanal 16 Kabusa skjutfält eller tel 0411-52 21 80.
Information om kommande skjutningar kan erhållas på tel 031-69 28 38.
April
Tid
Riskavstånd
11
1200- 1600
3,6 M
12
0900 - 2200
3,6 M
13, 14
0900 - 1600
3,6 M
Visas ej i ENC.
Sweden. Southern Baltic. E of Ystad. Kabusa. Firing exercises.
Position: Ap.
55-23N
13-57E
Firing restriction area R55A KABUSA
Restriction area R55A will be closed for vessels during stated times.
For further information call ”Kabusa skjutfält” on VHF Ch 16 or call +46 411-52 21 80.
Information about coming firings: +46 31 69 28 38.
April
Time
Range
11
1200 - 1600
3,6 M
12
0900 - 2200
3,6 M
13, 14
0900 - 1600
3,6 M
Not shown in ENC.
Södra Skånska Regementet, Södra Sandby.
Publ. 30 mars 2011
Öresund / The Sound
* 7108 (T)
Sjökort/Chart: 74, 922
Sverige. Öresund. Ven - Landskrona. Undervattensarbeten pågår.
Tid: Till sommaren 2011
Arbeten med sjöledningar förekommer under angiven tid mellan Borstahusen och
Rustningshamn på svenska fastlandet och Hakens fyr och Bäckeviken på Ven.
Arbetet utförs från bogserfartygen Frog Castor och Frog Rana som kommer att
transportera pråmar och flytande sjöledningar.
Tillfälliga markeringsbojar läggs ut i området. När kritiska arbetesmoment skall
genomföras, som sänkning av ledningar i fartygsrutten, kommer en separat navigationsvarning sändas ut.
För ytterligare information kontakta platschefen på tel: 0739-200013/0739-200001
2011-03-30
13
Borstahusen
a)
55-53,7N
12-47,9E
Rustningshamn
b)
55-55,8N
12-47,6E
Hakens fyr
c)
55-54,5N
12-43,5E
Bäckeviken
d)
55-54,2N
12-43,4E
Nr 348
Sweden. The Sound. Ven - Landskrona. Underwater works in progress.
Time: Until summer 2011
Underwater works with pipelines will be in progress during stated time between Bortsahusen and Rustningshamn on the Swedish mainland and Light Haken and Bäckeviken on
island Ven.
The work consisting of transporting barges and floating pipes that will be performed by
the tugs Frog Castor and Frog Rana.
Temporary buoyage will be established in the area. When critical works will be performed,
like submarging of pipelines in the shipping route, a seperat navigational warning will be
transmitted.
For further information contact site manager on tel: +46(0)739-200013/+46(0)739-200001
Borstahusen
a)
55-53,7N
12-47,9E
Rustningshamn
b)
55-55,8N
12-47,6E
Light Hakens fyr
c)
55-54,5N
12-43,5E
Bäckeviken
d)
55-54,2N
12-43,4E
Frog Marine Service AB, Göteborg.
Publ. 30 mars 2011
Nr 348
14
2011-03-30
Skagerrak / Skagerrak
* 7093
Sjökort/Chart: 9321
Sverige. Skagerrak. Instö ränna. Undervattenssten.
Norr om det östra brofästet, strax utanför ett f.d. färjeläge, finns rester av en
gammal dykdalb som inte syns över vattenytan.
Inför
Undervattenssten
57-53,420N
11-39,975E
Bsp Västkusten S 2007/s28, Västkusten S 2010/s28
Sweden. Skagerrak. Instö ränna. Underwater rock.
Insert
Underwater rock
57-53,420N
11-39,975E
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 30 mars 2011
2011-03-30
15
Nr 348
* 7107
Sjökort/Chart: 937
Sverige. Skagerrak. Strömstad. SV om oljehamnen. Uppgrundningar. Sjömätning.
I samband med en sjömätning i området har uppgrundningar hittats strax SV om
oljehamnen.
Sjömätningen i sin helhet kommer att meddelas i Ufs så snart den är utvärderad.
Inför
10,2
a)
58-55,507N
11-10,035E
(special 937)
Stryk
13,4
b)
58-55,490N
11-10,074E
(special 937)
Ändra
8 till 7,8
c)
58-55,471N
11-09,984E
(937, 935)
Bsp Västkusten N 2007/s09, Västkusten N 2010/s09, s34
Sweden. Skagerrak. Strömstad. SW of Oil harbour. Shoals detected. Depth survey.
Shoals have been detected SW of the oil harbour in connection to a depth survey in the
area.
The whole survey will be shown in NtM and in the charts when evaluated.
Insert
10,2
a)
58-55,507N
11-10,035E
(plan 937)
Delete
13,4
b)
58-55,490N
11-10,074E
(plan 937)
Amend
8 to 7,8
c)
58-55,471N
11-09,984E
(937, 935)
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 30 mars 2011
Vänern och Trollhätte kanal / Lake Vänern and Trollhätte kanal
* 7061 (T)
Sjökort/Chart: 1353
Sverige. Trollhätte kanal. Trollhättan. Reparation av sluss och järnvägsbro.
Farled tillfälligt avstängd den 3 och 4 maj 2011.
Tidpunkt: 3 maj kl 0600 - 4 maj kl 1800
Under tidpunkten är farleden avstängd mellan sluss nr 5 och Järnvägsbron med
anledning av reparationsarbeten.
Sluss nr 5
a)
58-15,9N
12-15,1E
Järnvägsbron
b)
58-17,5N
12-17,5E
Visas ej i ENC
Sweden. Trollhätte kanal. Trollhättan. Repair and maintenance work of lock and railway bridge. Fairway temporarily closed 3 and 4 May 2011.
Time: 3 May 0600 LT - 4 May 1800 LT
During this time the fairway is closed between lock no 5 and the railway bridge due to
repair works.
Lock No 5
a)
58-15,9N
12-15,1E
Railway bridge
b)
58-17,5N
12-17,5E
Not shown in ENC
Sjöfartsverket, Trollhättan.
Publ. 2 mars 2011
Nr 348
16
2011-03-30
TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS
* 7067
Sjökort/Chart: 7, 74, 8, 92, 921, 922
Sverige. Danmark. Öresund. Sound VTS. Rapporteringssystemet SOUNDREP
utökas och blir obligatoriskt. Information.
Tidpunkt: Den 1 september 2011, 0000 UTC
Vid angiven tid utökas rapporteringssystemet SOUNDREP nordvart och samtidigt
blir systemet obligatoriskt för alla fartyg över 300 BRT
1. FARTYG SOM MÅSTE DELTA I SOUNDREP
Alla fartyg över 300 BRT ska medverka i rapporteringen.
SOUNDREP är inte obligatoriskt för militärfartyg, statsfartyg och andra fartyg med
statsuppdrag utan kommersiella intressen.
2. GEOGRAFISKT TÄCKNINGSOMRÅDE FÖR SOUNDREP
2.1 Rapporteringssystemet SOUNDREP opereras av ”Sound VTS”, anropssignal:
”Sound Traffic”
2.2 SOUNDREP omfattar hela Öresund vilket framgår av bifogad karta. Inom området finns trafiksepareringssystemen ”TSS In the Sound” och ”TSS Off Falsterbo”.
2.2.1
2.2.2
Nordlig gräns och rapporteringslinje, 1) - 4)
Sydlig gräns och rapporteringslinje, 5) - 8) (befintlig)
1)
56-06,58N
12-11,00E
Rågeleje
2)
56-14,00N
12-11,00E
Norr om Rågeleje
3)
56-18,08N
12-17,39E
Väst om Kullen
4)
56-18,08N
12-26,88E
Kullens fyr
5)
55-17,44N
12-27,28E
Stevns fyr
6)
55-10,00N
12-27,28E
Syd om Stevns fyr
55-10,00N
12-54,50E
Syd om Falsterbo
2.2.3
Ostlig gräns och rapporteringslinje, 9) - 10) (befintlig)
7)
8)
55-22,89N
13-01,93E
Fredshög
2.2.4
Västlig gräns och rapporteringslinje, 9) - 10) (befintlig)
9)
55-19,81N
12-27,30E
Mandehoved
10)
55-33,28N
12-35,53E
Aflandshage
2.2.5 Sektoruppdelning
SOUNDREP är uppdelad i två sektorer vid latitud 55-50N; Sector 1 (Norra) och
Sector 2 (Södra).
Inom respektive sektor används följande VHF-kanaler:
Sector 1: VHF kanal 73
Sector 2: VHF kanal 71
2011-03-30
17
Nr 348
3. FORMAT, INNEHÅLL, TID, POSITIONER FÖR RAPPORTERING, UPPGIFT OM
MOTTAGARE AV RAPPORTER SAMT OM TILLGÄNGLIG SERVICE
3.1 Procedur
3.1.1 Rapportering till SOUNDREP ska alltid initieras med ett röstanrop på VHF till
”Sound VTS”. Emellertid kan fartyg fullgöra större delen av rapporteringsskyldigheten genom användande av icke-verbal rapportering så som AIS och e-post eller
alternativa metoder, innan fartyget går in i rapporteringsområdet.
3.1.2 Användningen av korrekt och uppdaterad AIS-information kan uppfylla rapporteringskraven under punkterna A (del av), B, C, E, F, I, O, P och W.
3.1.3 Användning av e-post eller andra rapporteringsmetoder före inträdet i området
kan uppfylla rapporteringskraven under punkterna L, T och X. Sådana icke-verbala
rapporter måste alltid innehålla information enligt A (se även punkt 3.4.1, not (c)).
3.1.4 Ett fartyg som fullgör kravet på rapportering till SOUNDREP genom ickeverbala metoder skall som ett minimum rapportera fartygets namn och rapporteringslinje när de går in i området. Det ska även rapportera när det lämnar hamn eller
ankringsplats inom området.
3.1.5 I de fall då uppgifterna under U och Q måste lämnas skall detta ske via röstanrop på VHF.
3.1.6 Fartyg som i förväg inte har möjlighet att rapportera uppgifterna under L, T
och X via e-post eller alternativa metoder kan lämna dessa uppgifter till Sound VTS
per telefon, för att undvika långvarig blockering av VHF-kanalerna.
3.2 Rapportering behövs inte vid passage av sektoravgränsningen vid latitud
55-50N. Emellertid ska VHF-kanal då bytas.
3.3 RAPPORTERINGSFORMAT
3.3.1 De obligatoriska fartygsrapporterna ska utformas i enlighet med det som
anges i det följande.
3.4 INNEHÅLL
3.4.1 En rapport från fartyg till SOUNDREP skall innehålla följande uppgifter, såväl
vid icke-verbal rapportering som vid rapportering via VHF:
Beteckning
Innehåll
Önskad information
A
Fartyg
Fartygets namn, anropssignal och IMO-nummer.
B
Datum och tid för
händelsen
6 siffror = dag i månaden, timme och minut (UTC).
C
Position
6 resp. 7 tecken enligt följande: 55°43.5’N 012°49.3’E =
55435N 012493E.
E
Kurs
Sann kurs redovisas genom en grupp med 3 siffror.
F
Fart
I knop med en decimal. 3 siffror, ex 18,3 knop = 183.
I
Destination
Destinationshamnens namn.
L
Planerad rutt
Kortfattad beskrivning av planerad rutt, se nedanstående
exempel.
O
Djupgående
Aktuellt största djupgående i meter. Värdet anges med 2
tecken.
Nr 348
18
2011-03-30
P
Last
Typ av last samt eventuell mängd och klass av farligt
gods.
Q
Fel, brister och
begränsningar
På fartyget eller andra omständigheter som kan påverka
fartygets navigering eller manövrering.
R
Förorenande/
farligt gods över
bord
Typ av förorening (olja, kemikalier etc.) eller farligt gods,
som har förlorats över bord.
T
Fartygets representant eller
ägare
Adress och detaljer om den som kan lämna detaljerad
information om fartygets last.
U
Fartygets storlek
Fartygets höjd ifall det överstiger 35 meter.
W
Antal personer
ombord
Antal anges
X
Övrigt
All annan information som kan bidra till sjösäkerheten i
Öresund,
Typ och kvantitet av bunkerolja, om fartyget har mer än
5000 ton ombord.
Exempel på hur planerad rutt anges under ”L”.
Ett fartyg som lämnar Malmö hamn och ska gå sydvart genom Flintrännan: Flint
Channel TSS off Falsterbo.
Ett nordgående fartyg genom Öresund i transit: TSS off Falsterbo Drogden Channel
West of Ven.
4. METOD FÖR ATT RAPPORTERA
4.1 All rapportering i SOUNDREP skall ske på VHF via Sound VTS. Fartyg med uppdaterad AIS-information kan fullgöra delar av rapporteringen via AIS.
4.2 Ett fartyg som inte vill röja uppgifter om destinationshamn och last kan välja att
rapportera dessa uppgifter via Fax eller e-post.
4.3 Engelska språket skall användas vid all kommunikation och vid behov tillämpas
IMO Standard Marine Communication Phrases.
4.4 Kontaktuppgifter för Sound VTS framgår nedan:
VHF kanal 73
Anrop-, rapporterings- och arbetskanal i norra sektorn (Sector 1)
VHF kanal 71
Anrop-, rapporterings- och arbetskanal i södra sektorn (Sector 2)
VHF kanal 79
Primär kanal för utsändningar från Sound VTS och individuell assistans
VHF kanal 68
För utsändningar från Sound VTS och individuell assistans
Dessutom passar Sound VTS VHF-kanalerna 16, 73 och 71.
Adress:
Hans Michelsensgata 9 Box 855 201 80 Malmö
Tel:
040 20 4317
Fax:
040 204345
E-post
[email protected]
2011-03-30
19
Nr 348
Sweden. Denmark. The Sound. Sound VTS. The ship reporting system SOUNDREP.
Area will be expanded and the rules become mandatory. Information.
Time: 1 September 2011, 0000 UTC
The Ship Reporting System in the Sound between Denmark and Sweden (SOUNDREP)
will be expanded northwards and the rules becom mandatory on 1 September 2011 at
0000 UTC.
1 CATEGORIES OF SHIPS REQUIRED TO PARTICIPATE IN THE SYSTEM
1.1 Ships of 300 gross tonnage and upwards proceeding to or from ports or anchorages
in the Sound or passing through the reporting area.
SOUNDREP does not apply to warships, naval auxiliaries, other ships owned or operated
by a Contracting Government and used, only on Government non-commercial service.
However, such ships are encouraged to participate in the reporting system.
2 GEOGRAPHICAL COVERAGE OF THE SYSTEM
2.1 The mandatory ship reporting system SOUNDREP is operated by Sound VTS. The call
sign is ”Sound Traffic”.
2.2 The operational area of SOUNDREP covers the northern, central and southern part of
the Sound as shown on the chartlet. The area includes the routeing systems, in the north
TSS ”In the Sound” and in the south TSS ”Off Falsterbo”.
2.2.1
Report and border
line North, 1) - 4)
1)
56-06,58N
12-11,00E
Rågeleje
2)
56-14,00N
12-11,00E
At sea North of Rågeleje
3)
56-18,08N
12-17,39E
At sea West of Kullen
4)
56-18,08N
12-26,88E
Light Kullen
55-17,44N
12-27,28E
Light Stevns
2.2.2
Report and border
line South, 5) - 8)
5)
6)
55-10,00N
12-27,28E
S of light Stevns
2.2.3
Report and border
line East, 9) - 10)
7)
55-10,00N
12-54,50E
S of Falsterbo
8)
55-22,89N
13-01,93E
Fredshög
9)
55-19,81N
12-27,30E
Mandehoved
10)
55-33,28N
12-35,53E
Aflandshage
2.2.4
Report and border
line West, 9) - 10)
2.2.5 Sector division.
The SOUNDREP area is divided into two sectors at latitude 55-50N; sector 1 (northerly)
and sector 2 (southerly).
Each sector has an assigned VHF channel:
Sector 1: VHF channel 73
Sector 2: VHF channel 71
Nr 348
20
2011-03-30
3. FORMAT, CONTENT OF REPORTS, TIMES AND GEOGRAPHICAL POSITIONS FOR
SUBMITTING REPORTS, AUTHORITY OF WHOM REPORTS SHOULD BE SENT AND
AVAILABLE SERVICES
3.1 Procedures of reporting
3.1.1 The SOUNDREP report must be initiated (see paragraph 3.1.4) to Sound VTS using
VHF voice transmission. However, ships can fulfil most of the reporting requirements of
the reporting system by the use of non-verbal means such as AIS (Automatic Information
System) class A as approved by the Organization, and by e-mail or other alternative methods, prior to entering the ship reporting area (see also paragraph 3.4.1, Note (c)).
3.1.2 The use of correct and updated AIS information can accomplish the reporting requirements for designators A (part of), B, C, E, F, I, O, P and W.
3.1.3 E-mail or other alternative methods prior to entering the ship reporting area, can
accomplish the reporting requirements for designators L, T and X. Such non-verbal part
report must also state designator A (see also paragraph 3.4.1, Note (c)).
3.1.4 A ship which fulfils the reporting requirements of the SOUNDREP mandatory ship
reporting system, by the use of non-verbal means, must as a minimum carry out a VHF
voice transmission to communicate the name of the ship (part of designator A) and the
report line of entry, to the Sound VTS when actually entering the area. The same procedure must be followed before departing a port or leaving an anchorage in the SOUNDREP
area.
3.1.5 Designators U and Q, if applicable, shall at all times be given using VHF voice transmission to Sound VTS when entering the area.
3.1.6 To prevent overloading the VHF channels for reporting by verbal voice transmissions
and to avoid interference with essential navigational duties, and by this hampering the
safety of navigation in the area, a ship unable to accomplish the reporting requirements
for designators L, T and X by e-mail or other alternative methods prior to entering the
ship reporting area, can report these designators by the use of radio telephone or mobile
phone to Sound VTS. Designator A must additionally be included in this part reporting.
3.2 Verbal reporting is not required when a ship is passing the SOUNDREP sector line at
latitude 55-50N. However, change of VHF frequency is required.
3.3 FORMAT
3.3.1 The mandatory ship report shall be drafted in accordance with the format shown
below.
3.4 CONTENT
3.4.1 A report from a ship to the SOUNDREP by non-verbal means or by voice transmission must contain the following information:
Designator
Function
Information required
A
Ship
Name of the ship, call sign and IMO identification number (if available).
B
Date and time of
event
A 6 digit group event giving day of month and
hours and minutes in UTC.
C
Position
6 resp. 7 character according to following:
55°43.5’N 012°49.3’E = 55435N 012493E.
E
Course
True course given by a 3-digit group.
F
Speed
In knots and tenth of knots. A 3 digit group, ex
18,3 knots = 183.
I
Destination
The name of next port of call.
2011-03-30
21
Nr 348
L
Route information
A brief description of the intended route as planned by the master. See examples below.
O
Draught
A 2 digit group giving the present maximum
draught in meters (e.g.: 6.1).
P
Cargo
Cargo and quantity and class of dangerous
cargo, if applicable.
Q
Defects, deficiencies,
limitations
Of the ship or other circumstances affecting
normal navigation and manoeuvrability.
R
Pollution/dangerous
goods lost overboard
Details of type of pollution (oil, chemicals, etc.)
or dangerous goods lost overboard.
T
Ship’s representative
and/or owner
Address and particulars from which detailed
information on the cargo may be obtained.
U
Ships size
Air draught when exceeding 35 metres.
W
Total number of
persons on board
State number.
X
Miscellaneous
Navigational status and any additional information contributing to safety of navigation in the
Sound
Characteristics and quantity of bunker fuel, if
more than 5000 tons.
Examples of routes as given under designator ”L”.
A southbound ship leaving Malmö Port: Flint Channel TSS off Falsterbo
A northbound ship in transit: TSS off Falsterbo Drogden Channel West of Ven
4. METHOD OF PASSING REPORTS
4.1 All SOUNDREP reports should be made through Sound VTS using VHF voice transmissions. However ships equipped with AIS (Automatic Information System), can fulfil certain
reporting requirements by transmitting updated AIS information.
4.2. A ship may select, for reason of commercial confidentiality, to communicate that section of the report, which provides information on next port of call and information relating
to cargo by fax or e-mail.
4.3. The language used for communication should be English, using IMO Standard Marine
Communication Phrases, where necessary.
4.4. Means for contacting Sound VTS are given below:
VHF channel 73
Reporting and working channel in Sector 1 (North)
VHF channel 71
Reporting and working channel in Sector 2 (South)
VHF channel 79
Primary channel for Sound VTS broadcast and individual assistance
VHF channel 68
Sound VTS broadcast channel and individual assistance
Furthermore Sound VTS is monitoring VHF channels 16, 73 och 71.
Address:
Hans Michelsensgata 9 Box 855 201 80 Malmö Sweden
Tel:
+46 4020 4317
Fax:
+46 40204345
E-mail
[email protected]
Nr 348
22
2011-03-30
IMO Resolution MSC.314(88)
Publ. 30 mars 2011
2011-03-30
23
Nr 348
ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION
Vattenståndet i Vänern
Den 30 mars var vattenståndet ca 19 cm över sjökortens referensyta.
P- och T- förteckning den 30 mars 2011
Bottenviken
Notis
Start
Slut
2011:348/7109 (T)
2011-04-05
2011-04-14
Rubrik
O om Byske. Tåme. Skjutvarning.
2010:335/6910 (P)
2010-11-01
Tillsvidare
Skelleftehamn. Kallholmen. Jubileumskajen.
Utbyggnad av kaj.
2011:337/6958 (T)
2011-01-04
Tillsvidare
Västra Kvarken. V om Holmön. Förbud mot
brytande av isränna.
2010:336/6931 (T)
2010-12-20
Tillsvidare
DW route. Samtliga lysbojar och prickar i
DW route är indragna för säsongen.
2010:319/6612 (T)
2010-08-12
Tillsvidare
SO om Umeå. Fyren Nordvalen. Felaktiga
sektorer.
2011:337/5516 (T)
2009-01-14
Tillsvidare
Angöringen till Iggesund och Hudiksvall.
Fyrarna Kråkö och Kråkskär. Missvisande
fyrsektorer.
2011:337/6959 (T)
2011-01-10
Tillsvidare
S om fyren Finngrundet. Vågboj tillfälligt
intagen.
2010:336/6912 (T)
2010-12-13
Tillsvidare
Gävlebukten. Lysbojar tillfälligt indragna för
vintern.
2010:336/6927 (T)
2010-12-17
Tillsvidare
Husum. Pontonkaj flyttad. Hinder för sjöfarten i vattnet.
2010:332/6857 (T)
2010-11-15
Tillsvidare
Gävle. Båkharsrännan. Prick saknas.
2010:326/6777 (T)
2010-10-13
Tillsvidare
Kraftkabel utläggs mellan Forsmark, Sverige
och Rauma, Finland.
Norra Kvarken
Bottenhavet
Ålands hav och Skärgårdshavet
2011:338/6971 (T)
2010-11-26
Tillsvidare
Inseglingen till Hallstavik. Fyren Strömsviken Övre. Otillförlitliga sektorer.
2010:326/6777 (T)
2010-10-13
Tillsvidare
Kraftkabel utläggs mellan Forsmark, Sverige
och Rauma, Finland.
Nr 348
24
2011-03-30
Norra Östersjön
Notis
Start
Slut
Rubrik
2011:348/7106 (T)
2011-04-12
2011-04-20
O om Utö. Skjutvarning.
2011:347/7086 (T)
2011-05-14
2011-05-14
Stockholm. N om Djurgården. Djurgårdsbrunnsviken. Roddtävling.
2011:347/7099 (T)
2011-03-28
2011-06-01
Norrköping. Pampushamnen. Lindöfjärden.
Muddring av inseglingsränna och hamnbassäng.
2011:346/7074 (T)
2011-03-30
2011-04-06
O om Utö. Skjutvarning.
2011:346/7084 (T)
2010-11-25
2011-06-30
V om Muskö. Ådfjärden. Lysprickar tillfälligt
etablerade. Tid utökad.
2011:337/6939 (T)
2010-12-23
Tillsvidare
Stockholms skärgård. Erstaviken. Älgö Gåsön. Förbud mot brytande av isränna.
2011:337/6945 (T)
2010-12-28
Tillsvidare
Stockholms skärgård. Furusundsleden.
Norra Ljusterö - Östanå färjeläge. Fartbegränsning.
2010:336/6924 (T)
2010-12-17
2011-12-30
Oxelösund. Järnverkskajen. Dykarbeten och
arbeten under kajläget. Förlängd tid.
2010:336/6935 (T)
2010-12-20
2011-10-30
Stockholm. Södra Hammarbyhamnen.
Spontning av kaj. Bojar tillfälligt utlagda.
2010:335/6897 (P)
2010-12-06
Tillsvidare
Bråviken. Farleden till Norrköping. Kungshamn. Brändö. Utmärkning ändras.
2010:335/6906 (T)
2010-12-09
Tillsvidare
Stockholm. Lidingö. Storholmen. Förbud
mot att bryta isränna.
2010:335/6909 (T)
2010-12-10
Tillsvidare
Nynäshamn. Brunnsviksholmen. Gasterminalen. Utmärkning etableras.
2010:332/4998 (P)
2008-07-11
Tillsvidare
Stockholms skärgård. V om Muskö. Skramsösund. Genomfart tillåten. Förbud mot
ankring, fiske och dykning.
2010:332/6858 (T)
2010-11-18
Tillsvidare
Inloppet till Nyköping. Lyspricken Örsbaken
tillfälligt ersatt med prick.
2010:331/6842 (T)
2010-11-09
Tillsvidare
S om Nynäshamn. NO om Öja. Fyr demolerad.
2010:327/6778 (T)
2010-10-14
2011-03-31
Nynäshamn. Brunnsviksholmen. Gasterminal etableras.
2010:325/6748 (T)
2010-10-11
2011-06-10
Stockholm. Strömkajen. Arbeten vid kajen.
2010:323/6700 (T)
2010-09-15
Tillsvidare
Ådfjärden. Årsta havsbad. Dalarö. Sjöledning
etableras. Bogsering av flytande ledningar.
Kompletterande information.
2010:323/6714 (T)
2010-09-21
Tillsvidare
V om Ornö. Lilla Långholmen. Sjömärke
raserat.
2011-03-30
Notis
25
Nr 348
Start
Slut
2010:322/6692 (P)
2010-09-15
Tillsvidare
Rubrik
Bråviken. Omfattande arbeten i farleden till
Norrköping. Muddringsarbeten. Fyrar och
flytande utmärkning etableras och ändras.
2010:312/6528 (P)
2010-07-01
Tillsvidare
Nynäshamn. Nynas oljeraffinaderi. Kaj 4.
Arbeten med en ny dykdalb.
2010:308/6443 (T)
2010-06-10
2011-08-01
Stockholm. Kvarnholmen. Tillfällig fartbegränsning.
2010:306/6395 (T)
2010-04-26
Tillsvidare
Norrköpings hamn. Sänkt leddjupgående.
2010:301/6244 (T)
2010-05-10
Tillsvidare
O om Utö. SSV om fyren Huvudskär. Tillfälligt provområde. Varning.
Mälaren och Södertälje kanal
2011:345/7064 (T)
2011-04-01
2011-04-04
Östra Mälaren. Nockebybron. Broöppning
tillfälligt ej möjlig.
2011:340/7007 (T)
2011-01-31
Tillsvidare
Farlederna i Mälaren. Fartbegränsning
vintertid.
2011:337/6941 (T)
2010-12-24
Tillsvidare
Mälaren. Förbud mot att bryta isränna.
2010:333/6876 (T)
2010-11-24
2011-04-01
Hjulstabron. Reperationsarbeten.
2010:326/6775 (T)
2010-10-13
2011-05-01
Eskilstuna. Sundbyholm. Prick tillfälligt
indragen.
2011:344/7059 (P)
2011-02-28
Tillsvidare
Västervik. Omfattande arbeten i farleden.
Muddringsarbeten. Fast och flytande
utmärkning etableras och ändras.
2011:343/7042 (T)
2011-03-01
2011-04-30
Öland. Kårehamn. Geotekniska undersökningar.
2010:336/6934 (T)
2010-12-20
2011-05-30
Norra Midsjöbanken. Hoburgs Bank. Mätutrustning för Nord Stream.
2010:334/6896 (T)
2010-11-22
Tillsvidare
Kalmar hamn. Kajarbeten. Utmärkning
etablerad.
2010:331/6838 (T)
2010-11-12
Tillsvidare
Norra Midsjöbanken. Hoburgs Bank. ODASbojar. Mätutrustning på botten för gasledningen Nord Stream.
2010:331/6845 (T)
2010-11-15
Tillsvidare
NO om Bornholm till O om Gotland. Gasledningen Nord Stream. Utläggning av rör.
2010:329/6807 (T)
2010-12-01
2011-06-01
Västerviks angöring och insegling. Arbeten
i farleden.
2010:329/6814 (T)
2010-11-01
2011-07-31
Oskarshamn. Simpevarp. Undervattensarbete. Prickar utsatta. Förlängd tid.
2010:326/6762 (T)
2010-10-10
2011-04-01
Västervik. Stegeholms kanal stängd för
passage.
2010:322/6687 (T)
2010-09-15
Tillsvidare
Gotland. Visby. Inre Hamnen. Schaktningsarbeten.
Mellersta Östersjön
Nr 348
26
Notis
2011-03-30
Start
Slut
2010:322/6688 (T)
2010-09-13
2011-06-01
Rubrik
Gotland. Herrviks Hamn. Reparation av yttre
vågbrytare.
2010:322/6694 (T)
2010-09-09
Tillsvidare
Gotland. SO om Östergarn. Mätboj upptagen för service.
2010:321/6669 (P)
2010-09-03
Tillsvidare
Öland. Kårehamn. Uppgrundningar.
2010:303/6321 (T)
2010-04-08
Tillsvidare
Gotland. Slite. Stenblock i farleden.
2010:336/6934 (T)
2010-12-20
2011-05-30
Norra Midsjöbanken. Hoburgs Bank. Mätutrustning för Nord Stream.
2010:331/6838 (T)
2010-11-12
Tillsvidare
Norra Midsjöbanken. Hoburgs Bank. ODASbojar. Mätutrustning på botten för gasledningen Nord Stream.
2011:348/7103 (T)
2011-04-11
2011-04-14
O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning.
2011:348/7102 (T)
2011-04-09
2011-04-19
S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning.
2011:348/7101 (T)
2011-04-05
2011-04-28
Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning.
2011:347/7098 (T)
2011-04-01
2011-07-31
Karlskrona. Vämöviken. Rörläggning. Vattenområde tillfälligt avlyst.
2011:342/7026 (T)
2011-02-10
Tillsvidare
Karlskrona. Handelshamnen. Del av kaj
stängd.
2011:338/6963 (T)
2011-01-11
2011-12-31
Karlskrona. SV om Hasslö. Stålkulor tillfälligt
etablerade under vattenytan. Förlängd tid.
2011:337/6950 (T)
2010-12-30
Tillsvidare
Sölvesborgs hamn. Lysbojar släckta.
2011:337/6951 (T)
2010-12-02
Tillsvidare
Karlskrona. Ytterön. Färja kan inte passeras.
2011:337/6961 (T)
2011-01-10
2011-03-31
Ystads hamn. Renoveringsarbeten av kajer.
2010:331/6845 (T)
2010-11-15
Tillsvidare
NO om Bornholm till O om Gotland. Gasledningen Nord Stream. Utläggning av rör.
Sydöstra Östersjön
Södra Östersjön
Sydvästra Östersjön
2011:338/6974 (T)
2011-01-19
Tillsvidare
Racon på flytande utmärkning tillfälligt
indragen.
2010:331/6845 (T)
2010-11-15
Tillsvidare
NO om Bornholm till O om Gotland. Gasledningen Nord Stream. Utläggning av rör.
2011:348/7108 (T)
2011-03-29
2011-06-01
Ven - Landskrona. Undervattensarbeten
pågår.
2011:345/7065 (P)
2011-03-06
Tillsvidare
Malmö. Hamnbyggnadsarbeten. Utmärkning
etableras och ändras.
2011:338/6974 (T)
2011-01-19
Tillsvidare
Racon på flytande utmärkning tillfälligt
indragen.
Öresund
2011-03-30
Notis
27
Nr 348
Start
Slut
2011:337/6923 (T)
2010-12-14
2012-03-01
Rubrik
Helsingborg. Bulkhamnen. Byggnadsarbeten.
2010:335/6913 (T)
2010-12-10
Tillsvidare
Ven. Fyren Vens S udde. Ändrad karaktär
och lysvidd.
2010:306/6392 (T)
2010-05-07
Tillsvidare
Malmö hamn. Västra hamnen. Uppgrundning.
2009:274/5871 (T)
2009-09-10
Tillsvidare
Malmö. Nyhamnen. Uppgrundning.
2009:265/5755 (T)
2009-07-09
Tillsvidare
Malmö. Yttre hamnen. Nya uppgrundningar.
Tillfälliga specialmärken dras in.
2011:345/7072 (T)
2011-01-11
Tillsvidare
Göteborgs N skärgård. S om Björkö. Juthuvudets fyr raserad.
2011:344/7060 (T)
2011-03-01
2011-03-31
Onsala. Lerkil. Rörläggningsarbete.
2011:342/7034 (T)
2011-02-11
Tillsvidare
Göteborg. Älvsborgshamnen. Kaj avstängd.
2011:338/6973 (T)
2011-01-18
Tillsvidare
Göteborgs Hamn. Skandiahamnen och
Ryahamnen. Ändrade djup.
2011:343/7052 (T)
2011-02-17
Tillsvidare
Uddevalla. Lysbojar släckta och prick indragen för vintern.
2011:340/7000 (T)
2010-01-31
Tillsvidare
Orust. Malöströmmar. Färjan kan periodvis
inte passeras.
2011:337/6957 (T)
2011-01-03
Tillsvidare
Malmön och Hamburgsund. Färjor kan inte
passeras. Kabeln ligger på isen.
2010:318/6620 (T)
2010-09-01
2011-04-30
Orust. Krokön. Tuvesvik. Nytt färjeläge
anläggs.
2010:308/6431 (T)
2010-06-02
2011-06-01
Väst om Härmanö. Bottenstationära mätningar vid vraket Skytteren.
2008:237/5304 (T)
2008-12-08
Tillsvidare
Uddevalla. Bäveån. Ras. Utprickning.
Kattegatt
Skagerrak
Vänern och Trollhätte kanal
2011:344/7061 (T)
2011-02-22
2011-05-04
Trollhättan. Reparation av sluss och järnvägsbro. Farled tillfälligt avstängd den 3 och
4 maj 2011.
2011:343/7040 (T)
2011-02-16
Tillsvidare
Kungälv - Lödöse. Dykdalber raserade.
2011:343/7050 (T)
2010-12-13
Tillsvidare
Lysbojar och prickar intagna för säsongen
med anledning av isläggning.
2010:336/6930 (T)
2010-12-20
Tillsvidare
Lurö skärgård. SV om Stångudden. Mindre
djup. Trafikrekommendation.
2010:334/6902 (T)
2010-12-08
Tillsvidare
Trollhätte kanal. Onsjö-Malöga och LödöseHästhagen. Test av ny belysning på skärmar.
2010:333/6886 (T)
2010-12-01
2011-04-01
Karlstad. Inre hamnen stängd för all sjöfart.
Nr 348
Notis
28
2011-03-30
Start
Slut
2010:315/6565 (T)
2010-07-29
Tillsvidare
Rubrik
Lurö skärgård. Mellan fyrarna Pålgrund och
Lurö Rödskär. Undervattensarbete.
2010:289/6085 (T)
2010-01-04
Tillsvidare
S om Tollered. Skärm 511 ur funktion. Tillfällig lysboj indragen.
2010-08-09
Tillsvidare
Vättern. O om Karlsborg. Vanäs. Prickar
tillfälligt borttagna.
2011:346/7085 (T)
2011-03-16
2011-06-20
Isfria farvatten. Flytande utmärkning skadad
av is. Allmän information till sjöfarande
under vinterförhållanden.
2010:327/5984 (T)
2004-11-01
Tillsvidare
Förteckning över icke detonerade sprängladdningar.
Övriga inlandsfarvatten
2010:317/6598 (T)
Tillkännagivanden
2011-03-30
29
Nr 348
Nr 348
30
2011-03-30
2011-03-30
31
Nr 348
Nr 348
POSTTIDNING A
32
2011-03-30
Underrättelser för sjöfarande
601 78 NORRKÖPING
Download
Related flashcards
Create Flashcards