ER/EQ/DR/DQ

advertisement
Axialfläktar / Axial Fans
Axialfläktar med kvadratisk väggplatta eller rund anslutning,
förTypenschlüssel
kanalmontage/ Type Code
D
R
Axial Fans plate mounted or double flange casing
E
Q
560 -4
E = Einphasen-Wechselstrom / single phase
D = Drehstrom / three phase alternating current
R = Flanschring / double flange ring
Q = Wandring quadratisch / square wall ring
Laufraddurchmesser / impeller diameter
Polzahl / number of poles
Typenschlüssel / Type Code
Beteckning / Type code
D
E
E Enfas / single phase
E = Einphasen-Wechselstrom
D Trefas / three phase alternating current
/ single phase
D = Drehstrom / three phase alternating current
= Flanschring
/ double
flange
ringring
R Rund R
anslutning,
kanalmontage
/ double
flange
Q = Wandring
Q Kvadratisk
väggplatta / quadratisch
square wall ring/ square wall
Laufraddurchmesser
/ impeller
560 Fläkthjulsdiameter
/ impeller diameter
number
-4 PoltalPolzahl
/ number/ of
poles
148
of poles
ring
diameter
R
Q
560 -4
Axialfläktar / Axial Fans
Features and Construction
Egenskaper och Utförande
High efficiency axial fans are used wherever large air volumes
Axialfläktar används där större luftflöden skall transporteras
must be conveyed against low up to medium pressure.
vid lågt eller medelhögt luftmotstånd.
High efficiency axial fans with square inlet cone are used for
Axialfläktar med kvadratisk platta används för frisugande och
ventilating restaurants, gymnasiums, conference rooms, workfriblåsande utförande för montage på vägg i t.ex. restauranger,
shops, ware-houses, swimming pools and greenhouses.
skolor, konferenslokaler mm.
High efficiency axial fans with double flange ring are used in
Axialfläktar i runt utförande, med dubbla flänsar, används diduct systems for air conditioning, cooling and drying applicarekt i ventilationskanaler för ventilering, kylning, torkning m.m.
tions.
Casing
Ytterhölje
The casings of high efficiency axial fans are made from galvaYtterhöljet är utfört av galvaniserad stålplåt, elektrostatiskt
nized sheet steel and are plastic coated.
pulverlackerat.
Impellers
Fläkthjul
The high efficiency axial fans have aerodynamically profiled
Fläkthjulet har aerodynamiskt utformade skovlar, (storlek 200
blades (sizes 200 to 300 made from galvanized and lacquered
t.o.m. 300 tillverkade av galvaniserad och lackerad stålplåt,
sheet steel ; from size 315 to 630-6 made of plastic and sizes
typ 315 t.o.m. 630-6 av plast och typ 630-4 t.o.m. 1000 av
630-4 up to 1000 made of aluminium).
aluminium.)
The blades are made of galvanized sheet metal, and are mounFläktbladen är monterade direkt på ytterrotormotorns rotor
ted directly to the rotor of the external rotor motor and are baoch är dynamiskt balanserade tillsammans enligt DIN/ISO
lanced dynamically together with the rotor according to quality
norm.
level G2.5 to DIN1940.
Electrical connection
Elektrisk anslutning
The motors are fitted with an outgoing cable. The electrical
Motorn levereras kopplad med löst hängande kabel. Elektrisk
connection can be made via an IP44 terminal box, which is
anslutning görs via separat medlevererad kopplingsdosa,
supplied loose.
skyddsklass IP44
Air performance curves
Fläktkurvor
The performance curves for these fan types have been meaFläktkurvorna för denna typ av fläkt har uppmätts med insured in mounting position A (free inlet ; free outlet) and show
byggnadssätt A (frisugande och friblåsande) och visar
the pressure increase Dpfa as a function of the air flow ; version
tryckökningen Dpfa som funktion av luftflödet; version med
with inlet cone and without protection guards.
insugningskona men utan beröringsskydd.
Noise levels
Ljudnivå
The bordered values printed in the performance curve diaDe redovisade värdena i fläktdiagrammet visar den „A“ väggrams show the „A“ weighted LWA6 sound power level (fan
da LWA6-ljudeffektnivån (utloppssidan). Fastställandet av
outlet). Determination of „A“ weighted LWA5 sound power leden„A“ vägda LWA5-ljudeffektnivån vid fläktinlopp:
vel at fan inlet:
LWA5 [dB(A)] = LWA6 [dB(A)] - 3 dB
LWA5 [dB(A)] = LWA6 [dB(A)] - 3 dB
Den „A“ vägda ljudtrycksnivån LPA på 1 meters avstånd erThe „A“ weighted sound pressure level LPA at a distance of 1
hålls genom reducering av den „A“ vägda ljudeffektsnivån
metre is calculated approximately by deducting 7 db(A) from
med 7db(A).
the „A“ weighted sound power level. It is important to note
Man måste beakta att reflektioner och rumskarakteristik likthat the reflection and room characteristic as well as natural
som egenfrekvens på ljudtrycksnivån har olika inflytande.
frequencies influence the sound pressure levels a different
Den relativa oktav- ljudeffektnivån LWArel hämtas ur tabell på
way. The octave sound power level LWA at octave medium
respektive fläkttyps sida.
frequency you can find on the table on each fan type page.
149
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 200
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
50
100
150
200
250
300
0
350 V[C.F.M.] 450
125
ER 200-2
∆pfa
230V
[in.WG]
66
145V
130V
105V
25
0
60V
0
58
59
55
200
300
62
60
55
38
100
67
61
53
ER 200-4
230V
160V
145V
130V
25
400
46
62
0.10
600
800
V[m3/h]
51
48
5
0
0.00
60V
0
50
0.00
50
0.06
0.04
52
0.02
26
100
0.02
150
200
0.04
250
0.06
Typ / Type : ER/EQ 200-4
Art.-No. : E10-20001 / E00-20001
0.08
50 51 dB(A)
49
10
67 dB(A)
64
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 V[m3/s] 0.22
Typ / Type : ER/EQ 200-2
0.10
44
15
0.12
49
48
46
64
500
105V
0.20
∆pfa
[in.WG]
EQ 200-4
20
62
250
0.16
30
0.30
160V
V[C.F.M.]
150
∆pfa
75
50
100
[Pa]
∆pfa
EQ 200-2
[Pa]
50
40
0.50
300
0.08
350
0.00
V[m3/h] 450
V[m3/s]
0.12
Art.-No. : E10-20000 / E00-20000
-- Pa
U
230V (50Hz)
-- %
P1
0.033 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.07 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.30 A
IA / IN
1.5
IN
0.150 A
IA / IN
1.5
n
2550 min-1
IP44
n
1410 min-1
IP44
C400V
2 µF
01.009
C400V
1.5 µF
01.009
tR
70 °C
3 / 3,5 kg
tR
70 °C
3 / 3,5 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
42
55
58
60
61
58
51
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
35
38
44
45
44
39
27
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.009
blau / blue
U1
UU12 schwarz
blå / blue
/ black
UZ2 svart
braun/ /black
brown
gelb-grün
ZPE brun/
brown /
yellow-green
PE gul-grön/
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
150
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 250
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
100
200
300
400
500
0
700 V[C.F.M.] 900
600
150
73
[Pa]
∆pfa
[Pa]
EQ 250-2
100
200
300
400
160V
145V
130V
50
60V
0
200
0.00
0.05
56
57
41
400
0.10
66
105V
71
0.10
60V
800
0.20
Typ / Type : ER/EQ 250-2
1000
0.25
1200
V[m /h]
3
1600
0
0.00
53
51
45
48
29
200
0.00
0.35 V[m3/s] 0.45
0.30
0
0.05
400
0.10
0.10
55
53
0.15
59
56
55
600
Typ / Type : ER/EQ 250-4
Art.-No. : E10-25001 / E00-25001
58
52
49
43
10
58
600
0.15
69
20
0.15
54
130V
0.20
74
64
105V
25
160V
145V
30
67
63
40
69
∆pfa
[in.WG]
57 dB(A)
0.30
66
0.25
EQ 250-4
230V
50
73 dB(A)
69
700
ER 250-4
0.40
75
V[C.F.M.]
500
∆pfa
[in.WG]
100
0
70
ER 250-2
230V
∆pfa
0.60
0.05
800
V[m3/s]
0.20
1200
V[m3/h]
0.00
0.30
Art.-No. : E10-25000 / E00-25000
-- Pa
U
230V (50Hz)
-- %
P1
0,06 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,14 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.60 A
IA / IN
1.8
IN
0.27 A
IA / IN
1.6
n
2600 min-1
IP44
n
1270 min-1
IP44
C400V
4 µF
01.009
C400V
1.5 µF
01.009
tR
60 °C
4 / 4,5 kg
tR
70 °C
4 / 4,5 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
46
62
68
67
66
64
57
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
41
47
50
51
52
47
36
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.009
blau / blue
U1
UU12 schwarz
blå / blue
/ black
UZ2 svart
braun/ /black
brown
gelb-grün
ZPE brun/
brown /
yellow-green
PE gul-grön/
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
151
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 300
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
200
400
600
800
1000
0
1200 V[C.F.M.] 1600
200
ER 300-2
∆pfa
[Pa]
125
160V
75
145V
130V
50
105V
25
0
80
61
60V
0
500
0.00
0.10
63
72
69
71
65
1000
0.20
81
74
1500
0.30
40
160V
0.40
Typ / Type : ER/EQ 300-2
2000
0.50
V[m /h]
3
V[m3/s]
0.60
3000
60V
0
0.00
0.80
0
200
0.00
0.05
53
47
48
34
400
0.10
600
0.15
0.10
63
58
59 dB(A)
0.05
50
800
0.20
0.15
58
56
1000
0.25
Typ / Type : ER/EQ 300-4
Art.-No. : E10-30001 / E00-30001
56
54
10
0.10
55
130V
105V
62
57
145V
20
0.20
77
∆pfa
[in.WG]
30
75
0.25
EQ 300-4
61
0.30
71
68
ER 300-4
230V
0.40
73
1000
50
0.50
100
V[C.F.M.]
600
[Pa]
0.60
79 dB(A)
400
∆pfa
∆pfa
[in.WG]
EQ 300-2
230V
150
200
70
0.80
1200
0.30
1400 V[m3/h] 1800
0.35
0.00
0.40 V[m3/s] 0.50
Art.-No. : E10-30000 / E00-30000
-- Pa
U
230V (50Hz)
14 %
P1
0.10 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.22 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.95 A
IA / IN
1.8
IN
0.44 A
IA / IN
1.6
n
2500 min-1
IP44
n
1270 min-1
IP44
C400V
6 µF
01.009
C400V
3 µF
01.009
tR
60 °C
5 / 6 kg
tR
55 °C
5 / 6 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
55
64
74
73
73
70
62
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
46
53
54
55
55
51
39
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.009
blau / blue
U1
UU12 schwarz
blå / blue
/ black
UZ2 svart
braun/ /black
brown
gelb-grün
ZPE brun/
brown /
yellow-green
PE gul-grön/
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
152
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 315
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
1500
0
2500
250
230V
∆pfa
DR 315-2
∆pfa
200
DQ 315-2
[in.WG]
400V
160V
145V
130V
100
78
1000
0.20
1500
2000
0.40
2500
0.60
Typ / Type : ER/EQ 315-2
77
75
80 dB(A)
180V
50
0.20
3000 3500 V[m3/h] 4500
V[m3/s]
0.80
0
0.00
95V
0
500
58
1500
2500
2000
0.25
83
77
72
67
1000
79
72
67
0.50
83
77
72
140V
25
68
500
0.00
75
68
60V
0
84
79
230V
100
0.40
78
75
69
280V
125
80
76
∆pfa
[in.WG]
83
150
0.60
84
79
105V
50
0
80
1.00
0.75
175
150
2000
∆pfa
[Pa]
EQ 315-2
[Pa]
V[C.F.M.]
1000
250
ER 315-2
84
500
1.00
79 dB(A)
4000
3000 V[m3/h]
0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m3/s] 1.00
1.20
Typ / Type : DR/DQ 315-2
Art.-No. : E10-31501 / E00-31501
Art.-No. : E10-31560 / E00-31560
-- Pa
U
400V (50Hz)
27 %
P1
0,57 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,69 kW
Dpfa min
Dl
IN
3.0 A
IA / IN
2.4
IN
0.95 A
IA / IN
2.8
n
2610 min-1
IP54
n
2460 min-1
IP54
C400V
14 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
50 °C
10/10,5 kg
tR
60 °C
8,5 / 9 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
57
68
75
78
78
75
66
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
57
68
75
78
78
75
66
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
153
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 315
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
200
400
600
800
1000 V[C.F.M.]
0
1400
ER 315-4
∆pfa
[Pa]
400
600
800
1000
1200 V[C.F.M.] 1600
145V
40
30
20
66
10
55
500
0.00
0.10
1000
0.20
0.30
Typ / Type : ER/EQ 315-4
66
63
60V
0
0.10
63
105V
20
0.05
2500
V[m3/h]
0.40
64
140V
10
V[m3/s]
0.50
0
0.00
60
95V
0
500
0.00
0.70
0.10
1000
0.20
0.30
1500
0.40
0.12
68
68
67
64
60
Typ / Type : DR/DQ 315-4
Art.-No. : E10-31505 / E00-31505
67
64
60
52
1500
0.16
70 dB(A)
180V
70
67
68
67
30
67
0.20
70
230V
0.15
70 dB(A)
∆pfa
[in.WG]
DQ 315-4
280V
40
66
63
400V
50
[in.WG]
67
130V
DR 315-4
[Pa]
∆pfa
70
160V
0.28
∆pfa
0.25
EQ 315-4
230V
50
0
200
70
70
0.04
2000
0.50
0.08
70
V[m3/h]
V[m3/s]
0.60
3000
0.00
0.80
Art.-No. : E10-31555 / E00-31555
-- Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.12 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.12 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.55 A
IA / IN
2.4
IN
0.33 A
IA / IN
2.6
n
1380 min-1
IP54
n
1385 min-1
IP54
C400V
3 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
60 °C
8,5 / 9 kg
tR
60 °C
8,5 / 9 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
50
62
65
63
63
60
52
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
50
62
65
63
63
60
52
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
154
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 350
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
500
0
1000
1500
2000
2500
V[C.F.M.]
500
0
3500
1000
1500
2000
2500
V[C.F.M.]
3500
300
300
∆pfa
ER 350-2
∆pfa
[Pa]
86
85 dB(A)
82
100
105V
50
80
75
0.20
2000
0.40
3000
0.60
0.80
Typ / Type : ER/EQ 350-2
85
0.25
50
76
4000
1.00
V[m3/h]
V[m3/s]
1.20
6000
1000
0.00
1.60
0.20
2000
0.40
0.60
3000
0.80
Typ / Type : DR/DQ 350-2
Art.-No. : E10-35010 / E00-35010
84
82
79
74
69
0
0
0.00
84
81
78
95V
0.50
86
82
140V
86
88
180V
100
71
1000
0.00
83
81
78
73
60V
0
0
83
0.75
87
230V
0.50
1.00
89
280V
150
88
84
130V
200
[in.WG]
DQ 350-2
400V
0.75
160V
145V
[Pa]
89
200
∆pfa
DR 350-2
∆pfa
1.00
EQ 350-2
230V
150
[in.WG]
4000
1.00
86 dB(A)
0.25
V[m3/h]
V[m3/s]
1.20
6000
0.00
1.60
Art.-No. : E10-35060 / E00-35060
-- Pa
U
400V (50Hz)
16 %
P1
0,86 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,98 kW
Dpfa min
Dl
IN
4.3 A
IA / IN
2.7
IN
1.62 A
IA / IN
4.4
n
2670 min-1
IP54
n
2680 min-1
IP54
C400V
20 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
12 / 14 kg
tR
55 °C
12 / 14 kg
U
230V (50Hz)
P1
9%
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
78
81
81
84
84
82
74
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
78
81
81
84
84
82
74
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
155
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 350
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
0
2000
70
∆pfa
ER 350-4
230V
[Pa]
69
40
30
145V
130V
20
105V
10
0
69
160V
58
58
64 dB(A)
0.10
1000
0.20
0.30
62
60
1500
0.40
70
61
53
500
0.00
61
52
60V
0
64
2000
0.50
Typ / Type : ER/EQ 350-4
0.60
0.20
50
0.16
40
0.12
30
V[m3/h]
3500
230V
180V
95V
0
0
0.20
0.10
55
0.12
70 dB(A)
60
55
1500
0.40
65
0.08
67
0.04
61
57
0.30
0.16
66
64
60
1000
0.20
69
64
47
500
0.00
2000
0.50
Typ / Type : DR/DQ 350-4
Art.-No. : E10-35005 / E00-35005
∆pfa
[in.WG]
DQ 350-4
66
10
0.00
DR 350-4
69
280V
140V
0.80 V[m3/s] 1.00
0.70
2000
0.28
400V
20
0.04
2500
V[C.F.M.]
[Pa]
0.08
65
1000
∆pfa
∆pfa
[in.WG]
EQ 350-4
50
500
70
0.28
2500
0.60
V[m3/h]
3500
0.00
0.80 V[m3/s] 1.00
0.70
Art.-No. : E10-35055 / E00-35055
-- Pa
U
400V (50Hz)
12 %
P1
0.15 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.15 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.65 A
IA / IN
2.0
IN
0.35 A
IA / IN
2.4
n
1300 min-1
IP54
n
1330 min-1
IP54
C400V
3 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
65 °C
6 / 8 kg
tR
65 °C
6 / 8 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
48
56
62
64
65
63
54
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
48
56
62
64
65
63
54
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
156
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 400
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
1500
0
2500
100
∆pfa
ER 400-4
[Pa]
230V
70
50
145V
30
130V
20
105V
10
60V
0
500
0.00
57
41
73 dB(A)
66
63
66
63
57
65
58
68
0.40
60
0.10
74
70
0.60
Typ / Type : ER/EQ 400-4
0.80
180V
20
0.05
V[m3/s]
1.00
70
50
40
140V
10
0
0.00
95V
0
500
0.00
1.40
60
70
0.15
68
65
60
61
69
66
0.10
74
71
0.05
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m3/h] 5000
0.20
0.40
0.60
Typ / Type : DR/DQ 400-4
Art.-No. : E10-40005 / E00-40005
0.20
73
68
65
51
0.30
73 dB(A)
0.25
280V
230V
∆pfa
[in.WG]
DQ 400-4
400V
70
0.15
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 V[m3/h] 5000
0.20
DR 400-4
30
69
2500
0.40
80
0.30
0.25
69
V[C.F.M.]
1500
[Pa]
0.20
160V
40
0
∆pfa
73
60
1000
∆pfa
[in.WG]
EQ 400-4
80
500
100
0.40
0.80
V[m3/s]
1.00
0.00
1.40
Art.-No. : E10-40055 / E00-40055
-- Pa
U
400V (50Hz)
4%
P1
0,2 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,21 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.95 A
IA / IN
2.2
IN
0.42 A
IA / IN
3.0
n
1340 min-1
IP54
n
1340 min-1
IP54
C400V
5 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
60 °C
7 / 9 kg
tR
65 °C
7 / 9 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
53
58
67
67
68
64
55
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
53
58
67
67
68
64
55
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
157
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 400
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
200
400
600
800
1000
1200 V[C.F.M.] 1600
40
0.16
ER 400-6
∆pfa
[Pa]
EQ 400-6
230V
30
∆pfa
[in.WG]
65
0.12
25
0.10
160V
20
145V
130V
15
10
105V
61
59
57
51
60V
0
59
0
500
0.00
58
52
0.10
1000
0.20
1500
0.30
0.40
Typ / Type : ER/EQ 400-6
0.06
61
66
57
51
5
0.08
65
60
2000
0.50
0.04
62 dB(A)
0.02
V[m3/h]
V[m3/s]
0.60
3000
0.00
0.80
Art.-No. : E10-40004 / E00-40004
U
230V (50Hz)
0.10 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
P1
IN
0.46 A
IA / IN
1.5
n
885 min-1
IP54
C400V
2 µF
01.025
tR
55 °C
6 / 8 kg
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
55
56
56
56
58
53
45
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
Tillbehör/ Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
158
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 450
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
500
1000
1500
2000
2500
0
3000 V[C.F.M.] 4000
∆pfa
230V
[Pa]
80
160V
75
1000
1500
2000
2500
40
58
1000
0.00
66
0.20
2000
0.40
0.60
3000
0.80
230V
80
60
180V
40
0.15
0.10
140V
20
3000 V[C.F.M.] 4000
V[m3/h]
5000
1.20
0
0.20
0.60
∆pfa
0.35
0.30
0.25
73
0.20
75
73
72
0.15
0.10
69
3000
0.80
0.05
4000
1.00
Typ / Type : DR/DQ 450-4
Art.-No. : E10-45005 / E00-45005
[in.WG]
64
2000
0.40
DQ 450-4
75 dB(A)
64
1000
0.00
1.60 V[m3/s] 2.00
1.40
0
0.45
68
56
0.00
7000
DR 450-4
72
64
95V
0.05
1.00
72
68
0.20
72
4000
Typ / Type : ER/EQ 450-4
280V
73
0.35
75
70
75
[Pa]
0.30
58
60V
0
[in.WG]
∆pfa
∆pfa
71 dB(A)
61
105V
EQ 450-4
69
66
20
0.45
0.25
69
130V
400V
ER 450-4
75
71
145V
60
0
500
120
120
V[m3/h]
5000
1.20
0.00
7000
1.60 V[m3/s] 2.00
1.40
Art.-No. : E10-45055 / E00-45055
-- Pa
U
400V (50Hz)
26 %
P1
0,33 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,33 kW
Dpfa min
Dl
IN
1.5 A
IA / IN
2.5
IN
0.75 A
IA / IN
1.8
n
1360 min-1
IP54
n
1390 min-1
IP54
C400V
8 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
55 °C
9 / 10 kg
tR
60 °C
9 / 10 kg
U
230V (50Hz)
P1
5%
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
54
64
67
69
70
67
60
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
54
64
67
69
70
67
60
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
159
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 450
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
500
1000
V[C.F.M.]
1500
0
2500
60
∆pfa
230V
[Pa]
160V
40
130V
65
[in.WG]
105V
30
56
10
61
0
0
0.05
0.00
1000
0.20
1500
2000
0.40
2500
0.60
Typ / Type : ER/EQ 450-6
0.10
140V
10
59
0.05
55
95V
47 dB(A)
36
500
66
64
63
56
60V
0.15
180V
66
64
0.20
230V
20
63
∆pfa
[in.WG]
DQ 450-6
0.10
61
55
2500
DR 450-6
280V
40
66 dB(A)
63 64
20
V[C.F.M.]
1500
400V
[Pa]
0.15
60
1000
∆pfa
0.20
EQ 450-6
63
62
145V
30
∆pfa
ER 450-6
500
60
3000 3500 V[m3/h] 4500
V[m3/s]
0.80
0
0.00
0
500
0.00
1.20
1000
0.20
1500
2000
0.40
0.60
Typ / Type : DR/DQ 450-6
Art.-No. : E10-45007 / E00-45007
2500
3000 3500 V[m3/h] 4500
0.80
V[m3/s]
0.00
1.20
Art.-No. : E10-45057 / E00-45057
-- Pa
U
400V (50Hz)
8%
P1
0.13 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.14 kW
Dpfa min
Dl
IN
0.78 A
IA / IN
2.3
IN
0.25 A
IA / IN
3.0
n
930 min-1
IP54
n
900 min-1
IP54
C400V
4 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
70 °C
9 / 10 kg
tR
60 °C
9 / 10 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
46
57
58
58
60
55
47
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
46
57
58
58
60
55
47
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
160
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 500
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
500
1000
1500
2000
2500
0
3000 3500 V[C.F.M.] 4500
200
ER 500-4
∆pfa
[Pa]
125
230V
100
160V
105V
25
60V
0
1000
2000
59
0.60
150
0.50
125
74
71
76
4000
5000
6000
V[m3/h]
8000
0.10
25
0.00
0
∆pfa
[in.WG]
DQ 500-4
0.50
400V
77
280V
140V
95V
0
1000
0.40
75
230V
78 dB(A)
73
71
66
3000
71
66
58
2000
0.30
76
74
70
65
0.60
4000
5000
74
76
0.20
78
0.10
6000
V[m3/h]
8000
0.00
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 V[m3/s] 2.20
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 V[m3/s] 2.20
Typ / Type : ER/EQ 500-4
3000 3500 V[C.F.M.] 4500
DR 500-4
50
0.20
78
2500
0.80
75
0.30
64
3000
2000
180V
73
69
1500
100
0.40
75
63
63
[Pa]
78
72
130V
50
0
74
145V
75
[in.WG]
77 dB(A)
1000
∆pfa
∆pfa
EQ 500-4
150
500
200
0.80
Typ / Type : DR/DQ 500-4
Art.-No. : E10-50005 / E00-50005
Art.-No. : E10-50055 / E00-50055
-- Pa
U
400V (50Hz)
21 %
P1
0,41 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,49 kW
Dpfa min
Dl
IN
2.3 A
IA / IN
2.6
IN
1.0 A
IA / IN
3.5
n
1375 min-1
IP54
n
1370 min-1
IP54
C400V
12 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
50 °C
13 / 16 kg
tR
60 °C
13 / 16 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
56
66
71
71
70
68
62
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
56
66
71
71
71
68
62
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
161
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 500
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
500
0
1000
1500
2000
2500
V[C.F.M.]
3500
70
ER 500-6
∆pfa
[Pa]
EQ 500-6
230V
50
145V
67
0.15
69 dB(A)
64
30
20
64
58
66
57
10
0
[in.WG]
66
130V
105V
60V
0
0.20
67
64
0.10
66
67
69
0.05
58
40
1000
0.00
∆pfa
69
160V
40
0.25
2000
0.40
3000
0.60
0.80
Typ / Type : ER/EQ 500-6
4000
1.00
V[m3/h]
V[m3/s]
1.20
6000
0.00
1.60
Art.-No. : E10-50007 / E00-50007
U
230V (50Hz)
0.20 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
P1
IN
0.88 A
IA / IN
2.5
n
935 min-1
IP54
C400V
5 µF
01.025
tR
60 °C
12 / 15 kg
7%
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
49
61
62
62
64
59
51
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
Tillbehör/ Accessories:
RE / RTE
Sida/Page
382,384
162
MSE
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 560
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
1000
2000
3000
4000
0
6000 V[C.F.M.] 8000
5000
150
400V
∆pfa
[Pa]
100
280V
230V
75
180V
140V
25
0
95V
0
0.50
1.00
100
0.30
75
76
1.50
8000
0.20
50
0.10
25
0.00
14000
0
2.00
Typ / Type : DR/DQ 560-4
2.50
V[m /h]
3.00
V[m3/s]
130V
64
0
2000
0.00
4.00
∆pfa
EQ 560-4
[in.WG]
0.50
0.30
72
75
69
70
65
71
0.20
82
73
76 dB(A)
74
0.10
66
4000
1.00
6000
1.50
Typ / Type : ER/EQ 560-4
Art.-No. : E10-56053 / E00-56053
ER 560-4
80
74
105V
10000
7000
81
160V
60V
6000
V[C.F.M.]
5000
0.40
79
3
4000
230V
145V
73
68
4000
0.40
82
72
67
[in.WG]
[Pa]
78 dB(A)
75
3000
0.60
81
74
60
2000
0.00
67
2000
∆pfa
∆pfa
DQ 560-4
77
71
50
DR 560-4
80
1000
150
0.60
8000
V[m3/s]
2.00
0.00
12000
V[m3/h]
3.00
Art.-No. : E10-56008 / E00-56008
-- Pa
U
230V (50Hz)
-- %
P1
0,83 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,81 kW
Dpfa min
Dl
IN
1.7 A
IA / IN
2.8
IN
3.80 A
IA / IN
1.8
n
1240 min-1
IP54
n
1200 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
16 µF
01.024
tR
50 °C
16 / 19 kg
tR
40 °C
16 / 19 kg
U
400V (50Hz)
P1
5%
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
59
70
74
74
71
67
60
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
59
70
74
74
71
67
60
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
163
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 560
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
1000
2000
V[C.F.M.]
3000
0
5000
90
∆pfa
[Pa]
72
60
[in.WG]
0.25
160V
50
70
145V
130V
40
30
105V
20
70
63
10
60V
0
1000
0.00
0.25
69
64
71
72
75
0.50
3000
0.75
4000
1.00
5000
1.25
Typ / Type : ER/EQ 560-6
400V
0
2.00 V[m3/s] 2.50
1.75
73
0.25
0.20
69
180V
95V
0
1000
0.00
0.25
2000
0.50
63
0.75
4000
1.00
5000
1.25
71
68
65
55
0.15
70
67
63
3000
74 dB(A)
72
67
Typ / Type : DR/DQ 560-6
Art.-No. : E10-56001 / E00-56001
∆pfa
[in.WG]
71
230V
10
0.00
0.35
280V
20
0.05
6000 7000 V[m3/h] 9000
1.50
DQ 560-6
140V
0.10
47
2000
70
30
68
61
[Pa]
40
0.15
71
5000
DR 560-6
50
0.20
67
V[C.F.M.]
3000
60
74 dB(A)
68
2000
∆pfa
∆pfa
EQ 560-6
230V
70
0
0.35
ER 560-6
1000
90
73
0.10
75
0.05
6000 7000 V[m3/h] 9000
1.50
1.75
0.00
2.00 V[m3/s] 2.50
Art.-No. : E10-56052 / E00-56052
-- Pa
U
400V (50Hz)
18 %
P1
0.35 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.38 kW
Dpfa min
Dl
IN
1.80 A
IA / IN
2.5
IN
0.90 A
IA / IN
3.0
n
920 min-1
IP54
n
920 min-1
IP54
C400V
10 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
14 / 17 kg
tR
55 °C
14 / 17 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
54
66
67
67
69
64
56
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
54
66
67
67
69
64
56
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
164
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 630
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
2000
4000
6000
10000
V[C.F.M.]
250
1.00
DR 630-4
400V
∆pfa
∆pfa
DQ 630-4
87
[Pa]
[in.WG]
280V
150
0.60
84
87 dB(A)
230V
82
100
irtecnics.com
140V
50
95V
0
0
84
180V
73
78
78
73
66
0.40
82
74
87
82
84
0.20
78
0.00
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 V[m3/h] 20000
0.00
1.00
2.00
3.00
Typ / Type : DR/DQ 630-4
V[m3/s]
5.00
Art.-No. : E10-63080 / E00-63080
U
400V (50Hz)
2,15 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
P1
IN
3.9 A
IA / IN
3.7
n
1305 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
tR
50 °C
26 / 28 kg
2%
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
67
75
79
81
80
77
68
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
165
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 630
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
1000
2000
3000
4000
V[C.F.M.]
5000
∆pfa
230V
70
73
30
20
62
61
60V
0
2000
0.00
68
67
1.00
69
0.05
6000
1.50
Typ / Type : ER/EQ 630-6
8000
V[m3/s]
2.00
0
0.00
12000
V[m3/h]
0.00
3.00
0.50
0.15
4000
1.00
72
69
74
76
0.10
0.05
65
6000
1.50
Typ / Type : DR/DQ 630-6
Art.-No. : E10-63001 / E00-63001
74
65
2000
0.20
76 dB(A)
69
56
0
[in.WG]
0.25
72
95V
10
∆pfa
DQ 630-6
69
65
20
61
4000
0.50
0.10
73
0.35
74
140V
30
76
69
76
72
180V
40
0.15
73 dB(A)
67
105V
10
0
70
130V
7000
DR 630-6
230V
50
145V
40
V[C.F.M.]
5000
280V
60
0.20
76
4000
400V
70
160V
50
3000
[Pa]
[in.WG]
0.25
60
2000
∆pfa
∆pfa
EQ 630-6
76
1000
90
0.35
ER 630-6
[Pa]
0
7000
90
8000
V[m3/s]
2.00
0.00
12000
V[m3/h]
3.00
Art.-No. : E10-63052 / E00-63052
-- Pa
U
400V (50Hz)
6%
P1
0.50 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0.53 kW
Dpfa min
Dl
IN
2.60 A
IA / IN
2.3
IN
1.15 A
IA / IN
3.3
n
910 min-1
IP54
n
920 min-1
IP54
C400V
12 µF
01.025
C400V
-- µF
01.006
tR
40 °C
18 / 21 kg
tR
55 °C
18 / 21 kg
U
230V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
53
64
68
69
72
68
59
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
53
64
68
69
72
68
59
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
01.006
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.025
UU1 1 brun
braun/ brown
/ brown
blå /blau
blue
U
/ blue
/ brown
UU212 braun
svart
/ black
Z
/ black
UZ121 schwarz
blau
blue
orange/ //orange
orange
Z
orange
ZZ212 schwarz
black
TB
vitweiß
/ white
/ white
ZTB
/ orange
2 orange
PE
PE gul-grön/
gelb-grün
TB
weiß
/ white/
yellow-green
yellow-green
PE
gelb-grün /
yellow-green
Rechtslauf
Motsols /
clockwise
Rechtslauf
Counter-clockwise
clockwise
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
R(T)E/RTD MSE/MSD
Sida/Page
382 ff, 392
166
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TE / TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 710
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
2000
4000
V[C.F.M.]
6000
0
10000
DR 710-6
∆pfa
[Pa]
2000
3000
4000
6000 V[C.F.M.] 8000
5000
DQ 710-6
[Pa]
∆pfa
400V
76
60
230V
40
180V
140V
20
95V
0
2000
0.00
0.50
61
65
60
52
4000
1.00
77 dB(A)
71
0.10
0
2.50
3.00
3.50
0
0.50
0.05
59
53
44
2000
0.00
4.00 V[m3/s] 5.00
65
140V
95V
0.00
8000 10000 12000 14000 V[m /h] 18000
Typ / Type : DR/DQ 710-6
180V
10
3
2.00
0.10
69
20
73
0.15
230V
30
70
67
280V
0.20
72
65
62
6000
1.50
72
∆pfa
73 dB(A)
76
70
0.25
DQ 710-8
[in.WG]
40
0.30
280V
400V
50
[in.WG]
80
DR 710-8
∆pfa
0.50
100
0
1000
70
140
4000
1.00
6000
1.50
8000
2.00
Typ / Type : DR/DQ 710-8
Art.-No. : E10-71080 / E00-71080
10000
2.50
0.00
14000
V[m3/h]
3.00
V[m3/s]
4.00
Art.-No. : E10-71090 / E00-71090
-- Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0,49 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
0,87 kW
Dpfa min
Dl
IN
1.8 A
IA / IN
2.8
IN
1.1 A
IA / IN
2.0
n
835 min-1
IP54
n
620 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
70 °C
32 / 31 kg
tR
70 °C
30 / 29 kg
U
400V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
68
68
70
73
71
68
62
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
54
63
64
63
64
58
51
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
167
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 800
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
2000
4000
6000
8000
0
10000 V[C.F.M.] 14000
150
400V
[Pa]
75
230V
50
180V
140V
25
95V
0
0
67
59
5000
0.00
1.00
82
76
10000
2.00
3.00
Typ / Type : DR/DQ 800-6
80
77
73
68
0.20
83 dB(A)
72
4.00
V[m3/h]
V[m3/s]
5.00
7.00
71
2000
0.00
0.50
54
4000
0.05
1.00
0.00
8000 10000 12000 14000 V[m3/h] 18000
6000
1.50
2.00
2.50
Typ / Type : DR/DQ 800-8
Art.-No. : E10-80080 / E00-80080
0.10
67
62 dB(A)
95V
0
0.15
74
140V
10
0
77
180V
20
0.00
25000
0.20
230V
30
0.10
15000
0.25
280V
40
76
0.30
50
0.30
78
∆pfa
[in.WG]
DQ 800-8
400V
60
72
67
DR 800-8
70
0.40
78
10000
0.40
80
[in.WG]
100
280V
V[C.F.M.]
6000
[Pa]
∆pfa
DQ 800-6
82
4000
∆pfa
DR 800-6
∆pfa
2000
100
0.60
3.00
3.50
4.00 V[m3/s] 5.00
Art.-No. : E10-80090 / E00-80090
-- Pa
U
400V (50Hz)
-- %
P1
0.75 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
1.30 kW
Dpfa min
Dl
IN
2.60 A
IA / IN
2.9
IN
1.85 A
IA / IN
2.5
n
845 min-1
IP54
n
665 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
70 °C
38 / 37 kg
tR
70 °C
36 / 35 kg
U
400V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
69
73
76
78
77
72
64
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
63
66
70
70
70
65
58
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RTD
Sida/Page
392
168
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
Axialfläktar / Axial Fans
Storlek / Size: 1000
• Litet installationsdjup
• Många användningsområden
• Kan monteras i önskad position
• Isolationsklass F
• Motorskydd via termokontakt
• Varvtalsreglerbar till 100% med transformator eller elektroniskt reglerdon
• low installation depth
• usable for many applications
• can be installed in any position
• insulation class F
• motor protection by thermal contacts
• speed is 100% infinitely variable using
auto transformers
Tekniska data / Technical Data:
0
5000
V[C.F.M.]
10000
0
20000
200
DR 1000-8
∆pfa
[Pa]
150
[in.WG]
[Pa]
0.60
60
0.50
50
82
125
280V
79
100
230V
77
75
180V
50
140V
25
95V
0
0
5000
66
67
58
10000
79
75 dB(A)
69
15000
71
0.24
0.20
280V
68
230V
0.16
71
10
0.10
0
0.00
30000 V[m3/h] 40000
95V
0
56
62
56
48
1.00
66
61
5000
0.00
58
10000
2.00
3.00
Typ / Type : DR/DQ 1000-12
Art.-No. : E10-10050 / E00-10050
0.12
68
180V
140V
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 V[m3/s] 10.00
Typ / Type : DR/DQ 1000-8
∆pfa
[in.WG]
DQ 1000-12
400V
20
0.20
84
81
25000
20000
10000 V[C.F.M.] 14000
DR 1000-12
30
0.30
80
73
8000
65
78
72
6000
0.32
40
0.40
83
4000
∆pfa
∆pfa
DQ 1000-8
400V
2000
80
0.80
72 dB(A)
67
63
0.04
15000
4.00
0.08
69
V[m3/h]
0.00
25000
V[m3/s]
5.00
7.00
Art.-No. : E10-10000 / E00-10000
-- Pa
U
400V (50Hz)
8%
P1
0,71 kW
Dpfa min
Dl
-- Pa
2,15 kW
Dpfa min
Dl
IN
4.40 A
IA / IN
3.4
IN
2.1 A
IA / IN
2.2
n
675 min-1
IP54
n
445 min-1
IP54
C400V
-- µF
01.006
C400V
-- µF
01.006
tR
45 °C
74 / 70 kg
tR
80 °C
69 / 65 kg
U
400V (50Hz)
P1
-- %
Ljudnivå / Sound levels:
fM [Hz]
fM [Hz]
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWArel A-vägt vid V=0,5*Vmax
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax
125
250
500
1K
2K
4K
8K
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
76
76
82
83
82
75
66
LWA5 [dB(A)] Omgivning / casing
76
76
82
83
82
75
66
Mått / Dimensions:
Kopplingsschema/ Wiring diagram:
(alla mått i mm / all dimensions in mm)
01.006
UU
brun
/ brown
1 1
braun
/ brown
V1V blå / blue
blau / blue
1
WW
svart / black
1 1 schwarz / black
UU
röd / red rot / red
2 2
V 2V grå / grey
grau / grey
2
WW
orange/ orange
2 2 orange / orange
TB
TBvit/ white
weiß / white
PE
PEgul-grön/
gelb-grün /
yellow-green
yellow-green
Tillbehör/ Accessories:
RTD
Sida/Page
392
MSD
Sida/Page
378
ED
Sida/Page
402
TD
Sida/Page
400
GS
Sida/Page
404
VK
Sida/Page
427
GF
Sida/Page
427
FV
Sida/Page
427
MKA
Sida/Page
428
BG
Sida/Page
428
169
Download
Related flashcards

French pediatricians

13 cards

Tourette syndrome

17 cards

Create Flashcards