ELSTATIV

advertisement
ELSTATIV
En hög kvalitet på elektronik och mekanik är avgörande för driftsäkerhet, livslängd och
funktion när det gäller elbord. Våra sitt & stå bord är byggda för att klara dagligt nyttjande
under tuffa betingelser. Du märker det bl a i form av en extra hög stabilitet, lyftkraft och låg
ljudnivå.
Skulle du i framtiden behöva service så kan det kännas tryggt att veta att de är
serienummermärkta och komponentuppbyggda så att de ska vara lätta att felsöka och vid
behov kunna utbyta komponenter. Till borden finns ett brett integrerat tillbehörsprogram för
anslutningar av datorer, belysning, kabelhantering med mera. Våra elstativ finns som två eller
trepelarstativ.
Elstativen är Svanenmärkta och har Möbelfaktas märkning.
A high quality of electronics and mechanics is determinant for reliability, durability and function
with regard to desks with electric frames. Our sit & stand tables are built for daily use in rough
conditions. You will notice the form of an extra high stability and low noise level.
If you need service in the future, you can feel secure as to the fact that the frames are marked
with a serial number and they are also component built. It is to localize the faults, and if
neccessary to change the components. The tables have an integrated range of accessories
for the connections of computers, lighting, cable management etc.
Our electric frames are available as two or three column frames.
The electric frames bear the Swedish Swan eco-label and are certified by Möbelfakta.
2.
Connect elstativ 376 i krom med skiva i vit högtryckslaminat.
Connect electric frame 376 in chrome, tabletop in white high-pressure laminate.
3.
Contur elstativ 394 i vitlack, skiva med rak kant i vit högtryckslaminat.
Connect electric frame 394 in white, tabletop with straight edge in white high-pressure laminate.
4.
5.
Connect elstativ 376 i vit, med ECP-skiva.
Connect electric frame 376 in white, tabletop in ECP.
Contur elstativ 394 i krom med skiva i ekfanér.
Contur electric frame 394 in chrome, tabletop in oak veneer.
6.
Contur elstativ 394 i krom, skiva i vit högtryckslaminat.
Contur electric frame 394 in chrome, tabletop in white high-pressure laminate.
7.
Sortiment | Assortment
8.
331 014
FAKTA
FACTS
(Gäller för samtliga elstativ förutom Duo 379)
• Samtliga elstativ är utrustade med elektriska komponenter
(motorer/transformatorer) som klarar alla gällande
gränsvärden avseende magnetfält och elektriska fält (t ex
TCO).
• Edsbyns sitt & stå bord har provats och godkänts av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt Möbelfaktas
kravspecifikation för stabilitet, hållfasthet och säkerhet.
• Stativ med “friktionslack” innebär att stativen förblir snygga
och repfria även efter lång tids användning.
• Toleransinställda glidelement ger hög stabilitet och lång
livslängd.
• Starka motorer med extra kapacitet.
• Höjdreglering med mjukstart/stopp, låg ljudnivå och jämn
hastighet upp/ner.
• Färdig-/delmonterade stativ för enkel och smidig installation.
• Serienummermärkta och komponentuppbyggda så att de
ska vara lätta att felsöka och vid behov kunna byta ut
komponenter.
Andra varianter på stativ än vad som är angivet i denna
katalog kan offereras.
(Applies to all except electric frame Duo 379)
• All electric stands are equipped with electronic components
(motors/transformers) that make all threshold values
considering magnetic- and electrical fields.
• Edsbyn´s sit & stand tables have been tested and approved
by the Swedish Testing- and Research Institute according to
Möbelfakta requirements of specification for stability,
strength and safety.
• Frames with “friction lacquer” means that the stands stay
looking good and free from scratching even after a long time
of use.
• Tolerance adjusted slide parts give high stability and
durability.
• Strong motors with extra capacity.
• Height adjustment with soft start/stop, low sound level and
regular speed up/down.
• Serial numbers labelled and component constructed so that
they will be easy to fault-localize and if necessary to replace
components.
Other variants of frames can be offered.
Flexiframe
Samtliga elstativ förutom 383 har flexiframe funktion. Det innebär att
stativet är skjutbart i bredd och därmed anpassningsbart för skivor i
olika storlekar. Det är också en fördel att kunna breddanpassa stativet
mot skivan vid montage av datorhållare etc.
Flexiframe
All electric stands except 383 are equipped with Flexiframe function.
This means that the stand is adjustable in width and thus adaptable
for table tops in various sizes. An advantage is also that you can
customize the width of the stand to the table top when mounting PC
brackets, etc.
Skjutbar
135 mm
Skjutbar skiva
2-pelar stativen kan kompletteras med skjutbar skiva som innebär att skivan
kan skjutas bakåt så att man enkelt kan komma åt kablar och kontakter.
Konsoler för skjutbar skiva beställs separat.
Ska bordsskärm och kabelränna monteras på bord med skjutbar skiva ska
även speciella fästen för detta beställas separat.
Sliding table top
The 2-column frames can be supplemented with a sliding table top, which
means that the table top can be pushed backwards so that you can easily
access the cables and connectors. Consoles for sliding table top are to be
ordered separately. If the table screen and cable tray shall be mounted on the
table with sliding top, special attachments for this are to be ordered separately.
Handkontroll
Som standard levereras alla elstativ med en enkel handkontroll som skruvas
fast under skivan. Som tillval finns en handkontroll med display som visar
aktuell höjd. Handkontroll med display som ligger infälld i skivan finns som
ett ytterligare alternativ (ej DUO).
Standard
Handkontroll
nedsänkt i
bordsskivan
Adjusting controller
As standard, all electric stands are delivered with a single controller, which is
assembled under the table top. There is an additional controller with display
that shows the height.The controller with display, recessed in the table top,
is available as an additional option (not for DUO).
Display
Contur
rektangulär form 394
Connect CT3
rund form 376
9.
Sortiment | Assortment
Duo 379 / 2 pelare columns
flexi 1040
frame
1680
Balkfritt med flexiframe funktion. Max lyft kraft 100 kg inkl skiva, max 35 kg i
bordets ändar. Finns i två olika höjdintervaller 2D 70-120 cm och 3D 62-128
cm (inkl skiva). Som options på stativ 379 finns skjutbar skiva. Duo finns i silver,
svart och vit.
Beamless with flexi-frame function. Lift capacity 100 kg incl tabletop, max 35
kg in the table ends. Available in two different height intervals 2D 70-120 cm
and 3D 62-128 cm (incl. tabletop). As an option the frame 379 has sliding
tabletop. Duo is available in silver, black and white.
Contur- rektangulär form
905
1305
1605
Contur-el 383 / 2 pelare columns
Stativ i silverfärg. Med balk för extra stabilitet. Finns i två olika
höjdintervaller 2D 70-120 cm och 3D 63-128 cm (inkl skiva). Bordet
kan belastas med ca 100 kg jämnt fördelad last, max 35 kg i bordets
ändar. Tre olika storlekar på stativet beroende på skivans mått.
Som options på stativ 383 2 pelare finns olika typer av tryckknappar
och skjutbar skiva.
Contur-el 383 / 3 pelare columns
Spec lika 383 2 pelare. Stativet är 1605 mm (huvudstativet, del med
balk) och 1680 mm. Som options på stativ 383 3 pelare finns olika
typer av tryckknappar.
Same as frame 383 2 columns. The frame is 1605 mm (central leg,
part with beam) and 1680 mm side leg. As an option the frame 383 3
columns has different types of push buttons.
Frame in silver. With beam for extra stability. Available in two different
heights 2D 70-120 cm and 3D 63-128 cm (incl. tabletop). Lift
capacity 100 kg evenly loaded, max 35 kg in the table ends. Three
different sizes of frame, depending on the size of the tabletop. As an
option the frame 383 2 colums has different types of push buttons
and sliding tabletop.
flexi
1040
Contur-el 394 / 2 pelare columns frame
1680
Balkfritt flexiframe stativ med en motor i varje ben. Finns i två olika
höjdintervaller 2D 70-120 cm och 3D 63-128 cm (inkl skiva). Bordet
kan belastas med ca 100 kg jämnt fördelad last, max 35 kg i bordets
ändar. Som options på stativ 394 2 pelare finns olika typer av
tryckknappar och skjutbar skiva.
Beamless frame with 2 columns and one motor in each leg. Available
in two different heights 2D 70-120 cm and 3D 63-128 cm (incl.
tabletop). Lift capacity 100 kg evenly loaded, max 35 kg in the table
ends. As an option the frame 394 2 colums has different types of
push buttons and sliding tabletop.
10.
Contur-el 395 / 3 pelare columns
Spec lika 394.
flexi 1040
frame 1441
1680
2081
Spec lika 394
Som options på stativ 395 finns olika typer av
tryckknappar. Contur finns i silver, svart, vit och krom.
Same as 394.
Option on the frames 395 have different types of push buttons.
Contur is available in silver, black, white and chrome.
Connect CT3- rund form
1680
Balkfritt flexiframe stativ. Finns i två olika höjdintervaller 2D 70-120
cm och 3D 63-128 cm (inkl skiva). Bordet kan belastas med ca
100 kg jämnt fördelad last, max 35 kg i bordets ändar. Som
options på stativ 376 2 pelare finns olika typer av tryckknappar och
skjutbar skiva.
Same as 376.
As an option frame 381 have different types of push buttons.
Connect is available in silver, black, white and chrome.
241
607
1600
2000
2000
240
606
900
800
800
316
206
1900
279
typ 2
236
1100
610
315
1400
800
609
1800
1400
1000
800
2000
1200
1200
800
608
900
800
372
1800
1600
900
286
900
720
294
1800/2000
1800/2000/2200/2400
1600
typ 2
600
1755
5
05
1
291
0
2000
2000
319
1150
1150
331
typ 2
1000
319
1000
1100
239
typ 2
600
2200
2200
1000
2000
1800
1800
1800
1100
316
1200
314
321
typ 2
typ 2
1050
1000
0
314
typ 2
945
1400
800
315
314
typ 2
945
800
236
typ 2
typ 2
2145
2345
1200
600
600
1900
321
313
typ 2
1050
800
316
typ 2
2145
945
1200
356
80
945
1400
313
600
319
0
945
800
315
313
typ 2
2145
2345
1200
0
600
2145
945
0
600
307
60
80
80
600
1150
232
60
0
typ 2
10
typ 2
80
332
1150
1150
typ 2
1938
785
1950
0
02
83
565
800
1100
2400
331
1130
2200
2200
239
2400
600
600
332
typ 2
319
Skivor Typ 2
kan även erhållas
spegelvända - Typ 1.
Tops Type 2 are available
mirrorr-inverted (typ 1)
Typ 1
Profil 1 - 23 mm mdf fasad kant.
Profile 1 - 23 mm mdf bevelled
edge.
Profil 4 - ECP, 23 mm mdf fasad
kant, ABS dekorlist.
Profile 4 - ECP, 23 mm mdf,
bevelled edge with ABS strip.
Typ 2
Profil 6 - 23 mm mdf rak kant,
ABS dekorlist.
Profile 6 - 23 mm mdf straight
edge with ABS strip.
11.
ARBETSBORD
Elstativ
1400
1680
2081
Spec lika 376.
Som option på stativ 381 finns olika typer av tryckknappar.
Connect finns i silver, svart, vit och krom.
Beamless flexi-frame. Available in two different heights 2D 70-120
cm and 3D 63-128 cm (incl. tabletop). Lift capacity 100 kg evenly
loaded, max 35 kg in the table ends. As an option the frame 376 2
colums has different types of push buttons and sliding tabletop.
1200
flexi 1040
frame 1441
Connect-el 381 / 3 pelare columns
1100
flexi
1040
Connect-el 376 / 2 pelare columns frame
Box 300
SE-828 25 Edsbyn
Tel +46 271 275 00
edsbyn.com
Marknadskommunikation - Edsbyn - 2013
AB Edsbyverken
Download
Related flashcards
Create Flashcards