FÖGLÖN LINJA - Ålandstrafiken

advertisement
FÖGLÖLINJEN   1/1–31/5 OCH 1/9–31/12 2015 AVGÅNG FRÅN DEGERBY (RESTID CA 30 MIN)
Måndag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
22:051)
Tisdag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
20:50
Onsdag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
20:50
Torsdag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
22:051)
22:051)
22:051)
Fredag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
Lördag
06:302)
Sön/helgdag
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
08:453)
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
17:25
20:50
20:50
20:25
22:051)
22:051)
23:151)
AVGÅNG FRÅN SVINÖ (RESTID CA 30 MIN)
Måndag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Tisdag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Onsdag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
20:15
20:15
20:15
23:551)
21:30
23:551)
21:30
23:551)
Torsdag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Fredag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Lördag
07:052)
Sön/helgdag
09:35
10:45
13:15
14:30
16:50
09:203)
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:55
18:55
20:15
21:00
21:30
23:551)
23:551)
M/S Skarven tel. +358 (0)40 173 3600. Info om respektive färja, se sid. 8.
INFORMATION
Trafikeras mot beställning direkt till färjan
senast kl. 21:30.
1)
2)
Lördagar mot best. senast fredag kl. 21:30.
Körs udda veckors söndagar, ej helgdagar,
mot best. sen. lördag kl. 21:30. Jämna veckors
söndagar går Södra linjen från Överö kl.
08:20 till Långnäs.
3)
Helgdagar under perioden är 1/1, 6/1, 3/4,
5/4, 6/4, 1/5, 14/5, 31/10, 6/12, 25/12 och
26/12.
Tors 1/1, tis 6/1 Helgdagstrafik
Tors 2/4 Ordinarie trafik plus extra tur från
Degerby kl. 19:40 och från Svinö kl. 20:15.
Fre 3/4, sön 5/4, mån 6/4, fre 1/5, tors
14/5, sön 6/12 Helgdagstrafik.
Lör 4/4 Ordinarie lördagstrafik
Tors 24/12 Trafiken avslutas med avg. kl.
16:50 från Svinö, därefter körs beställningsturer kl. 22:00 från Degerby samt kl. 23:00
från Svinö mot beställning senast 23/12 kl.
21:30.
Fre 25/12 Trafiken inleds kl. 12:00 från
Degerby, därefter helgdagstrafik.
Lör 26/12 Trafiken inleds kl. 10:10 från
Degerby, därefter helgdagstrafik.
Tors 31/12 Trafiken avslutas med avgång kl.
21:30 från Svinö.
Fre 1/1 Trafiken inleds kl. 10:10 från
Degerby därefter helgdagstrafik.
26 alandstrafiken.ax
21:30
23:551)
TIETOJA
Liikennöidään tilauksesta. Tilaus suoraan
lautalle viimeistään klo 21:30 mennessä.
1)
Lauantaisin tilauksesta. Tilaus viimeistään
perjantaina klo 21:30.
2)
Liikennöidään tilauksesta sunnuntaisin
parittomina viikkoina, ei pyhäpäivinä. Tilaukset
viimeistään lauantaina klo 21:30. Parillisten viikkojen sunnuntaina Eteläinen linja liikennöidään
Överöstä klo 08:20 Långnäsiin.
3)
Kauden pyhäpäivät ovat 1/1, 6/1, 3/4, 5/4,
6/4, 1/5, 14/5, 31/10, 6/12, 25/12 ja 26/12.
To 1/1, ti 6/1 Pyhäaikataulun mukaan
To 2/4 Vakioaikataulun mukaan sen lisäksi
ajetaan lisävuoro Degerbyhyn klo 19:40 ja
Svinösta klo 20:15.
Pe 3/4, su 5/4, ma 6/4, pe 1/5, to 14/5, su
6/12 Pyhäaikataulun mukaan.
La 4/4 Lauantaiaikataulun mukaan.
To 24/12 Liikennöinti pysähtyy klo 16:50
vuorolla Svinöstä, jonka jälkeen ajetaan klo
22:00 Degerbystä, sekä klo 23:00 Svinöstä
ainoastaan tilausvuoroja, jotka tulee tehdä
viimeistään ke 23/12 klo 21:30.
Pe 25/12 Liikennöinti alkaa klo 12:00
vuorolla Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan.
La 26/12 Liikennöinti alkaa klo 10:10
Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun
mukaan.
To 31/12 Liikennöinti pysähtyy klo 21:30
vuorolla Svinöstä.
Pe 1/1 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, jonka jälkeen pyhäaikataulun mukaan.
23:551)
INFORMATION
1)
Only when booked in advance directly to the
ferry, by 21:30 the latest.
2)
Saturdays only by advance booking made on
Friday at 21:30.
Odd week Sundays, not on public holidays, only
by advance booking made on Saturday at 21:30.
Even week Sundays the Southern line is operated
from Överö to Långnäs at 08:20.
3)
Public holidays of the season are 1/1, 6/1, 3/4,
5/4, 6/4, 1/5, 14/5, 31/10, 6/12, 25/12 and
26/12.
Thu 1/1, Tue 6/1 According to holiday schedule.
Thu 2/4 According to ordinary schedule with
an additional tour to Degerby at 19:40 and from
Svinö at 20:15.
Fri 3/4, Sun 5/4, Mon 6/4, Fri 1/5, Thu 14/5,
Sun 6/12 According to holiday schedule.
Sat 4/4 According to Saturday timetable.
Thu 24/12 Traffic stops at 16:50 departure
from Svinö and after that only the tour from
Degerby at 22:00 and at 23:00 from Svinö. To
be ordered no later than Wed 23/12 21:30.
Fri 25/12 Traffic starts with departure at
12:00 from Degerby and after that according to
holiday schedule.
Sat 26/12 Traffic starts with departure at
10:10 from Degerby and after that according to
holiday schedule.
Thu 31/12 Traffic stops at 21:30 departure
from Svinö.
Fri 1/1 Traffic starts at 10:10 departure from
Degerby and after that according to holiday
schedule.
1/6–31/8 2015    FÖGLÖLINJEN AVGÅNG FRÅN DEGERBY (RESTID CA 30 MIN)
Måndag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
Tisdag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
Onsdag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
Torsdag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
22:05
20:50
22:05
20:50
22:05
20:50
22:05
Fredag
06:30
07:45
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
19:40
Lördag
06:302)
07:452)
09:00
10:10
12:00
13:55
15:05
Sön/helgdag
08:453)
10:10
12:00
13:55
15:05
16:15
17:25
17:25
20:25
20:50
22:05
22:05
23:15
AVGÅNG FRÅN SVINÖ (RESTID CA 30 MIN)
Måndag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Tisdag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Onsdag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
20:15
20:15
20:15
23:55
21:30
23:55
21:30
23:55
Torsdag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Fredag
07:05
08:25
09:35
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:00
Lördag
07:052)
08:252)
09:35
10:45
13:15
14:30
Sön/helgdag
16:50
09:203)
10:45
13:15
14:30
15:40
16:50
18:55
18:55
20:15
21:00
21:30
23:55
21:30
23:55
23:55
23:55
M/S Skarven tel. +358 (0)40 173 3600. Info om respektive färja, se sid. 8
INFORMATION
TIETOJA
INFORMATION
Lördagar mot beställning senast fredag kl.
21:30.
Lauantaisin tilauksesta. Tilaus viimeistään
perjantaina klo 21:30.
2)
Saturdays only by advance booking made on
Friday at 21:30.
3)
3)
3)
Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen
viimeistään 10 minuuttia ennen ilmoitettua
lähtöaikaa.
The vehicles must be ready to embark at least
10 minutes prior to the departure time.
2)
Körs söndagar udda veckor, ej helgdagar,
mot beställning senast lördag kl. 21:30.
Fordon skall vara klara att köra ombord
senast 10 minuter före annonserad avgångstid.
2)
Tilauksesta sunnuntaisin parittomina
viikkoina, ei pyhäpäivinä. Tilaus viimeistään
lauantaina klo 21:30 mennessä.
Köp
årskor
online t
!
a la
ndstra
fi
10%
etalda
å förb
p
t
t
a
rab
er hos
avgif t
biljett
e n.
strafik
d
n
a
l
Å
ken.ax
Helgdagar under perioden är 20/6.
Lör 20/6 Helgdagstrafik.
Odd week Sundays, not on public holidays,
only by advance booking made on Saturday
at 21:30.
Kauden pyhäpäivä on 20/6.
La 20/6 pyhäaikataulun mukaan.
Public holiday of the season is 20/6.
Sat 20/6 according to holiday schedule.
alandstrafiken.ax 27
Download
Related flashcards
Create Flashcards