Folkmusikutredningen

advertisement
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Totaluträkning
Totalfördelning (tKR):
procentfördelning
43 046,82
2,74%
4,61%
29 277,72
1 289 480,95
94 306,38
114 144,01
1,86%
82,12%
6,01%
7,27%
1 570 255,88
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
procentfördelning
Musikalliansen - Frilansanställningar
procentfördelning
Konstnärsnämnden - Inkomstgaranti (konstnärslön)
procentfördelning
Konstnärsnämnden – Stipender
procentfördelning
Kulturrådet – Fonogramstöd
procentfördelning
Kulturrådet - Verksamhetsbidrag Fria musikgrupper
procentfördelning
Kulturrådet - Utvecklingsbidrag Regional och lokal musikverksamhet
procentfördelning
Kulturrådet - Arrangörsstöd inom musikområdet
procentfördelning
Kulturrådet - Samarbete med tonsättare
procentfördelning
Kulturrådet - Särskilt kulturpolitiskt intresse
procentfördelning
Kulturrådet - Konstområdesövergripande arrangörer
procentfördelning
Kulturrådet - Projektbidrag Lokala, regionala och lokala musikinstitutioner
procentfördelning
Kulturrådet - Internationell kulturverksamhet
procentfördelning
Regional musikverksamhet
procentfördelning
520,00
0,16%
837,00
4,65%
441,56
9,09%
832,15
9,41%
477,28
7,56%
1 250,00
11,76%
190,00
6,81%
31,00
0,18%
60,00
1,38%
650,00
10,78%
1 133,50
27,65%
190,00
4,53%
117,50
3,58%
36 316,83
3,14%
509,00
0,16%
837,00
4,65%
0,00
0,00%
434,45
4,91%
234,28
3,71%
1 415,00
13,31%
0,00
0,00%
47,00
0,28%
30,00
0,69%
50,00
0,83%
2 330,25
56,84%
0,00
0,00%
547,00
16,68%
22 843,74
1,98%
319 959,50
98,96%
9 306,00
51,70%
2 737,67
56,36%
3 114,81
35,23%
769,50
12,19%
3 235,00
30,43%
2 175,00
77,96%
6 611,00
38,74%
3 892,12
89,64%
5 130,00
85,07%
167,00
4,07%
3 615,00
86,28%
1 575,00
48,03%
927 193,35
80,17%
1 435,00
0,44%
6 570,00
36,50%
1 043,19
21,48%
2 325,95
26,30%
1 956,00
30,99%
3 020,00
28,41%
325,00
11,65%
9 505,00
55,70%
70,00
1,61%
200,00
3,32%
56,00
1,37%
365,00
8,71%
550,00
16,77%
66 885,24
5,78%
891,00
0,28%
450,00
2,50%
634,74
13,07%
2 134,95
24,14%
2 875,50
45,55%
1 710,00
16,09%
100,00
3,58%
871,00
5,10%
290,00
6,68%
0,00
0,00%
412,75
10,07%
20,00
0,48%
490,00
14,94%
103 264,07
8,93%
323 314,50
20,59%
18 000,00
1,15%
4 857,16
0,31%
8 842,31
0,56%
6 312,56
0,40%
10 630,00
0,68%
2 790,00
0,18%
17 065,00
1,09%
4 342,12
0,28%
6 030,00
0,38%
4 099,50
0,26%
4 190,00
0,27%
3 279,50
0,21%
1 156 503,23
73,65%
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Direkt från PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
Totalfördelning (tKR):
Operan i Stockholm
Drottningholms slottsteater
Rikskonserter
520,00
1 029,00
520
509,00
319 959,50
1 435,00
891,00
509
308 475,75
5 676,75
5807
1435
891
323 314,50
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Musikalliansen - Frilansanställningar
Totalfördelning (tKR):
Personer:
Miriam Aïda, Malmö, sång
Dag Alin, Farsta, violin
Lars Almkvist, Stockholm, trumpet
Liselott Andered Wangendahl, Stockholm, violin
Miriam Andersén, Yngsjö, sång
Peter Asplund, Stockholm, trumpet
Filip Augustsson, Bromma, kontrabas
John Axelsson, Hägersten, trumpet
Magnus Bagge, Vikbolandet, fagott
Marit Bergman Sandklef, Enskede, violin
Roger Bergman, Enskede, kontrabas
Johannes Bergmark, Stockholm, elektronik
Jeanette Bjurling, Solna, sång
Patrik Boman, Stockholm, kontrabas
Ola Bothzén, Bagarmossen, slagverk
Bryndis Bragadottir, Malmö, viola
Malin Bratt, Norrköping, viola
Johan Bridger, Ljungbyhed, slagverk
Jessica Bäcklund, Gustavsberg, sång
Monica Carlén, Huddinge, viola
Britt Crafoord, Hägersten, valthorn
Martina Dike, Solna, sång
Elise Einarsdotter, Hägersten, piano
Helena Ek, Göteborg, sång
Catharina Ericsson, Stockholm, violin
Annika Fehling, Visby, sång/gitarr
Andreas Gidlund, Stockholm, saxofon
Mattias Grönroos, Göteborg, kontrabas
Charlotte Hasselquist, Stockholm, piano
Johan Hedin, Edsbruk, nyckelharpa
Joacim Hedman, Norrköping, musikalartist
Ann Kristin Hedmark, Årsta, sång
Agneta Hellström, Blidö, blockflöjt
Sareidah Hildebrand, Solna, flöjt
Per-Åke Holmlander, Stockholm, tuba
Susanne Holmström, Rydsgård, violin
David Härenstam, Hägersten, gitarr
Pernilla Ingvarsdotter, Vassmolösa, sång
Peter Janson, Göteborg, kontrabas
Åsa Johansson, Bromma, violin
Åsa Johansson, Göteborg, violin
Fabian Kallerdahl, Göteborg, piano
Josef Kallerdahl, Stockholm, kontrabas
Leif Karlborg, Älvsjö, saxofon
Hans Kennemark, Sandhem, fiol
Anna Kroeker, Uppsala, violin
Thomas Lander, Tullinge, sång
Hans Larsson, Lidingö, kontrabas
Jonas Larsson, Hyssna, slagverk
Jan Levander, Vallentuna, saxofon
Signe Lind, Malmö, sång
Eva Lindal, Stockholm, violin
Leif Lindvall, Sollentuna, trumpet
Martyna Lisowska Söderberg, Solna, musikalartist
Eva Marklund Nygren, Hägersten, sång
Kettil Medelius, Johanneshov, piano
Gunnar Månberg, Malmö, oboe
Göran Månsson, Hägersten, flöjter
Ale Möller, Vaxholm, mandola
Ivo Nilsson, Stockholm, trombon
Margareta Nilsson, Stockholm, harpa
Nina Norblad, Göteborg, musikalartist
Livet Nord, Göteborg, violin
Christian Paulin, Stockholm, elbas
Erik Petersen, Huddinge, dragspel
Marcus Petersson, Årsta, trumpet
Jörgen Pettersson, Åkersberga, saxofon
Per Pettersson, Stockholm, valthorn
Benjamin Quigley, Enskede, bas
Kerstin Ripa, Vallentuna, horn
Josef Rhedin, Göteborg, dirigent/kapellmästare
Mattias Rodrick, Malmö, cello
Patrick Rydman, Floda, sång
Lisen Rylander Löve, Göteborg, saxofon
Jan-Erik Sandvik, Bromma, piano
Juliana Shapiro, Järfälla, violin
Rafael Sida Huizar, Stockholm, slagverk
Jonas Sjöblom, Älvsjö, slagverk
Martin Sjöstedt, Stockholm, kontrabas
Kari Sjöstrand, Vallsta, saxofon
Mats Sköldberg, Göteborg, piano
Jens Solgaard, Malmö, violin
Christian Spering, Vallentuna, kontrabas
Monika Stanikovska, Hägersten, violin
Tora Stenar, Göteborg, flöjt
Ulla Stern, Göteborg, viola
Mattias Ståhl, Stockholm, slagverk
837,00
1 674,00
4,65
837,00
9 306,00
6 570,00
450,00
18 000,00
4,65
51,7
36,5
2,5
100
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
0,5
1
0,2
0,5
1
1
1
0,2
0,5
0,8
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
Simon Stålspets, Stockholm, gitarr
Leo Svensson, Årsta, cello
Ulrika Tenstam, Strängnäs, sång
Carl Unander Scharin, Stockholm, sång
Louise Wanselius, Göteborg, sång
Lars Warnstad, Solna, violin
Mattias Welin, Växjö, kontrabas
Henrik Westerberg, Hägersten, saxofon
Johan Wikström, Ystad, musikalartist
Stefan Wingefors, Göteborg, piano
Christina Wirdegren Alin, Enskededalen, cello
Sebastian Voegler, Sundbyberg, slagverk
Rickard Åström, Angered, piano
0,35
0,5
0,35
0,3
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
1
0,5
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Konstnärsnämnden - Inkomstgaranti (konstnärslön)
Totalfördelning (tKR):
Personer:
441,56
441,56
4
0,00
2 737,67
1 043,19
634,74
4 857,16
0
24,8
9,45
5,75
44
Musiker
Lars-Gunnar Bodin
Bo (Bosse) Broberg
Rune Carlsson
Monica Dominique
Lars Fresk
Thore Härdelin
Kurt Järnberg
Karin Langebo
Käbi Laretei
Lucia Negro
Pers Hans Olsson
Mats Persson
Anders Rosén
Bernt Rosengren
Nils Sandström
Kristine Scholz
Per-Göran Skytt
Janos Solyom
Björn Ståbi
Hans-Erik Westberg
Christina Högman
Nannie Porres
Freddie Wadling
1
1
1
0,3
1
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kompositörer
Rune Andersson
Marie Bergman
Alf Hambe
Nils Lindberg
Jan Schaffer
Lars Sjösten
Leif Strand
Ann-Sofi Söderqvist
Bengt-Arne Wallin
0,25
0,5
0,5
1
1
1
1
1
Tonsättare
Lars-Gunnar Bodin
Daniel Börtz
Mikael Edlund
Anders Eliasson
Sten Hanson
Maurice Karkoff
Ingvar Lidholm
Miklós Maros
Jan W Morthenson
Bo Nilsson
Sven-David Sandström
Knut Wiggen
1
0,75
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Konstnärsnämnden – Stipender
Totalfördelning (tKR):
Jens Frithiof
Erika Gellermark
Katarina Böhm
Therése Börjesson
Emil Carlsson
Erik Carlsson
Ian Carr
Mattias Gustavsson
Klas A Haglund
Moa Holmsten
Peter Kajlinger
Pelle Alsing
Sarah Assbring
Mikael Axelsson
Charlotte Berg
Victoria Bergsman
Anja Tegman Bigrell
Carl Ekerstam
Marie Eklund
Ingrid Brännström
Maria Jonsson
Rickard Nilsson
Lena-Susanne Norin
Lars Nyberg
Kristoffer Ragnstam
Vidya-Liselotte Sundberg
Per Svenner
Björn Synneby
Staffan Lindfors
Brita Lindgren
Karin Turesson
Maud Lindström
Minna Weurlander
Hanna Wiskari Griffiths
Karin Lovelius
Magnus Zetterlund
Kristofer Åström
Eva Österberg
Margaretha Melz
David Stackenäs
Åsa Johansson
Anna Maria Espinosa
Anders Kappelin
Joel Grip
Gunnar Källström
Staffan Hellstrand
Niklas Andersson
Kjell Jansson
Magnus Andersson
Peter Asplund
Monica Borrfors
Kerstin Frödin
Henrik Cederblom
Richard Craig
Thomas Gunillasson
Ann-Marie Henning
Samuel Hällkvist
Per Johansson
Adrian Jones
Peter Nilsson
Jacob Karlzon
Kristine Scholz
Francisca Skoogh
Birgit Lindberg
Jens Ulvsand
Martin Öhman
Magnus Öström
Mia Marin
Chris Montgomery
Klas Nevrin
Fredrik Söhngen
Jörgen Pettersson
Jonny Axelsson
Mats Bergström
Chrichan Larson
Ida Lundén
Ivo Nilsson
Jörgen Pettersson
Sten Sandell
Kristine Scholz-fick inkomstgaranti och är redan räknad
Raymond Strid
Jonas Holgersson
Andreas Andersson
Mathias Landaeus
Andreas Werliin
Karl Nyhlin
Gustav Lundgren
Thuva Härdelin
Jon Fält
Tobias Sondén
Susanna Lindeborg
Sten Sandell
832,15
1 266,60
434,45
3 114,81
2 325,95
2 134,95
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
50,00
25,00
40,00
50,00
50,00
15,00
25,00
10,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
10,00
25,00
25,00
10,00
20,00
50,00
50,00
25,00
20,00
50,00
50,00
60,00
60,00
60,00
50,00
10,00
15,00
30,00
30,00
60,00
60,00
50,00
30,00
30,00
60,00
30,00
60,00
5,00
10,00
60,00
10,00
50,00
60,00
60,00
60,00
30,00
30,00
60,00
60,00
50,00
60,00
60,00
20,00
28,16
37,55
37,55
37,55
37,55
37,55
37,55
37,55
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
80,00
80,00
8 842,31
Jonny Axelsson
Peter Söderberg
Joe Williamson
Peter Nilsson
Magnus Båge
Richard Craig
Henrik Hallberg
Hanna Wiskari Griffiths
Peter Nilsson
Johannes Burström
Nathalie Barusta Gäbel
Magnus Andersson
Eric Lavoipierre
Elisabeth Wärnfeldt
Christer Bothén
Per Boysen
Karin Hammar
Martin Küchen
Erik Ask-Upmark
Anna Rynefors
Gunnar Idenstam
Magnus Bergström
Johan Sundberg
Beata Zukrowska
Beata Zukrowska
Mats Edén
Lena Willemark
Herman Müntzing
Maria Misgeld
Jalal Naghshbandi
Adeline Hedmar
Sanna Engdahl La Fleur
Martin Sjöstedt
Daniel Carlsson
Magnus Andersson
Karin Strinnholm Lagergren
Girilal Baars
Ha-Young Sul Bladner
Ha-Young Sul Bladner
Claes Crona
Håkan Broström
Magdalena Ågren
Mikael Enqvist
Dennis Törner
Claes Jansson
Karin Strinnholm Lagergren
Clara Gustavson
Olov Johansson
Tobias Sondén
Carl Bagge
Amanda Sedgwick
Herman Müntzing
Elias Faingersh
Ditte Andersson
Maria Blom Cocke
Anders Bergcrantz
Sabina Agnas
Anders Åstrand
Johanna Persson
Peter Hedlund
Johannes Bergmark
Johannes Möller
Mats Möller
David Sundby
Fredrik Ljungkvist
Magnus Broo
Ann-Marie Henning
Martin Küchen
Erik Carlsson
Magnus Broo
Joel Grip
Dan Engman
Richard Craig
Mattias Petersson
Anders Hagberg
Mikael Berglund
Rolf Lindblom
Helena Ek
Eva Hillered
Mats Edén
Jonas Simonson
Krister Dahlström
Maria Forsström
Celia Linde
Fredrik Olsson
David Bryntesson
Rickard Andrinsson
Thomas Markusson
Richard Ekre-Suzzi
Anders Hagberg
Daniel Turano
Markus Görsch
Lennart Åberg
Annika Hudak
Jens Ulvsand
Emma Svensson
David Sivelind
Magnus Lindgren
Tina Quartey
Mikael Berglund
Benjamin Quigley
Niklas Brommare
80,00
80,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
1,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,50
3,00
6,00
3,00
4,00
7,50
7,50
4,00
8,00
4,00
8,00
8,00
8,50
8,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,50
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
7,00
5,00
10,00
3,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
12,00
6,00
6,00
12,00
6,00
4,00
12,50
6,00
8,00
14,00
14,00
14,00
7,50
7,50
15,00
15,00
15,00
5,00
10,00
5,00
10,00
20,00
10,00
10,00
Lena Bjärskog
Stefan Moberg
Lina Langendorf
Johan Zachrisson
Chrichan Larson
Helen Jahren
Margareta Jonth
Anders Jormin
Ale Möller
Ivo Nilsson
Kjell Westling
Dan Laurin
Mats Edén
Cecilia Gelland
Mats Gustafsson
Jörgen Pettersson
Lina Nyberg
Åsa Åkerberg
My Engström-Renman
Maria Kvist Kåse
John Sax
Erika Andersson
Oskar Ekberg
Jonas Olofsson
Patrik Sandin
Marit Strindlund
Johan Wållberg
Johannes Thorell
Monica Danielson
Lisa Nordström
Jonas Kullhammar
Cecilia Zilliacus
Anita Agnas
Niklas Brommare
Jonas Bylund
Steven Cuzner
Jan Eriksson
Kerstin Frödin
Romain Gabourg
Mats Gunnarsson
Kristina Halvordsson
My Hellgren
Louise Jansson
Sofia Jernberg
Annika Jessen
Per Johansson
Magnus Jonsson
Anders Kilström
Petra Kvännå
Anders Loguin
Christer Malmgren
Pär Moberg
Ulf Nilsson
Henrik Olsson
Ian Peaston
Roland Pöntinen
Tina Quartey
Reza Shayesteh
Deodato Siquir
Staffan Sjöholm
Allan Skrobe
Stefan Sundström
Patric Thorman
Tomas Wahlund
Mats Zetterqvist
Martin Öhman
5,00
10,00
10,00
5,00
10,00
30,00
128,40
128,40
128,40
128,40
128,40
64,20
16,05
62,40
16,05
128,40
16,05
128,40
64,20
16,05
128,40
128,40
128,40
128,40
128,40
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
60,00
60,00
15,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
20,00
20,00
5,00
20,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Fonogramstöd
Totalfördelning (tKR):
477,28
711,56
234,28
769,50
1 956,00
2 875,50
Fonogramstöd 2009 (juni)
Adrian Recordings, Andreas Tilliander, Produktionsstöd, 75 000
Alf Olofsson Production AB, Wendy McNeill, Produktionsstöd, 85 000
Arecords, Thuva Härdelin, Lelo Nika, Produktionsstöd, 74 000
Brus & Knaster AB, Bröderna Lindgren, Produktionsstöd, 70 000
Brus & Knaster AB, Johanna & Mixer & Kökskvartetten, Produktionsstöd,
70 000
Brus & Knaster AB, Tore Berger, Produktionsstöd, 70 000
Connective records, Oscar Hartman, Produktionsstöd, 50 000
Country & Eastern, Jonas Knutsson & Mats Öberg, Marknadsstöd
EMI Music Sweden, Olle Adolphson, Produktionsstöd, 50 000
Erici Produktion, Erici, Marknadsstöd, 35 000
Family Tree Music AB, Dundertåget, Marknadsstöd, 20 000
FireEgg Enterprise AB, Tobias Fröberg, Produktionsstöd, 80 000
Footprint Records AB, Anna Jobrant, Produktionsstöd, 65 000
Footprint Records AB, Den Fule, Produktionsstöd, 65 000
Found You Recordings, Fredrik Nordström with Palle Danielsson & Fredrik
Rundqvist, Produktionsstöd, 50 000
Found You Recordings, Open Trio, Marknadsstöd, 50 000
Found You Recordings, Paavo, Produktionsstöd, 55 000
Fuzzorama records, Truckfighters, Produktionsstöd, 40 000
Gert-Olle Göransson, Hansson & Karlsson , Produktionsstöd, 80 000
Hemlandssånger Compunctio, Ensemble Lakonia, Produktionsstöd
Hoob Ekonomisk Förening, New Tango Orquesta, Produktionsstöd
Hoob Ekonomisk Förening, The Stoner, Produktionsstöd, 55 000
Hybris, Juvelen, Marknadsstöd, 25 000
Hybris, Montt Mardié, Produktionsstöd, 75 000
Idealist KB, Ectoplasm Girls, Produktionsstöd, 50 000
Katrine Amsler, Nuaia, Produktionsstöd, 45 000
Kenneth Kjellgren, Gravity, Marknadsstöd, 9 000
Komplott, Hanna Hartman, Produktionsstöd, 60 000
Kopasetic Productions Ek. för., Meloscope, Produktionsstöd, 36 000
Licking Fingers AB, El Perro del Mar., Produktionsstöd, 42 000
LJ Records, Lisa Ullén/Nina de Heney Duo, Produktionsstöd, 65 000
Martin Thörnkvist AB, Moto Boy, Produktionsstöd, 75 000
Mikael S Produktion AB, Mikael Samuelson, Produktionsstöd, 55 000
Nomethod Records, Love is a burning thing, Produktionsstöd, 55 000
Nomethod Records, Mixtapes & Cellmates, Produktionsstöd, 55 000
Nordic Tradition, Alla Fagra, Produktionsstöd, 90 000
Notera Sagvik, André Chini, Produktionsstöd, 46 000
Notera Sagvik, Duo Gelland, Produktionsstöd, 42 000
Playground Music Scandinavia AB, Jeanette Lindström, Produktionsstöd,
45 000
Riksförbundet FUB, Peter Pop, Marknadsstöd, 40 000
Riogrande Production KB, Marco Rios, Produktionsstöd, 30 000
Siesta Production, Ola Bergman, Produktionsstöd, 10 000
Skivbolaget National i Sverige AB, Gaby and the Guns, Produktionsstöd,
75 000
Tambourine Studios AB, Bob Hund, Produktionsstöd, 60 000
Tambourine Studios AB, Calaisa, Produktionsstöd, 60 000
TheGothenburgCombo HB, TheGothenburgCombo, Produktionsstöd
Wasteland, Nordic Connect, Produktionsstöd, 75 000
ViciSolum Productions, Havok, Marknadsstöd, 30 000
Wonderland Records, Convoj, Marknadsstöd, 7 000
75,00
85,00
37,00
37,00
35,00
35,00
70,00
70,00
50,00
35,00
40,00
17,50
5,00
10,00
17,50
40,00
20,00
40,00
65,00
25,00
25,00
15,00
50,00
50,00
55,00
40,00
10,00
70,00
65,00
65,00
55,00
22,50
25,00
75,00
50,00
22,50
9,00
80,00
36,00
42,00
65,00
75,00
55,00
55,00
55,00
90,00
42,00
45,00
20,00
20,00
30,00
10,00
30,00
19,50
75,00
60,00
30,00
19,50
75,00
30,00
7,00
Fonogramstöd 2009 (dec)
Academus AB, Mikaeli kammarkör, Produktionsstöd, 48 000
Ad Inexplorata, The Exploding Boy, Marknadsstöd, 10 000
Ad Inexplorata, Twice a man, Produktionsstöd, 20 000
Adrian Recordings, Andreas Tilliander, Marknadsstöd, 45 000
Adrian Recordings, Boeoes Kaelstigen, Produktionsstöd, 65 000
Adrian Recordings, The Bear Quartet, Produktionsstöd, 80 000
Ajabu Pether Lindgren KB, Jelena, Produktionsstöd, 85 000
Bad Taste Records AB, Magnus ”Embee” Bergkvist, Produktionsstöd
BIS Records AB, Stockholm Chamber Brass, Produktionsstöd, 60 000
BIS Records AB, Svenska kammarorkestern/Thomas Dausgaard,
Produktionsstöd, 70 000
Blackstarfoundation, Abandon, Marknadsstöd, 15 000
Blackstarfoundation, Holmes, Produktionsstöd, 30 000
Blackstarfoundation, Jesaiah, Marknadsstöd, 15 000
Bonnier Amigo Music Group AB, Toni Holgersson, Produktionsstöd
BoogiePost Recordings, Prylf, Produktionsstöd, 50 000
Brus & Knaster AB, Yosei, Produktionsstöd, 65 000
C-Y Contemporary, MalmöKammarOrkester, ContemporarY Ensemble
m.fl, Produktionsstöd, 25 000
Crona Produktion CC, Putte Wickman – Ken Peplowski, Produktionsstöd,
55 000
David Hagberg, John Essing, Produktionsstöd, 20 000
David Hagberg, VED, Produktionsstöd, 20 000
dB Productions Sweden AB, Karl Nyhlin, Produktionsstöd, 50 000
dB Productions Sweden AB, Klingberg Trio, Produktionsstöd, 80 000
Despotz Records, O’ Spada, Marknadsstöd, 55 000
Despotz Records, Titiyo med sessionmusikers, Marknadsstöd, 55 000
Dimma Sweden ek. för., Roger Tallroth & Scott Nygaard, Produktionsstöd,
65 560
Family Tree Music AB, Joel Alme, Produktionsstöd, 70 000
Family Tree Music AB, Timo Räisänen, Produktionsstöd, 70 000
48,00
10,00
20,00
45,00
65,00
80,00
70,00
60,00
70,00
15,00
30,00
15,00
55,00
25,00
65,00
25,00
55,00
20,00
20,00
50,00
80,00
55,00
55,00
32,78
32,78
70,00
70,00
6 312,56
Found you recordings, Nils Janson, Produktionsstöd, 45 000
Förlaget Tongång, Daniel Pettersson, Produktionsstöd, 30 000
Grip Musik, P-H Wallin/S-Åke Johansson duo & P-H Wallin trio,
Produktionsstöd, 80 000
Headstomp Productions HB, Elin Ruth Sigvardsson, Produktionsstöd
Headstomp Productions HB, Katharina Nuttall, Marknadsstöd, 30 000
Holmen Music, Jonas Olsson, Produktionsstöd, 50 000
Hoob ekonomisk förening, MUSICMUSICMUSIC, Produktionsstöd
Hundarna, Britta Persson, Produktionsstöd, 75 000
Häpna, Tape, Produktionsstöd, 75 000
I Made This, Giant Boar, Produktionsstöd, 75 000
I Made This, MAI, Produktionsstöd, 75 000
Kopasetic Productions Ekonomisk förening, Davids Angels,
Produktionsstöd, 50 000
LJ Records, Lars-Erik Norrström trio, Produktionsstöd, 70 000
Magnus Tingsek, Tingsek, Marknadsstöd, 45 000
Mattias Nilsson, Anna von Hausswolff, Produktionsstöd, 80 000
Mattias Nilsson, Balroynigress, Produktionsstöd, 70 000
Mattias Nilsson, Blue For Two, Produktionsstöd, 80 000
Mattias Nilsson, Various Artists, Produktionsstöd, 60 000
Miriam Sarghini Aida Kronqvist, SCAN – AM Quartet, Produktionsstöd, 50
000
Moserobie Music Production, Jonas Kullhammar Quartet, Produktionsstöd,
90 000
Nordic Tradition, Anders Larsson, Produktionsstöd, 80 000
Nordic Tradition, Morfar och Maria, Produktionsstöd, 90 000
Notera Sagvik, Stefan Lindgren, Produktionsstöd, 90 000
Playground Music Scandinavia AB, Lena Swanberg, Produktionsstöd
Playground Music Scandinavia AB, Sofie Livebrant, Produktionsstöd
Risky Dazzle, Ikons, Produktionsstöd, 80 000
Skivbolaget National i Sverige Aktiebolag, Torkel Rasmusson/Kjell
Westling, Produktionsstöd, 30 000
Startracks AB, Florence Valentin, Marknadsstöd, 25 000
Sterling AB, Göteborgsoperans orkester & kör, Produktionsstöd, 160 000
Svensk Musik Swedmic AB, Peter Söderberg, Produktionsstöd, 110 000
Svensk Musik Swedmic AB, Saxofonkvartetten Rollin' Phones,
Produktionsstöd, 110 000
TVR Family Ekonomisk Förening, September Malevolence,
Produktionsstöd, 70 000
TVR Family Ekonomisk Förening, Yamon Yamon, Produktionsstöd
Vara Konserthus, Bohuslän Big Band med Viktoria och Andreas Glans,
Produktionsstöd, 90 000
Venta Artists AB, Thommy Andersson, Produktionsstöd, 70 000
Ågrens Musikaliska, Kråkan och Busarna, Anders ”Kråkan” Ågren,
Produktionsstöd, 65 000
45,00
30,00
80,00
80,00
30,00
50,00
50,00
25,00
50,00
75,00
75,00
75,00
50,00
70,00
45,00
80,00
70,00
80,00
60,00
25,00
25,00
90,00
80,00
90,00
90,00
50,00
50,00
80,00
30,00
25,00
160,00
110,00
110,00
70,00
65,00
90,00
70,00
20,00
20,00
25,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Verksamhetsbidrag Fria musikgrupper
Totalfördelning (tKR):
Ahmadu Jarr & The Highlife Orchestra, 50 000
Ale Möller Band, 100 000
Amani mini, 70 000
Anda, 40 000
Andra generationen, 100 000
Andreas Gidlund Kvartett, 40 000
Anna Rynefors & Erik Ask-Upmark, 40 000
Axelsson & Nilsson-duo, 80 000
Babian, 40 000
Beches Brew, 50 000
Berger Knutsson Spering, 40 000
Björnlert Hedin, 40 000
Bobo Stenson Trio, 80 000
Boot, 40 000
Calle Real, 60 000
Christian Kjellvander & The Lazy Grace Frontier, 30 000
Christina Gustafsson Band, 40 000
Curious Chamber Players, 80 000
Djungelbandet, 70 000
Downtown Ramblers, 40 000
Drottningholms Barockensemble, 300 000
Duo Ego, 40 000
Duo Frödin/Karlsson, 40 000
Duo Gelland, 100 000
Duo Kristine Scholz - Mats Persson, 100 000
EGBA, 30 000
Eitre, 50 000
Elin Larsson Group, 40 000
Ellika & Solo, 40 000
Ensemble A Chantar, 40 000
Ensemble Altapunta i samarbete med Susanne Rydén, 50 000
Ensemble Ars Nova, 80 000
Ensemble Flatterie, 80 000
Ensemble Lipparella, 40 000
Ensemble1700, 30 000
Erik Steen Flamenco Fusion, 40 000
Fläskkvartetten, 80 000
Fredrik Kronkvist Quartet, 50 000
Fredrik Lindborg Quartet, 40 000
Fredrik Norén Band, 40 000
Frifot, 50 000
Frispel, 50 000
Föreningen Ensemble Villancico, 90 000
Gageego!, 160 000
Golbang, 70 000
Goran Kajfes Headspin, 50 000
Groupa, 50 000
Gunnar Källström och fridens liljer, 40 000
Gunnel Mauritzson Band, 50 000
Göteborg Baroque, 120 000
Harald Björk, 30 000
Hatuey, 40 000
Hazelius Hedin, 40 000
Hedningarna, 40 000
Hellsongs, 40 000
Hoven Droven, 60 000
Häjkån Bäjkån Band, 40 000
Jag är här nu!, 80 000
JazzAttacks, 30 000
Jazzmys, 80 000
Jeanette Lindström, 30 000
Jennie Abrahamson, 40 000
Jonas Game, 40 000
Jonas Kullhammar Quartet, 100 000
Jord, 40 000
Josef och Erika, 55 000
Josefine Lindstrand, 50 000
Junip, 30 000
Kaja, 40 000
KammarensembleN, 500 000
Karin Hammar Quartet, 50 000
Karin Inde Band, 50 000
Klabbes Bank, 40 000
Klas Lindquist Nonet, 40 000
Kommissarie Tax, 50 000
Kraja, 70 000
Kristian Anttila, 40 000
Kristian Brink Quartet, 30 000
Krock, 50 000
Kultiration, 60 000
Kustbandet, 40 000
Lars Jansson Trio, 80 000
Lelo Nika & Friends, 50 000
Lennart Åberg Band, 40 000
Lina Nyberg Show-Band, 50 000
Lisa Ullén Quartet, 30 000
Logh, 30 000
Loney Dear, 50 000
Låt & Leklaget, 80 000
1 250,00
2 665,00
1 415,00
3 235,00
3 020,00
1 710,00
50,00
20,00
100,00
70,00
20,00
100,00
40,00
40,00
80,00
40,00
50,00
40,00
40,00
80,00
40,00
60,00
30,00
40,00
80,00
70,00
40,00
300,00
40,00
40,00
100,00
100,00
30,00
50,00
40,00
20,00
20,00
40,00
50,00
80,00
80,00
80,00
80,00
20,00
20,00
30,00
50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
50,00
90,00
160,00
70,00
50,00
50,00
20,00
10,00
10,00
50,00
120,00
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
60,00
40,00
80,00
30,00
80,00
30,00
40,00
40,00
100,00
40,00
55,00
50,00
30,00
40,00
500,00
50,00
30,00
40,00
40,00
10,00
50,00
70,00
40,00
30,00
50,00
60,00
40,00
80,00
50,00
40,00
50,00
30,00
25,00
25,00
30,00
50,00
50,00
10 630,00
Malin Foxdal Band, 60 000
Margareta Bengtsons 14-mannaband, 40 000
Markatta, 100 000
Mats Holmquist Stora Stygga, 40 000
Midaircondo, 100 000
MOA, 40 000
Moneeo, 40 000
Moonbabies, 40 000
Morfar och Maria, 40 000
MP3 - Mattias Pérez Trio, 50 000
MusicMusicMusic, 50 000
Musikteater Kåbra, 30 000
Mynta, 80 000
Naranjo-Weurlander, 30 000
New Found Land, 40 000
New Tango Orquesta, 70 000
Nicolai Dunger, 80 000
Nina Ramsby Ludvig Berghe Trio, 90 000
Nordic Fusion6, 40 000
Nordic, 50 000
Oddjob, 100 000
Oh Yeah Orchestra, 40 000
Orkester Chesty Morgan, 40 000
Orkester pop, 80 000
Paavo, 75 000
Pettersson & Fredriksson, 40 000
Pireus, 50 000
Pärlor för svin, 80 000
Ranarim, 40 000
Rebaroque, 80 000
Rhythm Art Duo, 40 000
Räfven, 40 000
Siena Root, 30 000
Skilla, 30 000
Sofia Jannok, 40 000
Sounds Like Violence, 40 000
Sousou & Maher Cissoko, 50 000
Stahlhammer Klezmer Classic Band, 40 000
Stockholm Jazzorchestra, 350 000
Stockholm Lisboa Project, 50 000
Stockholms Saxofonkvartett, 450 000
Svanevit, 40 000
Süperstar Orkestar, 80 000
Tape, 40 000
Tesla, 40 000
TETRA, 50 000
The (international) noise conspiracy, 40 000
The Baboon show, 40 000
The Skull Defekts, 60 000
The Splendor, 40 000
The Stoner, 50 000
The Thing, 100 000
TheGothenburgCombo, 80 000
There are no more four seasons, 30 000
Thieves Like Us, 40 000
Thus:Owls, 50 000
Timber, 40 000
Tolvan Big Band, 400 000
Torben Waldorff Quartet, 40 000
Triakel, 70 000
Trio Stravaganti, 40 000
Triometrik, 50 000
Tummel, 70 000
Ullén - de Heney, 30 000
Varieté Velociped, 60 000
Voces Nordicae, 100 000
Vokalharmonin, 80 000
Väsen, 100 000
Wildbirds & Peacedrums, 60 000
World Mix Orchestra, 50 000
Yun Kan, 50 000
ZPR Stringtrio, 40 000
Östblocket, 40 000
50,00
10,00
50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
50,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
30,00
20,00
80,00
15,00
15,00
40,00
70,00
80,00
90,00
40,00
50,00
100,00
40,00
20,00
20,00
80,00
75,00
40,00
50,00
80,00
40,00
80,00
40,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00
50,00
40,00
350,00
25,00
25,00
450,00
40,00
80,00
40,00
40,00
25,00
25,00
40,00
40,00
60,00
40,00
50,00
100,00
80,00
30,00
40,00
50,00
40,00
400,00
40,00
70,00
40,00
50,00
70,00
30,00
30,00
30,00
100,00
80,00
100,00
30,00
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Utvecklingsbidrag Regional och lokal musikverksamhet
Totalfördelning (tKR):
Körscen Stockholm
Early music LIVE
Svensk blåsmusikfestival
Musica Vitae - Dixit Dominus
Ung Folkmusikscen / Korröfestivalen
World New Music Days - Gotland
Gotlandsmusiken - Östersjöturné
Listen to the World
Västanå
NorrlandsOperan samarbete med Cape Town Opera
Umeå Jazzfestival
190,00
190,00
0,00
2 175,00
325,00
100,00
1 000,00
100,00
200,00
100,00
150,00
250,00
75,00
250,00
50,00
75,00
50,00
40,00
200,00
250,00
2 790,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Arrangörsstöd inom musikområdet
Totalfördelning (tKR):
Ny Musik
Ars Nova
Kammarmusikförbundet
Kroumata
C-Y Comtemporary
Gerleborgsskolan
Media Artes
Nya perspektiv
Fritz's Corner
GEIGER
Levande Musik
Föreningen Kalvfestivalen
Pipeline - Sundsvalls Musikforum
Motili
Samtida Musik
FRIM
Kulturföreningen Memento
Föreningen för jazz på Glenn Miller Café
Aurora Chamber Music
Svenska Jazzriksförbundet
Föreningen Nymus
RANK
Jazzföreningen Nefertiti
Uruppförandeklubben
Kulturmejeriet i Lund (2008/551)
Humlan i Umeå (2008/5945)
SOF (2008/5624)
föreningen annan musik, norrköping (2008/5944)
Haparanda teaterförening (2008/5630)
Babelsbergs Vänförening (2008/5857)
Fylkingen (2008/5777)
Riksteaterföreningen i Karlsborg (2008/5700)
Föreningen Kulturverket (2008/6030)
Wifstavarfs Historiska Förening (2008/5776)
Svenska Arrangörsföreningen (2008/5661)
Roxy (2008/5652)
31,00
78,00
47,00
6 611,00
70,00
125,00
2 905,00
200,00
50,00
55,00
75,00
300,00
9 505,00
871,00
15,00
55,00
75,00
85,00
50,00
125,00
50,00
40,00
75,00
115,00
50,00
20,00
100,00
5,00
80,00
7 925,00
50,00
350,00
800,00
50,00
190,00
285,00
40,00
50,00
10,00
10,00
10,00
25,00
20,00
5,00
1 250,00
5,00
10,00
5,00
5,00
2,00
20,00
7,00
14,00
5,00
10,00
10,00
650,00
2,00
5,00
26,00
58,00
2,00
5,00
7,00
91,00
9,00
70,00
10,00
175,00
72,00
17 065,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Samarbete med tonsättare
Totalfördelning (tKR):
Föreningen Vokalharmonin/ Paula af Malmborg Ward, Ivo Nilsson
Sveriges Orkesterförbund/ Johan Magnus Sjöberg
Stockholm Jazz Orchestra/ Göran Strandberg
Haga Motettkör- Göteborgs Haga församling/ MIkael Carlsson
Niklas Brommare Musikproduktion/ Jesper Nordin
Musik i Uppland/ Rolf Martinsson
Profilteatern/ Lena Karosson, Jonas Holmberg
Teaterföreningen Teatr Weimar/ Martin Svensson
Studio 53/ Martin Q Larsson
Orionteatern AB / Savannah Agger
Hemiol AB / Britta Byström
Skånes dansteater AB/ Sven David Sandström
Konsertföreningen Villa Jägmästaren/ Johan Ullén
C-Y Contemporary/ Ana Eriksson, Stefan Klaverdal m.fl
Musik i Uppland/ Håkan Larsson
Norrköpings symfoniorkester/ Per Mårtensson
Magma dans/ Jukka Rintamäki
Stiftelsenför
Internationella
Marie stockholm/
SamuelssonYlva
Centrum
nutida musikVadstena-Akademien/
i Sthlmsregionen, Ny Musik
Nyberg Bentancor
EN.D.E Handelsbolag/ Tebogo Monnakgotta. Malin Bång m.fl
Dansgruppen Vindhäxor/ Jonas Lindgren
Sörmlands Musik & Teater/ Malin Hülphers
Norrbottensmusiken i Piteå/ Anders Eliasson
Göteborgs Symfoniker AB/ Johannes Jansson
Kroumata/ Oscar Edelstein
Jannes Fenomenala Orkester/ Janne Tavares
Musik
Gävleborg/
M Samuelsson, KLänsmusiken
Rhenqvist m.fl
Stockholms
läns blåsarsymfoniker/
i Stockholm/ Catharina
Backman
Teater Kurage/ Malin Dahlström
Nordiska Kammarorkestern/ scenkonst Västernorrland AB/ Mats Edén
Alice kollektiv för ljud&scenkonst/ Ivo Nilsson
Ars Nova/ Masih Madani, André Chini
Adekwhat/ Philippe Boix- Vives
Alice kollektiv för ljud&scenkonst/ Sten Sandell/
Alice kollektiv för ljud&scenkonst/ Nina Ramsby
Salomon Smiths kammarmusikförening/ Staffan Storm
Caroline Östberg danskonstnär/ Ylva Q Arkvik, Lisa Ullén
Weld ek. fr/ Lilian von Haussen, Daniel Skoglund
HB Fyra små grisar/ Marcus Fjellström
Efter Lazarus/ Lars Åkerlund
Cinnober Tetaerförening/ Atli Ingolfsson
REFUG- collective / Jean- Luis Huhta
Eric Ericsson kammarkör/ Mirjam Tally/ David Swärd
Institutet/ Andreas Cathar
Musik i Syd/ Carin Bartosch Edström
KROCK/ Fabian Svensson
AB Helsingborgs stadsteater/ Ulf Dageby
NorrlandsOperan/ Carl Unander Scharin
Cirkör AB/ Cirkus Cirkör/ Sara Rumar/ Henrik Ekberg
Pyramiderna/
Åke Players/
Parmerud
Curious Chamber
Malin Bång, Arturo Fuenter. Mauricio
Rodriguez
Zetterqvist Music&Mind AB/ Anders Eliasson
Arioso Producitons/ Peter Pontvik
Musik i Syd/ Paula af Malmborg Ward, Benjamin Staern
Musik i Syd/ Reine Jönsson
Once Upon A Time/ Chrichan Larson
Gävle Symfoniorkester/ Mattias Lysell
Stiftelsen Musik i Dalarna/ Svante Henrysson
NorrlandsOperan/ Mats Larsson Gothe
NorrlandsOperan/ Anna- Lena Laurin
60,00
90,00
30,00
3 892,12
70,00
290,00
100,00
50,00
50,00
50,00
55,00
110,00
40,00
30,00
50,00
35,00
60,00
75,00
40,00
148,33
20,00
84,93
30,00
200,00
50,00
81,00
12,00
100,00
50,00
120,00
50,00
15,00
20,00
10,00
30,00
20,00
30,00
100,00
102,00
30,00
25,00
25,00
5,00
25,00
40,00
25,00
20,00
20,00
25,00
47,87
25,00
100,03
37,06
40,00
35,00
30,00
100,00
60,00
22,00
80,00
40,00
200,00
40,00
175,00
114,00
80,00
100,00
200,00
150,00
65,00
92,90
50,00
90,00
110,00
4 342,12
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Särskilt kulturpolitiskt intresse
Totalfördelning (tKR):
- Eric Ericssons kammarkör (1 200 000 kr)
- ESI (1 000 000 kr)
- Ulriksdals Slottsteater (1 000 000 kr)
- Föreningen Dalhalls vänner (1 000 000 kr)
- Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien (3 000 000 kr)
650,00
700,00
50,00
5 130,00
200,00
1 200,00
500,00
150,00
50,00
330,00
600,00
3 000,00
200,00
0,00
6 030,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Konstområdesövergripande arrangörer och arrangörer med integrerad verksamhet
Totalfördelning (tKR):
Farhang förening, 175 000, Stockholm
FORUM, 250 000, Stockholm
Föreningen Atalante, 1 340 000, Västra Götaland
Föreningen för Mixkultur, 380 000
Inkonst, 600 000, Skåne län
Musikens Hus Gbg, 300 000, Västra Götaland
Re:orient, 675 000, Stockholm
RfoD, 1 625 000, Nationellt/Sthlm
Selam, 770 000, Stockholm
1 133,50
3 463,75
2 330,25
175,00
5,00
167,00
56,00
100,00
67,00
20,00
412,75
67,00
380,00
6,00
1 127,50
6,00
573,75
497,50
693,00
30,00
6,00
270,00
42,00
33,75
4 099,50
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet – Projektbidrag – lokala, regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
Totalfördelning (tKR):
Gotlands kommun, ISCM World New Music Days 2009 – Gotland
GöteborgsOperan AB, GöteborgsOperans Balett; internationell turné
Kalmar Län, Nydanande professionell samverkan, Kör och Stråkar
Malmö opera och musikteater AB, nya publikgrupper i Skåneregionen
Musica Vitae för Landstinget i Kronoberg/ Musik i Syd, Dixit Dominus
Musik i Syd, Ung Folkmusikscen/Korröfestivalen
Musik i Syd, ISCM - World New Music Days 2009 – Växjö
NorrlandsOperan, Fortsatt samarbete med Cape Town Opera i Sydafrika
NorrlandsOperan, Umeå Jazzfestival
Nya Västanå Teater, Folklig musik dans och nyskapande teater
Smålands Musik och Teater, Svensk Blåsmusikfestival
Stiftelsen Gotlandsmusiken, Östersjöturné
Kulturnämnden, En professionell körscen i Stockholms län
Kulturnämnden, Early Music LIVE
Västra Götalandsregionen, WorldMusicDays Listen to the world
190,00
190,00
0,00
3 615,00
365,00
20,00
300,00
300,00
300,00
500,00
100,00
150,00
300,00
200,00
250,00
40,00
140,00
75,00
1 000,00
100,00
300,00
40,00
75,00
20,00
4 190,00
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Kulturrådet - Internationell kulturverksamhet
Totalfördelning (tKR):
Stiftelsen San Michele
Hoven Droven/D tours
Sveriges ambassad i Athen
Groupa möter Tallari
Sveriges ambassad i London/ Eurocultured, Manchester
Moonbabies
Ferdrik Norén/ Turné till USA
Eitre
Fever Rey tour 2009
8 Ball Aitken gästar Inlandsbanefestivalen
Gageego! I Odessa
Moscow autumn international festival for contemporary music
Erika Alexandersson/ Förbandsturné med Thus: Owls
Storkyrkanskör/ sandström San Fransisco
Süperstar Orkestar till Serbien
Nils2000
Eric Ericssons kammarkör, turné till Paris
SR Berwaldhallen
Crucified Barbara
Blue Sparrow Music
Väsen
MYNTA till Indien
Wilhelm Stenhammar International Music Competition
Ajabu Pether Lindgren
Brus sextett
Tummel- turné till Tyskland
Caro & El club Vigil
Kroumata
Sthlm Jazz In istanbul
Wasteland
The Gothenburg combo
Moserobie Music Productions
Guds Söner
Räfven
Radiolaria
Lovely Records
Golbang
Wildsbirds and peacedrums
Swedish Azz in Europe
Calle Real
Kultiration
Göteborgs kammarsolister
Matti Bye Musik
Martin Küchen
Per Emil David Stackenäs
Fredrik Ohlssons konsulttjänster
Wama- Ashar Kahn
Antennas musikfabrik HB
Headstomp
Göteborg Artist Center
Kammarensemble Sonanza
MBG Produktion HB
Deltahead
Stockholms Nya Kammarorkester
Jeanette Lindström
117,50
664,50
547,00
1 575,00
550,00
490,00
10,00
10,00
20,00
20,00
50,00
25,00
25,00
45,00
20,00
90,00
11,00
12,00
60,00
16,00
50,00
60,00
40,00
19,00
60,00
1 000,00
40,00
20,00
12,50
10,00
20,00
20,00
20,00
150,00
75,00
25,00
15,00
30,00
30,00
24,00
30,00
20,00
20,00
40,00
15,00
15,00
60,00
35,00
40,00
60,00
20,00
30,00
100,00
30,00
20,00
30,00
40,00
20,00
40,00
20,00
60,00
40,00
20,00
50,00
40,00
30,00
30,00
10,00
80,00
60,00
10,00
30,00
3 279,50
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Regional musikverksamhet
Totalfördelning (tKR):
Sthlms län
Folkoperan
Uppsala län
Uppsala kammarorkester
Södermanlands län + Sörmlands musik & teater
Östsam
Norrköpings symfoniorkester
Jönköpings län
Jönköpings symfonietta
Smålands musik och teater - bara teater (se jönköpings län)
Kronoberg/Musik i syd + Musica Vitae
Kalmar län + Camerata Nordica
Gotlands kommun
Blekinge län
Region Halland
Västra götalands län inkl. GöteborgsOperan
Göteborgs symfoniker
Göteborg Wind Orchestra
Region Värmland
Värmlandsoperan
Västanå Teater
Örebro län + Svenska Kammarorkestern
Västmanlands län
Västerås Simfonietta
DalFolk (Folkmusikens Hus)
Dalarnas län + Dalasimfoniettan
Gävleborgs län
Gävle konserthus & Symfoniorkester
Västernorrlands län
Nordiska kammarorkestern Sundvall
Jämtlands län
Västerbottens län (se NorrlandsOperan)
NorrlandsOperan
Norrbottens län
Norrbottens kammarorkester
Norrlands nätverk för musikteater och dans
Region Skåne
36 316,83
59 160,57
22 843,74
354,50
266,00
7 486,91
576,30
6 464,06
576,30
1 664,60
1 619,00
11 421,10
706,75
4 766,90
551,03
272,00
1 891,69
1 715,37
214,00
1 891,69
843,96
102,90
237,70
2 580,69
237,70
709,31
1 200,00
134,00
1 177,80
1 177,80
2 481,90
1 213,37
1775,62
1 775,62
537,00
537,00
927 193,35
66 885,24
103 264,07
3 542,50
118,00
1 224,06
2 157,30
9 725,43
5 476,40
1 710,20
6 248,00
11 042,00
9 850,64
6 106,10
1 839,00
1 513,35
368 458,35
30 567,00
4 517,60
37 626,75
16 213,00
9 343,00
503,11
3 287,90
2 014,00
1 951,43
9 874,44
13 440,00
2 575,46
14 262,00
6 761,10
10 515,00
950,80
4 406,79
3 327,80
11 862,11
13 425,00
2 085,20
13 620,00
7 886,93
7 109,90
1 882,58
133,00
1 206,70
133,00
4 006,40
2 757,67
3 640,12
2 781,09
5 990,04
53 152,00
18 254,82
7 377,00
6 476
191 495,00
1 500,00
13 095,85
1 073,00
2 976,33
3 316,00
7 793,00
8 073,00
19 488,00
10 920,00
8 820,00
4 225,53
2 854,60
23 674,00
11 583,90
1 994,00
5 381,00
3 902,85
3 052,88
1 129,40
12 542,25
1 156 503,23
Svensk folkmusik
Annan folkmusik
Konstmusik
Jazz
Övrigt
Summa
Uträkningar - Regional musikverksamhet
Uppsala län
UKS
Linné
TrioX
F&KK
(antal konserter)
2 500,00
1 305,00
fördelas
B&U
Adm
Huvudmannabidrag
totalt (tKr):
Jämtlands län
19,67%
173,11
57,31
58,57
14,75%
129,84
42,99
43,93
21,31%
187,54
3 391,10
3 465,29
37,70%
331,80
1 014,50
1 036,70
6,56%
57,70
19,10
19,52
880,00
4 525,00
4 624,00
15 201,00
10 919,89
3 542,56
118,17
13,20%
19,50%
42,00%
Bidrag Kulturrådet
Bidrag Övrigt
1 368,01
407,61
1 368,01
407,61
1 450,42
432,17
2 142,66
638,43
4 614,96
1 375,08
1 775,62
1 775,62
1 882,58
2 781,09
5 990,04
7 900,00
GöteborgsOperan
Göteborgs Symfoniker
Vara ensembler
antal konserter
procentfördelning
antal konserter
procentfördelning
Dalarnas län
Dalasinfoniettan
Barnverksamhet
totalt (tKr):
10 988,00
3 274,00
14 204,95
125,00
125,00
238 720,00
119 755,00
7 900,00
238 720,00
119 755,00
16 050,00
1 590,37
194,66
16,88%
718,96
88
7,63%
2 083,35
255
22,12%
1 974,44
241,67
20,96%
3 052,88
373,67
32,41%
9 420,00
1153
1 715,37
843,96
368 458,35
9 874,44
3 052,88
383 945,00
45
13,80%
22
6,75%
143
43,87%
50
15,34%
66
20,25%
326
2 481,90
1 213,37
7 886,93
2 757,67
3 640,12
17 980,00
142,5
16,96%
142,5
16,96%
114
13,57%
147
17,50%
294
35,00%
840
1 891,69
1 891,69
1 513,35
1 951,43
3 902,85
11 151,00
13 425,00
134,00
totalt (tKr):
fördelning, verksamhet
procentfördelning
fördelning, övrigt
totalt (tKr):
133,00
133,00
400,00
134,00
0,00
13 425,00
133,00
133,00
13 825,00
0,00%
9 200,00
53,18%
6 600,00
38,15%
1 500,00
8,67%
17 300,00
0,00%
0,00
0,00
9 054,82
6 495,85
1 476,33
17 027,00
0,00
0,00
18 254,82
13 095,85
2 976,33
34 327,00
507
Camerata Nordica
8 113,71
konsertfördelning
procentfördelning
Övrig verksamhet
totalt (tKr):
konsertfördelning
procentfördelning
totalt (tKr):
Västmanlands län
konsertfördelning
procentfördelning
NorrlandsOperan
Operaverksamhet
Direkt till NO från KUR
Till NO via Länet från KUR
Övrigt från länet
totalt (tKr):
Regionsmusikverksamhet
totalt (tKr):
Region Skåne
333,00
61
5 172,00
265,88
Region Halland
Scenkonst Sörmland
21,84
4
0,42%
12,45%
totalt (tKr):
Kalmar län
1 034,00
125,56
23
22,42%
354,50
totalt (tKr):
Norrbottens län
70,97
13
74,94%
12,45%
Musik i Väst
antal konserter
procentfördelning
Västernorrlands län
49,13
9
0,95%
procentfördelning
totalt (tKr):
Västra götaland
65,51
12
1,27%
59
11,64%
46
9,07%
145
28,60%
42
8,28%
215
42,41%
706,75
551,03
1 736,94
503,11
2 575,46
6 073,29
706,75
551,03
9 850,64
503,11
2 575,46
14 187,00
148,83
25,71%
128,5
22,19%
84
14,51%
24,33
4,20%
193,33
33,39%
579
7 486,91
6 464,06
4 225,53
1 224,06
9 725,43
29 126,00
85,5
9,81%
23,5
2,69%
224
25,69%
146
16,74%
393
45,07%
872
2 580,69
709,31
6 761,10
4 406,79
11 862,11
26 320,00
17 610,00
18 213,00
16 256,00
537,00
537,00
1 073,00
1 500,00
1 073,00
4 720,00
537,00
537,00
53 152,00
1 500,00
1 073,00
56 799,00
45 684,00
117 800,00
22 539,00
5 472,00
3 316,00
7 793,00
16 581,00
191 495,00
3 316,00
7 793,00
202 604,00
Malmö Opera
Malmö Opera från huvudman
Malmö Orkester
Helsingborgs konserthus
totalt (tKr):
0,00
0,00
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Create Flashcards