HLR vid drunkning

advertisement
HLR vid drunkning
- Karakteristika, behandling, överlevnad 2015
Andreas Claesson
Leg Ambulanssjuksköt / Med Dr.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Szpilman et al. Drowning. NEJM 2012.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Brown et al. Accidental hypothermia. NEJM 2012.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
GLOBALT
Ca 400 000 drunkningar
globalt varje år, varav 97% i
low and middle income
countries (LMIC)
Ca 2000 barn drunknar i
Kambodja varje år, ca 10 i
Sverige
Peden MM, McGee K. The epidemiology of drowning
worldwide. Injury control and safety promotion. 2003
Dec;10(4):195-9
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Drowning Fact sheet N°347
- Updated November 2014
- Drowning is the 3rd leading cause of unintentional
injury death worldwide, accounting for 7% of all injuryrelated deaths.
- Global estimates may significantly underestimate
the actual public health problem related to
drowning.
- Children, males and individuals with increased access
to water are most at risk of drowning.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
ILCOR definition 2003
”Drowning is a process resulting in primary
respiratory impairment from
submersion/immersion in a liquid medium.”
Implicit in this definition is that a liquid/air interface
is present at the entrance of the victim ́s airway,
preventing the victim from breathing air. The victim
may live or die after this process, but whatever the
outcome, he or she has been involved in a drowning
incident.”
Idris AH, Berg RA, Bierens J, Bossaert L et al. Recommended
guidelines for uniform reporting of data from drowning: the
"Utstein style". Circulation. 2003 Nov 18;108(20):2565-74.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Svensk definition 2014
"Drunkning är en process som resulterar i
livshotande syrebrist efter immersion /
submersion i vätska. Personen kan som resultat
av detta avlida eller överleva med eller utan
skador. ”
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Introduktion
Patofysiologi
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Lindesberg 29 September 2014
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
RMV - Incidens Drunkning
- Sverige 1992-2009
Olycksfall:
n=2,585
(50%)
Suicid:
n=1,610
(31%)
Oklara fall:
n= 909
(18%)
Mord:
n= 21
___________________________________
Medel:
285 /år
Ahlm et al. BMC Public Health 2013, 13:216
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
BIDRAGANDE ORSAKER?
Droger
Alkohol:
40 % (Benzodiazepiner 21 %)
38% (medel 1.8 promille)
Ahlm et al. BMC Public Health 2013, 13:216
Hjärtsjukdom
Hypotermi
Trauma
Epilepsi
Hypoglukemi
14%
5%
3%
1%
0,3%
Claesson et al, AJEM 2013, 31:1073–1077
Simkunnighet
?%
?
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
”Air temperatures exceeding 30°C were
associated with a 69% increase in the risk of
drowning (OR 1.69, 95% CI:1.23 to 2.25, p = 0.001 )
Fralick M, Denny CJ, Redelmeier DA. Drowning and the
influence of hot weather. PLoS One. 2013 Aug 14;8(8):e71689.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Överlevnad
Article
Estimated Incidence
Suominen, P. K. & Vahatalo, R. (2012). Neurologic long term
outcome after drowning in children. Scandinavian Journal of
Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20, 55.
It has been estimated that the number of non-fatal drownings
are two to four times higher than the numbers of fatal
drownings.
Layon, J. A. & Modell, J. H. (2009). Drowning. Anesthesiology,
110, 1390-1401.
United States
Onyekwelu, E. (2009). Drowning and near-drowning. The
Internet Journal of Health, 8(2).
The estimated range [of near drowning] is thought to be at
least 20-50 times the rate of drowning.
Brenner, R. A. (2003). Prevention of
drowning in infants, children and
adolescents. Pediatrics, 112, 440-445.
It is estimated that for each drowning
death, there are 1 to 4 nonfatal
submersions serious enough to result in
hospitalization
Moon, R. E. & Long, R. J. (2002). Drowning and near-drowning.
Emergency Medicine, 14, 377-386.
It is estimated that for every child who drowns,
four are
hospitalized and 16 receive emergency
department care for near-drowning
Weinstein, M.D. & Krieger, B. P. (1996). Near-drowning:
Epidemiology, pathophysiology and initial treatment. Journal of
Emergency Medicine, 14, 461-467.
Near-drowning has been estimated to be from two-to
Orlowski, J. P. (1988). Drowning, near-drowning, and ice-water
drowning. JAMA, 260(3), 390-391.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
1 death per 13 survivors of a drowning episode in the
twenty-fold more common than reported drownings.
Hospitalization for near drowning occurs five times more
frequently than for drownings, and near-drowning accidents are
estimated to be 500 to 600 times more common than their
fatal counterpart
Svenska HLR rådet
Introduktion
Patofysiologi
Initialt sväljs vatten ned i magsäcken varefter andhållning
under ytan sker. Därefter inandning av vätska vilket resulterar i
en livshotande syrebrist.
Stora mängder vätska aspireras under någon minut,
medvetslöshet inträder och cirkulation fortgår ytterligare någon
minut. Ev. laryngospasm avtar med tilltagande syrebrist
Respiratoriskt betingat hjärtstopp ger patienten vanligen en
initial tachycardi, följt av PEA och asystoli.
Ursköljning av surfactant orsakar dysfunktion i alveolerna,
stora mängder vätska når systemkretsloppet. Klinisk bild med
lungödem och atelektaser.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Fainer, Journal appl. phys. 1951
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Delarbete 1 2 3 4 5
Syfte Metod Resultat Diskussion
1992-1998 1999-2005
n=159
n=126
2006-2012
n=224
p=
Bystander HLR (%)
59
58
74
0.005
Hjärtstopp till larm
(median min) range
5 (0-15)
4.5 (0-19)
3 (0-32)
n.s
Larm till ankomst
ambulans (%)
8 (1-85)
11 (1-75)
12 (1-78)
0.0001
ROSC (%)
22
29
34
0.009
Överlevnad 30 dgr
(%)
14
7.4
13
n.s
Claesson A et al. Resuscitation 2014.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Lindesberg 29 September 2014
Submersion
minuter:
Dödsfall och svår
neurologisk skada % :
0-5
10
5-10
56
11-25
88
>25
99
(Szpilman, Chest 1997)
(Orlowski JP, Pediatr Clin North Am 2001)
(Tipton et al. Resuscitation 2011)
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Lindesberg 29 September 2014
HISTORIK
• Varma flaskor under fötterna
• Glödande kol i armhålorna
• Stick med nålar i kroppen
• Piskrapp på ryggen med taggbuske
• Packa in kroppen i varma djurexkrementer
• Trycka in rutten mat i munnen
• Binda fast den livlöse över ryggen på en oxe
Debard ML. The history of cardiopulmonary
EN HISTORISK
ÅTERBLICK..
resuscitation. Ann Emerg Med 9:273-275, May 1980.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HISTORIK
Bellows 1530
Debard ML. The history of cardiopulmonary
resuscitation. Ann Emerg Med 9:273-275, May 1980.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Lindesberg 29 September 2014
HISTORIK
Tunnan 1773
Debard ML. The history of cardiopulmonary
resuscitation. Ann Emerg Med 9:273-275, May 1980.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HISTORIK
Guidelines 1780
”It is also very important and useful when one of the witnesses
presses his mouth against the victims mouth and while he with one
hand closes the nostrils, tries immediately to inflate the lungs of the
victim.
Yes we judge this action as of equal importance as blowing into the
anus.
EN HISTORISK
ÅTERBLICK..
Maatschappij tot Redding van Drenkeling 1780
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HISTORIK
Détiolles 1829
- Jean Jaques Leroy d`Etioles publicerar artikel 1829 och beskriver
faran med övertrycksventilation pga risk för pneumothorax och
ökad dödlighet.
Royal humane society 1837
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HISTORIK
Dalrymple 1831
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HISTORIK
Silvester 1898
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HISTORIK
Eves gunga 1956
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
2015
Behandling Kedjan som räddar liv
Soar J, Perkins GD, Abbas G, Alfonzo A, Barelli A, Bierens JJ, et al.
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Section 8. Cardiac arrest in special circumstances: Electrolyte
support, CPR. abnormalities, poisoning, drowning, accidental
hypothermia, hyperthermia, asthma, anaphylaxis, cardiac surgery,
trauma, pregnancy, electrocution. Resuscitation. 2010 Oct;81(10):140033.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Behandling (ERC 2010)
- Tidiga inblåsningar kan vara livräddande
- Problematisk luftväg, endotracheal intubation före
SGA
- HLR 30:2 med god kvalitet utan avbrott
- A-HLR: Avvakta med läkemedel samt maximalt 3
defibrilleringar om kroppstemp < 30 grader
- Transport till ECC enhet vid djup hypotermi.
Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW,
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2010 Oct;81(10):1219-76
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
DJUPT VATTEN
Rekommenderad behandling
- Skapa fria luftvägar och kontrollera andningen.
- Om ingen eller onormal andning, ge 10-15 st inblåsningar
- Mun-till-näs andning, Lyft i hakan, blås i näsan.
- Ge regelbundna inblåsningar under bogsering till land
OBS! Kräver träning och flythjälpmedel!
Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW,
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2010 Oct;81(10):1219-76
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
GRUNT VATTEN
Rekommenderad behandling
- Skapa fria luftvägar och kontrollera andningen.
- Om ingen eller onormal andning, ge 5 st inblåsningar
- Mun-till-mun andning, dubbelt inblåsningtryck
- Lyft upp på strand för start av HLR
Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW,
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2010 Oct;81(10):1219-76
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
PÅ LAND
Rekommenderad behandling
- Placera längs med stranden ovanför vattenlinjen
- Tidig HLR utan avbrott
- Torka rent bröstkorgen – AED
- Syrgas 15 liter och sug rent övre luftvägar
- Endotracheal intubation
Svårare göra inblåsningar
- Svårt få grepp/halt
- Ökat motstånd i luftvägarna
- Mycket vätska / aspiration
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW,
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2010 Oct;81(10):1219-76
Svenska HLR rådet
INBLÅSNINGAR
- Ökat motstånd - svårare att göra inblåsningar
- Inblåsningstryck normalt ca 20 cm H2O
- Inblåsningstryck drunkning ca 35-40 cm H2O
- Mycket vätska kommer ut ur lungorna, karakteristiskt skum
- Ibland blandat med maginnehåll
Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW,
et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010
Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2010 Oct;81(10):1219-76
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Lindesberg 29 September 2014
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Lindesberg 29 September 2014
Kallt vatten faktor för
överlevnad?
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Kallt vatten faktor för
överlevnad?
I vatten >15 grader ingen överlevare med
submersion > 15 minuter
I vatten <15 grader överlevare upp till 40
minuter
Ingen signifikant skillnad i överlevnad
beroende på vattentemperatur.
Claesson, Örtenwall, Herlitz, Resuscitation 2012
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Wanscher, Resuscitation 2012
- 14 st. överlevare efter upp till 0-169 min i 2 gradigt
vatten
Gilbert, Lancet 2000.
-Kvinna 13.7 grader kroppstemp efter 80 min i
nollgradigt vatten
Bolte JAMA 1988
- Flicka 2.5 år överlevnad efter 66 min i nollgradigt
vatten
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Romlin, Claesson et al. 2015
- Opublicerade data
Sjuårig flicka lämnar hemmet iklädd svarta termobyxor,
rosa termojacka, vinterstövlar. Utomhustemperatur -12
grader, 20 cm snö.
Eftersök påbörjas av anhöriga, spår i den djupa snön
leder ut i havet. Larm till LKC via 112 klockan 14:56
Hittas i havet av SAR helikopter efter minst 83 minuter
under ytan, kroppstemperatur 13.8°C på akutrum.
Återställd 2 år efter olyckan.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
LARMTIDER
Lämnar hemmet:
Eftersök påbörjas:
Larm till LKC via 112:
Första enhet på plats:
KBV framme
SARHKP framme:
Hittas i vattnet:
Vinschas upp i SARHKP:
Start av HLR:
SARHKP landar sjukhus
Livräddning vid drunkning
12:45
13:30
14:56
15:10
15:29
15:54
16:29
16:33
16:34
16:49
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Konklusion
Ca 600-800 personer drabbas troligen av drunkning årligen i
Sverige varav ca 200 omkommer av skadorna.
Överlevnad vid drunkning där HLR påbörjas är ca 10%, kallt
vatten kan öka chanserna att överleva.
Ambulansens responstid är i ökande. Tidig ankomst av
ambulans med insättande av avancerad HLR förefaller viktigt för
att öka överlevnaden
Andelen bystander HLR har ökat under en 20 års period, även
andelen fall som läggs in levande är i ökande.
Tidig behandling är avgörande för överlevnad, luftvägen
är svår att hantera.
.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
HLR vid drunkning
- Karakteristika, behandling, överlevnad 2015
Andreas Claesson
Leg Ambulanssjuksköt / Med Dr.
Livräddning vid drunkning
Andreas Claesson
Svenska HLR rådet
Download
Related flashcards
Create Flashcards