KPM PulP SaMPlerS – KS / 2 / 4 / 6

advertisement
712 / 714 / 716 1.0 s
Lorentzen & Wettre
KPM Pulp Samplers – KS / 2 / 4 / 6
KPM Pulp Samplers är ett perfekt val för alla provtagningsbehov.
KPM Pulp Samplers är provtagare för representativ massaprovtagning direkt från processlinjen.
Provtagarna är tillförlitliga och minskar misstag från operatörens sida. Provtagaren bryter igenom
vattenskiktet inuti processledningen och dess konstruktion omöjliggör att vätska läcker ut från
processen.
Alla provtagare har en unik metall-metallkolv
och -cylinder utan O-ringar eller packningar,
vilket säkerställer lång livslängd. En separat
vattenanslutning möjliggör rengöring av
provtagningsventilen efter en provtagning.
Spolning garanterar en repeterbar och
representativ provtagning. Eftersom
provtagningsventilerna inte har några tätningar
är KPM:s provtagare underhållsfria.
Exakta och repeterbara laboratorieresultat är
avgörande för kalibrering av konsistensgivare
och representativa prover är grundläggande
för laboratorieanalyser. KPM:s provtagare
är tillförlitliga, provtaging sker på ett säkert
sätt och konstruktionen gör att representativa
prover erhålls.
Snabbfakta
• Silad massa och osilad massa (tillåter spet och
störsubstanser)
• Skärkant i kolv
• Pneumatisk
• Justerbar slaglängd och kolvriktning
• Anslutning för spolningsvatten
• Brytare för att styra den pneumatiska provtagaren
• Material SS 316L (Titan tillgänglig vid förfrågan)
Mått
Vikt
KS/2 Pulp Sampler – Kod 712
KS/4 Pulp Sampler – Kod 714
KS/6 Pulp Sampler – Kod 716
KS/2-M
1,8 kg
KS/2-P
2,0 kg
KS/4
2,3 kg
KS/6
3,7 kg
Inklusive
Provtagare och all nödvändig utrustning som krävs för
processanslutning
Enhet
Material
Standarddelar AISI 316L, titan finns tillgängligt för KS/2
och KS/6.
Processanslutning AISI 316L, SMO, duplex, titan eller FRP
finns tillgängligt.
Konsistensområde KS/2: Låg konsistens 0–8% Cs siladmassa.
KS/4: Låg konsistens 0–8% Cs silad och osilad massa
(utan störsubstanser)
KS/6: Medelkonsistens 0–18 % Cs silad och osilad massa
Provtagningsflöde Provtagningsflödet beror på processtryck, fibertyp och
konsistens. Flödet minskar vid högre konsistenser. KS/4
och KS/6 kolvslagsöppning och kolvriktning kan justeras.
Anslutningar
Utgång
Extra elektrisk positionsbrytare för provtagningskolv för
att stämpla tiden i DCS.
Installationskrav
Processanslutning KS/2: NS40 Sandvik support eller gängad NPT 1½ tum
KS/4: NS40 Sandvik support eller gängad NPT 1½ tum
KS/6: NS70 Sandvik support
Alla nödvändiga beslag medföljer provtagaren.
Spolvattenanslut- KS/2: R ¼ tum inre gänga, kompatibel med NPT ¼ tum
ning
KS/4: R ½ tum yttre gänga, kompatibel med NPT ½ tum
KS/6: R ½ tum yttre gänga, kompatibel med NPT ½ tum
Spolvattentryck
0,2–1 MPa
Lufttryck
(P-modeller)
KS/2: 0,2–1 MPa (30–150 psi)
KS/4: 0,2–1 MPa (30–150 psi),
rekommendation min. 0,4 MPa (60 psi)
KS/6: 0,2–1 MPa (30–150 psi),
rekommendation min. 0,5 MPa (75 psi)
Anslutning för
provtagningsutlopp
KS/2: 38 mm (1 ½ tum) slanganslutning
KS/4: 38 mm (1 ½ tum) slanganslutning eller 38 mm (1 ½
tum) flänsat utlopp
KS/6: 50 mm (2 tum) slanganslutning eller 50mm (2 tum)
flänsat utlopp
Processtryck
Max. tryck: 2,5 MPa (370 psi). Min. drifttryck som krävs
beror på provets konsistens.
Min. processtryck för KS/2 och KS/4:
0–3 % 0,05 MPa (7 psi)
3–5 % 0,1 MPa (15 psi)
5–8 % 0,2 MPa (30 psi)
Min. processtryck för KS/2 och KS/4:
Under 8 % 0,1 MPa (15 psi)
Över 8% 0,2 MPa (30 psi)
www.lorentzen-wettre.com
Lorentzen & Wettre
Specifikation
Kajaani Process Measurements Ltd (KPM) is fully owned by Lorentzen & Wettre. KPM is one of the leading producers of advanced measurement equipment for
control within the pulp and paper industry worldwide. For decades, Lorentzen & Wettre has been the worldwide market and quality leader in quality control testing
for the pulp and paper industry. With KPM products we strengthen our long term commitment to the industry – To provide the world’s pulp and paper industry with
advanced equipment for quality control and process optimization.
By choosing a partnership with Lorentzen & Wettre or KPM, customers will receive maximum return on their investment. Please contact Lorentzen & Wettre or KPM to
learn more about how KPM products can help you optimize your production.
Download