Näringsrekommendationer om socker i Norden och globalt Mikael

advertisement
Näringsrekommendationer om socker i
Norden och globalt
Mikael Fogelholm, professor i näringslära
Helsingfors universitet
Institutionen för livsmedel- och miljövetenskaper
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
www.helsinki.fi/yliopisto
2014-12-10
1
Innehåll
•  WHO
•  Fetma (review av TeMorenga et al.)
•  Karies
•  UK: SACN
•  NNR
•  Funderingar
•  Hur stort problem är socker i Norden?
•  Kan vi vara nöjda med våra
rekommendationer?
www.helsinki.fi/yliopisto
2014-12-10
2
2014-12-10
3
Konsumtion av socker smör, margarin och ost
per invånare i Finland 1860—1950; räknad från
näringsbalansen.
g/dag
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1860
Socker
Smör
Margarin
Ost
1880
1900
1920
1940
Heikkinen & Maula: Finnish Food Consumption ,
Konsumentforskningscentralen
Hälsoeffekter av socker (glukos, fruktos,
sackaros, mm.) och andra fiberfattiga
kolhydratskällor
1. Förminskad koncentration av LDL-kolesterol (+)
2. Förminskad koncentration av HDL-kolesterol (-)
3. Förminskad partikelstorlek av LDL- ja HDLkolesterol (-)
4. Förökad koncentration av triglycerider (-)
5. Ökad mängd av inflammationsmarkörer (-)
6. Försämrad reglering av hunger och mättnad (-)
2014-12-10
5
WHO opens public consultation on draft
sugars guideline
WHO’s current recommendation, from 2002, is that sugars
should make up less than 10% of total energy intake per day.
The new draft guideline also proposes that sugars should be
less than 10% of total energy intake per day.
It further suggests that a reduction to below 5% of total energy
intake per day would have additional benefits.
Five per cent of total energy intake is equivalent to around 25
grams (around 6 teaspoons) of sugar per day for an adult of
normal Body Mass Index (BMI).
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2014/consultation-sugar-guideline/en/
2014-12-10
6
WHO opens public consultation on draft
sugars guideline
Papers published with findings of two systematic reviews
(analyses of published scientific studies) commissioned by
WHO that informed the development of the draft guidelines:
• Dietary sugars and body weight: systematic review and metaanalyses of randomised controlled trials and cohort studies
(TeMorenga et al. BMJ 2012;345:e7492)
• Effect on caries of restricting sugars intake: Systematic
review to inform WHO guidelines (Moynihan & Kelly. J Dent
Res 2014;93(1):8-18)
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2014/consultation-sugar-guideline/en/
2014-12-10
7
Effect on Caries of Restricting Sugars Intake:
Systematic Review to Inform WHO Guidelines
•  From 5,990 papers identified, 55 studies were eligible – 3
intervention, 8 cohort, 20 population, and 24 cross-sectional.
•  Of the studies, 42 out of 50 of those in children and 5 out of 5 in
adults reported at least one positive association between sugars
and caries.
•  There is evidence of moderate quality showing that caries is lower
when free-sugars intake is < 10% E. With the < 5% E cutoff, a
significant relationship was observed, but the evidence was judged
to be of very low quality.
Moynihan & Kelly. J Dent Res 2014;93(1):8-1
2014-12-10
8
Tidigare review om socker och karies
•  Måttligt starkt samband mellan frekvent konsumtion av
socker och karies
•  Svagare samband (dock positivt) mellan rikligt sockerintag
(g/dag eller E%) och karies.
•  Fluorbehandling av dricksvatten och tandkräm kan ha
försvagat sambandet mellan socker och karies.
Burt & Pai. J Dent Educ 2001;65(10):1017-23
Anderson et al. Obes Rev 2009;10 Suppl 1:41-54
www.helsinki.fi/yliopisto
2014-12-10
9
Dietary sugars and body weight: systematic
review and meta-analyses of randomised
controlled trials and cohort studies
Effekt av förändring i sockerintag bland interventionsstudier
med fullvuxna
Förändring av
sockerintag
N
d vikt (kg) för
Skillnad i
studier högre sockerintag sockerintag
Förminsking
5
0,80 (0,29—1,21)
8—11 E% (3 studier),
resten 1—3 E%
Förökning,
<8 veckor
8
0,52 (0,14—0,89)
14—21 E% (7 studier),
resten 7 E%
Förökning,
10—26 veckor
2
2,73 (1,68—3,78)
14 (26 veckor) —23 E
% (10 veckor)
TeMorenga et al. BMJ 2012;345:e7492
2014-12-10
10
Sockerdricka och fetma
7
Beräknad
6
5
Viktförändring
(kg)
4
3
2
1
Observerad
0
-1 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Extra energi av sockerdrickorna under hela studien (x 1000 kcal)
Analys bland randomiserade interventioner med tillökad konsumtion av
sockerdricka: skillnaden mellan beräknad ock observerad viktförandring
Kaiser ym. Obes Rev 2013;14:620—33
2014-12-10
11
Dietary sugars and body weight: systematic
review and meta-analyses of randomised
controlled trials and cohort studies
•  Trials in children, which involved recommendations to reduce intake
of sugar sweetened foods and beverages, had low participant
compliance to dietary advice; these trials showed no overall change
in body weight.
•  However, in relation to intakes of sugar sweetened beverages after
one year follow-up in prospective studies, the odds ratio for being
overweight or obese increased was 1.55 (1.32 to 1.82) among
groups with the highest [= daily consumption] intake compared with
those with the lowest intake.
TeMorenga et al. BMJ 2012;345:e7492
2014-12-10
12
Draft Carbohydrates and Health report
Scientific consultation: 26 June to 1 September 2014
The dietary reference value for free sugars should be
set at a population average of around 5% of dietary
energy for age-groups from 2.0 years upwards. This is
based on the need to limit free sugars to no more
than 10% of total energy intake at an individual
level, which is likely to lead to a population average
free sugars intake of around 5% of total energy.
2014-12-10
13
Exposure
Outcome
N studies
Result
Evidence
Sugars
Coronary
events
5 cohorts
No assoc.
Moderate
Sugars
Blood
pressure
5 RCT
No effect
Limited
Sugars
Total
cholesterol
4 RCT
No effect
Limited
Sugars
LDL and HDL 3 RCT
cholesterol
No effect
Limited
Sugars
Triaglycerid. 5 RCT
No effect
Limited
2014-12-10
14
Exposure
Outcome
N studies
Result
Evidence
Sugars
Energy
intake
9 RCT
Increasing
effect
Adequate
Sugars
Type 2
diabetes
5 cohorts
No
association
Limited
Sugars
Blood
glucose
5 RCT
No effect
Limited
Sugars
Blood insulin 4 RCT
No effect
Limited
Sugars
Dental caries 3 cohorts
Increasing
association
Moderate
Sucrose
Type 2
diabetes
6 cohorts
No
association
Limited
Glucose,
fructose
Type 2
diabetes
4 cohorts
No
association
Limited
2014-12-10
15
Exposure Outcome
N studies
Result
Evidence
SSB
Type 2 diabetes
6 cohorts
Increasing
association
Moderate
SSB
BMI/body fat in 11 cohorts
children & adol.
No
association
Limited
SSB
BMI in children
& adolescents
5 RCT
Increasing
effect
Limited
SSB
Dental caries
7 cohorts
Increasing
association
Moderate
Sugary
foods
Dental caries
11 cohorts
Increasing
association
Limited
SSB = sugar-sweetened beverages
2014-12-10
16
förökar
ns
förebygger
Hälsosam kost
Sockerrika prod.
Mjölkprodukter
Kött
Potatis
Raffinerat spannmål
Fiberrik
0
10
20
Antal studier
30
Resultat från en systematisk översikt om kost och viktförökning
(Fogelholm et al. Food Nutr Res 2012; för NNR 2012)2014-12-10 17
Systematic review by Sonestedt et al.
Food & Nutrition Research 2012
Does high sugar consumption exacerbate
cardiometabolic risk factors and increase the risk of
type 2 diabetes and cardiovascular disease?
A Systematic Review for the 5th Nordic Nutrition
Recommendations
Emily Sonestedt, Nina Cecilie Øverby, David E
Laaksonen, Bryndis Eva Birgisdottir
NNR5$vit$D$NNC$2012$
www.helsinki.fi/yliopisto
18$
Systematisk review av Sonestedt et al. 2012
•  2743 abstrakter ! 17 studier i den slutliga analysen(15
prospektiva kohortsstudier, 2 randomiserade interventioner;
fullvuxna)
•  Riklig konsumtion av sockerdricka har ett samband med
förökad risk (incidens) för typ 2 diabetes i uppföljningsstudier
! evidens: trolig (probable); 4 av 6 kohortsstudier stödde
evidensen
•  Inga andra samband mellan socker och sjukdomar.
•  Socker vs. sjukdomar, alla studier tillsammans: 13 x förökad
risk, 19 x inget samband, 3 x förminskad risk
NNR5$vit$D$NNC$2012$
www.helsinki.fi/yliopisto
19$
Fruktos och fettinlagring i levern (NAFLD)?
• Fruktos är en viktig substrat för fett syntes hos råttor (60 %),
men inte hos människor (1 %)
• >50 g fruktos/dag ! trigyceridnivån i blodet ökar efter en
måltid (Livesey & Taylor, Am J Clin Nutr 2008)
• Meta-analys om interventioner med förökad fruktosintag (Chiu
et al. Eur J Clin Nutr 2014;68:416—23)
•  (7 isokaloriska, 6 hyperkaloriska, längd 1—10 veckor,
fruktos 10—35 E%)
•  Fruktos ökade lipidnivån i levern (0,45; 95 % CI: 0,18—
0,72) enbart när kosteintaget var hyperkaloriskt
2014-12-10
20
Matbaserade rekommendationer i NNR
(på populationsnivån i Norden)
Begränsa
Byt ut
Ät mera
Köttprodukter, rött
kött
Raffinerade spannmål!
fullkornsspannmål
Grönsaker,
baljväxter
Sockerrika drycker
och andra produkter
med tillsatt socker
Smör ! vegetabilisk olja,
margarin
Frukt och bär
Salt
Alkohol
Hög fett mjölkprodukter !
fettfria & låg fett
mjölkprodukter
Fisk, skaldjur, mm.
Nötter, mandlar,
frön, mm.
2014-12-10
21
Nordiska Näringsrekommendationerna 2004 och 2012
NNR 2004
NNR 2012
Mättad fett, E%
Ca. 101
Max 102
Enkelomättad fett, E%
10—15
10—20
Fleromättad fett, E%
5—10
5—10
Fett totalt, E%
25—35
(25—40)
Protein
10—20
10—20
Kolhydrat totalt, E%
50—60
(45—60)
Sackaros, E%
Max 10
Max 10
Kostfiber, g/dag
25—35
>25—35
1
inklusiv transfett; 2 utan transfett
Intag (% av totala energi-intaget) av sackaros
bland vuxna (25—64 år) i Finland mellan år
1982 och 2012 enligt Findiet studien
Kvinnor
Män
14
12
NNR
10
8
E%
6
4
2
0
1982
1992
1997
2002
2007
www.helsinki.fi/yliopisto
2012
2014-12-10
23
Fördelning av sackarosintaget (%) från mat
bland vuxna män och kvinnor i Finland, år 2012
Kvinnor
Resten
7%
Mjölkprod.
15 %
Män
Frukt
27 %
Resten
8%
Mjölkprod.
12 %
Dricka
25 %
Spannmål
15 %
Dricka
15 %
Spannmål
17 %
Socker &
godis
19 %
Socker &
godis
20 %
Frukt
20 %
Helldán et al. Findiet 2012. THL, 2013
24
2014-12-10
24
2014-12-10
25
The Sugar Reduction Summit; Science, Policy and Public
Health
Scientists and public health professionals have decried the high
levels of hidden sugar found in everyday foods from breads to
sauces, and drawn parallels between the tobacco and food
industries, invoking the rising tide of obesity and questioning
whether sugar taxation and additional regulation is an inevitable
necessity.
???
Leading health experts argue that it’s a completely unnecessary
nutrient which can be easily removed and that a 30% reduction
in added sugar would reduce calorie-intake sufficiently to halt
the obesity epidemic.
http://www.thesugarreductionsummit.co.uk/
2014-12-10
26
Download
Related flashcards
Vitamins

25 Cards

Alcohol abuse

33 Cards

Alcohol abuse

42 Cards

Cannibals

24 Cards

Narodniks

16 Cards

Create flashcards