Borgmästarefjärden Välkommen till Karlskrona. Mitt i skärgården.

advertisement
7.
7
Kungsbron Bastion Aurora
8.
8
Kung. Amiralitetskyrkan & Rosenbom/The Admirality
Church & Rosenbom/Die Admiralitätskirche & Rosenbom/
Kościół Admiralicji & Rosenbom
9.
9
Klockstapeln i Amiralitetsparken/The Clock Tower in
the Admirality Park/Der Glockenturm im Admiralitätspark/
Wieża Dzwonnicza
Port
Västerudd
Loppan
11
69
Ostermansg
T Christoffersg
Arvid Nilssonsg
59
53
61
44
2
parken
2
7
10
Högvakten
30
sg
kas
Stumholmen
1
s g5a
ta n
21
6
LänsVallgatan 18
Nils residens 7
15
Holgersson 3
Kungsbron
staty
Rosenbom
Bastion
AmiralitetsAurora
8
kyrkan
Bastion
Kungshall
Bångs
plan
Timmermans ga t a n
Själklippan
Smörasken
Lusen
10. 10 Högvakten/The Main Guard House/Die Ehrenwache/
Wartownia Główna
Polhemsdockan
Vasaskjulet
Bastion Havfrun
a
Karlskron
Galjonslunden
11. 11 Varvsmuren/The Dockyard Wall/Die Werftmauer/
Mur Stoczniowy
Gamla Varvet
12
12.Björkholmen
Lindholmen
Söderstjärna
rjan
Repslagarebanan
Asp
öfä
14. 14 Blekinge museum/Muzeum regionu Blekinge
Sjötaxi
13
13.Fisktorget
Producerad maj 2014
#visitkarlskrona
Tagga och dela dina
Karlskrona­bilder och delta
i sommarens Instagramtävling! Finalisterna belönas
med en utställning.
xi
Bar
m
na Sjöta
5
Slup & MarinBarkass-museum
skjulet
Stumholms-
Ö Ha
Karlskro
28
13
9
Kungsbrog
Kungsb
ron
Brunnsgr
11
Hästkv.g
16
Drottning-
ed
S
Båtsmansgr
jeg
23
10
Kommunförvaltn.
Bilmuseum/
Porslinsmuseum
sun ng
det
atan
Bredgatan
Guldsmedsgr
38
gatan
39
Ö Pett. gr
Urm.gr
31
N Smedjegatan
N K ungsg
19
Rådhusg
Amiralitets-
Östra
Kruthuset
2
14
Varvs gatan
54
Landbron
Landbrog
25
25
14
17
1
Bastion Kungshall
20
Arklimäs-
14
Styrmansg
ralitetsg
18
Skeppareg
31
Västra Prinsgatan
Ami-
22 Läns-
Sm
20
2
5
mansg
13
Ronnebygatan
styrelsen
Konserthus1
teatern 1
Rådhus
Stor4 FredriksKyrkogatan 2-4
2
torget
kyrkan
3
Fortifikationsg
Östersjö2
skolan
Konst- Sparrensg
19
Tyska mu.
20
Sparrekyrkan
Östra Prinsgata6n
salen
Rosenfeldt24 skolan
10
Alamedan 4
29
gatan
tareg
32
g
Mjölnareholmen
0
33
6
100
Skeppsbro-
Ba sti o n
6.
Österle
den
34
32
Brygg
a
Sot.gr
27
erkare
13
Konstapel
sgatan
26
Gal ér
g
Fregattg
Styrmansg
Skonertg
29
msk
aj
sund
Korvettg
6
Utö
vägen
Kilst
rö
en
äg
en
l
Saltö
1843
Finnagr
S tr a
18
H 1
ag
lö
-
ö
Alm
ss
I sv
34
46
200
n
4
Hantv
34
ta
g
mn
Ha
Ö 17
Björkholmen
11 ga 8 eta
n
ät
Ö Köp
Stenbergs gr
40
g
are
Varv
Parkg
ac
5 k
äst
rgm
Bo
Chapmans-Sko 37
ma
plan
kar
4. 4 Fredrikskyrkan/The Fredirk Church/Die Fredrikskirche/
Fredrikskyrkan
Marinmuseum/The Naval Museum/Die Marinemuseum/
Muzeum Morskie
eb
20
36
S Skepp.gr
5
öll
KonstFisk- 13 14
hall
Skepp torget
Blekinge
gossegsMuseum
25
N Skepp.gr
Sjömansg
5.
Spårg
sgr
Gasv
erksg
Bååths gr
Ut
öv
B or
gm
äst
are
ka
jen
Blekingeg
32
ndv
äge
n
an
at
vä 1
ge 3
n
Bollö-
1
on
ö br
Björkholmspl.
jen
Skärgårdsbåtar
sommartrafik
ergsg
ab 12
M
a
rek
n
ra
Sto
1
Stakholmen
-
är
C ha dsg
pma
nsga
ta
24
Krister Hornsg
Hen
Trollesrik
28
g
Wac
8
ht meis12
19
te
rg
Norden
skjöldsg
Borg m ästa
n
tur
3
23
Ehrensv
d
ida
Gu
22
nd
Sp
Skeppsbrokajen
torget
N 15
5
N Skeppsbrog G
ba Möl
cks leS
k
eppsbrog
gr
Kungs36
11
2
plan Ö 20
24 5
V Vittus g
g
V
TROSSÖ
Ö
it
t
usg lands1g8
re 15
26
atan
g
nds
Öla
2
V Köp
mansg 2 Hoglands
Gymnasium
park
34
14
Gymnasium
Hög
Docke
Trefaldighetskyrkan/The Church of the Holy Trinity/
Die Dreifaltigkeitskirche/Kościół św. Trójcy.
en Pukesg
Rökeriv
Cyber
Zone
ra
st
Ekh olms
Björkh
olms Wrangelsg kaje
Saltö
torg
Frys
hus
v
Saltö
ind.område
k
Vi
2
3
Må
l
5
17
g
ia
tor
2
3.
12
eg
Rådhuset/The Town Hall/Das Rathaus/Ratusz
öv
18
Järnvägstorg et
36
Ha
ar
2
Ekholmen
g
g
are
2.
sö
kFis
Stortorget/The Great Square/Grosser Platz/Rynek Główny
os
17
12
1
tan
ga
Tr
300 m
Brandstation
Borgmästarefjärden
öv
rk
1.
g
10
Karlskrona na własną rekę
g
T ju
Eine Tour rund Karlskrona
tö
msövägen
Ra
1 6 en
g
vä
Walk around Karlskrona
13
om
Tr
Saltöskolan
Welcome to Karlskrona. In the middle of the
archipelago. Come visit us at Karlskrona Tourist Office.
We will be happy to assist you with tickets to events
and guided tours, booking of accommodation and
much more. You will find us in our office or on the web.
Karlskrona på egen hand
21
ltö
I vö
Kom in till oss på Karlskrona Turistbyrå, så hjälper vi
dig med bokning av biljetter, boende, guidade turer
m m. Vi delar gärna med oss av våra smultronställen.
Besök oss på Stortorget, webben eller kontakta oss
på det sätt som passar dig bäst.
13
gatan
3
Ljungskär
Sa
SALTÖ
äge n
Båtvarv
ång
öv
30
Välkommen till Karlskrona.
Mitt i skärgården.
SL
s
ag
Kolerakyrkogård
Dragsöviken
Dr
Tag and share your
beautiful pictures of
Karlskrona and take
part in our Instagram
competition.
Karlskrona Turistbyrå
Tel/Phone: +46 455-30 34 90
Stortorget 2, SE-371 34 Karlskrona
E-mail: visit@karlskrona.se
Follow Visit Karlskrona on
För mer information:
For more information:
visitkarlskrona.se
S
HÄSSLEGÅRDEN
Kärrtorp
Ös
ALLATORP
le
ter
n
de
lväg
Hembygdsgård
en
väg
en
S tå
en
29 JULI - 3 AUGUSTI
TORSKORS
Trafikplats
Karlskrona öst
E22 27
Militärt
fritidsläger
64
BACKABO
Lyckeb
Djurklinik
en
ter
led
en
Ly
Skärfva
herrgård
Ro
y
eb
nn
MARIEDAL
vä
vä
by
ke
ge
svägen
Rik
VEDEBY
n
vägen
n
ge
ns
Statio
EKEBERG
c
Ly
Villa Vik
KUNGSMARKEN
BJÖRKHAGA
Su nna
Kungsmarkskyrkan
Verk
öväg
GULLBERNA
Barnens
Lekland
Sunnadalsskolan
en
väg
VÄSTRA MARK
Lyckebyskolan
n
Vedebyskolan
Ös
Mariedalskyrkan
Servicehus
Ekliden
Ly
ck
eb
yv
äg
e
en
MARIEBERG
LINDESNÄS
Företagspark
n
aväge
Landstinget
Trafikplats
Oscarsvärn
Sunn
400
300
200
Företagspark
Campus
Gräsvik
Blekingesjukhuset
LÅNGÖ
DRAGSÖ
Hembygdspark
Hästöskolan
Båtvarv
Brandstation
Färjeläge
Polenfärja
Stena Line
Bastion
Kungshall
Bångs
plan
60:-
Buy your ”Fun for kids in Karlskrona”-card for only 60 SEK/child
today! The card gives you and your family a lot of great offers
and special treats. Available together with leaflet and map at
Karlskrona Tourist Office or visitkarlskrona.se.
Great
prices to win!
Register on our webpage
visitkarlskrona.se before, during
or after your visit, and get updated
information and offers from ”Fun
for kids in Karlskrona”. Maybe
you will be among the lucky
winners of a weekend
in Karlskrona?
r trip
you
for date
ing
ryth s up to
Eve
ay
Alw
Available in 9 languages
Do you prefer printed material?
Download our PDF guide and print at
www.arrivalguides.com
Are you looking for travel inspiration?
ArrivalTV gives you videos from your
destination.
0h
Sjöta
xi
Stora
Kruthuset
Grims
kula
Östra fjärde n
Världspremiär! HMS Neptun – upplev en ubåt på riktigt.
Köp dina biljetter på visitkarlskrona.se
Polhemsdockan
Vasaskjulet
Galjonslunden Gamla Varvet
Repslagarebanan
en
jötaxi
LänsNils
Holgersson residens
Kungsbron
staty
Rosenbom
Bastion
Hög- AmiralitetsAurora
vakten kyrkan
ona S
Port
Västerudd
Karlskr
Konstmu.
Tyska
kyrkan Rosenfeldtskolan
Bilmuseum/
Porslinsmuseum
Slup & MarinBarkass-museum
Östersjö- skjulet
skolan
Sparresalen
ole
n1
Fredrikskyrkan
Karls
krona
nia
,P
Konserthusteatern
Rådhus
Köp kortet idag på Karlskrona Turistbyrå eller visitkarlskrona.se.
Bokar ni ert boende hos en av våra anläggningar,
så bjuder vi på kortet (värde ca. 500 kr). Bra va´?
O
ess
acc
Verköhamnen
Kommunförvaltn.
Länsstyrelsen
dy
Varv
Gymnasium Gymnasium
Verk
öv äg
VERKÖ
INDUSTRIOMRÅDE
Östra
Kruthuset
jan
Cyber
Zone
som ni kommer minnas länge efter semestern.
ts
Map, treaffers!
& great o
Verkö
e
fflin
Om ni registrerar er på vår
hemsida visitkarlskrona.se innan,
under eller efter besöket, så har
ni möjlighet att vinna superfina
priser! Ni får också uppdaterade erbjudanden
och information från
Barnens roliga
Karlskrona.
och app kan ni ge er ut i jakten på nya upplevelser
Knösö
Industrihamn
TROSSÖ
Saltö
ind.område
Vinn
fina priser!
roliga familjeaktiviteter för er. Med vårt förmånskort
SEK
Saltöskolan
Skärgårdsbåtar
sommartrafik
Blekinge
Museum
Konsthall
Barnens roliga Karlskrona har samlat massor av
Til
lG
Borgmästarefjärden
en
Båtvarv
Asp
öfär
SALTÖ
g
vä
Båtmack/Marina
PANTARHOLMEN
Brygga
rkö
Ve
Verköskolan
Österl
ed
en
Brändaholm
Lyckebyfjärden
HÄSTÖ
Vattentorn
Trafikplats
Blåportsgatan
Segelsällskap
Trafikplats
Krutviksvägen
Skola
Musikugglan
Wämöskolan
Sun
navä
gen
Tullskolan
Skola
Porten
Campus
Blå Port
Your official guide to
Download your free travel guide here
Ös
GALGAMARKEN
RINGÖ
t
rte
-ko
VÄMÖ
te rl e
Blekinge
Tekniska
Högskola
0
den
100
s och
p
i
t
,
a
t
Kar er laddat
rabatt nda kort!
i ett e
GULLBERNA Litorina
PARK
Folkhögskola
Verkövägen
BERGÅSA
Join our guided tours!
Buy your ticket at Karlskrona
Tourist Office, Stortorget 2.
ge
n
Lyckåvallen
Ringö
sjukhem
Brygga
Folkets
hus Riksvä
Sjukhem
Karlskrona
idrottsplats
Karlskrona Archipelago
Festival. In the middle of the
archipelago – among cliffs
and islets. A festival where
the unique world heritage
history meets the modern
pulse and street life of the city.
Välkommen att köpa
din biljett på Karlskrona
Turistbyrå, Stortorget 2.
LYCKEBY
Lyckå
slottsruin
Kommunarkiv
Medborgarhus
Förs.hem
Den 29 juli–3 augusti 2014 arrangeras Karlskrona
Skärgårdsfest. En fest där världsarvets unika historia
möter den moderna stadens puls och folkliv. Där
levande parker och torg bjuder på musik och fest,
men där stillsamma smultronställen och intressant
historia också ger besökaren oförglömliga minnen.
Guidade
turer för
hela familjen!
ru
ge
Au
y- vägen
äg
yv
eb
ck
SKÖNSTAVIK
500 m
SKÄRGÅRDSFEST
nne
by
vä
g
Skärfva
SJUHALLA
KARLSKRONA
SPANDELSTORP
en
Ro
62
Au
ge
Spandelstorpsskolan
VEDEBY
63
äg
Trafikplats
Trantorp
Trafikplats
Karlskrona väst
27
28
m
sv
E22
Rosenholmsskolan
Boda
Borg
Blekinge
Health
Arena
rum
s
Telenor
Arena
Stora
Boråkra
Auge r u m sv
Västeråkra
KARLSKRONA
INDUSTRIOMRÅDE
TORSKORS
World premiere! HMS Neptun – experience a real submarine.
Buy your tickets at visitkarlskrona.se
Arena/Arena
Elljusspår/Illuminated track
Museum/Museum
Ställplats, Quickstop/Parking Motor Home
Apotek/Pharmacy
Fotbollsplan/Football ground
Naturreservat/Nature reserve
Tillgänglig/Accessible
Bad/Swimming
Friluftsområde/Recreation area
Parkering/Parking
Turistbyrå/Tourist office
Bangolf/Miniature golf course
Färja/Ferry
Parkeringshus/Multi-storey car park
Utsiktsplats/Viewpoint
Beachvolley/Beachvolley
Gästhamn/Guest port
Polis/Police office
Vandrarhem/Youth hostel
Bibliotek/Library
Handikappbadplats/Disabled swimming
Ridanläggning/Riding ground
Vandringsled/Walking track
Bowling/Bowling
Handikapp WC/Disabled WC
Sevärdhet/Site of interest
Vattenklosett/Water-closet
Busstation/Bus station
Hotell/Hotel
Simhall/Indoor swimming pool
Världsarvsområde/World heritage area
Båtled/Boat route
Ishockey/ishockey
Sjukvård/Medical service
Cykelbana/Cycle track
Camping/Camping site
Järnvägsstation/Railway station
Sjösättningsramp/Launching ramp
Cykelled/Biking route
Camping, husvagn/Caravan site
Kajplats/Pier
Skjutbana/Shooting range
Elljusspår/Illuminated track
Cykelled/Biking route
Kyrka/Church
Sportanläggning/Sports ground
Motionsspår/Jogging track
Eldplats/Fireplace
Motionsspår/Jogging track
Stugby/Holiday village/cottage
Vandringsled/Walking track
Vill du också
annonsera
på denna kartan?
Kontakta marknadsavdelningen:
karin.lowenadler@karlskrona.se
therese.hagstrom@karlskrona.se
Download