Lakukan Pengkelasan alamat Internet Protocol

advertisement
ALAMAT IP
Sofirudman
Mazuin
Asmarul shazila
Ainul bariah
• Internet Protocol juga dikenali sebagai IP atau
IP Address merupakan elemen penting dalam
rangkaian.
• Host (sebarang peralatan yang digunakan
dalam rangkaian. Contoh : Printer, PC, Tablet,
Scanner, dll) memerlukan IP address untuk
berkomunikasi diatas rangkaian. Terutamanya
Internet!!
• IP address ialah alamat logikal sebagai identiti
unik host tersebut
• Ia perlu dikonfigur dengan tepat dan unik bagi
membenarkan rangkaian berjalan dengan lancar
• IP address ini bertujuan sebagai alamat untuk
membenarkan setiap packet yang dihantar dalam
rangkaian mempunyai IP address untuk
penghantar (source) dan destinasi (destination).
• IP address ditetapkan kepada port maya setiap
host
• Dengan kata lain, setiap host yang terlibat
dalam rangkaian perlu mempunyai sekurangkurangnya 1 IP address. (bilangan NIC dan IP
address bergantung kepada jenis host)
• Ini akan memastikan informasi yang dihantar
boleh sampai kepada destination dan reply
boleh diterima oleh source.
Discovery1
Slaid page 5.1.1.1
VERSI IP
• Terdapat dua versi bagi alamat IP iaitu :
Internet Protocol Version 4 (IPv4)
Internet Protocol Version 6 (IPv6)
• Setiap versi mentakrifkan alamat IP secara
berbeza.
• Namun begitu apabila alamat IP dibincangkan
biasanya ia merujuk kepada IPv4.
• IPV4 ditetapkan sebagai nombor 32-bit
• Namun, kerana pertumbuhan yang besar dari
penggunaan Internet dan ruang alamat yang
semakin berkurang, IPv6 diwujudkan
• IPV6 menggunakan 128-bit
• Walaupun alamat IP dibina sebagai angka binary,
mereka biasanya ditampilkan dalam bentuk yang
difahami manusia, misalnya,
– 208.77.188.166 (untuk IPv4) ~ dikenali sbg dotted
decimal notation
– 2001:db8:0:1234:0:567:1:1(untuk IPv6).
IP VERSION 4
• IPv4 menggunakan alamat 32-bit (4 byte), yang
menghadkan ruang alamat kepada 4,294,967,296 (232)
alamat unik.
• Alamat IPv4 diwakili dalam dotted decimal notation,
yang terdiri daripada empat nombor perpuluhan
• Masing-masing di antara 0 - 255
• Dipisahkan oleh titik
• Setiap bahagian mewakili kumpulan 8 bit (octet)
alamat.
• Dalam beberapa kes penulisan teknikal, alamat IPv4
boleh dikemukakan dalam perenambelasan
(hexadecimal) pelbagai, perlapanan (octal), atau
perwakilan perduaan (binary). ~ bergantung kepada protokol yg digunakan
Dotted Decimal Notation
Classless IP
• Pada peringkat awal IP dibahagi kepada dua
bahagian:
– bahagian nombor rangkaian ~ Oktet tertinggi (iaitu 8 bit
pertama atau 24 bit pertama) di yang ditetapkan sebagai Network ID
– bahagian nombor nod. ~ bit yang tinggal dipanggil nod.
• Kaedah ini terbukti tidak mencukupi sebagai
rangkaian tambahan yang bebas daripada
rangkaian sedia ada.
• Pada tahun 1981, spesifikasi Internet telah
disemak semula dengan pengenalan seni bina
rangkaian classful.
Kelas IP
• Tiga bit pertama dalam oktet pertama
menentukan kelas network itu.
• Tiga kelas terawal yang ditakrifkan untuk
menangani unicast addressing ialah :
– Kelas A
– Kelas B
– Kelas C
• Terdapat juga Kelas D dan E tetapi ia tidak
digunakan dalam rangkaian komersial
• Jadual dibawah menunjukkan 3 bit pertama,
julat IP, Format Network ID dan Format Host
ID bagi setiap kelas A, B, dan C.
Soalan
• Soalan :
Mengapakah rangkaian ini dikatakan
mempunyai 3 network number yang berlainan?
Jawapan
• Ini kerana IP address
tersebut berada dalam kelas
yang berbeza. (Lihat 3 bit
yang pertama)
• Secara mudahnya boleh juga
dikatakan begini :
– Semua IP address bermula
dengan 8 adalah dari kelas A
– Semua IP address bermula
dengan 130.4 adalah dari
kelas B
– Semua IP address bermula
dengan 199.1.1 adalah dari
kelas C
DYNAMIC AND STATIC NETWORKS
• IP addresses boleh diberikan secara
– Static
– Dynamic
• Pemilihan antara static atau dynamic adalah
bergantung kepada network administrator
Static IP Address
 Static Ip menuntut Network
Administrator memasukkan IP
secara manual
 Ia termasuklah :
 host IP address
 subnet mask
 default gateway.
• Static IP addresses mempunyai pelbagai kelebihan
berbanding Dynamic IP.
• Ia sangat sesuai utk printers, servers dan pelbagai
peralatan rangkaian lain.
• Ini kerana server atau printer yang mengekalkan IP
Address yang sama adalah lebih memudahkan
capaian berbanding penggunaan IP Address yang
sentiasa bertukar
• Static IP juga membenarkan kawalan ketat ke atas
rangkaian.
Dynamic IP Address
• Kelemahannya pula ia menuntut masa yg banyak
ketika proses memasukkan IP Address kepada setiap
host ( satu masalah yang besar untuk rangkaian
dengan komputer lebih dari 50 buah!)
• Masalah keduanya pula adalah untuk memastikan
senarai IP Address yang tepat dikemaskini dengan
baik.
• Menyimpan senarai IP bertujuan untuk memastikan
tiada 2 host dengan IP yang sama.
Dynamic IP Address
 Dalam rangkaian lazimnya pertambahan pengguna




berkembang dengan pesat.
Ada diantara pengguna rangkaian memerlukan capaian ke
atas talian dengan komputer
Ada juga dengan pengguna membawa laptop peribadi.
Daripada memerlukan network administrator
memasukkan IP addresses pada setiap host ini, adalah
lebih memudahkan sekiranya IP Address dimasukkan
secara automatik.
Proses ini memerlukan penggunaan protokol yg dikenali
sbg Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
• DHCP menyediakan ‘addressing information’
seperti perkara-perkara berikut secara
automatik :
– IP address
– subnet mask
– default gateway
– configuration information.
• Selain mengurangkan bebanan network
administrator memasukkan data secara
manual ia juga memastikan IP tidak diberikan
secara kekal kepada host. Kelebihannya :
– Sekiranya host itu tidak digunakan (pc itu shut
down atau tuan punya laptop berpindah
organisasi), IP Address yang digunakannya itu
boleh dipulangkan kepada ‘pool’ utk kegunaan
pengguna yang lain
PRIVATE & PUBLIC ADDRESSES
• Semua hosts yg disambungkan terus kepada
internet memerlukan IP address yang unik
• Berbekalkan IPV4 dengan alamat 32-bit,
kemungkinan untuk bilangan IP address habis
boleh berlaku
• Salah satu jalan penyelesaiannya ialah untuk
menyimpan beberapa IP address untuk
kegunaan ekslusif didalam Internal Local
Network
• Dengan kata lain, IP dibahagikan kepada
2 bahagian :
– IP Address dalam organisasi ↔ Private IP
– IP Address diluar organisasi ↔ Public IP
• Apabila terdapat komunikasi antara
Private dan Public IP, Network Address
Translation (NAT) diperlukan untuk
menterjemah IP address ini. ~ NAT akan dibincangkan
lebih lanjut dalam subtopik lain yek?
• Berikut adalah julat Private IP address yang
boleh digunakan dalam sesebuah LAN.
IP VERSION 6
• Kepesatan ruang alamat IP, mendorong
Internet Engineering Task Force (IETF)
menerokai teknologi baru untuk
mengembangkan keupayaan IP Address.
• Protokol Internet Versi 6 (IPv6) telah
diperkenalkan pada tahun 1995 bagi
menampung keperluan IP Address pengguna
rangkaian.
• Saiz alamat telah meningkat dari 32 hingga
128 bit atau 16 octet.
• Secara matematik, ruang alamat yang baru
menyediakan potensi untuk maksimum 2128,
atau kira-kira 3,403 × 1038 alamat unik.
• Versi baru ini tidak bertujuan untuk
menyediakan kuantiti yang mencukupi untuk
alamat sendiri, tetapi untuk membenarkan
saiz routing table yang lebih kecil.
• Dengan ruang alamat yang besar, tidak ada
keperluan untuk mempunyai Classless InterDomain Routing (CIDR) seperti dalam IPV4.
• Pengguna biasa tidak akan merasai sebarang
perubahan yang ketara dalam penggunaan
Internet.
• Namun, perbezaan yang mungkin dirasai adalah
dalam penggunaan communication services
seperti voice over IP (VOIP) dan Persidangan
Video.
• Sama seperti alamat IPv4 yang dikhaskan
untuk rangkaian persendirian atau dalaman,
IPv6 juga mempunyai Private addresses
• IPv6 menentukan julat alamat yang dikhaskan
untuk rangkaian private dan public nya.
• Dalam IPv6, ini adalah dirujuk sebagai unique
local address (ULA)
FAKTA KUNCI
FAKTA KUNCI
• A classfull network will only use 255 or 0 in
the subnet octet but 0 must be the last octet,
so 255.0.255.0 is not a valid subnetmask.
• A classless network is basically a flexible form
of the above, and you can use the custom
subnetmasks to specify subnets and number
of hosts in them.
FAKTA KUNCI
• Public IP addresses (also
known as Static IP addresses)
are IP addresses that are
visible to the public.Because
these IP addresses are public,
they allow other people to
know about and access your
computer, like a Web server.In
some cases, you do not want
people to access your
computer or you want to
restrict certain individuals
from accessing your computer
or server.
 These addresses can be used
on a private network, but
they’re not routable through
the public Internet. This not
only creates a measure of
much-needed security, but it
also conveniently saves
valuable IP address space.
• Dalam konteks Internet Addressing Structure,
address pool ialah satu set Internet Protocol
addresses yg disediakan oleh internet Assigned
Numbers Authority (IANA) atau Network
Administrator.
• Pening dah??
Sabaqq..kita tak
sampai part yang
paling pening lagi..
Hehehqe
• Seterusnya ke slaid BINARY DECIMAL
Conversion laakkk!!!
Download