Sedation lattergas 2014 - De Offentlige Tandlæger

advertisement
Odense 11/11-2014
Ole Risgaard, Speciallæge i anæstesi







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
2

Et lægemiddel der ved virkning på
centralnervesystemet dæmper psykisk og
motorisk hyperaktivitet eller udøver en almen
depressiv virkning på normal mental aktivitet
(klinisk ordbog)
Kursus i lattergas 2014
3

Ved vågen sedation forståes indgift af et
beroligende og angstdæmpende lægemiddel i
en mængde, der sikre at patientens evne til at
trække vejret og alle beskyttende reflekser
bevares ligesom patienten reagerer på tiltale
og fysisk stimuli (Procedurebeskrivelse De
Offentlige Tandlæger 2014)
Kursus i lattergas 2014
4
Kursus i lattergas 2014
5
Liege Lourenço-Matharu , Paul F Ashley, Susan Furness
Editorial group: Cochrane Oral Health Group.
Published in Issue 3, 2012. The Cochrane
Collaboration.



To evaluate the efficacy and relative efficacy of
conscious sedation agents and dosages for
behaviour management in paediatric dentistry.
Electronic searches of MEDLINE, EMBASE, Cochrane
Central Register of Controlled Trials, Dissertation
Abstracts, SIGLE, Google and the Community of
Science Database were conducted for relevant trials
and references up to 4th August 2011.
Reference lists from relevant articles were scanned
and the authors contacted to identify trials and
obtain additional information. There were no
language restrictions. Trials pre-1966 were not
searched.
Kursus i lattergas 2014
7


Randomised controlled trials of conscious
sedation comparing two or more
drugs/techniques/placebo undertaken by the
dentist or one of the dental team in children
up to 16 years of age.
Crossover trials were excluded.
Kursus i lattergas 2014
8

There is some weak evidence that oral midazolam
is an effective sedative agent for children
undergoing dental treatment. There is very weak
evidence that nitrous oxide inhalation may also be
effective. There is a need for further well designed
and well reported clinical trials to evaluate other
potential sedation agents. Further
recommendations for future research are described
and it is suggested that future trials evaluate
experimental regimens in comparison with oral
midazolam or inhaled nitrous oxide.
Kursus i lattergas 2014
9
Helen H. Lee, Peter Milgrom, Helene Starks &
Wylie Burke. Pediatric Anesthesia 2013
Aug;23(8):741-6
Charles J. Coté, Daniel A. Notterman, Helen W. Karl,
Joseph A. Weinberg and Carolyn McCloskey Pediatrics
2000;105;805
Kursus i lattergas 2014
12
Committee on Drugs, Section on Anesthesiology,
American Academy of Pediatrics: Guidelines.
Pediatrics 1985;76: 317-21.
Committee on Drugs American Academy of
pediatrics. Pediatrics 1992;89:1110-5.





Parents needed to know that sedative/analgesics have
risk
A presedation history was required: how would the
child’s underlying medical conditions affect the safety
of sedation
Proper fasting prior to elective procedures and the need
to balance the risk of sedation in children who required
urgent or emergent procedures was described
Appropriate monitoring, particularly continuous pulse
oximetry, during the procedure and into the recovery
period was required for the first time
The children had to be returned to their presedation
level of consciousness
Kursus i lattergas 2014
15
Cote CJ, Wilson S. Guidelines for monitoring and
management of pediatric patients during and after
sedation for diagnostic and therapeutic procedures: an
update. Pediatrics 2006;118:2587-602.



“sedation of pediatric patients has serious
associated risks, such as hypoventilation,
apnea, airway obstruction, laryngospasm, and
cardiopulmonary impairment”
It clearly stated that “reflex withdrawal” to a
painful stimulus is not consistent with
moderate sedation, but consistent with deep
sedation
An acronym (SOAPME) was introduced to
underscore proper preparation
Kursus i lattergas 2014
17







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
18
S = Suction
O = Oxygen
A = Airway
P = Pharmacy
M = Monitors
E = Equipment
Kursus i lattergas 2014
19







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
20
Kursus i lattergas 2014
21
Kursus i lattergas 2014
22


Gasart
Den ideelle
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Potent
Sikkert
Atoksisk
Let styrbart
Bivirkningsfrit
Muskelafslappende
Behageligt for patienten
Kemisk stabilt samt ikke eksplosivt, ikke brændbart
Kursus i lattergas 2014
23




Partialtrykket driver midlet
Ved ligevægt (når partialtrykket er ens i to
faser bestemmes fordelingskoeeficienten (FK)
Jo mindre Fkblod/gas, Fkhjerne/blod des hurtigere
induktion
Potens angives som Minimum Alveolar
Concentration (MAC): 50 % af patienterne ikke
reagerer med afværgelse på kirurgisk
stimulus
Kursus i lattergas 2014
24







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2 O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
25
Kursus i lattergas 2014
26
Kursus i lattergas 2014
27







N2O, kvælstoforilte, dinitrogenoxid
Findes i atmosfæren 0,5 ppm
Farveløs
Sødligt lugtende
Ikke irriterende luftart
Ikke eksplosiv, ikke brændbar
Opbevares i flydende form under tryk
Kursus i lattergas 2014
28





Lav Fkblod/gas samt Fkhjerne/blod sikre hurtig
induktion samt hurtig udskillelse
MAC N2O 105 %
Ved indånding af 70 % N2O opnåes 90 %
ligevægt inden for 10 – 15 minutter
70 % af blodets indhold af N2O afgives på de
første 3 minutter
Diffusionshypoxi kan forekomme under
udluftning med atmosfærisk luff
Kursus i lattergas 2014
29





Sedation
Analgesi
Amnesi
Anxiolytisk
Dissociation (normalt
sensorisk input udløser
ikke sædvanlig
reaktion)
Virkning





Yderst beskeden
påvirkning af
respiration og
cirkulation
Kvalme
Opkast
Svimmelhed
Tryk i hulorganer
Bivirkning
Kursus i lattergas 2014
30

Kontraindikationer
◦
◦
◦
◦
◦
Angst for masken
Luftvejsinfektioner
Intrakraniel patologi
Hovedtraumer
Eksisterende behandling med opioid,
benzodiazepin
Kursus i lattergas 2014
31



Metaboliseres “ikke” i kroppen (0,004 %)
Halveringstid 5 minutter
Virkningsmekanismen ikke fuldstændigt
klarlagt
Kursus i lattergas 2014
32







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
33
Kursus i lattergas 2014
34
Kursus i lattergas 2014
35







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
36

WHO 1948: "Sundhed er en tilstand af
fuldstændig fysisk, mental og social
velbefindende og ikke blot fravær af sygdom
eller svækkelse"
Kursus i lattergas 2014
37
Kursus i lattergas 2014
38



Siger alene ikke noget om den operative
risiko (ASA, indgreb, operatør, anæstesi,
support)
Stor intra og inter observatørvariation
Påvist sammenhæng mellem ASA og risiko for
ikke planlagt intensiv indlæggelse, længde af
indlæggelse samt cardiopulmonale
komplikationer
Kursus i lattergas 2014
39
ASA1
ASA2
ASA3
ASA4
ASA5
ASA6
• Rask patient
• Mild systemisk sygdom (ingen funktionel indskrænkning)
• Alvorlig systemisk sygdom (begrænset funktionel indskrænkning)
• Alvorlig systemisk sygdom (konstant livstruende)
• Moribund patient
• Hjernedød
Kursus i lattergas 2014
40







Sedation, definition, litteratur, guidelines
SOAPME
Respiration, inhalationsmidler
N2O
Wiltons sederingsskala
Det raske barn
ABC
Kursus i lattergas 2014
41




Dr. Karl Matthes udviklede det første
måleinstument til bestemmelse af
saturationen i 1935
Saturation: SpO2: Hæmoglobins mætning med
ilt i blodet i procent
Dr. Takuo Aoyagi og Dr. Michio Kishi
udviklede det første pulsoximeter i 1972
Slutningen af 80’erne blev pulsoximetri
standard under alle generelle anæstesier
Kursus i lattergas 2014
42







Non invasiv måling via klemme eller gummiprobe
Fra det ene ben af en klemme sendes lys gennem
væv med pulsativt flow
Processor til analyse samt LED og photodiode
LED sender rødt lys (600 nm) samt infrarødt lys
(900 nm) gennem vævet
Absorptionen af lys er forskellig fra
oxyhæmoglobin og deoxyhæmoglobin
Photodioden registrere det ikke absorberede lys
Processoren beregner ratioen og udtrykker denne
som saturation
Kursus i lattergas 2014
43





Indikation
Tænd – er der lys i dioden
Placer
Vurder kurve form via display til registrering
af det pulsative flow
Tolk
Kursus i lattergas 2014
44






Komplikationer er yderst sjældne
Urolig patient
Vasokonstriktion
Neglelak
Kunstige negle
Lejring
Kursus i lattergas 2014
45
Kursus i lattergas 2014
46


Det skal være muligt at ventilere patienten.
Til dette formål skal der være tilgang til
Rubens ballon eller andet ventilationsudstyr.
Der er ikke herudover krav om særligt udstyr
til livreddende førstehjælp, men det
anbefales, at klinikken har tungeholder i to
forskellige størrelser – en til mindre børn og
en til unge (Procedurebeskrivelse De
Offentlige Tandlæger 2014)
Kursus i lattergas 2014
47



A: Airway
B: Breathing
C: Cirkulation
Kursus i lattergas 2014
48
Kursus i lattergas 2014
49
Kursus i lattergas 2014
50
Kursus i lattergas 2014
51



Henning Ruben (1914 – 2004)
Opfinder selvekspanderende
ventilationspose. Markedsføres i 1957
Forskellige størrelser, typisk
 < 10 kg (1 år)
 10 – 30 kg (1 – 10 år)
 > 30 kg (> 10 år)
Kursus i lattergas 2014
52
Kursus i lattergas 2014
53






Respirationsfrekvens: 1 – 2 år = 25-35 pr minut
Respirationsfrekvens: 2 - 5 år = 25-30 pr minut
Respirationsfrekvens: 5 - 12 år = 20-25 pr minut
Respirationsfrekvens: > 12 år = 15-20 pr minut
6 ml/kg
Børne og voksenstørrelser maske/ pose
Kursus i lattergas 2014
54



Anvend korrekt størrelse
Afstand fra mundvig til ydre øre
Kraftigt refleksstimulerende
Kursus i lattergas 2014
55
Kursus i lattergas 2014
56
Kursus i lattergas 2014
57
Download