Katalog (PDF)

advertisement
PRODUKT ER
PRO DUCTS
Klong Intemestic AB, Dalénum 17, SE-181 70 Lidingö, Sweden.
Tel +46 8 446 27 30. www.klong.se
Med våra ting önskar vi förmedla skönhet och omtanke.
Saker att vårda och att glädjas åt – länge.
With our products we wish to mediate beauty and care.
Things to care for and enjoy – a lasting experience.
B E ST ICK CUT LERY
Våra bestick är tillverkade i rostfritt stål. De finns i blankt eller matt utförande.
Samtliga serier finns i minst sju delar. Besticken kan också köpas i presentförpackningar
om 16 delar – 4 matgafflar, 4 matknivar, 4 matskedar och 4 kaffeskedar.
Our cutlery of stainless steel is available in either shiny or matt.
All sets come in at least seven pieces. Please note that all sets of our cellection can
be bought in a gift box containing 16 pieces; 4 dinner forks, 4 dinner knives,
4 dinner spoons and 4 coffee spoons.
S A LV IA B E ST I C K C U TL E RY
DESIGN JONAS BOHLIN
Salvia bestickserie är formgivet av Jonas Bohlin år 2000. Den finns i både matt och blankt
utförande. Förutom de sju delarna finns också salladsbestick, serveringsbestick och slevar.
Salvia cutlery set was designed by Jonas Bohlin in 2000. Salvia is available in both
matt or polished stainless steel. Apart from the seven pieces there is also salad servers,
servers and ladles.
SALVIA
BLANK SHINY
MATT
SILVER*
MÅTT MEASURE
MATGAFFEL DINNER FORK
11411
11413
11414
210 MM
MATKNIV DINNER KNIFE
11421
11423
11424
230 MM
MATSKED DINNER SPOON
11431
11433
11434
215 MM
DESSERTGAFFEL DESSERT FORK
11441
11443
11444
180 MM
DESSERTKNIV DESSERT KNIFE
11451
11453
11454
197 MM
DESSERTSKED DESSERT SPOON
11461
11463
11464
180 MM
KAFFESKED COFFEE SPOON
11471
11473
11474
150 MM
SERVERINGSBESTICK SERVING SET
11481
11483
11484
250 MM
SALLADSBESTICK SALAT SET
11491
11493
11494
305 MM
SLEV SERVER
1145
SMÅSLEVAR SMALL SPOON SET
1146
SET MED 16 DELAR SET OF 16 PIECES
1141
*SILVER 33 MICRON
240 MM
160 MM
1143
1144
S A LVI A S A L L ADSBESTIC K
S ALV IA S ALAD SERVER
DESIGN JONAS BOHLIN
Detta salladsbestick är tillverkat i blank eller matt rostfritt stål. Handtaget är i trä varför
maskindisk inte är att rekommendera. Salladsbesticket säljs i elegant presentförpackning.
The Salvia salad server is available in your choice of matt or shiny stainless steel with
handles made of dark wood. Salvia salad servers are presented as an elegant gift set.
Not dishwasher proof.
SALVIA
SALLADSBESTICK SALAT SET
BLANK SHINY
MATT
MÅTT MEASURE
11491
11493
305 MM
S A LV IA SE R VE R I N G SB E ST I C K
SALV IA S E R V I N G S E T
DESIGN JONAS BOHLIN
Detta serveringsbestick finns i blankt eller matt rostfritt stål. Besticket är stort och generöst
till sin form och kan med fördel också användas till salladen. Serveringsbesticket säljs
i en elegant röd förpackning.
This set is available in your choice of matt or shiny stainless steel. It is in its shape
generous of size and utility and can be used also for salads. The serving set is presented in
an elegant red gift box. Available in matt or shiny stainless steel. Dishwasher proof.
SALVIA
SERVERINGSBESTICK SERVING SET
BLANK SHINY
MATT
MÅTT MEASURE
11481
11483
250 MM
S A LVIA SLEV
S ALV IA S E RVING SP O O N
DESIGN JONAS BOHLIN
Denna slev är tillverkad i blankt rostfritt stål med trähandtag. Genom sin konstruktion så kan
sleven hängas på kanten av grytan. Utmärkt till gröten, fiskgrytan eller varför inte en härlig
couscous? Denna slev säljs i en elegant presentförpackning. Bör ej diskas i maskin.
This ladle of stainless steel and wooden handle is constructed to be able to rest on the rim
of a pot. Excellent if serving rice, porridge, a fish stew or why not a delightful couscous?
This item is sold in an elegant gift-wrapping. Not dishwasher proof.
SALVIA
SLEV SERVING SPOON
BLANK SHINY
MÅTT MEASURE
1145
240 MM
S A LV I A S M Å S L E VA R
SALV IA S M A L L S P O O N S E T
DESIGN JONAS BOHLIN
Dessa småskedar tillverkas i rostfritt stål och trä. Dessa skedar kan
användas till marmeladen eller varför inte senapen eller den goda röran.
Dessa småskedar säljs i en förpackning om två stycken. Bör ej diskas i maskin.
These spoons of stainless steel and wood are ideal for serving marmalade,
mustard or any other delicious mix. This item is sold in couples.
Not dishwasher proof.
SALVIA
SMÅSLEVAR SMALL SPOON SET
BLANK SHINY
MÅTT MEASURE
1146
160 MM
BR ING K AN N A OCH SK Å L
BR IN G J U G A N D B O W L
DESIGN MÅRTEN CYRÉN
Kanna och skål tillverkade i emaljerat rostfritt stål. Dessa tillverkas med svart eller vit utsida.
Skålen har en tillhörande sked. Skål och kanna kan användas till mjölk och socker.
Ej maskindisk.
An elegant series in enamelled stainless steel. The bowl includes a beautiful spoon and
alternative colours of this set are black or white. A set fitted well for containing milk or sugar.
We recommend hand wash to preserve the enamel.
BRING EMALJ ENAMEL
20000
105 X 50 MM
SKÅL SVART MED SKED BOWL BLACK WITH SPOON
20001
105 X 50 MM
KANNA VIT UTSIDA POT WHITE
20002
90 X 80 MM
KANNA SVART UTSIDA POT BLACK
20003
90 X 80 MM
BRING SKED 90 X 45 MM BRING SPOON 90 X 45 MM
F I O R E BR I CK SATS
F I OR E TRAY SET
DESIGN JONAS BOHLIN
Denna bricksats om tre är tillverkad i eloxerad aluminium. Den finns i två olika utförande
dels med alla brickor svart och dels i blått, grått och rött.
Brickorna säljs i en elegant presentförpackning.
This tray set consisting of three parts, designed by Jonas Bohlin, come in anodised
aluminium and various colours. Available in two different designs; Blue, white and red or
three black trays. The set is sold in an elegant gift-wrapping.
Dia 39 cm / 27 cm / 15 cm
FIORE
BRICKOR FÄRG TRAY COLOURS
30007
BRICKOR SVART TRAY BLACK
30008
MÅTT MEASURE
SKÅL VIT MED SKED BOWL WHITE WITH SPOON
M O ONT O OL O ST- OC H SM ÖR K NI V
MOONTOOL CHEESE & BUTTERKNIFE SET
DESIGN FILIPPA REUTERSWÄRD
Ostsetet består av en ostkniv och en smörkniv tillverkat i rostfritt stål. Besticken har solida
handtag och kan stå på eggen varför det ger ett nytt spännande uttryck.
Säljs i elegant presenförpackning.
The cheese set consists of a cheese knife and a butter knife in stainless steel. These knives
are solid and bring new radical expression in the way they balance on the tip of the blade.
Sold in an elegant gift-wrapping.
M OO NT OOL OST- OC H K A KFAT
MOONTOO L CH EESE & C AK E PLAT E
DESIGN FILIPPA REUTERSWÄRD
Moontool bricka år tillverkad i trä och glas. Med sitt utseende och form kan brickan utmärkt
användas både som ostbricka och som kakfat. Säljs i elegant presentförpackning.
The versatile tray comes in wood and glass. Thanks to its design and shape it works well as
both cake and cheese plate. This convenient plate is also sold in an elegant gift-wrapping.
MOONTOOL
OST & SMÖRKNIV CHEESE SET
MÅTT MEASURE
30000
M O ONT O OL B R ÖD- O C H K A K K N I V
MOONTOOL BREAD KNIFE & CAKE SERVER
OSTKNIV CHEESE KNIFE
209 MM
SMÖRKNIV BUTTER KNIFE
176 MM
DESIGN FILIPPA REUTERSWÄRD
BRÖDKNIV BREAD KNIFE
305 MM
Brödsetet består av en brödkniv och en kakspade. Båda har samma solida handtag som
ostsetet. Säljs i elegant presentförpackning.
KAKSPADE CAKE SERVER
220 MM
BRÖD & KAKKNIV BREAD SET
OSTBRICKA CHEESE BOARD
30001
30002
300 X 430 MM
The set consists of a bread knife and cake server. The two items share a similar solid handle
as the cheese set. Sold in an elegant gift-wrapping. The bread set consists of a bread knife
and a cake server in stainless steel.
C A ND E L A L J U S S TA K E
CAN D E L A CA ND L E L I G HT
DESIGN JONAS BOHLIN
Candela ljusstake är tillverkad i mässing och trä. Denna ljusstake kan användas både till
värmeljus och till vanliga ljus. Levereras i elegant presentförpackning.
Candela is made of brass and wood. It is suitable for different types of candles.
Sold in an elegant gift-wrapping.
CANDELA
LJUSSTAKE CANLE LIGHT
T R IUMF KOR G
TR IUF B ASKET
DESIGN MATS BROBERG & JOHAN RIDDERSTRÅLE
En sammanbunden och spänstig korg vars karakteristiska höga handtag fungerar som
stöd vid stapling av ved eller tidningar. Tillverkas i björkfanér i svart, vitt eller natur.
Detaljer i mässing.
A characteristic basket useful whether carrying firewood or disposing newspaper.
Its elevated handles support any piling. Made of birch wood and it comes in the
colours of natural, black or white. Details in brass.
TRIUMF
VIT WHITE
MÅTT MEASURE
30400
SVART BLACK
30401
NATUR NATURE
30402
610 X 310 X 400 MM
MÅTT MEASURE
30100
145 X 73 MM
TA CKA KUB
TA C K A C UB E
DESIGN JONAS BOHLIN
Denna kub är tillverkad i oputsad marmor. Genom att vända olika sidor upp kan man
använda kuben till ljuset, fotot, askan eller saltet.
This unpolished marble cube can be turned around to your preference, facing the light,
the photo, the ashes or salt.
TACKA
KUB CUBE
MÅTT MEASURE
30006
70 X 70 MM
C ONS T ELLA L J USSL ING A
C O NS TE L LA CAND LE LI GHT
DESIGN EVA SCHILT
Ljuskälla för värmeljus som går att forma hur man vill, på en linje, som en stjärna, i en ring
eller hullerombuller. Utsträckt är den ca 120 cm och som en ring eller stjärna ca 38 cm i
diameter och har 10 ljuskällor. Som ett tillbehör finns också insatser som gör att man kan
sätta vanliga stearinljus i värmeljushållaren. Tillverkas i mässing eller aluminium.
I aluminium finns också halva storleken – dvs med 5 ljuskällor.
A pleasant source of light shapable, a circle, a star or simply how ever you wish.
Stretched out it measures 120 cm and when shaped like a circle it is 38 cm deep in
diameter. The candle holder is made for candles in metal cups but it comes with fittings
for pillar candles. Made of brass or aluminium. The aluminium version also comes in half
size i.e. 5 candle holes.
CONSTELLA
MÄSSING BRASS
30200
ALUMINIUM ALUMINIUM
10 HÅL 10 HOLES
30201
ALUMINIUM ALUMINIUM
5 HÅL 5 HOLES
30203
INSATS FITTINGS
30202
SUKHOTHAI
SUKHOTHAI
IDEAL
BLANK SHINY
MATT
MATGAFFEL DINNER FORK
11111
11113
208 MM
MATKNIV DINNER KNIFE
11121
11123
251 MM
MATSKED DINNER SPOON
11131
11133
206 MM
DESSERTGAFFEL DESSERT FORK
11141
11143
185 MM
DESSERTKNIV DESSERT KNIFE
11151
11153
219 MM
DESSERTSKED DESSERT SPOON
11161
11163
186 MM
KAFFESKED COFFEE SPOON
11171
11173
139 MM
ESPRESSOSKED DEMI-TASSE
11181
11183
115 MM
SERVERINGSBESTICK SERVING SET
11191
11193
220 MM
IDEAL
MATT
SILVER*
MÅTT MEASURE
MÅTT MEASURE
MATGAFFEL DINNER FORK
11513
201 MM
MATKNIV DINNER KNIFE
11523
230 MM
MATSKED DINNER SPOON
11533
215 MM
DESSERTGAFFEL DESSERT FORK
11543
180 MM
DESSERTKNIV DESSERT KNIFE
11553
197 MM
DESSERTSKED DESSERT SPOON
11563
180 MM
KAFFESKED COFFEE SPOON
11573
150 MM
BAGUETTE
BAGUETTE
BLANK SHINY
SILVER*
BLANK SHINY
MATT
SILVER*
MÅTT MEASURE
MATGAFFEL DINNER FORK
11213
210 MM
MATKNIV DINNER KNIFE
11223
245 MM
MATSKED DINNER SPOON
11233
212 MM
DESSERTGAFFEL DESSERT FORK
11243
186 MM
DESSERTKNIV DESSERT KNIFE
11253
222 MM
DESSERTSKED DESSERT SPOON
11263
189 MM
KAFFESKED COFFEE SPOON
11273
143 MM
SIRIKIT
SIRIKIT
MATT
SILVER*
MÅTT MEASURE
MATGAFFEL DINNER FORK
11313
11314
204 MM
MATKNIV DINNER KNIFE
11323
11324
230 MM
MATSKED DINNER SPOON
11333
11334
197 MM
DESSERTGAFFEL DESSERT FORK
11343
11344
184 MM
DESSERTKNIV DESSERT KNIFE
11353
11354
212 MM
DESSERTSKED DESSERT SPOON
11363
11364
182 MM
KAFFESKED COFFEE SPOON
11373
11374
136 MM
SERVERINGSBESTICK SERVING SET
11393
*SILVER 33 MICRON
BLANK SHINY
225 MM
Download
Random flashcards
African nomads

18 Cards

Ethnology

14 Cards

Create flashcards