sangbok_kf - Kristent Fellesskap – Sørlandet

advertisement
Forord
Det er med stor glede vi for andre gang presenterer et sanghefte spesielt
tilrettelagt for bruk i menighetenes småsamlinger. Sangene har vi valgt
ut blant de vi selv har skrevet og sanger vi har fått andre steder fra. Vi
har forsøkt å finne en balanse mellom gammelt og nytt, men med vekt
på å gjøre mer av det nye stoffet tilgjengelig for bruk i gruppene.
Når vi kommer sammen, om vi er mange eller få, vil vi gi Gud den plass
han skal ha. Gud er hellig og troner over sitt folks lovsanger (Salme
22:4). Gud er god og Hans nåde er uten ende (Salme 100:5). Gud har
gjort oss som ikke var ett folk, til sitt folk og til prester for seg (1.Pet.2:9).
Derfor vil vi stadig bære fram vårt lovprisningsoffer: frukt av lepper som
priser hans navn (Hebr.13:15)
Sangene i dette heftet er tilrettelagt for samlinger i hjemmene. Det har vi
gjort ved bl.a. å legge melodiene noe ned (gjort litt mørkere) enn på
originalversjonene og ved at akkordene er noe forenklet. Besifringen er
laget for å være enklest mulig å spille på gitar. Bakerst i heftet finner du
også en oversikt over de fleste gitargrepene som er brukt i sangene.
Ønsker du originalnote/-besifring på noen av sangene, kan du ta kontakt
på lovsang@kristent-fellesskap.no.
Heftet er produsert av Kristent Fellesskap i Bergen for internt bruk.
Andre menigheter eller grupper kan kjøpe eller kopiere heftet dersom de
har en gyldig CCLI-avtale. Du kan få mer informasjon om dette ved å ta
kontakt med Kristent Fellesskap, Bergen på lovsang@kristentfellesskap.no eller nettsidene til CCLI: www.ccli.com.
Men først og fremst: Pris vår Gud, la lovsangen lyde høyt for ham! For
han er god og hans nåde varer til evig tid! (Salme 66:8, Salme 100:5)
For likesom jorden lar spirene vokse, som en hage lar vekstene gro, slik
skal Herren vår Gud la rettferdighet spire fram og lovsang lyde for alle
folkeslag. (Jesaja 61:11)
Kristent Fellesskap, Bergen 2005
1
Innholdsfortegnelse
A beautiful day ........................................s.3
All heaven declare ..................................s.3
Allelujah (Holy) ........................................s.4
Allmektig Gud (Gud din kjærlighet).........s.4
Bare du skal ha ære................................s.5
Bare på grunn av din nåde......................s.6
Because of you .......................................s.7
Blessed be the name ..............................s.8
Can you believe (Look what the Lord) ....s.9
Det er Gud iblant sitt folk.......................s.10
Dette er min lengsel ..............................s.11
Din kjærlighet er evig ............................s.11
Du er den høyeste (Vi opphøyer deg)...s.12
Du er så god .........................................s.13
Du er vår Far, Gud ................................s.13
Du har møtt oss med din godhet ..........s.14
Du troner alene (Vår Gud) ....................s.15
En ting...................................................s 15
Et nådens år (Herrens Ånd ...................s.16
Fader vi elsker deg ...............................s.17
For alt ditt verk ......................................s.17
For din nåde..........................................s.18
For landet er fylt (Hele jorden) ..............s.19
Forever (For alltid) ................................s.19
Gi ham ære ...........................................s.21
Grepet av din skjønnhet........................s.21
Gud din skjønnhet.................................s.22
Halleluja, opphøy Jesus ........................s.23
Hellig, hellig Gud ...................................s.23
Here I am to worship (Light of the) .......s.24
Herlighetens Herre................................s.25
Herre over alt ........................................s.26
Herre vi er innfor din trone ....................s.26
Herre, jeg har deg hjertelig kjær ...........s.27
Herre, takk for gleden ...........................s.27
Herren er god (Gud du er god) .............s.28
Historymaker.........................................s.29
Hvem er som du ...................................s.30
Hvilken mektig Gud vi har .....................s.30
I dine fotspor .........................................s 31
I forventning til deg, Gud.......................s.32
I lift my hands........................................s.33
I love you Lord.......................................s.33
I will worship..........................................s.34
Ingen er hellig som Herren....................s.35
Ingen kan noen gang være ...................s.36
2
Jeg står i din nærhet.....................................s.36
Jeg takker deg..............................................s.37
Jeg takker deg for livet .................................s.38
Jeg tilber deg, allmektig Gud........................s.38
Jeg vil løfte opp ditt navn..............................s.39
Jesus er her..................................................s.39
Jesus, i din nærhet .......................................s.40
Jesus is Lord (I will give you)........................s.41
Jesus, bare du skal ha all ære .....................s.41
Jesus, du er konge, mitt i blant oss ..............s.42
Jesus, Herre og venn (Det er et håp) ...........s.43
Jesus, lover of my soul (It’s all about) ..........s.44
Jesus, min sjels utfrier..................................s.45
Jesus, mitt hjerte strømmer over..................s.46
Jesus, vi feirer din oppstandelse ..................s.47
King of kings (Majestet)................................s.48
La din vilje skje .............................................s.49
La oss få røre din trone ................................s.49
Lord, I lift your name.....................................s.50
Majestet, konge i evighet..............................s.51
Makten og æren ...........................................s.52
Navnet Jesus................................................s.53
Open the eyes of my heart ...........................s.53
Oppriktig kjærlighet (Jeg elsker deg) ...........s.54
På grunn av Jesu blod..................................s.55
Rop til vår Gud..............................................s.55
Salige visshet ...............................................s.57
See him there ...............................................s.58
Stor, stor er du veldige Gud..........................s.59
Takk for Golgata...........................................s.59
Takk, takk Jesus ..........................................s.60
Verdig, verdig er Guds Lam .........................s.60
Vi er her for å prise ditt navn ........................s.61
Vi er her for å si takk ....................................s.61
Vi hyller Jesus, Kongenes Konge.................s.62
Vi priser deg, Gud.........................................s.62
Vi tilber deg, vår konge.................................s.63
Vi vil gi deg ære............................................s.63
Vi vil se Jesus løftet opp...............................s.64
Vår lengsel er til deg (Our passion) ..............s.65
We were created to worship.........................s.66
What’s in my heart........................................s.66
You are God in heaven.................................s.67
You chose the cross .....................................s.67
Åh, hvilken mektig Gud ................................s.68
(Til deg som spiller – gitartips..................... s.69)
A beautiful day
D
G
A
FIP
D
Thank You Lord for a beautiful day
Thank You Lord for a beautiful day
Eb
Hb
A
Thank You Lord for a beautiful day
Your grace is sufficient for me (x3)
I choose to come close to You (x3)
You are a wonderful God (x3)
All heaven declares
G Hb
C
All heaven declares
C
D
G
The glory of the risen Lord
Hb
C
Who can compare
D
C
G
With the beauty of the Lord?
(G)
C
D
Forever He will be
G
(D/FI) Eb
The Lamb upon the throne
Ab
D
G
(C
I gladly bow the knee
And worship Him alone
G)
I will proclaim
The glory of the risen Lord
Who once was slain
To reconcile man to God
Forever You will be
The Lamb upon the throne
I gladly bow the knee
And worship You alone
3
Alleluia
G (C G)
C
:/: Alleluia! Alleluia!
G
For the Lord God Almighty reigns. :/:
G (D)
G
Holy! Holy!
C
G
D
are You Lord God Almighty!
C
:/: Worthy is the Lamb! :/:
G
You are holy!
Allmektig Gud
G
C
D
Gud, din kjærlighet er mye større
C
G
Enn jeg noen gang kan fatte
C
D
Din nåde er mye mer enn
C
D
Jeg kan beskrive
C
D
Alt jeg kan er å falle ned
C
D (G/H C)
Tilbe deg i ånd og sannhet
G
(GJ)
C
Allmektig Gud, jeg tilber ditt navn
G
D (G/H C)
(GJ)
Og alt som er i meg opphøyer deg
G
(GJ)
C
Allmektig Gud, jeg tilber ditt navn
G
(GJ)
D (G/H C)
Og alt som er i meg tørster etter deg
4
Bare du skal ha ære
A
AJ D
Bare du skal ha ære. Bare deg vil vi takke, Gud
FIb
CIb
For det som skjer iblant oss nå
E(O
Hb
E)
Du øser ut din Ånd på jorden.
A
AJ D
A
Hb
Bare deg vil vi prise. Bare deg vil vi love, Herre
D
E(O
For din godhet, for din nåde, for din strøm av glede!
A
E)
E
Du er Herre! Du er Gud!
D
E(O
E)
Alt som Du befaler skjer på Ditt bud
A
E
Navnet over alle navn
D
E(O E)
Det er evig størst, det er evig sant!
D
A D
A D
Vi priser Deg! Vi hyller Deg! Vi takker Deg!
Hb
A/CI
E(O E)
Vi roper ut for hele verden:
A
E
D
E(O E)
A
Se, Han er den høyeste, Den allmektige, E v i g e Gud!
Bare deg vil vi følge
Bare deg vil vi tjene, Gud
Og bringe bud til land og folk
Om frelse, liv, om fred og frihet!
Bare deg vil vi tilbe
Bare deg vil vi søke Herre
Bre ditt rike ut i verden
Du skal få din menighet!
5
Bare på grunn av din nåde
A
FIb
Hb
E
Bare på grunn av din nåde
Bare på grunn av ditt blod
A
FIb
Far, tett til deg får jeg komme
Hb
E
CIb
FIb
Bare fordi du er god
D
E(O E)
I dine kjærlige armer, nåde å få
A
FIb
Tett til ditt bankende hjerte
E
Hb
A
Får jeg lov å komme nå
FIb
D
Gud, holdt du fast ved min synd
E
A
Var alt håp forbi!
FIb
(GIb CIP)
D
Renset i blodet fra lammet
E
FIb
Har jeg nå fått liv
6
(rep: Hb - CIP / siste gang: E)
Because of you
G
(G/FI)
There's a place where the streets shine
Eb
G
With the glory of the Lamb
G
(G/FI)
There's a way we can go there
Eb
G
We can live there beyond time
D
G
Because of you! Because of you!
D
G
Because of your love! Because of your blood!
C
G
All our sins are washed away, and we can live forever
D
G
Now we have this hope because of you
C
Oh, we'll see you face to face
G
And we will dance together
D
G
In the city of our God because of you!
No more pain, no more sadness
No more suffering, no more tears
No more sin, no more sickness
No injustice, no more death
There is joy everlasting
There is gladness, there is peace
There is wine everflowing
There's a wedding, there's a feast
7
Blessed be the name of the Lord
E
Blessed be the name of the Lord!
FIm
A
E
A
Blessed be the name of the Lord!
HP
Blessed be the name of the Lord
(FIb ) HP
(siste gang:
Most high!
E
The name of the Lord is
E
A strong tower
HP
A
CIb
FIb HP
The righteous run into it
E
(HP)
And they are saved. (2x)
Glory to the name of the Lord…
Holy is the name of the Lord…
8
E)
Most high!
Can you believe/Look what the Lord has done
E
Can you believe what the Lord has done in me?
A
FIP
HP
Can you believe what the Lord has done in me?
E
(/GI)
He saved me, cleansed me, turned my life around
A
FIP
Set my feet up on the solid ground
E
(CIb)
(FIP)
HP
E
Can you believe what the Lord has done in me?
E
:/: Look what the Lord has done! :/:
E
He healed my body, He touched my mind
E(P)
He saved me just in time!
A
Oh, I’m gonna praise His name
A
Each day He’s just the same!
(A GI G FI)
FIP
Come on and praise Him!
HP
E
Look what the Lord has done!
9
Det er Gud i blant sitt folk
G
D/FI
Eb
C
G
Det er Gud, det er Gud, det er Gud iblant sitt folk
Ab D
G
D
Iblant sitt folk, iblant sitt folk
G
D/FI
Eb
C
G
Du er Gud, du er Gud, du er Gud iblant ditt folk
Ab D
G
Iblant ditt folk, iblant ditt folk
Eb
C
Ab D
G
Nå er dagen her da Herren kommer med kraft
Ab
D
G
Herrens nærvær fyller dette sted
Eb
(HP)
C
Han gjennomfører sin plan
Ab
D
E(O EP)
Han gjør sitt verk og alle kan se:
Ab
D
G
Den allmektige Gud som får sin vilje på jord
Villig kommer Hans folk for å tjene sin Gud
Legger bak oss alt som engang var
Herren gjør noe nytt
Og vi går fram med iver for Ham
Vi vil leve for Ham og se Hans rike på jord
Budet bringer vi ut
Ordet går fra munn til munn
Herren er her, kom, vær med, vær klar
I hver dal, i hver bygd
Høres ryktet om Hans dag
Det er tid for å høste - Herren samler sitt folk
10
Dette er min lengsel
E
CIb
FIb CIb
Dette er min lengsel: Å æ r e
CIb
E
HP
deg
D HP
Fra dypet av min sjel, jeg tilber deg
E
CIb
FIb CIb
HP
Alt som er i meg skal p r i s e deg
CIb
E
D HP
Alt som jeg beundrer er i deg
E
FIb
H
Gud, jeg gir deg mitt liv, mitt hjerte og min sjel
A
E
H
Jeg lever kun for deg!
E
FIb
H
Hvert minutt som jeg har, hvert åndedrag jeg tar
A
E
H
Din vilje skje i meg
This is my desire: To honor You
Lord, with all my heart I worship You
All I have within me give You praise
All that I adore is in You
Lord, I give You my heart!
I give You my soul
I live for You alone!
Every breath that I take
Every moment I’m awake
Lord, have Your way in me!
Din kjærlighet er evig
E(/GI)
A
Din kjærlighet er evig, den forandres aldri
A
H
Den er som et fjell, så sikkert under meg
E(/GI)
Din kjærlighet den når meg
A
Ingen overgår deg!
H
A
Om jeg skulle falle løfter du meg opp
11
E
CIb
H
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
A
Du fyller meg med sang
Din kjærlighet er i meg, over, under, rundt meg
Jeg blir fylt av glede for du er så nær
Jesus jeg får se deg, kjenne og tilbe deg
I mitt indre vokser denne sangen fram
Your love is amazing, steady and unchanging
Your love is a mountain firm beneath my feet
Your love is a mystery, how you gently lift me
When I am surrounded, your love carries me
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Your love makes me sing
Your love is surprising. I can feel it rising
All the joy that’s growing deep inside of me
Every time I see you, all your goodness shines through
I can feel this God song rising up in me
Du er den høyeste
C
Db
G
C Ab
:/: Du er den høyeste over hele jorden
Db
Ditt navn er opphøyet
G
C
Over alle andre navn :/:
C
Vi opphøyer Deg!
Eb
Vi opphøyer Deg!
Db
Vi opphøyer Deg!
C
Du vår Gud.
12
G
Du er så god
Eb
HP
Jesus, du oppgav ditt eget
Eb
For at vi skulle ha evig liv
Ab
Døden og graven ble til triumf
E
HP
Stod opp igjen, du stod opp igjen
(E)
HP
Du er så god, du er så god, og du regjerer med all makt!
E
HP
Din seier gir oss evig del i din kjærlighetspakt
A
Den seier som du gjorde vår
E
E
HP
Fordi du elsket oss, Gud du er god!
Frikjøpt og renset i Kristus
Elsket og utvalgt fra evighet
Har vi vår plass i din store plan
Tilhører deg, vi tilhører deg!
Du er vår trofaste redning
Vi har vært troløse mang en gang
Men av din nåde har fått på ny
Du gir på ny, du gir nåde ny
Du er vår Far, Gud
A
FIb
Hb
Du er vår far, Gud, og vi elsker Deg
E
A
(E)
Vi løfter opp Ditt navn på jorden
A
FIb
Hb
Og Ditt rike blir nå synlig ved vår lovsang
D
E(O EP)
A
Dine mektige ord iblant oss bor
E
A
CIb
D
Ære være Gud, den Allmektige
E(O
EP)
A
Som var og er og som skal komme
E
A
CIb
D
E(O
EP)
A
Ære være Gud, den Allmektige, som rår til evig tid
13
Du har møtt oss med din godhet
D
Du har møtt oss med din godhet
A
D
Og fylt oss med din glede, Gud
D
A
D
Ja, det sprudler inni hjertet og liv og latter strømmer ut
Eb
C
G
Vi vil juble for din trone, hylle deg som blant oss bor
Eb
C
A(O A)
Du velsignede som skapte verden ved ditt ord
G A
D
Du har gitt oss liv, et sted å bo
G
A
D
Du har kommet til oss, du har gitt oss tro
G
Hb
D
Du har ført oss sammen, og gjort oss sterk
Eb
C
AP
Du er vår tilflukt, vi er ditt verk
Siste gang:
Eb
C
AP
D
Du er vår tilflukt, vi er ditt verk
Du har møtt oss med din nåde
Og gitt oss din rettferdighet
Derfor synger vi av hjertet
Sangen om din kjærlighet
Vi vil hylle deg alene
Prise deg i samlet kor
Du som i din Sønn forsonte
Himmelen med jord
14
Du troner alene
G
C
Vår Gud, du troner alene
G
C
G
Og vi er her for å gi deg vår takk
C
Du fortjener all ære
G
C
D
Så god, så nådig og trofast er du
Ab C
D
Og ditt folk løfter deg opp
Ab
C
D
Og alt som bor i oss synger
Eb
Ab
C
D
Å majestet! Vi vil opphøye deg i evighet
Eb
Ab C
D
Ab
G/H C
Æren er din! Skaper full av kjærlighet
D
Gud over alt, Frelseren som har all makt
C
D
C
Dine Ord står evig fast
D
Vår Gud din miskunn er evig
Hver dag flyter strømmer av nåde fra deg
Du gir glede og styrke på ny
Herre, du som er kilden i våre liv
Og ditt folk jubler for deg / Herre du gjør alle ting nye
En ting
A
:/: En ting vil jeg rose meg av
G
A
Det er hva Jesus har gjort for meg! :/:
CIb
FIb
CIb
FIb
CIb
FIb
Jesus er min rettferdighet
Jesus er min hellighet
Jesus er min frihet
G
E
Han er den jeg synger om!
15
A
G
D
A
Jesus, bare du er verdig til å få all pris
FIb
HP
G
E
A
G
D
A
FIb
HP
G
(E/GI)
Jesus, bare du er verdig til å få all pris
Jesus, bare du er verdig til å få all pris
Jesus, bare du er verdig til å få
(G)
Verdig til å få, verdig til å få,
A
Til å få all pris!
A)
(G
Et nådens år
D
A
Herrens Ånd er over oss
G
For Han har salvet oss til
A
D
Å forkynne evangeliet
D
A
Til fattige Han sender oss
G
Og vi forkynner for fanger
A
D
At de skal få frihet
A
Blinde skal få synet igjen!
Undertrykte skal bli fri!
D
Vi vil rope ut et nådens år!
A
Hb
Et nådens år! Et nådens år!
A
G
D
Vi roper ut et nådens år fra Herren!
16
( E/GI)
Fader, vi elsker deg
A
Hb
Fader, vi elsker deg
E
A
Vi tilber og opphøyer deg
(A/CI)
D
A
D
Hb
E
E
Herliggjør ditt navn på vår jord
CIP
FIb
Herliggjør ditt navn! Herliggjør ditt navn!
A
Herliggjør ditt navn på vår jord
Jesus/Hellig Ånd/Fader, vi elsker deg…
For alt ditt verk
D
DO
Min frelser, min redning
D
DO
Berget meg fra min synd og skam
D
DO
Allmektig og evig
D
DO
Hb
Du kom og gav oss liv da du steg ned
G
D
Fra din plass på tronen kom du til vår jord
A
Du som er Guds Sønn
D
A/CI
G/H
A
Du kom og du led. Du døde i vårt sted
D
A/CI
G/H
A
Du åpnet en vei for hvert menneske til liv
G
A
D (DO D
Halleluja, for alt ditt verk
DO)
My Savior, redeemer
Lifted me from the miry clay
Almighty forever
I’ll never be the same ’cause you came near
From the everlasting
To the world we live
The Father’s only Son
17
You lived and you died
And you rose again on high
And you opened a way
For the world to live again
Hallelujah! For all you’ve done
For din nåde
E
EP
For din nåde vil vi takke, Gud
A
FIb
HP
For din frelse vil vi rope ut:
E
EP
A
All pris og ære tilhører vår Gud!
E
(FIb
HP)
EP
Vi er rene ved ditt dyre blod
A
FIb
HP
Vi er ditt verk, Far, du er så god!
E
FIb
E(/GI)
E(/GI)
FIb HP A
A
Takk, Jesus, for livet! Takk Jesus for livet!
Takk, Jesus, for livet ifra deg
A
GIb
A
GIb
CIb
(FIb
FIb
HP)
E
HP
Vi kommer for deg, Gud, ditt eget folk på jord
CIb
FIP(O FIP)
HP(O HP)
Vi kommer på ditt bud, i lydighet og tro
E
A
E
A
Vi gir deg ære, vi gir deg takk
E
A
Det er det første, det aller største
FIP
HP(O HP)
For oss som du har kalt
Din kraft og herlighet er synlig på vår jord
Ja, av ditt skaperverk kan alle se og tro
Og gi deg ære! Og gi deg takk!
Det er det første, det aller største
For oss som du har skapt!
18
For landet er fylt
A
AO
:/: For landet er fylt av kjennskap til Herren,
A
D
Som vannet dekker havets bunn :/:
CIP
Hb
Den dagen skal folkeslag søke
FIb
D (A/CI)
Til renningen av Isais rot
E
Hb
Og han skal stå som folkenes samlingsmerke
D
E(O
EP)
A
Hans bolig skal være full av herlighet!
A
(AY)
D
Hb
E
A
A
(AY)
D
(E)
Hele jorden skal bli full av Herrens herlighet
Hele jorden skal bli full av Herrens herlighet
(E)
Hele jorden skal bli full av Herrens herlighet
(DIN)
E(O EP) A
A
Slik som vannet dekker havets bunn!
Forever
E
Give thanks to the Lord, our God and King
His love endures forever!
A
He is good, He is above all things
E
His love endures forever!
H
A
:/: Sing praise, sing praise :/:
19
E
:/: Forever God is faithful
CIm
Forever God is strong
H
Forever God is with us
A
Forever! :/:
His mighty hand and His outstretched arm
His love endures forever
For the life that’s been reborn
His love endures forever
:/: Sing praise, sing praise :/:
From the rising to the setting sun
His love endures forever
By the grace of God we will carry on
His love endures forever
:/: Sing praise, sing praise :/:
Gi takk til Gud, vår konge stor / Hans kjærlighet er evig
Han er god, han råder over jord / Hans kjærlighet er evig
:/: Gi takk! Gi takk! :/:
Hans mektige hånd når over alt / Hans kjærlighet er evig
Han sørger for de han har kalt / Hans kjærlighet er evig
:/: Gi takk! Gi takk! :/:
:/: For alltid er han trofast
For alltid er han sterk
For alltid er han med oss
For alltid :/:
Fra soloppgang til solnedgang / Hans kjærlighet er evig
Ved hans nåde skal vi en dag nå fram / Hans kjærlighet er evig
:/: Gi takk! Gi takk! :/:
20
Gi ham ære
E
A
HP
Gi ham ære! Sønnen skal opphøyes!
E
A
Gi ham ære! Opphøy hans navn!
E
A
HP
Gi ham ære! Jubelropet runger!
E
A
HP
Gi ham ære! Halleluja!
E
A
CIb
A
CIb
A
HP
Alltid vil jeg gi deg ære
HP
Alltid vil jeg hylle deg
Alltid vil jeg elske deg
D A
HP
For du er alt for meg
A
(E)
FIb
HP
:/:Lov Ham og pris Hans navn
FIb
A
HP
Guds kjærlighets offerlam:/:
Grepet av din skjønnhet
D
Eb
Grepet av din skjønnhet, overveldet av ditt verk
D
Står vi i ydmykhet
D
A
(DO)
Eb
Bevende i visshet om at du har elsket først
A
D
Kan vi elske deg
A(O)
D
Her er vi innfor deg, Gud vi tilber og beundrer deg
A(O)
D
Løfter våre stemmer i lovprisning
A
D
A
D
Vi bøyer oss - Vi kaster oss ned
G
EP
A(OAP)
Vi gir oss selv som ditt legeme på jord
21
D A(/CI)
C
HP
Vi ærer deg som konge og Gud
Eb
A
E
og ber deg: La din vilje skje
Grepet av din nåde som det eneste for oss
Har vi fått barnekår
Når du kjærlig viser hva din vilje er på jord
Blir din vilje vår
Grepet av det ordet du har talt om denne tid
Gjør vi oss klar til høst
Vi skal være rede når du sender oss din Ånd
Vi vil tjene deg
Gud, din skjønnhet
E
CIb E
H(/DI)
Gud, din skjønnhet slår meg over e n d e
E
CIb E
H(/DI)
Gud, din nåde tvinger meg i kne
A
H
GIb CIb
A
HP
Du lar meg komme innfor din t r o n e
E
CIb
Der kan jeg være med deg, himlenes Herre
A
HP
E
I din herlighet
A
HP
Og jeg kommer nå, jeg trenger meg på
E
CIb
Og gir deg all ære
A
HP
E
Du er kjærlighet, og jeg har fått fred med deg, Gud
Jeg kjenner du er nær. Jeg vil bare være her
Og elske deg, Jesus
Alt du er og gjør, det er godt Gode Gud
Gud, du har tallet på alle himlens stjerner
Gud, du gir dem alle navn
Du lar meg komme innfor din trone
Der kan jeg være med deg, himlenes Herre
I din herlighet
22
Halleluja, opphøy Jesus
G
A
FIb Hb
Himmel og jord er skapt av Gud
Eb
A
D
Fjell og hav er i Hans hånd
G
A
(Ab DP)
FIb
Hb
Alt liv som lever, alt som har ånde
G
Eb
A
Er skapt for å prise Gud
D
Eb
Hb
A
Halleluja, opphøy Jesus!
D
Eb
Hb
A
Han er Konge over hele jorden!
D
Eb
Hb
A
Halleluja, opphøy Jesus!
D
Eb A
Hb
D
Han er Konge i e –– vighet!
Jesus er seierherren vår / Allting er Ham underlagt
Død ble til seier, Han er beviset / Jesus Kristus har all makt
Hellig, hellig Gud
C
Db
Ab
Hellig, hellig Gud. Ingen er som du
Db
F
G(O)
Full av kjærlighet og barmhjertighet
Hellig, hellig Gud / Ubeskrivelig er du
Likevel nær oss / Gjennom din sønns kors
C
C/E
Ab
Eb
F
Hellig, hellig, hellig er vår Konge
(G)
Db G(O)
Hellig, hellig Allhærs Gud og venn
C
BH
Ab
Hellig, hellig, hellig er vår Konge
Db
G
(F)
C
Og vi bøyer oss for tronen din igjen
F
C(/E)
Db
G
C
:/: Hellig, hellig, hellig er du Gud :/:
23
Here I am to worship
D
A
Eb
Light of the world, You stepped down into darkness
D
A
D
A
G
Opened my eyes, let me see
Eb
Beauty that made this heart adore You
D
A
G
Hope of a life spent with You
D
A(/CI)
Here I am to worship. Here I am to bow down
D/FI
G
Here I am to say that You’re my God
D
A(/CI)
You’re all together lovely. Altogether worthy
D/FI
G
Altogether wonderful to me
King of all days, oh, so highly exalted
Glorious in heaven above
Humbly you came to the earth You created
All for love’s sake became poor
A
D(/FI)
G
:/: And I’ll never know how much it cost
A
D(/FI) G
to see my sin upon that cross :/:
24
Herlighetens Herre
D
D(S)
D(J)
D(J)
G
A(O A)
Jesus, i fra evighet er Du, ved deg er allting skapt
D
D(S)
D(J)
D(J)
G
A(O A)
Du er opphøyd over alle ting og Du har fått all makt
Eb
A(O A)
Ingen som Du skal ha all æ r e
D
A/CI
Hb
Du er verdig all vår lov og pris
Eb
A(O A)
Du er i ett og alt den fremste
Hb
A(O A)
Du er Herre, ja, til evig tid!
D
A(/CI)
Herlighetens Herre, strålende og prektig
Eb
A(O
A)
I Guds fyldes glans, din veldes makt
D
A(/CI)
Du som er på tronen - evig står ditt rike
Eb
A(O A)
Og din majestet i herlighet
G
D/FI
Du er Herre og Frelser. Du er alle tings opphav
Eb
A(O
AP)
Og i deg blir sammenfattet alt i himmelen og alt på jorden
D
A(/CI)
Herlighetens Herre, strål
Eb
A
D
Og la din herlighet bli synlig gjennom oss
Slik Han er i deg og du i ham skal vi og være ett
Ett i hjerte, ett i ånd og sinn, med søskens kjærlighet
Verden skal se at Gud har sendt deg
Du som frelser, du som bringer liv
Riket ditt skal for alt bli synlig. Du er konge, ja, til evig tid!
Gud skal få en bolig her på jord - en hellig menighet
Du er hodet, vi er lemmene og ett i kjærlighet
Gud, Han som fyller alt i alle
Skal beundres i sin herlighet
Kunnskap om Herren fyller jorden - din er æren i all evighet
25
Herre over alt
E
Jesus, du er oppreist
A
E(/GI)
Og satt ved Faderens høyre hånd, i himmelen
A
E
Ved din oppstandelse
A
E(/GI)
Har du vist deg som Guds veldige Sønn
E
Du er over hver makt og myndighet.
A
Over hvert velde og herredømme
E(/GI)
A
Over hvert navn som nevnes kan
E
Ikke bare i denne verden
A
Men også i den kommende verden
E(/GI)
A
Jesus du regjerer i evighet!
E
H
H
:/: Herre over alt!
A
H
Herre over alt! :/:
Herre, vi er innfor din trone
E
DS
H/DI
CIP
Herre, vi er innfor din t r o n e
FIb
FIbJ
Og bøyer oss for deg
FIbP
HP(O HP)
Vi bøyer oss for deg
E
H/DI
DS
HP
E
CIP
Herre, vi er innfor din t r o n e
FIb
Og bøyer oss for deg nå
…og gir vår takk/oss selv/vår pris/etc
26
A
Herre, jeg har deg hjertelig kjær
C
F
C
Herre, jeg har deg hjertelig kjær
C
F
G
Du er min styrke, min klippe, min borg
C
F
C
Du er min Herre, den høylovede
C
F
Hvem er som du, Gud!
G(O
GP)
C
Hvem er en klippe som du!
G G/F C/E
F
:/: Ingen, ingen kan måles med deg :/:
G
G/F
C/E
F
Du er verdig, du er hellig og ren!
C
G
Den Allmektige er du
BH
F(/A)
Min Herre min Gud!
C
G
C
Ingen, ingen kan måles med deg!
Herre, takk for gleden
C
Herre, takk for gleden!
F
Herre, takk for gleden!
C
G
Herre, takk for gleden som du gir
C
(/E)
Mitt hjerte strømmer over
F
Dm
I en takkesang til deg
C
G
C
Herre, takk for gleden som du gir
Herre takk for livet/nåden/frihet/venner/frelsen etc…
27
Herren er god
(D) A
Hb G
D
Hb G
Herren er god!
A
Herren er god!
D
A
Hb G
Med min enkle melodi
D
A
Hb G
Vil jeg prise ham og si
D
A
:/: Jeg vil prise deg!
Hb
G
D
A
Jeg vil ære deg!
Hb G
Jeg vil love deg min G u d ! :/:
Gud du er god!
Gud du er god!
Med min enkle melodi
Vil jeg prise deg og si
28
Historymaker
Eb
C
Is it true today that when people pray
Eb
Cloudless skies will break
C
Kings and queens will shake?
D
C
Yes it’s true, and I believe it!
G
D/FI Eb
I’m living for Y o u !
G
C
Eb
C
I’m gonna be a historymaker in this land
G
Eb
C
I’m gonna be a speaker of truth to all mankind
G
D/FI Eb
C
G
D/FI
I’m gonna stand. - I’m gonna run into your arms
Eb
C
Into your arms, again
Is it true today that when people pray
We’ll see dead men rise
And the blind set free?
Yes it’s true, and I believe it!
I’m living for You!
Yes it’s true today that when people stand
With the fire of God, and the truth in hand
We’ll see miracles, we’ll see angels sing
We’ll see broken hearts making history
Yes it’s true and I believe it
We’re living for You
29
Hvem er som du
C
Ab
Hvem er som du, ingen er lik deg Gud
Db
G
Ingen i himmelen, ingen på jorden
C
Ab
Jeg elsker deg, Jesus jeg elsker deg
Db
Du er den eneste som står fast
G(O
G)
du er min klippe, min redning
F
:/: Din nåde er ny hver dag
Eb
Ab
Din trofasthet står fast
Db
Din barmhjertighet
G
C
(Gb CP)
den omslutter meg :/:
Hvilken mektig Gud vi har
E
Hvilken mektig Gud vi har
HP
Hvilken mektig Gud vi har
E
(EP)
A
E
HP
E
Hvilken mektig Gud vi har
(FIP)
Hvilken mektig Gud vi har
Han har skapt både deg og meg (4x)
La oss lovsynge vår Gud (4x)
Han har makt og herlighet (4x)
Han er verdig lov og pris (4x)
Han har tilgitt oss vår synd (4x)
30
I dine fotspor
G
G/H
D
C
G
G/H
D
C
C
Du er veien til himmelen
G
Du er Hyrden som får oss hjem
C
Du er verdens lys som skinner frem
G
Du er evig følgesvenn
Eb D/FI
(D/FI)
G
Du er vår frelser
C
G/H
D
Den levende Guds sønn
Ab
C
Ab
C
Ab
C
G D
Vi vil leve for deg Jesus
G/H
Eb
Vi vil leve for deg, hver en dag
G D
Vi vil leve for deg Jesus
Ab
G/H
I dine fotspor
C
Du er sannheten som sier alt
Den som følger deg er verdens salt
Du er Mesteren som allting vet
Du er døren inn til virkelighet
Du er livet full av glede
Den blir lykkelig som ser det
Du er håpet for hvert menneske
For din store nåde varer ved
31
I forventning til deg, Gud
A
A/CI
I forventning til deg, Gud
D
A
I visshet om ditt gjennombrudd
D
A
E(O EP)
H(O HP)
Med kunnskap om ordet som du har talt
D
A
CI(O CI)
FIb
Reiser vi oss nå for å se fullført all din plan
D
A
FIb
I forventning til deg, Gud
E(O
EP)
A
Det er tid for gjennombrudd!
E
(D/E)
E
(D/E)
A
Du er den Gud som har skapt himmelen
A
Du er den Gud som gir alt liv
FIb
CIb
D
A
Da du reiste Jesus opp den tredje dag
HP(O
D
HP)
E
Gjorde du det klart: Jesus Kristus har all makt!
Vår jord skal fylles av din herlighet
All verden skal få se din prakt
Ved din menighet skal alle folk få se
Jesu liv på jord
Og de skal bøye kne og tro!
E D
A
:/: For all ære tilhører deg
Ved rep:
E
D
A
Alt vi er og har og vil er til for deg! :/:
Når videre:
E
D
E(O EP)
Alt vi er og har og vil er til for deg
FIb CIb
D
A
Ved din menighet skal alle folk få se
HP(O
Gud, at du er stor
D
HP)
E
Og de skal bøye kne og tro
32
I lift my hands
D
A
I lift my hands to the coming King
D
G
To the great I AM, to You I sing
D
Hb
For You’re the one
Eb
A
D
Who reigns within my heart
A
And I will serve no foreign god
G
D
Or any other treasure
A
You are my heart’s desire
G
D
Spirit without measure
G
Unto your name
A
D
I would raise my sacrifice
I love you, Lord
E
FIb
I love You, Lord
HP
E(/GI)
E
And I lift my voice
A
E(/GI) FIb
To worship You
E(/GI)
HP
O, my soul, r e j o i c e
E
FIb E(/GI)
Take joy my King
HP
E
In what You hear
(D CIP)
FIb
Let it be a sweet
E(/GI) A
HP
E
Sweet sound in your ears
33
I will worship
D
I will worship (I will worship)
C
With all of my heart (With all of my heart)
G
And I will praise You (I will praise You)
D
Eb
A
With all my strength (All my strength)
And I will seek You (I will seek You)
All of my days (All of my days)
And I will follow (I will follow)
Follow all of Your ways (All Your ways)
D
A
Eb
G
I will give You all my worship
A
I will give You all my praise
D
A
You alone I long to worship
Eb
G
A
D
You alone are worthy all of my praise
I will bow down (I will bow down)
And hail You as king (And hail You as king)
And I will serve You (And I will serve You)
I’ll give You everything (I’ll give You everything)
And I will lift up (I will lift up)
My eyes to Your throne (My eyes to Your throne)
And I will trust You (I will trust You)
I will trust You alone (Trust You alone)
34
Ingen er hellig som Herren
D
(D/FI)
G
A
Ingen er hellig som Herren
D
(D/FI)
G A
Ingen så mektig som du
D
(D/FI) G
D(/FI)
C A
Ingen med større kjærlighet enn du
Ingen er hellig som Herren
Ingen så trofast som du
Ingen med større nåde enn du
G
A
FIb Hb
Den ringe reiser du fra støvet
G
A
G
A
D
Den svake fyller du med kraft
FIb Hb
Den trette gir du nye krefter
C
A(O A)
Din godhet tar aldri slutt
G
A(O A) D
Nei, din godhet tar a l d r i slutt!
35
Ingen kan noen gang være
E
CIb
Ingen kan noen gang være
A
H
Det du er for meg
E
CIb
Ingen kan noen gang gjøre
A
(FIb) H
Det du gjorde for meg
FIb
H
Du har tatt bolig inni meg
FIb
H
Mitt hjerte vil opphøye deg
E
CIb
:/: Ingen er som Jesus. Du er selve livet
A
H
Jeg vil gi deg ære, jeg vil gi deg pris :/:
Jeg står i din nærhet
D
Hb
Jeg står i din nærhet
G
A
D
Jesus, du er her
D/FI
Hb
Så vakker, så hellig
G
A
D
Bare du er Gud
(D/FI)
G
A(O AP)
Det er deg som jeg elsker
D
A(/CI) Hb
(D/FI)
Mer enn tusen ord kan si
G
A
Mer og mer for hver en dag
D
Gud bli mitt liv!
36
(ved repetisjon D/FI)
Jeg takker deg
D
G
Hb
(D/FI)
Din store k j æ r l i g h e t
Eb
A
D
AP
Sammenfattet i et evig øyeblikk
D
G
Hb
Da Du k o r s e t led
Eb
A
D
Hb
(D/FI)
FIb
HP
Et frelsesverk for alle, et fullkomment verk
Eb
A (O A ) D
(AO)
Å, min Gud, jeg vil t a k k e Deg!
Jeg takker Deg
G
A
Du har gjort store ting for meg
D
G
Hb
A
Jeg takker Deg for all din godhet mot meg
FIb
H(O HP)
Når Du gir meg av Din grenseløse kjærlighet
Eb
A(PO AP)
Og Din nåde som er nok for meg
G
A
FIb
HP
Da fylles mitt indre av takknemlighet
Eb
A(O A) D
Å, min Gud, jeg vil t a k k e Deg!
(AO)
Din omsorg, Gud, er stor
Du gir meg hva jeg ikke vet å be Deg om
Fra løfter i ditt ord
Vet jeg Du er nær meg trofast gjennom alt
Å, min Gud, jeg vil takke Deg
Du sender oss din Ånd
Som gir oss av Din glede, fred og legedom
Du rekker oss Din hånd
Og lar oss fritt få drikke av Ditt kildevann
Å, min Gud, jeg vil takke Deg!
37
Et fellesskap i Deg
Der liv får veves sammen i en søskenflokk
En menighet på vei
Vi vandrer i Din vilje, ledet av Din Ånd
Å, min Gud, jeg vil takke Deg!
Så la Din vilje skje
La navnet Ditt bli herliggjort på jorden
Og la all verden se
Kristus på tronen opphøyd i sin prakt
Å, min Gud, jeg vil ære Deg!
Jeg takker deg for livet
C
Db
:/: Jeg takker deg for livet
G
C
G
Som du har gitt m e–e–e g :/:
Åh, halleluja, halleluja, halleluja
Halleluja, h a l l e l u j a!
Jeg takker deg for glede / søsken / helse / frelse / Ånden
Jeg tilber deg, allmektig Gud
E
CIb
Jeg tilber deg, Allmektig Gud!
FIb
E (A/H)
HP
Ingen er som du!
E
CIb
Immanuel og Fredsfyrste
FIb
HP(O
HP)
Ta imot min sang til deg
A
E
Jeg priser deg
CIb
FIb
Du er min rettferdighet
E
CIb
HP(O
Jeg tilber deg, Allmektig Gud!
FIb
HP
E (A/H)
Ingen er som du!
38
HP)
Jeg vil løfte opp ditt navn
E
GIb
FIb
Jeg vil løfte opp ditt navn
A
E
H
(A/H)
Og tilbe deg med sang
E
GIb
FIb
Du skal få min kjærlighet
A
E
H
(A/H)
Nå og i all evighet
E GIb A
Je-e-e s u s
FIb H
E
(A/H)
Jeg t i l b e r ditt navn
E GIb A
Je-e-e s u s
FIm HP
E
(A/H)
D u er Guds lam
Du alene er opphøyet
Verdig til å få all makt
Rikdom, visdom og styrke
Ære og all pris og takk
Jesus er her
D
E
A
Jesus er her. Hvert kne bøyer seg
D
E
A
Den Allmektiges Ånd omslutter meg
D
E
FIb
Du styrker min sjel, du leger min kropp
D
E(O E) D
A
E(/GI)
E(O E)
Gud er h e r ! Gud er h e r !
FIb
Som en mektig storm
A
E(/GI) FIb
Som et stille sus
A
(E/GI)
(E/GI)
E(/GI) FIb
Som en trofast venn
D
E(O E)
D
E(O E)
Slik er du, G u d
Slik er du, G u d
(A)
39
Jesus, i din nærhet
A
D
A
Jesus, i din nærhet jeg bøyer kne
D
Hb
E(O
Ingen er som du, ingen er som du
A
E)
D
A
Glemmer verden rundt og legger alt strev ned
D
Hb
E(O
Ingen er som du, ingen er som du
D
E FIb
D
E)
A/CI
Du er vakrere enn alt jeg vet
D
Hb
E(O E)
Mørket rundt må vike for din herlighet
D
E
FIb
D
A/CI
Og jeg vet din Ånd forandrer meg
Hb
D
E
A
Når jeg sitter her og beundrer deg
Stille ved din trone får jeg se din plan
Da du gav ditt liv ble hele verden fri
Herre, hvilken kjærlighet og nåde stor
Vi får kjenne deg, vi får tilbe deg
40
Jesus is Lord (I will give you)
A
G
I will give You all my worship
D
Hb
You alone are God!
A
G
I will sing a song of power
D
Hb
You’re the Living God!
E
G
D
In Your name we’ll see the mountains move
E
G
D
In Your name we’ll see the cities changed
E
G
D
In Your name we’ll see our friends come through
C
D
Ab
C
D
E
’Cause every knee will bow, and every tongue confess
A
G
:/: That Jesus is Lord! :/: (3x)
F
That Jesus is Lord!
(G)
Jesus, bare du skal ha all ære
G
Ab
G/H
C
D
Hb
(Db
Jesus, bare du skal ha all ære
Jesus, bare du skal ha all pris
Ab
D
G)
Eb
G
Eb
Vi vil sammen med de himmelske skarer
C
AP
D(O D)
Hylle navnet som er over alle navn
G
Ab
G/H
(Db
Vi vil bøye oss i ydmykhet og tilbe
C
D
Hb
Innfor ditt navn skal hvert kne bøye seg
Ab
G)
Eb
D
Og hver tunge skal bekjenne
G
Eb
At du, Guds egen sønn
C
AP
D(O D)
Er Herre og skal herske over alt!
41
G
D/FI
Eb
For all ære, all visdom og styrke
C
G/H Ab
(Db
G)
(Db
G)
D
Tilhører deg, tilhører deg
G
D/FI
Eb
All ære, all visdom og styrke
C
G/H Ab
D
HP
Eb
Tilhører deg, tilhører deg til evig tid
Ab
D
G
(C/D)
Jesus, Guds egen sønn!
Jesus, du er konge mitt i blant oss
D
Eb
Hb
A
Jesus, du er konge midt iblant oss
D
C
Hb
A(O AP)
Du regjerer ved din Ånd
D
Eb
Hb
A
Du har seiret over alt det onde
D
C
Hb
Sitter ved Guds høyre hånd
D Hb
Eb
D Hb
Eb
A(O AP)
A(O AP)
Du er konge, konge i all evighet
A(O AP)
Du er konge, konge full av herlighet
FIm Hb
Eb
Du er konge, vi tilber deg
A
G
Og gir vår kjærlighet
42
D
(G/A)
Jesus, Herre og venn
CIb
Det er et håp som jeg har
E
Det er en bønn som jeg ber
FIm
H(O H)
Dette er min sterke lengsel
A H
FIm
A H
CIm
(E/GI)
Å kjenne Deg mer
Å kjenne Deg mer
E
H
Jesus, Herre og venn
FIb
CIb
Kan jeg gi Deg noe igjen
FIb
H
For den voldsomme nåden jeg fikk?
A
H
FIb
A
H
CIb
Du gav alt, Din død ble mitt liv
Du gav alt, Din død ble mitt liv
CIb
Jesus, Jesus, Jesus
E
H
CIb
Jeg vil gi Deg mitt liv
Jesus, Du som gir alt liv
Jesus, Du som gav oss alt
Det er Du som er min lengsel
Jeg vil gi Deg mitt alt
Jeg vil gi Deg mitt alt
43
Jesus, lover of my soul
C F
G
C
Jesus, lover of my soul
F
C
G
All consuming fire is in Your gaze
C F
G
C
Jesus, I want You to know:
F
C
G
I will follow You all my days
C
F
Ab F
For no one else in history is like You
C
G
F
And history itself belongs to You
C
F
Ab
F
Alpha and Omega, You have loved me
C
F
G
And I will share eternity with You
Ab F
It’s all about You,
C G
Jesus
Ab F
And all this is for You,
Ab F
It’s not about me,
C
G
C
G
for Your glory and Your fame
C
F
as if You should do things my way
F
C
You alone are God, and I surrender to Your ways
44
Jesus, min sjels utfrier
A
A/CI
Hb
Svette av blod rant da du stod
D
E(O E) A
Og visste at du skulle dø
A/CI
Hb
Et lyteløst lam ble gjort til skam
D
E(O E)
Og nå kan jeg få leve
D
A/CI
Du som gav alt for meg
Hb
A
G(/A)
D
(Hb E)
Jeg legger ned mitt liv for deg
D A(/CI)
Hb E A
Jesus, min sjels u t f r i e r !
D A(/CI)
Hb
EA
D
A(/CI)
Jesus, min kjærlighet!
Hb E A
Hjertet mitt vet, min munn den s i e r :
D A(/CI)
Hb E
A
Jesus, jeg elsker deg!
Reist ved Guds kraft, gitt all hans makt
Og navnet over alle navn
Av kjærlighet stor kom du til jord
Og gav deg selv for verden
Du som gav alt for meg
Jeg legger ned mitt liv for deg!
D
A(/CI)
Hb
E
A
Du er mitt håp, du er min trøst, du er min tilflukt
D
A(/CI)
Hb
E
A
(A/CI)
Hb
E
A
(A/CI)
Du er min fred, du er min sang, du er min glede
D
A(/CI)
Du er mitt vern, du er min hjelp, du er min lege
D
A(/CI)
(A/CI)
Hb E
A
Du er mitt lys, du er min vei, du er mitt liv
45
Jesus, mitt hjerte strømmer over
D
A(/CI)
Hb
:/: Jesus, mitt hjerte strømmer over
Eb
G
A(O AP)
Jeg elsker deg, for du er underbar!
D
FIb
Hb
Jesus, den skjønneste av alle
G
Eb
A(O AP)
Du er min frelser, mitt liv, du er mitt alt! :/:
D
Eb D/FI
Je - e - sus!
G
Min skatt har jeg funnet nu
Eb
Som edleste gull er du
A A(/G) D(/FI) DP(/C)
Je - e - sus!
G(/H)
Jeg elsker deg
A
D
Min Herre og min Gud!
46
Jesus, vi feirer din oppstandelse
G
A
D
A(/CI) Hb
Det var av nåde Jesus gav sitt liv
G
A
Eb
A
Den ondes krefter måtte slippe Ham fordi
G
A
D
A(/CI)
Hb
Han triumferte over syndens makt
Eb
A(O A)
G
Og allting er Ham underlagt
DC
G A
DC
G A
DC
G A
Jesus,
Jesus,
Jesus,
D C
G
D
C
G
A
vi feirer din oppstandelse
D
G
A
du er på tronen nå
D
C
G
A
vi feirer at du kommer snart
A
D
Jesus, seierherren vår
Hans seier gjelder alle og enhver
Hans kraft er i oss, han er oss nær
Vi gir respons til ham for hans frelsesverk
Den svake skal si: Jeg er sterk!
47
King of kings (Majestet)
(D)
G
D
G
King of Kings, Majesty
C
D
G
God of heaven, living in me
(D)
G
D
G
Gentle Saviour, closest friend
C
D
G
Strong Deliverer, beginning and end
C
D
Eb
All within me falls at Your throne!
G
D(/FI)
D
Eb
Your Majesty, I can but bow
(D)
C G(/H)
Ab D(O DP)
I lay my all before You now
G
D(/FI)
Eb
In royal robes I don’t deserve
(D)
C
D(O DP) G
I live to serve Your M a j e s t y
Earth and heaven, worship You
Love eternal, faithful and true
Bought the nations, ransomed souls
Brought this sinner
Near to Your throne
All within me cries out in praise
Majestet, Konge stor
Himlens Herre som i meg bor
Milde Frelser, kjære venn
Sterk utfrier, evig og én
For din trone faller jeg ned!
Å, Majestet! Jeg bøyer kne
Jeg legger alt mitt eget ned
I kongeskrud så ufortjent
Jeg tjener Deg, min Majestet
Jord og himmel tilber Deg
Evig kjærlig, trofast mot meg.
Du har frikjøpt hver en sjel
Du har brakt meg tett inn til Deg
Alt jeg er, Gud, roper Din pris!
48
La din vilje skje
C
La din vilje skje
Ab
La ditt rike komme
Db
G
La din herlighet bli synlig
C
Midt iblant oss nå
Ab
Db
Vi vender oss bort fra alt vårt eget
G
C
Vi vil bare gå din vei
EP
Ab
Som ett folk med samme hjerte
D(O
DP)
G
Kommer vi til deg med denne bønn og sang
GP
La oss få røre din trone
A
E
FIb
La oss få røre din trone
D
A
Hb
Berør oss du med din hånd
E
A
D
A
Form oss og bygg oss i sammen
Hb
E(O EP)
Til en bolig for din Ånd
Herre vi søker din trone
Din himmel her på vår jord
Så du kan nå ut til verden
Med våre liv og ord
49
FIb
E
D
A
For du er Gud for alle, Herre over alt
E
Hb
Du våker over det ord som du har talt
FIb
CIb
D
A
Og ved din Sønn skal allting bringes under deg
FIb
A
D
E(O
E)
A
For du, vår Gud er Gud, og ingen er som Deg!
Lord, I lift your name
E
A
A
H
Lord, I lift Your name on high
E
A
H
A
E
A
H
A
E
A
H
A
Lord, I love to sing Your praises
I’m so glad You’re in my life
I’m so glad You came to save us
E
A
A
H
E
You came from heaven to earth to show the way
A
H
A
H
A
E
From the earth to the cross my debt to pay
From the cross to the grave
GIb
A
From the grave to the sky
H
E
Lord, I lift Your name on high
50
Majestet, konge i evighet
G
D
G
Majestet, konge i evighet
C
G(/H)
F
D
Jord og hav og himmel
Alt er skapt av deg!
G
D
G
Majestet, konge i evighet
C
G(/H)
Du, en borg til frelse
Ab
D (O D)
Et sikkert skjulested!
G
C
D Hb
Vi vil opphøye deg, Kong Jesus!
C
G
F
D
Hvert et kne skal bøye seg for deg
G
C
D Hb
Vi vil opphøye deg, Kong Jesus!
C
G(/H)
Ab
D
G
Ingen er som du, nei, ingen er som du!
51
Makten og æren
A
(AO) A
(AO) A
Makten og æren, prisen og sangen
A
(AO) A
FIb
E
Tilhører hærskarenes Gud
A
(AO) A
(AO) A
Oppmerksomheten, hengivenheten
FIb
E
Rettes mot hærskarenes Gud
D
E
(Hb)
A
Alle folk på jorden skal se Herrens herlighet
D
E
(Hb)
A
Hvert et kne skal bøyes ned for Kongen
D
E
(Hb)
A
Bare du fortjener vår sang, for ditt
D
(Hb)
E
A
Rike skal aldri ta slutt, vår Herre og Gud
Menn:
Kvinner:
Menn:
Alle:
A
Du skal regjere over alt
G
D
A
Herre hærskarenes Gud
A
Allting skal bli som du har befalt
G
D
E(O E)
Herre hærskarenes Gud
(Alle folk på jorden skal se…)
Blessing and Honor, Glory and power
Be unto the Ancient of Days
From every nation, All of creation
Bow before the Ancient of Days
Every tongue in heaven and earth shall declare Your glory
Every knee shall bow at Your throne in worship
You will be exalted - O, God
and Your kingdom shall not pass away, O Ancient of days
Men:
Women:
Men:
All:
52
Your kingdom shall reign over all the earth
Sing unto the Ancient of Days!
For none can compare to Your matchless worth
Sing unto the Ancient of Days!
Navnet Jesus
D
A
D
AP
D
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann
D
A
D
AP
D
Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan
D
G
D
Em
AP
AP
D
D
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd
Eb
(Hb)
D
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud
D
G
D
Navnet Jesus må jeg elske
Eb
AP
D
Det har satt min sjel i brann
Eb
(Hb)
Ved det navnet fant jeg frelse
D
AP
D
Intet annet frelse kan
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
Og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det Iyser enn
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen
Open the eyes of my heart
C
:/: Open the eyes of my heart, Lord
CJ
Open the eyes of my heart
F
C
I want to see You, I want to see You :/:
53
G
Ab
To see you high and lifted up
F
G
Shining in the light of Your glory
Eb
Ab
Pour out Your power and love
F
G
As we sing: Holy, Holy, Holy!
C
CJ
:/: Holy, Holy, Holy! Holy, Holy, Holy!
F
C
I want to see You, I want to see You! :/:
:/: Hellig, Hellig, Hellig! :/:
:/: Gud, du er Hellig! :/:
Oppriktig kjærlighet
Ab
G/H C
D
Oppriktig kjærlighet brakte deg hit ned
Ab
G/H
C
D
Du tok min synd og skam for å gi meg fred
C
D
C/E
D/FI
Livet jeg får leve er en gave ifra deg
C
D
C/E
D(O D)
Du har vist din kjærlighet og gitt ditt liv for meg
G
D/FI
Hb
C
Jeg elsker deg, Jesus, jeg elsker deg
D
Eb
Ab
D(O D)
Du er her nå, og jeg bøyer meg for deg
Eb
G/H
C
Jeg elsker deg, Jesus jeg elsker deg
D
Eb
Ab
D(O D)
Du er her nå, og jeg bøyer meg for deg
Du er den som har all makt / I himmel og på jord
Kongers konge i herlighet / Samtidig trofast bror
Jeg er så takknemlig / For du har grepet meg
Å, for en ære / Å få komme fram for deg
54
På grunn av Jesu blod
E
E(/GI) A
På grunn av Jesu blod
FIb
E
E(/GI)
A
(E/GI)
HP
Har vi nå frimodighet
E
(E/GI)
Til å gå like inn
FIb E
HP
I det aller helligste sted
GIb
CIb
Innfor din trone, Far
FIb
E
HP
Inn i den høyestes nærhet
GIb
CIb (CIP)
Innfor din trone, Far
FIb
HP
E
Vi er her for å tilbe deg!
Rop til vår Gud
G
D
Eb
C
(/D)
Min Jesus, min Frelser, Gud, ingen er som deg
G(/H) C
G(/D)
D
Eb
Eb
F
D (O D)
Hele mitt liv vil jeg gi pris for kjærligheten som du gir
G
C
(/D)
Min trøst og min tilflukt, festning av styrke og ly
G(/H) C
G(/D) Eb
F
D (O D)
La alt jeg er, hele min sjel, tilbe deg i evighet!
55
G
Eb
C
G
Eb
C
Eb
(/D)
C
D
Rop til vår Gud, hele jorden, og syng:
D
Makten og æren og prisen er din!
Havet skal bruse og fjell falle ned
D (C/E D/FI)
Ved lyden av ditt navn
G
Eb
C
D
Underfullt er det, jeg roper det ut!
G
Eb
C
D
Jeg vil alltid bli i din kjærlighet, Gud!
Eb
(/D)
C
D
G
Ingenting er som de løfter jeg har i deg!
My Jesus, my Saviour
Lord, there is none like you!
All of my days I want to praise
The wonders of your mighty love
My comfort, my shelter
Tower of refuge and strength!
Let every breath, all that I am
Never seize to worship you
Shout to the Lord, all the earth, let us sing:
Power and majesty, praise to the King!
Mountains bow down and the seas will roar
At the sound of your name
I sing for joy at the works of your hands
Forever I love you! Forever I’ll stand!
Nothing compares to the promise I have in you
56
Salige visshet
A
D
A
Salige visshet: Jesus er min!
FIb
(E/GI)
E
HP
Han er min hyrde, kaller meg sin!
A
D
A
Salige visshet: allting er vel
(FIb)
E
Hb
A
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel!
E
A
D
(E/GI)
FIb
A
Han er min glede, Han er min sang
E
HP
Ham vil jeg prise livsdagen lang!
A
D
A
Ham skal jeg evig love hos Gud
(FIb)
Hb
E
A
Han er min brudgom, jeg er Hans brud
Allting jeg gav Ham, allting jeg vant!
Evighetsdagen herlig opprant!
Himlen er åpen, engler fra Gud
Bringer til jorden kjærlighetsbud!
Nå kan jeg hvile, fullkommen glad
Sjelen kan nyte himmelens mat
Hjertet er renset, skylden betalt
Selv er jeg intet, Jesus er alt!
Salvet med Ånden, kjærlighet stor
Døpt ifra oven etter hans ord
Ild på min tunge, ild i min barm
Han har meg fylt med kjærlighet varm!
57
See him there
E
A
See him there, the Lamb who was slain
CIb
E
H
To purchase men to God
E
A
On the throne, forever He reigns
CIb
H
E
Most high and lifted up
E
A
:/: You are worthy! You are worthy!
CIb
H
A
You are worthy all our praise :/:
Sovereign God, how great are Your deeds
How just and true Your ways
Who could fail to fear You, O Lord
To bring glory to Your name
:/: You are Holy, You are Holy
All the earth will sing Your praise :/:
Lift your voice, rejoice and be glad
For the wedding soon to come
See the bride, so glorious now
Is made ready for the Lamb
:/: Hallelujah, Hallelujah
For the Lord Almighty reigns :/:
58
Stor, stor er du
E
A (FIb)
E
HP
Stor, stor er du, veldige Gud!
A
E(/GI)
FIb
HP
Underfull, nådefull, herlig er du!
E
A (FIb)
E
HP
Stor, stor er du, veldige Gud
FIb
E(/GI)
HP E
Skjønnest er du framfor a l l e !
E
CIb
H(/DI)
GIb
Jeg elsker deg, min Gud og Far!
A
FIb
HP
Nå vil jeg tilbe deg
CIb EP
A E(/GI)
For du alene er verdig
FIb
E
HP
Og ingen er som deg
Great, great are You, marvelous Lord
Wonderful, beautiful, fairest of all
Great, great are You, marvelous Lord
Worthy of all adoration
I love You Lord, with all my heart
I take delight in You
For You alone are so worthy
There’s no one like You, Lord
Takk for Golgata
D
A
Hb
Takk for Golgata
G
D
E(O EP) A(O AP)
Takk for den seier som du vant
D
A
G
AP
Hb
Takk at ditt blod renser meg
D
Takk at du stod opp igjen
59
Takk, takk Jesus
E
H
CIb
A
E
FIP
Takk, takk Jesus!
HP
Takk, takk Jesus!
E
CIb
H
Takk, takk Jesus!
A
E
FIb
HP
Jeg vil bare takke!
E
Jeg vil bare takke deg!
Verdig, verdig er Guds Lam
A
FIb
E D
A
D
Hb
E
A
A
FIb
E D
A
Verdig, verdig er Guds Lam!
Verdig, verdig er Guds Lam!
Verdig, verdig er Guds Lam
D
E A
(EO EP)
Frelseren
A
DA
Ære halleluja!
Hb
E
A
Ære halleluja!
A
DA
Ære halleluja!
Hb E
A
Til Guds Lam
60
(EO EP)
Vi er her for å prise ditt navn
D
A
D
Vi er her for å prise ditt navn
Eb
EP
A (PO AP)
Du er Herre over himmel og jord
D
A
D
Med vår sang vil vi herliggjøre deg
Eb
A(PO
AP) D
Du er Herre over himmel og jord
A
D
G
EP
A
:/: Vi vil løfte våre hender, vi vil bøye våre knær!
D
G
EP
A
Du er Alfa og Omega, den levende ”Jeg Er” :/:
D
A
D
Vi er her for å prise ditt navn
Eb
A(PO
AP) D
Du er Herre over himmel og jord
Vi er her for å si takk
D
Vi er her for å si takk til deg
A(/CI)
Her for å gi pris til deg
G
Hb
Her for å få sagt til deg
Eb
A(O AP)
Hvor takknemlig vi er
D
Vi har smakt av din kjærlighet
A(/CI)
Sett av din herlighet
G
Hb
Fått av din rike fred
Eb
A(O)
Og vi synger til deg
61
D
A(/CI)
Gud, du er god og din nåde tar aldri slutt
G
D
AP
Og du skal råde i evighet, i evighe-e-e-et!
D
A(/CI)
Gud, du er god og din nåde tar aldri slutt
G (Eb) A
Og du skal råde i evighet,
D
i evighet!
Vi hyller Jesus, Kongenes Konge
E
A
Vi hyller Jesus, Kongenes Konge
E
FIP
(FIb)
H (O HP)
For Ham vil vi bøye kne
E
A
(Ab)
Han er den største, Han er den høyeste
E
E
HP
Sendt fra Gud i kjærlighet
Hans navn er Under, Hans navn er Rådgiver
Fredsfyrste og Majestet
Han er den største, Han er den høyeste
Sendt fra Gud i kjærlighet
Vi priser deg, Gud
D
G
D
A
Vi priser deg, Gud. Vi kommer innfor ditt ansikt
EP
Hb
A
Du er vår Gud, og vi gir deg lov og ære
D
G
D
A
AP
D
(APO)
Og vi er ditt folk, vi tjener deg med glede
Eb
D
Vi elsker deg, bare du er verdig vår sang
A G D
:/: For du er god!
A
G D Eb
Ja, du er god
(APO)
D
Og din nåde, den varer i evighet :/:
62
Vi tilber deg, vår konge
(G) C
Vi tilber deg, vår Konge
G
G
(Ab)
lover deg, vår Herre
D
(DP)
Pris til deg vi synger
G
(Ab) G
D (O DP)
jubelropet runger:
G
C G
H a l l e l u j a!
Eb (/D)
HP
H a l l e l u j a!
C
G (AP)
H a l l e l u j a!
DP G
Amen!
Hver en tunge skal bekjenne / Jesus som sin Herre
Hver et kne skal bøyes / Sønnen skal opphøyes!
Vi vil gi deg ære
A
FIb
:/: Vi vil gi deg ære og tilbe deg
Hb
Vi vil løfte våre hender
D
E
Vi vil opphøye ditt navn :/:
A
:/: For du er stor, du gjør store under
FIb
D
(/E)
Stor, - ingen andre er som deg
E(O
(Hb)
E)
Ingen andre er som deg! :/:
siste gang:
E(O
EP)
A
Ingen andre er som deg!
63
Vi vil se Jesus løftet opp
CIb
H
:/: Vi vil se Jesus løftet opp
A
E
H
CIb
Vi roper det ut på hvert et sted
At Jesus er sannheten og liv
A
E
Eneste vei til himmelen :/:
H
CIb
A
E
:/: Vi vil se, vi vil se, vi vil se Jesus løftet opp! :/:
H
CIb
H
CIb
Steg for steg vi inntar landet
Litt etter litt, så går vi fram
CIb
H
Hver en bønn er et mektig våpen
A
H
Festningsverk brytes ned
Og ned og ned og ned
(E)
We want to see Jesus lifted high
A banner that flies across this land
That all men might see the truth and know
He is the way to heaven
We want to see (3x) Jesus lifted high
Step by step, we’re moving forward
Little by little taking ground
Every prayer a powerful weapon
Strongholds come tumbling down
And down and down and down
64
Vår lengsel er til deg
E
H A
Vår lengsel er til deg, kong Jesus
FIb
E
CIb
H
Din nåde har tent flammen
Som brenner i vår sjel
E
H
A
Og ingenting er som ditt nærvær
FIb
E
Vi har fått smakt av Ånden
CIb
H
Så vi spør om kun en ting
A
FIb
H
A
FIb
H
Mer, mer, mer, mer, mer
Mer, mer, mer, mer, mer
E
H GIb CIb A
FIb
H
E
H GIb CIb A
H
E
Øs ut, øs ut! Øs ut din Ånd over oss
Øs ut, øs ut! Øs ut din Ånd over oss
Our passion is for you, Lord Jesus
Your grace has fueled a fire
That burns within our hearts
There’s nowhere that compares
With your presence
We’ve tasted of your Spirit
So there’s just one thing we ask
More, more, more, more, more!
More, more, more, more, more!
Pour out, pour out
Pour out your Spirit oh, Lord
Pour out, pour out
Pour out your Spirit oh, Lord
65
We were created to worship
C
G
We were created to worship you
F
C
We were created to honor your name
G
We were created to worship you
C
We were created to praise
G
Ab
F
So I lift my hands to you
G
Ab
F
And I lift up my heart to you
Db
C
G
There is nothing I’d rather do
Db
G
Ab
Oh Jesus, to worship you
F
G
BH
C
King Jesus, to worship you!
What’s in my heart
C
G
:/: What’s in my heart?
Ab
What’s in my heart? :/:
F
C
G
:/: I just want to praise you!
Ab
I just want to praise you! :/:
You know my heart. (x4)
I just want to love you! (x4)
You satisfy! (x4)
I just want to love you! (x4)
66
F
C
F
You are God in heaven
E
(EY)
You are God in heaven
CIb
A
And here am I on earth
E
CIb
(EY)
A
So I’ll let my words be few
FIb
(A)
HP
E
D
CIb
Jesus, I am so in love with You
E
:/: And I’ll stand in awe of You :/:
FIb
CIb
A
A
And I’ll let my words be few:
FIb
(A)
HP
E
Jesus, I am so in love with You
The simplest of all love songs
I want to bring to You
So I’ll let my words be few
Jesus I am so in love with You
You chose the cross
G
You chose the cross with every breath
Eb
The perfect life, the perfect death:
C
G
You chose the cross
G
A crown of thorns you wore for us
Eb
And crowned us with eternal love:
C
G
You chose the cross
Ab
Eb
D
And though Your soul was overwhelmed with pain
Ab
G
D
Obedient to death You overcame
67
G
Eb
I’m lost in wonder, I’m lost in love
C
D
I’m lost in praise for evermore
G
Eb
Because of Jesus’ unfailing love
C
D
I am forgiven, I am restored
You loosed the cords of sinfulness
And broke the chains of my disgrace:
You chose the cross
Up from the grave victorious
You rose again so glorious:
You chose the cross
The sorrow that surrounded You was mine
Yet “Not my will but yours be done!” You cried!
Å, hvilken mektig Gud
E
GIb
H
Ingenting er for vanskelig for deg
GIP
CIb
Ingenting er for lite
FIP
HP (O HP)
Ingenting er for stort
E
FIb
Ingenting er umulig for deg
CIb
H
Ja, alt er mulig for den som tror
A
FIb
Så derfor vil vi prise deg
D

HP
Fordi du står bak dine ord
E
H
FIb
CIb
E
A
Åh, hvilken mektig Gud!
Åh, hvilken mektig Gud!
CIb
H
Åh, hvilken mektig Gud vi har
FIb
HP
E
Hvilken mektig Gud vi har!
68
Til deg som spiller
Generelt
Denne boken er først og fremst tilrettelagt for gitar. Vi vil ikke her gå inn
på valg av gitar eller gitarstemming, annet enn å si at begge deler er
viktig for at sangene skal låte best mulig. Hvis du akkurat har begynt å
spille gitar, anbefaler vi at du skaffer deg en gitarbok for begynnere og
bruker sammen med heftet. Hvis du kan få spille sammen med noen
som er bedre enn deg, er det en glimrende måte å lære på. Men uansett
hvor lenge eller kort tid vi har spilt, er det en tommelfingerregel at ”det
enkle er ofte det beste”.
Rytme
Det viktigste du gjør er å holde en jevn, fast og tydelig takt som alle kan
følge. Derfor trenger du å holde spillet så enkelt som mulig. Det er
faktisk viktigere enn om hvert grep du spiller blir helt riktig. En fast og
tydelig takt skaper en følelse av trygghet og gjør de andre i gruppen
friere til å synge. Etter hvert kan du prøve å spille rytmer på flere måter.
Rytme er en øvelsessak!
Akkorder
Akkordene som er brukt i heftet er gjort så enkle som mulig. Ved å
utelate alt som står i parentes og eventuelle tall som står sammen med
akkorden får du den enkleste versjonen. Blir dette for enkelt, kan du ta
med tilleggsinformasjonen (tallene og parentesene). Dersom du synes
dette fortsatt blir for enkelt, oppfordrer vi deg til å eksperimentere og
bruke flere og andre akkorder enn de vi har valgt også.
Vi anbefaler deg også å bruke akkordoversikten bakerst i boken aktivt og
stadig lære deg nye akkorder. Da kan det være en god investering å
kjøpe deg en egen akkordbok. Rimelige bøker finnes i
musikkforetninger. Sanger låter ofte bedre med fine akkorder.
add9
og sus4 akkorder
Noen fine akkorder å variere litt med kalles add9 (også kalt sus2 eller add2)
og sus4. Vi har valgt å ta med disse som alternativer (parenteser). Det fine
med add9 og sus4 er at du kan legge dem til de fleste akkordene uten at det
blir feil. De skaper bare litt variasjon. Lær deg add9 og sus4 – variantene av
de vanligste akkordene og vips låter det mye mer spennende.
”Skråstrek-akkorder”
Mens add og sus ofte gjør noe med de lyseste tonene i en akkord, handler
”skråstrek-akkordene” om de dypeste tonene, ofte kalt ”bassen”. Du kan
som regel se bort fra skråstrek-tonen, men noen sanger er laget sånn at
”bassen” skaper en viktig effekt. Refrengene i ”Herre, jeg har deg
69
hjertelig kjær” og ”Vi priser deg, Gud” er eksempler på det. Bokstaven
etter skråstreken er navnet på den tonen som skal være dypest i
akkorden.
Gitar-spesial
Gitaren er laget slik at løse strenger, dvs. strenger du ikke trykker ned
med venstre hånden i en akkord, låter både sterkt og fint. Derfor er for
eksempel E-dur og G-dur populære tonearter blant gitarister. Av og til
bruker gitarister add og sus for å få enda flere løse strenger i en akkord.
Det låter ofte fint, men pass på at det ikke blir for monotont, at alle
akkordene låter nesten likt. En sang trenger den variasjonen akkordskiftene skaper.
Å spille sammen
Rytme og takt er det som binder forskjellige instrumenter sammen i et
samspill. Derfor er det veldig viktig å gjøre ting så enkelt at alle klarer å
spille sangene uten å stoppe, for eksempel for å skifte grep. Vi anbefaler
dere også å ta litt tid til å øve sammen, før dere skal spille på en
samling. Jo tryggere dere er, jo tryggere blir de som skal synge til også!
Dynamikk
Dynamikk handler om hvor sterkt eller svakt du spiller. Vil du hjelpe de
andre til å synge sterkere, trenger du å spille sterkere. Ønsker du å
hjelpe til en inderligere og roligere tilbedelse, trenger du å spille på en
mykere og roligere måte. Bare pass på at du ikke spiller fortere når du
skal spille sterkere eller saktere når du skal spille svakere. Det er det
nemlig lett for å gjøre…
Toneleie/transponering
Vi har bevisst valgt et lavt leie til sangene i denne boken. Det vet vi at
slettes ikke passer for alle! Det er viktig at du forstår at menn og kvinner
har forskjellige ønsker her. Menn føler at høyere leier lar de få synge
mer ut, mens kvinner fortere føler at det blir for lyst. Hvis du kan, må du
bare spille sangene i andre tonearter. Et alternativ er å bruke kapo, en
”klemme” som du kan flytte opp og ned på gitarhalsen og gjør at du kan
spille grepene som de står mens sangene blir lysere. Vi anbefaler sterkt
at du skaffer deg en og eksperimenterer med å bruke den.
”Sang i ånden”
Spill til ”sang i ånden” fungerer ofte best når deg gjøres enkelt: en
akkord og en enkel (eller ingen) fast rytme. Det gir som regel en god
hjelp når spillet er sterkt nok til å gi en god støtte og ”skjule” litt
stemmene til de andre.
70
Akkorder brukt i denne sangboken
C
CP
Cb
CJ
CIP
CIb
C Ç c 0 Ç q
3.b
D
Db
DJ
2.b
DO
DP
DS
4.b
Dsus2/addQ
D d 2 ö Î Î D
DI
DIN
E
EP
Eb
EPO
D I E ‰ e ~
3.b
EY
F
FI
FIP
FIb
G
GJ
E F S S s G G
GP
GO
GI
GIb
A
Ab
AJ
Ì G T t A a 9
4.b
AO
AP
AY
4.b
Asus2/addQ
APO
BH
BHN
¢ Å M ¡ ¢ U J
H
HP
Hb
B ∆ b
BARRÉGREP-TIPS
A-barrégrep lager du ved å ta akkordene som heter noe med A på en
måte som frigjør pekefingeren, og så flytte grepene oppover gitarhalsen,
mens pekefingeren trykker ned alle strengene 2 bånd under selve
grepet. (Pekefinger på 1.bånd = Bb, 2.bånd = H etc.)
E-barrégrep lages på samme måte. Her skal pekefingeren trykke ned 1
bånd under selve grepet. (Pekefinger på 1.bånd = F, 2.bånd = F# etc)
71
Oversikt over opphavsmenn
A beautiful day
All heaven declare
All the heavens
Allelujah (Agnus dei)
Allmektig Gud
Bare du skal ha ære
Bare på grunn av din nåde
Because of you
Blessed be the name
Can you believe
Days of Elijah
Det er Gud iblant sitt folk
Dette er min lengsel
Din kjærlighet er evig
Du er den høyeste
Du er opphøyd på tronen
Du er så god
Du er vår Far, Gud
Du har gitt oss en ny sang
Du har møtt oss med din godhet
Du troner alene
En ting
Et nådens år
Everyday
Fader vi elsker deg
For all your’ve done
For din nåde
For landet er fylt
Forever
Gi ham ære
Grepet av din skjønnhet
Gud din skjønnhet slår meg
Halleluja, opphøy Jesus
Hellig, hellig Gud
Here I am to worship
Herlighetens Herre
Herre over alt
Herre vi er innfor din trone
Herre, jeg har deg hjertelig kjær
Herre, takk for gleden
Herren er god
Historymaker
Hvem er som du
Hvilken mektig Gud vi har
I dine fortspor
I forventning til deg, Gud
I lift my hands
I love you Lord
I will dance, I will sing
I will worship
Ingen er hellig som Herren
Ingen er så skjønn som Jesus
Ingen kan noen gang være
Jeg står i din nærhet
Jeg takker deg
Jeg takker deg for livet
Jeg tilber deg, allmektig Gud
Jeg vil løfte opp ditt navn
Jesus er her
Jesus, i din nærhet
72
T/M: Leif Ivar Haaland
T/M: Noel & Tricia Richads
T/M: Reuben Morgan
T/M: Michael W Smith
T/M: Anna og Ben David Erlandsen
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Gustafson/Honningdal/KHØ
T/M: Paul Oakley
T/M: Utterbach
T/M: Alvin Miranda
T/M: Robin Mark
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Morgan/Søetorp
T/M: Brown/Doerksen/A.Erlandsen
T/M: Sanchez Jr/Åsmundrud
T/M: Jan Petter Bratsberg
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Fitts/Ukjent
T/M: Ehrlin
T/M: Oddbjørn Aasen
T/M: Anna og Ben David Erlandsen
T/M: Stein Ørnhaug
T/M: Reiten
T/M: Joel Houston
T/M: Adkins
T/M: Reuben Morgan
T/M: Stein Ørnhaug
T/M: Jan Petter Bratsberg
T/M: Chris Thomlin/SØ/AE
T/M: Nina Kongsbakk
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Rudi Myntevik
T/M: Jan Honningdal
T/M: Ingrid Reite
T/M: Tim Hughes
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Rudi Myntevik
T/M: Stein Ørnhaug
T/M: Eydun Jacobsen
T/M: Solfrid Haugland
T/M: KP Vangol
T/M: Delirious?
T/M: Jonny Slottheden
T/M: Ukjent/Sandwall
T/M: Petter Gundersen
T/M: Stein Ørnhaug
T/M: Kempen
T/M: Klein
T/M: Matt Redman
T/M: David Ruis
T/M: Trond Olsen
T/M: Ukjent
T/M: KP Vangol
T/M: Jonas Helgesson
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Ukjent
T/M: Corbett/Ukjent
T/M: Roald Sletteland
T/M: Anna Erlandsen
T/M: Anna Erlandsen
Jesus is Lord
Jesus, bare du skal ha all ære
Jesus, du er konge, mitt i blant oss
Jesus, Herre og venn
Jesus, lover of my soul
Jesus, min sjels utfrier
Jesus, mitt hjerte strømmer over
Jesus, vi feirer din oppstandelse
King of kings
La din vilje skje
La oss får røre din trone
Look what the Lord has done
Lord, I lift your name
Lord, we long for you
Majestet, konge i evighet
Makten og æren
Navnet Jesus
Open the eyes of my heart
Oppriktig kjærlighet
På grunn av Jesu blod
Rop til vår Gud
Salige visshet
See him there
Stor, stor er du veldige Gud
Takk for Golgata
Takk, takk Jesus
Verdig, verdig er Guds Lam
Vi er her for å prise ditt navn
Vi er her for å si takk
Vi hyller Jesus, Kongenes Konge
Vi priser deg, Gud
Vi tilber deg, vår konge
Vi vil gi deg ære
Vi vil se Jesus løftet opp
Vår lengsel er til deg
We were created to worship you
What’s in my heart
You are God in heaven
You chose the cross
Åh, hvilken mektig Gud
T/M: Leif Ivar Haaland
T/M: Bowater/Ukjent
T/M: Ukjent
T/M: Leif-Ivar Haaland
T/M: Paul Oakley
T/M: Kjersti Ørnhaug
T/M: Järpegard
T/M: Gibson/Søetorp
T/M: Cooper/Halleraker/KHØ
T/M: Ludvigsson
T/M: Stein Ørnhaug
T/M: Founds
T/M: Morgan, Goudie, Townend, Bankhead
T/M: Jan Honningdal
T/M: Sadler/Harvill/Søetorp
T/M: Welander
T/M: Paul Baloche
T/M: Petter Gundersen
T/M: Rogstad
T/M: Zsech/Kjersti Ørnhaug
T/M: Crosby/Knapp
T/M: Dave Palmer
T/M: Ball/Thompson/Thu
T/M: Reimer/Søetorp
T/M: Ukjent
T/M: Ukjent
T/M: Aslaksen
T/M: Stein Ørnhaug
T/M: Børud
T/M: Järpegard
T/M: Ukjent/K Åsmundrud
T/M: Hellmark
T/M: Horley/Ukjent
T/M: Gibson/SØ
T/M: Leif-Ivar Haaland
T/M: Leif-Ivar Haaland
T/M: Redman
TM:
T/M: Jan Petter Bratsberg
73
Download