Matchmakingsbijeenkomst Chemie 14 april 2014

advertisement
Maatschappelijk verantwoord innoveren - Matchmaking Chemie - 14 april 2014
Voornaam
Achternaam
Gabbert
Catholijn
Yvonne
Florens
E-mailadres
[email protected]
Whalen
[email protected]economy.com
Slob
Functie
Ik bied
Ik zoek
Interesse
Gekozen MVI-thema's
socio-economic analysis of
toxicological testing strategies
(in particular evaluation of
alternative methods)
[email protected]
Jonker
van der Meer
Organisatie
TU Delft
[email protected]
htuniversity.nl
Maastricht University
[email protected] Circularity Center / Van
com
Gansewinkel
hoogleraar
agent technology, decision
support, e-coaching, epartners, negotiation, valuesensitive design, affective
computing.
C2: Security en safetyvraagstukken bij innovaties in
de chemische industrie, C3:
Vraagstukken aangaande
Institutionele arrangementen,
normen en waarden: hoe
marktmodellen en andere
kunnen de belangen en
coodinatievormen in de
waarden van verschillende
transitie naar een duurzame
stakeholders in een systeem
chemische industrie (systeemPartners uit de chemische
met elkaar in verband gebracht en marktperspectief), T3:
industrie gericht op innovaties worden en runtime
Personalisering van data,
waarin waarden en normen
bespreekbaar worden
producten, diensten en
een rol spelen.
gemaakt.
instrumenten
Experience and knowledge in
the field of circular economy
biobased materials,
sustainability (bèta and
gamma research)
Program Leader Biobased Materials
partners voor projecten
partners voor circulaire
15 jaar ervaring in recycling & projecten met concrete
waste mgt / Circular Economy projecten die een stap verder
etc.Denken in new business
moeten worden gebracht naar
models
markt implementatie.
Directeur / Directeur Business Development
sustainability of biobased
materials
C1: Transities naar groene
chemie, biorenewables,
circular economy, en een bioinspired energy transition (incl.
de food vs. fuel-discussie bij
bio-energie en groene
chemicalien), T2: MVIondernemerschap
Circular economy - new
business models afvalstromen als basis voor
grondstoffen. Winnen van
grondstof uit huishoudelijk
restafval.
C1: Transities naar groene
chemie, biorenewables,
circular economy, en een bioinspired energy transition (incl.
de food vs. fuel-discussie bij
bio-energie en groene
chemicalien), C3: Institutionele
arrangementen,
marktmodellen en andere
coordinatievormen in de
transitie naar een duurzame
chemische industrie (systeemen marktperspectief), C4:
Bedrijfs- en
organisatiemodellen in de
transitie naar een duurzame
chemische industrie (bedrijven
en organisatie-perspectief)
Maatschappelijk verantwoord innoveren - Matchmaking Chemie - 14 april 2014
Ragna
Neil
Zeiss
Thompson
Wickert
Con
van Regteren
[email protected]
Mogelijke partners met
interesse in:Maatschappelijk
verantwoord innoveren in
Kennis van (literatuur rond)
context: (maatschappelijk)
maatschappelijk verantwoord omgaan met (onzekere)
innoveren.Expertise in
risico’s (zoals rond
governance mechanismen en nanotechnologie, maar ook
knowledge brokerage.Interesse oudere gebouwen),
en expertise op het gebied van veiligheidsregelgeving en
duurzaamheid
naleving
[email protected]
Business
modelsEntrepreneurshipInstitu
tional arrangementsBio-energy
in NL
[email protected]
Strong expertise in the fields of
business ethics, corporate
social responsibility, social
entrepreneurship, sustainable
business models, strategy and
management
[email protected]
com
Teijin Aramid
CSR/QHSE Manager
Companies that have interest
and experience with transition
to sustainability in the
chemical industry
C2: Security en safetyvraagstukken bij innovaties in
de chemische industrie, C4:
Bedrijfs- en
organisatiemodellen in de
transitie naar een duurzame
chemische industrie (bedrijven
en organisatie-perspectief)
Maatschappelijk verantwoord innoveren - Matchmaking Chemie - 14 april 2014
Chloe
Constantijn
de Roos Feinberg
van Aartsen
[email protected]
[email protected]
Circle Economy
Institute for Corporate Law,
Governance and Innovation
Policies, Maastricht
Universiteit
Operations Manager
We offer knowledge about the
circular economy, an extensive
network, and the capacity to
manage and carry out research
projects related to the circular
economy. In the chemistry
sector we see a lot of
opportunity to address topics
related to materials, products,
design, etc. that can benefit
the public and have roots in
chemistry.
Partners with whom we can
collaborate on research
projects, with whom we can
identify new barriers to the
circular economy and find
ways to address them, and
partners with international
networks as well.
C1: Transities naar groene
chemie, biorenewables,
circular economy, en een bioinspired energy transition (incl.
de food vs. fuel-discussie bij
bio-energie en groene
chemicaliën), C3:
Institutionele arrangementen,
marktmodellen en andere
coordinatievormen in de
transitie naar een duurzame
chemische industrie (systeemen marktperspectief), C4:
Bedrijfs- en
We are looking for Partners
with whom we can collaborate organisatiemodellen in de
transitie naar een duurzame
on research projects, with
chemische industrie (bedrijven
whom we can identify new
barriers to the circular
en organisatie-perspectief), T2:
economy and find ways to
MVI-ondernemerschap, T3:
address them, and partners
Personalisering van data,
with international networks as producten, diensten en
well.
instrumenten
C3: Institutionele
arrangementen,
marktmodellen en andere
coordinatievormen in de
transitie naar een duurzame
chemische industrie (systeemen marktperspectief), C4:
Bedrijfs- en
organisatiemodellen in de
transitie naar een duurzame
chemische industrie (bedrijven
en organisatie-perspectief)
Download
Related flashcards
Create Flashcards