Contract Line
L I G G KO M F O RT Ê U TA N Ê G R € N S E R
SLEEPÊ COMFORTÊ WITHOUTÊ LIMITS
BraÊ sš mnÊ Š rÊ viktigt,Ê oavsettÊ varÊ duÊ Š r.
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê GoodÊ sleepÊ isÊ essential,Ê whereverÊ youÊ are.
Att vakna utvilad efter en god natts sömn är lika viktigt för den
kvalitetskrävande hotellgästen som för den som har sitt arbete
långt hemifrån under längre perioder.
Waking up refreshed after a good night’s sleep is just as
important to quality-aware hotel guests as to people who work
a long way from home for long periods.
Det är för just denna kategori människor som Contract
Line tagits fram.
Liggkomforten är satt i fokus och uppfylls genom att sängarna
är uppbyggda med fjädersystem, stoppningsmaterial och
uppbyggnadsprinciper som ordinarie märkeskollektioner.
It is precisely for this category of people that Contract Line
is developed.
The main aim is to ensure quality rest and that has been achieved
thanks to the beds’ spring construction, the material the mattresses
are filled with, and the construction principles on which the standard
brand collections are based.
Kollektionen är dessutom skapad för att uppfylla inköparens
krav. Med en mycket fördelaktig prisbild, hållbarhet och
enkel skötsel möter den upp såväl ekonomiska som
hygieniska krav.
I programmet finns också modeller som uppfyller de stränga
brandnormer som krävs i offshoresammanhang.
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 2
This collection is also developed with the wishes of the purchaser in
mind. The very attractive price, sustainability and easy
maintenance of this collection means it fulfils both financial
and hygienic requirements.
The series also includes models which fulfil the strict fire safety
requirements that apply in offshore environments.
GrandÊ Hotel,Ê Oslo
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 3
SWEDEN
ITALY
Hilding Anders International AB
Malmš
www.hildinganders.se
Bedding Srl
Pove del Grappa
www.bedding.it
Hilding AB
HŠ stveda
www.hilding.nu
Scapa Bedding AB
Rydaholm
www.scapabedding.se
TibrobŠ dden AB
Tibro
CROATIA
Hespo d.o.o.
Prelog
www.hespo.hr
Perfecta d.o.o.
Zagreb
www.perfecta.hr
Alms Snickerifabrik AB
Vrigstad
Hilding Anders Croatia d.o.o.
Prelog
DENMARK
SPAIN
Scandi Sleep A/S
Horsens
www.scandisleep.dk
Somilar S.L.
Valencia
www.somilar.com
Carl Th¿ gersen A/S
Hurup Thy
www.kozbylama.dk
RUSSIA
Dunlopillo
Vallensb¾ k
www.dunlopillo.dk
FINLAND
Unituli Oy
NŠ rpes
www.unituli.fi
NORWAY
Jensen M¿ bler AS
Svelvik
www.jensen.no
BELGIUM
Crown Bedding NV
Zingem
www.crownbedding.be
THE NETHERLANDS
Pullman Matrassen Fabriek B.V.
Zwijndrecht
www.pullman.nl
Eastborn Slaapsystemen B.V.
Vroomshoop
www.eastborn.nl
SWITZERLAND
Bico AG
SchŠ nis
www.bico.ch
Happy AG
Gossau
www.happy.ch
GREAT BRITAIN
Hilding Anders UK PLC
Huntingdon, Cambridgeshire
www.dunlopillo.co.uk
www.slumberland.co.uk
LLC Hilding Anders Russia
St Petersburg
www.hilding-anders.ru
Askona
www.askona.ru
ESTONIA
Hilding Anders Baltic AS
Tallinn
www.sleepwellbed.com
CZECH REPUBLIC
Hilding Anders Ceska
Roztoky u Jilemnice
www.slumberland.cz
www.tropico-plus.com
POLAND
Hilding Anders Polska SP. zo.o.
Murowana Goslina
www.hilding.pl
ASIA
Slumberland Asia Pacifi c Ltd
Selangor Darul Ehsan
www.slumberland.com.my
Slumberland Malaysia
Selangor Darul Ehsan
www.slumberland.com.my
Slumberland Harbin Ltd
Harbin
www.slumberland.cn
Slumberland Shanghai Ltd
Shanghai
www.slumberland.cn
PT Slumberland Indonesia
Tangerang
Horatio Myer & Co Ltd
Huntingdon, Cambridgeshire
www.myersbeds.co.uk
Slumberland Singapore Ltd
Singapore
www.slumberland.com.sg
GERMANY
Slumberland Thailand Ltd
Pathumthani
www.slumberlandthai.com
Hilding Anders
Deutschland GmbH
Frankfurt
www.hildinganders.se
FRANCE
CrŽ ations AndrŽ Renault S.A.S.
St. Gildas Des Bois
www.andre-renault.fr
Wifor S.A.
Roppentzwiller
www.wifor.com
Timbo S.A.S.
Lusigny Sur Barse
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 4
Kvalitet,Ê resurserÊ ochÊ flexibilitet.
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Quality,Ê strengthÊ andÊ flexibility.
Hilding Anders är en av världens ledande sängtillverkare.
Företaget grundades 1939 i Bjärnum i Skåne. Sedan dess har
det vuxit till att omfatta ett 30-tal tillverkande dotterbolag i
mer än 20 länder i Europa och Asien. Totalt finns det cirka
5000 anställda. Huvudkontoret finns i Malmö.
Hilding Anders äger ett 20-tal starka sängvarumärken i Europa
och Asien. Det gör koncernens varumärkesportfölj till en av
de största i sängbranschen. Hilding Anders bedriver även en
omfattande produktion för ett flertal kända internationella
möbelvaruhus. Totalt tillverkas cirka 7 miljoner sängar och
madrasser per år.
I gruppen ingår flera av de allra mest exklusiva och
renommerade namnen inom området samt även producenter
som är mer baserade på volym och pris.
Att samarbeta med en stark partner betyder inte bara
flexibilitet i sortiment, utan också tillgång till resurser och
produktionskapacitet samt geografiska fördelar.
Tillsammans med Hilding Anders möjliggörs en offensiv
utveckling med total kontroll, oavsett det handlar om
nyetablering eller ombyggnad av befintliga projekt.
Hilding Anders is one of the world’s leading bed producers. The company was established in 1939 in Bjärnum in the southern Swedish
province of Skåne. Since then it has grown into a company with thirty
subsidiary production companies in more than twenty countries in
Europe and Asia. Hilding Anders has approximately 5,000
employees. Its head office is in Malmö.
Hilding Anders owns twenty strong brands on the bed market in
Europe and Asia. This makes the group’s brand portfolio one of the
largest in the bed sector. Hilding Anders also produces a wide range of
products for a number of well-known international furniture stores.
In total around 7 million beds and mattresses are produced each year.
These include some of the most exclusive and famous names in the
business, as well as producers that focus more on volume and price.
Cooperating with such a strong partner not only means a flexible
range, but also access to resources and production capacity, not to
mention the geographical benefits.
Cooperation with Hilding Anders facilitates fully controlled, robust
development, irrespective of whether the focus is on new plants or the
adaptation of existing projects.
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 5
Fš rnuftÊ ochÊ medvetenhetÊ genomÊ helaÊ konceptet.
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê SenseÊ andÊ awarenessÊ throughÊ theÊ entireÊ concept.
TvŠ ttbara tyger som ger bŠ ttre hygien
och fš renklar underhŒ ll
Washable fabrics ensure better hygiene
and easier maintenance
Contract Line sängkollektion är utvecklad med
fokus på hållbarhet, ekonomi och enkel skötsel.
Som ett par exempel kan nämnas att alla bäddmadrasser har avtagbart tyg som kan tvättas i 60° C
och att SoftLine bäddmadrasser har Sensity™ som
förebygger allergi och astma på ett naturligt sätt.
The Contract Line bed collection has been developed with
sustainability, affordability and easy maintenance in mind.
This is reflected in the fact that all mattresses have a
removable cover which can be washed at 60° C.
SoftLine mattresses contain Sensity™, which naturally
inhibits allergies and asthma.
Miljš tŠ nkande i alla led.
Environmental awareness from start to finish
Alla sängar i Contract Line är tillverkade med råvaror
som är godkända enligt Öko-Tex 100.
De har dessutom Svanen-märkning*, som säkerställer en miljöanpassad process, från tillverkning till
emballage och återvinning.
All the Contract Line beds are produced using raw
materials which have been approved in accordance with the
Öko-Tex 100 standard. They also carry the Swan logo*
which guarantees that the process has been completed in an
environmentally-friendly way, from production through
packaging and recycling.
Mš jlighet till speciallš sningar.
Contract sängkollektion är uppbyggd för att erbjuda
en så offensiv prisbild som möjligt, utan avkall på
kvalitet och liggkomfort. Därför är kollektionen
designad med standardtyger för att kunna placeras
i de flesta miljöer.
Special solutions possible
The Contract bed collection has been made with a view to
being able to offer the most competitive prices possible
without sacrificing quality or comfort. For that reason the
collection has been designed using standard fabrics which
complement most bedroom environments.
* Gäller ej Offshore produkter
* Not Offshore products
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 6
Varje uppdrag är speciellt.
Vår roll är att arbeta fram sänglösningen som är
optimalt anpassad efter förutsättningar, ekonomi,
tidsaspekter och målgrupper.
Med Hilding Anders som samarbetspartner
finns alla möjligheter att uppnå det allra
viktigaste - nämligen att bidra till att ge
gästerna en positiv kvalitetsupplevelse där
sängen utgör en mycket viktig faktor.
Each order is special.
Our role is to design beds which are adapted
optimally to the situation, the available budget,
the time aspects and the target groups.
Having Hilding Anders as a partner give you
every opportunity to realise the most important goal,
namely to offer your guests outstanding
quality, with the bed being a key factor.
VŒ rÊ rollÊ Š rÊ attÊ stŠ rkaÊ vŒ raÊ kundersÊ position.
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê OurÊ goalÊ isÊ toÊ strengthenÊ ourÊ clientsÕ Ê position.
UnituliÊ harÊ levereratÊ drygtÊ 10.000Ê sŠ ngarÊ tillÊ RCCLsÊ
kryssningsfartygÊ OasisÊ ofÊ theÊ SeasÊ ochÊ AllureÊ ofÊ TheÊ Seas.
UnituliÊhas Êd eliveredÊm oreÊt hanÊ10Ê000Êb edsÊt oÊRC CLs
OasisÊo fÊt heÊSe asÊand ÊA llureÊo fÊt heÊSe as.
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 7
Function
Possibilities
Reliability
Capacity
Design
Efficiency
Support
Individuality
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 8
RadissionÊ BluÊ Hotel,Ê Malmš .Ê
EnÊ kontakt.Ê AllaÊ mš jligheter.
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê OneÊ contact.Ê AllÊ possibilities.
Är ditt mål att förstärka positionen genom att erbjuda:
- dina gäster sängar från en stark märkesleverantör?
- en sänglösning som är ekonomisk på både kort
och lång sikt?
- sängar som uppfyller specifika säkerhetsnormer och
brandskyddsbestämmelser?
- i färg och funktion följa upp ett uttalat
designkoncept?
Would you like to:
- strengthen your position by offering your guests beds
from a strong brand supplier?
- choose a bed which is beneficial in both the short and
the long term?
- select beds which meet specific safety requirements
and fire safety regulations?
- use a distinct design concept as for colour and function?
Contract Line ger dig alla möjligheter.
Contract Line makes all this possible.
Contract LineÊ |Ê Ê 9
www.hilding.nu
Hilding Anders / Contract Line kollektion
ger begreppet standard en bŠ ttre innebš rd.
The Contract Line by Hilding Anders gives more
content to the concept of Ô standardÕ
1939 grundades Hilding Anders Möbel AB i Bjärnum,
Skåne. Redan då var ambitionerna höga och nytänkandet utmärkande för företaget. En säng från
Hilding Anders är därmed baserad på 70 års erfarenhet,
till vilken vi adderat ny teknik, moderna material och
naturligtvis miljötänkande vilket ockspå tydligt
avspeglas i Contract Line.
Sortimentet som består av två standardmodeller är
framtaget för att tillgodose en bred målgrupp och
med fokus på ekonomi.
Hilding Anders Möbel AB was founded in 1939 in Bjärnum
in Skåne, Sweden. Even then the company had grand
ambitions and an innovative mentality. A Hilding Anders
bed is the result of seventy years of experience, to which we
have added new technology, modern materials and, of course,
environmental awareness. This is also clearly reflected in the
Contract Line collection. This range, which consists of two
standard models, has been developed for a broad target group
and with an eye on affordability.
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 10
Basmodellerna i Contract Line-programmet
bjuder på god liggkomfort och en mycket
intressant prisbild. Båda versionerna har
bäddmaderass med avtagbart och
tvättbart tyg.
The basic models of the Contract Line offer
good quality rest and are very attractively priced.
Both versions have a mattress with a
removable and washable cover.
HildingÊ AndersÊ ContractÊ LineÊ I
KollektionÊ
Ê
FjŠ dersystemÊ Ê
BŠ ddmadrassÊ Ê Ê Ê
VŠ ndbarÊ ochÊ rammadrassÊ
Ê
TextilÊ Ê
Standard
ReversibleÊ mattressÊ andÊ NordicÊ
Ê
ÊÊ
DubbeltÊ Bonell
StoppningÊ iÊ polyeter.Ê AvtagbartÊ š verdragÊ
iÊ enÊ bomull/polyesterÊ /lin/viskos-blandningÊ
somÊ Š rÊ tvŠ ttbarÊ iÊ 60¡ Ê C.
Ê
RangeÊ
SpringÊ systemÊ Ê
DoubleÊ Bonell
TopperÊ Ê
UpholsteryÊ inÊ polyether.Ê RemovableÊ
coverÊ inÊ cotton/polyester/linen/viscoseblendedÊ fabric.Ê WashableÊ atÊ 60¡ Ê C.
Ê
Ê
Ê
FabricÊ Ê
ÊÊ
Standard
TensionsÊ
Standard
Ê
Ê
FasthetsgraderÊ Ê
Standard
Ê
Ê
Miljš Ê Ê
Ê
TheÊ environmentÊ Ê
ÊÊ
SwanÊ labelÊ andÊ …k o-Tex
RangeÊ
NordicÊ
SvanmŠ rkningÊ ochÊ …k o-Tex
Ê
HildingÊ AndersÊ ContractÊ LineÊ II
KollektionÊ
Ê
FjŠ dersystemÊ Ê
BŠ ddmadrassÊ Ê Ê Ê
RammadrassÊ
ÊÊ
DubbeltÊ LFK
Ê
StoppningÊ iÊ polyeter.Ê AvtagbartÊ š verdragÊ
iÊ enÊ bomull/polyesterÊ /lin/viskos-blandningÊ
somÊ Š rÊ tvŠ ttbarÊ iÊ 60¡ Ê C.
TextilÊ Ê
Standard
Ê
Ê
SpringÊ systemÊ Ê
DoubleÊ LFKÊ springs
TopperÊ Ê
UpholsteryÊ inÊ polyether.Ê RemovableÊ
coverÊ inÊ cotton/polyester/linen/viscoseblendedÊ fabric.Ê WashableÊ atÊ 60¡ Ê C.
Ê
Ê
Ê
FabricÊ Ê
ÊÊ
Standard
TensionsÊ
Standard
Ê
Ê
FasthetsgraderÊ Ê
Standard
Ê
Ê
Miljš Ê Ê
SvanmŠ rkningÊ ochÊ …k o-Tex
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 11
Ê
TheÊ environmentÊ Ê
ÊÊ
SwanÊ labelÊ andÊ …k o-Tex
Ê
Det 5-delade zonsystem Š r en av mŒ nga innovationer som gjort namnet Jensen
synonymt med begreppet liggkomfort.
Mjuk skulderzon i kombination med ett fastare stš d fš r korsryggen skapar ett
jŠ mnare, bekvŠ mare stš d fš r kroppen, oavsett liggstŠ llning.
The five zone system is one of the many innovations which has made the
Ô JensenÕ name synonymous with the concept of Ô quality restÕ .
A soft shoulder zone, in combination with firmer support for your lower back,
provides more equal, comfortable support for your body, no matter how you lie.
www.jensen.no
Jensen / Contract Line kollektion
sŠ tter liggkomforten i fokus
Quality rest is the focus of JensenÕ s
Contract Line
Jensen Møbler etablerades i januari 1947.
De första sex madrasserna var uppbyggda med tagel och
bomullsvadd. Sedan dess är det naturligtvis mycket som
förändrats, men en viktig komponent lever kvar, nämligen den
starkt uttalade filosofin att det skall både synas och
kännas att det är en äkta Jensenmadrass.
Jensen Møbler was established in 1947. The first six mattresses were
made from horse hair and cotton wool. A great deal has naturally
changed since then, but one key aspect that has stayed the same and
that is the distinct philosophy that people should see and feel that a
mattress is a real Jensen mattress.
Jensen är idag en av Skandinaviens ledande madrassproducenter. I Svelvik, vid Oslofjordens strand, tillverkas
över 150 000 madrasser årligen. Det finns en känsla, stolthet
och kunskap som ingen maskin i världen kan ersätta. Det är
också den naturliga orsaken till att namnet Jensen har blivit ett
begrepp både inom och utanför de nordiska gränserna.
Med små men bestämda steg framåt, alltid lika strävande att
nå nästa mål, har vi gjort stora framsteg på madrassmarknaden.
Vi forcerar inte, gör inte avkall på perfektion, utan vill ha på
fötterna när vi presenterar en ny idé eller en unik madrassuppbyggnad. Jensen är ledande inom liggkomfort, men även
på designsidan. Vi har bevisat att en säng kan vara vacker att
vila ögonen på.
Sängen skall vara så mycket mer än bara en plats att sova på.
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 12
These days, Jensen is one of the leading bed producers in Scandinavia.
In Svelvik, on the shores of Oslofjord, more than 150,000 beds are
produced every year. The place has an atmosphere, a pride and
knowledge which no machine in the world can replace. That is why
the name ‘Jensen’ has become a household name in Scandinavia and
elsewhere.
By taking small but decisive steps forward and by always pursuing
the next goal, we have managed to make considerable progress on the
bed market. We do not force and do not compromise on perfection.
However, we do make sure we know what we are talking about
whenever we present a new idea or a unique bed construction.
Jensen is not only a leader in quality rest, but also in design.
We have proven that a bed can also be pleasing to the eye.
A bed should be much more than just a place to sleep.
JensenÊ ConsulÊ Lux
KollektionÊ
Ê
FjŠ dersystemÊ Ê
BŠ ddmadrassÊ Ê Ê Ê
VŠ ndbarÊ ochÊ rammadrassÊ
Ê
TextilÊ Ê
Mš beltextilÊ iÊ AnthraciteÊ (352),Ê beigeÊ (362)
ReversibleÊ mattressÊ andÊ NordicÊ
Ê
ÊÊ
LFKÊ medÊ JensenÊ zoner
SoftLineÊ IÊ (7Ê cm)Ê iÊ CellexÊ XS
medÊ Sensity¨ .Ê Avtagbart,Ê delbartÊ tyg,Ê
tvŠ ttbartÊ iÊ 60¡ Ê C.
Ê
RangeÊ
SpringÊ systemÊ Ê
LFKÊ withÊ JensenÊ zones
TopperÊ Ê
SoftLineÊ IÊ (7Ê cm)Ê CellexÊ XSÊ withÊ
Sensity¨ .Ê TheÊ coverÊ isÊ removableÊ and
separable.Ê WashableÊ inÊ 60¡ Ê C.
Ê
Ê
Ê
FabricÊ Ê
ÊÊ
FurnitureÊ fabric,Ê AnthraciteÊ (352),Ê beigeÊ (362)
Tensions
Mediumandfirm
Ê
Ê
FasthetsgraderÊ Ê
MediumÊ ochÊ fast
Ê
Ê
Miljš Ê Ê
Ê
TheÊ environmentÊ Ê
ÊÊ
SwanÊ labelÊ andÊ …k o-Tex
RangeÊ
ReversibleÊ mattress,Ê NordicÊ andÊ ContinentalÊ
SvanmŠ rkningÊ ochÊ …k o-Tex
Ê
JensenÊ ConsulÊ PocketÊ Lux
KollektionÊ
Ê
FjŠ dersystemÊ Ê
BŠ ddmadrassÊ Ê Ê Ê
VŠ ndbar,Ê rammadrassÊ ochÊ kontinentalÊ
ÊÊ
PocketÊ medÊ JensenÊ zoner
Ê
SoftLineÊ IÊ (7Ê cm)Ê iÊ CellexÊ XS
medÊ Sensity¨ .Ê Avtagbart,Ê delbartÊ tyg,Ê
tvŠ ttbartÊ iÊ 60¡ Ê C.
TextilÊ Ê
Mš beltextilÊ iÊ AnthraciteÊ (352),Ê beigeÊ (362)
Ê
Ê
SpringÊ systemÊ Ê
PocketÊ springsÊ withÊ JensenÊ zones
TopperÊ Ê
SoftLineÊ IÊ (7Ê cm)Ê CellexÊ XSÊ withÊ Ê
Sensity¨ .Ê TheÊ coverÊ isÊ removableÊ and
separable.Ê WashableÊ inÊ 60¡ Ê C.
Ê
Ê
Ê
FabricÊ Ê
ÊÊ
FurnitureÊ fabric,Ê AnthraciteÊ (352),Ê beigeÊ (362)
Tensions
Mediumandfirm
Ê
Ê
FasthetsgraderÊ Ê
MediumÊ ochÊ fast
Ê
Ê
Miljš Ê Ê
SvanmŠ rkningÊ ochÊ …k o-Tex
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 13
Ê
TheÊ environmentÊ Ê
ÊÊ
SwanÊ labelÊ andÊ …k o-Tex
Ê
JensenÊ Diplomat
KollektionÊ
Ê
VŠ ndbar,Ê rammadrass,Ê kontinentalÊ
ochÊ AqtiveÊ II
RangeÊ
Ê
Ê
Ê
FjŠ dersystemÊ Ê
BŠ ddmadrassÊ Ê Ê Ê
Ê
Ê
Textil
TextilÊ Ê
Ê
ReversibleÊ mattress,Ê Nordic,Ê ContinentalÊ
andÊ AqtiveÊ II
Ê
ÊÊ
PocketÊ medÊ JensenÊ zoner
Ê
PocketÊ springsÊ withÊ JensenÊ zones
TopperÊ Ê
SoftLineÊ IÊ (7Ê cm)Ê CellexÊ XSÊ withÊ Ê Ê
Sensity¨ .Ê TheÊ coverÊ isÊ removableÊ andÊ
separable.Ê WashableÊ inÊ 60¡ Ê C.
SoftLineÊ IÊ (7Ê cm)Ê iÊ CellexÊ XS
medÊ Sensity¨ .Ê Avtagbart,Ê delbartÊ tyg,Ê
tvŠ ttbartÊ iÊ 60¡ Ê C.
SpringÊ systemÊ Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
ÊÊ
FurnitureÊ fabric,Ê BeigeÊ 361Ê (363Ê designfabric)
AnthraciteÊ 351Ê (353Ê designfabric)
Tensions
Soft,medium,firmandextrafirm
Mš beltextil,Ê BeigeÊ 361Ê (363Ê designtextil)
AnthraciteÊ 351Ê (353Ê designtextil)
FabricÊ Ê
Ê
Ê
FasthetsgraderÊ Ê
Soft,Ê medium,Ê fastÊ ochÊ extraÊ fast
Ê
Ê
Miljš Ê Ê
Ê
SvanmŠ rkningÊ ochÊ …k o-Tex
TheÊ environmentÊ Ê
ÊÊ
SwanÊ labelÊ andÊ …k o-Tex
Ê
JensenÊ Ambassador
KollektionÊ
Ê
VŠ ndbar,Ê rammadrass,Ê kontinentalÊ
ochÊ AqtiveÊ II
RangeÊ
Ê
Ê
Ê
FjŠ dersystemÊ Ê
BŠ ddmadrassÊ Ê Ê Ê
Ê
Ê
ReversibleÊ mattress,Ê Nordic,Ê ContinentalÊ
andÊ AqtiveÊ II
Ê
ÊÊ
ProgressivaÊ pocketÊ medÊ JensenÊ zoner
Ê
SpringÊ systemÊ Ê
SoftLineÊ IIÊ (9Ê cm)Ê iÊ CellexÊ XO
medÊ Sensity¨ .Ê Avtagbart,Ê delbartÊ tyg,Ê
tvŠ ttbartÊ iÊ 60¡ Ê C.
TopperÊ Ê
Ê
Ê
ProgressiveÊ pocketÊ springsÊ withÊ JensenÊ zones
SoftLineÊ IIÊ (9Ê cm)Ê CellexÊ XOÊ with
Ê Sensity¨ .Ê TheÊ coverÊ isÊ removableÊ andÊ Ê
separable.Ê WashableÊ inÊ 60¡ Ê C.Ê
Ê
TextilÊ Ê
Ê
Ê
Ê
ÊÊ
FurnitureÊ fabric,Ê AnthraciteÊ (350),Ê BeigeÊ (360),Ê
BrownÊ (370)
Tensions
Soft,medium,firmandextrafirm
Mš beltextil,Ê AnthraciteÊ (350),Ê BeigeÊ (360),Ê
BrownÊ (370)
FabricÊ Ê
Ê
Ê
FasthetsgraderÊ Ê
Soft,Ê medium,Ê fastÊ ochÊ extraÊ fast
Ê
Ê
Miljš Ê Ê
SvanmŠ rkningÊ ochÊ …k o-Tex
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 14
Ê
TheÊ environmentÊ Ê
ÊÊ
SwanÊ labelÊ andÊ …k o-Tex
Ê
Contract LineÊ Ê |Ê Ê 15
Hilding Anders Contract Nordic
Norway: + 47 33 78 49 50
Sweden: + 46 50 44 38 00
Finland: + 358 64 33 70 00
Denmark: + 45 75 64 58 66
www.hildinganders.se