BRUKERKONFERANSEN 2010

advertisement
springbrett til kunnskap
BRUKERKONFERANSEN 2010
12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen
Velkommen!
Kjære it’s learning-bruker
De fleste av oss forbinder det å være kreativ med å skape noe utenom det vanlige. Kreative
mennesker jobber med design, reklame eller kunst, tenker vi gjerne, mens vi andre sjelden
jobber med kreative prosesser.
De fleste av dere som deltar på denne konferansen, er tilknyttet en skole eller annen
utdanningsinstitusjon og jobber direkte eller indirekte med læring. Dere gjør masse kreativt
arbeid med og for elevene, uten nødvendigvis å definere det som kreativitet. I løpet av disse
dagene vil vi se nærmere på denne ”skjulte” kreativiteten og hva den betyr for
læringsprosessene.
Fredrik Hàrën vil snakke om hvorfor det å tenke kreativt i tillegg til å ha en høyt utdannet
befolkning, er avgjørende for vår fremtid som nasjon, mens Håvard Tjora vil vise hvordan
kunnskap om læringsstiler og kreative former for undervisning kan bidra til bedre læring.
Vi har som ambisjon at konferansen skal gjøre oss alle enda mer kreative både utenfor og
innenfor it's learning samt skape en kultur for gjenbruk og deling av resultatet av det
nyskapende arbeidet. Svend Andreas Horgen er en av dem som vil vise kreativ it's learning-bruk
som du kanskje ikke har tenkt på.
Vi i it’s learning jobber kontinuerlig med å utvikle it's learning til å bli enda bedre plattform for
læring. Det stiller også store krav til kreativitet! I løpet av disse dagene vil vi presentere noen
resultater av denne kreativiteten i form av nye funksjoner og planer for framtiden.
Vi ønsker hjertelig velkommen til årets brukerkonferanse og avslutter med et sitat fra
reklamemannen Stig Hjerkinn Haug som presenterte følgende leveregel for nyskapning da han
gjestet konferansen i 2008: "Båten blir til mens vi ror!"
Med vennlig hilsen
Nils Viken
Ansvarlig for konferansen
Mandag 12. april
09:00–10:00 Registrering av konferansegjester
Konferansen starter med lunsj kl. 11.30 og selve programmet kl. 12.30.
Deltakerne kan registrere seg fram til lunsj.
10:00–11:30 Kreativitet i læringen; hvordan og hvorfor?
Fredrik Härén er en svensk forfatter og foredragsholder som har hatt
stor suksess i Sverige med flere idébøker om hvordan bli mer kreativ.
Härén ble kåret til Sveriges beste foredragsholder i 2007. Hans
hovedbudskap er at kunnskap og kompetanse er ikke lenger vårt beste
salgsargument, men at den viktigste egenskapen et menneske kan ha i
dag er evnen til å skape nye ideer.
Hvorfor kreativitet er viktigere enn kunnskap, hvorfor skolen må satse
mer på å lære ut fantasi, hvorfor kreativitet blir en konkurransefordel
osv.
11:30–12:30 Lunsj
12:30–12:45 Velkommen
v/ Nils Viken, Direktør Tjenesteavdelingen, it’s learning
12:45–13:30 Produktet it’s learning 2009 og 2010
v/ Helge Hannisdal, Direktør Produktavdelingen, it’s learning
13:30–13:45 Nytt verdensomspennende samarbeid mellom it’s
learning og Microsoft (engelsk). V/ Mark East, General Manager,
Education Division, Microsoft
13:45–14:45 Gjør Norge til et u-land igjen
v/ Fredrik Härén
Hvis man definerer seg selv som utviklet, definerer man seg selv som
ferdig. Et land som er ferdigutviklet slutter å utvikle seg. Definerer man
seg derimot som et uviklingsland, fortsetter man å utvikle seg, sier han.
I dette foredraget setter han fokus på hvordan Norge kan ende opp som
et fattig land dersom vi ikke tenker annerledes, og hvordan lærere kan
bidra til dette!
Hva Norge kan lære av utviklingsland og faren med å tro at man er
best.
14:45–15:00 Pause
15:00–16:00 What's Facebook got to do with it?
Digital literacy and the classroom v/ Arne Olav Nygard,UIS
Arne Olav Nygard, er doktorgradsstudent ved Universitetet i Stavanger
med en avhandling om digitale tekster og kultur. Han har vært lærer i
over tolv år og har jobbet med utvikling av digitale læringsressurser. I
dette foredraget tar Nygard for seg måten vi organiserer kunnskap på i
vår digitale tidsalder og hvordan digitale medier påvirker lesing, skriving,
undervisning og læring.
16:00–17:00 It’s to love learning; it’s to live learning; it’s learning
v/ Gideon Sanders McKinley Technology High School, USA
Gideon Sanders presenterer med stort engasjement sine oppturer og
nedturer i forbindelse med innføring av læringsplattform på McKinley
Technology High School i USAs hovedstad Washington DC. Skolen ligger i
et belastet strøk i byen, og skolehverdagen byr på mange utfordringer
som vi ikke er vant til i Norge. Sanders deler sine erfaringer med
hvordan it’s learning åpnet opp en annen verden enn den tøffe
gatehverdagen elevene elevene kjenner så altfor godt. Elevene som
tidligere var mottakere av informasjon, er nå blitt aktive deltakere i en
prosess for å gjøre miljøet rundt seg bedre.
18:45 Oppmøte utenfor Scandic City og Neptun for felles spasertur til
Verftet.
19:00 – 23:00 VIP møter rustikk
Mange av dere som kommer er lærere/foreleser eller på annen måte
jobber med å utdanne den oppvoksende slekt. Mange hevder at dette er
samfunnets viktigste oppgave og derfor blir dere VIP for en kveld. USF
Verftet er en nedlagt sardinfabrikk som nå er Bergens største kulturhus.
Her inviteres du som VIP til en konsertopplevelse av de sjeldne med
gruppen Turbostipend. Dette blir en uformell aften, i rustikke
omgivelser. For at du skal virkelig få følelsen av hvordan en VIP har det,
arrangerer vi en velkomst i ekte Hollywood-stil. Se opp for paparazzier
og innpåslitne reportere.
Mat og god drikke er selvsagt inkludert.
Tirsdag 13. april
Grunnskole
09:00-10:00 God klasseledelse med it's learning
v/ Marita Aksnes, Randaberg vgs
Aksnes viser hvordan hun i timene bruker it’s learning for å få elevene i
”skolemodus”. Gjennom ulike funksjoner i it’s learning og smart bruk av
læringsplattformen i timen har hun god ”kontroll” over sine elever fordi
hun vet hva de produserer både i timene og hjemme. Marita Aksnes er
lektor ved Randaberg videregående skole.
10:00–11:00 La it's learning gi merverdi til matematikkundervisningen
v/ Robert Aak Eide, Skranevatnet skole, Bergen
Hvordan lage matematikkprøver i it’s learning? Hvordan dra nytte av
rapporteringsfunksjonen? Hvordan enkelt ta i bruk digitale ressurser fra
forlagene? Hvordan spare tid på rettearbeidet? På denne sesjonen får du
gode eksempler på god matematikkundervisning og det blir fokus på
nettbaserte ressurser for mellom- og ungdomstrinn. Noen ressurser
egner seg også for videregående skole.
11:00-12:00 Skolen blir aldri den samme etter it's learning Extensions
v/ Roger Stjernberg, it's learning
Tenk å ha verdens beste verktøy tilgjengelig hele tiden. På
brukerkonferansens åpningsdag lanserer it’s learnings innovative
utviklere, en løsning som gjør at lærere og elever har tilgang til det beste
som finnes av digitale læremidler fra forlag og programvareutviklere
direkte i it’s learning. Du får vite hvordan du får tilgang til en rekke nye
verktøy, Se hvordan du kan spare verdifull tid på for- og etterarbeid og
hvordan du nå får full kontroll over elevenes aktiviteter, med rapporter
direkte i it’s learning.
12:00–13:00 Lunsj
13:00-14:00 Vurderingsarbeid i it’s learning gjennom oppgaver og
karakterboka. v/ Tom Zachariassen, Hamar kommune
Ny vurderingsforskrift pr august 2009 stiller nye krav til lærernes
vurderingsarbeid. Vi får høre mer om hva slags praksis Ajer
ungdomsskole har innført som følge av denne forskriften. Foredraget
passer for alle som jobber med vurderingsarbeid i grunnskolen. Tom
Zachariassen er Fagutvikler hos Ajer ungdomsskole/Hamar kommune.
14:00-15:00 Gode eksempler på bruk av Individuell Utviklingsplaner i
it's learning v/ Monika Solvig, Hop ungdomskole, Bergen
Hop ungdomsskole i Bergen har vært en foregangsskole i Norges nest
største kommune for bruk av it’s learning helt siden læringsplattformen
ble tatt i bruk. Hop var også tidlig ute med å ta i bruk individuelle
arbeidsplaner (IUP), og for skolen har IUP blitt et uunnværlig verktøy til
systematisk oppfølging av elevene. Solvig viser oss hvordan hun jobber
med dette i hverdagen.
15:00-16:00 How do we do it in the UK?
v/ Alex Tear,Usher Church School, Surrey, UK
Introducing its Learning into a UK Primary SchooL. Alex Tear,
Headteacher of Esher Church School shares his experiences of
implementing it's learning in his school, and across the Elm Federation
of sixteen schools with learners aged 3 – 19 years. Alex will talk about
how his school has used it's learning as a tool to enhance
cross-curricular learning, and describe the plans of the Elm Federation
of schools to use it's learning to introduce cross-school collaborative
learning on a range of projects.
16:00-17:00 Hvordan motivere lærere til å bruke it's learning
v/ Anne Helgedagsrud, it's learning
For deg som skal kurse kolleger i bruk av it's learning. Anne
Helgedagsrud har jobbet med opplæring i it's learning i mer enn fem år.
Hun deler sine erfaringer og viser eksempler på hva hun gjør for å
motivere lærere som skal i gang med it's learning.
Bankett på Scandic City tirsdag kl. 19:00
Dragefjellet
Tirsdag 13. april
Videregående
09:00-10:00 Klasseledelse
Aksnes viser hvordan hun i timene bruker it’s learning for å få elevene i
gå inn i ”skolemodus”. Gjennom ulike funksjoner i it’s learning smart
bruk av læringsplattformen i timen har hun god ”kontroll” over sine
elever fordi hun vet hva de produserer både i timene og hjemme. Marita
Aksnes er lektor ved Randaberg videregående skole
14:00-15:00 it’s learning som strategisk verktøy for å oppnå skolenes
mål v/ Terje Risa, Akademiet Bergen
Akademiet er Norges største private videregående skole med statlig
støtte, og Risa utfordrer de videregående skolene eid av
fylkeskommunene med sin påstand om at Akademiet bruker it’s learning
bedre enn alle de offentlige! Her blir rom for diskusjon. La deg ikke
provosere! Terje Risa er Daglig leder hos Akademiet Bergen
10:00–11:00 Vurdering og egenvurdering i norsk, engelsk og
matematikk v/ Elisa Bjersand, lærer, Tanks vgs og Anne Bjørnestad,
E-koordinator og lærer, Tanks vgs. + Elever
Hvordan utnytte it's learning i forbindelse med vurdering og
egenvurdering i to fag, matematikk og engelsk på videregående nivå. Ved
Anne Bjørnestad, E-koordinator i HFK og lærer på Tanks videregående
og Elisa Bjersand, lærer på Tanks videregående (Her har vi også med
elever)
15:00-16:00 Learning English with it's learning
v/ Elisa Bjersand, Tanks vgs
Elisa Bjersand, Using the LMS and digital resources to teach English at
upper secondary level, some examples.
16:00-17:00 Naturfagtime med it's learning og NDLA
v/ Vegard Andersen, Drammen videregående skole
Andersen viser med praktiske eksempler fra naturfag VG1 hvordan blant
annet læreplanmål og undervisningsplanleggeren kan brukes til å gi
innholdet i NDLA (eller andre digitale ressurser) den struktur som
mange føler de mister når man går bort fra læreboka og skal ta i bruk
digitale læringsressurser. Det blir også eksempler på hvordan man kan
bruke digitale læringsobjekter sammen med andre funksjoner i it's
learning. Vegard Andersen er Lektor ved Drammen videregående skole
og han er skolens ressursperson for pedagogisk bruk av IKT.
11:00-12:00 Let’s get together and be alright
v/ Gideon Sanders, McKinley Technology High School, USA
Gideon Sanders (McKinley Technology (DC:USA) High School) will share
how he has provided inner-city youth with a voice during troubling times.
Mr. Sanders will then facilitate discussion about how to open up the
students voices and empower them to speak against what is unjust,
celebrate ideas of their peers through support, and challenge each other
critical discussions all in a safe, collaborative, global environment.
12:00–13:00 Lunsj
Bankett på Scandic City tirsdag kl. 19:00
13:00-14:00 Motspillere og medspillere, LMS og web 2.0 i en
pedagogisk kontekst
v/ Elisa Bjersand Tanks vgs. og Torill Thune, Rogaland fylkeskommune
Et forsøk på å synliggjøre dagens situasjon og vise hvilke muligheter
som eksisterer i skjæringspunktet mellom LMS og Web 2.0. Med
utgangspunkt i Rogaland fylkeskommune undersøker vi hvordan
samspillet mellom Web 2.0 tjenester og LMS bør utformes for å kunne
ivareta behov for samhandling på tvers av organisasjonsenheter og støtte
innovative pedagogiske metoder.
Sydneshaugen
Tirsdag 13. april
Internasjonal
Universitet / Høgskole
09:00-10:00 Product 2009/10
By Helge Hannisdal, it's learning Co-Founder & director of products
Product updates and a glimpse into the future direction of it’s learning
9:00- 10:00 Hva vil BI med it's learning
v/ Torill Gjelsvik, Handelshøyskolen BI
I løpet av 2010 skifter BI ut sine eksisterende læringsplattformer
Blackboard og Apollon, og går over til å bruke it's learning. Bakgrunnen
er blant annet gjennomføringen av et større pedagogisk reformarbeid
der bedre kvalitetssikring, mer enhetlige gjennomføringsformer og økt
grad av tilbakemelding underveis til studentene står sentralt. For å
lykkes med dette er BI avhengig av en velfungerende læringsplattform
som spiller godt sammen med de øvrige systemene og verktøyene som
høyskolen benytter.
10:00-11:00 Education Productivity in the Cloud – Microsoft Online Services
integrated to It’s Learning
By Matthew Fox og Brad Tipp, Microsoft Education Group
This session will focus on the collaborative technologies that are enabled by
Microsoft Live@edu and the way they will be integrated to the it’s learning platform.
11:00–12:00 Let’s get together and be alright
By Gideon Sanders, McKinley Technology High School, USA
Gideon Sanders will share how he has provided inner-city youth with a voice during
troubling times.
12:00–13:00 Lunsj
13:00-14:00 The teaching in universities is changing. How does it’s learning fit
into this? By Anita Monty, University of Copenhagen
In this presentation Anita Monty will talk about how it's learning is used for online
teaching at LIFE.
11:00–13:00 Fritime
13:00-14:00 Universitetsundervisning i endring. Hvordan passer
e-læring i dette? (Engelsk) v/ Anita Monty, Københavns Universitet
Monty forteller om utviklingen av e-læringskurs på Københavns
Universitet og hvilken betydning det har å utvikle
universitetsundervisning på helt nye måter. Internettet bør brukes mer
til læring! Det er kombinasjonen av diskusjoner og test (i it's learning)
som til sammen gjør at vi kan lage undervisning på nettet uten
forelesninger.
14:00-15:00 Implementing Google for Education with it’s learning.
By Steven Threadgold, Head of Services, it’s learning UK and Odd Haaskjold,
Project Manager, its learning.
Examples of different implementation scenarios, how customers can prepare for
implementation and overview of the process.
14:00-15:00 it's learning extensions for høyere utdanning
v/ Nils Hjelmervik, it's learning
it's learning Extensions for høyere utdanning
15:00-16:00 Learning English with it's learning
By Elisa Bjersand, Tanks vgs
Elisa Bjersand, Using the LMS and digital resources to teach English at upper
secondary level, some examples.
16:00-17:00 Exploring US Education and the Trends Toward
Individualized Instruction: How does it’s learning help? (Engelsk)
v/ Charlotte Dowd Director of Products & Services, it’s learning Inc.
16:00-17:00 Exploring US Education and the Trends Toward Individualized
Instruction: How does it’s learning help?
By Charlotte Dowd Director of Products & Services, it’s learning Inc.
Bankett på Scandic City tirsdag kl. 19:00
15:00-16:00 Fritime
Teatergaten Museplass
Tirsdag 13. april
Administrasjon / Teknisk
Fordypning
09:00-11:00 Den pedagogiske administratoren
v/ Trond Skeie, it's learning
Workshopen tar opp hvordan lokale administratorer kan utnytte de
pedagogiske mulighetene bedre. Vi har nylig innført nye verktøy som gir
administratorer anledning til å tilrettelegge læringsplattformen for sine
brukere. Lær hvordan man kan tilpasse it’s learning for bedre
pedagogisk bruk.
9:00-11:00 it's learning basics
v/ Anne Helgedagsrud, it's learning
I løpet av 2010 skifter BI ut sine eksisterende læringsplattformer
Blackboard og Apollon, og går over til å bruke it's learning. Bakgrunnen
er blant annet gjennomføringen av et større pedagogisk reformarbeid
der bedre kvalitetssikring, mer enhetlige gjennomføringsformer og økt
grad av tilbakemelding underveis til studentene står sentralt. For å
lykkes med dette er BI avhengig av en velfungerende læringsplattform
som spiller godt sammen med de øvrige systemene og verktøyene som
høyskolen benytter.
11:00–12:00 Totalt integrert it's learning
v/ Nils Hjelmervik, it's learning
Nils Hjelmevik, it’s learning, har en mengde løsninger der it’s learning er
knyttet sammen med andre systemer hos kunder. Vi kan nevne import av
brukere, eksport av vurderinger, it’s learning som del av andre systemer
og integrert pålogging.I denne sesjonen forteller Nils Hjelmervik om
eksempler på løsninger hos kunder og hvordan disse kan skape en
enklere hverdag for mange av våre brukere.
11:00–13:00 Fritime
13:00-14:00 Verktøy og digitalt innhold SDK og extensions.
v/ Odd Haaskjold, it's learning
En åpen plattform, dine muligheter til å påvirke og utvikle it’s learning.
12:00–13:00 Lunsj
14:00-15:00 Fritime
13:00-15:00 Nyttige tips og erfaringsdeling for administratorer
v/ Raymond Lund og Trond Skeie, it's learning
15:00-16:00 Resertifisering av supportbrukere
v/Trond Skeie, it's learning
15:00-17:00 Fra idé til produkt.
v/ Morten Fahlvik, Produktanalytiker, it’s learning
Bli med på en sniktitt inn i produktavdelingen og få et lite innblikk i
hvordan it’s learning videreutvikles. Denne sesjonen fokuserer på
hvordan ideer samles og bearbeides.
Bankett på Scandic City tirsdag kl. 19:00
Bankett på Scandic City tirsdag kl. 19:00
Tårnplass
Hødden
Onsdag 14. april
09:00–09:45 Fra en lokal til internasjonal aktør
v/ Arne Bergby, Administrerende Direktør, it’s learning
Hvilken muligheter og konsekvenser gir det våre skandinaviske brukere
at it’s learning har gått fra å være en lokal nordisk leverandør til å bli en
av de største leverandørene internasjonalt av læringsplattform. Arne vil i
dette innlegget gi et innblikk i hvordan vi jobber for å bli verdens beste og
største leverandør læringsplattform i et internasjonalt marked.
09:45–10:45 10ps om bruk av it´s learning
v/ Svend Andreas Horgen Høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Svend Andreas har laget ti punkter om hva det er lurt å tenke på når man
skal bruke it’s learning i en læringssituasjon. En av punktene hans er:
”Ikke bruk it’s learning til alt”. Nå ble du vel nysgjerrig?
10:45–11:00 Pause
11:00–12:00 Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken
v/ Håvard Tjora
Håvard Tjora ble norgeskjent høsten 2009 da han i dokumentarserien var
lærer for en gruppe niendeklassinger som slet med det mest
grunnleggende i skolen. Serien viser hvordan elevene får selvtilliten
tilbake og lysten til lære.
Foredraget tar for seg en innføring i læringsstiler, og bruken av dette
med full klasse. Deltagerne vil bli bevisstgjort sin egen læringsstil, høre
om arbeidsmetoder og se eksempler på noe av materiellet som brukes.
12:00–13:00 Kommunikasjon, kulturelle forskjeller og læring.
Erfaringer fra en britisk-italiensk pedagog i Norge.
v/ Pellegrino Riccardi
Pellegrino Riccardi er filolog og pedagog, og har universitetsgrad fra
England, Italia og Norge. Pellegrino er britisk/italiensk og han har jobbet
i Norge i 14 år. Pellegrino snakker engelsk, napolitan – en italiensk
dialekt, norsk, italiensk og litt spansk.
13:00 Lunsj
Pellegrino Riccardi
Hovedtalerne
Håvard Tjora
Fredrik Härén
Gideon Sanders Mark East
”Læringsstiler – kartlegging
og bruk av metodikken.”
"Gjør Norge til et u-land igjen"
"It’s to love learning; it’s to live
learning; it’s learning"
Håvard Tjora ble norgeskjent
høsten 2009 da han i
dokumentarserien "Blanke
ark" på TV Norge var lærer for
en gruppe niendeklassinger
som slet med det mest
grunnleggende i skolen. Serien
viser hvordan elevene får
selvtilliten tilbake og lysten til
lære.
Foredraget tar for seg en
innføring i læringsstiler, og
bruken av dette med full
klasse. Deltagerne vil bli
bevisstgjort sin egen
læringsstil, høre om
arbeidsmetoder og se
eksempler på noe av
materiellet som brukes
Fredrik Härén er en svensk
forfatter og foredragsholder
som har hatt stor suksess i
Sverige med flere idébøker om
hvordan bli mer kreativ. Hans
hovedbudskap er at kunnskap
og kompetanse er ikke lenger
vårt beste salgsargument, men
at den viktigste egenskapen et
menneske kan ha i dag er evnen
til å skape nye ideer.
Hvis man definerer seg selv som
utviklet, definerer man seg selv
som ferdig. Et land som er
ferdigutviklet slutter å utvikle
seg. Definerer man seg derimot
som et uviklingsland, fortsetter
man å utvikle seg, sier han.
I dette foredraget setter han
fokus på hvordan Norge kan
ende opp som et fattig land
dersom vi ikke tenker
annerledes, og hvordan lærere
kan bidra til dette!
Gideon Sanders presenterer
med stort engasjement sine
oppturer og nedturer i
forbindelse med innføring av
læringsplattform på McKinley
Technology High School i USAs
hovedstad Washington DC.
Skolen ligger i et belastet strøk i
byen, og skolehverdagen byr på
mange utfordringer som vi ikke
er vant til i Norge.
Sanders deler sine erfaringer
med hvordan it’s learning åpnet
opp en annen verden enn den
tøffe gatehverdagen elevene
elevene kjenner så altfor godt.
Elevene som tidligere var
mottakere av informasjon, er nå
blitt aktive deltakere i en
prosess for å gjøre miljøet rundt
seg bedre.
Nytt verdensomspennende
samarbeid mellom it’s
learning og Microsoft
(engelsk).
Mark East is accountable for
the Education Operations in
Microsoft International
including Western Europe,
Central/Eastern Europe,
Middle East & Africa, Asia
Pacific, Greater China and
Latin America. This includes
all sales and development
programs from the smallest
primary school to the largest
university.
In 1990, he was awarded the
Microsoft President’s Award by
Bill Gates for his contribution
to the success of Microsoft
technology deployments in the
UK education sector.
Konferanse tirsdag:
Dragefjellet (Grunnskole)
Sydneshaugen (Videregående)
Teatergaten (Internasjonal)
Museplass (Universitet/ Høgskole)
Tårnplass (Administrasjon/ Teknisk)
Hødden (Fordypning)
Scandic Hotel Bergen City
Kart over aktuelle steder
Vi har markert fire steder som vil være
viktig for deg som deltager på vår
brukerkonferanse:
Scandic City
Konferansehotellet
Neptun Hotel
Noen av dere overnatter her
USF
Her foregår underholdningen mandag
kveld
Salem
Hovedsesjonene mandag og onsdag
foregår her
Download