p2 presentatie Gerard van den Berg

advertisement
Workshop Impact Europees Beleid
Speelveld
Europa
Gerard van den Berg
(3 September 2014)
2
Uitgangspunt
Towards efficient use of water resources in Europe
3
Aanpak presentatie
•
Korte introductie KWR
•
•
•
•
Europees waterbeleid
Mogelijkheden voor beinvloeding
Onderzoeksprogramma’s
Voorbeelden uit lopende onderzoeksprojecten
•
Watershare®
KWR Watercycle Research Institute
Missie en visie
KWR Watercycle Research Institute helpt de samenleving om de
watercyclus optimaal in te richten en te gebruiken door:
• kennis te creëren via hoogwaardige research;
• bruggen te slaan tussen wetenschap, bedrijfsleven en
maatschappij;
• maatschappelijke innovatie te bevorderen met de beste
beschikbare kennis.
5
Aandeelhouders
KWR
Areas of supply
6
Aandeelhouders
44
KWR
32
88
Drinking water production
(in million m3 )
345
86
76
41
176
178
71
7
Gezamenlijk onderzoeksprogramma (BTO)
Gezond, Duurzaam, Efficient en Vooruitstrevend water
Thema’s
• Biologische activiteit
• Hygiene en veiligheid
• Nieuwe stoffen
• Nieuwe meetmethoden en sensoring
• Asset management
• Water en Energie
• Drinkwatertechnologie
• Duurzame bronnen en watersystemen
• Klimaatbestendige watersector
• Trends
8
Internationaal Onderzoeksprogramma KWR
EU team
• Gezamenlijk onderzoeksprogramma(BTO)
• Internationale netwerken:
• European Innovation Partnership on
Water (EIP-Water)
• Water supply and sanitation Technology
Platform (WssTP)
• Global Water Research Coalition (GWRC)
• Aqua Research Collaboration (ARC)
• Internationale onderzoeksprojecten:
• FP7, HORIZON2020
• Watershare®
9
Europees beleid op het gebied van water
Towards efficient use of water resources in Europe
• ‘Water Blueprint’
• River Basin Management
• Flood Risk Management
• Water Scarcity and Droughts
• Drinking Water
• Bathing Water
• Water Pollution
• ‘REACH’
Gerard van den Berg (EU team)
Trends in EU water beleid
• Van sectorale aanpak voor geselecteerde watersystemen naar holistische aanpak
voor alle wateren in Europa
• Van eenvoudige command en control naar geïntegreerde plannings aanpakken in
riviersystemen
• Van emissie controle of kwaliteitsstandaarden naar een gecombineerde aanpak,
waarbij de strengste eis leidend is.
• Verhoogde participatie van burgers, overheden en stakeholders door consultatie
• Economische instrumenten die rekening houden met milieudoelstellingen,
specifiek water pricing.
10
11
Water Blueprint
taking stock, moving forward
The “Blueprint” outlines actions that concentrate on better implementation of current water
legislation, integration of water policy objectives into other policies, and filling the gaps in particular
as regards water quantity and efficiency. The objective is to ensure that a sufficient quantity of good
quality water is available for people's needs, the economy and the environment throughout the EU.
The Water Blueprint highlights that preserving water is not only about environmental protection,
health and well-being, but it is also about economic growth and prosperity. It is a way of ensuring
that the EU develops fully its growth potential and that all economic sectors have the water
available they need for creating growth and jobs. The Blueprint is supported by the European
Innovation Partnership on Water launched in May 2012.
12
Closing the gap between research and commercialisation
fragmentation
• European Technology Platforms
(ETP’s)
• European Innovation Partnerships
(EIP-Action Groups)
• HORIZON 2020 research and
innovation program
13
European Technology Platforms
WssTP
European Technology Platforms
(ETPs) are industry-led stakeholder
fora that develop short to long-term
research and innovation agendas and
roadmaps for action at EU and
national level to be supported by both
private and public funding.
14
WssTP
Water supply and sanitation
Technology Platform
WssTP Working Groups
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agriculture and Irrigation
Membrane Technologies
Emerging Compounds
Urban Water Pollution
Water & ICT
Bathing Water
Ecosystem Services
Fin4WatComp
Green Infrastructure
•
Water-Energy-FoodBiodiversity nexus
Shale Gas
•
•
•
•
•
Hydro climatic extremes
International Relations
Resource Recovery
Water and Industry
TECHwatch
•
KWR
15
EIP - Water
Steering Group, Task Force, Priorities, Action Groups
The EIP Water aims to
• speed up development of water
innovation
• contribute to sustainable growth
and employment
• stimulate uptake of water
innovations by market and society
16
EIP Action Groups
City Blueprint
The Action Group will organize interventions at the local level to overcome barriers
in the water related governance systems that hinder the development and uptake
of innovations in municipal water management.
W ater footprint
Public partic ipation
Management and ac tion plans
W ater sc arc ity
W ater self-suffic ienc y
Attrac tiveness
Surfac e w ater quality
Biodiversity
Groundw ater quality
Climate-robust buildings
Suffic ient to drink
Adaptation measures
W ater sy stem leakages
Climate c ommitments
W ater effic ienc y
Infrastruc ture separation
Drinking w ater c onsumption
Average age sew er sy stem
Drinking w ater quality
Nutrient rec overy
Energy rec overy
Safe sanitation
Sew age sludge rec y c ling
Energy effic ienc y
17
EIP Action Groups
ARREAU
Specific actions of ARREAU will be:
• Review current European initiatives and best practices of resource recovery from
the water cycle and value chains.
• Identify success factors for viable and profitable value chains of recovered
resources.
• Identify barriers, constraints and requirements for implementation of value
chains.
• Develop market plans to exploit and commercialize opportunities for recovered
resources and for the enabling technologies.
• Define and implement an effective and well-targeted communication and
dissemination strategy.
18
Horizon 2020
New framework programme for research and innovation (2014-2020)
19
HORIZON2020
New framework programme
for research and innovation
(2014-2020)
20
Relevante internationale onderzoeksprojecten
met deelname van KWR (FP7 programma)
PREPARED enabling change (2010-2014),
Adaptation to Climate Change in the urban Water Cycle
TRUST (2011-2015), Transitions to the Urban Water Services
of tomorrow
DESSIN (2014-2017), Valuation of Ecosystem Services
DE MOWARE (2014-2016), Water Reuse
21
Adaptatie
Investeren in een onzekere toekomst
22
Water Cycle Safety Planning
Gezamenlijk risico’s bepalen en oplossingen ontwikkelen
System level
1. Commitment, assemble team and
establishment of water cycle safety policy
and context
S.1. Commitment, assemble team and
establishment of system safety policy and
context
2. Urban water cycle characterization
S.2. System characterization
3. Risk identification in the water cycle
S.3. Risk identification
4. Risk analysis and evaluation in the water
cycle
S.4. Risk analysis and evaluation
5. Integrated risk treatment
S.5. Risk treatment
S.6. Programme for detection of critical
situations
6. Programme for action in critical situations
at water cycle integrated level
S.7. Management of events
7. Management and communication
programmes and protocols
S.8. Management and communication
programmes and protocols
8. Development of supporting programmes
S.9. Development of supporting
programmes
S.10. Monitoring and review
9. Monitoring and review
Water cycle level
23
PREPARED
Enabling change
Oslo
Norway
Århus,
Denmark
KWR
Wales
Seattle,
USA
Berlin,
Germany
Eindhoven,
The Netherlands
Lyon,
France
Melbourne,
Australia
Lisbon,
Portugal
Barcelona,
Spain
Gliwice,
Poland
Simferopol,
Ukraine
Genoa,
Italy
Istanbul,
Turkey
24
PREPARED
Enabling change
Istanbul
Megacity, enorme bevolkingsgroei
Alternatieve waterbronnen
Stimulering hergebruik grijs water en
regenwater opvang
Introductie gescheiden rioolsystemen
Oslo
Norway
Århus,
Denmark
KWR
Wales
Seattle,
USA
Berlin,
Germany
Eindhoven,
The Netherlands
Lyon,
France
Melbourne,
Australia
Lisbon,
Portugal
Barcelona,
Spain
Gliwice,
Poland
Simferopol,
Ukraine
Genoa,
Italy
Istanbul,
Turkey
25
DESSIN
Ecosystem valuation
Athene
Watertekorten, weinig groen
Decentrale zuivering afvalwater (kleine units)
Sewer mining
Waterhergebruik voor groene ruimte
Seattle,
USA
Oslo
Norway
KWR
Westland,
The Netherlands
Ruhrgebiet,
Germany
Barcelona,
Spain
Athens,
Greece
26
DEMEAU
Upscaling and demonstration of innovative technologies
27
Sharing advanced
Dutch knowledge with
European partners
www.kwrwater.nl/watershare
28
Conclusies
Europa: grenzeloze kansen
 Meer innovatiekracht door samenwerking
 Betere positionering NL watersector
 Nieuwe contacten, vergroten netwerk
 Samenwerking met NL bedrijven in Europese context
 Speelveld Europa voor onderzoekers
 Kans op vervolgtrajecten (70 B€ in Horizon2020)
 Verbreding kennisveld
 Spin off
 Nieuwe uitdagingen
Download