Enterprise Information Management bij Philips

advertisement
Enterprise
Information
Management
bij Philips
Bert Hooyman
Enterprise Information Architect
11 maart 2014
Proprietary
Philips: A strong diversified industrial group
leading in health and well-being
Philips
Businesses1, 2
2
Geographies1
Healthcare
Consumer
Lifestyle
Lighting
Western Europe
North
America
Other Mature
Geographies
Growth
Geographies3
43%
20%
37%
25%
31%
8%
36%
Since 1891
€23.5 Billion
114,000+
$9.8 Billion
8% of sales invested in
Headquarters in
Amsterdam, the
Netherlands
Sales in 2012.
Portfolio consists of
~70% B2B
businesses
People employed
worldwide in over 100
countries
Brand value in 2013
R&D in 2012
59,000 patent rights,
35,000 trademark rights,
81,000 design rights
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
In deze presentatie…
•
•
•
•
•
3
Ambitie
Strategie
Context
Technologie
Organisatie
11 maart 2014
wat willen we bereiken
hoe gaan we dat aanpakken
waarom doen we dit eigenlijk
welke middelen gaan we inzetten
wie gaat dat allemaal doen?
Enterprise Information Management
Proprietary
Ambitie: informatie management
EIM makes Philips win by enabling Philips…
…to become real time and data driven
– “we benefit from managing one touch, high quality data and digital services
from a central organization’’
– “we measure market performance based on real time drill down and role
up reports according to predefined KPIs”
– “we leverage analytics to optimize our operations and to understand and
predict customer behavior”
4
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Strategie: informatie management
de fameuze elevator pitch
Bring all relevant information together in one place in real time
– relevante informatie, dat wil zeggen noodzakelijk voor het besturen van de
organisatie
– bij elkaar gebracht op één plek, waardoor alle informatie aan elkaar
gekoppeld kan worden en op elkaar afgestemd is
– in real time, dat wil zeggen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is (meer
hhierover vanmiddag in de roundtable sessie om 14:15)
5
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Strategische richtlijnen
Practische uitwerking van een elevator pitch
• Common “language” – we must agree on important terms in order to compare
apples to apples
• Trusted information – the information we collect must be the trusted single
version of the truth
• Real-time / timely information – act now on information about now
• Locally relevant information – allow for market-relevant perspectives on
information
• Flexible & multi-dimensional analysis – store finest-grain elementary information,
not aggregates
• Complete information – combine multiple sources of information to create a
complete view
• Confidential, compliant information – ensure adherence to all matters SRC
• De-couple core from agile market-facing solutions – allow aggressive deployment
plans for innovative solutions whilst ensuring a stable operating core
• De-couple new from legacy solutions during transition – allow merging of “old
world” and “new world” information in a meaningful way
6
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Context
In een ijszee is het moeilijk varen
Accelerate! business transformation program
– Accelerate! – our worldwide business transformation program - is about
changing the way we do business and unlocking our full potential. To
become more agile, innovative and entrepreneurial as a company.
– How? By putting our customer in the center of everything we do. And to
make sure we are properly organized and well equipped to serve that
customer and deliver meaningful innovation in a fast and cost-effective way.
– The Accelerate! journey is not a sprint, it’s a marathon; it’s a multi-year
transformation program that eventually touches each and every one in our
company.
7
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Technologie
Eenvoudiger en goedkoper
• Hundreds of data collections
– Standardize on modeling, storing and acquiring information
• Align with service oriented architecture
– Information as a service
• Industrialize the process of information management
– Model-driven engineering based on XML schema
– Code generators for service interfaces, user interfaces and more
• Vendor engagement model: pay per use
– Formalization of work intake procedure
– Pre-agreed delivery timelines and cost
• Meer over dit onderwerp: Informatica & Cognizant roundtable session,
vanmiddag tussen 14:15 en 15:30
8
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
EIM operating model
consistency, quality and availability
Govern
Build
Own Information
Define
Requirements
Produce & Consume
data and information
Enterprise
Information
Management
Define
• Information
strategy
• Organization
• Architecture
Design, build & deploy
• Data models
• Performance
models
• IM processes
• Advanced
analytics
Run Services
• Master data
maintenance
• Documentation
• Digital content
• Analytics
• Reporting
• Projects & support
Information
Technology
IM platforms &
application roadmap
Build & deploy
applications
Run, maintain &
support
applications
Markets &
Functions
9
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Run
Final remarks
• Een simpel uit te leggen strategie helpt enorm
• Het bedrijfsonderdeel EIM heeft de touwtjes in handen als het gaat om de
inhoud
• Informatie is een asset en verdient bijzondere aandacht, los van business
intelligence, reporting en master data management
• BI, reporting en MDM zijn relatief eenvoudig te realiseren als de basis
eenmaal staat
• What about big data? Nou, vooruit dan maar…
10
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Big data
Hoe Philips omgaat met extern geproduceerde informatie
• Intern produceert
Philips eigenlijk geen
big data sets
• Echter:
– onze producten
spuwen continu data
terug naar Philips
– in onze markten
wordt over onze
producten gesproken
– retailers verzamelen
relevante click
streams
• Big data sets worden “in de cloud” opgeslagen en geanalyseerd; resultaten worden
in ons EDW opgenomen en waar mogelijk gekoppeld aan producten/klanten
11
11 maart 2014
Enterprise Information Management
Proprietary
Dank u voor uw aandacht
[email protected]
Proprietary
Download