system nexa - DatorDax.se

advertisement
SYSTEM NEXA
AT
Product Guide 2012/13
WIRELESS CONTROL
TRÅDLÖS STYRNING
SYSTEM NEXA
Intelligent Wireless Solutions
Intelligent, trådlöst belysningsstyrningssystem från Nexa - bekvämt,
flexibelt och energieffektivt
Ett intelligent hem kan innebära många olika saker.
Det kan vara allt ifrån att vid läggdags kunna släcka alla lampor med en knapp, till att enkelt sköta många delar så som
individuellt styrt ljus både inne & ute, dörrklockor, övervakning, ljud etc. Möjligheterna är oändliga!
Allt kan skötas från en eller flera fjärrkontroller/sändare som
anpassas individuellt, allt för att hela familjen skall kunna använda de olika funktionerna. Det handlar om att förenkla vardagen. Då våra liv speglas av en allt stressigare vardag har
vi varken tid eller ork att sätta oss in i alla de olika system
som kräver omfattande instruktioner och manualläsande.
Vilken omfattning och vilka funktioner man vill ha väljer man
själv efter önskemål och plånbok. Vi har Europas bredaste
sortiment av fjärrströmbrytare för konsument och garanterar
att du här kan hitta den bästa lösningen för ditt hus och dina
familjemedlemmar.
System Nexa och Nexa Professional bygger på radiokommunikation (433,92Mhz) och består av en mängd sändare
och mottagare, för inom- såväl som utomhusbruk, och kan
delas in enligt följande grupper:
1. Sändare ”AKTIVA” d.v.s. handburna fjärrkontroller och
så kallade väggsändare.
2. Sändare ”PASSIVA” d.v.s. Rörelsevakter, Magnetkontakter, Skymningsrelä, Signalförstärkare m.m.
3. Mottagare för ”FAST INSTALLATION”/mottagare för inbyggnad (i apparatdosor, innanför väggar, tak etc)
4. Mottagare ”PLUG IN”/mottagare för valfritt vägguttag.
SYSTEM NEXA
Nu fullt kompatibelt med Nexa Professional!
Blanda och kombinera hur du vill.
Läs mer på www.nexa.se
Intelligent, wireless lighting control system from Nexa - comfortable, flexible and energy efficient
An intelligent home can mean many different things.
It can be everything from being able to turn off all the lights with
one button at bedtime, to easily managing many aspects such
as individually controlled lighting both indoors & outdoors,
doorbells, surveillance, audio, etc. The possibilities are endless!
Everything can be managed from one or several remote controls/transmitters that are individually adjusted, so the whole
family can use the various functions. It's about making everyday
life a little easier. When our lives are reflected by an increasingly
stressful day, we have neither the time nor energy to immerse
ourselves in all the various systems that require extensive instructions and manual reading.
You choose the extent and functions you want according to
your requirements and your wallet. We have Europe's widest
range of remote controls for consumers and guarantee that you
can find the best solution for your house and your family here.
System Nexa and Nexa Professional are based on radio communication (433.92Mhz) and consists of a variety of transmitters and receivers, both for in- & outdoor usage, that can be
split into the following groups:
1. "ACTIVE" transmitters i.e. handheld remote controls and
so-called wall transmitters.
2. "PASSIVE" transmitters i.e. Motion detectors, Magnetic
contacts, Twilight relays, Signal amplifiers etc.
3. Receivers for ”FIXED INSTALLATION”/receivers for
recessing (in mounting boxes, inside walls, ceilings, etc.)
4. "PLUG IN" receivers/receivers for optional wall sockets.
I n t e l l i g e nt W i r el e s s S o l u t i o n s
Now fully compatible with System Nexa!
Combine however you like.
Learn more at www.nexa.se
Kompletta set:
Sändare &
Mottagare
Complete Sets:
Transmitter &
Receivers
SET - TRANSMITTER & RECEIVER
EYCR-2
Fjärrströmbrytarsystem På/Av
Trådlös sändare & mottagare för enkel, flexibel installation.
1 st fjärrkontroll, 2 st mottagare På/Av
Wireless Remote Controlled mains socket set
Receivers and transmitter for convenient, flexible installation.
1 remote control, 2 receivers On/Off
SE
• Plug-in mottagare med På/Av-funktion.
Fjärrkontrollen kan styra 16 mottagare individuellt.
SET - SÄNDARE & MOTTAGARE
• Max 2300W.
GB
• Plug-in receivers for On/Off.
The remote can control 16 different
receivers individually.
• Max 2300W.
Art no. 14605 2-set
PB-3
Fjärrströmbrytarsystem På/Av
Trådlös sändare & mottagare för enkel, flexibel installation.
1 st fjärrkontroll, 3 st mottagare På/Av
Wireless Remote Controlled mains socket set
Receivers and transmitter for convenient, flexible installation
1 remote control, 3 receivers On/Off
SE
• Komplett set om 3 st mottagare På/Av
samt fjärrkontroll.
• Gruppstyrningsfunktion.
GB
• Complete set of 3 receivers On/Off and
remote control.
• Group control function.
Art no. 14401 3-set
5
SET - TRANSMITTER & RECEIVER
PE-3
Fjärrströmbrytarsystem På/Av
Trådlös sändare & mottagare för enkel, flexibel installation.
1 st fjärrkontroll, 3 st mottagare På/Av
Wireless Remote Controlled mains socket set
Receivers and transmitter for convenient, flexible installation
1 remote control, 3 receivers On/Off
SE
• Komplett set om 3 st mottagare På/Av samt
fjärrkontroll. Gruppstyrningsfunktion.
SET - SÄNDARE & MOTTAGARE
GB
• Complete set of 3 receivers On/Off and
remote control. Group control function.
Art no. 14411 3-set
LGDR-3500
Fjärrströmbrytare för utomhusbruk IP44
Samtliga av Nexas fjärrkontroller är kompatibla med utomhusbrytaren.
SE
Outdoor Wireless Remote Controlled Mains Socket
All of Nexa's remote controls are compatible with the outdoor switch.
• Styr utomhusarmaturer, trädgårdsbelysning, bilvärmare, fontänpumpar
eller andra nätanslutna produkter
utomhus.
• Kapslingsklass IP44.
• Max belastning 3500W.
GB
• Controls outdoor armatures, garden
lighting, car heaters, fountain pumps
or other mains connected features
outdoors.
• Enclosure class IP44.
• Max 3500W.
Art no. 14435 Set with mini remote control KCT-510
Art no. 14432 Receiver only
Trådlöst styrd LED-belysning
LED-lampa lämplig för vitrinsskåp, klädkammare, fritidsboende, husvagn-/bil,
båten etc.
Wireless Remote Controlled Hobby LED lamp
Suitable for display cabinets, walk-in wardrobes, second homes, caravans,
boats etc.
SE
• Kan styras av samtliga fjärrkontroller
i System Nexa. Storlek: 80x80x20
mm. Batteri: 3xAAA.
SET - TRANSMITTER & RECEIVER
LDR-911
• Can be controlled by all
remote controls in System Nexa.
Size: 80x80x20 mm.
Battery: 3xAAA.
Set with LED lamp and remote control
Art no. 14200 Set - white
Art no. 14210 Set - black
Extra LED lamp
Art no. 14201 X:a - white
Art no. 14211 X:a - black
CFR-2027
Trådlöst styrd Lågenergilampa
med Dimmer
SET - SÄNDARE & MOTTAGARE
GB
Lågenergilampa 20W, E27 med steglös Dimmer
Wireless Remote Controlled 20W Low Energy lamp,
20W, E27 with stepless Dimmer.
SE
• Kan styras av alla System Nexa självlärande fjärrkontroller och väggsändare.
Den kan också styras via befintlig mekanisk väggströmbrytare. Höjd 130 mm.
GB
• Can be controlled by all System
Nexa remote controls (self-learning
transmitters).
It can also be controlled via existing
mechanical wall switches.
Height:130mm.
Art no. 14220 Set: lamp & remote control
Art no. 14221 Extra lamp
7
Mottagare:
Plug-in
& för inbyggnad
EYCR-2300
Mottagare På/Av
Plug-in mottagare med På/Av-funktion.
Wireless Remote Controlled mains socket Receiver
Plug-in receiver for On/Off
SE
• Plug-in mottagare med
På/Av-funktion.
Max 2300W
GB
• Plug-in receiver
with On/Off-function.
Max. 2300W
Receivers:
Plug-in &
Built-in
Art no. 14601
EYCR-250
Mottagare Dimmer
Plug-in mottagare med Dimmerfunktion av
glödljus, 230V halogen samt även inkoppling mot 12V
elektronisk transformator.
Wireless Remote Controlled mains socket Receiver
Plug-in receiver for On/Off and Dimmer
– bulbs, 230V halogen and also connection of
12V electronic transformers. Max 2300W.
SE
• Steglös Dimmerfunktion.
Max 250W glödljus,
170VA12V elektronisk trafo
GB
• Stepless Dimmer function
Max 250W bulb,
170VA12V electronic trafo
Art no. 14602
Mottagare På/Av, för utomhusbruk
Samtliga av Nexas fjärrkontroller är kompatibla med utomhusbrytaren.
Kapslingsklass IP44.
Outdoor Wireless Remote Controlled Mains Socket Receiver
All of Nexa's remote controls are compatible with the outdoor switch.
Enclosure class IP44.
SE
GB
• Styr utomhusarmaturer, trädgårdsbe-
• Controls outdoor armatures, garden
lysning, bilvärmare, fontänpumpar eller
lighting, car heaters, fountain pumps or
andra nätanslutna produkter utomhus.
other mains connected features outdoors.
• Max belastning 3500W.
• Max 3500W.
MOTTAGARE • RECEIVERS
LGDR-3500
Art no. 14432
LCMR-1000
Inbyggnadsmottagare På/Av
Kan med enkelhet monteras i apparatdosor och kopplas mot önskad
belysning för fast installation.
Built-in receiver, On/Off
This receiver can easily be installed in mounting boxes and be connected to
the desired lighting for built-in installation.
SE
GB
• Kompatibel med alla Nexa
• Compatible with all Nexa
fjärrkontroller. Max 1000W.
remote controls. Max 1000W.
Art no. 14327
ECMR-250
Inbyggnadsmottagare Dimmer
Kan med enkelhet monteras i apparatdosor och kopplas mot önskad
belysning för fast installation. Steglös Dimmerfunktion.
Built-in receiver, Dimmer
This receiver can easily be installed in mounting boxes and be connected to
the desired lighting for built-in installation. On/off and stepless dimmer function.
SE
• Kompatibel med alla Nexa fjärrkontroller.
Max 250W glödljus &12V elektronisk trafo.
GB
• Compatible with all Nexa remote controls.
Max 250W bulb, 180VA-12V electr. transf.
Art no. 14338
9
MOTTAGARE • RECEIVERS
CMR-100
Inbyggnadsmottagare Dimmer, LED & lågenergilampor
Kan med enkelhet monteras i apparatdosor och kopplas mot önskad
belysning för fast installation.
Built-in receiver Dimmer, LED & low energy lamps
This receiver can easily be installed in mounting boxes
and be connected to the desired lighting for built-in installation.
SE
GB
• På/Av samt dimmerfunktion
• On/off and stepless dimmer
av alla dimbara lampor.
function of all dimable lamps.
• LED max 50W, Glödljus samt
• LED max 50W, Bulb as well as
halogen max 200W. Vridswitch
halogen max 200W.
för individuell inställning bero-
Rotary switch for individual
ende på lamptyp och last.
setting depending on lamp type
and load.
Type: CMR-100
220V-240V~50Hz
max 50W
Dimmable LED lamp
max 200W
Incandescent lamp
Hz
Frequency 433,92M
Art no. 14438
LWMR-230
Inbyggnadsmottagare På/Av
Styr både 230V & 12V (elektronisk trafo - ej dimmer) halogenbelysningar samt glödljus.
Monteras i samma apparatdosa som den befintliga strömbrytaren.
Built-in receiver, On/Off
Controls 230V and 12V (electronic transformer - no dimmer)
halogen lighting and bulbs. Installed in the same mounting box
as the existing switch.
SE
GB
• Styr strömbrytaren (och t.ex
• Controls the switch (and for example
takbelysningen) trådlöst.
roof lighting) wirelessly. Compatible
Kompatibel med samtliga
with all remote controls in the Nexa
fjärrkontroller inom System Nexa.
system. Max 230W (not dimmer)
Max 230W (ej dimmer).
Art no. 14339
LWMR-210
Inbyggnadsmottagare Dimmer
Styr både 230V & 12V halogenbelysningar samt glödljus. Monteras i samma apparatdosa som den befintliga strömbrytaren.
Built-in receiver, On/Off & Dimmer
Controls 230V and 12V halogen lighting and bulbs.
Installed in the same mounting box as the existing switch.
SE
• Styr strömbrytaren (och t.ex
takbelysningen) trådlöst.
Kompatibel med samtliga
fjärrkontroller inom System Nexa.
Max 210W.
GB
• Controls the switch (and for example
roof lighting) wirelessly. Compatible with all remote
controls in the Nexa system. Max 210W.
Art no. 14329
Grenuttag med trådlös
mottagare
Perfekt lämpad att ansluta TV, DVD, Video, dator, belysningar etc,
och därmed kraftigt reducera Standby-förbrukningen på dessa
apparater.
Junction box with wireless receiver On/Off ”Standby-killer”
Perfect for connecting TV, DVD, Video, computers, lighting etc,
and thereby minimize the Standby consumption on these units.
MOTTAGARE • RECEIVERS
PCR-2300
SE
• På/Av-funktion, ej dimmer.
Max 2300W. Fullt kompatibel
med alla System Nexa
fjärrströmbrytare och tillbehör.
´
GB
• On/Off function, no dimmer.
Max 2300W. Fully compatible
with all Nexa's Self Learning
Code remote switches and
accessories.
Art no. 14400
11
Sändare
Transmitters
SÄNDARE • TRANSMITTERS
TMT-502
Multifjärrkontroll display
Styr alla System Nexa-mottagare i sortimentet såväl På/Av som Dimmer.
Wireless Remote Display Multi Control
Multi remote control that controls all Nexa receivers
in the range - On/Off and Dimmer.
SE
GB
• Kan styra 16 mottagare indiviu-
• Can control 16 different receivers indi-
ellt. Möjlighet att timerstyra varje
vidually. Possibility of timer controlling
mottagare 12 ggr/dygn.
each receiver 12 times/24hrs. Random
Slumpvalstimer, slår På/Av
timer, switches on/off randomly during
slumpmässigt under vald
selected time period. Clock.
tidsrymd. Klocka.
Art no. 14512
LYCT-705
Fjärrkontroll
Styr alla System Nexa-mottagare i sortimentet såväl På/Av som Dimmer.
Wireless Remote Control
controls all Nexa receivers in the range On/Off and Dimmer.
SE
GB
• Kan styra 16 mottagare indi-
• Can control 16 receivers
viduellt, alt. med gruppfunktion
individually, and with group
- all On/all Off.
function - all On/all Off.
Art no. 14603
Art no. 14321
KCT-510
Minifjärrkontroll
Minifjärr för nyckelringen. Styr samtliga mottagare inom
System Nexa.
Wireless Mini Remote Control
Mini remote for keyring. Controls all receivers in System Nexa.
SE
Minifjärr, perfekt för nyckelknippan.
• Gruppfunktion - all On/all Off.
GB
Mini remote, perfect for your key chain.
• Group function - all On/all Off
Art no. 14513
13
SÄNDARE • TRANSMITTERS
MOTTAGARE
LWST-605
Väggsändare, 2-vägs
Styr På/Av & Dimmer. Batteridriven.
Wireless Remote 2-way Wall transmitter
Control On/Off & dimmer. Battery powered.
SE
GB
• Kan styra två av varandra
• Can control two receivers independently
oberoende mottagare.
of each other. Cross coding creates a so
Korsvis kodning skapar så
called stairway function where two different
kallad trappfunktion där två
wall switches can control one receiver.
olika väggbrytare kan styra en
Battery included (1xA23 Alkaline).
mottagare. Batteridriven
(1xA23 Alkaline, ingår).
Art no. 14326
WST-512
Väggsändare, 1-vägs
Styr På/Av & Dimmer. Batteridriven.
Wireless Remote 1-way Wall transmitter
Control On/Off & dimmer. Battery powered.
SE
GB
• Flexibel batteridriven
• Flexible battery powered wall
(1xA23 Alkaline, ingår)
transmitter (1xA23 Alkaline, inc-
väggsändare för alla System
luded). Compatible with all Sys-
Nexa mottagare, såväl för
tem Nexa receivers,
På/Av som Dimmer.
On/Off & Dimmer.
Art no. 14506
WBT-912
2-kanals RF-sändare, kan användas med originalströmbrytaren
Koppla samman WBT-912 med din befintliga originalströmbrytare. Styr sedan övriga anslutna Nexa-mottagare med
originalströmbrytaren, såväl Dimmer som On/Off.
2-channel RF transmitter, can be used with the original switch. Keep existing original switch to control the wall transmitter WBT-912 and use compatible RF/Nexa receivers for wireless control, On/Off and dimmer of the lighting.
SE
• RF-styrning, På/Av & Dimmerfunktion.
Endast inkoppling med potentialfri kontakt. Ej
för växelströmsanslutning (Ej 230V). Kompatibel
med System Nexas självlärande mottagare.
Batteridrift 1 st CR-2032 (ingår).
GB
• RF control, On/off & Dimmer function
Potential-free contact connection only.
Not for AC connection (Not 230V). Compatible
with System Nexa’s self-learning receiver.
Battery included (1x CR-2032).
Art no. 14429
Trådlös Signalförstärkare
Förlänger den trådlösa räckvidden i Nexasystemet med ca 30 m.
Kompatibel med samtliga Nexa fjärrkontroller och mottagare (ej dimmer).
Wireless Receiver/Transmitter Signal Extender
Extends the wireless range in the Nexa system with
approx 30 m. Compatible with all Nexa remote controls
and receivers (not Dimmer).
SE
• Godkänd för utomhusbruk,
IP56. LEST-701 tar emot signal
från valfri fjärrkontroll inom ca 30
meter och sänder den vidare till
valfri Nexa mottagare (ej dimmer)
inom ca 30 meters avstånd.
Batteridrift.
GB
• Approved for outdoor use, IP56.
LEST-701 receives signals from
any remote control within approx
30 metres and transmits it on to
any Nexa receiver (not dimmer)
within approx 30 metre range.
Battery powered.
SÄNDARE • TRANSMITTERS
LEST-701
Art no. 14335
LMST-606
Trådlös Magnetkontakt, sändare
Fungerar som en ”vakt” och kan placeras vid dörrar och fönster
Wireless Transmitter Magnetic Sensor
Functions as a sensor and can be positioned at doors and windows.
SE
• När magnetkontakten bryts,
sänds en signal till inställd mottagare
(ej dimmer) som tänder. När magnetkontakten åter sluts sänds en
”släcksignal” till inställd Nexa-mottagare. Kan enkelt ställas in så att aktiverad lampa lyser i 2/4/8/10/15 eller
20 minuter oberoende om LMST606 är öppen eller stängd.
Batteridrift.
GB
• When the magnetic switch
opens, a signal is sent to the set
receiver (not dimmer) which
lights.When the magnetic switch
closes, an "off signal" is sent to the
set Nexa receiver. Can easily be set
so that the activated lamp lights in
2/4/8/10/15 or 20 minutes depending whether LMST-606 is open or
closed. Battery powered.
Art no. 14333
LBST-604
Trådlöst Skymningsrelä, sändare
Tänder och släcker automatiskt vid skymning/gryning. För samtliga
mottagare inom System Nexa (självlärande kodsystem).
Wireless Transmitter Dusk/Dawn Sensor
Switches on and off automatically at dusk/dawn. For all
receivers within System Nexa (self learning code system).
SE
GB
• Sänder automatiskt signal till
• Send signals automatically
ansluten mottagare (ej dimmer),
to connected receivers (not
som aktiverar ansluten arma-
dimmer), that activate con-
tur/apparat.
nected armatures.
Battery powered.
Batteridrift.
Art no. 14332
15
SÄNDARE • TRANSMITTERS
LMDT-810
Trådlös Rörelsevakt (sändare), utom-/inomhus IP44
För samtliga mottagare (ej dimmer) inom System Nexa, samt dörrklockorna LML/MLR.
Outdoor/Indoor Wireless Transmitter PIR Motion Detector
For all receivers (not dimmer) in System Nexa, and doorbells LML/MLR.
SE
• Sänder automatiskt signal till ansluten mottagare (ej dimmer), som aktiverar ansluten armatur/apparat, och
släcker sedan med automatisk timerfunktion efter inställd tid: 5 sek, 1 min.,
5 min. eller 10 min. (max).
3 olika val av ljusreglering: dygnet runt,
skymning/gryning eller natt.
Batteridriven.
GB
• Automatically sends signals to
connected receivers (not dimmer),
which activates connected armatures/apparatus, and then switches off
using an automatic timer function after
set time: 5 secs, 1 min., 5 min. or 10
min. (max). 3 different choices of light
control: 24 hour, dawn/dusk or night
Battery powered.
Art no. 14430
LMDT-609
Trådlös Rörelsevakt (sändare), inomhus
För samtliga mottagare inom System Nexa, samt dörrklockorna LML/MLR.
Indoor Wireless Transmitter PIR Motion Detector
For all receivers in System Nexa, and doorbells LML/MLR.
SE
Sänder automatiskt signal till ansluten
mottagare (ej dimmer), som aktiverar
ansluten armatur/apparat, och släcker
sedan med automatisk timerfunktion
efter inställd tid: 5 sek, 1 min., 5 min.
eller 10 min. (max).
3 olika val av ljusreglering: dygnet runt,
skymning/gryning eller natt.
Batteridriven.
GB
Automatically sends signals to
connected receivers (not dimmer),
which activates connected armatures/apparatus, and then switches off
using an automatic timer function after
set time: 5 secs, 1 min., 5 min. or 10
min. (max). 3 different choices of light
control: 24 hour, dawn/dusk or night.
Battery powered.
Art no. 14431
MDT-507
Trådlös Rörelsevakt (sändare), utom-/inomhus IP44
För samtliga mottagare inom System Nexa, samt dörrklockorna LML/MLR.
Outdoor/Indoor Wireless Transmitter PIR Motion Detector
For all receivers in System Nexa, and doorbells LML/MLR.
SE
• Idealisk för trädgårdsbelysningar, korridorer, källarlokaler etc. Vid aktivering skickas
en trådlös signal till någon av Nexas mottagare (ej dimmer). Detektionsområde
10 m x 110°. Batteridriven.
GB
• Ideal for garden lighting, corridors,
basements etc. When activated a
wireless signal is sent to one of
Nexa's receivers (not dimmer).
Detection area 10 m x 110°.
Battery powered.
Art no. 14330
17
SÄNDARE • TRANSMITTERS
Dörr
Dörrklockor
Doorbells
Trådlös Dörrklocka/dörrvakt, batteridriven
Kan även styras av t.ex:
Additional transmitters, eg:
Kompatibel med System Nexas samtliga sändare, kan ge olika melodier beroende på
vilken sändare som används.
Wireless Remote Controlled Doorbell/Alarm, battery powered
Compatible with all System Nexa transmitters. Can give different
melodies depending on which transmitter is used.
SE
• Med lampa som visuell signal utöver ljudsignalen, 5 valbara ringsignaler. Volyminställning i fyra nivåer.
Ringklockan kan styras av upp till 4
st sändare. Kan kombineras med
rörelsedetektor el. magnetkontakt
som sändare, till ett varningssystem.
• Räckvidd upp till 200 m.
GB
• LED indicator for hearing impaired. 5 selectable ring signals and
4 sound levels. Bell section can be
controlled by up to 4 transmitters.
• Range up to 200 m.
DÖRRKLOCKOR • DOORBELLS
MLR-1105/LMLT-711
Art no. 18661 Set with transmitter LMLT-711
Art no. 18662 Doorbell only
LML-710/LMLR-710/LMLT-711
Trådlös Dörrklocka/dörrvakt 230V med ljusindikator
Kompatibel med System Nexas samtliga sändare, kan ge olika melodier beroende på
vilken sändare som används.
Kan även styras av t.ex:
Additional transmitters, eg:
Wireless Remote Controlled Plug-in Doorbell/Alarm 230V with signal lamp
Can give different signals depending on which transmitter is used.
SE
• Med lampa som visuell signal utöver ljudsignalen, 5 valbara ringsignaler. Volyminställning i fyra nivåer.
Ringklockan kan styras av upp till 4
st sändare. Kan kombineras med
rörelsedetektor el. magnetkontakt
som sändare, till ett varningssystem.
Räckvidd upp till 120 m.
GB
• Receiver blue LED indication, applicable for elder or hearing impaired.
Audio signal, 5 selectable ring signals.
4 interval volume control. Bell section
can be controlled by up to 4 transmitters. Can be combined with movement detectors or magnetic sensor
as warning system. Range 120 m.
LML-300/LMLR-300
Art no. 18651 Set with transmitter LMLT-711
Art no. 18652 Doorbell only
Art no. 18653 Transmitter only
Trådlös Dörrklocka/dörrvakt 230V med uttag
Kan även styras av t.ex:
Additional transmitters, eg:
Med uttag för lampa etc, som visuell signal utöver ljudsignalen "Ding-Dong".
Wireless Remote Controlled Plug-in Doorbell/DoorAlarm
With socket for lamps etc, as visual signal in addition to the audio
signal "Ding-Dong".
SE
• Ringklocksdelen (mottagaren)
kan även styras av trådlösa rörelsevakter samt av magnetkontakten LMST-606, och då
ge automatisk upplyspning/varning om inpassering/intrång.
GB
• Bell section (receiver) can also
be controlled by wireless movement sensors and LMST-606
magnetic switch, and thus give
automatic alert/warning of passage/entry. For homes, shops,
offices, gardens, etc.
Art no. 18551 Set with transmitter
Art no. 18552 Doorbell only
19
I n t elli g e n t W i r e l e s s So lu t i o ns
Nu fullständigt kompatibelt med System Nexa!
Now fully compatible with System Nexa!
Funktion • Design • Kompabilitet
Function • Design • Compatibility
Nexa professional riktar sig i första hand mot dom
som ställer lite högre krav på utseende och kompabilitet mot redan befintlig design i våra hem, ex Eljo
Trend, Elko eller Schneider Exxakt. Nexa Professional installationspuckar klarar de flesta laster, varje
mottagare har också en inbyggd ”default”-timer för
automatiskt ”Av” efter inställd tid. Samtliga mottagare kan ta emot upp till 20 unika koder från olika
sändare (System Nexa & Nexa Professional) och på
så vis kan man enkelt skapa exempelvis så kallad
trappkoppling.
Nexa professional is intended for those who place
slightly greater demands on appearance and compatibility of existing designs in our homes, e.g. Eljo
Trend, Elko or Schneider Exxakt. Nexa Professional
installation pucks manage most loads, each receiver also has an integrated ”default” timer for automatic ”Off” after the set time. All receivers can
receive up to 20 unique codes from different transmitters (System Nexa & Nexa Professional) and
thus it is easy to create multiway connections.
Relämottagare Timer
Trådlös mottagare ”puck”, för fast installation. Relä med Timerfunktion. Självlärande kodsystem.
Wireless Remote receiver for fixed installation. Relay with Timer function. Self-learning code system.
SE
Relämottagare På/Av för fast installation
• Självlärande koder/programmering
(max 20 individuella koder)
• Timerstyrning 1 sek/3 min/ 30 min/1 h/4 h/∞
• Montering i dosa, utanpåliggande el. kapsling
• Max belastning: Glödljus 1500W,
230V-halogen 700W, 12V-halogen 400VA,
Lysrör (okompenserade/kompakt) 300VA,
HVAC 250VAC/30VDC, Motor 75W
MOTTAGARE • RECEIVERS
WRR-1
GB
Relay receiver On/Off for fixed installation
• Self-learning codes/programming (max 20 individual codes)
• Timer control 1 sec/3 min/ 30 min/1 h/4 h/
• Box installation, exterior electrical enclosure
• Max load: Bulbs 1500W, 230V-halogen 700W, 12V-halogen
400VA, Fluorescent bulb (uncompensated/compact) 300VA,
HVAC 250VAC/30VDC, Motor 75W
Art no. 80300
WDR-1
Dimmermottagare Timer
Trådlös mottagare ”puck”, för fast installation. Steglös Dimmer med Timerfunktion. Självlärande kodsystem.
Wireless Remote receiver for fixed installation. Stepless Dimmer with Timer function. Self-learning code system.
SE
Dimmermottagare för fast installation
• Självlärande koder/programmering
(max 20 individuella koder)
• Timerstyrning 1 sek/3 min/ 30 min/1 h/4 h/∞
• Montering i dosa, utanpåliggande el. kapsling
• Max belastning: Glödljus/230V-halogen 40-250W,
Elektronisk trafo 40-200VA
GB
Dimmer receiver for fixed installation
• Self-learning codes/programming
(max 20 individual codes)
• Timer control 1 sec/3 min/ 30 min/1 h/4 h/∞
• Box installation, exterior electrical enclosure
• Max load: Bulb/230V-halogen 40-250W,
Electronic transformer 40-200VA
Art no. 80400
21
SÄNDARE • TRANSMITTERS
MOTTAGARE
WT-1/WT-2
Väggsändare, 1- resp 2-kanals
Trådlös batteridriven fjärrkontroll. På/Av och steglös Dimmer. Självlärande kodsystem.
Wireless Remote wall transmitter, 1- resp 2-channels. battery powered.
On/Off and stepless Dimmer
SE
• LED-indikering/signalsändning
• Inklusive monteringsbakstycke
• För valfri placering
• Batteridrift DC 3V CR2032
• Räckvidd ca 30-50 m beroende på omgivning
GB
• LED indication/signal transmission
• Including installation end piece
• Can be positioned anywhere
• Battery operation: DC 3V (CR2032)
• Range: approx. 30-50 m
Art no. 80100 WT-1
Art no. 80200 WT-2
WTE-1/WTE-2
Väggsändare, 1- resp 2-kanals. Passar till ramar för ELKO.
Trådlös batteridriven fjärrkontroll. På/Av och steglös Dimmer. Självlärande kodsystem. Passar bl.a ELKO-Plus/ELKORS-16.
Wireless battery powered wall transmitter. On/off and stepless Dimmer.
Suitable for frames for ELKO. Fits among others ELKO-Plus/ELKORS-16.
SE
• LED-indikering/signalsändning
• Upp till 20 st inlärningskoder, självlärande system
• Inklusive monteringsbakstycke
• För valfri placering
• Batteridrift DC 3V CR2032
• Räckvidd ca 30-50 m beroende på omgivning
GB
• LED indication/signal transmission
• Up to 20 learning codes, self-learning system
• Including installation end piece
• Can be positioned anywhere
• Battery operation DC 3V CR2032
• Range approx. 30-50 m depending on surroundings
Art no. 80110 WTE-1
Art no. 80120 WTE-2
Vi reserverar oss för eventuella feltryck/ändringar. Errors and omissions excepted.
Framtiden
Utvecklingen av trådlös styrning går i en rasande fart, anpassning till mobil- & datastyrning är redan på plats, det intelligenta
hemmet tar form.
Där är vi med och formar vardagen ur användarens perspektiv
och behov, anpassning till miljökrav är en självklarhet, design
och användarvänlighet är andra faktorer som också kommer
spegla framtidens trådlösa produkter för ett bekvämare,
säkrare och enklare liv i vardagen
The future
The development of wireless control is progressing at a
furious pace, adaptation to mobile & data control is already
in place. The intelligent home is taking shape.
We are involved in shaping everyday life from a user's perspective and needs, adapting to environmental demands is
a matter of course, design and ease of use are other factors
that will also reflect the future of wireless products for a more
comfortable, safer and simpler everyday life
För mer detaljerad information, manualer samt bildmaterial etc., besök vår hemsida www.nexa.se
For further technical specifications, manuals and pictures etc., please visit www.nexa.se
23
SYSTEM NEXA
Intelligent Wireless Solutions
Innovative, energy saving
and comfortable products
for wireless controls, both
indoors and outdoors
www.nexa.se
support@nexa.se
Download