Varför LCD teknologi som informationsmedia

advertisement
This is
is Why
Why
This
VD Sharp Norden
V P Vi s u a l S o l u t i o n s E u r o p e
Carl Frögelius
Agenda
•
•
•
•
•
Varför är jag här?
Hur kan LCD teknologi ge er fler och nöjdare besökare
Sharp och exempel på användning av LCD monitorer
Vad särskiljer Sharp som leverantör
Frågor
SKANSEN-AKVARIET 2012
Varför LCD teknologi som informationsmedia
• Enkelt att hantera text och bild
• Schemaläggning av information
• Uppskattad och lätttillgänglig information till besökare. Uppdatering i
realtid när tex nyheter har hänt (födslar)
• Informationen alltid uppdaterad med tex nya djur
• Genom byte av text/bilder görs information och hela lokalen mer
levande vilket uppfattas positivt
Shaping the future with innovations
Corporate philosophy:
"Make products that others
want to imitate"
Founded in 1912
1915: The World’s First…
Sharp’s founder, Tokuji
Hayakawa, opens a
metal shop in Tokyo and
produces belt buckles.
Tokuji Hayakawa invents the
world’s first mechanical pencil,
called the "Ever-Sharp Pencil",
which is where the company's
name comes from.
Business
Domains
(Europe)
ವ
ವ
ವ
ವ
ವ
Consumer Electronics
Health and Environment
Solar Systems
Information Systems
Components
Installation Exempel
Grupprum
TV
Slide 7
Flyg/Tåg
Sport
Public and Retail Signage
Hamburg 4x10
2 screens
Dusseldorf 4x4
4 screens
4x4 PN-V602 INSTALLATION FOR THE COMMEMORATION OF THE
50th ANNIVERSARY OF THE BUILDING OF THE BERLIN WALL
Cubic Theater content “Legend of Mermaid”
HOUSE TEN BOS “5D MIRACLE TOUR” (An entertainment park in Japan)
Confidential
Stage Equipment
Audience Sheets
Floor Displays
Glass in the front sheets
Vad gör Sharp speciellt?
ANSLUTNINGAR
OCH
DVI, HDMI, VGA, Video, RS232
PROGRAMVARA
and LAN
TILLGÄNGLIGHET
OCH SUPPORT
19.8mm
FLÄKTLÖS OCH
HÖG LJUSSTYRKA
LCD TECHNOLOGY
World leading 10th Generation LCD panel for
superior viewing angle and brightness
Slide 12
19.8mm
m
PN-E601
TUNN RAM
BRETT UTBUD
OCH
42, 47, 52, 60, 70 OCH 80 TUM
PEKSKÄRM
Ta c k !
Frågor?
K o n t a kt a g ä r n a
c h r i s t o f er. be rg st ra nd @s t en be ck .se
c a r l . f ro g eliu s@s ha rp .e u
Download