HoPiiA för starkare medverkan i EUs ramprogram

advertisement

HoPiiA, för starkare medverkan i EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Gunnar Widforss,

Forskningssamordnare, MDH

RECO - Research Coordination

RECO finns på Akademin för Innovation, Design och Teknik på MDH

RECO arbetar aktivt för att hitta lämplig finansiering och för att skapa nya konsortier och nya forskningsprojekt.

RECO har certifierade projektledare, med erfarenhet från olika projektformer och från utvärdering av projekt.

RECO:s kompetenser

• Forskningsfinansiering

• Ansökningar, avtal och förhandling

• Projektledning

• Kontakt med finansiärer

• Forskningsfinansiering och projektledning

• Nätverkande och match making

• Konsulttjänster för företag; ansökningar och uppslag om finansiering

Gunnar Widforss

Research Coordinator gunnar.widforss@mdh.se

+46-21-151729

+46-73-9607197

Gunnar Widforss, RECO

Track record

Forskningssekreterare/forskningshandläggare 1999-2005 och forskningssamordnare 2005-tv

IPMA cerified, level C

Project manager of HoPiiA (Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020) 2014-2015

Partner contact for A.SPIRE

Regional Contact Point (RCP) for the European Community’s Seventh Framework Programme 2006 – 2008

Expert at European Commission Research Executive Agency for Evaluation of submitted proposals in Marie Curie programme 2012, 2013, 2014

Coordinator or Participant contact in many FP5-, FP6-, FP7-, ARTEMIS- and ITEA2 projects

Coordinator or Participant contact in several FP7-, Horizon 2020, ARTEMIS- and ITEA2-proposals

Gunnar Widforss, RECO

What is Horizon2020?

Syfte: Öka Europas konkurrenskraft genom att koppla ihop forskning och innovation

Period: 7 år (2014 - 2020)

Budget: 80.000.000.000 EUR

Målgrupp: Alla företag, universitet, institut, offentlig sektor i EU-länder och i övriga världen

Gunnar Widforss, RECO

What is the difference, fundingwise? for a University?

cost direct cost

OH

FP7

100 000

60 000 60%

Horizon 2020

100 000

60 000 contribution direct cost

OH

75 000

45 000

120 000

75%

75%

100 000

25 000

125 000

The example is valid for all Universities and SMEs in Research and

Innovation actions, that had similar conditions also in FP7 (60%

OH) in RTD-actions. For large companies, H2020 is an improvement, since their EC contribution in FP7 was just 50%.

100%

25%

Funding instrument 100%/70% and TRL

Technology Readiness Level (TRL) is a measure used to assess the maturity of evolving technologies

(devices, materials, components, software, work processes, etc.) during its development and in some cases during early operations.

In Horizon 2020, the level of funding is connected to the TRL of the project.

100% CP funding 70% CP funding

Horizon 2020: Three priorities

Gunnar Widforss, RECO

Horizon 2020: Excellent Science

Gunnar Widforss, RECO

Horizon 2020: Societal challenges

Gunnar Widforss, RECO

Viktiga utlysningar för PiiA-området

Gunnar Widforss, RECO

Overview of Horizon 2020

Viktiga utlysningar för PiiA-området:

PPP

Gunnar Widforss, RECO

PiiA-finansiering… => Europeisk finansiering?

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell

IT och automation - PiiA

Forsknings- och innovationsprojekt

0,3 – 5 miljoner kr per projekt

50% finansiering

Konsortier av näringsliv, akademi och andra relevanta aktörer

Horizon 2020

Forsknings- och innovationsprojekt

3 - 8 miljoner euro per projekt

70%-100% finansiering (25% OH)

Konsortier av näringsliv, akademi och andra relevanta aktörer

Varför Horizon?

Finansiering

Hitta kompetens, partner och kunder i Europa

Gunnar Widforss, RECO

Ett exempel…

Design and decision support for energy efficiency

Projekttyp: FUI-projekt inom PiiA

Projektperiod: 2014-09-01 – 2016-08-31

Fokusområde: FO1 Effektivare resursanvändning och FO3 Processtyrning

Anders Jonsson (UmU), Tomas Sandin (Mopssys),

Mats Johansson (UmU), Tomas Eriksson

(Optimation)

Gunnar Widforss, RECO

Design and decision support for energy efficiency

The Swedish process industry consumes 107 TWh per year where Pulp

& Paper dominates with 48 TWh or 45 % of the total industry energy consumption. The potential for reductions are massive.

This project aims to take to create a platform that will make it possible to:

Simulate and predict the energy consumption in the whole plant

Give machine tenders, operators and process engineers a decision support

Find out what the impact on the energy balance will be when a rebuild is going to be made and simulate different options

See the impact on the energy balance in the plant when changes in the production plan has to be made

Gunnar Widforss, RECO

Possible H2020-call

The conditions related to this topic are provided at the end of this call and in the General Annexes.

Gunnar Widforss, RECO

Possible H2020-call … a closer look

SPIRE 6 – 2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries

The proposed research should focus on the following areas:

Analysis and optimisation tools for flexible energy use and material flow integration should be developed, aiming at a holistic approach for resource management in process industries, suitable both for small and large scale in a flexible approach.

Rapid transfer from lab-scale and conceptual design into testing at demonstration sites

New approaches that perform cost-saving optimisation of energy and resources supply and demand

Gunnar Widforss, RECO

Requirements and conditions

A significant participation of SMEs with R&D capacities is encouraged.

Proposals requesting a contribution from the EU between EUR 3 and 6 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately.

Activities expected to focus on Technology Readiness Levels 4-6.

Type of action: Research & Innovation Actions

=> 100% EC-contribution plus 25% OH

Deadline 09/12/2014

Budget 77 MEUR/4 call => 3-6 projects per call

Organisations from at least three different member states or associated countrys

Gunnar Widforss, RECO

Men…

Om man inte hittar en lämplig utlysning då?

Gunnar Widforss, RECO

Påverkansplattformar: Utlysning

Gunnar Widforss, RECO

Horizon: Programstruktur

Gunnar Widforss, RECO

Påverkansplattformar:

Tidtabell för inspel WP1:2015, SP2 & WP2

Gunnar Widforss, RECO

HoPiiA

Horizon 2020 och Processindustriell IT och

Automation – HoPiiA

Lobbying för PiiAs område inför utformning av arbetsprogram (utlysningar) och strategiska forskningsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Knutet till PiiA

1 MSEK under två år (2014-2015 ev förlängning)

Projektledare: Gunnar Widforss, MDH

Gunnar Widforss, RECO

HoPiiA: Mål

Målet är att skapa konkret nytta för svensk processindustri, svenska IT- och automationsleverantörer och FUI-miljöer genom

ökat deltagande i Europeiskt samarbete .

Det ska ske genom att vi ”placerar” våra behov i EUs utlysningar.

Resultatet av HoPiiA skall vara

• Att omfattande internationellt samarbete växer fram och skapar konkret nytta för svensk processindustri, svenska IT- och automationsleverantörer och FUI-miljöer.

• Sverige har en drivande roll inom EU för området PiiA, och utgör en avgörande del i EU:s arbete för att stärka företagens konkurrenskraft.

Gunnar Widforss, RECO

HoPiiA: Arbetssätt

• Precisera och formulera områdets specifika forskningsintressen

(message) tillsammans med PiiAs partnerorganisationer och i samverkan med andra Europeiska plattformar, som t ex A.SPIRE och ARTEMIS-IA (under 2014) och identifiera program som är intressanta att påverka (JTI och PPP, samt för relevanta call inom

NMP och ICT)

• Knyta kontakter mellan PiiA (och dess aktörer) och relevanta funktioner på nationell nivå (svenska PC-ledamöter) och EU-nivå, som PO för JTI och PPP, samt för relevanta call inom NMP och ICT

(under 2014) (target)

• Kommunicera innehållet i rätt fora och vid rätt tillfälle, för att säkerställa utlysningar som stödjer områdets forskning och utveckling (action) med hjälp av representativa personer från hela sektorn (agents)

Gunnar Widforss, RECO

HoPiiA: Aktiviteter

ProcessITdagen 12/3

Analys av befintliga aktörer och projekt

Kunskapsspridning inom PiiA

Idéer om nya call

Analys av befintliga eller föreslagna strategier och call

Analys av EUorganens beslutsstruktur

Budskap

Identifiering av viktiga strategier och call

Kontaktskapande

åtgärder vs EU

Påverkan

Bättre call

Identifiering av beslutsfattare

Nya FPprojekt

Bättre ansökningar

Nya JTI-projekt

Påverkansplattformar: Timing

Gunnar Widforss, RECO

HoPiiA: Formulera budskapet!

För att kommunicera ett gemensamt budskap i många olika fora behöver vi hjälpas åt att formulera detta.

Gunnar Widforss, RECO

Strategier för framtiden

Hur ser ProcessIT Innovations deltagarorganisationer på Horizon och möjligheterna att finansiera FoU genom europeiskt samarbete?

Vilka (konkreta) forskningsfrågor behöver approacheras?

Hur matchar det Horizons struktur och utlysningar och vilket är behovet att påverka utlysningarna?

Gunnar Widforss, RECO

Påverkan

Artikulera ett budskap, vad man vill uppnå!

Er input är avgörande

Vilka är era utmaningar och prioriteringar?

Aktivera nationella nätverk

Era nätverk är avgörande

Automation Region,

Processindustriellt Centrum

ProcessIT Innovations

• mfl

Adressera europeiska allianser

Era nätverk är avgörande

Gunnar Widforss, RECO

Att hitta rätt… i Sverige

Gunnar Widforss, RECO

Att hitta rätt… i Bryssel

Gunnar Widforss, RECO

Vilka är våra europeiska ”Uppkopplingar”?

Var skall inspelen göras och vilka skrivningar skall påverkas?

ARTEMIS-IA

SRA2011

SRA addendum

ECSEL

Joint Undertaking

MASRIA

Multi Annual Strategic Research and Innovation Agenda

ECSEL-calls

A.SPIRE SPIRE research and innovation roadmap

DG CONNECT

DG RESEARCH

Strategic program

2016-2018

Work Program

2016-2017

(Calls)

Gunnar Widforss, RECO

HoPiiA: Kommunicera budskapet!

För att kommunicera ett gemensamt budskap i många olika fora behöver vi hjälpas åt att kommunicera.

Gunnar Widforss, RECO

RECO - Research Coordination

RECO finns på Akademin för Innovation, Design och Teknik på MDH

RECO arbetar aktivt för att hitta lämplig finansiering och för att skapa nya konsortier och nya forskningsprojekt.

RECO har certifierade projektledare, med erfarenhet från olika projektformer och från utvärdering av projekt.

RECO:s kompetenser

• Forskningsfinansiering

• Ansökningar, avtal och förhandling

• Projektledning

• Kontakt med finansiärer

• Forskningsfinansiering och projektledning

• Nätverkande och match making

• Konsulttjänster för företag; ansökningar och uppslag om finansiering

Gunnar Widforss

Research Coordinator gunnar.widforss@mdh.se

+46-21-151729

+46-73-9607197

Gunnar Widforss, RECO

Support to EU frame program projects

RECO overlooks, supervises, supports and takes active part, makes projects happen, brings in the projects and the money, fosters the management structure, and starts up. RECO also acts as project members or

project managers in large or complicated projects that requires more attention. RECO has certified project managers, and experience from coordination and evaluation of projects.

Research Coordinators:

Gunnar Widforss gunnar.widforss@mdh.se

+46-21-151729

Malin Rosqvist malin.rosqvist@mdh.se

+46-21-103112

Chain of supporting actions:

• Finding the fitting call; targeted information and advice on new and relevant calls

• General mentoring and counseling in applications and project management

• Networking, match making and brokering

• Running application processes and specific operational role in applications (as Apart, Implementation, Impact, Consortium Quality)

• Supporting negotiation

• In specific (large, complicated) projects also part of project management

Caroline Blomberg

Acting head of division caroline.blomberg@mdh.se

+46-21-101636

Therese Jagestig Bjurquist therese.jagestig.bjurquist@mdh.se

+46-21-103154

Ann-Catrin Davis

Ann-catrin.davis@mdh.se

+46-21-103156

Current and recent projects includes:

Collaboration

JTI - ARTEMIS JU

ICT – STREP (coordination), NoE

Transport

Energy

Health

People

IAPP (coordination)

IRG

ITN – EID (coordination)

IEF

HoPiiA

Tack!

Gunnar Widforss, RECO

Download