Curriculum Vitæ Mikael Ingemyr

Curriculum Vitæ
Mikael Ingemyr
G¨otgatan 20 C
752 22 Uppsala, Sverige
Tel: +46(0)-739 067 317 E-mail: mikael@ingemyr.se
KORT
BESKRIVNING
Jag ¨
ar en driven kille p˚
a 23 ˚
ar med ett entrepren¨
oriellt sinne och fallenhet f¨
or naturvetenskap
och forskning. Jag har deltagit i m˚
anga st¨
orre internationella evenemang och har p˚
a senare
tid sj¨
alv organiserat stora verksamheter med m˚
anga personer inblandade. Jag ¨
ar en naturlig
ledare som ¨
ar beredd p˚
a att ta kommandot i alla situationer.
UTBILDNING
B.Sc Fysik - f¨
ordjupning astronomi
Uppsala universitet
2011–
Gymnasieutbildning - Rymdvetenskap (NV)
2007–2010
Rymdgymnasiet
Projektarbete: New Photometric Measurements Reveals WASP-12b as the Largest
Exoplanet Found
UNDERVISNING L¨
ararvikarie
2010–2011
Sunne kommun
Vikarierade fr¨
amst i matematik och de naturvetenskapliga ¨
amnena p˚
a Fryxellska skolan, ˚
ak
7–9. Kortare vikariat i andra ¨
amnen samt hos l¨
agre ˚
arskurser gav mig en helhetsbild av hur
det ¨
ar att jobba i grundskolan.
St¨
odpedagog
2009
Rymdgymnasiet
P˚
a rektorns initiativ jobbade jag ideellt kv¨
allstid med att hj¨
alpa yngre och j¨
amn˚
ariga elever
med gymnasiekurserna i kemi i Rymdgymnasiets lokaler.
Utbildare & Stj¨
arnguide
2007–2010
Bengt Hultqvist-Observatoriet
Jag gav stj¨
arnvisningar vid Rymdgymnasiets observatorium, Bengt Hultqvist-Observatoriet,
samt utbildade andra intresserade elever i hur teleskopet anv¨
ands.
FORSKNING
Research Science Institute
2010
Massachusetts Institute of Technology
RSI ¨
ar en mycket prestigefylld forskarskola d¨
ar ca 80 ungdomar fr˚
an hela v¨
arlden under sex
veckor f˚
ar m¨
ojlighet att forska p˚
a MIT inom ett f¨
alt efter eget val. Jag arbetade med nya observationsdata av exoplaneten WASP-12b och hade Prof. Joshua N. Winn som handledare.
F¨
orutom forskning bestod programmet av m˚
anga sociala aktiviteter samt kv¨
allsf¨
orel¨
asningar, givna av bl.a. Nobelpristagare.
Paper: Precise Photometry of Transits and Occultations of the Exoplanet WASP-12b
PUBLIKATIONER Chan, T., Ingemyr, M., Winn, J. N., Holman, M. J., Sanchis-Ojeda, R.,
Esquerdo, G., Everett, M.
The Transit Light Curve project. XIV. Confirmation of Anomalous Radii
for the Exoplanets TrES-4b, HAT-P-3b, and WASP-12b.
The Astrophysical Journal, Volume 141, Issue 6, article id. 179 (2011).
Sollerman, J., Ergon, M., Inserra, C., Valenti, S., Wilson, P. A., Jon Juliusson, S.,
Holma, H., Ingemyr, M., Saxen, O., Haukanes, L.
Supernova 2009md in NGC 3389.
Central Bureau Electronic Telegrams, 2068, 1 (2009). Edited by Green, D. W. E.
KONFERENSER
& EVENEMANG
• Astronomdagarna 2013 vid Lunds universitet
• M˚
anvit 2013, helgkurs i astronomi, arr. Unga Forskare, Morgong˚
ava (inbjuden talare)
• Unga Forskare presenterar 2012, Observatoriemuseet, Stockholm (inbjuden talare)
• TEDxYouth@G¨
oteborg 2011 (inbjuden talare)
• Astronomdagarna 2011 vid Chalmers tekniska h¨
ogskola (inbjuden talare)
• Fysikdagarna 2010 vid Karlstads universitet (inbjuden talare)
• GEMSTONE 2009 vid Lunds tekniska h¨
ogskola
• Swiss Talent Forum 2009 i Thun, Schweiz
• International Year of Astronomy 2009 Opening Ceremony vid UNESCO HQ, Paris
• Sonja Kovalevsky-dagarna 2008 vid Uppsala universitet
• Dynamitdagarna 2007 i Stockholm
¨
UTMARKELSER
& STIPENDIER
• Stipendiat hos Stiftelsen Telefondirekt¨
oren H.T. Cedergrens Uppfostringsfond 2012
• Anders Walls stipendium f¨
or Unga Forskare 2012 av Anders Walls Stiftelse
• Rosa Tengborgs Ungdomsstipendium 2011 av Svenska Astronomiska S¨
allskapet
• Rymdbolagets gymnasiestipendium 2010
• Asteroiden 12311 Ingemyr namngiven 2009
¨
• Amnesstipendium
i Tr¨
a- och Metallsl¨
ojd vid grundskoleavslutningen 2007
• Stipendium f¨
or mycket gedigna ¨
amneskunskaper vid grundskoleavslutningen 2007
VETENSKAPS¨
TAVLINGAR
• Vinnare av forskningsstipendiet Research Science Institute at MIT, vid finalen av
Utst¨
allningen Unga Forskare 2010, Stockholm
• Vinnare av The Universe - Yours to discover with the Nordic Optical Telescope 2009
utlyst av Vetenskapsr˚
adet och NOTSA
• Finalist i International Astronomy Olympiad 2008 i Trieste, Italien
• Bronsmedalj¨
or i European Union Science Olympiad 2007 i Potsdam, Tyskland
• Finalist i Teknik˚
attan 2006, V¨
aster˚
as
¨
FORTROENDEUPPDRAG
• F¨
orbundsstyrelseledamot i F¨
orbundet Unga Forskare
2015–
• Riksstyrelseledamot i F¨
oreningen Vetenskap och Folkbildning
2014–
• Styrelseledamot i Vetenskap & Allm¨
anhet
2013–
• Styrelseledamot i Vetenskap och Folkbildning, Uppsalas lokalavdelning
2013–2015
• Ordf¨
orande i Astronomisk Ungdom
2012–
• Styrelseledamot i Svenska Astronomiska S¨
allskapet
2012–
• Styrelseledamot i Research Academy for Young Scientists
2012–
• Styrelseledamot i Unga Forskare-¨
amnesf¨
oreningen Astronomif¨
oreningen 2011–2012
• Vice ordf¨
orande i Unga Forskare-f¨
oreningen Astrogruppen
2007–2008
LEDARSKAP
Projektledare och id´
eb¨
arare, Vetenskapst¨
avlingar
2014
F¨
orbundet Unga Forskare
Jag tog initiativ till att starta verksamheten Vetenskapst¨
avlingar inom F¨
orbundet Unga
Forskare. Projektets syfte ¨
ar att ¨
oka deltagandet i svenska vetenskapst¨
avlingar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Jag projektledde det sj¨
alv under uppstarten, byggde
hemsidan www.vetenskapst¨
avlingar.se, och ledde en arbetsgrupp om 10 ideella personer.
Arrang¨
or, Astronomins dag och natt
2013–2014
Svenska Astronomiska S¨
allskapet
Ingick under tv˚
a˚
ar i gruppen som koordinerade evenemanget Astronomins dag och natt.
Temadagen hade lokala arrangemang p˚
a ca 30 orter runt om i Sverige med ca 2500 bes¨
okare
totalt. Exempelvis tog jag skapade jag hemsidan www.astronominsdag.se p˚
a eget initiativ
och h¨
oll den uppdaterad med information om de m˚
anga lokala arrangemangen.
Reseledare, Intel International Science and Engineering Fair, ISEF
2013
F¨
orbundet Unga Forskare
Ansvarig f¨
or en delegation om tre gymnasister fr˚
an Sverige till Intel ISEF 2013 i Phoenix,
Arizona, USA. ISEF ¨
ar v¨
arldens st¨
orsta t¨
avling f¨
or gymnasiala projektarbeten inom naturvetenskap, teknik, och matematik. Uppdraget inkluderade budgetering, planering, och
genomf¨
orande av en drygt tv˚
a veckor l˚
ang resa i USA, samt representation under vistelsen.
F¨
orutom Phoenix gick resan ocks˚
a till bl.a. Grand Canyon, Washington D.C., och New York
City, d¨
ar vi bes¨
okte museer, sev¨
ardheter, samt andra kulturella resm˚
al.
Styrelseordf¨
orande och grundare
2012–
Astronomisk Ungdom
AU ¨
ar en ideell ungdomsorganisation med syfte att fr¨
amja intresset f¨
or astronomi och rymdfart hos unga. Som grundare och initiativtagare startade jag ˚
ar 2012 denna nationella f¨
orening f¨
or att knyta samman alla svenska ungdomar med ett intresse f¨
or rymden. Varje ˚
ar
anordnar f¨
oreningen bl.a. astronomil¨
ager, stj¨
arntr¨
affar, astronomit¨
avlingar, samt utdelning
av stipendium. AU har idag ¨
over 350 medlemmar i ˚
aldrarna 7–25 ˚
ar ¨
over hela landet.
Projektledare
2011–2013
Research Academy for Young Scientists
Rays a
als¨
attning att hj¨
alpa unga talanger inom naturvetenskap, teknik,
¨r ett projekt med m˚
och matematik att tidigt n˚
a sin fulla potential som forskare och ledare. Programmet best˚
ar
av en fyra veckor l˚
ang sommarforskarskola f¨
or 18 av de mest beg˚
avade gymnasisterna i
landet. Som projektledare hade jag ansvar f¨
or planering, utveckling samt genomf¨
orande av
den operativa verksamheten, bl.a. arbetsledning av fyra personer och ansvar f¨
or ekonomin.
Handledare
2012
AstraZeneca Sommarforskarskola
Ansvarig f¨
or utformning och implementering av ett tv˚
a veckor l˚
angt utbildningsprogram f¨
or
h¨
ogstadieungdomar som vill utveckla sitt intresse f¨
or naturvetenskap och teknik.
Gruppledare & Finalansvarig
2010–2011
Utst¨
allningen Unga Forskare
Jag ledde en arbetsgrupp som planerade och genomf¨
orde finalen av Utst¨
allningen Unga
Forskare, en t¨
avling arrangerad av F¨
orbundet Unga Forskare f¨
or gymnasiala projektarbeten
inom naturvetenskap och teknik. Finalen p˚
agick under fem dagar i Stockholm, den hade 100
deltagare och en verksamhetsbudget p˚
a knappt en halv miljon kronor. Sista dagen delades
stipendier ut till ett v¨
arde av o
¨ver en halv miljon kronor av statsminister Fredrik Reinfeldt.
Scoutledare
2006–2007
SMU Scout
¨
Under tv˚
a s¨
asonger ledde jag en grupp scouter i ˚
aldern 9–10 ˚
ar i V¨
astra Amterviks
scoutk˚
ar.
Verksamheten bestod i planering och genomf¨
orande av t.ex. lekar, hantverkande, hajker, och
l¨
ager.
¨
OVRIG
ARBETSLIVSERFARENHET
Observationsassistent
2014
Swedish 1-m Solar Telescope, SST
Under 10 veckor bodde jag i och arbetade vid Swedish 1-m Solar Telescope, p˚
a ca 2400 m.¨
o.h.,
Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Kanarie¨
oarna. Mina arbetsuppgifter
bestod i att tillhandah˚
alla f¨
or teknisk support och annat st¨
od vid astronomiska observationer
utr¨
attade av bes¨
okande astronomer.
F¨
orel¨
asare
2011–
Enskild firma, ¨
agare
F¨
orel¨
aser hos f¨
oretag och organisationer om historiken och de senaste r¨
onen inom astronomi,
exoplaneter, och s¨
okandet efter utomjordiskt liv i universum.
Open Aerospace Sweden
2011–
Enskild firma, ¨
agare
F¨
oretaget skickar upp stratosf¨
ariska ballonger med last till n¨
arrymden, ca 35–40 km upp i
atmosf¨
aren. Nyttolasten best˚
ar vanligtvis av t.ex. vetenskapliga instrument, kameror, logotyper, produkter, mm.
Sommarjobb:
St¨
adare
Sodexo AB
Storst¨
adade kommunala byggnader, t.ex. skolor och idrottshallar.
2008
Lagerarbetare
2007
Pegasus
Sorterade och paketerade allehanda varor p˚
a grossistfirman Pegasus. Jag l¨
arde mig mycket
om personligt entrepren¨
orskap och m¨
ojligheterna med eget f¨
oretagande.
Tr¨
adg˚
ardsarbetare
Kr¨
onsj¨
o Consulting AB
Sk¨
otte det botaniska arbetet p˚
a turistm˚
alet Silleg˚
arden med gott resultat.
PROGRAMVARA
OCH IT
2006
• Operativsystem: Mac OS X, Linux, Windows
• Kontorspaket: Microsoft Office, LibreOffice, typs¨
attningssystemet LATEX
• Programmering: Matlab, IDL, UNIX-shell
• Grafisk design: Adobe Creative Suite (CS), exempelvis Photoshop
• Webb: Wordpress, grundl¨
aggande HTML
¨
OVRIGA
MERITER
• Innehar B-k¨
orkort
al
SPR˚
AKKUNSKAP Svenska: Modersm˚
REFERENSER
Daniel Langkilde
Fd. Ordf¨
orande
Chalmers Studentk˚
ar
+46(0)-707 406 364
Engelska: Mycket goda
Tyska: Grundl¨
aggande
Sara Magnusson
Grundare
Experimentfabriken
+46(0)-709 224 550
Diana Diez
Ordf¨
orande
F¨
orbundet Unga Forskare
+46(0)-736 935 553