Program #truStockholm 2013

advertisement
Program #truStockholm 2013
TRACK 1 (EMPLOYER BRANDING)
TRACK 2 (RECRUITING)
TRACK 3 (TALENT MANAGEMENT)
SOCIAL MEDIA?
8.00 Registration & Mingle
8.30 - 9.00 Welcome
Michelle Rea, Social Honesty, Annika Ahnlund, HRbloggen.se, Bill Boorman, founder of #tru, Stefan Rizvi, Monster
9.00 - 9.45
Från ritbordet tll verkligheten – at ta fram,
förankra och implementera en framgångsrik
employer branding-strategi – Claes Peyron,
Sverigechef och global head of insight,
Universum
Varför har rekryteringsbolag så svårt
at ta betalt för sina tjänster? Har de
förstört sin egen marknad? – Julia
Bethge, Sourcing Manager, AREO
Vad krävs för en lyckad talent managementprocess? – Frida Lindblom, HR-specialist, Klarna
Track 1 touches on social media
10.15 - 11.00
Hur når vi ut med vårt arbetsgivarerbjudande
i det digitala mediebruset? – Annika Ahnlund,
grundare/redaktör, HRbloggen.se
Varför Harding blev president – våra
fallgropar vid personbedömning och
rekrytering – Anna Karlstedt, HRkonsult/psykolog, Cubiks
Is performance review just a grading system –
or is the purpose to develop individuals? –
Mikael Bäckström, Head of Human Resources,
Digital Route
Track 1 touches on social media
11.15 - 12.00
Vilken roll har et EVP i employer brandingarbetet? – Linus Holmgren, VD och senior
rådgivare, Talent Talk
Framtdens jobbsajter – Stefan Rizvi,
Marketng Director Scandinavia,
Monster
Ger kompetensutvecklingen verkligen resultat?
– Patrik Nordkvist, VD, Netcompetence
Track 2 touches on social media
13.00 – 13.45
Mobile Recruitng – Michelle Rea, CEO Social
Honesty & Torgil Lenning, CEO Potentalpark
Sourcing & recruitng secrets - Dimitar
Stanimirof, Stackoverfow & Bill
Boorman, founder of #tru
Onboarding & Life Events of employees – Franck
Ata, Director of Nordic Operatons, SilkRoad
technology
Track 2 touches on social media
14.00 – 14.45
The Cult for Culture – Bill Boorman, founder
of #tru
Bortom CV-granskning – at identfera
verklig potental – Jakob Andrén,
psykolog/vice VD, Cut-e
Personal reputaton & productvity – Marcello
Grita, Skillable.com
15.15 – 16.00
Möjligheter och begränsningar med Employer
Branding i Sociala Medier – Sofa Nordström,
Student Relatons, Human Resources and
Talent, Deloite & Robert Lönn, Manager
Online Communicatons, Deloite
10 things that really mater to
programmers when considering
switching jobs – Dimitar Stanimirof,
Stackoverfow
Ta hand om dina talanger – annars gör någon
annan det! – Anna Mindelöf, HR-chef,
Universum
16.15 – 17.00
The Happy Employee: The greatest asset in
your arsenal in terms of marketng your brand
via word of mouth, social media, or referral
marketng! – Jef Hilgers
Kreatv rekrytering och sourcing
genom boolean logic – Mikael
Strandlund, Headhunter, mploy
rekrytering och Michelle Rea,
grundare/VD, Social Honesty
Talent Retenton: hur kan arbetsplatskulturen
göra skillnad? – Maria Grudén, CEO, Great Place Track 1, 2 & 3 touches on social media
to Work Sverige
9.45 - 10.15 Coffee break
12.00 – 13.00 Lunch
14.45 – 15.15 Coffee break
17.00 Afer Work Mingle –
Monster offers drinks & snacks
Track 1 touches on social media
Download