UNWIRE
YOUR HIFI
EXPERIENCE
Med optisk
ingång/utgång
With optical
input/output
WFD200
Trådlösa DONGLAR MED
full CD ljudkvalité
Frigör din musik. WFD200 ger dig en trådlös vardag utan
kablar. Enkelt, smidigt och med hög kvalité.
Release your music. WFD200 gives you a wireless everyday
life. Easy, convenient and with high quality.
WIRELESS DONGLES WITH
full CD QUALITY AUDIO
lyssna på din musik
lätt, behagligt och
trådlöst i bästa hifi
kvalité.
Listen to your music
easy, enjoyable And
wireless in perfect
hifi quality.
När vi började skapa vårt trådlösa koncept hade vi två
fokus. Ljudåtergivningen måste vara i absolut världsklass,
och det måste vara väldigt lätt att använda. Vi skulle inte
släppa någon produkt som inte mötte våra höga krav på
ljudkvalité. Det är ju där som vi har vårt hjärta.
Audio Pro trådlösa system med Living högtalarna i spetsen
är resultatet av hårt arbete, avancerad research, banbrytande teknologier och tuffa provlyssningar.
When we set out to create our wireless concept, we had
two main focuses. The sound reproduction must be the best
hifi quality, and it must be very simple to use. We wouldn’t
release any products that couldn’t live up to our high demands in sound quality. After all, this is where our heart is.
The Audio Pro wireless system with the Living series loudspeakers is the result of hard work, advanced research,
breakthrough technologies and tough listening sessions.
WFD200
DONGLAR FÖR TRÅDLÖS HÖGKVALITETS LJUDÖVERFÖRING
DONGLES FOR HIGH QUALITY Wireless AUDIO STREAMING
De flesta av oss drömmer om en trådlös vardag där allting blir
mycket enklare och smidigare. När vi skapade Audio Pro Wirelesslösningarna var vårt mål att du skulle slippa onödiga kabeldragningar,
men ändå få behålla hifi-ljudet. Det bästa från två världar i en liten
dosa. Och med WFD200 har vi lyckats med våra mål. Du kan nu skapa
ett robust och snabbt ljudnätverk med överföringar i CD-kvalité. Det
fungerar på både Mac och PC utan krångliga installationer. Dessutom
har vi en hel del andra flexibla lösningar i WFD200-familjen som gör att
du i princip kan koppla in vilken enhet som helst och skapa ett trådlöst
ljudnätverk på en räckvidd upp till 50 meter. Utan fördröjningar. Med
mycket nöje.
Most of us dream about a wireless everyday life where everything is
much easier and simpler. When we created the Audio Pro Wireless solution, our goal was to get ride of unnecessary loadspeaker cables, but
still keep the hifi sound. The best of two worlds in a small dongle. And
with WFD200 our goals was fulfilled. You can now establish a robust
and fast wireless network with CD quality streaming. And it works both
on a Mac and a PC without complicated installations. Furthermore we
have a few other solutions in the WFD200 family, which lets you connect your favourite unit to a wireless audio streaming network with
a range up to 50 meters. Without any delays. With much pleasure.
INSIDA SÄNDARE / INSIDE OF THE TRANSMITTER
Dubbla antenner
Dual antennas
Trådlös sändare
Wireless transmitter
D/A omvandlare
(Burr-Brown)
D/A converter
(Burr-Brown)
Ljudprocessor (Sonix)
Soundprocessor (Sonix)
RXD200 mottagare / RXD200 Receiver
Med parning låser du ditt Audio Pro-nätverk
från andras Audio Pros trådlösa nätverk. I
oparat läge fungerar TXD200 och RXD200
med alla trådlösa Audio Pro-produkter.
By pairing, you lock your Audio Pro network
from other peoples Audio Pro Wireless
networks. In unpaired mode, the TXD200
and RXD200 will work with all Audio Pro
Wireless products.
TXD200 Sändare / TXD200 Transmitter
Optisk/analog
kombinerad utgång
Optical/analog
combined output
Finns också separat:
TXD200 trådlös sändare och RXD200
trådlös mottagare. Bra om du vill bygga
ut ditt ljudnätverk med fler enheter.
Optisk/analog
kombinerad ingång
Optical/analog
combined intput
Also available separately:
TXD200 transmitter and RXD200 wireless
receiver. Handy when you want to extend
your audio network with more units.
Vi designar våra trådlösa produkter att vara väldigt lätta
att använda. Att installera WFD200 är enkelt och du
behöver ingen mjukvara.
We design our Audio Pro wireless products to be very
easy to use. Installing WFD200 is very straight forward
and do not need any software.
TRÅDLÖST
LJUD HELT
ENKELT
WIRELESS
SOUND MADE
EASY
1
2
3
Anslut RXD200 mottagaren till en
förstärkare eller ett par aktiva högtalare
Connect RXD200 receiver to a
stereo receiver, one pair of powered
speakers or a powered subwoofer
Anslut TXD200 sändaren till en dator eller
vilken annan ljudkälla som helst som har
optisk, RCA eller 3.5 mm utgång
Connect TXD200 transmitter to a
computer or any sound source with
optical or 3.5 mm output
Klart!
Njut av din musik trådlöst
Done!
Enjoy your music wirelessly
LJUD I FLER
RUM HELT
ENKELT
MULTIROOM
SOUND MADE
EASY
Med kanaler (House Codes), kan du upprätta olika trådlösa
ljudnätverk i ditt hem med olika sändare. Lyssna på olika musik
i olika rum samtidigt. Du kan addera hur många LV högtalare
eller RXD200 mottagare du vill till varje kanal (inom sändarens
räckvidd). Med WR200 kan du förlänga ditt nätverk, eller gå
förbi svåra väggar/hinder i ditt hem.
With channels (House Codes), you can establish different wireless music networks in your home with different transmitters.
Listen to different music at the same time in different rooms. You
can add as many LV speakers or RXD200 receivers as you like
within the range of the transmitter. With the wireless extender
WR200 you can extend your network longer, or help bypass
difficult house conditions.
Tre olika kanaler (House Codes), gör att
det alltid finns möjlighet att hitta en ledig
trådlös kanal.
RXD200
Three different channels (House Codes),
makes it possible to always find a free
wireless channel.
• Add as many receivers
as you like to the Audio Pro network
TXD200
RXD200
House Code 1
House Code 1
• Play different music in
different rooms
House Code 2
TXD200
House Code 1
Perfekt och mångsidigt
trådlöst hifi ljud
Perfekt wireless hifi
sound with versatility
Stereo receiver
Audio Pro Living speakers
Powered speakers
Turntable (with RIAA)
Stereo receiver
Mobile units
AirPort Express
Apple TV
TV
Computer Mac/PC
EGENSKAPER
features
-
-
Typ: Sändare och mottagare för trådlöst ljudnätverk
Trådlöst full CD kvalitéts ljud
Robust och dedicerat ljudnätverk
Enkel installation, upplev trådlös musik snabbt
Räckvidd upp till 50 m, 100 m inom synfält
Inga hörbara tidsfördröjningar
Fungerar med både Mac och PC
Plug ‘n play, ingen mjukvara behövs
Flexibla flerrumsmöjligheter
RF band: 2.4GHz
Sample rate: 48 KHz
Dedicerat, skyddat nätverksprotokoll
USB 2.0 gränsnitt
D/A omvandlare: Burr-Brown
Ljudprocessor: Sonix (TXD200)
Ingång TXD200: 3.5 mm analog/optisk och USB
Utgång RXD200: 3.5 mm analog/optisk
Dimensioner HxBxD: 91x45x17 mm
Type: Audio network wireless transmitter and reciever
Wireless full CD quality sound
Robust and dedicated network for your audio
Easy setup, get wireless music in seconds
Wireless range up to 50 m, 100 m in line of sight
No audible delays
Works with both Mac and PC
Plug ‘n play, no software needed
Flexible multiroom possibilities
RF band: 2.4GHz
Sample rate: 48 KHz
Dedicated proprietary protocol
USB 2.0 interface
D/A converter: Burr-Brown
Soundprocessor: Sonix (TXD200)
Input TXD200: 3.5 mm analoguev/optical and USB
Ouput RXD200: 3.5 mm analogue/optical
Dimensions HxWxD: 91x45x17 mm
Medföljande tillbehör / Enclosed accessories
2 x 3.5 mm stereo to RCA adaptor
2 x 80 mm USB/Mini cable
2 x 3.5 mm stereo cable
2 x 400 mm
USB/Mini cable
2 x 500 mm
optical cable
2 x Wall bracket
2 x TOSLink
3.5 mm adapter
© Audio Pro AB Sverige
Audio Pro® , Audio Pro logotypen, ‘a’ symbolen, och ace-bass® är registrerade varumärken av Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade.
Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
© Audio Pro AB Sweden
Audio Pro® , the Audio Pro logotype, the ‘a’ symbol, and ace-bass® are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved.
Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.
audiopro.com | audiopro.se
facebook.com
2 x Velcro