Den verdensomspennende STANDARDEN for

advertisement
Den verdensomspennende STANDARDEN
for bygg- og boligautomasjon
The worldwide STANDARD
for home and building control
KNX Standard
Basert på buss-standardene EIB, EHS,
Batibus
Based on Bus standards EIB, EHS, Batibus
www.knx.org
Standardiserte applikasjonsprofiler, uavhengig av produsent
(Lys, persienner, varme, ventilasjon, kjøling, overvåking, sikkerhet, energistyring, måling, Audio/Video,
hvitevarer osv.)
Standardised Application Profiles, Manufacturer Independent
(Lighting, Blinds, Heating, Ventilation, Cooling, Monitoring, Security, Energy management, Metering, Audio/
Video, Household appliance etc.)
Konfigurering med PC (ETS) eller kontroller (Easy Mode)
Configuration with PC (ETS) or Controller
(Easy Mode)
Medier / Media
Partvunnet, Powerline, Radio, Ethernet/IP
Twisted Pair, Powerline, Radio Frequency,
Ethernet/IP
Alt i henhold til internasjonale standarder
og derfor fremtidsrettet
According to Standard, therefore future-proof
• ISO/IEC
14543-3
• CEN
EN 13321-1,
EN 13321-2
• CENELEC
EN 50090
•ANSI/ASHRAE (US) 135
•SAC (China)
GB/T 20965
KNX sertifisering
Sertifisering av produkter
Alle produkter med KNX sertifiserte varemerke
fungerer sammen
Certification of Products
Interworking of Products confirmed by Certification
Trademark
Sertifisering av kurssentre
Samme opplæring tilgjengelig over hele verden
Certification of Training Centres
Worldwide Uniform Training
KNX verktøy
ETS® – Planlegging, design og idriftsettelse av KNX installasjoner,
uavhengig av produsent og produkt
ETS® – Project planning, Design & Commissioning
for KNX Installations, Manufacturer and Product Independent
Falcon®
Bus-tilgang for Windows®
Programvareutviklere
Falcon®
Bus-Access for Windows®
Software Developers
EITT – Interworking Test Tool
EITT – Interworking Test Tool
KNX Association
Medlemmer fra alle applikasjonsområder
i bygg - og boligautomasjon
Members from all Application Areas
of Home & Building Control
Nasjonale grupper over hele verden
National Representations worldwide
Oppgaver / Tasks
Verdensomspennende markedsføring av KNX teknologien
Worldwide Promotion of KNX Technology
Markedsføring & Systemstrategi
Marketing & System Strategy
Utvikling og salg av KNX verktøy
Development & Sales of KNX Tools
Koordinering av: / Coordination of:
KNX medlemmer, KNX nasjonale, KNX Partner,
KNX Scientific Partner, KNX kurssentre, KNX brukerklubb, KNX Associated Partner
Publisering av KNX Journal
Publishing the KNX Journal
www.knx.org
Standardisering / Standardisation
Den verdensomspennende STANDARDEN for bygg- og boligautomasjon
The worldwide STANDARD for home- and building control
ambiHome
GmbH
KNX medlemmer / KNX Members
I N T E L L I G E N T AU T O M AT I O N
YTE H
™
DELTA
DORE
Deutsche Gebäude Automation
functi
ON
HunterDouglas
VEN T IL AT IO N
SU N PROT EC T IO N
WEINZIERL
www.knx.org
Download