BHC - Infoteam.no

advertisement
Digital samhandling;
Forenkling av prosesser, ledelsesstrukturer og
kommunikasjom
Clarion Oslo Airport Hotel
27. mars 2012
M.Sc. Bo Hjort Christensen
Høyskolelektor/Associate Dean
Handelshøyskolen BI
Institutt for ledelse og organisasjon
Bedriftsrådgiver BHC A/S
bo.h.christensen@bi.no
BHC ©
1
Ord for dagen
Disruptiv
innovasjon
BHC ©
2
Thinking fast and slow
BHC ©
3
Et paradigmeskifte
Ved et paradigmeskifte er det som oftest nye
aktører som blir vinnere.
BHC ©
4
Konklusjoner
• Utvikling av applikasjoner for mobile enheter er
brukerdrevet. For første gang i IT-næringens
historie tas brukeren på alvor.
• Selv de mest skeptiske ledere får et smil om
munnen når de blir ledet inn i nettbrettenes
muligheter.
• Bruken av mobile enheter påvirker prosessen ”å
utøve ledelse”
BHC ©
5
Enterprise 2.0 - definisjon
“A system of web-based technologies that provide rapid and agile
collaboration, information sharing, emergence and integration
capabilities in the extended enterprise“
Carl Frappaolo and Dan Keldsen
“Association for Information and Image Management “(AIIM)
Kunnskap er informasjon
som er blitt internalisert
At noe blir internalisert,
betyr at noe kommer utenfra
og blir en del av det indre.
BHC ©
6
Samhandling versus Samvirke
Uformell kommunikasjon
Internett
Cloud
Sosiale medier
Microsoft Lync
Mobile tjenester
Sosiale nettverk
Menneskelig adferd
Teknisk kontakt
Integrasjonsteknologi
Formell kommunikasjon
Integrasjonsformater
BHC ©
Interoperabilitet
7
Transaksjonsbehandling
Samhandling kan omfatte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kommunikasjon, både menneskelig og elektronisk
Samarbeid
Felles prosesser
Erfaringsutveksling
Arbeide sammen mot felles mål
Informasjonsutveksling
Dele kunnskaper
Det å ha/få en felles oppfatning av et meningsinnhold
Felles tiltak for å oppnå samme mål
BHC ©
8
Enterprise 2.0 - karakteristika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hierarchy
Friction
Bureaucracy
Inflexibility
IT-driven technology
Top down
Centralized
Teams are in one building
Need to know
IS are structured and dictated
Overly complex
Closed/Proprietary standards
Scheduled
Long-time-to-market cycles
BHC ©
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Flat organizations
Ease of organization flows
Agility
Flexibility
User-driven technology
Bottom up
Distributed
Teams are global
Transparancy
Information systems are emergent
Simple
Open
On Demand
Short time-to-market cycles
Riv Pyramidene (1985)
Jan var forut for sin tid !.
Han innså at de gamle
hierarkiske, stivbente og
byråkratiske strukturene
var lite egnet til å skape
samhandling mot et felles
mål !
BHC ©
10
Enterprise 2.0, i all enkelhet
BHC ©
11
En innovasjon vi satte pris på, men neppe disruptiv
BHC ©
12
Aktørene som setter premissene
Facebook har definert
sosiale medier
De dannet skole for
hvordan sosiale
samhandlingsplattformer skal
fungere. De
ønsker å ta steget
til å være den
plattformen som
erstatter
tradisjonell mail.
BHC ©
Google har definert søk
i globale ustrukturerte data
Fokuserer i økende grad
på forretningsmarkedet og tilbyr
profesjonell
funksjonalitet
pakket i
spennende
applikasjoner
betegnet Google
Apps.
Amazon har definert ehandel
De ha etablert en
formidabel
driftstjeneste som
kalles Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon
EC2) som leverer
tjenester i
samarbeid med
andre store
systemaktører som
Lawson og Oracle.
13
Apple har definert
bruksvennlighet
Fokuserer i økende grad på
sine Apps for iPhone
og iPad, ofte i
kombinasjon med
bakenforliggende
ERP-systemer.
8 utfordrende Trender
Cloud
Computing
Mobility
Enterprise
Social Software
Sustainability
Enterprise
2.0
App-stores
for business
In memory
BI
User Experience
Adaptiv
Assosiativ
Intuitiv
BHC ©
Enterprise Search
14
App
“App” word of the year 2011, from the American Dialect Society.
“We think that iPad is the poster
child of the post-PC world,’’
Tim Cook
“Of course we are in a post-PC
world” Ray Ozzie, tidligere Chief
software architect Microsoft
BHC ©
15
KPIer på et medium nær deg
•
•
Gir ledere en
unik mulighet til
å holde seg
oppdatert.
Dette er virkelig
Business
Intelligence at
your fingertips
BHC ©
16
Social Software
Social Software are ways to support and capture communications,
conversations or collaborative work as a by-product of free-form interaction
and open participation, especially when large number of loosely connected
individuals are involved. GARTNER, Hype cycle for Social Software, July 2009
COMMUNITY
next
generation
users
PROCESS WORLD
BHC ©
17
Et bilde av et vanlig sosialt nettverk…..
BHC ©
18
Hva er vi opptatt av?
Bedriftenes IT-prioriteringer frem til 2012
10 %
8%
34 %
1
16 %
3
Forberede for økt mobilitet og brukereide enheter
Knytte IT- til forretningsstrategi
Administrasjon av data uavhengig av lokasjon og leverandør
4
Bruk av skyteknologi (10%)
5
Annet
2
32 %
Undersøkelse utarbeidet av HP og IDC i 2011
BHC ©
19
KPIer på et medium nær deg
• Enkle og brukervennlige
tjenester utviklet på
brukernes premisser
• Komplekse og lite
brukervennlige funksjoner
som er begrenset av
teknologiske rammer som
fantes da de ble bygget
• Transaksjonssystemene
BHC ©
20
Spørsmål til salen
Har din bedrift integrert
håndholdte enheter som
smarttelefoner og nettbrett
med eksisterende ITløsninger ?
BHC ©
21
Salget av smarttelefoner og nettbrett eksploderer
Source: The Economist, 8. October 2011
BHC ©
22
Slurver vi med sikkerheten?
Bedrifter slurver med sikkerheten til ansattes
mobiltelefoner og nettbrett, viser en
landsomfattende undersøkelse av 450 bedrifter i
privat sektor utført av Norstat for Nordialog og
Telehuset
– Næringslivsledere i Norge er altfor godtroende
og naive. Samfunnet er åpent og tillitsfullt, men
det er et faktum at den internasjonale
kriminaliteten har tatt oss. Det er ekstremt lett å
skaffe tilgang til informasjon blant annet gjennom
mobile enheter…
Direktør Erland Løkken,
Næringslivets sikkerhetsråd
BHC ©
23
App for reise, utgifter og attesatsjon
BHC ©
24
Enkel betaling med iZettle
Timeføring
Reiseregninger og utgifter
Attestasjon av fakturaer
Mail
Rapporter
Hendelsesovervåking
Betaling
Kjøp
BHC ©
25
Eller med Square
BHC ©
26
”The Tipping Point”
Gladwell defines a tipping point as
"the moment of critical mass, the
threshold, the boiling point."
The book seeks to explain and
describe the "mysterious" sociological
changes that mark everyday life.
As Gladwell states, "Ideas and products
and messages and behaviors
spread like viruses do”.
Salg av et system
Antall brukere av en tjeneste
Utbredelse av en holdning
Positiv ROI
Little Brown; 2000
Tipping Point
BHC ©
27
Potensialet er stort
BHC ©
28
Download