Kurs Karriere Kompetanse

advertisement

Kurskatalog

mars - august 2012

Kurs

Karriere

Kompetanse

Komplett kurstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere

Glasspaper People er etablert i Oslo, Bergen og Trondheim

Nyhet: Learning Services

– tjenester som øker effekten av opplæringstiltak

Årets Microsoft Kurspartner

2008 - 2010 – 2011

Din komplette kompetanse og karrierepartner

Glasspaper på toppen av pallen

Glasspaper har lenge hatt som mål at kunder og partnere skal oppfatte oss som Norges beste kompetansehus.

Vi har jobbet målbevisst og konsentrert mot å gi deg som kunde den beste læringsopplevelsen tilgjengelig i markedet. Etter over 11 år i bransjen ser vi resultatet av arbeidet. Microsoft kåret igjen Glasspaper til “Årets

Microsoft Kurspartner 2011”. Glasspaper har nå tatt denne prisen tre av de fire siste årene. Vi setter utrolig pris på denne anerkjennelsen.

Kompetanse blir et konkurransefortrinn

IT blir et stadig viktigere strategisk verktøy for bedrifter og organisasjoner. Hver eneste informasjonsmedarbeider er med på å forme bedriftens fremtid. Glasspaper ønsker å bidra til ansatte som kan utnytte optimalt de muligheter og gevinster som ligger i ny teknologi. Kompetanse skaper arbeidsglede, konkurransefortrinn og morgendagens vinnere. Hvor ønsker du at din bedrift skal være i fremtiden?

Learning Services – Glasspapers nye avdeling fra 2012

I løpet av våre 11 år i kursbransjen har vi tilegnet oss mye kunnskap om hvordan vi kan skape gode læringsopplevelser.

Vi ønsker å tilby vår erfaring til våre kunder og etablerte Learning Services i januar. Avdelingen skal tilby tjenester som vil øke effekten av opplæringstiltak – alt fra planlegging, gjennomføring, evaluering og utleie av klasserom og kursvertskap.

Riktig personell er forretningskritisk!

I 2011 etablerte vi Glasspaper People som fokuserer på rekruttering og bemanning av

IT personell. Vi har kurset og sertifisert kandidater og skaffet dem drømmejobben.

Glasspaper People er nå etablert i Oslo, Bergen og Trondheim.

Tom-Erik Haug

Administrerende direktør,

Glasspaper

Vi i Glasspaper ser frem til å møte deg som kunde. Vår portefølje av kurs og tjenester fra avdelingene Learning, Learning Services og People tror vi vil hjelpe deg med bedre kompetanse og gode medarbeidere enten for innleie eller ansettelse.

Kurs i din by

Vi kjører en rekke kurs i Bergen,

Stavanger og Trondheim. De aller mest populære kursene settes også opp i andre byer – gjerne på forespørsel av våre kunder.

Se kurskalender i din by: www.glasspaper.no/dinby

Mobilt klasserom

Vi kan kjøre enkle brukerkurs og tunge tekniske kurs med vårt mobile klasserom. Instruktør og ferdig oppsatte kursmaskiner kommer til deg. Fleksibelt, enkelt og effektivt!

www.glasspaper.no/bedriftsinternt

Startgaranti

Startgaranti betyr at kurset blir gjennomført. Ingen gir så mange garantier som oss. Det er bra for deg – så blir det mye lettere å planlegge, samt at du når dine kompetanseplaner i tide.

www.glasspaper.no/startgaranti

Innhold

Generelt

Nyheter

Learning Services s 4 s 5

Rekruttering og Bemanning s 6-7

Kurs for utviklere

Nye utviklerkurs denne våren s 8-9

Sertifisering på Visual Studio s 10

Kurskalender for utviklere

Lean og Smidig s 11 s 12

Brukeropplæring

Adobe og Design s 13

Oppgradering til Office 2010 s 14-15

Våre rådgivere hjelper deg

Office 365

Dynamics CRM

SharePoint

Prosjektledelse

Økonomikurs

Excel og PowerPivot s 16-17 s 18 s 18 s 18 s 19 s 20 s 21

Kurs for IT Pro

Nyheter for IT Pro s 22

Microsoft:

Cloud Computing / Nettskyen s 23

Windows 7 s 24

System Center

SQL Server

Business Intelligence

SharePoint s 25 s 26-27 s 26-27 s 28-29

Windows Server 2008/2008 R2 s 30-31

Virtualisering

PowerShell

Lync

Exchange

Dynamics CRM

Check Point

ITIL

Cisco

VMware s 31 s 31 s 32 s 33 s 34 s 35 s 36-37 s 38 s 39

Gratis Microsoft kurs

Utnytt muligheten til å få gratis opplæring hos oss med dine Microsoft kursvouchere!

Om din bedrift har Software Assuranceavtale (SA) med Microsoft kan dere gå gratis kurs hos Glasspaper.

www.glasspaper.no/softwareassurance

Hva trenger du?

Finner du ikke det kurset du leter etter?

Lurer du på hva slags kurs eller sertifisering som er rett for deg?

Har du et kompetansebehov du trenger å løse?

Send en epost til kurs@glasspaper.no

så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

3

Glasspaper kåret til Årets

Microsoft Kurspartner 2011

Juriens begrunnelse:

«På ny er markedet for kurs og sertifiseringer på vei opp med en vekst på 22%, og årets kurspartner har hatt en medvirkende kraft til denne veksten med en vekst i salg av MOC på 14,1% og en vekst i sertifiseringer på 48,8%.

De har med dette økt sin markedsandel til henholdsvis 22% på sertifiseringer og 36% på MOC.

Årets kurspartner leverer både flest kursevalueringer og best kvalitet på Microsoft kurs i markedet. De satser også for fullt i geografiske områder der andre kurspartnere legger ned sin drift. Årets kurspartner er en aktiv markedsaktør av Microsoft kurs. De har nyhetsbrev til forskjellige målgrupper med mer enn tusen mottakere og sender kurskatalog til ca 45 000 mottakere. Årets kurspartnere leverer også i år flere kurs i forbindelse med Microsoft

University og de ble kåret som vinner av vårens Karrierepakke kampanje. De satser også innenfor rekruttering og utleie av nye IT-konsulenter.

Thor Kenneth Berntzen, Salgs- og markedsdirektør i Glasspaper (tv), mottar prisen for

Årets Microsoft kurspartner for tredje gang fra Tommy Ødegaard, Direktør Partner &

SMB i Microsoft (th)

Nytt fra Glasspaper Learning

Glasspaper er i sterk vekst. Vi ønsker større nærhet til deg som kunde, og har åpnet nytt kurssenter og testsenter i Bergen.

Vi utvider vårt testsenter, og er nå også Certiport testsenter. Det betyr at du som kunde kan ta bl.a. Microsoft

Office tester hos oss, i tillegg til de aller fleste tekniske sertifiseringer (gjennom Prometric og Pearson Vue).

Nytt fra Glasspaper People

Glasspaper People har noe som ingen andre rekrutteringsbyråer har – Norges ledende kurssenter i ryggen.

Dette betyr at vi kan integrere kompetanseutvikling som en del av rekrutteringsprosessen. Målsetningen er

å gjøre våre kunder til vinnere i kampen om den rette arbeidskraften.

Vi har siden oppstarten i januar 2011 hatt stor pågang av kunder og kandidater. Vi er allerede godt etablert i

Bergen og Oslo – nå åpner vi også kontor i Trondheim!

4

Velkommen til vårt kurs- og testsenter i

Oslo og Bergen.

Karianne Engesbak

Kurskoordinator karianne.engesbak@glasspaper.no

Silje Hjellseth Stranden

Kurssekretær silje.stranden@glasspaper.no

Learning Services

– la oss hjelpe dere å få ønsket effekt av opplæring

Glasspaper har kompetansen, kapasiteten og verktøyene til å hjelpe din bedrift med å oppnå ønsket effekt av opplæring. Vi bistår våre kunder på tre fronter: n

Vi tar ansvar for at all administrasjon og koordinering av opplæring skjer effektivt og med høy kvalitet n

Vi gjennomfører ulike analyser for å kartlegge relevante kompetansegap n

Vi bistår med planlegging og kvalitetssikring av deres satsning på kompetanseutvikling

Som et av Norges største kurssenter vet Glasspaper bedre enn de fleste hva som skal til for å skape ønsket effekt, og det er en prosess som starter lenge før det dumper en kurskatalog ned i innboksen og varer lenge etter at du forlater kurslokalet.

Noen nyttige spørsmål å stille seg er; n

Hvordan skal kompetanseutviklingen forsterke de forretningsmessige målene som er satt?

n

Hvilke kompetanser trenger vi som bedrift, og hvordan skal disse være fordelt i organisasjonen?

n

Hvilke kompetanser etterspør kundene våre?

n

Hvilke kompetanser etterspør medarbeiderne våre (gjerne basert på kundeopplevelser)?

n

Hvordan skal ny kunnskap overføres til den enkelte?

n

Hvilke forventninger stilles til de det satses på? n

Hvilket ansvar har nærmeste leder for å sikre effekt? I hvilken grad er nærmeste leder i stand til å ta dette ansvaret?

n

Hvordan skal det sikres at all arbeidet med koordinering og administrasjon ikke tar vekk strategisk fokus hos HR

(eller annen ansvarlig)?

n

Hvordan sikre at administrasjon av opplæring både er effektiv og i tråd med deltakers forventninger?

n

Når og hvordan skal endring og effekt måles?

n

Hvordan tar bedriften vare på og utvikler endringskulturen som skapes?

Definer det mest relevante kompetansegapet

- slik at ledelsen får best støtte for sine mål

- slik at de ansatte får oppfylt sine ønsker

- slik at kundene opplever dere som opptatte av dem

Legg en plan for kompetanseutvikling

- slik at alle er motiverte og vet hva som forventes

- slik at alle får kunnskap på best egnet måte

- slik at ny kunnskap skaper ønskede endringer

Administrering og koordinering av alle typer opplæring

- slik at slik at det gjøres mer effekivt enn i dag

- slik at du kan fokusere på mer “spennende” oppgaver

- slik at dere får uante effekter av opplæringen

Lars Erik Veidal

Business Manager,

Learning Services

Tlf: 92 22 00 11 lars.erik.veidal@glasspaper.no

Har du ansvar for å utvikle kompetanse?

Ta en samtale med oss for å se om vi kan hjelpe!

5

Skal du rekruttere eller leie inn personell i 2012?

Glasspaper People er spesialisert på rekruttering og utleie av personell til det norske IKT markedet. Enten du skal rekruttere ledere på alle nivåer, business intelligence konsulenter, systemutviklere, arkitekter, driftskonsulenter, nettverkskonsulenter, support, IT-selgere eller annet personell kan vi hjelpe ditt selskap. Vi har utviklet prosesser tilpasset stillingen vi rekrutterer til og har rådgivere med solid kompetanse innen sitt fagfelt så du som kunde kan føle deg trygg på at vi gir deg den oppmerksomheten og hjelpen du trenger.

Leie inn IT-konsulenter fra Glasspaper

Glasspaper People har et unikt konsept i markedet. I tillegg til å tilby tradisjonell utleie og rekruttering av IT-personell kan Glasspaper tilføre nye attraktive kandidater til markedet gjennom å kurse opp og sertifisere kandidater. Ingen andre aktører innen rekruttering og bemanning kan kombinere kompetanseutvikling og rekruttering som Glasspaper

People. Dette gjør vi gjennom å tilby kandidater kursing og sertifisering gjennom oss for deretter å finne kandidatene er relevant jobb hos våre kunder. Vi opplever at det er mange gode kandidater i markedet som har verdifull kompetanse, men som har noen huller på spesifikke teknologier for å bli ekstra ”hotte” på markedet. Glasspaper tettet mange av disse hullene i 2011.

Ingen kunder er for store eller små

Vi rekrutterer og leier ut personell til både større og mindre selskaper, både private og offentlige selskaper. Et utvalg av våre fornøyde kunder i 2011 er Ventelo, Teleplan, Logica, Bouvet, Umoe Consulting, Commaxx, EDB ERGOgroup,

Hands og Kentor.

Sammen med deg planlegger vi hvordan vi kan tiltrekke seniorpersonell og utvikle juniorer slik at du får dekket ditt behov. Kanskje har du et kontinuerlig behov og ønsker å bli tipset om gode ledige kandidater i markedet eller du

ønsker at vi skal gå proaktivt ut i markedet å finne drømmekandidaten? Kanskje ønsker du å benytte oss for å sikre at du velger riktig kandidat?

Uansett, vi kan hjelpe deg. I tillegg til å være spesialister på rekruttering har vi instruktører som er ledende i Norge innen sitt fagfelt som kan bistå i den faglige kvalitetssikringen av en kandidat når dette er nødvendig og ønskelig.

Ring oss i dag så kan vi vise deg hvordan vi har løst utfordrende oppdrag for våre kunder.

6

Kontakt oss

Vi har siden oppstarten i januar

2011 hatt stor pågang av kunder og kandidater. Vi er allerede godt etablert i Bergen og Oslo

– nå åpner vi også kontor i

Trondheim!

Oslo:

Karoline Erlien

Rådgiver rekruttering og utleie av drifts- og supportpersonell

Tlf: 916 70 061 karoline@glasspaper.no

Oslo:

Thomas Schibbye

Leder rekruttering og utleie

Tlf: 410 42 853 ts@glasspaper.no

Oslo:

Halfdan Jensen

Rådgiver rekruttering og utleie av ledere

Tlf: 915 14 711 halfdan@glasspaper.no

Sikre deg drømmejobben!

Hordaland:

Anders Vikøren

Rådgiver rekruttering og utleie

Tlf: 916 70 065 anders@glasspaper.no

Trøndelag:

Øystein Dalen

Rådgiver rekruttering og utleie

Tlf: 994 77 069 oystein.dalen@glasspaper.no

7

Glasspaper, en komplett leverandør av kurs for utviklere!

Glasspaper har opparbeidet seg et stort nettverk av dyktige instruktører og partnere som holder kurs innen blant annet Visual Studio, SharePoint, Silverlight, Azure, SQL og Java. Innen prosjektledelse tilbyr vi de mest populære fremgangsmåtene innenfor smidig utvikling hvor blant annet Scrum og LEAN inngår.

Vi kommer til å presentere flere nye kurs og spennende konsepter denne våren, så hold deg oppdatert på våre hjemmesider: www.glasspaper.no/utvikling

Nye kurs for utviklere denne våren:

Utviklingsavdelingen i Glasspaper tar sikte på å tilby markedet de beste og mest relevante kursene til enhver tid.

Våre kurs er alltid oppdaterte og gjennomføres på siste tilgjengelige versjon!

Scrum Master og Product Owner kurs med Agile 42

Scrum-kurs med de to eneste Certified Scrum Trainers i Norge: Geir Amsjø og Sergey Dmitriev.

Test Driven Development with Kevlin Henney:

Ett praktisk rettet kurs basert på undervisning, demonstrasjoner, diskusjoner og hands-on øvelser. Kurset går over 3 dager. Kurset settes opp både for Java og .NET utviklere.

Programming Microsoft Azure with Software Legend

David Platt

Learn Azure from Software Legend David Platt. Understand the changes that cloud computing brings to the development landscape, and how to implement them to enhance your success. Get an independent view, not just the Microsoft party line.

Utviklingskurs i de største byene!

Nytt kurs - og testsenter i Bergen !

8

Kontaktpersoner og rådgivere:

Har du spørsmål om våre kurs, eller ønsker du informasjon om bedriftsinterne kurs? Vi kan hjelpe deg med sertifiseringsløp eller større kompetanseløft.

Ta kontakt med

Utviklingsavdelingen: development@glasspaper.no

Kristian Flågen

Leder for utviklingsavdelingen kristian@glasspaper.no

Tlf: 922 87 692

Henning Solberg

Manager Digital Marketing henning.solberg@glasspaper.no

Tlf: 930 90 129

Stig Hanssen

Account Manager stig.hanssen@glasspaper.no

Tlf: 970 83 019

Noen utvalgte kurs for våren

The Great SharePoint Adventure 2010 for Developers

- with MVP Andrew Connell

Andrew Connell is an author, instructor and co-founder of Critical Path Training. Andrew is a six-time recipient of Microsoft’s Most Valuable Professional (MVP) award (2005-2010) for Microsoft Content Management Server (MCMS) & Microsoft SharePoint Server. Attend this world-leading SharePoint training and explore the development opportunities in

SharePoint 2010.

SharePoint 2010 Brand Camp for designers

- with MVP Ted Pattison

SharePoint 2010 Brand Camp for designers - with MVP Ted Pattison

Ted Pattison is an SharePoint MVP, author and co-founder of Critical Path Training. For the last five years Ted has worked with Microsoft’s Developer Platform Evangelism group researching and authoring SharePoint training material for early adopters. Attend this intensive 4-day course and learn SharePoint-specific techniques to design Web pages and brand Websites in a SharePoint 2010 environment.

HTML 5 Development - with Ronald Harmsen

HTML5 is a major leap forward in contemporary Web application development. This course covers the latest features in this new generation of HTML, including full details of Web sockets and browser-server communications. This course is intended for Developers who want to create compelling HTML5 Web applications.

ASP.NET MVC 3 Web Development - with Andy Olsen

Over the last few years there has been a steady move towards Model- View-Controller

(MVC) architectures for Web applications. MVC Web applications offer a clean separation of concerns between the businesslogic classes, Web pages, and the controller. Microsoft

ASP.NET MVC offers Web developers all the benefits of MVC allied with all the power of the

.NET platform. This course provides full coverage of ASP.NET MVC and also shows how to transition from ASP.NET to the new architecture.

JavaScript Web Development - with Andy Olsen

JavaScript has grown a lot in recent years, and nowadays allows developers to create extremely dynamic and rich client-side Web applications. This course leads you through the latest JavaScript syntax and includes detailed coverage of Dynamic HTML (DTML), the

Document Object Model (DOM), and Cascading Style Sheets (CSS). The course also shows how to use jQuery to simplify client-side programming and add Ajax support with ease!

Microsoft BizTalk Server 2010 Development

- with Richard Hallgren

This instructor-led course will provide the knowledge and skills required by BizTalk Server

2010 application developers to allow them to design and build the next generation of business integrated solutions using Biztalk Server 2010. The course contains hands-on work. Delegates will be introduced to the different services and programming topics during theory sessions and these will then be followed by lab exercises. This course has been developed for real-world, commercial scenarios by our expert instructors.

9

Sertifiseringer

Bli MCPD på Visual Studio 2010

Alle våre sertifiseringskurs dekker innholdet som kreves for å gjennomføre MCPD eksamen. Kursene har basis i

Microsofts standardkurs, men våre instruktører har lagt til relevant innhold for utviklere.

Vi har gunstige sertifiseringspakker!

I forbindelse med lanseringen av .NET 4 og Visual Studio 2010 kom det en rekke nye kurs og et nytt sertifiseringsløp som det er enklere å forholde seg til. For deg som vil gå for toppsertifiseringen MCPD (Professional Developer) tilbyr vi 4 ulike sertifiseringspakker.

Les mer på web: www.glasspaper.no/utvikling

MCPD

Windows Developer 4

ExAM 70-518

PRO: Designing and Developing

Windows Applications using Microsoft

.NET Framework 4

MCTS (3 CERTIFICATIONS)

.NET Framework 4: Windows

Applications (1), Data Access (2), and Service Communication Applications (3)

MCPD

Web Developer 4

ExAM 70-519

PRO: Designing and Developing

Web Applications using Microsoft

.NET Framework 4

MCTS (3 CERTIFICATIONS)

.NET Framework 4: Windows

Applications (1), Data Access (2), and Service Communication Applications (3)

MCPD

Windows Azure Developer

ExAM 70-583

PRO: Designing and Developing

Windows Azure Applications

MCTS (2 CERTIFICATIONS)

NET Framework 4: Data Access (1) and

Service Communication Applications (2)

Windows Developer 4

Sertifiseringspakken består av 3 kurs og 4 tester.

Pakkepris kr 59 900

Ord. pris kr 72 700

Web Developer 4

Sertifiseringspakken består av 3 kurs og 4 tester.

Pakkepris kr 59 900

Ord. pris kr 72 700

Windows Azure Developer

Sertifiseringspakken består av 3 kurs og 3 tester.

Pakkepris kr 57 900

Ord. pris kr 68 000

10

Ny MCPD

Sertifisering!

MCPD

Windows Phone Developer

MCPD Windows Phone

Developer

Sertifiseringspakken består av

3 kurs og 3 tester.

Pakkepris kr 54 900

Ord. pris kr 65 700

ExAM 70-599

PRO: Designing and Developing Windows Phone

Applications

MCTS (2 CERTIFICATIONS)

Silverlight 4 Development (1),

Accessing Data with Microsoft .NET 4

Framework (2),

Våre sertifiserings­ pakker inkluderer kurs, relevant bok og eksamen

Kurskalender for utviklere

Denne kurskalenderen representerer ett utvalg av våre kurs for utviklere våren og sommeren 2012.

Vi har eget kurs- og testsenter i Bergen, og store deler av denne kalenderen vil også være tilgjengelig i Bergen.

De mest populære kursene kjøres også i Stavanger og Trondheim, samt andre byer.

Husk å sjekke våre hjemmesider for vårt kurstilbud i din by: www.glasspaper.no/dinby

Vårt kurstilbud utvikles stadig. Oppdatert kursplan finner du til enhver tid på www.glasspaper.no/utvikling

MICROSOFT

ASP.NET MVC Web Development - 3 days hands on

ADO.NET 4.0 Development (exam 70-516)

ASP.NET 4.0 Web Development (exam 70-515)

C# Development for .NET 4.0

Developing Silverlight LOB Applications That Do not Suck - with David Platt

Microsoft BizTalk Server 2010 Development - med Richard Hallgren

Programming Microsoft Azure with Software Legend David Platt

Silverlight 4.0 (exam 70-506)

Visual Basic Development for .NET 4.0

Windows Communication Foundation 4 (exam 70-513)

Windows Presentation Foundation (exam 70-511)

Windows Workflow Foundation

SHAREPOINT

The Great SharePoint Adventure 2010 for Developers - with MVP Andrew Connell

SharePoint 2010 Business Intelligence

SharePoint 2010 Brand Camp for designers - with MVP Ted Pattison

SharePoint Designer for SharePoint 2010

HTML

HTML5 og CSS3

HTML5 Development

DATABASE / SQL SERVER 2012

Writing Queries with Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL

Developing a Microsoft SQL Server 2012 Database

Designing Database Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Platform

JAVA

JavaScript Web Development

Java Enterprise Edition 6 Development

Java Programming (exam CX-310-065)

Java Web Application Development

Java Web Services Development

Object Funksjonell Programering i Scala med Reidar Sollid

Spring and Hibernate Development

TESTDREVEN UTVIKLING - TDD

Test Driven Development Java with Kevlin Henney

Test Driven Development .NET with Kevlin Henney

SCRUM

Certified Scrum Master

Certified Scrum Product Owner

MOBILE APPLIKASJONER

Android Development

Windows Phone 7 Development - with Andy Olsen

5

5

5

Dager

Dager

3

3

Dager

3

3

5

5

3

3

5

2

2

Dager

5

4

Dager

4

2

5

5

Dager

3

3

Dager

Dager

4

5

5

3

5

5

3

5

4

3

5

4

19 500

19 500

19 500

Pris

17 900

22 900

22 900

17 900

17 900

17 900

22 900

Pris

17 900

17 900

Pris

13 900

13 900

Pris

22 900

19 900

Pris

22 900

21 000

19 900

9 900

Pris

10 990

17 900

Pris

Pris

17 900

22 900

22 900

22 900

22 900

17 900

19 900

22 900

22 900

19 900

19 900

17 900

Mars

19

27

Mars

12

1

Mars

5

Mars

26

26

Mars

21

26

Mars

Mars

12

Mars

April

23

Mai

7

16

16

23

Se web

Se web

24

Se web

21

April

Se web

Mai

16

24

April

25

16

April

23

23

April

11

23

Se web

Mai

30

Mai

21

Mai

21

14

April

April

Se web

Se web

Mai

Mai

14

23

April Mai

21

13

Bedriftsinterne kurs

Er dere flere i samme bedrift som trenger kursing innen spesifikke områder? Vi holder gjerne bedriftsintern opp læring for dere – med innhold og tidspunkt tilpasset deres behov. Kontakt oss for mer informasjon: development@glasspaper.no

Juni

18

4

25

18

11

Juni

25

25

Juni

6

Juni

25

4

4

Juni

18

25

18

4

Juni

Juni

Juni

11

Iterate Institute

Iterate Institute har som misjon å spre kunnskap om smidige metoder, lean tankesett og smidig teknologi. Ved

å bruke systemtenkning til å innføre smidige metoder og kontinuerlig forbedring i din organisasjon vil du sikre gevinster gjennom presise, behovsdrevne leveranser. Vi i Iterate Institute hjelper deg å komme i gang på riktig måte, og gjennom våre kurs vil du tilegne deg kompetanse nødvendig for å lykkes med smidig og lean i deres organisasjon.

Lean in a nutshell - 20. April

Mary and Tom Poppendieck, the creators behind the therm “Lean Software Development” are back in Norway. You can learn first-hand how to reframe your software development process from the perspective of lean principles.

Mary and Tom have pioneered the application of Lean Thinking to software development and documented their principles in three books: Lean Software Development, Implementing Lean Software Development, and Leading

Lean Software Development.

It’s time to re-think our approach to software development processes, our perception of the people who create software, and our governance systems. This fast-paced one day workshop presents an alternate framework for thinking about developing software-intensive systems.

12

Technical Leadership - 06. mars

Kent Beck, the creator of Extreme Programming and chief scientist of Iterate, teaches leadership to technologists. As tech lead or architect, how often do you discover faulty implementations of your ideas? How often do discover the rebirth of unproductive discussions? How much time do you spend repeating yourself to your developers? This class is about effective, agile leadership in complex technological surroundings.

Exhaustive discussions about architecture are waste. Rigid processes and ceremonies about architecture are waste. The wrong architecture is waste. In this class Kent Beck teaches technical leadership in an agile context. He shows how to sustainably handle technical complexity, and gives us tools that ultimately makes it easier for us to spend our time where it really matters.

Qross kurssenter

Qross er Norges største Adobe-sertifiserte kurssenter og din naturlige kursleverandør når kvalitet står i høysetet. Vi tilbyr et stort utvalg av kurs innen Adobe-programmene i tillegg til en rekke andre kurs. n

HTML5 n

CSS/CSS3 n

WordPress n

InDesign n

Photoshop n

Dreamweaver n

Edge (animasjon med HTML5) n

Illustrator n

Photoshop Elements n

Photoshop Lightroom n

Flash n

ActionScript n

Flex n

Captivate n

Premiere Pro n

After Effects n

Muse n

Fargestyring n

Grafisk produksjon n

Google Analytics

Med våre sertifiserte instruktører med lang bransjeerfaring er du sikret en profesjonell opplæring!

Kontinuerlig utvikling av våre kurs, samt evaluering av våre kurs og instruktører, er med på å sikre høy kvalitet.

Vi tilbyr standardkurs, internkurs, spesialtilpassede kurs og en-til-en opplæring i våre moderne lokaler i Oslo og ute hos kunder over hele landet.

Jeg opplevde at jeg fikk god, oppdatert og nyttig kunnskap rundt bruk av HTML5 og CSS3. Takk til

Hans for praktisk hjelp og svar på spørsmål hele tiden underveis på kurset. Bra at det ikke var for mange deltakere. En hyggelig opplevelse, morsomt, og veldig bra opplegg.

- Ole Kristian Waaler, Lånekassen www.qross.no

13

Office 2010

Planlegg dine kompetanseaktiviteter før oppgradering og hent ut gevinstene. Vi tilpasser kurs og gjennomføring slik at din bedrift får resultater.

Bli produktiv gjennom:

n

Instruktørledet undervisning med kvalitetsgaranti n

Train the Trainer n

NanoLearning

Les mer på www.glasspaper.no/office2010

Instruktør

Train the Trainer

NanoLearning

Raskere effektiv på nye versjoner

Mer tilfredse ansatte

Mer forutsigbarhet i prosjektet

Mindre bekymringer

Skap resultater!

Få Ting Gjort (FTG) med MS Outlook

n

Mottar du purringer på ting du skulle ha gjort? n

Hender det at du glemmer å sende informasjon til kunder

og andre kontakter? n

Har du en uoversiktlig innboks? n

Glemmer du å svare på e-post? n

Skifter du ofte fokus? n

Ønsker du å gjøre de riktige oppgavene? n

Lar du tilfeldigheter påvirke hvilke oppgaver som utføres?

Les mer på www.glasspaper.no/ftg

Resultater og effekt

Implementering og øving

Kompetanseheving «Få ting gjort»

Dagens situasjon

14

Øivind Hansen

Instruktør og konsulent oivind.hansen@glasspaper.no

FTG kurs med Øivind anbefales på det sterkeste. Dette var strålende levert, og kommer til å spare oss masse tid. Nå henter vi virkelig ut gevinstene av MS Outlook investeringen. Ikke bare har vi kjøpt en Mercedes, men nå har vi også lært å kjøre den.

- Trond Minde - salgsdirektør Radisson Blu Royal Hotel

Kundereferanse:

Avinor – overgang til Office 2010 og Windows 7

I forbindelse med oppgradering av IKT-plattform for samtlige ansatte i Avinor hadde kunden behov for en komplett kompetansepartner som kunne håndtere kompetanseheving i prosjektet (POP2011). Som en av rammeavtaleinnehaverne til Avinor ble Glasspaper valgt som leverandør av et bredt spekter av opplæringstjenester til POP2011 prosjektet. Hovedgrunnen for valg av leverandør var dokumentert leveranseevne og kvalitet i besvarelsen.

I løpet av 2011 har Glasspaper - i samarbeid med kunden - utarbeidet kursdokumentasjon for ny Officeversjon og retningslinjer for riktig bruk av IKT i Avinor, NanoLearning for samtlige ansatte innen Windows 7 og Office 2010,

Train the Trainer kurs for interne instruktører. Glasspaper har også levert prosjektledelse i starten av opplæringsprosjektet. Alle kompetanseaktivitetene er kontinuerlig samordnet med Avinor sine utrullingsplaner.

Avinor er særdeles godt fornøyd med Glasspapers leveranser, og Glasspapers total-løsning har høstet mange lovord internt i Avinor: «Her har jeg fått masse ros på prosjektets vegne, ta det til dere og sug godt på denne karamellen. Dere er kjempeflinke, fortsett i samme spor!

Skrytet jeg fikk var innen følgende områder; veldig fornøyd med kursene lokalt, veldig fornøyd med

Nanolearning.

- Tore Weum – IKT direktør Avinor

Om kunden:

Avinor er et statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap.

Avinor har ansvar for de statlige flyplassene og flysikkerheten i Norge: n

46 flyplasser - 12 i samarbeid med Forsvaret n

3 kontrollsentraler (i Oslo, Stavanger og Bodø) n

Kontrolltårn på flyplassene n

Egenfinansiert gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassen n

40 millioner flypassasjerer n

3000 ansatte

Vi gjennomfører bedriftsintern brukeropplæring på Windows 7 og Office 2010.

Innhold, tidspunkt og varighet tilpasses til din bedrifts behov, og en av våre dyktige instruktører kommer til deres lokaler og gjennomfører kursingen der!

Mariann Y. Eliassen

Instruktør og konsulent mariann.eliassen@glasspaper.no

Ta kontakt for et tilbud: kurs@glasspaper.no

15

16

Rådgivning

Ei hand å holde i…

Som kunde av Glasspaper kommer du til å føle deg trygg på at vi følger deg gjennom hele prosessen fra bestilling av kurs, levering av kurs og til solid oppfølging i etterkant.

Våre rådgivere har trening i å fokusere på resultatet og effekten av kurs som gjennomføres for våre kunder. Vårt mål er at du som kunde skal føle at de som har deltatt på kurs får brukt det de har lært.

Vi utfordrer deg…

Våre rådgivere kommer til å utfordre deg som kunde for å finne de løsningene som gir din bedrift de beste resultatene av kompetansetiltakene. Kanskje du aldri har sett lignende løsninger før?

Våre rådgivere:

Kristoffer Aas

Rådgiver og prosjektleder

MS Office, MS SharePoint,

MS CRM og Prosjektledelse.

Prosjektansvar for Glasspapers kompetanseløsninger for store og små kunder i Oslo og Trondheim. kristoffer@glasspaper.no,

Tlf: 924 37 371

Julie Aasheim

Rådgiver og prosjektleder

MS Office, MS SharePoint,

MS CRM og Prosjektledelse

Prosjektansvar for Glasspa pers kompetanseløsninger for alle våre leveranser i Bergens området.

Julie.Aasheim@glasspaper.no

Tlf:928 09 696

Det er resultatet som teller…

Hva ønsker dere å oppnå?

Hvorfor skal dere lære dette?

Hvordan skal dere endre måten å jobbe på?

Kommer de til å bruke det de har lært på kurs?

Gode svar på disse spørsmålene øker sannsynligheten for at investeringen i kurs gir resultater. Vi i Glasspaper hjelper deg med å sette fokus på resultatet av kompetansehevingen.

Vi har kvalitetsgaranti...

Du trenger ikke bekymre deg. Vi garanterer for høy kvalitet. Les mer om vår kvalitetsgaranti på www.glasspaper.no/kvalitet

Martin Røsland

Rådgiver og prosjektleder innen

MS CRM, MS SharePoint, prosjektledelse og MS Office.

Jobber i dag med Glasspapers leveranser mot NHO, Jernbaneverket, Aon m.fl martin@glasspaper.no

Tlf: 913 80 342

Sten Ove Elvegård

Business Manager, rådgiver og prosjektleder innen MS CRM,

MS SharePoint, Prosjektledelse og MS Office.

Jobber i dag med Glasspapers leveranser til Statens Vegvesen,

Avinor, Bama, Klaveness, YIT m.fl sten@glasspaper.no

Tlf:909 35 608

17

Workshops for å hente ut de virkelige gevinstene!

Office 365 workshop

Glasspaper opplever at mange bedrifter – både store internasjonale selskaper liksom regionale eller lokale aktører

– står ovenfor store utfordringer med hensyn til IT-løsninger. Spørsmålene gjelder lønnsomhet, bedrift, organisasjon, effektivitet hos ansatte, brukervennlighet, skalerbarhet av eksisterende og eller nye system. Feil beslutning kan være ekstremt kostbart og føre til uante behov for konsulenttjenester. Gjennomfør en Office 365 Workshop og bli tryggere på dine investeringer. Les mer på www.glasspaper.no/office 365

SharePoint workshop

Glasspaper opplever at mange bedrifter ikke har tilstrekkelig kompetanse eller forståelse til å gjøre de rette valgene relatert til en SharePoint løsning. Feil beslutning kan være ekstremt kostbart og føre til uante behov for konsulenttjenester. Gjennomfør en SharePoint Workshop for å bli tryggere på dine investeringer.

Les mer på www.glasspaper.no/sharepoint

MS CRM workshop

Ønsker du et verktøy som støtter din kundehåndtering til fulle? Begynn i riktig ende og se på forretningsgevinst, resultater og prosesser. Gjennomfør en Workshop for å bli kjent med Dynamics CRM og få hjelp til å lage en helhetlig løsning for markedsføring, salg og kundepleie. Du får også hjelp til å integrere CRM med dokument- og økonomisystem som MS SharePoint og Dynamics AX. Les mer på www.glasspaper.no/crm

18

Kontaktpersoner og rådgivere:

Har du spørsmål om våre kurs, eller ønsker du informasjon om bedriftsinterne kurs? Vi kan hjelpe deg med sertifiseringsløp eller større kompetanseløft.

Ta kontakt med:

Fred-Ragnar Skau-Nilsen

Instruktør og konsulent fred-ragnar@glasspaper.no

Jan Peters

Instruktør og konsulent jan.peters@glasspaper.no

Petter Mønnich

Instruktør og konsulent petter@glasspaper.no

Kurs i Prosjektledelse

Riktig kunnskap er et viktig suksesskriterium for å kunne lykkes med dine prosjekter.

Våre dyktige instruktører gir deg denne kunnskapen!

Vi tilbyr nå en gunstig opplæringspakke med mulighet for PMI-sertifisering som fremmer bedriftenes konkurransesituasjon! Dette blir stadig viktigere kunnskap i anbudsforespørsler ettersom den er bygget på internasjonal standard. Se datoer for våre prosjektkurs på www.glasspaper.no/prosjektledelse

Prosjektledelse etter PMI Global Standard

Gjennomføring av et prosjekt fordrer alltid et rammeverk rundt organiseringen av prosjektarbeidet. Kravene til rammeverkets struktur, tilnærmingsmetodikk og grad av formalisering, vil variere i takt med størrelsen på prosjektet. I store prosjekter vil det derfor være et behov for en standardisering av rammeverket. Den internasjonale, anerkjente standarden PMI® Global Standard er en slik standardisering av rammeverket. PMI®

Global Standard inneholder alle nødvendige, teoretiske verktøy for å organisere store prosjekter, samt å utøve profesjonell prosjektledelse ved gjennomføring av disse.

Kurset går over 60 undervisningstimer fordelt på tre seksjoner á to utvidede dager.

Seksjon 1

• Prosjektrammeverket

• Integrasjonsledelse.

• Omfangshåndtering.

• Tidshåndtering.

• Kostnadshåndtering

Seksjon 2

• Kvalitetshåndtering

• Personellhåndtering

• Kommunikasjons-

håndtering

Seksjon 3

• Usikkerhetshåndtering

• Anskaffelse og Inn

kjøpshåndtering

• Bruk av ulike digitale

hjelpeverktøy

• Oppsummering

Kurs innen Project, Visio, MindManager og Excel for prosjektledere

Lær deg å bruke dine prosjektverktøy! Med effektiv utnyttelse av verktøy som MS Project, MS Visio og MIndManager får du mer tid til å gjøre jobben din. Glasspaper har også meget god ekspertise på å utnytte programmer som MS

Excel og MS SharePoint innen prosjektledelse.

Bedriftsinterne kurs

Våre prosjektkurs kan med fordel gjennomføres som bedriftsintern opplæring, og skreddersys ditt behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon: Telefon 23 24 69 00 eller Epost: kurs@glasspaper.no

Vi tilbyr også kurs innen Scrum, Lean, Prince og Togaf.

Les mer på www.glasspaper.no/prosjektledelse

19

20

Avanserte kurs i Excel og Powerpivot

Over 4000 økonomiansatte har valgt å delta på våre økonomikurs i Excel for å automatisere og optimaliserer tidsbruken i Excel. Noen ganger kan det være små nyttige triks som skal til, mens andre ganger er det større endringer av rapporteringsrutiner, modeller og automatiseringer som trengs.

Trenger du økt kompetanse på pivottabeller eller VBA? Eller har du behov for et Excel kurs rettet mot dere som rapporterer etter IFRS eller NGAAP? Dersom du jobber du med å analysere store tallmengder i Excel bør Powerpivot være et verktøy for deg. Du kan du behandle millioner av rader like raskt som Excel gjør med noen tusen rader, alt i

Excel 2010 brukergrensesnitt.

Nye Excel kurs våren 2012!

Glasspaper har tatt steget videre og utviklet en rekke nye kurs for fagområdene økonomi/finans og prosjekt ledere/ ingeniører.

NYHET! Excel kurs rettet mot økonomi/finans (electiv courses for the Excel Master 2010)

Enterprise reporting

Excel Powerpivot for the analysts

Annual Report Solutions “NS-4102”

NYHET! Excel kurs rettet mot prosjektledere/ingeniører (electiv courses for the Excel Master 2010)

Excel for engineers and technical department

Technical reporting

Real time Models connecting databases

NYHET! Excel kurs, Visual Basic for Application og Excel i samhandling med SharePoint

Efficiency using Visual Basic for Application

Design and publishing with SharePoint 2010

Varighet i dager

1

1

1

Varighet i dager

1

2

1

Varighet i dager

1

1

Sertifisering på Excel 2010 fra Microsoft

Ønsker du en sertifisering på Excel 2010? Ring og bestill en test i dag på et tidspunkt som passer for deg.

Les mer på www.glasspaper.no/sertifisering

Åpne økonomikurs i Excel og Powerpivot

Se vår kursplan med fullstendig kursbeskrivelse, aktuell dato og våre kurssteder: www.glasspaper.no/accounting

Bedriftsinternt kurs

Glasspaper AS har også hatt stor suksess med levering av kurs spesifikt tilpasset og optimalisert for den enkelte kunde. Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud! Les mer om tilpasning av bedriftsinternt Excel kurs her www.glasspaper.no/accounting

Instruktører og konsulenter på

Excel og

Powerpivot

Les mer om instruktørene her: www.glasspaper.no/instruktorer

Rune Riveland Helge Klungland Tore Søfting

ENDELIG! Excel Master 2010 (det optimale kursnivået i Microsoft Excel 2010)

Glasspaper AS lanserer nå et helt unikt kursløp på Excel 2010. Excel Master 2010 for henholdsvis økonomi/finans og prosjektledere/ingeniører.

Microsoft Excel 2010 Master

1 day

Plus one elective course

Excel PowerPivot for the analysts Real-time Models connecting databases

Efficiency using Visual Basic for Application

Efficiency using Visual Basic for Application

Enterprise Reporting Technical Reporting

1 day

1 day

1 day

2 days

Excel for Controllers Excel for Engineers and

Technical dep.

Finance curriculum Engineering curriculum

Excel 2010 Advanced

2 days

2 days

Excel 2010 Basic

Excel Master 2010 Finance

Høyeste kursnivået for Microsoft Excel 2010 innen denne fagretningen. Kurset er spesialtilpasset for regnskap- og

økonomifunksjoner. Les mer på www.glasspaper.no/excelmaster

Excel master 2010 Engineer

Høyeste kursnivået for Microsoft Excel 2010 innen denne fagretningen. Kurset er spesialtilpasset for Ingeniører og Teknisk

Personell som vil beherske Microsoft Excel fullt ut innen sitt fagområde. Les mer på www.glasspaper.no/excelmaster

Våre konsulenter kan bistå deg med å sette opp raske og sikre løsninger/modeller som du enkelt kan administrere selv i Excel, modellene er utrolig effektive og fleksible i bruk.

Glasspaper AS har de senere år erfart at en rekke bedrifter ønsker å utvikle bedriftstilpassede løsninger og modeller i Excel. Glasspaper AS har i denne sammenheng vært en foretrukket leverandør for utvikling av en rekke tjenester og løsninger knyttet til utvikling av slike bedriftsinterne løsninger. Hovedområdet har i store trekk vært å designe og automatisere modeller slik at en oppnår gjennomgripende oppdatering.

Resultatet er tilgang på sanntidsdata med stor grad av dynamikk innebygget i modellene (realtime).

21

Glasspaper – din komplette kompetansepartner innen IT tekniske kurs

Glasspaper er totalleverandør av IT opplæring og har markedets bredeste sortiment med tekniske IT-kurs innenfor en rekke fagområder. Det tekniske it-kursene er i stor grad våre leverandørers standardiserte kurs, laget for å kunne ta sertifiseringstest og oppnå tilhørende sertifisering.

Glasspaper er markedsleder innenfor flere av disse fagområdene - deriblant Microsoft og Check Point. Innenfor

Microsoft kurser vi hver tredje deltager på offisielle Microsoft-kurs i Norge. På Check Point kurser vi 9 av 10 deltagere!

Vi har en meget sterk posisjon innen ITIL opplæring, og gjennom våre dyktige partnere tilbyr vi Cisco, VMware,

Citrix og Oracle kurs.

Nyheter for IT Pro denne våren:

Vi har som mål alltid å tilby markedet de beste og mest relevante kursene til enhver tid. Våre kurs er alltid oppdatert og gjennomføres på siste tilgjengelige versjon! Vi kommer til å presentere flere nye kurs og spennende konsepter denne våren, så hold deg oppdatert på våre hjemmesider: www.glasspaper.no

Nye kurs på System Center 2012 og SQL Server 2012

Både SQL Server og System Center kommer i ny versjon i år, og det betyr en rekke nye kurs og tilhørende sertifiseringer. Flere av kursene er allerede lansert, og flere kommer. Les mer på www.glasspaper.no/microsoft

ITIL videregående kurs i ny innpakning

Ved å delta på våre ITIL Videregående kurs-program får du overlegen fleksibilitetog en lærerik opplevelse støttet av en solid pakke med offisiell dokumentasjon, e-læring, klasserom og mye annet. Studer moduler i eget tempo og bestem selv hvor lang tid du skal bruke på opplæringen før offisielle tester. Les mer på: www.glasspaper.no/itil

Bykampen i sertifisering!

Vinn heder & ære og premier for deg selv, ditt firma og din by.

I mai drar vi på turne med vårt mobile testsenter. Vi besøker

10 byer i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Gjør deg klar for BYKAMPEN i Microsoft sertifisering!

Les mer på www.glasspaper.no/bykampen

22

Kontaktpersoner og rådgivere:

Er du usikker på hva slags kurs du trenger for å oppnå ønsket kompetanse? Har du spørsmål om sertifisering? Ønsker du informasjon om bedriftsinterne kurs eller råd i forbindelse med større kompetanseløft?

Ta kontakt med vårt IT Pro team:

Ronny Mauseth

Sales Manager IT Pro ronny.mauseth@glasspaper.no

Tlf: 917 21 025

Hroar Henriksen

Product Manager IT Pro hroar.henriksen@glasspaper.no

Tlf: 916 70 066

Cloud Computing / Nettskyen

Nettskyen skaper nye muligheter og jobbroller, men den påvirker også de nåværende. De fleste som jobber med

IT vil trenge å oppdatere sine ferdigheter. Denne illustrasjonen viser Micrsofts kompetansetips for fremtiden:

Architecting for the Cloud

Networking an

Infrastructure

Integration Business Skills

Cloud sertifiseringer og opplæring

Glasspaper tilbyr allerede en rekke kurs som berører Cloud teknologi. I tiden fremover vil det bli lansert nye Cloud sertifiseringer (blant annet Office 365 og Private Cloud), samt at mange nåværende kurs og sertifiseringer vil bli oppdatert med Cloud-relatert innhold. Du kan lese om de mest sentrale Cloud-teknologier i denne katalogen, eller du kan sjekke våre websider: www.glasspaper.no/cloud .

Ta gjerne kontakt med våre kompetanserådgivere oss om du er usikker på hvilken vei som er best for deg å gå!

Training Paths for Cloud Up-Skilling

STEP 1 STEP 2

From Administrator to

Cloud Services Manager

Design, configuring, and maintenance specialized in

Exchange, Lyric, or SharePoint

From Developer to

Cloud Developer

Use Visual Studio and NET to build Web and SOA applications

From Infrastructure Specialist to Data Center Operations

Manager

From Database Developer to Data Steward

Design, configuring, and server nettworking security, and virtualization

Designing, installing, and administering SQL databases

Analysis and planning for 0365 co-existence, SLAs, security, and networking.

Arcitecting on-permise applications to work together

Monitoring, provisioing and managing the data centre with System Center 2012

Co-existence of SQL Server and SQL Azure

STEP 3

Add New Skills

Design, configuring, and maintenance specialized in

Exchange, Lyric, or SharePoint

Develop Azure platform services

Service Management and automation, design deployment, and opernatonal exellence

(MOF/ITIL)

Architecting database solutionsto mine data and work withother cloud services

Einar Eriksen

Avdelingsleder Bergen einar.eriksen@glasspaper.no

Tlf: 41 58 58 58

Inger Andreassen

Kompetanserådgiver

Inger.andreassen@glasspaper.no

Tlf: 901 55 932

Thor Arne Vestli

Kompetanserådgiver thor.arne.vestli@glasspaper.no

Tlf: 901 24 579

23

Windows 7

Tekniske Windows 7 kurs hos deg med våre mobile klasserom

Mange av våre kunder ønsker en fleksibel gjennomføring av kurs hvor innhold og øvelser tilpasses deres konkrete problemstillinger. Vi tilbyr derfor bedriftsintern opplæring med våre mobile klasserom: En av våre dyktige instruktører reiser til kunden med ferdig installerte maskiner og gjennomfører opplæringen i deres lokaler. Effektivt og smidig!

Windows 7 sertifiseringsløp:

MCITP

Enterprise Desktop

Administrator 7

Exam 70-686

Windows 7, Enterprise

Desktop Administrator

MCTS

Windows 7, Configuration

MCITP

Enterprise Desktop Support

Technician 7

Exam 70-685

Windows 7, Enterprise

Desktop Support Technician

MCTS

Windows 7, Configuration

MCTS

Windows 7, Configuration

Exam 70-680

Windows 7, Configuring

MCTS

Windows 7 and Office 2010,

Deployment

Exam 70-681

Windows 7 and Office 2010,

Deploying

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører Windows 7 kurs i andre byer også – se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/windows7

KODE

Windows 7

MS 6292

MS 6293

MS 6294

WINDOWS 7

Nyheter i Windows 7 for brukere

Installing and Configuring Windows 7 Client

Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise

Windows 7 Desktop Administrator

Test

70-680

70-685

70-686

3

5

1

3

Dager Pris

2 900

12 900

Mars April

12

19

12 900

18 500 26

11

Mai

2

Juni

25

4

17

18

Juli Aug

15

20

24

Neste generasjon av Windows er snart over oss! Bli en av de første som får se og bruke

Windows 8.

Windows 8 kurs og First Look kommer!

Følg med på: www.glasspaper.no/windows8

Tore Eliassen

Senior konsulent og -instruktør tore@glasspaper.no

Tomas Uusitalo

Senior konsulent og -instruktør tomas.uusitalo@glasspaper.no

System Center

Hele System Center familien kommer i ny versjon i 2012. Sørg for at du er oppdatert!

Nye kurs på Configuration Manager 2012 og Operation Manager 2012

Det er to nye offisielle kurs på SCCM 2012 – Administration og Deployment. De to kursene leder sammen fram mot

MCTS sertifisering. Legg merke til vår Configuration Manager Sertifiseringsbootcamp over 5 dager – for deg som vil kjøre et litt tøffere løp og bruke mindre tid på å oppnå sertifiseringen!

Vårt unike SCOM 2012-kurs tar deg gjennom installasjon, dimensjonering og konfigurering av hovedtrekkene i

OpsMgr 2012 basert på Windows 2008 R2 og MS SQL 2008 R2. Etter kurset vil du ha en solid forståelse av produktet og kunne bruke og designe hovedfunksjonalitet.

Private Cloud – nye kurs og sertifiseringer

Med System Center 2012 og Windows Server kan du lage din egen private cloud-løsning og oppnå automatisering og fleksibilitet. Allerede nå kan du begynne på Private Cloud sertifiseringen: Om du har hele eller deler av MCITP Server Administrator tittelen i havn så er du allerede godt på vei!

Kristian Nese

MVP, Cloud evangelist og -instruktør

(begynner april 2012) kristian.nese@glasspaper.no

Server

Administrator

STEP 2

Exam 70-246

Monitoring and Operations with

System Center 2012

STEP 3

Exam 70-247

Private Cloud Configuration and Deployment with

System Center 2012

Microsoft Private

Cloud Certification

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører System Center kurs i andre byer også – se komplett kurskalender som til enhver tid er oppdatert med nye kurs og sertifiseringer: www.glasspaper.no/systemcenter

KODE

MCTS SCCM

MS 10747

MS 10748

MS 10750

MS 10751

SCOM 2012

KODE

MS 50217

MS 50507

MS 6451

MS 50028

SYSTEM CENTER 2012

Configuration Manager 2012 MCTS sertifiseringsbootcamp: komprimert MS 10747 og 10748

Administering System Center 2012 Configuration Manager

Deploying System Center 2012 Configuration Manager

Private Cloud Monitoring and Operations with System Center 2012

Private Cloud Configuration and Deployment with

System Center 2012

Mastering Operations Manager 2012

SYSTEM CENTER andre versjoner

Planning and Deploying Microsoft System Center

Service Manager 2010

Designing and Automating Workflows with

Opalis Integration Server

Planning, Deploying & Managing Systems Center Configuration

Manager 2007

Managing Systems Center Operations Manager 2007

Test

70-243

70-243

70-243

70-246

70-247

Test

70-401

70-400

3

5

5

Dager Pris

5 27 500

5

3

5

5

21 000

13 900

21 000

21 000

3 15 000

Dager Pris

4 18 000

Mars April

19

11

20

Mars April

23

Mai

7

7

21

7

Mai

15 000

21 000

21 000

12

16

30

7

Juni Juli

11 2

9

25

9

11

Juni

18

Juli

Aug

Aug

27

20

15

15

27

25

SQL Server og Business Intelligence

Størst og best på SQL Server og BI

Glasspaper var Premium Lanseringspartner da Microsoft lanserte SQL Server 2008. Vi har det bredeste og mest komplette kurstilbudet på SQL Server og Business Intelligence, og er den ubestridte markedslederen: Halvparten av alle de som går offisielle Microsoft SQL Server kurs i Norge, går hos Glasspaper.

Vi samarbeider med en rekke av verdens ledende instruktører og foredragsholdere innen SQL Server og Business

Intelligence.

Vi lanserer SQL Server 2012 kursene

SQL Server 2012 lanseres 29.mars 2012, og det er all grunn til å oppdatere sine SQL kunnskaper dette året - enten om du velger å gå kurs på 2008 versjonen eller den nye versjonen. Vi kjører alle tilgjengelige offisielle kurs både på

2008 R2 versjonen og de nye på SQL Server 2012.

MVP Class på BISM og DAX med Marco Russo

Blant nyhetene i SQL Server 2012 er Business Intelligence Semantic Model (BISM). BISM er neste generasjons

datamodellering for Microsoft SQL Server Analysis Services 2012. Vi tilbyr to splitter nye kurs på dette: BISM Seminar

(2 dager) og DAX for BISM Tabular and PowerPivot (2 dager). Begge kurs er utviklet og gjennomføres av Marco

Russo - SSAS Maestro og SQL Server MVP.

Data model

Business logic and queries

Data access

Multidimensional Tabular

MDX DAX

ROLAP MOLAP VertiPaq

Direct

Query

26

Her er noen av instruktørene du møter på våre kurs:

Marco Russo

SSAS Maestro og

SQL Server MVP

Maciej Pilecki

SQL Server MVP

Oscar Scharning

Senior konsulent og instruktør oscar@glasspaper.no

Sertifisering på SQL Server 2012

I løpet av 2.kvartal i 2012 lanseres syv eksamener på SQL Server 2012 – se illustrasjonen nedenfor.

Det blir 3 eksamener som sammen leder fram til en MCTS sertifisering (Database Core). Deretter kan man velge retning – enten å ta MCITP tittelen på Data Platform eller Business Intelligence. (OBS – sertifiseringsnavnene er ikke endelige, og vi tar forbehold om endringer i strukturen)

Data Platform

Exam 70-465

:

Designing Database Solutions for Microsoft® SQL Server® SQL Server 2012

Exam 70-464: Developing Microsoft® SQL Server® 2012

Databases

Business Intelligence

Exam 70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft® SQL Server® 2012

Exam 70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 2012

Database Core

Exam 70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012

Exam 70-462: Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases

Exam 70-461: Querying Microsoft® SQL Server® 2012

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører SQL og BI kurs i flere andre byer også – se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/sql

KODE

MS 10774

MS 10775

MS 10777

MS 10776

MS 10779

MS 10778

MS 10780

SQL SERVER 2012

Writing Queries with Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL

Administering a Microsoft SQL Server 2012 Database

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Test

70-461

70-462

70-463

Developing a Microsoft SQL Server 2012 Database 70-464

Designing Database Solutions with Microsoft SQL Server 2012 Platform 70-465

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 70-466

Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

2012 Platform

70-467

SQL SERVER & BUSINESS INTELLIGENCE Test KODE

MCTS BI

MCTS SQL Server 2008 Business Intelligence Sertifiseringsbootcamp - komprimert MS 6234/6235/6236

70-448

MDX

MS 2778

MS 6231

MS 6232

MS 6234

MS 6235

MDX grunnkurs

Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Implementing and Maintaining MS SQL Server 2008 Analysis Services

70-432

70-433

70-448

Implementing and Maintaining MS SQL Server 2008 Integration Services 70-448

MS 6236 Implementing and Maintaining MS SQL Server 2008 Reporting Services 70-448

MS 50429 SharePoint 2010 Business Intelligence

MS 50465

PerformancePoint 2010 Designing & Implementing Scorecards and

Dashboards

5

5

3

2

3

5

5

2

3

3

Dager Pris

5

5

5

19 500

19 500

19 500

5

5

5

19 500

19 500

19 500

5 19 500

Dager Pris

27 500 26

11 900

11 900

22

26

18 500 19

18 500

12 900

9 900

12 900

21 000

5

8

15 000

Mars April

26

19

12

23

16

23

5

Mars April

23

16

23

11

16

11

Mai

21

7

14

7

14

30

7

14

Mai

21

31

21

7

Juni

25

18

11

4

4

Juli

9

2

Juni Juli

25

18

4

11

25

4

9

2

4

Aug

27

20

27

13

20

Aug

16

27

20

13

27

20

13

27

SharePoint

Kvalitet og bredde på SharePoint opplæring

SharePoint 2010 ble lansert våren 2010 med Glasspaper som Premium Lanseringspartner. SharePoint 2010 er en kraftig oppgradering fra forrige versjon blant annet når det gjelder søkefunksjonalitet, rapportering og logging,

BI-løsninger, brukergrensesnitt, samhandlingsløsninger, dokument- og publiseringsløsninger og nettleserstøtte.

Glasspaper tilbyr Norges bredeste kursportefølje på SharePoint, og er den desiderte markedsleder på dette fagområdet.

MVP Class med Ted Pattison og Andrew Connell fra Critical Path Training

Glasspaper er veldig glad for å være samarbeidspartner med Critical Path Training i Norge. Critical Path Training drives av Ted Pattison og Andrew Connell - begge er MVPer på SharePoint-området og riktige superstars! I vår kan du møte dem både på SharePoint Adventure og SharePoint BrandCamp!

SharePoint Week for superbrukere og administratorer

Kurspakken for deg som skal bygge og tilpasse SharePoint-løsninger uten bruk av programmering. Etter SharePoint

Week vil du kunne tilpasse og designe egne sider samt skape og videreutvikle en SharePoint løsning som blir brukt av dine kolleger. Vi ser også på hvordan Office 2010 blir integrert på en smidig måte slik at din bedrift sitter med en komplett pakke for å kunne effektivisere dokumenthåndtering, søk, informasjonsdeling og samhandling.

SharePoint workshop

Vi opplever ofte at mange bedrifter ikke har tilstrekkelig kompetanse eller forståelse til å gjøre de rette valgene relatert til en SharePoint løsning. Feil beslutning kan være ekstremt kostbart og føre til uante behov for konsulenttjenester. Gjennomfør en SharePoint Workshop for å bli tryggere på dine investeringer!

2 av 3 personer som går offisielle

SharePoint kurs i Norge, går kurset målgrupper: brukere, redaktører designere, teknikere og utviklere, samt

28

Her er noen av instruktørene du møter på våre kurs:

Andrew Connell

SharePoint Server MVP

Ted Pattison

SharePoint MVP

Morten Nordli

Senior konsulent og instruktør morten@glasspaper.no

Skaff deg en ettertraktet sertifisering på SharePoint

Med vår MCITP SharePoint Administrator 2010 sertifiseringsbootcamp får du et skikkelig kompetanseløft - i løpet av fem utvidede kursdager gir vi deg det du trenger for å oppnå en av markedets mest ettertraktede sertifiseringer

Er du utvikler vil SharePoint Adventure forberede deg for MCPD SharePoint Developer 2010 tittelen.

MCITP

SharePoint Administrator 2010

ExAM 70-668

PRO: Microsoft SharePoint 2010,

Administrator

MCTS (2 ExAMS)

SharePoint 2010, Configuration

MCTS

SharePoint 2010, Configuration

MCPD

SharePoint Developer 2010

Exam 70-576

PRO: Designing and Developing

Microsoft SharePoint 2010 Applications

MCTS

SharePoint 2010,

Application Development

MCTS

SharePoint 2010,

Application Development

Exam 70-573

Microsoft SharePoint 2010,

Application Development

Exam 70-667

Microsoft SharePoint Server 2010,

Configuring

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører SharePoint kurs i flere andre byer også – se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/sharepoint

KODE

SP workshop

KODE

MCITP

SharePoint

MS 10174

MS 10802

KODE

MS 50429

MS 50465

KODE

GP SP week

GP SP2010

MS 50470

MS 50354

KODE

MS 10805

MS 10806

SHAREPOINT 2010 workshop

SharePoint workshop - for å bli tryggere på dine behov og muligheter

SHAREPOINT 2010 - FOR IT PRO

SharePoint 2010 sertifiseringsbootcamp: MCITP SharePoint 2010

Administrator - komprimert MS 10174 og MS 10231

Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010

Microsoft Enterprise Search for IT Professionals - SharePoint Server

2010 and FAST Search Server 2010 for SharePoint

SHAREPOINT 2010 - BUSINESS INTELLIGENCE

SharePoint 2010 Business Intelligence

PerformancePoint 2010 Designing and Implementing Scorecards and Dashboards

SHAREPOINT 2010 - FOR SUPERBRUKERE / ADMINISTRATORER

SharePoint 2010 week - 5 dagerskurspakke (GP SP2010 + MS 50470

+ MS 50454)

Gevinster og muligheter i SharePoint 2010

Tilpassing og konfigurering av SharePoint 2010

SharePoint 2010 Designer

SHAREPOINT 2010 - FOR UTVIKLERE

Test

Test

70-667/

70-668

70-667

Test

Test

Test

70-573,

70-576

Dager Pris Mars April

Dager

5

5

Pris

27 500

19 900

Mars

5

5

April

16

16

3 13 500 11

Dager Pris Mars April

5 19 900

3 15 000 19

Dager Pris Mars April

5 18 500 26 23

2

1

2

4 500

9 900

9 900

26

27

29

23

24

26

Dager Pris Mars April

5 22 900 12

SharePoint 2010 Search for Application Developers

FAST Search Server 2010 for SharePoint for Application Developers

4

3

2

19 900

17 900

11 900

24

16

19

21

21

22

24

Mai

30

Mai

7

14

Mai

Mai Juni

På forespørsel

Mai Juni

4

4

Juni

Juni

25

25

26

28

Juni

25

11

14

Juli

Juli

2

2

Juli

Juli

Juli

Aug

Aug

20

20

15

Aug

20

13

Aug

27

27

28

30

Aug

29

Windows Server 2008 / 2008 R2

Størst og best på Windows Server

Glasspaper er den ubestridte markedslederen på kurs innen Windows Server. Dette betyr at du som kunde får mange datoer å velge mellom, startgaranti som gir deg forutsigbarhet og mulighet til å gjennomføre dine kompetanseplaner, og ikke minst høy kvalitet. Omtrent alle kursene på Windows Server 2008 er nå lansert i nye versjoner og har oppdatert stoff rundt R2 og ny funksjonalitet.

MCITP Server Administrator ­ raskeste vei mot Private Cloud sertifisering

Vi opplever stor pågang etter vår Server Administrator kurspakke. Pakken inkluderer 4 kurs og gir deg kompetansen du trenger innen drift og administrasjon av Windows Server 2008 R2.

Med MCITP Server Administrator tittelen i havn så er du også godt på vei mot den splitter nye Private Cloud sertifiseringen som lanseres til våren!

Uansett om du er ny på IT eller skal bygge på tidligere sertifiseringer så kan vi garantert hjelpe deg og lage en kompetanseplan som passer akkurat for deg! Les mer om sertifisering på Windows Server 2008 R2: www.glasspaper.no/windowsserver

MCITP

Server Administrator

MCITP

Enterprise Administrator

ExAM 70-646

PRO: Windows Server 2008,

Server Administrator

MCTS (2 ExAMS)

Exam 70-640 (1) and Exam

70-642 (2)

ExAM 70-647

PRO: Windows Server 2008, Enterprise Administrator

MCTS (4 ExAMS)

Exam 70-640 (1), Exam 70-642 (2), Exam 70-643 (3), and Exam 70-680 (4) or Exam 70-681 (4)

MCTS

Windows Server 2008 Active

Directory Configuration

ExAM 70-640

TS: Windows Server

2008 Active Directory,

Configuring

MCTS

Windows Server 2008

Network Infrastructure

Configuration

ExAM 70-642

TS: Windows Server 2008

Network Infrastructure,

Configuring

MCTS

Windows Server 2008

Applications Infrastructure

Configuration

ExAM 70-643

TS: Windows Server 2008

Applications Infrastructure,

Configuring

MCTS

Windows 7 Configuration

ExAM 70-680

TS: Windows 7, Configuring

30

Noen av våre instruktører på

Windows Server:

Tore Eliassen

Senior konsulent og -instruktør tore@glasspaper.no

Terje Hult

Senior konsulent og -instruktør terje@glasspaper.no

Tomas Uusitalo

Senior konsulent og -instruktør tomas.uusitalo@glasspaper.no

Powershell & Virtualisering

MVP Class på Powershell – med selveste Thomas Lee!

Thomas Lee er instruktør på flere av våre Powershell kurs denne våren og sommeren.

Gå ikke glipp av muligheten til å tilbringe 5 dager i klasserom med denne IT legenden – dette blir en kursopplevelse utenom det vanlige! Thomas Lee har vært Microsoft MVP (Most Valuable

Professional) i 16 av de siste 17 årene – og hans siste MVP tittel ble gitt for hans arbeid nettopp med Powershell.

Virtualisering - kompetanse for fremtiden

Skaff deg dokumentert kompetanse på Microsofts virtualiseringsløsninger og bevis at du behersker de aller nyeste virtualiseringsteknologiene.

Sjekk ut vår sertifiseringspakke mot MCITP Virtualisation Administrator.

Pakken består av 3 kurs og 3 sertifiseringstester.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

EXAM 70-659

Windows Server 2008 R2,

Server Virtualization

EXAM 70-669

Windows Server 2008 R2,

Desktop Virtualization

EXAM 70-693

Windows Server 2008 R2,

Virtualization Administrator

Virtualization

Administrator

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører Windows Server kurs i andre byer også – se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/windowsserver

KODE VIRTUALISERING

MS 10215 Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization

MS 10324 Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization

MS 50273 Planning and Designing Microsoft Virtualization

MS 50235

Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop

Optimization Pack

KODE POWERSHELL

MS 10325 Automating Administration with Windows PowerShell 2.0

KODE SMALL BUSINESS SERVER 2011

SBS 2011 Implementing and Managing Windows Small Business Server 2011

KODE WINDOWS SERVER 2008 / 2008 R2

MS 10159 Updating Your Windows Server 2008 Technical Specialist Skills to R2

MS 6416

MS 6418

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology

Skills to Windows Server 2008 (MCSA+MCSE upgrade)

Deploying Windows Server 2008 R2

MS 6419

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based

Servers

MS 6420b Fundamentals of Windows Server 2008 R2

MS 6421

MS 6423

MS 6425

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network

Infrastructure

Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory

Domain Services

MS 6426

MS 6427

MS 6428

MS 6433

MS 6435 opt

Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with

Windows Server 2008 Active Directory

Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in

Windows Server 2008 Active Directory

Configuring and Troubleshooting Windows Sever 2008 Terminal

Services Servers

Planning and Implementing Windows Server 2008

Windows Server 2008 MCITP Enterprise Administrator (sertifiseringsbootcamp): design and architecture - kursene MS 6435/36/37 komprimert

Test

70-659

70-669

70-693

70-656

70-643

70-646

Dager

5

5

5

5

5

5

3

2

5

Pris

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

12 900

9 900

18 500

Mars

26

26

19

April

16

23

Test

Test

Test

70-648/

70-649

Dager Pris Mars April

5 19 000 12 23

Dager Pris Mars April

3 12 900 11

Dager Pris Mars April

3 12 900

5 18 500 19

3 12 900 19

70-642

70-640

70-640

70-643

70-647

5

5

3

3

5

18 500

18 500

12 900

12 900

27 500

5

26

12

16

23

23

16

19

21

30

7

Mai Juni

11

21

25

7

Mai

Mai

Juni

18

Juni

18

Mai Juni

På forespørsel

2

21

7

4

18

25

28

11

Juli

2

Juli

Juli

Juli

2

9

2

Aug

20

27

Aug

Aug

Aug

27

20

20

13

13

15

15

31

Lync

Lync er Microsofts nyeste løsning for mobil samhandling. En løsning som øker produktiviteten gjennom virtuelle møter med integrert lyd og video. Den ansatte har muligheten til å velge kommunikasjons-måte (tale,chat, nettkonferanse eller skjermdeling) og kommunikasjonsenhet (PC, mobil eller nett) med ett tastetrykk !

Gå et kurs på Lync – det er en smart investering for framtiden!

Våre Lync-kurs dekker alle målgrupper: n

MVP Class med med MVP Ståle Hansen: LyncLab Deep Dive - skreddersydd for norske forhold n

Sertifiseringskurs mot MCTS og MCITP på Lync n

Kurs for brukere

Bedriftsintern opplæring på deres egen Lync-løsning !

Bli produktiv på din nye Lync-løsning fra dag 1! Vi gjennomfører bedriftsintern opplæring for brukerne slik at de blir trygge på verktøyene og tar det i bruk. Gevinstene er mange: n

Redusert tidsforbruk n

Lavere reisekostnader n

Fornøyde ansatte

Ta kontakt for et tilbud på tilpasset opplæring: kurs@glasspaper.no

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører Lync kurs i andre byer også

– se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/lync

Lync

KODE

Lync DD

MS 10533

MS 10534

LYNC SERVER 2010

Kommunikasjon og Samarbeid med Microsoft Lync 2010 (brukerkurs)

Deep Dive - Understanding, Administering and Troubleshooting Lync med MVP Ståle Hansen - skreddersydd for norske IT Pro

Configuring and Managing Microsoft Lync Server 2010

Designing and Deploying Microsoft Lync Server 2010

Test

70-664

70-665

4

5

3

Dager Pris Mars April

1 2 900 23 20

16 18 000

18 500

15 000

5

26

Mai Juni

1

11

Juli

7

29

2

Aug

16

20

15

32

To av våre instruktører på

Lync Server kurs:

Bjørn Åge Hansen

Seniorkonsulent og –instruktør bjornage@glasspaper.no

Ståle Hansen

MVP på Lync

Exchange

Microsoft Exchange 2010 hjelper deg til å oppnå høyere pålitelighet og ytelse ved å levere funksjoner som forenkler administrasjon, bidrar til å beskytte kommunikasjonen din og gleder brukerne dine ved å svare på deres krav om større mobilitet.

Exchange er hjørnesteinen i Microsofts Unified Communication løsning. Skreddersydd til organisasjoner med behov for et produktivt samarbeid.

Glasspaper leverer flest og best kurs på Exchange!

2 av 3 personer som går Exchange kurs i Norge, går kurset hos Glasspaper. Mer enn 170 personer har gått Exchange

Server 2010 kurs hos oss siden lanseringen, og vi har fått strålende tilbakemeldinger på kursevalueringene:

“Veldig bra og interessant kurs som dekket de viktigste tingene vi trengte. Fikk svar på alle aktuelle problemstillinger som våre brukere og jeg selv har erfart etter migrering til Exchange. Utrolig smidig med bedriftsinternt kurs.”

“Great instructor. Very skilled and a nice human being. Great presentation. Recommended in every way!”

“En faglig sterk instruktør med mye erfaring relatert til stoffet.”

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører Exchange kurs i flere andre byer også – se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/exchange

KODE

MS 10135

MS 10233

EXCHANGE SERVER 2010

Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange

Server 2010

Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft

Exchange Server 2010

Test

70-662

Dager Pris Mar

5 18 500

70-663 3 15 000 5

Apr

16

Mai

21

14

Jun Jul

9

Aug

To av våre instruktører på

Exchange Server kurs:

Vladimir Meloski

MVP på Exchange

Bjørn Åge Hansen

Seniorkonsulent og –instruktør bjornage@glasspaper.no

33

34

Microsoft Dynamics CRM

Glasspaper har har bred erfaring fra CRM-prosjekter i ulike bedrifter og vi tilbyr workshops og tilpassede kurs for bedrifter som skal implementere Microsoft CRM. Sammen med deg vil vi identifisere dine kompetansebehov innen

CRM slik at vi vet hvem som trenger hvilken kompetanse, og hvilke kurs som gir best avkastning for din bedrift.

Vi kan hjelpe dere med: n

Åpne kurs n

Bedriftsinterne kurs med utgangspunkt i kundens CRM løsning og deres behov n

Workshops – for å bli tryggere på din CRM investering

MVP Class på Dynamics CRM 2011

Flere av våre kurs på CRM 2011 kjøres med MVP Feridun Kadir som instruktør. Her får du ekstra mye ut av ditt CRMkurs: Instruktør i verdensklasse og komprimerte kursgjennomføringer (noen av kursene gjennomføres på lengre og færre dager slik at du sparer arbeidsdager!).

Sertifisering på Dynamics CRM 2011

MCTS

Dynamics CRM

2011 Applications

MCTS

Dynamics CRM

2011 Customization and Configuration

MCTS

Dynamics CRM

2011 Installation and Deployment

MCTS

Extending Dynamics

CRM 2011

Exam MB2-868 Exam MB2-866 Exam MB2-867 Exam MB2-876

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører Dynamics CRM kurs i andre byer også – se komplett kurskalender: www.glasspaper.no/crm

KODE DYNAMICS CRM 2011

MS 80289 What is New in Microsoft Dynamics CRM 2011

MS 80290-

80293

Microsoft Dynamics CRM 2011 Applications

- 4 kurs komprimert over 2 dager

MS 80290 Marketing Automation in Microsoft Dynamics CRM 2011

MS 80291 Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2011

MS 80292

MS 80293

Service Management in Microsoft Dynamics CRM 2011

Service Scheduling in Microsoft Dynamics CRM 2011

MS 80294

MS 80295

MS 80296

MS 80442

MS 80444

MS 80445

Microsoft Dynamics CRM 2011 Customization and Configuration.

Extending Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment

Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2011

Workflow and Dialog Processes in Microsoft Dynamics CRM 2011

Reporting in Microsoft Dynamics CRM 2011

Test

MB2-868

MB2-868

MB2-868

MB2-868

MB2-868

MB2-866

MB2-876

MB2-867

Dager Pris Mar

1 5 500

2 12 900 13

1

2

3

3

1

1

1

1

1

1 5 500

5 500

5 500

5 500

12 900

12 900

9 900

5 500

5 500

5 500

27

15

Apr

24

25

26

27

26

11

12

Mai

14

Jun

25

26

27

28

21

2

4

14

15

Jul Aug

16

27

13

30

MS CRM workshop

Ønsker du et verktøy som støtter din kundehåndtering til fulle? Begynn i riktig ende og se på forretningsgevinst, resultater og prosesser. Gjennomfør en Workshop for

å bli kjent med Dynamics CRM og få hjelp til å lage en helhetlig løsning for markedsføring, salg og kundepleie.

Du får også hjelp til å integrere CRM med dokument- og

økonomisystem som MS SharePoint og Dynamics AX.

Fred-Ragnar Skau-Nilsen

Instruktør og konsulent fred-ragnar@glasspaper.no

Feridun Kadir

MVP og Instruktør på

CRM 2011

Check Point

Check Point er ledende innen sikkerhetsløsninger med blant annet flaggskipet blant brannmurer for bedrifter, R75

Software Blades (tidligere FireWall-1).

La oss stå for opplæring på Check Point løsningene dine – vi gir deg den kunnskapen du trenger for å implementere og drifte din Check Point sikkerhetsløsning. Eller så er du kanskje konsulent som bistår andre kunder med deres

Check Point løsning? Uansett - som Check Point ATC (Authorized Training Center) tilbyr vi offisielle Check Point kurs med stor grad av praktiske lab-oppgaver. Hvert av kursene gir i tillegg mulighet for å ta en eksamen som leder fram mot den anerkjente Check Point sertifiseringen i etterkant.

Nye kurs på Check Point R75

De nye R75 kursene har som mål å gi deltakerne en verdifull kompetanse og hands-on erfaring uavhengig av erfaringsbakgrunn.

Check Point Certified Security Administrator (CCSA)-kurset omfatter alle grunnleggende funksjonaliteter og administrasjonsverktøy samt bl.a IPSec VPN og det nye software bladet Identity Awareness.

Check Point Certified Security Expert (CCSE)-kurset omfatter bl.a oppgradering av brannmur samt migrering av management server i tillegg til redundans av påde brannmur (ClusterXL) og management server. Kurset inneholder også installasjon og konfigurasjon av Endpoint VPN samt Software Blades som bl.a Smart Event og Smart Reporter.

Glasspaper er markedsleder på

Check Point-opplæring i Norge.

9 av 10 som går kurs på Check

Point deltar på kurs hos oss med

Norbeck som instruktør.

Thomas

Kurskalender

Kurskalenderen viser kurs som gjennomføres i Oslo. Vi kjører Check Point kurs i andre byer også – se komplett kurskalender på web: www.glasspaper.no/checkpoint

Kode

CCSA R75

CCSE R75

Endpoint

Check Point

Check Point - Security Administrator R75

Check Point - Security Expert R75

Check Point Endpoint Security E80

Test

156-215.75

156-315.75

Dager Pris

3

3

20 000

20 000

Mars

26

April Mai

2

7

Kurs under utvikling, se web

Juni Juli

2

Aug

27

Thomas Norbeck

Seniorkonsulent og –instruktør thomas@glasspaper no

Veldig bra fordeling av praksis og teori. Fint å blande gjennom hele dagen. Dyktig instruktør.

Jeg er svært godt fornøyd med dette kurset.

- Ådne Faugstad-Kaldestad, Atea (deltager på

Check Point CCSA kurs 7-9/11 2011)

35

36

ITIL – IT SERVICE MANAGEMENT

Glasspaper har levert ITIL kurs siden 2007, og flere enn 1000 personer har gått på våre ITIL kurs – fra

Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Våre instruktører oppnår meget høye evalueringer og vi leverer alle

ITIL kursene fra grunnleggende til videregående nivå.

Vi kjører ITIL Foundation kurs i flere byer og presenterer nå et

Fordelene ved innføring av ulike ITIL prosesser og

“best practice” i organisasjoner er mange. Med riktig opplæring får ansatte og prosesseiere et felles begrepsapparat og med “best practice” i tjenesteproduksjonen og riktig innføring av ITIL oppnår man raskt gevinster som: videregående kurs.

For fullstendige kursbeskrivelser og påmelding - se

, datoer www.glasspaper.no/itil n

Reduserte IT-kostnader på grunn av større effektivitet og produktivitet n

Høyere kvalitet på IT-tjenestene i alle ledd

Gå kurs ­ ta sertifisering!

Når man investerer i planer for kontinuerlige forbedringer er det viktig at man får en uavhengig bekreftelse av at dine nye prosesser er korrekte og passer til virksomheten. En formell sertifisering innenfor ITIL vil gjøre deg i stand til å dokumentere samsvar med “god praksis”. ITIL-sertifiseringer er tilgjengelige på flere nivåer som gir mulighet for personlig utvikling – med de videregående kursene innenfor Lifecycle og Capability oppnår man en dypere forståelse for hver enkelt prosess.

Bedriftsinternt kurs

Er dere flere i samme bedrift som trenger ITIL kurs?

Vi kan holde kurset kun for dere - med innhold og tidspunkt tilpasset deres behov. Instruktøren kommer til dere så slipper dere å bruke tid og penger på å reise. Kontakt oss for mer informasjon.

ITIL Expert på halve tiden!

Ved å delta på et av våre kombinerte ITIL Expert Program får du overlegen fleksibilitetog en lærerik opplevelse støttet av en solid pakke med offisiell dokumentasjon, e-læring, klasserom og mye annet. Studer enkelt moduler i eget tempo og bestem selv hvor lang tid du skal bruke på opplæringen før offisielle tester: n

Kan tas på et tidspunkt og tempo som passer deg n

Alt kursmateriale er kompatibelt med iPad og laptop n

Offisiell dokumentasjon og prøve-eksamener n

Intensive klasseromsøkter dedikert til gruppearbeid og praktisk anvendelse• Alt materiale tilgjengelig i 2 år etter

fullført kurs for gjentatt referanse n

Inkluderer eksamensforberedelser

ITIL

Master

ITIL kurs og sertifisering

ITIL Expert

5

Managing Across the Lifecycle

3

SS

3

SD

3

ST

3 3

SO CSI

4

OSA

4

PPO

4

RCV

4

SOA

Lifecycle Modules Capability Modules

2

ITIL v3 Foundation Certificate in IT Service Management

ITIL Foundation

Kurset gir deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften. Bestått eksamen gir 2 Credits.

ITIL Service Lifecycle kurs (Intermediate)

Lifecycle-kursene har et ledelsesperspektiv på ITILs bruksområder og fokuserer på styring og organisering av den enkelte fase i livssyklusen og samspillet med øvrige livssyklusfaser. Hver bestått eksamen gir 3 Credits.

ITIL Service Capability kurs (Intermediate)

Capability-kursene gir spesialisert dybdekunnskap i en eller flere av ITIL-prosessene. Fokus ligger på prosesser, funksjoner, roller og aktiviteter i den daglige utførelsen av ITIL. Hver bestått eksamen gir 4 Credits.

ITIL Expert

For å oppnå ITIL Expert i IT Service Management, må kandidatene ha opptjent minimum 22 Credits ved å ha fullført

ITIL Foundation, et antall intermediate kurs og kurset Managing Through the Lifecycle.

ITIL Master

Dette er den høyeste tilgjengelige sertifiseringen i ITIL v3. Kandidater til ITIL Master testes ved en skriftlig innlevering som beskriver hvordan de selv har anvendt ITIL for å løse reelle oppdrag. Den skriftlige innleveringen suppleres med muntlig eksamen.

Ta kontakt

Har du spørsmål om kurs eller sertifisering, eller

ønsker du informasjon om bedriftsinterne kurs?

Ta kontakt med oss: Hroar Henriksen

Product Manager IT Pro hroar.henriksen@glasspaper.no

Tlf: 916 70 066

Terje Hult

Instruktør ITIL

Epost: terje@glasspaper.no

Tlf: 982 65 772

37

38

Global Knowledge

Global Knoweldge kan garantere for kvalitetssikret opplæring til rett tid. Vi følger med på trendene og skal være først med det siste slik at vi kan levere de beste produktene til våre kunder. Det er ikke tilfeldig at vi nå er Europas største opplæringspartner til både Cisco og VMware.

I hele 18 år har vi vært Norges eneste Ciscos Learning Solution Partner. I tillegg er vi i dag Norges eneste autoriserte opplæringspartner til HP Software, EC-Council og Alcatel. For dette kreves det kvalitet, tillit og godt samarbeid.

Dette har Global Knowledge oppnådd gjennom sin kontinuerlige satsning på å tilby markedets beste opplæring.

I tillegg har våre instruktører spesialisert opplæringsbakgrunn og solid pedagogisk kompetanse. Basert på deres erfaringer kan vi garantere høy kvalitet på undervisningen.

VMware Opplæring hos Global Knowledge

Global Knowledge har opparbeidet seg til å bli markedsledende på VMware kurs, og er dermed VMwares største opplæringspartner i Norge samt i resten av Europa.

VMware er verdensledende innen virtualiseringsløsninger fra desktop til datasenter. Fokus på grønn IT har ført til en økende etterspørsel etter virtualiseringsløninger fra IT-avdelinger i alle størrelser. Virtualiseringsløsninger fører til langt bedre utnyttelse av ressursene samt at antall servere redusere s. Andre fordeler er at man oppnår en langt enklere IT-drift og mer fleksibel infrastruktur. Basert på dette kan man respondere raskere på endringer, som igjen kan gi økt konkurransefortrinn.

VSAFT

VSD

KODE

VSSSA

VMSRM

VSLM

VSEXP

VSN

VSS

VSSO

KODE

VMDMVC

VMAVC

KODE

VMVDFT

KODE

VSICM

VSICM

VSICM

VSICM

VSICM

VSFT

VMWN

VMWN

VMWN

VMWN

VMWN

VSTE

KODE

VSA

VSMDS

VMware Cloud Computing

Vmware vCloud: Deploy and Manage the Vmware Cloud v1.5

VMware vCloud: Architecting the VMware Cloud

VMware View

VMware View Fast Track: View ICM, View Design, Thin App vSphere Administration

VMware vSphere 5 : Install, Configure, Manage

VMware vSphere 5 : Install, Configure, Manage

VMware vSphere 5 : Install, Configure, Manage

VMware vSphere 5 : Install, Configure, Manage

VMware vSphere 5 : Install, Configure, Manage

Vmware vSphere 5: Fasttrack (VSICM og VMWN)

VMware vSphere 5 : What’s New

VMware vSphere 5 : What’s New

VMware vSphere 5 : What’s New

VMware vSphere 5 : What’s New

VMware vSphere 5 : What’s New

VMware vSphere: Transition to ESXi vSphere Advanced Administration

VMware vSphere: Automation with vSphere PowerCLI

VMware vSphere: Manage and Design for Security

VMware vSphere: Advanced FastTrack Troubleshooting &

Manage for Performance

VMware vSphere: Design Workshop v5

Andre kurs

VMware vSphere: Skills for Storage Administrators

VMware Site Recovery Manager v5

Using VMware vCenter Lab Manager vSphere VCP5 Exam Prep Workshop

Vmware vSphere Networking

VMware vSphere Storage

VMware vSphere: Skills for Operators

Oslo

Oslo

Sted

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Oslo

Sted

Oslo

Oslo

Sted

Oslo

Sted

Oslo

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Oslo

Oslo

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Oslo

Sted

Oslo

Oslo

Dager Pris

4

2

21 000

11 000

Dager Pris

5 30 000

Mars April

16

19

Mar

19

Apr

17

Dager Pris

2

2

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

Mars April

21 900 5, 12, 26 16, 23

21 900 12 23

21 900

21 900

12

19

23

16

21 900

25 000

11 000

11 000

19

5

22

6

16

16

19

10

11 000 27

11 000 29

11 000 20

11 000 1

24

26

17

2

Dager Pris

2

3

11 000

16 500

Mars April

5

7

5 30 000 12 16

3 16 500

Dager Pris

2

1

1

2

3

2

2

1

11 000

16 500

6 000

6 000

12

14

19

11 000 20

11 000

11 000

22

15

2

Mars April

2

Mai Juni Juli

4

7

Mai Jun

21 18

Jul

Mai Juni Juli

2

29

31

15

14

10

3

7

21

7, 21 4, 11, 25

21 18

21

7

18

25

25

25

14

5

26

28

12

4

Mai Juni Juli

21

23

2

4

7 11

14

Mai Juni

23

21

21

14

22

24

24

Juli

2

3

5

Aug

6

9

Aug

13

Aug

6, 13, 27

20

20

27

27

13

6

14

1

2

28

30

Aug

30

6

27

Aug

27

27

29

Cisco opplæring hos Global Knowledge

Global Knowledge har vært Norges eneste autoriserte Cisco Learning Solution Partner (CLSP) i 18 år, og deres instruktører har markedets bredeste og mest varierte “reallife” nettverkserfaring. Kunnskapsleveransen optimaliseres ved å ta utgangspunkt i autorisert Cisco kursmateriale, som kombineres med praktiske øvelser, lab og erfaring fra prosjekter.

Cisco Sertifisering

Cisco tilbyr sertifisering på 5 nivå: Entry, Associate, Professional, Expert og Architect. Innenfor de ulike nivåene har man 7 spesialiseringer: Routing & Switching, Design, Security, Service Provider, Storage Networking, Voice and Wireless.

Du kan velge mellom flere ulike sertifiseringsløp slik at du kan tilpasse sertifiseringen til din jobbrolle eller bransje.

KODE

ICND1

ICND2

CCNABC

ROUTE

SWITCH

TSHOOT*

KODE

DESGN

ARCH

KODE

BGP

MPLS

QOS

IP6FD

MCAST

KODE

IINS

SECURE

FIREWALL

VPN

IPS

SSECMGT

KODE

IUWNE

IUWMS

CUWSS

IAUWS

IUWVN

CUWN

WMNGI

Routing & Switching

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Cisco CCNA Certification Fast Track Programme

Implementing Cisco IP Routing v1.0

Implementing Cisco Switched Networks v1.0

Troubleshooting Cisco Switched Networks v1.0

Design

Designing for Cisco Internetwork Solutions

Designing Cisco Network Service Architectures

Advanced Routing & Switching

Configuring BGP on Cisco Routers

Implementing Cisco MPLS

Implementing Cisco Quality of Service

IPv6 Fundamentals, Design and Deployment

Implementing Cisco Multicast

Security

Implementing Cisco IOS Network Security

Securing Cisco Routers and Switches

Deploying Cisco ASA Firewall Features

Deploying Cisco ASA VPN Solutions

Implementing Cisco Intrusion Prevention System

Managing Enterprise Security with Cisco Security Manager

Wireless

Implementing Unified Wireless Networking Essentials

Implementing Cisco Unified Wireless Mobility Services

Conducting Cisco Unified Wireless Site Survey

Implementing Advanced Unified Wireless Security

Implementing Cisco Unified Wireless Voice Networks

Cisco Unified Wireless Networking

Managing Cisco Wireless LANs

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Dager Pris

23 000

23 000

5

19

35 000 26

26 000 19

26 000

270000

26

19

Mars April

16

23

23

16

23

Dager Pris

5

5

21 000

24 000

Dager Pris

Mars April

Dager

25 000

25 000

24 000

25 000

26 900

Pris

12

Mars April

12

5

12

16

23

16

19

Mars April

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Dager Pris

25 000

26 900 26

26 900

26 900

5

19

26 900

26 000 19

Mars

16

23

April

23 25 000

28 000

28 000

28 000

28 000

26 900

12

5 23

3 18 000

Mai

7

7, 21

21

7

21

7

4, 25

18

11

4

25

11

Mai Juni

7

Juni

Mai Juni

21

7

Mai

21

21

7

7

18

4

18

11

Juni

11

11

Mai Juni

11

25

21

4

På forespørsel

Juli

9

2

9

Juli

Juli

Juli

2

Juli

Aug

6, 20

13, 27

13

20

6

13

Aug

Aug

13

13

27

Aug

27

Aug

20

6

27

20

39

Følg oss i sosiale medier:

www.facebook.com/glasspaper www.twitter.com/glasspaperas www.linkedin.com/glasspaper

Kom i kontakt med oss:

kurs@glasspaper.no

Oslo:

23 24 69 00

Brynsveien 12

Bergen:

53 00 27 00

Sandbrogaten 5

A UTHORISED

T EST C ENTRE

Download